Lediga jobb - Platsannonser kommun för kommun
Platsannonserna hämtades från arbetsförmedlingen: 2015-03-28 12:32

Lediga jobb i Kalmar kommun (0880), Kalmar län

Källahttp://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_över_Sveriges_kommuner
Folkmängd64 676
Täthet67,59Befolkningstäthet (invånare/km² land)
Area1 250,96Totalareal inklusive havsvattenareal (km²)
Land956,90Landareal (km²)
Sjö3,77Inlandsvattenareal, exkl de fyra stora sjöarna (km²)
Hav290,29Havsvattenareal (km²)

Platsannonser (Källa: http://api.arbetsformedlingen.se)

Platsannons

Två assistenter till kliniskt träningscentrum i Kalmar respektive Växjö

Fakulteten för hälso- och livsvetenskaps vision är att förstå, förklara och förbättra världen och samhället vi lever i utifrån ett hälso- och livsvetenskapligt perspektiv. Arbetet inom fakulteten utgår från Linnéuniversitetets fyra värdeord: nytänkande, nyfikenhet, närhet och nytta. Institutionen för hälso- och vårdvetenskap bedriver forskning och undervisning inom det hälso- och vårdvetenskapliga området och har totalt ca 100 medarbetare och lika stor verksamhet förlagd till vardera campus i Kalmar och Växjö. 

I vårt arbete att utveckla verksamheten söker vi nu ännu fler engagerade och kreativa medarbetare.

Vi ber dig att ange vilken ort du önskar bli placerad på i din ansökan!

Arbetsbeskrivning


• Planera, administrera, samverka och delta i undervisning på kliniskt träningscentrum
• Ansvara för utrustning och material vid kliniskt träningscentrum, vilket omfattar såväl skötsel av utrustning, materialvård som iordningställande och beställning av material
• Medverka i utvecklingen av kliniskt träningscentrum
• Delta aktivt i institutionens inre och yttre arbete
• Bedriva undervisning i HLR för sjukvårdspersonal, vuxen-HLR med hjärtstartare och barn-HLR
• Innehavaren ska fungera i lärar- och studentgrupp

Kvalifikationer
Du ska vara utbildad undersköterska och ha klinisk erfarenhet som undersköterska inom tekniktäta vårdområden, t ex akutmottagning, operation eller intensivvård samt erfarenhet av undervisning och handledning av studenter och/eller kollegor i klinisk verksamhet. Dokumenterad god självständighet, pedagogisk skicklighet, samarbetsförmåga, god datorvana och goda kunskaper i svenska är egenskaper som är förutsättningar för anställningen.

Information om anställningen 
Anställningarna är placerade på institutionen för hälso- och vårdvetenskap. En med placeringsort tillsvidare Kalmar, en med placeringsort tillsvidare Växjö. Respektive anställning inleds med sex månaders provanställning.

För mer information kontakta biträdande prefekt Kalmar Pauline Johansson, pauline.johansson@lnu.se, 0480-44 63 15, biträdande prefekt Växjö Emina Hadziabdic, emina.hadziabdic@lnu.se, 0470-70 80 37 eller personalkonsult Ulf Sernelin, ulf.sernelin@lnu.se, 0470-70 82 77.

Fackliga företrädare nås via universitetets växel 0772-28 80 00

Välkommen med din ansökan enligt instruktion nedan senast 23 april


Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.
Publiceraddatum: 2015-03-27
Yrkesbenämning: Studieledare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid Heltid/ Ej specificeratIndividuell lön, månadslön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-23
Referens:
Webbplats: http://lnu.se/om-lnu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=1336%26pp%3D8
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Linnéuniversitetet
351 95 Växjö
35195  Växjö Sverige
Hemsida: http://www.lnu.se
  
Platsannons

Underläkare

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Länssjukhuset i Kalmar
Länssjukhuset i Kalmar är ett av Sveriges 20 länssjukhus och är Landstingets största vårdinrättning med 358 vårdplatser och ca 2 200 anställda. Här finns ett 20-tal olika medicinska specialiteter med kompetens och medicinsk utrustning för i princip alla sjukvårdsområden. Inom vissa specialiteter finns även ett länsövergripande ansvar. Vår vision är att vara det ledande länssjukhuset - lärande, säkert och kompetent.


Underläkare
HSF LSK:2015:48

Arbetsuppgifter
Geriatriska kliniken består av två avdelningar (2x14 vårdplatser) med inriktning akutgeriatrik och vård av de mest sköra äldre, en enhet för palliativ medicin med en avdelning (10 vårdplatser), en lasarettsansluten hemsjukvård för specialiserad palliativ vård i hemmet och ett länsövergripande palliativt rådgivningsteam. Vi har även en mottagningsverksamhet för äldre med inriktning kognitiv svikt/demens. Vi har ca 900 vårdtillfällen per år och det är cirka 150 medarbetare vid kliniken, varav nio överläkare/specialister och fem ST-läkare.

Som underläkare deltar du i klinikens temakonferenser, sköter in och utskrivning av patienter samt genomför medicinska avstämningar tillsammans med kolleger. Du har möjlighet att delta i klinikens jourverksamhet som innebär beredskapsjour. Du får egen handledare och deltar i internutbildning på kliniken och övriga sjukhuset. Du har bra möjligheter till återkommande ledighetsuttag och egen fortbildning.

Länssjukhuset har en spännande utmaning de kommande åren i och med att en ny läkarutbildning startar 2017.

Klinikens vision är 'Helhetsvård för Dig, arbetsglädje för oss!'

Välkommen!

Kvalifikationer
Legitimerad läkare alternativt nyutbildad läkare i väntan på AT-tjänstgöring.
Publiceraddatum: 2015-03-27
Yrkesbenämning: Läkare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
3 - 6 månaderHeltidVikariat 3 månader med möjlig förlängning året ut.Vi tillämpar individuell lönesättning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-30
Referens:
Webbplats:
Epostadress:
Övrigt: Ansökningar tas endast emot via Landstinget i Kalmar läns e-rekryteringssystem http://www.ltkalmar.se/jobba-hos-oss/
Arbetsplats: 
Adress: Landstinget i Kalmar län
Box 601
39126  KALMAR 
Hemsida: http://www.ltkalmar.se
  

Platsannons

Doktorand i vårdvetenskap

Fakulteten för hälso- och livsvetenskaps vision är att förstå, förklara och förbättra världen och samhället vi lever i utifrån ett hälso- och livsvetenskapligt perspektiv. Arbetet inom fakulteten utgår från Linnéuniversitetets fyra värdeord: nytänkande, nyfikenhet, närhet och nytta.

Institutionen för hälso- och vårdvetenskap bedriver forskning och undervisning inom det hälso- och vårdvetenskapliga området och har totalt ca 100 medarbetare och lika stor verksamhet förlagd till vardera campus i Kalmar och Växjö. I vårt arbete att utveckla verksamheten söker vi nu ännu fler engagerade och kreativa medarbetare.

 

Arbetsbeskrivning

Högskoleförordningen anger att den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin egen utbildning. En anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 % av full arbetstid. Det aktuella projektet utgörs av en interventionsstudie mot trafficking samt evaluering av densamma. Kvalitativa och kvantitativa datainsamlingar kommer att genomföras i Nepal. Kulturell kompetens är därför central liksom ämneskunskaper inom området trafficking och våld mot kvinnor

 

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som


• Avlagt examen på avancerad nivå
• Fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper 

Särskild behörighet


• 90 hp eller motsvarande i ämnet vårdvetenskap eller i ämnen relevanta för vårdvetenskap och som anknyter till projektet, eller motsvarande kunskaper.
• Kunskaper i Engelska och Nepalesiska i såväl tal som skrift.

 

Högskoleförordningen anger även en övergångsbestämmelse för behörighet till antagning på forskarnivå som gäller tom 2015-06-30. 

Behörighetskrav - Övergångsbestämmelse

Den som före den 1 juli 2007 uppfyller kraven på grundläggande behörighet (kandidatexamen och 60 "gamla" poäng i ämnet) för tillträde till forskarutbildning, skall även därefter anses ha grundläggande behörighet för tillträde till utbildning på forskarnivå. Detta t o m 2015-06-30.

 

Bedömningsgrunder med avvägning
Bedömningen av sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå tar hänsyn till


• Den vetenskapliga skickligheten dokumenterad i vetenskapliga arbeten, särskilt med avseende på kvaliteten på examensarbeten på grundnivå och avancerad nivå, och andra vetenskapliga arbeten.
• Bedömningen tar vidare hänsyn till grundexamens bredd och sammansättning.
• Prövningen baserar sig därefter på avhandlingsplanens relevans, originalitet och genomförbarhet inom den givna tidsramen, det vill säga motsvarande fyra års utbildning på heltid för doktorsexamen.

 

Upplysningar lämnas av

Professor Katarina Swahnberg, 0480-44 73 69, katarina.swahnberg@lnu.se eller Ulf Sernelin, 0470 70 82 77, ulf.sernelin@lnu.se

Välkommen med din ansökan enligt instruktion nedan senast 2015-04-XX.

Ansökan ska, förutom CV och betyg/intyg på åberopade meriter, innefatta en kort personlig redogörelse om dina forskningsintressen och vilka områden du kan tänka dig att arbeta inom. Har du specialkunskaper som kan vara värdefulla för en forskningsmiljö (språkkunskaper, metodfärdigheter, behärskning av ett annat kunskapsfält) beskriv dessa.
Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.
Publiceraddatum: 2015-03-27
Yrkesbenämning: Doktorand
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid Heltid/ Ej specificeratmånadslön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-15
Referens:
Webbplats: http://lnu.se/om-lnu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=1308%26pp%3D8
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Linnéuniversitetet
351 95 Växjö
35195  Växjö Sverige
Hemsida: http://www.lnu.se
  

Platsannons

Vi söker ännu fler FRANSSTYLISTER!

Vi behöver dig!

Permanent Fransförlängning är en tillförlitlig teknik som ger kunderna möjligheten att se perfekt sminkade ut hela tiden. Det är helt enkelt mascaran som alla kvinnor väntat på och intresset för detta har exploderat i vår region

Fransförlängning Kalmar är ett företag som funnits i nästan tre år. Vi består av 12 certifierade fransstylister och en receptionist och vi älskar vårt jobb!

Vi finns mitt i centrala Kalmar i en nästan 300 kvadratmeter stor salong som andas fransar och expertis och vi söker nu Dig till vårt team! Förutom singel-, och volymfransar så erbjuder vi även kunderna bryndesign, spray tan, semipermanent mascara, make up rådgivning och konsultation.


Vi söker efter dig som redan är certifierad fransstylist och jobbar med detta idag .

Kassavana och kunderfarenhet är meriterande men inte ett krav. Vi ser att du har möjlighet att jobba 100%, det är alltså svårt att kombinera heltidsstudier med detta jobb. Vi ser även att du som söker planerar att bo i Kalmar under en längre tid.

Vi ser fram emot att utöka vår stab med ytterligare två fransstylist och göra fler kvinnor vackrare i Kalmar. Välkommen med din ansökan!
Publiceraddatum: 2015-03-27
Yrkesbenämning: Stylist
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid/DeltidDu bestämmer själv ditt schema och hur du vill jobba
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-26
Referens:
Webbplats:
Epostadress: info@fransforlangningkalmar.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Fransförlängning Kalmar Lash Academy
Strömgatan 7a
39232  Kalmar Sverige
Hemsida: http://www.fransforlangningkalmar.se
  

Platsannons

McDonalds Giraffen i Kalmar söker nya medarbetare

McDonald's är världens största restaurangkedja med fler än 33 000 restauranger i 119 länder. I Sverige finns idag cirka 220 restauranger över hela landet som besöks dagligen av över 430 000 gäster. Vårt mål är att göra våra gäster nöjda genom att servera god mat tillagad av råvaror av högsta kvalitet, med snabb och vänlig service, i rena och trevliga lokaler

McDonald's Giraffen i Kalmar söker nya medarbetare med anställning på deltid.

Som nyanställd på McDonald's får du lära dig alla arbetsuppgifter i både kök, kassa och matsal. Efter genomgången introduktionsutbildning kommer du att rotera mellan olika arbetsområden.

Hos oss får du också möjlighet att lära dig ännu mer och komma vidare i din utveckling. Genom att ta del av vårt utbildningsprogram kan du t ex utbilda dig till arbetsledare.
Ditt intresse och dina ambitioner avgör hur långt du vill utvecklas inom McDonald's.

Vi söker Dig som är serviceinriktad, vill arbeta i team, tycker om att arbeta med människor och vill ta eget ansvar.

Varmt välkommen med en ansökan senast den 12/4 2015!

Vi tillämpar provanställning under de första sex månaderna av anställningen.
Har du frågor kontakta gärna Ola Molin på mailadress ola.molin@se.mcd.com
Publiceraddatum: 2015-03-27
Yrkesbenämning: Restaurangbiträde
Antal platser: 10
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid Heltid/ Ej specificeratKollektivavtal
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-12
Referens:
Webbplats: http://www.mcdonalds.se/se/jobbet/sok_jobb.html?rmpage=job&rmjob=3130%26pp%3D3
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Svenska McDonald´s AB
39239
39239  Kalmar Sverige
Hemsida: www.mcdonalds.se
  
Platsannons

Lärare - timanställning

Verksamhetsbeskrivning
Gymnasieskola med inriktning mot: naturvetenskap och teknik, bygg, fordon, el, vvs, hantverk samt media. På skolan studerar ca.1300 elever. Personalen omfattar ca. 150 personer varav 124 är gymnasielärare. Övriga personalkategorier är: skolledare, planerare, kanslipersonal, skolsköterskor, kurator, studie- och yrkesvägledare bibliotekspersonal, vaktmästare.

Arbetsuppgifter
Lärare inom engelska och svenska. Ingen förberedelsetid utan enbart lektionstid under ordinarie lärares frånvaro pga nationella prov.


Utbildning/Erfarenhet
Man söker helst lärare med gymnasiekompetens men det går även med utbildning upp till årskurs 9.
Publiceraddatum: 2015-03-27
Yrkesbenämning: Lärare i gymnasiet
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
11 dagar - 3 månaderDeltidAnställning under veckor 16-21. DeltidFast lön.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-07
Referens:
Webbplats:
Epostadress: kerstin.reneskog@ksgyf.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Kalmarsunds Gymnasieförbund, Lars Kaggskolan
Box 832
39128  KALMAR 
Hemsida: http://www.gyf.se/larskaggskolan
  
Platsannons

Casinopersonal Kalmar

Cherry söker blivande Black Jack-dealers i Kalmar.

- Att arbeta som dealer är ett väldigt roligt och spännande extrajobb som lämpar sig bäst för dig som studerar, behöver ett arbete till eller helt enkelt vill arbeta i krogmiljö.

- Arbetet är också socialt utvecklande då du som dealer sitter i centrum för alla gäster när du leder och ansvarar över spelet.

- Cherry Casino bedriver casinon på krogar runt om i hela Sverige. Vi finns i princip i alla städer från Kiruna till Ystad vilket gör att du kan ta med dig jobbet om du flyttar till annan ort för att t ex studera.


När vi rekryterar nya medarbetare är det ett par egenskaper som vi tittar extra mycket på. Vi söker därför dig som är:

- Serviceinriktad
- Ansvarsfull
- Tävlingsinriktad
- Stresstålig


Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av branschen eftersom vi lägger mer vikt vid egenskaperna ovan och utbildar alla medarbetare själva. Körkort och tillgång till bil på helger är ett stort plus men inget krav.

Det krävs däremot goda kunskaper i huvudräkning för att klara utbildningen vilket också kommer att säkerställas med ett räknetest under anställningsintervjun. Har du möjlighet, är det bra om du tränar räkning med en kortlek innan intervjun.

Efter din kostnadsfria utbildning på ca 30 timmar väntar ett stimulerande och roligt arbete i en spännande bransch. Du kommer att utgöra en viktig del i ett ungdomligt och trivsamt företag som arbetar för en god gemenskap och sammanhållning. Detta är ett extrajobb eller bisyssla och för närvarande erbjuder vi minst fyra och max sju helgkvällar i månaden vilket motsvarar ca 20-30 timmar i månaden.

Tror du att du kommer motsvara de egenskaper vi söker och är intresserad är du välkommen att gå in på www.cherry.se och klicka på "Jobba hos oss".

Har du några frågor kan du ringa till Moa Dahlgren på 0709-27 96 53. Men observera att själva ansökan inte kan lämns via telefon.

Koncernen Cherry är ett börsnoterat svenskt spelföretag som grundades redan 1963. Cherrys B-aktie är noterad på Aktietorget och det finns ca 4 000 aktieägare. Verksamheten är inriktad på casinospel och internetspel. Den huvudsakliga spelverksamheten bedrivs på restauranger i Sverige och på internet där CherryCasino.com och Euroslots är mest välkända. Totalt sysselsätter Cherry cirka 600 personer.
Publiceraddatum: 2015-03-27
Yrkesbenämning: Croupier
Antal platser: 2
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareDeltidAvtalsenlig grundlön 119,99 kr/h OB1 20:00-00:00 12:38 kr/h OB2 00:00-06:00 30,67 kr/h samt möjlighet till provision
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-12
Referens:
Webbplats:
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Cherry Spelglädje AB
Furstenbergsgatan 4
41664  GÖTEBORG Sverige
Hemsida: http://www.cherry.se
  

Platsannons

Takvårdare

Takvårdare; LA-Takvård ; Kalmar; 150327

Nu söker vi flera medarbetare i:
Kalmar

Påväxt på tak är ett vida spritt problem som kostar svenska husägare mycket pengar. Det på grund av att takpannorna slits ut snabbare än de borde om taken missköts.

Vi söker dig som är beredd att hugga i och jobba fysiskt.
Du kommer att jobba på tak och utföra takvård till våra kunder.
Vi byter alltså inga tak, vi underhåller befintliga tak.

Arbetsuppgiften består av att ta bort mossa på tak och spruta på takvårdsmedel så att inte påväxen återkommer på nytt. På så sätt förlänger vi takets livslängd.

Alla som jobbar med oss kommer att gå en internutbildning.

Där vi finns, finns inte påväxten.

Se mer info på www.takvard.se

Så här jobbar vi.

https://www.youtube.com/watch?v=XJFJ2xIP_qE


Körkort
B körkort fordras.

Arbetstid/Varaktighet
Jobbet är säsongs betonat ca 8-9 månader/ år

Ansökan
Sista ansökningsdag 150420
Vi tar emot ansökan via epost: matti@takvard.se

Arbetsgivare
LA-Takvård AB
Tjärnavägen 16
78530
Gagnef
Tel: 0243-282636
E-post: matti@takvard.se
Mer information på http://www.takvard.se

Besöksadress
Tjärnavägen 16
Publiceraddatum: 2015-03-27
Yrkesbenämning: Saneringsarbetare
Antal platser: 2
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreHeltidVarierande arbetstider under säsong
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-20
Referens: takvård
Webbplats:
Epostadress: matti@takvard.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: LA TAKVÅRD AB
TJÄRNAVÄGEN 16
78530  GAGNEF Sverige
Hemsida:
  

Platsannons

svetsare plåtslagare

KPK plåt och maskin söker erfaren svetsare/plåtslagare.
Vi arbetar i rostfritt men även i svart material. Det krävs att man kan är väldigt noggrann och kan följa ritningar och se lösningar.
Erfarenhet av liknade arbetsuppgifter krävs.

www.kpkpm.se
Publiceraddatum: 2015-03-26
Yrkesbenämning: Svetsare, manuell
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag:
Referens:
Webbplats:
Epostadress: mats@kpkpm.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: KPK PLÅT OCH MASKIN AKTIEBOLAG
SÖDRA VÄGEN 22
39245  KALMAR Sverige
Hemsida: www.kpkpm.se
  
Platsannons

FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLARE / FÖRSÄKRINGSMÄKLARE

OM ARBETSGIVARE
SF Insurance Group AB är Försäkringsförmedlare som arbetar under varumärket "Svenska Försäkringsrådgivarna". Vi består i dagsläget av tolv förmedlare och tio kundbokare. Vårt huvudkontor är beläget i centrala Linköping där vi även bedriver kundbokningen till våra rådgivare. Vi arbetar huvudsaktligen med pension och placeringsrådgivning, men hjälper även hela familjen att hitta rätt försäkringsskydd inom området sjuk-, olycksfalls och livsförsäkring. Vi befinner oss i en expansiv fas och behöver nu fler förmedlare.

OM TJÄNSTEN
Vi söker dig som villa arbeta med att tillgodose privatpersoners behov av heltäckande försäkringsskydd. Du håller i kundseminariet och genomför kundbesök i kundens hem, i bokad lokal eller på kundens arbetsplats. Kunderna är främst privatpersoner i ditt närområde som är i behov av försäkrings- och placeringsrådgivning. Våra placeringsprodukter är lättsålda och har mycket hög intjäning. Du får säljutbildning samt daglig coachning från fältkontoret i Kalmar.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som trivs med dagliga kundkontakter och vill ge dessa en briljant service. Du är ansvarsfull, engagerad och van vid att arbeta mot uppsatta mål. Du anpassar dig snabbt till nya situationer och har förmågan att hitta nya kreativa lösningar. Du ser utmaningar och möjligheter i stället för hinder. Tidigare erfarenheter av försäljning inom försäkringsbranschen är meriterande. B-körkort och tillgång till egen bil är ett måste samt möjlighet att arbeta kvällstid et par kvällar i veckan.

ARBETSGIVAREN ERBJUDER:
- utbildning till licensierad försäkringsförmedlare (s k Insuresec),
- en arbetsplats med stark säljkultur och högt tempo,
- kontinuerlig säljträning och coachning,
- arbete i ett engagerat och positivt team,
- möjlighet till en mycket hög lön.

........
Kom och träffa oss på Arbetsförmedlingen Kalmar (Borgmästaregatan 5, Kalmar) tisdag den 14:e april 2015 kl 11:00.

Mellan kl 11 och 13 erbjuder vi en presentation av vårt företag.
Mellan kl 13 och 16 ska vi ha korta intervjuer med sökande.
Publiceraddatum: 2015-03-26
Yrkesbenämning: Försäkringsförmedlare/Försäkringsmäklare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid Även vissa kvällar
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-12
Referens: 0015-140141
Webbplats:
Epostadress: robert.carlsson@svfr.se
Övrigt: Sänd dina ansökningshandlingar till Robert Carlsson (robert.carlsson@svfr.se). Även de som inte hunnit med att kontakta arbetsgivaren och/eller få arbetsgivarens inbjudan till en intervju är välkomna till rekryteringsträffen på AF Kalmar tisdag den 14:e april kl 11:00.
Arbetsplats: 
Adress: SF Insurance group AB
Järnvägsgatan 8 A
58222  LINKÖPING 
Hemsida: http://www.svenskaforsakringsradgivarna.se/
  
Platsannons

Medicinsk sekreterare

Psykiatriförvaltningen

Psykiatriförvaltningen har ett länsövergripande uppdrag inom Landstingets specialistpsykiatri. Verksamheten omfattar Barn- och ungdomspsykiatri, Vuxenpsykiatri och Rättspsykiatri, uppdelade i sex basenheter. Vi har ca 600 medarbetareoch är verksamma från Västervik i norr till Kalmar i söder.


Medicinsk sekreterare
Tillsvidareanställd/Vikariat
PF:2015:20

I vår verksamhet ingår såväl heldygnsvård som öppenvård.

Arbetsuppgifter
Medicinska sekreteraren inom Psykiatrisk heldygnsvård har en viktig servicefunktion gentemot verksamheten. Rollen är bred och kräver god simultankapacitet samt att du har lätt för att strukturera upp ditt arbete. För att trivas i rollen förutsätter vi att du är noggrann, självgående, har ansvarskänsla samt uppskattar värdet av ett gott samarbete och bidrar själv till detta.
Vi ser gärna att du kan ta egna initiativ till förbättringar där vi värdesätter din förmåga att gå från tanke till handling.

Medicinska sekreteraren förväntas ta del av kontinuerlig kompetensutveckling.

Kvalifikationer
Läkarsekreterarutbildning eller motsvarande. Meriterande för tjänsten är erfarenhet av arbete inom psykatri, erfarenhet av datajournalen Cosmic samt DRG-kodning. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och god samarbetsförmåga.
Publiceraddatum: 2015-03-26
Yrkesbenämning: Läkarsekreterare/Vårdadmin/Medicinsk sekreterare
Antal platser: 3
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidTvå tjänster är tillsvidare, där provanställning kan komma att tillämpas. En tjänst är ett vikariat på 6 månader som eventuellt kommer att övergå i en tillsvidareanställning.Vi tillämpar individuell lönesättning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-26
Referens:
Webbplats:
Epostadress:
Övrigt: Vi vill att du bifogar personligt brev och CV. Ansökningar tas endast emot via Landstinget i Kalmar läns e-rekryteringssystem http://www.ltkalmar.se/jobba-hos-oss/ Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst
Arbetsplats: 
Adress: Landstinget i Kalmar län
Box 601
39126  KALMAR 
Hemsida: http://www.ltkalmar.se
  
Platsannons

Personlig assistent till man i Oskarshamn

Frösunda är ett av Sveriges fem största omsorgsföretag. Men vi skiljer oss från andra då vi är övertygade om att omsorgen behöver förbättras från grunden. Vår utgångspunkt är alltid kunden - i alla lägen, även när det blir obekvämt. Med 100 procent nöjda kunder i fokus ska vi bli det absolut bästa omsorgsföretaget i Sverige. Frösunda har 8 500 medarbetare och omsätter cirka 3 miljarder årligen. Vill du arbeta med kunden i fokus och så att samhällets resurser används effektivt och ansvarsfullt? Då är du sannolikt rätt person för oss.

Frösunda Omsorg AB i Kalmar söker dig som vill arbeta som personlig assistent hos oss. Vill du arbeta i ett företag som strävar efter att ge personer med funktionsnedsättning högsta möjliga livskvalitet och är du en person som snarare ser möjligheter än hinder så kan vi vara arbetsgivaren för dig.


På kunds begäran söker vi en manlig assistent i 35-55 års-åldern boende i Oskarshamn med omnejd.

Som personlig assistent arbetar du i kundens hem. Det är därför av största vikt att du är lyhörd, flexibel och professionell samt värnar om kundens personliga integritet. Vi ser gärna att du har livserfarenhet och personlig mognad. Utbildning och yrkeserfarenhet inom området är meriterande, men ej ett krav då vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Frösunda Omsorg AB blir din arbetsgivare och vi står för arbetsledning och utbildning efter behov. Individuell lönesättning. Timlön. Kollektivavtal finns.

Ansökan endast via denna länk. Bifoga personligt brev och CV där din ålder framgår samt om du har körkort eller inte. Varmt välkommen med din ansökan!

Tjänstens utformning: Visstid, ca 70-100%, så länge assistansuppdraget varar.

Varmt välkommen med din ansökan!
Publiceraddatum: 2015-03-26
Yrkesbenämning: Personlig assistent
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid RekryteringMånatlig löneutbetalning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-25
Referens:
Webbplats: http://www.staffrec.se/viewjob.php?source=AMS&id=62206
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Frösunda
Ölandsgatan 22
11343  Kalmar Sverige
Hemsida: http://www.frosunda.se
  

Platsannons

Ansvarig Dansledare för Knatteskutt i Kalmar

Har du alltid velat jobba med barn och dans?
Hos oss på Knatteskutt får du under höstterminen chansen!

Knatteskutt är en verksamhet som finns över hela Sverige och som erbjuder barn i åldern 3-7 år att prova på olika dansstilar under lekfulla former. Våra ledare är engagerade och ambitiösa personer som har ett brinnande intresse för dans.
Har du erfarenhet av att leda barn sedan tidigare och tycker dig passa in på ovan beskrivning kanske du är vår nästa ledare?

Dina arbetsuppgifter som ansvarig huvudledare för Knatteskutt i Kalmar består i huvudsak av att leda Knatteskuttpassen och på ett pedagogiskt sätt sprida rörelse- och dansglädje till barnen. Det är även du som huvudledare som sköter kontakten med huvudkontoret.

Som ledare hos oss jobbar du utifrån vårt färdiga koncept och inför terminen ska du som ledare delta på Svenska Idrottsfrämjandets Barnledarutbildning som vi erbjuder kostnadsfritt för alla ledare.

Arbetstiderna är vardagskvällar och/eller på helger och pågår under perioden september-november. Arbetet är en bisyssla.

Är det här något för dig? Fyll i din ansökan via denna länk: https://docs.google.com/forms/d/1aTjd16cXSOweFSmqYynSmcrH-r1C9xdAte5dS-faHvM/viewform
Rekrytering sker löpande.

Då vi rekryterar till den här tjänsten tar vi kontakt med sökande kandidater som anses lämpliga för jobbet. Vi är därför tacksamma om du som sökande inte ringer oss under den här tiden.

Läs gärna mer om vår verksamhet på www.knatteskutt.se
Publiceraddatum: 2015-03-26
Yrkesbenämning: Danspedagog
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
3 - 6 månaderDeltidTimanställd Ca. 1-4 timmar/vecka.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag:
Referens: Huvudledare HT-2015
Webbplats:
Epostadress: ansokan@knatteskutt.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: AKTIEBOLAGET SVENSKA IDROTTSFRÄMJANDET
VIDEUM AB
35196  VÄXJÖ Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Lärare i matematik

Stagneliusskolan är en av gymnasieskolorna i Kalmarsunds gymnasieförbud och har ca 900 elever och ca 110 anställda. Vi har utbildningar inom samhällsvetenskap, ekonomi, juridik, handel. Vi har också en enhet för elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning inom autismspektrat. Skolan har tre rektorer med ansvar för flera program.

Arbetsuppgifter
Du kommer att undervisa i matematik

Kvalifikationer
För att vara kvalificerad krävs gymnasielärarbehörighet enligt skollagens bestämmelser om behörighet (SFS 2011:326). Du är behörig att undervisa i matematik. Du ska vara intresserad av att arbeta i arbetslag och delta i olika utvecklingsgrupper. Vi fäster stort avseende vid din personliga lämplighet för läraryrket.

Vi erbjuder dig
Ett självständigt och omväxlande arbete på en arbetsplats med öppet sinnelag och härliga, engagerade arbetskamrater.

Arbetstid/Varaktighet
Tillsvidare, heltid 100%, tillträde 2015-08-11
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av övertalig personal.

Lön
Enligt överenskommelse

Kontaktpersoner
Rektor Stefan Regebro, tel.0480-45 15 58, 070-560 40 53
stefan.regebro@gyf.se

Fackliga företrädare
Lärarförbundet
Henrik Petersson, 0480 ? 45 15 66
henrik.petersson_1@ksgyf.kalmar.se

Lärarnas Riksförbund
Dan Theander, 0480-45 15 68
dan.theander@ksgyf.kalmar.se

Ansökan
Ansökningshandlingar: merithandlingar, CV, referenser och löneanspråk insänds till Stagneliusskolan, Box 824, 391 28 Kalmar. Vi tar även emot ansökningar via e-post: stagneliusskolan@gyf.se

Vi samarbetar med arbetsförmedlingen i denna rekrytering.

Sista ansökningsdag: 2015-04-17

Välkommen med din ansökan!
Publiceraddatum: 2015-03-26
Yrkesbenämning: Lärare i gymnasiet
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-17
Referens:
Webbplats:
Epostadress: stagneliusskolan@gyf.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Kalmarsunds Gymnasieförbund
Box 865
39128  KALMAR Sverige
Hemsida: http://www.gyf.se
  
Platsannons

Lärare i naturkunskap och matematik

Stagneliusskolan är en av gymnasieskolorna i Kalmarsunds gymnasieförbud och har ca 900 elever och ca 110 anställda. Vi har utbildningar inom samhällsvetenskap, ekonomi, juridik, handel. Vi har också en enhet för elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning inom autismspektrat. Skolan har tre rektorer med ansvar för flera program.

Arbetsuppgifter
Du kommer att undervisa i naturkunskap och matematik på vår enhet för ungdomar med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning inom autismspektrat.

Innehåll
Till vår enhet för ungdomar med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning inom autismspektrumet söker vi lärare i matematik och naturkunskap. Undervisningen är i hög grad individualiserad efter varje elevs speciella förutsättningar.

Vi söker dig som är ödmjuk, lyhörd och har ett professionellt bemötande och förhållningssätt gentemot elevgruppen och deras vårdnadshavare samt ser arbetslaget som en viktig resurs i arbetet. Du kommer att ingå i ett arbetslag vars viktigaste uppgift är att ta tillvara potentialen hos eleverna samt att skapa förutsättningar för var och en av dem att nå sina mål.

Som lärare hos oss förväntas du, utöver undervisning i aktuella ämnen, fungera som resurs under elevernas hela skoldag samt tillsammans med kollegerna aktivt arbeta för elevernas utveckling ur ett helhetsperspektiv. Vi lägger stor vikt vid dokumentation och kvalitativt utvecklingsarbete i ständig process.

Kvalifikationer
För att vara kvalificerad krävs gymnasielärarbehörighet enligt skollagens bestämmelser om behörighet (SFS 2011:326). Vi ser gärna att du har någon utbildning riktad mot/erfarenhet av specialpedagogik och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du behöver vara stabil, ha personlig mognad och god samarbetsförmåga. Du bör vara prestigelös och själv vilja utvecklas, till exempel genom att delta i extern och kollegial handledning samt regelbundna (dagliga) arbetslagsmöten.

Arbetstid/Varaktighet
Tjänsten omfattar heltid (100 %) och är ett vikariat 2015-08-11-2016-06-22 Tjänsten tillsätts under förutsättning att de inte behöver tas i anspråk av övertalig personal.

Kontaktpersoner
Rektor Mari Bredman, tel.0480- 45 15 42, 0703-42 17 01
mari.bredman@gyf.se

Samordnare Linda Hovenäs tel. 0480-45 15 17, 070-555 68 58
Linda.hovenas@ksgyf.se

Fackliga företrädare
Lärarförbundet
Henrik Petersson, 0480 ? 45 15 66
henrik.petersson_1@ksgyf.kalmar.se

Lärarnas Riksförbund
Dan Theander, 0480-45 15 68
dan.theander@ksgyf.kalmar.se

Ansökan
Ansökningshandlingar: merithandlingar, CV, referenser och löneanspråk insänds till Stagneliusskolan, Box 824, 391 28 Kalmar. Vi tar även emot ansökningar via e-post: stagneliusskolan@gyf.se
Vi samarbetar med arbetsförmedlingen i denna rekrytering.

Sista ansökningsdag: 2014-04-17

Välkommen med din ansökan!
Publiceraddatum: 2015-03-26
Yrkesbenämning: Lärare i gymnasiet
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreHeltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-17
Referens:
Webbplats:
Epostadress: stagneliusskolan@gyf.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Kalmarsunds Gymnasieförbund
Box 865
39128  KALMAR Sverige
Hemsida: http://www.gyf.se
  

Platsannons

Skiftledare till Kalmar

Espresso House är Sveriges största och mest passionerade coffee shop-kedja. Redan från starten 1996 har vi haft som mål att ha de bästa och stoltaste baristorna. Vår vision är att erbjuda ”Världens bästa kaffeupplevelse till världens bästa gäst”!
Vi är 1 500 engagerade och glada människor som älskar kaffe och alltid sätter gästen först! Under 2015 blir vi ännu fler, då vi har en kraftig expansionsplan framför oss.

Vi söker en Skiftledare till Kalmar

Ditt framtida jobb?

Som skiftledare på Espresso House utför du alla arbetsuppgifter som en barista gör men rollen innebär också ansvar för och planering av daglig drift tillsammans med platschefen. All arbetstid är förlagd i coffee shopen. Förutom hantering av kaffemaskin och kvarn består arbetet av; kassaarbete, beredning av smörgåsar och sallader, diskplock samt andra vanligt förekommande arbetsuppgifter i café. Att Du är baristautbildad är en merit men inget krav, vi utbildar alla våra baristor i egen regi.

Din målsättning som skiftledare skall vara att driva din egen coffee shop inom Espresso House. Det är därför viktigt att du har arbetat inom café/restaurang sedan tidigare och har god kännedom om branschen och är van vid att arbeta oregelbundna tider.

Vad erbjuder du oss?


• Du är en glad och positiv person som smittar av sig till kollegor och gäster
• Du är tävlingsinriktad och drivs av försäljning
• Du är ansvarsfull och initiativrik och säkerställer att coffee shopen är i toppskick
• Du är en effektiv person som trivs bäst i ett högt tempo
• Du känner stolthet för det varumärke du arbetar för och ser din utveckling och framtid inom servicebranschen
• Du har kul på jobbet samtidigt som du skapar lönsamhet

Vad erbjuder vi dig?

Espresso House är ledande inom branschen vilket betyder att du är en del av ett framgångsrikt företag med stora utvecklingsmöjligheter. Vi befinner oss i en kraftig expansionsfas där du får möjlighet att bidra till att ett redan starkt varumärke blir ännu starkare. Vi satsar på våra medarbetare och det finns stora möjligheter att växa med oss. Espresso House är ett företag som kännetecknas av en stark kultur. Vi är stolta över det vi gör och vi har kul på jobbet samtidigt som vi skapar lönsamhet. På Espresso House är utbildning viktigt och alla våra medarbetare för gå en service- och baristautbildning.

Arbetet innebär oregelbundna arbetstider; dag, kväll och helg och tjänsten är på 25h/vecka. Tillsättning sker i April och intervjuer kommer att ske löpande.

Övrigt

Vi har kollektivavtal med HRF, lön enligt avtal. 

Kontakt

Skicka in din ansökan, CV och personligt brev, via vår hemsida.
Publiceraddatum: 2015-03-26
Yrkesbenämning: Barista/Kaffebartender
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid Heltid/ Ej specificeratLön enligt avtal - kollektivavtal med HRF
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-26
Referens:
Webbplats: http://www.espressohouse.com/jobba-hos-oss/lediga-tjaenster/?rmpage=job&rmjob=529%26pp%3D13
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Espresso House
Södra Förstadsgatan 11
21143  Malmö Sverige
Hemsida: http://www.espressohouse.se
  

Platsannons

Telefonförsäljare/Affärsutvecklare inom internetmarknadsföring

INFORMATION OM FÖRETAGET
Searchminds Group AB är en digital marknadsföringsbyrå som hjälper företag att få nya kunder och att bygga förtroende genom sökmotorer och sociala medier. Genom att kombinera vår erfarenhet av sökmarknadsföring med kraften i sociala medier, hjälper vi våra kunder att bättre förstå hur besökare blir till reella transaktioner och använder sedan den informationen för att öka synlighet, trafik och försäljning.

INFORMATION OM LEDIG TJÄNST
Vi har en stark efterfrågan på våra tjänster och vi behöver förstärka vårt säljteam med 2 personer.
Som medarbetare i säljteamet jobbar du mot nya kunder och du kommer att kontakta företag som har behov av våra tjänster. Searchminds har en av marknadens erkänt högsta ersättningsnivåer och du erbjuds en generös provision.
Här får du chansen att göra goda resultat och skapa framgång i din karriär.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som trivs i en utvecklande organisation med mycket fart, har höga ambitioner och stark drivkraft, kan anpassa dig till olika situationer och människor, är professionell och tar ansvar. Viktigt är även att du är resultatinriktad och positiv samt har lätt att inge förtroende.
Vi internutbildar dig, du behöver alltså inte vara specialist på vårt område idag. Däremot är det viktigt att du redan tidigare jobbat med telefonförsäljning med minst 1 års erfarenhet.
Meriterande är även om du jobbat med företagsförsäljning. Du har har redan uppnått goda säljresultat och strävar alltid efter att klara dina mål.
Ett utav de viktigaste kriterierna vi har är att du är driven och tar ansvar.
Publiceraddatum: 2015-03-26
Yrkesbenämning: Telefonförsäljare
Antal platser: 2
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidLönen är förhandlingsbar
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-05-15
Referens: 0015-139683
Webbplats:
Epostadress: adam@searchminds.se
Övrigt: Ansökningshandlingar skickas till försäljningschefen Adam Wiberg: adam@searchminds.se
Arbetsplats: 
Adress: Searchminds Group AB
Rimsmedsvägen 34c
39352  KALMAR 
Hemsida: http://www.searchminds.se/
  
Platsannons

Speciallärare/Specialpedagog

Lars Kaggskolan är en gymnasieskola med följande program: Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och energiprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, Hantverksprogrammet -inriktning frisör, Introduktionsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet och VVS-och fastighetsprogrammet. Antalet studerande på skolan är ca 1 100 och antalet anställda ca 130.

Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill vara med och utveckla vår verksamhet på Kalmarsunds gymnasieförbund med placering på Lars Kaggskolan. Tjänsternas huvuddelar är handledning, utredning, undervisning samt att fungera som stödfunktion till arbetslag och rektor. Tjänsterna innebär också ett nära samarbete med elevhälsan och att arbeta förebyggande.

Ditt huvudsakliga uppdrag kommer att bestå av:
-att tillsammans med övrig personal öka elevernas måluppfyllelse
-tillsammans med övriga speciallärare, specialpedagoger och lärare arbeta med elever i behov av särskilt stöd
-att utveckla kvalitetssäkrande uppföljningsrutiner för insatta specialpedagogiska insatser och implementera dessa i verksamheten
-tillsammans med lärarna hitta lösningar i elevernas befintliga undervisningsgrupper men också vid behov undervisa i mindre grupper eller individuellt
-att utföra pedagogiska kartläggningar samt upprätta åtgärdsprogram
-att genomföra utredningar av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi
-att med grund i aktuell forskning och beprövad erfarenhet bidra till skolutveckling

Kvalifikationer
Vi söker dig som är behörig lärare för gymnasiet. Önskvärt är att du har din behörighet i något/några samhällsorienterade ämne samt svenska. Du ska också ha en vidareutbildning som specialpedagog alternativt en examen som speciallärare. Det är av stor vikt att du har hög IKT-kompetens samt mycket goda kunskaper i svenska gällande tal och skrift. Som pedagog arbetar du inkluderande och lösningsfokuserat. Du trivs med att arbeta nära dina kollegor och tillsammans med dem bidra till skolutveckling och ökad måluppfyllelse.

Vi utgår från att du:
-visar fördjupad kunskap om barns och elevers lärande och fördjupad kunskap om elevers svårigheter i nämnda ämnen
-visar förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem
-har förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar
-har förmåga att stödja elever och utveckla verksamhetens lärmiljöer
-du bör vara en person som ser möjligheter där andra ser svårigheter
-du har en positiv människosyn kombinerat med en genuin förståelse och respekt för olika individer är grundläggande

Arbetstid/varaktighet
Två heltidstjänster varav en tjänst är ett vikariat under läsåret 15/16.
Anställningsform: semestertjänst med tillträde 1augusti.

Lön: enligt överenskommelse

Tjänsterna tillsätts under förutsättning att de inte behöver tas i anspråk av övertalig personal.

Kontaktpersoner
Rektor
Märit Truuts tfn: 0480 - 45 16 11
marit.truuts@ksgyf.se

Planerare
Clas Johansson tfn: 070-207 25 37
klas-goran.johansson@ksgyf.se

Fackliga företrädare
Lärarförbundet
Johan Klintberg tfn: 0480 - 45 16 99
johan.klintberg@ksgyf.se

Lärarnas Riksförbund
Dianne Hjorth tfn: 0480 - 45 34 56
dianne.hjorth@ksgyf.se

Ansökan
Ansökningshandlingar: merithandlingar, CV, referenser och löneanspråk insänds till Lars Kaggskolan, Box 832, 391 28 Kalmar. Vi tar även emot ansökningar via e-post: sirkka.sillanpaa@ksgyf.se

I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval, vilket innebär att intervjuer kan komma att hållas innan sista ansökningsdag.
Löpande ansökan eller senast den 17 april 201
Publiceraddatum: 2015-03-26
Yrkesbenämning: Speciallärare
Antal platser: 2
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreHeltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-17
Referens:
Webbplats:
Epostadress: sirkka.sillanpaa@ksgyf.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Kalmarsunds Gymnasieförbund
Box 865
39128  KALMAR Sverige
Hemsida: http://www.gyf.se
  
Platsannons

Lärare till El- och energiprogrammet

El- och energiprogrammet - två lärare
Lars Kaggskolan är en gymnasieskola med följande program: Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och energiprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, Hantverksprogrammet -inriktning frisör, Introduktionsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet och VVS-och fastighetsprogrammet. Antalet studerande på skolan är ca 1 200 och antalet anställda ca 130.
Lärare till El- och energiprogrammet
Till gymnasielärartjänst på el- och energiprogrammet söker vi i första hand legitimerade lärare med ett stort kontaktnät i branschen, samt ett genuint intresse av att arbeta med ungdomar. En av tjänsterna kommer i första hand att undervisa inom inriktning elteknik i ämnen som ellära1, praktisk ellära, energiteknik1, elmotorstyrning och support och hemservice. En andra tjänst är kopplad till inriktning automation i ämnen som mät- och reglerteknik, mät- och styrteknik, programmerbara system. I förekommande fall kan även undervisning i motsvarande kurser på teknikprogrammet bli aktuella.

Arbetstid/Varaktighet
Du har god samarbetsförmåga, erfarenhet av att arbeta i arbetslag och har ett stort intresse för skolutveckling. Självklart är du utvecklingsbenägen och nyfiken på nya utmaningar. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Båda tjänsternas omfattning är 100% från 10 augusti och tillsvidare.
Lön enligt överenskommelse.

Tjänsterna tillsätts under förutsättning att de inte behöver tas i anspråk av övertalig personal.

Kontaktpersoner
Rektor
Magnus Birgersson tfn: 0480 - 45 16 05
magnus.birgersson@ksgyf.se
Undervisande lärare
Hans Danielsson tfn: 0480 - 45 16 92
hans.danielsson@ksgyf.se

Fackliga företrädare
Lärarförbundet
Johan Klintberg tfn: 0480 - 45 16 99
johan.klintberg@ksgyf.se
Lärarnas Riksförbund
Dianne Hjorth, tfn: 0480 - 45 34 56
dianne.hjorth@ksgyf.se

Ansökan
Ansökningshandlingar: merithandlingar, CV, referenser och löneanspråk insänds till Lars Kaggskolan, Box 832, 391 28 Kalmar eller per e-post till sirkka.sillanpaa@ksgyf.se
Ansökan senast den 17 april 2015.

Välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har Kalmar Gymnasieförbund tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt från mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Publiceraddatum: 2015-03-26
Yrkesbenämning: Lärare i gymnasiet - yrkesämnen
Antal platser: 2
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-17
Referens:
Webbplats:
Epostadress: sirkka.sillanpaa@ksgyf.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Kalmarsunds Gymnasieförbund
Box 865
39128  KALMAR Sverige
Hemsida: http://www.gyf.se
  
Platsannons

Ämneslärare gymnasiala och grundl vuxenutb.

Komvux i Kalmar är en skola med inriktning mot gymnasial vuxenutbildning, grundläggande vuxenutbildning, SFI, lärvux samt vård och omsorg. Antalet studerande är ca 1000 och anställda ca 60.

Innehåll
Samhällskunskap 100% gymnasial vux/grundläggande vux
Engelska 90% gymnasial vux/grundläggande vux

Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarexamen, arbetslivserfarenhet från området är en merit. Du ska vara en ansvarskännande person, som tycker att det är roligt med utmaningar, respekterar elevernas olikheter, har förmågan att se möjligheter, inspireras av utvecklingsarbete och kan samarbeta.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Arbetstid/varaktighet
Ferieanställning.

Varaktighet: Samhällskunskap vikariat till 2016-01-10.
Engelska visstidsanställning till 2016-01-10 med möjlighet till förlängning.

Tillträde: 2015-08-11

Lön
Ange löneanspråk i ansökan. Kollektivavtal finns.

Kontaktpersoner
Planerare Lennart Simonsson, tel 0480-45 18 03
lennart.simonsson@gyf.se

Rektor Kenneth Johansson, 0480-45 18 31 Gymnasial vux.
kenneth.johansson@gyf.se

Rektor Karin Hovmark, tel 0480-45 18 10 Grundläggande vux.
karin.hovmark@gyf.se

Fackliga företrädare
Lärarnas Riksförbund
Liselotte Elmqvist, 0480-45 18 08
lise-lotte.elmqvist@ksgyf.se

Lärarförbundet
Linda Björk, 0480-45 19 18
linda.bjork@ksgyf.se

Ansökan
Ansökningshandlingar: merithandlingar, CV, referenser och löneanspråk insänds på
e-post: lennart.simonsson@gyf.se

Sista ansökningsdag 2015-04-17

Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte tas i anspråk av övertalig personal.

Välkommen med din ansökan!
Publiceraddatum: 2015-03-26
Yrkesbenämning: Lärare i gymnasiet
Antal platser: 2
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreHeltid/Deltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-17
Referens:
Webbplats:
Epostadress: lennart.simonsson@gyf.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Kalmarsunds Gymnasieförbund
Box 865
39128  KALMAR Sverige
Hemsida: http://www.gyf.se
  
Platsannons

Ämneslärare gymnasiala och grundl vuxutb

Komvux i Kalmar är en skola med inriktning mot gymnasial vuxenutbildning, grundläggande vuxenutbildning, SFI, lärvux samt vård och omsorg. Antalet studerande är ca 1000 och anställda ca 60.

Innehåll
Matematik 170% gymnasial vux /grundläggande vux
Naturkunskap 70% gymnasial vux

Tjänsterna kan kombineras på olika sätt beroende på din kompetens.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarexamen, arbetslivserfarenhet från området är en merit. Du ska vara en ansvarskännande person, som tycker att det är roligt med utmaningar, respekterar elevernas olikheter, har förmågan att se möjligheter, inspireras av utvecklingsarbete och kan samarbeta.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Arbetstid/varaktighet

Ferieanställning.

Varaktighet: Tillsvidare.

Tillträde: 2015-08-11

Lön
Ange löneanspråk i ansökan. Kollektivavtal finns.

Kontaktpersoner
Planerare Lennart Simonsson, tel 0480-45 18 03
lennart.simonsson@gyf.se

Rektor Kenneth Johansson, 0480-45 18 31 Gymnasial vux
kenneth.johansson@gyf.se

Rektor Karin Hovmark, tel 0480-45 18 10 Grundläggande vux
karin.hovmark@gyf.se

Fackliga företrädare
Lärarnas Riksförbund
Liselotte Elmqvist, 0480-45 18 08
lise-lotte.elmqvist@ksgyf.se

Lärarförbundet
Linda Björk, 0480-45 19 18
linda.bjork@ksgyf.se

Ansökan
Ansökningshandlingar: merithandlingar, CV, referenser och löneanspråk insänds på
e-post: lennart.simonsson@gyf.se

Sista ansökningsdag 2015-04-17

Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte tas i anspråk av övertalig personal.

Välkommen med din ansökan!
Publiceraddatum: 2015-03-26
Yrkesbenämning: Lärare i gymnasiet
Antal platser: 3
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid/Deltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-17
Referens:
Webbplats:
Epostadress: lennart.simonsson@gyf.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Kalmarsunds Gymnasieförbund
Box 865
39128  KALMAR Sverige
Hemsida: http://www.gyf.se
  

Platsannons

Personlig assistent, sommarjobb

Vi söker en kvinnlig personlig assistent till 34-årig rullstolsburen kvinna. I arbetet ingår natt- samt helgtjänstgöring.
I arbetet ingår bland annat personlig hygien, fritidsaktiviteter samt skötsel av hund och katt.

På grund av brukarens astma är arbetsplatsen rökfri och du bör vara ickerökare. Djurvana är meriterande.
Publiceraddatum: 2015-03-26
Yrkesbenämning: Personlig assistent
Antal platser: 4
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
11 dagar - 3 månaderHeltid2015-07-12 -- 2015-08-09
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-10
Referens:
Webbplats:
Epostadress: jobb.cetana@gmail.com
Övrigt: Vi tar endast emot ansökningar via e-post.
Arbetsplats: 
Adress: CETANA AB
LINGS VÄG 84
75427  UPPSALA Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Lärare i matematik och fysik

Lars Kaggskolan är en gymnasieskola med följande program: Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och energiprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, Hantverksprogrammet -inriktning frisör, Introduktionsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet och VVS- och fastighetsprogrammet Antalet studerande är ca 1 200 och antalet anställda ca 130.

Vi söker behörig lärare i matematik och fysik för huvudsaklig undervisning på Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet. Du skall ha god samarbetsförmåga, vara intresserad av att arbeta i arbetslag och ha stort intresse för skolutveckling. Det är viktigt att du vill skaffa dig nya kunskaper och vill utveckla dig i din lärarprofession.

Arbetstid/Varaktighet
Vi söker en lärare för heltidstjänst i matematik och fysik läsåret 2015/2016 och en heltidstjänst i matematik HT 2015 med möjlighet till förlängning.

Tjänsterna tillsätts under förutsättningar de inte behöver tas i anspråk av övertalig personal.

Kontaktpersoner
Rektor
Jonas Hallén, tfn: 0480-45 16 12
jonas.hallen@ksgyf.se

Planerare
Klas-Göran Johansson tfn: 0702 07 25 37
klas-goran.johansson@ksgyf.se

Fackliga företrädare
Lärarförbundet
Johan Klintberg tfn 0480- 45 16 99
johan.klintberg@ksgyf.se

Lärarnas Riksförbund
Dianne Hjorth, tfn: 0480-45 34 56
dianne.hjorth@ksgyf.se

Ansökan
Ansökningshandlingar: merithandlingar, CV, referenser och löneanspråk insänds till Lars Kaggskolan, Box 832, 391 28 Kalmar eller per e-post till sirkka.sillanpaa@ksgyf.se.

Sista ansökningsdag 2015-04-17

Välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har Kalmar Gymnasieförbund tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt från mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Publiceraddatum: 2015-03-26
Yrkesbenämning: Lärare i gymnasiet
Antal platser: 2
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreHeltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-17
Referens:
Webbplats:
Epostadress: sirkka.sillanpaa@ksgyf.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Kalmarsunds Gymnasieförbund
Box 865
39128  KALMAR Sverige
Hemsida: http://www.gyf.se
  

Platsannons

Kasinopersonal

Som Dealer/Croupier ansvarar Du för spelet vid Black Jackbordet. Vi söker dig som är serviceinriktad, ordningsam och ansvarsfull. Vi ser gärna sökande i lämplig ålder 19-25 år. Har du körkort och tillgång till bil så är det ett plus i kanten. Vill du arbeta på en nattklubb/dansrestaurang på kvällstid. Då kanske du är den vi söker. Ett perfekt extraarbete för dig som studerar eller vill jobba lite extra. För mer information går det bra att kontakta Annika på telefon 0708-295195, vardagar kl 15-18.

Tidigare erfarenhet från casinoverksamhet är meriterande men inget krav då vi tillhandahåller teoretisk och praktisk utbildning. Arbetet schemaläggs månadsvis och arbetstiderna är kvällstid i huvudsak fredagar och lördagar. Efter din kostnadsfria utbildning väntar ett stimulerande och roligt arbete i en spännande bransch.

Casinokonsult bedriver restaurangcasinon i sydöstra Sverige sedan 1985 och söker nu Dealer/Croupier på deltid i Kalmar.
Publiceraddatum: 2015-03-25
Yrkesbenämning: Dealer
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareDeltidKvällstid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag:
Referens: Kalmar
Webbplats:
Epostadress: annika.friberg1@gmail.com
Övrigt: Urval kan ske även under ansökningstiden så skicka in din ansökan snarast.
Arbetsplats: 
Adress: Casinokonsult/Kalmar Casino AB
Smålandsgatan 8
39233  KALMAR 
Hemsida:
  

Platsannons

Butiksdemonstratör till dagligvaruhandeln

Nu accelererar Sale Nordic upp och tar steget djupare in i dagligvaruhandeln/FMCG. Vi söker nu demopersonal med stort säljdriv som gillar att laga mat och som älskar att stå i centrum. Sök tjänsten genom länken: https://job.yobber.se/Ad/204

Om kunden

Kunden har i sin portfölj några av världens allra största och kändaste varumärken. Vi söker nu professionella och duktiga personer över hela Sverige som ska vara med och ta kunden till nästa nivå.

Dina arbetsuppgifter

Som driven och säljande butiksdemonstratör ska du inte bara erbjuda kundens goda produkter utan en upplevelse som konsumenten sent kommer glömma. Förutom traditionell demonstration ska du utbilda och inspirera butikspersonal att alltid ha kundens varumärken ”top-of-mind”. Allt för att öka försäljningen.

Din bakgrund

• Du ska ha ett stort intresse för matlagning och brinna för försäljning.
• Du ska gilla att stå i centrum – du får gärna ha bakgrund från teater eller underhållningsbranschen.
• Du ska kunna ta egna initiativ och komma med nya idéer för att öka försäljningen i butik.


Övrigt

När du söker denna tjänst kommer du behöva svara på några videofrågor där du spelar in dig själv via din webb-kamera, det handlar om tre frågor. Du söker genom denna länk: https://job.yobber.se/Ad/204 Detta är ett grymt tillfälle att snabbt visa vad du går för på ett annorlunda men spännande sätt. Arbetet för ofta belagt till eftermiddagar och helger. Antalet arbetstillfällen varierar beroende på vilken region du kan tänka dig jobba i.

Sale Nordic

Sale Nordic är Nordens ledande expert inom rådgivning, bemanning och genomförande av säljdrivande aktiviteter. Vi arbetar med över hundra aktiva kunder i alla fyra nordiska länder. Många av dem utgör några av världens starkaste varumärken. Vi sysselsätter över sexhundra konsulter i kortare eller längre sälj- och marknadsuppdrag. Vi genomför varje år hundratals lyckade rekryteringar för våra kunders räkning. Vi är således en stor nordisk aktör inom vår profession, men vi arbetar alltid lokalt. Nära våra kunder, konsulter och kandidater. Detta via våra lokala kontor i Stockholm, Göteborg, Köpenhamn, Oslo och Helsingfors. Besök gärna www.salenordic.com för mer information
Publiceraddatum: 2015-03-25
Yrkesbenämning: Butiksdemonstratör
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
3 - 6 månaderDeltidDeltid VisstidsanställningEnligt överenskommelse
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-01
Referens: 1199
Webbplats: http://salenordic20.intelliplan.eu/SE/WebCVJobAd/Pages/jobad.aspx?jaid=1199
Epostadress:
Övrigt: Vi föredrar ansökningar via webben
Arbetsplats: 
Adress: Sale Nordic Sverige AB
Klara Norra Kyrkogata 29
11122  STOCKHOLM Sverige
Hemsida: http://www.salenordic.se
  
Platsannons

Arbetsförmedlingen i Kalmar söker Etableringsresurs.

Arbetsförmedlingens viktigaste uppdrag är att sammanföra arbetssökande med arbetsgivare. Vi söker nu medarbetare som vill stödja arbetsförmedlingen i detta.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår hemsida www.arbetsformedlingen.se

 

Arbetsförmedlingen Kalmar omfattar kontor i Kalmar/Torsås, Emmaboda, Nybro, Färjestaden/Borgholm. Vi är idag ca 110 medarbetare. Vi söker nu ett antal medarbetare som vill arbeta som Etableringsresurs.

 

Arbetsuppgifter

Som etableringsresurs kommer du att möta våra två kundgrupper arbetsgivare och arbetssökande. Ett av de viktigaste uppdragen inom etablering är att arbetssökande kommer ut på en arbetsplats och etableringsresursen ska överbrygga hinder kopplade till språk och kultur.

 

Detta innebär bland annat att bidra till att den arbetssökande:


• Får kontakter och nätverk mot arbetslivet i Sverige
• Får orientering om det svenska arbetslivets allmänna villkor och krav. 

Du kommer att arbeta med att ge arbetsförberedande och arbetsnära stöd. Till viss del kommer du också att vara ett stöd för att vägleda den arbetssökande i kontakter med t. ex. andra myndigheter och samhällsfunktioner. Du kommer att arbeta med matchning genom att ackvirera lämpliga jobb och praktikplatser till arbetssökande och stödja både arbetssökande och arbetsgivare i arbetsplatsintroduktionen. Att aktivt etablera och utveckla kontakter med arbetsgivare är ett viktigt inslag i arbetet. Du följer upp, coachar och förbereder arbetssökande inför praktik och anställning samt följer upp på arbetsplatsen.

 

Kvalifikationer

Gymnasieutbildning eller motsvarande

Goda kunskaper om arbetsmarknad genom minst två års arbetslivserfarenhet i Sverige

Goda kunskaper om hur det svenska samhällssystemet fungerar

Goda kunskaper i svenska i kombination med ett annat språk

God samarbetsförmåga

God relationsskapande förmåga

Förmåga att arbeta mål- och resultatinriktat

Du kan hantera Word, internet och e-post

Du har lägst B-körkort

 

Meriterande

Det är meriterande om du har andra språkkunskaper än svenska och engelska.

Erfarenhet av pedagogiskt coachande arbete och/eller tjänsteförsäljning

Erfarenhet av samverkan med andra aktörer.

Goda kunskaper om arbete och kultur från andra länder.

Goda kunskaper om den lokala arbetsmarknaden och orten där du ska arbeta.

Eftersom du kommer att arbeta med människor som befinner sig i en förändringssituation lägger vi mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper.

 

Övrigt

Anställningen är tidsbegränsad dock längst till och med 2015-12-31 på heltid, men kan anpassas utifrån arbetsförmåga. Tillträde efter överenskommelse.

 

Arbetsförmedlingen erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter för alla. Vi välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Vi ser även positivt på om du har kunskaper i något av våra minoritetsspråk.

 

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast den 20150407. Du ansöker genom att klicka på knappen ”ansök” nedan. Bifoga CV och ett personligt brev där du berättar varför du söker arbetet.
Publiceraddatum: 2015-03-25
Yrkesbenämning: Jobbcoach/Utbildningscoach
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid Heltid/ Ej specificeratVi tillämpar individuell lönesättning.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-07
Referens:
Webbplats: http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Jobba-hos-oss/Sok-jobb-hos-oss.html?RMURL=VacDetail%2Easp%3FCommAdSeqNo%3D10704%26pp%3D3
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Arbetsförmedlingen
Box 763
39127  Kalmar Sverige
Hemsida: www.arbetsformedlingen.se
  
Platsannons

Tandsköterska

Om Praktikertjänst AB
Praktikertjänst är den största koncernen inom privat tandvård och hälso- och sjukvård i Sverige. Affärsmodellen är unik med 2 120 aktieägare som själva är verksamhetsansvariga på mottagningar runt om i landet.
Omsättningen är cirka 9 miljarder kronor och antalet medarbetare cirka 8 770. Inom koncernen ingår även femton dotterbolag.

Bättre vård för bättre liv

Om Calmarsunds tandvården
Tandläkarmottagning belägen i centrala Kalmar med utsikt över Kalmarslott.
Vårt team består just nu av 3 tandläkare, 2 tandhygienist, 3 tandsköterskor och 1 receptionist. En av våra medarbetare kommer till sommaren gå på föräldraledighet. Tjänsten avser ett års vikariat med stora möjligheter till förlängning av en tillsvidareanställning.
Socialkompetens och hög arbetsmoral värdesätts högt.

Arbetsuppgifter
Vanligt förekommande tandsköterskeuppgifter såsom eget kliniskt arbete, assistans vid allmäntandvård och operationer, administration och receptionsarbete.

Kvalifikationer
Du skall vara examinerad tandsköterska och gärna med datavana(OPUS), anestesiutbildning och digital röntgenvana.

Personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personlighet för att passa in i vårt tandvårdsteam.
Publiceraddatum: 2015-03-25
Yrkesbenämning: Tandsköterska
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreDeltid32 timmar per vecka. Tillträde: Enligt överenskommelse. Vikariat. Varaktighet: 12 månader.Individuell lönesättning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-10
Referens: 46-556077-2419-C161
Webbplats:
Epostadress: helena.ambre@ptj.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Calmarsunds tandvården
Larmgatan 2
39232  Kalmar Sverige
Hemsida: http://www2.praktikertjanst.se/29/calmarsunds-tandvard/
  

Platsannons

Handledare

Rekryterings- och EtableringsCentrum Sverige AB har funnits på marknaden i fem år. Vi har lyckat stort och levererat jobb till många av våra deltagare. Men vi är aldrig nöjda med åstadkomna resultat, vi vill bli bättre och därför söker vi nya medarbetare som vill vara med i en spännande och utvecklande verksamhet.

Just nu befinner vi oss i ett expansivt läge och söker därför handledare till vårt kontor i Kalmar.

Du bör vara flexibel och van vid att ta ansvar. Du ska ha ett positivt tänkande samt ha ett tydligt pedagogiskt förhållningssätt. Du kommer att arbeta med olika grupper, där din huvudsakliga uppgift är att hjälpa deltagarna i deras jobbsökande.

Dina arbetsuppgifter kommer att vara väldigt varierande och kommer bland annat att innebära;
Ge stöd och stöttning
Genomföra givna aktiviteter
Personliga samtal och gruppsamtal
Dokumentation

Vi ser gärna att du har;

Tidigare erfarenhet från liknande arbetsområden.
Förmåga att motivera och entusiasmera.
Förmåga att kommunicera tydligt på svenska och engelska i tal och skrift.
Mycket goda kunskaper i datorbaserade ordbehandlings- och presentationsprogram, e-post samt internet.
God kännedom om arbetsmarknaden och utbildningsanordnare.

Krav
Minst 120 högskolepoäng (80 poäng enligt tidigare system) eller motsvarande poäng från Yrkeshögskola inom områdena; arbetsliv, organisation och personalarbete, studie- och yrkesvägledning, företagsekonomi, arbetslivspsykologi, beteendevetenskap, arbetsterapeut- eller socionomutbildning. Minst två års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid.

Alternativt
Minst ett års heltidsstudier på eftergymnasial nivå med minst godkänt resultat. Minst tre års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid inom följande yrke eller arbetsuppgifter; arbetsledning med personalansvar, rekrytering, omställningsarbete för arbetssökande, studie- och yrkesvägledning, handläggning i personalfrågor (dock ej enbart personaladministration), arbete med arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor, arbete med social- och gruppsykologi eller karriärvägledning.

Anställningen avser 100%.

Obs! Märk din ansökan med vilken tjänsten och orten du söker och skicka den till sanja.h@recsverige.se

Rekryteringen kommer att ske löpande.
För ytterligare information, ring 0470-21140

Ps. Eftersom vi planerar att starta vår verksamhet på flera andra orter, tar vi tacksamt emot intresseanmälningar från övriga delar av landet.
Publiceraddatum: 2015-03-25
Yrkesbenämning: Jobbcoach/Utbildningscoach
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag:
Referens: Handledare Kalmar
Webbplats:
Epostadress: sanja.h@recsverige.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Rekryterings & Etableringscentrum
Arabygatan 82 B
35246  Växjö Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Kommunikatör

På Länsstyrelsen i Kalmar arbetar 200 engagerade medarbetare. Experter, specialister och generalister samverkar för länets utveckling och tillväxt och svarar för myndighetsutövning. Läs mer på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/kalmar/

På kommunikationsenheten är vi i nuläget fem personer. En kommunikationschef, två kommunikatörer och två som jobbar med GIS (geografiska informationssystem). Allt kommunikationsarbete på länsstyrelsen utgår från enheten men samverkan med övriga avdelningar och enheter i huset är stor.

ARBETSUPPGIFTER
I arbetsuppgifterna ingår att producera material om länsstyrelsens varierade verksamhet och publicera det på intranätet, externa webben och sociala medier. Du ska jobba med text, bild och rörlig bild på egen hand men också hålla internutbildningar/föreläsningar inom kommunikation för att dela med dig av din kunskap till övriga medarbetare.

I ditt arbete kan det ingå både att skriva en kommunikationsplan och att designa en trycksak inom olika områden, till exempel vatten, integration, krisberedskap eller natur. Du ska vara ett stöd i kommunikationsarbetet till såväl länsledningen som övriga enheter på länsstyrelsen.

Du ska bidra till att kunskapen om länsstyrelsen ökar och att bilden av oss blir tydligare för länsborna.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har högskoleutbildning i medieproduktion, journalistik och/eller medie- och kommunikationsvetenskap. Du måste ha goda kunskaper i officepaketet och Adobe Creative suite.

Vi behöver en praktisk kommunikatör med strategiskt tänk. Därför ska du som söker ha flerårig erfarenhet av såväl strategiskt som praktiskt kommunikationsarbete inom offentlig förvaltning. Vi behöver någon som har erfarenhet av att fungera som en internreporter, med förmåga att berätta om vår verksamhet på ett bra sätt. Det är därför meriterande med erfarenhet av journalistiskt arbete. Det är också meriterande om du har erfarenhet av att utveckla närvaro på sociala medier, både strategiskt och praktiskt.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du måste självständigt driva ditt arbete samtidigt som du hela tiden samarbetar med andra. Du måste trivas med att jobba i grupp. Som person är du positiv, lösningsorienterad, flexibel, prestigelös och leveranssäker.

Eftersom kommunikation är en så stor del av arbetet är det viktigt att du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.

ÖVRIGT
Vi erbjuder Dig en unik arbetsplats…
fylld av kunniga experter och ambitiösa generalister inom en mängd olika samhällsfunktioner. Vi är något fler kvinnor än män på arbetsplatsen. Länsstyrelsens står just nu inför många intressanta utmaningar och anställningen ger därmed goda möjligheter till personlig utveckling. Vi har en god arbetsmiljö, bra personalsociala förmåner och stora möjligheter till flexibel arbetstid. Vi välkomnar mångfald och ser jämställdhet som en självklarhet.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna annons.
Publiceraddatum: 2015-03-25
Yrkesbenämning: Informatör/Kommunikatör
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Tillsvidareanställning, dock tillämpas sex månaders provanställningEnligt avtal.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-07
Referens: 112-2335-2015
Webbplats: http://www.aditrorecruit.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=e2c0b0db-06e3-4ba8-86b3-001029e6cc66&TK=22b9c9ca-c0e3-41db-8c62-2cb37b535d88
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Länsstyrelsen Kalmar län
Malmbrogatan 6
39186  KALMAR Sverige
Hemsida: http://www.lansstyrelsen.se/kalmar/
  
Platsannons

Oncologists to clinic in Southeast Sweden

The hospital is one of the 20 county hospitals and is the Council's largest health care facility with over 300 beds and approximately 2,000 employees. There are about 20 different medical specialties with qualification and medical equipment for virtually any areas of medical care. The hospital?s got Countywide responsibilities within certain specialties.

Health care administration's mission is to offer the inhabitants specialized somatic health. Management is responsible for the medical investigation, treatment, and nursing care that require specialized interventions. Offers and develops effective specialized health care with leading results through skilled employees, skills-based approach, high availability and good response.

MD/Ph.D., Oncology clinic

The Oncology Department is expanding, why we need to strengthen the team of oncologists. The hospital is currently offering a chemotherapy clinic with twenty treatment beds and a radiotherapy Department with two modern accelerators. In another city, there is a treatment clinic. It is an out-patients' department with no on-call duties. Today's medical team is well staffed and the succession assured via ST Doctors.

You are now going to be involved in an exciting phase of development where big investments will be made in the coming years in Oncology. To live and work here will provide you with a high quality of life through living environment, nature, schools, to name just a few factors. It is possible to discuss individual solutions. Of course you are anonymous in our process.
Please feel free to contact us to find out more!

Qualifications
Specialist in Oncology

Employment Status
Permanent Employee

Employment Rate
Full Time

Access
After agreement

Salary
We apply individual salary setting

Features:
Motivated to emigrate
Good communication and cooperation skills
Responsible, enthusiastic and interested
Have a positive and flexible spirit
Ability and willingness to achieve results and progress

Why Sweden?
Well-organized health care system
Satisfying working conditions
Nice working climate with colleagues
Opportunities for research activities and professional training
Good conditions for a balanced family life
Well-functioning educational system
Variety of outdoor and cultural activities

Information
Feel free to Contact Researcher Karin Kling, Tel. + 46 (0) 40-630 75 81. Please send your application as soon as possible to karin@dignusmedical.se.

We would like to see your personal letter and CV.
Publiceraddatum: 2015-03-25
Yrkesbenämning: Specialistläkare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag:
Referens:
Webbplats:
Epostadress: karin@dignusmedical.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Dignus Medical / KLETOR SVERIGE AB
STUDENTGATAN 2
21138  MALMÖ Sverige
Hemsida: http://www.dignusmedical.se
  
Platsannons

Caliptus söker Eventpersonal i Kalmar

Caliptus är en av Sveriges största och mest anlitade Retailbyråer med säte i Stockholm. Vi skapar köptillfällen och butikskampanjer där kunden finns. Vi jobbar längs med hela produktkedjan, från koncept till färdig produkt. Vi genomför årligen över 15 000 marknadsaktiviteter, events och produktdemonstrationer över hela landet.

Just nu söker vi dig som vill jobba med att representera olika varumärken först och främst i livsmedelsbutiker. Som anställd hos Caliptus ingår du i vår fältkår och din roll är då att berätta om och sälja våra kunders produkter ute i butikerna. Detta görs oftast genom att erbjuda kunden ett smakprov.

För att passa tjänsten som Eventpersonal bör du trivas med att stå i centrum och berätta om en viss produkts egenskaper och fördelar. Vi ser gärna att du är självgående och har en förmåga att hitta egna lösningar på problem som kan uppstå i butikerna.

Arbetsplatsen är på olika livsmedelsbutiker i ditt valda arbetsområde och du arbetar oftast ensam men ibland har du även en kollega vid din sida.

Som person är du väldigt social, utåtriktad och engagerad. Har du tidigare erfarenheter av butiksarbete, serviceyrken eller butiksmarknadsföring är det klart meriterande men inget krav då du kommer få all utbildning av oss. Det viktigaste är att du har viljan och personligheten för att passa som Eventpersonal.

Vi erbjuder ett omväxlande och utmanande jobb där du varje vecka får vara med att representera olika produkter som många gånger är helt nya på marknaden.

Möjligheterna att lära dig mer om marknadsföringens olika steg på ett roligt sätt är stora samt att du utvecklas enormt i att arbeta självständigt.

Arbetsdagar och arbetstider varierar från vecka till vecka men våra uppdragsdagar är ofta förlagda till torsdag, fredag och/eller lördag och arbetstiderna är vanligast 11:00-19:00 på vardagar & 10-15 på helger.

Skicka din ansökan med CV & personligt brev till syd@caliptus.com. Märk din ansökan med staden du söker arbete i, det vill säga: "Eventpersonal i Kalmar".
Publiceraddatum: 2015-03-25
Yrkesbenämning: Eventsäljare/Eventförsäljare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreDeltidTimlön.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-08
Referens:
Webbplats:
Epostadress: syd@caliptus.com
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: CALIPTUS AB
Byängsgränd 22
12040  ÅRSTA Sverige
Hemsida: http://www.caliptus.se
  

Platsannons

Utvecklingsledare med placering vid Kansliet för lärarutbildning

Regionalt utvecklingscentrum (RUC) vid Linnéuniversitetet ska erbjuda en mötesplats för kommuner och universitet att samverka kring skolutveckling – från förskola till vuxenutbildning – på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. RUC: s mål är att vara en forsknings- och utvecklingsorganisation för kompetens- och skolutveckling. RUC har tre utvecklingsledare och en administratör anställda, och utvecklingsledarna är placerade i Växjö respektive Kalmar. RUC ligger under Nämnden för lärarutbildning och tjänstemännen är placerade på kansliet för lärarutbildning.

Arbetsuppgifter

Utvecklingsledarens huvudsakliga uppgifter är att:
- initiera och utveckla kontakterna mellan Linnéuniversitet och skolväsendets huvudmän i syfte att bidra till skolutveckling.
- samordna Linnéuniversitetets institutioners engagemang inom ramen för visionen att utgöra en samhällelig drivkraft och att forskare och utbildare kan arbeta för en ökad samverkan med skolväsendet
- samordna kontakterna med skolmyndigheter-
samordna RUC: s arbete samt bereda och föredra ärenden för beslut

 
Kvalifikationer                          
Du ska ha relevant akademisk examen och dokumenterad erfarenhet av administrativt arbete inom högskola eller universitet. Vidare bör du ha erfarenhet från skolväsendet utanför universitetet i form av både undervisning och skolledningsuppdrag. Din förmåga att uttryck dig i tal och skrift bör vara mycket god. Arbetet ställer stora krav på lyhördhet, kreativitet, självständighet, samarbetsförmåga, servicekänsla och effektivitet. Stor vikt kommer därför att läggas vid personlig lämplighet och förväntad förmåga att utföra arbetsuppgifterna väl.

                                

Anställning: Tillsvidare

Tillträde: Enligt överenskommelse

Placeringsort: Kalmar

Omfattning: 50 %.

Då arbetet innebär arbete i både Kalmar och Växjö måste du vara bredd att i varierad grad tjänstgöra på båda orterna.

 
Information
Upplysningar lämnas av Kanslichef Mats Nordänger, mats.nordanger@lnu.se, tel 073-94473 90, eller personalkonsult Leif Eriksson, leif.eriksson@lnu.se, 0480- 446028.
Fackliga företrädare nås via universitetets växel, tel. 0772-28 80 00.

Välkommen med din ansökan, som du registrerar via ”Lediga jobb” på lnu.se. Ansökan ska ha inkommit senast 12 april märkt med diarienummer PA 2015/125-2.2.1.
Publiceraddatum: 2015-03-25
Yrkesbenämning: Utbildningsledare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid Heltid/ Ej specificeratIndividuell lönesättning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-12
Referens:
Webbplats: http://lnu.se/om-lnu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=1330%26pp%3D8
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Linnéuniversitetet
Linnéuniversitetet 391 82 Kalmar
39182  Kalmar Sverige
Hemsida: http://www.lnu.se
  
Platsannons

Beredare - Infratek

Infratek är en av Nordens ledande koncerner inom byggnation, underhåll och säkring av kritisk infrastruktur. Koncernen levererar ett brett utbud av tjänster inom elkraft, järnvägssystem, fibernät, fjärrvärme, belysning, och tekniska högsäkerhetslösningar. Infratek har 1350 anställda i Norge, Sverige och Finland och omsättningen var 2,8 miljarder NOK 2012. Läs mer om Infratek på www.infratek.se.

Till Division Elnät Göta söker vi
Beredare

Vi söker nu 2 duktiga medarbetare som vill vara med och forma en ny organisation inom Infratek.

Du kommer att erbjudas ett utmanande, självständigt och stimulerande arbete i en bransch som är expansiv. Arbetet innehåller både stor frihet med eget ansvar och samarbete med kollegorna på kontoret.
Du kommer jobba med beredning av elentreprenader på eldistributionsanläggningar upp till 36kV. Du kommer dagligen sammarbeta med projektledare och montörer, men även ha kontakter med myndigheter, leverantörer och kunder.

Din placering blir på kontoret i Färjestaden på Öland alternativt i Blekinge.

Vi tror att du har erfarenhet från beredning eller projektering av arbeten inom branscherna bygg/el/anläggning/industri/väg & vatten. Du kanske idag arbetar som Distributionselektriker och är intresserad av Beredarrollen. Jobbar du idag som beredare inom elbranschen är det en merit.

För mer information kontakta Anders Roos, 0705-320 818, eller Anna ”Fia” Magnusson, 0730-322 086, på INTEND. Du söker tjänsten genom www.intendab.com snarast.

Vi undanber oss samtal från CV- och annons säljare!
Publiceraddatum: 2015-03-25
Yrkesbenämning: Linjemontör, elkraft
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid -Enligt överenskommelse
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-08
Referens:
Webbplats: http://www.intendab.com/aktuella-tjanster/?aguid=332C8195E02C4F8AB11B292B63995CEC
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: INTEND AB
Kompanigatan 5
55305  Jönköping Sverige
Hemsida: www.intendab.com
  

Platsannons

Ansvarig Idrottsledare Knatteskutt i Kalmar

Har du alltid velat jobba med barn och idrott?
Hos oss på Knatteskutt får du under höstterminen chansen!

Knatteskutt är en verksamhet som finns över hela Sverige som erbjuder barn i åldern 3-7 år att prova på olika idrotter under lekfulla former. Våra ledare är engagerade och ambitiösa personer som har ett brinnande intresse för idrott.
Har du erfarenhet av att leda barn sedan tidigare och tycker dig passa in på ovan beskrivning kanske du är vår nästa ledare?

Dina arbetsuppgifter som ansvarig huvudledare för Knatteskutt i Kalmar består i huvudsak av att leda Knatteskuttpassen och på ett pedagogiskt sätt sprida rörelse- och idrottsglädje till barnen. Det är även du som huvudledare som sköter kontakten med huvudkontoret.

Som ledare hos oss jobbar du utifrån vårt färdiga koncept och inför terminen ska du som ledare delta på Svenska Idrottsfrämjandets Barnledarutbildning som vi erbjuder kostnadsfritt för alla ledare.

Arbetstiderna är vardagskvällar och/eller på helger och pågår under perioden sep-nov. Arbetet är en bisyssla.


Är det här något för dig? Fyll i din ansökan via denna länk: https://docs.google.com/forms/d/1aTjd16cXSOweFSmqYynSmcrH-r1C9xdAte5dS-faHvM/viewform
Rekrytering sker löpande.

Då vi rekryterar till den här tjänsten tar vi kontakt med sökande kandidater som anses lämpliga för jobbet. Vi är därför tacksamma om du som sökande inte ringer oss under den här tiden.

Läs gärna mer om vår verksamhet på www.knatteskutt.se
Publiceraddatum: 2015-03-25
Yrkesbenämning: Idrottsinstruktör/Idrottstränare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
3 - 6 månaderDeltidTimanställd Ca. 1-4 timmar/veckan
Ansökan: 
Sista ansökningsdag:
Referens: Huvudledare HT-2015
Webbplats:
Epostadress: ansokan@knatteskutt.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: AKTIEBOLAGET SVENSKA IDROTTSFRÄMJANDET
VIDEUM AB
35196  VÄXJÖ Sverige
Hemsida:
  

Platsannons

Fönsterrenovering

Företaget är inriktat på traditionellt arbete av äldre fastigheter. Renovering av fönster, dörrar, fasader och tak. Oljning, målning och kittning med linolja, linoljefärger och linoljekitt allt arbete utföres hantverksmässigt , Förkunskap av målning och hantverk önskvärt, men inget yrkeskrav då anlag för hantverk är medfött och finns där redan hos vissa av oss, så känner du att detta skulle passa dig ansök alla svar beaktas. Vi letar efter dig med känsla och anlag inte utbildning

Arbetsupgift I första hand målning av plåttak, fönster, fasader mm
Publiceraddatum: 2015-03-25
Yrkesbenämning: Träarbetare/Snickare, utan yrkesbevis
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
11 dagar - 3 månaderHeltidAnställning tre månader, kan bli längre.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-15
Referens:
Webbplats:
Epostadress: byggvardskonsult@gmail.com
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Retrobutiken

39232  KALMAR 
Hemsida: http://www.byggvardskonsult.se
  
Platsannons

Audionomstudent

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Länssjukhuset i Kalmar
Länssjukhuset i Kalmar är ett av Sveriges 20 länssjukhus och är Landstingets största vårdinrättning med 358 vårdplatser och ca 2 200 anställda. Här finns ett 20-tal olika medicinska specialiteter med kompetens och medicinsk utrustning för i princip alla sjukvårdsområden. Inom vissa specialiteter finns även ett länsövergripande ansvar. Vår vision är att vara det ledande länssjukhuset - lärande, säkert och kompetent.


Audionomstudent
Semestervikariat
HSF LSK:2015:45

Arbetsuppgifter
Vi vill erbjuda dig som har studerat till audionom i minst fyra terminer ett sommarjobb där du får möjlighet att använda dina nyvunna kunskaper från studierna i praktisk verksamhet, liksom att få större insyn och erfarenhet av hur verksamheten fungerar. För rätt person kommer goda möjligheter till anställning som audionom finnas efter examen.

Hörselvården är en del av öron- näs- och halskliniken som har ca 50 medarbetare varav 9 audionomer. Vi söker en kollega som har en utpräglad känsla för gott bemötande och har en vilja att samarbeta med övrig personal för att skapa goda resultat för patienten.

Vi arbetar med personer i alla åldrar med hörselnedsättning, dövhet, dövblindhet och tinnitus. Vi använder mät- och lagermodulen i AuditBase och Cambio Cosmic för bokning av besök samt journalskrivning. Du kommer att arbeta med hörseldiagnostik i samarbete med öronmottagningen, handha telefontid med bokning och ombokning av patienter, hjälpa patienter till rätta med enklare problem med hörapparat samt vara behjälplig i receptionen.

Kvalifikationer
Minst fyra terminers studier med godkänt resultat på audionomprogrammet. Då stor vikt läggs vid personlig lämplighet bör du ha god samarbetsförmåga, vara serviceinriktad samt ha ett intresse av att hjälpa andra.
Publiceraddatum: 2015-03-25
Yrkesbenämning: Audionom
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
11 dagar - 3 månaderHeltid2 månaders vikariatVi tillämpar individuell lönesättning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-15
Referens:
Webbplats:
Epostadress:
Övrigt: Vi ser gärna att du bifogar personligt brev och CV. Ansökningar tas endast emot via Landstinget i Kalmar läns e-rekryteringssystem http://www.ltkalmar.se/jobba-hos-oss/ Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst
Arbetsplats: 
Adress: Landstinget i Kalmar län
Box 601
39126  KALMAR 
Hemsida: http://www.ltkalmar.se
  
Platsannons

Tekniker byggnadsautomation

Siemens är ett globalt företag som arbetar med innovativa lösningar för intelligent infrastruktur, hållbar energiteknik, effektiv produktion samt hälso- och sjukvård genom elektrifiering, automation och digitalisering. I Sverige har Siemens funnits sedan 1893 och har cirka 4 500 medarbetare på ett 40-tal orter med huvudkontor i Upplands Väsby. Vi söker ständigt efter nya nyfikna medarbetare ? är du vår nästa kollega?

Till Building Technologies med placering i Kalmar söker vi nu tekniker inom byggnadsautomation.

Siemens har redan idag tekniken och lösningarna för att bygga morgondagens hållbara och energieffektiva städer. Som tekniker hjälper du våra kunder i Kalmarregionen att förverkliga detta genom din kunskap och ditt engagemang.

Vilka är mina arbetsuppgifter?

Du kommer att ansvara för avtalskundens framtida utveckling och föreslå utbyte och energieffektiva lösningar.

Vidare kommer du att utföra drifttagning, förebyggande underhåll samt funktionskontroll av nya och befintliga anläggningar.

Du kommer även att arbeta med felsökning och provning på system inom byggnadsautomation.

Tjänsten innebär att du i hög utsträckning arbetar självständigt, löser dina arbetsuppgifter och planerar din arbetsdag, men samtidigt är du en viktig del av vårt team av tekniker, projektledare, försäljning och support som tillsammans utvecklar och underhåller våra kundrelationer i regionen.

Tjänsten medför dagliga resor till Siemens kunder i närregionen.
Vad krävs av mig?

Vi söker dig som har en gymnasial, alternativt några års eftergymnasial utbildning inom el/energi/VVS med inriktning styr & reglerteknik. Har du dessutom elbehörighet alternativt elsäkerhetsutbildning är det meriterande.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av byggnadsautomation från en liknande tjänst eller har god kunskap inom el- och styrsystem.

Du har goda IT-kunskaper är van att läsa dokument och instruktioner på engelska och kommunicerar fritt på svenska i skrift och tal.

Som person är du noggrann, ansvarstagande och initiativrik. Du har förmåga att arbeta självständigt och kundfokuserat. Din samarbetsförmåga är god liksom din känsla för service.

Körkort för bil är ett krav för tjänsten.

Hur ansöker jag?

Välkommen med din ansökan på siemens.se/jobb (ref.nr. 195631) så snart du har möjlighet, dock senast den 15 april, 2015.

Kontakta gärna rekryterande chef, Peter Johansson, 0455-365 657 eller Erik Dahlberg, HR, 08-728 13 52.

Vill du komma i kontakt med någon facklig representant på Siemens AB mejla till: facket.se@siemens.com
Publiceraddatum: 2015-03-24
Yrkesbenämning: Styr- och reglertekniker
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-05-15
Referens: 195631
Webbplats:
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Siemens AB

19487  UPPLANDS VÄSBY Sverige
Hemsida: http://www.siemens.se
  

Platsannons

Lagerman

: Arbetet KRÄVER ordningssinne, lokalsinne, snabbhet, bra läs- & skrivkunskaper samt ansvarsfullhet & hög pliktkänsla samt truckkort B1 & B2, B-körkort & körvana, tunga lyft förekommer.
Arbetsuppgifterna innebär att ta emot alla inkommande leveranser och fördela godset till rätt platser i frysrummen samt torrlagret och ev. andra utrymmen. Hålla rent i alla lagerutrymmen dagligen och fylla på varor enligt regeln "först in - först ut". Installera och hämta glassutrustningar hos kunder i sydöstra Sverige på kort varsel. Rengöring, service och montering av glassutrustningar av olika slag.
I arbetsuppgifterna ingår också att hålla bilen ren och iordning samt utföra enklare service samt bistå i övrigt förekommande sysslor
Publiceraddatum: 2015-03-24
Yrkesbenämning: Lagerarbetare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
3 - 6 månaderHeltidHeltid, oreglerad arbetstid. Från slutet av maj till början av augusti.Fast månadslön samt bonus efter det att samtliga överenskomna villkor har uppfyllts utebetalas i samband med sista lönen.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-10
Referens:
Webbplats:
Epostadress: info@annasglass.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Annas Glass & Distribution AB
39356 Kalmar
39356  KALMAR 
Hemsida: http://www.annasglass.se
  

Platsannons

Kabinpersonal till Sverigeflyg

Sverigeflyg söker kabinpersonal till ATR och SAAB

Vi söker kabinvärdar och värdinnor till våra ATR 72:or där du kommer att vara en av två värdinnor/värdar i besättningen. På våra SAAB-maskiner arbetar du som single crew.

Vi behöver förstärkning på våra baser i Visby, Kalmar, Ronneby.

Arbetsuppgifter
Ditt arbete innebär att ansvara för säkerheten ombord samt att få varje passagerare att känna sig välkommen på våra flygplan. Du kommer att arbeta oregelbundet, både kvällar och helger och dina arbetskamrater skiftar. Att ge utmärkt service är mycket viktigt, därför behöver du kunna möta olika sorters människor på ett trevligt sätt.

Eftersom Du ofta kommer att arbeta under tidspress måste Du ha ett gott humör, tålamod och en god fysik för att kunna bli en i vårt team.

Kvalifikationer
- Treårigt gymnasium eller motsvarande
- Erfarenhet från servicebranschen
- Att du har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och i skrift. Om du kan ytterligare språk är detta meriterande

- Du måste tycka om att arbeta för och med människor, vara proaktiv, kreativ och kunna sätta kunden i fokus
- Ha fullgod hälsa, god syn, god hörsel och vara simkunnig (minst 200 meter med kläder)
- Ha körkort och tillgång till bil

- Baskunskaper i Office, Outlook och Internet
- Observera att Du skall vara minst 160 cm och max 170 cm lång

Övrigt
För att kunna arbeta som kabinpersonal måste du genomgå en obligatorisk internutbildning. Information om kurslängd och datum för kurs presenteras i samband med intervjutillfällena.

Utbildningen är förlagd till Bromma och du står själv för kostnaderna för boende och uppehälle under utbildningstiden.

Tjänsterna är på 80 % av heltid. Då vi är övervägande kvinnliga anställda ser vi gärna manliga sökande.
Utdrag ur belastningsregistret samt godkänd läkarundersökning krävs före utbildningsstart. Anställning sker efter fullgjord och godkänd utbildning.

Om Du har frågor är Du välkommen att kontakta sverigeflyg@catofsweden.com.

Din ansökan vill vi ha senast den 29 mars 2015. Vi ber dig bifoga ett foto och ett CV efter att ansökan skickats in (instruktioner visas på skärmen och skickas även till din e-postadress).
Publiceraddatum: 2015-03-24
Yrkesbenämning: Flygvärd/Flygvärdinna/Flygsteward
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
3 - 6 månaderDeltid80% deltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-03-29
Referens:
Webbplats:
Epostadress:
Övrigt: Arbetsgivaren tar inte emot ansökningar via vanlig post eller e-post och hänvisar intresserade kandidater som uppfyller samtliga krav till att gå in på www.catofsweden.com, följa länken längst upp till vänster "Sverigeflyg now rekruiting cabin crew 7 airports" och lägga in en ansökan.
Arbetsplats: 
Adress: CAT of Sweden AB
Turebergs allé 2
19162  SOLLENTUNA 
Hemsida: http://www.catofsweden.com
  

Platsannons

Jobba på cirkus!

Nyfiken på hur det känns att jobba på en cirkus?

Vi söker Dig som vill vara med och skapa glädje tillsammans med Sveriges största cirkus! Cirkus Scott turnerar landet över och i varje stad söker vi lokal hjälp till vår stora, populära Cirkuspark.

Vi söker Dig som är:
- Serviceinriktad
- Positiv
- Ansvarsfull
Och brinner för att sprida glädje!

De arbetsområden som jobbet innefattar är:
- Poppa och sälja popcorn
- Leda ponny
- Sälja souvenirer och godis
- Sälja korv och dricka
- Ansiktsmålning
- Sköta vår karusell

Ansök via länken nedan, där finner du även mer information om arbetet!

http://cirkusscott.se/sommarturne/2015/jobba-pa-cirkus-scott/
Publiceraddatum: 2015-03-24
Yrkesbenämning: Kioskbiträde
Antal platser: 6
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
max 10 dagarDeltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag:
Referens:
Webbplats:
Epostadress:
Övrigt: Ansökan tas enbart emot via denna länk: http://cirkusscott.se/sommarturne/2015/jobba-pa-cirkus-scott
Arbetsplats: 
Adress: Flatgaroo Production AB
Vikingavägen 17c
13333  Saltsjöbaden Sverige
Hemsida: http://www.cirkusscott.se
  
Platsannons

Sommarjobbare till Riksbyggen Kalmar

Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar hållbara boendemiljöer med bostadsrätt. Vi är samtidigt en av Sveriges största fastighetsförvaltare med såväl bostadsrättsföreningar och företag som offentliga fastighetsägare som kunder. Vår verksamhet finns över hela landet och i dag är vi cirka 2 300 medarbetare. Riksbyggen är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder medarbetarna möjlighet till utveckling, delaktighet och inflytande. Välkommen!


Nu söker vi duktiga medarbetare som kan förstärka våra fastighetsskötarteam under sommaren. Du kommer framför allt att arbeta med den
yttre skötseln såsom gräsklippning och ogräsrensning.Du kommer också arbeta med lokalvård, framför allt trappstädning, städning av lokaler och miljörum. Det kan också bli aktuellt med enklare reparationer, expeditionsarbete och snabb hantering av felanmälningar från kunder. Datorn är ett naturligt inslag i tjänsten och varje arbetsorder hanteras digitalt.

Arbetet är varierat och socialt. Du får möjlighet att träffa våra kunder och skapa en bra boendemiljö. Våra kunder finns i stadens alla olika delar och Riksbyggen vill ge dig chansen att prova på ett yrke där rekryteringsbehoven bedöms vara stora de närmaste åren.

Vi söker nu personer med olika bakgrund som är nyfikna på fastighetsskötaryrket.

Vem är du?

Det är viktigt att du gillar att ha kontakt med andra människor, är serviceminded och har ett bra bemötande. Du har förmågan att skapa trivsel och förtroende i kontakten med de boende. Det här är ett arbete som passar dig som vill möta människor och ge service, gillar att vara ute och är praktiskt lagd. Fastighetsskötare är Riksbyggens ansikte utåt. Du är den som möter våra kunder och är en viktig del i att vår leverans upplevs professionell. Du kommer ingå i team men även arbeta självständigt. Det är meriterande om du har någon erfarenhet av trädgårdsskötsel.

Som person trivs du bra med att arbeta både självständigt och i samarbete med ett team och du har lätt för att kommunicera både i gruppen och med kunder. Du är noggrann, kvalitetsmedveten och kan strukturera ditt arbete på ett effektivt sätt.

I din ansökan vill vi att du bifogar CV och personligt brev. I ditt personliga brev vill vi att du beskriver vad du gör för att ge bra
kundbemötande.

Din ansökan skickar du till oss via www.riksbyggen.se under Jobb & Karriär/Sök jobb senast den 15 april 2015.


Till rekryteringskonsulter, annonssäljare etc. Vi har redan beslutat vilka vi samarbetar med vid rekryteringar samt var vi vill synas. Vi undanber oss därför kontakt från försäljare i dessa frågor.
Publiceraddatum: 2015-03-24
Yrkesbenämning: Fastighetsskötare/Fastighetsarbetare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid Heltid/ Ej specificeratEnligt kollektivavtal
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-15
Referens:
Webbplats: http://www.riksbyggen.se/Jobb-och-karriar/Sok-jobb/?rmpage=job&rmjob=1390%26pp%3D3
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Riksbyggen
Norra vägen 40
39127  Kalmar Sverige
Hemsida: www.riksbyggen.se
  
Platsannons

Farmaceutisk rådgivare

Apoteket är Sveriges största apotekskedja med ett starkt och populärt varumärke. Vi tar ständigt fram nya tjänster, breddar vårt sortiment och öppnar nya apotek där många kunder vill möta oss. För oss är hållbar utveckling viktigt. Vi är miljöcertifierade och arbetar ständigt med kvalitetsfrågor för att våra kunder ska känna sig trygga med våra varor och tjänster.

Vi letar efter dig som med driv och glädje vill vara med och utveckla Apoteket och vässa vårt kunderbjudande med innovativa tjänster.

Apoteket erbjuder olika karriärvägar för dig som vill utvecklas inom hälsa, företagande, farmaci eller ledarskap. Vi söker dig som är nyfiken, engagerad och som har intresse för hälsa och farmaci.

Välkommen till Apoteket AB
- Hela Sveriges Apotek


Vill du arbeta med rådgivning och försäljning hos oss?

Vi söker en farmaceutisk rådgivare som brinner för att arbeta med försäljning och ge våra kunder den bästa servicen på apoteket Baronen i Kalmar. Vi finns inne på köpcentrumet Baronen i bästa läge med en stor egenvård i fina fräscha lokaler. Apoteket har 4 medarbetare och öppettiderna är måndag – fredag 10-19, lördag 10-16 och söndag 12-16.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och tillträde 1 juni eller enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter
Som farmaceutisk rådgivare på apoteket Baronen kommer ditt arbete att vara omväxlande och du kommer att arbeta med både receptservice, egenvård, rådgivning och försäljning.  Du bidrar med farmaceutisk kompetens i apotekets olika kunderbjudanden och medverkar till att tillvarata kunskap från kundmöten. Du lyssnar in kundens totala behov och strävar efter att överträffa deras förväntningar. Genom din trovärdiga och omtänksamma försäljning bidrar du till att kunderna väljer Apoteket på den lokala marknaden. Allt för att våra kundmöten ständigt kan utvecklas och förbättras. 

Det är viktigt att du tar ansvar för både dina egna och gemensamma arbetsuppgifter och täcker upp för andra roller än dina egna vid behov.  Du kommer att växla mellan olika arbetsuppgifter beroende på kundflödet under dagen.

Kompetenskrav
Du är legitimerad receptarie eller apotekare med goda farmaceutiska kunskaper och ett genuint intresse av försäljning. Du ser som din främsta uppgift att ge professionell rådgivning och individuell service utifrån varje kunds behov. Du deltar aktivt för att utveckla verksamheten och för att apoteket ska nå uppställda mål.   

Personliga egenskaper 
Som person är du engagerad och kundinriktad, kan arbeta självständigt, gillar utmaningar och är positiv till förändringar. Du har god förmåga att kommunicera och samarbeta med såväl kunder som kollegor och ser dig som en viktig del av Apoteket AB. Du har ett stort intresse av hälsa, både din egen och andras.

Du är en lagspelare med positiv grundsyn, ser möjligheter, tar initiativ och gillar att arbeta mot tydliga mål.

Kontaktperson
Ytterligare information om befattningen lämnas av apotekschef Diana Lolic , telefon 070-532 18 29

Anställningsförmåner
Som medarbetare i Apoteket har du möjlighet till årligt friskvårdsbidrag och personalrabatter på Apotekets egenvårdsortiment men du har också hundratals rabatter på resor, tjänster och produkter via vår förmånsportal. Vidare har du möjlighet att söka stipendier för personlig utveckling till Apotekets personalstiftelse. Är du konstintresserad kan du köpa andelar i Apotekets konstförening och delta i de årliga utlottningarna av konst. Apoteket erbjuder våra medarbetare kontinuerlig och omfattande kompetensutveckling via vår egna utbildningsenhet Apoteksakademin och har ett hundratal e-utbildningar samt olika nätverksträffar. Självklart har du även både tjänstepension, sjukförsäkring samt föräldralön utöver den från Försäkringskassan.

Ansökan
Sista ansökningsdag är den 7 april och tillträde till befattningen sker enligt överenskommelse.

Välkommen med din ansökan!
Publiceraddatum: 2015-03-24
Yrkesbenämning: Farmacevt/Receptarie
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid Tillsvidare enl ök
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-07
Referens:
Webbplats: https://apoteket.easycruit.com/vacancy/application/1362575/54106?channel=amv&iso=se
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Apoteket AB Konsument
BOX 3001
16903  Solna Sverige
Hemsida: http://www.apoteket.se
  
Platsannons

Jobba som säljare i sommar!

Telenor Shop-in-Shop Kalmari söker säljare till sommaren - en möjlighet för dig som vill få erfarenhet av försäljning med kundnöjdhet i fokus

Du blir en del av: Telenor Shop-in-Shop är ett unikt koncept i samarbete med varuhusen Media Markt. Telenor har som den enda Teleoperatör i Sverige möjligheten att bedriva en egen shop inne på Telekomavdelning på Media Markt. Vi finns representerade i 25 varuhus från Gävle i norr till Malmö i Söder och har ca 80 säljare som är specialiserade på Telenors tjänster och produkter Bäckebol. Våra medarbetare kännetecknas av hög kunskap, ett starkt engagemang och en hög servicekänsla. Till varuhuset i Kalmar söker vi nu nästa säljare till teamet som vill vara med och utvecklas tillsammans med oss.  

Du får: Vi satsar på att ha Sveriges nöjdaste kunder genom att erbjuda kundupplevelser i världsklass. I rollen möter du kunderna i varuhuset för att erbjuda skräddarsydda lösningar utifrån våra produkter och tjänster. Som säljare under sommaren kan vi erbjuda dig en stimulerande arbetsmiljö med en teamkänsla utöver det vanliga. Du kommer att arbeta tillsammans med erfarna säljare och får därmed möjligheten att lära dig allt inom försäljning hos Telenor. Vi kräver inga tidigare erfarenheter inom försäljning.

För att du ska trivas med jobbet som säljare hos oss tror vi att du, tillsammans med dina kollegor tycker om att utmana dig själv. Våra närvarande och engagerade ledare coachar dig för att bli så bra som möjligt och hjälper dig och dina kollegor att utvecklas för att nå uppsatta mål.

Telenor Shop-in-Shop är en del av Telenor Sverige AB som är kollektivavtalsanslutna och erbjuder avtalsenlig grundlön. Utöver detta är lönen provisionsbaserad på team och individnivå.  

Du har:

* Pågående eller avslutad gymnasieutbildning
* Meriterande om du har erfarenhet av försäljning eller inom kundservice

För att sommarjobba hos oss krävs det att du är 18 år eller äldre.

Du är: Som säljare är det viktigt att du är tydlig, professionell och resultatorienterad men framförallt att du är engagerad och älskar att ge god service. Du drivs av att ge kundupplevelser utöver det vanliga vid varje kundmöte.

Hos oss mäts du lika mycket på vad du gör som hur du gör det – därför är det viktigt att dina personliga värderingar överensstämmer med våra; Be Inspiring, Keep Promises, Be Respectful, Make it Easy.

Placeringsort: Kalmar

Anställning: Allmän visstidsanställning under sommaren 2015


Sök: Sök tjänsten via länken nedan.

Välkommen med din ansökan!

Sista ansökningsdag: Vi arbetar löpande med denna rekrytering och vill därför ha din ansökan så snart som möjligt, dock senast 2015-05-01.

Telenor Sverige är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster vars nät täcker 99 procent av landets befolkning. I Telenor Sverige ingår även Bredbandsbolaget, Glocalnet, Canal Digital Kabel AB, Open Universe, OpenNet, Ownit och Vimla. Tillsammans har vi över 2 miljoner abonnenter, en årsomsättning på 12,1 Mdr SEK (2013) och cirka 2000 anställda.

Följ oss gärna genom att gilla oss på Facebook på "Telenor_Karriär" och på LinkedIn ”Telenor_Sverige_AB” där du får ta del av nyheter inom bl.a. karriärutveckling hos oss.
Publiceraddatum: 2015-03-24
Yrkesbenämning: Butikssäljare, fackhandel
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
11 dagar - 3 månaderDeltidextra/sommarjobb maj-juni Fast + provision
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-05-01
Referens:
Webbplats: https://telenor.easycruit.com/vacancy/application/1362545/7240?channel=amv&iso=se
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Telenor Sverige AB Channels
Telenor Sverige AB
11688  Stockholm Sverige
Hemsida: http://www.telenor.se
  
Platsannons

Datainsamlare till uppdrag i Kalmar

Kundföretaget

QWORK är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag och vi arbetar rikstäckande från våra kontor i Stockholm, Göteborg och Umeå. Vår målsättning är att ha marknadens mest nöjda kunder och medarbetare. Målet når vi genom att arbeta med kvalitet i alla led.Arbetsbeskrivning

QWORK söker datainsamlare till ett datainsamlingsuppdrag för kunds räkning på plats i valda butiker kopplat till en butikskedja. Du ansvarar över att datainsamlingen i just din region genomförs. Detta är ett roligt och givande arbete för dig som gillar att ta kontakt- och träffa nya människor.

Du kommer att arbeta med att ta kontakt med butikernas kunder och stämma av några frågor med dessa. Svaren antecknar du i en Ipad och därefter skickas en enkät ut till de kunder som önskar medverka i undersökningen. Arbetet innebär resor runt om i aktuell region för att ta dig till de olika butikerna, det är därför viktigt att du har körkort och tillgång till egen bil.

Uppdraget startar vecka 16 och pågår ett antal dagar under en period på fyra veckor. Arbetspassens omfattning varierar mellan de olika regionerna och både vardags- och helgarbete förekommer. Du kommer få en kort utbildning av en arbetsledare i samband med ditt första arbetspass, så du smidigt kommer in i arbetet.


Din profil

Kvalifikationer
Vi söker dig som har goda språkliga kunskaper i svenska, lägst betyg G eller motsvarande.

B-körkort och tillgång till bil är ett krav.

Tidigare erfarenheter av intervjuarbete, undersökningar eller liknande är meriterande men inget krav.

Personliga egenskaper
Som person är du noggrann och serviceinriktad. Vi förväntar oss även att du är flexibel, ansvarstagande och positiv.

Ansökan
Skicka in din ansökan så snart som möjligt då tjänsten kan komma att tillsättas inom kort!

Kontaktperson
Vid frågor gällande tjänsten, kontakta ansvarig konsultchef Emelie Sandberg via mail: emelie.sandberg@qwork.se (Obs ansökningar tas ej emot via mail).
Publiceraddatum: 2015-03-24
Yrkesbenämning: Marknadsundersökare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
3 - 6 månaderDeltidDeltid VisstidsanställningEnligt överenskommelse
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-06
Referens: 1172
Webbplats: http://cv-qwork-se.app.intelliplan.eu/JobAd/Show?jaid=1172
Epostadress:
Övrigt: Vi föredrar ansökningar via webben
Arbetsplats: 
Adress: Qwork Sweden AB
Isafjordsgatan 30A
16440  Kista Sverige
Hemsida: http://www.qwork.se
  
Platsannons

Lokalvårdare

I Kalmar är det alltid nära till rekreation och naturupplevelser. Oavsett var du bor i kommunen, har du aldrig långt till havet. Här finns gott om möjligheter till ett kustnära boende. Tillsammans med en bra kommunal service och ett stort utbud av handel och nöjen ger det en mycket hög livskvalitet.

Kommunens arbetsplatser representerar verksamheter med cirka 150 olika yrken på åtta förvaltningar och tillsammans är vi 5 000 anställda.

Kalmar kommun arbetar aktivt för jämställdhet och mångfald i arbetslivet och vill därmed tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald kan tillföra verksamheten.

På serviceförvaltningen arbetar cirka 600 personer inom verksamheterna produktion, IT, support, fastighet/bygg samt upphandling och administration.


ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en fönsterputsare/lokalvårdare till lokalvård support. Du kommer ha en varierande tjänst som innefattar fönsterputsning, storstädning/golvvård samt regelmässig lokalvård.

Du kommer arbeta i ett av fem områden inom lokalvård support.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med dokumenterad erfarenhet av golvvård på olika typer av golvmaterial såsom plast, linoleum, sten och trägolv samt vana från professionell fönsterputsning.

Då tjänsten innebär viss transport av material och maskiner är B-körkort ett krav.

Det är meriterande om du gått SRY eller PRYL.

I tjänsten har du daglig kontakt med kund, personal och övriga aktörer inom kommunen vilket ställer krav på social kompetens och vana från att arbeta i en kundorienterad miljö. Kvalitet är ett ledord för dig i ditt arbete.

Du är strukturerad och ansvarstagande. Då arbetsuppgifterna ofta styrs av rådande omständigheter och arbetstempot varierar behöver du vara flexibel och serviceinriktad, kunna arbeta självständigt samt ha god planerings- och prioriteringsförmåga.


ÖVRIGT
För att alla ansökningar ska bli likvärdigt granskade vid urvalsprocessen måste du söka via länken i varje specifik tjänst. OBS: Skicka INTE din ansökan via E-post eller brev.

Vi undanber oss erbjudanden och försäljningssamtal om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.
Publiceraddatum: 2015-03-24
Yrkesbenämning: Städare/Lokalvårdare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid. 100% Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.Månadslön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-15
Referens: A459224
Webbplats: http://www.aditrorecruit.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=88258636-abae-4562-8910-731441498c7f&TK=2bf1d43e-d2ed-491e-bcc5-a5e5eee2fae8
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Kalmar kommun, Serviceförvaltningen - Supportavdelningen
Box 611
39126  KALMAR Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Ekonom - sommaruppdrag!

Arbetsuppgifter

Har du tidigare erfarenhet som ekonomiassistent? Känner du dig helt trygg med att arbeta med bokföring och redovisning? Varmt välkommen med din ansökan!

Här arbetar du på ett stort och stabilt företag i Kalmar. Totalt består företaget av ca 100 medarbetare och som ekonom blir du en del av en mindre arbetsgrupp.

Som ekonom består dina arbetsuppgifter av leverantörsreskontra, scanning, kontering och avstämningar. Löpande bokföring med in- och utbetalningar, internfakturering samt enklare debiteringar. Eftersom du arbetar under semesterperioden krävs det att du är trygg i dig själv och din kompetens inom bokföring och redovisning. Till dina arbetsuppgifter, utöver ekonomiuppgifter, tillkommer även viss administration såsom arkivering och registrering.

Uppdragets omfattning: Heltid, måndag-fredag v.28-34Formell kompetens

• YH-utbildning- ekonomiassistent, alt. ekonom
• Minst två års erfarenhet som ekonomiassistent
• Goda kunskaper inom leverantörsreskontra
• Du uttrycker dig väl i tal och skrift


Din bakgrund

Vi tror att du som söker tidigare har arbetat i en liknande roll. Kanske har du erfarenhet just som konsult och är därmed duktig på att snabbt sätta dig in i nya arbetssätt och rutiner.

Personliga egenskaper

Stor vikt kommer att läggas vid att du kan arbeta hela perioden. Du är självgående och brinner för siffror och ekonomi.

Anställningsform/omfattning/tjänstgöringsort

Visstidsanställning hos Lernia/ heltid / kontorstider/ Kalmar

Tillträdesdag

v. 28

Information

För mer information kring tjänsten, kontakta Nina Wennersten 072-254 11 50.
Vi tillämpar ett löpande urval så skicka in din ansökan redan idag på www.lernia.se.
Inga ansökningar tas emot via mail eller post. Välkommen med din ansökan!


Lernia är vägen framåt

Lernia Bemanning stärker kundernas konkurrenskraft genom effektiva rekryteringar och bemanningslösningar.
Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag som rekryterar och hyr ut personal i hela Sverige.
Lernia AB är ett av Sveriges ledande kunskapsföretag inom utbildning och bemanning.
Vi vet att kompetens gör skillnad. Besök gärna www.lernia.se
Publiceraddatum: 2015-03-24
Yrkesbenämning: Ekonomikonsult
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid tillsvidareanställningEnligt överenskommelse
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-20
Referens: 10093
Webbplats: http://www.lernia.se/jobb/Lediga-jobb/Jobbannons/?JobbAnnonsId=IP10093
Epostadress:
Övrigt: Vi föredrar ansökningar via webben
Arbetsplats: 
Adress: Lernia Kalmar
Lernia Bemanning AB
39231  Kalmar Sverige
Hemsida: www.lernia.se
  
Platsannons

Arbetsledare

Peab är Nordens Samhällsbyggare med 13.000 anställda och en omsättning överstigande 43 miljarder kronor. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.


Till tjänsten som arbetsledare söker vi dig som vill ha ett ansvarsfullt och omväxlande arbete. Du biträder platschefen med ledning av projekten, planering, arbetsberedning och uppföljning. Du tycker om problemlösning, trivs med lagarbete, har lätt för att prioritera och arbeta strukturerat. Vi ser gärna att du har erfarenhet från arbetsledande befattning, en byggteknisk utbildning samt erfarenhet från olika former av byggproduktion

Som person trivs du i ledande befattning, är bra på att fatta beslut och är driven och strukturerad. Att planera och organisera ditt arbete kommer naturligt för dig. Du är en duktigt på att kommunicera så att ditt budskap går fram och blir förstått.

Du som söker är flexibel och har viljan att lära dig hur vår produktion fungerar och vi ser gärna att du har en  ingenjörsexamen inriktning bygg. Du har goda kunskaper i svenska, muntligt och skriftligt, har god datavana och innehar B-körkort. Tjänsten är på heltid med tillträde enligt överenskommelse.

Välkommen med din ansökan!

 

I Peab blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i frågor i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling.

 

Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Publiceraddatum: 2015-03-24
Yrkesbenämning: Arbetsledare, husbyggnad
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidtillsvidare tillsvidare fast
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-19
Referens:
Webbplats: https://peab.easycruit.com/vacancy/application/1361293/102527?channel=amv&iso=se
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Peab Sverige AB
Margretetorpsvägen 84
26092  Förslöv Sverige
Hemsida: http://peab.se
  
Platsannons

Speciallärare Lindsdalsskolan

I Kalmar är det alltid nära till rekreation och naturupplevelser. Oavsett var du bor i kommunen, har du aldrig långt till havet. Här finns gott om möjligheter till ett kustnära boende. Tillsammans med en bra kommunal service och ett stort utbud av handel och nöjen ger det en mycket hög livskvalitet.

Kommunens arbetsplatser representerar verksamheter med cirka 150 olika yrken på åtta förvaltningar och tillsammans är vi 5 000 anställda.

Kalmar kommun arbetar aktivt för jämställdhet och mångfald i arbetslivet och vill därmed tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald kan tillföra verksamheten.

Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för våra barn och ungdomar i ett 1-16- årsperspektiv, dvs för öppen förskola, förskola, familjedaghem, förskoleklass, fritidshem, särskola och skola år 1-9.

På barn- och ungdomsförvaltningen arbetar cirka 1500 personer uppdelade på 21 enheter.

Lindsdalsskolorna består av Lindsdalsskolan och Sjöängsskolan. Vi erbjuder följande verksamhet:
Förskoleklass
Skola årskurs 1-9
Fritidshem


ARBETSUPPGIFTER
Som speciallärare i åk 7-9 arbetar Du i nära samarbete med skolans övriga speciallärare och ämneslärare. Som speciallärare ingår Du i skolans elevhälsateam.

I arbetet ingår dokumentation, uppföljning och utvärdering av insatser och åtgärder. I tjänsten ingår det även att vara klassföreståndare.

KVALIFIKATIONER
Vi söker en speciallärare, inriktning mot matematik med god yrkeskompetens och gärna med erfarenhet av arbete i årskurserna 7-9. Du bör vara positiv, flexibel och stresstålig. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Du söker tjänsten genom länken i denna annons. För att alla ansökningar ska bli likvärdigt granskade vid urvalsprocessen måste du söka via länken i varje specifik tjänst. OBS: Skicka INTE din ansökan via E-post eller brev.
Publiceraddatum: 2015-03-24
Yrkesbenämning: Speciallärare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid. 100 % Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2015-08-11 .Månadslön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-15
Referens: A459122
Webbplats: http://www.aditrorecruit.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=62ae3a61-6cd9-4874-8c9e-225364f8cf4e&TK=d8c125e1-5f00-4dd3-81ab-5718ef3b85b9
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Kalmar kommun, Lindsdalsskolorna
Box 611
39126  KALMAR Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Säljare till ny produkt i Sverige

Säljare för uppsökande verksamhet i Kalmar kommun sökes. Du arbetar i Kalmar kommun.

Vill du prova på säljaryrket, men fortfarande veta att du alltid kan betala dina räkningar? Då har du hittat rätt!

Raincare AB är ett nystartat företag som jobbar mot förbokade kunder där vi presenterar våran produkt.

Som säljare hos oss har du möjlighet att veckovis/månadsvis vinna många olika säljtävlingar, priser och resor.

Jobbet går ut på att du ska besöka många kunder, presentera oss och våran produkt, Delphin, ett vattenbaserat hemvårdssystem, städmaskin.

Produkten vi marknadsför säljs i över 30 länder och har funnits i över 20 år. 
En demonstration tar ca 2 timmar. Körkort är ett krav. 

För detta har du en garantilön på 100kr/timme och även en provisionsbaserad lön.
När det gäller provisionsdelen betalar vi upp till hela 5500 kr per såld enhet och det finns inget tak på hur mycket man kan tjäna.

OBS! Du har lön även om du inte säljer något. 

När provanställningen övergår i tillsvidareanställning så får du som förmån:
Betalt gymkort
Seniorprovision (även vid ej uppnådda krav)
Steg upp i karriärstegen så som upplärning och utbildning av nya säljare

Detta erbjuder vi: 
*Förbokade kundbesök via referenser. (vi bokar åt dig) 

*Internutbildning och vidareutbildning kontinuerligt.(du behöver ingen erfarenhet) 

*Lön: både grundlön och provisionslön. 

*Karriärmöjligheter finns för alla. 

*Tävlingar och VIP resor. 

*Och framförallt ett spännande roligt jobb med goda inkomst möjligheter. 

Om du satsar på oss kommer vi satsa på dig. 

Delphin är en unik produkt med ca 30 olika funktioner vilket ger den en enormt bred kundgrupp. En renoveringsplan som gäller så länge kunden äger maskinen gör den till en investering som lönar sig på sikt. Maskinen är i grund och botten en luftrenare som tvättar luften med ett regn system i maskinen.
Du kan läsa mer om maskinen på våran
hemsida: sverige.delphin.net
Publiceraddatum: 2015-03-24
Yrkesbenämning: Hemförsäljare
Antal platser: 2
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreHeltidTimlön+provision
Ansökan: 
Sista ansökningsdag:
Referens:
Webbplats:
Epostadress: rekrytering@raincare.se
Övrigt: Skriv var du vill jobba samt telefonnummer så vi kan komma i kontakt med dig mvh
Arbetsplats: 
Adress: Raincare AB
Transformatorgatan 2
72137  Västerås Sverige
Hemsida: sverige.delphin.net
  
Platsannons

2 Planarkitekter

Det går bra för Kalmar. Många vill bo och jobba här och åtskilliga företag väljer att etablera sig i regionen. Vi befinner oss i ett spännande skede av stadsutveckling och vi arbetar intensivt för att utveckla kommunen på bred front. Vi söker därför kreativa och engagerade medarbetare som vill bidra till att Kalmar växer och blir ännu bättre.

Aldrig förr har vår planberedskap och vårt byggande i Kalmar kommun varit så hög som nu, med allt från satsningar på ett nytt stadsnära och kommunikationsnära universitet invid Östersjöns strand till kulturcentrum, spännande förtätningsprojekt, bostadsprojekt och framtagning av en helt ny kustnära stadsdel Södra staden.

Navet i detta målmedvetna arbete är Samhällsbyggnadskontoret vars personal med entusiasm, kompetens och driv arbetar för att förädla och utveckla Kalmar kommun. Till vårt förfogande har vi dessutom en omfattande investeringsbudget för att kunna göra verklighet av våra planer.

ARBETSUPPGIFTER
Planenheten arbetar främst med översiktsplanering och detaljplanering och består av arkitekter, landskapsarkitekter, planarkitekter, utredare och plantekniker som i nära samarbete med övriga verksamheter på Samhällsbyggnadskontoret tar fram morgondagens Kalmar. Vårt arbete formas av våra stora kulturhistoriska värden, omfattande riksintressen och vår närhet till havet och naturen.

Nu behöver vi utöka Planenheten med två planarkitekter till, varav en ska ha fördjupad kunskap inom kulturmiljöområdet. Huvudsakliga arbetsuppgifter för båda tjänsterna kommer vara att upprätta detaljplaner och i uppgiften ingår att leda och delta i olika planarbeten utifrån vår planprocess. Det ingår även att analysera strukturer och karaktärer, visualisera idéer och tillsammans med stadsarkitekten sätta in projekten i ett sammanhang för att skapa en god bebyggd miljö. En naturlig del av arbetet är att ha mycket kontakt med externa intressenter, konsulter, andra myndigheter, allmänheten och självklart ha ett nära samarbete med övriga på förvaltningen.

Din roll som planarkitekt är en viktig kugge i utvecklingen av Kalmar kommun. Det är därför viktigt att du har ett genuint intresse för samhällsutveckling och stadsplanering. Som planarkitekt med kulturmiljökunskap förväntas du bidra med din kunskap inom området dels i dina egna projekt men även internt i andra projekt.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en högskoleexamen som planeringsarkitekt, arkitekt eller landskapsarkitekt eller likvärdigt, med god kunskap om fysisk planering och intresse av stadsutvecklingsfrågor och gestaltning. Kunskap inom aktuell plan- och bygglag är viktigt. Vi ser gärna att du har erfarenheter av att arbeta som planarkitekt inom kommunal eller privat verksamhet. I rollen som planarkitekt med inriktning mot kulturmiljöområdet söker vi dig som även har dokumenterad kunskap och arbetslivserfarenhet inom området och som har ett genuint intresse av dessa frågor.

I båda tjänsterna är det viktigt att du har en god förmåga att hålla samman, planera och driva en arbetsprocess framåt. Du ska vara van vid att presentera dina idéer för olika grupper och som person är du engagerad, kommunikativ och ansvarstagande. Datavana och förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift är en grundförutsättning för arbetet. Kunskap om CAD, GIS, visualisering eller likvärdigt är meriterande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Vi kan erbjuda dig varierande och utvecklande arbetsuppgifter där du kommer att få jobba i en stimulerande miljö med många kompetenta arbetskamrater. Att vi dessutom är ett trevligt och engagerat gäng arbetskamrater får du på köpet.

ÖVRIGT
Vi undanber oss erbjudanden och försäljningssamtal om annoserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.
Publiceraddatum: 2015-03-24
Yrkesbenämning: Planarkitekt
Antal platser: 2
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid. 100% Dagtid. Flextid Tillsvidareanställning, tillträde: Enligt överenskommelse.Månadslön Månadslön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-19
Referens: A457880
Webbplats: http://www.aditrorecruit.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=a3704f57-f2b1-4aa3-b62e-20ac254f2a8d&TK=9afa442e-ec2d-4de0-b1d5-82ae9cb6c0ec
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Kalmar kommun, Samhällsbyggnadskontoret
Box 611
39126  KALMAR Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Primärvårdspsykolog/ PTP-psykolog Kalmar

Primärvårdsförvaltningen

Primärvårdsförvaltningen i Kalmar län är en kraft för hälsa i länet där vi tillsammans skapar rätta förutsättningar för ett rikare, tryggare och friskare liv. Kompetensbasen är allmänmedicin och omvårdnad med ett helhetsperspektiv.

Primärvårdspsykolog/ PTP-psykolog Kalmar
Tillsvidare 100%, PTP - tidsbegränsad anställning
PV:2015:32

Vill Du arbeta som primärvårdspsykolog på en välfungerande hälsocentral i Kalmar, Lindsdal med en stabil och trevlig personalgrupp så är du välkommen med din ansökan.

Inom Landstinget i Kalmar Län har vi de senaste åren valt att satsa på psykologkompetens inom primärvården. Du kommer att bli en av 24 psykologer i vårt län med stora möjligheter att tillsammans med hälsocentralerna skapa ett givande arbete.
Ditt uppdrag kan gälla både offentliga och privata vårdenhet i närområdet. Placeringen kommer att vara på en hälsocentral men vid behov på andra enheter.

Primärvården i Kalmar län skall erbjuda vårdinsatser för personer med lätt till medelsvår psykisk ohälsa. Varje hälsocentral har möjlighet att utveckla en modell för samverkan kring psykisk ohälsa där psykologen ingår som en viktig del vad gäller bedömningar och kortare terapeutiska insatser. Psykologen ska arbeta med rehabilitering och delta i multiprofessionellt team. Samverkan med övrig personal är central och i arbetet ingår handledning, undervisning och konsultationsinsatser. Psykologen ska också arbeta med metod- och organisationsutveckling för att hitta vägar till att tidigt upptäcka och förebygga psykisk ohälsa.

Du kommer att delta i nätverksträffarna för primärvårdspsykologerna, samt erbjudas möjlighet till handledning samt fortbildning.

Vi söker Dig som är positiv, flexibel, strukturerad, kvalitetsmedveten, stresstålig, serviceinriktad med gott bemötande samt har lätt för att samarbeta och utveckla/förbättra verksamheten. Vi ser gärna att du är öppen för nya idéer vad gäller behandlingsmodeller och arbetsmetoder utifrån primärvårdspsykologens uppdrag.

Kvalifikationer: Leg psykolog gärna med KBT kompetens eller leg psykolog med psykoterapi- och handledningsutbildning alternativt specialistkompetens i klinisk psykologi. Meriterande är erfarenhet från liknande arbete och intresse för att utveckla primärvårdspsykologin. Personliga egenskaper är av betydelse. Körkort erfordras.
Vid eventuell PTP- anställning krävs psykologexamen.
Publiceraddatum: 2015-03-23
Yrkesbenämning: Psykolog
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidTillsvidareanställd (PTP tidsbegränsad anställning)Vi tillämpar individuell lönesättning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-12
Referens:
Webbplats:
Epostadress:
Övrigt: Vi ser gärna att du bifogar personligt brev och CV. Ansökningar tas endast emot via Landstinget i Kalmar läns e-rekryteringssystem http://www.ltkalmar.se/jobba-hos-oss/ Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst
Arbetsplats: 
Adress: Landstinget i Kalmar län
Box 601
39126  KALMAR 
Hemsida: http://www.ltkalmar.se
  
Platsannons

Distriktsköterska Lindsdals hälsocentral

Primärvårdsförvaltningen

Primärvårdsförvaltningen i Kalmar län är en kraft för hälsa i länet. Vi strävar dagligen efter att skapa rätt förutsättningar för ett rikare, tryggare och friskare liv. Våra engagerade verksamheter är spridda i hela länet. Kompetensbasen är allmänmedicin och omvårdnad med ett helhetsperspektiv.

Distriktsköterska Lindsdals hälsocentral
2 tjänster. Tillsvidareanställning 100% samt Vikariat 100% med möjlighet till förlängning
PV:2015:33

Lindsdals hälsocentral ligger i en villaförort strax norr om Kalmar och är till ytan Sveriges största förort som inte är en egen kommun. Hit flyttar barnfamiljer som vill ha ett fritt boende med tillgång till natur men med ett bekvämt avstånd till staden. Stadsbussarna passerar oss ofta och vill man tillgodose sin vardagsmotion och bo i centrala Kalmar så finns det fina cykelvägar.

Lindsdals hälsocentral är en väl inarbetad och nyrenoverad hälsocentral med ett mycket gott arbetsklimat och god kamratskap i personalgruppen. Vi tycker det är bättre att lyssna till den sträng som brast än aldrig spänna en båge. En av de största utmaningarna vi har och som vi tycker om är att försöka tänka utanför boxen samtidigt som vi är noga med att ta tillvara på våra olikheter och den samlade kunskap och erfarenhet som vi besitter.

Vi arbetar med Primärvårdens hela åtagande och har sjuksköterskemottagningar inom diabetes, astma, demens, blodtryck, vaccinationer samt livsstil. Vår ambition är att hitta nya arbetssätt för att vitalisera mottagningen och göra vårt gemensamma arbete intressant och utvecklande. Vi har cirka 7000 listade patienter och 4,5 distriktsläkartjänster samt utbildningsläkare. Hos oss arbetar 7 distriktssköterskor/sjuksköterskor, 2 undersköterskor, 3 läkarsekreterare och 1 psykolog. Under det senaste året har vi utvecklat verksamheten genom att införa teamarbeta. Varje dag sätter vi av tid för teamträffar med syftet att öka samarbetet och öka kontaktytorna mellan olika yrkeskategorier.

Anledningen till att vi nu söker en ny kollega är att två av våra medarbetare går vidare mot nya utmaningar. En av tjänsterna är initialt vikariat 6mån som kan övergå i fast anställning under det att en medarbetare provar annan tjänst.
Vi söker dig som är intresserad av att tillsammans med oss fortsätta att utveckla vår hälsocentral med målet att ge bästa möjliga sjuk- samt hälsovård. Är du positiv, flexibel och har lätt för att samarbeta kommer du att passa bra in hos oss.

Arbetsuppgifterna består av traditionellt mottagningsarbete, egen mottagning efter överenskommelse, assistans/omhändertagande vid olika behandlingar, provtagning samt sjukvårdsrådgivning per telefon, vilket innebär att göra bedömningar, ge råd och lotsa till rätt vårdinstans.

Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning med inriktning distriktssköterska. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Publiceraddatum: 2015-03-23
Yrkesbenämning: Distriktssköterska
Antal platser: 2
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidTillsvidareanställd, heltid Vikariat sex månader med möjlighet till förlängning, heltidVi tillämpar individuell lönesättning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-12
Referens:
Webbplats:
Epostadress:
Övrigt: Vi ser gärna att du bifogar personligt brev och CV. Ansökningar tas endast emot via Landstinget i Kalmar läns e-rekryteringssystem http://www.ltkalmar.se/jobba-hos-oss/ Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst
Arbetsplats: 
Adress: Landstinget i Kalmar län
Box 601
39126  KALMAR 
Hemsida: http://www.ltkalmar.se
  

Platsannons

Doktorand i ekologi inriktning mot akvatisk virus ekologi

Welcome to Linnaeus University! A place for knowledge, ideas and development. For growth potential and a belief in the future. In Småland and in the world.

The Department of Biology and Environmental Science is part of the Faculty of Health and Life Sciences. The research activities within this multidisciplinary department include the areas of aquatic ecology, cell and organism biology, evolutionary biology, microbiology, environmental science and environmental engineering as well as zoonotic ecology.

Project title

The ecological importance of non-tailed phages in marine environments: From genomics to nutrient recycling

The research project

Tailed phages with double-stranded DNA are generally recognized to dominate phage communities in a variety of environments. However, recently it was shown that this is not the case in the global ocean. Instead, in the marine environment non-tailed phages were recently discovered to dominate, and currently we lack knowledge regarding who they are, whom they infect, and whether they have a different impact on nutrient and carbon cycling compared to the more studied tailed phages. The aim of this project is therefore to investigate the diversity, functional attributes, and metabolic potential of non-tailed phages from marine environments. The project will involve genomic characterization and investigation of phage host interactions on isolated model systems. Further, metagenomic data and experimental work will be used to pin-point the importance of these phages within the microbial loop.

Applicants should have a minimum of a good undergraduate degree (240hp/240ECTS of which 60 should be on advanced level). Basic requirements for post-graduate studies are laid out in the Swedish Higher Education Ordinance (Högskoleförordningen), Chapter 7. Candidates with experience in research in microbial ecology, especially using phage biology techniques, molecular biology approaches and bioinformatics, are encouraged to apply. English skills, both verbal and in writing, is required.

The PhD studies are limited to 4 years (100%) but may be extended to 5 years through teaching at the undergraduate level. Successful completion of the post-graduate studies will lead to a PhD in Ecology with emphasis in microbiology. The position is located in Kalmar, Sweden.

For further information please contact Assistant Professor Karin Holmfeldt (karin.holmfeldt@lnu.se) +46-(0)480-447308; Professor Jarone Pinhassi (jarone.pinhassi@lnu.se), +46-(0)480-446212; Head of Department Per-Eric Betzholtz (per-eric.betzholtz@lnu.se), +46-(0)480-446249; or Personnel Officer Ulrika Petersson (ulrika.petersson@lnu.se), +46-(0)480-446996.

Union representatives may be contacted via the university switchboard at +46-772-288000.

The application (in English) should contain a CV (with telephone and e-mail), documentation of exams and grades, a description of motivation and experiences relevant to the research project and any other documentation that the applicant would like to present. The candidates should also provide contact details (including telephone number and e-mail address) of two reference persons. Applications should arrive no later then April 15, 2015.


Please apply by clicking on the "Apply" button at the bottom of the ad. The credentials you invoke must be verified with certification and they must be attached digitally in your application. The application and other documents to be marked with the reference number. All documents cited must be received by the University no later than 24.00 on the closing day.
Publiceraddatum: 2015-03-23
Yrkesbenämning: Doktorand
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid Heltid/ Ej specificeratMånadslön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-15
Referens:
Webbplats: http://lnu.se/om-lnu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=1326%26pp%3D8
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Linnéuniversitetet
Linnéuniversitetet
39182  Kalmar Sverige
Hemsida: http://www.lnu.se
  
Platsannons

Mötesbokning

Malmbron Boknings AB arbetar i huvudsak med att boka besök åt en av Sveriges största banker samt åt flera av Sveriges största Fastighetsmäklare.

Vi söker personal med följande egenskaper:

Hög social kompetens
Ansvarsfull
Hög arbetskapacitet
Kavalitétsfokuserad

Arbetet sker måndag-fredag.
Arbetstid ca 10-15 timmar/vecka.

Vi söker personal omgående.


Merparten av arbetstiden är förlagd till eftermiddagar och kvällar.
Publiceraddatum: 2015-03-23
Yrkesbenämning: Besöksbokare/Kundbokare
Antal platser: 5
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareDeltid10-15 timmar/vecka
Ansökan: 
Sista ansökningsdag:
Referens:
Webbplats:
Epostadress: hugo@malmbron.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Malmbron Boknings AB
Södra Malmgatan 8
39234  KALMAR Sverige
Hemsida: http://www.malmbron.se
  

Platsannons

Fasad/ Taktvättare

- Presentation

Takteam AB är ett företag bestående av 40 anställda som är i en expansions fas där vi söker dig som har ett brinnande engagemang för service och som vill växa med företaget. Takteam AB är ett premium företag inom branschen. Där arbetet skall präglas av hög kompetens samt miljötänk & kvalité.
Vi jobbar med att tvätta och måla takpannor vilket resulterar I en ökad livslängd av våra kunders tak. Läs mer på Takteam.se
Anställningen är en 6månaders provanställning som sedan kan övergå till en tillsvidareanställning.

- Beskrivning av arbetsuppgifter

Mossborttagning, bortspolning av smuts och missfärgningar på fasader och tak samt målning av tak. Vi utökar nu vår verksamhet och kommer därför behöva anställa 2-3 personer.

- Beskrivning av kvalifikationer

Vi jobbar i första hand i taksäkrad sele och ser det därför som ett plus att du har tidigare erfarenhet av att jobba i sele. En fördel är om du har jobbat på höga höjder tex takläggning eller tidigare erfarenheter inom högtrycksspolning / eller om du arbetat med takmålning tidigare. Du skall vara i god form då arbetet är väldigt fysiskt krävande. BE körkort är meriterande.

- Vi söker dig som är

Morgonpigg Punktlig Framåt Positiv Arbetsam I god fysisk kondition Social Noggrann Och givetvis inte höjdrädd.

Passar denna beskrivning in på dig, var god maila oss.
(Gäller även om du har frågor kring tjänsten, var god ring ej)
Publiceraddatum: 2015-03-23
Yrkesbenämning: Fasadrengörare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreHeltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag:
Referens:
Webbplats:
Epostadress: jobb@takteam.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Takteam i Väst AB
Engelskvägen 9
39356  Kalmar Sverige
Hemsida: www.taktem.se
  
Platsannons

Serviceingenjör i Kalmar - Schneider Electric

Schneider Electric - bli vår nya Serviceingenjör inom Automation!

Vill du arbeta med framtidens lösningar inom energistyrning och inomhusklimat? Schneider Electric gör nu en satsning i Kalmar och söker dig som vill vara med på denna framgångresa.

I rollen som Serviceingenjör kommer du få arbeta med framtidens lösningar inom energistyrning och inomhusklimat, samtidigt som du får stor möjlighet att påverka kontorets utveckling. Du kommer framför allt att arbeta med att programmera och driftsätta fastighetstekniska system samt utföra service på våra system inom fastighetsautomation. Du kommer både att arbeta med akutservice och med mindre projekt direkt mot slutkund, där du samordnar genomförandet tillsammans med våra underentreprenörer.

Vi söker dig som har

? en elteknisk utbildning i grunden
? flera års branscherfarenhet av drifttagning och service av datoriserade styr- och reglersystem för fastighetsstyrning
? erfarenhet av kundansvar
? kunskap i Officepaketet samt har ett stort intresse för datorer och nätverksteknik
? goda kunskaper i svenska och engelska
? körkort är ett krav
? har du erfarenhet av programmering av BMS system ser vi detta som mycket meriterande


För att bli framgångsrik i rollen behöver din personlighet präglas av stort eget ansvarstagande, personligt engagemang och att du vill utvecklas i det du gör. Servicenivån och engagemanget till våra kunder utgör grunden till våra fortsatta framgångar. Därför är det mycket viktigt att du är lyhörd för kundernas önskemål och har ett intresse för merförsäljning. Du trivs med att arbeta i team, samtidigt som du klarar av att arbeta självständigt. Vi kommer att lägga stor vikt vid din personliga lämplighet. För denna roll finns stora utvecklingsmöjligheter mot en projekledarroll och det krävs därför också att du har ett ekonomiskt intresse och sinnelag.

Vårt erbjudande
Du erbjuds ett självständigt arbete med frihet under ansvar och många kundkontakter. Vi erbjuder dig med rätt kvalifikationer och inställning arbete i ett internationellt marknadsledande företag med intressanta utvecklingsmöjligheter. Givetvis erbjuds du tjänstebil.


Ansökan
Vi bearbetar ansökningar löpande och ser gärna att du anmäler ditt intresse så snart som möjligt. Eftersom vi är ett säkerhetsföretag tar vi ett utdrag urbrottsregistret vid anställning. Läs gärna mer om oss och ansök tjänsten via www.schneider-electric.se/jobb

Välkommen med din ansökan!

Schneider Electric är en global energispecialist med flerän 150 000 medarbetare och verksamhet i mer än 100 länder. Företaget har ettstarkt fokus på energieffektivisering och erbjuder integrerade lösningar för industriell automation, säkerhet, fastighetsautomation, avbrottsfri kraft,eldistribution och elinstallation. Schneider Electric är noterat på den franskafondbörsen i Paris och 2013 uppgick försäljningen till 23.6 miljarder Euro. I Sverige sysselsätter koncernen ca 2 000 personer. Läs mer på: www.schneider-electric.com/se

Borbala Racz
Sourcing Recruiter
borbala.racz@randstadsourceright.eu
+46 844 682 426
Publiceraddatum: 2015-03-23
Yrkesbenämning: Drift- och underhållsingenjör, anläggning
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-22
Referens:
Webbplats:
Epostadress: borbala.racz@randstadsourceright.eu
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: SCHNEIDER ELECTRIC SVERIGE AB
Box 1009
61129  Nyköping Sverige
Hemsida: http://www.schneider-electric.se
  
Platsannons

Farmaceutisk rådgivare

Apoteket är Sveriges största apotekskedja med ett starkt och populärt varumärke. Vi tar ständigt fram nya tjänster, breddar vårt sortiment och öppnar nya apotek där många kunder vill möta oss. För oss är hållbar utveckling viktigt. Vi är miljöcertifierade och arbetar ständigt med kvalitetsfrågor för att våra kunder ska känna sig trygga med våra varor och tjänster.

Vi letar efter dig som med driv och glädje vill vara med och utveckla Apoteket och vässa vårt kunderbjudande med innovativa tjänster.

Apoteket erbjuder olika karriärvägar för dig som vill utvecklas inom hälsa, företagande, farmaci eller ledarskap. Vi söker dig som är nyfiken, engagerad och som har intresse för hälsa och farmaci.

Välkommen till Apoteket AB
- Hela Sveriges Apotek


Vill du arbeta med rådgivning och försäljning hos oss?

Vi söker en farmaceutisk rådgivare som brinner för att arbeta med försäljning och ge våra kunder den bästa servicen på apoteket Solvändan i Kalmar. Apoteket har 4 medarbetare och öppettiderna är måndag – fredag 9.00–18.00.

Befattningen omfattar deltid 30 tim/vecka och gäller tillsvidare. Heltid kan eventuellt diskuteras. Det är möjligt att även få rollen som egenvårdsansvarig om intresse finns.

Arbetsuppgifter
Som farmaceutisk rådgivare på apoteket Solvändan kommer ditt arbete att vara omväxlande och du kommer att arbeta med både receptservice, egenvård, rådgivning och försäljning. Du bidrar med farmaceutisk kompetens i apotekets olika kunderbjudanden och medverkar till att tillvarata kunskap från kundmöten. Du lyssnar in kundens totala behov och strävar efter att överträffa deras förväntningar. Genom din trovärdiga och omtänksamma försäljning bidrar du till att kunderna väljer Apoteket på den lokala marknaden. Allt för att våra kundmöten ständigt kan utvecklas och förbättras.

Det är viktigt att du tar ansvar för både dina egna och gemensamma arbetsuppgifter och täcker upp för andra roller än dina egna vid behov. Du kommer att växla mellan olika arbetsuppgifter beroende på kundflödet under dagen.

Kompetenskrav
Du är legitimerad receptarie eller apotekare med goda farmaceutiska kunskaper och ett genuint intresse av försäljning. Du ser som din främsta uppgift att ge professionell rådgivning och individuell service utifrån varje kunds behov. Du deltar aktivt för att utveckla verksamheten och för att apoteket ska nå uppställda mål.

Personliga egenskaper
Som person är du engagerad och kundinriktad, kan arbeta självständigt, gillar utmaningar och är positiv till förändringar. Du har god förmåga att kommunicera och samarbeta med såväl kunder som kollegor och ser dig som en viktig del av Apoteket AB. Du har ett stort intresse av hälsa, både din egen och andras.

Du är en lagspelare med positiv grundsyn, ser möjligheter, tar initiativ och gillar att arbeta mot tydliga mål.

Kontaktperson
Ytterligare information om befattningen lämnas av apotekschef Maria Carlsson, telefon 010-447 70 35.

Anställningsförmåner
Som medarbetare i Apoteket har du möjlighet till årligt friskvårdsbidrag och personalrabatter på Apotekets egenvårdsortiment men du har också hundratals rabatter på resor, tjänster och produkter via vår förmånsportal. Vidare har du möjlighet att söka stipendier för personlig utveckling till Apotekets personalstiftelse. Är du konstintresserad kan du köpa andelar i Apotekets konstförening och delta i de årliga utlottningarna av konst. Apoteket erbjuder våra medarbetare kontinuerlig och omfattande kompetensutveckling via vår egna utbildningsenhet Apoteksakademin och har ett hundratal e-utbildningar samt olika nätverksträffar. Självklart har du även både tjänstepension, sjukförsäkring samt föräldralön utöver den från Försäkringskassan.

Ansökan
Sista ansökningsdag är den 6 april och tillträde sker i maj alternativt enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande varvid tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstidens utgång.

Välkommen med din ansökan!
Publiceraddatum: 2015-03-23
Yrkesbenämning: Farmacevt/Receptarie
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareDeltiddeltid/tillsvidare tillsvidareindividuell lönesättning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-06
Referens:
Webbplats: https://apoteket.easycruit.com/vacancy/application/1361195/54106?channel=amv&iso=se
Epostadress: maria.carlsson@apoteket.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Apoteket AB Konsument
BOX 3001
16903  Solna Sverige
Hemsida: http://www.apoteket.se
  

Platsannons

Försäljare sökes omgående

Eftersom vi internutbildar alla från grunden, behöver du ingen tidigare erfarenhet inom försäljning. Vi söker personer med drivkraft som vill bli säljare av vår produkt i Kalmar kommun.

Är du den vi söker vill vi helst att du börjar arbeta hos oss snarast

Produkten vi marknadsför heter Ritello och tillverkas i Italien. Maskinen har en mängd olika funktioner och användningsområden och Purello Sweden AB är enda importörer av produkten i hela skandinavien. Ritello är designad på ett sätt att passa in i varje hem och arbetsmiljö. Med vårt exklusiva renoveringsprogram kan vi garantera alla kunden att produkten skall fungera så länge kunden är ägare till den. På din personliga intervju kommer du självklart att få del av mer information om vår produkt, utbildning, lönesystem, m.m.

Hemsida: www.librex.com

Du åker endast ut på förbokade kundbesök.
Du jobbar där du bor, upp till 4 mils radie.
Du gör ditt eget jobbschema från vecka till vecka.

Kundbesöken blir bokade av våran bokningsavdelning, så med andra ord behöver du aldrig leta kunder själv.

Ett kundbesök tar ca 1,5 - 2,0 timmar + körtid. Körkort är ett krav.

Vill du jobba heltid, ska du ha gjort 40 kundbesök på en 30 dagars period där du heller inte har något säljkrav och då får du ut en lön på 27 000 kr. (20250kr i lön + Ob-tillägg på 6750kr )

Gör du mindre än 40 demonstrationer per 30 dagars period får du en lägre ersättning men du får fortfarande betalt för alla demonstrationer du gör därför har du även möjligheten att ha detta jobb som extra av ditt ordinarie arbete om du vill. Säljer du så får du betalt i form av provision. Enligt gällande semesterlag har du ovan på lön/provision efter provanställningen 12% i semesterersättning som sätts undan till framtida semester Mer information om lön och provision får du på din personliga intervju.

Vid försäljning är provisionen upp till 6000 kr

Med detta jobb kommer du att få stor arbetslivserfarenhet, mycket utbildning inom säljyrket men framför allt så har du en stor chans att påverka din inkomst.

Purello Sweden AB ingår i koncernen Librex International som finns på 3 kontinenter i 44 länder. Totalt har vi drygt 8000 medarbetare med en årsomsättning på ca 8 miljarder kr.

Du börjar din grundutbildning, som är 3 dagar, på vårat kontor i Norrköping eller Jönköping. Vid behov av övernattning står vi för boendekostnaden och maten under kursdagarna. Du får ersättning för kursdagarna och vi hoppas du kan börja så snart som möjligt.

Skulle du under utbildningens eller anställningens gång känna att detta inte är något för dig kan du utan någon förklaring välja att avsluta utbildningen eller anställningen med omedelbar verkan och ändå få ersättning för det du gjort.

Välkommen in med din ansökan till jobb@ritello.se
OBS:
Vi håller personliga intervjuver löpande och gör det på ett klimatsmart sätt. Det betyder att vi kontaktar dig och gör intervjun via telefon så du behöver inte heller ta dig till någon speciell plats.
Publiceraddatum: 2015-03-23
Yrkesbenämning: Hemförsäljare
Antal platser: 2
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid/DeltidBörjar med 3 mån provanställning som automatiskt övergår till fast
Ansökan: 
Sista ansökningsdag:
Referens:
Webbplats:
Epostadress: jobb@ritello.se
Övrigt: Glöm inte ange tel nr som vi kan nå dig på
Arbetsplats: 
Adress: Purello Sweden AB
Tenngatan 4
60223  Norrköping Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Driven Resande Säljare

Om oss

TopWork är ett bemannings- och rekryteringsföretag som ser till att kunder och konsulter får bästa möjliga service och support. Det som utmärker vår företagskultur är att våra internt anställda och konsulter har ett engagemang och en drivkraft som får oss och våra kunder att växa.

Om företaget

För kunds räkning söker vi nu en driven Resande Säljare som vill arbeta med hela Sverige som sin marknad. Kundföretaget är en framgångsrik aktör inom byggbranschen och har med sina unika produkter intagit en ledande position i Skandinavien. Målsättningen är att mångdubbla omsättningen och att växa ytterligare. För dig som uppskattar att resa och göra affärer är detta en fantastisk möjlighet att utvecklas som säljare.

Tjänsten är på 100% och ger en grundlön på 19 085 kr + provision.


Dina arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består utav att boka säljmöten med företag, hålla säljmöten, skriva offerter och följa upp resultatet. Du kommer att arbeta med såväl nya som befintliga kunder och kommer till stor del att vara på resande fot.

Kundföretaget erbjuder en genial lösning på ett vanligt problem och produkten tenderar därmed att sälja sig själv. Du jobbar mot budget och har stort eget ansvar över försäljningen, men också frihet att strukturera upp dina arbetsdagar själv.

Din profil

Du har tidigare arbetat som säljare och trivs mycket bra i den rollen. Du tycker om att resa och det är meriterande om du har erfarenhet från byggbranschen. Du ser detta som ett tillfälle att utveckla dig själv som säljare och vill anta nya utmaningar med ett växande företag inom en spännande bransch.

Som person är du social, driven och energisk med lite skinn på näsan. Du är självgående, tycker om att ta eget ansvar och att jobba mot uppsatta mål. I mötet med andra människor upplevs du som en förtroendeingivande person och du strävar alltid efter att skapa och bibehålla långsiktiga relationer.
Publiceraddatum: 2015-03-23
Yrkesbenämning: Account manager
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid tillsvidareanställningEnligt överenskommelse
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-05-20
Referens: 211
Webbplats: http://www.topwork.se/sok-jobb/lediga-jobb/?apply&jaid=211
Epostadress:
Övrigt: Vi föredrar ansökningar via webben
Arbetsplats: 
Adress: TopWork Sverige AB
Kungsgatan 19 D
35231  Växjö Sverige
Hemsida: http://www.topwork.se
  
Platsannons

ÅF söker erfarna projektledare

Om jobbet

Vår verksamhet inom kärnkraftsområdet expanderar och vi behöver förstärka vårt team med erfarna projektledare. Våra konsulter inom ÅF Nuclear driver projekt och utför uppdrag inom flera teknikområden; el, automation, instrument, mekanik och bygg. Våra uppdrag kan innefatta alltifrån förstudier till kompletta anläggningsändringar. Projekten kan ske både i ÅF:s regi samt som inhyrd resurs ute hos kund. Vi utför projekt i olika storleksgrad som sträcker sig från både komponentutbyten till komplexa moderinseringsprojekt. I vårt uppdrag ingår ibland även att genomföra projekt inom verksamhetsutveckling. För dessa är rollen mer av karaktären förändringsleding.

Vem är du?

Vi söker självklart dig med rätt bakgrund och erfarenhet men din personlighet väger tungt. Känner du igen dig i nedanstående beskrivning är det dig vi söker just nu!


Utbildningsmässigt är du högskoleingenjör eller civilingenjör, eller har annan tekniskt utbildning. Det är din erfarenhet inom området som är avgörande. Erfarenhetsmässigt har du hunnit skaffa dig minst 5 års erfarenhet av projektledarrollen inom t.ex. kärnkraft, läkemedel, processindustri eller annan bransch med höga krav på säkerhet och kvalitet.

Du är en erkänt driven projektledare med fokus på affärsmässighet och resultat och kombinerar detta med en ödmjuk inställning. Människor i din omgivning brukar beskriva dig som bra på att kommunicera; en socialt kompetent person som har lätt att ta folk och att jobba med många kontaktytor

Du har tidigare erfarenheter av att bygga effektiva team genom ditt ledarskap, din goda kommunikationsförmåga och din fallenhet för struktur.

För tjänsten krävs att du har körkort B och att du är flexibel då resor är en naturlig del av din roll ? både nationellt och internationellt.

Vi söker dig som är intresserad av att ha en nyckelroll i vår fortsatta utveckling av konsultverksamheten. Du kommer att få bidra till att förstärka vår position som ledande teknikkonsultbolag inom kärnkraft ? därför söker vi dig som tycker det är inspirerande med kundkontakter och affärsutveckling.

Vi erbjuder


Vi söker dig som vill vara en del av ÅFs framgångssaga. Brinner du för teknisk utveckling? Gillar du att samarbeta för att hitta den bästa lösningen? Då kan vi erbjuda dig karriärmöjligheter på en modern arbetsplats med utmanande arbetsuppgifter och spännande projekt. Vi har verksamhet över hela världen och jobbar aktivt med att främja mångfald.

ÅF är rankat som en av Sveriges mest populära arbetsgivare bland ingenjörer. Hos oss är du med och utvecklar banbrytande och hållbara innovationer inom infrastruktur, energi och industri.

Just nu söker vi marknadens vassaste kompetens som tillsammans med oss vill skapa framtidens samhälle. Vi hoppas också att du kommer lära dig lika mycket av oss som vi kommer göra av dig.

Om företaget


ÅF är ett ingenjörs- och konsultföretag med uppdrag inom energi, industri och infrastruktur. Sedan 1895 har vi bidragit till våra kunders utveckling och framgång. Genom att kombinera olika teknikområden och kompetenser skapar vi lönsamma, innovativa och hållbara lösningar för en bättre framtid. Vår bas är i Europa men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.
ÅF ? Innovation by experience.
Publiceraddatum: 2015-03-23
Yrkesbenämning: Projektledare, bygg och anläggning
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag:
Referens:
Webbplats:
Epostadress:
Övrigt: http://www.afconsult.com/en/Careers/Vacancies-at-AF/Ad-details/?afid=278
Arbetsplats: 
Adress: ÅF-Industry AB, Göteborg
BOX 1551
40151  GÖTEBORG Sverige
Hemsida: http://www.afconsult.com
  

Platsannons

Studievägledare

Verksamhetsbeskrivning:
Link4You är ett snabbväxande företag med hela Sverige som arbetsfält och idag med 11 kontor. Vi verkställer upphandlade arbetsmarknadstjänster inom utbildning, coachning, rehabilitering, etablering och nyföretagande till offentliga och privata kunder. Vår affärsidé är att coacha människor till anställning, studier, starta eget eller praktik. På så sätt skapar vi långsiktiga värden för människor, näringsliv och samhälle. Våra ledord är kreativitet, engagemang och kvalité. Medarbetare hos Link4You vet hur det är att ta sig vidare från en plats till en annan, som anställd eller i eget företag. Vi har det lokala och regionala nätverk av företag som behövs för att lyckas med att matcha vår deltagare till en ny plats i livet.
Vi söker nu en examinerad studie- och yrkesvägledare till region sydost med placering vid något av våra kontor i Växjö, Kalmar, Oskarshamn eller Västervik.

Arbetsuppgifter:
Du ska erbjuda kvalificerad studie- och yrkesvägledning samt informera om utbildningsmöjligheter enskilt och i grupp. Du kommer att arbeta med målgrupperna utlandsfödda arbetssökande inom tjänsten Etableringslots samt arbetssökande inom tjänsten Stöd och matchning.
? Du ska samverka med interna och externa aktörer för att höja utbildningsnivån och öka anställningsbarheten hos våra målgrupper
? Du ska identifiera utbildningsbehov och utifrån dessa medverka i fortsatt planering av utbildning och uppföljning av resultaten
? Du ska ha förmåga och vilja att utveckla dina arbetsmetoder utifrån målgruppens behov tillsammans med övrig personal på Link4You

Utbildning/Erfarenhet:
Du som söker ska ha studie- och yrkesvägledarexamen. Du ska ha erfarenhet och goda kunskaper om hela utbildnings- och studiestödssystemet, validering samt värdering av utländska betyg. Det är önskvärt men inget krav att du har kunskaper om arbetsmarknadsområdet och tidigare har arbetat med de målgrupper som Link4You vänder sig till. Som person är du självgående, har ett brett nätverk, målfokuserad och engagerad. Du gillar att arbeta i ett högt tempo, effektivt och strukturerat. Du har lätt för att anpassa dig


till människor som du möter, du är lyhörd och är en god kommunikatör, du har lätt för att kommunicera i svenska tal och skrift.

Stor vikt kommer läggas vid dina personliga egenskaper.

B-Körkort är ett krav + tillgång till egen bil.

Varaktighet/ Arbetstid
Heltid

Lön
Enligt överenskommelse

Ansökan
Vi tar emot ansökan via e-post, maria@link4you.se
märk ansökan SYV.
Publiceraddatum: 2015-03-23
Yrkesbenämning: Studie- och yrkesvägledare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag:
Referens:
Webbplats:
Epostadress: info@link4you.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: LINK4YOU AB
BOX 57
59321  VÄSTERVIK Sverige
Hemsida: www.link4you.se
  
Platsannons

Vård och omsorg Praktiska Gymnasiet Kalmar

Vård- och omsorgslärare till Praktiska Gymnasiet Kalmar.

Praktiska är skolan mitt i arbetslivet och vi är störst i Sverige inom gymnasial lärlingsutbildning. Vi finns för de elever som vill ta en yrkesexamen för att kunna arbeta, starta eget eller läsa vidare efter gymnasiet. Praktiska har sedan 1999 utvecklat en modell för lärlingsutbildningar och har som ambition att fortsätta leda utvecklingen av yrkesutbildningar som möter arbetsmarknadens krav. Idag driver vi gymnasieskolor på 35 orter i Sverige med ca 4800 elever och ca 800 anställda. Vi arbetar hela tiden efter att utvecklas och driva vår idé framåt för att utbildningen ska bli den bästa.

Skolan i Kalmar har idag ca 10 anställda som utbildar ca 100 jobbsugna talanger! Vi är en mindre skola med stor gemenskap mitt i hjärtat av arbetslivet.

Nu söker vi en vård-och omsorgslärare på 40 % som är hungrig på att odla jobbsugna talanger som kan börja till terminstart HT2015! Våra elever längtar ut i arbetslivet och din största uppgift är att leda dina elever dit! Tjänsten innebär att du som lärare ska planera och bedriva undervisning enligt gällande läroplan, samt göra APL-besök osv.

Du som söker är engagerad och intresserad av ungdomar, samt har kunnighet och gärna erfarenhet av yrket. Är du även kreativ och lösningsfokuserad erbjuder vi dig en spännande och lärorik arbetsplats. Vi lägger stor vikt vid samarbete mellan personal och erbjuder dig även god möjlighet att påverka ditt arbete.

Vi söker i första hand en legitimerad lärare med ett stort kontaktnät i branschen samt ett genuint intresse av att arbeta med ungdomar.

För mer information gå gärna in på vår hemsida www.praktiska.se
Skicka ansökan tillsammans med meritförteckning, eventuell legitimation och ett personligt brev till rektor i Kalmar, Stefan Eriksson, stefan.eriksson@vindora.se Sista dag för ansökan är söndag 5 april.

Vänlig märk din ansökan med "Vård och omsorg i Kalmar"
Varmt välkommen med din ansökan!
Publiceraddatum: 2015-03-23
Yrkesbenämning: Lärare i gymnasiet - yrkesämnen
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreDeltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-05
Referens:
Webbplats:
Epostadress: stefan.eriksson@vindora.se
Övrigt: Rekryteringsföretag etc. undanbedes att kontakta oss i denna rekrytering.
Arbetsplats: 
Adress: Praktiska Gymnasiet Kalmar
Box 5164
40226  Göteborg Sverige
Hemsida: http://praktiska.se/kalmar
  
Platsannons

Säljare med/utan erfarenhet sökes i Kalmar.

Säljare för uppsökande verksamhet i Kalmar kommun sökes.

WWE Solutions ingår i en företagsgrupp som har varit aktiva inom försäljning sedan 1992.

Tidigare säljerfarenhet är inget krav då vi utbildar alla från grunden. Försäljning är en yrkesfärdighet, Har du viljan har vi kunskapen att utbilda dig.

Löner/arbetsbeskrivning:
Vi erbjuder dig en grundtrygghet. Du har en ackordslön där du får ersättning för alla demonstrationer du gör, även om du skulle ha en dålig försäljningsperiod.
Om du under anställningens gång känner att detta inte är något för dig kan du välja att avsluta anställningen med omedelbar verkan. Denna extra trygghet ger vi dig, då många tidigare inte provat på säljyrket.

Du arbetar 5 dagar (heltid) i veckan och gör 2 demonstrationer om dagen. Heltid ger en lön på totalt 19 800 kr. Det finns inget tak på hur många kundbesök du får göra under en månad. Efter 90 dagar blir du erbjuden en tillsvidareanställning som automatiskt ger en lönehöjning med 12 %.
Obs! Du har lön för alla demonstrationer även om du inte säljer något.

Du får referenser på dina kundbesök. Dessa bokas sedan upp av vår bokningsavdelning. Det innebär att du som representant åker ut på förbokade besök, anpassade efter ditt schema. För att försäkra oss om att få referenser av våra kunder ger företaget bort en exklusiv gåva som tack. Ett besök tar ca 2 timmar + körtid. Körkort är ett krav.

Vi har en karriärsplan som är utvecklad för att passa just dig. Du är själv aktivt med och planerar din framtid i företaget.

Produkten:
Maskinen vi marknadsför heter Water. Den tillverkas och monteras helt för hand på vår egen fabrik i Tyskland. Water har en mängd olika funktioner och användningsområden. Den är i grunden en portabel luftrenare med många olika användningsområden. Den kan bl.a. rekonditionera bilen invändigt, rengöra mattor, tvätta fönster, m.m. I samtliga moment renar den samtidigt luften upp till 99,9998%. Produkten är 100 % återvinningsbar. Vi har en kvalitetsprodukt med en av marknadens bästa garantier. Vår företagsgrupp har ensamrätt på produkten Water i Sverige.

Vi håller våra intervjuer via telefon under vecka 14. Detta innebär att du inte behöver ta dig till en speciell plats eller ort. Intervjun börjar med att du via vår hemsida fyller i en ansökningsblankett. Du får sedan se en informationsfilm om företaget, löner, utbildning, produkten, m.m. Efter informationsfilmen ringer vi upp dig för den personliga delen av intervjun. Där får du även möjlighet att ställa egna kompletterande frågor.

Utbildningen hålls på något av WWE Solutions kontor i Malmö, Jönköping, Västerås eller Sundsvall.

Du börjar utbildningen med 2 dagars teori och praktik på kontoret, sedan 4 dagar ute på fältet med en mentor. Du har en fast ersättning för kursdagarna samt ersättning för att ta dig till och från utbildningen. Självklart har du lön även för de träningsbesök som mentorn gör till dig under de 4 dagarna på fältet. Skulle du behöva övernattning står vi för boendet.

Hemsida: www.wwesolutions.se

Välkommen in med din ansökan.
Publiceraddatum: 2015-03-23
Yrkesbenämning: Hemförsäljare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
11 dagar - 3 månaderHeltidKalmar
Ansökan: 
Sista ansökningsdag:
Referens:
Webbplats:
Epostadress: jobb@wwesolutions.se
Övrigt: Kalmar
Arbetsplats: 
Adress: Wet World Energy Solutions AB
Kopparbergsgatan 10b
21444  Malmö Sverige
Hemsida: http://www.wwesolutions.se
  

Platsannons

Butikschef

MQ är en av Sveriges ledande varumärkeskedjor och har siktet inställt på att bli den ledande i Norden. Genom en noga sammansatt mix av varumärken erbjuder MQ män och kvinnor kläder med hög modegrad i attraktiva butiker. Företaget befinner sig i en spännande expansiv fas och drivs av ett starkt självförtroende och målmedvetna medarbetare. En öppen organisation med stora ambitioner erbjuder goda möjligheter att påverka och förbättra. MQ-aktien är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm sedan den 18 juni 2010. För mer information se www.MQ.se.

Vill du bli en av oss på MQ?

Gillar du försäljning och ledarskap? Drivs du av att leverera resultat? Vill du arbeta i en snabb och inspirerande miljö? Då är du den vi söker.  

Vi söker en butikschef till vår butik MQ Kalmar Baronen.

Som butikschef är du säljledare och har fullt ansvar för butikens försäljning, drift och resultat. Genom analys av butikens nyckeltal skapar du försäljningsdrivande åtgärder för att nå dina mål. Goda resultat når du genom ditt sinne för affärer samt att du agerar kostnadsmedvetet.

En stor del av ditt arbete tillbringar du i butiken där du coachar, följer upp och fungerar som förebild för säljarna. Du ansvarar även för varuvisningen enligt MQs koncept och riktlinjer. Du gör det genom att planera och leda butikskommunikationen avseende t ex kampanjer och försäljningsaktiviteter.

Vi söker dig som är en engagerad och inspirerande ledare. Du motiveras av att utveckla dina säljare och skapa ett vinnarteam som har roligt på jobbet. Genom din kunskap om säljteknik och ett stort intresse i kundmötet skapar du återkommande kunder. För att trivas i rollen som butikschef är du målinriktad, självgående och en riktig tävlingsmänniska. Att du brinner för mode och trender ser vi som en självklarhet.

Tjänsten kräver att du har tidigare erfarenhet av ledarskap inom detaljhandeln.

Tjänsten är tillsvidare på heltid med tillträde 2015-09-01.

Skicka din ansökan så snart som möjligt, dock senast 2015-04-12. Har du frågor avseende tjänsten kan du höra av dig till regionchef Linda Viberg på telefonnummer 0761 - 257 121.

Välkommen med din ansökan!
Publiceraddatum: 2015-03-23
Yrkesbenämning: Butikschef
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidtillsvidare tillsvidareEnligt överenskommelse
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-12
Referens:
Webbplats: https://mq.easycruit.com/vacancy/application/1360489/85571?channel=amv&iso=se
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: MQ Retail AB
Box 119 19
40439  Göteborg Sverige
Hemsida: http://www.mq.se
  
Platsannons

Vi söker medarbetare inom området el!

GoExcellent Group är specialiserat på att driva contact centers i Norden. Med ca 25 miljoner kundkontakter per år, en omsättning på 90 miljoner euro, verksamhet på 13 orter och 2 000 personer på lönelistan har GoExcellent blivit en av de största contact centerspecialisterna i Norden. Bland kunderna finns företag som Canal Digital, Nespresso, Fortum, SL och Bonnier. Huvudkontoret ligger i Solna utanför Stockholm och man har contact centers i bland annat Köpenhamn, Helsingfors och Oslo.

Genom att ge våra medarbetare på GoExcellent rätt kompetens, teknologi och processer blir våra kunder mer framgångsrika.

Vi finns på http://www.facebook.com/GoExcellent.se

Vi söker för en av våra uppdragsgivares räkning timanställda säljare till vår verksamhet i Kalmar. Uppdraget finns inom området El och Elleverans och du kommer att sälja produkter och tjänster inom detta område. I dina arbetsuppgifter ingår att via utgående säljsamtal ta kontakt med uppdragsgivarens kunder och via dessa sälja uppdragsgivarens produkter.

Vi erbjuder

• Glada och trevliga kollegor
• Fräscha lokaler
• Fast avtalsenlig lön med möjligheter till provision
• Bra förmåner

Du förväntas:

• Förstå, tänka och andas sälj och business
• Ha ett brinnande intresse för kunden
• Gilla ett högt tempo
• Att vara en del av gruppen och bidra med din positiva drivkraft och framåtanda

Du kan uppvisa:

• Betyg i svenska och engelska A
• Goda datakunskaper
• En mycket god social och verbal förmåga.
• Tidigare dokumenterad erfarenhet av försäljning via telefon är meriterande

Det är din personlighet och attityd som är avgörande, du får gärna ha lite "skinn på näsan".

Om det är första gången du söker till oss så kommer du inom någon dag få två mail. Ett mail med avsändare HUCAMA med texten "GoExcellent-länk till test" samt ett mail med avsändare  Noreply (dontreply@goexcellent.com) med texten "Inbjudan till skrivtest". För att kunna gå vidare i rekryteringsprocessen måste du ha gjort de två testen.
Publiceraddatum: 2015-03-21
Yrkesbenämning: Telefonförsäljare
Antal platser: 4
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreDeltidDeltid Arbetstiden är förlagd till eftermiddag/kväll - måndag till torsdag 16-21 och fredag 12-18. Det är en timanställning (832-anställning) med start den 16:e mars. Intervjuer sker löpande.Lön enligt kollektivavtal med möjlighet till provision Friskvårdsbidrag Massagebidrag
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-03-31
Referens:
Webbplats: http://goexcellent.zerolime.se/show.aspx?src=AMS&id=67EC0C6B-CD48-4A77-ACF2-6094272816DA
Epostadress:
Övrigt: Ansöker gör du genom att använda länken nedan.
Arbetsplats: 
Adress: GoExcellent Sweden AB
Borgmästaregatan 5
39235  Kalmar Sverige
Hemsida: http://www.goexcellent.com/
  

Platsannons

VERKSTADSMEKANIKER/HAMNARBETARE

OM ARBETSGIVAREN. Kalmar Hamn AB är helägt av Kalmar kommun, och ansvarar för godshantering, fartygstrafik och hamnanläggningen. Godsomsättningen uppgår till en miljon ton årligen vilket gör Kalmar Hamn till den största allmänna hamnen längs Smålandskusten. Antalet fast anställda är idag 17st och bolaget omsätter ca 28 miljoner kronor.
Vi behöver nu förstärka inom hamndriften och söker därför
1 st verkstadsmekaniker/hamnarbetare.
OM TJÄNSTEN. Arbetsuppgifterna är varierande och spänner över ett stort område. I princip utförs alla förekommande uppgifter inom produktionen såsom att köra hamnkran, truck, hjullastare och övriga fordon. Som verkstadsmekaniker/hmanarbetare har du som främsta syssla att bedriva service och reparationer av större arbetsfordon men ingår även som en del i de lag som dagligen ombesörjer godshantering. En mängd andra serviceuppgifter ingår också i tjänsterna.

OM KVALIFIKATIONER. För att arbeta i hamnen krävs det yrkeskvalifikationer som är obligatoriska för verkstadsmekaniker; det krävs även BC körkort, truckkort C1 & hjullastare för materialhantering. Meriterande är om du även innehar "Säkra Lyft", "Mobila arbetsplattformar" och har erfarenhet av att köra kran och lastmaskin för godshantering.
Som person är du engagerad och ansvarstagande. Det är också viktigt att du är positiv, initiativrik och har god sammarbetsförmåga. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.

FRÅGOR OM TJÄNSTEN besvaras via mail: jonas.petersson@kalmarhamn.se.
Facklig företrädare för Transport: Fredrik Svensson 0480-45 14 66
Publiceraddatum: 2015-03-20
Yrkesbenämning: Verkstadsmekaniker/Verkstadstekniker
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidTjänsten är dagtid mend et förekommer tidvis helg- och nattarbete.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-12
Referens: 0015-129959
Webbplats:
Epostadress: Info@Kalmarhamn.se
Övrigt: Skicka din ansökan med "VERKSTADSMEKANIKER/HAMNARBETARE" i ämnesraden till Info@Kalmarhamn.se
Arbetsplats: 
Adress: Kalmar Hamn AB
Box 810
39128  KALMAR 
Hemsida: http://www.kalmar.se/kalmarhamn
  

Platsannons

HAMNARBETARE

OM ARBETSGIVAREN. Kalmar Hamn AB är helägt av Kalmar kommun, och ansvarar för godshantering, fartygstrafik och hamnanläggningen. Godsomsättningen uppgår till en miljon ton årligen vilket gör Kalmar Hamn till den största allmänna hamnen längs Smålandskusten. Antalet fast anställda är idag 17st och bolaget omsätter ca 28 miljoner kronor.
Vi behöver nu förstärka inom hamndriften och söker därför
1 st hamnarbetare.
OM TJÄNSTEN. Arbetsuppgifterna är varierande och spänner över ett stort område. I princip utförs alla förekommande uppgifter inom produktionen såsom att köra hamnkran, truck, hjullastare och övriga fordon. Du ingår i de lag som ombesörjer godshanteringen på kajen och ombord på fartygen. En mängd andra serviceuppgifter ingår också i tjänsterna.
Tjänsten är dagtid men det förekommer tidvis helg- och nattarbete.
OM KVALIFIKATIONER. För att arbeta i hamnen krävs BC körkort, truckkort C1 & hjullastare för materialhantering. Meriterande är om du även innehar "Säkra Lyft", "Mobila arbetsplattformar" och har erfarenhet av att köra kran och lastmaskin för godshantering.
Som person är du engagerad och ansvarstagande. Det är också viktigt att du är positiv, initiativrik och har god sammarbetsförmåga. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.

FRÅGOR OM TJÄNSTEN besvaras via mail: jonas.petersson@kalmarhamn.se.
Facklig företrädare för Transport: Fredrik Svensson 0480-45 14 66
Publiceraddatum: 2015-03-20
Yrkesbenämning: Hamnarbetare/Stuveriarbetare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidTjänsten är dagtid men det förekommer tidvis helg- och nattarbete.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-12
Referens: 0015-129880
Webbplats:
Epostadress: Info@Kalmarhamn.se
Övrigt: Skicka din ansökan med "HAMNARBETARE" i ämnesraden
Arbetsplats: 
Adress: Kalmar Hamn AB
Box 810
39128  KALMAR 
Hemsida: http://www.kalmar.se/kalmarhamn
  
Platsannons

GoExcellent i Kalmar söker B2Bsäljare till Euroline!

GoExcellent Group är specialiserat på att driva contact centers i Norden. Med ca 25 miljoner kundkontakter per år, en omsättning på 90 miljoner euro, verksamhet på 13 orter och 2 000 personer på lönelistan har GoExcellent blivit en av de största contact centerspecialisterna i Norden. Bland kunderna finns företag som Canal Digital, Nespresso, Fortum, SL och Bonnier. Huvudkontoret ligger i Solna utanför Stockholm och man har contact centers i bland annat Köpenhamn, Helsingfors och Oslo.

Genom att ge våra medarbetare på GoExcellent rätt kompetens, teknologi och processer blir våra kunder mer framgångsrika.

Vi finns på http://www.facebook.com/GoExcellent.se

Är du sugen på en riktig utmaning och vill tillhöra vårt vassa säljteam?

I vårt team kommer du att sälja en "het" framtidsprodukt till olika typer av företag, såväl stora som små.

Dina arbetsuppgifter kommer att innebära att du säljer via telefon utefter en väl inarbetad samtalsmetodik som vi kommer att utbilda dej i och den gör att DU att lyckas och nå dina försäljningsmål.

Du kommer ingå i ett mindre säljteam vilket innebär tätt samarbete med ledare såväl som övriga i teamet. Under din tid på GoExcellent kommer du att få möjlighet att utveckla din redan befintliga säljteknik, skräddarsy kunderbjudanden samt förbättra övriga affärskritiska kompetenser.

Du är en tävlingsinriktad vinnare som har starkt säljfokus och är redo att driva affären från start till mål. Du är även en person som tar egna initiativ.

Du drivs av utmaningar samt har förmågan att kommunicera med människor i såväl tal som skrift och har förmåga att knyta kontakter.

För att lyckas nå dina mål får du kontinuerlig utbildning och coachning vilket ger dig alla verktyg du krävs för att lyckas i din nya roll.

Meriterande om erfarenhet finns inom tekniska alternativt finansiella områden.

Du har:

• Godkänt gymnasiebetyg i engelska och svenska A
• God datorvana
• Förmåga att se affärsmöjligheter i varje samtal och föra in samtalet på försäljning
• Förmåga att vara självgående
• Ej finnas med i belastningsregistret

Vad erbjuder vi:

• Ett jobb där du kommer att vidareutveckla ditt affärsmannaskap
• En stimulerande och utmanande arbetsmiljö där du omges av positiva, motiverade och kunniga medarbetare och ledare.
• Dagtid 8-17
• Förmånlig provisionsmodell

Vi söker dig med rätt inställning och attityd!

Är du den vi söker? I så fall är det hit du vill!

Om det är första gången du söker till oss så kommer du inom någon dag få två mail. Ett mail med avsändare HUCAMA med texten "GoExcellent-länk till test" samt ett mail med avsändare  Noreply (dontreply@goexcellent.com) med texten "Inbjudan till skrivtest". För att kunna gå vidare i rekryteringsprocessen måste du ha gjort de två testen.
Publiceraddatum: 2015-03-20
Yrkesbenämning: Telefonförsäljare
Antal platser: 6
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreDeltidDeltid Arbetstiden är förlagd dagtid mellan 8-17 Tillsättning: Enligt överenskommelse under mars månad Intervjuer sker löpande, så snabbt in med din ansökan. Anställningsformen är en timanställning (832-anställning).Lön enligt vårt kollektivavtal med Unionen. Fast lön med möjlighet till provision Friskvårds - och motionsbidrag
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-03-30
Referens:
Webbplats: http://goexcellent.zerolime.se/show.aspx?src=AMS&id=82940E68-AADC-4E9B-8477-0EC7A4DEB683
Epostadress:
Övrigt: Ansöker gör du genom att använda länken nedan.
Arbetsplats: 
Adress: GoExcellent Sweden AB
Borgmästaregatan 5
39235  Kalmar Sverige
Hemsida: http://www.goexcellent.com/
  
Platsannons

Butikchefstrainee till Kalmar med omnejd

Netto söker butikschefstrainee med tydligt säljfokus som skall befästa och utveckla vår affärsidé - alltid nära långt ifrån dyrt!

Dina arbetsuppgifter:

Som butikschef på netto ansvarar du för den dagliga driften av din butik samt resultatutvecklingen av denna. Tillsammans med din personal deltar du aktivt i det dagliga arbetet, som butikschef är det viktigaste verktyget din personal och genom ditt ledarskap får medarbetarna möjlighet att utvecklas och tillsammans når ni uppsatta mål. Att arbeta hos oss innebär många utvecklingsmöjligheter. Om du står för viljan och förmågan, så står vi för möjligheten till en spännande och utvecklande framtid.

Som butikschefstrainee kommer du att få en målinriktad introduktion och utbildning i en av våra befintliga netto butiker. Som butikschefstrainee/butikschef på Netto omfattas du av kollektivavtalet för tjänstemän i detaljhandeln. Vi följer kollektivavtalet när det gäller löneutveckling och andra förmåner.

Vi erbjuder dig:

· Förtroende inom ramen för ditt uppdrag
· Möjlighet till utbildning och vidareutveckling inom koncernen
· Tydliga kärnvärden som vägleder dig och underlättar din vardag
· Ett stimulerande men krävande arbete

Din profil:

Vi söker dig med initiativförmåga och en stark positiv energi som smittar av sig. Du trivs med ett högt arbetstempo, ser kundens behov och med glädje ger du det bästa kundbemötandet. Du är resultat och målinriktad och har förmågan att omsätta ambitioner och engagemang till handfasta resultat. Du har lätt för att samarbeta samt är beredd att ge jobbet ditt fulla engagemang. Du skall ha intresse för hard-discount och dagligvaruhandel samt dokumenterad erfarenhet inom ledande befattning sedan tidigare och då gärna inom livsmedel.

Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Urvalet kommer att ske löpande. Vi uppmuntrar därför sökande att inkomma med ansökningshandlingar snarast möjligt!

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Adrian Caka, Distriktschef på 073-7650098.

Visar du framfötterna finns det goda utvecklingsmöjligheter i Netto! Du ansöker via vår hemsida www.netto.se

Varmt välkommen med din ansökan.
Publiceraddatum: 2015-03-20
Yrkesbenämning: Butikschef
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag:
Referens:
Webbplats:
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Netto Marknad Sverige AB

31184  Falkenberg Sverige
Hemsida: http://www.netto.se
  

Platsannons

Projektledare

Viva Media Group står inför en fantastisk framtid på en starkt växande digital marknad, och söker nu en riktigt vass projektledare.

Kärnan i vår leverans är att alla kunder ska ha en dedikerad projektledare som håller i alla delar av leveransen. Det är din uppgift att hålla ihop leveransprocessen för dina kunder. Till ditt förfogande kommer du att ha en rad spetskompetenser som finns internt inom Viva Media. Det handlar om mycket kompetenta experter inom medieplanering, SEO, PPC, konvertering och analys m.m. Det är också din uppgift att se till att dina kunder är nöjda och vill fortsätta att samarbeta med oss, samt att se möjligheter till att ytterligare utveckla relationen med kunden och erbjuda kunden möjligheter att synas ännu mer tydligt och effektivt i digitala medier.

I rollen som projektledare behöver du alltså vara en person som också lockas och motiveras av försäljning. Du kommer att ha daglig kontakt med företagsledare och marknadschefer i syfte att utvärdera resultatet av vår tjänst, stärka kundens relation till oss som samarbetspartner samt säkerställa att kunden når maximal avkastning av sin investering. I varje detalj arbetar du med kundens bästa för ögonen samt för långsiktiga och goda kundrelationer.

Vi söker dig som har en passion för marknadsföring och försäljning med fokus på digitala medier. Du har erfarenhet av digitala medier som Google, Facebook och Bannerannonsering. Du har en adekvat eftergymnasial utbildning. Erfarenhet ifrån projektledning och försäljning är meriterande. Vidare är du driven, flexibel och besitter en god förmåga att effektivt prioritera rätt. Du är nyfiken och analytisk och fungerar mycket bra i samarbete med andra. Du har mycket goda kunskaper i svenska språket både vad gäller tal och skrift.

Du finner tillfredsställelse i att skapa relationer och präglas av en stark serviceanda och affärsmässighet. Du har en stark drivkraft att genomföra projekt i såväl medgång som motgång. Din huvuduppgift är projektledning, men du måste också känna dig bekväm med försäljning. Din förmåga att hantera flera samgående projekt är mycket god, och du är organisatorisk och noggrann. Du har en förmåga att dela med dig utav dina kunskaper på ett pedagogiskt sätt till kollegor och kunder; du behärskar konsten att förklara, argumentera och övertyga, alltid med kundens bästa för ögonen. Sist men inte minst är du proaktiv, ansvarstagande, lösningsfokuserad, kan hantera stressiga situationer och präglas av en positiv anda med inställningen att "allt är möjligt!".

Viva Media Group är en sammanslagning av mediebyrån Mediaview, SEO-byrån Media Analys och SEM-byrån Kenzaku. Vi erbjuder digitala mediestrategier åt små och medelstora företag där målet alltid är konvertering, dvs att skapa konkreta affärer åt våra kunder. Bolaget har huvudkontoret i Uppsala och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Kalmar. Hos oss arbetar idag 130 medarbetare som varje dag hjälper närmare 2 500 företag att optimera sina digitala affärer.
Vår vision är att förenkla, förnya och förbättra våra kunders marknadskommunikation.
Publiceraddatum: 2015-03-20
Yrkesbenämning: Marknadsförare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-19
Referens:
Webbplats:
Epostadress: magnus.dahlberg@vivamedia.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Viva Media Group AB
Skeppsbrogatan 6
39231  Kalmar Sverige
Hemsida:
  

Platsannons

Säljare till Kalmar & Öland

FÖRETAGETS VÄRDERINGAR:

HONEST, HELPFUL, HEART & HAPPY

OM JOBBET

Som Säljare på Phone Family ska du trivas i miljön där du jobbar mot uppsökande försäljning. Ena dagen är inte den andra lik och du motiveras av dessa utmaningar. Här bestämmer du själv vem du vill vara i företaget, vi sätter inga begräsningar varken när det gäller bonusmodeller, karriärsmöjlighter eller personlig utveckling.

Du trivs med att vara företagets ansikte utåt då du dagligen tar kontakt med kunder. I våra Phone Family butiker arbetar du i grupp om ca 4 medarbetare där ni tillsammans strävar efter gemensamma mål och ställer upp för varandra som ett team!

Du är en otroligt duktig på problemlösning och levererar alltid service i världsklass. Vi strävar efter att alla våra kunder ska få en positiv wow-känsla efter ett besök hos Phone Family, och därav handplockas varje enskild person till bolaget.

DIN PROFIL:

Du är driven och gillar att jobba mot uppsatta mål.

Du är tävlingsinriktad.

Du är beredd att arbeta hårt.

Du gillar utmaningen med uppsökande försäljning.

Du är en person som är social, öppen och framåt.

VI ERBJUDER DIG:

Fantastisk lönemodell: hög grundlön (handels kollektivavtal) samt en av marknadens bästa bonusmodeller.

Underbar sammanhållning inom hela organisationen! Vi arbetar hårt medan vi har roligt och firar våra segrar tillsammans!

Tjänstemobil som får användas till jobb och privat.

Kollektivavtal med försäkringar, pensioner, semesterersättning och trygghet.

Karriärmöjligheter! Möjligheterna för rätt person till att arbeta mot en Butikschefstjänst, kontorstjänst, alternativt mot ambasadörssäljare eller supersäljare är stora!

ANSTÄLLNINGSGRAD OCH FORM:

Heltid, provanställd på sex månader, därefter tillsvidareanställd.

ARBETSTIDER

Dag, kväll och helg-roterande schema.

Vill du bli en del av Phone Family familjen?

Klicka på Ansök nu för att söka tjänsten

OBS! Ange referens "Säljare Kalmar & Öland"
Publiceraddatum: 2015-03-20
Yrkesbenämning: Butikssäljare/Medarbetare, dagligvaror
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag:
Referens: Säljare till Kalmar & Öland
Webbplats:
Epostadress: recruitment@phonefamily.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: PHONE FAMILY AB
Kista Science Tower
16451  Kista Sverige
Hemsida: http://www.phonefamily.se
  
Platsannons

Avdelningschef

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Diagnostiskt centrum

Diagnostiskt centrum är en länsövergripande verksamhet och innefattar: Klinisk patologi, Fysiologiska kliniken, Klinisk mikrobiologi med enheten för smittskydd och vårdhygien, Klinisk kemi och transfusionsmedicin. Totalt finns ca 230 anställda, som årligen utför 4,5 miljoner analyser, undersökningar och behandlingar. Vi fungerar också som vetenskapligt kompetenscentrum och är aktiva inom flera forskningsområden.

Klinisk mikrobiologi med enheten för smittskydd och vårdhygien vid Länssjukhuset i Kalmar söker

Avdelningschef
HSF DC:2015:2

Vill du vara med och leda utvecklingen av vår verksamhet?

Vår målsättning är att tillhandahålla kundanpassad och patientsäker laboratoriemedicinsk service med god tillgänglighet. Vi har hög ambition för vidareutbildning och personalutveckling och vi värnar om att ha det bästa arbetsklimatet med inflytande och delaktighet för våra medarbetare.

Hos oss kommer du att finna ett modernt laboratorium med hög kompetens och ständigt utvecklings- och förbättringsarbete.

Som avdelningschef för laboratoriet kommer du att arbeta i nära samverkan med verksamhetschef och medicinsk chef. Du bli första linjens chef för ca 30 medarbetare och ingår i basenhetens ledningsgrupp.

Chefskapet är tidsbegränsat och vi erbjuder tillsvidareanställning i organisationen utifrån din grundprofession.

Kvalifikationer
Högskoleutbildning som biomedicinsk analytiker eller annan lämplig högskoleutbildning, gärna med inriktning mot hälso- och sjukvård.
Du ska ha god förmåga att organisera, leda och planera det dagliga och det långsiktiga arbetet samt ha kunskap, erfarenhet och intresse för personalarbete, ekonomi och förbättringsarbete.
Tidigare erfarenhet av arbete inom laboratorieverksamhet och sjukvård är meriterande.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Publiceraddatum: 2015-03-20
Yrkesbenämning: Chef, biomedicinsk analytiker
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidVi tillämpar individuell lönesättning.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-22
Referens:
Webbplats:
Epostadress:
Övrigt: Vi ser gärna att du bifogar personligt brev och CV. Ansökningar tas emot via Landstinget i Kalmar läns e-rekryteringssystem http://www.ltkalmar.se/jobba-hos-oss/ Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.
Arbetsplats: 
Adress: Landstinget i Kalmar län
Box 601
39126  KALMAR 
Hemsida: http://www.ltkalmar.se
  
Platsannons

Lärare i grundskolans tidiga år/Förskoleklass

I Kalmar är det alltid nära till rekreation och naturupplevelser. Oavsett var du bor i kommunen, har du aldrig långt till havet. Här finns gott om möjligheter till ett kustnära boende. Tillsammans med en bra kommunal service och ett stort utbud av handel och nöjen ger det en mycket hög livskvalitet.

Kommunens arbetsplatser representerar verksamheter med cirka 150 olika yrken på åtta förvaltningar och tillsammans är vi 5 000 anställda.

Kalmar kommun arbetar aktivt för jämställdhet och mångfald i arbetslivet och vill därmed tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald kan tillföra verksamheten.

Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för våra barn och ungdomar i ett 1-16- årsperspektiv, dvs för öppen förskola, förskola, familjedaghem, förskoleklass, fritidshem, särskola och skola år 1-9.

På barn- och ungdomsförvaltningen arbetar cirka 1500 personer uppdelade på 21 enheter.

Rockneby är ett samhälle ca 2 mil norr om Kalmar med förskola, skola och äldreomsorg mitt i byn. Rocknebyskolan med verksamheterna förskoleklass, grundskola årskurs 1-6 samt fritidshem har en härlig naturmiljö inpå knutarna. Skolans upptagningsområde är stort och många elever åker skolskjuts.

ARBETSUPPGIFTER
Tjänsten innebär arbete i förskoleklass på förmiddagstid och därefter arbete med i stort sett samma barngrupp som har fritidshem på eftermiddagen. Du arbetar tillsammans med lärare som har lång erfarenhet av att arbeta i förskoleklass.

KVALIFIKATIONER
Du är utbildad tidigarelärare, gärna med behörighet i svenska och matematik alternativt förskollärare eller fritidspedagog gärna med erfarenhet av att arbeta i förskoleklass och på fritidshem.

ÖVRIGT
För att alla ansökningar ska bli likvärdigt granskade vid urvalsprocessen måste du söka via länken i varje specifik tjänst. OBS: Skicka INTE din ansökan via E-post eller brev.

Vi undanber oss erbjudanden och försäljningssamtal om annoserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.
Publiceraddatum: 2015-03-20
Yrkesbenämning: Lärare i grundskolan, årskurs 1-3
Antal platser: 2
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid. Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2015-08-10 .Månadslön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-16
Referens: A450306
Webbplats: http://www.aditrorecruit.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=dd9d1d63-0c1d-47b2-aaf6-2da30537db7c&TK=860be2ec-c3dc-4f13-a2a5-22850801f8ca
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Kalmar kommun, Rocknebyskolan
Box 611
39126  KALMAR Sverige
Hemsida: http://www.kalmar.se/rocknebyskolan
  

Platsannons

Kock sökes

Vi söker en kock som ska laga mellanösterns mat.
Du ska ha dokumenterad utbildning och erfarenhet av kockyrket.

Vi ser att du behärskar svenska språket och önskvärt är att du även behärskar engelska.
Publiceraddatum: 2015-03-19
Yrkesbenämning: Kock/Kokerska
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidTillsvidare 100%Fast månadslön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-19
Referens:
Webbplats:
Epostadress: ibrahim_barakat44@yahoo.se
Övrigt: Skicka in ansökan per post eller e-post.
Arbetsplats: 
Adress: Pizzeria Venezia

39233  KALMAR 
Hemsida:
  
Platsannons

Verksmaskinist

NCC:s vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. Vi utvecklar, bygger och säljer framtidens miljöer för boende, arbete och kommunikation. Vårt arbete genomsyras av våra värderingar; ärlighet, tillit, respekt och framåtanda.
NCC Roads arbetar med allt från produktion av kross- och asfaltsprodukter till utförandet av beläggningsarbeten och vägservice.

 

Rollen hos oss I rollen som verksmaskinist ingår att hjälpa till med driften av asfaltsverket samt reparations- och underhållsarbete. Vidare arbetsuppgifter är att transportera material med hjullastare.

Under högsäsong förekommer varierande arbetstider

 

Dina erfarenheter Du har erfarenhet från serviceinriktat arbete och gärna av liknande arbetsuppgifter gärna med inriktning el, mekanik samt att du är van att arbeta i datormiljö.

 

Dina egenskaper Som person är du plikttrogen, självständig, utåtriktad och du förstår vikten av att skapa goda relationer såväl internt som externt. Du är flexibel och stresstålig.

 

Ytterligare information Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Trekanten, som ligger ca 1 mil väster om Kalmar. B-körkort krävs och tillgång till egen bil är en fördel.

Förarbevis för hjullastare är meriterande. Tjänsten är en tillsvidareanställning med omgående tillträde.

 

Vi erbjuder Här på NCC erbjuds du en plats i en organisation med goda värderingar, hög  miljömedvetenhet och en stark vilja att lyckas. Detta är bidragande orsaker till att vi har många nöjda och stolta medarbetare.

Vi är stolta över att kunna erbjuda våra medarbetare stora utvecklingsmöjligheter i en spännande arbetsmiljö. Vi har en bra variation på arbetsplatser där du kommer att möta olika typer av utmaningar och snabbt få möjlighet till ansvar.

Hos oss är det du som påverkar din utveckling.

 

Vill du veta mer om tjänsten? Kontakta gärna Andreas Westerdahl, Area Manager tfn 040-38 15 48 Registrera din ansökan och CV nedan. Urval sker löpande så ansök därför så snart som möjligt, dock senast 15-04-30.

Välkommen med din ansökan!
Publiceraddatum: 2015-03-19
Yrkesbenämning: Beläggningsmaskinförare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid Heltid/ Ej specificeratMånadslön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-30
Referens:
Webbplats: http://www.ncc.se/jobba-pa-ncc/ansok/?rmpage=apply&rmjob=8681%26pp%3D3
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: NCC
Tjuvbackevägen 7
39239  Kalmar Sverige
Hemsida: www.ncc.se
  

Platsannons

Erfaren utvecklare med ledarskapsintresse i Karlskrona

Talent trek är så mycket mer än en marknad för att byta jobb. Det är en gemensam målsättning för att nå toppen i en rekrytering. Vi värnar om långsiktighet och öppenhet i våra projekt.

Vi på Talent trek vill hjälpa dig att hitta ditt nästa jobb. Vår ambition är att följa din utveckling hela vägen till toppen av din karriär. 

Till en av Talent treks kunder söker vi nu dig som har arbetat med webbapplikationsutveckling med allt vad det innebär. Du har lätt för att kommunicera med kunder. Du är van att ta ansvar för projekt från specifikation till leverans. Kanske arbetar du redan idag som ledare för ett team - eller så är det en utveckling som ligger dig naturlig i en nära framtid. Då är vi intresserade av dig!

Vi är Whtson. Vår verksamhet är business to business. Vi har en webbapplikationsplattform med vilken vi utvecklar skräddarsydda webbappar för företag. Och det är där vi behöver dig och din kompentens! Idag är vi en handfull, och i takt med våra kunder behöver vi snabbt bli flera.

Det vi erbjuder dig är arbete i en stimulerande atmosfär! Vi är ett ungt och entreprenörsdrivet produktföretag i en tillväxtfas. Detta innebär korta beslutsvägar, varierande uppgifter och goda möjligheter till en snabb utveckling i karriären. Vår placering är i charmiga lokaler mitt i centrala Göteborg, med hela stadens utbud om hörnet.

Erfarenheter vi gärna vill se: Uppdragsutveckling, webbapplikationsutveckling, ledning av grupp, javascript, PHP, node.js, NoSQL, MySQL, responsiv design, kravhantering, interaktionsdesign, verifiering.
Svenska är just nu ett krav, men eftersom vi har globala ambitioner är andra språkkunskaper meriterande.
Publiceraddatum: 2015-03-19
Yrkesbenämning: Systemutvecklare/Programmerare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid -Enligt överenskommelse
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-29
Referens:
Webbplats: http://talenttrek.se/lediga-tjanster/?aguid=AFF0E0B6EB2B4C7289E734B12D64361C
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: TalentTrek AB
Södra larmgatan 2
41116  Göteborg Sverige
Hemsida: www.talenttrek.se
  

Platsannons

Enhets chef

Vi söker en kille eller tjej som har god organisationsförmåga.
Minst BE-körkort.
Langosvagnen är ett företag som åker runt på musikfestivaler, stadsfestivaler,
sportevenemang och serverar olika typer av street food.
Vi söker en person som kan hålla många bollar i luften ansvara för både personal
råvaror och uppbyggnad av street food tält eller vagnar.
Vi ser gärna att du har ett genuint intresse av mat och människor.
Du kommer att ansvara för mellan 5-50 personal, råvaror och all logistik som det bär med sig.
Välkommen med en ansökan
Publiceraddatum: 2015-03-19
Yrkesbenämning: Distributionsförare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-05-18
Referens:
Webbplats:
Epostadress: stefhan@langosvagnen.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: LANGOSVAGNEN SCHILL AB
INGELSTORPSLUND 309
39591  KALMAR Sverige
Hemsida: www.langosvagnen.se
  

Platsannons

Kock

Kock sökes för extra jobb under
Summerburst i Göteborg 29-30 maj
Sweden rock Sölvesborg 3-6 juni
Summerburst Stockholm 12-13 juni
Bråvalla festivalen 25-27 juni
Siesta Festivalen Hässleholm 2-4 juli
Publiceraddatum: 2015-03-19
Yrkesbenämning: Kock/Kokerska
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
11 dagar - 3 månaderHeltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-05-18
Referens:
Webbplats:
Epostadress: stefhan@langosvagnen.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: LANGOSVAGNEN SCHILL AB
INGELSTORPSLUND 309
39591  KALMAR Sverige
Hemsida: www.langosvagnen.se
  

Platsannons

Kock blivande kock

Vi söker elever ifrån restaurang och livsmedelsprogrammet med inriktning
kök och servering.
Langosvagnen är ett ambulerande företag som besöker olika typer av evenemang såsom musikfestivaler och stadsfestivaler.
Vi söker nu medarbetare som kan ta hand om artistmat, funktionärsmat och olika typer av festivalmat.
Du skall kunna hantera grillning, förberedelse och hantering av färska råvaror.
Publiceraddatum: 2015-03-19
Yrkesbenämning: Kock/Kokerska
Antal platser: 5
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
3 - 6 månaderHeltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-05-18
Referens:
Webbplats:
Epostadress: stefhan@langosvagnen.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: LANGOSVAGNEN SCHILL AB
INGELSTORPSLUND 309
39591  KALMAR Sverige
Hemsida: www.langosvagnen.se
  
Platsannons

Fastighetsingenjör El

Bygg och förvaltarenheten vid Landstingsservice bygger för framtiden och rekryterar nu en person som Fastighetsingenjör El.

Arbetsplats
Bygg och förvaltarenheten Placeringsort Kalmar.

Arbetsuppgifter
Vi erbjuder dig ett stimulerande uppdrag där du som ansvarig för området elkraft inkl. svagströmsanläggningar har det yttersta ansvaret som expert inom området för Landstingets Bygg och förvaltningsenhet i länet vid ny- och ombyggnadsprojekt gällande sjukhus, hälsocentraler, folktandvård och folkhögskolor inom Landstinget i Kalmar län.

I uppdraget ingår att vara sakkunnigt delaktig med kompetens i förstudier, programarbete, projektering, upphandling och produktion av ny och ombyggnadsprojekt. Vidare innehåller tjänsten att vara delaktig i arbetet med energieffektiviseringar och optimeringar av befintliga system. Landstinget har en övergripande Energiplan fram till 2020 som nu håller på att genomföras.
Vidare ansvarig för planerat underhåll av befintliga installationer inom området, genom planering och genomförande av reinvesteringar både ekonomiskt och teknik.

Tjänsten innebär även att vara ett stöd till Fastighetsdriften, vilka sköter den dagliga driften av ägda fastigheter.

Utbildning/Erfarenhet
Vi söker Dig som har ingenjörsexamen, teknisk högskoleutbildning inriktad på el alternativt annan likvärdig utbildning och/eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. El-behörighet är önskvärt och erfarenhet av arbete med el-anläggningar är meriterande.

Du förväntas ha ett gott ordningssinne, vara flexibel och ha en utpräglad servicekänsla. Mycket stor vikt läggs vid personlig lämplighet och förmågan att kunna arbeta självständigt inom givna ramar.

Landstinget arbetar kontinuerligt med utveckling av byggprocessen, tillsammans med 15 andra Regioner och Landsting, detta sker via en samverkan som kallas PTS program för teknisk standard.
Inom området ingår det i tjänsten att vara Landstingets representant i PTS.

Befattningen innebär även ledning av personer knutna till projektet; intern personal, konsulter och entreprenörer, samt att upprätthålla en god kommunikation såväl internt som externt i projektet.

Vid Landstingsservice arbetar vi med ständiga förbättringar och utifrån vår värdegrund om ett öppet, engagerat och kunnigt ledar- och medarbetarskap. Detta ställer krav på att du har lätt för att samarbeta, samtidigt som du är självgående och kunnig i ditt arbete, samt att du är aktiv och engagerad i verksamhetens utveckling.

Resor inom länet ingår i tjänsten och B-körkort är därför ett krav.

Vi tror på att olikhet är styrkor som tillför mycket i verksamheten och därför välkomnar vi sökande som kompletterar vår förvaltning avseende jämställdhet och mångfald. Läs gärna mer om oss på www.ltkalmar.se

Känns detta som ett roligt och utmanande uppdrag för dig? Ansök då via vår hemsida www.ltkalmar.se/ledigajobb, där du bifogar personligt brev och CV.

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.

Verksamhetsbeskrivning
I Landstingsservice har Landstinget i Kalmar län samlat alla servicetjänster för att underlätta arbetet för vården och landstingets övriga verksamheter. Våra medarbetare finns i hela Kalmar län och erbjuder en samlad bred kompetens. Vi har ett öppet och engagerat arbetsklimat, där arbetsglädjen står i fokus och där vi arbetar för att varje dag bli lite bättre. Vi arbetar i ett ledningssystem som är certifierat enligt ISO för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Fastighetsförvaltningens huvuduppgifter är att vara en strategisk fastighetsägare och en effektiv och professionell lokalförsörjare. Landstingets fastighetsbestånd omfattar drygt 400 000 m2 fördelat över cirka 200 byggnader.

Landstinget i Kalmar län omfattar Öland och en stor del av sydöstra Sveriges kust med allt från skärgård till Smålands djupa skogar. Här finns många alternativ till boende och ett rikt kultur- och friluftsliv.
Publiceraddatum: 2015-03-19
Yrkesbenämning: Fastighetsingenjör
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidTillsvidareanställningVi tillämpar individuell lönesättning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-10
Referens: LS:2015:8
Webbplats:
Epostadress:
Övrigt: Ansökningar tas endast emot via Landstinget i Kalmar läns e-rekryteringssystem, www.ltkalmar.se/ledigajobb. Välkommen med din ansökan!
Arbetsplats: 
Adress: Landstinget i Kalmar län
Box 601
39126  KALMAR 
Hemsida: http://www.ltkalmar.se/ledigajobb
  
Platsannons

Fastighetsingenjör Automation

Bygg och förvaltarenheten vid Landstingsservice bygger för framtiden och rekryterar nu en Fastighetsingenjör Automation.

Arbetsplats
Bygg och förvaltarenheten. Placeringsort Kalmar.

Arbetsuppgifter
Vi erbjuder dig ett stimulerande uppdrag där du som ansvarig för fastighetsautomation har det yttersta ansvaret som expert inom området för Landstingets fastighetsförvaltning vid ny- och ombyggnadsprojekt gällande sjukhus, hälsocentraler, folktandvård och folkhögskolor inom Landstinget i Kalmar län.

I uppdraget ingår att vara sakkunnigt delaktig med kompetens i förstudier, programarbete, projektering, upphandling och produktion av ny och ombyggnadsprojekt. Vidare innehåller tjänsten att vara delaktig i arbetet med energieffektiviseringar och optimeringar av befintliga system. Landstinget har en övergripande Energiplan fram till 2020 som nu håller på att genomföras.
Vidare ansvarig för planerat underhåll av befintliga installationer inom området, genom planering och genomförande av reinvesteringar både ekonomiskt och teknik.

Tjänsten innebär även att vara ett stöd till Fastighetsdriften, vilka sköter den dagliga driften av ägda fastigheter.

Landstinget arbetar kontinuerligt med utveckling av byggprocessen, tillsammans med 15 andra Regioner och Landsting, detta sker via en samverkan som kallas PTS program för teknisk standard. Inom området fastighetsautomation ingår det i tjänsten att vara Landstingets representant i PTS.

Befattningen innebär även ledning av personer knutna till projektet; intern personal, konsulter och entreprenörer, samt att upprätthålla en god kommunikation såväl internt som externt i projektet.

Utbildning/Erfarenhet
Vi söker dig som har ingenjörsexamen eller motsvarande med relevant inriktning samt mångårig erfarenhet inom fastighetsautomation gällande projektering, projektledning-/styrning och entreprenadverksamhet.

Erfarenhet av arbete inom en byggherreorganisation alternativt konsultledet är meriterande. Detsamma gäller erfarenheter av hälso- och sjukvård i offentlig verksamhet samt LOU. Vi tillämpar systematiskt miljö- och kvalitetsarbete och IT-baserade stödsystem och värdesätter därför sådana kunskaper.

Viktigt är också vem du är på det personliga planet. Vi söker dig som är affärsmässig, kvalitetsmedveten och strukturerad. Du har goda ledaregenskaper med förmåga att fatta beslut och att driva projekt framåt med respekt för mål, budget och samverkande parter.

Vid Landstingsservice arbetar vi med ständiga förbättringar och utifrån vår värdegrund om ett öppet, engagerat och kunnigt ledar- och medarbetarskap. Detta ställer krav på att du har lätt för att samarbeta, samtidigt som du är självgående och kunnig i ditt arbete, samt att du är aktiv och engagerad i verksamhetens utveckling.

Resor inom länet ingår i tjänsten och B-körkort är därför ett krav.

Vi tror på att olikhet är styrkor som tillför mycket i verksamheten och därför välkomnar vi sökande som kompletterar vår förvaltning avseende jämställdhet och mångfald.

Känns detta som ett roligt och utmanande uppdrag för dig? Ansök då via vår hemsida www.ltkalmar.se/ledigajobb, där du bifogar personligt brev och CV.

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.

Verksamhetsbeskrivning
I Landstingsservice har Landstinget i Kalmar län samlat alla servicetjänster för att underlätta arbetet för vården och landstingets övriga verksamheter. Våra medarbetare finns i hela Kalmar län och erbjuder en samlad bred kompetens. Vi har ett öppet och engagerat arbetsklimat, där arbetsglädjen står i fokus och där vi arbetar för att varje dag bli lite bättre. Vi arbetar i ett ledningssystem som är certifierat enligt ISO för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
Fastighetsförvaltningens huvuduppgifter är att vara en strategisk fastighetsägare och en effektiv och professionell lokalförsörjare. Landstingets fastighetsbestånd omfattar drygt 400 000 m2 fördelat över cirka 200 byggnader.

Landstinget i Kalmar län omfattar Öland och en stor del av sydöstra Sveriges kust med allt från skärgård till Smålands djupa skogar. Här finns många alternativ till boende och ett rikt kultur- och friluftsliv.
Publiceraddatum: 2015-03-19
Yrkesbenämning: Fastighetsingenjör
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidTillsvidareanställningVi tillämpar individuell lönesättning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-10
Referens: LS:2015:9
Webbplats:
Epostadress:
Övrigt: Ansökningar tas endast emot via Landstinget i Kalmar läns e-rekryteringssystem, www.ltkalmar.se/ledigajobb. Välkommen med din ansökan!
Arbetsplats: 
Adress: Landstinget i Kalmar län
Box 601
39126  KALMAR 
Hemsida: http://www.ltkalmar.se
  
Platsannons

Sjuksköterska/Distriktssköterska gärna med inriktning demens.

Primärvårdsförvaltningen

Primärvårdsförvaltningen i Kalmar län är en kraft för hälsa i länet. Vi strävar dagligen efter att skapa rätt förutsättningar för ett rikare, tryggare och friskare liv. Våra engagerade verksamheter är spridda i hela länet. Kompetensbasen är allmänmedicin och omvårdnad med ett helhetsperspektiv.

Sjuksköterska/Distriktssköterska gärna med inriktning demens.
Berga hälsocentral, Kalmar
Tillsvidareanställd
PV:2015:27

Arbetsuppgifter
Berga hälsocentral ligger i Kalmars norra centralort och har ca 7100 listade medborgare.
Vi är 18 medarbetare som arbetar på hälsocentralen. Arbetsplatsen har ett gott arbetsklimat och vi arbetar aktivt med arbetsmiljö, fortbildning, kvalitet och utveckling.

Arbetet innebär sjukvårdsrådgivning per telefon, vilket innebär att göra bedömningar, ge råd, lotsa till rätt vårdinstans etc. Även mottagningsarbete, assistans/omhändertagande vid olika behandlingar och provtagningar.
Vi söker dig som är positiv, flexibel,serviceinriktad, har lätt för att samarbeta och har ett genuint intresse för att arbeta med människor.

Välkommen med din ansökan!

Kvalifikationer
Legitimerad Sjuksköterska gärna med vidareutbildning i öppen hälso- och sjukvård. Erfarenhet av arbete i Primärvården är meriterande samt även demensutbildning. Personliga egenskaper är av betydelse.
Publiceraddatum: 2015-03-19
Yrkesbenämning: Distriktssköterska
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid/DeltidSysselsättningsgrad 100% eller enl. överenskommelseVi tillämpar individuell lönesättning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-20
Referens:
Webbplats:
Epostadress:
Övrigt: Vi ser gärna att du bifogar personligt brev och CV. Ansökningar tas endast emot via Landstinget i Kalmar läns e-rekryteringssystem http://www.ltkalmar.se/jobba-hos-oss/ Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst
Arbetsplats: 
Adress: Landstinget i Kalmar län
Box 601
39126  KALMAR 
Hemsida: http://www.ltkalmar.se
  
Platsannons

Kurator

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Länssjukhuset i Kalmar
Länssjukhuset i Kalmar är ett av Sveriges 20 länssjukhus och är Landstingets största vårdinrättning med 358 vårdplatser och ca 2 200 anställda. Här finns ett 20-tal olika medicinska specialiteter med kompetens och medicinsk utrustning för i princip alla sjukvårdsområden. Inom vissa specialiteter finns även ett länsövergripande ansvar. Vår vision är att vara det ledande länssjukhuset - lärande, säkert och kompetent.


Kurator
Vikariat
HSF LSK:2015:41


Arbetsuppgifter
Arbetet som kurator inom HRK innebär att du kommer att arbeta gentemot olika somatiska kliniker på Länssjukhuset. Arbetet innebär bl.a. att ha samtalskontakt med enskilda patienter och/eller deras anhöriga, att förmedla information om samhällets sociala lagstiftning och service samt ge rådgivning och vägledning i dessa frågor och att samverka med olika myndigheter kring individärenden.

Kvalifikationer
Socionomexamen, meriterande är erfarenhet från liknande verksamhet och steg 1-utbildning.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Publiceraddatum: 2015-03-19
Yrkesbenämning: Kurator
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
3 - 6 månaderHeltidVikariat 5månader med möjlighet till förlängning.Vi tillämpar individuell lönesättning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-05
Referens:
Webbplats:
Epostadress:
Övrigt: Vi ser gärna att du bifogar personligt brev och CV. Ansökningar tas endast emot via Landstinget i Kalmar läns e-rekryteringssystem http://www.ltkalmar.se/jobba-hos-oss/ Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst
Arbetsplats: 
Adress: Landstinget i Kalmar län
Box 601
39126  KALMAR 
Hemsida: http://www.ltkalmar.se
  

Platsannons

Mediasäljare - Region Kalmar

FöretagsInvest AB är ett modernt och utvecklande företag inom reklam och marknadsföring. Vi ger bland annat ut ett affärsmagasin som är ett innehållsrikt magasin i fyrfärgstryck där företag kan läsa om företag och samtidigt annonsera om sina produkter och tjänster.

Detta affärsmagasin skapar uppmärksamhet hos våra kunder och läsare.

För att möta efterfrågan på marknaden söker vi en mediasäljare till region Kalmar.
Vi söker Dig som är kund och relationsorienterad, kan skapa ett bra klimat för affärer och inge förtroende.

Vi ser sökande i olika åldrar både yngre samt äldre sökande

Du har mål och ser försäljning som en del av livet, d.v.s det skall vara kul att jobba och ha möjligheter till goda förtjänster.

Vi söker både kvinnor och män, oavsett ålder, gärna med erfarenhet inom detta arbetsområde

Du får ett eget distrikt.

Vi erbjuder utbildning
Vi erbjuder goda förtjänstmöjligheter i form av en garantilön samt provision.

I övrigt erbjuder vi ett utvecklande och självständigt arbete i ett framtidsföretag med utrymme för egna initiativ och flexibilitet.

Välkommen med din ansökan via mail!
Publiceraddatum: 2015-03-19
Yrkesbenämning: Mediasäljare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidGarantilön erhålles vid en viss nivå av försäljning.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-09
Referens: Kalmar
Webbplats:
Epostadress: ekonomi@foretagsextra.se
Övrigt: referens Kalmar
Arbetsplats: 
Adress: FÖRETAGSINVEST I ÅKERSBERGA AB
BOX 464
18426  ÅKERSBERGA Sverige
Hemsida: http://www.foretagsextra.se
  
Platsannons

Produktionsledare

Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning, rekrytering och omställning av personal. Vi finns på drygt 50 orter i hela Sverige och har över 5000 anställda. Uniflex har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierat.

Som anställd hos Uniflex knyter du värdefulla kontakter och får bred erfarenhet av arbetslivet. Uniflex kan också vara början på en karriär hos någon av våra kunder. Uniflex ser sin personal som sin viktigaste tillgång och därför erbjuder vi friskvårdsbidrag och andra förmåner till våra anställda.

Jobbeskrivning

För kunds räkning söker vi nu en produktionsledare. Företaget är verksamt inom den medicintekniska branschen.

Tjänsten innebär att planera, leda och samordna arbetet inom produktion- och leveransprocess samt leda den dagliga verksamheten i lager/produktion.
Produktionsledaren ansvarar för att rätt produkt av rätt kvalitet levereras i tid.
Produktionsledaren är delaktig i arbetet med att utveckla produktions- och logistikarbetet.


Personliga egenskaper

Vi söker dig som har tidigare erfarenhet som produktionsledare.

Du har god teknisk förståelse och erfarenhet av tekniskt arbete alternativt relevant utbildning.

Du är van att ta beslut och är duktig på att implementera besluten i verksamheten på ett ödmjukt sätt. Tjänsten kräver god samarbetsförmåga då arbetet innebär mycket samarbete och det är av stor vikt att få arbetsgruppen att arbeta mot gemensamma mål.
Du är strukturerad och noggrann. Stresstålighet är viktigt då arbetet är intensivt och det är många delar att samordna.

Tidigare erfarenhet från arbete i MPS-system är meriterande.

Rekrytering sker löpande och vi tillsätter tjänsten så fort vi hittat rätt kandidat.

Anställningen är hos Uniflex och du arbetar som konsult hos vår kund, med möjlighet till anställning hos kunden.

Anställningen är på heltid, tillsvidare.

Välkommen att skicka in din ansökan redan idag via www.uniflex.se.

Vid frågor kontakta Mattias Milhav, mattias.milhav@uniflex.se eller 0765-486337
Publiceraddatum: 2015-03-19
Yrkesbenämning: Produktionsledare, tillverkningsindustri
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid tillsvidareanställningEnligt överenskommelse
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-03-31
Referens: 16949
Webbplats: http://www.uniflex.se/jobbannons?jaid=16949
Epostadress:
Övrigt: Vi föredrar ansökningar via webben
Arbetsplats: 
Adress: Uniflex Sverige AB
Skeppsbrogatan 47
39231  Kalmar Sverige
Hemsida: http://www.uniflex.se
  

Platsannons

Försäkringsrådgivare företag

Företagsavdelningen består av 18 medarbetare som servar företagskunder inom sak-, liv- och pensionsförsäkring samt bank över hela länet. Är du en person som drivs av försäljning och som trivs i ett klimat där framgång föder framgång så är detta ett jobb för dig.

Om jobbet

Länsförsäkringar Kalmar län behöver entusiastiska människor som uppnår fantastiska resultat. Som företagsrådgivare arbetar du med kunden i centrum och ansvarar för hela affärsprocessen, från att aktivt söka upp nya potentiella kunder till att bevara och utveckla redan befintliga affärsrelationer. Du tillämpar affärsmässiga principer med fokus på lönsamhet och kundens bästa i varje kundmöte. Arbetet innebär att möta företagskunder, överblicka deras situation och ge långsiktiga förslag på helhetslösningar.

Vem är du?

Vi söker dig med flerårig erfarenhet av motsvarande arbetsuppgifter och uppsökande försäljning. Du har diplomutbildning inom företagsförsäkring och gärna akademisk utbildning inom marknadsföring, ekonomi, juridik eller liknande.

Som person är du relationsskapande, öppen och utåtriktad, med en vilja att bli vårt ansikte utåt och skapa långsiktiga affärsrelationer med våra företagskunder. Du är ihärdig, engagerad och trivs med att arbeta självgående mot ett uppsatt mål. Du har lätt för att jobba i team med den lyhördhet som krävs för att samarbeta med andra. Självklart för denna tjänst är att du är handlingskraftig, van att fatta egna beslut och villig att ta ett stort eget ansvar.

Låter det spännande?

Välkommen med din ansökan senast 7 april 2015. Har du frågor är du välkommen att kontakta Anders Larsson, Försäljningschef Företag, 0480-691 85, anders.larsson@LFkalmar.se eller Anna Lena Johansson, facklig kontaktperson, 0480-691 43, anna-lena.johansson@LFkalmar.se.
Publiceraddatum: 2015-03-19
Yrkesbenämning: Fälttjänsteman, försäkringar
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag:
Referens:
Webbplats:
Epostadress:
Övrigt: Välkommen in med din ansökan via LFkalmar.se.
Arbetsplats: 
Adress: Länsförsäkringar Kalmar län
BOX 748
39127  KALMAR Sverige
Hemsida: LFkalmar.se
  
Platsannons

Underhållsmekaniker till Rörvik Timber

Arbetsuppgifter

Har du tidigare erfarenhet som underhållsmekaniker? Vill du arbeta på ett sågverk med god stämning och gemenskap? Sök tjänsten redan idag.

Som underhållsmekaniker arbetar du med underhåll, reperation samt förebyggande underhåll för att förhindra att fel i maskinerna uppstår. Du tillhör ett team om fyra underhållsmekaniker samt en industrielektriker där ni tillsammans har ansvar för att det tekniska i produktionen fungerar.


Formell kompetens

• Industriprogram/ El- eller fordonsprogrammet (meriterande)
• Minst 2 års erfarenhet som underhållsmekaniker med truck och fordonsunderhåll samt maskinreperationer
• Du har tidigare arbetat i sågverksindustrin (meriterande)
• Svetskunskaper
• Kunskaper i hydraulik och pneumatik
• B- körkort, tillgång till bil
• Du uttrycker dig väl i tal och skrift


Din bakgrund

Vi tror att du har god erfarenhet av mekaniskt underhållsarbete. Utbildning är önskvärd, men erfarenhet är ett krav.

Personliga egenskaper

Stor vikt kommer att läggas vid din personlighet. Vi ser gärna att du är självständig, initiativtagande samt har hög servicekänsla och är säkerhetsmedveten. Som underhållsmekaniker samverkar du med ditt team samt produktionsledningen och du bör vara social, flexibel samt ha god samarbetsförmåga. Du har givetvis ett stort teknikintresse och är lösningsorienterad.

Anställningsform/omfattning/tjänstgöringsort

Tillsvidareanställning hos Rörvik Timber /Heltid/ måndag- fredag ca 6-15, Du bör vara flexibel och kunna arbeta vid ett utökat behov/ Kalmar

Tillträdesdag

Omgående / Enligt överenskommelse

Information

I denna rekrytering samarbetar vi med Lernia Bemanning. För mer information kring tjänsten, kontakta Nina Wennersten 072-254 11 50. Vi tillämpar ett löpande urval så skicka in din ansökan redan idag på www.lernia.se. Inga ansökningar tas emot via mail eller post. Välkommen med din ansökan!Lernia är vägen framåt

Lernia Bemanning stärker kundernas konkurrenskraft genom effektiva rekryteringar och bemanningslösningar. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag som rekryterar och hyr ut personal i hela Sverige. Lernia AB är ett av Sveriges ledande kunskapsföretag inom utbildning och bemanning. Vi vet att kompetens gör skillnad. Besök gärna www.lernia.se
Publiceraddatum: 2015-03-19
Yrkesbenämning: Underhållsmekaniker
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid tillsvidareanställningEnligt överenskommelse
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-19
Referens: 8775
Webbplats: http://www.lernia.se/jobb/Lediga-jobb/Jobbannons/?JobbAnnonsId=IP8775
Epostadress:
Övrigt: Vi föredrar ansökningar via webben
Arbetsplats: 
Adress: Lernia Kalmar
Lernia Bemanning AB
39231  Kalmar Sverige
Hemsida: www.lernia.se
  

Platsannons

Säljare

Brödservice i Växjö AB söker
Semestervikarier
Vi söker 3 stycken semestervikarier till vårt företag i Växjö med placering i Kalmar. Vi jobbar med att sälja bröd och kakor på inom detaljhandeln, dvs på ICA butiker, City Gross butiker mfl. Jobbet består av att datummärka och plocka upp varorna i butikernas hyllor och exponeringar. Vi säljer bla Polarbröd och korvbrödsbagarns produkter som du säkert känner till.
Du kommer att ha tillgång till tunglastbil som du lastar upp på morgonen med de produkter som skall säljas under dagen. Jobbet är fritt samtidigt som du har ett stort ansvar gentemot våra kunder så att de blir nöjda. Gillar du dessutom att träffa människor och tjäna pengar är det en fördel. Du får upplärning/utbildning under 2-4 veckor av våra ordinarie säljare. Företaget står för arbetskläder/profilkläder som du skall använda varje dag. Semester perioden är mellan v26-33 + upplärningstiden. Sammanlagd arbetstid är ca 10-12 veckor. Lön enligt avtal, samt provisionslön som gör att du kan påverka din lön och tjäna mer pengar. Du kan gå in på vår hemsida och läsa mer. Verkar detta spännande ta då kontakt med mig Ulf Mattiasson, se nedanstående mailadress.
Vill du veta mer, gå in på vår hemsida www.polfarskt.se
Välkommen att skicka in din ansökan till ulf.mattiasson@polfarskt.se
Publiceraddatum: 2015-03-19
Yrkesbenämning: Butikssäljare/Medarbetare, dagligvaror
Antal platser: 3
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
11 dagar - 3 månaderHeltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-18
Referens:
Webbplats:
Epostadress: ulf.mattiasson@polfarskt.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: BRÖDSERVICE I VÄXJÖ AB
ELEMENTVÄGEN 3
43736  LINDOME Sverige
Hemsida: www.polfarskt.se
  

Platsannons

Diakon

Verksamhetsbeskrivning
Dörby-Hossmo pastorat , som är en del av Svenska kyrkan, består av Dörby och Hossmo församlingar i Kalmars ytterområden.

Arbetsuppgifter
Att utöver sedvanliga diagonala uppgifter i församlingarna, vara huvudansvarig för att rusta församlingarnas ideella krafter i sina uppgifter. Vi söker dig som vill vara med om att utveckla församlingarnas liv i en sakramental riktning. Arbetet sker vid Dörby församling.

Utbildning/Erfarenhet
Utbildad diakon.
Publiceraddatum: 2015-03-19
Yrkesbenämning: Diakon
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid. Tillsvidare.Avtalsenlig lön.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-16
Referens: Diakon
Webbplats:
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Dörby-Hossmo kyrkliga samfällighet

39470  KALMAR 
Hemsida: http://www.svenskakyrkan.se/dorby-hossmo
  

Platsannons

Församlingspedagog

Verksamhetsbeskrivning
Dörby-Hossmo pastorat , som är en del av Svenska kyrkan, består av Dörby och Hossmo församlingar i Kalmars ytterområden.

Arbetsuppgifter
Att som pedagog vara med om att utveckla församlingarnas liv i en sakramental riktning. Att ta ett pedagogiskt ansvar för ett förändringsarbete där vi ännu tydligare knyter församlingens vardagsarbete till söndagens mässa. Att ha ett pedagogiskt ansvar för arbetet med både barn, ungdomar och äldre. Arbetet kommer att ske vid Hossmo församling.

Utbildning/Erfarenhet
Församlingspedagogutbildning eller likvärdig pedagogisk utbildning
Publiceraddatum: 2015-03-19
Yrkesbenämning: Församlingspedagog
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidTillsvidare. Heltid.Avtalsenlig lön.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-16
Referens: Församlingspedagog
Webbplats:
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Dörby-Hossmo kyrkliga samfällighet

39470  KALMAR 
Hemsida: http://www.svenskakyrkan.se/dorby-hossmo
  

Platsannons

Samplings-/eventpersonal sökes i Kalmar

Samplings-/eventpersonal sökes till kund i Kalmar
10 platser.
Vill du jobba extra?

Vi söker nu personer som vill jobba extra med utdelning av reklamprodukter och informationsmaterial för våra kunder.

Framförallt Fredag 27/3, men även senare arbetstillfällen kan komma.

Vi arbetar i team och rör oss för att aktivt marknadsföra vårt budskap. Utdelningen sker i de allra flesta fall tillsammans med tidningen Metro som är vår samarbetspartner.

När du en gång har arbetat med oss lagras du på vår databas och vi kontaktar dig för eventuella kommande arbetstillfällen.

För att jobba hos oss krävs det att du är en framåt och social person som gillar att höras och att synas, kan kommunicera ut ett budskap och vara företagets ansikte utåt. Utdelningen av produkter görs i marknadsföringssyfte, vi säljer aldrig något. Det handlar alltså om att ta kontakt med målgruppen, erbjuda dem en gratis testprodukt eller informationsfolder, prata om erbjudandet och vara representativ för varumärket som du jobbar för.

Låter det som ett kul extrajobb för dig?
Ansök idag på riks@backupevent.se och skriv KALMAR i ämnesraden. Skicka in en kort beskrivning av dig själv, ett CV, några meningar om varför du vill ha jobbet samt dina kontaktuppgifter och gärna en bild.

Märk att vi erbjuder ett extrajobb och att antalet arbetspass kan variera samt att vi oftast arbetar i pass om tre timmar åt gången.
Vi ser fram emot din ansökan!

Lön
Enligt Avtal.

Ansökan
Vi tar emot ansökan via epost: riks@backupevent.se
Skriv KALMAR i ämnesraden!

Arbetsgivare
BACKUP EVENT AB
Kavallerivägen 24
17458 Sundbyberg
Tel: 08-505 68 796
Mer information på http://www.backupevent.se

Besöksadress
Kavallerivägen 24
17458 Sundbyberg
Publiceraddatum: 2015-03-19
Yrkesbenämning: Samplingspersonal
Antal platser: 6
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
max 10 dagarDeltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag:
Referens:
Webbplats:
Epostadress: sabina.hinze@backupevent.se
Övrigt: OBS! Skriv KALMAR i ämnesraden.
Arbetsplats: 
Adress: BACKUP EVENT AB
Kavallerivägen 24
17458  Sundbyberg Sverige
Hemsida: http://www.backupevent.se
  
Platsannons

Musikpedagog - tvärflöjt

I Kalmar är det alltid nära till rekreation och naturupplevelser. Oavsett var du bor i kommunen, har du aldrig långt till havet. Här finns gott om möjligheter till ett kustnära boende. Tillsammans med en bra kommunal service och ett stort utbud av handel och nöjen ger det en mycket hög livskvalitet.

Kommunens arbetsplatser representerar verksamheter med cirka 150 olika yrken på åtta förvaltningar och tillsammans är vi 5 000 anställda.

Kalmar kommun arbetar aktivt för jämställdhet och mångfald i arbetslivet och vill därmed tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald kan tillföra verksamheten.

Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för bibliotek, fritidsgårdar, kulturskola, ungdomshus, Kalmar teater och Äventyrsbadet samt förvaltar idrottsanläggningar i kommunen. Förvaltningen ger bidrag och stöd till föreningslivet inom kultur- och idrottsområdet. På kultur- och fritidsförvaltningen arbetar 140 personer uppdelade på 5 enheter.


ARBETSUPPGIFTER

Du ska i första hand undervisa i tvärflöjt och vi ser gärna att du är så bred som möjligt när det gäller olika musikstilar. Undervisningen sker både enskilt och i grupp. Vi har flera ensembler och orkestrar.
Det kan också bli aktuellt med undervisning i annat ämne utifrån den sökandes kompetens.
Kulturskolan har ett samarbete med grundskolans åk 2 i estetiskt lärande, där en musikpedagog och en dramapedagog arbetar tillsammans med grundskolans pedagoger i en lärandeprocess kring olika teman. Detta kan också bli en del av tjänsten.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har högskoleutbildning som tvärflöjtspedagog eller annan likvärdig utbildning. Det är önskvärt om du har erfarenhet av arbete i kulturskola.

Vi förutsätter att du som söker denna tjänst har god kommunikations- och samarbetsförmåga och har förmåga att inspirera och ge elever möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Det är viktigt att du tar ansvar och är initiativrik och har ett utåtriktat arbetssätt med en hög servicegrad. Du har goda kunskaper i Officepaketet.

Körkort och tillgång till egen bil.
ÖVRIGT
För att alla ansökningar ska bli likvärdigt granskade vid urvalsprocessen måste du söka via länken i varje specifik tjänst. OBS: Skicka INTE din ansökan via E-post eller brev.

Vi undanber oss erbjudanden och försäljningssamtal om annoserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.
Publiceraddatum: 2015-03-19
Yrkesbenämning: Musikpedagog/Musiklärare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid. Schema. Semestertjänst Tillsvidareanställning, tillträde: 2015-08-10 .Månadslön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-19
Referens: A457288
Webbplats: http://www.aditrorecruit.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=ff26998b-0af2-44aa-9c78-66c1c92ec261&TK=0532f034-a9cb-47d6-840f-04a38e878515
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Kalmar kommun, Kultur och fritidsförvaltningen
Box 611
39126  KALMAR Sverige
Hemsida: http://www.kalmar.se/Invanare/Fritid-och-kultur/Kulturskola/
  
Platsannons

Personligassistans/Omsorgsassistent

I Kalmar är det alltid nära till rekreation och naturupplevelser. Oavsett var du bor i kommunen, har du aldrig långt till havet. Här finns gott om möjligheter till ett kustnära boende. Tillsammans med en bra kommunal service och ett stort utbud av handel och nöjen ger det en mycket hög livskvalitet.

Kommunens arbetsplatser representerar verksamheter med cirka 150 olika yrken på åtta förvaltningar och tillsammans är vi 5 000 anställda.

Kalmar kommun arbetar aktivt för jämställdhet och mångfald i arbetslivet och vill därmed tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald kan tillföra verksamheten.

ARBETSUPPGIFTER
Uppdraget är att stödja personer med neuropsykriatriska funktionshinder till en välfungerande vardag utifrån genomförandeplanen. I detta ingår arbetsuppgifter kring personlig omvårdnad, matlagning, vardagliga inköp, tvätt, fritidsaktiviteter samt att stödja personer i sociala kontakter. Arbetet sker utifrån verksamhetens måluppdrag.Arbetet är fysiskt rörligt.
Tjänsterna tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

KVALIFIKATIONER
Vi söker både dig som är undersköterska eller har likvärdig utbildning för yrket samt dig som har högskoleutbildning som arbetsgivaren finner relevant inom socialtarbete,pedagogik eller beteendevetenskap. Du ska ha lätt att samarbeta både inom den egena arbetsgruppen och med andra aktörer. Det är viktigt att du har god förmåga att arbeta både självständigt och i grupp. Stor viktig läggs vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
För att alla ansökningar ska bli likvärdigt granskade vid urvalsprocessen måste du söka via länken i varje specifik tjänst. OBS: Skicka INTE din ansökan via E-post eller brev.
Sökande ska kunna uppvisa ett registerutdrag ur belastningsregistret.

Vi undanber oss erbjudanden och försäljningssamtal om annoserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.
Publiceraddatum: 2015-03-19
Yrkesbenämning: Skötare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid. 100% Schema. Tillsvidareanställning, tillträde: Enligt överenskommelse.Månadslön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-03-31
Referens: M2015/04
Webbplats: http://www.aditrorecruit.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=d2485f08-2cdd-49ea-a750-a79fcc90e834&TK=62af6449-ef3d-4451-9f7c-6c1557b81f24
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Kalmar kommun, Socialförvaltningen - LSS 507
Box 611
39126  KALMAR Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Säljare till Kalmar

Driven Säljare

Vill du kombinera dina säljkunskaper med ditt intresse för produkter och design? Vi utökar nu vårt sälj/designteam med fler drivna och kreativa personer. Tror du att DU är den personen så tveka inte att söka!

Vilka är vi?

DesignCare är en division i ProductCare Sweden AB som är ett av Sveriges ledande företag inom direktförsäljning (B2B) av egendesignade profilprodukter. Vi har ca 65 000 kunder i Sverige som ständigt byggs på av vårt härliga sälj/designteam i hela Sverige. Vi är killar och tjejer i blandade åldrar och med olika lång erfarenhet. Vi tror starkt på att ett företag som ska utvecklas behöver en stor mix på olika typer av personligheter. Vi värdesätter och lyssnar på våra medarbetares idéer och synpunkter, hos oss är vi ett enda stort team där alla är lika viktiga. Vi har ett proffsigt produktteam som ständigt är uppdaterade på marknaden med vilka produkter som ligger ?rätt i tiden?. Det är en av anledningarna som gör att vi är ett intressant företag för våra kunder att jobba med. Våra kunder finns inom alla typer av branscher så företag att besöka finns det gott om.

Vi arbetar utifrån ett unikt koncept där vi skräddarsyr en lösning till våra kunder. Vi lägger fokus på design och har även flertalet patenterade och egendesignade produkter. Hos oss är vi säljare med stor kunskap där vi hjälper företagen med produkt, profilidé samt ger korrekturförslag direkt på plats. Detta gör att kunden spar mycket tid, vilket är mycket uppskattat! Vi är måna om att göra ett proffsigt jobb och att skapa långsiktiga relationer med våra kunder.

Vi söker säljare till distrikt KALMAR!

Du är en driven, positiv och målmedveten person som gillar möten med människor där du får använda din kreativa sida samt göra affärer. Du har lätt för att skapa nya kontakter och att skapa långsiktiga relationer. Du är en person som tycker om att jobba och klarar av ett jobb med mycket frihet under ansvar, framförallt så tycker du att det är kul med ett arbete där du får lön efter din prestation. Tidigare erfarenheter inom branschen är meriterande men inte ett krav. Vi ser gärna att du har en utbildning inom design, media, kommunikation, formgivning eller motsvarande.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga kvaliteter. B-körkort är ett krav.

Du får!

Hos oss får du stort spelrum att få vara kreativ och sälja in dina idéer ihop med våra unika produkter. Du får också ett utvecklande, spännande och kul arbete med stora karriär- och framtidsmöjligheter. Du får förmånen att ingå i ett proffsigt och härligt sälj/designteam och du har möjlighet att påverka din lön och skapa en ekonomisk trygghet. För att lyckas ger vi dig en gedigen sälj- och produktutbildning i ProductCare Academy samt en coach/mentor som kommer att finnas till hands och stötta dig hela tiden. Det finns även stora möjligheter för att avancera inom företaget.

Du erbjuds
* Sälj och produktutbildning i vår Academy
* Coach/Mentor
* Stora möjligheter till personlig utveckling
* CRM Säljstöd,
* Säljtävlingar, Kickoffer, Teamträffar
* Garantilön, rörlig och bonus

Vill du veta mer om oss och våra produkter så besök gärna vår hemsida www.productcare.se

Ansökan skickas till: rekrytering@productcare.se

Arbetsgivare:
ProductCare Sweden AB
Styrmansgatan 4 114 54 Stockholm
Publiceraddatum: 2015-03-18
Yrkesbenämning: Utesäljare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-17
Referens: Säljare Kalmar
Webbplats:
Epostadress: rekrytering@productcare.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: PRODUCTCARE SWEDEN AB
STYRMANSGATAN 4
11454  STOCKHOLM Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Lantmäteriingenjör

Lantmäteriet erbjuder stimulerande arbetsuppgifter och en arbetsorganisation som gör det spännande, roligt och utmanande att arbeta hos oss. För att leva upp till vår värdegrund service, öppenhet och handlingskraft förväntas våra medarbetare att uppnå resultat, utveckla och vara delaktiga.Lantmäteriet har sammanlagt cirka 2 000 medarbetare fördelade på ett femtiotal kontor över landet. Huvudkontoret ligger i Gävle. Lantmäterikontoret i Kalmar ingår i en enhet där även kontoren i Karlskrona, Växjö, Kristianstad ingår. I enheten arbetar ca 65 personer och på funktionen i Kalmar är vi 15 personer.
Kalmar är en stad med den stora stadens möjligheter och den lilla stadens personlighet och charm. En gemytlig stadsbild i staden, havet och Öland välkomnar med ett sommarliv fullt med möjligheter.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifter är till största delen mätning och kartarbete vid förrättningar. Samma uppgift kan även förekomma i vårt uppdrag mot naturvårdsverket. Övriga arbetsuppgifter är fastighetsrättsliga utredningar, hjälpa till vid vår service till allmänheten vid behov, beredning av förrättningar tex finna eventuella bestämmelser som berör förrättningar etc. Vi arbetar med ärenden både på landsbygd och i tätort. Hos oss har du dessutom en möjlighet att skapa ett riksomfattande kontaktnät.

Kvalifikationer
Du har en högskoleutbildning eller yrkeshögsskoleutbildning med inriktning mot mätning och kartarbete eller motsvarande utbildning som Lantmäteriet bedömer som likvärdig. Om du har erfarenhet av mätning vid fastighetsbildning är det meriterande. Kunskap inom arkivutredning och hantering av Lantmäteriets kartsystem är även det en merit.
Arbetsuppgifterna kräver förutom sakkunskap även effektivitet, social kompetens och förmåga att jobba i fält. Du är pedagogisk och har förmåga att på ett korrekt men enkelt sätt förmedla kunskap till andra och du uttrycker dig väl i tal och skrift.
För tjänsten krävs körkort med B-behörighet. Eftersom man i tjänsten har många kontakter med dem som sökt förrättningar hos oss är det nödvändigt att kunna uttrycka sig väl i det Svenska språket i både tal och skrift.

Kontaktuppgifter
Om du vill veta mer kontakta gärna funktionschef Mats Södergren, telefon
0480-45 65 17  eller enhetschef Magnus Forsberg, telefon 044-137359. Fackliga företrädare är för ST inom Lantmäteriet Alf Klang, telefon 044-137303 och för Lantmäteriakademikerna/SACO Magnus Landgren, telefon 040-660 8183. Våra E-postadresser är fornamn.efternamn@lm.se Mer om Lantmäteriet kan Du läsa på www.lantmateriet.se.
Eftersom vi använder det statliga ramavtalet när det gäller annonsförmedling så undanbedes annonsförsäljare vänligt men bestämt.

Övrig information
Då Lantmäteriet har en omfattande utlandsverksamhet kan det finnas möjligheter att arbeta i olika internationella projekt.
 Lantmäteriet strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Publiceraddatum: 2015-03-18
Yrkesbenämning: Lantmäteriingenjör
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid TillsvidareMånadslön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-03-29
Referens: 302-2015/956
Webbplats: http://www.lantmateriet.se/ledigajobb
Epostadress:
Övrigt: Ansök via länken nedan
Arbetsplats: 
Adress: LANTMÄTERIET
Lantmäterigatan 2C
80182  Gävle Sverige
Hemsida: http://www.lantmateriet.se
  
Platsannons

Upphandlare sökes åt kund!

Upphandlare

Arbetsbeskrivning
Du ska självständigt planera och genomföra upphandlingar av varor och tjänster för kommunens förvaltningar, kommunala bolag och kommunalförbund. Till detta kommer att planera och genomföra gemensamma upphandlingar tillsammans med kommuner i länet.
Du fungerar även som rådgivare och stöd i upphandlingsfrågor samt genomför leverantörsbedömningar och avtalsuppföljningar.

Befattningen medför omfattande kontakter med interna uppdragsgivare, andra kommuner och leverantörer.

Anställning
Arbetsplats: Serviceförvaltningen
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid, 100%
Löneform: Månadslön

Kvalifikationer
Du ska ha högskoleutbildning inom ekonomi, juridik eller teknik eller annan likvärdig utbildning. Alternativt motsvarande kunskaper genom arbetserfarenhet.
Goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift är ett krav liksom goda kunskaper i Microsoft Word och Excel.

Erfarenhet av arbete med upphandlingar enligt LOU/LUF är meriterande.

Då arbetet är förenat med resor till närliggande kommuner är körkort för personbil ett krav.

Vi värdesätter god kommunikationsförmåga, initiativförmåga och flexibilitet. Även ett analytisk tänkesätt och förmåga att arbeta självständigt är värdefullt.

Rekryteringsarbetet sker löpande, vänligen skicka din ansökan snarast.
Ansökan tas emot via den externa länken: http://ekonomirekrytering.com/jobb/view/upphandlare-6/
Publiceraddatum: 2015-03-18
Yrkesbenämning: Upphandlare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag:
Referens:
Webbplats:
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: HR Group Nordic AB
Hammarby Allè 91
12063  Stockholm Sverige
Hemsida: http://alltomrekrytering.se/
  
Platsannons

C-Chaufförer sökes för timvikariat

C-Chaufför sökes för timvikariat
För kunds räkning söker vi ett par C-chaufförer och renhållare till Oskarshamn. Du kommer att arbeta med insamling av hushållsavfall samt vara behjälplig på återvinningscentralen. Uppdraget är på timmar och startar omgående.

Du som söker tycker om att möta människor och ge god service samt tycker om ett fysisk och rörligt arbete utomhus. Du har C-kort och gärna förarbevis för hjullastare.

Uppdragsgivare: Proffice Sverige AB

Ort: Oskarshamn

Omfattning: Deltid timvikariat

Sista ansökningsdag: 2015-03-29 Vi arbetar med löpande urval

För information: Sofia Nyberg 0733-43 99 76

Organisations-/företagsbeskrivning:
En människa arbetar i snitt cirka 10 000 dagar under sitt yrkesverksamma liv. På Proffice tycker vi att alla dagar är lika viktiga. Vi är en modern arbetsplats med flera hundra olika yrken. Hos oss finns det många vägar att gå. För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.

På Proffice är du en del av något större där du kan bidra till utveckling både hos våra kunder och i samhället. Du har samma fördelar som hos en traditionell arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård, försäkringar och rabatt på träningskort – utöver allt detta dessutom fler möjligheter att forma din karriär så som du vill.

Keep improving.
Publiceraddatum: 2015-03-18
Yrkesbenämning: Renhållningsförare
Antal platser: 2
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
3 - 6 månaderDeltidDeltid VisstidFast lön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-03-29
Referens: 200724887
Webbplats: https://portal.proffice.com/FastTrack.Web.Questionnaire/Questionnaire.page?Type=SbJobOrder&Reference=200724887&Jobsite=AMS&LicenceNo=FTESB-8950
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Proffice Sverige AB
Stortorget 32
39232  KALMAR Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Dedicare socionom söker socialsekreterare till ekonomiskt bistånd

Dedicare söker

Dedicare Socionom söker nu en socialsekreterare för uppdrag på socialtjänsten, ekonomiskt bistånd, för kunds räkning. Uppdraget är heltid och med start omgående.

Som konsult får du tillgång till kontinuerlig kompetensutveckling genom att du tar del av flera verksamheters arbetssätt samtidigt som du ges möjlighet att träffa fler människor i drin bransch som du kan knyta kontakter med. Som konsult för Dedicare kommer du och din konsultchef överens om vilka typer av uppdrag som passar dig och hur, när och var du vill arbeta. Kontakta gärna oss för ett förutsättingslöst samtal om dina möjligheter att arbeta som konsult. Du kan också besöka vår hemsida på www.dedicare.se/socionom och titta på vår reklamfilm!

Ort

En ort i närheten av Kalmar

Arbetsuppgifter

Du ska utreda ansökningar om ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen samt aktivt verka för att sökanden kommer ut i sysselsättning. Det är viktigt att du har ingående erfarenhet av rådande lagstiftning samt goda kunskaper i utredning, dokumentation, handläggning och klientarbete.

Kvalifikationer

Socionomexamen samt erfarenhet som socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd.

Personliga egenskaper

Som person är du lyhörd, positiv och lösningsorienterad. Gott bemötande och empati för människor i svåra situationer är en självklarhet för dig liksom god samarbetsförmåga. Att arbeta som konsult är ett varierat och utvecklande arbete som ger stor möjlighet till flexibilitet. Som socionomkonsult är det viktigt att du är beredd på ett omväxlande och utmanande arbete. Du har en bra förmåga att anpassa dig till nya arbetsmiljöer. Våra kunder förväntar sig ett stort engagemang liksom ett gott handlag med svenska språket såväl i tal som skrift.

Företagsbeskrivning

Dedicare är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag som varit verksamt sedan år 1996 och är idag en av Nordens ledande leverantör av läkare, sjuksköterskor, socionomer och andra profiler inom vårdsektorn. Vi har uppdrag inom alla specialiteter och våra kunder finns både inom den offentliga sektorn och bland privata aktörer. Vi finns nära våra kunder och har kontor i Stockholm, Örebro, Karlskrona, Trondheim och Oslo. Vår filosofi grundar sig på att vi tror att människor som trivs gör ett bättre arbete därför månar vi extra om våra anställda och erbjuder dem friskvårdsbidrag, försäkringar och kollektivavtal. Vi bryr oss mer!

Vår vision är att ha de mest kompetenta medarbetarna. Med kompetens menas fackkunskap, relevant erfarenhet och professionell service.

Vi intervjuar personer löpande tills tjänsten är tillsatt. Kontakta oss så berättar vi mer!

Välkommen med din ansökan!
Publiceraddatum: 2015-03-18
Yrkesbenämning: Socionom
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid tillsvidareanställningEnligt överenskommelse
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-17
Referens: 3003
Webbplats: http://www.dedicare.se/lediga-uppdrag/annons/?jaid=3003
Epostadress:
Övrigt: Vi föredrar ansökningar via webben
Arbetsplats: 
Adress: Dedicare Socionom
St Eriksgatan 44
11234  Stockholm Sverige
Hemsida: http://www.Dedicare.se
  

Platsannons

SEO-konsult

Vi står inför en fantastisk framtid på en starkt växande marknad, och söker nu en vass SEO-Konsult för våra tjänster inom Sökmotoroptimering. Tjänsten finns tillgänglig på vårt kontor i Kalmar.

Dina Arbetsuppgifter:
Som SEO-konsult är det du som förverkligar och utvecklar våra kunders marknadsföringsstrategier på sökmotorerna. Du hittar nya lösningar och implementerar dem. Det är även din uppgift att utvärdera och följa upp utfallet och ständigt leta efter förbättringsmöjligheter för att säkerställa att kunden når maximal avkastning på sin investering. I varje detalj arbetar du med kundens bästa för ögonen samt för långsiktiga och goda kundrelationer.
Du ingår i ett team som består utav säljare och projektledare men det är du som har huvudansvaret för leveransen.

Som person har du:
Vi söker dig som har en passion för SEO och dess möjligheter. Du är har ett brinnande intresse för Internet och har en både bred och djup kunskap inom områden som Bloggar, Facebook, Google+, Twitter, Instagram etc. Och du håller dig aktiv och kontinuerligt uppdaterad om förändringar på marknaden.

Du har en adekvat eftergymnasial utbildning. Vidare är du noggrann, driven, flexibel och besitter en god förmåga att effektivt prioritera rätt. Du är nyfiken och analytisk och fungerar mycket bra i samarbete med andra. Du har mycket goda kunskaper i svenska språket både vad gäller tal och skrift.

För att bli framgångsrik hos oss är du en person som:
Har ett intresse av sökmotoroptimering.
Har utmärkta kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift.
Är ansvarstagande och har hög arbetsmoral.
Vill arbeta i en ung och dynamisk miljö
Vidare meriterade om du har
Google Analytics Certifikat.
Utbildning inom webbprogrammering eller motsvarande erfarenhet.
Utbildning inom internetmarknadsföring eller motsvarande erfarenhet.

Vi erbjuder dig:
Stimulerande och variationsrikt arbete
Ett arbete i en bransch som ständigt utvecklas
Karriärsutveckling genom interna utbildningar

Viva Media Group är en sammanslagning av mediebyrån Mediaview, SEO-byrånMedia Analys och SEM-byrån Kenzaku. Vi erbjuder digitala mediestrategier åt små och medelstora företag där målet alltid är konvertering, dvs att skapa konkreta affärer åt våra kunder. Bolaget har huvudkontoret i Uppsala och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Kalmar. Hos oss arbetar idag 130 medarbetare som varje dag hjälper närmare 2 500 företag att optimera sina digitala affärer.
Vår vision är att förenkla, förnya och förbättra våra kunders marknadskommunikation.
Publiceraddatum: 2015-03-18
Yrkesbenämning: IT-strateg
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-17
Referens:
Webbplats:
Epostadress: ricky.pettersson@vivamedia.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Viva Media Group AB
Stålgatan 20
75450  Uppsala Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Sommaruppdrag för leg.sjuksköterska

Om uppdraget

För kunds räkning söker vi nu leg. sjuksköterskor till sommaruppdrag i Kalmar län. Behovet finns på medicin, kirurgi alternativt akutkliniken från v24-35. Schema: måndag-fredag 40tim/vecka både dag och kvällstjänstgöring.
Vi ordnar resa och boende vid behov.

Dags för Centric Cares upplevelsehelg!

För sjätte året i rad erbjuder vi alla våra konsulter möjligheten att följa med oss på en minnesvärd upplevelsehelg någonstans i Sverige.
Resmålet är ännu hemligt, men vi kan lova dig härligt boende, goda middagar och inte minst ett minne för livet.

Att kvalificera sig till resan är enkelt: jobba minst 120 timmar mellan vecka 27-33 så blir du en av dem som får följa med. Vi återkommer med detaljer under våren om resmål och tidpunkt så att du inte missar denna mycket uppskattade aktivitet.

Vi ses i höst!


Om oss

Vi på Centric Care har nog ett av de roligaste jobben som finns - vi får nämligen dagligen träffa, hjälpa och umgås med de bästa inom vårdyrket för att göra arbetsplatserna så givande och effektiva som möjligt. Vi har bemannat hälso- och sjukvården sedan år 2000 och är idag ett av Skandinaviens ledande bemanningsföretag.

Som bemanningsföretag erbjuder vi våra konsulter några av de bästa lönevillkoren i branschen med bl.a. två löneutbetalningar per månad, extra sommarbonusar i form av upplevelsehelger, varierande uppdrag i både Sverige och Norge, en egen kontaktperson för varje konsult samt mycket uppskattade konsultträffar där vi umgås tillsammans under mer avslappnande former. Lägg sedan till garantiförmåner inom friskvård som t.ex. träningskort och massage så börjar du få en bild om hur det är att jobba hos oss på Centric Care.

Centric Care är ett auktoriserat bemanningsföretag som är medlem i Almega, en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings- och rekryteringsföretag. Vi har kollektivavtal med Vårdförbundet, Läkarförbundet, Kommunal och Unionen vilket innebär en trygghet för dig som medarbetare. Vi har idag kontor i Göteborg, Stockholm, Malmö och Oslo.

Nyfiken på att veta mer om oss? Kontakta oss redan idag.

Välkommen!


Dina arbetsuppgifter

Sedvanliga arbetsuppgifter för allmänsjuksköterska.

Din profil

Leg sjuksköterska med minst två års yrkeserfarenhet.
Yrkesvana av arbete på medicin, kirurgi alternativt akutklinik är meriterande.

Varmt välkommen med din ansökan även om du inte har möjlighet att arbeta hela perioden.
Kontakta mig gärna vid frågor om uppdraget på tele:0768-683514 så berättar jag mer!
Publiceraddatum: 2015-03-18
Yrkesbenämning: Sjuksköterska, grundutbildad
Antal platser: 5
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
11 dagar - 3 månaderHeltidHeltid SommarjobbEnligt överenskommelse
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-05-01
Referens: 3397
Webbplats: http://www.centric.eu/SE/Default/Care/Lediga-uppdrag?jaid=3397
Epostadress:
Övrigt: Vi föredrar ansökningar via webben
Arbetsplats: 
Adress: Centric Care AB
Lindholmspiren 9
41756  Göteborg Sverige
Hemsida: http://www.centric.eu/care
  
Platsannons

Dialyssjuksköterska för uppdrag i Kalmar

Om uppdraget

För kunds räkning söker vi nu leg. sjuksköterskor med dialyskompetens för sommaruppdrag i Kalmar län. Från v25-33. Schema: måndag-fredag 40tim/vecka.
Vi ordnar resa och boende vid behov.

Dags för Centric Cares upplevelsehelg!

För sjätte året i rad erbjuder vi alla våra konsulter möjligheten att följa med oss på en minnesvärd upplevelsehelg någonstans i Sverige.
Resmålet är ännu hemligt, men vi kan lova dig härligt boende, goda middagar och inte minst ett minne för livet.

Att kvalificera sig till resan är enkelt: jobba minst 120 timmar mellan vecka 27-33 så blir du en av dem som får följa med. Vi återkommer med detaljer under våren om resmål och tidpunkt så att du inte missar denna mycket uppskattade aktivitet.


Om oss

Vi på Centric Care har nog ett av de roligaste jobben som finns - vi får nämligen dagligen träffa, hjälpa och umgås med de bästa inom vårdyrket för att göra arbetsplatserna så givande och effektiva som möjligt. Vi har bemannat hälso- och sjukvården sedan år 2000 och är idag ett av Skandinaviens ledande bemanningsföretag.

Som bemanningsföretag erbjuder vi våra konsulter några av de bästa lönevillkoren i branschen med bl.a. två löneutbetalningar per månad, extra sommarbonusar i form av upplevelsehelger, varierande uppdrag i både Sverige och Norge, en egen kontaktperson för varje konsult samt mycket uppskattade konsultträffar där vi umgås tillsammans under mer avslappnande former. Lägg sedan till garantiförmåner inom friskvård som t.ex. träningskort och massage så börjar du få en bild om hur det är att jobba hos oss på Centric Care.

Centric Care är ett auktoriserat bemanningsföretag som är medlem i Almega, en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings- och rekryteringsföretag. Vi har kollektivavtal med Vårdförbundet, Läkarförbundet, Kommunal och Unionen vilket innebär en trygghet för dig som medarbetare. Vi har idag kontor i Göteborg, Stockholm, Malmö och Oslo.


Dina arbetsuppgifter

Sedvanliga arbetsuppgifter som dialyssjuksköterska

Din profil

Leg.sjuksköterska med minst 2års yrkeserfarenhet.
Dialyskompetens samt behärska dialysmaskin Fresenius 5008 samt 5008s
Publiceraddatum: 2015-03-18
Yrkesbenämning: Sjuksköterska, grundutbildad
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
3 - 6 månaderHeltidHeltid VisstidsanställningEnligt överenskommelse
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-05-01
Referens: 3465
Webbplats: http://www.centric.eu/SE/Default/Care/Lediga-uppdrag?jaid=3465
Epostadress:
Övrigt: Vi föredrar ansökningar via webben
Arbetsplats: 
Adress: Centric Care AB
Lindholmspiren 9
41756  Göteborg Sverige
Hemsida: http://www.centric.eu/care
  
Platsannons

Sommaruppdrag som barnsjuksköterska

Om uppdraget

För kunds räkning söker vi barnsjuksköterska till Kalmar för uppdrag v 26-29.

För sjätte året i rad erbjuder vi alla våra konsulter möjligheten att följa med oss på en minnesvärd upplevelsehelg någonstans i Sverige.
Resmålet är ännu hemligt, men vi kan lova dig härligt boende, goda middagar och inte minst ett minne för livet.

Att kvalificera sig till resan är enkelt: jobba minst 120 timmar mellan vecka 27-33 så blir du en av dem som får följa med. Vi återkommer med detaljer under våren om resmål och tidpunkt så att du inte missar denna mycket uppskattade aktivitet.

Skynda dig in på www.centric.eu för att hitta ditt uppdrag under sommaren.

Vi ses i höst!

Om oss

Vi på Centric Care har nog ett av de roligaste jobben som finns - vi får nämligen dagligen träffa, hjälpa och umgås med de bästa inom vårdyrket för att göra arbetsplatserna så givande och effektiva som möjligt. Vi har bemannat hälso- och sjukvården sedan år 2000 och är idag ett av Skandinaviens ledande bemanningsföretag.

Som bemanningsföretag erbjuder vi våra konsulter några av de bästa lönevillkoren i branschen med bl.a. två löneutbetalningar per månad, extra sommarbonusar i form av upplevelsehelger, varierande uppdrag i både Sverige och Norge, en egen kontaktperson för varje konsult samt mycket uppskattade konsultträffar där vi umgås tillsammans under mer avslappnande former. Lägg sedan till en av branschens förmånligaste friskvårdsbidrag på upp till 4000 kr per kalenderår så börjar du få en bild om hur det är att jobba hos oss på Centric Care.

Centric Care är ett auktoriserat bemanningsföretag som är medlem i Almega, en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings- och rekryteringsföretag. Vi har kollektivavtal med Vårdförbundet, Läkarförbundet, Kommunal och Unionen vilket innebär en trygghet för dig som medarbetare. Vi har idag kontor i Göteborg, Stockholm, Malmö och Oslo.

Välkommen!

Dina arbetsuppgifter

Prematura barn från v30, CPAP vård, sedvanliga arbetsuppgifter som barnsjuksköterska för barn 0-4månader.


Din profil

VUB barnsjuksköterska alt allmänsjuksköterska med erfarenhet av neonatalvård.
Publiceraddatum: 2015-03-18
Yrkesbenämning: Sjuksköterska, grundutbildad
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
11 dagar - 3 månaderHeltidHeltid SommarjobbEnligt överenskommelse
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-30
Referens: 3472
Webbplats: http://www.centric.eu/SE/Default/Care/Lediga-uppdrag?jaid=3472
Epostadress:
Övrigt: Vi föredrar ansökningar via webben
Arbetsplats: 
Adress: Centric Care AB
Lindholmspiren 9
41756  Göteborg Sverige
Hemsida: http://www.centric.eu/care
  
Platsannons

Apotekstekniker med receptbehörighet till Kalmar

En bättre hälsa för dig!
Kronans Apotek är en modern apotekskedja som verkar för kunden i tiden. Apoteken kännetecknas av ett positivt kundbemötande och ett attraktivt sortiment. Vi har mer än 300 apotek i hela Sverige från Trelleborg i söder till Kiruna i norr och cirka 2200 anställda.

Nu är vi intresserade av dig! För att lyckas behöver vi medarbetare som vill vara med och påverka framtidens apoteksmarknad och som vill växa och utvecklas med oss.


Apoteket i Kalmar

Kronans Apotek i Kalmar är Kalmar Giraffen, Kalmar City och Torsås. Det är tre trevliga apotek med olika karaktär, köpcentrum, city och landsort. Här får du vara med om omväxlande arbete. Vi har nyligen uppgraderat Giraffen med komplett make up-sortiment. Apoteket Giraffen har öppet 7 dagar i veckan, City 6 dagar och Torsås 5 dagar i veckan. Vi jobbar med varandra på alla tre apotek och har en gemensam chef. Kalmar är en fantastisk stad, vacker och full av kontraster. Här möts dåtid och framtid!
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som egenvårdsspecialist är rådgivning och försäljning av receptfria läkemedel samt egenvårdsprodukter. Vidare är du delaktig i arbetet med att etablera och utveckla samarbeten med bl.a. hälso- och sjukvård för att positionera oss på orten.

Alla i teamet har ett ansvar att dela med sig av kunskaper och erfarenheter i det dagliga apoteksarbetet. Vi ska öka kundföljsamheten och flexibiliteten i apoteket genom att sträva mot att alla medarbetare i teamet är delaktiga i arbetsområdena: lager och logistik, kassa, administration, sortiment och kampanj.

Personliga egenskaper
Som medarbetare på Kronans Apotek strävar du efter bästa service för kunden, genom professionell rådgivning och energi i kundmötet. Du har ett stort intresse för försäljning och har resultatfokus – tillsammans med dina kollegor arbetar ni mot apotekets uppställda mål.

Vidare är du lyhörd, kan arbeta självständigt och du motiveras av utmaningar i din vardag. Du har en god förmåga att kommunicera med våra kunder och dina kollegor, som person är du även öppen, ansvartagande och flexibel. För att trivas hos oss tycker du om att arbeta i team, du tar initiativ och du vill bidra till en god arbetsmiljö.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och som medarbetare vill du utvecklas tillsammans med oss, för att bidra till arbetsglädje och ett bra kundbemötande.

Kompetenskrav
Vi söker dig som är utbildad apotekstekniker, eller har annan relevant utbildning inklusive egenvårdsutbildning. 

Det är meriterande om du är receptbehörig apotekstekniker.

Sista ansökningsdag: 2015-04-12

Anställningsform: deltid eller enligt överenskommelse
Tillträde: enligt överenskommelse

Vill du vara med?

Skicka din ansökan via vårt rekryteringssystem. Tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag, så skicka din ansökan redan idag!

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: Michael Nilsson, AC, tfn 070-2526304.

Säljsamtal undanbedes!

Välkommen med din ansökan!


På Kronans Apotek är Du som medarbetare vår allra viktigaste förutsättning för att nå våra mål. Därför vill vi vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder förmånliga anställningsvillkor, ett gott ledarskap och goda möjligheter till kompetensutveckling. Men framförallt erbjuder vi en företagskultur där du som medarbetare får ta ansvar och egna initiativ och där vi tror att arbetsglädje är grunden till ett gott kundbemötande!
Publiceraddatum: 2015-03-18
Yrkesbenämning: Apotekstekniker
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid Heltid/ Ej specificeratxx
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-18
Referens:
Webbplats: http://www.kronansdroghandel.se/Karriar/Lediga-jobb/?rmpage=job&rmjob=1439%26pp%3D8
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Kronans Droghandel
Polhemsgatan 13
39239  Kalmar Sverige
Hemsida: http://www.kronansdroghandel.se/Karriar/Lediga-tjanster/
  
Platsannons

Farmaceuter till Apotekets orderenhet på Kundservice i Kalmar

Apoteket är Sveriges största apotekskedja med ett starkt och populärt varumärke. Vi tar ständigt fram nya tjänster, breddar vårt sortiment och öppnar nya apotek där många kunder vill möta oss. För oss är hållbar utveckling viktigt. Vi är miljöcertifierade och arbetar ständigt med kvalitetsfrågor för att våra kunder ska känna sig trygga med våra varor och tjänster.

Vi letar efter dig som med driv och glädje vill vara med och utveckla Apoteket och vässa vårt kunderbjudande med innovativa tjänster.

Apoteket erbjuder olika karriärvägar för dig som vill utvecklas inom hälsa, företagande, farmaci eller ledarskap. Vi söker dig som är nyfiken, engagerad och som har intresse för hälsa och farmaci.

Välkommen till Apoteket AB
- Hela Sveriges Apotek


Är du en av våra nya farmaceuter? Vill du vara med och utveckla vår verksamhet?
Vi söker dig som vill arbeta med farmaceutiska uppgifter i nära samarbete med våra kunder. 

Vi befinner oss i en tillväxtfas och behöver förstärka vår farmaceutgrupp. Idag är vi ca 45 farmaceuter som arbetar med att säkerställa en hög kvalitet för våra kunders beställningar. Vi letar efter dig som vill ha ett utmanande arbete där du får använda din farmaceutiska kompetens i en farmaceutgrupp med en hög ambition. Det finns goda möjligheter till utveckling och egna ansvarsområden.

Arbetsuppgifterna kan t ex bestå av:

* orderberedning
* samtal med vården angående läkemedelsbeställningar
* telefonrådgivning till beställare
* sortimentsarbete och uppföljning av servicegrad
* hantering av dialysbeställningar och      licensbeställningar
* samverkan med den/de enheter som levererar ut      beställda läkemedel
* kundnummerarbete

 

Kompetens
Apotekare eller receptarieexamen. God datorvana. Mycket god förmåga att tala och skriva på svenska. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med orderberedning på sjukhusapotek eller motsvarande. Du får gärna ha erfarenhet av receptexpediering, liksom erfarenhet av telefonrådgivning till kund inom sjukvården. 

Personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, du är serviceinriktad, lyhörd och sätter kunden i fokus. Du deltar aktivt för att utveckla verksamheten och för att enheten ska nå uppställda mål. Vi ser gärna att du är strukturerad, flexibel och utvecklingsinriktad, att du hellre ser möjligheter än problem och att du har en positiv inställning. Du arbetar självständigt och du tycker om att vara en del av ett team. Du är drivande och tar egna initiativ i det dagliga arbetet.

För ytterligare information
Vill du veta mer om tjänsten kontakta Kundservicechef Mats Juväng på tel. 070-297 79 84 alternativt mats.juvang@apoteket.se.

Sista ansökningsdatum
Sista dag för ansökan är 30 april. Intervjuer kommer at ske löpande och tillsättning av tjänster kan alltså komma att ske innan ansökningstidens utgång. Är du intresserad ber vi dig att inte vänta med din ansökan till sista dagen.

Välkommen med din ansökan!
Publiceraddatum: 2015-03-18
Yrkesbenämning: Farmacevt/Apotekare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid/tillsvidare Tillsvidare Individuell lönesättning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-30
Referens:
Webbplats: https://apoteket.easycruit.com/vacancy/application/1358659/54106?channel=amv&iso=se
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Apoteket AB Logistik
BOX 3001
16903  Solna Sverige
Hemsida: http://www.apoteket.se
  
Platsannons

Fritidspedagog

I Kalmar är det alltid nära till rekreation och naturupplevelser. Oavsett var du bor i kommunen, har du aldrig långt till havet. Här finns gott om möjligheter till ett kustnära boende. Tillsammans med en bra kommunal service och ett stort utbud av handel och nöjen ger det en mycket hög livskvalitet.

Kommunens arbetsplatser representerar verksamheter med cirka 150 olika yrken på åtta förvaltningar och tillsammans är vi 5 000 anställda.

Kalmar kommun arbetar aktivt för jämställdhet och mångfald i arbetslivet och vill därmed tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald kan tillföra verksamheten.

Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för våra barn och ungdomar i ett 1-16- årsperspektiv, dvs för öppen förskola, förskola, familjedaghem, förskoleklass, fritidshem, särskola och skola år 1-9.

På barn- och ungdomsförvaltningen arbetar cirka 1500 personer uppdelade på 21 enheter.

Dörbyskolan ligger i Smedby, ett samhälle ungefär en mil väster om Kalmar.

Vi erbjuder följande verksamheter:
Förskoleklass
Skola 1-5
Fritidshem

Dörbyskolan tar emot c:a 300 elev i åldrarna 6-12 år.

ARBETSUPPGIFTER
Arbete i fritidshem, årskurs 1

KVALIFIKATIONER
Behörig fritidspedagog

ÖVRIGT
För att alla ansökningar ska bli likvärdigt granskade vid urvalsprocessen måste du söka via länken i varje specifik tjänst. OBS: Skicka INTE din ansökan via E-post eller brev.

Vi undanber oss erbjudanden och försäljningssamtal om annoserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.
Publiceraddatum: 2015-03-18
Yrkesbenämning: Lärare i fritidshem/Fritidspedagog
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
11 dagar - 3 månaderHeltidHeltid. 100% Dagtid. Tidsbegränsad anställning 11 dagar - 3 månader, tillträde: 2015-05-01 eller enligt överenskommelse., upphör: 2015-06-12 .Månadslön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-12
Referens: A458100
Webbplats: http://www.aditrorecruit.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=f5dcedad-26fb-415c-925c-313f4a562954&TK=275c2c8e-c22a-48f5-81e5-ab3366c19abd
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Kalmar kommun, Dörbyskolan
Box 611
39126  KALMAR Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Observant och noggrann ålderskontrollant sökes

Vi på Better Business hjälper företag att förbättra sin kvalitet och sin service genom att erbjuda dem verktyg för att utvärdera sitt kundbemötande. Ett av våra viktigaste verktyg är anonyma kundbesök i olika serviceinrättningar, så kallat Mystery Shopping.

Better Business World Wide är specialister på Mystery Shopping och våra shoppers är tillsammans med våra kunder företagets viktigaste personer.

Nu söker vi dig som är intresserad av att utföra mystery shoppinguppdrag i form av ålderskontroller.

Då uppdragets karaktär kräver det vill vi att du är är mellan 20 och 24 år. Du är noggrann, bra på att observera, har datorvana samt behärskar det svenska språket i tal och skrift. Uppdragens omfattning och arbetstiden varierar från 1 timme upp till cirka en vecka per månad.

Att vara Mystery Shopper är inget heltidsarbete utan ett perfekt extrajobb som går utmärkt att kombinera med annat arbete eller studier. Du får betalt per utfört uppdrag.

Registrera dig som Mystery Shopper på vår hemsida www.betterbusiness.se, där du fyller i ditt CV och referenser.


Välkommen med din ansökan!


Vad är Mystery Shopping?
Syftet med Mystery Shopping är att, genom att se på företaget ur ett kundperspektiv, definiera områden där ett företag har potential att förbättras.

En Mystery Shopper upptäcker utbildningsbehov och små problem innan de blir stora. Medarbetarna får återkoppling på hur deras agerande uppfattas av kunden. Företaget får en enhetlig uppföljning av sitt koncept och av sin servicenivå, vilket är ett användbart verktyg för kontinuerliga förbättringar på alla nivåer i organisationen.

Du som Mystery Shopper agerar anonym kund som före och under besöket noggrant observerar hur företaget agerar på de punkter som företaget valt att följa upp.

Efter ett besök fyller du, i vårt unika onlinesystem, i en kort rapport om hur det fungerade och hur du blev bemött.

Låter det intressant? För mer information och för att anmäla dig som shopper, tveka inte att besöka vår hemsida www.betterbusiness.se.
Publiceraddatum: 2015-03-17
Yrkesbenämning: Marknadsundersökare
Antal platser: 2
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareDeltidDu kan alltid vara inskriven och aktiv som shopper men varje uppdrag sker under en kort period.Ersättning utgår per uppdrag.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag:
Referens:
Webbplats:
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: AB Better Business World Wide
Vargmötesvägen 4
18630  VALLENTUNA Sverige
Hemsida: http://www.betterbusiness.se
  

Platsannons

Mediasäljare - Content Marketing i sociala medier!

RDS Förlag ger ut magasin som marknadsför företag, kommuner och föreningar runt om i Norden. Vi har tre tidningar - en i Sverige, en i Norge och en i Danmark. Huvudkontor och redaktion ligger i Bromma, Stockholm. Vi arbetar för att tillgodose företags och entreprenörers intresse av att synas. Våra magasin byggs till största delen upp av företagsartiklar men innehåller även en stor del redaktionellt material i form av reportage om intressanta personer och artiklar i aktuella ämnen.

RDS Förlag är idag efter en organisk tillväxt ett nordiskt förlag som ger ut näringslivsmagasin i Sverige, Norge och Danmark. Vi producerar kvalitativa och väletablerade magasin som marknadsför stora och små företag, kommuner och föreningar i norden. Kanaler där vi publicerar artiklarna är i de fysiska magasinen, på våra hemsidor och i webbversionen av magasinet. Vi jobbar även med att sökoptimera artiklarna så att de dyker upp på Google och andra större sökmotorer. Vi satsar numera också på att sprida företagens artiklar och tjänster via sociala medier. Det är här du kommer in i bilden. Ditt jobb kommer i huvudsak bestå av försäljning av våra tjänster gentemot företag. Produkten består av redaktionell marknadsföring där vi lyfter företags produkter och tjänster där du sedan kan hjälpa dem att ringa in sin målgrupp för att sprida artikeln vidare på Sociala medier. Uppföljande kundsamtal med statistik och relevant fakta till kund om aktuell kampanj är också en betydande del av tjänsten.


Vi har under det sista året upplevt en ökning i efterfrågan på redaktionell marknadsföring via sociala medier och utökar nu vår försäljningsavdelning med ytterligare kollegor. I förbindelse med detta söker vi nu efter nya medarbetare till Kalmar.

Idag är vi en organisation med drygt 40 medarbetare i Norden. Som Social Media Marketer kommer du att ingå i vår försäljningsavdelning i Sverige. Här på RDS Förlag jobbar vi tillsammans som ett team mot gemensamma mål och realistiska budgetar, samtidigt som man ansvarar för sin egen försäljning och budget. Vi som jobbar här tänker och jobbar långsiktigt med såväl våra anställda som våra kunder.

Vi som idag jobbar på det Svenska säljteamet har många års erfarenhet tillsammans. Ett väl sammansvetsat säljteam som ser möjligheterna och uppskattar vårt arbetsklimat med andra ord.

Till dessa ovan nämnda tjänster söker vi nu efter mediaintresserade säljare som kan arbeta självständigt mot givna mål. Jobbet utförs till största del ute hos kund, men kommer även inkludera moment som mötesbokning och materialhantering och därför söker vi den som både är strukturerad, målmedveten och självständig.

Besök gärna vår hemsida www.enterprisemagazine.se eller vår Facebooksida för mer info! 

Arbetsuppgifter:


* Försäljning av våra produkter och tjänster genom personliga besök.
* Uppsöka nya kunder samt underhåll av befintliga kunder.
* Intervjua och fotografera hos kund - Dock inget redaktionellt arbete med text eller bildbehandling. (internutbildning inom dessa områden vid behov)
* Resultat/budget och kundansvar.
* Mötesbokning.

Önskade kvalifikationer:


* Tidigare erfarenhet från försäljning är ett plus, gärna med dokumenterat goda resultat.
* God kommunikationsförmåga, både muntligt och skriftligt.
* Vi ser gärna att du har jobbat med telefonen som verktyg i tidigare jobb.
* Du är i åldern 25-60 och har förståelse för sociala medier och försäljning.

Egenskaper:


* Positiv, utåtriktad och har lätt för att bemöta människor i affärsrelaterade situationer.
* Du är självgående och klarar av att hantera säljprocessen självständigt.
* Resultatinriktad, målmedveten och initiativtagande.
* Strukturerad, lojal och gärna van vid att jobba mot deadlines.

Vi erbjuder:                                                                                                                                 


* En positiv arbetsmiljö med duktiga och erfarna kollegor.
* Stora utvecklingsmöjligheter som säljare med karriärmöjligheter för den framstående säljaren.
* Genomgående upplärning inom försäljning, mötesbokning samt våra produkter och tjänster.
* Ett självständigt arbete i spännande företagsmiljöer.
* En attraktiv lönemodell med goda förtjänstmöjligheter genom en såväl fast som rörlig lön.

 

Tidigare meriter inom försäljning, media och sociala medier är ett stort plus, men i vissa fall inte ett krav då vi har bra internutbildningar för dig om du är rätt person för oss.

Vill du arbeta i en positiv och målinriktad säljorganisation med en marknadsledande produkt? Tveka då inte på att skicka in en ansökan så att du också kan få möjligheten att bli en del av vårt framgångsrika team!
Vi kontaktar våra kandidater senast en vecka efter sista ansökningsdatum.

 

 

OBS! Vi ser helst att du sänder in din ansökan i PDF-format! OBS!
Publiceraddatum: 2015-03-17
Yrkesbenämning: Mediasäljare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid RekryteringMånatlig löneutbetalning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-16
Referens:
Webbplats: http://www.staffrec.se/viewjob.php?source=AMS&id=61914
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: RDS Förlag AB
Voltavägen 2-4
11343  Bromma Sverige
Hemsida: http://www.enterprisemagazine.se
  
Platsannons

Eventsäljare till ROXETTE, 18 jul

Gillar du konserter, träffa folk och samtidigt tjäna pengar? Är du riktigt duktig på försäljning och marknadsföring? Då är EVENTSÄLJARE på KILLNOISE det perfekta sommarjobbet för dig!

KILLNOISE tillhandahåller funktionella och stilrena öronproppar för konsert och musik. Vi samarbetar med stora festivaler, konserter och events. Kolla in oss på www.killnoise.com eller www.facebook.com/killnoise

Som en del av vårt team jobbar du med försäljning och marknadsföring på ROXETTE konsert 18 jul.

Vi söker dig som är en glad och energisk person, med en aktiv livsstil. Du trivs där det händer och du har mycket lätt för att ta kontakt med nya människor. Du är dessutom representativ och förtroendeingivande. Tidigare erfarenheter inom sälj, sport och lagarbete är mycket meriterande, men inget krav. Din attityd och personlighet är allra viktigast!

!!! Vi läser ENDAST ANSÖKNINGAR MED CV + FOTO !!!
Publiceraddatum: 2015-03-17
Yrkesbenämning: Eventsäljare/Eventförsäljare
Antal platser: 10
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
max 10 dagarHeltidAllmän visstidsanställningProvision + middag varje dag
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-07-16
Referens: ROXETTE KALMAR
Webbplats:
Epostadress: killnoisefestival@gmail.com
Övrigt: På grund av mycket stort intresse hinner vi tyvärr inte svara på alla ansökningar!
Arbetsplats: 
Adress: KILLNOISE AB
Kommendörsgatan 33a, 5tr
11458  Stockholm Sverige
Hemsida: http://www.killnoise.com
  

Platsannons

Universitetsadjunkt i vårdvetenskap

Fakulteten för hälso- och livsvetenskaps vision är att förstå, förklara och förbättra världen och samhället vi lever i utifrån ett hälso- och livsvetenskapligt perspektiv. Arbetet inom fakulteten utgår från Linnéuniversitetets fyra värdeord: nytänkande, nyfikenhet, närhet och nytta. Institutionen för hälso- och vårdvetenskap bedriver forskning och undervisning inom det hälso- och vårdvetenskapliga området och har totalt ca 100 medarbetare och lika stor verksamhet förlagd till vardera campus i Kalmar och Växjö.
I vårt arbete att utveckla verksamheten söker vi nu ännu fler engagerade och kreativa medarbetare. Anställningen är placerad i Kalmar, är tillsvidare och heltid samt inleds med sex månaders provanställning.

 

Arbetsbeskrivning 


• Planera och administrera undervisning samt undervisa handleda studenter på grund- och avancerad nivå samt examinera studenter på grundnivå i vårdvetenskap
• Undervisa och handleda studenter inom kliniskt träningscentrum
• Undervisa och handleda studenter inom verksamhetsförlagd utbildning
• Följa utvecklingen inom ämnesområdet
• Medverka i utvecklingen av vårdutbildningarna inom Linnéuniversitetet
• Delta aktivt i institutionens inre och yttre arbete
• Samverka kring utbildning och utveckling med andra institutioner inom universitetet samt med omgivande samhälle nationellt och internationellt
• Bedriva undervisning både på campus och distans samt via webbaserade lärplattformar
• Innehavaren ska fungera i lärarlag och studentgrupp. Samarbetsförmåga och beredvillighet är av stor betydelse

  

Behörighetskrav  


• Avlagd magisterexamen inom vårdvetenskap eller motsvarande kompetens. Med motsvarande kompetens avses i regel examen från utländskt universitet
• Klinisk erfarenhet som leg. sjuksköterska
• Dokumenterad pedagogisk skicklighet
• Dokumenterad god samarbetsförmåga och beredvillighet
• Förmåga att undervisa på såväl svenska som engelska
 

 Bedömningsgrunder med avvägning 


• Skicklighet i undervisning inom sjuksköterskeutbildning
• Förmåga att skapa former för kunskapsöverföring mellan teori och praktiska verksamheter
• Erfarenhet av undervisning inom distansutbildning och via webbaserade lärplattformar
• Erfarenhet av undervisning av studenter inom kliniskt träningscentrum
• Erfarenhet av handledning av sjuksköterskestudenter i verksamhetsförlagd utbildning
• Erfarenhet av handledning av studenters självständiga examensarbeten
• Erfarenhet av kursutveckling och kursplanearbete inom sjuksköterskeutbildning
• Erfarenhet av självständigt utvecklingsarbete inom för vårdvetenskap relevant område
• Intresse av arbete med internationaliseringsfrågor

 

Kontaktpersoner

Biträdande prefekt Pauline Johansson, pauline.johansson@lnu.se, 0480-44 63 15
Personalkonsult Ulf Sernelin, ulf.sernelin@lnu.se, 0470-70 82 77Välkommen med din ansökan enligt instruktion nedan senast 16 april 2015.
Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer – Anställningsordning under rubriken bilagor till höger. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.
Publiceraddatum: 2015-03-17
Yrkesbenämning: Universitets- och högskoleadjunkt
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid Heltid/ Ej specificeratIndividuell lön, månadslön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-16
Referens:
Webbplats: http://lnu.se/om-lnu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=1310%26pp%3D8
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Linnéuniversitetet
351 95 Växjö
35195  Växjö Sverige
Hemsida: http://www.lnu.se
  

Platsannons

Universitetslektor i medicinsk vetenskap

Fakulteten för hälso- och livsvetenskaps vision är att förstå, förklara och förbättra världen och samhället vi lever i utifrån ett hälso- och livsvetenskapligt perspektiv. Arbetet inom fakulteten utgår från Linnéuniversitetets fyra värdeord: nytänkande, nyfikenhet, närhet och nytta. Institutionen för hälso- och vårdvetenskap bedriver forskning och undervisning inom det hälso- och vårdvetenskapliga området och har totalt ca 100 medarbetare och lika stor verksamhet förlagd till vardera campus i Kalmar och Växjö.
I vårt arbete att utveckla verksamheten söker vi nu ännu fler engagerade och kreativa medarbetare. Anställningen är placerad i Kalmar, är tillsvidare och heltid samt inleds med sex månaders provanställning.

 

Arbetsbeskrivning 


• Planera och administrera undervisning samt undervisa, handleda och examinera studenter på grund- avancerad och forskarnivå, särskilt inom området medicinsk vetenskap
• Undervisa och handleda studenter inom verksamhetsförlagd utbildning
• Följa och medverka i utvecklingen av ämnesområdet
• Initiera och bedriva forsknings- och utvecklingsarbete
• Samverka med andra forskare och omgivande samhälle nationellt och internationellt
• Delta aktivt i institutionens inre och yttre arbete
• Bedriva undervisning både på campus och distans samt via webbaserade lärplattformar
• Innehavaren ska fungera i lärarlag och studentgrupp. Samarbetsförmåga och beredvillighet är av stor betydelse 

 
Behörighetskrav 


• Avlagd doktorsexamen inom medicinsk vetenskap eller motsvarande vetenskaplig kompetens. Med motsvarande kompetens avses i regel examen från utländskt universitet.
• Erfarenhet av forskning inom för medicinsk vetenskap relevant område
• Erfarenhet av undervisning, kursutveckling och kursplanearbete inom sjuksköterskeutbildning
• Dokumenterad pedagogisk skicklighet
• Dokumenterad god samarbetsförmåga och beredvillighet
• Goda kunskaper i svenska och engelska  Bedömningsgrunder med avvägning 


• Förmåga att skapa former för kunskapsöverföring mellan teori och praktisk verksamhet
• Erfarenhet av undervisning på campus och distans samt via webbaserade lärplattformar
• Pågående av forskning inom för medicinsk vetenskap relevant område
• Goda kunskaper i svenska och engelska
• Genomgången eller pågående doktorandhandledarutbildning
• Erfarenhet av och intresse för arbete med internationaliseringsfrågorKontaktpersoner

Biträdande prefekt Pauline Johansson, pauline.johansson@lnu.se, 0480-44 63 15

Personalkonsult Ulf Sernelin, ulf.sernelin@lnu.se, 0470-70 82 77


Välkommen med din ansökan enligt instruktion nedan senast 16 april 2015. 

 


Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer – Anställningsordning under rubriken bilagor till höger. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.
Publiceraddatum: 2015-03-17
Yrkesbenämning: Universitets- och högskoleadjunkt
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid Heltid/ Ej specificeratIndividuell lön, månadslön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-16
Referens:
Webbplats: http://lnu.se/om-lnu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=1312%26pp%3D8
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Linnéuniversitetet
35195 Växjö
35195  Växjö Sverige
Hemsida: http://www.lnu.se
  

Platsannons

Universitetslektor i vårdvetenskap

Fakulteten för hälso- och livsvetenskaps vision är att förstå, förklara och förbättra världen och samhället vi lever i utifrån ett hälso- och livsvetenskapligt perspektiv. Arbetet inom fakulteten utgår från Linnéuniversitetets fyra värdeord: nytänkande, nyfikenhet, närhet och nytta. Institutionen för hälso- och vårdvetenskap bedriver forskning och undervisning inom det hälso- och vårdvetenskapliga området och har totalt ca 100 medarbetare och lika stor verksamhet förlagd till vardera campus i Kalmar och Växjö.
I vårt arbete att utveckla verksamheten söker vi nu ännu fler engagerade och kreativa medarbetare. Anställningen är placerad i Kalmar, är tillsvidare och heltid samt inleds med sex månaders provanställning.

 

Arbetsbeskrivning 


• Planera och administrera undervisning samt undervisa, handleda och examinera studenter på grund- avancerad och forskarnivå
• Undervisa och handleda studenter inom verksamhetsförlagd utbildning
• Följa och medverka i utvecklingen av ämnesområdet inom Linnéuniversitetet
• Följa och medverka i utvecklingen av det vårdvetenskapliga, och vårddidaktiska området
• Initiera och bedriva forsknings- och utvecklingsarbete
• Samverka med andra forskare och omgivande samhälle nationellt och internationellt
• Delta aktivt i institutionens inre och yttre arbete
• Bedriva undervisning både på campus och distans samt via webbaserade lärplattformar
• Innehavaren ska fungera i lärarlag och studentgrupp. Samarbetsförmåga och beredvillighet är av stor betydelse 

 

Behörighetskrav 


• Avlagd doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens. (Med motsvarande kompetens avses i regel examen från utländskt universitet.)
• Klinisk erfarenhet som legitimerad sköterska
• Erfarenhet av forskning inom för vårdvetenskap eller vårddidaktik relevant område
• Erfarenhet av undervisning, kursutveckling och kursplanearbete inom sjuksköterskeutbildning på grund- och/eller avancerad nivå
• Dokumenterad vetenskaplig skicklighet
• Dokumenterad pedagogisk skicklighet
• Dokumenterad god samarbetsförmåga och beredvillighet
• Goda kunskaper i svenska och engelska

 

Bedömningsgrunder med avvägning  

1. Skicklighet i undervisning inom sjuksköterskeutbildning på grund och avancerad nivå
2. Skicklighet i handledning av studenters självständiga examensarbeten på grund och avancerad nivå
3. Förmåga att skapa former för kunskapsöverföring mellan teori och praktisk verksamhet
4. Erfarenhet av undervisning på campus och distans samt via webbaserade lärplattformar
5. Erfarenhet av utvecklings- och kvalitetsarbete inom högskola
6. Erfarenhet av arbete med internationaliseringsfrågor
7. Genomgången eller pågående högskolepedagogisk utbildning
8. Genomgången eller pågående doktorandhandledarutbildning


Kontaktpersoner

Biträdande prefekt Pauline Johansson, pauline.johansson@lnu.se, 0480-44 63 15

Personalkonsult Ulf Sernelin, ulf.sernelin@lnu.se, 0470-70 82 77


Välkommen med din ansökan enligt instruktion nedan senast 16 april 2015. 


Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer – Anställningsordning under rubriken bilagor till höger. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.
Publiceraddatum: 2015-03-17
Yrkesbenämning: Universitets- och högskolelektor
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid Heltid/ Ej specificeratIndividuell lön, månadslön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-16
Referens:
Webbplats: http://lnu.se/om-lnu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=1315%26pp%3D8
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Linnéuniversitetet
351 95 Växjö
35195  Växjö Sverige
Hemsida: http://www.lnu.se
  

Platsannons

Kvalificerad handläggare/Examenshandläggare

Linnéuniversitetets Studerandeavdelning ansvarar för bland annat studievägledning, antagning, examen, studenthälsa, Ladok/kursinfo, studentmobilitet. Inom avdelningen finns ca 40 anställda med placering både i Växjö och i Kalmar.

Arbetsuppgifter
Som Kvalificerad handläggare/Examenshandläggare registrerar och bedömer du ansökningar, utfärdar examensbevis och informerar om regler för de olika examina vid Linnéuniversitetet. Du ger stöd och service till studenter samt deltar i övrigt förekommande arbetsuppgifter på avdelningen.

Kvalifikationer
Vi söker dig med adekvat akademisk examen eller motsvarande. Erfarenhet av att bedöma och utfärda examina är meriterande. Arbetet kräver stor förmåga att arbeta självständigt, god kommunikationsförmåga samt att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska.
Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet.

Anställning: Tillsvidare
Tillträde: Snarast efter överenskommelse
Placeringsort: Växjö eller Kalmar
Omfattning: 100%

Vid frågor, vänligen kontakta
Avdelningschef Marie Brorson, tfn: 0470-70 82 27, marie.brorson@lnu.se
Sektionschef Katarina Holm, tfn: 0470-70 89 46, katarina.holm@lnu.se
Frågor som rör anställningen besvaras av personalkonsult Emma Dahlberg, tfn: 0480-44 67 13, emma.dahlberg@lnu.se
Fackliga företrädare nås genom växeln, tfn 0772-28 80 00.

Välkommen med din ansökan som du registrerar via knappen ”Ansök” på lnu.se.
Ansökan ska innehålla personligt brev och CV och ska ha inkommit senast den 31 mars 2015.
Märk din ansökan med diarienummer PA 2015/129-2.2.1.

 


Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.
Publiceraddatum: 2015-03-17
Yrkesbenämning: Utbildningssekreterare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid Heltid/ Ej specificeratIndividuell lönesättning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-03-31
Referens:
Webbplats: http://lnu.se/om-lnu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=1320%26pp%3D8
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Linnéuniversitetet
Linneuniversitetet
39182  Kalmar Sverige
Hemsida: http://www.lnu.se
  

Platsannons

Kock sökes

På Restaurang Skafferiet i Kalmar erbjuder vi livets goda.
Allt ifrån välsmakande lunch och läcker Á la carte till varma baguetter och god fika, från kall öl och härligt vin till nybryggt kaffe.

Vi söker en erfaren kock för tillfällig anställning med möjlighet till förlängning.
Publiceraddatum: 2015-03-17
Yrkesbenämning: Kock/Kokerska
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
3 - 6 månaderHeltidTidsbegränsad anställning med möjlighet till förlängning.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-20
Referens:
Webbplats:
Epostadress: nikokurd@hotmail.com
Övrigt: Skicka ansökan via mail.
Arbetsplats: 
Adress: Skafferiet i Kalmar AB
N Långgatan 7 A
39232  KALMAR 
Hemsida: http://skafferietikalmar.se/
  

Platsannons

Lärare i Svenska

Södra skolan i Kalmar är en fristående 6-9 grundskola med fokusområden EQ och språk. Vi arbetar med fokus på kunskap och trygghet, ett arbete som också stärker ungdomarnas självkänsla och självkännedom.

Vi söker dig som är behörig att undervisa i svenska på högstadiet och har möjlighet att börja arbeta hos oss omgående. Tjänsten är ett vikariat på 25% vårterminen -15, men det finns möjlighet till förlängning då vi inför hösten har ett ökat behov av lärare i svenska. Vi erbjuder en inspirerande arbetsmiljö med många möjligheter till samarbete!

Om det här låter intressant är du välkommen med din skriftliga ansökan till Linda Johansson, rektor Södra skolan.

linda.johansson@sodraskolan.se
Tel: 0480-363127

Vi undanber oss alla kontakter av rekryteringsbolag.
Publiceraddatum: 2015-03-17
Yrkesbenämning: Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
11 dagar - 3 månaderDeltidVikariat 25 % vt -15
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-16
Referens:
Webbplats:
Epostadress: linda.johansson@sodraskolan.se
Övrigt: Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden.
Arbetsplats: 
Adress: SÖDRA SKOLAN I KALMAR AB
ESPLANADEN 2
39233  KALMAR Sverige
Hemsida:
  

Platsannons

Lärare i Tyska och Svenska

Södra skolan i Kalmar är en fristående 6-9 grundskola med fokusområden EQ och språk. Vi arbetar med fokus på kunskap och trygghet, ett arbete som också stärker ungdomarnas självkänsla och självkännedom.

Vi söker nu dig som är behörig att undervisa i tyska och gärna även svenska, men även andra ämnen kan vara aktuella. Tjänsten är en deltidstjänst som i dagsläget innehåller 63% tyska och 22% svenska, men med andra kombinationer kan även heltid bli aktuellt. Mentorskap ingår. Vi erbjuder en inspirerande arbetsmiljö med många möjligheter till samarbete!

Om det här låter intressant är du välkommen med din skriftliga ansökan till Linda Johansson, rektor Södra skolan.

linda.johansson@sodraskolan.se
Tel: 0480-363127

Vi undanber oss alla kontakter av rekryteringsbolag.
Publiceraddatum: 2015-03-17
Yrkesbenämning: Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreHeltidVikariat läsåret 15/16
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-16
Referens:
Webbplats:
Epostadress: linda.johansson@sodraskolan.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: SÖDRA SKOLAN I KALMAR AB
ESPLANADEN 2
39233  KALMAR Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

SSK till Privata boenden och Landsting

Vad vi söker

Vi söker utbildade sjuksköterskor med minst två års erfarenhet som kan arbeta del- eller heltid på anställningar mellan 20 - 100%. Vi har uppdrag inom landstinget samt hos en privat vårdgivare med ett 40-tal äldreboenden i Sverige. Vår samarbetspartner på den privata sidan är ett företag med gott rykte som sätter kvaliteten för de äldre i stort fokus. På vårdgivarens boenden får du arbeta självständigt och vara delaktig i att erbjuda en vård som sätter den enskilda individens behov främst.

Vad vi erbjuder

Agito erbjuder dig ett tryggt arbete där du kan få utvecklas och forma dina egna arbetstider. Vill du jobba extra några pass i månaden så går det bra och vill du jobba heltid som bemanningssjuksköterska så har vi kanske marknadens bästa villkor i vårt egna koncept. Vi förespråkar ett långsiktigt samarbete och har uppdrag året runt i din region. Kontakta oss för att höra mer!

Kontaktperson
För mer information gällande uppdrag samt villkor, kontakta rekryteringsavdelningen på 072 599 20 06 eller rekrytering@agito.org

Anmälan sker löpande, men ju tidigare du anmäler ditt intresse, desto snabbare kan vi säkra din vår och sommar!

Personalhuset Staffing Group är ett av Nordens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med 35 kontor i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Agito tillhör numer denna koncern och verkar som ett eget koncept - Personalhuset Agito HealthCare. Oavsett var du möter oss präglas våra tjänster av samma höga kvalitet och entusiasm genom våra värderingar: Ärlighet, Ansvar, Kvalitet och Initiativ.
Publiceraddatum: 2015-03-17
Yrkesbenämning: Sjuksköterska, grundutbildad
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid/DeltidAllmän visstidsanställningIndividuell lönesättning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-09-01
Referens:
Webbplats:
Epostadress: rekrytering@agito.org
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: AGITO SVERIGE AB
NORRA STATIONSGATAN 93
11364  STOCKHOLM Sverige
Hemsida: http://www.agito.org
  
Platsannons

Psykolog

Psykiatriförvaltningen

Psykiatriförvaltningen har ett länsövergripande uppdrag inom Landstingets specialistpsykiatri. Verksamheten omfattar Barn- och ungdomspsykiatri, Vuxenpsykiatri och Rättspsykiatri, uppdelade i fem basenheter. Vi har ca 600 medarbetare och är verksamma från Västervik i norr till Kalmar i söder.


Psykolog
Tillsvidareanställd
PF:2015:12

AnorexiBulimiCenter ((ABC) är en specialistenhet för utredning och behandling av ätstörningar. Organisatoriskt utgör vi en egen basenhet och har Kalmar Län som upptagningsområde. Målgruppen är barn, ungdomar och vuxna och deras familjer. Enheten arbetar utifrån ett helhetsperspektiv där psykologiska, biologiska och relationella faktorer tillmäts lika värde. Enheten har två mottagningar en i Kalmar och en i Västervik. På varje mottagning finns ett multidisciplinärt team där företrädare för olika behandlingsinriktningar och specialkunskaper samverkar (psykolog, socionom, sjuksköterska, dietist, fysioterapeut, arbetsterapeut, barn och ungdomsläkare, medicinläkare, barnpsykiater, vuxenpsykiater samt medicinsk sekreterare). Vi söker nu en alternativt flera psykolog(er) till vår mottagning i Kalmar.

Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta i ett team med bred professionell sammansättning. Du kommer att få utreda, diagnostisera och behandla ätstörningar utifrån ett helhetsperspektiv (då förekomst av samsjuklighet är hög behandlas även andra diagnoser på enheten). Du kommer också arbeta förebyggande i samverkan med andra samarbetspartners.

Kvalifikationer
Leg Psykolog. Arbetsgivaren kommer erbjuda utbildning för ätstörningsbehandling. Du bör vara nyfiken och ha en god initiativförmåga. Du bör vara lätt att samarbeta med samt ha en förmåga till att arbeta självständigt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Publiceraddatum: 2015-03-16
Yrkesbenämning: Psykolog
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidVi tillämpar individuell lönesättning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-05-03
Referens:
Webbplats:
Epostadress:
Övrigt: Skicka in din ansökan redan idag. Vi kommer att tillämpa löpande rekrytering. Vi ser gärna att du bifogar personligt brev och CV. Ansökningar tas endast emot via Landstinget i Kalmar läns e-rekryteringssystem http://www.ltkalmar.se/jobba-hos-oss/ Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med den
Arbetsplats: 
Adress: Landstinget i Kalmar län
Box 601
39126  KALMAR 
Hemsida: http://www.ltkalmar.se
  

Platsannons

IT-konsulter

Cantera IT-partner söker ambitiösa och drivna IT-konsulter med mycket god teknisk kompetens och relevant utbildning. Vi tror att du trivs med att ställas inför nya utmaningar och att du förstår vikten av att sätta kunden i fokus.

I Indatastödjarens arbetsuppgifter ingår följande arbetsuppgifter:
- Strukturera och skapa projektens lagringsytor i IDA/ProjectWise, Projektportal
Investera (Sharepoint)
- Hantera behörigheter för projektets medlemmar.
- Övergripande samordna de datasystem/program som projektet nyttjar.
- Supportfrågor av de datasystem/dataprogram som projektet nyttjar.
- Stödja projektet med arbetssätt, support och rutiner inom digital projekthantering.
- Kvalitetssäkra att den digitala informationen uppfyller krav med avseende på
format, metadata och verktyg.
- Tillse att konsulter får tillgång till digital data.
- Samordna utbildningsinsatser kring de datasystem/dataprogram som projektet
nyttjar/kommer att nyttja.
- Samordna införande och implementering av nya och befintliga system.

Kompetenskrav
Dokumenterad kompetens kompetensnivå 3 och 4

Grundläggande kunskap inom GIS
God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift.
God kunskap inom tillämpade administrativa IT-system såsom Microsoft Office, Adobe Acrobat och liknande.

Dokumenterad kompetens kompetensnivå 4
Studier motsvarande högskolenivå, minst 180 hp (120p).

Dokumenterad erfarenhet:

Kompetensnivå 3

Minst fyra (4) års dokumenterad erfarenhet av praktiskt och/eller administrativt arbete med anläggningsdata inom järnväg, t ex som projektör, datasamordnare, ajourhållare eller likvärdigt.

Kompetensnivå 4
Minst åtta (8) års dokumenterad erfarenhet av praktiskt och/eller administrativt arbete med anläggningsdata inom järnväg, t ex som projektör, datasamordnare, ajourhållare eller likvärdigt.

Som person är du lyhörd, nyfiken och ödmjuk. Du har en förmåga att analysera och förstå kundens problem och behov och kan därigenom leverera det kunden behöver. Du ska vara engagerad och drivande inom ditt område, men samtidigt prestigelös eftersom funktion och kvalitet alltid går före val av teknisk lösning.
I ansökan ska man märka med vilken kompetensnivå man uppfyller och i vilken region och ort man söker.
Publiceraddatum: 2015-03-16
Yrkesbenämning: Verksamhetskonsult, IT
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-30
Referens:
Webbplats:
Epostadress: christian.larsson@cantera.se
Övrigt: Välkommen med ansökan via e-post till: christian.larsson@cantera.se
Arbetsplats: 
Adress: Cantera IT-partner
Björbäcksvägen 6
45155  UDDEVALLA 
Hemsida: http://www.cantera.se
  
Platsannons

Snickare

Bang&Nielsen grundades hösten 2009. Redan från början var vår målsättning klar – att erbjuda bemanningslösningar åt våra kunder med kvaliteten i fokus.

Efter att ha startat verksamheten i Skåne, utvecklades företaget under 2011 med ytterligare en avdelning i Göteborgsregionen. Under 2012 tillkom vårt Stockholmskontor. Under 2013 har vårt geografiska område breddats ytterligare, så att vi nu kan erbjuda våra tjänster i Halland, Småland och Östergötland, med närvaro i Halmstad, Jönköping, Kalmar, Växjö och Norrköping.

Vi i Bang&Nielsen arbetar fortfarande målinriktat på att erbjuda kvalitetslösningar. Det är vår vision att våra kunder skall känna en trygghet i att använda våra tjänster och lösningar. Vårt ledmotiv är att bygga allt samarbete på pålitlighet, förtroende och kommunikation. Enligt oss är det den enda vägen till ett varaktigt samarbete med lönsamhet för båda parter.


Till intressanta uppdrag i Kalmarområdet, söker vi nu snickare med framåtanda och engagemang.
Erfarenhet från storbyggnation är mycket meriterande. Självklart har du yrkesbevis.

Personliga egenskaper
- Ambitiös
- Driftig
- God känsla för kvalité
- Ordningsam och strukturerad
- Flexibel

Skicka in din ansökan, så kontaktar vi dig!

Vi hanterar inte ansökningar via telefon

Krav:

Körkort:
* B (Personbil)
Publiceraddatum: 2015-03-16
Yrkesbenämning: Träarbetare/Snickare
Antal platser: 2
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid Tills vidareFast + rörlig
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-15
Referens: Kalmar00
Webbplats: http://www.recruto.se/apps/ads/view/id/3171-bangnielsen-snickare/tracking/5
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Bang & Nielsen AB
Jörgen Kocksgatan 65
21129  Malmö Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Resande servicetekniker

Bronto Skylift är marknadsledande i världen inom lastbilsmonterade hydraliska plattformar. Företaget designar, tillverkar, säljer och servar räddnings- och brandbekämpningsplattformar såväl plattformar för industriarbete. Företaget har tillverkat plattformar i snart 50 år och dem har levererat till mer än 120 länder.

Bronto Skylift är lokaliserade på två orter i Finland, huvudkontoret i Tammerfors och en fabrik i Björneborg. Företaget har dotterbolag i Tyskland, Sverige, Schweiz och USA. Bronto Skylift har varit en del av Federal Signal Corporation sedan år 1995. Idag är dem cirka 10 anställa på Bronto Sverige.

Nu söker Bronto Skylift en resande servicetekniker. Du kommer att få en ordentlig introduktion på plats i Brontos lokal i Vallentuna. Så småningom kommer du att få åka med nuvarande servicetekniker på gemensamma resor för att bli bekväm i rollen. Då du inte är ute och resor kommer du att vara placerad i verkstaden i Vallentuna tillsammans med övriga servicetekniker. Boende går att ordna samt möjligheten att jobba in fredagen går också bra för den som vill resa hem.


Dina arbetsuppgifter:

* Åka ut på årliga servicebesök hos Brontos kunder för renovering och underhåll av skyliftar.


* Åka ut på spontana besök utöver dem schemalagda


* Ge rekommendationer förslag på underhåll/lagningar till kunder ute på besök.


Yrkesrelaterade kompetenser:

* Ha goda kunskaper inom mekanik, hydraulik och elektronik.


* Ha tidigare kännedom om liftar, mobilkranar, truckar, grävmaskiner eller liknande.


* C-körkort (meriternade med inget krav)
Vi ser gärna att personen är/har:

* Lättlärd

* Engagerad

* Rådgivande/säljande förhållningssätt gentemot kund

* Villig att resa i tjänst då större delen av arbetstiden kommer att var förlagd runt om i landet. Kan även förekomma resor utomlands.

* Goda kunskaper i engelska. Finska ses som starkt meriterande.

Utbildning:

* Vi ser gärna att du har en avslutad utbildning från fordonsprogrammet, dock inget måste.


Vidare ser vi gärna att är en självgående person som tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Du strukturerar själv ditt angreppssätt och driver ditt arbete framåt. Vi tror att du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du kan snabbt förndra ditt synsätt och tillvägagångssätt.

Låter detta intressant så får du gärna skicka in din ansökan till jobb@pro-work.se. Har du frågor kring tjänsten får du gärna ringa Frida Lönnbom på 08-518 166 02. Urval och intervju kommer att ske löpande.
Publiceraddatum: 2015-03-16
Yrkesbenämning: Servicetekniker, maskin
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-03-30
Referens:
Webbplats:
Epostadress: jobb@pro-work.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: PROWORK STOCKHOLM AB
Kemistvägen 6
18379  Täby Sverige
Hemsida:
  

Platsannons

VI SÖKER INNESÄLJARE, GRUNDLÖN + PROVISION

Nu söker vi ännu fler duktiga medarbetare som vill arbeta med försäljning i Kalmar. Har du drivkraft, höga ambitioner och vill ha ett schysst jobb inom försäljning då är det dig vi söker.

Dina arbetsuppgifter utför du med hjälp av dator och telefon, då du ska ringa till befintliga och nya kunder dagligen. Du hanterar dina kunder självständigt och får stort eget ansvar för din egen prestation. Du kommer även att ha tillgång till coach där han alltid finns till att hjälpa dig.

Vi säljer mobila kommunikationstjänster till små och medelstora företag. Du hittar oss i centrala Kalmar i en fräsch och helt nyrenoverad lokal. I anslutning till lokalen driver vi även en butik.

För att trivas hos oss behöver du:
- Vara en sjävgående och driven person.
- Ha konkret uppsatta mål.
- Vilja styra din egen lön.
- Gilla telefon som ditt redskap till ökad försäljning
- Vara konkret i dina handlingar.

Vi erbjuder Fast lön + Provision.

Är det dig vi söker?

Välkommen då med din ansökan till kundtjanst@dital.se
Publiceraddatum: 2015-03-16
Yrkesbenämning: Innesäljare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag:
Referens:
Webbplats:
Epostadress: kundtjanst@dital.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: DITAL AB
Larmgatan 40
39232  Kalmar Sverige
Hemsida: www.dital.nu
  
Platsannons

Art Director/Grafisk formgivare.

Bildväxlarna söker en passionerad och kreativ Art Director/Grafisk formgivare.
Du kommer att ansvara för den grafiska formgivningen och arbeta både strategisk och direkt producerande.
Du brinner för ditt skapande men är även effektiv produktionsmässigt. Du ligger alltid i framkant och vet vad som är inne i branschen.
Du kommer att leda vårt team bestående av grafiska formgivare samt projektledare vilket kräver att du har erfarenhet från branschen och en stark portfolio.
Som en Art Director/Grafisk formgivare hos Bildväxlarna kommer du, tillsammans med teamet, att utveckla starka koncept som stärker våra kunders varumärken och skapa reklamen som syns och berör.
Som person ska du vara utvecklingsbenägen, kreativ och gilla ansvar.
Är du personen vi söker?
Skicka då in din ansökan med personligt brev, CV och portfolio till marie@bildvaxlarna.se
Publiceraddatum: 2015-03-16
Yrkesbenämning: Art Director/AD
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag:
Referens:
Webbplats:
Epostadress: marie@bildvaxlarna.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: BILDVÄXLARNA & SUNDÉN REKLAM AB
SLÖJDAREGATAN 2
39353  KALMAR Sverige
Hemsida:
  

Platsannons

Trafikvakter sökes till Ramudden AB

Ramudden AB är en av de största aktörerna inom trafiksäkerhet och verkar inom hela Sverige. Vi söker nu ett antal praktiskt lagda trafikvakter till våra olika projekt.

Ramudden AB hyr ut det material som krävs för att skapa säkra vägarbetsplatser. Koncernen består av 12 st bolag i Sverige, Norge och Finland med en omsättning under 2013 på ca 250 miljoner. Ramudden har ca 100 anställda på ca 30 egna depåer. Utöver de egna depåerna finns vårt material hos ca 30 återuthyrare runtom i Sverige.

Personer vi söker skall ha minst ett års arbetslivserfarenhet, haft B-körkort i minst ett år och ha god körvana. Arbetet innebär ibland tunga lyft och ibland även långa arbetsdagar.
Du kommer jobba i ett lag på olika platser inom Sverige varför övernattningar förekommer. Det är därför också viktigt med eget ansvar.

Vi ser naturligtvis gärna att sökande är intresserad av trafik och trafiksäkerhet. Vi lägger stor vikt på den sociala kompetensen och en hög stresståligheten hos våra medarbetare.

Datavana är en fördel och gärna tidigare erfarenhet av jobb i något affärssystem. Vi ser gärna sökande i olika åldrar, såväl män som kvinnor.

Meriterande är erfarenheter från branschen och utökade körkort, exempelvis tungt släp.
Publiceraddatum: 2015-03-16
Yrkesbenämning: Trafikvakt
Antal platser: 
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
3 - 6 månaderHeltidProjektanställning 3 till 6 månader
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-07
Referens:
Webbplats:
Epostadress: tommy.bergman@ramudden.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Ramudden Öst AB
Kolfallsgatan 23
58273  LINKÖPING 
Hemsida: http://www.ramudden.se
  
Platsannons

Kriminalvårdare, Kalmar

Kriminalvårdens uppgift är att genom frivård och fängelser verkställa de påföljder som domstol dömer ut, driva häkten och utföra transporter samt göra personutredningar i brottmål. Uppgifterna ska utföras på ett sätt så lagföring kan ske effektivt och återfall i brott förebyggas. I all verksamhet värnar vi starkt om humaniteten och respekten för den enskildes integritet och rättssäkerhet, utan att kompromissa i fråga om samhällets säkerhet och trygghet.

Läs mer på vår hemsida www.kriminalvarden.se

ARBETSUPPGIFTER
Kriminalvården, region Öst består av verksamhetsområden i Östergötland, Småland och på Gotland. Vi söker nu ett antal kriminalvårdare till häktet/ anstalten i Kalmar.

Som kriminalvårdare ingår du i ett arbetslag vid Kriminalvårdens anstalter och häkten och du är den som har den dagliga direktkontakten med våra klienter. Arbetet med klienterna innebär att du övervakar säkerhet och ordning samt att du genom samtal och rådgivning försöker få klienterna att reflektera över sin situation. Arbetsuppgifterna består av bevakning, visitations- och säkerhetsarbete samt frigivningsplanering och samtals-/motivationsarbete. Kriminalvårdens huvuduppdrag är att genom verkställighetsplanering förbereda klienterna för ett liv utan kriminalitet i frihet. På vissa slutna anstalter och häkten är inslaget av säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter betydande.

Anställningen påbörjas i september 2015 med en betald utbildning i Norrköping på totalt 20 veckor. Under utbildningen tillämpas tidsbegränsad anställning (allmän visstid). Efter avslutad och godkänd utbildning samt lämplighetsbedömning kommer frågan om tillsvidareanställning att prövas i varje enskilt fall. Individuell lönesättning tillämpas.

KVALIFIKATIONER
Våra grundläggande krav är B-körkort samt gymnasieexamen med godkänt slutbetyg. Du ska ha goda kunskaper i att använda svenska språket i såväl tal som skrift samt god datorvana. Meriterande är eftergymnasial utbildning med företrädesvis beteendevetenskaplig, juridisk eller samhällsvetenskaplig inriktning liksom arbetslivserfarenhet inom social omsorg, kriminalvård, säkerhetsarbete, psykiatri eller annat socialt arbete.

För arbetet som kriminalvårdare är dina personliga egenskaper mycket viktiga och vi söker dig som har en positiv människosyn, empatisk förmåga och kan hantera konflikter på ett konstruktivt sätt. Du är stresstålig, ansvarstagande, stabil och kan sätta gränser. Du har god samarbetsförmåga och kan arbeta i grupp samt är flexibel och initiativrik. Du ska även ha en fysisk status som medger regelbunden träning och som möjliggör att agera fysiskt när situationen så kräver.

Du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och du förväntas, med ditt förhållningssätt, bidra till att alla blir likvärdigt bemötta.


ÖVRIGT
Kriminalvården är verksam dygnet runt. Arbetet innebär schemalagd arbetstid inkl. kvällar, nätter och helger.

Registerkontroll kommer att föregå beslut om anställning.

Kriminalvården tillämpar rökfri arbetstid.

Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.

Du söker tjänsten genom länken i denna annons eller www.offentligajobb.se.
OBSERVERA: Vi tar INTE emot ansökningar via brev eller e-mail.
Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i ansökan, då den bedöms gentemot andra sökande.
Supporttelefon för sökande: 0771-704 704

Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal.
Publiceraddatum: 2015-03-16
Yrkesbenämning: Kriminalvårdare
Antal platser: 7
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
3 - 6 månaderHeltidHeltid. Schema. Tidsbegränsad anställning, upphör: Under utbildningen tillämpas tidsbegränsad anställning (allmän visstid) med möjlighet till förlängning utifrån lämplighetsprövning. .Månadslön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-05
Referens: A453256
Webbplats: http://www.aditrorecruit.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=f621fcb6-e01f-437e-9d0f-db15fb5cc6a0&TK=5d81e76e-4463-4582-ac5f-9b46a6f95f11
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Kriminalvården, A/H Region Öst
Box 1268
58112  Linköping Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Lokalvårdare sökes till Kalmar Camping

Inför säsongen 2015 söker vi nya medarbetare på Kalmar Camping Rafshagsudden

Letar du efter ett extra jobb i sommar?
Då kan vi ha det perfekta jobbet för dig!

Kalmar Camping Rafshagsudden är en mindre familjecamping strax norr om Kalmar. Vi är en camping som lägger stor fokus på personlig service för våra gäster samt att vi eftersträvar att vara så ''serviceminded'' som möjligt. Nöjda gäster är alltid ett motto!

Dina huvudarbetsuppgifter består utav städning av servicehusen på campingen. Även städning av andra utrymmen kan förekomma.

Vi på Kalmar Camping är kända för att ha en av dem renaste sanitära utrymmena av alla campingar därav söker vi dig med extrem nogrannhet i ditt arbete som har lång erfarenhet inom städning och som har det där lilla extra för att utföra ett perfekt arbete!

Ett jobb som även kräver att du är social utåtriktad då du kommer träffa våra gäster. Du är vårt företags ansikte utåt!

Arbetstiderna är varierande, du kommer alltså att arbeta både vardagar och under helg. Arbetstimmarna är varierande efter hur stor beläggning vi har på campingen.

Erfarenhet av lokalvårdare, liknande arbetsuppgifter är ett krav! Vi söker dig som är bäst på det du gör.

Meriterande är även om du har goda språkkunskaper i engelska/tyska för att kunna kommunicera med våra gäster.

Välkommen att maila din ansökan till oss idag så kan du bli en av våra nya medarbetare!
Publiceraddatum: 2015-03-16
Yrkesbenämning: Städare/Lokalvårdare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
11 dagar - 3 månaderHeltid/DeltidTimans.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag:
Referens:
Webbplats:
Epostadress: jobb@kalmarcamping.com
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: KALMAR CAMPING RAFSHAGSUDDEN HANDELSBOLAG
RAFSHAGEN 430
39598  LÄCKEBY Sverige
Hemsida: www.kalmarcamping.com
  
Platsannons

städare

Kalmar Camping Rafshagsudden söker lokalvårdare.
Våra fina servicehus behöver lokalvårdare i sommar.
Du som söker är en viktig kugge i att upprätthålla vårt rykte om att ha en av Sveriges mest välstädade serviceanläggningar, duschar kök toaletter.
Då du träffar våra kunder dagligen ska du kunna svenska/engelska för att kunna svara på diverse frågor våra gäster kan ställa.
Positiv glad service inriktad är våra ledord.
Publiceraddatum: 2015-03-16
Yrkesbenämning: Städare/Lokalvårdare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
11 dagar - 3 månaderDeltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag:
Referens:
Webbplats:
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: KALMAR CAMPING RAFSHAGSUDDEN HANDELSBOLAG
RAFSHAGEN 430
39598  LÄCKEBY Sverige
Hemsida: www.kalmarcamping.se
  
Platsannons

Samsung-expert

WorkShop är Nordens ledande retailbyrå. Vårt fokus är att skapa fysiska möten som bygger både konsumentupplevelse och lönsamhet. Vi är cirka hundra anställda, omsätter hundra miljoner och har förmånen att få jobba med några av världens starkaste varumärken.

Nu letar WorkShop efter personer med brinnande intresse för elektronik och försäljning! Vi söker därför dig som har erfarenhet av att arbeta med service och kundbemötande, som älskar att skapa kundrelationer och som vill vara med oss och skapa butiksupplevelser i världsklass.

Som Samsung-expert har du till uppgift att inspirera och informera butiksbesökare om Samsungs produkter i syfte att öka försäljningen. Med hjälp av dina tekniska kunskaper demonstrerar du Samsungs innovativa teknik och skapar intresse hos kunder. Du representerar Samsungs varumärke genom att skapa kundupplevelser i världsklass och utbildar och informerar kunder och butikspersonal om Samsungs produkter. I dina arbetsuppgifter ingår även att hitta framgångsrika lösningar för varje enskild kund samt upprätthålla och skapa nya, långvariga och goda relationer.

Vi erbjuder dig:

-Flexibla arbetstider, cirka 2-8 dagar i månaden
-Kollektivavtal
-Utbildning
-Inspiration
-Härliga kollegor

Vi söker dig som:

-Har en bakgrund inom retail samt ett stort intresse för ny teknik, försäljning och service
-Är ett socialt geni och har ett brinnande intresse för fysiska kundmöten
-Har en förmåga att förmedla budskap och en fallenhet för försäljning
-Tycker om att ha många bollar i luften och har ett öga för detaljer
-Är ansvarstagande och har lätt för att arbeta självständigt
-Har ett stort intresse/erfarenhet av ny teknik
-Är proffs på att skapa relationer
-Är naturligt glad och positiv
-Har ett starkt inre driv
-Är service-minded

Rekrytering:
Ansök via workshop.recruto.se
Deltid/extraarbete. Intervjuer sker löpande och tjänsterna kommer att tillsättas i början av april.

Kontaktperson:
Klara Svensson, +46 701 43 21 27
Publiceraddatum: 2015-03-16
Yrkesbenämning: Butiksdemonstratör
Antal platser: 2
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
11 dagar - 3 månaderDeltidExtraarbete
Ansökan: 
Sista ansökningsdag:
Referens:
Webbplats:
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: WORKSHOP INTERNATIONAL SWEDEN AB
GREV TUREGATAN 19 7 TR
11438  STOCKHOLM Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Löneadministratör

I Kalmar är det alltid nära till rekreation och naturupplevelser. Oavsett var du bor i kommunen, har du aldrig långt till havet. Här finns gott om möjligheter till ett kustnära boende. Tillsammans med en bra kommunal service och ett stort utbud av handel och nöjen ger det en mycket hög livskvalitet.

Kommunens arbetsplatser representerar verksamheter med cirka 150 olika yrken på åtta förvaltningar och tillsammans är vi 5 000 anställda.

Kalmar kommun arbetar aktivt för jämställdhet och mångfald i arbetslivet och vill därmed tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald kan tillföra verksamheten.

ARBETSUPPGIFTER
Uppdraget som löneadminstratör är att se till att anställda vid Socialförvaltningen får rätt lön, på rätt sätt och i rätt tid. Du ger råd och stöd till förvaltningens chefer och medarbetare i lönerelaterade frågor.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att administrera anställningsavtal, registrera reseräkningar och utlägg.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en relevant gymnasieutbildning eller en adekvat eftergymnasial utbildning inom löneadministration. Det är ett krav att du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Kännedom om lönesystemet Personec är meriterande.
Som person är du noggrann och har ett självständigt och strukturerat arbetssätt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, flexibilitet och samarbetsförmåga.

ÖVRIGT
Du söker tjänsten genom länken i denna annons. För att alla ansökningar ska bli likvärdigt granskade vid urvalsprocessen måste du söka via länken i varje specifik tjänst. OBS: Skicka INTE din ansökan via E-post eller brev.
Publiceraddatum: 2015-03-16
Yrkesbenämning: Löneadministratör
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid. 100% Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.Månadslön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-12
Referens: T16/2015
Webbplats: http://www.aditrorecruit.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=54d0e827-2108-4bd2-952e-ef9f712eaafb&TK=f5333415-46a1-4cc7-ac6f-581ee131b161
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Kalmar kommun, Socialförvaltningen - Gemensam administration
Box 611
39126  KALMAR Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Systemförvaltare/Utdatautvecklare

Systemförvaltare/Utdatautvecklare
IT Applikation söker medarbetare för att ingå i vårt Utdatateam. Landstingets utdataverksamhet innefattar allt från data warehouse-integrationer till leverans av data till interna och externa intressenter. Utdataverksamheten är en viktig strategisk resurs för att möjliggöra en uppföljning av landstingets verksamhet och därigenom i förlängningen erbjuda medborgarna en god hälso- och sjukvård i hela länet. Det handlar bland annat om att analysera och skapa beslutsstöd, göra uppföljningar, lämna statistik till nationella register. Utdatateamet har ett länsövergripande ansvar för utdatafrågor i landstinget. Inom enheten IT Applikation finns även teknisk systemförvaltning, integration/utveckling samt projektledningskontor. Du kommer att vara placerad i Kalmar.

Arbetsuppgifter
Att arbeta med utdata och verksamhetsuppföljning ställer höga krav på både förståelse för verksamhetens logik, processer och organisation samt också på kompetens inom tekniska lösningar. Du kommer att arbeta med både nyutveckling och förvaltning/support av befintliga lösningar. Tillsammans med övriga i Utdatateamet kommer du att bidra i utvecklingen av landstingets satsning på verksamhetsuppföljning.

Du kommer att arbeta med hela implementeringskedjan, allt från att analysera behov och definiera krav till att föreslå och skapa lösningar vilket innebär bland annat:
- Kravinhämtning, design och utveckling
- Underhålla och utveckla utdatapresentationer i linje med verksamhetens behov
- Utbilda berörda delar av verksamheten inom befintliga analysverktyg
- Delta i verksamhetsdrivna utvecklingsprojekt
- Medverka vid modellering och design av beslutsstödslösning.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning samt:
- God insikt inom området Business intelligence och data warehousing.
- God erfarenhet från Microsofts databashanterare SQL Server
- God generell kunskap inom databashantering/datawarehousing.
- Erfarenhet av utveckling i Business intelligence-verktyg, exempelvis QlikView eller Business Objects.
- Erfarenhet och branschkännedom inom hälso- och sjukvård är meriterande
- God kommunikationsförmåga såväl skriftlig som verbal.

Eftersom mycket av arbetet bedrivs nära verksamheten och ledningen krävs det att du kan kommunicera med så väl databaser som med verksamhetens företrädare, ekonomer och utvecklare. Som person är du öppen, noggrann och serviceinriktad med förmåga att skapa bra och fötroendefulla relationer. Du är en strukturerad, prestigelös och självgående person som kommunicerar rakt och öppet. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Ett krav är att Du har körkort.

Vi ser gärna att du bifogar personligt brev och CV.

Ansökningar tas endast emot via Landstinget i Kalmar läns e-rekryteringssystem
http://www.ltkalmar.se/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst


IT-förvaltningen

Landstinget i Kalmar län omfattar Öland och en stor del av sydöstra Sveriges kust med allt från skärgård till Smålands djupa skogar. Här finns många alternativ till boende och ett rikt kultur- och friluftsliv. I landstinget arbetar närmare 7 000 personer fördelade på åtta förvaltningar och fyra folkhögskolor: Hälso- och sjukvårds-, Primärvårds-, Tandvårds-, Psykiatri-, Bildnings-, Trafik-, IT-förvaltning samt Landstingsservice. Vårt landsting ses som ett välskött landsting med goda resultat. Att vi har Sveriges mest nöjda patienter och Sveriges bästa tillgänglighet är något vi är stolta över.

Vår IT-verksamhet är komplex och spänner över ett stort arbetsfält, från daglig drift och förvaltning till utveckling. IT-verksamheten är en viktig strategisk resurs och en integrerad del av landstingets kärnverksamhet och en förutsättning för en stor del av den verksamhetsutveckling som bedrivs. I IT-förvaltningen finns ca 90 medarbetare uppdelat på enheterna IT Infrastruktur, IT Arbetsplats, IT Applikation och IT Vårdsystem.
Publiceraddatum: 2015-03-13
Yrkesbenämning: Systemförvaltare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidTillsvidareanställdVi tillämpar individuell lönesättning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-03-31
Referens: IT:2015:5
Webbplats:
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Landstinget i Kalmar län
Box 601
39126  KALMAR 
Hemsida: http://www.ltkalmar.se
  

Platsannons

Erfaren ekonomiansvarig administratör sökes

Takteam AB är ett serviceföretag som arbetar inom rengöring- och byggbranschen. Vi jobbar med kvalité och miljömedvetenhet som högsta prioritet och är ett premium företag i branschen.

Vi är inne i en expansiv fas och vill nu utöka vårt Kalmarkontor genom att rekrytera en ekonomiansvarig administratör på heltid.

Arbetsuppgifter
Tjänsten kommer i huvudsak att innebära administrativa uppgifter med fokus på löpande redovisning, ekonomisk rapportering, löneadministration, fakturering, säljstöd och order.

Det ingår också kontorsadministrativa uppgifter såsom hantering av företagspost och fysisk post. Du kommer också att fungera som samordnare och kontaktperson för såväl kunder som våra säljare och arbetsledare.

Vid försäljningsmässor eller andra företagsaktiviteter är det möjligt att du kommer att behöva hjälpa till med praktiska uppgifter samt finnas som back-up för säljare och till viss del klara av att representera företaget mot kunder samt hjälpa till med försäljning och order på plats.

Utbildning/erfarenhet
Du har tidigare mycket god erfarenhet av att arbeta med order, löpande redovisning, fakturering, periodiska sammanställningar, moms och arbetsgivaravgifter i affärssystem.

Då du kommer att ha en bred roll i företaget och högt ställda krav samt arbeta huvudsakligen ensam från vårt kontor/showroom i Kalmar. Det är viktigt att du är positiv till olika typer av arbetsuppgifter och rollen kräver att du som person är lugn, trygg och stabil. Du är självgående och är bra på att kommunicera och uppdatera dina kollegor om vad som händer på kontoret via telefon och mail.

Som person är du drivande och har en hög energinivå och tycker om att vara "spindeln i nätet" och ta dig an nya arbetsuppgifter. Du tycker om att skapa struktur och ordning och att finna förslag på lösningar på de uppgifter och utmaningar som du och företaget behöver ta dig an. Vi hoppas också att du har ett intresse för inredning och design. Utöver detta har du givetvis ett bra och representativt bemötande och har förmåga att skapa förtroende när du är i kontakt med företagets olika viktiga aktörer.

Tjänsten förekommer det en del internationell kommunikation och därför bör du behärska engelska såväl i tal som i skrift.
Behärskar du ytterligare språk är detta meriterande.
Erfarenheter av schemaläggning och upphandling anses som meriterande.

Varmt välkommen med din ansökan.
Publiceraddatum: 2015-03-13
Yrkesbenämning: Ekonomiassistent
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidTillsvidareanställning. Provanställning kan tillämpas upp till 6 månader.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag:
Referens:
Webbplats:
Epostadress: jobb@takteam.se
Övrigt: Urval och intervjuer kommer att ske löpande, varför vi starkt rekommenderar dig att ansöka snarast.
Arbetsplats: 
Adress: Takteam i sydost AB
Engelska vägen 9
39356  KALMAR 
Hemsida: http://www.takteam.se
  
Platsannons

GoExcellent i Kalmar söker medarbetare till Cancerfonden

GoExcellent Group är specialiserat på att driva contact centers i Norden. Med ca 25 miljoner kundkontakter per år, en omsättning på 90 miljoner euro, verksamhet på 13 orter och 2 000 personer på lönelistan har GoExcellent blivit en av de största contact centerspecialisterna i Norden. Bland kunderna finns företag som Canal Digital, Nespresso, Fortum, SL och Bonnier. Huvudkontoret ligger i Solna utanför Stockholm och man har contact centers i bland annat Köpenhamn, Helsingfors och Oslo.

Genom att ge våra medarbetare på GoExcellent rätt kompetens, teknologi och processer blir våra kunder mer framgångsrika.

Vi finns på http://www.facebook.com/GoExcellent.se

Vi söker nu 3 - 5 nya medarbetare till vårt uppdrag Cancerfonden, där vi tar hand om kund/givarservice, inkommande samtal, kortbetalning, administration av gåvor, dagliga utskick av brev.

Vi söker Contact center medarbetare som strävar efter att leverera bästa möjliga kund/givarservice med expertis och engagemang. Service och kund/givarfokus är något du tar för givet och du ser en utmaning i att hjälpa givarna.

Du har en mycket god social och verbal förmåga, uttrycker dig väl i tal och skrift. Du är proaktiv till naturen, brinner för service och är lyhörd för givarens behov.

Dina arbetsuppgifter är att ta hand om inkommande samtal, mail från givare samt försäljning av autogiro.

Vi söker dig som har

• Minst godkänt gymnasiebetyg i engelska A och svenska A
• Bra verbal och skriftlig förmåga, såväl svenska som engelska
• God datorvana

Meriterande är om du

• Har erfarenhet av försäljning
• Har erfarenhet av serviceyrken/kundtjänstarbete
• Erfarenheter från Contact centerbranschen

Personliga kompetenser

• Inlärningsförmåga
• Resultatinriktad
• Anpassningsförmåga
• Kundinriktning
Publiceraddatum: 2015-03-13
Yrkesbenämning: Kundtjänstmedarbetare
Antal platser: 5
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareDeltidDeltid Anställningsform: Timanställning (832-anställning) Anställningsdagen är den 7/4 - 2015. Arbetstiden är vardagar kl. 08:00 - 18:00. Intervjuer kommer att ske med start under vecka 13.Fast lön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-05
Referens:
Webbplats: http://goexcellent.zerolime.se/show.aspx?src=AMS&id=6D557271-5244-4214-8649-CA67DD801509
Epostadress:
Övrigt: Ansöker gör du genom att använda länken nedan.
Arbetsplats: 
Adress: GoExcellent Sweden AB
Borgmästaregatan 5
39235  Kalmar Sverige
Hemsida: http://www.goexcellent.com/
  
Platsannons

Vassa kundtjänsmedarbetare sökes till spännande jobb!

Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning, rekrytering och omställning av personal. Vi finns på drygt 50 orter i hela Sverige och har över 5000 anställda. Uniflex har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierat.

Som anställd hos Uniflex knyter du värdefulla kontakter och får bred erfarenhet av arbetslivet. Uniflex kan också vara början på en karriär hos någon av våra kunder. Uniflex ser sin personal som sin viktigaste tillgång och därför erbjuder vi friskvårdsbidrag och andra förmåner till våra anställda.

Jobbeskrivning

Är du intresserad av ett roligt och social arbete? Då har vi jobbet för dig!

Vi söker nu nya kundtjänstmedarbetare till vår kund som är belägen i centrala Kalmar. Vi söker dig som brinner för att ge service i högsta klass, i utbyte ger vi dig ett spännande och givande arbete. Arbetesuppgifterna består i att på ett trevligt sätt ta emot samtal via telefon och vägleda kunder för att på bästa sätt hjälpa dem med sina olika frågor och problem. I tjänsten ingår även merförsäljning vid inkommande samtal från befintliga kunder.Personliga egenskaper

Vi söker dig som:

- Har en bra känsla för service
- Har en mycket god social kompetens
- God förmåga att ta egna initiativ
- Har en förmåga att arbeta bra både i grupp och enskilt

Det är inget krav att du ska ha jobbat med kundtjänst tidigare, men det är meriterande att ha någon typ av erfarenhet från arbete via telefon eller service. Det är även meriterande att ha någon typ av säljbakgrund.
Det viktigaste är dock att du är glad, engagerad och brinner för att ge bra service. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Anställningsformen är 80% med möjlighet till 100%. Arbetstiderna är varierande (dag/kväll/helg) och anställningen inleds med en utbildning för att du ska få de bästa förutsättningarna för att lyckas i ditt nya arbete. Du har fast lön enligt avtal och möjlighet till provision.

Är det dig vi söker? Gå då in och ansök direkt! Ansökan görs via vår hemsida www.uniflex.se
Publiceraddatum: 2015-03-13
Yrkesbenämning: Kundtjänstmedarbetare
Antal platser: 10
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid tillsvidareanställningEnligt överenskommelse
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-12
Referens: 16872
Webbplats: http://www.uniflex.se/jobbannons?jaid=16872
Epostadress:
Övrigt: Vi föredrar ansökningar via webben
Arbetsplats: 
Adress: Uniflex Sverige AB
Skeppsbrogatan 47
39231  Kalmar Sverige
Hemsida: http://www.uniflex.se
  

Platsannons

Lärare i No/tk/Hkk

Västra skolan i Kalmar är en fristående grundskola med fokusområden matematik, naturvetenskapliga ämnen, teknik och EQ. Vi består idag av ett lärarlag som arbetar med fokus på kunskap och trygghet.

Vi söker dig som är behörig lärare i No/tk och hemkunskap. Du har stor flexibilitet, kan se helheter samt har förmågan att ta eget ansvar. Du arbetar aktivt med och värdesätter goda relationer till eleverna. Det är viktigt att du kan se möjligheter med nya utmaningar och har god samarbetsförmåga.

Tjänsten innehåller undervisning i no/tk år 7 samt hkk år 8-9, samt mentorskap.

Vill du vara med och fortsätta bygga upp en modern skola är du välkommen med din ansökan till
Susanne Nordén
Rektor
Publiceraddatum: 2015-03-13
Yrkesbenämning: Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareDeltidTjänsten är på 75%
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-03-31
Referens:
Webbplats:
Epostadress: susanne.norden@vastraskolan.nu
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: CIS KALMAR AB
Malmbrogatan 9-11
39235  KALMAR Sverige
Hemsida: www.vastraskolan.nu
  
Platsannons

Skolsköterska Rinkabyholmsskolan

I Kalmar är det alltid nära till rekreation och naturupplevelser. Oavsett var du bor i kommunen, har du aldrig långt till havet. Här finns gott om möjligheter till ett kustnära boende. Tillsammans med en bra kommunal service och ett stort utbud av handel och nöjen ger det en mycket hög livskvalitet.

Kommunens arbetsplatser representerar verksamheter med cirka 150 olika yrken på åtta förvaltningar och tillsammans är vi 5 000 anställda.

Barn och ungdomsförvaltningen ansvarar för våra barn och ungdomar i ett 1-16- årsperspektiv, dvs för öppen förskola, förskola, familjedaghem, förskoleklass, fritidshem, särskola och skola år 1-9.

På barn- och ungdomsförvaltningen arbetar cirka 1500 personer uppdelade på 21 enheter.

Rinkabyholmsskolan är belägen i ett mindre samhälle i närheten av natursköna omgivningar och Kalmarsund. Rinkabyholm har goda kommunikationer till Kalmar centrum inte minst genom den vackra cykelvägen. Upptagningsområdet omfattar Rinkabyholms gamla stationssamhälle, Hossmo, Dunö och Boholmarna.
Vi erbjuder följande verksamheter: Förskoleklass, skola år 1-6 och fritidshem.
Rinkabyholmsskolan är en fkl-6 skola. På skolan finns idag ca 320 elever.

ARBETSUPPGIFTER
Tjänsten som skolsköterska gäller med placering 60% på Rinkabyholmsskolan.
I tjänsten ingår att utföra skolhälsovårdens arbetsuppgifter enligt gällande råd och anvisningar. Du kommer att ingå i ett elevhälsateam (EHT) där din kompetens kompletterar övriga elevvårdande funktioner på skolan. I tjänsten ingår att ha öppen mottagning för elever samt vissa pedagogiska arbetsuppgifter t ex hälsoundervisning i klasser. Hälsofrämjande arbete prioriteras.

KVALIFIKATIONER
Legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning inom öppen hälso- och sjukvård dvs distriktssköterska. Alternativt barn och ungdomars hälsa dvs barnsjuksköterska.
Pedagogisk utbildning/kompetens är meriterande. Erfarenhet av arbete som skolsköterska eller liknande är meriterande.

ÖVRIGT
För att alla ansökningar ska bli likvärdigt granskade vid urvalsprocessen måste du söka via länken i varje specifik tjänst. OBS: Skicka INTE din ansökan via E-post eller brev.

Vi undanber oss erbjudanden och färsäljningssamtal om annoserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.
Publiceraddatum: 2015-03-13
Yrkesbenämning: Skolsköterska
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreDeltidDeltid. 60% Dagtid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Tjänsten tillträds 2015-04-20 eller enligt överenskommelse. , upphör: 2015-12-31 .Månadslön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-08
Referens: A456590
Webbplats: http://www.aditrorecruit.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=590f42aa-5832-4509-8656-4f4f7de44c31&TK=c64e3ac5-81b1-4756-aa32-d53fa3e92f76
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Kalmar kommun, Rinkabyholmsskolan
Box 611
39126  KALMAR Sverige
Hemsida:
  

Platsannons

Medarbetare till indiskt kök

Mabri startar en ny verksamhet - en matvagn med indiskt tema. Företaget söker nu en medarbetare för allt i allo-tjänstgöring.


Arbetsuppgifter
Medarbetare matvagn, indiskt kök
Förbereda och servera indisk mat.


Utbildning/Erfarenhet
Erfarenhet av indisk matlagning och vana av att arbeta självständigt, är en fördel, men inget krav. Personlig lämplighet det vikitigaste!
Publiceraddatum: 2015-03-12
Yrkesbenämning: Grillbiträde/Gatuköksbiträde
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-12
Referens:
Webbplats:
Epostadress:
Övrigt: Ansökan skickas via post!
Arbetsplats: 
Adress: Mabri Butik och Bensin AB

39352  KALMAR 
Hemsida:
  

Platsannons

Kock till indiskt kök

Mabri startar en verksamhet med matvagn med indiskt tema. Företaget söker nu en kock som har erfarenhet av det indiska köket.


Arbetsuppgifter
Indisk kock
Förbereda, tillaga och servera indisk mat.


Utbildning/Erfarenhet
Krav på erfarenhet av indisk matlagning och vana av att arbeta självständigt.
Publiceraddatum: 2015-03-12
Yrkesbenämning: Specialkock
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-12
Referens:
Webbplats:
Epostadress:
Övrigt: Ansökan skickas via post!
Arbetsplats: 
Adress: Mabri Butik och Bensin AB

39352  KALMAR 
Hemsida:
  
Platsannons

Ventilationstekniker till Kalmar

Varmt och skönt söker ventilationstekniker till Kalmar med omnejd

Vi säker en allsidig tekniker som gillar människor

Varmt och skönt är en rikstäckande serviceorganisation som säljer energibesparande produkter och arbetar med luftvärmepumpar och ventilation i villor och sommarstugor. Vi arbetar med rengöringar, uppgraderingar och nyinstallationer av både ventilationssystem och värmesystem.

Du skall ha en teknisk förståelse och ha kunskaper om hur ventilation och värme i villor och radhus fungerar. utbildning och/eller erfarenhet är meriterade och kommer att prövas i rekryteringsprocessen. De behöver också en god social kompetens eftersom vi arbetar med privatpersoner i deras hem.

Vi utför alltid arbetet med egen personal som alla är anställda. Allt för att garantera kvalitén genom hela kedjan.
Publiceraddatum: 2015-03-12
Yrkesbenämning: Ventilationstekniker
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-11
Referens: 2222
Webbplats:
Epostadress: stefan.nero@varmtochskont.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Varmt och skönt Holding AB
Box 4004
13234  Saltsjö-Boo Sverige
Hemsida:
  

Platsannons

Säljare

Via vårt dotterbolag Smartfisk säljer vi fisk och skaldjur med hemleverans till kunder i stora delar av Sverige. Vi är ett härligt gäng som är ute på fält och presenterar vårt sortiment och vår affärsidé direkt till kund och hushåll. Vi jobbar oftast i pass på runt 5 timmar per dag vilket gör att jobbet kan kombineras med andra jobb/sysslor. Ibland kan man köra en bil själv och ibland väljer man att jobba i team. Arbetet är fritt och roligt, samtidigt som det är resultatinriktat och ansvarskrävande.

Vem söker vi?

Vi tror att du är en lösningsorienterad person med engagemang och vilja samtidigt som du är social, hjälpsam och noggrann. Vi söker folk i alla åldrar, och har du presentation/sälj erfarenhet framför kund sen tidigare, ses det som ett plus. Vi söker både heltidspersonal och extrapersonal.


Vi anställer löpande så skicka ditt cv redan idag.
Publiceraddatum: 2015-03-12
Yrkesbenämning: Utesäljare
Antal platser: 3
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid/DeltidJobbet är oftast på 5 timmar per dag.Vi har en rörlig lönemodell baserad på resultat. Lönen är vanligtvis mycket god om man ser till antalet timmar och prestation.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag:
Referens:
Webbplats:
Epostadress: robert@hoviken.se
Övrigt: Vi anställer löpande så skicka ditt cv redan idag.
Arbetsplats: 
Adress: Höviken Group AB
GULLBRANTSVÄGEN 3
43992  ONSALA 
Hemsida:
  
Platsannons

Sjuksköterska

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Länssjukhuset i Kalmar
Länssjukhuset i Kalmar är ett av Sveriges 20 länssjukhus och är Landstingets största vårdinrättning med 358 vårdplatser och ca 2 200 anställda. Här finns ett 20-tal olika medicinska specialiteter med kompetens och medicinsk utrustning för i princip alla sjukvårdsområden. Inom vissa specialiteter finns även ett länsövergripande ansvar. Vår vision är att vara det ledande länssjukhuset - lärande, säkert och kompetent.


Sjuksköterska
HSF LSK:2015:40

Arbetsplats
Geriatriska kliniken, Avdelning 32, Länssjukhuset i Kalmar.

På avdelningen finns för närvarande 32 vårdplatser. Vi arbetar bland annat med akutgeriatrik, ortopedisk rehabilitering, sårvård och demensutredningar.

Vård av äldre är en viktig och betydelsefull verksamhet inom Landstinget som kommer att öka i omfattning framöver. Vi vet hur stimulerande det är och hur mycket det ger tillbaka att arbeta med äldre personer. Nu kan vi erbjuda dig att vara en del i denna verksamhet.

Arbetsuppgifter
I din roll som sjuksköterska är du ansvarig för patientens omvårdnad samt utför och följer upp medicinska ordinationer. Du samarbetar kring patienten tillsammans med medarbetare inom olika yrkeskategorier, med målsättning att ge en god och säker vård. Vi arbetar utifrån omvårdnadskonceptet patientnärmre vård (PNV).

Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska med intresse för geriatrisk vård och gärna några års yrkeserfarenhet. Som person är lugn, trygg, positiv, flexibel och har en förmåga att prioritera och fatta egna beslut. Du får möjlighet, och vi ser gärna, att du tar en aktiv roll i utvecklingen av avdelningen.
Publiceraddatum: 2015-03-12
Yrkesbenämning: Sjuksköterska, grundutbildad
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreDeltidAnställningsform Vikariat Sysselsättningsgrad 80% nattjänstgöringVi tillämpar individuell lönesättning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-03-31
Referens:
Webbplats:
Epostadress:
Övrigt: Vi ser gärna att du bifogar personligt brev och CV. Ansökningar tas endast emot via Landstinget i Kalmar läns e-rekryteringssystem http://www.ltkalmar.se/jobba-hos-oss/
Arbetsplats: 
Adress: Landstinget i Kalmar län
Box 601
39126  KALMAR 
Hemsida: http://www.ltkalmar.se
  

Platsannons

Yogainstruktör

Dance Academy Latina är en dansskola i Kalmar som erbjuder kurser för allas smak och ålder. Vi erbjuder kvalité, glädje och mångfald. Vi vill nu även utöka vårt utbud med yoga.

Vi söker Yogainstruktör.

Vi söker dig som har en inspirerande träningsglädje. Du ska vara ambitiös, pedagogisk, flexibel och ansvarsfull.

Din kompetens: Du har utbildning som yogainstruktör och tidigare erfarenhet. Skriv vilken yoga form du är utbildad till.

Tillträdes datum: 10 Augusti
Timanställning upplagd terminsvis
Lön efter överenskommelse.
Sista ansökningsdag 30 Augusti
Publiceraddatum: 2015-03-12
Yrkesbenämning: Danspedagog
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreDeltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-08-30
Referens: 091214
Webbplats:
Epostadress: info@danceacademy.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Dance Academy Latina
ULVSBORG 163
38892  LJUNGBYHOLM Sverige
Hemsida: http://www.danceacademy.se
  

Platsannons

Dansinstruktör Hiphop/Streetdance

Dance Academy Latina är en dansskola i Kalmar som erbjuder kurser för allas smak och ålder. Vi erbjuder kvalité, glädje och mångfald.

Vi söker instruktör till hiphop/streetdance.

Vi söker dig som är en engagerad instruktör och som älskar dans. Du brinner för dansen och är en kreativ och framåtriktad människa.
Du är en dansare som vill utveckla sig som instruktör och koreograf.

Din kompetens: Du har tidigare erfarenhet som dansinstruktör inom den dans som är angiven. Att ha arbetat pedagogiskt med barn eller vuxna.

Tillträdes datum: 10 Augusti
Timanställning upplagd terminsvis
Lön efter överenskommelse.
Sista ansökningsdag 30 Augusti
Publiceraddatum: 2015-03-12
Yrkesbenämning: Danspedagog
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreDeltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-08-30
Referens: 091214
Webbplats:
Epostadress: info@danceacademy.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Dance Academy Latina
ULVSBORG 163
38892  LJUNGBYHOLM Sverige
Hemsida: http://www.danceacademy.se
  

Platsannons

Dansinstruktör Ragga/Reggaeton/Dancehallmix

Dance Academy Latina är en dansskola i Kalmar som erbjuder kurser för allas smak och ålder. Vi erbjuder kvalité, glädje och mångfald.

Vi söker instruktör till Ragga/Reggaeton/Dancehallmix.

Vi söker dig som är en engagerad instruktör och som älskar dans. Du brinner för dansen och är en kreativ och framåtriktad människa.
Du är en dansare som vill utveckla sig som instruktör och koreograf.

Din kompetens: Du har tidigare erfarenhet som dansinstruktör inom den dans som är angiven. Att ha arbetat pedagogiskt med barn eller vuxna.

Tillträdes datum: 10 Augusti
Timanställning upplagd terminsvis
Lön efter överenskommelse.
Sista ansökningsdag 30 Augusti
Publiceraddatum: 2015-03-12
Yrkesbenämning: Danspedagog
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreDeltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-08-30
Referens: 091214
Webbplats:
Epostadress: info@danceacademy.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Dance Academy Latina
ULVSBORG 163
38892  LJUNGBYHOLM Sverige
Hemsida: http://www.danceacademy.se
  

Platsannons

Dansinstruktör Modern dans

Dance Academy Latina är en dansskola i Kalmar som erbjuder kurser för allas smak och ålder. Vi erbjuder kvalité, glädje och mångfald.

Vi söker instruktör till Modern dans.

Vi söker dig som är en engagerad instruktör och som älskar dans. Du brinner för dansen och är en kreativ och framåtriktad människa.
Du är en dansare som vill utveckla sig som instruktör och koreograf.

Din kompetens: Du har tidigare erfarenhet som dansinstruktör inom den dans som är angiven. Att ha arbetat pedagogiskt med barn eller vuxna.

Tillträdes datum: 10 Augusti
Timanställning upplagd terminsvis
Lön efter överenskommelse.
Sista ansökningsdag 30 Augusti
Publiceraddatum: 2015-03-12
Yrkesbenämning: Danspedagog
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreDeltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-08-30
Referens: 091214
Webbplats:
Epostadress: info@danceacademy.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Dance Academy Latina
ULVSBORG 163
38892  LJUNGBYHOLM Sverige
Hemsida: http://www.danceacademy.se
  

Platsannons

Dansinstruktör Jazz/Showdance

Dance Academy Latina är en dansskola i Kalmar som erbjuder kurser för allas smak och ålder. Vi erbjuder kvalité, glädje och mångfald.

Vi söker instruktör till Jazz/Showdance.

Vi söker dig som är en engagerad instruktör och som älskar dans. Du brinner för dansen och är en kreativ och framåtriktad människa.
Du är en dansare som vill utveckla sig som instruktör och koreograf.

Din kompetens: Du har tidigare erfarenhet som dansinstruktör inom den dans som är angiven. Att ha arbetat pedagogiskt med barn eller vuxna.

Tillträdes datum: 10 Augusti
Timanställning upplagd terminsvis
Lön efter överenskommelse.
Sista ansökningsdag 30 Augusti
Publiceraddatum: 2015-03-12
Yrkesbenämning: Danspedagog
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreDeltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-08-30
Referens: 091214
Webbplats:
Epostadress: info@danceacademy.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Dance Academy Latina
ULVSBORG 163
38892  LJUNGBYHOLM Sverige
Hemsida: http://www.danceacademy.se
  
Platsannons

Fritidspedagog Kalmarsundsskolan

I Kalmar är det alltid nära till rekreation och naturupplevelser. Oavsett var du bor i kommunen, har du aldrig långt till havet. Här finns gott om möjligheter till ett kustnära boende. Tillsammans med en bra kommunal service och ett stort utbud av handel och nöjen ger det en mycket hög livskvalitet.

Kommunens arbetsplatser representerar verksamheter med cirka 150 olika yrken på åtta förvaltningar och tillsammans är vi 5 000 anställda.

Barn och ungdomsförvaltningen ansvarar för våra barn och ungdomar i ett 1-16- årsperspektiv, dvs för öppen förskola, förskola, familjedaghem, förskoleklass, fritidshem, särskola och skola år 1-9.

På barn- och ungdomsförvaltningen arbetar cirka 1500 personer uppdelade på 21 enheter.

Kalmarsundsskolan består av förberedelseklass, förskoleklasser,
årskurserna 1-9 samt fritidshemsverksamhet.
Skolan är belägen i den norra delen av Kalmar centralort. Våra elever är främst bosatta i Bergavik, Norrliden, Vimpeltorpet, Björkenäs och Rockneby. Skolan har detta läsår ca 700 elever och 130 personal.
Kalmarsundsskolan har ett nyrenoverat och välutrustat stadsdels- och skolbibliotek, sporthall och en omtyckt fritidsgård.
Det finns även en utomhusanläggning för idrott med allvädersbanor, fotbolls- och basketplaner. I samma byggnad som skolan finns öppen förskola och familjecentralen vilket ger positiva och spontana möten mellan olika åldrar.

ARBETSUPPGIFTER
Arbete på fritidshem och samverkan med skola.
Arbetet sker i arbetslag med gemensamt ansvar för verksamhetens mål och innehåll.

Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden.

KVALIFIKATIONER
Fritidspedagogexamen.
Arbete på fritidshem/förskoleklass meriterande.

ÖVRIGT
För att alla ansökningar ska bli likvärdigt granskade vid urvalsprocessen måste du söka via länken i varje specifik tjänst. OBS: Skicka INTE din ansökan via E-post eller brev.

Vi undanber oss erbjudanden och försäljningssamtal om annoserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.
Publiceraddatum: 2015-03-12
Yrkesbenämning: Lärare i fritidshem/Fritidspedagog
Antal platser: 3
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid. 100% Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2015-08-03 .Månadslön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-19
Referens: A454488
Webbplats: http://www.aditrorecruit.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=11e2963a-e12b-4db2-924c-ee80a75a9330&TK=42d92f19-af72-480a-9e6d-67cad4c168ae
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Kalmar kommun, Kalmarsundsskolan
Box 611
39126  KALMAR Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Socialsekreterare, utredning barn och familj

I Kalmar är det alltid nära till rekreation och naturupplevelser. Oavsett var du bor i kommunen, har du aldrig långt till havet. Här finns gott om möjligheter till ett kustnära boende. Tillsammans med en bra kommunal service och ett stort utbud av handel och nöjen ger det en mycket hög livskvalitet.

Kommunens arbetsplatser representerar verksamheter med cirka 150 olika yrken på åtta förvaltningar och tillsammans är vi 5 000 anställda.

Kalmar kommun arbetar aktivt för jämställdhet och mångfald i arbetslivet och vill därmed tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald kan tillföra verksamheten.

ARBETSUPPGIFTER
Två av våra kollegor ska vara förädralediga och vi söker nu vikarier för dem till våra barn- och familjeenheter. Här arbetar socialsekreterare med utredning och uppföljning av insatser enligt socialtjänstlagen och man tillämpar LVU av barn och ungdomar 0-18 år. Som nyanställd på enheten får du en mentor som hjälper dig in i ditt nya arbete. Vårt arbete bygger på våra gemensamma ledord – respekt, engagemang och helhetssyn.
Vi använder BBIC som dokumentstöd i vårt arbete.

KVALIFIKATIONER
Nu söker vi dig som har socionomexamen eller motsvarande utbildning. Du har erfarenhet och intresse av kvalificerade barn- och ungdomsutredningar och en god förmåga att samverka kring olika öppenvårdsinsatser. Det är också viktigt att du har goda kunskaper i rådande lagstiftning samt god förmåga att uttrycka dig i skrift. Tidigare erfarenhet av arbete med BBiC är meriterande. Det är också meriterande om du har relevant vidareutbildning inom socialt arbete. Har du tidigare arbetat i datasystemet ProCapita är det en fördel. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Körkort B är ett krav.

ÖVRIGT
För att alla ansökningar ska bli likvärdigt granskade vid urvalsprocessen måste du söka via länken i varje specifik tjänst. OBS: Skicka INTE din ansökan via E-post eller brev.

Vi undanber oss erbjudanden och försäljningssamtal om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.
Publiceraddatum: 2015-03-12
Yrkesbenämning: Socialsekreterare
Antal platser: 2
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreHeltidHeltid. 100% Dagtid. Beredskapstjänstgöring ingår efter 6 månaders anställning. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Vikariat ett år.Månadslön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-03-31
Referens: T17/2015
Webbplats: http://www.aditrorecruit.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=d4558a3f-c246-4d33-ac91-c00ba3f2c3ca&TK=ac29b851-a605-465a-970e-e174e8ed683d
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Kalmar kommun, Socialförvaltningen - VO - mottagning och utredning
Box 611
39126  KALMAR Sverige
Hemsida:
  

Platsannons

Fotograf på Skolor och Förskolor; Viron Media AB

Viron Media söker skolfotografer åt Photomic och Kungsfoto, Sveriges 2 största skolfotoföretag med en sammanlagd fotografkår på 150 fotografer i hela landet och över 40 års erfarenhet från branschen. Som fotograf hos Photomic och Kungsfoto får du möjlighet att arbeta med några av branschen starkaste och mest väletablerade varumärken. De ligger i framkant gällande ny teknik och produktutveckling, bland annat sker all fotografering med green screen teknik. Smarta fotoprogramvaror gör fotograferingen enkel och rolig! Företagen har lång erfarenhet av att fotografera både företags- och sportbilder. Genom åren har de fotograferat flera av Sveriges absolut största evenemang, tex är Photomic, Vasaloppets officiella fotograf.

I denna företagskultur värderas ett personligt stort driv och viljan att överträffa uppdragsgivarens förväntningar. Hos Photomic och Kungsfoto får varje medarbetare möjlighet att växa och utvecklas tillsammans med både kollegor och kunder. Ett stort kvalitets tänk och personligt engagemang genomsyrar allt arbete.

Vi söker nu fler medarbetare med genuint fotointresse och som har känsla för bild och form.
Du ska ha sinne för ordning och reda, en god portion social kompetens, stresstålig och ha stort tålamod och inte minst förmåga att ta ansvar.
Att du tycker om att arbeta med barn och ungdomar är en förutsättning.
Du får tillgång till en digital fotoutrustning vilket kräver datorvana.
Tidigare branscherfarenhet (foto och/eller skolfoto) är inget krav men ses självklart som en merit.
Vi ser gärna ett samarbete med redan etablerade fotografer.

Hösten kommer att bli den huvudsakliga arbetsperioden men viss introduktion kan även komma att ske redan nu under våren inför student och avslutsfotograferingar.
Vi erbjuder dig en betald professionell fotoutbildning i flera steg. Introduktion under våren och fortsättning i samband med säsongsupptakten i Augusti.

Du måste ha körkort, tillgång till bil samt Internet.

Din ansökan och eventuella frågor mailar du till oss.
OBS! SKRIV DIN HEMORT SOM ÄMNE I MAILET!
Maila till: skolfotografsyd@viron.se
Vi besvarar endast för oss intressanta sökande.
Publiceraddatum: 2015-03-11
Yrkesbenämning: Fotograf
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
11 dagar - 3 månaderHeltid+ milersättning och traktamente vid övernattning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-10
Referens:
Webbplats:
Epostadress: skolfotografsyd@viron.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Viron Media AB
Öjavadsvägen 2
37636  Svängsta Sverige
Hemsida:
  

Platsannons

Eventpersonal i Kalmar

Är du en social, kontaktsökande tjej eller kille som söker extrajobb?

Just nu söker United Media Group eventpersonal för olika event i Kalmar.

Vi söker dig som vill vara ansiktet utåt åt välkända varumärken och som vill arbeta med event. Kanske är du studerande som söker ett extra arbete på timbasis? Antalet timmar per månad kan variera beroende på projekt men det rör sig om ca 20 h per månad.

Som person är du framåt, ansvarsfull, orädd, energisk och engagerad. Det är meriterande om du har arbetat inom försäljning innan men inget krav.

Om ovanstående stämmer in på dig så vill vi att du mejlar din ansökan med CV samt personliga brev till oss.

Intervjuer sker löpande så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag.
Publiceraddatum: 2015-03-11
Yrkesbenämning: Eventsäljare/Eventförsäljare
Antal platser: 2
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
11 dagar - 3 månaderDeltidTimanställdTimlön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-10
Referens:
Webbplats:
Epostadress: hroresund@umg.se
Övrigt: Intervjuer sker löpande
Arbetsplats: 
Adress: UNITED MEDIA GROUP ÖRESUND AB
VÄSTERGATAN 22 1TR
21121  MALMÖ Sverige
Hemsida: http://www.umg.se/
  
Platsannons

Systemförvaltare/Utdatautvecklare

IT Applikation söker medarbetare för att ingå i vårt Utdatateam. Landstingets utdataverksamhet innefattar allt från data warehouse-integrationer till leverans av data till interna och externa intressenter. Utdataverksamheten är en viktig strategisk resurs för att möjliggöra en uppföljning av landstingets verksamhet och därigenom i förlängningen erbjuda medborgarna en god hälso- och sjukvård i hela länet. Det handlar bland annat om att analysera och skapa beslutsstöd, göra uppföljningar, lämna statistik till nationella register. Utdatateamet har ett länsövergripande ansvar för utdatafrågor i landstinget. Inom enheten IT Applikation finns även teknisk systemförvaltning, integration/utveckling samt projektledningskontor. Du kommer att vara placerad i Kalmar.

Arbetsuppgifter
Att arbeta med utdata och verksamhetsuppföljning ställer höga krav på både förståelse för verksamhetens logik, processer och organisation samt också på kompetens inom tekniska lösningar. Du kommer att arbeta med både nyutveckling och förvaltning/support av befintliga lösningar. Tillsammans med övriga i Utdatateamet kommer du att bidra i utvecklingen av landstingets satsning på verksamhetsuppföljning.

Du kommer att arbeta med hela implementeringskedjan, allt från att analysera behov och definiera krav till att föreslå och skapa lösningar vilket innebär bland annat:
- Kravinhämtning, design och utveckling
- Underhålla och utveckla utdatapresentationer i linje med verksamhetens behov
- Utbilda berörda delar av verksamheten inom befintliga analysverktyg
- Delta i verksamhetsdrivna utvecklingsprojekt
- Medverka vid modellering och design av beslutsstödslösning.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning samt:
- God insikt inom området Business intelligence och data warehousing.
- God erfarenhet från Microsofts databashanterare SQL Server
- God generell kunskap inom databashantering/datawarehousing.
- Erfarenhet av utveckling i Business intelligence-verktyg, exempelvis QlikView eller Business Objects.
- Erfarenhet och branschkännedom inom hälso- och sjukvård är meriterande
- God kommunikationsförmåga såväl skriftlig som verbal.

Eftersom mycket av arbetet bedrivs nära verksamheten och ledningen krävs det att du kan kommunicera med så väl databaser som med verksamhetens företrädare, ekonomer och utvecklare. Som person är du öppen, noggrann och serviceinriktad med förmåga att skapa bra och fötroendefulla relationer. Du är en strukturerad, prestigelös och självgående person som kommunicerar rakt och öppet. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Ett krav är att Du har körkort.


Vi ser gärna att du bifogar personligt brev och CV.

Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Ansökningar tas endast emot via Landstinget i Kalmar läns e-rekryteringssystem
http://www.ltkalmar.se/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.


IT-förvaltningen

Landstinget i Kalmar län omfattar Öland och en stor del av sydöstra Sveriges kust med allt från skärgård till Smålands djupa skogar. Här finns många alternativ till boende och ett rikt kultur- och friluftsliv. I landstinget arbetar närmare 7 000 personer fördelade på åtta förvaltningar och fyra folkhögskolor: Hälso- och sjukvårds-, Primärvårds-, Tandvårds-, Psykiatri-, Bildnings-, Trafik-, IT-förvaltning samt Landstingsservice. Vårt landsting ses som ett välskött landsting med goda resultat. Att vi har Sveriges mest nöjda patienter och Sveriges bästa tillgänglighet är något vi är stolta över.

Vår IT-verksamhet är komplex och spänner över ett stort arbetsfält, från daglig drift och förvaltning till utveckling. IT-verksamheten är en viktig strategisk resurs och en integrerad del av landstingets kärnverksamhet och en förutsättning för en stor del av den verksamhetsutveckling som bedrivs. I IT-förvaltningen finns ca 90 medarbetare uppdelat på enheterna IT Infrastruktur, IT Arbetsplats, IT Applikation och IT Vårdsystem.
Publiceraddatum: 2015-03-11
Yrkesbenämning: Systemförvaltare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreHeltidVikariat 1 årVi tillämpar individuell lönesättning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-03-31
Referens: IT:2015:4
Webbplats:
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Landstinget i Kalmar län
Box 601
39126  KALMAR 
Hemsida: http://www.ltkalmar.se
  
Platsannons

IT konsult sökes för extraarbete

Arbetsuppgifter

För kunds räkning söker vi en IT-konsult för ett uppdrag på ca 1 dag/vecka. Vi söker i första hand dig som är student och som vill jobba extra inom IT. Du kommer främst att arbeta med support av klienter, enklare support av printers samt hjälpa användare med passwordbyten och AD-hantering.

Formell kompetens

IT-utbildning på lägst gymnasienivå
Körkort samt tillgång till bil är ett krav då uppdraget är utanför Kalmar

Din bakgrund

Vi söker dig som har generell kunskap inom IT och har en god insikt kring en Windows-miljö. Det är meriterande om du har erfarenhet från liknande tjänster tidigare.

Personliga egenskaper

Vi söker dig som är serviceinriktad, du har en hög social kompetens och kan hantera användare på ett bra sätt.

Anställningsform/omfattning/tjänstgöringsort

Timanställning/1 dag per vecka/Mörbylånga

Tillträdesdag

Omgående

Information

Vi tillämpar löpande urval, tjänsten kan därför komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så skicka in din ansökan redan idag på www.lernia.se. Vi tar inte emot ansökningar via mail eller post.

Välkommen med din ansökan!

Lernia är vägen framåt

Lernia är en av Sveriges ledande kompetenspartners inom bemanning, utbildning och omställning. Våra tjänster hjälper individer och kunder inom det privata näringslivet och den offentliga sektorn att stärka sin konkurrenskraft, vilket i sin tur bidrar till en bättre fungerande arbetsmarknad och en ökad integration. Vi finns på fler än 100 orter i Sverige och är kvalitets- och miljöcertifierade.
Publiceraddatum: 2015-03-11
Yrkesbenämning: IT-tekniker/Datatekniker
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
3 - 6 månaderDeltidDeltid VisstidsanställningEnligt överenskommelse
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-03-31
Referens: 9960
Webbplats: http://www.lernia.se/jobb/Lediga-jobb/Jobbannons/?JobbAnnonsId=IP9960
Epostadress:
Övrigt: Vi föredrar ansökningar via webben
Arbetsplats: 
Adress: Lernia Kalmar
Lernia Bemanning AB
39231  Kalmar Sverige
Hemsida: www.lernia.se
  
Platsannons

Team Manager till Försäkringsbranschen

GoExcellent Group är specialiserat på att driva contact centers i Norden. Med ca 25 miljoner kundkontakter per år, en omsättning på 90 miljoner euro, verksamhet på 13 orter och 2 000 personer på lönelistan har GoExcellent blivit en av de största contact centerspecialisterna i Norden. Bland kunderna finns företag som Canal Digital, Nespresso, Fortum, SL och Bonnier. Huvudkontoret ligger i Solna utanför Stockholm och man har contact centers i bland annat Köpenhamn, Helsingfors och Oslo.

Genom att ge våra medarbetare på GoExcellent rätt kompetens, teknologi och processer blir våra kunder mer framgångsrika.

Vi finns på http://www.facebook.com/GoExcellent.se

GoExcellent söker en Team Manager till vår uppdragsgivare ACE som arbetar med försäkringar.

Som Team Manager är ditt fokus att utveckla ditt team till att nå våra målsättningar inom bland annat försäljning och kundnöjdhet. Vi arbetar med det coachande förhållningssättet som metod och stöttar genom kontinuerlig medlyssning. Utöver detta innefattar arbetsuppgifterna också att genomföra utvecklingssamtal, analyser, verksamhetsplanering och utbildning.

Som Team Manager har du ansvaret för försäljningen inom ditt team och vi lägger stor vikt vid din förmåga att entusiasmera, motivera och förmåga att arbeta mot uppsatta mål. ACE är verksamma på den nordiska marknaden och du kommer att samarbeta med Team Managers i Norden och
ACE interna organisation. Du rapporterar till Account Manager.

Du är en driven person med erfarenhet av försäljning och kundservicearbete. Du är en strukturerad och inspirerande ledare som kan hantera snabba förändringar.

Du är resultatorienterad, målfokuserad och strävar efter att med din entusiasm och ditt engagemang få dina medarbetare att nå och överträffa sina mål. Du har en positiv inställning och brinner för att hjälpa dina medarbetare att utvecklas.

Som arbetsgivare ställer GoExcellent höga krav, men erbjuder samtidigt ett spännande och omväxlande arbete. Det är din personlighet och attityd som är avgörande.

Kvalifikationer

Du har:

• Minst godkänt gymnasiebetyg i svenska A
• Minst godkänt gymnasiebetyg i engelska A
• Minst godkänt gymnasiebetyg i matematik A
• Goda språkkunskaper i svenska, både muntliga såväl som skriftliga, samt engelska

Meriterande är:

• Kunskaper i arbetsrätt
• Tidigare ledarerfarenhet
• Ledarutbildning
• COPC kännedom
• Erfarenhet av att coach inom försäljning
• Minimum 1 års arbetslivserfarenhet av Contact Center eller liknande.
Publiceraddatum: 2015-03-10
Yrkesbenämning: Teamledare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid TillsvidareLön enligt kollektivavtal / Enligt överenskommelse
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-09
Referens:
Webbplats: http://goexcellent.zerolime.se/show.aspx?src=AMS&id=D882E888-4F82-4D5E-B912-E5EE9525244B
Epostadress:
Övrigt: Ansöker gör du genom att använda länken nedan.
Arbetsplats: 
Adress: GoExcellent Sweden AB
Borgmästaregatan 5
39235  Kalmar Sverige
Hemsida: http://www.goexcellent.com/
  

Platsannons

Stylist

Kort beskrivning av företaget:
Vi behöver dig! Permanent Fransförlängning är en tillförlitlig teknik som ger kunderna möjligheten att se perfekt sminkade ut hela tiden. Det är helt enkelt mascaran som alla kvinnor väntat på och intresset för detta har exploderat i vår region Fransförlängning Kalmar är ett företag som funnits i nästan tre åt. Vi består av 12 certifierade fransstylister och en receptionist och vi älskar vårt jobb! Vi finns mitt i centrala Kalmar i en nästan 300 kvadratmeter stor salong som andas fransar och expertis och vi söker nu Dig till vårt team! Förutom singel-, och volymfransar så erbjuder vi även kunderna bryndesign, spray tan, semipermanent mascara, make up rådgivning och konsultation. Sitter du på andra kunskaper som du tror skulle berika vår salong ytterligare är du självklart välkommen att söka även för det!

Beskrivning av arbetsuppgifter:
Vi söker antingen efter dig som redan är certifierad fransstylist och jobbar med detta idag eller dig som är sugen på att utbilda dig och sedan börja jobba hos oss. Visar du oss under intervjun samt under utbildningen att du är rätt person för oss så tvekar vi inte att välkomna dig ombord! Läs gärna mer info På vår hemsida www.fransforlangningkalmar.se

Beskrivning av kvalifikationer:
Kassavana och kunderfarenhet är meriterande men inte ett krav. Vi ser att du har möjlighet att jobba 100%. Vi ser även att du som söker planerar att bo i Kalmar under en längre tid. Vi har oerhört höga krav på kvalitén i ditt arbete och hantverk. Vi ser fram emot att utöka vår stab med ytterligare en fransstylist och göra fler ögon vackrare i Kalmar. Välkommen med din ansökan!
Publiceraddatum: 2015-03-10
Yrkesbenämning: Stylist
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidDu lägger ditt schema själv efter dina egna önskemål.Timlön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-05-01
Referens:
Webbplats:
Epostadress: info@fransforlangningkalmar.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Fransförlängning Kalmar Lash Academy

39232  KALMAR 
Hemsida: http://www.fransforlangningkalmar.se
  
Platsannons

Allmänspecialist till vårdcentral

Om uppdraget

Vi söker allmänspecialist till uppdrag på vårdcentral i Kalmar län. Det finns möjligheter att anpassa tjänstgöring och omfattning efter dina önskemål. Meriterande om man behärskar journalprogrammet Cosmic.Om oss

Vi på Centric Care är specialiserade på bemanning av läkare, sjuksköterskor, medicinska sekreterare och övrig vårdpersonal i Sverige och Norge.
Vi har bemannat hälso- och sjukvården sedan 2000, tidigare under namnet Xtra Care och är ett av Skandinaviens ledande bemanningsföretag.

Centric Care är ett auktoriserat bemanningsföretag som är medlem i Almega, Bemanningsföretagen. Vi har tecknade kollektivavtal med Vårdförbundet, Läkarförbundet, Kommunal och Unionen. Detta innebär en trygghet för dig som medarbetare. Centric Care har lång erfarenhet av bemanning i sjukvården och behöver just din yrkeskompetens. Vi kan erbjuda dig goda villkor och varierande uppdrag över hela landet, både kort- och långsiktiga uppdrag. Våra kunder är landsting, kommuner och privata vårdgivare.Vi har kontor i Göteborg, Stockholm och Oslo.
Vi erbjuder
- Konkurrenskraftiga löner
- Löneutbetalningar 2 gånger i månaden
- En egen kontaktperson
- Träningskort med rabatt på Nordic Wellness
- Konsultträffar
- Uppdrag i både Sverige och Norge

Dina arbetsuppgifter

Sedvanliga uppgifter för allmänläkare. Välkommen att kontakta Henrik Åhlander för mer information om placering och aktuella veckor.

Din profil

Leg. läkare med specialistkompetens i allmänmedicin alternativ läkare med relevantt erfarenhet.

Goda kunskaper i svenska språket, i tal och skrift.
Publiceraddatum: 2015-03-10
Yrkesbenämning: Läkare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
3 - 6 månaderHeltidHeltid VisstidsanställningEnligt överenskommelse
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-03
Referens: 3111
Webbplats: http://www.centric.eu/SE/Default/Care/Lediga-uppdrag?jaid=3111
Epostadress:
Övrigt: Vi föredrar ansökningar via webben
Arbetsplats: 
Adress: Centric Care
Lindholmspiren 9
41756  Göteborg Sverige
Hemsida: http://www.centric.eu/care
  

Platsannons

Extrajobba med läxhjälp, Kalmar

SmartStudies är Sveriges ledande företag som arbetar med läxhjälp både i hemmet och online. Hos oss får du en bra lön, ett meningsfullt arbete, personlig utveckling, en merit för framtiden och många inspirerande kolleger.

Om arbetet:

BRA LÖN - Du tjänar mellan 105 och 155 kr i timmen (inklusive semesterersättning) och jobbar minst 120 minuter åt gången. Lönen varierar beroende på avståndet till din elev.
MENINGSFULLHET - Du är med och förändrar unga människors liv.
COACHING - Du får kontinuerlig coaching av våra utbildningsspecialister
FLEXIBILITET - Du väljer själv hur mycket du arbetar, och i vilka ämnen du undervisar
UTVECKLING - Du lär dig att lära ut och ta ansvar
EN MERIT - Du får ett arbete som sticker ut på ditt CV, som visar på ledaregenskaper och god retorisk förmåga

Krav för att söka på denna annons är att du har ett slutgiltigt/nuvarande gymnasiebetyg på minst 16.0 (utan meritpoäng) samt ska kunna undervisa enligt följande ämnen: Matematik, fysik och kemi för gymnasieår 1

Mer om eleven:
Årskurs: Gymnasieår 1
Postort: Kalmar
Antal tillfällen per vecka: 2
Antal minuter per tillfälle: 120
Önskat startdatum för undervisningen: Omgående
OBS. Ange referens: 1MHMFK20150310
Undervisningen sker hemma hos familjen.


Jobbar du hos oss har du möjlighet att söka fler uppdrag senare, detta kommer bli din första elev. Om du inte kan hjälpa just denna elev så kan du även söka en generell tjänst på vår hemsida. Ansökningsdag: familjen vill ha hjälp omgående så sök redan idag! ANSÖK NU DIREKT - ANSÖKAN TAR MINDRE ÄN 2 MINUTER OCH DU FÅR SVAR INOM 2 ARBETSDAGAR http://www.smartstudies.se/extrajobba-som-privatlarare-pa-smartstudies/

Vi kontaktar dig därefter inom kort och bestämmer en tid som passar dig för din personliga intervju.

Tillträdesdag brukar vara inom en vecka efter du har haft din intervju, men oftast tar det bara någon enskild dag. Tjänsten är en tillsvidaranställning. SmartStudies är Sveriges ledande läxhjälpföretag som arbetar med läxhjälp både i hemmet och online. Vi finns i många städer i Sverige. Några av dem är: Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Karlstad, Linköping, Norrköping, Helsingborg, Lund, Örebro och Västerås. Mer information om oss och hur vi arbetar med läxhjälp och privatundervisning finner du på vår hemsida: http://www.smartstudies.se/

Svar på alla frågor som du inte hittar på www.smartstudies.se/extrajobba-som-privatlarare-pa-smartstudies/ hittar du på: www.smartstudies.se/svar Det är viktigt att du kontrollerar att din fråga inte redan finns besvarad innan du ringer eller startar en chatt. Utbildningsspecialisterna på kontoret kan då investera mer än dubbelt så mycket tid på våra elevers utveckling ? och på att stötta lärarna.
Publiceraddatum: 2015-03-10
Yrkesbenämning: Elevassistent
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareDeltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag:
Referens: 1MHMFK20150310
Webbplats:
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: SMART LÄXHJÄLP SVERIGE AB
BREVIA
11479  STOCKHOLM Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Utåtriktad butiksdemonstratör i Kalmar med omnejd

Retail24 - professionella försäljningstjänster, etablerades i Norge 2002 vi är i idag en organisation med ca 850 anställda. Retail24 är verksamma i samtliga nordiska länder och har specialiserat sig på försäljningstjänster mot dagligvaruhandeln, detalj- och fackhandeln. Bland våra kunder finner Ni flera av de största leverantörerna inom dagligvaruhandeln. Vi har försäljningskonsulenter, varuplock, merchandiser, specialister på varuplaceringar och demopersonal i vår stab.

Retail24 söker nu efter de rätta personerna till vårt team! Är du den vi söker?Är du vår nästa demonstratör?


Har du intresse för mat och människor?

Har lätt att ta kontakt med folk?

Vill du jobba med marknadsföring och demonstrera ute i butik och har ett stort intresse för försäljning!

Då kan du vara vårt nya tillskott på Retail24! 

Retail24Sverige är en del av Retail24 grupp där vi är representerade i hela Norden med huvudkontor i Norge.

Vi arbetar med försäljning, demonstrationstjänster och merchandising i den Svenska dagligvaruhandeln.

Vi besöker även fackhandel och i viss utsträckning elektronikhandeln.

Vad innebär jobbet?

Att jobba som demonstratör innebär att DU har ett brinnande intresse för människor och försäljning. Du skall på ett professionellt sätt marknadsför kundens produkt ute i butik.

Det är då viktigt att du med den grundläggande kunskap och utbildning som du får av oss, tillsammans med din förmåga övertyga kunden att köpa produkten på ett tryggt och informativt sätt representerar kunden i butik.

Därför är det även viktigt att du i din roll bemöter varje kund på ett välkommande sätt!

Inför dessa uppdrag utbildas man antingen på vårt kontor i Stockholm, i butik eller hos kund

Kravprofil:


* Vara aktiv vid varje kundmöte
* Säljande
* Självgående och lösningsorienterad
* RepresentativLojal, pålitlig och ansvarstagande
* Bil och körkort

 Meriterande:

- Mat och dryckesintressad 

- Erfarenhet av demonstrationer/sälj
Publiceraddatum: 2015-03-10
Yrkesbenämning: Säljkonsulent
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareDeltidDeltid BemanningMånatlig löneutbetalning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-09
Referens:
Webbplats: http://www.staffrec.se/viewjob.php?source=AMS&id=61669
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Retail24 Sweden AB
Ekbacksvägen 28
11343  Bromma Sverige
Hemsida: www.retail24.se
  
Platsannons

Försäkringsförmedlare till framgångsrikt företag

Om Bravura:

Bravura levererar rekryterings- och bemanningslösningar inom hela tjänstemannaområdet, över hela landet.

Vårt mål är att förenkla rekryteringsprocessen, både för dig som söker nytt jobb och för de företag som vill anställa nya medarbetare. Genom att hålla en tydlig dialog, vara snabba och anpassningsbara samt med en passion för det vi gör säkerställer vi en framgångsrik rekryteringsprocess för alla parter.

Om kunden:

Bravura söker en försäkringsförmedlare till Söderberg & Partners. De är ett av de ledande företagen i Sverige inom försäkringar, finansiella produkter och som fristående rådgivare. De har cirka 50 kontor runtom i landet och denna tjänst är placerad på deras kontor centralt i Kalmar. De erbjuder dig en viktig och ansvarsfull roll med utvecklingsmöjligheter.

I rollen som försäkringsförmedlare kommer du att arbeta på avdelningen för sak-frågor. Du arbetar framförallt med nykundsbearbetning men även med att upprätthålla och fördjupa befintliga kundrelationer. I rollen ser du till att kunderna får bästa möjliga service, du agerar rådgivare samt upphandlar försäkringsprogram. Du ansvarar för egen budget och arbetar såväl självständigt som i team.

Arbetsuppgifter:

I rollen som försäkringsförmedlare kommer du att arbeta på avdelningen för sak-frågor. Du arbetar framförallt med nykundsbearbetning men även med att upprätthålla och fördjupa befintliga kundrelationer. I rollen ser du till att kunderna får bästa möjliga service, du agerar rådgivare samt upphandlar försäkringsprogram. Du ansvarar för egen budget och arbetar såväl självständigt som i team.

Profil:

-Minst två års arbetslivserfarenhet som försäkringsförmedlare inom sak-frågor
- Du talar och skriver obehindrat på svenska
- Mycket goda kunskaper i engelska
- Körkort B

Personliga egenskaper
För att trivas i denna roll ser vi att du är ambitiös, har en stark drivande sida och du brinner för nya utmaningar. Din sociala kompetens, positiva förhållningssätt och ditt starka engagemang kommer att vara mycket uppskattat på företaget. Du brinner för kundkontakter, sälj och att ge förstklassig service. Vidare har du ett stort intresse för branschen och vill utvecklas inom denna. Stort vikt kommer att läggas på din personliga lämplighet för denna tjänst.

Övrig information:

Start: Enligt överenskommelse
Plats: Kalmar
Lön: Fast lön enligt överenskommelse
Kontakt: Bravura, tel. 031-788 09 83

Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval av ansökningar. Ansökan sker på www.bravura.se. Välkommen att söka!

Sökord: säljare, sälj, förmedlare, rådgivare, försäkring, heltid, Kalmar
Publiceraddatum: 2015-03-10
Yrkesbenämning: Försäkringsförmedlare/Försäkringsmäklare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid., Heltid TillsvidareEnligt överenskommelse.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-10
Referens:
Webbplats: http://www.bravura.se/lediga-jobb/forsakringsformedlare-till-framgangsrikt-foretag-718501/
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Bravura
Hornsbruksgatan 28
11734  0880 Sverige
Hemsida: www.bravura.se
  

Platsannons

Servitör/Servitris

Restaurang Athena i Kalmar söker servitriser med förekommande arbetsuppgifter på restaurang.

Utbildning/Erfarenhet
Kassavana samt erfarenhet av restaurangjobb.
Publiceraddatum: 2015-03-10
Yrkesbenämning: Servitör/Servitris
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
3 - 6 månaderHeltid/DeltidSommarvikariat juni-augusti som kan fortsätta under hösten. Tjänstgöringsgrad 80-100 %. Kan bli aktuellt med anställning tidigare.Enligt överenskommelse,
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-05-15
Referens:
Webbplats:
Epostadress:
Övrigt: Lämna eller skicka in CV, gärna med bild, till Restaurang Athena, Norra Långgatan 8, 39232 Kalmar.
Arbetsplats: 
Adress: Restaurang Athena
Norra Långgatan 8
39232  KALMAR 
Hemsida:
  

Platsannons

Kock/Kokerska

Restaurang Athena i Kalmar söker kock med minst 5 års erfarenhet. Inriktning husmanskost.
Publiceraddatum: 2015-03-10
Yrkesbenämning: Kock/Kokerska
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid/DeltidTillsvidareanställning 80-100 %.Enligt överenskommelse.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-05-15
Referens:
Webbplats:
Epostadress:
Övrigt: Lämna eller skicka in ansökan, gärna med bild, till Restaurang Athena, Norra Långgatan 8, 39232 Kalmar.
Arbetsplats: 
Adress: Restaurang Athena
Norra Långgatan 8
39232  KALMAR 
Hemsida:
  

Platsannons

Pizzabagare

Restaurang Athena i Kalmar söker pizzabagare med erfarenhet .
Publiceraddatum: 2015-03-10
Yrkesbenämning: Pizzabagare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
3 - 6 månaderHeltid/DeltidSommarvikariat juni-september som kan leda till längre anställning. Tjänstgöringsgrad 80-100 %. Kan bli aktuellt med tidigare anställning.Enligt överenskommelse.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-05-15
Referens:
Webbplats:
Epostadress:
Övrigt: Lämna eller skicka in CV, gärna med bild, till Restaurang Athena, Norra Långgatan 8, 39232 Kalmar.
Arbetsplats: 
Adress: Restaurang Athena
Norra Långgatan 8
39232  KALMAR 
Hemsida:
  
Platsannons

Skolvaktmästare

I Kalmar är det alltid nära till rekreation och naturupplevelser. Oavsett var du bor i kommunen, har du aldrig långt till havet. Här finns gott om möjligheter till ett kustnära boende. Tillsammans med en bra kommunal service och ett stort utbud av handel och nöjen ger det en mycket hög livskvalitet.

Kommunens arbetsplatser representerar verksamheter med cirka 150 olika yrken på åtta förvaltningar och tillsammans är vi 5 000 anställda.

Kalmar kommun arbetar aktivt för jämställdhet och mångfald i arbetslivet och vill därmed tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald kan tillföra verksamheten.

Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för våra barn och ungdomar i ett 1-16- årsperspektiv, dvs för öppen förskola, förskola, familjedaghem, förskoleklass, fritidshem, särskola och skola år 1-9.

På barn- och ungdomsförvaltningen arbetar cirka 1500 personer uppdelade på 21 enheter.

Dörbyskolan ligger i Smedby, ett samhälle ungefär en mil väster om Kalmar.

Vi erbjuder följande verksamheter:
Förskoleklass
Skola 1-5
Fritidshem

Dörbyskolan tar emot c:a 320 elev i åldrarna 6-12 år.

ARBETSUPPGIFTER
Alla förekommande arbetsuppgifter inom vaktmästeri i skola och förskola samt kunskaper inom systematiskt brandskyddsarbete.
Fastighetsskötsel ingår då en del av tjänsten är riktad mot serviceförvaltningen, mindre reparationer, brandlarmsutrustning, ventilation, värme, VVS.


KVALIFIKATIONER
Du är noggrann och serviceinriktad, både mot personal och barn/elever.
Du har förmåga att samarbeta med flera olika yrkeskategorier, vaktmästarkollega, ledning för förskola/skola, pedagoger samt personal på serviceförvaltningen.
Vi ser erfarenhet inom datorer och kringutrustning som meriterande.


ÖVRIGT
För att alla ansökningar ska bli likvärdigt granskade vid urvalsprocessen måste du söka via länken i varje specifik tjänst. OBS: Skicka INTE din ansökan via E-post eller brev.

Vi undanber oss erbjudanden och försäljningssamtal om annoserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.
Publiceraddatum: 2015-03-10
Yrkesbenämning: Skolvaktmästare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid. 100% Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde 2015-08-01, eller enligt överenskommelse.Månadslön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-03-31
Referens: A455811
Webbplats: http://www.aditrorecruit.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=89fec3db-823b-4627-8b2e-3b171c738b04&TK=6db4394c-8859-4995-923f-0ab604fda508
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Kalmar kommun, Dörbyskolan
Box 611
39126  KALMAR Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Biträdande rektor

I Kalmar är det alltid nära till rekreation och naturupplevelser. Oavsett var du bor i kommunen, har du aldrig långt till havet. Här finns gott om möjligheter till ett kustnära boende. Tillsammans med en bra kommunal service och ett stort utbud av handel och nöjen ger det en mycket hög livskvalitet.

Kommunens arbetsplatser representerar verksamheter med cirka 150 olika yrken på åtta förvaltningar och tillsammans är vi 5 000 anställda.

Kalmar kommun arbetar aktivt för jämställdhet och mångfald i arbetslivet och vill därmed tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald kan tillföra verksamheten.

Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för våra barn och ungdomar i ett 1-16- årsperspektiv, dvs för öppen förskola, förskola, familjedaghem, förskoleklass, fritidshem, särskola och skola år 1-9.

På barn- och ungdomsförvaltningen arbetar cirka 1500 personer uppdelade på 21 enheter.

Dörbyskolan ligger i Smedby, ett samhälle ungefär en mil väster om Kalmar.

Vi erbjuder följande verksamheter:
Förskoleklass
Skola 1-5
Fritidshem

Dörbyskolan tar emot c:a 320 elev i åldrarna 6-12 år.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en biträdande rektor med lärarutbildning för grundskola.
Arbetsuppgifterna kommer bland annat att innefatta schemaläggning, tjänstefördelning, skolskjutsfrågor, VFU-samordning, brandskyddsarbete och delaktighet i elevhälsaarbetet.

KVALIFIKATIONER
Du ska ha stor pedagogisk insikt som Du fått genom utbildning och erfarenheter från grundskola.

Du ska också ha erfarenhet från arbete med elever i behov av särskilt stöd och gärna erfarenheter som skolledare eller liknande.

Du ska ha god datavana, gärna erfarenhet av administrativa system och god förmåga att driva utvecklingsarbete.

Stor vikt läggs vid personliga egenskaper och samarbetsförmåga.


ÖVRIGT
För att alla ansökningar ska bli likvärdigt granskade vid urvalsprocessen måste du söka via länken i varje specifik tjänst. OBS: Skicka INTE din ansökan via E-post eller brev.

Vi undanber oss erbjudanden och försäljningssamtal om annoserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.
Publiceraddatum: 2015-03-10
Yrkesbenämning: Biträdande rektor
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid. 100% Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde 2015-05-01 eller enligt överenskommelse. .Enligt avtal.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-03-31
Referens: A455827
Webbplats: http://www.aditrorecruit.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=48ca411e-d66c-4a3a-979c-6d5027e71bd6&TK=bc25e8fb-0598-463d-b79d-bc706c367c62
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Kalmar kommun, Dörbyskolan
Box 611
39126  KALMAR Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Arbetsmiljöingenjör

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Landstingshälsan i Kalmar län är en länsövergripande resurs. Våra kunder finns inom landstinget. Vår verksamhetsidé är att erbjuda landstingets anställda vår samlade kompetens och våra tjänster inom arbetsmiljö och rehabilitering. Till centralen Kalmar söker vi nu en

Arbetsmiljöingenjör
Tillsvidareanställd
Placering Kalmar

Arbetsuppgifter:
vara konsult i arbetsmiljöfrågor, medverka i utbildning och informationsverksamhet, arbeta med förebyggande insatser såsom planering och förändring av arbetsplatser/arbetsmiljöer, i nära samarbete med övriga teamet delta i arbeten som syftar till att förbättra arbetsmiljön för våra kunder.
Du skall vara en aktiv samarbetspartner till Landstinget på alla nivåer i rådgivning, utbildning och en viktig partner i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Vidare skall du vara delaktig vid tekniska mätningar, kartläggningar och riskbedömningar tex. Inom områdena buller, belysning, inneklimat, vibrationer och kemikalier.


Kvalifikationer
Vi söker dig som har arbetsmiljöingenjörsutbildning på högskole- eller universitetsnivå eller annan utbildning eller kompetens som kan bedömas likvärdig. Vi ser gärna att du har några års erfarenhet från företagshälsovård.
Du har ett brinnande intresse för människor i arbetslivet, en helhetssyn och vill gärna arbeta på ett förebyggande och främjande sätt. Vis ser också att du har ett konsultativt förhållningssätt, är drivande, utåtriktad och tar initiativ i såväl kundarbetet som det interna teamarbetet.
Stor vikt läggs på personlig lämplighet. Du har även goda IT-kunskaper. Körkort erfordras.
Publiceraddatum: 2015-03-09
Yrkesbenämning: Arbetsmiljöingenjör
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidVi tillämpar individuell lönesättning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-03-29
Referens:
Webbplats:
Epostadress:
Övrigt: Vi ser gärna att du bifogar personligt brev och CV. Din ansökanskickar du in via Landstinget i Kalmar läns e-rekryteringssystem http://www.ltkalmar.se/jobba-hos-oss/ Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst
Arbetsplats: 
Adress: Landstinget i Kalmar län
Box 601
39126  KALMAR 
Hemsida: http://www.ltkalmar.se
  

Platsannons

Leveranstekniker till TeliaSonera i Kalmar

ARBETSBESKRIVNING:
Academic Work söker för TeliaSoneras räkning en leveranstekniker till deras kontor i Kalmar. Som leveranstekniker kommer du att arbeta på avdelningen Voice, där du tillsammans med 20 kollegor, arbetar med konfiguration, support och leverans av TeliaSoneras tjänster. Fokus kommer att ligga på TouchPoint, som är företagets senaste kommunikationslösning. Eftersom TouchPoint är en IP-baserad växellösning, ökar också behovet av teknisk kompetens vid koordineringen av leveransen. Därför ser vi att du gärna har kunskaper om IP-baserad trafik och nätverk (TCP/IP).

Den här rekryteringsprocessen hanteras av Academic Work och TeliaSoneras önskemål är därför att alla samtal och mail kring tjänsten går till Academic Work och Oscar Holm. Du når ansvarig kontaktperson på oscar.holm@academicwork.se

Uppdraget är en del av vår personaluthyrning. Du kommer vara anställd av Academic Work och arbeta som konsult hos TeliaSonera. Företagets intention är att du på sikt ska kunna bli anställd direkt hos dem, förutsatt att alla parter är nöjda med samarbetet.

ARBETSUPPGIFTER:
Som leveranstekniker så kommer du att arbeta med TeliaSoneras tjänster inom Voicesegmentet. Fokus kommer att ligga på TouchPoint. Som leveranstekniker följer du kunden under leveransfasen och ser till att tjänsterna kommer i drift. Du agerar specialist, och hjälper till med kunddatainsamling, lösningsdesign, dataöverföring, konfiguration och uppstart. Att du är kommunikativ är viktigt, då du kommer att ha mycket kontakt med kund i tal och skrift, samt i form av workshops, där du givetvis utnyttjar TeliaSoneras kommunikationstjänster fullt ut.

VI SÖKER DIG SOM:
Är kund- och serviceinriktad och som trivs med att arbeta proaktivt och hitta innovativa lösningar. Då arbetet sker både på egen hand och i team, är det önskvärt att du trivs med självständigt arbete, men också med att arbeta i en grupp. Då arbetet kräver mycket kontakt med kund ser vi att du är kommunikativ och har lätt för att uttrycka dig, både i tal och i skrift.

För att passa in i rollen som leveranstekniker tror vi att du har:

* Grundläggande kunskap om IP-baserad trafik och nätverk (TCP/IP)

* Förståelse av telekom - funktionella kunskaper om kundbehov.

* Felsökningsvana, då arbetet till stor del handlar om att se orsak och verkan och proaktivt kunna finna lösningar på befintliga och framtida problem.

* En kommunikativ sida - leveransprocessen är kundnära och innebär mycket dialog med kund i både tal och skrift. Du behöver därför ha en förmåga att kunna anpassa dialog och material så att budskapet kommer fram i workshops och i dialog med kund.

Meriterande kunskaper:

* Kunskap om Telepo BCS.

* Kunskap om AD (Active directory), Lync och Exchange.

* MCTS Mircosoft Technical Specialist- Inom områden som Windows Operativsystem och Office mfl.

* Tidigare erfarenhet av Unified Communications, molntjänster, IP-baserade växeltjänster, MDM.

Sök tjänsten genom att klicka på Ansök nedan. Vi går igenom urvalet löpande.
Publiceraddatum: 2015-03-09
Yrkesbenämning: IT-tekniker/Datatekniker
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
3 - 6 månaderHeltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag:
Referens:
Webbplats:
Epostadress: oscar.holm@academicwork.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Academic Work AB/Linköping
Drottninggatan 23
58225  LINKÖPING Sverige
Hemsida: http://www.academicwork.se
  
Platsannons

Bilspekulant - observatör sökes i Kalmar!

Vill du ha betalt för att shoppa?

Arbetet som Mystery Shopper/Observatör för Daymaker är ett roligt och flexibelt extrajobb som passar perfekt för dig som tycker om att besöka butiker.

Just nu har vi flera uppdrag i Kalmar under mars och april månad!

Vi söker bla dig som är intresserad av bilar och vill vara med och utvärdera hur olika bilmärken/återförsäljare hanterar kundmötet.

Vi undersöker vilket bemötande kunden får vid bilköp. Uppdraget går ut på att du agerar kund och utvärderar bemötande, samtal, provkörning mm. Daymaker mäter regelbundet återförsäljare av olika varumärken och om du är bilintresserad så är detta det perfekta extrajobbet. Du erbjuds uppdrag via mail och väljer själv vilka uppdrag du har möjlighet att genomföra. Arbetet som bilobservatör (mystery shopper) är ett roligt och flexibelt extrajobb.

Vi genomför även uppdrag inom restaurangbranschen, mode, resor mm. Du får naturligtvis även möjlighet att genomföra dessa uppdrag om du vill.

Vi söker dig som är noggrann, observant och van att arbeta självständigt under eget ansvar. Du ska ha tillgång till en dator och en mobiltelefon med kamera då en del av vår kommunikation sker via mobil. Du måste vara minst 18 år gammal och ha körkort.

Vill du veta mer om Daymaker och vad arbetet innebär är du välkommen att besöka vår hemsida www.daymaker.se

Låter det intressant? Fyll i en ansökan redan idag på vår hemsida: http://daymaker.se/observatorer/introduktion

Alla medarbetare erhåller sin ersättning på månadsbasis och ersättningen är baserad på antalet genomförda uppdrag. Omfattningen kan varierar mellan en till tio observationer per månad beroende på hur många av våra kunder som väljer att lägga observationer på orten. Tjänsterna tillsätts snarast.

Välkommen med din ansökan!

Om Daymaker
Daymaker AB är experter på kundmötet. Vi arbetar med ledande kedjor i Sverige och mäter kundupplevelse via bland annat Mystery Shopping, Mystery Calling och Mystery Web. Med hjälp av våra observatörer och vår webbaserade teknologi ger vi kunden en bild av vad som verkligen sker i servicemötet, d.v.s. sanningens ögonblick!
Publiceraddatum: 2015-03-09
Yrkesbenämning: Anonym konsument
Antal platser: 3
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
11 dagar - 3 månaderDeltidLäs mer på www.daymaker.se/observatorerLön per observation
Ansökan: 
Sista ansökningsdag:
Referens:
Webbplats:
Epostadress:
Övrigt: Ansök här: http://daymakerapp.se/ObserverApply.aspx?OfficeId=3
Arbetsplats: 
Adress: Daymaker AB
Storgatan 26
64530  STRÄNGNÄS Sverige
Hemsida: http://www.daymaker.se
  
Platsannons

Sjuksköterskor till Kriminalvården

Är du nyfiken på hur det är att arbeta inom kriminalvården?
Då är du rätt person för oss!

Vi kan erbjuda dig ett intressant uppdrag på ett häkte/anstalt i Kalmar v. 25-31 med möjlioghet till förlängning.
Du har minst två års yrkesvana och ser frihet och omväxling som viktiga inslag i ditt arbetsliv. Vi ser gärna att du har erfarenhet från arbete inom psykiatrin. Du har möjligheten att vara med och påverka om du vill arbeta hel- eller deltid.

Vi erbjuder en generös sommarbonus och kommer du från annan ort kan vi hjälpa dig med resa och boende.

Rent a Nurse är en av Sveriges första och idag ledande aktörer när det gäller bemanning av sjuksköterskor.
Vi kan erbjuda dig nya, intressanta uppdrag. Både långa och korta vilket ger stor variation och ett kontaktnät som hela tiden växer.
Du får möjlighet till kompetensutveckling och en arbetsgivare som bryr sig och är lyhörd för just dina önskemål. Självklart får du personlig service av vår engagerade personal som gör det där lilla extra för just dig och som hjälper till med allt kring uppdragen. Du har möjlighet att själv välja om du vill arbeta hel- eller deltid.

Vi erbjuder:
-Goda anställningsvillkor
-Bra lön
-Möjlighet att arbeta som underkonsult
-Trevligt boende ordnas vid behov
-En generös rekryteringsbonus till dig som jobbar för oss och hjälper oss att rekrytera in sjuksköterskor.

Rekrytering sker löpande så välkommen med din ansökan redan idag!

Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta Konsultchef Pamela Hedström. Tel: 0728-87 73 16
pamela.hedstrom@rentanurse.se

OM OSS
Rent-A-Nurse Scandinavia AB - Specialisten på sjuksköterskebemanning. Rent-A-Nurse är ett av de största bemanningsföretagen inom vårdsektorn. Startade år 2002 och hyr idag ut sjuksköterskor, undersköterskor och läkarsekreterare till såväl offentlig som privat sektor.

Vi vill vara en trygg och lyhörd arbetsgivare för dig som värderar frihet, omväxling och spännande utmaningar i din roll som sjuksköterska. Det betyder i klartext fungerande rutiner men också värme, gemenskap, kompetensutveckling och omtanke.
Hos oss trivs man att arbeta!
Publiceraddatum: 2015-03-09
Yrkesbenämning: Sjuksköterska, grundutbildad
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
11 dagar - 3 månaderHeltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-05-08
Referens:
Webbplats:
Epostadress: infovg@rentanurse.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Rent-A-Nurse Scandinavia AB
Södra Drottninggatan 26
45140  Uddevalla Sverige
Hemsida: http://www.rentanurse.se
  

Platsannons

PRODUKTIONSANSVARIG KYCKLING - NORRSTÄVLÖ GÅRD AB, LÄCKEBY

Norrstävlö Gård AB bedriver ett modernt lantbruk där gårdens resurser tas tillvara i ett kretslopp. Gården producerar 2 miljoner kycklingar per år. Växtodlingen bedrivs på ca 700 ha åkermark och utnyttjas tillsammans med skogen till bl.a. energiproduktion för eget behov. Stävlö ligger 1,5 mil norr om Kalmar utmed kusten. Idag arbetar 6 personer på gården.

PRODUKTIONSANSVARIG KYCKLING - NORRSTÄVLÖ GÅRD AB, LÄCKEBY

Vi söker en engagerad, ambitiös och initiativrik person till rollen som huvudansvarig för kycklingproduktionen på Norrstävlö Gård. Den vi söker får en betydande roll i företagets fortsatta utveckling. Dina ansvarsområden blir att planera verksamheten, kycklingskötsel, foderplanering, utrustning, underhåll m.m. Vidare ska du följa förändringar i branschen och driva utvecklingen inom området framåt. För att lyckas i rollen är du ansvarstagande, positiv och händig. Du ska också ha en god samarbetsförmåga och ett djurintresse.

Körkort är ett krav, teknisk utbildning är meriterande. Tjänsten är en heltidstjänst och ska tillsättas så snart som möjligt. Skicka din ansökan till martin@stavlo.se, sista ansökningsdag är 2015-03-29. Har du frågor gällande tjänsten är du välkommen att kontakta Sandra Andersson på telefonnummer 070-352 39 99. Välkommen med din ansökan!
Publiceraddatum: 2015-03-06
Yrkesbenämning: Ladugårdsföreståndare/Ladugårdsförman, djuruppf.
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidTillsvidare.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-03-29
Referens:
Webbplats:
Epostadress: martin@stavlo.se
Övrigt: Skicka din ansökan till martin@stavlo.se, sista ansökningsdag är 2015-03-29. Har du frågor gällande tjänsten är du välkommen att kontakta Sandra Andersson på telefonnummer 070-352 39 99. Välkommen med din ansökan!
Arbetsplats: 
Adress: Norrstävlö Gård AB
Stävlö gods 310
39598  LÄCKEBY 
Hemsida:
  
Platsannons

Elgiganten Kalmar söker avdelningsledare Telecom

Elgiganten AB ingår i Elkjøpkoncernen som är en av de största aktörerna inom detaljhandel i Norden. Koncernen ägs av DSG International plc, med huvudkontor i England. Elkjøpkoncernen består av flera olika kedjor i hela Norden; Elkjøp och Lefdal i Norge, Elgiganten i Sverige och på Åland, Elgiganten i Danmark, Gigantti i Finland, Elko på Island och Elding på Färöarna. Alla varuhus i dessa kedjor får sina produkter från ett centralt lager i Jönköping.
Vi har byggt upp en mycket stark position på marknaden genom att ha kompetenta medarbetare, starkt fokus på utbildning och utveckling av personal, kostnadseffektivitet, effektiva logistiklösningar och inköpssystem samt aggressiv marknadsföring av kända märkesvaror. Elkjøpkoncernen växer stadigt och etablerar hela tiden nya varuhus.

I Sverige har vi idag 47 st egenägda varuhus och cirka 30 st franchisevaruhus fördelat över landet från Ystad till Kiruna.


Vill du bli en del av ett vinnande team? Vårt första varuhus öppnades 1994 och sedan dess har vi utmanat våra konkurrenter, pressat priserna på hemelektronik och erövrat den svenska marknaden. Vi har idag 75 varuhus i Sverige med cirka 2200 anställda. Vår starka företagskultur präglar vårt sätt att agera vilket är nyckeln till vår framgång. Vi tror på individen och dennes vilja att ta eget ansvar och utvecklas. Därför söker vi dig som har en önskan att göra karriär inom företaget och som genom hårt arbete och ett brinnande engagemang vill bidra till nya framgångar. För att säkra den fortsatta utvecklingen framöver söker vi nya kollegor.

Till vårt varuhus i Kalmar söker vi nu en avdelningsledare Telecom med tidigare erfarenhet av området

Beskrivning av tjänsten:
Som säljare på Elgiganten säljer Du produkter och tjänster inom en av varuhusets produktavdelningar vitvaror, ljud&bild, data och telefoni. Arbetet som säljare innebär att hjälpa och vägleda kunden till den produkt som bäst uppfyller kundens behov. Att ge god kundvård är inte bara viktigt vid köp, utan även före och efter köp. Att kunden är nöjd med sin köpupplevelse är av yttersta vikt för oss och en förutsättning för att kunden ska komma tillbaka och handla just hos oss igen. 

Som avdelningsledare försäljning på Elgiganten har Du ett övergripande drift – och personalansvar över din produktavdelning och Du ingår i varuhusets ledningsgrupp. Som avdelningsledare försäljning är Du ansvarig för avdelningens budget, inköp, kampanjer, försäljning, resultat och uppföljning. Din uppgift som avdelningsledare är därför att motivera och utbilda dina medarbetare för att uppnå så goda försäljningsresultat som möjligt. Som avdelningsledare är Du också ytterst ansvarig för din avdelnings varuexponering, ordning och attraktivitet, allt för att göra varuhuset till kundernas förstahandsval.

Vi söker en Gigant…
För oss är det viktigare att Du passar in i vår starka företagskultur än att Du har en imponerande meritförteckning. Du har en mogen inställning till arbete och har både förmågan och viljan att göra ditt absolut bästa. Därför söker vi dig: 

… som vill ge den bästa servicen!
För att du ska trivas och bli framgångsrik i ditt arbete är det viktigt att du är driven och utåtriktad i din kontakt med kunder och kollegor. Du är ärlig, ödmjuk och lyssnar på kunden och kundens behov. Du är också en motiverande, lojal och hjälpsam person som ställer upp för andra. En Gigant löser de problem som uppstår på ett effektivt sätt. Du har ett brinnande intresse och håller dig uppdaterad gällande företagets produkter.

 … som vill skapa resultat!
Du är en tävlingsmänniska med affärssinne som vill bidra till positiva resultat för företaget. Som Gigant skapar du resultat både individuellt och i grupp. Du arbetar därför hårt och tar dig an dina arbetsuppgifter på ett effektivt, strukturerat och noggrant sätt. Det faller sig naturligt för dig att ta egna initiativ då du är engagerad, ambitiös och målinriktad. 

… som kan leda och motivera andra!
Som avdelningsledare är du en nyckelperson för varuhusets och företagets framgång. Du ska vara en förebild för dina medarbetare genom att vara en föredömlig Gigant. Driften av avdelningen sköts därför inte från kontoret utan resultat nås genom din aktiva medverkan på avdelningen. Då arbetet innebär förändringar, högt tempo och möten med olika människor krävs det att du är flexibel i din ledarroll. Vidare är du en teamorienterad person som har lätt för att kommunicera, delegera och har en vilja att få dina medarbetare att utvecklas. Vi ser gärna att du har dokumenterad ledarerfarenhet samt erfarenhet från detaljhandeln.

Vi erbjuder:

* Avtalsenlig lön och pension
* Generöst bonusavtal och förmåner
* En utpräglad företagskultur
* Omfattande utbildningsprogram inom försäljning, kundvård, ledarskap och personlig utveckling
* Goda karriärmöjligheter

Vi på Elgiganten värdesätter mångfald inom företaget och välkomnar därför alla sökande, oavsett kön, ålder eller etnisk bakgrund.

Vi ser fram emot att ta del av din ansökan. Klicka på länken nedan, "Skicka ansökan", för att söka denna tjänst.

Med vänliga hälsningar

Carola Blomberg
Varuhuschef Kalmar

Vid frågor, kontakta varuhuschef.kalmar@giganten.se.

Sista ansökningsdag: 2015-03-31

Anställningsgrad: Heltid

Arbetstider:"Dagtid, kvällar och helger"

Tillträde: "Snarast"
Publiceraddatum: 2015-03-06
Yrkesbenämning: Avdelningschef, butik
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidtillsvidare tillsvidare enligt avtal
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-03-31
Referens:
Webbplats: https://el-giganten.easycruit.com/vacancy/application/1352419/72941?channel=amv&iso=se
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Elgiganten
Bilbyggarvägen 10
39356  Kalmar Sverige
Hemsida: http://www.giganten.se
  
Platsannons

Kurator till Praktiska Gymnasiet Kalmar

Skolkurator till Praktiska Gymnasiet Kalmar.

Praktiska är skolan mitt i arbetslivet och vi är störst i Sverige inom gymnasial lärlingsutbildning. Vi finns för de elever som vill ta en yrkesexamen för att kunna arbeta, starta eget eller läsa vidare efter gymnasiet. Praktiska har sedan 1999 utvecklat en modell för lärlingsutbildningar och har som ambition att fortsätta leda utvecklingen av yrkesutbildningar som möter arbetsmarknadens krav. Idag driver vi gymnasieskolor på 36 orter i Sverige med ca 4800 elever och ca 800 anställda. Vi arbetar hela tiden efter att utvecklas och driva vår idé framåt för att utbildningen ska bli den bästa.

Vi arbertar utifrån att ingen individ är den andra lik. Inom skolhälsovården arbetar vi i elevhälsoteam. Teamet arbetar tillsammans med rektor och pedagogisk personal för att främja varje elevs välbefinnande, utveckling och lärande för att nå sina studiemål. På våra skolor är relationen mellan personal och elev av stor vikt.

Skolan i Kalmar har idag ca 12 anställda som utbildar ca 100 jobbsugna talanger! Vi är en mindre skola med stor gemenskap mitt i hjärtat av arbetslivet.

Om du tycker om utmaningar och vill vara med att bygga upp våra elevers hälsa så kan du vara den personen som vi söker. Vi söker dig som är socionom, beteendevetare eller har annan relevant högskoleutbildning och gärna med erfarenhet av arbete med barn och ungdomar. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Som person bör du vara självgående, öppen, glad och flexibel. Vi erbjuder en kreativ miljö med högt i tak och en laganda utöver det vanliga, alltid med eleven i fokus.

För mer information gå gärna in på vår hemsida www.praktiska.se
Tjänsten är på 4 timmar/vecka, med start så snart som. Tjänsten går att kombinera med utlysta kuratorstjänster i Karlskrona och Växjö.

Skicka ansökan tillsammans med meritförteckning och ett personligt brev till enhetschef Rebecca Wistad rebecca.wistad@vindora.se. Sista dag för ansökan 29/3.

HR-relaterade frågor kan mailas till HR chef: robert.westberg@vindora.se

Fackliga representanter: Björn Torstensson bjorn.torstensson@vindora.se 070-2024921 Lärarförbundet, Marie Wickström, marie.wickstrom@vindora.se 076-0199123 Lärarnas riksförbund, Richard Edström richard.edstrom@vindora.se 0768-281520 Sveriges Skolledarförbund


Varmt Välkommen med din ansökan!
Publiceraddatum: 2015-03-06
Yrkesbenämning: Skolkurator
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareDeltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-03-29
Referens:
Webbplats:
Epostadress: rebecca.wistad@vindora.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Praktiska Gymnasiet Kalmar
Box 5164
40226  Göteborg Sverige
Hemsida: http://www.praktiska.se
  
Platsannons

Linjenätsprojektör

Ericsson Local Services AB är ett bolag inom Ericsson-koncernen. Vi levererar fälttjänster inom telekom- och energibranscherna. Vi befinner oss i ett expansivt skede, och utökar vår verksamhet genom en utökning av de kontrakt vi levererar på inom telekom, men också genom att applicera vår kunskap, processer och verktyg på nya branscher.

Vi är idag drygt 350 medarbetare, främst i södra delen av Sverige.

Kulturen i företaget präglas av öppenhet och ett stort mått av eget, personligt ansvar för att arbetet utförs på bästa möjliga sätt. Vi värdesätter en hög grad av produktivitet, goda resultat och engagemang hos alla som jobbar hos oss.


Som Linjenätsprojektör är ditt övergripande mål att utveckla och bibehålla nöjda och lönsamma kunder. Du involveras tidigt i projekten och mötet med kund för att bidra med din kompetens och erfarenhet i upphandlingen av affären.  Linjenätsprojektörer arbetar främst i projekt som avser fiber och koppar i det allmänna nätet. Du tillhör projektorganisationen och rapporterar till Linjeansvarig.

Projektorganisationen har produktions- och budgetansvar för de åtaganden mot kund som drivs i projektform. Ett projekt åtagande definieras med: start/stopp datum, budget och vad som skall produceras. Projekten varierar i storlek allt från en enkel inkoppling av fiber till företagsfastighet till att bygga stamnät och infrastruktur åt vår beställare Skanova.

Arbetsuppgifter

Du kommer att vara delaktig i arbetet kring projektets offert för att sedan ta ett övergripande ansvar för projektets genomförande. Det innebär att du skapar ekonomiska kalkyler som underlag för offerter samt planerar för optimering, dimensionering och tar fram tekniska lösningar och dokumentation för uppdraget. Du avropar och upphandlar underleverantörer för att skapa ett bra och lönsamt samarbete för specifikt projekt. Ditt ansvar är att gå igenom projektplanen med berörda tekniker och underleverantörer i samband med byggstart.  Du följer kontinuerligt upp projekten och har ett ansvar för budget, tidsplaner, resursplanering samt för avrapportering under projektet och vid dess slut.

Vidare kommer du även att:

* Göra materielspecifikationer
* Beställa material
* Följa upp och rapportera i Telias, Skanovas och Ericsson system
* Ta fram fakturaunderlag och fakturera

Kvalifikationer

Du ska ha en eftergymnasial utbildning inom teknik alternativt ekonomi eller ha motsvarande relevant arbetslivserfarenhet. En förutsättning för tjänsten är att du har mycket god kunskap inom telekomnätets uppbyggnad samt inom produktområdena kabel, fiber, koppar och transmission. Du måste även ha erfarenhet av att projektera och planera schakt i kommunal mark och vägverkets vägar för att kunna utföra dina arbetsuppgifter som Linjenätsprojektör. Du ska minst ha fyra års branscherfarenhet samt 1-2 års erfarenhet av linjenät och som projektör.  Vidare ska du ha utbildning inom Bas-P och Bas-U samt Arbete på väg. Vi ser gärna att du har viss kunskap inom relevanta system så som NICE och Teliasystemet ARP.

Du ska ha goda kunskaper inom:

* CAD och Microsoft Office
* Entreprenadjuridik och Miljöbestämmelser
* Projektmetodik och projektstyrning

Som person är du handlingskraftig, visar vilja och engagemang.  Du är duktig på arbetsstrukturering och planering samt på att ta initiativ. För att lyckas i tjänsten är du affärsmässig och har en mycket god förmåga att bygga kontaktnät, internt likväl som externt, samt kan förstå och svara upp mot intressenters krav och önskemål. Du har en analytisk förmåga och kan se såväl helheten som detaljerna. Vidare är du van att förhandla och har goda kunskaper i både svenska och engelska. Det är ett krav att du har B-körkort.

Vi söker dig som kan ta ett tydligt ägarskap för dina uppgifter och leverera kvalitet på utsatt tid.

Kontaktuppgifter

Du söker tjänsten via www.ericsson.se/lss, vi tar inte emot ansökningar via mail. Har du frågor eller funderingar kring tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Jonna Råstedt jonna.rastedt@ericsson.com 072-5073663. Urval och intervjuer sker löpande. Sista ansökningsdag är 29/3. Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Publiceraddatum: 2015-03-06
Yrkesbenämning: Projekteringsingenjör, bygg och anläggning
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidDagtid x Individuell lönesättning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-05
Referens:
Webbplats: https://lss.easycruit.com/vacancy/application/1352121/58172?channel=amv&iso=se
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Ericsson Local Services AB
Box 4022
43304  Jonsered Sverige
Hemsida: http://www.ericsson.se/lss
  
Platsannons

SEMESTERVIKARIER - Löneadministratör

I Kalmar är det alltid nära till rekreation och naturupplevelser. Oavsett var du bor i kommunen, har du aldrig långt till havet. Här finns gott om möjligheter till ett kustnära boende. Tillsammans med en bra kommunal service och ett stort utbud av handel och nöjen ger det en mycket hög livskvalitet.

Kommunens arbetsplatser representerar verksamheter med cirka 150 olika yrken på åtta förvaltningar och tillsammans är vi 5 000 anställda.

Kalmar kommun arbetar aktivt för jämställdhet och mångfald i arbetslivet och vill därmed tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald kan tillföra verksamheten.

ARBETSUPPGIFTER
Uppdraget som löneadminstratör är att se till att anställda vid Socialförvaltningen får rätt lön, på rätt sätt och i rätt tid. Du ger råd och stöd till förvaltningens chefer och medarbetare i lönerelaterade frågor.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att administrera anställningsavtal, registrera reseräkningar och utlägg. Några veckors introduktion ingår i anställningen. Du får utbildning i vårt lönesystem Personec den 7, 12 och 18 maj.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en avslutad gymnasieutbildning alternativt avslutad eller pågående högskoleutbildning inom området ekonomi/PA eller en adekvat KY-utbildning. Det är en fördel om du har tidigare erfarenhet av arbetsuppgifterna samt kännedom om lönesystemet Personec.
Som person är du noggrann och har ett självständigt och strukturerat arbetssätt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, flexibilitet och samarbetsförmåga.

ÖVRIGT
Du söker tjänsten genom länken i denna annons. För att alla ansökningar ska bli likvärdigt granskade vid urvalsprocessen måste du söka via länken i varje specifik tjänst. OBS: Skicka INTE din ansökan via E-post eller brev.
Publiceraddatum: 2015-03-06
Yrkesbenämning: Löneadministratör
Antal platser: 3
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
11 dagar - 3 månaderHeltidHeltid. 100% Dagtid. Sommarjobb / Säsongsanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.Timlön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-03-31
Referens: T15/2015
Webbplats: http://www.aditrorecruit.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=bb40449a-55fd-4fca-ba80-d3e69572b111&TK=bdb5c1c9-fa02-4def-9699-c805c28ebe04
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Kalmar kommun, Socialförvaltningen - Gemensam administration
Box 611
39126  KALMAR Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Biträdande rektor åk 7-9, Lindsdalsskolorna

I Kalmar är det alltid nära till rekreation och naturupplevelser. Oavsett var du bor i kommunen, har du aldrig långt till havet. Här finns gott om möjligheter till ett kustnära boende. Tillsammans med en bra kommunal service och ett stort utbud av handel och nöjen ger det en mycket hög livskvalitet.

Kommunens arbetsplatser representerar verksamheter med cirka 150 olika yrken på åtta förvaltningar och tillsammans är vi 5 000 anställda.

Kalmar kommun arbetar aktivt för jämställdhet och mångfald i arbetslivet och vill därmed tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald kan tillföra verksamheten.

Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för våra barn och ungdomar i ett 1-16- årsperspektiv, dvs för öppen förskola, förskola, familjedaghem, förskoleklass, fritidshem, särskola och skola år 1-9.

På barn- och ungdomsförvaltningen arbetar cirka 1500 personer uppdelade på 21 enheter.

Lindsdal är en stadsdel strax utanför Kalmar, där det för närvarande bor ca 6 500 personer.
Lindsdalsskolorna består av Lindsdalsskolan och Sjöängsskolan. Vi erbjuder följande verksamhet:

Förskoleklass
Skola 1-9
Fritidshem

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en biträdande rektor med lärarutbildning för grundskolans senare år. I den här tjänsten ingår personal- och verksamhetsansvar för årskurs 7-9. På Lindsdalsskorna har vi en rektor och fyra biträdande rektorer varav en med administrativt ansvar.

KVALIFIKATIONER
Du ska ha stor pedagogisk insikt som Du fått genom utbildning och erfarenheter från grundskola.
Du ska också ha erfarenhet från arbete med elever i behov av särskilt stöd och gärna erfarenheter som skolledare.

Vi söker en person som tillsammans med ledningsgrupp/skolsekreterare, personal och föräldrar ansvarar för att elever får: trygghet, kunskaper och färdigheter av god kvalitet samt når målen enligt läroplanen.

Du ska ha stor datorvana, gärna erfarenhet av administrativa system och god förmåga att driva utvecklingsarbete.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper och samarbetsförmåga.


ÖVRIGT
Du söker tjänsten genom länken i denna annons. För att alla ansökningar ska bli likvärdigt granskade vid urvalsprocessen måste du söka via länken i varje specifik tjänst. OBS: Skicka INTE din ansökan via E-post eller brev.
Publiceraddatum: 2015-03-06
Yrkesbenämning: Biträdande rektor
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid. 100% Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2015-08-03 . TillsvidareanställningEnligt avtal. FÖRMÅNER Enligt avtal
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-03-31
Referens: A430344
Webbplats: http://www.aditrorecruit.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=7d0c1b73-747f-475d-ab35-8ca9e89e33bc&TK=8845a496-f280-431f-b15c-07eec39d6122
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Kalmar kommun, Lindsdalsskolorna
Box 611
39126  KALMAR Sverige
Hemsida: http://www.kalmar.se
  
Platsannons

Dokumentatör

Ericsson Local Services AB är ett bolag inom Ericsson-koncernen. Vi levererar fälttjänster inom telekom- och energibranscherna. Vi befinner oss i ett expansivt skede, och utökar vår verksamhet genom en utökning av de kontrakt vi levererar på inom telekom, men också genom att applicera vår kunskap, processer och verktyg på nya branscher.

Vi är idag drygt 350 medarbetare, främst i södra delen av Sverige.

Kulturen i företaget präglas av öppenhet och ett stort mått av eget, personligt ansvar för att arbetet utförs på bästa möjliga sätt. Vi värdesätter en hög grad av produktivitet, goda resultat och engagemang hos alla som jobbar hos oss.


Vår kund använder sig av ett digitalt arbetssätt för sin bygg-, leverans- och driftverksamhet. Detta innebär att all dokumentation som berörs ska hanteras digitalt vid planering, projektering och framställning av slutdokumentation. Med det sagt, så ska vi leverera digitala relationshandlingar. Dessa relationshandlingar ska utföras på ett sådant sätt att nätinformationen kan återanvändas och att slutdokumentation kan framställas utan större merarbete. Ditt övergripande ansvar är att se till så att dokumentationen blir uppdaterad och korrekt byggd samt inlagd i Telia/Skanovas dokumentation- och nätregistreringssystem. Du kommer att ha ett nära samarbete med projektledare, projektörer och tekniker på geografiskt berörd ort, vilket förutsätter att vi stöttar upp varandra då arbetsbelastningen kan variera. Som Dokumentatör rapporterar du till Linjechefen.

Projektorganisationen inom Ericsson Local Services AB arbetar till stora delar med nyanläggning av fibernät (FTTX) och nätförbättringar inom det fasta kopparnätet. 

Projektorganisationen har produktions- och budgetansvar för de åtaganden mot kund som drivs i projektform. Ett projekt åtagande definieras med: start/stopp datum, budget och vad som skall produceras. Storleken på projekten kan variera men normalt är de ca 2 månader men kan vara längre och på flera orter. I projekten används både egna tekniker och underentreprenörer. Vi projektleder och driver alla projekt mot vår beställare och utförare. Arbetsområdet är från Stockholm – Malmö.

Arbetsuppgifter

Din uppgift är att ta ut kartor och ritningar samt göra uppdateringar och revideringar givet förändringar som Projektören meddelat. Dokumentationen görs i Microstation som är framtaget av vår kund. Vidare använder du dig av IGS (Interaktivt Grafiskt System) vilket är ett stödsystem för att bearbeta nätinformation vid planering, projektering samt framställning av slutdokumentation. Alla relationshandlingar upprättas som digitala ARP-filer i IGS/PRJ (ARP) och slutdokumentation framställs i IGS/DOK. För nätregistrering av fiber används stödsystemet NICE (Network Inventory Common Environment). Så med dessa arbetsverktyg får du dels fram befintliga kartor och ritningar samt ges möjligheten att utföra dina arbetsuppgifter i form av att gör revideringar och uppdateringar så att de finns korrekta även i systemen.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning och minst har 3 års yrkes- och branscherfarenhet.  Du har tidigare erfarenhet av att ha arbetat med relevanta system såsom IGS, CAD, Nice, ARP eller likvärdiga slutdokumentations system. För att använda NICE och för att registrera nät krävs att man kan systemen väl och förstår arbetssättet för de olika delarna. Vidare har du goda kunskaper i Officepaketet och om du är certifierad i IGS/DOK och NICE är det en stor merit. Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.

Som person har du lätt för att läsa in dig på riktlinjer och anvisningar vilket kommer att vara en förutsättning för att förstå komplexiteten och kunna slutdokumentera på ett korrekt sätt. Du är en utpräglad ordningsmänniska och har ett strukturerat arbetssätt inklusive god planeringsförmåga. Vidare tar du initiativ, visar vilja och engagemang samt är bra på att samarbeta och knyta kontakter. Vi söker dig som kan ta ett tydligt ägarskap för dina uppgifter och leverera kvalitet på utsatt tid.

Din geografiska placering kommer att bli vid något av våra kontor i mellan eller södra Sverige men du kommer att arbeta med dokumentation för hela verksamheten. Det innebär att en del resor ingår i arbetet.

Kontaktuppgifter

Du söker tjänsten via www.ericsson.se/lss, vi tar inte emot ansökningar via mail. Har du frågor eller funderingar kring tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Jonna Råstedt, jonna.rastedt@ericsson.com 072-507 36 63. Urval och intervjuer sker löpande. Sista ansökningsdag är 29/3. Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Publiceraddatum: 2015-03-05
Yrkesbenämning: Projekteringsingenjör, bygg och anläggning
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidDagtid x Individuell lönesättning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-03-29
Referens:
Webbplats: https://lss.easycruit.com/vacancy/application/1351935/58172?channel=amv&iso=se
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Ericsson Local Services AB Ericsson Local Services AB
Box 4022
43304  Jonsered Sverige
Hemsida: http://www.ericsson.se/lss
  
Platsannons

Projektör inom Fastighetsnät

Ericsson Local Services AB är ett bolag inom Ericsson-koncernen. Vi levererar fälttjänster inom telekom- och energibranscherna. Vi befinner oss i ett expansivt skede, och utökar vår verksamhet genom en utökning av de kontrakt vi levererar på inom telekom, men också genom att applicera vår kunskap, processer och verktyg på nya branscher.

Vi är idag drygt 350 medarbetare, främst i södra delen av Sverige.

Kulturen i företaget präglas av öppenhet och ett stort mått av eget, personligt ansvar för att arbetet utförs på bästa möjliga sätt. Vi värdesätter en hög grad av produktivitet, goda resultat och engagemang hos alla som jobbar hos oss.


Som Projektör inom fastighetsnät är ditt övergripande mål att utveckla och bibehålla nöjda och lönsamma kunder. Du involveras tidigt i projekten och mötet med kund för att bidra med din kompetens och erfarenhet i upphandlingen av affären. Merparten av ditt arbete genomförs i strukturerade fastighetsnät, du tillhör projektorganisationen och rapporterar till Linjeansvarig.

Projektorganisationen har produktions- och budgetansvar för de åtaganden mot kund som drivs i projektform. Ett projekt åtagande definieras med: start/stopp datum, budget och vad som skall produceras. Storleken på projekten kan variera men normalt är de ca 2 månader men kan vara längre och på flera orter. I projekten används både egna tekniker och underentreprenörer. Vi projektleder och driver alla projekt mot vår beställare och utförare. Arbetsområdet är från Stockholm – Malmö och det kan bli en del resor i denna tjänst.

Arbetsuppgifter

Du kommer att vara delaktig i arbetet kring projektets offert för att sedan ta ett övergripande ansvar för projektets genomförande.  Det innebär att du skapar ekonomiska kalkyler som underlag för offerter samt planerar för optimering, dimensionering och tar fram tekniska lösningar och dokumentation för uppdraget. Du avropar och upphandlar underleverantörer för att skapa ett bra och lönsamt samarbete för specifikt projekt. Ditt ansvar är att gå igenom projektplanen med berörda tekniker och underleverantörer i samband med byggstart.  Du följer kontinuerligt upp projekten och har ett ansvar för budget, tidsplaner, resursplanering samt för avrapportering under projektet och vid dess slut.

Vidare kommer du även att:

* Göra materielspecifikationer
* Beställa material
* Följa upp och rapportera i Telias, Skanovas och Ericssons system
* Ta fram fakturaunderlag och fakturera

Kvalifikationer

Du ska ha en eftergymnasial utbildning inom teknik alternativt ekonomi eller ha motsvarande relevant arbetslivserfarenhet. En förutsättning för tjänsten är att du har mycket goda kunskap inom telekomnätets uppbyggnad samt inom produktområde strukturerade fastighetsnät, koppar och fiber. Du ska minst ha fyra års branscherfarenhet samt 1-2 års erfarenhet av strukturerade fastighetsnät och som projektör. Vidare ska du ha utbildning inom Bas-P, Bas-U och Arbete på väg samt erfarenhet av schakt och gräv.

Du ska ha goda kunskaper inom:

* CAD och Microsoft Office
* Entreprenadjuridik och Miljöbestämmelser
* Projektmetodik och projektstyrning

Som person är du handlingskraftig, visar vilja och engagemang.  Du är duktig på arbetsstrukturering och planering samt på att ta initiativ. För att lyckas i tjänsten är du affärsmässig och har en mycket god förmåga att bygga kontaktnät, internt likväl som externt, samt kan förstå och svara upp mot intressenters krav och önskemål. Du har en analytisk förmåga och kan se såväl helheten som detaljerna. Vidare är du van att förhandla och har goda kunskaper i både svenska och engelska. Det är ett krav att du har B-körkort.

Vi söker dig som kan ta ett tydligt ägarskap för dina uppgifter och leverera kvalitet på utsatt tid.

Kontaktuppgifter

Du söker tjänsten via www.ericsson.se/lss, vi tar inte emot ansökningar via mail. Har du frågor eller funderingar kring tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Jonna Råstedt, jonna.rastedt@ericsson.com 072-5073663. Urval och intervjuer sker löpande. Sista ansökningsdag är xx/x. Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Publiceraddatum: 2015-03-05
Yrkesbenämning: Projekteringsingenjör, bygg och anläggning
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidDagtid x Individuell lönesättning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-03-29
Referens:
Webbplats: https://lss.easycruit.com/vacancy/application/1351915/58172?channel=amv&iso=se
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Ericsson Local Services AB Ericsson Local Services AB
Box 4022
43304  Jonsered Sverige
Hemsida: http://www.ericsson.se/lss
  
Platsannons

Kundkommunikatör

Kundkommunikatör till Riksbyggens Servicecenter i Kalmar.

Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar hållbara boendemiljöer med bostadsrätt. Vi är samtidigt en av Sveriges största fastighetsförvaltare med såväl bostadsrättsföreningar och företag som offentliga fastighetsägare som kunder. Vår verksamhet finns över hela landet och i dag är vi cirka 2 300 medarbetare. Riksbyggen är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder medarbetarna möjlighet till utveckling, delaktighet och inflytande.

Riksbyggen Servicecenter i Kalmar söker timanställda med start i mars 2015. Vi är 50 medarbetare som besvarar inkommande samtal från Riksbyggens kunder dygnet runt. Vi hanterar bl.a. frågor kring felanmälan, fakturor, överlåtelser och inkasso.

Vad ska du göra?
I arbetet ingår att bemanna vår kundservice, ta emot inkommande samtal, samt mejlhantering. Arbetstiderna är varierande, vilket innebär tider förlagda under dag, kväll, natt och helg.

Vem är du?
Du är en god kommunikatör, i svenska och engelska både i tal samt skrift. Du tycker om kontakten med människor. Du har dessutom god datavana och trivs med att jobba i ett högt tempo där man ser utveckling och förändring som en naturlig del i verksamheten. Vi ser gärna att du tidigare har arbetat som kundtjänstmedarbetare.
Du bör ha minst gymnasial utbildning och det är en stor fördel om du har kompetens inom fastighetsbranschen. Vidare har du bra samarbetsförmåga samt en vilja att hjälpa till. Självklart är du en person med servicekänsla!
Riksbyggen strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka.

Om du har frågor, kontakta Sophie Thordsson, gruppchef Servicecenter Kalmar på telefon 0480-45 65 44.
Publiceraddatum: 2015-03-05
Yrkesbenämning: Kundtjänstmedarbetare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
3 - 6 månaderDeltidTimanställning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-03-31
Referens:
Webbplats:
Epostadress: ann.sturesson@riksbyggen.se
Övrigt: Skicka din ansökan via mejl till Ann.Sturesson gruppchef Servicecenter Kalmar senast 150331 Urval sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Arbetsplats: 
Adress: Riksbyggen Servicecenter

39235  KALMAR 
Hemsida: http://www.riksbyggen.se
  
Platsannons

Byggprojektledare Fiber To The Home

Ericsson Local Services AB är ett bolag inom Ericsson-koncernen. Vi levererar fälttjänster inom telekom- och energibranscherna. Vi befinner oss i ett expansivt skede, och utökar vår verksamhet genom en utökning av de kontrakt vi levererar på inom telekom, men också genom att applicera vår kunskap, processer och verktyg på nya branscher.

Vi är idag drygt 350 medarbetare, främst i södra delen av Sverige.

Kulturen i företaget präglas av öppenhet och ett stort mått av eget, personligt ansvar för att arbetet utförs på bästa möjliga sätt. Vi värdesätter en hög grad av produktivitet, goda resultat och engagemang hos alla som jobbar hos oss.


Som Byggprojektledare inom Fiber To The Home (FTTH) är du ansvarig för byggnation av fibernät till enskilda hushåll i enighet med kundens avtal och krav. Du är ansvarig för leverans och budget för projektet samt att kontinuerligt göra ekonomiska uppföljningar utifrån fastställda modeller. Du tillhör byggprojekt-organisationen och rapporterar till FTTHs Linjechef.

Projektorganisationen har produktions- och budgetansvar för de åtaganden mot kund som drivs i projektform. Ett projekt åtagande definieras med: start/stopp datum, budget och vad som skall produceras. Projekten varierar i storlek allt från en enkel inkoppling av fiber till företagsfastighet till att bygga stamnät och infrastruktur åt vår beställare Skanova.

Arbetsuppgifter

Byggprojektledarens övergripande ansvar är att se till så att projektet levereras i enighet med de som avtalats samt inom tidsrammen och budgeten för projektet. Du planerar, leder och fördelar arbetet i avseende att uppnå bästa tänkbara leverans inom givna ramar. Du är kontaktperson gentemot kommunen och inhämtar de tillstånd som behövs för projektet.  

Vidare ser du till att kvalitetskrav samt kommunens och andra vägägares schakt- och återställningskrav följs.  Att arbetsmiljö-och säkerhetsförskrifter följs är också ditt ansvar. Sammanställning av information gällande underentreprenörers kapacitet och kompetens är också en del av ditt arbete. Du deltar i byggmöten och rapporterar kontinuerligt projektets utveckling och ekonomi.

Vidare kommer du även att:

* Skriva korrekta ÄTA-rapporter
* Uppdatera kundens progressdatabas
* Hantera och åtgärda anmärkningar
* Godkänna fakturaunderlag samt attestera projektrelaterade fakturor

Kvalifikationer

För denna tjänst ska du ha fem års dokumenterad branscherfarenhet inom fast nät, utrullning och/eller schakt och anläggningsbranschen. Du bör ha minst 3-5 års erfarenhet av projektledning.  Vidare har du goda kunskaper i MS Officepaketet samt i svenska och engelska, både i tal och skrift. Det är ett krav att du har B-körkort och kan arbeta fem dagar i veckan på annan ort.

Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet av följande:

* Entreprenadjuridik
* BAS-P, BAS-U och Arbetsmiljökunskap SAM
* PMP, PPL eller likvärdigt projektledningscertifikat
* Autodesk, Microstation eller annat nätverksdesignverktyg

Som person är du flexibel och utmanas av förändringar samt ser lösningar och möjligheter. Du trivs med att ha många kontaktytor samt att arbeta under högt tempo samtidigt som du kan behålla fokus. Vidare är du en bra kommunikatör och har en god analytisk förmåga, framförallt när det kommer till ekonomi.

Vi söker dig som kan ta ett tydligt ägarskap för dina uppgifter och leverera kvalitet på utsatt tid.

Kontaktuppgifter

Du söker tjänsten via www.ericsson.se/lss, vi tar inte emot ansökningar via mail. Har du frågor eller funderingar kring tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Jonna Råstedt, jonna.rastedt@ericsson.com 072-5073663. Urval och intervjuer sker löpande. Sista ansökningsdag är 29/3. Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Publiceraddatum: 2015-03-05
Yrkesbenämning: Projektledare, bygg och anläggning
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidDagtid x Individuell lönesättning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-03-29
Referens:
Webbplats: https://lss.easycruit.com/vacancy/application/1351661/58172?channel=amv&iso=se
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Ericsson Local Services AB Ericsson Local Services AB
Box 4022
43304  Jonsered Sverige
Hemsida: http://www.ericsson.se/lss
  
Platsannons

Dedicare söker socionomer för konsultuppdrag

Dedicare söker

Vill du anta nya utmaningar och utvecklas i din yrkesroll samtidigt som du får lön för mödan?

Dedicare Socionom söker personer med socionomexamen samt 2 års yrkeserfarenhet till varierande konsultuppdrag inom hela Sverige. Vi befinner oss i en expansiv fas och söker nu nya medarbetare till vår personalstyrka.

Som socionomkonsult är det viktigt att du är självständig och beredd på ett omväxlande och utmanande arbete. Du är självgående och har förmåga att anpassa dig till nya arbetsmiljöer. Som person är du lyhörd, positiv och lösningsorienterad. Våra kunder förväntar sig snabbhet och effektivitet liksom ett gott handlag med svenska språket såväl i tal som skrift.

Ort
Arbetsuppgifter

Våra kunder är i regel socialtjänster runt om i landet som har personalbehov i form av socionomer med erfarenhet inom myndighetens olika verksamheter. Arbetsuppgifterna består således huvudsakligen i handläggning inom barn och unga, missbruk, ekonomiskt bistånd, socialpsykiatri, LSS, biståndshandläggning samt familjerätt.

Företagsbeskrivning

Dedicare är ett auktoriserat bemanningsföretag med mångårig erfarenhet av bemanning/rekrytering, och idag en av Nordens ledande leverantörer av bemanningstjänster inom vårdsektorn och med uppdrag inom alla specialiteter i hela Sverige, Norge och Finland. Vi hyr ut läkare, sjuksköterskor, socionomer, undersköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter samt läkarsekreterare.

Vår vision är att ha de mest kompetenta medarbetarna. Med kompetens menas fackkunskap, relevant erfarenhet och professionell service.

Välkommen med din ansökan!
Publiceraddatum: 2015-03-05
Yrkesbenämning: Socialsekreterare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid tillsvidareanställningEnligt överenskommelse
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-08-07
Referens: 1870
Webbplats: http://www.dedicare.se/lediga-uppdrag/annons/?jaid=1870
Epostadress:
Övrigt: Vi föredrar ansökningar via webben
Arbetsplats: 
Adress: Dedicare Socionom
St Eriksgatan 44
11234  Stockholm Sverige
Hemsida: http://www.Dedicare.se
  

Platsannons

Aditor i Kalmar expanderar och söker nu en Kundansvarig IT-säljare.

Om arbetsgivaren:

Aditor är regionens största lokalt ägda IT-leverantör med kontor i Kalmar, Karlskrona och Emmaboda. Med lokal närvaro erbjuder vi snabba och enkla kontaktvägar. Verksamheten omfattar IT-konsulttjänster, drift-/molnettjänster, webblösningar och spetskompetens inom Business Intelligence.

Läs gärna mer på www.aditor.se

Om tjänsten:

Jobbar du idag som Kundansvarig säljare inom IT-branschen och vill utvecklas vidare i ett företag med ett sportigt hälsoinslag och mycket god laganda? Då är kanske du den person vi söker!

Tjänsten ingår i ett team om sju personer som tillsammans svarar för vår totala försäljning. Den egna försäljningen är inriktad på våra tjänsteavtal, drift-/molntjänster, servrar och nätverkslösningar till företag i regionen.

Rollen innefattar ett arbete där du både skapar nya kundkontakter, underhåller och vidareutvecklar befintliga affärsrelationer. Du har eget budgetansvar och kombinerar både långsiktiga och kortsiktiga försäljningscykler.

Vi erbjuder ett varierande och utmanande arbete i en organisation med en stark laganda där det finns goda möjligheter till påverkan och utveckling. Vårt helt nya Kalmarkontor på Torsåsgatan blir utgångspunkt i arbetet.

Kvalifikationer:

Du som söker har flerårig dokumenterad erfarenhet från IT-branschen, du jobbar troligtvis som IT-säljare idag och söker nya utmaningar i ett företag som ger dig större utvecklingsmöjligheter.

Ett resultatorienterat arbetssätt samt en personlig drivkraft är tillsammans med social kompetens avgörande egenskaper för att lyckas i rollen. Som person är du en relationsbyggare och har lätt för att samarbeta med såväl kunder som kollegor.

Vidare är du som söker en handlingskraftig person som arbetar på ett strukturerat och noggrant sätt. Du tar ett stort ansvar för din uppgift och du levererar alltid ditt arbete och de uppsatta målen med högsta kvalité.

I denna tjänst kommer du att vara länken mellan kunden och dina kollegor, din erfarenhet och egenskap som projektledare kommer till nytta här och det är du som ser till att både tidplan och arbete blir till bästa resultat.

B-körkort och mycket god IT- och datorvana är ett krav för tjänsten.

Hur du ansöker:

I denna rekrytering samarbetar Aditor med Telin Rekrytering & Konsult och du söker tjänsten via www.telinrekrytering.se

Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.

Har du frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Terése S Carlstedt på telefon 070-377 45 51 eller e-post terese@telinrekrytering.se
Välkommen med din ansökan!
Publiceraddatum: 2015-03-05
Yrkesbenämning: IT-strateg
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid TillsvidareEnl kollektivavtal
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-05
Referens:
Webbplats: http://www.telinrekrytering.se/lediga-tjanster/?mtrpage=assignment&mtrt=ams&mtrid=317
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Telin Rekrytering & Konsult Syd AB
Stuvaregatan 1
39231  Kalmar Sverige
Hemsida:
  

Platsannons

Elmontör

Kalmar Energi är Kalmarregionens ledande energitjänsteföretag med en stark lokal närvaro. Som lokalt företag finns och arbetar vi i våra kunders omedelbara närhet. Det gör att vi känner den lokala marknaden och våra kunder väl. Vår ambition är att förenkla våra kunders energitillvaro. Det gör vi genom att erbjuda hållbara energilösningar, hög service och energitjänster som anpassas efter kundernas behov. Det är så vi vill ha det, en personlig relation med våra kunder, allmänheten och våra partners. Att värna om vår gemensamma miljö ligger oss varmt om hjärtat. Därför levererar vi energi baserad på förnybara källor. Kalmar Energi omsätter ca 900 miljoner kronor och har cirka 100 medarbetare. Läs gärna mer om oss på www.kalmarenergi.se.

Beskrivning av arbetsuppgifter: Om tjänsten Distribution på Kalmar Energi ansvarar för att el- fiber- värme- och kylanäten i Kalmar utvecklas, drivs och underhålls effektivt. Som en del inom affärsområdet Distribution svarar Teknisk service för nybyggnation och underhåll av våra egna eldistributionsanläggningar, samt utbyggnad av vårt stadsnät. Vi utför även arbeten åt Kalmar kommun såsom skötsel av gatubelysningsanläggningar. På Teknisk service jobbar elmontörer, beredare och fjärrvärmetekniker och vi är totalt 16 st personer. Just nu söker vi en ny medarbetare till Teknisk service. Arbetsuppgifterna är varierande såsom elmätning, från insamling av mätvärden till installation och underhåll av mätare, störningar, verifiering, montage, kopplingsarbete, reparation/underhåll av kabelskåp och nätstationer. Arbetet omfattar även gatubelysningsanläggningar. På sikt kommer du att ingå i den schemalagda beredskapstjänsten. Du kommer arbeta som elmontör med viss inriktning mot mättjänster.

Beskrivning av kvalifikationer:
Kvalifikationer Vi söker dig som har elteknisk utbildning på gymnasienivå, gärna med inriktning på eldistribution eller annan utbildning som bedöms likvärdig. För att passa i rollen bör du trivas bra med att arbeta både i grupp och under eget ansvar samt ha god samarbetsförmåga. Du är serviceinriktad och gillar att möta våra kunder samtidigt som du ser förändring och utveckling av verksamheten som en stimulerande utmaning. Tjänsten kräver noggrannhet och säkerhetstänk. Vi lägger stor vikt på personliga egenskaper. - Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter är meriterande. - Du har B-körkort, gärna även BE. - Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Kalmar Energi har tagit ställning i val av rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Publiceraddatum: 2015-03-04
Yrkesbenämning: Elmontör
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidVanlig anställningFast månads- vecko- eller timlön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-03-31
Referens: Elmontör
Webbplats:
Epostadress: personal@kalmarenergi.se
Övrigt: Hur du ansöker Ansökan med CV och personligt brev skickas till personal@kalmarenergi.se.Skriv "Elmontör" i ämnesraden på mailet. Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan. Sista dag för ansökan är dock 31 mars 2015. Vill du veta mer om tjänsten, kontakta Anette Schönbeck, Entreprenadchef, 0480
Arbetsplats: 
Adress: Kalmar Energi AB
Kalmar Energi Elnät AB Box 822
39128  KALMAR 
Hemsida: http://www.kalmarenergi.se
  

Platsannons

Servis / Barpersonal

Harrys i Kalmar söker omgående servitriser och bartenders.
Vi söker dig med minst 3 års branscherfarenhet, utbildning är meriterande.
Timanställning ca 15 tim / vecka.
Anställningen fortlöper under sommaren och då kan eventuellt fler timmar erbjudas.
Publiceraddatum: 2015-03-04
Yrkesbenämning: Servitör/Servitris
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid/DeltidTimanställning ca 15 tim/ vecka
Ansökan: 
Sista ansökningsdag:
Referens:
Webbplats:
Epostadress: sandra.soderberg@harrys.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: HARRYS
NORRA LÅNGGATAN /
39232  KALMAR Sverige
Hemsida: http://www.harrys.se/kalmar
  
Platsannons

Personlig assistent

På Assistanspoolen arbetar vi med människor, här finns plats för både livsglädje och allvar. Assistanspoolen är ett privat omsorgsföretag som utför personlig assistans. Företaget har bedrivit personlig assistans sedan 1994 då LSS (1993:387), lag om stöd och service till vissa funktionshindrade trädde i kraft.

Företaget har idag ca 80 brukare med olika behov. Det kan vara allt från barn till äldre människor. Assistanspoolens affärsidé är att leverera kvalitativ anpassad personlig assistans, att synliggöra och tillgodose brukarens unika behov. Våra brukare har varierande fysiska/psykiska funktionsnedsättningar så som förvärvade och medfödda hjärnskador. Vi vill alltid bemöta våra brukare utifrån ett professionellt förhållningssätt från kompetenta och engagerade medarbetare. Glädje och omtanke ska spegla verksamheten. Vårt varumärke står för "Omtanke och värme" och detta genomsyrar vårt sätt att bemöta våra brukare och varandra. I vår verksamhet arbetar vi efter våra värdeord; TEKK - Tillit, Engagemang, Kompetens och Kommunikation. Värdeorden betyder mycket för oss, vad betyder de för dig?

Vi söker en positiv och ansvarskännande kvinna som vikarie till ordinarie assistents föräldraledighet. Brukaren är en glad, pigg medveten och positiv rullstolsburen tjej i 35-års åldern som bor i Kalmar, med assistans dygnet runt. Arbetstiderna är förlagda på dagtid, kvällar och helger samt sovande jour. Vikariatet är på 78%. Brukaren har behov av hjälp och stöd med personlig hygien/omsorg, på och avklädning, förflyttningar, matsituationer, träning samt med hushållssysslorna i hemmet.Brukaren har en aktiv fritid.

Det är meriterande om du har erfarenhet inom vård/omsorg eller personlig assistans. Vi ser gärna att du är fysiskt stark och normallång då det kan förekomma manuella lyft utanför hemmet. Viktiga egenskaper är också att du är strukturerad och har ett empatiskt förhållningssätt.

Din ansökan ska innehålla ett CV och ett personligt brev där du beskriver varför du är intresserad av att jobba som personlig assistent, vem du är som person och vilka erfarenheter/utbildningar du har som är värdefulla i tjänsten.

Vikariatet söker du via mail. Aktuella kandidater kommer att kallas till intervju. Skicka din ansökan märkt " Personlig assistent 114" till kristina@assistanspoolen.se
Välkommen med din ansökan redan idag! Vill du veta mer om oss? Besöka vår hemsida www.assistanspoolen.se
Publiceraddatum: 2015-03-03
Yrkesbenämning: Personlig assistent
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreDeltidVikariat
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-03-31
Referens: 114
Webbplats:
Epostadress: kristina@assistanspoolen.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Assistanspoolen Öst
Box 161
38623  Färjestaden Sverige
Hemsida: www.assistanspoolen.se
  
Platsannons

Projektör Fiber To The Home Kalmar

Ericsson Local Services AB är ett bolag inom Ericsson-koncernen. Vi levererar fälttjänster inom telekom- och energibranscherna. Vi befinner oss i ett expansivt skede, och utökar vår verksamhet genom en utökning av de kontrakt vi levererar på inom telekom, men också genom att applicera vår kunskap, processer och verktyg på nya branscher.

Vi är idag drygt 350 medarbetare, främst i södra delen av Sverige.

Kulturen i företaget präglas av öppenhet och ett stort mått av eget, personligt ansvar för att arbetet utförs på bästa möjliga sätt. Vi värdesätter en hög grad av produktivitet, goda resultat och engagemang hos alla som jobbar hos oss.


Som Projektör inom Fiber To The Home (FTTH) är ditt övergripande mål att leverera korrekta fältundersökningar och information med syftet att leverera hög kvalité, precision och kostnadseffektivitet. Du tillhör FTTH Designteam och rapporterar till Projekteringsansvarig, Byggprojektledare.

Projektorganisationen har produktions- och budgetansvar för de åtaganden mot kund som drivs i projektform. Ett projekt åtagande definieras med: start/stopp datum, budget och vad som skall produceras. Projekten varierar i storlek allt från en enkel inkoppling av fiber till företagsfastighet till att bygga stamnät och infrastruktur åt vår beställare Skanova.

Arbetsuppgifter

Du kommer att genomföra fältundersökningar som blir till underlag för projektets sälj-fas. När projektet tar sitt nästa steg blir det din uppgift att göra fältundersökningar inför detaljprojekteringen. Fältundersökningarna görs för att säkerställa att designen är verklighetsbaserad och kostnadseffektiv i både sälj- och utrullningsfasen. Dokumentering och uppdatering av red-line ändringar utför du i Autocad. Du är insatt i ledningskollens data och kommunernas samlingskartor då du ansvarar för att identifiera lämpligaste schakt/fräsnings väg.

Vidare har du kontakt med och begär utsättning av Skanova samt andra nätägares utsättningsteam i god tid innan schaktetableringen. Framtagning och fördelning av arbetsunderlag baserat på projektets tidsplan är också ditt ansvar. Du rapporterar till projekteringsansvarige och deltar, tillsammans med dina projektörskollegor i Manilla, i projekteringsmöten.

Vidare kommer du även att:

* Skapa underlag för schakttillstånd
* Ansvara för allmänna och särskilda TA-plan
* Svara på frågor och vid behov vägleda implementationsteamet

Kvalifikationer

För denna tjänst ska du ha 2-4 års dokumenterad projekteringserfarenhet inom fiber och/eller fast nät utrullning.  Du ska ha mycket goda kunskaper och erfarenhet utav Autodesk, Microstation alternativt liknande nätverksdesignverktyg.  Vidare är du en strukturerad dokumentatör med mycket goda kunskaper inom MS Office. Du har mycket goda kunskaper och kan utrycka dig i tekniska termer på svenska och engelska, både i skrift och tal. Det är ett krav att du har B-körkort och kan arbeta fem dagar i veckan på annan ort.

Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet av:

* Entreprenadjuridik, BAS-U och Arbetsmiljökunskap SAM
* PMP, PPL eller likvärdigt projektledningscertifikat

Som person är du flexibel och utmanas av förändringar samt ser lösningar och möjligheter. Du tycker om att arbeta under högt tempo och kan samtidigt behålla fokus. Vidare är du en bra kommunikatör och har en god analytisk förmåga, framförallt när det kommer till ekonomi.

Vi söker dig som kan ta ett tydligt ägarskap för dina uppgifter och leverera kvalitet på utsatt tid.

Kontaktuppgifter

Du söker tjänsten via www.ericsson.se/lss, vi tar inte emot ansökningar via mail. Har du frågor eller funderingar kring tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Jonna Råstedt jonna.rastedt@ericsson.com 072-5073663. Urval och intervjuer sker löpande. Sista ansökningsdag är 29/3. Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Publiceraddatum: 2015-03-03
Yrkesbenämning: Projekteringsingenjör, bygg och anläggning
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidDagtid x Individuell lönesättning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-03-29
Referens:
Webbplats: https://lss.easycruit.com/vacancy/application/1350423/58172?channel=amv&iso=se
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Ericsson Local Services AB Ericsson Local Services AB
Box 4022
43304  Jonsered Sverige
Hemsida: http://www.ericsson.se/lss
  
Platsannons

Fräsoperatör/fälttekniker Fiber To The Home

Ericsson Local Services AB är ett bolag inom Ericsson-koncernen. Vi levererar fälttjänster inom telekom- och energibranscherna. Vi befinner oss i ett expansivt skede, och utökar vår verksamhet genom en utökning av de kontrakt vi levererar på inom telekom, men också genom att applicera vår kunskap, processer och verktyg på nya branscher.

Vi är idag drygt 350 medarbetare, främst i södra delen av Sverige.

Kulturen i företaget präglas av öppenhet och ett stort mått av eget, personligt ansvar för att arbetet utförs på bästa möjliga sätt. Vi värdesätter en hög grad av produktivitet, goda resultat och engagemang hos alla som jobbar hos oss.


Fräsoperatörer inom Ericsson Local Services (LSS) är ansvariga för den dagliga driften och underhåll av projektets fräsmaskin så som lätt fältunderhåll och tungt verkstadsunderhåll. Du är även ansvarig för att leverera det planerade dagliga arbetet som du fått tilldelat. Du rapporterar arbetets progress och hinder till projektarbetsledaren.

Projektorganisationen har produktions- och budgetansvar för de åtaganden mot kund som drivs i projektform. Ett projekt åtagande definieras med: start/stopp datum, budget och vad som skall produceras. Normalt är projekten mellan 1 vecka till 9 månader långa. I många projekt används både anställda tillsammans med underkontraktörer. Alla är allokerade att göra sina bitar i projektet vid definierade tidpunkter. Projekten är ofta i södra Sverige.

Arbetsuppgifter

Som fräsoperatör/fälttekniker ansvarar du för om utpekade sträckor är fräsningsbara och fräs-gräver detta med fräsmaskinerna. Vidare ansvar du för dagligt underhåll av maskinerna för att minimera reparationsstopptider samt förser maskinen med drivmedel. Viktigt är att säkerställa omgivningen för att på så sätt eliminera person- och sakskador.

Det åligger fräsoperatören/fältteknikern att informera arbetsledaren om eventuella ÄTA, rapportera dagligt utförda fräsmeter samt att uppdatera projektprogressen.

Kvalifikationer

Du har ca 2-3 års dokumenterad erfarenhet av schakt och/eller underhållsarbete av maskiner. Du måste kunna läsa och förstå ritningar och arbetsunderlag. Vidare har du goda datorkunskaper samt behärskar svenska och engelska i tal och skrift. Du har som lägst B-körkort men meriterande är om du har BE-körkort (äldre än 2013-01-16) eller C/CE-körkort.

Det är meriterande om du har arbetsmiljökunskaper och erfarenhet av skyddsombudsarbete samt erfarenhet av fiberutrullning.

Som person är du ordningssam och noggrann samtidigt som du har snabbt för att ställa om när nya direktiv ges. Du är en god kommunikatör och har en god analytisk förmåga.

Som fräsoperatör/fälttekniker måste du kunna arbeta på annan ort fem dagar i veckan.

Kontaktuppgifter

Du söker tjänsten via www.ericsson.se/lss, vi tar inte emot ansökningar via mail. Har du frågor eller funderingar kring tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Jonna Råstedt jonna.rastedt@ericsson.com 072-507 36 63. Urval och intervjuer sker löpande. Sista ansökningsdag är 29 mars. Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Publiceraddatum: 2015-03-03
Yrkesbenämning: Grovarbetare, bygg och anläggning
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidDagtid x Individuell lönesättning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-03-29
Referens:
Webbplats: https://lss.easycruit.com/vacancy/application/1350323/58172?channel=amv&iso=se
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Ericsson Local Services AB
Box 4022
43304  Jonsered Sverige
Hemsida: http://www.ericsson.se/lss
  

Platsannons

Kock sökes till Matstugan

Verksamhetsbeskrivning

Matstugan är en butik och restaurang som finns i Djurängen i Kalmar.


Arbetsuppgifter

Söker kock med 2-3 års erfarenhet från restaurangkök. Önskvärt med erfarenhet av kolgrill. Kunskap om maträtter från mellanöstern är meriterande.
Publiceraddatum: 2015-03-03
Yrkesbenämning: Kock/Kokerska
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidArbetstid 11.00-19.00
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-15
Referens:
Webbplats:
Epostadress: madjiddlar@hotmail.com
Övrigt: Du söker tjänsten genom att maila din ansökan till madjiddlar@hotmail.com.
Arbetsplats: 
Adress: Afrin AB
Djurängsvägen 23
39354  KALMAR 
Hemsida: http://www.pizzeramatstugan.se
  

Platsannons

Kock/Kokerska

Verksamhetsbeskrivning:
Kök centralt i Nybro som lagar och levererar mat till flyktingförläggning.

Arbetsuppgifter:
Vi söker en kock till vår verksamhet i Kalmar. Vi bedriver ett storkök där vi tillagar och levererar mat till kunder. Vi söker i första hand dig som är utbildad kock, men det viktigaste är att du har erfarenhet.
Publiceraddatum: 2015-03-03
Yrkesbenämning: Kock/Kokerska
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidFör- och eftermiddags skift
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-30
Referens:
Webbplats:
Epostadress: terrino.terrino@gmail.com
Övrigt: Välkommen med din ansökan via e-post:
Arbetsplats: 
Adress: Trofo Invest & Trading Company AB

39364  KALMAR 
Hemsida:
  
Platsannons

Projekteringsansvarig Fiber To The Home

Ericsson Local Services AB är ett bolag inom Ericsson-koncernen. Vi levererar fälttjänster inom telekom- och energibranscherna. Vi befinner oss i ett expansivt skede, och utökar vår verksamhet genom en utökning av de kontrakt vi levererar på inom telekom, men också genom att applicera vår kunskap, processer och verktyg på nya branscher.

Vi är idag drygt 350 medarbetare, främst i södra delen av Sverige.

Kulturen i företaget präglas av öppenhet och ett stort mått av eget, personligt ansvar för att arbetet utförs på bästa möjliga sätt. Vi värdesätter en hög grad av produktivitet, goda resultat och engagemang hos alla som jobbar hos oss.


Projekteringsansvarig inom ”Fiber To The Home” (FTTH) är ansvarig för noggrannhet, kostnadseffektivitet och implementationen av all projektering före och efter realiseringen av projekten. Vidare så är du ansvarig för projekteringsteamet och utveckling av projektörer och fältprojektörer. Du ansvarar även för kontroll och verifiering av förprojekteringen innan beslutstagning och av detaljprojektering inför schaktstart.

Projektorganisationen har produktions- och budgetansvar för de åtaganden mot kund som drivs i projektform. Ett projekt åtagande definieras med: start/stopp datum, budget och vad som skall produceras. Normalt är projekten mellan 1 vecka till 9 månader långa. I många projekt används både anställda tillsammans med underkontraktörer. Alla är allokerade att göra sina bitar i projektet vid definierade tidpunkter. Projekten är ofta i södra Sverige.

Arbetsuppgifter

Du ska kvalitetssäkra pre-sale projekteringen, för att erhålla bästa möjliga analysunderlag. Vidare kontrollerar och kvalitetssäkrar du detaljprojekteringen för att erhålla kostnadseffektivitet, genomförbarhet, noggrannhet för att på så sätt underlätta slutdokumentationsarbetet. Du är ansvarig för designteamets kommunikation och kompetensutveckling samt identifierar och kvantifierar resurs och ev. kompetensbrister inom teamet. Du håller dig själv, och teamet, uppdaterade på senast nätverksdesigntrenderna. Du ansvarar även för att hjälpa lösningsarkitekten och huvudprojektörerna i Manila vid behov.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har lång projekteringserfarenhet av att arbeta med Skanovas fiber och dessutom lång erfarenhet av att arbeta inom Autodesk och Microstation samt Skanovas IGS och NICE. Du är väl bevandrad inom Skanovas krav och rutiner för slutdokumentaion.

Du har B-körkort, goda datorkunskaper och behärskar svenska och engelska i tal och skrift, med tyngdpunkt på tekniska termer. Meriterande är om du har pedagogisk erfarenhet.

Du har en god ekonomisk analysförmåga och är en strukturerad dokumentatör. Som person är du stresstålig, tycker om att driva förändringar och är en god kommunikatör.

Det är ett krav att du ska kunna arbeta på annan ort fem dagar i veckan.

Kontaktuppgifter

Du söker tjänsten via www.ericsson.se/lss, vi tar inte emot ansökningar via mail. Har du frågor eller funderingar kring tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Jonna Råstedt jonna.rastedt@ericsson.com 072-507 36 63. Urval och intervjuer sker löpande. Sista ansökningsdag är 29 mars Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Publiceraddatum: 2015-03-03
Yrkesbenämning: Projekteringsingenjör, bygg och anläggning
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidDagtid x Individuell lönesättning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-03-29
Referens:
Webbplats: https://lss.easycruit.com/vacancy/application/1350101/58172?channel=amv&iso=se
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Ericsson Local Services AB
Box 4022
43304  Jonsered Sverige
Hemsida: http://www.ericsson.se/lss
  
Platsannons

Arbetsledare Fiber To The Home Kalmar

Ericsson Local Services AB är ett bolag inom Ericsson-koncernen. Vi levererar fälttjänster inom telekom- och energibranscherna. Vi befinner oss i ett expansivt skede, och utökar vår verksamhet genom en utökning av de kontrakt vi levererar på inom telekom, men också genom att applicera vår kunskap, processer och verktyg på nya branscher.

Vi är idag drygt 350 medarbetare, främst i södra delen av Sverige.

Kulturen i företaget präglas av öppenhet och ett stort mått av eget, personligt ansvar för att arbetet utförs på bästa möjliga sätt. Vi värdesätter en hög grad av produktivitet, goda resultat och engagemang hos alla som jobbar hos oss.


Som Arbetsledare rapporterar du till Byggprojektledaren och ingår i projektorganisationen för FTTH. Du är operativt ansvarig för att upprätthålla Byggprojektledarens tidsplan och ansvarar för styrning av Ericsson personal, underleverantörer samt maskiner.

 

Projektorganisationen har produktions- och budgetansvar för de åtaganden mot kund som drivs i projektform. Ett projekt åtagande definieras med: start/stopp datum, budget och vad som skall produceras. Normalt är projekten mellan 1 vecka till 9 månader långa. I många projekt används både anställda tillsammans med underleverantörer. Alla är allokerade att göra sina bitar i projektet vid definierade tidpunkter. Projekten är ofta i södra Sverige.

 

Vi söker sex Arbetsledare Fiber To The Home (FTTH)

 

Arbetsuppgifter

 

Du driver utveckling inom projektet samt kompetensutvecklar både Ericsson anställda och underleverantörer. Som Arbetsledare identifierar du problem och initierar förändringsarbeten såsom effektiviseringar och förbättringar. Du är kontaktperson för underleverantörer och utför behovsanalyser av dessa samt utvärderar vilken kompetens som krävs. Du dokumenterar skillnaden mellan detaljplanering och utförda arbeten samt realiserar förändringar som kommer in från designteamet. 

Arbetsledaren har kontakt med slutkund, för projektdagbok och rapporterar dagligen till Byggprojektledaren. Du ansvarar för kontrollmätning och begär utsättning av existerande infrastruktur inför schakt/fräsning.  Arbetsledaren ansvarar för skyltning och för att uppmärksamma ÄTA-arbeten och dokumenterar det enligt projektmallen.      

Kvalifikationer

Vi söker dig som har minst 2-4 års dokumenterad arbetsledning inom fast nät, utrullning och/eller schakt samt anläggningsbranschen. Som FTTH Arbetsledare är du van att hantera ritningar, tolka kartor och har en god förmåga att utföra riskanalyser. Du har du en bra kommunikationsförmåga, goda kunskaper i MS-office och är en noggrann dokumentatör. Du behärskar svenska i tal och skrift.

Som person är du stresstålig, förändringsbenägen och strukturerad. Du har B-körkort och har möjlighet att arbeta på annan ort fem dagar i veckan.

Meriterande är om du har kunskaper inom entrepenadsjuridik (ABT06, AB04, ABK etc), Arbetsmiljökunskap (SAM eller likvärdigt) och har arbetat som skyddsombud samt om du har   projekledningscertifikat (ex. PMP, PPL)

Du söker tjänsten via www.ericsson.se/lss, vi tar inte emot ansökningar via mail. Har du frågor eller funderingar kring tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Jonna Råstedt jonna.rastedt@ericsson.com 072-5073663. Urval och intervjuer sker löpande. Sista ansökningsdag är 29/3. Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut
Publiceraddatum: 2015-03-03
Yrkesbenämning: Produktionsingenjör, bygg
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidDagtid x Individuell lönesättning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-03-29
Referens:
Webbplats: https://lss.easycruit.com/vacancy/application/1350097/58172?channel=amv&iso=se
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Ericsson Local Services AB
Box 4022
43304  Jonsered Sverige
Hemsida: http://www.ericsson.se/lss
  
Platsannons

Psykiatriker/Studierektor

Psykiatriförvaltningen


Psykiatriker/Studierektor
Tillsvidareanställd
PF:2015:10

Psykiatriförvaltningen vid Landstinget i Kalmar Län fortsätter utvecklas. Vår ambition är att vara en modern specialistpsykiatri i framkant. Vi söker dig som tycker det verkar spännande och lockande att bli en av oss och att bidra i detta arbete.

Arbetsuppgifter
Studierektorsuppdraget kommer framåt att omfatta fler och nya uppgifter. Vi planerar därför för en utökad förvaltningssamordnad studierektorsorganisation som ska vara representerad av såväl norra som södra länets vuxenpsykiatri.
Under 2015 startar vissa nya uppdrag samtidigt som kompetensöverföring från nuvarande studierektor sker successivt.

Huvudsakliga ansvars- och arbetsuppgifter:
- ST- vuxenpsykiatri
- Psykiatri-AT
- ansvar för AT-läkares introduktionsprogram samt placering på kliniken
- medverkan i AT-rekrytering
- randande ST-läkare
- samordning med regional studierektor för BUP
- medverka i regionalt METIS-kansli

Uppdraget är partiellt (20%) och utförs parallellt med kliniskt arbete (80%) som överläkare i öppenvård med placering i Kalmar. Har du önskemål om slutenvårdsplacering är detta öppet för diskussion.

Vi erbjuder dig ett inspirerande och lärorikt arbete på en arbetsplats med många möjligheter.
Arbetet sker huvudsakligen i Kalmar men dagsresor inom hela länet kan bli aktuellt.

Välkommen till oss!

Kvalifikationer
Du ska vara specialist inom Psykiatri och stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Som person är det viktigt att du tycker om varierande arbetsuppgifter, att du är välstrukturerad och har lätt att förmedla information. Du förutsätts kunna arbeta såväl självständigt, som i grupp.
Handledarutbildning är meriterande.

Upplysningar
För mer information eller frågor avseende studierektorsuppdraget, kontakta Eva Pleijel, personalchef tfn 0480-41 80 13, 070-623 42 00
För mer information eller frågor avseende överläkartjänst kontakta Niklas Ankarberg, verksamhetschef tfn 072-502 74 30, eller Ulrika Rosenqvist, chefsöverläkare tfn 072-54 79 616
Publiceraddatum: 2015-03-03
Yrkesbenämning: Specialistläkare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidVi tillämpar individuell lönesättning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-03-29
Referens:
Webbplats:
Epostadress:
Övrigt: Vi vill att Du som söker bifogar personligt brev och CV. Ansökningar tas endast emot via Landstinget i Kalmar läns e-rekryteringssystem http://www.ltkalmar.se/jobba-hos-oss/ Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst
Arbetsplats: 
Adress: Landstinget i Kalmar län
Box 601
39126  KALMAR 
Hemsida: http://www.ltkalmar.se
  

Platsannons

Försteombudsman - chef för partikansliet

Vi söker dig som är en tydlig ledare, har förmågan att skapa engagemang och brinner för att utveckla Socialdemokraterna i Kalmar län som folkrörelse. Försteombudsmannen är styrelsens verkställande tjänsteman och chef för personalen på partidistriktets expedition.
Du kommer att ha ansvaret för partiets verksamhet i länet både vad det gäller att strategiskt planera verksamheten samt att i dialog med distriktsstyrelsen, landstings- riksdags- och kommunpolitiker utveckla och förnya Socialdemokraternas politik.
Du kommer vid sidan av kassören att vara ansvarig distriktets ekonomi. Du kommer att vara chef för distriktsexpeditionen. Försteombudsmannen deltar också i nätverk med andra försteombudsmän i landet. Socialdemokraterna i Kalmar län är inne i en fas där fokus ligger på utvecklingsarbete i hela organisationen. Därför kommer tjänsten också att innebära mycket resor runt om i länet.

Beskrivning av kvalifikationer:
Är en tydlig ledare med god förmåga att leda personal .
Har förmågan att skapa engagemang i din omgivning och vara ett konsultativt stöd till förtroendevalda och medlemmar.
Brinner för att stärka och utveckla partiet som folkrörelse i nära samverkan med arbetarekommunerna.
Har förmågan att tänka strategiskt och långsiktigt . Har förmågan att uttrycka dig väl i tal och skrift .
Är medlem i Socialdemokraterna.
Har körkort .
Har grundläggande förståelse för ekonomi och personalfrågor.
Erfarenhet av tidigare ombudsmannaarbete är en merit.

Socialdemokraterna i Kalmar län har drygt 3500 medlemmar och omfattar 12 lokalorganisationer på kommunnivå. Partidistriktets expedition är förutom försteombudsmannen bemannad med en valkrets/studieombudsman, en sekreterare, en assistent, en landstingspolitisk sekreterare samt en deltids ombudsman.
Publiceraddatum: 2015-03-02
Yrkesbenämning: Ombudsman
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidTillsvidareanställning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-03-31
Referens: Försteombudsman
Webbplats:
Epostadress: ansokan@socialdemokraterna.nu
Övrigt: Välkommen med din ansökan senast den 31 mars 2015. Frågor om jobbet kan ställas till Lena Segerberg, ordförande, 070-350 74 70, Anders Henriksson, kassör, 070-517 60 30 eller nuvarande försteombudsman Mattias Adolfson, 070-209 69 26.
Arbetsplats: 
Adress: Socialdemokraterna i Kalmar län
Box 67
39120  KALMAR 
Hemsida: http://www.socialdemokraterna.se/kalmarlan
  
Platsannons

Behörig lärare i yrkessvenska

Mot nya mål

Eductus grundades 1991 och är idag ett av Sveriges största företag inom vuxenutbildning. Vi har cirka 800 medarbetare på 70 orter runt om i Sverige. Vi erbjuder bland annat jobbcoachning, komvux, SFI, yrkesutbildning och rekrytering. Vårt företag genomsyras av en stark tro på människors lika värde och en vilja att bidra till ett bättre Sverige. Vi ingår i AcadeMedia, Sveriges största utbildningsföretag.

Till vår verksamhet som vi ska bygga i Kalmar, söker vi dig som vill arbeta som lärare i yrkessvenska.

Eductus söker dig som vill arbeta med personer som har behov av språkutbildning i den specifika terminologi som används i den bransch eller det yrke som man söker arbete eller utbildning inom. Utbildningen består av både teori och språkpraktik, där man på plats får tillägna sig det fackspråk som matchar branschen.
Arbetsuppgifter

I dina arbetsuppgifter ingår det att planera och dokumentera utbildningen samt genomföra den i mindre grupper. Det är mycket viktigt att du har god pedagogisk förmåga och att du tycker om att undervisa. Arbetsuppgifterna är varierande och som lärare i yrkessvenska innebär det även att leda och undervisa deltagare från olika kulturer. Du ska upprätthålla en dialog med Arbetsförmedlingen, näringslivet och samverka med aktörer som bedriver arbetsmarknadsutbildningar, uppdatera dig om vad som händer på arbetsmarknaden samt hitta och följa upp praktikplatser åt deltagarna.
Formell kompetens

Lärarexamen och 30 hp i svenska som andraspråk.
Personliga egenskaper

Det är meriterande om du uppskattar ett högt arbetstempo och har en stark kreativ sida. Du fokuserar på lösningar och möjligheter och är beredd att utveckla metoder och dig själv. Att ha ett coachande förhållningssätt är en självklarhet för oss och vi är alla beredda på att stötta varandra i de uppdrag som behövs. 
Arbetslivserfarenhet/bakgrund

Minst två års erfarenhet de senaste tre åren. Det ska motsvara heltid i följande yrken eller arbetsuppgifter: Pedagogisk verksamhet, erfarenhet av att undervisa vuxna och undervisat i svenska som andra språk eller SFI på olika nivåer.

• Du ska också ha goda kunskaper i att använda digitala hjälpmedel i utbildningen
• Du har vana av att dokumentera
• Du har stor vana av flexibla lösningar och nytänkande
• Du har ett starkt engagemang och en god människokännedom

Hur vi rekryterar

Vi strävar efter mångfald vad gäller kön, funktionsnedsättning, ålder och kulturell bakgrund. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper som kreativitet, samarbetsförmåga och vilja att utveckla verksamheten.

Det är viktigt för oss att du identifierar dig med vår gemensamma värdegrund: Resultat. Engagemang. Nytänkande. Tydlig.
Anställningsform

Tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.
Sista ansökningsdag

Urval och intervjuer kommer att ske löpande, vänta därför inte med att söka!
Tillträdesdag

Omgående eller efter överenskommelse
Ansökningsförfarande

Urval och intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden är slut. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
Mer information/kontaktperson

Milla Dietrichson e-post milla.dietrichson@eductus.se  Tel: 0480-426881
J
Publiceraddatum: 2015-03-02
Yrkesbenämning: SFI-lärare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid -Enligt överenskommelse
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-03-31
Referens:
Webbplats: http://www.eductus.se/jobb/?aguid=452DB03F1A07410EB40D4861CCDA1D25
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: AcadeMedia Eductus AB
LILLA BOMMEN 4 B
41104  Göteborg Sverige
Hemsida: www.eductus.se
  

Platsannons

Junior Systemutvecklare med placering i Karlskrona sökes!

Vi söker nu för kunds räkning dig som är junior systemutvecklare och vill arbeta självgående som konsult hos kundföretag i Karlskrona.

I praktiken ska du kunna koda hjälpligt i något språk och helst ha erfarenhet i utveckling av ”icke inbäddade system”, dvs vanliga webb/app/klient applikationer och exempelvis självbetjäningstjänster.

Vår kunds IT-riktlinjer idag pekar mot lösningar baserad på C++, Java, Linux samt nyttjande av integrationsplattformar, applikationsservrar och standardsystem där det är möjligt.

Är du en driven person med exempelvis en systemutvecklingsutbildning i botten kommer du säkerligen att klara dig mycket bra och utvecklas snabbt i rollen.

Uppdraget beräknas att starta omgående, på heltid med kontorstider och placering i Karlskrona. Det finns möjlighet att arbeta som uthyrd konsult via ProfessionalConsulting, men även, för rätt person, finns chansen att bli direktrektyerad till vår kund.

Din profil
Vi söker en samarbetsinriktad lagspelare som är ödmjuk och flexibel. Du ska vara drivande, självgående och generös med att sprida kunskaper och information.

Uppdraget består primärt i att förstärka leveransområde självbetjäning i dess uppdrag – att förvalta och vidareutveckla handandläggningssystem men även uppdrag inom andra områden kan bli aktuellt.

Du ska ska som systemutvecklare med inriktning programmering Java, jobba med t.ex. att åtgärda incidenter och problem, att utföra analyser och utredningar, att göra kodrättningar och delta i utvecklingsuppdrag.

De har påbörjat en resa mot agila arbetsformer och arbetet bedrivs därför dels enl. agil metodik, dels enl. traditionell projektmetodik. Uppdraget gäller att som ADI med inriktning mot programmering Java inom Handläggningsområdet. Det innebär bl a att arbeta med framtagandet och införandet av tekniska lösningar i projekt.

Stor vikt läggs vid personliga egenskaper och att du är självgående. Just självgående är ett krav som är mycket flexibelt beroende dina tidigare erfarenheter.

Låter detta intressant och utmanande? Tveka inte att söka redan idag, vi rekryterar löpande!

Om företaget
ProfessionalConsulting är ett rekryteringsföretag för unga akademiker och tjänstemän. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet kan vi erbjuda intressanta och utmanande tjänster inom områden som IT, ekonomi, administration, HR, marknadsföring och kvalificerad kundtjänst. ProfessionalConsulting är en del av Meet your future Group. Hitta din framtid på www.professionalconsulting.se redan idag!
Publiceraddatum: 2015-03-02
Yrkesbenämning: Systemutvecklare/Programmerare
Antal platser: 2
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
3 - 6 månaderHeltidVisstidsanställning 3-6 månFast lön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-30
Referens:
Webbplats: http://www.professionalconsulting.se/se/jobs/kalmar/junior-systemutvecklare-med-placering-i-karlskrona-sokes/24558/?utm_source=af&utm_medium=sharedjob&utm_content=job24558
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: ProfessionalConsulting
Kungsgatan 1b
35230  Växjö Sverige
Hemsida: www.professionalconsulting.se
  

Platsannons

Gröna Stugan söker servitör/servitris!

Vi behöver stärka upp personalstyrkan inför sommaren.

Vi söker dig som kan jobba deltid till heltid från maj-aug och har minst
2 års yrkesvana.

Vänligen sök endast om du uppfyller dessa två kvalifikationer.

För att Du ska passa in hos oss ser vi gärna följande:
Du är stresstålig, kan bära tallrikar och bricka då det är mycket folk och trångt. Du är positiv, flexibel, punktlig, ställer upp för dina kollegor samt alltid beredd att ge dina gäster det där lilla "extra"!

Urvalsprocessen kommer att ske löpande.
Bifoga CV+bild i din ansökan.
Publiceraddatum: 2015-03-02
Yrkesbenämning: Servitör/Servitris
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
3 - 6 månaderHeltid/Deltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag:
Referens:
Webbplats:
Epostadress: info@gronastuganikalmar.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Gröna Stugan
Larmgatan 1
39232  Kalmar Sverige
Hemsida: http://www.gronastuganikalmar.se
  
Platsannons

Personlig assistent

Humana är Sveriges största företag inom personlig assistans och individ- och familjeomsorg. Vi är en kvalitetsaktör inom äldreomsorg och LSS-boenden samt har skola för elever med funktionsnedsättning. Vi är 12 000 medarbetare i Sverige och Norge som arbetar efter samma vision. Alla har rätt till ett bra liv. Läs mer på www.humana.se

Nu söker vi en vikarie till en av våra kunder. Kunden är en kvinna i 55-årsåldern, boendes i Kalmar. På grund av en förvärvad hjärnskada har hon ett stort hjälpbehov i sin vardag. Dina arbetsuppgifter kommer bl.a. innebära att vara behjälplig vid matsituationer, förflyttningar, personlig hygien och träning.

Vår kund tycker om att komma ut på olika fritidsaktiviteter och har ett stort djurintresse. Vi vill förstås att du som söker delar hennes intressen och att du vill bidra till att hon får ett aktivt liv!

Du som söker bör ha erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättning, extra meriterande är om du har tidigare erfarenhet av just förvärvade hjärnskador. Självklart lägger vi också stor vikt vid personlig lämplighet. Du som söker är en positiv person som tycker att arbete med människor är stimulerande, du är rak och ärlig och ser ditt arbete seriöst.

Att kompetensutveckla vår personal är ett led i att säkerställa kvaliteten i den personliga assistansen. Om du är den som erbjuds tjänsten förväntas du genomföra en webbaserad introduktionsutbildning för personliga assistenter före ditt första arbetspass, eller som senast inom tre veckor från det att anställningen påbörjades.  Utbildningen syftar till att skapa trygghet för både personlig assistent och kund.

 

Arbetstid / Varaktighet: Arbetet är schemalagt  dag, kväll, natt  och helg. Vi tillämpar tidsbegränsad anställningsform "så längre uppdraget varar" samt timanställning.

Lön: Fast timlön enligt överenskommelse. Övriga ersättningar enligt kollektivavtal.

Tillträde: Urval sker löpande.

Kontaktperson:laura.simonic-flugaj@humana.se

 

 


De ansökningshandlingar som du skickar till oss läses av personal på Humana samt av kunden och dennes anhöriga.

Humana söker personliga assistenter över hela landet och har därför många annonser ute. På grund av det stora intresset för våra utannonserade tjänster har vi inte möjlighet att svara på dina frågor via telefon.
Publiceraddatum: 2015-03-02
Yrkesbenämning: Personlig assistent
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid Heltid/ Ej specificeratenligt avtal
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-02
Referens:
Webbplats: http://www.humana.se/om-oss/jobba-hos-oss/Lediga-jobb-assistans/?rmpage=job&rmjob=5973%26pp%3D3
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Humana Assistans AB
Föreningsgatan 15
21144  21144 Sverige
Hemsida: http://www.humana.se/personligassistans
  
Platsannons

Förskollärare/Tidigarelärare till Kalmarsundsskolan

I Kalmar är det alltid nära till rekreation och naturupplevelser. Oavsett var du bor i kommunen, har du aldrig långt till havet. Här finns gott om möjligheter till ett kustnära boende. Tillsammans med en bra kommunal service och ett stort utbud av handel och nöjen ger det en mycket hög livskvalitet.

Kommunens arbetsplatser representerar verksamheter med cirka 150 olika yrken på åtta förvaltningar och tillsammans är vi 5 000 anställda.

Barn och ungdomsförvaltningen ansvarar för våra barn och ungdomar i ett 1-16- årsperspektiv, dvs för öppen förskola, förskola, familjedaghem, förskoleklass, fritidshem, särskola och skola år 1-9.

På barn- och ungdomsförvaltningen arbetar cirka 1500 personer uppdelade på 21 enheter.

Kalmarsundsskolan består av förberedelseklass, förskoleklasser,
årskurserna 1-9 samt fritidshemsverksamhet.
Skolan är belägen i den norra delen av Kalmar centralort. Våra elever är främst bosatta i Bergavik, Norrliden, Vimpeltorpet, Björkenäs och Rockneby. Skolan har detta läsår ca 700 elever och 130 personal.
Kalmarsundsskolan har ett nyrenoverat och välutrustat stadsdels- och skolbibliotek, sporthall och en omtyckt fritidsgård.
Det finns även en utomhusanläggning för idrott med allvädersbanor, fotbolls- och basketplaner. I samma byggnad som skolan finns öppen förskola och familjecentralen vilket ger positiva och spontana möten mellan olika åldrar.

ARBETSUPPGIFTER
Arbete i förskoleklass och fritidshem.

Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden.

KVALIFIKATIONER
Utbildad tidigarelärare/förskollärare.
Erfarenhet av arbete i förskoleklass önskvärt.

ÖVRIGT
För att alla ansökningar ska bli likvärdigt granskade vid urvalsprocessen måste du söka via länken i varje specifik tjänst. OBS: Skicka INTE din ansökan via E-post eller brev.

Vi undanber oss erbjudanden och försäljningssamtal om annoserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.
Publiceraddatum: 2015-03-01
Yrkesbenämning: Lärare i förskoleklass
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid. 100% Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2015-08-03 .Månadslön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-03-29
Referens: A454499
Webbplats: http://www.aditrorecruit.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=6e5d978a-63d6-45b3-9279-9de33bafe817&TK=7f15c889-0835-4329-96f1-f42ea009b9c5
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Kalmar kommun, Kalmarsundsskolan
Box 611
39126  KALMAR Sverige
Hemsida:
  

Platsannons

Farmacevt till Apoteket Lejonet

Apoteksgruppen består av ca 165 apotek i hela Sverige. Apoteken drivs av lokala småföretagare som är anslutna till en gemensam serviceorganisation, vilket ger storskalfördelar och konkurrenskraft på marknaden.
Våra värdeord beskriver vilka vi är: Entreprenörer, Problemlösare och Ansvarstagande.
Är du som vi? Då ska du bli en av oss! Du finner mer information på www.apoteksgruppen.se


Anställningsform
Tillsvidare och heltid (30-40h/vecka), tillträde snarast

Information om befattning

Vill du vara med att driva ett av Apoteksgruppens apotek in i framtiden? Genom service och kundfokus, skapar vi gemensamt lönsamma, personliga och inspirerande apotek. Du får arbeta omväxlande med både receptservice, egenvård, professionell rådgivning och försäljning. Apoteket Lejonet har 6 personer som expedierar våra kunder mellan kl.9-18  vard-agar, kl.9.30-15  lördagar, kl.11.00-15.00 söndagar.

Apoteksgruppen i Kalmar och Mönsterås, Lenhovda

Vi driver apotek på tre orter inom apoteksgruppen: Kalmar,Lenhovda och Mönsterås. Vår ambition som ägare är att alla anställda ska känna sig som en del av vårt företag och ser fram emot att komma till jobbet varje dag. Vi jobbar för att ni på bästa sätt ska utvecklas och där ni som farmacevter har stora möjligheter att påverka verksamheten med era egna ideèr.

Kompetens

Du är legitimerad receptarie. Förutom intresse för farmaci och apotek har du en känsla för affären, en ekonomisk förståelse och ett kvalitetstänkande. Du bör vara en driven och resultatinriktad person och ha ett genuint intresse av att ge professionell service till våra kunder. Tidigare erfarenhet från försäljning och detaljhandel är meriterande.Du kan vara nyexaminerad.

Personliga egenskaper

Som person är du serviceinriktad och lyhörd. Du kan arbeta såväl självständigt som i grupp och du gillar utmaningar och är positiv till förändringar. Du har god förmåga att kommunicera med våra kunder och kollegor och vill vara en del av helheten. Du är driven, pålitlig och ansvarsfull med förmåga att skapa förtroende. I ditt arbete riktar du uppmärksamheten mot kundens upplevelse av mötet och du inspirerar dina medarbetare till att ta reda på och förstå kundens behov och att överträffa kundens förväntningar.

Låter det som en rolig utmaning? Skicka gärna in en ansökan!

Intervjuver sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut.
Publiceraddatum: 2015-02-28
Yrkesbenämning: Farmacevt/Apotekare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidTillsvidare Fast Enligt överenskommelse
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-03-30
Referens:
Webbplats: https://apoteksgruppen.easycruit.com/vacancy/application/1348633/111952?channel=amv&iso=se
Epostadress: jan.fransson@apoteksgruppen.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Apoteksgruppen i Kalmar
Västra Sjögatan 22
39232  Kalmar Sverige
Hemsida: http://www.apoteksgruppen.se/apotek/kalmar/apoteksgruppen-kalmar-vastrasjogatan
  
Platsannons

Upphandlare i Kalmar kommun

I Kalmar är det alltid nära till rekreation och naturupplevelser. Oavsett var du bor i kommunen, har du aldrig långt till havet. Här finns gott om möjligheter till ett kustnära boende. Tillsammans med en bra kommunal service och ett stort utbud av handel och nöjen ger det en mycket hög livskvalitet.

Kommunens arbetsplatser representerar verksamheter med cirka 150 olika yrken på åtta förvaltningar och tillsammans är vi 5 000 anställda.

Kalmar kommun arbetar aktivt för jämställdhet och mångfald i arbetslivet och vill därmed tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald kan tillföra verksamheten.

Serviceförvaltningen är en kommunal förvaltning med teknisk service som huvudområde mot både kommunens invånare och andra kommunala verksamheter. Förvaltningen ansvarar för gator, parker, grönområden och friluftsverksamhet. Förvaltningen ser till att det finns ändamålsenliga lokaler, varor, fordon, fastighetsservice, upphandlings-, transport-, verkstads-, kost- och städtjänster till kommunens verksamheter. Förvaltningen handlägger även ansökningar om tillstånd för torghandel, parkering, uteserveringar, konserter och andra arrangemang.

Upphandlingsenheten består av 6 medarbetare och är organisatoriskt placerad direkt under förvaltningsledningen.

ARBETSUPPGIFTER
Du ska självständigt planera och genomföra upphandlingar av varor och tjänster för kommunens förvaltningar, kommunala bolag och kommunalförbund. Till detta kommer att planera och genomföra gemensamma upphandlingar tillsammans med kommuner i länet.
Du fungerar även som rådgivare och stöd i upphandlingsfrågor samt genomför leverantörsbedömningar och avtalsuppföljningar.

Befattningen medför omfattande kontakter med interna uppdragsgivare, andra kommuner och leverantörer.


KVALIFIKATIONER
Du ska ha högskoleutbildning inom ekonomi, juridik eller teknik eller annan likvärdig utbildning. Alternativt motsvarande kunskaper genom arbetserfarenhet.
Goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift är ett krav liksom goda kunskaper i Microsoft Word och Excel.

Erfarenhet av arbete med upphandlingar enligt LOU/LUF är meriterande.

Då arbetet är förenat med resor till närliggande kommuner är körkort för personbil ett krav.
Vi värdesätter god kommunikationsförmåga, initiativförmåga och flexibilitet. Även ett analytisk tänkesätt och förmåga att arbeta självständigt är värdefullt.


ÖVRIGT
För att alla ansökningar ska bli likvärdigt granskade vid urvalsprocessen måste du söka via länken i varje specifik tjänst. OBS: Skicka INTE din ansökan via E-post eller brev.

Vi undanber oss erbjudanden och försäljningssamtal om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.
Publiceraddatum: 2015-02-27
Yrkesbenämning: Upphandlare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid. 100% Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.Månadslön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-03-29
Referens: A454470
Webbplats: http://www.aditrorecruit.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=bf219d8c-bb85-489a-989c-8d9a330a81fc&TK=39f30527-b929-482d-883c-45852f0b8f7b
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Kalmar kommun, Serviceförvaltningen
Box 611
39126  KALMAR Sverige
Hemsida:
  

Platsannons

PhD student in biomedical sciences

Welcome to Linnaeus University! A place for knowledge, ideas and development. For growth potential and a belief in the future. In Småland and in the world.

About the department and the research project
Research in the field of Biomedical Sciences at LNU is performed within the Faculty of Health and Life Sciences, where strong research areas include virology and cell- and molecular biology, the focal points of the current project. The research group within which the project shall be undertaken is an integral part of the research environments present at the faculty.

The project is part of long-term interdisciplinary effort to understand how picornaviruses interact with the infected host cell, both at the entry level and during exit of the infected cell. The project also aims to characterize the mechanisms during virus adaptation from one cellular environment to another. The project includes laboratory techniques common in Virology, Molecular Biology, Biochemistry and Cell Biology. The work will mainly be performed in Kalmar though visits to the laboratories of collaborators are expected.

Qualifications
Applicants should have a Master degree (240hp/240ECTS) in Biomedical Sciences or a subject area with a major focus of direct relevance for the project. Previous, documented experience of research handling animal viruses and using molecular biology techniques to study virus-host cell interactions are considered favourable. Furthermore, experience of handling animal cell cultures, cloning and expression of recombinant proteins and using real time PCR for studies are desirable, as is a good working knowledge of the English language. Basic prerequisites are laid out in the Swedish Higher Education Ordinance (Högskoleförordningen), Chapter 5 and 7.

Terms of employment
The vacancy is a fully funded full-time four years appointment with the objective to obtain a PhD.

Application
Please apply by clicking the "apply-button" at the bottom of this ad (at http://lnu.se/om-lnu/lediga-jobb). Applicants should submit CV, documentation of previously awarded degrees, a copy of the Masters thesis, or equivalent and reprints of published papers, if available. A short motivation (1 A4 page, font 12) in English explaining the applicant’s motivation for working in the project and for undertaking a PhD in Biomedical Sciences should also be included. Finally, contact information (phone number and e-mail) for at least two reference persons should be given. Your application must be registered no later than 2015-03-30. Ref.no is: PA 2015/76-2.2.1


For more information
Group leader, Professor Michael Lindberg, e-mail michael.lindberg@lnu.se Personnel consultant, Christian Andersson, e-mail Christian.andersson@lnu.se
Publiceraddatum: 2015-02-27
Yrkesbenämning: Doktorand
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid Heltid/ Ej specificeratFast, lönestege
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-03-30
Referens:
Webbplats: http://lnu.se/om-lnu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=1289%26pp%3D8
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Linnéuniversitetet
Universitetsplatsen 1
35195  Växjö Sverige
Hemsida: http://www.lnu.se
  
Platsannons

Serviceinriktad IT-tekniker till Kalmar

Som IT-tekniker hos InfoCare är du en av hjältarna!

För att stärka upp teamet i Kalmar söker vi nu en serviceinriktad och allsidig IT-tekniker med bred kunskap inom IT-området.
Du kommer att arbeta brett inom IT-området med både hårdvaru- och mjukvaruservice och support. Arbetsuppgifterna beror på uppdrag och kund därför är det viktigt att du är flexibel, framåt och intresserad att lära dig nya arbetsuppgifter.

Din profil
Vi ser gärna att du har minst en gymnasial utbildning inom IT eller likvärdig utbildning.
Att du kan Microsofts vanligaste operativsystem och programvaror för PC och server tar vi för givet.
Tidigare erfarenhet och arbete inom Print, PC, Laptop och Server och Networking både hårdvaru- och mjukvarumässigt är meriterande.

Goda kunskaper inom svenska och engelska i både tal och skrift.
Arbetet innebär resor därför är B-körkort ett krav

För att lyckas som IT-tekniker på InfoCare måste du ha ett stort och gediget intresse för IT, teknik och service. Du trivs och är bekväm med att arbeta i miljöer som innebär många och nya kundkontakter och vet vad god service innebär. Stor vikt läggs vid att du har en positiv inställning, är noggrann och ansvarstagande samt att du kan ta egna initiativ. Du är bra på att hantera stress och van att arbeta i högt tempo.

Vi kan erbjuda dig
Utvecklingsmöjligheter - vi vidareutvecklar kontinuerligt våra tjänster och sättet vi arbetar på.
Som medarbetare får du möjlighet att bidra till företagets och din egna positiva utveckling.
Öppen dialog och högt i tak där både kreativa idéer och ordningssinne värderas högt.
Du kommer ingå i ett team med kompetenta, drivna och trevliga kollegor.

Tjänsten gäller tillsvidare med placering i Kalmar. InfoCare Service omfattas av Almega IT avtalet.

Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att Servicechef Anders Arrhenius, 070-1014417 anders.arrhenius@infocare.se

Skicka in din ansökan via www.infocare.se eller till mailadress: therese.eriksson@infocare.se senast 15 mars. Intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan redan idag!

Vi strävar efter mångfald på arbetsplatsen och hoppas få både manliga och kvinnliga sökande.

Undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Om InfoCare
Som ledande och helt oberoende serviceleverantör till såväl företag och organisationer som till konsumentmarknaden, erbjuder InfoCare ett helt spektra av moderna servicetjänster för IT och konsumentelektronik. InfoCare samarbetar med framgångsrika och marknadsledande tillverkare, outsourcingföretag, elektronikkedjor och varuhus. Tack vare våra 70 servicepunkter, 4 verkstäder, 1940 medarbetare och 400 certifierade tekniska kurirer täcker vi hela Norden och når de flesta större städer inom 2 timmar. Läs mer om oss på www.infocare.se
Publiceraddatum: 2015-02-26
Yrkesbenämning: IT-tekniker/Datatekniker
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag:
Referens:
Webbplats:
Epostadress: therese.eriksson@infocare.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: InfoCare Service AB
Box 20016
16102  BROMMA Sverige
Hemsida: http://www.infocare.se
  
Platsannons

Fiske- och vattenrådgivare

Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge är en fristående medlemsorganisation med uppgift att stödja och utveckla verksamheter inom landsbygdens näringar. Vi bedriver rådgivning, certifieringsverksamhet inom ekologisk produktion, fältförsök, utvecklingsarbete samt gymnasieutbildning genom våra naturbruksgymnasier i Ingelstad, Gamleby, Ingelstorp och Helgesbo. Vi har ca 3 500 medlemmar och omsätter totalt omkring 210 miljoner kronor per år och är omkring 300 anställda. I Hushållningssällskapen över hela landet är vi mer än 50 000 medlemmar och ca 700 medarbetare.

Vi söker till något av våra kontor i Kalmar, Ingelstad, Gamleby och Bräkne-Hoby

Fiske- och vattenrådgivare

Som fiske- och vattenrådgivare på hushållningssällskapet har du möjlighet att arbeta inom ett brett spektra av arbetsuppgifter. Det som är gemensamt för samtliga uppdrag vi utför är att vi agerar som oberoende rådgivare. Vi vill nu stärka vår geografiska bredd inom vårt upptagningsområde. Du kommer att arbeta i en grupp av rådgivare inom växtodling, bygg, ekonomi, fiske, skog och miljö/teknik. Våra kunder inom området fiske- och vattenrådgivning är bl.a. enskilda vattenägare, fiskevårdsområden, företag, vattenråd, kommuner och länsstyrelser.

I tjänsten kan ingå att:
- Skapa projekt och bygga nätverk.
- Utveckla idéer till konkreta åtgärder.
- Genomföra biologiska undersökningar och inventeringar.
- Genomföra art-/kräftprojekt samt fisketurismprojekt.
- Arbeta med vattenförvaltning, planbeskrivningar och miljökonsekvenser.

För att passa denna tjänst tror vi att du:
- Är biolog/vatteningenjör eller motsvarande.
- Har jobbat med vatten i olika uppdrag och har god fältvana.
- Kan arbeta självständigt med eget kund- och resultatansvar.
- Är van att driva projekt och skriva rapporter.
- Har erfarenhet av vattenförvaltningsarbete samt har ett kontaktnät inom detta område.
- Har egenskaper som god affärsmässighet, ansvarskänsla samt är noggrann och drivande.

Vi ser det som extra meriterande om du:

- Har någon inriktning ex. fisk, växter eller limnologi.
- Tidigare har utfört inventeringar av olika metodik.
- Tidigare har utfört uppdrag gällande vatten och landskapsperspektiv.
- Tidigare har utfört projekteringar av våtmarker.
- Haft ekonomiskt ansvar i tidigare anställningar.
- Har specifika projekt som du vill genomföra.

Tjänsten är en tillsvidareanställning, heltid/deltid. B-körkort och datorvana krävs. Ange löneanspråk i ansökan.
Tillträdesdatum efter överenskommelse.
Vi tar emot ansökan kontinuerligt, dock senast 2015-04-01.

Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta fiskerikonsulent Carl-Johan Månsson 0768-79 15 31 alt. via e-post carl-johan.mansson@hushallningssallskapet.se
Ansökan ställs till e-post carl-johan.mansson@hushallningssallskapet.se


Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.
Publiceraddatum: 2015-02-25
Yrkesbenämning: Fiskerikonsulent
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid/Deltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-01
Referens: Fiske- och vattenrådgivare
Webbplats:
Epostadress: carl-johan.mansson@hushallningssallskapet.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET KALMAR-KRONOBERG-BLEKINGE
Flottiljvägen 18
39241  KALMAR Sverige
Hemsida: http://www.hush.se/h
  
Platsannons

Överläkare/Specialist

Psykiatriförvaltningen

Överläkare/Specialist
Tillsvidareanställd
PF:2015:9

Psykiatriförvaltningen har ett länsövergripande uppdrag inom Landstingets specialistpsykiatri. Verksamheten omfattar Barn- och ungdomspsykiatri, Vuxenpsykiatri och Rättspsykiatri, uppdelade i fem basenheter. Vi har ca 600 medarbetare och är verksamma från Västervik i norr till Kalmar i söder.

Den vuxenpsykiatriska kliniken i Kalmar erbjuder invånarna i den södra länsdelen psykiatrisk specialistsjukvård och består av fyra öppenvårdsmottagningar, två behandlingsenheter, en rehabiliteringsverksamhet samt fyra slutenvårdsavdelningar med sammanlagt 37 vårdplatser.
I vårt upptagningsområde bor cirka 125 000 invånare. På kliniken arbetar 220 medarbetare varav 10 specialist i psykiatri och fem ST-läkare.

Arbetsuppgifter
Till Kalmar söker vi nu en Överläkare/specialist i psykiatri för en kombinationstjänst öppenvård/slutenvård, men möjlighet till diskussion kring placering finns.
Utveckling av verksamheten är en naturlig del av vår vardag och ditt bidrag i detta arbete är viktigt. I tjänsten ingår också att handleda utbildningsläkare samt delta i bakjourslinjen.

Kvalifikationer
Du ska vara specialist inom Psykiatri och stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Publiceraddatum: 2015-02-25
Yrkesbenämning: Specialistläkare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidVi tillämpar individuell lönesättning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-10
Referens:
Webbplats:
Epostadress:
Övrigt: Du som söker ska bifoga personligt brev och CV. Ansökningar tas endast emot via Landstinget i Kalmar läns e-rekryteringssystem http://www.ltkalmar.se/jobba-hos-oss/ Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst
Arbetsplats: 
Adress: Landstinget i Kalmar län
Box 601
39126  KALMAR 
Hemsida: http://www.ltkalmar.se
  

Platsannons

LloydsApotek söker driven Receptarie eller Apotekare

LloydsApotek har idag 83 apotek i Sverige och räknar med att växa de närmsta åren. LloydsApotek är en del av Celesio Group, ett av de ledande internationella tjänsteföretagen inom läkemedels-, apoteks- och hälsovårdsområdet. Koncernen är verksam i 14 länder runt om i världen och sysselsätter cirka 39 000 människor
LloydsApoteks mål är att bli en av de ledande apotekskedjorna i Sverige som ska leverera den bästa servicen och de mest innovativa och inspirerande apotekstjänsterna. Hos LloydsApotek möter kunden kompetent och välutbildad personal som kan recept och är experter inom hud och värk


Välkommen till ett apotek som vågar tänka nytt!
Till våra fina apotek i Kalmar söker vi nu dig som är legitimerad Apotekare eller Receptarie.

Vi söker dig som sätter stort värde i att varje enskild kund får bästa service, drivs av att göra skillnad och ta initiativ till förbättring. Som person bör du vara driven och framåt. Du vågar tänka nytt och har förmågan att bygga förtroendefulla relationer med både kunder och kollegor.

Vi erbjuder dig möjlighet att växa med oss både på den lokala orten och inom vår internationella koncern. Vi söker medarbetare som värdesätter kundfokus, kvalitet och kompetens, och som har vilja och lust att vara med och bygga upp LloydsApotek i Sverige. I din roll kommer du att verka i en inspirerande miljö med ett team som sätter kunden i fokus. Hos oss på LloydsApotek får du möjligheten att vara med på den spännande resa det innebär att bygga en apotekskedja från grunden. I rollen som farmaceut arbetar du omväxlande med recepthantering, kvalificerad rådgivning om läkemedel och inom egenvården, kundrelationer, försäljning inom och kvalitetsarbete.

Våra apotek är belägna i 2 av Kalmars största köpcentrum. LloydsApotek HansaCity i Modehuset och LloydsApotek Giraffen i Giraffens Köpcentrum, apoteken leds ordinarie av Apotekschef Solin Chami. Tack vare det korta avståndet mellan apoteken och en gemensam chef finns det ett bra samarbete när det gäller personalfrågor och kompetens mellan apoteken.Tjänstgöring förekommer på båda apoteken!

Vi är idag ett engagerat team som tillsammans arbetar för att överträffa våra kunders förväntningar och nu söker vi dig som vill blir en del av vårt team och vara med på vår resa.

Vill Du bli Vi med oss?
Välkommen med din ansökan snarast, vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Publiceraddatum: 2015-02-24
Yrkesbenämning: Farmacevt/Receptarie
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid - --
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-03-29
Referens: 2393048919
Webbplats: https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=2393048919&link_source_id=30&company_id=697055336&culture_id=SV
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: LloydsApotek
Verkstadsgatan 6d
39239  Kalmar Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Specialistläkare reumatologi

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Länssjukhuset i Kalmar
Länssjukhuset i Kalmar är ett av Sveriges 20 länssjukhus och är Landstingets största vårdinrättning med 358 vårdplatser och ca 2 200 anställda. Här finns ett 20-tal olika medicinska specialiteter med kompetens och medicinsk utrustning för i princip alla sjukvårdsområden. Inom vissa specialiteter finns även ett länsövergripande ansvar. Vår vision är att vara det ledande länssjukhuset - lärande, säkert och kompetent.


Specialistläkare reumatologi
Tillsvidareanställd
HSF LSK:2015:26


Vi saknar en kollega på vår välfungerande reumatologi enhet, som är en del av Medicinkliniken.
Vi är två specialister i reumatologi och två ST-läkare. Vårt upptagningsområde har ca 140.000 invånare och våra kontakter med övriga reumatologienheter i regionen fungerar bra. Kontakterna med övriga kolleger på sjukhuset och i primärvården är också goda. Här lär man känna varandra, vilket underlättar samarbetet över klinikgränserna.

Vi bedriver en omfattande dagvårdsverksamhet med läkar- och sköterskemottagningar, polikliniska infusionsbehandlingar, rehabträning i grupp och reumaskola. Vi disponerar ett flexibelt antal vårdplatser på medicinavdelning, vanligen 1-4 inneliggande patienter. Mottagningen befinner sig i moderna och ändamålsenliga lokaler.
Vårt team består av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, kurator, sekreterare och apotekare. Vi har också ett välutvecklat samarbete med särskilt reumatologiintresserade ortopeder. Vi bedriver konsultverksamhet i primärvården.
Utbildning står högt på vår prioriteringslista med randande ST-läkare, internutbildning och deltagande i externa möten och kongresser.

Kvalifikationer
Du ska vara specialist inom reumatologi. Kompetens för deltagande i primärjours- och/eller bakjoursverksamheten på Medicinkliniken är meriterande. Du ska ha god pedagogisk förmåga och kunna utrycka dig väl i tal och skrift. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Publiceraddatum: 2015-02-24
Yrkesbenämning: Specialistläkare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidVi tillämpar individuell lönesättning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-03-29
Referens:
Webbplats:
Epostadress:
Övrigt: Vi ser gärna att du bifogar personligt brev och CV. Ansökningar tas endast emot via Landstinget i Kalmar läns e-rekryteringssystem http://www.ltkalmar.se/jobba-hos-oss/ Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst
Arbetsplats: 
Adress: Landstinget i Kalmar län
Box 601
39126  KALMAR 
Hemsida: http://www.ltkalmar.se
  

Platsannons

Utbildningsadministratör

Välkommen till Linnéuniversitetet. En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen.

Ekonomihögskolans kansli ansvarar för stöd till fakultetsledning, prefekter, lärare och studenter. Vi är ett trettiotal medarbetare jämnt fördelade på de båda orterna.

 
Utbildningsadministratör
med placering vid Ekonomihögskolans kansli

 

Arbetsuppgifter
Utbildningsadministratörer vid Ekonomihögskolan arbetar med ett flertal utbildningsadministrativa uppgifter: telefon- och studentmottagning, LADOK-uppgifter, Kursinfo, administration kring planering av fakultetens utbildningar mm. Arbetet innebär många kontakter med studenter och lärare. Dessutom kan information till utbytesstudenter och andra administrativa uppgifter tillkomma.

Kvalifikationer                          
Du som söker skall ha relevant utbildning på högskolenivå och erfarenhet av administrativt arbete. Erfarenhet av administrativt arbete inom statlig verksamhet är meriterande, liksom kunskap om utbildningssystemet. Vi förutsätter att du har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på såväl svenska som engelska och att du har vana vid och intresse av att hantera information i administrativa system. Erfarenhet av information och vägledning eller liknande arbetsuppgifter är meriterade.

Arbetet ställer stora krav på lyhördhet, självständighet, samarbetsförmåga, servicekänsla och effektivitet. Stor vikt kommer därför att läggas vid personlig lämplighet.

Anställning: Tillsvidare

Tillträde: Tillträde i augusti 2015

Placeringsort: Kalmar

Omfattning: 100 %.

Då arbetet innebär arbete i både Kalmar och Växjö måste du vara beredd att i varierad grad tjänstgöra på båda orterna.

Information
Upplysningar lämnas av kanslichef Ulrika Bengtsson Verde,ulrika.bengtsson-verde@lnu.se 0701-44 61 88, eller personalkonsult Leif Eriksson, leif.eriksson@lnu.se, 0480- 446028.

Fackliga företrädare nås via universitetets växel, tel. 0772-28 80 00.

Välkommen med din ansökan, som du registrerar via ”Lediga jobb” på lnu.se. Ansökan ska ha inkommit senast 29 mars märkt med diarienummer PA 2015/68-2.2.1.


Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.
Publiceraddatum: 2015-02-24
Yrkesbenämning: Administrativ assistent
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid Heltid/ Ej specificeratMånadslön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-03-29
Referens:
Webbplats: http://lnu.se/om-lnu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=1285%26pp%3D8
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Linnéuniversitetet
Linnéuniversitetet 35195 Växjö
35195  Växjö Sverige
Hemsida: http://www.lnu.se
  
Platsannons

BARNSJUKSKÖTERSKA FÖR SOMMARUPPDRAG I KALMAR

Vill du göra en värdefull insats?
Vi söker nu barnsjuksköterskor till neonatalen i sommar.
Från v 26-29. Tjänstgöringsgrad: 50-100% .Schemarader kväll och dag. Du bestämmer själv hur du vill boka dig.
Vi erbjuder dig en generös - Sommarbonus!

Krav: Legitimerad sjuksköterska med minst 2 års yrkeserfarenhet och inriktining barnsjuksköterska med neonaltalerfarenhet.

För att trivas i rollen som sjuksköterska hos oss tror vi att du är flexibel, kan snabbt sätta dig in i nya arbetsuppgifter, du ser frihet och omväxling som viktiga inslag i ditt arbetsliv.

Hos oss får du möjlighet till kompetensutveckling och en arbetsgivare som bryr sig och är lyhörd för just dina önskemål. Självklart får du personlig service av vår engagerade personal som gör det där lilla extra för just dig och som hjälper till med allt kring uppdragen. Du har möjlighet att själv välja om du vill arbeta hel- eller deltid. Du har minst två års yrkesvana.
Hos oss kan du vara med och påverka dina arbetstider så att du har en bra balans mellan arbete och fritid.

Vi erbjuder:
-Goda anställningsvillkor
-Bra lön
-Möjlighet att arbeta som underkonsult
-Trevligt boende ordnas vid behov
-En generös rekryteringsbonus till dig som jobbar för oss och hjälper oss att rekrytera in sjuksköterskor.

Rekrytering sker löpande så välkommen med din ansökan redan idag!

Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta Pamela Hedström,
pamela.hedstrom@rentanurse.se
Publiceraddatum: 2015-02-24
Yrkesbenämning: Sjuksköterska, medicin och kirurgi
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid/Deltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-26
Referens:
Webbplats:
Epostadress: infovg@rentanurse.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Rent-A-Nurse Scandinavia AB
Södra Drottninggatan 26
45140  Uddevalla Sverige
Hemsida: http://www.rentanurse.se
  

Platsannons

Servitör/servitris hos Manana Manana

Manana Manana Tapas&Grill är en restaurang och nattklubb i 3 våningar mitt i centrala Kalmar. Vi har även ett Wayne´s Coffee i våra lokaler. Vi serverar tapas, grill och pastarätter samt lunch sommartid. Vi har en av stans största uteserveringar på Larmtorget där allt händer. Vi söker nu personal till sommarsäsongen.

Beskrivning av arbetsuppgifter: Servera mat och dryck. Ha hand om egen station och egen kassa. Duka upp, hålla rent och se till att våra gäster trivs.

Beskrivning av kvalifikationer: Du behöver ha några års erfarenhet av servering och restaurangmiljö. Du gillar att jobba i ett högt tempo och kan ta eget ansvar och är noggrann. Att du älskar service och ta hand om gästerna ser vi som en självklarthet. Du bör vara flexibel och beredd att jobba obekväma tider. Vi värdesätter personer som inte är rädda för att hugga i där det behövs! I gengäld får du en rolig arbetsplats där restaurang möter café och nattklubb och du får träffa mycket olika människor.
Publiceraddatum: 2015-02-23
Yrkesbenämning: Servitör/Servitris
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
3 - 6 månaderHeltid/DeltidTimanställning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-06-01
Referens:
Webbplats:
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Restaurang Mañana Mañana

39232  KALMAR 
Hemsida: http://www.bistrobar.se
  

Platsannons

Kock till Manana Manana

Manana Manana Tapas&Grill är en restaurang och nattklubb i 3 våningar mitt i centrala Kalmar. Vi har även ett Wayne´s Coffee i våra lokaler. Vi serverar tapas, grill och pastarätter samt lunch sommartid. Vi har en av stans största uteserveringar på Larmtorget där allt händer. Vi söker nu personal till sommarsäsongen.

Beskrivning av arbetsuppgifter: Arbeta i köket under vår Kökschef. Förberedning, varm och kallkök. Medelhavsköket, grill, pasta, dagens lunch

Beskrivning av kvalifikationer: Du bör ha minst 5 års erfarenhet och älska att jobba i ett högt tempo tillsammans med ett team.
Publiceraddatum: 2015-02-23
Yrkesbenämning: Kock/Kokerska
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
3 - 6 månaderHeltidHeltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-05-20
Referens:
Webbplats:
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Restaurang Mañana Mañana

39232  KALMAR 
Hemsida: http://www.bistrobar.se
  
Platsannons

Timvikarie/Sommarvikarie Personlig Assistent

Frösunda är ett av Sveriges fem största omsorgsföretag. Men vi skiljer oss från andra då vi är övertygade om att omsorgen behöver förbättras från grunden. Vår utgångspunkt är alltid kunden - i alla lägen, även när det blir obekvämt. Med 100 procent nöjda kunder i fokus ska vi bli det absolut bästa omsorgsföretaget i Sverige. Frösunda har 8 500 medarbetare och omsätter cirka 3 miljarder årligen. Vill du arbeta med kunden i fokus och så att samhällets resurser används effektivt och ansvarsfullt? Då är du sannolikt rätt person för oss.

Frösunda Omsorg AB i Kalmar söker dig som vill arbeta som personlig assistent hos oss.  Vill du arbeta i ett företag som strävar efter att ge personer med funktionsnedsättning högsta möjliga livskvalitet och är du en person som snarare ser möjligheter än hinder så kan vi vara arbetsgivaren för dig.


Vi söker i första hand dig som vill arbeta som timvikarie under våren och sommaren och eventuellt i höst hos en eller flera av våra kunder. Det gäller i första hand enstaka planerade pass, men även eventuella sjukvakanser om ordinarie personal blir sjuk samt semestervikariat under sommaren.

Som personlig assistent arbetar du i kundens hem. Det är därför av största vikt att du är lyhörd, flexibel och professionell samt värnar om kundens personliga integritet. Vi ser gärna att du har livserfarenhet och personlig mognad. Utbildning och yrkeserfarenhet inom området är meriterande, men ej ett krav då vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du får gärna vara studerande eller ha ett annat deltidsarbete som du vill kombinera med jobbet som personlig assistent.

Frösunda Omsorg AB blir din arbetsgivare och vi står för arbetsledning och utbildning efter behov. Individuell lönesättning. Timlön. Kollektivavtal finns.

Ansökan endast via denna länk. Bifoga personligt brev och CV där din ålder framgår. Varmt välkommen med din ansökan! Behovsanställning.
Publiceraddatum: 2015-02-23
Yrkesbenämning: Personlig assistent
Antal platser: 5
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
11 dagar - 3 månaderDeltidDeltid SommarjobbMånatlig löneutbetalning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-30
Referens:
Webbplats: http://www.staffrec.se/viewjob.php?source=AMS&id=61063
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Frösunda
Ölandsgatan 22
11343  Kalmar Sverige
Hemsida: http://www.frosunda.se
  

Platsannons

Flertalet Frisörer sökes till Intermezzo Frisör & Shop

Intermezzo Frisör & Shop söker nu flertalet frisörer.

Intermezzo Frisör & Shop är ett privatägt familjeföretag med idag cirka 40 året runt anställda. Vi finns idag på 7 orter: Kalmar, Borgholm, Färjestaden, Lindsdal, Mönsterås, Vimmerby och Hultsfred. Vi jobbar ständigt med att bli bättre inom yrket, via interna och externa utbildningar samt event både inom och utanför Sverige. Vi har en stark produktförsäljning och ett brett utbud. Kundflödet ökar succesivt och vi söker nya medarbetare.

Hos oss kan man jobba som Frisör, salongsansvarig, regionansvarig mm. Möjligheterna blir fler och fler eftersom företaget går starkt framåt och har en långsiktig expansionsstrategi. För rätt person finns alltid utvecklingsmöjligheter inom företaget.

Vi söker dig som har ett serviceinriktat tänk och ett brinnande intresse för frisörbranschen. En självklarhet för oss är att du är ordningsam, lyhörd och kan det svenska språket flytande för att på bästa sätt hjälpa våra kunder. Intermezzo brinner för en trivsam arbetsmiljö och gemenskap. Du som söker ska ha en svensk utbildning, vara trainee/ gesällfrisör eller minst ha gått en frisörutbildning.

Just nu söker vi flertalet tjänster:

Vi söker heltidstjänster, deltidstjänster, visstidsanställning (med god möjlighet till fortsatt anställning), vikarier samt en ambulerande frisör som kan arbeta på flertalet av våra salonger inom området (Öland, Mönsterås och Kalmar).

Anställningen omfattar både heltid/deltid samt vikarier.
Vi söker till både Kalmar och Lindsdal.

Vi ser fram emot ditt cv.
Publiceraddatum: 2015-02-18
Yrkesbenämning: Frisör
Antal platser: 
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
11 dagar - 3 månaderHeltid/DeltidVisstidsanställning med start Maj/Juni/Juli till Augusti/september med goda möjligheter till fortsatt anställning.Lön enligt avtal.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-30
Referens:
Webbplats:
Epostadress: info@intermezzofrisor.se
Övrigt: Sänd CV till info@intermezzofrisor.se så kontaktar vi dig inom kort. Alternativt ring Rikard (Personalansvarig) på 0708-88 01 64 Besök oss gärna på vår hemsida www.intermezzofrisor.se eller på facebook: intermezzofrisor
Arbetsplats: 
Adress: Ultimo Hår & Co AB

39247  KALMAR 
Hemsida: http://www.intermezzofrisor.se
  
Platsannons

TaxiKurir söker semesterpersonal

Taxi Kurir är Skandinaviens största taxiorganisation som finns representerat på ca 60 orter och med cirka 2000 taxibilar i Sverige.

Vi letar efter Dig med stor servicekänsla, god lokalkännedom samt hög stresstålighet.
Köruppdragen består i allt från privatresor och skolkörningar till budresor över hela landet.
Det krävs att Du kan ta eget ansvar samt att Du har lätt för att samarbeta.

Vi söker nu chaufförer i sommar för veckorna 23-35.
Arbete kan vara schemalagt på helger och kvällar.

Taxiförarlegitimation är ett krav.
Publiceraddatum: 2015-02-17
Yrkesbenämning: Taxiförare/Taxichaufför
Antal platser: 3
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
11 dagar - 3 månaderHeltid/DeltidHeltid alt. deltidprovisionsbaserad lön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag:
Referens:
Webbplats:
Epostadress: info@klr.taxikurir.se
Övrigt: Intervjuer och anställning sker löpande under ansökningsperioden.
Arbetsplats: 
Adress: SALVE TRANSPORTSERVICE AB
Flottiljvägen 23
39241  KALMAR Sverige
Hemsida: www.taxikurir.se/kalmar
  
Platsannons

Semestervikarie 2015

Att köra buss är ett roligt och flexibelt jobb för dig som trivs med kundkontakter. I rollen som bussförare träffar du barn, ungdomar och vuxna som alla har olika önskemål med sin resa. Är du en bussförare som sätter kunden i fokus? Då hör du hemma hos Nobina!

Personliga egenskaper och utbildning
Du möter stressiga situationer och miljöer med lugn och trygghet. Du är utåtriktad och flexibel – men framförallt tycker du om människor och ser en utmaning i att alltid ha nöjda kunder. För att klara jobbet krävs det att du behärskar svenska i tal och skrift.
 
Våra kunder reser med oss under nästan hela dygnet, vilket innebär arbete på omväxlande tider. Du har ett D-körkort och YKB.

Vi erbjuder
Hos Nobina får du en gedigen förarintroduktion samt möjlighet till vidare kompetensutveckling. Vårt arbetssätt präglas av strävan mot vår vision ”Alla vill resa med oss” och vår affärsidé ”Vi förenklar kundens vardagsresor”.
 
Vi värdesätter en jämn ålders- och könsfördelning såväl som etnisk och kulturell mångfald och ser gärna kvinnliga sökande.

Om tjänsterna
Tjänsterna avser timanställning.

Frågor gällande rekryteringsprocessen:
Stefan Karlsson, e-post: stefan.karlsson@nobina.se
alt. tel. 0408-364203
Facklig kontaktperson:
Bengt Petersson, e-post: sektion9.kalmar@kommunal.setel. 0701-87 21 91

Ansökan
Sista ansökningsdag: 2015-04-30
2015-04-30
Urval sker löpande.


YKB
Publiceraddatum: 2015-02-16
Yrkesbenämning: Bussförare/Busschaufför
Antal platser: 10
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
3 - 6 månaderDeltidVarieraande arbetstid. Semestervikarier våren - sommaren 2015. Möjlighet till förlängning.Timlön enligt avtal
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-26
Referens:
Webbplats: https://delta.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=374&ProjectId=188050&DepartmentId=16452&MediaId=4&SkipAdvertisement=true
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Nobina
Armégatan 38
17171  Solna Sverige
Hemsida: www.nobina.se
  
Platsannons

Besiktningsingenjör till Opus Bilprovning

Om företaget

Opus Bilprovning ingår i Opus Group som är börsnoterat och leder sin verksamhet i 50 länder från huvudkontortet i Mölndal. I Sverige är Opus Bilprovning med sina 73 stationer en av de största på kontrollbesiktning. Vi planerar för en fortsatt expansion under år 2015 och kommer därför att anställa fler medarbetare.

Opus Bilprovning satsar särskilt på trafiksäkerhet och miljö. Vi hoppas att du vill bidra till vår fortsatta utveckling och söker nu en serviceinriktad besiktningsingenjör som vill vara en del av vårt framgångsrika team.


Dina arbetsuppgifter

Som besiktningsingenjör hos Opus Bilprovning får du ett omväxlande jobb med mycket kundkontakt och du kommer att utveckla ett stort kontaktnät. Du får själv stor möjlighet att påverka arbetet på din station och ditt disktrikt. För den teknikintresserade ges även möjlighet att utveckla sina tekniska kunskaper inom beräkning och fordonsteknik.

Dina arbetsuppgifter kommer att innefatta

• Registreringsbesiktningar för att kontrollera att fordon uppfyller myndighetskrav
• Många kontakter med företag, som till exempel tillverkare, påbyggare och importörer.
• Schemalagda besiktningar på din hemmastation och på andra stationer inom ett geografiskt område. Till din hjälp har du tekniska hjälpmedel som datautrustning, mätinstrument och verktyg.


Din profil

Som besiktningsingenjör har du goda tekniska kunskaper. Lämplig bakgrund är teknisk utbildning på gymnasienivå eller högskolenivå. För tjänsten gäller att du är noggrann och tar personligt ansvar. Vi värdesätter ditt engagemang, din samarbetsförmåga med både kund och kollegor, samt din servicekänsla. Vi förutsätter att du har ett gediget intresse för fordon, miljö och trafiksäkerhet samt en praktisk läggning. Du är van att arbeta med datorer och behärskar Officepaketet.

Formella krav för tjänsten är minst:

• Svenska A
• Matematik A +B + C
• Fysik A + B
• Kemi A
• Engelska A + B
• Körkort med lägst klass B, ytterligare körkort är meriterande

Det är meriterande att ha giltigt certifikat för fordonsbesiktning eller registreringsbesiktning, språkkunskaper utöver svenska, kunskaper inom hållfasthet och konstruktion samt ett eller ett par års erfarenhet från arbete med fordon.

Vi erbjuder arbete i ett internationellt företag med mångårig erfarenhet av fordonsbesiktning. Opus Bilprovning har en öppen företagskultur med högt i tak och där medarbetarnas tankar och idéer tillvaratas på bästa sätt. Du kommer att få arbeta i ett team med kompetenta och erfarna kollegor och i ett företag med både nationell och internationell erfarenhet av fordonsbesiktning och kundservice. Du är med och bygger kundens självklara val av aktör inom besiktningsmarknaden.

I denna rekrytering samarbetar vi med Autorekrytering och frågor om tjänsten och processen besvaras av rekryteringskonsult Johanna Andersson. Intervjuer kommer att ske löpande så registrera din ansökan så snart som möjligt.

Välkommen med din ansökan!
Publiceraddatum: 2015-02-13
Yrkesbenämning: Fordonstekniker/Bilmekaniker/Personbilsmekaniker
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid tillsvidareanställningEnligt överenskommelse
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-24
Referens: 1758
Webbplats: http://cv-autorekrytering-se.app.intelliplan.eu/JobAd/Show?jaid=1758
Epostadress:
Övrigt: Vi föredrar ansökningar via webben
Arbetsplats: 
Adress: Svensk Autorekrytering AB
Anckargripsgatan 3
21119  Malmö Sverige
Hemsida: http://www.autorekrytering.se
  
Platsannons

Leveranstekniker inom IT sökes för heltidstjänst i Kalmar!

Vi söker nu, för kunds räkning, dig som vill anta uppdraget som leveranstekniker inom IT, med placering i Kalmar. Har du dessutom viss erfarenhet av Telekom-området är du som klippt och skuren för tjänsten!

Detta är ett grunden, tekniskt uppdrag, men med mycket kundkontakt, därav är det en stor fördel om du är kommunikativ och bekväm med att göra exempelvis presentationer inför grupper.

Vi tror att du är en person som har genuint intresse av IT-branschen. Du är social, driven och självgående. Du har förmågan att leda ditt arbete och vara professionell både gentemot kollegor och gentemot kund. Du har en positiv inställning och är lösningsfokuserad samt har förmågan att vilja utveckla och förbättra pågående processer.

Uppdraget beräknas att starta omgående. Du kommer att vara anställd som uthyrd konsult till en början men den långsiktiga tanken är att du ska utvecklas hos kunden som ser långsiktigt på uppdraget. Tjänsten är måndag till fredag, kontorstider med viss flex. Placeringsort är Kalmar.

Din profil
Grundkrav:

• Grundläggande kunskap om IP baserad trafik och nätverk (TCP/IP).

• Felsökningsvana, då mycket handlar om att se orsak och verkan och proaktivt kunna finna lösningar på befintliga och framtida problem.

• Kommunikativ - leveransprocessen är kundnära och det ingår mycket dialog med kund i tal och skrift. Förmåga att anpassa dialog och material så att budskapet kommer fram i workshops och dialoger.

Meriterande (men inget krav):

• Kunskap om AD (Active directory), Lync och Exchange.

• MCTS – Microsoft teknikkunskap inom områden som Windows Operativsystem och Office mfl.

• Eventuell tidigare erfarenhet av Unified Communications, molntjänster, IP-baserade växeltjänster, MDM

• Telekom - funktionella kunskaper om kundbehov

Om företaget
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är experter på unga i karriären och brinner för att ge människor en extra skjuts i arbetslivet. Som ett av branschens ledande företag och med några av Sveriges populäraste arbetsgivare som partners är StudentConsulting en perfekt start för dig som vill ta ditt första eller nästa steg i karriären. Hitta din framtid på www.studentconsulting.se redan idag!
Publiceraddatum: 2015-02-13
Yrkesbenämning: IT-tekniker/Datatekniker
Antal platser: 3
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
3 - 6 månaderHeltidVisstidsanställning 3-6 månFast lön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-03-31
Referens:
Webbplats: http://www.studentconsulting.com/se/jobs/kalmar/leveranstekniker-inom-it-sokes-for-heltidstjanst-i-kalmar/24764/?utm_source=af&utm_medium=sharedjob&utm_content=job24764
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: StudentConsulting
Kungsgatan 1b
35230  Växjö Sverige
Hemsida: www.studentconsulting.com
  

Platsannons

Semestervikariat - bilmekaniker

Liljas Personbilar AB är ett av Smålands och Ölands ledande bilföretag, som har förmånen att få arbeta med Volvo, Renault och Dacias starka personbilsprogram samt Renault, Dacia och Isuzus lätta transportbilar. Liljas bedriver verksamhet i Kalmar, Växjö, Nybro, Alvesta, Tingsryd, Borgholm, Emmaboda och Bergkvara. Med hjälp av ca 260 st medarbetare omsätts ca 1,4 miljarder kronor inom bilförsäljning, biluthyrning, bildelar, verkstadsservice samt drivmedel.

Nu söker vi semestervikarier till våra anläggningar i Kalmar och Kronobergs län. Främst är vi i behov av bilmekaniker och bildelspersonal.

Vi vill att du har fordonsteknisk utbildning och goda datakunskaper. Du kan vara nyutbildad eller ha några års yrkeserfarenhet. Det är viktigt för oss att du trivs med ditt yrke och att du gillar försäljning och har mod att utmana dig själv.

Som bilmekaniker utför du olika arbetsmoment på främst våra egna varumärken.

Du är ordningsam och självgående, har lätt för att samarbeta samt har ett kundvänligt sätt.

Vi erbjuder dig en arbetsplats där du blir en del av ett härligt gäng på någon av våra anläggningar.

I din ansökan anger du om du söker tjänst som bilmekaniker eller bildelspersonal samt vilken/vilka orter du är intresserad av.


Ansökan lämnar du på vår hemsida www.liljasbil.se och under rubriken "Jobba hos oss".
Publiceraddatum: 2015-02-13
Yrkesbenämning: Fordonstekniker/Bilmekaniker/Personbilsmekaniker
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
11 dagar - 3 månaderHeltid/DeltidArbetstider enligt schema, oftast kl 07-16 men även 08-17 och 09-18 kan förekomma.Lön enligt kollektivavtal.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-05-31
Referens:
Webbplats:
Epostadress:
Övrigt: Ansökan lämnas via vår hemsida. Urval görs löpande och vi kontaktar dig om du är den vi söker.
Arbetsplats: 
Adress: Liljas Personbilar AB
Box 500
39125  KALMAR Sverige
Hemsida: http://www.liljasbil.se
  

Platsannons

Semestervikariat - bildelspersonal

Liljas Personbilar AB är ett av Smålands och Ölands ledande bilföretag, som har förmånen att få arbeta med Volvo, Renault och Dacias starka personbilsprogram samt Renault, Dacia och Isuzus lätta transportbilar. Liljas bedriver verksamhet i Kalmar, Växjö, Nybro, Alvesta, Tingsryd, Borgholm, Emmaboda och Bergkvara. Med hjälp av ca 260 st medarbetare omsätts ca 1,4 miljarder kronor inom bilförsäljning, biluthyrning, bildelar, verkstadsservice samt drivmedel.

Nu söker vi semestervikarier till våra anläggningar i Kalmar och Kronobergs län. Främst är vi i behov av bilmekaniker och bildelspersonal.

Vi vill att du har fordonsteknisk utbildning och goda datakunskaper. Du kan vara nyutbildad eller ha några års yrkeserfarenhet. Det är viktigt för oss att du trivs med ditt yrke och att du gillar försäljning och har mod att utmana dig själv.

Som bildelspersonal kan tjänsten innefatta både lager- och butikstjänst. I arbetsuppgifterna kan ingå t ex att ta hand om ankommande gods och varor, fylla på lagerhyllor, utlämning av delar till verkstaden, försäljning av bildelar till kunder och kassahantering.

Du är ordningsam och självgående, har lätt för att samarbeta samt har ett kundvänligt sätt.

Vi erbjuder dig en arbetsplats där du blir en del av ett härligt gäng på någon av våra anläggningar.

I din ansökan anger du om du söker tjänst som bilmekaniker eller bildelspersonal samt vilken/vilka orter du är intresserad av.


Ansökan lämnar du på vår hemsida www.liljasbil.se och under rubriken "Jobba hos oss".
Publiceraddatum: 2015-02-13
Yrkesbenämning: Reservdelsspecialist/Bildelsspecialist
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
11 dagar - 3 månaderHeltid/DeltidArbetstider enligt schema, oftast kl 07-16 men även 08-17 och 09-18 kan förekomma.Lön enligt kollektivavtal.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-05-31
Referens:
Webbplats:
Epostadress:
Övrigt: Ansökan lämnas via vår hemsida. Urval görs löpande och vi kontaktar dig om du är den vi söker.
Arbetsplats: 
Adress: Liljas Personbilar AB
Box 500
39125  KALMAR Sverige
Hemsida: http://www.liljasbil.se
  
Platsannons

ST-läkare i allmänmedicin

Primärvårdsförvaltningen

Primärvårdsförvaltningen i Kalmar län är en kraft för hälsa i länet där vi tillsammans skapar rätta förutsättningar för ett rikare, tryggare och friskare liv. Kompetensbasen är allmänmedicin och omvårdnad med ett helhetsperspektiv.

ST-läkare i allmänmedicin
Tillsvidareanställd
PV:2013:33


Vill du göra din specialisttjänstgöring i en väl fungerande primärvård i Kalmar län? På hälsocentralerna i Kalmar län sätter vi livsstilsfrågor i centrum med hjälp av hälsokoordinatörer. Vi har livsstilsmottagningar med specialutbildade sjuksköterskor. De jobbar bland annat med patienter som är fysiskt inaktiva, röker eller har stressproblem.

Vi anser att forskning och fortbildning är grundläggande för utvecklingen. Vi har bland annat utvecklat en demensutredningsmodell som har legat till grund vid framtagande av de nationella riktlinjerna för demenssjukvård.

Din tjänstgöring som ST planeras i samråd med verksamhetschef, studierektor och handledare. Du får som ST läkare arbeta tillsammans med kompetenta och intresserade arbetskamtrater som trivs och har roligt tillsammans. Det är regelbundna ST träffar samt kurser och seminarier. Du får hos oss en bred och anpassad utbildning vid någon av länets hälsocentraler där det finns distriktsläkare som är utbildade handledare.

Vilket passar dig? Den lilla hälsocentralen nära naturen eller en större enhet mitt i stan? Ange gärna önskemål i din ansökan. Läs vidare om landstingets hälsocentraler på vår hemsida.

Välkommen med din ansökan!

Kvalifikationer
Legitimerad läkare
Publiceraddatum: 2015-02-10
Yrkesbenämning: ST-läkare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidVi tillämpar individuell lönesättning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-03-31
Referens:
Webbplats:
Epostadress:
Övrigt: Vi ser gärna att du bifogar personligt brev och CV. Ansökningar tas endast emot via Landstinget i Kalmar läns e-rekryteringssystem http://www.ltkalmar.se/jobba-hos-oss/ Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst
Arbetsplats: 
Adress: Landstinget i Kalmar län
Box 601
39126  KALMAR 
Hemsida: http://www.ltkalmar.se
  

Platsannons

Gymnasielärare - svenska och engelska

Östersjögymnasiet i Kalmar är en del av friskolegruppen Karl-Oskar Utbildning AB som driver förskola, grundskola och gymnasieskola på 12 orter i Södra Sverige. Varje dag utbildar vi ca 3 500 barn och ungdomar i Småland, Västergötland, Halland och Skåne.

Östersjögymnasiet i Kalmar har idag ca 200 elever fördelade på 5 program. Vi har både yrkes- och högskoleförberedande utbildningar. Skolan är belägen mitt i centrum med ca 10 minuters gångväg från centralstationen.

Östersjögymnasiet kännetecknas av en värme och en öppenhet mellan personal och elever som inte är en slump. Vi jobbar aktivt med att alla på skolan ska utvecklas kunskapsmässig. Vårt pedagogiska synsätt går ut på att vi tillsammans, utöver de rena ämneskunskaperna, tränar upp de egenskaper och förmågor som man senare har nytta av i det verkliga livet, t.ex. initiativkraft, samarbetsförmåga, ansvarstagande, problemlösningsfokus och sunt förnuft.

Våra elever nämner ofta våra fina lokaler och den goda maten som orsaker till att de trivs. Det är roligt och dessutom en viktig byggsten för att eleverna ska lyckas med sina studier men vi vet ändå att det största värdet ligger i vår engagerade personal som lägger ner mycket kraft i att möta, se och hjälpa varje elev till att lyckas så bra som möjligt efter sin unika individs förutsättningar.


Vi söker dig som brinner för att undervisa i svenska och engelska precis som läraren som kommer vara föräldraledig fr.o.m. den 18/5. Våra förhoppningar är att du är examinerad eller kanske är i slutet av din utbildning. Du tycker att det är naturligt att arbeta över ämnesgränserna och med datorn som ett pedagogiskt verktyg.

Du kommer tillhöra ett arbetslag som till största del undervisar på skolans teknikprogram. Tjänsten innehåller undervisning i En6, Sv2 och Sv3.

Tjänsten är ett vikariat under vårterminen 2015. Som det ser ut idag behöver vi även dig HT15.

Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Publiceraddatum: 2015-02-09
Yrkesbenämning: Lärare i gymnasiet
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
3 - 6 månaderDeltidDeltid VikariatFast
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-09
Referens:
Webbplats: http://www.recruto.se/apps/ads/view/id/2954-karl-oskar-utbildning-ab-gymnasielarare-svenska-och-engelska/tracking/5
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Östersjögymnasiet i Kalmar
Nygatan 30
39234  Kalmar Sverige
Hemsida: http://http://www.ostersjogymnasiet.se/kalmar/
  

Platsannons

Butikssäljare, fackhandel

Vi söker 10-15 medarbetare som ska jobba med försäljning av bär. Du måste vara fyllda 16 år. Ska kunna ta eget ansvar och vara noggrann samt ha servicekänsla. Huvudräkning är viktigt.

Företaget ger en kortare internutbildning

Visstidsanställning från ca 15 juni till 25 augusti
Arbetstid : Helg och kvällsarbete förekommer innan den aktuella perioden

Skriftlig ansökan skickas till Nebulosavägen 22 , 35264 Växjö.
Märk ansökan med staden du söker till.

Tar gärna emot ansökan via mail
Publiceraddatum: 2015-02-09
Yrkesbenämning: Butikssäljare, fackhandel
Antal platser: 10
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
11 dagar - 3 månaderDeltiddagtid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-05-01
Referens:
Webbplats:
Epostadress: ansokfrubar@outlook.com
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Fru Bär AB
Nebulosavägen 22
35264  VÄXJÖ 
Hemsida:
  

Platsannons

Butikssäljare, fackhandel

Vi söker 10-15 medarbetare som ska jobba med försäljning av bär. Du måste vara fyllda 16 år. Ska kunna ta eget ansvar och vara noggrann samt ha servicekänsla. Huvudräkning är viktigt.

Företaget ger en kortare internutbildning

Visstidsanställning från ca 27 april till 15 juni.
Arbetstid : deltid, dagtid

Skriftlig ansökan skickas till Nebulosavägen 22 , 35264 Växjö.
Märk ansökan med 05+staden du söker till.

Tar gärna emot ansökan via mail
Publiceraddatum: 2015-02-09
Yrkesbenämning: Butikssäljare, fackhandel
Antal platser: 10
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
11 dagar - 3 månaderDeltiddagtid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag:
Referens:
Webbplats:
Epostadress: ansokfrubar@outlook.com
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Fru Bär AB
Nebulosavägen 22
35264  VÄXJÖ 
Hemsida:
  

Platsannons

Frisör till Salong Thomelius

Salong Thomelius söker en frisör för arbete under sommarmånaderna, men tillträde kan ske tidigare efter överenskommelse.

I tjänsten ingår vanliga sysslor inom frisörsyrket. Gesällbrev är meriterande.

Välkommen med din ansökan via e-post, post eller personligt besök.
Publiceraddatum: 2015-02-09
Yrkesbenämning: Frisör
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
3 - 6 månaderHeltidTjänsten avser anställning över sommarmånaderna, men tillträde tidigare kan bli aktuellt.Lön efter avtal.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-09
Referens:
Webbplats:
Epostadress: o.thomelius@gmail.com
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Salong Thomelius
Kaggensgatan 44
39232  KALMAR 
Hemsida:
  
Platsannons

Företagsläkare

Care Competence anser att varje enskilt företag med dess personal är unikt och därför anpassar vi vår verksamhet efter era specifika behov och önskemål. Vi är en av fåtal aktörer som arbetar Mobilt med vår fullt utrustade hälsobuss. Företagshälsa i anslutning till arbetsplatsen ger optimal utdelning. Resultat som leder till ett minskat produktsbortfall i och med att den anställde slipper förflytta vid eventuella kontroller, sköterskebesök mm. Med vår mobilhälsa ökar kunskapen och insikten hos sköterskan i den anställdes arbetsmiljö. Vi är lättillgängliga och fokuserar på preventiva åtgärder vilket leder till en ökad kostnadseffektivitet.

Care Competence är en mobil företagshälsa och ingår i företagsgruppen: HR Bolaget och Care Competence. Vi vet att våra kunder ställer höga krav på flexibilitet och enkelhet. Därför arbetar vi med en Mobil enhet där vi har en fullt utrustad hälsobuss. Vi har idag alla kompetenser som behövs för att möta kundernas förväntningar men vi behöver bli fler.  

Vi har under drygt två år utvecklat vår verksamhet och arbetat upp en kundbas som har gett oss ett gott rykte i Branschen.  Vi har nyligen ingått ett samarbetsavtal med Feelgood i Sverige som medför ännu flera kollegor och möjliga tjänster och upplägg.

 

Care Competence söker Företagsläkare Kalmar 

Vi erbjuder ett arbete som är under stor frihet och utvecklande. 

Vi arbetar idag med kunder i sydöstra delarn av Sverige och därför är du till stor del på resande fot under dagarna. 

Kalmar är ett område där vi ska etablera oss och på sikt skapa en fast anläggning.

Som Företagsläkare kan du arbeta deltid och du kan ha eget bolagt om du önskar.

För oss är personliga egenskaper det allra viktigaste.  

Sök tjänsten via www.hrbolaget.com/lediga-jobb/
Publiceraddatum: 2015-02-08
Yrkesbenämning: Läkare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid -Enligt överenskommelse
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-09
Referens:
Webbplats: http://www.hrbolaget.com/lediga-jobb/?aguid=E0C68CB9A5CF438A9AEEF992B1863663
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: HR-bolaget
Borgmästaregatan 9
37135  Karlskrona Sverige
Hemsida: www.hrbolaget.com
  
Platsannons

Företagssköterska

Care Competence anser att varje enskilt företag med dess personal är unikt och därför anpassar vi vår verksamhet efter era specifika behov och önskemål. Vi är en av fåtal aktörer som arbetar Mobilt med vår fullt utrustade hälsobuss. Företagshälsa i anslutning till arbetsplatsen ger optimal utdelning. Resultat som leder till ett minskat produktsbortfall i och med att den anställde slipper förflytta vid eventuella kontroller, sköterskebesök mm. Med vår mobilhälsa ökar kunskapen och insikten hos sköterskan i den anställdes arbetsmiljö. Vi är lättillgängliga och fokuserar på preventiva åtgärder vilket leder till en ökad kostnadseffektivitet.

Sjuksköterska till vår Mobila Hälsa i Kalmar

Care Competence är en mobil företagshälsa och ingår i företagsgruppen: HR Bolaget och Care Competence. Vi vet att våra kunder ställer höga krav på flexibilitet och enkelhet. Därför arbetar vi med en Mobil enhet där vi har en fullt utrustad hälsobuss. Vi har idag alla kompetenser som behövs för att möta kundernas förväntningar men vi behöver bli fler.  

Vi har under drygt två år utvecklat vår verksamhet och arbetat upp en kundbas som har gett oss ett gott rykte i Branschen.  Vi har nyligen ingått ett samarbetsavtal med Feelgood i Sverige som medför ännu flera kollegor och möjliga tjänster och upplägg.

Så här kan en vecka se ut hos oss :

måndag

- Sjukrådgivning 0800-0900 på telefon till egna kundföretag

- möte på kontoret med uppföljningsmöten med kund och kollegor.

- Ringa några säljsamtal och boka in möte

tisdag

-       sjukrådgivning 0800-0900.

-       Ta husbilen till kund för att delta i rehabgrupp.

-       Nästa träff 3 mil bort för att vara sjuksyrra på plats 4 h hos kund

 

onsdag- torsdag

-       0530 påbörja resa till kund 9 mil bort för att köra 10 st hälsokontroller

-       1900 åka till närmsta landsting för att lämna in blodprover

fredag

-       sovmorgonJ

-       skriva rapporter (sitter hemma om du vill)

-       Boka möten med kunder

Du kommer att styra ditt arbete själv, med de kunder du arbetar med.  Du är en modig person som löser problem och är kreativ. Du ser försäljning och att skapa långsiktiga relationer som naturligt. Du gillar utmaningar och att vara med och bygga upp vårt koncept.

Din erfarenhet är bred gärna som Företagssköterska eller distriktssköterska.

Att köra husbil är en del av din utmaningJ

Intressant? söka genom nätet, gärna videoansökan.

Välkommen!
Publiceraddatum: 2015-02-08
Yrkesbenämning: Sjuksköterska, medicin och kirurgi
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid -Enligt överenskommelse
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-04-09
Referens:
Webbplats: http://www.hrbolaget.com/lediga-jobb/?aguid=D94C708EA45147728EF0F2FE5F87F5BF
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: HR-bolaget
Borgmästaregatan 9
37135  Karlskrona Sverige
Hemsida: www.hrbolaget.com
  

Platsannons

Restaurangbiträde

Grill Brrygghuset och Restaurang Zegel är ett litet företag med två restauranger belägna i Gästhamnen Kalmar med många återkommande personal!

Vi söker nu Restaurangbiträde/ disk/ städ.
Publiceraddatum: 2015-02-08
Yrkesbenämning: Restaurangbiträde
Antal platser: 3
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
3 - 6 månaderHeltid/DeltidTimanställning under våren/sommaren.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-03-28
Referens:
Webbplats:
Epostadress: info@zegel.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Restaurang Zegel
Landgången 4
39231  KALMAR 
Hemsida:
  

Platsannons

Serveringspersonal

Grill Brrygghuset och Restaurang Zegel är ett litet företag med två restauranger belägna i Gästhamnen Kalmar med många återkommande personal!

Vi söker nu Serveringspersonal med erfarenhet av bordsservering gärna erfarenhet i bar en fördel.
Publiceraddatum: 2015-02-08
Yrkesbenämning: Servitör/Servitris
Antal platser: 3
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
3 - 6 månaderHeltid/DeltidTimanställning under våren/sommaren.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-03-28
Referens:
Webbplats:
Epostadress: info@zegel.se
Övrigt: Vi tar endast emot ansökningar med personal med erfarenhet!
Arbetsplats: 
Adress: Restaurang Zegel
Landgången 4
39231  KALMAR 
Hemsida:
  

Platsannons

Kallskänka

Grill Brrygghuset och Restaurang Zegel är ett litet företag med två restauranger belägna i Gästhamnen Kalmar med många återkommande personal!

Vi söker nu en Kallskänka med erfarenhet, kunnig att göra förrätter/ desserter m.m
Publiceraddatum: 2015-02-08
Yrkesbenämning: Kallskänka
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
3 - 6 månaderHeltid/DeltidTimanställning under våren/sommaren.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-03-28
Referens:
Webbplats:
Epostadress: info@zegel.se
Övrigt: Vi tar endast emot ansökningar med personal med erfarenhet!
Arbetsplats: 
Adress: Restaurang Zegel
Landgången 4
39231  KALMAR 
Hemsida:
  

Platsannons

Maskinförare (markberedning)

Företaget är ett skogsvårds företag med 20 anställda.
Företagets arbetsområde är Kronoberg och Kalmar län i huvudsak.

Maskinförare för markberedning. Markberedning av skogsmark. Maskinskötsel, reperation av maskin, flyttning av maskin på skogstrailer efter traktor.

BECE körkort, grönt körkort, motorsågskörkort, god erfarenhet av skogsmaskinsarbete och att du skall vara boende centralt i Kalmar län.
Publiceraddatum: 2015-02-06
Yrkesbenämning: Markberedningsförare, skogsbruk
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-03-31
Referens:
Webbplats:
Epostadress: info@grimslovsskogstjanst.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Grimslövs Skogstjänst AB

36060  VISSEFJÄRDA 
Hemsida:
  

Platsannons

Kinakock

Restaurang Peking vid centralstationen i Kalmar serverar kinamat både a la carte och buffé.
Du som söker ska ha minst 4-5 års erfarenhet av arbete som kinakock.
Publiceraddatum: 2015-02-05
Yrkesbenämning: Kock/Kokerska
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag:
Referens:
Webbplats:
Epostadress:
Övrigt: Du söker platsen genom arr ringa Tick Lim 070-7833987 eller att besöka mig på restaurangen.
Arbetsplats: 
Adress: Restaurang Peking

39232  KALMAR 
Hemsida:
  

Platsannons

Restaurangbiträde/Sushi-restaurang

Restaurangbiträde sökes på Sushi-restuarang. Ingen erfarenhet krävs utan man lärs upp på plats. Det viktiga är att det finns en vilja att lära sig och intresse för matlagning.
Publiceraddatum: 2015-02-05
Yrkesbenämning: Restaurangbiträde
Antal platser: 
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid/DeltidArbetstiden kan diskuteras.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag:
Referens:
Webbplats:
Epostadress: luphihung@gmail.com
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Sushi City

39232  KALMAR 
Hemsida:
  

Platsannons

Kock/Kokerska/japansk matlagning

Kock sökes med erfarenhet av japansk matlagning. Självständigt arbete.
Publiceraddatum: 2015-02-05
Yrkesbenämning: Kock/Kokerska
Antal platser: 
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidenligt avtal.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag:
Referens:
Webbplats:
Epostadress: luphihung@gmail.com
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Sushi City

39232  KALMAR 
Hemsida:
  
Platsannons

SEMESTERVIKARIER - Kockar/Ekonomibiträden kost omsorg

I Kalmar är det alltid nära till rekreation och naturupplevelser. Oavsett var du bor i kommunen, har du aldrig långt till havet. Här finns gott om möjligheter till ett kustnära boende. Tillsammans med en bra kommunal service och ett stort utbud av handel och nöjen ger det en mycket hög livskvalitet.

Kommunens arbetsplatser representerar verksamheter med cirka 150 olika yrken på åtta förvaltningar och tillsammans är vi 5 000 anställda.

Kalmar kommun arbetar aktivt för jämställdhet och mångfald i arbetslivet och vill därmed tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald kan tillföra verksamheten.

Serviceförvaltningen är en kommunal förvaltning med teknisk service som huvudområde mot både kommunens invånare och andra kommunala verksamheter. Förvaltningen ansvarar för gator, parker, grönområden och friluftsverksamhet. Förvaltningen ser till att det finns ändamålsenliga lokaler, varor, fordon, fastighetsservice, upphandlings-, transport-, verkstads-, kost- och städtjänster till kommunens verksamheter. Förvaltningen handlägger även ansökningar om tillstånd för torghandel, parkering, uteserveringar, konserter och andra arrangemang.

Kostverksamheten tillhör support och är uppdelad i kost skola och kost omsorg. Kost skola är indelad i sex geografiska områden och kost omsorg i två områden. Varje område leds av en enhetschef.
Kost omsorg norra innefattar totalt fyra kök och kost omsorg södra totalt sex kök. Köken är allt från centralkök till serveringskök.

ARBETSUPPGIFTER
Tjänsterna finns i allt från större arbetsgrupper till mindre kök där du arbetar ensam.

Arbetet innebär förekommande arbetsuppgifter i kök såsom matlagning av normal- och specialkost, sallads- och grönsaksberedning, hygien- och egenkontroll, kassaarbete, portionering och servering samt diskning och rengöring.

KVALIFIKATIONER
Du bör ha gymnasieutbildning i storkök eller likvärdig utbildning. Kännedom om specialkoster är meriterande.

Du ska ha lätt för att samarbeta och förmåga att arbeta självständigt. Datavana, körkort och tillgång till bil är meriterande.

ÖVRIGT
För att alla ansökningar ska bli likvärdigt granskade vid urvalsprocessen måste du söka via länken i varje specifik tjänst. OBS: Skicka INTE din ansökan via E-post eller brev.

Vi undanber oss erbjudanden och försäljningssamtal om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.
Publiceraddatum: 2015-02-03
Yrkesbenämning: Ekonomibiträde, storhushåll
Antal platser: 25
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
11 dagar - 3 månaderDeltidHeltid / deltid. Sommarjobb / Säsongsanställning, tillträde: Tillsättning kommer att ske kontinuerligt under våren.Timlön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-05-31
Referens: A446694
Webbplats: http://www.aditrorecruit.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=9e92f203-dfdd-4240-8c15-359ea9b7df0d&TK=f44e1ff0-611a-42cd-b01b-86676892b256
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Kalmar kommun, Serviceförvaltningen
Box 611
39126  KALMAR Sverige
Hemsida:
  

Platsannons

Serveringspersonal

Mr & Mrs Hansson är en mat & servicemedveten restaurang i hjärtat av Kalmar som sedan 7 år tillbaka är utnämnda som en av de bästa krogarna i Sverige. Vi sätter hög fokus på kvalité och service.
Vi ser gärna att Du som söker har en erfarenhet av minst 6 år i branschen. Som servitör/servitris vill vi att Du har god vana för såväl serveringskunskap som vinkunskap. Du kommer att få dina egna stationer och egenskaper som stresståligär en bra egenskap.
Publiceraddatum: 2015-01-28
Yrkesbenämning: Servitör/Servitris
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
3 - 6 månaderHeltidSchemalagd arbetstid som innefattar såväl dagtid som kvällar och helger.Fast månads- vecko- eller timlön enligt avtal
Ansökan: 
Sista ansökningsdag:
Referens:
Webbplats:
Epostadress:
Övrigt: Skriftlig ansökan till Mr & Mrs Hansson märkt Personal
Arbetsplats: 
Adress: Mr & Mrs Hansson Satan i Gatan

39232  KALMAR 
Hemsida: http://www.mmhansson.se
  

Platsannons

KOCK

Mr & Mrs Hansson är en mat & servicemedveten restaurang i hjärtat av Kalmar som sedan 7 år tillbaka är utnämnda som en av de bästa krogarna i Sverige. Vi sätter hög fokus på kvalité och service. Vi söker nu sommarpersonal.
Vi ser gärna att Du som söker har en erfarenhet av minst 6 år i branschen. Som kock vill vi att Du har god vana för såväl alá carté som för lunch. Högt tempo och god stressnivå är en bra egenskap.
Publiceraddatum: 2015-01-28
Yrkesbenämning: Kock/Kokerska
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
3 - 6 månaderHeltidSchemalagd arbetstid som innefattar såväl dagtid som kvällar och helger.Fast månads- vecko- eller timlön. Enligt avtal.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag:
Referens:
Webbplats:
Epostadress:
Övrigt: Skriftlig ansökan till Mr & Mrs Hansson Personal
Arbetsplats: 
Adress: Mr & Mrs Hansson Satan i Gatan

39232  KALMAR 
Hemsida: http://www.mmhansson.se
  
Platsannons

Xtended söker butik- och eventsäljare, Kalmar

Att jobba på Xtended kan betyda allt ifrån event i Bråvalla, Båstad och Smögen till företagsevent samt säljevent inom butik runt om i Sverige.

Vi söker nu butik- och eventsäljare till känd butikskedja, vi söker dig med driv och som har erfarenhet inom sälj eller från butik.

Är du en säljare som älskar kundmöten, tänker affärer och har förmågan att få avslut på varje kund?
För att du ska trivas med jobbet som säljare hos oss krävs att du tycker om att utmana dig själv och är motiverad till att prestera från dag ett samt har ett affärsmässigt tankesätt. Du kommer jobba mot tydliga sälj- och butiksmål.
Som person är du social, öppen och framåt, du är lyhörd, professionell och tydlig i ditt sätt att kommunicera.

Xtended erbjuder:
- Ett spännande, utvecklande och roligt jobb
- Arbeta med inom ett expansivt område
- Utbildning inom sälj och marknadsföring
- Vara en viktig del av ett socialt och utåtriktat team
- Stora möjligheter till vidare utveckling inom bolaget
- Bra villkor med möjlighet att påverka lönen

Tid för uppdrag: Lördagar vecka 15-20

Utbildning: Xtended Academy - Du kommer att få en grundläggande säljutbildning innan start men också löpande produkt och säljutbildning under dina eventuppdrag.

Ansökan: Omgående, vi anställer löpande,
Senast 31 mars 2015, vi kommer att anställa löpande.
Märk ditt CV med "Säljare Kalmar" och registrera dig på Xtended:s hemsida www.xtended.se eller skicka in på jobb@xtended.se

Kontaktpersoner
Jenny Svensson, Rekryteringsansvarig
jenny.s@xtended.se

Ansökan
Sista ansökningsdag 31/3 2015

Arbetsgivare
XTENDED EVENT AB
Sofierogatan 3A
41251
GÖTEBORG
Tel: 031-209050
E-post: info@xtended.se
Mer information på http://www.xtended.se
Publiceraddatum: 2015-01-27
Yrkesbenämning: Eventsäljare/Eventförsäljare
Antal platser: 2
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
max 10 dagarDeltidFör rätt person finns möjlighet till fler och längre uppdrag.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-03-31
Referens: "Säljare Kalmar"
Webbplats:
Epostadress: jobb@xtended.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: XTENDED EVENT AB
Sofierogatan 3A
41251  GÖTEBORG Sverige
Hemsida: http://www.xtended.se
  
Platsannons

Väktare

Vi i Securitaskoncernen finns i 52 länder runtom i världen och har 300000 medarbetare.

Securitas Sverige AB är en kunskapsledare inom säkerhet i Sverige. Det betyder att vi har djup insikt om våra olika kunder och deras marknader, så att vi förstår deras specifika behov. Överallt – från små butiker till flygplatser – gör våra 9500 medarbetare skillnad.


Som ronderande väktare i Securitas Sverige AB skyddar du egendom , byggnader och lokaler mot brand, stöld och skador. Arbetet sker främst i industrier, kontor och verkstäder. Många kunder har larmanläggningar och en av arbetsuppgifterna kan vara att koppla till och från dessa.

Eftersom handhavandet av tekniska anläggningar är olika måste du vara intresserad av teknik och ha förmåga att förstå tekniska instruktioner. För att rapportera till våra kunder vad som gjorts under arbetet används ett datoriserat rondinformationssystem.

** För anställning inom Securitas  kräver vi följande: **
* bli godkänd av Länsstyrelsen för anställning i auktoriserat bevakningsföretag
* Bli godkänd i de för arbetsuppgifterna fastställda utbildningarna.har gymnasieutbildning med godkänt resultat i svenska, engelska  motsvarande betyg 3/G.
* genomgå lämplighetstest med godkänt resultat
* körkort för bil och gärna 2 års erfarenhet av bilkörning
* ordnad privatekonomi
* ostraffad
* drogfri

**  Personliga egenskaper: **
* Ärlighet, Vaksamhet, Hjälpsamhet
* ansvarskännande
* omdömesgill
* praktiskt och tekniskt lagd
* god förmåga att kommunicera med människor
* lugn och stabil
* utåtriktad

** Övrigt: **
Lön utgår enligt kollektivavtal mellan Almega Tjänsteförbunden och Svenska Transportarbetareförbundet.

Rekrytering sker löpande under ansökningstiden.

Vi ser fram emot din ansökan!
Publiceraddatum: 2015-01-26
Yrkesbenämning: Väktare
Antal platser: 10
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
11 dagar - 3 månaderDeltidnatt sommar Enligt kollektivavtal
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2015-03-31
Referens: