Lediga jobb - Platsannonser kommun för kommun
Platsannonserna hämtades från arbetsförmedlingen: 2017-04-28 14:27

Lediga jobb i Sundbybergs kommun (0183), Stockholms län

Källahttp://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_över_Sveriges_kommuner
Folkmängd47 750
Täthet5 494,82Befolkningstäthet (invånare/km² land)
Area8,79Totalareal inklusive havsvattenareal (km²)
Land8,69Landareal (km²)
Sjö0,06Inlandsvattenareal, exkl de fyra stora sjöarna (km²)
Hav0,00Havsvattenareal (km²)

Platsannonser (Källa: http://api.arbetsformedlingen.se)

Platsannons

Områdesarkitekt till Sundbyberg

Vi ser möjligheter, gör du?

 

Vårt uppdrag är att bidra till ett väl fungerande samhälle genom att skapa balans mellan den som inte fått betalt och den som ska betala. Vi är på väg mot automatisering och digitalisering - vi ersätter äldre och komplexa system. Ett av målen är att erbjuda våra kunder e-tjänster. it-avdelningens stora framgångsfaktor är att vi arbetar tillsammans med verksamheterna inom myndigheten och i agila team. Vi bedriver en mängd olika projekt och har stora utmaningar framför oss, det finns därför stora möjligheter att utvecklas. När vi frågar våra medarbetare om arbetsmiljön framhåller de att vi har ett öppet klimat och att arbetsplatsen präglas av hög trivsel och delaktighet.

 

Ditt nya jobb

 

En viktig uppgift för dig som områdesarkitekt är att vara med att ta fram målbilden, driva arkitekturen mot den och vara en aktiv del i Kronofogdens övergripande arkitekturstyrning. Du är en viktig spelare i all förändring och du stöttar projekten med helhetsbilden i bland annat kravhantering, lösningsförslag och prioriteringar.

Som områdesarkitekt samarbetar du med verksamhets, teknik- och lösningsarkitekter för att säkerställa moderna hållbara lösningar med rätt kvalitet till verksamheten. Du fungerar som stöd till förvaltning, utveckling och chefsarkitekt vid utveckling av nya tjänster/lösningar inom området.

I din roll ingår att omvärldsbevaka med syfte att upprätthålla och sprida kunskap inom området samt ge Kronofogden rätt arkitektur. Vi arbetar i moderna utvecklingsmiljöer bestående av .Net på Windows och Java EE på Redhat. Du får bland annat modellera i Sparx EA.

 

Har du den bakgrund och de egenskaper vi söker?

 

Du ska ha en relevant högskoleutbildning eller mångårig motsvarande arbetslivserfarenhet. Vi söker dig som de senaste åren har arbetat brett med applikationsarkitektur, från kravhantering till färdigt resultat. Vi ser att du tidigare har drivit och genomfört utredningar och modelleringar.

Vi använder Kruchtens 4+1 för att beskriva applikationers arkitektur, SAD, varför erfarenhet av detta är meriterande. Det är även meriterande om du har erfarenhet av Eclipse. Vi har infört det agila arbetssättet hos oss så om du har arbetat agilt är det meriterande. Det är även meriterande om du är van vid stora komplexa systemmiljöer med köhantering.

 

Du måste vara svensk medborgare eftersom arbetsuppgifterna inom anställningen är placerade i säkerhetsklass.

 

Dina egenskaper

Det är nödvändigt att du har förmågan att se helheten och förstå drivkrafter och behov i verksamheten. Vidare behöver du ha förmågan att se problem och lösningar ur olika synvinklar. För att lyckas måste vi ha förståelse för såväl våra kunder som användare och beställare av systemen. Som områdesarkitekt behöver du ha en mycket god analytisk förmåga, du fattar beslut och du är utvecklings- och resultatinriktad.

Eftersom vi jobbar tvärfunktionellt inom olika områden behövs samarbetsvilja och mycket god förmåga att upprätthålla goda relationer såväl inom teamet som till beställare, chefer och kollegor.

Du är öppen för att delge dina kunskaper till andra och själv utveckla dina färdigheter genom samarbete. Vi är fortfarande en ny organisation och det händer mycket hela tiden så du måste vara beredd på att vara flexibel och förändringsbenägen.

Du behöver ha mycket god förmåga att kommunicera både skriftligt och muntligt på svenska och kunna anpassa din kommunikation till mottagaren.

 

Information

 

Tillträde är enligt överenskommelse.

Vid urvalsarbetet kan vi komma att använda tester.

Kronofogden använder det statliga ramavtalet för annonsförmedling. Vi undanber oss därför vänligen samtal från annonsförmedlare eller försäljare.
Publiceraddatum: 2017-04-28
Yrkesbenämning: IT-arkitekt/Lösningsarkitekt
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid Heltid/ Ej specificeratIndividuell lönesättning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-07
Referens:
Webbplats: http://www.kronofogden.se/Ledigajobb.html?rmpage=job&rmjob=13261%26pp%3D13
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Kronofogdemyndigheten
Esplanaden 1
17267  Sundbyberg Sverige
Hemsida: www.Kronofogden.se
  
Platsannons

Lösningsarkitekt till Sundbyberg

Vi ser möjligheter, gör du?

 

Vårt uppdrag är att bidra till ett väl fungerande samhälle genom att skapa balans mellan den som inte fått betalt och den som ska betala. Vi är på väg mot automatisering och digitalisering - vi ersätter äldre och komplexa system. Ett av målen är att erbjuda våra kunder e-tjänster. It- avdelningens stora framgångsfaktor är att vi arbetar tillsammans med verksamheterna inom myndigheten och i agila team. Vi bedriver en mängd olika projekt och har stora utmaningar framför oss, det finns därför stora möjligheter att utvecklas. När vi frågar våra medarbetare om arbetsmiljön framhåller de att vi har ett öppet klimat och att arbetsplatsen präglas av hög trivsel och delaktighet.

 

Ditt nya jobb

 

En viktig uppgift för dig som lösningsarkitekt är att driva lösningarna mot målbilden, som är en händelsedriven arkitektur, genom samarbete med övriga arkitekter och intressenter. Du är en viktig spelare i utvecklingsinitiativ och förvaltning samt deltar aktivt i projekt med ansvar för lösningen och delar av dess dokumentation. Våra lösningsarkitekter samarbetar med verksamhets, teknik- och områdesarkitekter för att ta fram lösningar med rätt kvalitet till verksamheten.

Vi arbetar i moderna utvecklingsmiljöer bestående av .Net på Windows och Java EE på Redhat. Du får bland annat modellera i Sparx EA med UML.

 

Har du den bakgrund och de egenskaper vi söker?

 

Du ska ha en relevant högskoleutbildning eller mångårig motsvarande arbetslivserfarenhet. Vi söker dig som de senaste åren aktivt har arbetat med applikationsarkitektur inom Java EE. Vi ser att du tidigare har drivit och genomfört utredningar och modelleringar kring lösningsarkitektur.

Till vårt stöd har vi bland annat: Sparx EA, Visio, Jenkins, Maven, Eclipse, GIT, vilket betyder att det är meriterande om du har arbetat med dem.Vi har infört det agila arbetssättet hos oss så om du har arbetat agilt är det meriterande. Det är även meriterande om du är van vid stora komplexa systemmiljöer med köhantering.

 

Du måste vara svensk medborgare eftersom arbetsuppgifterna inom anställningen är placerade i säkerhetsklass.

 

Dina egenskaper

 

Det är nödvändigt att du har förmågan att se helheten och förstå drivkrafter och behov i verksamheten. Vidare behöver du ha förmågan att se problem och lösningar ur olika synvinklar. För att lyckas måste vi ha förståelse för såväl våra kunder som användare och beställare av systemen.

Som lösningsarkitekt behöver du ha en mycket god analytisk förmåga, du fattar beslut och du är utvecklings- och resultatinriktad.

Eftersom vi jobbar tvärfunktionellt inom olika områden behövs samarbetsvilja och mycket god förmåga att upprätthålla goda relationer såväl inom teamet som till beställare, chefer och kollegor.

Du är öppen för att delge dina kunskaper till andra och själv utveckla dina färdigheter genom samarbete. Vi är fortfarande en ny organisation och det händer mycket hela tiden så du måste vara beredd på att vara flexibel och förändringsbenägen.

Du behöver ha mycket god förmåga att kommunicera både skriftligt och muntligt på svenska och kunna anpassa din kommunikation till mottagaren.

 

Information

 

Tillträde är enligt överenskommelse.

Vid urvalsarbetet kan vi komma att använda tester.

Kronofogden använder det statliga ramavtalet för annonsförmedling. Vi undanber oss därför vänligen samtal från annonsförmedlare eller försäljare.
Publiceraddatum: 2017-04-28
Yrkesbenämning: IT-arkitekt/Lösningsarkitekt
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid Heltid/ Ej specificeratIndividuell lönesättning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-07
Referens:
Webbplats: http://www.kronofogden.se/Ledigajobb.html?rmpage=job&rmjob=13260%26pp%3D13
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Kronofogdemyndigheten
Esplanaden 1
17267  Sundbyberg Sverige
Hemsida: www.Kronofogden.se
  

Platsannons

Projektledare / Projektkoordinator

Kort beskrivning av företaget:
Blodcancerförbundet är en ideell patientorganisation som består av 14 lokalföreningar från Boden i norr till Malmö i söder.
Våra mål är lika enkla som utmanande: att bidra till en bättre och mer jämlik vård, att sprida kunskap om blodcancer och annan allvarlig blodsjukdom, att vara ett värdefullt stöd för våra medlemmar samt att öka förståelsen för hur det är att leva med en blodcancerdiagnos i dagens Sverige.
Vi disponerar dessutom över insamlingsstiftelsen Blodcancerfonden som årligen delar ut pengar till blod- och blodcancerforskning.

Beskrivning av arbetsuppgifter:
Blodcancerförbundet har fått stöd från Socialstyrelsen för att driva ett projekt med att ta fram "patientrelaterade mått" och söker nu en kombinerad projektledare/projektkoordinator till hösten 2017 som kommer att vara huvudansvarig för projektet.
Tjänsten är på deltid med placering i våra nya lokaler i Sundbyberg (Stockholm) och uppdraget sträcker sig över en period på 6 månader. Blodcancerförbundet består i dagsläget av två heltidsanställda där du som projektledare kommer att jobba i nära samarbete med organisationens Förbunds- och Affärsutvecklingsansvarige. Tillsammans med externa samarbetspartners/sponsorer, förbundsstyrelsen och lokala föreningsrepresentanter arbetar Blodcancerförbundet bland annat med att erhålla sponsring för- och arrangera föreläsningsdagar/seminarier, producera och sprida innehåll för medlemstidningen Haema och våra digitala kanaler samt även stötta förbundets lokala föreningsverksamheter på olika sätt. I rollen ingår huvudansvar för att driva projektet "patientrelaterade mått" samt att bistå i driften av diverse andra projekt. Även vissa administrativa arbetsuppgifter kan tillkomma.
Projektet ifråga handlar kort sagt om att tillsammans med patienterna själva och vården ta fram ett antal mått på vad man som patient tycker är viktigt som vårdtagare.
Som arbetsmetoder för att samla in data ser vi en workshop, paneldiskussioner, fokusgrupper, djupintervjuer samt en kvantitativ marknadsundersökning under hösten. Resultaten av projektet skall mynna i en rapport till Socialstyrelsen och vården som projektledaren/projektkoordinatorn ansvarar för att ta fram.

Beskrivning av kvalifikationer: - Du är duktig på att skriva, kan ta fram presentationsmaterial och är intresserad av ideellt arbete - Du är utbildad inom marknadsföring/kommunikation alternativt projektledning/projektkoordinering/researcharbete - Du har tidigare arbetslivserfarenhet av projektledning och/eller projektkoordinering samt kvalitativa marknadsundersökningsmetoder som fokusgrupper, djupintervjuer och paneldiskussioner - Du har god vana vid att arbeta självständigt, har lätt att knyta kontakt med andra människor och trivs med ansvar - Du är en driven, välstrukturerad och energisk person som gärna hugger i där det behövs och är öppen för att lära dig nya saker
Publiceraddatum: 2017-04-28
Yrkesbenämning: Marknadskoordinator
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreDeltidCa 20 timmar i veckanMarknadsmässig lön utgår
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-06-02
Referens: Blodcancerförbundet
Webbplats:
Epostadress: info@blodcancerforbundet.se
Övrigt: Tjänsten är i Sundbyberg så du som söker får gärna bo i Stockholmsområdet.
Arbetsplats: 
Adress: BLODCANCERFÖRBUNDET
Box 1386
17266  SUNDBYBERG 
Hemsida: http://www.blodcancerforbundet.se
  
Platsannons

Testautomatiserare till Kronofogden IT

Vi ser möjligheter, gör du?

 

Vårt uppdrag är att bidra till ett väl fungerande samhälle genom att skapa balans mellan den som inte fått betalt och den som ska betala. Kronofogden IT bildades 2013 och består idag av cirka 200 medarbetare med kontor i Sundbyberg. Vi accelererar nu arbetet med digitalisering och ersätter äldre och komplexa system för att kunna erbjuda våra kunder moderna e-tjänster. IT-avdelningens stora framgångsfaktor är att vi arbetar tillsammans med övriga verksamheter inom myndigheten. Vi driver flera framåtriktade projekt och har flera spännande utmaningar framför oss, där du som medarbetare både har chansen att påverka och möjligheten att utvecklas. Vi har ett öppet klimat och arbetsplatsen präglas av trivsel, tillit och delaktighet. Hos oss är det viktigt med en balans mellan arbete och fritid.

 

Ditt nya jobb

 

Kronofogden IT söker nu två personer som vill vara med och driva området testautomatisering. I rollen som testautomatiserare kommer du få möjligheten att arbeta i IT- projekt som är strategiskt högt prioriterade för att utveckla och stötta Kronofogdens kärnverksamhet. Vidare säkerställer du att vi levererar rätt kvalitet i våra projekt och du deltar från designprocess till realiserad lösning. Som testare hos oss arbetar du med att ta fram testdesign, testscriptning och testutförande. Du kommer vara delaktig i arbetet med att ta fram ett ramverk för hur testautomatisering ska bedrivas, vilka verktygsstöd som behövs och hur testautomatisering ska ske effektivt med utvecklingstester. Du kommer att vara en del i utvecklingsteamet där vi nu arbetar med att gå från detaljerad testscriptning mot att införa utforskande testteknik och testautomatisering. I mindre projekt eller förvaltningsuppdrag agerar du ofta testledare. Kronofogdens IT-avdelning består idag av cirka 32 personer inom test.

 

Har du den bakgrund och de egenskaper vi söker?

 

Du ska ha en relevant högskoleutbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet. Vi söker dig som de senaste åren har arbetat med testautomatisering, integrationsintensiv testning samt systemutveckling inom Java av komplexa administrativa applikationer. Vidare har du erfarenhet av SoapUI, Selenium, Jbehave eller likande verktyg. Utöver detta har du god förståelse för komplexa testmiljöer, testdatahantering samt om olika testmetoder. Har du arbetat agilt är det meriterande.

 

Du måste vara svensk medborgare eftersom arbetsuppgifterna inom anställningen är placerade i säkerhetsklass.

 

Dina egenskaper

 

Det är nödvändigt att du har förmågan att se problem och lösningar ur olika synvinklar. För att lyckas måste vi ha förståelse för såväl våra kunder som användare och beställare av systemen.

Eftersom vi jobbar tvärfunktionellt inom olika områden behövs samarbetsvilja och mycket god förmåga att upprätthålla goda relationer såväl inom teamet som till leverantörer och kollegor på alla nivåer. I övrigt ser gärna att du har en god analytisk förmåga och är strukturerad.

Du är öppen för att dela dina kunskaper till andra och själv utveckla dina färdigheter genom samarbete. Du ska kunna kommunicera både skriftligt och muntligt på svenska och ha förmågan att anpassa din kommunikation till mottagaren.

 

Information

 

Tillträde är enligt överenskommelse.

Vid urvalsarbetet kan vi komma att använda tester.

Kronofogden använder det statliga ramavtalet för annonsförmedling. Vi undanber oss därför vänligen samtal från annonsförmedlare eller försäljare.
Publiceraddatum: 2017-04-28
Yrkesbenämning: Systemtestare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid Heltid/ Ej specificeratIndividuell lönesättnning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-19
Referens:
Webbplats: http://www.kronofogden.se/Ledigajobb.html?rmpage=job&rmjob=13409%26pp%3D13
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Kronofogdemyndigheten
Esplanaden 1
17267  Sundbyberg Sverige
Hemsida: www.Kronofogden.se
  

Platsannons

Söker 1 assistent för flexibelt schema

1) Utföra regelbundna rutiner kring egenvård såsom toa, påklädning, dusch m.m - helt enkelt det som alla människor själv gör varje dag.

2) Efter introduktion ska assistenten själv klara av att hantera taklyft, duschstol, enstaka förflyttningar, kommunicera öppet och ärligt med kollegor kring arbetsuppgifter etc.

3) Kunna på ett seriöst sätt visa engagemang, initiativ och förståelse för en brukares varierande vardag.

Jag är en relativt ung person som ansvarsfullt, resultatinriktat och lugnt förmedlar min ambition genom tydliga o simpla rutiner/spelregler. Är inte i behov av krångel eller lata människor.
På grund av den ryggmärgsskada och funktionsnedsättning som min förlamning innebär krävs det att du:

1) Förstår och talar svenska eller engelska flytande!
2) Verkligen har ett moget intresse och ansvar för att arbeta med människor oavsett om han/hon behöver hjälp med basal hygien, matlagning eller aktiviteter utomhus. Därför är det bra om du är mellan 25-45 år och inte har fysiska eller psykiska besvär.
3) Vill acceptera att det här yrket är mycket enkelt beroende på hur stor vilja, ärlighet och positivt resultat assistenten är kapabel att leverera. Då "slipper" en brukare bli påmind om hur pass handikappad han är.
4) Arbetstider varierar från dag, kväll, natt och helg. Därför behöver du kunna kommunicera alternativt kompromissa med kollegor för hur arbetspassen ska fortlöpa. Minst 75% är tillgängligt.

5) Förutom att en personlig assistent ska behöva anpassa sin vardag utifrån arbetstider (och ej tvärtom!) vill jag gärna att du kort och genuint beskriver varför just den här tjänsten/yrket skulle kunna fungera för just dig...? Om än tillfälligt för några månader.

Om du ej fått svar inom 3 dagar anses ansökan tyvärr inte lämplig eller stämma överens med kravprofilen.
Personligt brev och CV läses direkt via: svar.minassistans@yahoo.se

Tack på förhand!

Centrala Sundbyberg i Stockholm

Lever ensam i lägenhet med separat rum för assistenter.
Arbetsschemat delas med tre övriga i personalen.
Publiceraddatum: 2017-04-28
Yrkesbenämning: Personlig assistent
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid1) Anställningen pågår så länge uppdraget varar, med två veckors uppsägningstid 2) Löneformen är timlön inkl. semesterersättning ca. 143kr/h. + Sedan tillkommer OB-ersättning. 3) Övriga anställningsvillkor regleras mellan KFO - Kommunal
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-06-30
Referens: Personlig assistent
Webbplats:
Epostadress:
Övrigt: Söker även engelsktalande assistenter/studerande som har arbetstillstånd för arbete i Sverige.
Arbetsplats: 
Adress: Bestam Assistans
Högklintavägen 31 Lgh 1401
17264  Sundbyberg Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

DSP Developer ( 168810 )

Are you ready to create the 5G future?
Predicting the future is fun. Inventing it is powerful. We do both.
5G is coming soon, and Ericsson is the early leader in bringing it to market. With the commercial launch of 5G expected in 2020, and pre-commercial trials already happening now, there’s never been a better time for you to make your mark. The possibilities are endless across industries – from automotive and transport to agriculture, utilities, and more.

The unit you will work within - Product Development Unit, Radio Products, Radio Software
Radio SW strives to be the most competitive Radio Network R&D unit in the industry. We work in an agile set up to develop and maintain competitive, high-quality Radio products which give our customer solutions securing future growth. We develop LTE, WCDMA, GSM, CDMA and now also 5G Network solutions to operators all over the world.
Radio SW is part of the Product Development Unit (PDU) Radio within Development Unit Network Products (DNEP). We are based in Stockholm (Kista) with operations also in Nanjing. We also have a close corporation with development of PDU’s Radio products in Ottawa and Beijing.
We are now looking for you, who are newly graduated and/or has a couple of years of working experience within the field. We are seeking new talents to become DSP developers to work with Radio algorithms to further add performance and flexibility to the Radio products.

What we offer you:
Radio SW provides the possibility to work with the latest technology within telecommunication development. We can offer a rich number of opportunities in an everyday learning, creative and challenging atmosphere where Kista, Stockholm, is our base but the world is our arena. You will work in a close collaboration with the rest of the team.

Position Summary:
As an Algorithm Designer, you will be responsible for algorithm design in Radio SW, focusing on but not limited to the following areas:
DSP Platform
UL linearization
PIM cancellation
DPD
Baseband Beamforming
Antenna Calibration
MIMO
These algorithms will be used in radio products and contribute to the network evolution into 5G.
In day-to-day work you will be part of the Radio SW team, to analyze product/customer requirements, define product architecture, research and propose new solutions, design/simulate/implement algorithms.

Qualifications:

M.Sc. or above.
Proficiency in C
Proficient in DSP algorithm implementation
Experience in assembler for vector signal processors
Experience in DSP platforms
Quality and efficiency minded, analytical thinking
Experienced of one or more of the following tools:
Matlab/Simulink
C/C++ on DSP
FPGA specified tools, like system generator/etc.
Good communication in English
Creative, proactive, with passion to win
Familiar with radio/digital HW design is a strong plus
Experience with FPGA implementation is a strong plus

As a person you:

look forward to work in a Cross Functional Team with people from different disciplines
also work outside your own discipline
are willing to broaden your competence and get a deeper understanding of our products
like challenges and want to challenge to improve
are a self-driven and energetic team player

Ericsson Overview
Ericsson is a world-leading provider of telecommunications equipment & services to mobile & fixed network operators. Over 1,000 networks in more than 180 countries use Ericsson equipment, & more than 40 percent of the world's mobile traffic passes through Ericsson networks. Using innovation to empower people, business & society, we are working towards the Networked Society, in which everything that can benefit from a connection will have one. At Ericsson, we apply our innovation to market-based solutions that empower people & society to help shape a more sustainable world.
We are truly a global company, working across borders in 175 countries, offering a diverse, performance-driven culture & an innovative & engaging environment where employees enhance their potential everyday. Our employees live our vision & core values.
We welcome the opportunity to meet you!
Publiceraddatum: 2017-04-28
Yrkesbenämning: Civilingenjör, systemutveckling
Antal platser: 2
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-12
Referens:
Webbplats: https://performancemanager12.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareerpvt?jobId=168810&company=Ericsson&username=&st=69FCBE427A5AB8862C020A4F7BE2CF7384C2A37D
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Ericsson AB
KI/EAB/DKG/DA
17281  Stockholm Sverige
Hemsida:
  

Platsannons

Bli en av oss! Jobba som idrottsledare i Sweden Sport Academy's ledarteam

I din roll som huvudledare hos Sweden Sport Academy leder och ansvarar du för verksamheten Knatteskutt i Sundbyberg. Du kommer på ett lekfullt och engagerat sätt leda barnen genom flera olika idrottsövningar som är framtagna av Sweden Sport Academy's idrottspedagoger.

Passen kommer hållas under vardagskvällar och/eller på helger, mer info om detta kommer vid eventuell intervju.???

Som idrottsledare hos oss på Sweden Sport Academy får du möjlighet att utveckla dina ledarskapskunskaper samtidigt som du har ett av världens roligaste extrajobb.?Du kommer få gå Sweden Sport Academy's utbildning som fokuserar på att utveckla just ditt ledarskap och under terminens gång kommer du bli coachad av våra grymma regionansvariga.

Om du är den vi söker till Sweden Sport Academy's ledarteam ska du verkligen älska att träffa barn! Du ska även ha som mål att hela tiden arbeta för att barnen och föräldrarna ska känna sig 100% nöjda när de går ifrån varje Knatteskuttpass.
Du ska vara den som inspirerar nästa generation till ett aktivt liv och detta vill vi att du gör på ett lekfullt och roligt men samtidigt ansvarstagande och professionellt sätt.

- HAR DU DET SOM KRÄVS?


Sweden Sport Academy startade 2003 med att arrangera sommarläger. Idag har verksamheten växt kraftigt till att innefatta flera olika typer av träningsaktiviteter för barn och ungdomar och årligen medverkar tiotusentals deltagare på våra olika idrottsaktiviteter runt om i hela landet. Terminsaktiviteterna och lägren leds av våra ca 1000 idrottsledare och verksamheten administreras av vårt kontor med 14 heltidsanställda samt våra och regionansvariga.

KNATTESKUTT IDROTT ÄR SVERIGES STÖRSTA IDROTTSSKOLA FÖR BARN 2-7ÅR
- Låta barnen prova olika idrottsaktiviteter
- Barnen skall få upp ögonen för en eller flera idrottaktiviteter och inspireras till fortsatt rörelse
- Inspirera till en händelserik och aktiv fritid
- Under lekfulla former utveckla barnens motorik och koordination

Läs mer på: www.knatteskutt.se
Publiceraddatum: 2017-04-28
Yrkesbenämning: Ungdomsinstruktör/Ungdomstränare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
11 dagar - 3 månaderDeltidTimanställningen sträcker sig över läsåret HT17/VT18 ca 1-4h/vecka under terminerna Höstterminen startar vecka 37 och avslutas i nov, uppehåll för höstlov. Vårterminen startar i början på feb och avslutas i apr, uppehåll för sportlov och påsklov. Upp till 20%
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-15
Referens:
Webbplats: http://www.swedensportacademy.com/jobb/knatteskutt
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: SSA-Sweden Sport Academy AB
VIDEUM AB
35196  VÄXJÖ Sverige
Hemsida: http://www.swedensportacademy.com
  
Platsannons

Kjell & Company söker säljare med servicekänsla och teknikintresse!

Hej!
Ur kunders ögon innehar vi förstaplatsen i branschen när det kommer till mest kunnig och mest flexibel personal. Vi är dessutom den butikskedja som bedöms ge snabbast service enligt kunders tycke - detta tror vi helt och hållet beror på våra säljares förmåga att lösa kundens problem på bästa vis!

- Vi söker just nu en säljare på 31% (motsvarande 12 timmar per vecka i snitt) till vårt fantastiska team i Sundbyberg!

Deltidsanställningar i denna omfattning är inte alltid lämpliga att kombinera med studier på mer än halvfart. Det är vanligt att en tjänst i denna storlek är ett insteg mot en större tjänst och kanske en karriär vidare i företaget.

För att passa och trivas i rollen krävs det att du är;

- Teknikintresserad! Mer än så behöver du inte - med fantastiska kollegor vid din sida och verktyg i form utav både introduktionsvecka i Malmö och utbildningsportal med onlinekurser lär du dig mer och mer för var dag som går.

- Relationsbyggande! Du är genuint intresserad av försäljning och kundmötet och ser det som en spännande utmaning att varje kund ska lämna butiken med ett leende på läpparna, oavsett köp eller ej.

- Målinriktad! För oss är inte tidigare erfarenhet nödvändig - vi lägger stor vikt vid din utveckling och att du växer i rollen som säljare med dina personliga egenskaper som grund, oavsett om din ambition är att arbeta hos oss vid sidan om dina studier eller om du på sikt vill växa internt (Idag internrekryteras 70% utav alla våra ledare) ska du känna att du hos oss tagit personliga kliv framåt.

- Arbetet är förlagt till både vardagar och helger.
- Tjänsten kommer att tillsättas omgående.
- Vi behöver din ansökan senast 7/5.

Lön: timlön enligt Handels kollektivavtal samt bonussystem.

Jag ser fram emot att läsa din ansökan!

Kim, HR-Medarbetare
Publiceraddatum: 2017-04-27
Yrkesbenämning: Butikssäljare, fackhandel
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareDeltid Deltid/ Ej specificeratHandels kollektivavtal + bonussystem
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-07
Referens:
Webbplats: https://www.kjell.com/se/om-oss/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=404%26pp%3D9
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Kjell & Company
Landsvägen 47 172 25 Sundbyberg
17225  Sundbyberg Sverige
Hemsida: http://www.kjell.com/
  
Platsannons

Vi söker dig som har ett brinnande intresse för kundkontakt och försäljn...

Viafield är på jakt efter drivna och målmedvetna medarbetare till en heltidstjänst.

Arbetet går ut på att förmedla Com Hem's tjänster och produkter till nya & befintliga kunder.

Vi jobbar face2face vilket innebär att du träffar dina kunder & förmedlar tjänsterna via event & fältförsäljning.

Hos oss kommer du tillsammans med våra erfarna teamledare få all stöd för att lyckas som säljare. Vi arbetar kontinuerligt med coachning och kompletterande utbildningar för att erbjuda dig det bästa förutsättningar.

Vi erbjuder:

- Garantilön & en lovande provision
- Stora utvecklingsmöjligheter inom vårt snabbväxande företag
- Körkortsutbildning
- Arbetsverktyg i from av iPad, möjlighet till tjänstebil.
- Utbildning inom säljteknik & personlig utveckling.
- Månadstävlingar i form utav utlandsresor, Bonusar, Apple produkter, presentkort och mycket mer.

Vi söker dig som:

- Har lätt för att uttrycka dig på vältalig svenska
- Motiveras av personlig utveckling och resultat
- Målmedveten och tävlingsinriktad
- Serviceinriktad
- Är stresstålig och tycker om att arbeta under högt tempo

Utgångspunkt Stockholm men vi rekryterar folk från hela landet.

Vid frågor angående tjänsten så kan ni kontakta oss på följande:

Tel: 073-150 74 96
Mail: jonatan@Viafield.se

För att få en bättre inblick i hur vi arbetar kika:

www.viafield.se (http://www.viafield.se/)
https://www.instagram.com/viafield.se/
Publiceraddatum: 2017-04-27
Yrkesbenämning: Abonnemangsförsäljare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid Heltid Anställningstid enligt överenskommelse Lön enligt överenskommelse
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-04-28
Referens:
Webbplats: http://viafield.teamtailor.com/jobs/32656-vi-soker-dig-som-har-ett-brinnande-intresse-for-kundkontakt-och-forsaljning?promotion=8575-arbetsformedlingen
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Viafield
Evenemangsgatan 17
16979  Stockholm Sverige
Hemsida: http://viafield.se/
  
Platsannons

B-körkorts chaufför sökes

Om arbetsgivaren:

Just nu söker vi chaufförer till sveriges ledande e-handelsföretag inom dagligvaruhandeln. Vi söker dig som är intresserad av att leverera matkassar till kunder i hela Stockholms området inklusive bla Sigtuna, Märsta och Södertälje. Du kommer att vara kundens ansikte utåt.

Om tjänsten:

Vi söker dig som vill jobba på timbasis, framför allt eftermiddag och kväll på vardagar.
Arbetstiderna är förlagda till majoritet på vardagar mån-fre mellan kl 09.00-22.00. Arbetstidens slut är i regel cirka kl 22.00. Ett pass håller på i ungefär 4-8 timmar.

Du kommer ibland att bli kontaktad och inkallad med kort varsel och måste således kunna vara flexibel.

Krav:

- Innehav av B-körkort minst 1 år.
- Körvana från större fordon, typ lättlastbil.
- Hanterar svenska språket flytande såväl i tal som i skrift.
- Lokalkännedom, att med hjälp av GPS hitta i Stockholmsregionen och grannkommuner.

Meriterande:

- Idrottsbakgrund.

Hur du ansöker:

Du söker denna tjänst via Athletic Works CV databas.

Vid frågor kan du kontakta Rekryterare Robin Westerlund på robin.westerlund@athleticwork.se
Publiceraddatum: 2017-04-27
Yrkesbenämning: Distributionsförare
Antal platser: 10
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidBehovsanställning BehovsanställningTimlön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-31
Referens: 0004
Webbplats: http://athleticwork.se/tjaenster?mtrpage=assignment&mtrt=ams&mtrid=13
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Athletic Work
Arenavägen 41 (vån12)
12177  Stockholm Sverige
Hemsida:
  

Platsannons

Medarbetare till frysavdelningen sökes till MatHem.se (Sthlm)

www.mathem.se - din matbutik på nätet.

Om MatHem.se

MatHem.se är det ledande e-handelsföretaget inom dagligvaruhandeln och erbjuder matleverans hem till dörren den tid och dag kunden önskar. MatHem.se kombinerar en komplett livsmedelsbutik på nätet med recept och abonnemang på färdiga matkassar. Företaget finns i dag i Stockholm, Uppsala, Södertälje, Göteborg, Malmö, Lund och Helsingborg med omnejd. Idag är MatHem.se Sveriges ledande aktör inom lösplockad mat på nätet.  

Frysavdelningen behöver förstärkning i sitt team!

Vi söker nu medarbetare på heltid och deltid till frysavdelningen på vårt lager i Bromma, Norra Ulvsunda Industriområde.

Arbetet sker dagligen i ett frysrum där det är ca -24 grader!

Arbetsuppgifterna består av hantering av order och varor för in- och utleverans samt att plocka och packa livsmedel som går ut till våra kunder. Vi söker en profil som trivs med ett aktivt och fysiskt jobb och som är van att arbeta i högt tempo. Du är ansvarstagande, noggrann och självgående. Vi ser gärna att du som söker har ambitionen att vilja växa och utvecklas tillsammans med oss på MatHem.se. Vi använder oss av "Pick by voice" i orderplocket och ser tidigare kunskaper av det som meriterande. 

Om anställningen

Vi ser att du som söker hanterar Svenska i tal och skrift utan problem.

Anställningen avser heltid alt deltid (73% av heltid) och gäller tillsvidare med en provanställning om sex (6) månader. Vi tillämpar månadslön efter Handels kollektivavtal för privat butik.

Ditt schema läggs ut till majoritet på vardagar, helgarbete förekommer också då vi har öppet sju dagar i veckan.

Det är ett krav att kunna infinna sig på jobbet med starttid klockan 05:00 alternativt klockan 06:00 för att tjänsten ska vara aktuell.

Ansökningar gås igenom löpande och tjänsten kan tillsättas före slutdatum.

Vi ser en fördel i att du klarar av att endast kommunicera med oss elektroniskt till en början.

Välkommen med din ansökan!
Publiceraddatum: 2017-04-27
Yrkesbenämning: Lagerarbetare
Antal platser: 5
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid1 -Enligt överenskommelse
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-06-26
Referens:
Webbplats: http://www.mathem.se/ledigajobb?aguid=884C7D0B4E03403DA86545D2BB17ADFA
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: MatHem i Sverige AB
Östermalmsgatan 87D
11459  Stockholm Sverige
Hemsida: www.mathem.se/ledigajobb
  
Platsannons

Tandläkare till Stockholm City, Drottninggatan 65

Förebygger, utreder och behandlar sjukdomar och besvär som patienter upplever i munnen. Lagar tänder, rotfyllningar, estetisk tandvård, protetik (kronor, broar, implantat), bettskenor et c. Remitterar vid behov till vår egna specialistklinik. Nischad kunskap och specifika intressen är alltid välkommet. Du arbetar tillsammans med en tandsköterska i behandlande team.

Om dig
Vi söker en driven tandläkare, gärna med god erfarenhet, till vår härliga klinik mitt i Stockholm city, Drottninggatan 65. Du har höga ambitioner i din yrkesroll och strävar efter individuell utveckling samt utveckla andra med stor ödmjukhet. På Distriktstandvården kommer du dels arbeta självständigt men även i team tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor som fungerar som bollplank och inspirationskällor.

Som person är du noggrann och omtänksam. Du uppmärksammar varje enskild patient och har ambitionen att alltid uppfylla individuella behov och önskemål.

Om kliniken
Drottninggatan 65 ligger i Stockholm City. Kliniken har åtta toppmoderna behandlingsrum utrustade med den senaste tekniken. Kliniken har även CBCT. Ca 25 personer (18 tandläkare, 16 tandsköterskor, en tandhygienist) arbetar idag på kliniken och bidrar till en härlig mix av kompetens, yrkespassion och personlighet. Drottninggatan 65 erbjuder allmän och akuttandvård.

Om Distriktstandvården
Distriktstandvården har 18 tandvårdskliniker i Stockholms län samt en på Åland. Vi är över 250 medarbetare som tillsammans strävar efter visionen att erbjuda en säker och modern tandvård för alla behov. Barn och vuxna är välkomna till våra varma och personliga kliniker där omhändertagande och trygghet står i fokus. Vi arbetar aktivt och engagerat för en god munhälsa.

Vi ser fram emot att höra från dig!
Publiceraddatum: 2017-04-27
Yrkesbenämning: Tandläkare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid eller deltid beroende på vad som passar båda parter.Fast lön enligt överenskommelse.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-06-30
Referens:
Webbplats: http://www.distriktstandvarden.se/karriar
Epostadress:
Övrigt: Ansökan skickas in via hemsidan: www.distriktstandvarden.se/karriar
Arbetsplats: 
Adress: DISTRIKTSTANDVÅRDEN SVERIGE AB
TULEGATAN 8
17278  SUNDBYBERG Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Kommunikatör som vill utveckla Kronofogdens interna kommunikation

till vårt huvudkontor i Sundbyberg  

 

Vi ser möjligheter, gör du?

Vi bidrar till ett väl fungerande samhälle genom att skapa balans mellan den som inte fått betalt och den som ska betala. Vi vill bidra till att människor hittar lösningar och förändrar sin situation, men framför allt vill vi motverka att människor hamnar i en svår skuldsättning. I vårt arbete är det viktigt att se möjligheter och med kundens fokus ständigt förbättra vår verksamhet.

Kronofogden bedriver ett långsiktigt förändringsarbete med siktet att vi med kundens fokus ständigt förbättrar verksamheten och klarar mer med mindre resurser. De kommande åren förstärker vi arbetet med att förebygga betalningsproblem och inför ständiga förbättringar. För att ge myndigheten förutsättningar att förverkliga strategierna förändrar vi både organisation och arbetssätt.

I denna förändring har kommunikation en mycket central roll. Kommunikationsavdelningen ska stödja verksamhetens utveckling och spegla vår väg mot en modern och serviceinriktad e-myndighet. Vi söker en kommunikatör som kan förstärka och komplettera vår kommunikationsavdelning framförallt inom intern kommunikation.

 

Ditt nya jobb

Som kommunikatör vid Kronofogdens kommunikationsavdelning ingår du i ett team med högt i tak och starkt driv. Du är med och bygger upp och utvecklar avdelningens arbetssätt och hela myndighetens arbete med kommunikation. Du har ett eller ett par specialistområden där du själv tar ett stort ansvar och driver dina frågor inom hela myndigheten. Dessutom arbetar du brett tillsammans med andra med kvalificerat kommunikationsstöd utifrån verksamhetens behov och med kundens fokus.

Du arbetar självständigt och driver dina frågor utifrån våra gemensamma strategier och mål. Du rör dig snabbt mellan strategisk och operativ nivå.

Din närmaste chef är kommunikationsdirektören.

 

Har du den bakgrund och de egenskaper vi söker?

Din bakgrund

Du har:


• högskoleutbildning inom kommunikation eller likvärdig utbildning på högskolenivå
• en bred kompetens inom området kommunikation och erfarenhet av alla förekommande arbetsuppgifter på en kommunikationsavdelning
• erfarenhet av text- och bildproduktion samt publicering i olika verktyg
• erfarenhet av digital kommunikation och arbete med sociala medier
• erfarenhet av och förmåga att arbeta både på en strategisk och operativ nivå
• minst tre års erfarenhet av brett och kvalificerat stöd till ledningsgrupper och chefer i en större organisation
• vana att arbeta självständigt och kvalitetsmedvetet mot uppsatta mål.

 

 Det är dessutom meriterande om du har arbetat med något eller några av följande områden


• webbansvarig eller ansvarig för intranät
• filmproduktion
• trycksaksproduktion och layout t ex med InDesign
• varumärkesfrågor
• arbetsgivarerbjudande (employee branding)

Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid att du har både en bred generell kommunikationskompetens och en eller flera specialistkompetenser. Vi lägger också stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Dina egenskaper

Vår verksamhet utvecklas och därför söker vi dig som har god förmåga att tidigt se och förstå verksamhetens behov och dra slutsatser utifrån ett helhetsperspektiv. Du är också van att agera snabbt och på eget initiativ och är drivande och lösningsinriktad.

I din kommunikatörsroll har du förmåga att bygga relationer och skapa förtroende i organisationen och du är en prestigelös och serviceinriktad lagspelare. Vidare har du en utmärkt förmåga att kommunicera i både tal och skrift.

 

Information

Anställningen inleds med en provanställning på sex månader

Urvalstester kommer att användas.

Resor förekommer i tjänsten.

Tillträde sker enligt överenskommelse.


Kronofogden använder det statliga ramavtalet för annonsförmedling. Inom detta väljer vi vilka kanaler vi ska använda för att nå intresserade med vår annonsering. Vi undanber oss därför vänligen samtal från annonsförmedlare eller -försäljare.
Publiceraddatum: 2017-04-26
Yrkesbenämning: Informatör/Kommunikatör
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid Heltid/ Ej specificeratindividuell lönesättning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-15
Referens:
Webbplats: http://www.kronofogden.se/Ledigajobb.html?rmpage=job&rmjob=13399%26pp%3D13
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Kronofogdemyndigheten
Esplanaden 1
17221  Sundbyberg Sverige
Hemsida: www.Kronofogden.se
  

Platsannons

PLM Business Administrator

På Xylem arbetar 16 000 personer mot ett gemensamt mål: att skapa innovativa lösningar för världens vattenbehov. Genom att utveckla nya tekniker, förbättrar vi hur vatten används, förvaras och återanvänds nu och i framtiden. Vi transporterar, renar, analyserar och återför vattnet till naturen och hjälper människor att använda vatten effektivt - hemma, på arbetet, inom industrin och i jordbruket. Vi har mer än 100 års erfarenhet inom vattenteknikområdet och erbjuder en portfölj av ledande produktvarumärken och expertkunskaper inom en stor mängd applikationer. Vår kompetens har lett till långvariga relationer med våra kunder i mer än 150 länder, på 6 kontinenter. Xylem hade 2016 en omsättning på 3,8 miljarder dollar. Tryck här för en kort film om vår verksamhet.

PLM Business Administrator

Vi söker nu en PLM Business Administrator till affärsområdet Transport och avdelningen R&D. Tjänsten är placerad på Xylems kontor i Sundbyberg.
Som PLM (Product Lifecycle Management) Business Administrator kommer du att ingå i ett team om 6 medarbetare inom avdelningen Produktdata, vars främsta uppgift är att supporta användare, äga verksamhetskritiskaprocesser, kravställa mot IT och utveckla de PLM-applikationer som i dag användsför Transports R&D-avdelning. Gruppen arbetar väldigt nära verksamheten och genomgår en förändring mot ett mer agilt arbetssätt.
Arbetsuppgifteroch tjänstenRollen innefattar både support och utveckling och du kommer att arbeta i Xylems PLM-plattform baserad på miljön PTC Windchill inklusive PDMLink, PartsLink och ProjectLink och PTC Creo Parametric (tidigare PTC Pro/ENGINEER).
I rollen ingår:

* Ageraanvändarsupport för R&D´s användare i PTC-systemen PTCWindchill PDMLink och PTC Creo Parametric (tidigare PTC ProENGINEER)
* Upprätthålla, förbättra och konfigurera PLM-lösningenenligt affärskrav
* Koordinera utvecklare som implementerar nyfunktionalitet i systemet
* Kommunikation med PTC programleverantör
* Hantera och harmonisera PTC-systemen gentemotövriga PLM-lösningar
* Dokumentera och upprätta lathundar gällandesupportärenden och best practise
* Delta i systemutveckling och implementeringsprojekt(kravdokumentation, systemkonfiguration, testdokumentation/utförande,problemidentifiering, lösning och överlämning)
* Kommunikationsamt viss kravställning mot Xylems IT-avdelning

Erfarenhet, utbildning och person
För att vara framgångsrik i denna roll söker vid dig med universitets- eller högskoleutbildning inom IT eller teknik. Vi ser att du har minst tre (3) års erfarenhet av PTC Windchill PDMLink och PTC Creo Parametic samt har erfarenhet av konfigurering/anpassning av PTC Windchill PDMLink och Creo Parametric eller motsvarande system.

Om du har arbetat med mekanisk konstruktion i Creo Parametric och/eller givit användarsupport och/eller utbildat i Creo Parametric (eller motsvarande CAD-system så som AutoCAD, Catia, NX, SolidWorks, Solid Edge och AutoDesk Inventor) är det meriterande.

Det är även meriterande om du har erfarenhet
som systemutvecklare / Application Designer eller programmerare och vana av:

* Anpassningar med hälp av Pro/Toolkit, J-link
eller Web-Link
* Java, XML, JavaScript och .NET-teknologi

En god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska är en förutsättning för rollen. Koncernspråket är engelska.

Vi värderar personliga egenskaper högt och vi tror att du är en problemlösare som är villig att ta egna initiativ och som trivs med att hjälpa och stödja andra. Vi ser även att du är noggrann, strukturerad och självgående. Du ser även ständiga förbättringar som en del av ditt dagliga arbete.

Låter det intressant?

Ansökan
I denna rekrytering samarbetar Xylem med Level Recruitment. Vänligen sök tjänsten via Level Recruitment

Vid frågor vänligen kontakta Sarah Sturesson på 08- 120 50 425 . Urvalet av ansökningar sker löpande.

Välkommen in med din ansökan!
Publiceraddatum: 2017-04-26
Yrkesbenämning: Civilingenjör, konstruktion, maskin
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid PermanentNot Specified
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-06-07
Referens: 8740BR
Webbplats: http://www.aplitrak.com/?adid=RkxlYWwuMjk5NzkuMzEwMUBpdHR4eWxlbS5hcGxpdHJhay5jb20
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Xylem
17487
17487  0183 Sverige
Hemsida: http://www.xyleminc.com
  
Platsannons

Scrum master to Swedish Banking, Group IT

Swedbank is the bank for many people, households and businesses. As a leading bank in its home markets of Sweden, Estonia, Latvia and Lithuania, Swedbank offers a wide selection of financial services and products. We are looking for more employees who shares our values - open, simple and caring - and want to contribute to enabling people, businesses and society to grow. If you have ambition and share our attitude, you will find many challenges here. At Swedbank you have possibilities to grow. It is your drive and commitment that determines how you develop.


About Group IT


Group IT is located in Sweden, Estonia, Latvia and Lithuania. We are 1400 employees responsible for running the bank, developing and maintening business strategic and central systems in Swedbank.

All development is managed in projects and we deliver approximately 600 projects and pre-studies during a business year.

Through understanding and acting from the needs of our internal customers, we offer the group competitive IT-solutions which support new products and high level services to our clients.
Here´s an opportunity to join our team as a Scrum master. The position offers varying assignments covering in both maintenance and new development with a highly competent team. You will enable the rest of the team to perform at their best and ensure that we our deliveries are of high quality. We have just started our agile journey so there's also an excellent opportunity to affect the way we work.

Assignment specification

In Team TDE Infrastructure & Security we are providing a platform for development and applications in internet bank, mobile bank and a few more. For example, we are working with maintenance and development of Identification & Authorization, Bank-ID solutions, Certificates, Fraud Prevention in the Online Channels and a number of other application infrastructure components. The team is also involved in the stability of IB and MB. The on call IB/MB for is staffed by our team, as an example.

We are delivering our value internally to a lot of other teams who are depending on the functions we provide. With big technical investments on the plan our team will be highly involved.

Some of you responsibilities will be:

Communicate with stakeholders about ongoing and planned activities.
Manage, lead and follow up on activities and initiatives.
Deal with ad hoc issues and questions that pops up.
Continuously improve the way we work together with the team and the other Scrum master.
In the team we are dependent on each other’s knowledge. We are also in close cooperation with other department within Digital banking, IT Delivery, I&O, GP, SIRT and Security Sweden.

This is a role for you who have experience in:

Project management
Service management
Agile methodologies
The role requires great communication skills along with a cooperative mindset. Good knowledge in both written and spoken English is required.

Previous roles relevant for this position, e.g.

Service manager
Project manager
This position is a good building block for a future career within, e.g.

Managerial positions
Why work with me? – Johannes Hekkala, recruiting manager

As a manager I am communicative and pragmatic and I believe that successful teams need members who are happy with what they're doing and their situation. I believe in giving co-workers possibilities to realize their great ideas, which is my way of showing that I trust in your competence.

My hope is that this allows the individuals to grow and reach their goals in order to feel rewarded at work.

We have done our media selection for recruitment and declines us therefore contact with ad sellers or sellers of other recruitment services.
Publiceraddatum: 2017-04-26
Yrkesbenämning: Systemanalytiker/Systemutredare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid38,5 Tillsvidare Enligt överenskommelse
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-26
Referens:
Webbplats: https://swedbank.easycruit.com/vacancy/application/1763007/70633?channel=amv&iso=gb
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Swedbank Group IT
Landsvägen 40
10534  Stockholm Sverige
Hemsida: http://www.swedbank.se
  
Platsannons

Front-end Lead to Digital Banking, Group IT

Swedbank is the bank for many people, households and businesses. As a leading bank in its home markets of Sweden, Estonia, Latvia and Lithuania, Swedbank offers a wide selection of financial services and products. We are looking for more employees who shares our values - open, simple and caring - and want to contribute to enabling people, businesses and society to grow. If you have ambition and share our attitude, you will find many challenges here. At Swedbank you have possibilities to grow. It is your drive and commitment that determines how you develop.


About Group IT


Group IT is located in Sweden, Estonia, Latvia and Lithuania. We are 1400 employees responsible for running the bank, developing and maintening business strategic and central systems in Swedbank.

All development is managed in projects and we deliver approximately 600 projects and pre-studies during a business year.

Through understanding and acting from the needs of our internal customers, we offer the group competitive IT-solutions which support new products and high level services to our clients.
We are looking for someone to take the lead in the development of our Javascript framework for our new online bank. Take this great opportunity to influence critical services used daily by our millions of customers!

Assignment specification

In this role you are expected to develop and maintain our framework, manage design and architectual questions and also support other developers. Apart from your technical expertise you are also easily able to cooperate with other teams.

Our front-end platform is based on Angular JS. Some of the other technologies we use in our environment are GIT, Jenkins and Gulp. The front end communicates with our Java back end through REST services that are developed in house by us and other teams. Since the team also works with the Java platform, experience of Java development is advantegeous but not mandatory.

TDE Infrastructure and Security belongs to Digital Banking IT. Beside the front-end framework the team also develops and maintains shared components, services and infrastructure within our online channels such as identification & authorization, BankID solutions and fraud prevention.

We are looking for you who have experience of:

Web development in Javascript
HTML5 and CSS
REST or JSON services
Front-end frameworks
It is considered advantage to have experience of:

Angular JS 1 or 2
Continuous integration & delivery
Java/Java EE development
Git and different branching models
Proactive system maintenance
Test frameworks (Jasmine/Karma)
Familiar with Linux/Unix
We expect you to have at least a Bachelor´s degree in the relevant field, as well as be fluent in English, both written and oral.

Previous roles relevant for this position, e.g.

Senior Javascript developer
This position is a good building block for a future career within, e.g.

Architectual roles
Why work with me? – Johannes Hekkala, recruiting manager

As a manager I am communicative and pragmatic and I believe that successful teams needs members who are happy with what they are doing and their situation. I believe in giving co-workers possibilities to realize their great ideas, which is my way of showing that I trust in your competence.

My hope is that working under such conditions allows for the individual to grow and reach their goals and make going to work feel rewarding.

We have made our media choice regarding recruitments and kindly decline contact with other media representatives.
Publiceraddatum: 2017-04-26
Yrkesbenämning: Frontend-utvecklare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidTillsvidare Tillsvidare Fast/enligt överenskommelse
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-26
Referens:
Webbplats: https://swedbank.easycruit.com/vacancy/application/1787205/70633?channel=amv&iso=gb
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Swedbank Group IT
Landsvägen 40
10534  Stockholm Sverige
Hemsida: http://www.swedbank.se
  
Platsannons

Lärare i engelska, Sundbybergs vuxenutbildning

Du kan väcka intresse. Och stilla nyfikenhet. Precis som vi.

Här på Sundbybergs vuxenutbildning arbetar drygt 50 medarbetare som varje dag gör skillnad för de cirka 1400 som läser på sfi, på grundläggande- eller gymnasial vuxenutbildning.

Som lärare hos oss kommer du att ingå i ett av skolans sex arbetslag och ta en aktiv del i utvecklingen av vår verksamhet. Du är initiativtagande och bidrar gärna med egna tankar och åsikter i syfte att utveckla verksamheten. Du är stabil, har god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande.

Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av undervisning i engelska. I tjänsten ingår kvällsundervisning.

Vi vill att du är legitimerad lärare, med behörighet inom engelska. Du har erfarenhet av arbete inom vuxenutbildning. Det är meriterande om du även kan undervisa i svenska som andraspråk då det i framtiden kan det bli aktuellt att kombinera undervisningen i engelska med undervisning i svenska som andraspråk. Du är en van användare av digitala verktyg och ser det som en naturlig del i din undervisning. Du är ansvarstagande, kommunicerar på ett tydligt sätt och har ett gott bemötande. Du har en god samarbetsförmåga och har även förmåga att arbeta självständigt. Du har ett stort driv och entusiasm.

Sundbybergs stad erbjuder friskvårdsbidrag, personalstöd samt möjlighet att växla semesterlönetillägg mot extra lediga dagar.

Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde 170801 eller enligt överenskommelse. Ansök senast den 21 maj 2017. Vi tar inte emot ansökningar via e-post. Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.

Välkommen med din ansökan!
Publiceraddatum: 2017-04-26
Yrkesbenämning: Lärare i gymnasiet
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid Heltid/ Ej specificeratIndividuell lönesättning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-21
Referens:
Webbplats: http://www.sundbyberg.se/ledigajobb?rmpage=job&rmjob=1976%26pp%3D8
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Sundbybergs stad
Lötsjövägen 10- 12
17292  Sundbyberg Sverige
Hemsida: http://www.sundbyberg.se/om-sundbyberg/jobba-i-sundbybergs-stad/lediga-jobb.html
  

Platsannons

Receptionist till uppdrag på techföretag i Sundbyberg

Har du tidigare erfarenhet från service och administration och vill få värdefull erfarenhet i en receptionsroll på ett marknadsledande tech-företag? Är du dessutom tillgänglig för omgående start, är driven och engagerad som person och hungrig på en ny utmaning? Sök då tjänsten som receptionist idag!

OM TJÄNSTEN
Academic Work söker för vår kunds räkning en Receptionist för ett uppdrag under ca en månad till deras huvudkontor med cirka 60 medarbetare i Sundbyberg. Företaget är ett stort teknikföretag och har verksamhet i hela Sverige.

Den här rekryteringsprocessen hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla samtal och mail kring tjänsten går till
Academic
Work

Uppdraget är en del av vår personaluthyrning. Du kommer vara anställd av Academic Work och arbeta som konsult hos vår kund.

ARBETSUPPGIFTER
Som medarbetare i receptionen kommer du att finnas behjälplig för såväl interna kollegor som för besökare. Ditt dagliga arbete kommer att innebära:


* Ge service till kollegor och besökare
* Hantera växeltelefonen för inkommande samtal
* Ta emot besökare till kontoret
* Ansvara för att förbereda konferenslokalerna inför besök, samt se över kontorslandskapet
* Boka resor, gå igenom reseräkningar och övrig administration


Vid ett gott samarbete, visat engagemang och god arbetsinsats kommer du även få möjlighet att få jobba med mindre interna projekt. Tjänsten passar dig som brinner för att ge god service och vill ha ett aktivt och varierande arbete. Du kommer få möjligheten att ta för dig och utvecklas i din professionella roll tillsammans med ett av Sveriges stora Tech-företag. Vid ett mycket bra samarbete kan det även leda till utökat ansvar och förlängning av uppdraget.

VI SÖKER DIG SOM
* Har slutförd gymnasial utbildning
* Har erfarenhet från att ha jobbat med någon typ av service tidigare
* Har mycket god förståelse för svenska och engelska i framför allt tal, då du kommer att prata i telefon och ta emot besökare, men även i skrift då det kommer innebära en del administrativa arbetsuppgifter

Det är meriterande för tjänsten om:
* Har erfarenhet från ekonomiadministration såsom fakturahantering och inköpsorders
* Har erfarenhet från att ha arbetat i minst ett affärssystem tidigare
* Har arbetat som koordinator, ekonomiassistent eller bred administratörstjänst

Vi söker dig som är en riktig serviceperson och som alltid har kunden i fokus. Du är initiativtagande och ansvarsfull. Du gillar att ha ett varierande arbete och söker aktivt nya arbetsuppgifter att utföra. Vidare är du flexibel med tider, arbetsdagar och arbetsuppgifter.

ÖVRIG INFORMATION


* Start: omgående
* Omfattning: ca 1-2 månader
* Placering: Sundbyberg
* Sök tjänsten genom att klicka på Ansök nedan. Vi går igenom urvalet löpande och annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
* Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa på stn01@academicwork.se under kontorstid. Skriv annonstiteln i rubriken och kopiera gärna in länken till annonsen i ditt mail. För generella funderingar kring din ansökan/vår rekryteringsprocess finns vi ofta tillgängliga i chatten här på webben under vardagar, hör gärna av dig där!


Academic Work är Home of the Young Professionals. Vi vänder oss till dig som är akademiker och fortfarande studerar på högskola/universitet, är nyutexaminerad eller har några års arbetslivserfarenhet.


* Vårt erbjudande till dig som heltidskonsult hos Academic Work inkluderar utöver kollektivavtalsenliga villkor och dedikerad konsultchef också rabatter och erbjudanden genom vår konsultportal. Läs mer om vårt erbjudande här


SKYDD FÖR DIN PERSONLIGA INTEGRITET
När du skickar in din ansökan till Academic Work godkänner och samtycker du till att Academic Work behandlar dina personuppgifter enligt Personuppgiftslagen. Läs mer under vår PuL-sida.
Publiceraddatum: 2017-04-26
Yrkesbenämning: Receptionist, telefonist
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreHeltid1-2 månader kontorstiderEnligt avtal
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-26
Referens: 14987054
Webbplats: http://www.academicwork.se/jobad/receptionist-till-uppdrag-pa-techforetag-i-sundbyberg/14987054?apply=1
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Academic Work
Lindstedtsvägen 24
11428  Stockholm Sverige
Hemsida: http://www.academicwork.se
  

Platsannons

Administrativ assistans, kundservicemedarbetare till bilhall/bilverkstad

Administrativ assistans/kundservicemedarbetare till bilhall i Sundbyberg sökes!

Car Gate i Sundbyberg söker en Administrativ assistans/kundservicemedarbetare då vi nu är i behov av förstärkning till vår anläggning i Sundbyberg.
I rollen utför du enklare uppgifter inom fakturering och annan övrig administration. Du arbetar även med exempelvis posthantering, svarar i telefon, enklare ekonomi uppgifter som betalning av fakturor och du sköter bokning och koordinering inför kundmöten mm.

Ditt jobb är också att kunna ta emot besökarna i bilhallen, visa dem runt, bistå med relevant information som ökar kundens intresse för bilköp och besvara frågor kring de olika bilarna. Du hjälper också till vid eventuella event och ibland förekommer även andra kund- och servicerelaterade sysslor.

För rätt person kan det på sikt finnas stora utvecklingsmöjligheter med andra tilltänkta arbetsuppgifter.

Till denna tjänst behöver vi en person som kommer arbeta måndag-fredag heltid vid ö.k.

Start: Omgående
Omfattning: heltid, tillsvidare

Välkommen med din ansökan!

Krav på person:

* Du talar och skriver obehindrat på svenska
* Mycket goda datorkunskaper
* Är serviceinriktad och förstår vikten av att vara vårt kundföretags representant utåt, därför har du ett representativt sätt.
* Du har lätt för att ta kontakt med nya människor och är kommunikativ i ditt sätt.
* Du får gärna ha ett intresse för bilar och teknik, men det är inte ett krav så länge du är villig att lära dig nya saker.

I rollen utför du enklare uppgifter inom fakturering och annan övrig administration. Du arbetar även med exempelvis posthantering, svarar i telefon, enklare ekonomi uppgifter som betalning av fakturor och du sköter bokning och koordinering inför kundmöten mm.

Ditt jobb är också att kunna ta emot besökarna i bilhallen, visa dem runt, bistå med relevant information som ökar kundens intresse för bilköp och besvara frågor kring de olika bilarna. Du hjälper också till vid eventuella event och ibland förekommer även andra kund- och servicerelaterade sysslor.
Publiceraddatum: 2017-04-26
Yrkesbenämning: Administrativ assistent
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidSeriös, har rätt erfaren i branschen, önskar jobba tillsvidare och kan tar emot hundar på rätt sätt.Gärna har rätt till nystart jobb från Arbetsförmedlingen.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-15
Referens:
Webbplats:
Epostadress: bilförsäljning@cargate.se
Övrigt: Intervjuer sker löpande så lämna in din ansökan snarast, då platsen kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Arbetsplats: 
Adress: Car Gate AB
Sturegatan 6
17231  Sundbyberg Sverige
Hemsida: http://www.cargate.se
  
Platsannons

Hudterapeut på AcneSpecialisten

Dina arbetsuppgifter som hudterapeut hos oss innebär olika typer av hudvårdsbehandlingar inom problemhy och skönhetsvård samt ge personlig rådgivning om behandlingar och produkter.

Det är viktigt att du är självgående och kan sköta salongerna genom att hålla ordning och se till att det ser snyggt ut. Arbetstiderna innefattar dagar, kvällar och helger med varierade arbetstider och salonger.

Hos oss får du möjligheten att utvecklas som hudterapeut och växa med hjälp av ny kunskap och även möjligheter till vidare utbildning. Du har även möjligheter att vara delaktig i utvecklingen av AcneSpecialisten i vårt ständiga arbete att ta fram nya behandlingar och produkter.


Vi på AcneSpecialisten söker dig som är diplomerad hudterapeut och vill arbeta med problemhy, hudvårdsbehandlingar och skönhetsbehandlingar. Du är auktoriserad hudterapeut med CIDESCO- eller SHR utbildning. Eftersom vi har 3 salonger runt om i Stockholm kommer du har möjligheten att jobba på flera av våra fina salonger.

Du är glad, positiv, driftig, rökfri, ordningsam, noggrann och tycker om att ta ansvar. Du har stor social kompetens och förstår att service och samarbete skapar värde för kunderna, dina kollegor och dig själv. Du sätter alltid kunden i fokus och har en god känsla för service och kvalité. Vi söker en person som kan möta våra kunder på ett professionellt och engagerat sätt och du har viljan att lära dig mer och utvecklas hos oss.

Du är intresserad av resultatinriktad hudvård och effektiva produkter då vi både informerar om och rekommenderar passande produkter till kunden. Försäljning sker sedan både i salong och online och är på så vis en stor del av yrket. Med generös provision har du stora förutsättningar att växa och utvecklas hos oss.

Du kan antingen vara nyutexaminerad hudterapeut eller ha erfarenhet sedan tidigare. Vi välkomnar även dig som är egen företagare. Vi ställer stora krav på din yrkesskicklighet för att kunna upprätthålla den kvalité kunderna förväntar sig när de besöker AcneSpecialisten. Vi letar efter dig med både sunt förnuft och fingertoppskänsla för hudvård och kunder.

Vi på AcneSpecialisten har arbetat med problemhy i över 25 år och under den tiden har vi utvecklat en unik metod för att effektivt behandla olika typer av problemhy såsom acne, pormaskar och rosacea på våra 3 salonger i Stockholmsområdet. Vi erbjuder även olika typer av skönhetsbehandlingar under namnet Sveriges Skönhetscenter.
Publiceraddatum: 2017-04-26
Yrkesbenämning: Hudterapeut
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidTimlön plus generös provision både för försäljning i salong och när dina kunder handlar på nätet.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-28
Referens:
Webbplats:
Epostadress: info@acnespecialisten.se
Övrigt: Skicka din ansökan samt referenser till oss på: info@acnespecialisten.se
Arbetsplats: 
Adress: Acnespecialisten AB
Landsvägen 67
17265  Sundbyberg Sverige
Hemsida: http://www.acnespecialisten.se
  
Platsannons

Kundansvarig Göta Energi Stockholm

Göta Energi är ett av Sveriges största elhandelsbolag och ingår i Hafslund ASA, en av Nordens största energikoncerner. De är ett marknadssorienterat bolag med starkt fokus på försäljning. Som elbranschens uppstickare är Göta Energi inne i en spännande utvecklingsfas med mycket ambitiösa tillväxtmål. De är stora, men ska bli mycket större! Vi söker dig som vill vara med på en verklig framgångsresa, tillsammans med vårt vinnande team. Dagligen arbetar de mot visionen att bli Sveriges mest omtyckta elbolag. De är bra på att göra deras kunder glada och det viktigaste är att de kan lägga sin energi på det de gillar, om det så är att laga långkok på spisen, surfa, ladda mobilen eller spela musik så att tapeterna rullar upp sig. För med Göta Energi får de råd! Vi söker dig som vill lyckas och har en vilja av stål. Du drivs inte av rädsla och ser positivt på utmaningar. Du tycker om att prata och ta kontakt med främmande människor. Vi söker dig som vågar drömma och ha mål men framförallt har modet att uppfylla dom. Du drivs av utveckling och vill utvecklas. Vi vill att du ser möjligheter överallt.Om du inte redan är en energispridare så blir du det hos oss. Hos oss är det alltid fullt ös, det finns inget att hålla igen på tycker vi. Hos oss jobbar du alltid i team och får varje dag en dos av inspiration och vägledning till målsättningarna. Vi skapar ambassadörer för våra samarbetspartners och utvecklar varje individ utifrån samma grundstenar.

Vi erbjuder:

- Möjlighet att vara med i starten till något som kommer växa kraftigt närmaste 12 månaderna.

- Personlig utveckling både som säljare med även som person

- Stora möjligheter att utvecklas inom tjänsten och avancera inom bolaget.

- Heltidsanställning med fast timlön

- Möjlighet till ytterligare bonus vid väl utfört arbete.

- Tillgång till vårt unika säljverktyg Booster

- Daglig coachning av rutinerade säljcoacher

- Fantastiska tävlingar

- Möjlighet till medlemskap i medlemsklubbar som innefattar säljrelaterade aktiviteter och resor.

Våra förväntningar:

- Vi förväntar oss att du oavsett bakgrund har för avsikt att utvecklas och vill ta dig framåt i karriären.

- Att du är beredd att lägga ner det lilla extra jobbet som krävs varje dag?

Meriter:

För oss är tidigare meriter inte det primära. Det är hos oss du skapar meriter!

Tveka inte, sök tjänsten och kom förbered till intervjun!
Publiceraddatum: 2017-04-25
Yrkesbenämning: Manager
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid Heltid Deltid samt heltid sökes Lön enligt överenskommelse
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-04-30
Referens:
Webbplats: http://viq.teamtailor.com/jobs/32643-kundansvarig-gota-energi-stockholm?promotion=8883-arbetsformedlingen
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: VIQ
Hälsingegatan 49
11331  Stockholm Sverige
Hemsida: http://viqsweden.se
  
Platsannons

Ma/NO-lärare som gör skillnad på riktigt!

Om oss
Clockwork Skolbemanning är till för dig som vill arbeta i skolans värld, från förskola till vuxenutbildning. Vi bistår med bemanning och rekrytering av lärare och annan skolpersonal. Ambitionen är att fylla personalbehovet utan att skolorna själva ska behöva ägna timmar åt administrativt arbete. Allt för att du som lärare och dina kollegor faktiskt ska få mer tid till det som är viktigt – att vara elevernas främsta resurs för inlärning. Vi är ett auktoriserat bamanningsföretag med kollektivavtal för lärare och annan skolpersonal.

Läs om oss på www.clockworkpersonal.se

Dina arbetsuppgifter
För kunds räkning söker vi en behörig/legitimerad NO- och matematiklärare som har erfarenhet av att undervisa i årskurs 7-9. Dina arbetsuppgifter är varierande och du kommer arbeta nära klassen och ingå i ett arbetslag där planering, undervisning, bedömning och dokumentation är pågående processer. God samarbetsförmåga och relationsbyggande är viktiga delar i ditt arbete, såväl med elever som vårdnadshavare och kollegor. Meriterande är om du har god vana och tycker om att arbeta med digitala verktyg i undervisningen.

Det här erbjuder skolan:

* Positiva, samarbetsvilliga och framåtsträvande kollegor
* Engagerade kolleger och arbetslag
* Fortbildning och kollegialt lärande
* Väl utbyggd elevhälsa med många kompetenser
* Handledning och coachning av specialpedagog, socialpedagog, skolpsykolog
* En trevlig arbetsplats där vi alla delar en gemensam vision

Skolan ligger i Sundbyberg och nära allmänna kommunikationer och du kan ta dig hit både med buss och tunnelbana.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med ferietjänst. Startdatum är höstterminen 2017.Din profil
Vi söker dig som är behörig och erfaren lärare i matematik och NO.
Som lärare är du:
- en trygg och stabil vuxen som kan sätta tydliga gränser
- engagerad i din undervisning
- Mån om att ha en god relation till eleverna
- Van att arbeta med digitalt lärande och kan använda Ipads i undervisningen
- Samarbetsvillig

I din undervisning försöker du se alla elever oavsett behov eller förutsättningar. Du vill skapa en undervisning utifrån var eleverna befinner sig. Du har vilja och drivs av att utveckla och förbättra undervisningen.
Stämmer beskrivningen in på dig?
Sök då tjänsten via: www.clockworkpersonal.se/lediga-jobb


Tjänsten är en rekrytering via Clockwork Skolbemanning & Rekrytering. Vid frågor kan du kontakta ansvarig rekryterare Bodil Henriksson på tfn: 073-351 27 40


Varmt välkommen med din ansökan!

Titta gärna in på:
facebook.com/skolbemanning
www.pedagogjobb.nu
Publiceraddatum: 2017-04-25
Yrkesbenämning: Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid TillsvidareFast lön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-23
Referens: 2843
Webbplats: http://clockworkpersonal.se/jobb/?jaid=2843&apply=true
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Clockwork Skolbemanning Rekrytering AB
Nygatan 12
80320  Gävle Sverige
Hemsida: http://www.clockworkpersonal.se
  
Platsannons

Reservdelssäljare med bred teknisk kunskap

Om företaget
Autorekrytering är rekryteringsföretaget för dem som redan jobbar, eller vill jobba, i motorbranschen. Gemensamt för alla de kandidater vi kommer i kontakt med, är att de vill ha ett jobb att trivas med. Att utmanas av. Att växa med.

Hos oss möter du kunniga människor som gör sitt bästa för att du ska hitta rätt. Våra väl fungerande metoder och processer talar för att vi kommer att lyckas. För dig som söker ett av våra många konsultjobb erbjuder vi kvalificerade uppdrag med goda utvecklingsmöjligheter. Med väl fungerande samarbeten mellan oss och våra uppdragsgivare, vågar vi påstå att vi har jobbet som kommer att förändra ditt arbetsliv.

Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi en reservdelssäljare med ett särskilt intresse för bilar, båtar, motorer, reservdelar och tillbehör. Marina-/båtkunskaper är mycket meriterande. Har du sedan barnsben mekat med bilar och bilmotorer, även båtar och båtmotorer, och vill jobba i ett vinnande säljteam och har ett sinne för kundservice? Då kan detta vara ett jobb för dig.

Dina arbetsuppgifter kommer att vara försäljning över disk i butik, samt kundservice och support. Katalogvana, datavana och kunskap om engelska tekniska termer är ett måste, eftersom katalogerna i huvudsak är på engelska. Du rapporterar till butikschefen som även blir en av dina närmsta kollegor.

Din profil
Stor vikt kommer att läggas på dina personliga egenskaper då det är viktigt att du kan arbeta självständigt i ett högt tempo, men samtidigt korrekt, och har ett sinne för kundservice: kunden i fokus. Du har erfarenhet ifrån motorbranschen sedan innan, som mekaniker, reservdelsman eller liknande. Ett stort plus är kunskap om båtar och reservdelar.

Tjänsten är på heltid med start omgående. Du kommer bli anställd av Autorekrytering som konsult och arbeta ute hos kund tillsvidare. Chans finns till anställning direkt hos vår kund.

Frågor om tjänsten och processen besvaras av Autorekrytering och konsultchef Catrin Fjellström, 08-409 144 47. Intervjuer sker löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Välkommen med din ansökan redan idag!
Publiceraddatum: 2017-04-25
Yrkesbenämning: Butikskonsulent
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid TillsvidareFast lön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-31
Referens: 2809
Webbplats: http://cv-autorekrytering-se.app.intelliplan.eu/JobAd/Show?jaid=2809
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Autorekrytering AB
Strandbergsgatan 61
11251  Stockholm Sverige
Hemsida: http://www.autorekrytering.se
  
Platsannons

1:st line Supportekniker

Kemikalieinspektionen är en myndighet under regeringen. Vi arbetar i Sverige, inom EU och internationellt för att utveckla lagstiftning och andra insatser som främjar god hälsa och bättre miljö. Vi har tillsyn över reglerna för kemiska produkter och ämnen i varor och gör inspektioner. Vi granskar och godkänner bekämpningsmedel innan de får användas. Vårt miljökvalitetsmål är Giftfri miljö. Kemikalieinspektionen har cirka 280 medarbetare och ligger centralt i Sundbyberg.

Ekonomisekretariatet ansvarar för administrativt stöd, driver och utvecklar förslag till policyer, strategier och riktlinjer inom sekretariatets ansvarsområde. Sekretariatet initierar utveckling av gemensamma administrativa stödsystem avseende ekonomistyrning, investeringar, kvalitetssamordning, IT, växel och reception. Inom Ekonomisekretariatet finns en Redovisningsenhet och en IT-enhet.

IT-enheten ansvarar för myndighetens strategiska IT-frågor, tillhandahåller vår gemensamma IT-plattform samt tillgodoser myndighetens behov av IT-lösningar. I IT-enheten ingår funktioner för servicedesk, drift, utveckling, säkerhet, förvaltning, vaktmästeri och reception.


ARBETSUPPGIFTER
Är du intresserad av IT och tycker om att hjälpa andra? Kemikalieinspektionens IT-enhet söker nu sin nästa medarbetare som ska jobba med support. Som supporttekniker kommer du in ett härligt team med positiv anda. Befintliga roller i teamet bland annat drifttekniker, systemförvaltare, systemutvecklare och säkerhetstekniker. I din roll kommer du ge support till Kemikalieinspektionens medarbetare.
Dina arbetsuppgifter:
• Bemanna vår servicedesk och agera 1st-line support
• Hantera inkommande supportärenden och hjälpa användare på plats
• Hantera och administrera vår Windows 10-plattform inklusive felsökning, konfiguration och applikationshantering
• Installera och hantera datorer, skärmar, mobiltelefoner samt tillbehör
• Användaradministration i Active Directory, Exchange och Skype för företag.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har:
– Treårig gymnasieutbildning med IT-inriktning eller annan utbildning/erfarenhet som vi bedömer som likvärdig.
– Minst sex månaders erfarenhet av liknande IT-supportarbete via telefon och på plats.

Du behöver också kunna uttrycka sig väl i tal och skrift (svenska och engelska)

För att passa i rollen som supporttekniker har du ett stort och brett tekniskt intresse och du ser problemlösning som något kul och utvecklande. Du brinner för att ge service och du är inte rädd för att arbeta självständigt med att lösa användarens problem. Du tycker även om att arbeta tillsammans i ett team och du har förmåga att behålla lugnet även under stressade situationer där arbetsbördan kan vara hög.
Du kan förmedla information på ett vänligt, tydligt och pedagogisk sätt.

Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.


ÖVRIGT
Kemikalieinspektionen bedriver ett målinriktat arbete för lika rättigheter och möjligheter. Arbetsgivaren har gjort sitt medieval och undanbeder sig samtal från försäljare.
Publiceraddatum: 2017-04-25
Yrkesbenämning: Helpdesktekniker/Supporttekniker
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Individuell lönesättning. Kemikalieinspektionen tillämpar de statliga kollektivavtalen: Villkorsavtal och Villkorsavtal-T samt lokala kollektivavtal avseende bl.a. arbetstid.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-16
Referens: Diarienummer: 2.3.a-H17-04468
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=7241ae99-1bc7-45d4-b19e-71f179870728&TK=b3ab6c36-1c68-4c66-ae44-9662631c43a0
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Kemikalieinspektionen, IT-enheten
Box 2
17213  SUNDBYBERG Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Teknisk ordermottagare

Sodexo hjälpmedelsservice bedriver hjälpmedelsservice på norra Stockholms län på uppdrag av Stockholms läns landsting. Förutom landstinget har vi även kommunala och privata kunder. I Hallonbergen är vi ca 150  medarbetare som arbetar med att skapa hög livskvalitet för funktionshindrade personer.

Vi söker en medarbetare till teknisk orderservice på teknikenheten. Enheten utför anpassningar, reparationer och besiktningar av hjälpmedel för i första hand personer med rörelsehinder. Enheten har knappt 40 medarbetare.

Du ska huvudsakligen per telefon ta emot ordrar och ge teknisk support. Det ingår även att via vårt affärssystem Visma bevaka att besiktningar utförs, fördela inkommande jobb till tekniker, mm. Du ska också medverka vid inköp av reservdelar och tjänster och vara delaktig i verksamhetens utveckling.

Antal inkommande ärenden varierar kraftigt från en dag till en annan, och även inom en och samma dag. Du måste därför tycka om att hålla många bollar i luften och ha förmåga att prioritera.

Du som söker ska tycka om att jobba med människa och teknik, gärna ha erfarenhet från orderservice eller support, och ha ett tekniskt intresse och tekniska kunskaper motsvarande gymnasieingenjör.

Sista ansökningsdag 2017-05-15. Intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan så fort som möjligt. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.

Frågor besvaras av arbetsledare Christer Löwgren 08-57 88 52 29, christer.lowgren@sodexo.com
Publiceraddatum: 2017-04-25
Yrkesbenämning: Verkstadsingenjör
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid Heltid/ Ej specificeratIndividuell lönesättning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-15
Referens:
Webbplats: http://se.sodexo.com/home/jobba-hos-oss/lediga-tjanster.html?rmpage=job&rmjob=2228%26pp%3D8
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Sodexo AB
Rissneleden 6
17453  Sundbyberg Sverige
Hemsida: http://www.sodexo.se
  
Platsannons

Kraftsystemingenjör med inriktning mot nätmodell för elnätsdrift

Vill du vara delaktig i arbetet med att utveckla de system som ligger till grund för kapacitetsberäkningar till elmarknaden? Vill du bidra till att Svenska kraftnät kan hålla en hög driftsäkerhet i det svenska stamnätet? Sök då tjänsten som kraftsystemingenjör hos oss. Du kommer att bli en del av enheten som ansvarar för underhåll, förvaltning och utveckling av systemen för driftövervakning och driftanalys.

Bakgrund
Vi befinner oss nu i en förändringsfas och behovet av nätdata och nätmodeller med hög kvalitet är större än någonsin. Kraftsystemets utveckling, med t ex en ökad andel förnybar elproduktion, ställer höga krav på data, modeller och verktyg för kraftsystemanalys som korrekt representerar verkligheten. Förändringstakten i kraftsystemet innebär också att mer effektiva processer för insamling av nätdata och uppdatering av nätmodeller behöver etableras. Det svenska EU-medlemskapet har medfört behov av att sätta samman modeller för hela det europeiska kraftsystemet, som i sin tur ska leda till att modeller kan utbytas på ett standardiserat format – Common Information Model, CIM.

Dina arbetsuppgifter
Fram till idag har Svenska kraftnät förvaltat flera olika nätmodeller för olika tillämpningar - nätplanering, driftanalys och driftutbildning. För att säkerställa samma beräkningsgrund för samtliga tillämpningar, samt öka effektiviteten i underhållet, har Svenska kraftnät nu beslutat att införa en gemensam nätmodelldatabas.

Som kraftsystemingenjör hos oss kommer du vara en del i projektgruppen som ansvarar för införandet av nätmodelldatabasen. Arbetet innefattar både kravställning och upphandling av ett CIM-baserat databasverktyg, samt migrering av befintliga nätmodeller in i det nya systemet. Du kommer också att delta i utformningen av organisation och arbetsprocesser för löpande underhåll av nätmodelldatabasen.

Ditt ansvar i projektet blir att bevaka att nätmodelldatabasen på ett effektivt sätt kommer stödja driftverksamheten. För att bygga upp nödvändig kunskap om de verktyg och den nätmodell som driftorganisationen idag använder kommer du ägna en del av din arbetstid åt underhåll och utveckling av nätmodellen i driftövervakningssystemet (SCADA/EMS).

När införandet av den gemensamma nätmodelldatabasen är avslutat blir din uppgift att bidra till underhåll och vidareutveckling av nätmodellen, som en del av förvaltningsgruppen för nätmodelldatabasen.

Dina kunskaper och erfarenheter
Du har goda elkraftteoretiska kunskaper, med en högskoleutbildning inom elkraft eller energisystem. Du har minst tre års relevant arbetslivserfarenhet. Du har erfarenhet av IT-system för kraftsystemanalys, och kan uttrycka dig väl på svenska och engelska i tal och skrift. Meriterande är erfarenhet av kraftsystemdrift, programmering, CIM, kravställning och upphandling av IT-system och data governance.

Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Rollen är utvecklingsorienterad, och för att lyckas krävs att du är intresserad av problemlösning och öppen för ny kunskap. Du har lätt för att kommunicera och tycker om att arbeta i grupp, men tar samtidigt egna initiativ och har förmåga att arbeta självständigt. Du är leveranspålitlig, strukturerad och noggrann.

Svenska kraftnät arbetar med kompetensbaserad rekrytering vars syfte är att se till varje persons kompetens och därmed främja mångfald och motverka diskriminering. Eftersom vi arbetar med viktig infrastruktur i samhället så är våra tjänster säkerhetsklassade och svenskt medborgarskap är därför ett krav. Tjänsten är placerad på vårt huvudkontor i Sundbyberg.

Vill du veta mer, kontakta gärna enhetschef Maria Ahnfelt, tel. 010-475 80 11. Det går även bra att kontakta någon av HR-specialisterna Maria Jäderberg, tel. 010-475 81 23 eller Josefine Elinder, tel. 010-475 86 38. Fackliga företrädare är Erik Böhlmark (SACO), tel. 010-475 86 14 och Stefan Ekberg (ST), tel. 010-475 82 91.
Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se

Välkommen med din ansökan senast den 21 maj 2017. Urvalet av ansökningar och personliga intervjuer sker löpande.Om Svenska kraftnät
Svenska kraftnät är den myndighet som ansvarar för att elöverföringssystemet är säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt – i dag och i framtiden. En trygg elförsörjning är en förutsättning för att Sverige inte ska stanna. Därför övervakar och styr vi elsystemet dygnet runt. Vi bygger även ut stamnätet för att möta morgondagens behov. Vi är drygt 600 anställda, de flesta vid huvudkontoret i Sundbyberg. Vi har även kontor i Sundsvall, Halmstad och Sollefteå. Ytterligare flera hundra personer sysselsätts på entreprenad för drift och underhåll av stamnätet runt om i Sverige. Svenska kraftnät har även i uppdrag att främja en öppen svensk, nordisk och europeisk marknad för el. Därför bygger vi nya elförbindelser som stärker kopplingarna till det europeiska elnätet. Vi deltar också i det europeiska samarbetet för att skapa en gemensam elmarknad inom EU. Dessutom har vi ett nära samarbete med andra systemoperatörer i Norge, Finland och Danmark för att driva vårt elsystem effektivt.

Vi strävar efter att vara en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Det innebär att vi fokuserar på att ge våra medarbetare utmanande arbetsuppgifter, bra förmåner och förutsättningar för en god balans mellan arbetsliv och privatliv. Läs mer om oss på www.svk.se.
Publiceraddatum: 2017-04-25
Yrkesbenämning: Civilingenjör, elkraft
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid Heltid/ Ej specificeratIndividuell lönesättning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-21
Referens:
Webbplats: http://www.svk.se/jobba-har/lediga-tjanster/sok-tjanst/?rmpage=job&rmjob=672%26pp%3D8
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Svenska Kraftnät
Box 1200
17224  Sundbyberg Sverige
Hemsida: http://www.svk.se
  

Platsannons

Webbanalytiker med stort sifferintresse till Swedbank

Har du tidigare arbetat med uppföljning av digital trafik och har erfarenhet av något mätverktyg? Är du en stjärna i att analysera och tolka siffror i syfte att utveckla affären? Här finns en mycket bra möjlighet att få in en fot på en av Sveriges största webbsajter där stort fokus ligger på den digitala utvecklingen, webbredaktionen i dess nuvarande form skapades under 2015 och är en avdelnign inom marknads- och kommunikationsenheten på banken. Start är omgående och uppdraget är långsiktigt. Välkommen in med din ansökan!

OM TJÄNSTEN
Academic Work söker för Swedbanks räkning en webbanalytiker för omgående start.

Den här rekryteringsprocessen hanteras av Academic Work och Swedbanks önskemål är att alla samtal och mail kring tjänsten går till Academic Work

Uppdraget är en del av vår personaluthyrning. Du kommer vara anställd av Academic Work och arbeta som konsult hos Swedbank.

ARBETSUPPGIFTER
Som webbanalytiker kommer du att arbeta med planering, koordinering och mätning av trafiken på swedbank.se och i Internetbanken. Du kommer att arbeta mot flera avdelningar på banken och ansvarar för att säkerställa att de säljaktiviteter och kampanjer som ska publiceras koordineras på bästa sätt för maximal effekt. Du kommer också att ansvara för uppföljningen och samla in samt analysera data av inkommande trafik. Man gör just nu stora förändringar av webben och är i stort behov av bra analyser för att förändringsarbetet ska bli lyckat.
Utöver detta kommer du också arbeta med bankens interna mailsystem Dialogen och supporta dina kollegor i verktyget samt analysera och följa upp resultat av utskicken.

Du kommer till exempel att:


* Ta fram, sammanställa och analysera data och statistik kring digitala kundflöden. Du kommer framförallt att arbeta i Webtrends men även använda system som Adform och Google Analytics
* Tolka och analysera information som du får fram och sammanställa lättförståeliga rapporter


Har du tidigare arbetat i något mätverktyg så som Webtrends, Google Analytics eller liknande och har vana vid att sammanställa data och skapa uppföljningsrapporter är denna tjänst något för dig! På Swedbank är den digitala utvecklingen på stark frammarsch och du kommer att arbeta i webbredaktionen på banken.

VI SÖKER DIG SOM
* Ha en eftergymnasial utbildning inom ekonomi, statistik eller annat relevant område.


* Du ska gärna ha två till tre års erfarenhet av att arbeta med liknande arbetsuppgifter i en roll som webbanalytiker eller liknande
* Har tidigare erfarenhet av att arbeta i ett mätverktyg, exempelvis Google Analytics, Webtrend och/eller Adform och kan arbeta självständigt i detta
* Har mycket goda kunskaper i Excel och Powerpoint eftersom du kommer att arbeta mycket med rapporter och presentation av resultat i dessa program
* Älskar siffror och analys och har förmågan att på ett pedagogiskt sätt skapa rapporter och förmedla informationen till dina kollegor


Som person är du strukturerad och värdesätter god kvalitet i ditt arbete. Rollen är mycket administrativ och du kommer att ha kontakt med många olika avdelningar på banken vilket ställs krav på mycket god förmåga att koordinera samarbetet på bästa möjliga sätt. Vidare är det av största vikt att du har en mycket god förmåga att strukturera och prioritera ditt arbete. Du har en stark drivkraft och tycker om att ta ansvar för arbetsuppgifter och att driva ditt eget arbete framåt. Du tar dig gärna an både små och större arbetsuppgifter med stor noggrannhet och engagemang.


* START: Omgående, gärna start i maj
* OMFATTNING: Heltid, långsiktigt
* PLACERING: Sundbyberg


Sök tjänsten genom att klicka på Ansök nedan. Vi går igenom urvalet löpande och annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.

Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa på sts04@academicwork.se under kontorstid. Skriv annonstiteln i rubriken och kopiera gärna in länken till annonsen i ditt mail.
Academic Work är Home of the Young Professionals. Vi vänder oss till dig som är akademiker och fortfarande studerar på högskola/universitet, är nyutexaminerad eller har några års arbetslivserfarenhet.

Vårt erbjudande till dig som heltidskonsult hos Academic Work inkluderar utöver kollektivavtalsenliga villkor och dedikerad konsultchef också rabatter och erbjudanden genom vår konsultportal. Läs mer om vårt erbjudande här

SKYDD FÖR DIN PERSONLIGA INTEGRITET
När du skickar in din ansökan till Academic Work godkänner och samtycker du till att Academic Work behandlar dina personuppgifter enligt Personuppgiftslagen. Läs mer under vår PuL-sida..

INFORMATION OM FÖRETAGET
Swedbank är en av Sveriges storbanker med verksamhet i Sverige och Baltikum. Sett till antalet kunder är Swedbank Sveriges största bank och de riktar sig både till företags- och privatkunder. Banken satsar mycket på den digitala utvecklingen och är redan nu landets åttonde största digitala mötesplats med 400 miljoner besökare per år, men ambitionen ligger högre än så! Välkommen att vara med på resan!
Publiceraddatum: 2017-04-25
Yrkesbenämning: Webbansvarig/Webbstrateg
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreHeltidHeltid kontorstiderEnligt avtal
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-25
Referens: 14987094
Webbplats: http://www.academicwork.se/jobad/webbanalytiker-med-stort-sifferintresse-till-swedbank/14987094?apply=1
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Academic Work
Hälsingegatan 47, 7 tr
11331  Stockholm Sverige
Hemsida: http://www.academicwork.se
  

Platsannons

International Sales Manager

Arbetsuppgifter
Är du en person som vill arbeta med stora utmaningar, leda den internationella försäljningen och vara med i den planerade expansionen, då är det här ett jobb för dig. Dina säljkanaler är slutkunder men ofta är bolaget lokalt representerad av företag som arbetar med system för att öka verkningsgraden på olika typer av pannanläggningar samt minska underhållskostnaderna.

Vi söker dig som älskar internationell försäljning och trivs med att både arbeta med slutkunder men även etablera täta arbetsrelationer med representanter som ser dig och oss som deras naturliga partner och som en viktig leverantör i deras portfölj.


Din profil
Du har entreprenörsegenskaper i kombination med ett affärs- och strategiskt sinne som ser helheten och med ambitionen att driva upp ett framtida högteknologiskt företag.
Du är en driven person med mycket energi, är mål- och tidsfokuserad samt pådrivande. Du är en utåtriktad person med social kompetens. Du ska sedan tidigare inneha erfarenhet av att arbeta som B2B säljare/säljchef av tekniska produkter.


Utbildning och erfarenhet
Minst gymnasieutbildning med lång erfarenhet eller eftergymnasial utbildning med erfarenhet.
Du är en talang eller har gjort detta förut.


Om företaget
WAVE Impact Heat Management AB är ett svenskt, stockholmsbaserat energieffektiviseringsföretag. Företaget har arbetat framgångsrikt på den svenska marknaden och man har även en internationell kundbas. Därmed vill man nu satsa på att utveckla och öka den internationella försäljningen. Företaget har arbetat med ett flertal patenterade och revolutionerade högteknologi system som effekt effektiviserar pannor under drift. Företagets kunder är bland annat värmekraftverk, pappersbruk, sågverk samt marina applikationer.
I Sverige har man 60 % av marknaden och är den enda på marknaden med denna teknologi både i Sverige och internationellt. Exempel på marknader med hög potential är Tyskland, Polen, Frankrike, Spanien, Italien, USA och Kanada, etc. http://www.heatmanage.com/en/


Lön
Marknadsmässig.

Anställningsform
Tillsvidare.

Övrigt
Placerings ort
Sundbyberg Landsvägen 52, 172 63


Du behärskar både svenska och engelska i tal och skrift.
Kontakt
Rekryteringen genomförs av ISSY Personal och Rekrytering AB.


Kontakt
Kontakta Evangelos Voglis tel: 021-44 00 821, 0708-398 226 för mer information. OBS skicka ansökan med ett Personligt Brev (PB) och CV via www.issypersonal.se / http://www.issypersonal.se/lediga-jobb/
Ansökningarna sker löpande, dock med sista inlämning den 25/5
Publiceraddatum: 2017-04-25
Yrkesbenämning: Internationell säljare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid TillsvidareFast lön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-25
Referens: 141
Webbplats: http://www.issypersonal.se/lediga-jobb?jaid=141&apply=true
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Issy Personal o Rekrytering AB
Ängsgärdsgatan 13
72130  Västerås Sverige
Hemsida: http://www.issypersonal.se
  

Platsannons

Trafiklärare

Dina arbetsuppgifter består främst av att utbilda elever för B-körkort genom praktisk och teoretisk utbildning. Du tar ansvar och planerar för dina elever, du ska även kunna individanpassa utbildningen utifrån elevens behov. Tillsammans kommer vi att ta fram ett arbetsschema som passar båda parter.

För oss är det viktigt att du passar bra in med resten av gänget, skriv därför gärna lite om dig själv och berättar varför du skulle vilja ha tjänsten hos oss.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt då urval och intervjuer sker löpande.
Tveka inte att höra av dig vid frågor eller funderingar, varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten är på Tule Trafikskola i Sundbyberg och ansökan skickas per mail till koncernens administration emma@lidingotrafikskola.se.Vi på Tule Trafikskola söker nu en trafiklärare till vårat gäng. Vi ser att du som söker är pedagogiskt, målinriktad, positiv, tålmodig, självständig och flexibel. Du tar ansvar för dina elever och brinner för ditt yrke. Givetvis är du utbildad trafiklärare för behörighet B som uppfyller Transportstyrelsens krav. En stor merit är om du även är behörig lärare för A och BE.

Du måste behärska svenska i tal och skrift. Engelska och övriga språkkunskaper är ett stort plus.Tule Trafikskola är en väletablerad trafikskola som grundades år 1948. Vi erbjuder utbildningar på såväl 4 hjul som 2 hjul. Både personbil manuell eller automat och Mc. Vi har även BE och B96. Självklart är vi ansluta till Sveriges Trafikskolors Riksförbund (STR).
Publiceraddatum: 2017-04-25
Yrkesbenämning: Trafiklärare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidArbetstid: Heltid alternativt deltid. Schemalagd där du har möjlighet att påverka arbetstiderna
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-12
Referens:
Webbplats:
Epostadress: emma@lidingotrafikskola.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: TULE TRAFIKSKOLA AB
VEGAGATAN 11 C
17234  SUNDBYBERG Sverige
Hemsida: http://www.tuletrafikskola.se
  

Platsannons

Bli en av oss! Jobba som fotbollsledare i Sweden Sport Academy's ledarteam

I din roll som huvudledare hos Sweden Sport Academy leder och ansvarar du för verksamheten Fotbollskul i Sundbyberg. Du kommer på ett lekfullt och engagerat sätt leda barnen genom olika fotbollsövningar som är framtagna av Sweden Sport Academy's idrottspedagoger.
Passen kommer hållas under vardagskvällar/eller på helger, mer info om detta kommer vid eventuell intervju.???
Som fotbollsledare hos oss på Sweden Sport Academy får du möjlighet att utveckla dina ledarskapskunskaper samtidigt som du har ett av världens roligaste extrajobb.?Under terminens gång kommer du bli coachad av våra arbetsledare.

Om du är den vi söker till Sweden Sport Academy's ledarteam ska du verkligen älska att träffa barn! Du ska även ha som mål att hela tiden arbeta för att barnen och föräldrarna ska känna sig 100% nöjda när de går ifrån varje Fotbollskulspass.
Du ska vara den som inspirerar nästa generation till ett aktivt liv och detta vill vi att du gör på ett lekfullt och roligt men samtidigt ansvarstagande och professionellt sätt.

- HAR DU DET SOM KRÄVS?

Sweden Sport Academy startade 2003 med att arrangera sommarläger. Idag har verksamheten växt kraftigt till att innefatta flera olika typer av träningsaktiviteter för barn och ungdomar och årligen medverkar tiotusentals deltagare på våra olika idrottsaktiviteter runt om i hela landet. Terminsaktiviteterna och lägren leds av våra ca 1000 idrottsledare och verksamheten administreras av vårt kontor med 14 heltidsanställda samt våra och regionansvariga.

Fotbollskul – för barn 5-7år
- Låta barnen prova olika fotbollsövningar
- Barnen skall få upp ögonen för fotboll och inspireras till fortsatt rörelse
- Inspirera till en händelserik och aktiv fritid
- Under lekfulla former utveckla barnens motorik och koordination
Publiceraddatum: 2017-04-25
Yrkesbenämning: Ungdomsledare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
11 dagar - 3 månaderDeltidTimanställningen sträcker sig över läsåret HT17/VT18 ca 2-5h/vecka under terminerna Höstterminen startar vecka 37 och avslutas i nov, uppehåll för höstlov. Upp till 20%
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-09
Referens:
Webbplats: http://www.swedensportacademy.com/jobb/fotbollskul/
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: SSA-Sweden Sport Academy AB
VIDEUM AB
35196  VÄXJÖ Sverige
Hemsida: http://www.swedensportacademy.com
  
Platsannons

Barnvakt / nanny, extrajobb, 1-2 eftermiddagar/veckan, Sundbyberg

Om Nannynu! / About Nannynu!
Nannynu! är ett av Sveriges största, första och mest prisbelönta barnvaktsföretag. Vi är stolta över att ha över 1400 barnvakter. Vi tror på att leverera barnpassning i världsklass och då vi är ett växande företag söker vi nu Dig som vill ge dig ut på nya äventyr som barnvakt. Vi ser till att du får jobba i en familj som passar in på din profil och att du utbildas i bland annat Barn-HLR och barnolycksfall i samband med att du börjar jobba.
Du kommer att ha tät kontakt med din närmaste chef och ett roligt extrajobb som är en merit för livet!

Om uppdraget / About the assignment
Familjen i Sundbyberg söker barnvakt 1-2 eftermiddagar per vecka mellan 16.00/16.30 - 20.00. Tiderna kan variera. Familjen önskar hjälp på antingen tisdagar, onsdagar eller torsdagar. Barnen är 2.5 & 4 år gamla.

Din profil / Your profile
Är du en person som vill underlätta andra människors vardag samtidigt som du har ett roligt extrajobb? Vill du ansvara för det finaste en familj har, nämligen barnen, och samtidigt hjälpa föräldrar att få ihop livspusslet? Vill du skratta, busa och bidra till att barnen får en fantastisk stund tillsammans med en person de kan se upp till? Vill du bli en del av ett företag som levererar barnpassning i världsklass? Då ska du söka jobbet som barnvakt hos en av våra familjer!

Vi erbjuder / What we offer
Börjar du hos oss så kan vi erbjuda dig ett roligt och meningsfullt extraarbete, du får dessutom:
– Nannycertifieringskurs
– Kurs i barn-HLR
– Försäkring till, från och under arbetet
– En egen kontaktperson på företaget
– 100-140 kr i lön per timme (inklusive semesterersättning)
– Ob-tillägg samt storhelgstillägg

Vid anställning som barnvakt hos Nannynu! begär vi utdrag ur belastningsregistret.
Vi intervjuar löpande och tipsar dig att vara snabb in med din ansökan.
Skicka gärna in den på www.nanny.nu/ansok/
Publiceraddatum: 2017-04-24
Yrkesbenämning: Barnflicka/Barnvakt
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareDeltidDeltid - Enligt överenskommelse TillsvidareFast lön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-08
Referens: 5601
Webbplats: http://www.nanny.nu/jobbannons/?apply=true&jaid=5601
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Nannynu! AB Barnvakter i världsklass
Jungfrugatan 35
11444  Stockholm Sverige
Hemsida: http://www.nanny.nu
  
Platsannons

Säkerhetsspecialist med inriktning mot fysiskt skydd

Vill du arbeta i en utvecklande miljö där du blir en betydelsefull länk i en samhällsviktig verksamhet?
Det händer mycket på Svenska kraftnät med förnyelse och utbyggnad av det svenska stamnätet för el. Hos oss blir du del av en organisation som präglas av ett starkt engagemang för vår samhällsviktiga uppgift och där varje unik medarbetare gör det möjligt att lyckas med vårt uppdrag.

En av Svenska kraftnäts uppgifter är att vara sektoransvarig myndighet för säkerhetsskydd inom elförsörjningen. Denna uppgift hanteras av enheten Säkerhet (ST), vilken ansvarar för det interna säkerhetsarbetet inom Svenska kraftnät samt hjälper aktörer inom elsektorn att förebygga och på ett samordnat sätt hantera allvarliga störningar, angrepp och kriser.

Enheten består av åtta personer. Din placering blir på Svenska kraftnäts kontor i Sundbyberg. 

Arbetsuppgifter
Din huvudsakliga arbetsuppgift blir att stödja program/projektledare i det operativa arbetet med säkerhetsskydd och informationssäkerhet inom underhålls-, ombyggnations- och nybyggnationsprojekt. Stödet sker genom hela processen, från framtagande av tekniska förstudier fram till slutbesiktning då anläggningen övergår till förvaltning.

Arbetet innefattar bland annat att stödja och leda de säkerhetskonsulter som operativt deltar i projekten, genomföra säkerhetsanalyser samt att ta fram och genomföra anpassade utbildningar för medarbetare, konsulter och entreprenörer. Ditt huvudansvar kommer att vara arbetet med fysiska skyddet av Svenska kraftnäts byggnader och anläggningar.
Som säkerhetsspecialist kommer du att:


• arbeta med stöd och skyddsdimensionering i anläggningsprojekt och övriga projekt som rör fysiska skyddet i och kring verkets lokaler,
• genomföra kravanalyser och utveckla tillträdesskyddet,
• ansvara för omvärldsbevakning och vid förändrade krav och förutsättningar omsätta och genomföra dessa i verksamheten,
• bistå övriga enheter med specialistkunskap,
• samverka med både interna och externa aktörer,
• delta i tillsynsarbetet som enheten säkerhet bedriver,
• främja ständig förbättring och vid behov initiera utveckling inom ansvarsområdet.

Kvalifikationer
Du ska ha relevant akademisk utbildning och/eller flerårig erfarenhet av kvalificerat arbete med fysiskt skydd. Du ha någon eller några certifieringar inom området såsom Asis: PSP eller SBSC: Behörig ingenjör inbrottslarm.

Du har erfarenhet av att bedriva ett systematiskt och strukturerat säkerhetsarbete med skyddsdimensionering av skyddsvärd verksamhet.

Vi förutsätter att du har en väl utvecklad helhetssyn och har lätt för att samarbeta.
Du har god förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift.

Vi ser gärna att du har en djup kunskap om fysiskt skydd om:


• inpasseringssystem, kameraövervakning och larmsystem
• säkerhetsskyddets övriga delar som t.ex. säkerhetsprövning, SUA-avtal och informationssäkerhet
• projektarbete

Det är meriterande om du har praktisk erfarenhet av säkerhetsarbete eller arbete i bygg/installationsprojekt och har drivit förändrings- och utvecklingsarbete inom området. Du ska kunna hantera uppdrag som rådgivare, kravställare, handläggare samt granskare och du ska ha en väl utvecklad förmåga att samverka.

Personliga egenskaper
Vi letar efter dig som har ett prestigelöst förhållningssätt, är förtroendeingivande och utåtriktad och som trivs i en samordnande roll. Du är en självgående och strukturerad person med en vilja att driva, utveckla och påverka. Du är tydlig och smidig i kommunikation och samarbete och skapar lätt engagemang.
I den här rekryteringen lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper.

Svenska kraftnät arbetar med kompetensbaserad rekrytering vars syfte är att se till varje persons kompetens och därmed främja mångfald och motverka diskriminering. Tjänsten är placerad i säkerhetsklass vilket innebär att svenskt medborgarskap är ett krav och godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll är en förutsättning innan anställning, enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627).

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta t.f. enhetschef Alireza Hafezi, tfn 010-475 81 16 eller någon av HR-specialisterna Maria Jäderberg, tfn 010-475 81 23 eller Josefine Elinder, tfn 010-475 86 38. Fackliga företrädare är Stefan Ekberg (ST), tfn 010-475 82 91 och Erik Böhlmark (SACO), tfn 010-475 86 14.
Du når oss också via e-post fornamn.efternamn@svk.se

Välkommen med din ansökan senast den 21 maj 2017.
Intervjuer sker löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Publiceraddatum: 2017-04-24
Yrkesbenämning: Säkerhetsingenjör
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid Heltid/ Ej specificeratIndividuell lönesättning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-21
Referens:
Webbplats: http://www.svk.se/jobba-har/lediga-tjanster/sok-tjanst/?rmpage=job&rmjob=674%26pp%3D8
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Svenska Kraftnät
Box 1200
17224  Sundbyberg Sverige
Hemsida: http://www.svk.se
  
Platsannons

SUA-handläggare

Vill du arbeta i en utvecklande miljö där du blir en betydelsefull länk i en samhällsviktig verksamhet?
Det händer mycket på Svenska kraftnät med förnyelse och utbyggnad av det svenska stamnätet för el. Hos oss blir du del av en organisation som präglas av ett starkt engagemang för vår samhällsviktiga uppgift och där varje unik medarbetare gör det möjligt att lyckas med vårt uppdrag.

En av Svenska kraftnäts uppgifter är att vara sektoransvarig myndighet för säkerhetsskydd inom elförsörjningen. Denna uppgift hanteras av enheten Säkerhet (ST), vilken ansvarar för det interna säkerhetsarbetet inom Svenska kraftnät samt hjälper aktörer inom elsektorn att förebygga och på ett samordnat sätt hantera allvarliga störningar, angrepp och kriser.

Enheten består av åtta personer. Din placering blir på Svenska kraftnäts kontor i Sundbyberg.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Du kommer att handlägga alla förekommande frågor inom SUA-området (säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal) där myndigheten är ålagd att följa säkerhetsskyddslag, säkerhetsskyddsförordning och föreskrifter. Arbetet innebär verksamhet inom hela myndigheten men även mot SUA-företag. Exempel på arbetasuppgifter är bland annat att handlägga SUA-ärenden, vidareutveckla SUA-processen, stödja verksamheten i SUA-frågor.

Du kommer hantera SUA-ärenden genom hela processen d.v.s. du vägleder och stödjer interna beställare om SUA, genomföra företagsbesök samt att ta fram och genomföra anpassade utbildningar för medarbetare, konsulter och entreprenörer. De tär också du som ska upprätta SUA-avtalen. Vidare kommer du genomföra uppföljning och företagskontroller vad avser SUA.
I rollen ingår även omfattande kontakter med andra myndigheter och företag. Resor förekommer i arbetet. 

För tjänsten krävs att du har följande kvalifikationer:


• gymnasieexamen
• erfarenhet av kvalificerat arbete med SUA inom en myndighet eller arbetat med dessa frågor inom ett SUA-upphandlat företag
• goda kunskaper om säkerhetsskyddslagstiftningen
• god förmåga att kommunicera på svenska i såväl tal som skrift

 Det är meriterande om du har:


• högskoleexamen
• genomgått utbildning inom säkerhetsskydd och/eller SUA
• arbetat med säkerhetsskyddsfrågor inom en myndighet
• erfarenhet av att genomföra föreläsningar och presentationer
• arbetat med tillsyn

Personliga egenskaper
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Som person är du ansvarstagande, stabil och har en väl utvecklad pedagogisk förmåga. Du arbetar strukturerat och har hög grad av ordningssinne. Du har förmåga att hantera flera olika arbetsuppgifter samtidigt. Arbetet kräver hög grad av integritet samt samarbets- och kommunikationsförmåga för att skapa goda och långvariga relationer med kunder och entreprenörer.

Vi letar efter dig som har ett prestigelöst förhållningssätt, är förtroendeingivande och utåtriktad. Du är en självgående och strukturerad person med en vilja att driva, utveckla och påverka. Du är tydlig och smidig i kommunikation och samarbete och skapar lätt engagemang. I den här rekryteringen lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper.

Svenska kraftnät arbetar med kompetensbaserad rekrytering vars syfte är att se till varje persons kompetens och därmed främja mångfald och motverka diskriminering. Tjänsten är placerad i säkerhetsklass vilket innebär att svenskt medborgarskap är ett krav och godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll är en förutsättning innan anställning, enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627).

Vill du veta mera är du välkommen att kontakta t.f. enhetschef Alireza Hafezi, tfn 010-475 81 16 eller någon av HR-specialisterna Maria Jäderberg, tfn 010-475 81 23 eller Josefine Elinder, tfn 010-475 86 38. Fackliga företrädare är Stefan Ekberg (ST), tfn 010-475 82 91 och Erik Böhlmark (SACO), tfn 010-475 86 14.
Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se

Välkommen med din ansökan senast den 21 maj 2017.
Intervjuer sker löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.Om Svenska kraftnät
Svenska kraftnät är den myndighet som ansvarar för att elöverföringssystemet är säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt – i dag och i framtiden. En trygg elförsörjning är en förutsättning för att Sverige inte ska stanna. Därför övervakar och styr vi elsystemet dygnet runt. Vi bygger även ut stamnätet för att möta morgondagens behov. Vi är drygt 600 anställda, de flesta vid huvudkontoret i Sundbyberg. Vi har även kontor i Sundsvall, Halmstad och Sollefteå. Ytterligare flera hundra personer sysselsätts på entreprenad för drift och underhåll av stamnätet runt om i Sverige. Svenska kraftnät har även i uppdrag att främja en öppen svensk, nordisk och europeisk marknad för el. Därför bygger vi nya elförbindelser som stärker kopplingarna till det europeiska elnätet. Vi deltar också i det europeiska samarbetet för att skapa en gemensam elmarknad inom EU. Dessutom har vi ett nära samarbete med andra systemoperatörer i Norge, Finland och Danmark för att driva vårt elsystem effektivt.

Vi strävar efter att vara en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Det innebär att vi fokuserar på att ge våra medarbetare utmanande arbetsuppgifter, bra förmåner och förutsättningar för en god balans mellan arbetsliv och privatliv. Läs mer om oss på www.svk.se.
Publiceraddatum: 2017-04-24
Yrkesbenämning: Säkerhetsrådgivare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid Heltid/ Ej specificeratIndividuell lönesättning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-21
Referens:
Webbplats: http://www.svk.se/jobba-har/lediga-tjanster/sok-tjanst/?rmpage=job&rmjob=673%26pp%3D8
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Svenska Kraftnät
Box 1200
17224  Sundbyberg Sverige
Hemsida: http://www.svk.se
  
Platsannons

Serviceavtalsadministratör till Europeiska Motor

Om företaget
Europeiska Motor är Sveriges största enskilda återförsäljare av Toyotabilar med en omsättning på ca 790 miljoner kronor (2016) och ca 170 medarbetare. Europeiska Motor har idag fullserviceanläggningar lokaliserade i Sundbyberg, Vällingby, Täby, Arlandastad och Gävle. På Lidingövägen i Stockholm har de dessutom en fullserviceverkstad. Huvudkontoret ligger i Sundbyberg Stockholm.

Nu söker vi en serviceavtalsadministratör till anläggningen i Sundbyberg.

Dina arbetsuppgifter
Som administratör för serviceavtalen kommer du att vara en viktig del i företaget. Dina arbetsuppgifter kommer innebära att ge stöd och support till både våra kunder, samt internt till både försäljningssidan och verkstadssidan. Du kommer sköta administration, försäljning och uppföljning av serviceavtalen, samt reda ut och följa upp gällande betalningar och fakturor. Du kommer att vara en del av ekonomiavdelningen och rapportera till ekonomichefen.

Din profil
Du har minst gymnasiekompetens, gärna med ekonomiinriktning. För att lyckas i rollen har du en bakgrund inom administration/ekonomi, eller ifrån verkstadsadministration t.ex. som servicerådgivare. Det är viktigt att du är noggrann, har ett siffersinne och har ordning och reda när du arbetar. Du bör ha förmågan att arbeta självständigt samt vara serviceinriktad då du kommer ha mycket kontakt med företagets kunder. Du behärskar MS Office samt svenska och engelska obehindrat i tal och skrift. Meriterande är om du arbetat i branschsystemet Kobra.

Tjänsten är på heltid (8-17) med start omgående. Du kommer bli anställd av Autorekrytering och arbeta hos Europeiska Motor Sundbyberg. Detta är ett vikariat fram till januari 2019, men det finns chans till överrekrytering av Europeiska Motor innan dess.

Frågor om tjänsten och processen besvaras av Autorekrytering och konsultchef Catrin Fjellström, 08-409 144 47. Intervjuer sker löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Välkommen med din ansökan redan idag!
Publiceraddatum: 2017-04-24
Yrkesbenämning: Ekonomiassistent
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid TillsvidareFast lön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-31
Referens: 2807
Webbplats: http://cv-autorekrytering-se.app.intelliplan.eu/JobAd/Show?jaid=2807
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Autorekrytering AB
Strandbergsgatan 61
11251  Stockholm Sverige
Hemsida: http://www.autorekrytering.se
  
Platsannons

Arbetsterapeut till Ekbacken, Äldreboende Sundbyberg

Frösunda är ett av Sveriges största omsorgsföretag. Det, som skiljer oss från andra, är att vi är övertygade om att omsorgen behöver förbättras från grunden. Vår utgångspunkt är alltid kunden - i alla lägen, även när det blir obekvämt. Med 100 procent nöjda kunder i fokus ska vi bli det absolut bästa omsorgsföretaget i Sverige. Frösunda har ca 10.000 medarbetare och omsätter cirka 3 miljarder årligen. Vill du arbeta med kundens fokus, och ha ett förhållningssätt som innebär att det är kunden som får bestämma, samtidigt som vi i varje ögonblick arbetar för att samhällets resurser används effektivt och ansvarsfullt? Välkommen, då är du sannolikt rätt person för oss!

Vi vill vara en förebild för hur omsorg drivs ansvarsfullt och med hög kvalitet. Vi behöver fler personer i vår organisation som har viljan och drivet att framgångsrikt fortsätta utveckla Frösunda in i nästa fas och som vill bidra till att påverka framtidens äldreomsorg.

Vi söker Leg. Arbetsterapeut till vårt äldreboende i Sundbyberg med 89 vårdplatser för personer över 65 år med demenssjukdom eller omvårdnadsbehov. Här erbjuds en hemlik boendemiljö med trädgård och en individuellt utformad vårdomsorg som utgår från varje persons behov och önskemål.
Du kommer bl a att:
* Bedöma, prova ut, ordinera, träna in samt följa upp olika behov av tekniska hjälpmedel.
* Göra bedömningar i samband med bostadsanpassningar.
* Ge våra kunder och omvårdnadspersonal råd och tips vid exempelvis förflyttning.
* Göra bedömningar samt utföra vissa funktionsträningar i boendemiljön.
* Handleda omvårdnadspersonalen och delta i det teambaserade arbetet där sjuksköterska och sjukgymnast. även ingår
* Ingå i verksamhetens ledningsgrupp.
* Arbeta med kvalitetsförbättrande uppgifter.

Arbetet ställer höga krav på flexibilitet, initiativ- och samarbetsförmåga samt problemlösningsförmåga. Vi söker dig som gärna har arbetat ett antal år som arbetsterapeut är lugn och trygg i din arbetsroll. Som person är du självständig och har ett tydligt kvalitets och kundfokus.
Du kommer att jobba i nära samarbete med vår sjukgymnast och vara en del av det lokala HSL-teamet.
Vi erbjuder ett roligt, självständigt & stimulerande arbete med möjlighet till personlig utveckling.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 100 % tjänstgöringsgrad måndag-fredag. Tillträde enligt överenskommelse. Kollektivavtal med individuell lönesättning. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.

Rekrytering sker löpande, så skicka gärna din ansökan redan idag.
Publiceraddatum: 2017-04-24
Yrkesbenämning: Arbetsterapeut
Antal platser: 2
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid TillsvidareFast månads- vecko- eller timlön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-31
Referens:
Webbplats: http://www.staffrec.se/viewjob.php?source=AMS&id=89756
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Frösunda
Prästgårdsgatan 4
12544  Älvsjö Sverige
Hemsida: http://www.frosunda.se
  
Platsannons

Sjuksköterskor till Äldreboende i Sundbyberg

Frösunda är ett av Sveriges största omsorgsföretag. Det, som skiljer oss från andra, är att vi är övertygade om att omsorgen behöver förbättras från grunden. Vår utgångspunkt är alltid kunden - i alla lägen, även när det blir obekvämt. Med 100 procent nöjda kunder i fokus ska vi bli det absolut bästa omsorgsföretaget i Sverige. Frösunda har ca 10.000 medarbetare och omsätter cirka 3 miljarder årligen. Vill du arbeta med kundens fokus, och ha ett förhållningssätt som innebär att det är kunden som får bestämma, samtidigt som vi i varje ögonblick arbetar för att samhällets resurser används effektivt och ansvarsfullt? Välkommen, då är du sannolikt rätt person för oss!

På Frösunda Omsorg har vi en tydlig idé. Hos oss är det kunderna som ska bestämma över sina liv och sin vardag. Det har visat sig att vårt sätt att arbeta leder till nöjdare kunder och på så sätt även en högre kvalitet i omsorgen.

Det är grundidén till arbetet där du som sjuksköterska har en nyckelroll att utföra HSL-insatser, vägleda och handleda omvårdnadspersonalen i sina HSL-uppdrag.
Arbetsuppgifter:

* arbeta utifrån Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
* säkerhetställa att kunderna får en god och säker vård, och bidra till att kunden upplever högsta möjliga livskvalité.
* kontinuerligt handleda och arbetsleda omsorgspersonalen i omvårdnad och medicinska frågor
* arbeta och upprätta rutiner utifrån MAS-direktiv
* befattningen skall följa Frösundas upprättade policy's, regler och rutiner samt befattningen gällande lagar och förordningar
* att självständigt eller i samråd med läkare göra korrekta och medicinska bedömningar och prioriteringar
* säkerhetsställa samordningen mellan kundens olika vårdgivare
* bidra med kvalitativt arbete och resurseffektivitet samt agera kosnadsmedvetet både rörande kund och verksamhet som helhet

Vi vill att du är: 
* Trygg i din roll som sjuksköterska och du tar ansvar för ditt arbete
* Engagerad och en förebild i att leva företagets värderingar respekt, engagemang och nyfikenhet
* Självständig i att söka och ta del av nödvändig information rörande Frösunda, verksamheten och ditt egna arbete
* Beslutsmässig
* Har ett genuint intresse för människor
* Pedagogisk och social, tycker om att handleda och att arbeta i team, skapa goda relationer med både kund, närstående och kollegor.

Kompetenskrav och erfarenhet:
* Legitimerad Sjuksköterska och erfarenhet av arbete inom äldreomsorg
* Meriterande är utbidlning i demensvård, och eller Silviasysterutbildning
* Är insatt med gällande lagstiftning och inriktad på patientsäkerhet med kunden i fokus
* Van att leda hälso- och sjukvårdsarbete
* Har god IT vana av dokumentation och kvalitetsarbete
* Har goda kunskaper i svenska både i tal och skrift

Anställningsform: Provanställning 6 månader, deltidstjänst med sysselsättning om 50-85%, arbetstider både dag, kväll och helg.
Vi tillämpar kollektivavtal.

Förmåner är friskvårdsbidrag och löpande utbildningar.
Publiceraddatum: 2017-04-24
Yrkesbenämning: Sjuksköterska, äldreomsorg och -vård/geriatrik
Antal platser: 3
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid TillsvidareFast månads- vecko- eller timlön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-15
Referens:
Webbplats: http://www.staffrec.se/viewjob.php?source=AMS&id=89752
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Frösunda
Prästgårdsgatan 4
12544  Älvsjö Sverige
Hemsida: http://www.frosunda.se
  
Platsannons

Undersköterskor till Äldreboende i Sundbyberg

Frösunda är ett av Sveriges största omsorgsföretag. Det, som skiljer oss från andra, är att vi är övertygade om att omsorgen behöver förbättras från grunden. Vår utgångspunkt är alltid kunden - i alla lägen, även när det blir obekvämt. Med 100 procent nöjda kunder i fokus ska vi bli det absolut bästa omsorgsföretaget i Sverige. Frösunda har ca 10.000 medarbetare och omsätter cirka 3 miljarder årligen. Vill du arbeta med kundens fokus, och ha ett förhållningssätt som innebär att det är kunden som får bestämma, samtidigt som vi i varje ögonblick arbetar för att samhällets resurser används effektivt och ansvarsfullt? Välkommen, då är du sannolikt rätt person för oss!

.

På Frösunda Omsorg har vi en tydlig idé. Hos oss är det kunderna som ska bestämma över sina liv och sin vardag. Det har visat sig att vårt sätt att arbeta leder till nöjdare kunder och på så sätt även en högre kvalitet i omsorgen.

Det är grundidén till arbetet där du som undersköterska har en nyckelroll att utföra HSL-insatser, vägleda och handleda omvårdnadspersonalen i sina HSL-uppdrag.


Arbetsuppgifter: 


* Arbeta utifrån Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
* Utföra arbetsuppgifter utifrån kontaktmannaskapet.
* Att tillsammans med kund planera och genomföra insatser i vardagen enligt uppsatta mål i genomförandeplanen och i samverkan med kollegor, chef, kund/god man/närstående arbeta för att uppnå uppsatta mål i genomförandeplanen.
* Dokumentera insatser och avvikelser hos kund enligt gällande rutiner i social journal.
* Självständigt söka och ta del av nödvändig information rörande Frösunda, verksamheten och det egna arbetet.
* Säkerhetställa att kunderna får en god och säker vård, och bidra till att kunden upplever högsta möjliga livskvalité.
* Befattningen skall följa Frösundas upprättade policy's, regler och rutiner samt befattningen gällande lagar och förordninga.
* Bidra med  kvalitativt arbete och resurseffektivitet samt agera kosnadsmedvetet både rörande kund och verksamhet som helhet.


Vi vill att du är: 
 

* Trygg i din roll och att du tar ansvar för ditt arbete
* Engagerad och en förebild i att leva företagets värderingar respekt, engagemang och nyfikenhet
* Självständig i att söka och ta del av nödvändig information rörande Frösunda, verksamheten och ditt egna arbete
* Beslutsmässig
* Har ett genuint intresse för människor
* Pedagogisk och social, tycker om att arbeta i team, skapa goda relationer med både kund, närstående och dina kollegor.


Kompetenskrav och erfarenhet: 


* Utbildning som undersköterska
* Erfarenhet av arbete inom äldreomsorg.
* Etiskt förhållningssätt och bemötande, trygg i din  yrkesroll, noggrann, ansvarstagande, kommunikativ, prestigelös, lösningsfokuserad, flexibel, goda kunskaper i det svenska språket, i både tal och skrift


Anställningsform: Vi söker både undersköterskor för deltid och timanställning, vi tillämpar kollektivavtal och provanställning om 6 månader, arbetstider både dag, kväll och nattjänst.
 

Förmåner är friskvårdsbidrag och löpande utbildningar.


Intervjuer sker löpande, Varmt välkommen med din ansökan.
Publiceraddatum: 2017-04-24
Yrkesbenämning: Undersköterska, hemtjänst och äldreboende
Antal platser: 15
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareDeltidDeltid TillsvidareFast månads- vecko- eller timlön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-15
Referens:
Webbplats: http://www.staffrec.se/viewjob.php?source=AMS&id=89749
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Frösunda
Prästgårdsgatan 4
12544  Älvsjö Sverige
Hemsida: http://www.frosunda.se
  
Platsannons

Gruppledare myndighet Vuxen och omsorg

Du har öga för detaljer. Och kan se helheten. Precis som vi.
Vårt mål inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen är att vara en organisation som arbetar professionellt och som tar sin utgångspunkt i brukarens egen verklighet. Vår värdegrund genomsyras av ett brukar- och barnperspektiv.

Här på myndighet vuxen och omsorg söker vi nu en gruppledare till missbruk och socialpsykiatri. Totalt inom enheten vuxen och omsorg finns i dagsläget en enhetschef och 17  medarbetare fördelat på tre arbetsgrupper; missbruk, socialpsykiatri samt funktionshinder LSS och SoL.  Inom enheten missbruk och socialpsykiatri där vi nu söker en gruppledare är vi 8 medarbetare, varav 4 är socialsekreterare inom missbruk och 4 är biståndshandläggare inom socialpsykiatri.

Som gruppledare kommer du att i samråd med enhetschef arbetsleda och leda ärendearbetet inom arbetsgruppen. Du kommer även att fördela arbetet utifrån uppsatta mål och fatta beslut om insatser enligt gällande delegation. I samråd med enhetschefen kommer du att delta i verksamhetsuppföljning. I uppdraget ingår även att tillse att enhetens arbete bedrivs utifrån hög rättssäkerhet och utifrån brukarfokus för de personer som är i kontakt med enheten. Du deltar i enhetens ekonomiska uppföljning.

Tillsammans med enhetschef och medarbetare förväntas du utveckla arbetet gällande nya arbetssätt och metoder. Du håller dig ajour genom omvärldsbevakning och ser till att medarbetare är uppdaterade om lagändringar, domar m.m. inom verksamhetsområdet. Uppdraget innebär att samverka internt och externt med andra enheter och aktörer. Det ingår även att föredra ärenden i förvaltningens ärendeutskott.

Vi vill att du har socionomexamen och flera års erfarenhet av myndighetsutövning inom missbruk och socialpsykiatri. Vi vill att du har goda kunskaper om missbruk och socialpsykiatri. Det är meriterande om du har goda kunskaper i MI. Du har en personlig mognad, är strukturerad och har ett gott bemötande. Du har en god samarbetsförmåga och kan även arbeta självständigt och fatta beslut. Du har ett coachande förhållningssätt och ger återkoppling på ett tydligt sätt. Det är även en fördel om du behärskar verksamhetssystemet Treserva.

Staden erbjuder  friskvårdsbidrag, personalstöd och möjlighet att omvandla semesterlönetillägg mot extra lediga dagar. Som gruppledare har du gemensam handledning med övriga gruppledare inom myndighetsenheten.

Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde sker enligt överenskommelse. Ansök senast den 2 maj 2017. Vi tar inte emot ansökningar via e-post. Rekryteringsprocessen fortgår löpande och intervjuer kan ske under ansökningstiden. 


Välkommen med din ansökan!
Publiceraddatum: 2017-04-24
Yrkesbenämning: Gruppledare inom socialtjänst
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid Heltid/ 100%Månadslön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-17
Referens:
Webbplats: http://www.sundbyberg.se/ledigajobb?rmpage=job&rmjob=1965%26pp%3D8
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Sundbybergs stad
Östra Madenvägen 4
17292  Sundbyberg Sverige
Hemsida: http://www.sundbyberg.se/om-sundbyberg/jobba-i-sundbybergs-stad/lediga-jobb.html
  
Platsannons

Är du Viasats nästa toppsäljare?

Vill du arbeta med marknadens attraktivaste produkt? Vi har den bästa produkten på marknaden med de största rättigheterna inom sport och film. Allt från de hetaste sporträttigheterna till de senaste filmpremiärerna!

DRIVEN OCH EN STJÄRNA PÅ FÖRSÄLJNING!
Vi söker dig som vill arbeta med direktförsäljning av våra tjänster, däribland Viasat Film, Viasat Sport och Viaplay.  All försäljning sker till privatpersoner genom personliga möten med fokus på hemförsäljning, eventförsäljning samt ute på marknader och mässor runt om i Sverige. Tjänsten är på heltid, vardagar mellan 13.30 – 21.30. I vissa fall kan även helger förekomma. 

VIASAT ERBJUDER DIG!


• Europas mest underhållande produkt med marknadens högsta provisioner
• Bästa starten för en fortsatt karriär inom hela Viasat och MTG
• Interna säljutbildningar samt regelbunden uppföljning för bästa utveckling
• Möjlighet att vara på plats vid Formel 1, Champions League eller galapremiärer!

Hos oss blir du en del i ett företag med vinnarglöd där vi höjer varandras prestationer. Varje år har vi ett flertal säljtävlingar och utbildningsresor till fina resedestinationer med koppling till film och sport.

HAR DU VAD VI SÖKER?


• Du vill vara en viktig del av ett framgångsrikt team
• Du brinner för att jobba med människor
• Du drivs av en hög rörlig lön
• Du är tävlingsinriktad och älskar utmaningar
• Säljerfarenheter är meriterande, dock kommer du långt med rätt inställning!

Är du som oss en vinnarskalle med ambitionen att lyckas samt strävan om att bli framgångsrik? Då är detta garanterat ett jobb för dig!

 

DIN KARRIÄR BÖRJAR HÄR! ANSÖK UTAN CV OCH PERSONLIGT BREV!

Klicka bara på länken http://hpr.to/j1180 och svara på några enkla frågor.

 

Intervjuer kommer att ske löpande så ansök så snart som möjligt. Frågor besvaras av Adam Ahlbom, rekryterare, på 073-699 17 10.

 

På Viasat Field Sales tillämpar vi utdrag ur belastningsregistret under rekryteringsprocessen.
Publiceraddatum: 2017-04-24
Yrkesbenämning: Hemförsäljare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreHeltid Heltid/ Ej specificeratRörlig Lön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-07
Referens:
Webbplats: http://web103.reachmee.com/ext/I006/508/main?site=26&validator=def475e625ae7c3f47c9b54a049d779f&lang=UK&rmpage=job&rmjob=2038%26pp%3D9
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Viasat
Ringvägen 52
10462  Stockholm Sverige
Hemsida: http://www.mtg.se
  
Platsannons

Lärare i svenska/franska 100 % till Ängskolan 7-9

Du gillar struktur. Och är full av idéer. Precis som vi.

På Ängskolan 7-9, med ca 400 elever, arbetar vi utifrån att elever ska känna sig trygga samt att skapa förutsättningar för elevernas kunskapsinhämtning utifrån deras egen förmåga till inlärning. Vi vill fortsätta med att ha nöjda föräldrar och elever som minns sin skola med glädje. Vi har kamratstödjare och samarbetar med organisationen Friends.

Som Sv/Fr lärare är du ansvarig för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen i dina ämnen utifrån läroplanen, samt i samverkan med de andra Sv och Fr- lärarna på skolan. Du ansvarar för bedömning av elevers lärarande och dokumentationen av den samma. Det är viktigt att du följer upp elevernas resultat, analyserar dem och vidtar åtgärder i syfte att förbättra resultaten.

Dina arbetsuppgifter innebär att du tillsammans med övrig personal driver en verksamhet som hjälper ungdomarna att bli trygga, kreativa och nyfikna. I tjänsten ingår klassföreståndarskap tillsammans med en kollega.

Vi vill att du har lärarlegitimation och har lärarbehörighet för att undervisa elever i Sv och Fr i årskurserna 7-9. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta som lärare i aktuella årskurser och ämnen. Du är ledaren i klassrummet samtidigt som du arbetar för att skapa goda relationer med dina elever. Du är flexibel och samarbetar bra med andra. Du har ett professionellt bemötande när du träffar elever och föräldrar.

Befattningen är en tillsvidareanställning på 100%. Tillträde 2017-08-14. Ansök senast den 2017-05-14. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.

Välkommen med din ansökan!
Publiceraddatum: 2017-04-21
Yrkesbenämning: Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid Heltid/ Ej specificeratIndividuell lönesättning.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-21
Referens:
Webbplats: http://www.sundbyberg.se/ledigajobb?rmpage=job&rmjob=1975%26pp%3D8
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Sundbybergs stad
Vackra vägen 6-8
17240  Sundbyberg Sverige
Hemsida: http://www.sundbyberg.se/om-sundbyberg/jobba-i-sundbybergs-stad/lediga-jobb.html
  
Platsannons

Fastighetsskötare Sundbyberg (75692)

Om företaget
Veterankraft är en jobbplattform för personer från 55 år och äldre. Som tjänste- och bemanningsföretag hyr vi ut 55-plussare till företag, föreningar och offentlig sektor. Med vår stora bank av 55-plussare med livserfarenhet och olika kompetenser täcker vi i stort sett allt inom tjänstesektorn, oavsett omfattning och innehåll.

Om oss
En Veteran inom Veterankraft AB har en viktig uppgift och egenskap: att vara centrum för positiv energi. Den positiva energin återspeglas i ett stort engagemang och ett professionellt uppträdande med en underliggande glädje och kamratskap. Det skall vara roligt att jobba för oss och det skall vara roligt att vara kund hos oss.

Om tjänsten
För kunds räkning söker vi nu omgående en fastighetsskötare på heltid för en månad framåt i området Solna/Sundbyberg. Arbetstiden är måndag till fredag 07.00 - 16.00.

Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter som fastighetsskötare innebär bland annat teknisk tillsyn av flera fastigheter så som rondering, belysningskontroll, skräpplockning och avläsning av undercentral. Även justeringar av enklare felanmälningar förekommer.

Vem är du?
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet som fastighetsskötare eller du som har liknande arbetserfarenhet. Vi ser gärna att du är en ansvarsfull person och att du trivs att arbeta självständigt. Som person är du noggrann, lyhörd, serviceinriktad och ser vad som behöver göras. Du behöver ha B-körkort samt behärskar svenska i tal och skrift.

Ansökan
Urval sker löpande så vänta inte med att söka!
Publiceraddatum: 2017-04-21
Yrkesbenämning: Fastighetsskötare/Fastighetsarbetare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
11 dagar - 3 månaderHeltidHeltid Tillfälligt arbete, 11 dagar - 3 månaderFast lön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-14
Referens: 2861
Webbplats: http://veterankraft.se/veteran/annons/?jaid=2861
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Veterankraft AB
Vendevägen 90
18232  Danderyd Sverige
Hemsida: http://veterankraft.se
  
Platsannons

Vi söker en psykolog till vår enhet Syn, döv och hörsel

I myndigheten Arbetsförmedlingens uppdrag ingår att bedriva arbetslivsinriktad rehabilitering i form av vägledande, utredande, rehabiliterande eller arbetsförberedande insatser. Inom Avdelningen Rehabilitering till arbete finns specialistresurser med särskild kompetens bl.a. för att arbeta med döva samt personer med synnedsättning, hörselnedsättning och dövblindhet. Enheten Syn Döv Hörsel Stockholm, arbetar på uppdrag av arbetsförmedlingskontor i Stockholms län och Gotland, vilket kan innebära många kontakter och resor i det dagliga arbetet. 

Enheten i Sundbyberg söker nu en legitimerad psykolog. Som psykolog hos oss kommer du att arbeta med arbetssökande med syn-och/eller hörselnedsättning och tillsammans med vår andra psykolog kommer du att ingå i arbetslag med hörselspecialister och synspecialister samt konsulenter specialiserade på att hjälpa till med anpassning i arbete. Du kommer även att delta i regelbundna yrkesträffar med övriga psykologer inom myndigheten. Psykologer inom Arbetsförmedlingen utbildas internt i den kvalitetssäkrade metoden "Arbetspsykologisk utredning" och har tillgång till handledning.

Arbetet innebär att


• utveckla den arbetssökandes kunskap om sina förutsättningar för arbete
• klargöra personens förutsättningar för olika yrken och utbildningar genom utvärdering av begåvning, personlighet och intresse
• utveckla personens motivation och delaktighet i orienteringen mot arbete genom samtal
• utreda och fastställa arbetssökandes förutsättningar till arbete
• dokumentera och skriva utlåtande om arbetssökandes förutsättningar för arbete
• genomföra vägledningssamtal och övningar enskilt och i grupp
• förmedla psykologisk kunskap till arbetsförmedlare, specialister och externa samverkansparter

Kvalifikationer


• Socialstyrelsens legitimation för psykologer
• kunskaper i psykologisk utredningsmetodik
• intresse för arbetsmarknadspolitiska frågor
• ett lösningsorienterat förhållningssätt
• förmåga att arbeta mål- och resultatorienterat
• god planerings- och initiativförmåga
• mycket god förmåga att samarbeta

Meriterande


• erfarenhet från arbetslivsinriktad rehabilitering, arbetspsykologisk verksamhet eller fullgjord specialistutbildning inom arbetslivets psykologi
• erfarenhet av att arbeta utifrån ett konsultativt arbetssätt
• erfarenhet från arbete med personer med olika funktionsnedsättningar kombinerat med tinnitusproblematik samt hörsel- och/eller synnedsättning
• erfarenhet från arbete med stressrelaterade sjukdomsreaktioner
• goda kunskaper om arbetsmarknaden och olika yrken
• erfarenhet av samverkan med t ex försäkringskassa, syn- och hörselvården m.m.
• kan använda tecken som stöd (TSS)
• kunskap i mångfaldsfrågor

För att trivas hos oss behöver du vara flexibel och beredd på förändringar i uppdragen, då vi är en myndighet som snabbt måste ställa om för att möta nya utmaningar. Arbetsmarknaden förändras ständigt och du bör därför se nytänkande och utveckling i arbetet som en utmaning.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för befattningen.

Övrigt Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. Anställningen är på heltid men kan anpassas utifrån arbetsförmåga. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort Sundbyberg. Arbetsförmedlingen erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter för alla. Vi välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Vi ser även positivt på om du har kunskaper i något av våra minoritetsspråk. Arbetsförmedlingen erbjuder många anställningsförmåner som exempelvis friskvårdsbidrag, friskvårdstimme och möjlighet till löneväxling.

Ansökan Välkommen med din ansökan märkt med diarienummer Af-2017/0021 0021 3283 senast den 7 maj 2017. Vi tar emot din ansökan elektroniskt via vår interna webbplats VIS. Bifoga ditt CV, där du beskriver relevant bakgrund och utbildning, examensbevis/legitimation samt personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet.

Kontaktpersoner
Julijana Arsenovic-Vasiljevic, Enhetschef 010-487 27 10

Göran Carlsson, Facklig företrädare ST 010-4861862

Lars-Johan Eklund, Facklig företrädare SACO 010-48624 28

Christer Andersson, Facklig representant SEKO 010-487 38 51

Elin Åkerström, Rekryterare 010-488 69 20
Publiceraddatum: 2017-04-21
Yrkesbenämning: Psykolog
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid Heltid/ Ej specificeratIndividuell lönesättning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-07
Referens:
Webbplats: http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Jobba-hos-oss/Sok-jobb-hos-oss.html?rmpage=job&rmjob=14648%26pp%3D3
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Arbetsförmedlingen
Sturegatan 2
17222  Sundbyberg Sverige
Hemsida: www.arbetsformedlingen.se
  
Platsannons

Controller till Stockholm

Jurek Rekrytering & Bemanning erbjuder ett komplett utbud av bemannings- och rekryteringstjänster. Vi rekryterar och hyr ut alltifrån studenter till yrkesverksamma akademiker med mångårig erfarenhet och specialistkompetens. Våra uppdrag är främst inom juridik, ekonomi, HR, marknad och administration.

Vi behöver nu förstärkning till vår controllergrupp och vi söker dig som vill tillträda en tjänst som controller inom Ikano Bostad. Vi kan erbjuda rätt person ett mycket stimulerande, roligt och utmanande jobb i ett expansivt företag.

 

Arbetsuppgifter
Som controller ingår du i gruppen för affärsstöd inom Ikano Bostad. Tjänsten inriktar sig dels på affärsstöd och business controlling för enheten Bostadsutveckling (utveckling av nya bostadsrätter och hyresrätter) samt dels på att stödja i arbetet med rapporteringen och analysen av Ikano Bostad som helhet. Vid din sida kommer Du att ha seniora Business controllers.

Som controller jobbar du med:

• Rapporteringsarbete av enskilda projekt såväl som resultatet som helhet

• Uppföljning av enskilda bostadsprojekt

• Stötta i särskilda förbättringsprojekt och med vissa löpande arbetsuppgifter

• Delta i boksluts- och avstämningsarbete

• Delta i budget och prognosarbete

• Vara bollplank i ekonomifrågor och ekonomiuppföljning

På sikt är tanken att du ska växa in en roll där du får ett utökat ansvar med egna marknadsområden.

 

Kvalifikationer

Du är civilekonom eller motsvarande med kanske 2-3 tre års erfarenhet av controlling, och gärna erfarenhet från branschen. Vi ser att du behärskar Officepaketet väl, med tonvikt på Excel. Du uttrycker dig väl på både svenska och engelska.

Personliga egenskaper
Som person är du organiserad, noggrann och utvecklingsorienterad. Du har ett analytiskt intresse, är prestigelös och är beredd att hjälpa till där det behövs.

Ikano Bostad vill gärna ha en mångsidig kompetensförsörjning och välkomnar därför sökanden som kompletterar företaget med avseende på jämställdhet och mångfald. Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Kontakt och ansökan
För denna tjänst samarbetar vi med Jurek Rekrytering & Bemanning. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Malin Sjöström på tfn: 0709-72 14 70 eller malin.sjostrom@jurek.se.

Vi kommer att hantera ansökningarna och urvalet löpande. Ansökan behöver dock ha kommit in senast 23 april 2017. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
Publiceraddatum: 2017-04-21
Yrkesbenämning: Controller
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid TillsvidareFast lön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-21
Referens:
Webbplats: http://www.jurek.se/ansok/6964E47D-D2EA-4620-9644-EFBAA0386E03?src=AMS
Epostadress:
Övrigt: Ansöker gör du genom att använda länken nedan.
Arbetsplats: 
Adress: Jurek Rekrytering & Bemanning AB
Biblioteksgatan 11
11146  Stockholm Sverige
Hemsida: http://www.jurek.se/
  
Platsannons

Erfaren kreditanalytiker med möjlighet till anställning hos kund

SJR in Scandinavia (SJR) är ett av Sveriges ledande rekryterings- och konsultföretag med inriktning mot Ekonomi och Bank & Finans. Sedan 1993 har SJR byggt upp ett brett kontaktnät i näringslivet inom denna sektor. Personlig service och kvalitet är utmärkande för SJR. Vi är idag ca 550 anställda och har kontor i Stockholm, Malmö, Göteborg och Helsingborg. Vår främsta resurs är vår personal och vår vision är att vara förstahandsvalet för ekonomer som vill byta arbete och för företag som behöver personalresurser inom Ekonomi och Bank & Finans. SJR är noterat på First North. Vi hjälper våra kunder att tillsätta tjänster på chef-, specialist- och assistentnivå. SJR arbetar med uppdrag till privata näringslivet, myndigheter och statliga bolag.

Nu söker vi en erfaren kreditanalytiker för ett konsultuppdrag med start omgående. Uppdraget sträcker sig till sista augusti med eventuell förlängning. För rätt person finns goda möjligheter till en anställning direkt hos kunden. Tjänsten är på heltid. Vår kund är en väletablerad bank och sitter i fina lokaler i centrala Sundbyberg.

Vad innebär rollen?

I rollen som B2B Credit Analyst kommer du att hantera kreditansökningar avseende leasing och factoring till företagskunder. Du kommer att vara ansvarig för bedömningen av företagskundens kreditvärdighet och analys av finansiell information.

I rollen kommer ditt ansvar även att vara: • Regelbunden kommunikation och kontakt med partners/leverantörer • Förbereda och presentera kreditansökningar för beslut av kreditkommittéer • Utföra interna kontroller • Ansvarig för kunskapsdelning inom det nordiska kreditteamet och i den svenska filialen. Du kommer att ingå i ett team om fem personer och rapportera till Team Leader B2B Credit Risk.

Lämplig bakgrund Vi ser att du har en akademisk examen inom ekonomi, gärna med finansiell inriktning. Du är erfaren inom kredithantering, leasing och/eller factoring samt har en allmän förståelse för risk- och riskrelaterade frågor som ratingmodeller och rapporteringsmodeller. Du kan arbeta både självständigt och i team och som person är du prestigelös, stresstålig samt vågar ta egna beslut. Du kommunicerar på en god nivå på både svenska och engelska i såväl tal som skrift.

Din ansökan Har du frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Linda Stenfeldt på 08-407 55 30. Urval och intervjuer sker löpande.
Publiceraddatum: 2017-04-21
Yrkesbenämning: Finansanalytiker
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidEnligt överenskommelse Enligt överenskommelse Enligt överenskommelse
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-21
Referens:
Webbplats: https://sjr.easycruit.com/vacancy/application/1835019/21399?channel=amv&iso=se
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: SJR AB
Box 7420
10391  Stockholm Sverige
Hemsida: http://www.sjr.se
  
Platsannons

Framtida toppsäljare sökes till Telia on Tour

Är du ung, hungrig och driven med ambition att bli en duktig säljare – hos hubbr people blir dina drömmar verklighet. Telia är av tradition vår största uppdragsgivare och under många år har ett stort antal toppsäljare vuxit fram ur våra Telia-team.

Om jobbet Som säljare på fält reser du land och rike runt och träffar kunder i deras hemmiljö – både i lägenheter och villor. Vårt uppdrag är att sälja Telias digitaltjänster som exempelvis IP-telefoni, bredband och digital-tv. Då vi befinner oss både när och fjärran ges du chansen att se hela landet till fots, vilket ger dig möjlighet att upptäcka Sverige på ett annorlunda sätt – både naturmässigt och kulturellt.

Vi erbjuder Fast timlön enligt kollektivavtal samt provision, semesterersättning och traktamente
Vi står för resorna till och från arbetsort samt tillhandahåller boende
Längre arbetsperioder och i gengäld längre ledigheter. Du arbetar ungefär 23 dagar per månad.
Arbetstiderna är förlagda eftermiddag och kväll för att passa vår målgrupp vilket ger en rejäl sovmorgon alternativt tid till träning, friskvård eller nöjen
Trygghet i form av kollektivavtal
Löpande visstidsanställning så länge som vi trivs bra med varandra
De kläder och den utrustning du behöver för att klara arbetsdagen
En nära kontakt med din arbetsledare som hjälper dig att lyckas

Samt det viktigaste av allt

En del i ett målmedvetet och drivet team som ger dig vänner för livet. Då ni reser, bor, tränar och arbetar tillsammans under längre perioder är det nästan oundvikligt att starka band knyts.

Den vi söker Rätt person för oss är du som har ett starkt inre driv, är målmedveten och blir motiverad av att skapa resultat, tjäna pengar och leva en annorlunda livsstil. Våra team äter, lever och andas försäljning vilket är en unik chans för dig att lära dig att sälja från grunden med hjälp av våra erfarna säljledare. Många framgångsrika säljare har sin grund i fältförsäljning. Du som söker behöver inte ha någon tidigare erfarenhet då vi lär upp alla dig från grunden. Det viktigaste för oss är energi, engagemang, positivt tänkande, målmedvetenhet, en inre glöd och viljan att lyckas samt en stor näve charm. Du ska vilja ge det lilla extra för att lyckas. Med rätt inställning kommer du snabbt att lära dig jobbet.

Här kan du läsa mer om Joel som arbetar i ett av våra Telia-team: http://career.hubbr.se/blog/posts/2215-att-jobba-s... (http://career.hubbr.se/blog/posts/2215-att-jobba-som-faltsaljare)

Sök tjänsten För att söka en tjänst följer du angiven länk. Det går även bra att maila ditt cv och personliga brev till eelena.blomkvist@hubbr.se (mailto:eelena.blomkvist@hubbr.se). Om du har fler frågor är du välkommen att kontakta Eelena Blomkvist på 072-2487141. Intervjuer kommer att hållas via Skype.

Platserna kommer tillsättas löpande så skicka ditt cv redan idag.Ps: Vi på hubbr söker även fältsäljare till andra uppdrag, säljare till våra callcenter i Lissabon, Stockholm och Karlstad samt IT-medarbetare och storkundssäljare. Eventuellt kan du komma att bli kontaktad gällande någon av dessa tjänster om din profil matchar dessa kravprofiler Ds.
Publiceraddatum: 2017-04-21
Yrkesbenämning: Utesäljare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid Heltid Anställningstid enligt överenskommelse Lön enligt överenskommelse
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-04-30
Referens:
Webbplats: http://career.hubbr.se/jobs/32865-framtida-toppsaljare-sokes-till-telia-on-tour?promotion=8728-arbetsformedlingen
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: hubbr
Gustavslundsvägen 143
16751  Stockholm Sverige
Hemsida: http://www.hubbr.se/
  

Platsannons

Butikssäljare Helg Belysning/Mattor

HORNBACH värnar lika mycket om sina anställda som sina kunder. Grunden för ett framgångsrikt varuhus är ett gott arbetsklimat, vilket resulterar i nöjda kunder. Vi erbjuder dig en dynamisk arbetsplats där du dagligen kommer att möta nya utmaningar. Det gemensamma för alla våra medarbetare är egenskaper som ansvarskänsla, respekt och arbetsglädje.

Dina arbetsuppgifter

Har du tidigare säljerfarenhet och intresse av heminredning, belysning och mattor? Nu söker vi en duktig butiksäljare till Sundbyberg. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer främsta att bestå av försäljning och rådgivning av belysning och mattor.

I rollen som säljare är det viktigt att du är lyhörd för kundens önskemål samt kartlägga behov och därigenom säkerställa att hon/han kan genomföra hela sitt projekt. Du ska hjälpa till att analysera avdelningens varupresentation och föreslå förbättringar. Som säljare hos oss förväntar vi oss att du har ett strukturerat arbetssätt med tydligt affärsfokus.

Din profil

Meriterande om du har kunskaper inom varuområdet samt erfarenhet av butiksförsäljning. Vi värdesätter noggrannhet och att du brinner för försäljning.

Vi förväntar oss att du har ett naturligt utåtriktat sätt samt en utpräglad känsla för service och kundorientering. Du ska ha god datorvana, kunna arbeta självständigt samt ta initiativ och ansvar.

Arbetstid/Varaktighet: Tillsvidare. Deltid 5 tim/vecka (10 tim/varannan helg). Schemalagd arbetstid Lördag-söndag. Samt vid behov på vardagar.

Lön: Lön enligt kollektivavtal.

Tillträde: Omgående.

HORNBACH är ett av Europas största företag inom bygg- och trädgårdsmarknad. Både hemmafixare och proffs förses med byggmaterial vid något av de 154 varuhus som finns i 9 länder. Företaget grundades 1877 i Tyskland och är börsnoterat. HORNBACH garanterar ett alltid lågt pris och har som mål att alltid vara prisledande i branschen. I Sverige har HORNBACH fem varuhus, och finns i Göteborg, Malmö, Stockholm och Helsingborg .
Publiceraddatum: 2017-04-21
Yrkesbenämning: Butikssäljare, fackhandel
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareDeltidDeltid 5 tim/veckan (10 tim/ varannan helg) Omgående Enligt Kollektivavtal
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-07
Referens:
Webbplats: https://hornbach.easycruit.com/vacancy/application/1813691/81203?channel=amv&iso=se
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Hornbach Byggmarknad AB Stockholm/Sundbyberg
Madenvägen 17
17455  Sundbyberg Sverige
Hemsida: http://www.hornbach.se
  
Platsannons

Två Systemansvariga som vill leda IT-förvaltning

Svenska kraftnät söker nu dig som vill arbeta som Systemansvarig IT. I ansvarsområdet ingår koordinering och ledning av IT-förvaltning och drift för system med extern utveckling och intern drift.

Hos oss får du arbeta med en IT-miljö som måste fungera dygnet runt och är klassad som samhällsviktig. Vi har en unik bredd av IT-, data- och telekommunikationssystem. Det finns stora möjligheter till egen utveckling och utmanande arbetsuppgifter. Förändringstakten är hög och vi förnyar och bygger ut vår miljö kontinuerligt. Du kommer att tillhöra enheten Applikationsförvaltning som består av 19 engagerade medarbetare. Enhetens övergripande ansvar är att förvalta och vidareutveckla system och applikationer hos Svenska kraftnät.

Tjänsten är placerad på vårt huvudkontor i Sundbyberg

Dina arbetsuppgifter
I rollen som Systemansvarig IT säkerställer du den operativa driften av systemet genom att planera och genomföra förändringar, ansvara för samordning av systemtester och leda systemspecialister så att ni gemensamt kan leverera önskade IT-tjänster till verksamheten. Det innebär också att du ansvarar för att omvandla verksamhetskrav till systemkrav och att bistå vid teknisk kravspecificering samt ta fram nya lösningar. Du hjälper förvaltningsledaren med att utarbeta förvaltningsplan och utveckla rutiner och arbetssätt för systemförvaltning och drift av IT-system.

Din bakgrund
Vi söker dig med högskoleutbildning inom systemvetenskap, civilingenjör eller motsvarande erfarenhet förvärvat på annat sätt. Du har arbetat med IT-systemförvaltning och drift tidigare och har erfarenhet av att leda team, gärna i en projektorganisation eller med agil systemutveckling. Vi ser att du har erfarenhet av att etablera rutiner och arbetssätt inom ramen för effektiv IT-drift och förvaltning av pm3 och/eller ITIL Du är van att ställa krav och samarbeta professionellt med externa leverantörer. Du behöver behärska flytande svenska i tal och skrift och goda kunskaper i engelska i tal och skrift. Det är meriterande om du har någon erfarenhet av release- och changemanagement samt kunskap från elmarknaden.

Dina personliga egenskaper
Du har lätt för att skapa nya relationer då denna roll innebär många kontaktytor i organisationen. Du är kommunikativ och har positiva erfarenheter från en ledande roll. Du arbetar strukturerat, tar initiativ, löser problem och dokumenterar vad du gör då ordning och reda är viktigt i arbetet. Du är van och trivs med att arbeta i en miljö med periodvis hög belastning där prioritering av uppgifter och ge stöd till kollegor ses som en självklarhet. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Vi erbjuder
Hos oss finns stora utvecklingsmöjligheter. Svenska kraftnät är en uppskattad arbetsgivare som erbjuder många förmåner inom friskvård och flexibla arbetstider som ger möjlighet till balans mellan arbete och familjeliv samt förskottssemester. Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering vars syfte är se till varje persons kompetens och därmed främja mångfald och motverka diskriminering. Eftersom vi arbetar med viktig infrastruktur i samhället är våra tjänster säkerhetsklassade och svenskt medborgarskap ett krav.

Vill du veta mer, kontakta gärna enhetschef Marie Edström, 010 475 8274, alternativt HR-specialist Sofie Westerberg, tel. nr. 010-475 8615. Fackliga representanter är Erik Böhlmark, SACO, tel. 010-475 86 14 och Stefan Ekberg, ST, tel. 010-475 82 91. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se.

Välkommen med din ansökan senast den 10 maj.Om Svenska kraftnät
Svenska kraftnät är den myndighet som ansvarar för att elöverföringssystemet är säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt – i dag och i framtiden. En trygg elförsörjning är en förutsättning för att Sverige inte ska stanna. Därför övervakar och styr vi elsystemet dygnet runt. Vi bygger även ut stamnätet för att möta morgondagens behov. Vi är drygt 600 anställda, de flesta vid huvudkontoret i Sundbyberg. Vi har även kontor i Sundsvall, Halmstad och Sollefteå. Ytterligare flera hundra personer sysselsätts på entreprenad för drift och underhåll av stamnätet runt om i Sverige. Svenska kraftnät har även i uppdrag att främja en öppen svensk, nordisk och europeisk marknad för el. Därför bygger vi nya elförbindelser som stärker kopplingarna till det europeiska elnätet. Vi deltar också i det europeiska samarbetet för att skapa en gemensam elmarknad inom EU. Dessutom har vi ett nära samarbete med andra systemoperatörer i Norge, Finland och Danmark för att driva vårt elsystem effektivt.

Vi strävar efter att vara en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Det innebär att vi fokuserar på att ge våra medarbetare utmanande arbetsuppgifter, bra förmåner och förutsättningar för en god balans mellan arbetsliv och privatliv. Läs mer om oss på www.svk.se.
Publiceraddatum: 2017-04-21
Yrkesbenämning: Systemansvarig
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid Heltid/ Ej specificeratIndividuell lönesättning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-10
Referens:
Webbplats: http://www.svk.se/jobba-har/lediga-tjanster/sok-tjanst/?rmpage=job&rmjob=671%26pp%3D8
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Svenska Kraftnät
Box 1200
17224  Sundbyberg Sverige
Hemsida: http://www.svk.se
  
Platsannons

Barnvakt/Nanny, extrajobb, Stockholm Sundbyberg, 2 eftermiddagar i veckan

Om Nannynu! / About Nannynu!
Nannynu! är ett av Sveriges största, första och mest prisbelönta barnvaktsföretag. Vi är stolta över att ha över 1400 barnvakter. Vi tror på att leverera barnpassning i världsklass och då vi är ett växande företag söker vi nu Dig som vill ge dig ut på nya äventyr som barnvakt. Vi ser till att du får jobba i en familj som passar in på din profil och att du utbildas i bland annat Barn-HLR och barnolycksfall i samband med att du börjar jobba.
Du kommer att ha tät kontakt med din närmaste chef och ett roligt extrajobb som är en merit för livet!

Om uppdraget / About the assignment
Familjen i Sundbyberg (centrum) behöver en barnvakt 2 eftermiddagar i veckan (tisdagar & torsdagar), mellan kl.15:00-18:00 på tisdagar och på torsdagar kl.15:00-20:00/21:00. De har två barn, 1 & 5 år gamla.

Din profil / Your profile
Är du en person som vill underlätta andra människors vardag samtidigt som du har ett roligt extrajobb? Vill du ansvara för det finaste en familj har, nämligen barnen, och samtidigt hjälpa föräldrar att få ihop livspusslet? Vill du skratta, busa och bidra till att barnen får en fantastisk stund tillsammans med en person de kan se upp till? Vill du bli en del av ett företag som levererar barnpassning i världsklass? Då ska du söka jobbet som barnvakt hos en av våra familjer!

Vi erbjuder / What we offer
Börjar du hos oss så kan vi erbjuda dig ett roligt och meningsfullt extraarbete, du får dessutom:
– Nannycertifieringskurs
– Kurs i barn-HLR
– Försäkring till, från och under arbetet
– En egen kontaktperson på företaget
– 100-140 kr i lön per timme (inklusive semesterersättning)
– Ob-tillägg samt storhelgstillägg

Vid anställning som barnvakt hos Nannynu! begär vi utdrag ur belastningsregistret.
Vi intervjuar löpande och tipsar dig att vara snabb in med din ansökan.
Skicka gärna in den på www.nanny.nu/ansok/
Publiceraddatum: 2017-04-20
Yrkesbenämning: Barnflicka/Barnvakt
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareDeltidDeltid - Enligt överenskommelse TillsvidareFast lön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-06-03
Referens: 5434
Webbplats: http://www.nanny.nu/jobbannons/?apply=true&jaid=5434
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Nannynu! AB Barnvakter i världsklass
Jungfrugatan 35
11444  Stockholm Sverige
Hemsida: http://www.nanny.nu
  
Platsannons

Barnvakt/nanny, extrajobb, Stockholm Sundbyberg, 1 eftermiddag i veckan

Om Nannynu! / About Nannynu!
Nannynu! är ett av Sveriges största, första och mest prisbelönta barnvaktsföretag. Vi är stolta över att ha över 1400 barnvakter. Vi tror på att leverera barnpassning i världsklass och då vi är ett växande företag söker vi nu Dig som vill ge dig ut på nya äventyr som barnvakt. Vi ser till att du får jobba i en familj som passar in på din profil och att du utbildas i bland annat Barn-HLR och barnolycksfall i samband med att du börjar jobba.
Du kommer att ha tät kontakt med din närmaste chef och ett roligt extrajobb som är en merit för livet!

Om uppdraget / About the assignment
Familjen i Sundbyberg önskar hjälp 1 eftermiddag i veckan mellan 16.00-18.30. Måndag, onsdag eller fredagar passar familjen bra. Barnen är 2.5 och 5 år.

Din profil / Your profile
Är du en person som vill underlätta andra människors vardag samtidigt som du har ett roligt extrajobb? Vill du ansvara för det finaste en familj har, nämligen barnen, och samtidigt hjälpa föräldrar att få ihop livspusslet? Vill du skratta, busa och bidra till att barnen får en fantastisk stund tillsammans med en person de kan se upp till? Vill du bli en del av ett företag som levererar barnpassning i världsklass? Då ska du söka jobbet som barnvakt hos en av våra familjer!

Vi erbjuder / What we offer
Börjar du hos oss så kan vi erbjuda dig ett roligt och meningsfullt extraarbete, du får dessutom:
– Nannycertifieringskurs
– Kurs i barn-HLR
– Försäkring till, från och under arbetet
– En egen kontaktperson på företaget
– 100-140 kr i lön per timme (inklusive semesterersättning)
– Ob-tillägg samt storhelgstillägg

Vid anställning som barnvakt hos Nannynu! begär vi utdrag ur belastningsregistret.
Vi intervjuar löpande och tipsar dig att vara snabb in med din ansökan.
Skicka gärna in den på www.nanny.nu/ansok/
Publiceraddatum: 2017-04-20
Yrkesbenämning: Barnflicka/Barnvakt
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareDeltidDeltid - Enligt överenskommelse TillsvidareFast lön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-07
Referens: 5576
Webbplats: http://www.nanny.nu/jobbannons/?apply=true&jaid=5576
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Nannynu! AB Barnvakter i världsklass
Jungfrugatan 35
11444  Stockholm Sverige
Hemsida: http://www.nanny.nu
  
Platsannons

Swedbank Business Analyst Graduate Program

Swedbank is the bank for many people, households and businesses. As a leading bank in its home markets of Sweden, Estonia, Latvia and Lithuania, Swedbank offers a wide selection of financial services and products.
We are looking for more employees who share our values - open, simple and caring - and want to contribute to enabling people, businesses and the society to grow. If you have ambition and share our attitude, you will find many challenges here. At Swedbank you have possibilities to grow. It is your drive and commitment that determine how you develop.


Are you an analytical newly graduate and into banking and IT? Join our Business Analyst Graduate Program!

About the program

The future banking industry is becoming increasingly more digital. Immense challenges lies ahead the main actors on the financial market today. A large portion of Swedbanks’ work to meet this paradigm shift is being done within the BIO (Business Information Office) divisions. Our job is to facilitate business with IT, and we act as translators between the two.

The Swedbank Business Analyst Graduate Program is a program for newly graduates that are interested in pursuing a career as Business Analyst. The Graduate Program is held within Swedbank BIO Group Savings and Group Lending & Payments in Sweden and in the Baltic countries. The goal of this program is for Swedbank to face the future with the best suited talents that will sharpen our processes with new ideas and the right mindset.

For 12 months, you will be assigned to one main area within Payments, Lending, Insurance, Cards or Asset Management. Parallel to your assignment, you will be involved in program activities with other graduates that will give you deep knowledge, competence and prepares you to take on more senior assignments within your designated area. There are two distinct directions within this program; analysis of IT architecture from a business perspective, or from a regulatory perspective. Which area you will be assigned to depends on your individual skill-set and interest.

After 12 months, you can be selected to a permanent role or become eligible to pursue other options within the group, with the skills you have developed as a Business Analyst.

The program will start the first quarter of 2017.

About you

The candidates we are looking for must meet these qualifications:

Graduated with a B.Sc or M.Sc. in Mathematics and/or Economics (an academic background within Financial engineering is preferred)
Maximum 1 year of professional experience after graduation
Analytical, social and cooperative skills
Strong academic merits
Fluent in English and in one of our home markets languages Swedish/Estonian/Lithuanian/Latvian
In other words, the profiles that will fit this program are newly graduates, with strong academic track records and acumen for technology and business. An academic background in financial engineering is a merit. This is an opportunity for the new generation of bankers to make a mark in a digital future and grow as professionals.

Align your journey with ours and apply to the Swedbank Business Analyst Graduate Program!

We have made our choice regarding recruitment media and therefore kindly decline contact with ad sellers or sellers of other recruitment services
Publiceraddatum: 2017-04-20
Yrkesbenämning: Systemanalytiker/Systemutredare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidTillsvidare Tillsvidare Enligt avtal
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-04-30
Referens:
Webbplats: https://swedbank.easycruit.com/vacancy/application/1781317/136457?channel=amv&iso=gb
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Swedbank Group Lending & Payments
10534
10534  Stockholm Sverige
Hemsida: http://www.swedbank.se/
  
Platsannons

Utredare Kultur- och fritidsförvaltningen

Du fokuserar på framtiden. Och är närvarande i nuet. Precis som vi.

Här på kultur- och fritidsförvaltningen arbetar vi för att ge stadens medborgare mångsidiga och varierade fritidsaktiviteter, med särskilt fokus på målgruppen barn och ungdomar. Vi ansvarar för bibliotek, kulturskola, föreningshus, simhall, idrottsanläggningar, fritidsgårdar och stöd till föreningslivet. Inom kultur- och fritidsområdet pågår en spännande utveckling. Nya verksamheter planeras, vi får fler besökare/deltagare och föreningslivet får fler aktiva.

Som utredare kommer du att arbeta med en bredd av frågor kopplade till idrott och kultur. Du arbetar nära förvaltningschefen och enhetscheferna och utgör en stödfunktion till förvaltningens enheter. Vi söker en medarbetare som vill arbeta strategiskt för att utveckla våra verksamheter.

Dina arbetsuppgifter innebär att du kommer att jobba självständigt med att skriva utredningar och nämndsärenden, samordna arbetsgrupper och samarbeta med andra i projekt. Exempel på arbetsuppgifter som kan ingå i tjänsten är att:


• Skriva beslutsunderlag till kultur- och fritidsnämnden (föreningsbidrag, medborgarförslag, riktlinjer för verksamheterna m.m.).
• Genomföra fördjupade utredningar och ta fram strategier för att utveckla våra verksamheter och nå nya målgrupper, ex. med fokus på barnfattigdom, jämställdhet, tillgänglighet, hbtq eller mångfald.
• Ta fram verksamhetsmål, följa upp målen och driva kvalitetsarbete inom våra verksamheter.
• Beskriva behoven av nya kultur, ungdoms- och idrottsverksamheter.

Vi hoppas och tror att du kommer till en arbetsplats där vi har roligt på jobbet, det är högt i tak, kreativitet uppmuntras och du har varierande arbetsuppgifter.

Vi vill att du har relevant högskoleutbildning och erfarenhet av att utreda frågor inom kultur- och fritidsområdet. Om du har arbetat inom offentlig sektor och har förståelse för hur en politiskt styrd organisation fungerar är det meriterande, liksom ideellt engagemang eller erfarenhet av arbete med föreningsfrågor. Det är positivt om du även har erfarenhet av att utbilda i jämställdhets- och hbtq-frågor.

Du är en drivande och ansvarstagande person med intresse för kultur- och fritidsfrågor. Du samarbetar bra och kommunicerar på ett tydligt sätt både skriftligt och muntligt. Som utredare är det viktigt att du tar initiativ och driver processer framåt, gärna med hjälp av ett nytänkande som kan omsättas i praktiken. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Ansök senast den 10 maj. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.

Välkommen med din ansökan!

Välkommen med din ansökan!

 

Vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Publiceraddatum: 2017-04-20
Yrkesbenämning: Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid Heltid/ Ej specificeratMånadslön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-10
Referens:
Webbplats: http://www.sundbyberg.se/om-sundbyberg/jobba-i-sundbybergs-stad/lediga-jobb.html?rmpage=job&rmjob=1942%26pp%3D8
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Sundbybergs stad
Östra Madenvägen 4
17292  Sundbyberg Sverige
Hemsida: http://www.sundbyberg.se/om-sundbyberg/jobba-i-sundbybergs-stad/lediga-jobb.html
  
Platsannons

Rekryterare till kund i offentlig sektor

Om Bravura:

Bravura är experter på rekrytering inom tjänstemannaområdet och hjälper företag i hela Sverige att tillsätta allt från nyckelpositioner och andra permanenta tjänster till kortare deltidsuppdrag. Hos oss finns massor av jobbmöjligheter och vi förmedlar jobb både till dig med erfarenhet och till dig i början av karriären. På Bravura brukar vi säga att vi stärker företag genom människor och människor genom jobb. Vår roll är att erbjuda dig jobbmöjligheter och att förenkla för dig som söker jobb via oss. Vi drivs av ett personligt engagemang i varje rekrytering, där dialog, snabbhet och återkoppling är nyckeln till ett lyckat resultat.

Om kunden:

Vår kund är ett statligt affärsverk som förvaltar elmarknaden i Sverige. Organisationen har runt 600 medarbetare och sitter i Sundbyberg i Stockholm.

Arbetsuppgifter:

I rollen kommer du att arbeta främst med rekrytering, men även med andra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom området HR. Du arbetar tätt tillsammans med HR-specialister, löneadministratörer och chefer inom organisationen. Du kommer att fungera som ett stöd åt chefer i frågor kopplade till rekrytering, exempelvis: ta fram kravprofiler, publicera annons, göra urval, intervjuer och ta referenser. Det gäller främst rekrytering av ingenjörer och inom IT, men även områden utanför. Vidare ansvarar du för övrig HR-administration i form av att planera arbetsmarknadsdagar, kontakt med universitet, ta fram nyckeltal och statistik. Du är även delaktig i att utforma och utveckla befintliga processer inom området.

Profil:

• Relevant högskoleutbildning, exempelvis inom personal- och organisation eller annan beteendevetenskaplig utbildning
• Tidigare erfarenhet av rekrytering, gärna inom IT och teknik
• Erfarenhet av administrativt arbete
• Flytande i Svenska och engelska

Som person har du god social förmåga och skapar ständigt goda relationer i mötet med andra. Du är strukturerad och mån om att leverera och administrera med kvalité och struktur. Du värdesätter ordning och reda även i situationer där du behöver byta fokus snabbt, alltid med en positiv attityd. Du har en god självkänsla och bidrar gärna med kreativa lösningar och arbetssätt.

Övrig information:

Start: Omgående
Plats: Sundbyberg
Lön: Enligt överenskommelse

Funderingar kring Bravuras rekryteringsprocess? Du finner svar på de vanligast förekommande frågorna <a href='http://bravura.se/min-profil/fragor-och-svar/'>här</a>

Har du specifika frågor om tjänsten ber vi dig att mejla <a href='mailto:info@bravura.se'>info@bravura.se</a> så hjälper någon i teamet dig. Ange vilken tjänst det gäller.

Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval. Välkommen med din ansökan!

Sökord:
Publiceraddatum: 2017-04-20
Yrkesbenämning: Rekryterare/Rekryteringskonsult
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreHeltidHeltid VisstidsanställningEnligt överenskommelse.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-20
Referens:
Webbplats: https://jobb.bravura.se/lediga-jobb/rekryterare-till-kund-i-offentlig-sektor-1462901/
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Bravura
Hornsbruksgatan 28
11734  0183 Sverige
Hemsida: www.bravura.se
  
Platsannons

Skolsköterska Sundbybergs elevhälsa

Du kan väcka intresse. Och stilla nyfikenhet. Precis som vi.

Här på Sundbybergs elevhälsa arbetar skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, kuratorer, samt specialpedagoger. Vi finns i en central enhet, men har våra arbetsplatser förlagda på våra olika skolor. Inom elevhälsan strävar vi efter att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Tillsammans med övrig personal i skolan arbetar vi för att skapa en god miljö för både elevernas kunskapsutveckling och personliga utveckling.

Som skolsköterska kommer du att arbeta inom elevhälsans medicinska insats på två olika skolor. På båda skolorna finns en heltids skolsköterska och du kommer att fördela din tid på respektive skola. Skolorna är grundskolor med elever i förskoleklass till åk 9. Du kommer också att ingå i skolornas elevhälsoteam. 

Dina arbetsuppgifter innebär att följa elevernas utveckling mot kunskapsmålen, arbeta hälsofrämjande, förebyggande, genomföra hälsosamtal, vaccinationsprogram, organisera skolläkarmottagning, följa vårt basprogram samt utföra enklare sjukvårdsinsatser. Du ska arbeta såväl med förebyggande hälsoarbete liksom att sköta de övrigt förekommande arbetsuppgifterna för en väl fungerande medicinsk elevhälsa. I ditt ansvar ingår också att tillsammans med vår elevhälsa vidareutveckla skolsköterskeuppdraget.  Du arbetar tillsammans med skolans elevhälsoteam och personal för att stödja eleverna att nå målen i skolan. Som skolsköterska kommer du även att samarbeta med vårdnadshavare samt andra verksamheter och myndigheter utanför skolan. Du arbetar för en trygg skolmiljö som främjar hälsa, lärande och trygghet. Dokumentation sker i datorjournal (PMO). 
 
Vi vill att du är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning till distriktsköterska, barnsjuksköterska eller skolsköterska. Givetvis har du ett genuint intresse för barn och ungdomars fysiska och psykiska utveckling och hälsa. I ditt uppdrag är det viktigt att du är strukturerad och självständig, att du kan organisera ditt arbete samt att du har god samarbetsförmåga och är ansvarstagande.

Befattningen är en tidsbegränsad anställning med eventuell möjlighet till förlängning på heltid. Tillträde 2017-08-16 - 2018-06-13. Ansök senast den 28 maj. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.

Välkommen med din ansökan!

 

Vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Publiceraddatum: 2017-04-20
Yrkesbenämning: Skolsköterska
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreHeltid Heltid/ Ej specificeratEnligt avtal
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-28
Referens:
Webbplats: http://www.sundbyberg.se/om-sundbyberg/jobba-i-sundbybergs-stad/lediga-jobb.html?rmpage=job&rmjob=1973%26pp%3D8
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Sundbybergs stad
Östra Madenvägen 4
17292  Sundbyberg Sverige
Hemsida: http://www.sundbyberg.se/om-sundbyberg/jobba-i-sundbybergs-stad/lediga-jobb.html
  

Platsannons

Tjäna 20 tusen på deltid !

Sjöhagens är verksamma inom installation & reparation inom kyla & värme mot konsument samt olika typer av underhållstjänster till privata fastighetsägare.

Vi söker dig som är driven och har vilja att utvecklas inom försäljning . Då detta är ett krävande jobb är det viktigt att du har en positiv inställning. Du kommer jobba med försäljning mot fastighetsägare som redan är befintliga kunder. Vi erbjuder: Hög lön+ provision samt stora karriärmöjligheter. Vill du kombinera studier med ett deltidsjobb med stora förtjänstmöjligheter, är det här perfekt för just dig. Så tveka inte ansök redan idag!
Publiceraddatum: 2017-04-20
Yrkesbenämning: Innesäljare
Antal platser: 2
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareDeltidDeltid Tills vidareFast + rörlig
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-06-22
Referens:
Webbplats: https://www.recruto.se/apps/ads/view/id/14355-sakvent-i-sverige-ab-sundbyberg-tjana-20-tusen-p-deltid-/tracking/5
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Sjöhagens
BOX 1362
17227  Sundbyberg Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Förskollärare/Fritidssamordnare Risöskolan grundsärskola

Du kan väcka intresse. Och stilla nyfikenhet. Precis som vi.

Risöskolan är en grundsärskola åk F-9. Våra elever läser enligt grundsärskolans ämnen och/eller träningsskolans ämnesområden. Vi som arbetar är en positiv och engagerad personalgrupp som har fokus på eleven både som individ och i grupp.

Som förskollärare arbetar du både i klass och på fritidshem. Som fritidssamordnare har du huvudansvaret för ett av våra fritidshem, handledning av elevassistenter och ett ansvar för helhet i hela huset tillsammans med andra.

Dina arbetsuppgifter innebär att du som fritidssamordnare har huvudansvaret för organisering, planering, genomförande och uppföljning av undervisningen på fritidshemmet för åk F-9 elever (8 elever och 7 vuxna). Du ansvarar för att aktivt arbeta med implementeringen av fritidshemmets uppdrag samt aktivt delta i hela skolans arbete med gällande styrdokument. Under skoltid arbetar du i klass med eleverna.

Vi vill att du är förtrogen med fritidshemmets uppdrag och grundsärskolans styrdokumnet, har kunskap och erfarenhet av arbete i grundsärskolan/träningsskolan och att du kan leda ett arbetslag mot verksamhetens mål.
Du är en behörig förskollärare som har erfarenhet att leda vuxna. Personliga egenskaper som att ha god samarbetsförmåga, förmågan att lösa konflikter är värdefulla. Du är tydlig i din kommunikation och kan uttrycka dig väl på svenska både i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper som matchar med arbetslaget.
Vi erbjuder arbetskläder för uteverksamhet under vinter, handledning i arbetslaget en gång i månaden under skolåret, samt ett härligt team att arbeta tillsammans med.

Befattningen är semesteranställning, en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde 7 augusti 2017 eller enligt överenskommelse. Ansök senast den 12 maj 2017. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.

Välkommen med din ansökan!

 

Vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Publiceraddatum: 2017-04-20
Yrkesbenämning: Lärare i förskoleklass
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid Heltid/ Ej specificeratEnligt avtal
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-12
Referens:
Webbplats: http://www.sundbyberg.se/om-sundbyberg/jobba-i-sundbybergs-stad/lediga-jobb.html?rmpage=job&rmjob=1970%26pp%3D8
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Sundbybergs stad
Sundbybergs stad Tuuli Eriksson Östra Madenv 4
17292  Sundbyberg Sverige
Hemsida: http://www.sundbyberg.se/om-sundbyberg/jobba-i-sundbybergs-stad/lediga-jobb.html
  
Platsannons

Arbetsförmedlingen söker leg. Audionom

I myndigheten Arbetsförmedlingens uppdrag ingår att bedriva arbetslivsinriktad rehabilitering i form av vägledande, utredande, rehabiliterande eller arbetsför­beredande insatser. Inom Avdelningen rehabilitering till arbete finns specialistresurser med särskild kompetens för döva samt personer med synnedsättning, hörselnedsättning och dövblindhet. Dessa resurser finns organiserade i sex enheter.

Enheten Syn Döv Hörsel Stockholm arbetar på uppdrag av arbetsförmedlingskontor inom Stockholms län och Gotland.

Enheten söker nu en Legitimerad audionom, med placering i Sundbyberg.

Arbetsuppgifter
Som Audionom inom Arbetsförmedlingen har du ett konsultativt förhållnings-/arbetssätt. Du ska vara sakkunnig beträffande vilka möjligheter arbetssökande med hörselnedsättning, tinnitus, vuxendövhet, kombinerad syn- och hörselnedsättning, ljudöverkänslighet samt personer med hörselimplantat har på arbetsmarknaden vid val av arbete och utbildning.

För att arbetssökande med hörselnedsättning ska komma i arbete alternativt utbildning arbetar du tillsammans med arbetsförmedlare och ofta även andra specialister.

Exempel på arbetsuppgifter:


• klargöra arbetssökandes förutsättningar till arbete utifrån den aktuella hörselfunktionen, till exempel tolkning av medicinska underlag, bedömning av hur individen upplever och hanterar sin hörselsituation, bedömning av kommunikationsförmågan m.m.


• bedöma/utreda hur anpassning, såväl teknisk som arbetsmiljömässig, kan påverka personens arbetsförmåga samt underlätta för den arbetssökande att finna, få och behålla arbete
• att vägleda arbetssökande mot lämpligt arbete/utbildning utifrån personens intressen, erfarenheter och starka sidor med hänsyn till personens hörselsituation.
• identifiera olika typer av stödjande och motiverande insatser av psykosocial karaktär
• göra arbetskravsanalyser, bedöma behov av och prova ut arbetshjälpmedel, vara stöd till arbetsförmedlare vid uppföljning på arbetsplatser
• arbete med grupper och kompetensutvecklingsinsatser för övrig personal inom Arbetsförmedlingen
• samverka med olika samarbetspartners såsom Försäkringskassan, hörselvården, sjuk- och företagshälsovård, utbildningsanordnare och arbetsgivare

Kvalifikationer


• Audionomexamen och legitimation från Socialstyrelsen
• Erfarenhet av arbete inom hörselvården
• God kunskap om villkoren för personer med hörselnedsättning
• Stort intresse för och god kunskap om kompensatoriska hjälpmedel för personer med hörselnedsättning
• Intresse för arbetsmarknadspolitiska frågor
• God planerings- och initiativförmåga
• Vara service- och resultatinriktad
• Mycket god muntlig och skriftlig förmåga

Meriterande


• Erfarenhet av konsultativt arbete
• Erfarenhet av fördjupad vuxen rehabilitering
• God kunskap om arbetstekniska hjälpmedel
• Kan använda tecken som stöd/kommunicera på teckenspråk
• Ha kännedom om myndigheters organisation och arbetsrutiner

Vi kommer att lägga mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper i denna rekrytering.

Övrigt
Tillsvidareanställning på heltid som inleds med 6 månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsorten är Sundbyberg och tjänsteresor är vanligt förekommande.

Arbetsförmedlingen erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter för alla. Vi välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Vi ser även positivt på om du har kunskaper i något av våra minoritetsspråk.

Ansökan
Välkommen med din ansökan märkt dnr Af -2017/0020 8102 senast den 4 maj 2017. Du ansöker genom att klicka på knappen ”ansök” nedan. Fyll i formuläret och besvara frågorna. Bifoga ditt CV där du beskriver relevant arbetslivserfarenhet och utbildning samt ett Personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet.

Kontaktpersoner
Julijana Arsenovic-Vasiljevic, Enhetschef 010-487 27 10

Elin Åkerström, Rekryterare, 010-488 69 20

Göran Carlsson, Facklig företrädare ST 010-4861862

Lars-Johan Eklund, Facklig företrädare SACO 010-48624 28

Christer Andersson, Facklig representant SEKO 010-487 38 51
Publiceraddatum: 2017-04-20
Yrkesbenämning: Audionom
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid Heltid/ Ej specificeratIndividuell lönesättning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-04
Referens:
Webbplats: http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Jobba-hos-oss/Sok-jobb-hos-oss.html?rmpage=job&rmjob=14634%26pp%3D3
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Arbetsförmedlingen
Sturegatan 2
17222  Sundbyberg Sverige
Hemsida: www.arbetsformedlingen.se
  

Platsannons

Möjlighet att tjäna 40 tusen!

Sjöhagens är verksamma inom installation & reparation inom kyla & värme mot konsument samt olika typer av underhållstjänster till privata fastighetsägare.

Vi söker drivna och ambitiösa säljare som vill ta en del av ett härligt säljteam. Här har du även möjlighet att påverka din lön genom provision samtidigt som vi har hög timlön Tjänsten är heltid och tillför goda karriärmöjligheter. Är du personen för jobbet, tveka inte sök idag!
Publiceraddatum: 2017-04-20
Yrkesbenämning: Innesäljare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid Tills vidareFast + rörlig
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-08-02
Referens:
Webbplats: https://www.recruto.se/apps/ads/view/id/14358-sakvent-i-sverige-ab-sundbyberg-mojlighet-att-tjana-40-tusen/tracking/5
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Sjöhagens
BOX 1362
17227  Sundbyberg Sverige
Hemsida:
  

Platsannons

MCDonals Rissne Service medarbetare

McDonald's är världens största restaurangkedja med fler än 33 000 restauranger i 119 länder. I Sverige finns idag cirka 220 restauranger över hela landet som besöks dagligen av över 430 000 gäster. Vårt mål är att göra våra gäster nöjda genom att servera god mat tillagad av råvaror av högsta kvalitet, med snabb och vänlig service, i rena och trevliga lokaler

McDonald's i Rissnesöker nya medarbetare med anställning på deltid och natt.

Som nyanställd på McDonald's får du lära dig alla arbetsuppgifter i både kök, kassa och matsal. Efter genomgången introduktionsutbildning kommer du att rotera mellan olika arbetsområden.

Hos oss får du också möjlighet att lära dig ännu mer och komma vidare i din utveckling. Genom att ta del av vårt utbildningsprogram kan du t ex utbilda dig till arbetsledare.
Ditt intresse och dina ambitioner avgör hur långt du vill utvecklas inom McDonald's.

Vi söker Dig som är serviceinriktad, vill arbeta i team, tycker om att arbeta med människor och vill ta eget ansvar.

Varmt välkommen med en ansökan senast den 2:e November 2013!

 Har du frågor kontakta gärna Rad Miteb via mail Rad.Miteb@se.mcd
Publiceraddatum: 2017-04-19
Yrkesbenämning: Köksbiträde
Antal platser: 25
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreDeltid Deltid/ Ej specificeratEnligt kollaktivavtalet
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-30
Referens:
Webbplats: http://www.mcdonalds.se/se/jobbet/sok_jobb.html?rmpage=job&rmjob=3720%26pp%3D3
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: McDonald’s Sverige
Madenvägen 3
17455  Sundbyberg Sverige
Hemsida: http://www.mcdonalds.se
  
Platsannons

Lärare i matematik och no åk 7-9

Du siktar högt. Och har fötterna på jorden. Precis som vi.

Här på Grönkullaskolan blickar vi framåt och söker till höstterminen 2017 en lärare till högstadiet. Vi är inte den bästa skolan - men vi vill gärna bli! Mitt i Rissne, Sundbyberg, ligger Grönkullaskolan, en F-9 skola med ca 700 elever. Vi växer ytterligare vilket medför att vi behöver bli fler skickliga och engagerade medarbetare på skolan. I vår skola finns det riktigt bra undervisningssalar, en trevlig omgivning och en stark framtidstro. Vår skola har många utmaningar men vi tycker att våra elever förtjänar de bästa lärarna. Hos oss kan du göra skillnad! Vi erbjuder dig en dynamisk och utvecklande miljö tillsammans med våra andra skickliga lärare och medarbetare.

Som lärare hos oss kommer du främst att undervisa våra elever i årskurs 7-9. Högstadiet är organiserat i tre paralleller och på skolan arbetar vi i årskursarbetslag.

I dina arbetsuppgifter kommer även att ingå mentorskap för en liten grupp elever. I uppdraget ingår även utvecklingssamtal, kontinuerlig vägledning för elevgruppen och kontakter med hemmet.  

Vi vill att du är legitimerad lärare för undervisning i matematik och gärna flera no-ämen. Det är viktigt att du, precis som vi, har god samarbetsförmåga och är lojal med gemensamma beslut och arbetssätt. Vi vill också att du är ansvarstagande, strukturerad och har helhetssyn. Dessutom brinner du för att arbeta med barn och ungdomar som både ger och tar mycket och tror att du kan göra skillnad! På skolan arbetar vi med höga förväntningar och rimliga krav.

Befattningen är en tillsvidareanställning  på heltid. Tillträde 2017-08-14. Ansök senast den 2017-06-09. Eftersom rekryteringsarbetet startar direkt, kommer intervjuer att ske löpande. Det innebär att tjänsten kan bli tillsatt innan sista ansökningsdag. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.

Välkommen med din ansökan!

 

Vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Publiceraddatum: 2017-04-19
Yrkesbenämning: Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid Heltid/ Ej specificeratFast månadslön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-06-09
Referens:
Webbplats: http://www.sundbyberg.se/om-sundbyberg/jobba-i-sundbybergs-stad/lediga-jobb.html?rmpage=job&rmjob=1969%26pp%3D8
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Sundbybergs stad
Mässvägen 1
17459  Sundbyberg Sverige
Hemsida: http://www.sundbyberg.se/om-sundbyberg/jobba-i-sundbybergs-stad/lediga-jobb.html
  
Platsannons

Semestervikarier till äldreboendet Bällstahof i Sundbyberg

Du kan väcka intresse. Och stilla nyfikenhet. Precis som vi.

Här på nya äldreboendet Bällstahof har vi öppnat flera flyglar för personer med demenssjukdomar. Bällstahof har 55 lägenheter fördelade på sju flyglar på tre våningsplan. Varje flygel har 7-8 lägenheter. På plan två finns även sju lägenheter för finsktalande personer. På plan 1 finns en en stor och inbjudande terrass för utevistelse och aktiviteter. Bällstahof ligger i centrala Sundbyberg, nära till både kommunikationer, affärer och restauranger.

Som vikarierande undersköterska under sommaren kommer du att tillhandahålla stöd, omsorg och vård till våra boende utifrån deras behov. Det innebär att du ansvarar för att de ska känna sig trygga. Du ska värna om deras integritet och arbeta för deras välbefinnande.

Dina arbetsuppgifter innebär att ha de boendes bästa i fokus och arbeta utifrån vårt motto: "Mänskliga möten - vi bryr oss!" Du är en viktig del i vårt tvärprofessionella teamarbete.

Vi vill att du är utbildad undersköterska eller studerade inom hälso- och sjukvård med erfarenhet av att arbeta med personer med demenssjukdom och/eller somatiska sjukdomar. Du ska behärska svenska språket i tal och skrift, att kunna finska är meriterande.

Viktigt är att du har ett genuint intresse och engagemang för äldre människor i behov av omvårdnad. Du ska kunna arbeta självständigt men också trivas med att samarbeta med andra i team. Andra egenskaper vi värdesätter högt är personlig mognad, flexibilitet samt professionellt bemötande.

Befattningen är en tidsbegränsad anställning som vikarie under sommaren. Tjänstgöring dagar och kvällar eller nätter. Ansök senast den 26 maj 2017. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.

Välkommen med din ansökan!

 

Vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Publiceraddatum: 2017-04-19
Yrkesbenämning: Undersköterska, hemtjänst och äldreboende
Antal platser: 10
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
11 dagar - 3 månaderDeltidVisstidsanställning under juni, juli och augusti. Varierande tjänstgöringsgrad.Individuell lönesättning.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-26
Referens:
Webbplats: http://www.sundbyberg.se/om-sundbyberg/jobba-i-sundbybergs-stad/lediga-jobb.html?rmpage=job&rmjob=1971%26pp%3D8
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Sundbybergs stad
Vasagatan 9
17267  Sundbyberg Sverige
Hemsida: http://www.sundbyberg.se/om-sundbyberg/jobba-i-sundbybergs-stad/lediga-jobb.html
  
Platsannons

Controller till statlig myndighet!

Beskrivning:
Nu söker vi en controller för uppdrag på en statlig myndighet i Sunbyberg. Uppdraget är på heltid, förväntas starta snarast möjligt och kommer pågå till och med 2018-01-31.  

Tjänsten som controller innebär:


• att löpande ta fram beslutsunderlag som rör verksamhetsplanering och uppföljning
• att arbeta nära ledning och övriga medarbetare
• att ha en samlad bild över mål och resultat för myndigheten utifrån befintliga och nya uppdrag
• att bidra till kvalitetssäkring av verksamheten
• att utgöra en nyckelresurs i arbetet med årsredovisningen

I arbetsuppgifterna ingår dessutom traditionell intäkts- och kostnadsuppföljning, arbete med verksamhetsplanering och uppföljning, budgetarbete, bokslut och årsredovisning, prognosarbete, framtagande av beslutsunderlag, genomförande av utredningar samt visst redovisningsarbete.

Kvalifikationer:

Du som söker tjänsten som controller ska ha:


• genomgått högskoleutbildning inom aktuellt område
• minst tre års arbetslivserfarenhet som controller
• erfarenhet av ekonomiarbete i statlig verksamhet
• mycket goda kunskaper i MS Office
• goda kunskaper i myndighetens bokföringssystem, Agresso och Visma

Anställningsform:
Visstid

Sysselsättningsgrad:
Heltid

Arbetstid och lön:
Dagtid/Fast lön

Övrig information:
Urval sker löpande så välkommen med din ansökan redan idag.

I vår snabbrörliga värld är det viktigare än någonsin att ha rätt kompetens inom sitt företag. Vår kunskap om dina förutsättningar på den lokala marknaden tillsammans med vår erfarenhet, gör att vi kan hitta och attrahera de medarbetare du behöver för att lyckas ännu bättre. Kornboden Rekrytering & Bemanning jobbar alltid nära dig som kund och våra kontor hittar du i Sundsvall, Örebro, Örnsköldsvik och Östersund.
Publiceraddatum: 2017-04-19
Yrkesbenämning: Controller
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreHeltid Heltid/ Ej specificeratFast lön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-07
Referens:
Webbplats: http://www.kornboden.se/lediga-jobb/?rmpage=job&rmjob=2092%26pp%3D3
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Kornboden
Drottninggatan 26
70210  Örebro Sverige
Hemsida: http://www.kornboden.se/
  
Platsannons

Utredare till stöd och utveckling

Du vill utveckla. Och bevara. Precis som vi.

Här på avdelningen för stöd och utveckling inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen tar vi vara på kreativiteten och engagemanget hos våra medarbetare. Vi strävar efter att vara en modern och effektiv organisation som ständigt utvecklas. Du har alla möjligheter att vara med och påverka framtiden, både för staden och för just vår verksamhet.

Som utredare kommer du att stödja chefer i utvecklingsfrågor och arbeta uppdragsstyrt. Vi utgår ifrån en systemisk grundsyn och ger stöd till verksamheterna utifrån detta förhållningssätt. Som utredare är du direkt underställd avdelningschef.

Dina arbetsuppgifter består bland annat av att författa skrivelser till nämnd, utföra utredningsuppdrag, genomföra ansökningar om utvecklingsmedel, driva projekt eller utvecklingsarbeten och samordna olika frågor och utvecklingsprocesser. Vi söker två utredare; i den ena av tjänsterna kan det som en del också komma att ingå förvaltning av det verksamhetssystem som används inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen och äldreförvaltningen.

Vi vill att du är utbildad socionom eller har annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten. Vi vill att du har goda kunskaper inom flera av förvaltningens verksamhetsområden: individ- och familjeomsorg, funktionshinderområdet, vuxenutbildning, arbetsmarknad och integration.
Du har erfarenhet och kunskaper om att arbeta i politikerstyrda organisationer. Erfarenhet av arbete inom myndighetsutövning är meriterande.
Du kan uttrycka dig väl i tal och skrift och har kunskap om och erfarenhet av process- och projektledning. Du är van att arbeta både självständigt och i team samt att samverka internt och externt. Du känner dig lika bekväm med att stödja medarbetare i utvecklingsfrågor som att arbeta uppdragsstyrt. Du är ansvarstagande, har god samarbetsförmåga, ett öppet förhållningssätt och lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Intresse för och erfarenhet av systemförvaltning och förmåga att ge ett tydligt och gott stöd till användare av systemet är till den ena av tjänsterna önskvärt.

Staden erbjuder friskvårdsbidrag, personalstöd och möjlighet att växla semesterlönetillägg mot extra lediga dagar.

Båda befattningarna är tillsvidareanställningar på heltid. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Ansök senast den 7 maj 2017. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.

Välkommen med din ansökan!

Vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Publiceraddatum: 2017-04-19
Yrkesbenämning: Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Antal platser: 2
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid Heltid/ Ej specificeratIndividuell lönesättning. Månadslön.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-07
Referens:
Webbplats: http://www.sundbyberg.se/om-sundbyberg/jobba-i-sundbybergs-stad/lediga-jobb.html?rmpage=job&rmjob=1943%26pp%3D8
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Sundbybergs stad
Sundbybergs stad
17292  SUNDBYBERG Sverige
Hemsida: http://www.sundbyberg.se/om-sundbyberg/jobba-i-sundbybergs-stad/lediga-jobb.html
  
Platsannons

Chef / Ledare / Enhetschef säkerhetsenheten, Svenska kraftnät.

Är du en erfaren ledare som vill arbeta med att utveckla arbetet inom säkerhetsenheten på Svenska kraftnät? 

Som chef för säkerhetsenheten ansvarar du för att leda och utveckla verksamheten, tillsammans med nio medarbetare. Enheten ansvarar för de myndighetsuppgifter som Svenska kraftnät har inom säkerhetsskydd och för verkets informationssäkerhet. Enheten är också sammanhållande i Svenska kraftnäts arbete med risk- och sårbarhetsanalyser och bedriver tillsyn. Säkerhetsenheten har även ansvaret för den säkerhetskontroll av personal inom elförsörjningen som Svenska kraftnät utför.

Du leder medarbetarna i deras arbete på ett coachande sätt. Du är stöd till medarbetarna i deras arbete, vad gäller medarbetarsamtal, uppföljning och feedback. Utöver det ansvarar du som chef även för säkerhetsenheten, och att utveckla och effektivisera processer och arbetssätt inom området som berör enheten. Du för utöver detta enhetens talan internt, samt även viss externt kontakt med andra organisationer i branschen.

I din roll som chef för säkerhetsenheten har du även ett nära samarbete med Svenska kraftnäts säkerhetsskyddschef som finns placerad direkt under generaldirektören, och har det övergripande verksamhetsansvaret i säkerhetsfrågor.Personliga egenskaper

För denna tjänst ser vi att du har goda ledaregenskaper och är erfaren av att leda förändring och utveckling. Du har en god samarbetsförmåga och är prestigelös i ditt sätt att arbeta. Som person är du noggrann och ambitiös. Du är även kommunikativ och bra på att uttrycka dig i tal och skrift. Du är strategisk och har ett coachande förhållningssätt till dina medarbetare.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på Svenska kraftnät med placering på huvudkontoret i Sundbyberg, med tillträde enligt överenskommelse.Ansökan

I denna rekrytering samarbetar Svenska kraftnät med HRM Affärsutveckling. Ansvarig konsult för detta är Emma Sehlstedt på HRM Affärsutveckling, emma@hrmab.se 070 522 88 72.

Intervjuer kommer att ske löpande, därmed önskar vi ta del av din ansökan så snart som möjligt. Tack!

Svenska kraftnät är den myndighet som ansvarar för att el-överföringssystemet är säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt – i dag och i framtiden. Det uppnår vi på kort sikt genom att övervaka elsystemet dygnet runt, och på lång sikt genom att bygga nya kraftledningar för att möta morgondagens elbehov. Svenska kraftnät är en myndighet som drivs i form av ett statligt affärsverk, och vi är organiserade i nio avdelningar och har omkring 600 medarbetare. Vårt huvudkontor och nationella kontrollrum ligger i Sundbyberg.
Publiceraddatum: 2017-04-19
Yrkesbenämning: Personalchef/HR-chef
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid tillsvidareanställningMånadslön - Fast lön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-19
Referens: hrm824
Webbplats: https://www.hrmab.se/jobb/824-chef-ledare-enhetschef-sakerhetsenheten-svenska-kraftnat/?pnty_src=arbetsformedlingen
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: HRM Affärsutveckling AB
Strandvägen 47
11456  Stockholm Sverige
Hemsida: http://www.hrmab.se/
  
Platsannons

Controller till myndighet i Sundbyberg

Jurek Rekrytering & Bemanning erbjuder ett komplett utbud av bemannings- och rekryteringstjänster. Vi rekryterar och hyr ut alltifrån studenter till yrkesverksamma akademiker med mångårig erfarenhet och specialistkompetens. Våra uppdrag är främst inom juridik, ekonomi, HR, marknad och administration.

Om verksamheten
Jurek Rekrytering &amp; Bemanning erbjuder ett komplett utbud av bemannings- och rekryteringstjänster. Vi rekryterar och hyr ut alltifrån studenter till yrkesverksamma akademiker med mångårig erfarenhet och specialistkompetens. Våra uppdrag är främst inom juridik, ekonomi, HR, marknad och administration.

Arbetsbeskrivning
För vår kunds räkning söker vi nu en Controller till en myndighet i Sundbyberg. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är;

- Löpande ta fram beslutsunderlag som rör verksamhetsplanering och uppföljning
- Arbeta nära ledning och övriga medarbetare
- Ha en samlad bild över mål och resultat för myndigheten utifrån befintliga och nya uppdrag
- Bidra till kvalitetssäkring av verksamheten
- Utgöra en nyckelresurs i arbetat med årsredovisningen

I arbetet ingår traditionell inkäkts- och kostnadsuppföljning, arbete med verksamhetsplanering och uppföljning, budgetarbete, bokslut och årsredovisning, prognosarbete, framtagande av beslutsunderlag, genomförande av utredningar samt redovisningsarbete.

Vem är du?
Till denna tjänst söker vi dig som har en högskole/universitetsexamen inom ekonomi och minst tre års erfarenhet av rollen som Controller. Du tycker om att arbeta brett och självständigt och trivs med att tillhöra ett team där du bidrar med positiv energi. Detta är till en början ett föräldravikariat fram till årsskiftet, men för rätt person finns det stora chanser till förlängning. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av ekonomiarbete inom statlig verksamhet och har goda kunskaper i bokföringssystemen Agresso och Visma.

Du erbjuds
En utmanande och spännande roll hos en myndighet som arbetar för att alla ska ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället och kunna ta del av mänskliga rättigheter. Detta är till en början ett föräldravikariat med omgående start och fram till den sista januari 2018. För rätt person finns det stora möjligheter till förlängning och utveckling hos företaget. Vid frågor gällande tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Victoria Dall på victoria.dall@jurek.se. Välkommen med din ansökan via www.jurek.se. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.

Start:
Omgående

Lön:
Enl. ök

Sista ansökningsdag
Intervjuer sker löpande
Publiceraddatum: 2017-04-19
Yrkesbenämning: Controller
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreHeltidHeltid VisstidFast lön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-19
Referens:
Webbplats: http://www.jurek.se/ansok/9850DADC-2B25-4134-8186-0BA6043A3D00?src=AMS
Epostadress:
Övrigt: Ansöker gör du genom att använda länken nedan.
Arbetsplats: 
Adress: Jurek Rekrytering & Bemanning AB
Biblioteksgatan 11
11146  Stockholm Sverige
Hemsida: http://www.jurek.se/
  
Platsannons

16555 Träning/Rehab intresserad assistent, gärna studerande sjukgymnast

Träning/Rehab intresserad assistent

 

Pigg och glad man med en förvärvad hjärnskada och som har gjort stora framsteg i sin rehabilitering söker personlig assistent.

Jag bor i Sundbyberg med min fru i en ljus och trevlig lägenhet med närhet till kommunikationer såsom tunnelbana, pendeltåg, bussar och tvärbana.

Jag söker dig som är positiv, aktiv och villig att hjälpa mig i min fortsatta rehabilitering. Jag tränar på gym två dagar i veckan. Du bör ha god kroppskännedom och vara intresserad av träning.

Det finns även möjlighet att få följa med på resor eftersom jag tycker om sol och värme.

Arbetstiden är förlagd dagtid.

Goda kunskaper i svenska språket krävs.

 


Särnmark Assistans är en servicepartner inom personlig assistans. Verksamheten startades 1992 av Mikael Särnmark och Cecilia Ekholm. Vi tror på individuella lösningar och på människans förmåga att göra egna prioriteringar. Vår ambition är att göra det möjligt för människor att bestämma över sina liv.
Publiceraddatum: 2017-04-19
Yrkesbenämning: Personlig assistent
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareDeltid Deltid/ Ej specificeratIndividuell lönesättning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-19
Referens:
Webbplats: http://web106.reachmee.com/ext/I020/792/main?site=2&validator=5ef73f8faf9c3ef96328bdf02eba5fea&lang=SE&rmpage=job&rmjob=1550%26pp%3D3
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Särnmark Assistans AB
Box 1393
17127  Solna Sverige
Hemsida: http://www.sarnmark.se
  

Platsannons

KUNDFOKUSERAD LINUXTEKNIKER SÖKES TILL SVERIGES TREVLIGASTE DRIFTLEVERANTÖR

Gillar du Linux och vill arbeta med automatisering, genomtänkta lösningar och sitta i ett team av rutinerade och roliga kollegor med ett brinnande Linux-intresse så är Cloudnet stället för dig! Här får du möjlighet att jobba proaktivt och kvalitativt med spännande kunder där ett trevligt arbetsklimat internt är A och O. Vill du vidareutvecklas inom Linux och få tid till att grotta i komplexa problem från grunden? Sök tjänsten i dag!

OM TJÄNSTEN
Cloudnet arbetar med managed hosting på ett nytt sätt – där det viktigaste är kundens upplevelse samt relationen mellan Cloudnet, utvecklare och kunden. I en stimulerande arbetsmiljö utan missnöjda kunder, stela processer och brandsläckning kan du och dina kollegor arbeta proaktivt och leverera den premiumtjänst som är Cloudnets signum.

Företaget har funnits sedan 2010 och har nära samarbeten med webbyråer och utvecklingsbolag, där man tillsammans levererar den bästa hostingen som går att få. Kombinationen av utvecklare och servertekniker som fungerar som ett team mot kunderna ger unika möjligheter att förstå behov, hantera problem och leverera toppkvalitet. Det har gett Cloudnet många och spännande kunder inom de flesta områden som t.ex. e-handel, banker, appar, tidningar, börsnoterade bolag, myndigheter och politiska partier.

På Cloudnet arbetar man humana arbetstider, har ett trevligt klimat där man hjälper, stöttar och lär av varandra. Genom att ha roligt tillsammans, göra gemensamma aktiviteter och resor utanför jobbet fungerar samarbetet i teamet bättre.

Den här rekryteringsprocessen hanteras av Academic Work och Cloudnets önskemål är att alla samtal och mail kring tjänsten går till Academic Work.

ARBETSUPPGIFTER
Som tekniker kommer du tillsammans med teamet ta hand om servrar, felsöka och ge rådgivning åt kunder och partners om den bästa lösningen för era gemensamma kunder. Du som har kunskaper inom programmering kan även hjälpa till med vidareutveckling av interna verktyg. Eftersom Cloudnet är måna om att leverera tjänster i toppklass får de problem som uppstår ta den tid de tar att lösa, ett tankesätt som ger en bra långsiktighet och ger dig som tekniker ett roligt och utmanande jobb med arbetsro. Alla servrar kör Ubuntu och vanligaste språken bland kunderna är PHP, Python, Node.js och Ruby.

Tjänsten passar dig som vill arbeta i ett mindre företag där du får axla en bred, ansvarsfull och rolig roll. Då beslutsvägarna är korta har du en stor möjlighet att påverka och få stort inflytande på jobbet.

Är social och trivs med en kombination av det tekniska och en förståelse för vikten av bra relationer med kunder och samarbetspartners. Du är mycket tekniskt intresserad och har en stabil grund i och stort intresse av Linux.

Det är meriterande om du:


* Har kunskaper i Python, shell script, PHP, Node.js, Go eller andra språk.
* Har vana av webbhosting och Magento, Django, Drupal eller WordPress.
* Har erfarenhet av MySQL, Apache, Nagios, Nginx, Ansible, Puppet


Du trivs i en kommunikativ roll där du har en regelbunden dialog kring arbetet med såväl kollegor som externa parters.

VI SÖKER DIG SOM
Är social och trivs med en kombination av det tekniska och en förståelse för vikten av bra relationer med kunder och samarbetspartners. Du är mycket tekniskt intresserad och har en stabil grund i och stort intresse av Linux.

Det är meriterande om du:


* Har kunskaper i Python, shell script, PHP, Node.js, Go eller andra språk.
* Har vana av webbhosting och Magento, Django, Drupal eller WordPress.
* Har erfarenhet av MySQL, Apache, Nagios, Nginx, Ansible, Puppet


Du trivs i en kommunikativ roll där du har en regelbunden dialog kring arbetet med såväl kollegor som externa parter.

ÖVRIG INFORMATION


* Start: Omgående
* Omfattning: Heltid
* Placering: Sundbyberg, Stockholm
* Kontaktuppgifter: Rekryteringsadministratör Sofie Hillborg, 08 120 522 85


Sök tjänsten genom att klicka på Ansök nedan. Vi går igenom urvalet löpande och annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals-och intervjufasen.

Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa på stw01@academicwork.se under kontorstid. Skriv annonstiteln i rubriken och kopiera gärna in länken till annonsen i ditt mail. För generella funderingar kring din ansökan/vår rekryteringsprocess finns vi ofta tillgängliga i chatten här på webben under vardagar så hör gärna av dig där!

Academic Work är Home of the Young Professionals. Vi vänder oss till dig som är akademiker och fortfarande studerar på högskola/universitet, är nyutexaminerad eller har några års arbetslivserfarenhet. Hos oss kan du arbeta som uthyrd konsult på specifika kunduppdrag eller bli anställd direkt hos ett kundföretag via vår rekryteringsverksamhet. Läs mer på www.academicwork.se.

SKYDD FÖR DEN PERSONLIGA INTEGRITETEN När du skickar in din ansökan till Academic Work godkänner och samtycker du till att Academic Work behandlar dina personuppgifter enligt Personuppgiftslagen. Läs mer under vår PuL-sida.

INFORMATION OM FÖRETAGET
Cloudnet levererar en tjänst som heter Cloudnet Managed Platform till alla sina kunder. I tjänsten ingår virtuell server, övervakning, säkerhetskopiering, uppdateringar, rådgivning och support till fast månadskostnad och utan bindningstid.

Kontoret ligger i centrala Sundbyberg nära restauranger, pendeltåg, tunnelbana och tvärbana.

Läs mer på Cloudnet
Publiceraddatum: 2017-04-19
Yrkesbenämning: Systemadministratör
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreHeltidHeltid KontorstiderEnligt avtal
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-19
Referens: 14986079
Webbplats: http://www.academicwork.se/jobad/linuxtekniker-som-vill-arbeta-kundfokuserat-pa-sveriges-trevligaste-driftleverantor/14986079?apply=1
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Academic Work
St: Eriksgatan 121
11343  Stockholm Sverige
Hemsida: http://www.academicwork.se
  

Platsannons

Våra säljare ligger på ca 25tkr i månaden, de bästa över 40tkr!

Sjöhagens är verksamma inom installation & reparation inom kyla & värme mot konsument samt olika typer av underhållstjänster till privata fastighetsägare.

Just växer företaget så det knakar och söker säljare till vårt kontor i Danderyd,

Vi söker dig som enkelt kan kombinera kul på jobbet med att arbeta mot dina egna mål. Tjänsten är på heltid och ger en hög lön, vi är dessutom helt utan lönetak!

Vi söker dig med erfarenhet men så även dig utan erfarenhet. Vi erbjuder dig en utbildningar där produktfakta och säljövningar ingår, vi ger dig chansen att utvecklas och klättra i karriärs stegen samt höja din lön kraftigt.

Vad jobbar en säljare/bokare med?

Våra säljare/bokare ringer potentiella kunder samt varma kunder och marknadsför våra tjänster samt bokar in besök som vår personal på fält sedan följer upp. Därför söker vi just dig som har lätt för att prata samtidigt som du kan arbeta självständigt, innehar driv och gillar att utmana dig själv. Hårt arbete syns på lönekontot!

Låter det här intressant för dig så tveka inte på att skicka in din ansökan!
Publiceraddatum: 2017-04-19
Yrkesbenämning: Innesäljare
Antal platser: 2
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid Tills vidareFast + rörlig
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-06-23
Referens:
Webbplats: https://www.recruto.se/apps/ads/view/id/14148-sakvent-i-sverige-ab-sundbyberg-vra-saljare-ligger-p-ca-25tkr-i-mnaden-de-basta-over-40tkr/tracking/5
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Sjöhagens
BOX 1362
17227  Sundbyberg Sverige
Hemsida:
  

Platsannons

Säljare av byggprodukter

Du kommer att börja som innesäljare och steg för steg lära dig de olika produktgrupperna men för rätt person gör du snart uppsökande verksamhet och personliga besök. Du behöver vara självgående, och ha viljan att utvecklas tillsammans med företaget. Vi tror att du är en person med mycket egna idéer och viljan och drivet att genomföra dem!

Som våra nya säljare kommer du att ta hand om nuvarande kunder, bygga upp nya relationer utveckla nya försäljningsmöjligheter. Du ansvarar för att självständigt och fortlöpande planera och genomföra din uppsökande verksamhet där du kontinuerligt rapporterar till närmsta chef.
Vi har goda kontakter med stora och små byggentreprenörer, arkitekter och andra beslutsfattare inom byggbranschen.


Det är meriterande om du har dokumenterad försäljningsvana, byggnadsteknisk erfarenhet och ett etablerat kontaktnät inom i byggbranschen.

Vi vill att du har B-körkort, goda kunskaper i svenska i tal och skrift, kunskaper i finska och engelska är ett plus. Du bör känna dig bekväm med att arbeta med telefon som försäljningsverktyg samt ha ett gott affärssinne och ha god kunskap om officepaketet.

Du har erfarenhet från byggbranschen, kan diskutera och rekommendera i byggrelaterade frågor samt har ett stort engagemang för ditt arbete. Du har bra social kompetens och anpassar din kommunikation beroende på om du talar med inköpschefer för storföretag eller lägger in beställningar från våra leverantörer. För att du ska trivas och nå framgång hos oss har du lätt för att samarbeta, förstår vikten av långsiktiga relationer och arbetar målmedvetet. Du kommer ha en nära kontakt med både våra leverantörer och kunder. Att god service genererar nya möjligheter förstår du väl och du arbetar hårt för att uppnå både dina och företagets mål.


Inflexor inriktar sig på försäljning av kvalitetsprodukter till byggbranschen som CE-godkända rökluckor, rökluckor enligt EU-standard, CE-godkända brandventilatorer, galler, takljuskupoler, system för glasade entréer och ljusvalv, brunnar och utrustning för takläggare. Se mer på www.inflexor.se
Publiceraddatum: 2017-04-19
Yrkesbenämning: Innesäljare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-22
Referens: Säljare Inflexor
Webbplats:
Epostadress: j.engelhardt@weicon.se
Övrigt: Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Arbetsplats: 
Adress: INFLEXOR AKTIEBOLAG
Järnvägsgatan 5
17275  Sundbyberg Sverige
Hemsida: http://www.inflexor.se
  
Platsannons

Samordnare/kundansvarig inom assistans; Alminia AB; Stockholm

Rollen innebär att du ska vara den drivande kuggen i hjulet för kontorets utveckling och verksamhet samt spindeln i nätet kring våra kunder och medarbetare så att de får den i särklass bästa personlig assistans och service.

Arbetsuppgifter/kravspecifikation samordnare/kundansvarig

* Upprätta nya avtal
* Rekrytera medarbetare samt ansvara för schemaläggning och bemanning
* Ansvara för kundernas beslut och dokumentation
* Delta i säljorganisationen
* Delta i hälso- och arbetsmiljöarbetet
* Delta i APT möten
* Samt diverse kontorsarbete

Du bör ha några års erfarenhet av arbete som samordnare/kundansvarig inom Personlig Assistans.
Körkort är ett krav.
Vi välkomnar dig som är drivande, kommunikativ, handlingskraftig, organiserad, som kan hålla många bollar i luften, social och trivs i en företagskultur där man tar initiativ och är flexibel.

Maila din ansökan till ; jobb.sundbyberg@alminia.se

Arbetstider och omfattning:
Tillsvidare, sex månaders provtid.
Heltid, måndag - fredag (dagtid) samt beredskap

Tjänsten startar:
Enligt överenskommelse

Ersättning:
Månadslön, fast

Sista ansökningsdag: 2017-05-15

Varmt välkommen med din ansökan, löneanspråk, CV och Personliga Brev

Ange referens "Samordnare"

Arbetsgivare
Almina AB
Järnvägsgatan 26 A
172 35 SundbybergVi söker dig som har erfarenhet av att jobba som samordnare/kundansvarig inom funktionsnedsättning

Som person är du strukturerad, noggrann och självgående. Vi ser att du har lätt för att skapa långvariga relationer och har ett brinnande intresse för människor. För att lyckas i rollen så krävs det att du är social, servicemedveten och har en väl utvecklad samarbetsförmåga.


Alminia AB grundades 1995 och är assistansanordnare för personer med funktionshinder som har rätt till personlig assistent (enligt LSS och Socialförsäkringsbalken). Vi har ca 550 medarbetare i hela landet och finns på 11 orter i Sverige.

Alminia söker nu en samordnare/kundansvarig till vårt kontor i Stockholm
Publiceraddatum: 2017-04-19
Yrkesbenämning: Personaladministratör/Personalassistent
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidTillsvidare, efter 6 månaders provtid.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-15
Referens: "Samordnare"
Webbplats:
Epostadress: jobb.sundbyberg@alminia.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Alminia AB
Järnvägsgatan 26A
17235  Sundbyberg Sverige
Hemsida: http://www.alminia.se
  

Platsannons

Låssmed

I huvudsak kommer arbetet innefatta Montering, Service och felsökning av lås,larm, passagesystem ute hos våra kunder, även butiksarbete kan förekomma.

Vi söker en låssmed som har erfarenhet av att installera och serva allt förekommande i branschen. Du ska inneha B körkort samt kunna svenska flytande i tal och skrift, samt datavana. Vi ser gärna att du är serviceminded.

Norrmalms Lås är ett litet och personligt företag som har kunden i fokus, våra huvudområden är installation och service av lås, larm samt passagesystem i huvudsak hos företag och myndigheter.
Publiceraddatum: 2017-04-19
Yrkesbenämning: Låssmed/Låstekniker
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidDet är ett krav att du har kompetens inom detta yrke, samt B-körkort.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-19
Referens:
Webbplats:
Epostadress: ansokan@norrmalmslas.se
Övrigt: Om du ej har erfarenhet av det här yrket så slösa inte bort min tid eller din tid på en ansökan. Tack för visad hänsyn!
Arbetsplats: 
Adress: NORRMALMS LÅS AB
Tulegatan 61
17272  SUNDBYBERG Sverige
Hemsida: http://www.norrmalmslas.se
  

Platsannons

Servitör/Servitris sökes

Restaurang Tre Bröder söker nu social servitör/servitris med framåtanda.

Du behöver ha minst 3-4 års erfarenhet av arbete som servitör/servitris. Även kassavana krävs.

Du behöver kunna svenska och för att kunna ta beställningar och föra dialog med kunderna. Kunskaper i engelska är en merit.

Välkommen med din ansökan!

Mer info om vår fina restaurang hittar du på vår webplats:
http://3broder.se
Publiceraddatum: 2017-04-18
Yrkesbenämning: Servitör/Servitris
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareDeltidKvällspass mellan kl. 16 till 22 - 01.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-18
Referens:
Webbplats:
Epostadress: michel83isason@hotmail.co
Övrigt: Frågor om tjänsten ring Robert Isason telnr 073-6776403 Ansökan via mail eller kom förbi restaurangen med ditt CV/personligt brev.
Arbetsplats: 
Adress: Robert och Isac HB / Restaurang Tre Bröder

17265  SUNDBYBERG 
Hemsida: http://3broder.se/
  
Platsannons

Lärare textilslöjd/ev teknik Lilla Alby skola centrala Sundbyberg

Du siktar högt. Och har fötterna på jorden. Precis som vi.

Här på Lilla Alby skola, har vi stora visioner om framtiden och vill att du ska ha det likaså. Vi är idag en växande F-6 skola med ca 360 elever samt fritids och fritidsklubb. Vi har sedan två år tillbaka ett nytt trivsamt skolhus för att möta vårt växande behov och skolan beräknas kunna ta emot ca 420 elever. Vår verksamhet utgår från en helhetssyn där trygghet, arbetsglädje och respekt ses som en förutsättning för lärande och utveckling. Skolan ligger centralt i Sundbyberg med närhet till tvärbana, buss, tunnelbana och pendeltåg.

Som lärare i textilslöjd, eventuellt i kombination med ämnet teknik, kommer du att undervisa elever i åk 3-6. Du samverkar bl.a. med läraren i trä- och metallslöjd. 

I arbetsuppgifterna ingår planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av undervisningen enligt gällande styrdokument. Du deltar aktivt i skolans likabehandlings- och trygghetsarbete. Du samverkar med pedagoger och vårdnadshavare, och utvecklar Lilla Alby skola.

Vi vill att du ska ha lärarexamen och vara behörig i ämnet textilslöjd och eventuellt teknik för åk 3-6. Vi söker dig som har ett stort hjärta för elever och deras behov. Du ska ha ett inkluderande synsätt och förmåga att se hur den enskilde elevens behov bäst ska tillgodoses. Vi vill att du är mål- och resultatinriktad, har goda ledaregenskaper, är flexibel, kan samarbeta och strävar efter hela skolans bästa.

Befattningen är en tillsvidareanställning på del- eller heltid. Tillträde onsdag 16 augusti eller enligt överenskommelse. Skicka in din ansökan så snart som möjligt, intervjuer kommer att ske löpande. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.

Välkommen med din ansökan!
Publiceraddatum: 2017-04-18
Yrkesbenämning: Lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareDeltid Deltid/ 50-100%Fast lön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-11
Referens:
Webbplats: http://www.sundbyberg.se/om-sundbyberg/jobba-i-sundbybergs-stad/lediga-jobb.html?rmpage=job&rmjob=1956%26pp%3D8
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Sundbybergs stad
Humblegatan 19-23
17239  Sundbyberg Sverige
Hemsida: http://www.sundbyberg.se/om-sundbyberg/jobba-i-sundbybergs-stad/lediga-jobb.html
  
Platsannons

Ursvikskolan söker administratör

Du gillar struktur. Och är full av idéer. Precis som vi.

Här på Ursvikskolan F-6 arbetar vi för att kontinuerligt vidareutvecklas och siktar högt på att bli en skola i toppskick! Under detta läsår har vi blivit fler och växer något ytterligare till nästa läsår. Vi vidareutvecklar vår verksamhet genom att bland annat skapa en flexibel organisation med barnens bästa i fokus. Vi har höga förväntningar på våra elever och på oss själva som medarbetare på Ursvikskolan. Vi växer och utvecklas vidare genom att bland annat stärka skolans elevstödjande- och skolledarorganisation.

Som administratör kommer du att arbeta på Ursvikskolan F-6 med administrativa, ekonomiska samt samordnande arbetsuppgifter.

Dina arbetsuppgifter innebär bland annat elev- och betygsregistrering, ansvar för vår expedition där du möter både elever, personal och vårdnadshavare. Vikariebemanning, ekonomiuppföljning och fakturahantering kommer att vara viktiga delar i ditt arbete. Du planerar och arbetar med skolans övergripande administrativa arbete.       

Vi vill att du har en högskoleutbildning inom relevant område och/eller kvalificerad erfarenhet inom administration och ekonomi. Erfarenhet av att arbeta i en kommun och inom skolverksamhet är meriterande. Du behärskar IT som redskap i din vardag och har erfarenhet av Procapita och liknande system. För att lyckas i uppdraget är du strukturerad, ansvarstagande, har en god samarbetsförmåga samt tar egna initiativ och arbetar självständigt. För oss är det professionella bemötandet av stor betydelse. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Befattningen är en tillsvidareanställning på deltid, tillträde efter överenskommelse, dock senast 10 augusti. Vi vill ha din ansökan senast den 20 maj. Intervjuer kommer att ske löpande.

Välkommen med din ansökan!
Publiceraddatum: 2017-04-18
Yrkesbenämning: Skolassistent
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareDeltid Deltid/ Deltid 75 %Lön enligt avtal
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-18
Referens:
Webbplats: http://www.sundbyberg.se/om-sundbyberg/jobba-i-sundbybergs-stad/lediga-jobb.html?rmpage=job&rmjob=1961%26pp%3D8
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Sundbybergs stad
Ursviksvägen 99 B
17446  Sundbyberg Sverige
Hemsida: http://www.sundbyberg.se/om-sundbyberg/jobba-i-sundbybergs-stad/lediga-jobb.html
  
Platsannons

Fritidspedagog/Förskollärare fritidssamordnare Risöskolan grundsärskola

Du kan väcka intresse. Och stilla nyfikenhet. Precis som vi.

Risöskolan är en grundsärskola åk F-9. Våra elever läser enligt grundsärskolans ämnen och/eller träningsskolans ämnesområden. Vi som arbetar är en positiv och engagerad personalgrupp som har fokus på eleven både som individ och i grupp.

Som fritidspedagog/förskollärare arbetar du både i klass och på fritidshem. Som fritidssamordnare har du huvudansvaret för ett av våra fritidshem, handledning av elevassistenter och ett ansvar för helhet i hela huset tillsammmans med andra.

Dina arbetsuppgifter innebär att du som fritidssamordnare har huvudansvaret för organisering, planering, genomförande och uppföljning av undervisningen på fritidshemmet för åk F-9 elever. Du ansvarar för att aktivt arbeta med implementeringen av fritidshemmets uppdrag samt aktivt delta i hela skolans arbete med gällande styrdokument. Under skoltid arbetar du i klass med eleverna.

Vi vill att du är förtrogen med fritidshemmets uppdrag och grundsärskolans styrdokument, har kunskap och erfarenhet av arbete i grundsärskolan/träningsskolan och att du kan leda ett arbetslag mot verksamhetens mål.
Du är en behörig fritidspedagog/förskollärare och erfarenhet att leda vuxna. Personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga och förmåga att lösa konflikter är värdefulla. Du är tydlig i din kommunikation och kan uttrycka dig väl på svenska både i tal och skrift.  Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper som matchar med arbetslaget.
Vi erbjuder arbetskläder för uteverksamhet under vintern, handledning i arbetslaget en gång i månaden under skolåret, samt ett härligt team att arbeta tillsammmans med.

Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde 7 augusti 2017 eller enligt överenskommelse. Ansök senast den 12 maj 2017. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.

Välkommen med din ansökan!

 

Vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Publiceraddatum: 2017-04-18
Yrkesbenämning: Lärare i fritidshem/Fritidspedagog
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid Heltid/ Ej specificeratEnligt avtal
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-12
Referens:
Webbplats: http://www.sundbyberg.se/om-sundbyberg/jobba-i-sundbybergs-stad/lediga-jobb.html?rmpage=job&rmjob=1968%26pp%3D8
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Sundbybergs stad
Sundbybergs stadshus Tuuli Eriksson ÖstraMadenväg4
17292  Sundbyberg Sverige
Hemsida: http://www.sundbyberg.se/om-sundbyberg/jobba-i-sundbybergs-stad/lediga-jobb.html
  

Platsannons

Biträdande rektor till Kulturama Grundskola i Sundbyberg

Medborgarskolan finns över hela landet och våra kurser och kulturaktiviteter engagerar varje år närmare en miljon deltagare. Vår verksamhet är öppen för alla. Vår ambition är att stimulera till kunskapssökande, eget skapande och samhällsengagemang. Vi förenar trivsamma lärandeformer med höga krav på kvalitet och kompetens.

Medborgarskolan Stockholmsregionen är en ideell förening som förutom traditionell folkbildning även bedriver förskola, grundskolor, gymnasier, eftergymnasiala utbildningar, yrkesutbildningar (YH-utbildning och KU-utbildning) samt företagsutbildningar.

Läs mer om Medborgarskolan Stockholms verksamheter på www.medborgarskolan.se/stockholm


Kulturama Grundskola i Sundbyberg söker biträdande rektor.

Bakgrund
Kulturama Grundskola, Sundbyberg är en grundskola, år 4-9, med ca.450 elever.

Vår skola är en estetisk skola med inriktningarna ”Bild och Form”, ”Musikal” samt ”Musik och Sång”. Personalen består av ett 50-tal engagerade lärare med stor vilja att samarbeta och med många kreativa förmågor. En mycket positiv lärarkår som skapar stor trivsel. Vi har funnits i Sundbyberg sedan 2008 och har byggt upp en väl fungerande skola. Nu söker vi dig som har god kännedom om grundskolans kärnverksamhet, läroplan och kursplanemål. Du ser vinster av att arbeta med de estetiska lärprocesserna för att skapa en god lärmiljö med målet att hjälpa alla våra elever till full måluppfyllelse. 

Beskrivning av fokusområden för tjänsten
I samarbete med rektor är du med i det strategiska arbetet på vår skola. Du är delaktig i tjänstefördelning, schemaplanering, schemaläggning och uppföljning av tjänster, riktvärden och arbetstidsschema. Du har övergripande ansvar för åk 4 – 6 samt nationella prov, språkval och modersmålsundervisning. Du är delaktig i skolans verksamhet såsom elevråd, föräldramöten, föräldraråd. Du deltar i EHT-arbetet och är självklart delaktig i produktioner och när det gäller informationskvällar/ Öppet Hus.

Samverkan
Kulturamaskolorna ägs av det icke vinstdrivande studieförbundet Medborgarskolan i Stockholm (MBSK) och som biträdande rektor ingår du i vårt Skolledarforum  för Kulturamas grundskolor som leds av skolchefen.

Kvalitet
Du kommer bidra till skolans systematiska kvalitetsarbete där du är med i analysarbetet och tillsammans med rektor säkrar skolans utvärderingsprocesser.

Ekonomi
Tillsammans med rektor medverkar du i budgetprocessen och är ansvarig i skolans ekonomiuppföljning. Detta för att tillskapa en stabilitet och långsiktig överlevnad.

Personalansvar
Du ansvarar för tillhörande personal (fördelat mellan rektor och biträdande rektor). I ansvaret ingår medarbetarsamtal på grupp och individnivå. Även resultatsamtal lönesättning ingår.

Kvalifikationer
Vi söker dig med stort engagemang, pedagogisk erfarenhet och god administrativ förmåga att organisera och strukturera ditt arbete.

Egenskaper
Du är en positiv visionär med goda ledaregenskaper och har erfarenhet av liknande uppdrag. Du är utåtriktad och lätt att samarbeta med. Du är mål- och resultatinriktad och vill driva skolans utveckling framåt. Du är självgående och ser det som en utmaning att bygga vidare på Kulturamaskolorna och utvecklingen av Grundskolan.

Kulturama är en del av Medborgarskolan Stockholmsregionen, som också är huvudman för bl a Kulturama gymnasium, Påhlmans gymnasium, Påhlmans Handelsinstitut samt Stockholms Tillskärarakademi och Tillskärarakademins gymnasium.
Läs mer på www.medborgarskolan.se samt på www.kulturama.se
Publiceraddatum: 2017-04-18
Yrkesbenämning: Biträdande rektor
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidTillsvidare 100 %Vi tillämpar individuell lönesättning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-15
Referens:
Webbplats: http://www.medborgarskolan.se/det-ar-nagot-speciellt-med-vara-kursledare/jobb/?rmpage=job&rmjob=396%26pp%3D6
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Medborgarskolan
Box 19193
10432  Stockholm Sverige
Hemsida: http://www.medborgarskolan.se/
  
Platsannons

Enhetschef Rådgivning, Sundbyberg

Tjänsten ligger under segmentet Healthcare & Seniors och är placerad inom Sodexo Hjälpmedelsservice Hallonbergen. Sodexo AB´s ambition är att vara marknadsledare inom hjälpmedelsservice och vara kända som en kunnig och trovärdig leverantör med nöjda brukare, förskrivare och kunder. Inom Hjälpmedelsservice i Hallonbergen arbetar ca 100 personer med olika kompetens.

Som enhetschef för rådgivning har man en arbetsledare och en gruppledare till sin hjälp att leda och fördela arbetet för våra hjälpmedelskonsulenter. Dessa ansvarar för information, rådgivning, utbildning och hjälp med utprovning till förskrivare.

Vem är du?


• Du delar våra värderingar
• Analytisk, strukturerad, initiativrik och noggrann
• Processorienterad helhetssyn och överblick
• Affärsinriktad, kund- och serviceorienterad
• Målmedveten och resultatinriktad
• God kommunikationsförmåga i alla led, kunna uttrycka sig väl i både skrift och tal
• Lätt för att samarbeta och en god lyssnare

Hur ser din arbetsdag ut?


• Enhetschef med ekonomi- och personalansvar för Enhet Rådgivning
• Utveckling och förbättring av enhetens flöden och processer i samklang med övriga delprocesser inom Hjälpmedelsservice Hallonbergen
• Ansvara för mätning och analys av produktionsmål
• Medverka i utvecklingen av vårt affärssystem
• Samverkan med andra enheter inom distrikt Logistik
• Medlem i distriktets ledningsgrupp

Kvalifikationer


• Högskoleutbildning med inriktning på hälso-och sjukvård
• Ledarskapsutbildning
• Körkort klass B 

Anställningsform och arbetstider:
Tillsvidareanställning, heltid, dagtid

Har du frågor kontakta:
Lena Jansson, Distriktschef e-mail lenaA.jansson@sodexo.com

Din ansökan vill vi ha senast den 5 maj 2017

Ansökan kan endast göras via vår hemsida
Publiceraddatum: 2017-04-18
Yrkesbenämning: Enhetschef, hälso- och sjukvård
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid Heltid/ Ej specificeratLön enligt kollektivavtal
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-05
Referens:
Webbplats: http://se.sodexo.com/home/jobba-hos-oss/lediga-tjanster.html?rmpage=job&rmjob=2220%26pp%3D8
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Sodexo AB
Rissneleden 6, 174 53 Sundbyberg
17453  Sundbyberg Sverige
Hemsida: http://www.sodexo.se
  
Platsannons

Sommarvikarier till Sundbybergs hemtjänst

Du vill ge människor en bra vardag. Och ett rikare liv. Precis som vi.

Här på den kommunala hemtjänsten i Sundbybergs stad är vi tre hemtjänstgrupper som är indelade i sex områden. Vi ansvarar för att alla våra kunder får sina biståndsbedömda insatser utförda enligt deras önskemål och behov. 

Vårt motto: "Mänskliga möten – Vi bryr oss" ska genomsyra verksamheten och alla möten ska präglas av värme, lyhördhet, respekt och engagemang.

Anställd som sommarvikarie kommer du att arbeta i arbetsgruppen vid under ordinarie personals sommar semestrar tillsammans i gruppen utför ni omsorgsarbete hemma hos kunden samt svarar på larm. 

Dina arbetsuppgifter är att ha ett helhetsansvar för kundens välmående vilket bl. a. innebär: hjälp med personlig hygien, matlagning, svarar på larm.

Vi vill att du är verksam inom vård och omsorg. Meriterande är om du är utbildad undersköterska. Krav är att du har B-körkort och även har körvana. God kunskap i svenska språket är ett krav. 

Viktigt är att du har ett genuint intresse och engagemang för äldre människor i behov av omvårdnad. Du ska kunna arbeta självständigt men också trivas med att samarbeta med andra. Andra egenskaper vi värdesätter högt är personlig mognad, flexibilitet samt serviceförmåga.

Befattningen är en tidsbegränsad anställning som vikarier under sommaren. Dag/kväll samt natt.

Vi vill ha din ansökan med CV och personligt brev via knappen Ansök nedan senast den 27 maj. För frågor är du välkommen att kontakta Gruppchef Therese Johansson.

Välkommen med din ansökan!
Publiceraddatum: 2017-04-18
Yrkesbenämning: Undersköterska, hemtjänst och äldreboende
Antal platser: 20
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
11 dagar - 3 månaderHeltid Heltid/ Ej specificeratMånadslön som sommarvikarier
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-27
Referens:
Webbplats: http://www.sundbyberg.se/om-sundbyberg/jobba-i-sundbybergs-stad/lediga-jobb.html?rmpage=job&rmjob=1817%26pp%3D8
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Sundbybergs stad
Prästgårdsgatan 36
17232  Sundbyberg Sverige
Hemsida: http://www.sundbyberg.se/om-sundbyberg/jobba-i-sundbybergs-stad/lediga-jobb.html
  
Platsannons

Brinner du för ledarskap och vill utvecklas?

Viasat Field Sales arbetar ute på fältet och vi söker en Teamleader till vårt starka team. Att jobba som Team Leader har tydliga inslag av entreprenörskap. Du blir en ledare och säljare av marknadens mest underhållande produkt.

Rollen som Teamleader

Vi tror på ett deltagande ledarskap och därför arbetar du både med egen försäljning ute på fält och med att bygga upp ditt team. Du kommer att rekrytera, planera och strukturera arbetet, coacha och motivera teamet. Du ansvarar för mål och rapporterar till Area Sales Manager. För att ge dig optimala förutsättningar kommer du genomgå en sälj­ samt ledarskapsutbildning genom Viasat Academy. För den som verkligen utmärker sig erbjuds även chansen att utöka sina säljkunskaper via samarbetet med IHM Business School.

Viasat erbjuder dig


• Marknadens mest underhållande produkt
• Marknadens högsta provisioner
• Möjlighet att vara på plats vid stora film- och sportevenemang, såsom Champions League, Premier League eller filmfestivaler!

Vem söker vi?


• Du har erfarenhet av försäljning, och drivs av att leda andra
• Du drivs av en hög ersättning för hårt jobb med provision och bonus
• Mycket goda kunskaper i svenska både i tal och skrift
• Du har körkort och tillgång till egen bil

Intresserad?

För rätt person innebär denna mycket attraktiva tjänst ett bra karriärskliv och goda möjligheter att utvecklas inom Viasat och MTG.

Tycker du att det låter intressant, och vill göra en spännande resa – då är vi intresserade av dig.

Ansök genom att klicka på länken här: http://hpr.to/j1201

För med info kontakta ansvarig rekryterare Adam Ahlbom på tel. 073 699 17 10. På Viasat Field Sales tillämpar vi utdrag ur belastningsregistret under rekryteringsprocessen.
Publiceraddatum: 2017-04-18
Yrkesbenämning: Teamledare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreHeltid Heltid/ Ej specificeratRörlig lön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-04-30
Referens:
Webbplats: http://web103.reachmee.com/ext/I006/508/main?site=26&validator=def475e625ae7c3f47c9b54a049d779f&lang=UK&rmpage=job&rmjob=2167%26pp%3D9
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Viasat
Ringvägen 52
10462  Stockholm Sverige
Hemsida: http://www.mtg.se
  
Platsannons

Hälsopedagog till Träffpunkten Allén

Du gillar struktur. Och är full av idéer. Precis som vi.

Här på Träffpunkten Allén erbjuder vi seniorer boende i Sundbyberg att delta i fysiska och sociala aktiviteter med gästen i fokus. Verksamheten är en öppen mötesplats och finns i nya fina lokaler i centrala Sundbyberg.

Som hälsopedagog kommer du med din kompetens och ditt engagemang bidra till fortsatt utveckling av vår verksamhet genom att arbeta hälsoinriktat och främja gemensamma fysiska aktiviteter samt öka den sociala gemenskapen bland våra gäster.

Dina arbetsuppgifter är att planera, leda, utvärdera och dokumentera aktiviteterna utifrån verksamhetens mål samt marknadsföra och informera om hälsoverksamheten.

Vi vill att du är utbildad och behörig hälsopedagog. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med äldre och av att leda aktivitetsgrupper. Du ska ha god datorvana och vara van vid att dokumentera samt god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Som persom är du en målinriktad, kreativ och lösningsorienterad person som gillar att se utanför boxen för att hitta nya innovativa idéer för en ständigt pågående utveckling. Du ska kunna arbeta självständigt men också ha god samarbetsförmåga. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Befattningen är ett vikariat på heltid i ett år. I dag är det två hälsopedagoger anställda varav en går på mammaledighet i sommar. Tillträde i mitten av augusti eller enligt överenskommelse. Annonsen är öppen fram till 19 maj 2017. Intervjuer sker kontinuerligt vilket kan medföra att tjänsten är tillsatt innan ansökningstiden löpt ut.

 

Välkommen med din ansökan!

Vi tar inte emot ansökningar via e-post.

Vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Publiceraddatum: 2017-04-18
Yrkesbenämning: Hälsopedagog
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreHeltidVikariat ett år enligt överenskommelse HeltidEnligt överenskommelse
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-19
Referens:
Webbplats: http://www.sundbyberg.se/om-sundbyberg/jobba-i-sundbybergs-stad/lediga-jobb.html?rmpage=job&rmjob=1963%26pp%3D8
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Sundbybergs stad
Vasagatan 9 17267 Sundbyberg
17267  Sundbyberg Sverige
Hemsida: http://www.sundbyberg.se/om-sundbyberg/jobba-i-sundbybergs-stad/lediga-jobb.html
  
Platsannons

Lärare i matematik och Naturorienterande ämnen/ Teknik

Inför läsåret 17/18 söker dig som vill behörig lärare i Matematik /No/Teknik och som vill arbeta tillsammans med oss på Kulturama grundskola Sundbyberg. Det är i nuvarande tjänstefördelning en tjänst Ma/NO/Tk med undervisning i en årskurs och en tjänst enbart undervisning NO/Tk i två årskurser, men det finns möjlighet till förändring av denna uppdelning inför kommande läsår.
Förutom undervisning, med för- och efterarbete samt bedömning, är du med i ämneslaget Ma och /eller No som möts till ämnesmöten varje vecka.
Ämneslaget är viktigt hos oss, vi hjälper varandra att utvecklas vidare både praktiskt och teoretiskt. Vi hart ett bra samarbete ämneslärare emellan, år 4-9 tillsammans med speciallärare i matematik . Vi har deltagit i Matematiklyftet och jobbar vidare med att utveckla det praktiska arbetet och stärka den röda tråden i vår undervisning. När det gäller NO-undervisningen är vi intresserade av dig som vill utveckla ämnet och ser möjligheter med samverkan över ämnesgränsen. Som lärare hos oss ingår i ett arbetslag, som träffas regelbundet och du har mentorsansvar för en klass tillsammans med en med-mentor. Du deltar i skolans produktioner t.ex. Julshow, där skolans estetiska profilämnen ligger till grund för arbetet.Har du frågor kring detta arbete kontakta oss på skolan så kan vi berätta mer. Kontakten förmedlas gm. rektor.Vi söker dig som är behörig lärare i Ma/No/Teknik år 6-9. Vi kommer att tillsätta två tjänster inför läsåret 17/18. Är ni redan ett fungerande team har ni möjlighet att söka dessa tjänster för att tillsammans planera undervisningen för berörda elever. Vi har en grundplanering som finns att utgå ifrån men Du har möjlighet att lägga upp undervisningen utifrån dina egna erfarenheter och idéer. Vi önskar att du vill vara med i vårt team som bidrar till fortsatt ämnesutveckling
Som lärare på Kulturama är du med i ett arbetslag tillsammans med kollegor som undervisar i samma årskurs. Arbetslaget träffas varje vecka. Mentorskap ingår i tjänsten. Låter detta intressant är du välkommen med din ansökan.
Har du frågor kontakta oss på skolan så kan vi berätta mer. Kontakten förmedlas gm. rektor.Kulturama Grundskola Sundbyberg är en grundskola år 4-9 med estetisk profil. Våra inriktningar är Bild och Form, Musikal samt Musik & Sång. Vi har c:a 460 elever fördelat på tre parallellklasser/ åk. Våra elever är en kreativ skara ungdomar som kommer från ett stort upptagningsområde, intresset för våra profiler är den gemensamma nämnaren vilket skapar en mycket god sammanhållning på skolan. Vår personalgrupp består av 55 personer med stort engagemang. Tillsammans skapar vi bra grund för elevernas lärande och en trygg skolmiljö. Är du nyfiken på vår skola gå in på vår hemsida; www.kulturama.se/grundskolor/sundbyberg eller besök vår Facebooksida Kulturama Sundbyberg.
Publiceraddatum: 2017-04-18
Yrkesbenämning: Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Antal platser: 2
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-01
Referens:
Webbplats:
Epostadress: kicki.bothen@kulturama.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Kulturama Grundskola
Box 19193
10432  Stockholm Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Arbetsledare inom marknadsföring &amp; event. 75%

I ditt arbete ingår det marknadsföring och ledarskap, men du måste också vara en morgontidig och noggrann person!

Vi söker någon som passar in och kompletterar vårt team av unga arbetsledare. Vi söker dig som har lätt att ta kontakt med folk, har ett öga för marknadsföring och som alltid är nära ett leende. Tjänsten är på 75% och är framförallt förlagd tidig morgon till tidig eftermiddag.

Vi är ett event och samplings-företag som samarbetar nära vår största morgontidning, och genomför framförallt utdelningar av gratisprodukter ute på stan! Vi har för tillfället en ledig plats i vårt arbetsledarteam – och förutom en strålande personlighet så behöver du inga förkunskaper!
Publiceraddatum: 2017-04-18
Yrkesbenämning: Teamledare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareDeltid60%-80%
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-02
Referens:
Webbplats:
Epostadress: stockholm@backupevent.se
Övrigt: Skicka din ansökan med ämnet "Arbetsledare STHLM" till stockholm@backupevent.se
Arbetsplats: 
Adress: BACKUP EVENT AB
Kavallerivägen 24
17458  Sundbyberg Sverige
Hemsida: http://www.backupevent.se
  
Platsannons

Sampling- &amp; Eventpersonal sökes i Stockholm

Vi söker dig som gillar att marknadsföra! Backup Event utför utdelningar av gratisprodukter, flyers och anordnar olika typer av event. Arbetspassen är ofta förlagda till t-banelinjer i Storstockholm i rusningstrafiken morgon, middag och kväll.

Du är: trevlig, glad och social! Du söker ett extrajobb att kombinera med ditt övriga liv, din skola eller ditt brinnande intresse för X!

Vi söker dig som inte är rädd för att synas och höras och som gärna skapar kontakt med nya människor. Du är en ansvarsfull och är en teamplayers som alltid har nära till ett leende.

Backup Event är sen många år samarbetspartner till Metro och genomför rikstäckande utdelningar av gratisprodukter, flyers och genomför event av olika slag. För mer info om oss:

Hemsida: www.backupevent.se
Facebook: www.facebook.com/backupevent
Publiceraddatum: 2017-04-18
Yrkesbenämning: Samplingspersonal
Antal platser: 10
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-02
Referens:
Webbplats:
Epostadress: stockholm@backupevent.se
Övrigt: Ansök genom att skicka ett mail med titel "Stockholm Event" till stockholm@backupevent.se
Arbetsplats: 
Adress: BACKUP EVENT AB
Kavallerivägen 24
17458  Sundbyberg Sverige
Hemsida: http://www.backupevent.se
  

Platsannons

Projektledare till Barn- och Ungdomsjour på Teckenspråk projekt

Om projektet

“Barn- och Ungdomsjour på Teckenspråk” är ett treårigt projekt finansierat av Arvsfonden. Projektet har som mål att skapa en jourverksamhet på teckenspråk som senare kan bedrivas i någon annans regi. Någon som har förutsättningar att skapa en stabil och långsiktig stödverksamhet.

Om tjänsten

Vi söker nu en projektledare till vårt projekt. Som projektledare kommer du ha ett övergripande ansvar för projektet och projektgruppen. Detta innebär att du ska tillsammans med två projektmedarbetare ansvara för projektets löpande arbete med att utveckla och utforma opinionsbildande arbeta för vår målgrupps rättigheter till tillgänglighet för alla barn och unga i den här målgruppen. Du har även ansvar för att driva projektet framåt, att konkretisera och implementera projektplanen samt att följa upp de mål som satts för projektet. Du ska vara driven och självgående i ditt arbete samtidigt som du är uthållig och engagerad när du arbetar strukturerat. God samarbetsförmåga och hög integritet är givna egenskaper hos dig som söker. Du arbetsleds av Sveriges Dövas Ungdomsförbunds generalsekreterare samt har projektets styrgrupp med representanter från olika organisationer bland annat vår samarbetspartner Unizon som bollplank och stöd i ditt arbete.

För att jobba som projektledare hos oss krävs att du

- har egen erfarenhet av att vara döv eller hörselskadad
- kan svenskt teckenspråk
- har erfarenhet av ideell sektor (företrädelsevis från organisationer som jobbar med funktionalitet och/eller unga)
- är initiativtagande och självgående
- delar och arbetar för våra värderingar och är eller blir medlem hos vårt ungdomsförbund.
- gillar kontakter med nya människor
- är stresstålig och van att arbeta under press samt är tålmodig och lugn

Meriterande

Det är dessutom meriterande om du har någon eller flera av dessa kompetenser eller erfarenheter:

- kunskap om barnrätt och ungdomsperspektiv
- har gått socionomutbildning eller är nyexaminerad
- erfarenhet av att arrangera och hålla utbildningar i någon form av jour.
- erfarenhet av att arbeta i projekt med processer och målstyrning
- erfarenhet av att nätverka och bedriva påverkansarbete
- kunskap om webb och sociala medier
- har arbetat med utbildning via webb
- erfarenhet av att arbeta med unga
- erfarenhet av att arbeta nära medlemmar i en medlemsorganisation
- har kunskap eller har viljan att lära om målgruppen och viss förståelse för barnrätt och barnkonventionen (olika myndigheter, ha en förståelse för regelverk och system).

Eftersom vi är en ungdomsorganisation välkomnar vi särskilt unga sökanden.

Om organisationen

Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDUF) är en ideell organisation för döva och hörselskadade barn och ungdomar i Sverige som arbetar för att alla ska få samma möjligheter till delaktighet och inflytande i samhället på svenskt teckenspråk. Vi bevakar och driver frågor från förskola ända upp till högskolestudier, vi motsätter oss all form av diskriminering som uppstår på grund av normativa värderingar i samhället. Rätten till teckenspråk är kärnan i vårt intressepolitiska arbete. Vi har drygt 900 medlemmar i nio lokalföreningar.
Publiceraddatum: 2017-04-18
Yrkesbenämning: Projektledare: kultur, media, film
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreHeltidMer information Placeringsort: Sundbyberg, Stockholm Tillträde: enligt överenskommelse Omfattning: heltid. Anställningsvillkoren regleras i kollektivavtal KFO ideella organisationer-Unionen.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-18
Referens:
Webbplats:
Epostadress: ansokan@sduf.se
Övrigt: Rekryteringen sker löpande, skicka ditt personliga brev och CV till ansokan@sduf.se senast 10 maj. För frågor om tjänsten kontakta generalsekreteraren Alexandra Polivanchuk alexandra@sduf.se eller Skype: AlexandraSDUF (teckenspråk). Välkommen med din ansökan!
Arbetsplats: 
Adress: SVERIGES DÖVAS UNGDOMSFÖRBUND
Rissneleden 138
17457  Sundbyberg Sverige
Hemsida: http://alexandra@sduf.se
  
Platsannons

Lärare idrott och hälsa Grönkullaskolan

Här på Grönkullaskolan blickar vi framåt och söker lärare mot idott och hälsa till vårt lågstadie då vår nuvarande idrottslärare kommer att vara föräldraledig under hösten. Vi är inte den bästa skolan - men vi är en bit på väg! Mitt i Rissne, Sundbyberg, ligger Grönkullaskolan. Vi är en F-9 skola med ca 680 elever. Vi vill vara möjligheternas skola och tror på att våra elever kan bli vad de vill. Vi växer ytterligare vilket medför att vi behöver bli fler skickliga och engagerade medarbetare på skolan. På vår skola finns det riktigt bra undervisningssalar, en trevlig omgivning och en stark framtidstro. Våra elever kommer från olika skolbakgrund, men vi övertygade om att de förtjänar de bästa lärarna. Vi erbjuder dig en dynamisk och utvecklande arbetsmiljö tillsammans med våra andra skickliga lärare och medarbetare. Hos oss kan du göra skillnad!

Som idrottslärare på lågstadiet kommer du att undervisa våra elever i årskurs 1-3. Du ska vara väl förtrogen med skolans styrdokument och arbeta utifrån den senaste skolforskningen. Vi förväntar oss att du kan arbeta formativt och sätta ord på elevernas kunskapsutveckling. Du vet både var de befinner sig och vart de är på väg! Den pedagogiska kompetensen tillsammans med närliggande idrottsplats, basketplan, pitch, grönområden och en utrustad idrottshall gör att möjligheterna till hög kvalitet blir stor.

Vi vill att du är legitimerad lärare för undervisning i ämnet idrott och hälsa. Det är viktigt att du, precis som vi, har god samarbetsförmåga och är lojal med gemensamma beslut och arbetssätt. Vi vill att du är ansvarstagande, strukturerad och har helhetssyn. Dessutom brinner du för att arbeta med barn och ungdomar som både ger och tar mycket och tror på att du kan göra skillnad! På skolan arbetar vi med höga förväntningar och rimliga krav.

Befattningen är en visstidsanställning på heltid under perioden 2017-08-17 - 2017-12-21. Annonsen är öppen för ansökan tom 170502. Intervjuer sker kontinuerligt vilket kan medföra att tjänsten är tillsatt innan ansökningstiden löpt ut. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.

Väkommen med din ansökan!
Publiceraddatum: 2017-04-17
Yrkesbenämning: Idrottspedagog
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreHeltid Heltid/ Ej specificeratMarknadsmässig Friskvårdsbidrag
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-17
Referens:
Webbplats: http://www.sundbyberg.se/om-sundbyberg/jobba-i-sundbybergs-stad/lediga-jobb.html?rmpage=job&rmjob=1962%26pp%3D8
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Sundbybergs stad
Kasernvägen 5
17459  Sundbyberg Sverige
Hemsida: http://www.sundbyberg.se/om-sundbyberg/jobba-i-sundbybergs-stad/lediga-jobb.html
  

Platsannons

Välbetalt deltidsjobb, bli en del av vårt härliga säljarteam!

Sjöhagens är verksamma inom installation & reparation inom kyla & värme mot konsument samt olika typer av underhållstjänster till privata fastighetsägare.

Vi söker nya medarbetare till vårt säljteam. Vi är ett härligt team som arbetar med underhållstjänster för privata fastighetsägare och vi stortrivs med varandra. vi söker dig som är målmedveten och positiv. Här tycker vi att det är viktigt med en god laganda, och vi hjälper varandra sträva efter sina personliga mål. Tjänsten är på deltid under kvällar och vi har bra provision samt fast timlön.


Känner du dig träffad tveka inte och sök idag!
Publiceraddatum: 2017-04-17
Yrkesbenämning: Innesäljare
Antal platser: 2
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareDeltidDeltid Tills vidareFast + rörlig
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-14
Referens:
Webbplats: https://www.recruto.se/apps/ads/view/id/14393-sakvent-i-sverige-ab-sundbyberg-valbetalt-deltidsjobb-bli-en-del-av-vrt-harliga-saljarteam/tracking/5
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Sjöhagens
BOX 1362
17227  Sundbyberg Sverige
Hemsida:
  

Platsannons

Erfaren lärare, ex pensionerad- ma, sve, eng

Kunskapsugglan AB hjälper elever i grundskolan, gymnasieskolan, samt på KOMVUX, med studierna. Hjälpen kan ske i form av läxhjälp, eller annan studiehjälp.

Våra lärare är mycket erfarna och är pensionärer eller nära pensionsåldern. Lärarna har lång erfarenhet av att ha arbetat som lärare i den svenska skolan.

Vi söker nu en erfaren lärare som kan hjälpa en elev i Sollentuna med studierna i svenska, matte och engelska ca 2 timmar per vecka. Eleven går i årskurs åtta.

Kunskapsugglan arbetar med många uppdrag och vi hoppas att du som söker tjänsten även är intresserad av framtida undervisningsuppdrag åt oss. Dock är det givetvis upp till dig att bestämma hur många, samt vilka, uppdrag du vill jobba med.

Arbetsplats: vanligen hembesök hos elev

Beskrivning av arbetsuppgifter:
Vill du hjälpa skolelever med deras studier?

Kunskapsugglan AB söker erfarna lärare som vill hjälpa grund- och gymnasieskoleelever, samt KOMVUX-elever, med läxorna och övriga studier, eller förbereda dem inför kommande kurser.

Du bestämmer själv hur mycket du vill arbeta och beslutar tillsammans med eleven och elevens föräldrar när undervisningen skall ske.

Undervisningen sker genom hembesök hos elev.

Vi är övertygade om att erfarna lärares yrkeserfarenheter, gestaltade exempelvis i form av ämneskunskaper, men även i form av pedagogiska färdigheter, är ovärderliga för grund- och gymnasieelever som behöver hjälp med studierna.

Om du tycker att det hade varit roligt och stimulerande att fortsätta arbeta med barn och ungdomar och samtidigt få en extra inkomst vill vi gärna komma i kontakt med dig!

Beskrivning av kvalifikationer:
Vi ser gärna att du som söker arbetat under en längre tid som lärare i grund- eller gymnasieskolan, alternativt på KOMVUX. Du kan vara pensionerad. Alla typer av ämneskunskaper efterfrågas.

Ansökan lämnas via post, eller e-post.

Våra lärare är mycket erfarna och är pensionärer eller nära pensionsåldern. Lärarna har lång erfarenhet av att ha arbetat som lärare i den svenska skolan. Du arbetar genom hembesök i din hemkommun, eller i närliggande kommuner.

Arbetsplats: Vanligen hembesök hos elev. Annan plats kan förekomma.
Publiceraddatum: 2017-04-17
Yrkesbenämning: Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
Fast timlön. Reseersättning utgår. Du arbetar med detta uppdrag och, om du så önskar, fler uppdrag i framtiden. Uppdragen längd varierar och läxhjälpen utförs vanligen i elevens hem.Fast timlön. Reseersättning utgår.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-15
Referens:
Webbplats: http://kunskapsugglan.se/jobba-hos-oss/
Epostadress: info@kunskapsugglan.se
Övrigt: P.g.a. hög arbetsbelastning mottas ej ansökningar via telefon.
Arbetsplats: 
Adress: KUNSKAPSUGGLAN AB
Box 1031
22104  LUND Sverige
Hemsida: http://www.kunskapsugglan.se
  

Platsannons

Publiceraddatum: 
Yrkesbenämning: 
Antal platser: 
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
Ansökan: 
Sista ansökningsdag:
Referens:
Webbplats:
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress:

  
Hemsida:
  

Platsannons

Tjäna enkla pengar på deltid, bli en del av vårt säljteam!

Sjöhagens är verksamma inom installation & reparation inom kyla & värme mot konsument samt olika typer av underhållstjänster till privata fastighetsägare.

Vi söker nu nya positiva medarbetar till vårt säljteam. Vi söker dig som är driven och har vilja utvecklas, du behöver inte ha tidigare erfarenhet inom yrket. Här tycker vi det är viktigt att peppa varandra så alla kan växa och nå sina mål. deltid kvällar Tisdag-Torsdag med fast timlön samt hög provision.

Tveka inte sök idag !
Publiceraddatum: 2017-04-14
Yrkesbenämning: Innesäljare
Antal platser: 2
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareDeltidDeltid Tills vidareFast + rörlig
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-26
Referens:
Webbplats: https://www.recruto.se/apps/ads/view/id/14397-sakvent-i-sverige-ab-sundbyberg-tjana-enkla-pengar-p-deltid-bli-en-del-av-vrt-saljteam/tracking/5
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Sjöhagens
BOX 1362
17227  Sundbyberg Sverige
Hemsida:
  

Platsannons

Välbetalt deltidsjobb!

Sjöhagens är verksamma inom installation & reparation inom kyla & värme mot konsument samt olika typer av underhållstjänster till privata fastighetsägare.

Vi söker nya medarbetare till vårt säljteam. vi söker dig som är målmedveten och positiv. vi arbetar med underhållstjänster för privata fastighetsägare. Här kombinerar vi arbete med pingis ock xbox på rasterna. Vi är ett glatt gäng och vi söker en som vill bli en del av vårt härliga team. Deltid kvällar tisdag-torsdag , vi har har bra provision samt fast timlön.


Vill du bli en del av vårt team, tveka inte och sök idag !
Publiceraddatum: 2017-04-14
Yrkesbenämning: Innesäljare
Antal platser: 2
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareDeltidDeltid Tills vidareFast + rörlig
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-26
Referens:
Webbplats: https://www.recruto.se/apps/ads/view/id/14400-sakvent-i-sverige-ab-sundbyberg-valbetalt-deltidsjobb/tracking/5
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Sjöhagens
BOX 1362
17227  Sundbyberg Sverige
Hemsida:
  

Platsannons

Välbetalt och roligt deltidsjobb!

Sjöhagens är verksamma inom installation & reparation inom kyla & värme mot konsument samt olika typer av underhållstjänster till privata fastighetsägare.

Vi söker nya medarbetare till vårt säljteam. Vi är ett härligt team som stortrivs med varandra. Vi arbeta inom försäljning och marknadsföring. Hos oss är det alltid en positiv stämning med god gemenskap .Vi söker dig som är glad och positiv samt målmedveten. Tjänsten är på deltid under kvällar, bra provision samt fast timlön.Känner du dig träffad tveka inte och sök idag!
Publiceraddatum: 2017-04-14
Yrkesbenämning: Innesäljare
Antal platser: 2
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareDeltidDeltid Tills vidareFast + rörlig
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-06-16
Referens:
Webbplats: https://www.recruto.se/apps/ads/view/id/14401-sakvent-i-sverige-ab-sundbyberg-valbetalt-och-roligt-deltidsjobb/tracking/5
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Sjöhagens
BOX 1362
17227  Sundbyberg Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Bitr rektor Ängskolan F-6

Du fokuserar på framtiden. Och är närvarande i nuet. Precis som vi.

Här på Ängskolan F-6  arbetar vi för att vara en trygg skola med kompetent och behörig personal i pedagogisk framkant. Med arbetsglädje och samarbete i fokus når våra elever höga kunskapsresultat.Vi i vill skapa dom bästa förutsättningarna för varje elev. Skolan är  i en viktig utvecklingsfas och söker därför bitr rektor med fokus på mellanstadiet och digital utveckling.

Ängskolan F-6 är en skola i centrala Sundbyberg med ca 600 elever. På skolan i delvis gemensamma lokaler finns en skolenhet för årskurserna 7-9. På skolan råder ett postivt och gott studieklimat. Duktiga och erfarna pedagoger bedriver god undervisning och arbetsro råder på lektioner. Skolan har ett stort upptagningsområde och fler sökande än antal skolplatser. Skolan leds i dagsläget av en rektor och en bitr rektor som kommer att avsluta sitt uppdrag i samband med pension. Skolledningen kommer att förstärkas med två bitr rektorer varav en med delat  uppdrag innehållande  specilapedagogisk undervisning.Vi söker nu dig med hög digital kompetens och ett tydligt ledarskap med god kommunikationsförmåga i fokus.

I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att planera, leda och utveckla den pedagogiska verksamheten tillsammans med rektor och medarbetarna med fokus på samarbete, uppföljning  och resultat.Den digital utvecklingsdelen är inriktade på att arbeta med lärares utveckling av det pedagogiska arbetet med digitala verktyg. Det innebär att du kommer att stötta lärare i deras planering och att hjälpa dem att våga pröva nya arbetsformer och arbetssätt för att på så sätt få eleverna att nå ännu bättre resultat.

Som biträdande rektor har du kunskap och intresse av att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete och att arbeta för alla elevers måluppfyllelse. Ditt huvudsakliga uppdrag är att bistå rektor i att leda skolan och den pedagogiska verksamheten.  Som chef kommer du att ha personal- och ekonomiansvar. Du ingår i skolans ledningsgrupp och du kommer vara nära knuten till verksamheten. 

Vi vill att du har relevant utbildning för tjänsten. Du har erfarenhet av skolledning och är legitimerad lärare. Du har har en helhetssyn, en ledarförmåga, kommunicerar på ett tydligt sätt och har ett mål och resultatorienterat förhållningssätt. Viktigt är att du har en digital kompetens och erfarenhet. Du har en personlig mognad och lämplighet för uppdraget som vi ser är viktiga egenskaper i rollen som biträdande rektor.  

Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde den 1 augusti 2017 eller enligt överenskommelse. Ansök senast den 4 maj 2017. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.

Välkommen med din ansökan!

Vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Publiceraddatum: 2017-04-13
Yrkesbenämning: Biträdande rektor
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid Heltid/ Ej specificeratIndividuell lönesättning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-04
Referens:
Webbplats: http://www.sundbyberg.se/om-sundbyberg/jobba-i-sundbybergs-stad/lediga-jobb.html?rmpage=job&rmjob=1958%26pp%3D8
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Sundbybergs stad
Sundbybergs stad Ängskolan F-6
17240  Sundbyberg Sverige
Hemsida: http://www.sundbyberg.se/om-sundbyberg/jobba-i-sundbybergs-stad/lediga-jobb.html
  
Platsannons

Bitr rektor Ängskolan F-6 i centrala Sundbyberg

Du siktar högt. Och har fötterna på jorden. Precis som vi.

Här på Ängskolan F-6  arbetar vi för att vara en trygg skola med kompetent och behörig personal i pedagogisk framkant. Med arbetsglädje och samarbete i fokus når våra elever höga kunskapsresultat.Vi i vill skapa dom bästa förutsättningarna för varje elev.  

Som biträdande rektor är ditt huvudsakliga uppdrag att bistå rektor i att leda skolan och den pedagogiska verksamheten.  Som chef kommer du att ha personal- och ekonomiansvar. Du ingår i skolans ledningsgrupp och du kommer vara nära knuten till verksamheten. Det kommeratt innebära  en del undervisning och handledning till personal i deras pedagogiska uppdrag.

I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att planera, leda och utveckla den pedagogiska verksamheten tillsammans med medarbetarna med fokus på samarbete, uppföljning  och resultat.

Vi vill att du har en specialpedagogisk högskoleexamen med behörighet att undervisa i årskurs 1-6 i ämnena svenska, matematik och engelska.Du har kunskap och intresse av att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete och att arbeta för alla elevers måluppfyllelse. Du har ledarförmåga, kommunicerar på ett tydligt sätt och har ett mål och resultatorienterat förhållningssätt med helhetssyn.  Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete som biträdande rektor. Vi lägger stor vikt vid personlig mognad och lämplighet.

Befattningen som biträdande rektor i Sundbyberg stad är en visstidsanställning på heltid som förlängs med två år åt gången.Tillträde i augusti 2017 eller enligt överenskommelse. Ansök senast den 4 maj 2017. Intervjuer sker kontinuerligt vilket kan medföra att tjänsten är tillsatt innan ansökningstiden löpt ut. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.

Välkommen med din ansökan!
Publiceraddatum: 2017-04-13
Yrkesbenämning: Rektor
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid Heltid/ Ej specificeratIndividuell lönesättning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-04
Referens:
Webbplats: http://www.sundbyberg.se/om-sundbyberg/jobba-i-sundbybergs-stad/lediga-jobb.html?rmpage=job&rmjob=1959%26pp%3D8
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Sundbybergs stad
Sundbybergs stad Ängskolan F-6
17240  Sundbyberg Sverige
Hemsida: http://www.sundbyberg.se/om-sundbyberg/jobba-i-sundbybergs-stad/lediga-jobb.html
  
Platsannons

Mellanstadielärare åk 4-6 Grönkullaskolan

Du fokuserar på framtiden. Och är närvarande i nuet. Precis som vi.  

Här på Grönkullaskolan blickar vi framåt och söker lärare till vårt mellanstadie. Vi är inte den bästa skolan - men vi är en bit på väg! Mitt i Rissne, Sundbyberg, ligger Grönkullaskolan. Vi är en F-9 skola med ca 680 elever. Vi vill vara möjligheternas skola och tror på att våra elever kan bli vad de vill. Vi växer ytterligare vilket medför att vi behöver bli fler skickliga och engagerade medarbetare på skolan inför höstterminen -17. På vår skola finns det riktigt bra undervisningssalar, en trevlig omgivning och en stark framtidstro. Våra elever kommer från olika skolbakgrund, men vi övertygade om att de förtjänar de bästa lärarna. Vi erbjuder dig en dynamisk och utvecklande arbetsmiljö tillsammans med våra andra skickliga lärare och medarbetare. Hos oss kan du göra skillnad!

Som lärare på mellanstadiet kommer du att arbeta med skickliga kollegor och med din undervisning bidra till våra elevers utveckling. Mellanstadiet är organiserat i tre paralleller och på skolan arbetar vi i årskursteam. Du ska vara väl förtrogen med skolans styrdokument och arbeta utifrån den senaste skolforskningen. Vi förväntar oss att du kan arbeta formativt och sätta ord på elevernas kunskapsutveckling. Du vet både vart de befinner sig och vart de är på väg! 

I dina arbetsuppgifter kommer även mentorskap för en elevgrupp att ingå. I uppdraget ingår då utvecklingssamtal, kontinuerlig vägledning för elevgruppen och kontakter med hemmet.  

Vi vill att du är legitimerad lärare för undervisning åk 4-6 och gärna med en bred behörighet. Önskvärt är behörighet i ämnena svenska/svenska som andraspråk, SO, NO och matematik. Meriterande om du dessutom är legitimerad i något eller några av följande ämnen: En eller något PREST-ämne.

Det är viktigt att du, precis som vi, har god samarbetsförmåga och är lojal med gemensamma beslut och arbetssätt. Vi vill att du är ansvarstagande, strukturerad och har helhetssyn. Dessutom brinner du för att arbeta med barn och ungdomar som både ger och tar mycket och tror på att du kan göra skillnad! På skolan arbetar vi med höga förväntningar och rimliga krav.

Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde från den 14 augusti 2017. Ansök senast den 9 juni 2017. Intervjuer sker kontinuerligt vilket kan medföra att tjänsten är tillsatt innan ansökningstiden löpt ut. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Publiceraddatum: 2017-04-13
Yrkesbenämning: Lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid Heltid/ Ferieanställning för lärareFast månadslön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-06-09
Referens:
Webbplats: http://www.sundbyberg.se/om-sundbyberg/jobba-i-sundbybergs-stad/lediga-jobb.html?rmpage=job&rmjob=1966%26pp%3D8
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Sundbybergs stad
Mässvägen 1
17459  SUNDBYBERG Sverige
Hemsida: http://www.sundbyberg.se/om-sundbyberg/jobba-i-sundbybergs-stad/lediga-jobb.html
  

Platsannons

Publiceraddatum: 
Yrkesbenämning: 
Antal platser: 
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
Ansökan: 
Sista ansökningsdag:
Referens:
Webbplats:
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress:

  
Hemsida:
  
Platsannons

Grundskollärare till Ursvikskolan

Du fokuserar på framtiden. Och är närvarande i nuet. Precis som vi.

Här på Ursvikskolan får du möjlighet att komma rakt in i ett pågående utvecklingsarbete. Ursvikskolan är en populär nyrenoverad skola med en stabil personalgrupp. Tycker du om att arbeta i arbetslag och med elevernas lärande och utveckling är det här ett jobb för dig! Du kommer också att få vara med och vidareutveckla skolan. Dina tankar och ideér är viktiga!

Som lärare kommer du att ansvara för våra elevers lärande och utveckling i en av våra åk 1:or enligt gällande styrdokument, samarbeta med dina kollegor i arbetslaget runt eleverna och med övriga lärarkollegor samt med elevernas vårdnadshavare.

Dina arbetsuppgifter innebär att du kommer att planera, genomföra och följa upp undervisningen med elevernas bästa i fokus så att de når så långt som möjligt i sin kunskapsmässiga och sociala utveckling.

Vi vill att du  har lärarexamen och legitimation i svenska, matematik, no och engelska. Vi vill att du är en strukturerad pedagogisk ledare som tar ett helhetsansvar. Du kan inspirera, engagera och hjälpa dina elever till att nå en god måluppfyllelse. Du har också ett trevligt och professionellt bemötande både mot dina kollegor och elevernas vårdnadshavare.

Befattningen är en tidsvidar anställning från höstterminens start 2017 på heltid. Tillträde 14 augusti. Ansök senast den 14 maj. Vi tar inte emot ansökningar via e-post. se skolan hemsida www.sundbyberg.se

Välkommen med din ansökan!
Publiceraddatum: 2017-04-13
Yrkesbenämning: Lärare i grundskolan, årskurs 1-3
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidDagtid från 14 augusti 2017 Ej specificeratLön enligt avtal
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-13
Referens:
Webbplats: http://www.sundbyberg.se/om-sundbyberg/jobba-i-sundbybergs-stad/lediga-jobb.html?rmpage=job&rmjob=1960%26pp%3D8
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Sundbybergs stad
Ursviksvägen 99 B
17446  Sundbyberg Sverige
Hemsida: http://www.sundbyberg.se/om-sundbyberg/jobba-i-sundbybergs-stad/lediga-jobb.html
  

Platsannons

Målmedvetna och energiska säljare för deltidsjobb!

Sjöhagens är verksamma inom installation & reparation inom kyla & värme mot konsument samt olika typer av underhållstjänster till privata fastighetsägare.

Vi söker drivna och tävlingsinriktade medarbetare till vårt säljteam. Vill du kombinera en härlig och livlig arbetsplats med hög grund lön och drivkraft är denna tjänst perfekt för just dig!
Vi arbetar kvällar tisdagar-torsdagar och säljer flitigt samtidigt som vi har en skön stämning på kontoret och njuter av varandras närvaro.

Denna tjänst passar dig som vill nå dina personliga mål och trivas på din arbetsplats. Vi lyfter och coachar varandra och ser till så att alla får en chans att lyckas!
Tveka inte på att ansöka!
Publiceraddatum: 2017-04-13
Yrkesbenämning: Innesäljare
Antal platser: 2
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareDeltidDeltid Tills vidareFast + rörlig
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-06-23
Referens:
Webbplats: https://www.recruto.se/apps/ads/view/id/14354-sakvent-i-sverige-ab-sundbyberg-mlmedvetna-och-energiska-saljare-for-deltidsjobb/tracking/5
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Sjöhagens
BOX 1362
17227  Sundbyberg Sverige
Hemsida:
  

Platsannons

HR-chef till MatHem.se (Sthlm)

www.mathem.se - din matbutik på nätet.

Om MatHem.se

MatHem.se är det ledande e-handelsföretaget inom dagligvaruhandeln och erbjuder matleverans hem till dörren den tid och dag kunden önskar. MatHem.se kombinerar en komplett livsmedelsbutik på nätet med recept och abonnemang på färdiga matkassar. Företaget finns i dag i Stockholm, Uppsala, Södertälje, Göteborg, Malmö, Lund och Helsingborg med omnejd. Idag är MatHem.se Sveriges ledande aktör inom lösplockad mat på nätet.

HR-chef sökes till MatHem.se

MatHem.se söker nu en erfaren HR-chef till Produktion. Som HR-chef hos oss kan du se fram emot ett varierande och utmanande arbete där igen dag är den andra lik. Du tar strategiska beslut och ansvarar för att planera och leda utvecklingen inom HR området. Tjänst kräver att du kan prioritera och arbeta med både stora och små frågor. Som HR-chef ansvarar du för personalfrågorna i Mathems.se produktionsställen: Bromma, Göteborg och Malmö.

Arbetsuppgifter:

Tjänsten innebär ett nära samarbete med chefer och arbetsledningen. Du utvecklar och implementera rutiner och processer och ser till att HR arbetet bedrivs enligt MatHems.se vision och policys. Viktiga arbetsområden är stöttning och utveckling av arbetsledningen, avtalsfrågor och fackligt förhandlingsarbete. Du driver arbetet för en god arbetsmiljö.  Du säkerställer att Mathem.se har en väl fungerande rehabilitering på sina arbetsplatser. Du följer sjukfrånvaron och säkerställer att arbetsledning vidtar åtgärder för att minska sjukfrånvaron när ett sådant behov uppstår. Du genomför utredningar, uppdrag och projekt kopplat till personalplanering, bemanning och lön m.m. I rollen ingår även att ta fram underlag till förhandlingar om lön och du tar ett aktivt ansvar vid lönerevisioner. Vidare ingår att planera, stämma av och rapportera HR aktiviteter tillsammans med Produktionschef Mathem.se.

Erfarenhet

För att kvalificera för rollen krävs minst 10 års erfarenhet av arbete som HR-chef alternativt erfarenhet från ledande positioner med HR-frågor i centrum. Du har erfarenhet av produktionsmiljöer och är väl insatt i kollektivavtal för detaljhandeln och tjänstemannaavtalet.

Personliga egenskaper

Som person är du kommunikativ, utvecklingsinriktad och har ett professionellt förhållningssätt. Du har hög integritet och inger förtroende. Vidare har du lätt för att starta processer, hantera komplexa situationer och förmågan att ifrågasätta och ändra på befintliga strukturer. Du inspirerar och skapar delaktighet i organisationen.

Din ansökan

Anställningen avser heltid och gäller tillsvidare med en provanställning om sex (6) månader. Vi kallar in till intervjuer löpande, tillträde sker snarast.

Vid frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta Sara Backlund, rekryterare på 072–0772109.
Publiceraddatum: 2017-04-12
Yrkesbenämning: Personalchef/HR-chef
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid1 -Enligt överenskommelse
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-11
Referens:
Webbplats: http://www.mathem.se/ledigajobb?aguid=E70A66CBEFAC40FA9F1D7CF9C5624540
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: MatHem i Sverige AB
Östermalmsgatan 87D
11459  Stockholm Sverige
Hemsida: www.mathem.se/ledigajobb
  
Platsannons

Administratör för bokning/uppdragsplanering, Sundbyberg

Previa är Sveriges ledande företag inom företagshälsa. Vi ser  den mänskliga faktorn som den viktigaste resursen i dagens arbetsliv. Previa har 1 100 anställda och finns över hela landet med egna enheter. Previa ingår i Falck Healthcare som är Skandinaviens största koncern inom hälsa i arbetslivet. Läs mer på www.previa.se.

 

Previa Sundbyberg söker Administratör för bokning och uppdragsplanering

 

Previa levererar tjänster inom hälsa, arbetsmiljö, organisation, ledarskap och rehabilitering till våra kundföretag och deras anställda. Se gärna vår hemsida på previa.se för en närmare presentation.

 

Vår verksamhet i Sundbyberg består av ca 20 konsulter (läkare, sköterskor, fysioterapeuter, ergonomer, psykologer, rehabsamordnare) vars arbetsdagar består av inbokade besök med våra kunder. Vi söker nu en administratör vars huvuduppgift är att ansvara för bokning av dessa besök, men även ansvara för uppdragsplanering av större bokningsförfrågningar.

 

Som ansvarig för bokning ansvarar du för att:

• Ta emot beställningar via mail och telefon och boka in i konsulternas tidböcker. Är det långa väntetider har du tillgång till att även boka in på Previas övriga sex enheter i Stockholm.
• Vara kontaktperson till vissa kunder för kundspecifika löpande bokningsuppdrag.
• Hantera av- och ombokning vid konsulternas sjukfrånvaro.
• Detta är rollens främsta arbetsuppgift och står uppskattningsvis för ca 70% av arbetstiden.


 

Som ansvarig för uppdragsplanering ansvarar du för att:

• Ha koll på enhetens bokningsläge och väntetider och kunna bedöma, prioritera och rekommendera till konsultchefen om vi kapacitetsmässigt kan tacka ja till de större volym-bokningsförfrågningar som kommer in. Du samarbetar även med övriga Previaenheter i Sthlm för att gemensamt lösa dessa uppdrag om det behövs.


• Vara kontaktperson till kunderna för uppdragsförfrågningar och uppdragsplanering samt koordinera och hålla ihop uppdraget rent administrativt mot kund från start till mål.


• Lägga scheman och skapa en god effektivitet och logistik i tidböckerna. Tidböckerna utgör navet i verksamheten och det bokningsläge och den logistik vi får till i tidböckerna utgör såväl konsulternas arbetsbelastning och arbetsmiljö som enhetens lönsamhet. I din roll ansvarar du för att bidra till och skapa så goda förutsättningar som möjligt för detta.


 

Du kommer ha ett nära samarbete med och vara konsultchefens högra hand avseende verksamhetens bokningsläge och uppdragsplanering. På enheten finns även en administrativ kollega på deltid som du kommer jobba nära tillsammans med i bokningsarbetet.

 

Övriga arbetsuppgifter som fördelas mellan de två administrativa tjänsterna på enheten:

• Scanning
• Posthantering
• Beställningar av kontorsmaterial och fika
• Kontaktperson för service av teknisk utrustning, felanmälan i fastigheten, it, telefoni
• Ta hand om de ärenden och frågor som dyker upp från besökare och leverantörer i väntrummet


 

 Vi söker

• En administratör med erfarenhet av bokningsarbete och gärna mottagningsarbete
• Erfarenhet av att ha jobbat inom vården, en företagshälsa eller liknande verksamhet är meriterande.
• Har du själv en medicinsk kompetens som undersköterska eller liknande är det meriterande.
• God IT-vana är viktigt då datorn är ditt främsta arbetsverktyg.
• God kommunikativ förmåga i tal och skrift


 

Personliga egenskaper:

• Din drivkraft är att ge service och vara till hjälp för kunder och kollegor
• Du är positiv, flexibel och lösningsfokuserad
• Du är en trygg och stabil person som arbetar metodiskt och strukturerat med ett gott ordningssinne och förmåga att hålla i flera trådar samtidigt.
• Du är driven, självgående och ser vad som behöver göras och tar egna initiativ
• Du gillar att planera och tänka strategiskt och stimuleras av att skapa logistik och effektivitet


 

 Övrigt                                                      

• 100 % tjänstgöringsgrad
• Arbetstid vardagar mellan kl 8.00 – 17.00 med möjlig flextid.
• Enheten ligger central i Sundbyberg med endast 5 min från pendeltåg, t-bana, tvärbana och bussar. Endast 2 stationer med pendeln från T-centralen.


 

Tillträde

Efter överenskommelse. Möjligt och önskvärt så snart som möjligt.

 

Har du frågor angående tjänsten?

Då är du välkommen att kontakta konsultchef Ellinor Brovall, 070-660 32 63

 

Välkommen med din ansökan senast 2107-05-07 Urval och kallelse till intervju kommer att ske löpande.

 

Vi undanber oss kontakt från rekryteringsföretag.
Publiceraddatum: 2017-04-12
Yrkesbenämning: Administrativ assistent
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid1 -Enligt överenskommelse
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-07
Referens:
Webbplats: https://www.previa.se/Karriar/?aguid=5A24CC7CED794BC8837F2CCFD51FA5F5
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Previa AB
SANKT ERIKSGATAN 113
11343  Stockholm Sverige
Hemsida: www.previa.se
  
Platsannons

Assistenter sökes till en schemarad, samt timvikarier vid behov

Nu söker vi assistenter till en kvinna i 60 års åldern.

 

Kvinnan har haft en hjärnblödning och sitter i rullstol, hon bor i en egen lägenhet i Sundbyberg.

Hon gillar att sjunga, måla rita, matlagning, träna sig friskare och att vara ute och hitta på roliga saker.

Vi söker nu dig som är en lugn, lyhörd och stabil person.

Du måste vara pedagogisk och vägledande samt ha ett bra tålamod, du behöver kunna behärska det svenska språket bra.

 

Arbetsuppgifterna består av att vara behjälplig i vardagliga hushållssysslor samt personlig hygien mm.

 

Det är en fördel om du gillar träning och rehabilitering då en del av arbetstiden består av att stötta kvinnan i sin rehabilitering både på träningscenter och i hemmet.

Det är önskvärt om man har någon erfarenhet från, eller utbildning inom vården, dock inget krav. Det viktigaste är att personkemin stämmer och att man kan vara den trygga och stabila person som kvinnan behöver som stöd i sin vardag.

 

Det finns även en lift i lägenheten som du måste lära dig att hantera.


Särnmark Assistans är en servicepartner inom personlig assistans. Verksamheten startades 1992 av Mikael Särnmark och Cecilia Ekholm. Vi tror på individuella lösningar och på människans förmåga att göra egna prioriteringar. Vår ambition är att göra det möjligt för människor att bestämma över sina liv.
Publiceraddatum: 2017-04-12
Yrkesbenämning: Personlig assistent
Antal platser: 2
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreHeltid Heltid/ Ej specificeratIndividuell lönesättning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-12
Referens:
Webbplats: http://web106.reachmee.com/ext/I020/792/main?site=2&validator=5ef73f8faf9c3ef96328bdf02eba5fea&lang=SE&rmpage=job&rmjob=1645%26pp%3D3
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Särnmark Assistans AB
Evenemangsgatan 31
17120  Solna Sverige
Hemsida: http://www.sarnmark.se
  
Platsannons

Idrottslärare till Kymlingeskolan!

Du fokuserar på framtiden. Och är närvarande i nuet. Precis som vi.

Här på Kymlingeskolan finns möjlighet att påverka och forma framtiden! Vi är en växande F-6 skola i Stora Ursvik som har ca 240 elever i dagsläget men förväntas öka till ca 300 elever i augusti 2017 och då behöver vi fler engagerade och skickliga lärare. Skolan är helt nybyggd med ljusa fina klassrum och med en öppen planlösning på våra fritidshem. Vi erbjuder en stimulerande lärmiljö för både elever och medarbetare. Tycker du om att aktivt jobba med elevernas lärande och utveckling? Då ska du söka till oss!

Som idrottslärare kommer du att ansvara för våra elevers lärande och utveckling främst inom ämnet idrott och hälsa. 

Dina arbetsuppgifter innebär att undervisa klasser från åk 1 till åk 6 i idrott och hälsa med elevernas bästa i fokus så att de når så långt som möjligt i sin utveckling. Du planerar, genomför och följer upp undervisningen enligt gällande styrdokument. Du gillar att samarbeta och tycker det är en självklarhet att ingå i ett arbetslag. Likaså samverkar du med föräldrar och föreningsliv.

Vi vill att du har lärarexamen och legitimation inom idrott och hälsa. Om du även är behörig i något mer praktiskt-estetiskt ämne så ser vi det som en merit. Du har förmåga att vara en tydlig, strukturerad pedagogisk ledare som tar helhetsansvar och kan inspirera och engagera elever med en god måluppfyllelse i sikte. Det är viktigt för dig att planera och genomföra undervisningen utifrån elevers olika behov, förutsättningar och intressen. Du tror på goda relationer och har ett trevligt och professionellt bemötande.

Befattningen är ett föräldraledighetsvikariat under läsåret 2017-2018 på heltid. Tillträde enligt överenskommelse ht-17. Ansök senast den 15 maj 2017. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.

Välkommen med din ansökan!

 

Vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Publiceraddatum: 2017-04-12
Yrkesbenämning: Lärare i grundskolan, årskurs 1-3
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreHeltid Heltid/ Ej specificeratIndividuell lön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-15
Referens:
Webbplats: http://www.sundbyberg.se/om-sundbyberg/jobba-i-sundbybergs-stad/lediga-jobb.html?rmpage=job&rmjob=1950%26pp%3D8
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Sundbybergs stad
Oxenstiernas allé 41
17463  Sundbyberg Sverige
Hemsida: http://www.sundbyberg.se/om-sundbyberg/jobba-i-sundbybergs-stad/lediga-jobb.html
  
Platsannons

Kockar till Sundbybergs måltidsservice

Kockar på heltid till måltidsservice Sundbybergs stad

Du gillar struktur. Och är full av idéer. Precis som vi

Här inom måltidsservice växer vi just nu och behöver utöka gänget med ytterligare kockar som brinner för matlagning och service. Måltidsservice har det övergripande ansvaret för att planera, laga, transportera och servera mat till kommunens förskolor, grundskolor och ett äldreboende i staden. Vår verksamhet omfattar 39 enheter med både tillagningskök och mottagningskök med egen personal.  Vi är 32 kockar och 35 ekonomibiträden. Varje dag serverar vi cirka 5 000 portioner mat.

Som kock hos oss ansvarar du för den dagliga produktionen men även inköp, planering, egenkontroll med HACCP ingår i dina arbetsuppgifter. Du ska också vara beredd på att utföra andra sysslor som förekommer i ett storkök, t.ex. disk och uppackning av varor.

Vi vill att du ska ha kockutbildning eller likvärdig utbildning i grunden med minst 5 års arbetslivserfarenhet som kock. Vi vill att du har gedigen erfarenhet av att laga mat till äldreomsorgen eller förskola/skola. Kunskaper i matallergier och dieter är ett krav. Du ska även ha goda kunskaper i egenkontroll med HACCP. Dataerfarenhet krävs då den mesta kommunikationen sker digitalt, samt nästan alla inköp. Du ska kunna kommunicera väl på svenska både i tal och skrift. Kunskaper i AIVO är ett stort plus.

Tjänsterna är tillsvidareanställningar på heltid. Arbetstiden är mån-fre, inga helger, kvällar eller helgdagar. Tillträde enligt överenskommelse. Ansök senast 14 maj 2017. Provanställning kan komma att tillämpas. Vi tar inte emot ansökningar via e-post, du måste ansöka via vårt rekryteringsverktyg. Intervjuer sker löpande så ansök nu.

Välkommen med din ansökan!

Vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Publiceraddatum: 2017-04-12
Yrkesbenämning: Kock, storhushåll
Antal platser: 2
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid Heltid/ Ej specificeratEnligt överenskommelse
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-14
Referens:
Webbplats: http://www.sundbyberg.se/om-sundbyberg/jobba-i-sundbybergs-stad/lediga-jobb.html?rmpage=job&rmjob=1952%26pp%3D8
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Sundbybergs stad
Vackra Vägen 6-8
17240  Sundbyberg Sverige
Hemsida: http://www.sundbyberg.se/om-sundbyberg/jobba-i-sundbybergs-stad/lediga-jobb.html
  
Platsannons

Chefsjurist/Chef för Juridiska sekretariatet

Kemikalieinspektionen är en myndighet under regeringen. Vi arbetar i Sverige, inom EU och internationellt för att utveckla lagstiftning och andra insatser som främjar god hälsa och bättre miljö. Vi har tillsyn över reglerna för kemiska produkter och ämnen i varor och gör inspektioner. Vi granskar och godkänner bekämpningsmedel innan de får användas. Vårt miljökvalitetsmål är Giftfri miljö. Kemikalieinspektionen har cirka 280 medarbetare och ligger centralt i Sundbyberg.

Juridiska sekretariatet ger juridiskt stöd i utveckling och tillämpning av lagstiftning som berör myndigheten, hanterar överklaganden och företräder myndigheten i domstolsförhandlingar, ger underlag till regeringen och deltar i utformningen av föreskrifter och rutiner.ARBETSUPPGIFTER
Chefsjuristen ger såväl proaktivt som reaktivt juridiskt stöd på strategisk nivå till myndighetens generaldirektör, avdelningar och sekretariat. Chefsjuristen representerar Kemikalieinspektionen externt i frågor med juridisk anknytning, både nationellt och inom EU.
I arbetet ingår att driva en strategisk utveckling av sekretariatet och att utveckla den juridiska verksamheten ur ett myndighetsledningsperspektiv.
Chefsjuristen är medlem i myndighetens ledningsgrupp.
Chefsjuristen är chef för Juridiska Sekretariatet och ansvarar för att leda arbetet för ett tiotal medarbetare. Häri ingår att skapa de förutsättningar som behövs för att driva arbetet på sekretariatet i en strategisk och lösningsorienterad riktning. Chefsjuristen har personal-, budget- och verksamhetsansvar för sekretariatets verksamhet.
Chefsjuristen är övergripande ansvarig för att ta fram nya och reviderade föreskrifter i Kemikalieinspektionens författningssamling samt trycklova dessa. Chefsjuristen är också övergripande ansvarig för uppföljning av lagefterlevnad inom myndigheten.


KVALIFIKATIONER
Krav för tjänsten är:
• Juristexamen (jur.kand)
• Erfarenhet av förändringsledning
• Flerårig chefserfarenhet med personalansvar med dokumenterat goda resultat, gärna från flera tidigare chefsuppdrag
• Erfarenhet av proaktivt arbete med att utveckla lagstiftning nationellt och/eller inom EU
• Goda kunskaper i och tillämpningserfarenhet av förvaltningsrätt, offentlighet & sekretess och EU-rätt

Meriterande för tjänsten är:
• Erfarenhet från arbete med eller i högsta ledningen för en organisation
• Notariemeritering, kvalificerat arbete på regeringskansliet, på EU-myndighet eller inom EU-kommissionen
• Erfarenhet kring lagstiftning inom Kemikalieinspektionens ansvarsområde eller lagstiftning inom närliggande områden
• Erfarenhet av arbete med ständiga förbättringar i offentlig verksamhet
• Erfarenhet av framtagande och hantering av föreskrifter
• Processvana

Vi fäster stor vikt vid ett antal förmågor och förhållningssätt för att du ska fungera i tjänsten.
Du är proaktiv, lösningsorienterad och analytisk.
Du har en förmåga att se juridiska frågor i ett större myndighetsledningsperspektiv och att göra relevanta avvägningar .
Du har ett genuint intresse och fallenhet för strategiskt utvecklings- och förbättringsarbete.
Du har ett konsultativt och pragmatiskt förhållningssätt, där alternativa vägar pekas ut och rekommendation om lämpligaste vägval ges. Här ingår också en förmåga att prioritera och kunna stå för beslut och konsekvenser.
Du har en förmåga att uttrycka dig väl - både korrekt och begripligt - i tal och skrift på såväl svenska som engelska. Du ska också kunna bygga relevanta interna och externa kontakter.
Du har en god administrativ förmåga för att klara av tjänstens personal-, budget verksamhetsansvar.
Du har en stor personlig mognad, ett gott omdöme och en grundtrygghet som person. Som chef är du tydlig, drivande i förändringsarbete, lyssnar och fångar upp goda idéer. Du har förmågan att inspirera, utveckla och stärka medarbetarna i att se större helheter samt tillvarata och utveckla deras kompetens.


ÖVRIGT
I den här rekryteringen samarbetar vi med Legal Works Nordic AB
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att i första hand kontakta rekryteringskonsult Anna Lensmar-Friedman.

Kemikalieinspektionen bedriver ett målinriktat arbete för lika rättigheter och möjligheter.

Arbetsgivaren har gjort sitt medieval och undanber sig samtal från försäljare.
Publiceraddatum: 2017-04-12
Yrkesbenämning: Miljöjurist
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Kemikalieinspektionen har tidsbegränsade chefsförordnanden på 3 år samt tillämpar sex månaders provanställning. . Månadslön. Individuell lönesättning. Som chef omfattas du av Villkorsavtal-T samt chefsavtalet inom staten.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-07
Referens: Diarienummer: 2.3.a H17-04045
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=b6e68918-89f1-4d88-a967-adbe3e5427b3&TK=345507ec-6e4f-4e3a-bf5d-b8d5b3fd4069
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Kemikalieinspektionen, Juridiska sekretariatet
Box 2
17213  Sundbyberg Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Registrator

Kemikalieinspektionen är en myndighet under regeringen. Vi arbetar i Sverige, inom EU och internationellt för att utveckla lagstiftning och andra insatser som främjar god hälsa och bättre miljö. Vi har tillsyn över reglerna för kemiska produkter och ämnen i varor och gör inspektioner. Vi granskar och godkänner bekämpningsmedel innan de får användas. Vårt miljökvalitetsmål är Giftfri miljö. Kemikalieinspektionen har cirka 280 medarbetare och ligger centralt i Sundbyberg.

Avdelningen tillsyn och registratur ansvarar för operativ tillsyn, tillsynsvägledning och annat arbete relaterat till tillsyn enligt den lagstiftning Kemikalieinspektionen ansvarar för. Avdelningen ansvarar även för hela myndighetens registratur och arkivfunktion samt för produktregistrets verksamhet. I avdelningen finns två tillsynsenheter och en enhet för kemikaliestatistik och registratur.

Enheten Kemikaliestatistik och registratur ansvarar för hela myndighetens registratur och arkivfunktion samt för myndighetens centrala databaser.

ARBETSUPPGIFTER
Som registrator arbetar du med posthantering, diarieföring, scanning av handlingar samt utlämnande av allmänna handlingar och med att avsluta ärenden samt att sortera in dessa i våra arkiv. Du kommer att ha en rådgivande funktion på myndigheten i frågor som rör offentlighet och sekretess. Det innebär att ha en dialog med myndighetens medarbetare kring diarieföring och sekretessprövningar, men även att besvara frågor från allmänhet och journalister.

Du kommer att delta i utvecklingsarbetet med att ta fram nya lathundar och rutiner för en mer IT-baserad ärendehantering och medverka till att utveckla registratorsrollen i riktning mot en modern ärendecontrollerfunktion. Du kommer också att medverka i utbildningsinsatser av medarbetare vid Kemikalieinspektionen.

Du kommer att arbeta i en grupp som består av två andra registratorer, två arkivarier och en objektsförvaltare av myndighetens ärende- och diarieföringssystem. Gruppen ingår i enheten kemikaliestatistik och registratur.

KVALIFIKATIONER
Du har erfarenhet att arbeta som registrator i ett par år. Du har goda datakunskaper och kunskaper i något dokument- och ärendehanteringssystem. Det är en fördel om du är van att arbeta i Public 360, vilket är det system Kemikalieinspektionen använder. Du har kunskap om de lagar och förordningar som styr offentlighet och sekretess, handläggning- och handläggaransvar. Det är meriterande om du har registrators- eller arkivarieutbildning på högskolenivå (eller motsvarande).
Du ska ha mycket goda kunskaper i Officepaketet liksom förmåga och intresse av att dela med dig av ditt kunnande. För tjänsten krävs att du är strukturerad och noggrann, kan arbeta självständigt och ta initiativ, har en bra kommunikationsförmåga skriftligt och muntligt samt god samarbetsförmåga. Du har goda kunskaper i svenska språket samt engelska i tal och skrift.

Ett engagemang för administrativa frågor samt personlig lämplighet kommer att väga tungt vid tillsättningen.

ÖVRIGT
Kemikalieinspektionen bedriver ett målinriktat arbete för lika rättigheter och möjligheter. Arbetsgivaren har gjort sitt medieval och undanber sig samtal från försäljare.
Publiceraddatum: 2017-04-12
Yrkesbenämning: Registrator
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse. Kemikalieinspektionen tillämpar sex månaders provanställning. Individuell lönesättning.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-03
Referens: Diarienummer: 2.3.a-H17-04293
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=8b2e1d56-6fee-46a7-9f43-4dd606ba1fd2&TK=ce5b24cf-f13f-4c65-a84b-b8498512e334
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Kemikalieinspektionen, Kemikaliestatistik och registratur
Box 2
17213  SUNDBYBERG Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Service Delivery Manager till Kronofogden IT

Vi ser möjligheter, gör du?

 

Vårt uppdrag är att bidra till ett väl fungerande samhälle genom att skapa balans mellan den som inte fått betalt och den som ska betala. Kronofogden IT bildades 2013 och består idag av cirka 200 medarbetare med kontor i Sundbyberg. Vi accelererar nu arbetet med digitalisering och ersätter äldre och komplexa system för att kunna erbjuda våra kunder moderna e-tjänster. IT-avdelningens stora framgångsfaktor är att vi arbetar tillsammans med övriga verksamheter inom myndigheten. Vi driver flera framåtriktade projekt och har flera spännande utmaningar framför oss, där du som medarbetare både har chansen att påverka och möjligheten att utvecklas. Vi har ett öppet klimat och arbetsplatsen präglas av trivsel, tillit och delaktighet. Hos oss är det viktigt med en balans mellan arbete och fritid.

 

Ditt nya jobb

 

Som Service Delivery Manager kommer du att ansvara för flera av de tjänster som Kronofogden köper från sina samarbetspartners. Exempel på samarbetspartners är Skatteverket och Evry. Du har till uppgift att säkerställa att servicenivåer och avtal (SLA/OLA) planeras, definieras och följs upp parterna emellan. I rollen utvecklar, förvaltar och säkerställer du processer för drift och förvaltning av IT-tjänster samt att dessa harmoniserar och fungerar på ett effektivt sätt parterna mellan. Du kommer att vara ansvarig för att förvalta, utveckla, paketera och integrera IT-tjänster samt tillgodose att tjänster levereras i enlighet med de mål och krav som definieras. Vidare kommer du att arbeta med planering, koordinering, uppföljning och rapportering av löpande tjänsteleveranser och projekt. Du kommer att ingå i vår Operation Center grupp som är en relativt nystartad grupp där även andra ITIL-relaterade funktioner ingår.

 

Har du den bakgrund och de egenskaper vi söker?

 

Du har aktuell och relevant erfarenhet att ha etablerat Service Delivery processer. Vidare har du arbetat med att utveckla och förvalta IT-tjänster. Du har flerårig och aktuell operativ erfarenhet av en outsourcad IT-leverans. Vi ser att du har certifiering inom ITIL eller motsvarande processramverk samt är duktig på att bygga goda relationer med beställare/leverantörer.

Det är meriterande om du har goda kunskaper om utvecklingsprocessen och förvaltningsprocessen i en IT-organisation. Vidare är det meriterande om du har arbetat med verksamhet inom IT-drift och IT-infrastruktur.

 

Du måste vara svensk medborgare eftersom arbetsuppgifterna inom anställningen är placerade i säkerhetsklass.

 

Dina egenskaper

 

Det är nödvändigt att du har förmågan att se problem och lösningar ur olika synvinklar. För att lyckas måste vi ha förståelse för såväl våra kunder som användare och beställare av systemen. Du har en god ledarförmåga, du är strukturerad och självgående. Eftersom vi jobbar tvärfunktionellt inom olika områden behövs samarbetsvilja och mycket god förmåga att upprätthålla goda relationer såväl inom teamet som till leverantörer och kollegor på alla nivåer.

 

Du är öppen för att dela dina kunskaper med andra och själv utveckla dina färdigheter genom samarbete. Vi är fortfarande en ung organisation och det händer mycket hela tiden så du måste vara beredd på att vara flexibel, förändringsbenägen och vilja bidra till ständig förbättring.

 

Du ska kunna kommunicera både skriftligt och muntligt på svenska och ha förmågan att anpassa din kommunikation till mottagaren.

 

Information

 

Tillträde är enligt överenskommelse.

Vid urvalsarbetet kan vi komma att använda tester.

Kronofogden använder det statliga ramavtalet för annonsförmedling. Vi undanber oss därför vänligen samtal från annonsförmedlare eller försäljare.
Publiceraddatum: 2017-04-12
Yrkesbenämning: Processansvarig, ITIL
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid Heltid/ Ej specificeratIndividuell lönesättning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-04
Referens:
Webbplats: http://www.kronofogden.se/Ledigajobb.html?rmpage=job&rmjob=13350%26pp%3D13
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Kronofogdemyndigheten
Esplanaden 1
17267  Sundbyberg Sverige
Hemsida: www.Kronofogden.se
  
Platsannons

Incident Manager/Problem Manager till Kronofogden IT

Vi ser möjligheter, gör du?

 

Vårt uppdrag är att bidra till ett väl fungerande samhälle genom att skapa balans mellan den som inte fått betalt och den som ska betala. Kronofogden IT bildades 2013 och består idag av cirka 200 medarbetare med kontor i Sundbyberg. Vi accelererar nu arbetet med digitalisering och ersätter äldre och komplexa system för att kunna erbjuda våra kunder moderna e-tjänster. IT-avdelningens stora framgångsfaktor är att vi arbetar tillsammans med övriga verksamheter inom myndigheten. Vi driver flera framåtriktade projekt och har flera spännande utmaningar framför oss, där du som medarbetare både har chansen att påverka och möjligheten att utvecklas. Vi har ett öppet klimat och arbetsplatsen präglas av trivsel, tillit och delaktighet. Hos oss är det viktigt med en balans mellan arbete och fritid.

 

Ditt nya jobb

 

Rollen är viktig för oss då den omfattar både Incident och Problem Management på Kronofogdens IT-avdelning. I denna roll kommer du att arbeta både internt och externt mot de leverantörer som Kronofogden arbetar med.

I rollen som Incident Manager är det ditt ansvar att ha hand om hela incidentflödet från början till slut. Ditt övergripande ansvar är att alla incidenter åtgärdas med minsta möjliga påverkan och produktionsbortfall för vår verksamhet. I rollen Problem Manager är målet är att minska antalet incidenter för verksamheten och i din roll har du det övergripande ansvaret att driva problemen till en lösning genom problemprocessen. Du agerar även som ordförande vid problemmöten och ansvarar för att relevant felsökning genomförs tillsammans med leverantörer och förvaltning.

Ditt ansvar inom dessa områden kommer vara att övervaka processerna så att de fungerar effektivt, kontrollerat och med tydliga regler samt även proaktivt i förebyggande syfte. Utöver detta kommer du att arbeta med utbildning inom processerna. Du kommer att ingå i vår Operation Center grupp som är en relativt nystartad grupp där även andra ITIL-relaterade funktioner ingår.

 

Har du den bakgrund och de egenskaper vi söker?

 

Du har en relevant högskoleutbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet. Vi ser att du ha flerårig samt aktuell arbetslivserfarenhet av drift och förvaltning av datasystem samt även erfarenhet från utveckling och test.

Vidare har du goda kunskaper om ITIL och projektledarerfarenhet. Du ska ha erfarenhet av att arbeta med incident- problem- och ändringshantering samt ska ha erfarenhet av att arbeta med vidareutveckling inom processerna. Utöver detta ser vi att du ska ha erfarenhet av att driva större komplexa incidenter inkl. kommunikationshantering.

 

Du måste vara svensk medborgare eftersom arbetsuppgifterna inom anställningen är placerade i säkerhetsklass.

 

Dina egenskaper

 

Som person är du analytisk, drivande och prestigelös samt har förmågan att ta ansvar och beslut under stressade förhållanden.

Det är nödvändigt att du har förmågan att se helheten och förstå drivkrafter och behov i verksamheten. Vidare behöver du ha förmågan att se problem och lösningar ur olika synvinklar. För att lyckas måste vi ha förståelse för såväl våra kunder som användare och beställare av systemen.

Eftersom vi jobbar tvärfunktionellt inom olika områden behövs samarbetsvilja och mycket god förmåga att upprätthålla goda relationer såväl inom teamet som till beställare, chefer och kollegor. Vidare är du öppen för att dela dina kunskaper med andra och själv utveckla dina färdigheter genom samarbete.

Vi är fortfarande en ung organisation och det händer mycket hela tiden så du måste vara beredd på att vara flexibel och förändringsbenägen. Du behöver ha mycket god förmåga att kommunicera både skriftligt och muntligt på svenska och kunna anpassa din kommunikation till mottagaren.

 

Information

 

Tillträde är enligt överenskommelse.

Vid urvalsarbetet kan vi komma att använda tester.

Kronofogden använder det statliga ramavtalet för annonsförmedling. Vi undanber oss därför vänligen samtal från annonsförmedlare eller försäljare.
Publiceraddatum: 2017-04-12
Yrkesbenämning: Processansvarig, ITIL
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid Heltid/ Ej specificeratIndividuell lönesättning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-04
Referens:
Webbplats: http://www.kronofogden.se/Ledigajobb.html?rmpage=job&rmjob=13349%26pp%3D13
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Kronofogdemyndigheten
Esplanaden 1
17267  Sundbyberg Sverige
Hemsida: www.Kronofogden.se
  
Platsannons

Javautvecklare till Kronofogden IT

Vi ser möjligheter, gör du?

 

Vårt uppdrag är att bidra till ett väl fungerande samhälle genom att skapa balans mellan den som inte fått betalt och den som ska betala. Kronofogden IT bildades 2013 och består idag av cirka 200 medarbetare med kontor i Sundbyberg. Vi accelererar nu arbetet med digitalisering och ersätter äldre och komplexa system för att kunna erbjuda våra kunder moderna e-tjänster. IT-avdelningens stora framgångsfaktor är att vi arbetar tillsammans med övriga verksamheter inom myndigheten. Vi driver flera framåtriktade projekt och har flera spännande utmaningar framför oss, där du som medarbetare både har chansen att påverka och möjligheten att utvecklas. Vi har ett öppet klimat och arbetsplatsen präglas av trivsel, tillit och delaktighet. Hos oss är det viktigt med en balans mellan arbete och fritid.

 

Ditt nya jobb

 

I rollen som Javautvecklare kommer du att få arbeta i högt prioriterade projekt och strategiskt viktiga IT-projekt. Du kommer att vara med och utveckla våra nya system samt modernisera andra förvaltningsprojekt, ditt arbete kommer därför vara mycket omväxlande. Våra system är komplexa och flertalet av dem är integrerade med andra myndigheter som exempelvis Polisen, Försäkringskassan och Skatteverket. Här finns goda möjligheter att både bredda och specialisera sig inom rollen som Javautvecklare men även få chansen att gå vidare i karriären till andra roller inom IT- avdelningen. Du kommer att arbeta i ett av våra agila projekt samtidigt som du ingår i ett team av medarbetare som alla arbetar med systemutveckling. Kronofogdens IT-avdelning består idag av ca 80 utvecklare.

 

Har du den bakgrund och de egenskaper vi söker?

 

Du ska ha en relevant högskoleutbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet. Vi söker dig som de senaste åren har arbetat med systemutveckling inom Java samt webbaserade tekniker.

Det är meriterande om du har arbetat med continuous integration och testdriven utveckling. Vidare är det meriterande om du har tidigare erfarenhet av Maven, Git och Jenkins då dessa verktyg används i det dagliga arbetet. Har du arbetat agilt tidigare är det meriterande.

 

Du måste vara svensk medborgare eftersom arbetsuppgifterna inom anställningen är placerade i säkerhetsklass.

 

Dina egenskaper

 

Det är nödvändigt att du har förmågan att se problem och lösningar ur olika synvinklar. För att lyckas måste vi ha förståelse för såväl våra kunder som användare och beställare av systemen.

 

Eftersom vi jobbar tvärfunktionellt inom olika områden behövs samarbetsvilja och mycket god förmåga att upprätthålla goda relationer såväl inom teamet som till leverantörer och kollegor på alla nivåer. I övrigt ser vi gärna att du har en god analytisk förmåga och är resultatorienterad. Du är öppen för att delge dina kunskaper till andra och själv utveckla dina färdigheter genom samarbete.

 

Som utvecklare av våra verksamhetssystem och i vårt digitaliseringsarbete ska du vara mycket nyfiken på teknik och kunna jobba självständigt såväl som i team. Vi är fortfarande en ny organisation och det händer mycket hela tiden så du måste vara beredd på att vara flexibel, förändringsbenägen och vilja bidra till ständig förbättring.

 

Du ska kunna kommunicera både skriftligt och muntligt på svenska och ha förmågan att anpassa din kommunikation till mottagaren.

 

Information

 

Tillträde är enligt överenskommelse.

Vid urvalsarbetet kan vi komma att använda tester.

Kronofogden använder det statliga ramavtalet för annonsförmedling. Vi undanber oss därför vänligen samtal från annonsförmedlare eller försäljare.
Publiceraddatum: 2017-04-12
Yrkesbenämning: Systemutvecklare/Programmerare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid Heltid/ Ej specificeratIndividuell lönesättning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-04
Referens:
Webbplats: http://www.kronofogden.se/Ledigajobb.html?rmpage=job&rmjob=13348%26pp%3D13
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Kronofogdemyndigheten
Esplanaden 1
17267  Sundbyberg Sverige
Hemsida: www.Kronofogden.se
  
Platsannons

Grundskollärare i svenska som andraspråk i Sundbyberg

Du vill utveckla. Och bevara. Precis som vi.

Sundbybergs stad erbjuder utökad undervisning av nyanlända elever. Vill du/ni vara med och göra skillnad för våra elever? 

Som lärare kommer du/ni att undervisa nyanlända elever i årskurserna 5-9 i svenska som andraspråk. Undervisningen sker på några av stadens skolor och kommer att vara utlagd lite senare på eftermiddagarna, utanför ordinarie skoldag. Uppdragen innebär att det finns stor pedagogisk frihet att skapa lärandesituationer som stärker elevernas språkutveckling.

Dina/era arbetsuppgifter innebär att planera, genomföra, följa upp och dokumentera undervisningen utifrån gällande styrdokument. Det kommer att vara flera lärare som undervisar eleverna, vilket innebär viss gemensam samplanering av grupperna. Du/ni får stöd och handledning av stadens språkutvecklare som också är en kunnig och erfaren lärare i ämnet.

Vi vill att du/ni är behörig lärare i svenska och svenska som andraspråk eller har stor erfarenhet inom området, har en god pedagogisk insikt och kan arbeta självständigt. Har erfarenhet och kunskap om hur man bedriver en språkutvecklande undervisning förankrad i en kontext anpassad för nyanlända elever.

Uppdragen kan vara fördelade på heltid eller deltid beroende på gruppindelningarna av eleverna. Anställningarna är en tidsbegränsad projektanställning för läsåret 17/18.  Tillträde 14/8 -17. Ansök senast den 8 maj 2017. 

För frågor kontakta språkutvecklare: Marlizia Cortez, marlizia.cortez@sundybyberg.se telefon 08-7066783

 Välkommen med din ansökan!
Publiceraddatum: 2017-04-12
Yrkesbenämning: Lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreDeltidVisstidsanställning läsåret 17/18 Deltid till heltidEnligt avtal
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-08
Referens:
Webbplats: http://www.sundbyberg.se/om-sundbyberg/jobba-i-sundbybergs-stad/lediga-jobb.html?rmpage=job&rmjob=1939%26pp%3D8
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Sundbybergs stad
Östra Madenvägen 4
17292  Sundbyberg Sverige
Hemsida: http://www.sundbyberg.se/om-sundbyberg/jobba-i-sundbybergs-stad/lediga-jobb.html
  
Platsannons

Försäkringsutredare extrajobb för studenter

Försäkringskassan söker nu flera Försäkringsutredare sjukförsäkring, extrajobb för studenter under terminerna och uppehåll i studierna

Placering Studentpoolen Sundbyberg tillhörande Försäkringskassans avdelning för sjukförsäkring Stockholm

På grund av omfattningen passar tjänsterna särskilt för dig som studerar och vi söker företrädesvis dig som är student vid ett program med inriktning mot det samhälls- och/eller ekonomiadministrativa området vid universitet eller högskola och gärna dig som är i början av dina universitetsstudier. Du förväntas kunna arbeta c:a 4-8 timmar per vecka kontinuerligt under terminerna samt heltid under studieuppehåll. Arbete i Försäkringskassans studentpool kan ge dig goda utvecklingsmöjligheter i Försäkringskassan och i din fortsatta yrkesutveckling.

Ansvar och arbetsuppgifter

Som försäkringsutredare har du ett viktigt uppdrag: att se till att våra kunder får rätt ersättning i rätt tid. Du ger kunderna förutsättningar att ha överblick och känna trygghet i alla kontakter med Försäkringskassan. Kontakten med kunderna sker i telefon och skriftligt. I arbetet gör du kortare utredningar och fattar därefter beslut. Varje kund har en situation som är unik och behöver mötas utifrån sina specifika behov.

Just nu söker vi försäkringsutredare med inriktning sjukpenning. I rollen som försäkringsutredare kan det bli aktuellt för dig att även arbeta med andra inriktningar.

När du arbetar med sjukpenning har du kontakt med kunder som på grund av sjukdom eller skada helt eller delvis inte kan arbeta under en kortare period. Du är ofta den första som kunden har kontakt med och det är du som informerar om vilka möjligheter och vilket ansvar kunden har. Du utreder och beslutar om kundens rätt till sjukpenning, samt vid behov även om kundens sjukpenninggrundande inkomst. Genom en rättssäker och effektiv bedömning ser du till att kunderna får rätt ersättning i rätt tid, vilket leder till att kunderna känner trygghet och förtroende.

Dina viktigaste externa samarbetspartners är hälso- och sjukvården, arbetsgivare och Arbetsförmedlingen.

Vi arbetar i team, vilket innebär att man gemensamt ansvarar för resultat, planering och fördelning av arbetet. En förutsättning för det teambaserade arbetssättet är att kunna upprätthålla ett fungerande samarbete med kollegorna. På försäkringskassan arbetar vi med Lean och ständiga förbättringar.

Vi söker dig som


• har gymnasiekompetens och studerar vid högskola/universitet eller påbörjar studierna senast hösten 2016
• är stabil och har förmåga att skapa förtroende hos kunder och samverkanspartner
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för resultat med hög kvalitet
• har ett systematiskt och med en god förmåga att prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt utifrån kundens behov
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• har god kommunikativ förmåga
• är handlingskraftig
• har en god kompetens för att arbeta i olika datasystem

Det är meriterande om du:


• har arbetat med utredningar och fattat beslut som påverkar individer, gärna på en myndighet
• har goda kunskaper om hur man professionellt möter människor i olika livssituationer

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Övrigt

Timanställning under i första hand 3 månader med eventuell möjlighet till förlängning. Vi söker ca. 10 personer. Arbetsplatsen ligger i Sundbyberg i närheten av Sundbybergs järnvägs-/T-banestation.

Du förväntas kunna arbeta heltid under studieuppehåll, dvs. under sommarledighet samt julledighet förutom viss semester samt ca. 8 timmar eller fler per vecka under terminerna. Du måste vara beredd på att arbeta heltid för utbildning och introduktion under tiden 12-16 juni 2017. Om du studerar vid högskola/universitet vill vi att du i ansökan anger hur lång tid du har studerat och hur lång tid du har kvar av studierna. Försäkringskassan utför viss ekonomisk personkontroll innan beslut om anställning fattas.

Om du har frågor, kontakta

För frågor om arbetsuppgifterna: Enhetscheferna Sanela Sumic tfn 010-116 48 20 eller Eva Duvelius 010-116 53 86. För frågor om rekryteringsprocessen: HR-specialist Hans Åkerlund, 010-116 7971. Kontaktpersoner i fackliga frågor är för Fackförbundet ST: Carolina Mancho, 010-116 2880 och Saco-S: Frida Hård, 010-116 3373.

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast den 5 maj 2017. Bifoga ditt CV där du beskriver din utbildning och erfarenhet samt ett personligt brev där du berättar varför du söker arbetet.
Publiceraddatum: 2017-04-12
Yrkesbenämning: Försäkringsutredare, försäkringskassa
Antal platser: 10
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
11 dagar - 3 månaderHeltid Heltid/ Ej specificeratIndividuell lönesättning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-05
Referens:
Webbplats: https://www.forsakringskassan.se/omfk/jobba_hos_oss/lediga_jobb?rmpage=job&rmjob=9629%26pp%3D3
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Försäkringskassan
Försäkringskassan
10351  Stockholm Sverige
Hemsida: http://www.forsakringskassan.se/omfk/jobba_hos_oss
  
Platsannons

Engagerad dietist söks till privat primärvårdsrehabilitering

Om tjänsten
Verksamheten har idag en dietist som inom kort kommer att byta bransch och därför tyvärr slutar hos oss. Vi söker en ny engagerad dietist som kommer att ansvara för rådgivning, nutritions- och kostbehandling av patienter inom primärvårdsrehabilitering. I dietistens uppdrag ingår även att utveckla tilläggsuppdraget Behandling av barn och ungdom med obesitas, att ansvara för viktskolor, att utbilda både patienter och personal samt att bidra till framtagandet av nytt material.
Vi arbetar processinriktat både individuellt och i team där rehabiliteringen utformas tillsammans med patient och närstående. Målet med rehabiliteringen är att patienterna ska uppnå bästa möjliga funktionsnivå och livskvalitet.
Du kommer att ingå i basteamet där du samarbetar med arbetsterapeuter och fysioterapeuter.
Metropolitan Rehab är ett ungt företag i ständig utveckling som sätter stort värde på medarbetarnas kompetensutveckling.


Personliga egenskaper
För att lyckas i rollen behöver du kunna arbeta både självständigt och i team. Du är bra på att prioritera och att ta egna initiativ under devisen frihet under ansvar. Du har god samarbetsförmåga, är självgående, har ett positivt och professionellt förhållningssätt, är strukturerad och flexibel och är samtidigt entreprenöriell. Vidare har du en god kommunikativ förmåga och har lätt för att skapa goda relationer.
Du är lyhörd för verksamhetens behov, arbetar utifrån företagets värdegrund med fokus på patientens bästa.Metropolitan Rehab är ett dotterbolag till Alminia Sverige AB som bedriver hemtjänst, personlig assistans, boendestöd och ledsagarservice. Att utveckla verksamhet med rehabilitering och träningsmöjligheter för att ge människor en bättre livskvalitet är målet för Anastasia Georgiadou, grundare och prisbelönad entreprenör
Mottagningen har idag 16 anställda: fysioterapeuter, arbetsterapeuter, logoped, kurator och dietist. Vi är en privat vårdgivare inom primärvården och arbetar på uppdrag av SLL. Visionen för vår verksamhet är att skapa en unik och personlig rehabilitering - öppen för alla och vårt mål är att ligga i framkant vad det gäller kompetens och teknisk utrustning. Vi har en inkluderande människosyn med respekt för etniskt ursprung, religion, könstillhörighet samt sexuell läggning. Vi är en verksamhet med en familjär och mångkulturell prägel där man känner sig välkommen och kan utvecklas.
Vi finns i centrala Sundbyberg nära pendeltåg, T-bana, Tvärbana och bussar.
Publiceraddatum: 2017-04-12
Yrkesbenämning: Dietist
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareDeltidTillsvidareanställning 75%. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Kollektivavtal. Friskvårdsbidrag. Sjukförsäkring. 60%-80%Kollektivavtal. Friskvårdsbidrag. Sjukförsäkring.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-14
Referens: D1704
Webbplats:
Epostadress: jobb@metropolitanrehab.se
Övrigt: Du är varmt välkommen att mejla din ansökan till jobb@metropolitanrehab.se. Urval och intervjuer sker löpande. Vi tar tacksamt emot din ansökan snarast, inklusive din CV, men senast den 14 maj 2017.
Arbetsplats: 
Adress: Metropolitan Rehab AB
Järnvägsgatan 26 A
17235  Sundbyberg Sverige
Hemsida: http://www.metropolitan.se
  
Platsannons

Förskollärare i förskoleklass Grönkullaskolan

Du fokuserar på framtiden. Och är närvarande i nuet. Precis som vi.

Här på Grönkullaskolan blickar vi framåt och söker inför höstterminen 2017 en förskollärare till förskoleklass. Vi är inte den bästa skolan - men vi är en bit på väg! 
Mitt i Rissne, Sundbyberg, ligger Grönkullaskolan. Vi är en F-9 skola med ca 680 elever. Vi vill vara möjligheternas skola och tror på att våra elever kan bli vad de vill. Vi växer ytterligare vilket medför att vi behöver bli fler skickliga och engagerade medarbetare på skolan. På vår skola finns det riktigt bra undervisningssalar, en trevlig omgivning och en stark framtidstro. Våra elever kommer från olika skolbakgrund, men vi övertygade om att de förtjänar de bästa pedagogerna. Vi erbjuder dig en dynamisk och utvecklande arbetsmiljö tillsammans med våra andra skickliga lärare och medarbetare. Hos oss kan du göra skillnad!Som utbildad förskollärare kommer du bl a att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera verksamheten enligt gällande styrdokument. Du kommer att samarbeta i arbetslag, samverka med föräldrar och vara med och utveckla vår skola. Vi vill att du ska vara ledande i arbetet med att utveckla Grönkullaskolans förskoleklass.Dina arbetsuppgifter kommer vara som förskollärare i förskoleklass under skoltid och arbete på fritids under eftermiddagen. Som förskollärare kommer du att tillsammans med kollegor och fritidspersonal planera undervisningen för förskoleklass samt för F-1 fritids.

Vi vill att du ska ha förskollärarlegitimation, gärna kombinerat med lärarlegitimation med så bred behörighet som möjligt. Vi söker dig som har ett stort hjärta för elever och deras behov. Du ska ha ett inkluderande synsätt och förmåga att se hur den enskilde elevens behov bäst ska tillgodoses. Vi vill att du är mål- och resultatinriktad, har goda ledaregenskaper, är flexibel, kan samarbeta och har en helhetssyn.
Du kan ta ansvar för ditt uppdrag och dina arbetsuppgifter och medverkar aktivt till utveckling av verksamheten. Du är självgående och kan fatta egna beslut och har gott omdöme i hanteringen av både små och stora frågor.

Befattningen är en tillsvidareanställning 100%.  Tillträde 14 augusti 2017, ansök senast den 2 maj 2017. Intervjuer kommer att ske löpande. Vi tar inte emot ansökningar via e-post. 

Välkommen med din ansökan!
Publiceraddatum: 2017-04-11
Yrkesbenämning: Lärare i förskoleklass
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid Heltid/ Ej specificeratMarknadsmässig Friskvårdsbidrag
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-02
Referens:
Webbplats: http://www.sundbyberg.se/om-sundbyberg/jobba-i-sundbybergs-stad/lediga-jobb.html?rmpage=job&rmjob=1957%26pp%3D8
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Sundbybergs stad
Kasernvägen 5
17459  Sundbyberg Sverige
Hemsida: http://www.sundbyberg.se/om-sundbyberg/jobba-i-sundbybergs-stad/lediga-jobb.html
  
Platsannons

Fritidspedagog - Lärare mot fritidshem Grönkullaskolan

Du fokuserar på framtiden. Och är närvarande i nuet. Precis som vi.


Här på Grönkullaskolan blickar vi framåt och söker inför höstterminen 2017 två fritidspedagoger/lärare mot fritidshem.
Vi är inte den bästa skolan - men vi är en bit på väg! Mitt i Rissne, Sundbyberg, ligger Grönkullaskolan. Vi är en F-9 skola med ca 680 elever. Vi vill vara möjligheternas skola och tror på att våra elever kan bli vad de vill. Vi växer ytterligare vilket medför att vi behöver bli fler skickliga och engagerade medarbetare på skolan. På vår skola finns det riktigt bra undervisningssalar, en trevlig omgivning och en stark framtidstro. Våra elever kommer från olika skolbakgrund, men vi övertygade om att de förtjänar de bästa pedagogerna. Vi erbjuder dig en dynamisk och utvecklande arbetsmiljö tillsammans med våra andra skickliga lärare och medarbetare. Hos oss kan du göra skillnad!

Som utbildad fritidspedagog kommer du bl a att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera verksamheten enligt gällande styrdokument. Du kommer att samarbeta i arbetslag, samverka med föräldrar och vara med och utveckla vår skola. Vi vill att du ska vara ledande i arbetet med att utveckla Grönkullaskolans fritidshem åldrarna F-3. 

Dina arbetsuppgifter kommer vara som fritidspedagog i antingen förskoleklass eller åk 1 under skoltid och arbete på F-1 fritids under eftermiddagen. Som fritidspedagog kommer du att tillsammans med kollegor finnas för och hjälpa eleverna till bästa möjliga resultat, både kunskapsmässigt och socialt.

Vi vill att du ska ha fritidspedagog-/lärare i fritidshemsutbildning och ha ett stort hjärta för elever och deras behov. Du ska ha ett inkluderande synsätt och förmåga att se hur den enskilde elevens behov bäst ska tillgodoses. Du är mål- och resultatinriktad, vi vill bygga skolan på ett systematiskt arbete som föder goda resultat. Du har också goda ledaregenskaper, är flexibel, kan samarbeta och har en helhetssyn. Du kan ta ansvar för ditt uppdrag och dina arbetsuppgifter och medverkar aktivt till utveckling av verksamheten. Du är självgående och kan fatta egna beslut och har gott omdöme i hanteringen av både små och stora frågor.
Vi vill att du tillsammans gör ett bra arbete och du kommer därmed få planeringstid utifrån dina behov och arbetsuppgifter så att kvaliteten blir bästa möjliga.

Befattningen är tillsvidareanställning 100%. Tillträde 17 augusti 2017 eller enligt överenskommelse och eventuell uppsägningstid, ansök senast den 2 maj 2017. Intervjuer och eventuell anställning kommer att ske löpande. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.

Välkommen med din ansökan!
Publiceraddatum: 2017-04-11
Yrkesbenämning: Lärare i fritidshem/Fritidspedagog
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid Heltid/ Ej specificeratmarknadsmässig Friskvårdsbidrag
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-02
Referens:
Webbplats: http://www.sundbyberg.se/om-sundbyberg/jobba-i-sundbybergs-stad/lediga-jobb.html?rmpage=job&rmjob=1955%26pp%3D8
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Sundbybergs stad
Kasernvägen 5
17459  Sundbyberg Sverige
Hemsida: http://www.sundbyberg.se/om-sundbyberg/jobba-i-sundbybergs-stad/lediga-jobb.html
  
Platsannons

Sjuksköterskor sökes till äldreomsorgen

Nurse24 söker
Sjuksköterskor till äldreomsorgen i Stockholm

Arbetsuppgifter
Sedvanliga arbetsuppgifter inom äldreomsorgen

Kvalifikationer
Sjuksköterskeexamen samt minst 2 års yrkeserfarenhet.
Goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift.
Meriterande med erfarenhet från äldreomsorgen, dock inget krav.

Personliga egenskaper
Du är en empatisk person som ser och lyssnar på din patient. Du har ett varmt intresse för människor och sätter din patient i fokus. Vi lägger stor vikt på ansvarstagande och att du kan arbeta såväl självständigt som i en grupp. Du trivs i din yrkesroll, är engagerad och bidrar till ett gott arbetsklimat.

Nurse24
-Kollektivavtal
-Pension
-Försäkringar
-Resa och boende vid behov
-Möjlighet att påverka vart, när och hur mycket ni vill arbeta!
-Konkurrenskraftig lön och snabba utbetalningar

Välj mellan veckolön eller månadslön.
Jobba en vecka och få din lön utbetald veckan därpå.

Ort
Stockholm

Ansökan
Ni är varmt välkommen att skicka in er ansökan till oss. Vi svarar på alla ansökningar.
Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten, vänligen kontakta kontaktpersonen för respektive annons. Urval och intervjuer sker löpande, skicka gärna din ansökan snarast!

Tillsättning
Löpande

Företagsbeskrivning
Nurse24 är ett auktoriserat bemanningsföretag som hjälper vårdgivare i Sverige med behovsanpassad sjuksköterskebemanning.
Alla våra sjuksköterskor och specialistsköterskor har lång och gedigen erfarenhet. Vi erbjuder sjuksköterskor många spännande uppdrag med mycket attraktiv ersättning runt om i hela Sverige.
Våra erfarna rekryterare erbjuder både arbetsgivare och sjuksköterskor en effektiv rekryteringsprocess med hör träffsäkerhet och kvalitet.
Nurse24 har sitt huvudkontor i centrala Stockholm
För mer information: www.nurse24.se
Publiceraddatum: 2017-04-11
Yrkesbenämning: Sjuksköterska, grundutbildad
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
3 - 6 månaderHeltidHeltid Visstid, 3-6 månaderFast lön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-09
Referens: 620
Webbplats: http://www.nurse24.se/lediga-uppdrag/annons/?jaid=620
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Nurse24
St Eriksgatan 44, 5tr
11234  Stockholm Sverige
Hemsida: http://www.resursskoterskejouren.se/
  

Platsannons

1:e mekaniker till Arrivas bussdepå i Råsta

Arriva etablerade sig på den svenska marknaden 1999. Idag är vi ca 4.500 anställda. Vårt huvudkontor ligger vid Liljeholmen i Stockholm och vi är en del av Europas största koncern för persontrafik - Deutsche Bahn. Årligen kommer vi att hjälpa 170 miljoner passagerare att nå sina resmål.

Vi sätter våra kunder i centrum genom stil, säkerhet och service som medverkar till att ännu fler reser kollektivt. Vi hoppas att du vill vara med på vår resa!


Som 1:e mekaniker har du en viktig funktion genom att du planerar den förebyggande underhållsverksamheten samtidigt som du behöver ta snabba beslut för att hitta lösningar som säkerställer driften. Verkstaden är en del av ett helt team som ständigt arbetar med att säkerställa fordonens säkerhetsnivå för både passagerare och trafiksäkerhet. Du kommer att vara försteman för ett antal mekaniker som arbetar på verkstaden. Fordonsflottan består i dagsläget av Scania, Volvo, Mercedesbussar och som har drivmedel Etanol, HVO och RME.

Arbetsuppgifter


• Tillhandahålla trafik och driftsäkra bussar till förarkåren
• Följa upp och förbättra Lean arbetet inom verkstaden
• Stötta och motivera våra mekaniker i vardagen samt att arbeta tillsammans med problemlösning och avhjälpande av fel
• Sköta den dagliga planeringen i nära samarbete med verkstadschefen samt vara mekanikernas tekniske coach
• Vidarebefordra förmodade handhavandefel till Trafik- och Informationsledningen/Enhetschef.
• Säkerställa att driftområdets mekaniker använder föreskriven skyddsutrustning och att angivna skyddsföreskrifter följs.
• Följa upp felrapporter och göra beställningar
• Säkerställa att underhåll, reparationer och service av fordon utförs enligt plan och utefter behov.
• Ansvara för planering av besiktningar/revision.
• Se till att fordon i trafik uppfyller de säkerhetsmässiga kraven från uppdragsgivaren samt Arrivas säkerhets-och underhållsstandard

Din bakgrund Du skall ha en god fordonsteknisk kunskap och flera års erfarenhet av mekaniskt fordonsunderhåll, helst från bussar. Det är också viktigt att du har kännedom om diagnosverktyg för felsökning. Det är en fördel om du har tidigare erfarenhet av arbetsledning. En förutsättning är att lyckas i rollen är att du har ett stort engagemang för både verksamhet, resultat och människor. Som person bör du vara lugn och stresstålig samt ha ett öppet och coachande förhållningssätt.

Din utveckling är viktig för oss Vi erbjuder dig en spännande arbetsplats tillsammans med många goda kollegor och en god och öppen arbetsmiljö. Du blir en del av en mångkulturell organisation i utveckling där vi uppmuntrar initiativ i vardagen. Din utveckling är viktig för oss!

Ansökningsprocess Då vår urvalsprocess sker löpande ser vi gärna att din ansökan är oss tillhanda så snart som möjligt dock senast den 30 april 2017. Du ansöker genom att klicka på länken nedan. Har du frågor eller funderingar kring tjänsten är du välkommen att kontakta Lennart Klang; lennart.klang@arriva.se
Publiceraddatum: 2017-04-11
Yrkesbenämning: Underhållsmekaniker
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid Heltid/ Ej specificeratIndividuell lönesättning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-04-30
Referens:
Webbplats: https://arriva.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/?rmpage=job&rmjob=350%26pp%3D7
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Arriva Sveriga AB
Enköpingsvägen 75
17446  Sundbyberg Sverige
Hemsida: http://www.arriva.se/
  

Platsannons

Montör

Vi är en byggfirma som heter A.N.K. Bygg och Renovering AB arbetar med allt från vvs, el, snickeri, måleri, gas, plattsättning o.s.v. vi söker nu en ny medarbetare till vårt härliga gäng.

Du ska ha erfarenhet inom byggbranschen
Du ska kunna lite av varje, el, vvs och snickarkunskaper.
Tal i svenska/engelska
Du ska vara noggrann
Glad, positiv, social och utåtriktad.
Mycke viktigt att kunna hålla tider då vi startar 07:00
Arbetstiderna är mån-fred 07:00-17:00 2 till 3 Lördagar i månaden 09:00-15:00.

Känner du att du stämmer in på detta skicka in ditt CV till:
Robert
Robert@ankbygg.se

Du ska ha erfarenhet inom byggbranschen
Du ska kunna lite av varje, el, vvs och snickarkunskaper.
Tal i svenska/engelska
Du ska vara noggrann
Glad, positiv, social och utåtriktad.
Mycke viktigt att kunna hålla tider då vi startar 07:00
Arbetstiderna är mån-fred 07:00-17:00 2 till 3 Lördagar i månaden 09:00-15:00.


Vi sitter i sundbyberg, stockholm och arbetar inom hela stockholm.
Publiceraddatum: 2017-04-11
Yrkesbenämning: Montör, träprodukter
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidKollektivavtal
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-06-30
Referens:
Webbplats:
Epostadress: robert@ankbygg.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: A.N.K BYGG O SKADEJOUR AB
Vattugatan 21A
17273  Sundbyberg Sverige
Hemsida: http://ankbygg.se
  

Platsannons

Plattsättare

Vi är en byggfirma som heter A.N.K. Bygg och Renovering AB arbetar med allt från vvs, el, snickeri, måleri, gas, plattsättning o.s.v. vi söker nu en ny medarbetare till vårt härliga gäng.
Vi behöver en plattsättare med lite snickeri erfarenhet.

Du ska ha erfarenhet av plattsättning och lite snickerikunskap.
Tal i svenska/engelska
Du ska vara noggrann
Glad, positiv, social och utåtriktad.
Mycke viktigt att kunna hålla tider då vi startar 07:00
Arbetstiderna är mån-fred 07:00-17:00 2 till 3 Lördagar i månaden 09:00-15:00.


Vi befinner oss i Sundbyberg, stockholm, men vi arbetar inom hela stockholmsområdet.
Publiceraddatum: 2017-04-11
Yrkesbenämning: Plattsättare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidKollektivavtal
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-06-30
Referens:
Webbplats:
Epostadress: robert@ankbygg.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: A.N.K BYGG O SKADEJOUR AB
Vattugatan 21A
17273  Sundbyberg Sverige
Hemsida: http://www.ankbygg.se
  
Platsannons

Kronoinspektör som vill utreda tillgångar och vägleda den som har skuld

Vi ser möjligheter, gör du?

Vårt uppdrag är att bidra till ett väl fungerande samhälle genom att skapa balans mellan den som inte fått betalt och den som ska betala.

Vi vill hjälpa människor att hitta lösningar och förändra sin situation, men framför allt vill vi motverka att människor hamnar i en svår skuldsättning.

I vårt arbete är det viktigt att se möjligheter och med kundens fokus ständigt förbättra vår verksamhet.

 

Den här tjänsten är placerad inom området verkställighet. Vi har en opartisk roll. Vår uppgift är att hjälpa den som har pengar att fordra att driva in dem. Men vår uppgift är också att ge stöd och vägledning till den som har en skuld att betala för att lösa sin ekonomiska situation.

 

 

Ditt nya jobb

 

Som kronoinspektör har du ett omväxlande och händelserikt arbete. Du utreder tillgångar och beslutar om åtgärder för att reglera skulder samtidigt som du säkrar den skuldsattas rättigheter. Jobbet är varierande med både utredande och administrativa uppgifter. Du arbetar även utanför kontoret, bland annat för att utreda tillgångar och verkställa avhysningar. Du har många kontakter, både med dem som vill ha betalt och de som ska betala sin skuld. En viktig uppgift är att ha samtal med kunder, så att de själva kan lösa sina betalningsproblem frivilligt. Telefonen är ett av våra viktigaste arbetsredskap.

Under din första tid hos oss är du anställd som kronoinspektörsaspirant och går en längre intern utbildning för att bli färdig kronoinspektör. Du går utbildningen på ordinarie arbetstid och får lön. Studietiden är normalt ett till ett och ett halvt år. I utbildningen varvas teori med praktik och du lär dig mer om juridik, bemötande och samtalsteknik.

Vi arbetar teambaserat. Det innebär att du har ett nära samarbete med dina kollegor och ni har ett gemensamt ansvar för teamets uppgifter och att sträva mot myndighetens mål.

 

  

Har du den bakgrund och de egenskaper vi söker?

 

Din bakgrund

Vi söker dig som har


• har högskoleutbildning med minst 90 högskolepoäng (alternativt 60 poäng enligt det gamla systemet) inom antingen juridik, ekonomi eller samhällsvetenskap eller annan utbildning som vi bedömer som likvärdig.
• erfarenhet av arbete som inneburit många kontakter i samhället
• goda kunskaper i informationssökning
• körkort.

 

Det är meriterande om du nyligen har arbetat med handläggning eller andra administrativa uppgifter och dessutom fattat beslut som påverkar enskilda individer. Det är även meritande om du tidigare i din yrkesroll har mött många människor och i synnerhet människor i svåra livssituationer.

 

Dina egenskaper

Vår verksamhet kan ha en stor inverkan på andras människors liv och vi lägger därför stor vikt vid dina personliga egenskaper.I kontakten med kunder är det viktigt att du har en god förmåga att vara handlingskraftig och fatta beslut på ett omdömesfullt sätt.I rollen som kronoinspektör fattar och genomför du svåra beslut och ställs ibland inför oförutsedda händelser. Det är viktigt att du kan hålla dig lugn även i utmanande situationer.Många av de människor du möter befinner sig i en utsatt livssituation. Därför behöver du kunna sätta dig in i andras situation, uppträda förtroendeingivande och visa ett gott omdöme.Dina arbetsuppgifter varierar och verksamheten utvecklas ständigt. Därför vill vi att du gillar förändring och bidrar till effektiva lösningar.Språket är vårt viktigaste verktyg för att skapa förtroende i mötet med våra kunder. Du behöver ha lätt för att uttrycka dig i tal och skrift och att anpassa ditt språk efter mottagaren. Du behöver också vara bra på att lyssna och förklara. Eftersom vi arbetar teambaserat är det viktigt att du tycker om att samarbeta och har lätt för att kommunicera.

  

Information

Urvalstester kommer att användas.

Anställningen inleds med en provanställning på sex månader.

Tillträde sker enligt överenskommelse.

 


Kronofogden använder det statliga ramavtalet för annonsförmedling. Inom detta väljer vi vilka kanaler vi ska använda för att nå intresserade med vår annonsering. Vi undanber oss därför vänligen samtal från annonsförmedlare eller -försäljare.
Publiceraddatum: 2017-04-10
Yrkesbenämning: Kronoinspektör
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid Heltid/ Ej specificeratIndividuell lönesättning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-01
Referens:
Webbplats: http://www.kronofogden.se/Ledigajobb.html?rmpage=job&rmjob=13333%26pp%3D13
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Kronofogdemyndigheten
Box 1050
17221  Sundbyberg Sverige
Hemsida: www.Kronofogden.se
  
Platsannons

Delgivare som vill möta kunder och delge handlingar

Vi ser möjligheter, gör du?

Vårt uppdrag är att bidra till ett väl fungerande samhälle genom att skapa balans mellan den som inte fått betalt och den som ska betala. Vi vill hjälpa människor att hitta lösningar och förändra sin situation, men framför allt vill vi motverka att människor hamnar i en svår skuldsättning. I vårt arbete är det viktigt att se möjligheter och med kundens fokus ständigt förbättra vår verksamhet.

 

Ditt nya jobb

Den största delen av din arbetsdag ägnar du åt att vara ute på kundbesök på egen hand. Dina kundbesök handlar om att överlämna och delge en handling till kunden. Dialogen mellan dig och kunden är central, eftersom kunden ska få det stöd den behöver för att själv hitta lösningar. I rollen som delgivare ingår även administrativa uppgifter på kontoret, såsom telefonkontakter för att förbereda kundbesöken och efterarbete för att slutredovisa dina ärenden.

Du arbetar i team och planerar arbetet tillsammans med dina kollegor. Ni har ett gemensamt ansvar för delgivningsuppdragen inom teamet. Det innebär att du planerar din arbetstid i samråd med din teamchef och kollegorna i teamet.

Delgivningsteamet är virtuellt, vilket betyder att teamchefen ansvarar för flera kontor. Du har därför den löpande kontakten med din chef via Skype och telefon.

För att ge bästa förutsättningar för kundmötet har du flexibla arbetstider mellan klockan 7.30 och 21.30. Även helgarbete förekommer mellan klockan 08.00 och 19.00.

Har du den bakgrund och de egenskaper vi söker?

 

Din bakgrund

Vi söker dig som haren avslutad treårig teoretisk gymnasieutbildning med grundläggande behörighet till högskola och universitetkörkort (vi kör manuellt växlade bilar)god it-mognad.Det är meriterande om du har aktuell arbetslivserfarenhet av ett serviceyrke där du fått besvara frågor samt förmedla information på ett kortfattat och pedagogiskt sätt i det direkta kundmötet.

 

Dina egenskaper

Vår verksamhet kan ha en stor inverkan på människors liv och vi lägger därför stor vikt vid dina personliga egenskaper.Som delgivare är du ute mycket och träffar många människor. Det är därför viktigt att du trivs med att möta kunder och även uppskattar ett rörligt och fysiskt arbete i högt tempo.Du arbetar på egen hand och behöver ha en god förmåga att arbeta självständigt. Det innebär att du kan prioritera, är flexibel och tar egna initiativ för att driva arbetet framåt.Arbetet innebär ibland oförutsedda händelser och du behöver ha förmågan att hålla dig lugn även i svåra och utmanande situationer.Många av de människor du möter befinner sig i en utsatt livssituation. Du behöver visa gott omdöme genom att vara handlingskraftig och förtroendeingivande.Dina arbetsuppgifter varierar och verksamheten utvecklas ständigt. Därför vill vi att du gillar förändringar och bidrar till effektiva lösningar.Språket är vårt viktigaste verktyg för att skapa förtroende i mötet med våra kunder. Du behöver ha lätt för att uttrycka dig i tal och skrift och att anpassa ditt språk efter mottagaren. Du är också bra på att lyssna och förklara.

Eftersom vi arbetar teambaserat är det viktigt att du tycker om att samarbeta och har lätt för att kommunicera.

 Information

Urvalstester kommer att användas. 

Anställningen inleds med en provanställning på sex månader.

Tillträde sker enligt överenskommelse.


Kronofogden använder det statliga ramavtalet för annonsförmedling. Inom detta väljer vi vilka kanaler vi ska använda för att nå intresserade med vår annonsering. Vi undanber oss därför vänligen samtal från annonsförmedlare eller -försäljare.
Publiceraddatum: 2017-04-10
Yrkesbenämning: Delgivningsman
Antal platser: 3
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid Heltid/ Ej specificeratIndividuell lönesättning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-01
Referens:
Webbplats: http://www.kronofogden.se/Ledigajobb.html?rmpage=job&rmjob=13334%26pp%3D13
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Kronofogdemyndigheten
Box 1050
17221  Sundbyberg Sverige
Hemsida: www.Kronofogden.se
  
Platsannons

Lärare i fritidshem på Duvboskolan

Du fokuserar på framtiden. Och är närvarande i nuet. Precis som vi.

Här på Duvboskolan arbetar vi med ständiga förbättringar i vår iver att utveckla skolan och oss själva. Duvboskolan är en populär kommunal F-6 skola med drygt 300 elever. Skolans resultat är mycket goda. På skolan har vi ett lugnt och trevligt klimat med hög trivsel hos elever, vårdnadshavare och personal. Genom bland annat skolans relativa litenhet har vi ett gott och nära samarbete kollegor emellan. Skolan är organiserad i små självstyrande arbetslag som har i uppgift att samarbeta kring eleverna i arbetslaget. På skolan arbetar vi efter vår värdegrund: kunskap, trygghet, delaktighet och utveckling.

Som lärare i fritidshem kommer du att ansvara för fritidshemmets verksamhet på en avdelning och ingå i ett arbetslag. Du kommer att arbeta med  elever i åk 1-2.

Dina arbetsuppgifter omfattar bl a planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av verksamheten. Du ansvarar för att verksamheten kompletterar skolan och erbjuder våra elever en meningsfull fritid och stöd i sin utveckling. Vi ser också att du tillsammans med dina kollegor driver fritidshemmets utveckling på skolan.

Vi vill att du har lärarexamen med inriktning mot fritidshem alternativt fritidspedagogexamen/annan pedagogisk utbildning.
Vi söker dig som har ett stort hjärta för elever och deras behov. Du ska ha ett inkluderande synsätt och förmåga att se hur elevernas behov bäst ska tillgodoses. Vi vill att du är ansvarstagande, flexibel och kan samarbeta. Du har ett gott omdöme i hanteringen av både små och stora frågor. Vi vill att du är mål- och resultatinriktad, har goda ledaregenskaper, är flexibel och strävar efter hela skolans bästa.

Befattningen är en tillsvidareanställning på 75-100%. Tillträde i augusti eller enligt överenskommelse. Ansök senast den 15 maj. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.

Välkommen med din ansökan!

 

Vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Publiceraddatum: 2017-04-10
Yrkesbenämning: Lärare i fritidshem/Fritidspedagog
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid Heltid/ Ej specificeratenl ök
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-15
Referens:
Webbplats: http://www.sundbyberg.se/ledigajobb?rmpage=job&rmjob=1953%26pp%3D8
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Sundbybergs stad
Alms väg 7-9
17279  Sundbyberg Sverige
Hemsida: http://www.sundbyberg.se/om-sundbyberg/jobba-i-sundbybergs-stad/lediga-jobb.html
  
Platsannons

Förskollärare Duvboskolan

Du fokuserar på framtiden. Och är närvarande i nuet. Precis som vi.

Här på Duvboskolan  arbetar vi med ständiga förbättringar i vår iver att utveckla skolan och oss själva. Duvboskolan är en populär kommunal F-6 skola med drygt 300 elever. Skolans resultat är mycket goda. På skolan har vi ett lugnt och trevligt klimat med hög trivsel hos elever, vårdnadshavare och personal. Genom bland annat skolans relativa litenhet har vi ett gott och nära samarbete kollegor emellan. Skolan är organiserad i små självstyrande arbetslag som har i uppgift att samarbeta kring eleverna i arbetslaget. På skolan arbetar vi efter vår värdegrund: kunskap, trygghet, delaktighet och utveckling.

Som förskollärare kommer du att tillsammans med en kollega undervisa elever i förskoleklass efter gällande styrdokument. I arbetet ingår att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera undervisningen/verksamheten.

Dina arbetsuppgifter innebär att du ansvarar för elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling. Du förväntas samarbeta i arbetslag, samverka med andra pedagoger på skolan, vårdnadshavare och tillsammans med alla utveckla vår skola. Din tjänst innebär också att du arbetar del av din tid på fritids. Du har också i överenskommelse möjlighet till viss förtroendearbetstid

Vi vill att du ska ha förskollärarexamen/lärarexamen med så bred behörighet som möjligt och gärna erfarenhet från skolans värld. Vi söker dig som har ett stort hjärta för elever och deras behov. Du ska ha ett inkluderande synsätt och förmåga. Vi vill att du är mål- och resultatinriktad, har goda ledaregenskaper, är flexibel, kan samarbeta och strävar efter hela skolans bästa.

Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde 1 augusti eller enligt överenskommelse. Ansök senast den 30 april. Intervjuer kommer att ske löpande. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.

Välkommen med din ansökan!

 

Vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Publiceraddatum: 2017-04-10
Yrkesbenämning: Lärare i förskoleklass
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid Heltid/ Ej specificeratenl ök
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-04-30
Referens:
Webbplats: http://www.sundbyberg.se/om-sundbyberg/jobba-i-sundbybergs-stad/lediga-jobb.html?rmpage=job&rmjob=1949%26pp%3D8
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Sundbybergs stad
Alms Väg 7-9
17279  Sundbyberg Sverige
Hemsida: http://www.sundbyberg.se/om-sundbyberg/jobba-i-sundbybergs-stad/lediga-jobb.html
  

Platsannons

Servicetekniker till Nordic Green Design

Vill du Sommarjobba hos oss i sommar?

Just nu söker vi en servicetekniker till vårt härliga team i Stockholm / Sundbyberg som skall besöka våra kunder runt om i Stockholm för att sköta om och serva växtinredningar under sommaren 2017. I första hand söker vi en person med erfarenhet av växtskötsel som kan arbeta hela perioden vecka 25 - 32.

Har du ett brinnande intresse för växter och gärna vill lära dig jobbet så är även detta intressant och då förlängs perioden med några veckors utbildning innan vecka 25.

Du är kundfokuserad, serviceminded, ansvarsfull samt kan arbeta självständigt ute hos kund med ett gott kundbemötande. Du har lätt för att samarbete med övriga i servicegruppen. Du har god lokalkännedom, är noggrann och flexibel.
Eftersom du har mycket kundkontakter har du goda kunskaper i det svenska språket både muntligt som skriftligt. B-körkort är ett krav. Gärna erfarenhet av liknande serviceyrken.

Du kan läsa mer om oss på vår hemsida:
http://www.nordicgreendesign.com/

Frågor besvaras av Camilla Dahl 08-684 040 58 eller Michael Eklund 08-684 040 13.

Din ansökan skickar du till info@nordicgreendesign.com. Märk din ansökan med "Service Sommar Stockholm"

Varmt välkommen med din ansökan hälsar alla vi på
Nordic Green Design
Publiceraddatum: 2017-04-10
Yrkesbenämning: Servicetekniker, maskin
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
11 dagar - 3 månaderHeltidvecka 25 - 32
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-10
Referens:
Webbplats:
Epostadress: info@nordicgreendesign.com
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Nordic Green Design

17274  SUNDBYBERG 
Hemsida: www.nordicgreendesign.com
  
Platsannons

Servicetekniker till Akvarie-Leasing AB

Vill du Sommarjobba hos oss i sommar?

Just nu söker vi en servicetekniker till vårt härliga team i Stockholm / Sundbyberg som skall besöka våra kunder runt om i Stockholm/Mälardalen för att sköta om och serva akvarier under sommaren 2017 (vecka 26 till 32).

Du är kundfokuserad, serviceminded, ansvarsfull samt kan arbeta självständigt ute hos kund med ett gott kundbemötande. Du har lätt för att samarbete med övriga i servicegruppen. Du har god lokalkännedom, är noggrann och flexibel.
Eftersom du har mycket kundkontakter har du goda kunskaper i det svenska språket både muntligt som skriftligt. B-körkort är ett krav. Gärna erfarenhet av liknande serviceyrken.

Du kan läsa mer om oss på vår hemsida: http://www.akvarieleasing.se

Frågor besvaras av Peter Nilsson 08 684 040 14 eller Michael Eklund 08-684 040 13.

Din ansökan skickar du till info@akvarieleasing.se Märk din ansökan med "Service Sommar Stockholm"

Varmt välkommen med din ansökan hälsar alla vi på
Akvarie-Leasing AB
Publiceraddatum: 2017-04-10
Yrkesbenämning: Servicetekniker, maskin
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
11 dagar - 3 månaderHeltidsommaren 2017 (vecka 26 till 32)
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-10
Referens:
Webbplats:
Epostadress: info@akvarieleasing.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Akvarie-Leasing AB

17274  SUNDBYBERG 
Hemsida: http://www.akvarieleasing.se
  
Platsannons

Receptionist på heltid till Ikano Bostad

Om tjänsten
Är du en person som tycker att företagets värderingar är viktiga när du väljer en ny arbetsgivare?

Vi söker dig som är prestigelös som person och som vill vara en del av en växande organisation med entreprenörsanda. Vi på Ikano har starka värderingar som vi värnar om och är stolta över. Det är viktigt för oss att du som anställd lär känna värderingarna likväl som vår bakgrund.


Om företaget
Ikano Bostad ingår i koncernen Ikano Group. Ikano Group var från början en del av heminredningsföretaget IKEA som grundades 1943 av Ingvar Kamprad i småländska Älmhult. Men 1988 blev Ikano en egen företagsgrupp ägd av familjen Kamprad.

Ikano Bostad bildar tillsammans med Ikano Vårdboende affärsområdet Fastigheter inom Ikano, en internationell företagsgrupp som ägs av familjen Kamprad.

Ikano Bostad är en långsiktig fastighetsägare och bostadsutvecklare. Vi finns i tillväxtregionerna Stockholm, Göteborg, Mälardalen och Öresundsområdet.

Läs mer på www.ikanobostad.se


Arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i Facility Services som är en viktig funktion på Ikanos kontor i Sundbyberg. Du ingår i en grupp av två personer som ansvarar för Ikanos receptions- och konferensservice. Båda är anställda inom affärsområde Fastigheter men är ansiktet utåt och representerar hela Ikano då reception och övrig service är en gemensam funktion för alla på kontoret.

Arbetsuppgifterna omfattar besökshantering, beställningar, kontakt med leverantörer och hantering av passerkort. Du har även hand om konferensavdelningen, bokar och iordningställer mötesrum, ansvarar för frukost/lunch samt beställer och serverar mat och dryck. Arbetet innebär många olika leverantörskontakter vad gäller städning, larm, frukt, flytt, kontorsmaterial, kopieringsmaskiner etc. I arbetet ingår även daglig bud- och posthantering, allmän administration såsom kopiering, arkivering och utskrifter samt att ge övrig support till kollegorna. Det förkommer även tunga lyft dagligen.


Kvalifikationer
Vi söker dig med tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och som brinner för service. Om du arbetat i en liknande tjänst är det starkt meriterande. Vidare är du en person som arbetar självständigt och hanterar tidspress på ett bra sätt. Egenskaper som även värderas högt är en mogen personlighet och stor ansvarskänsla samt god initiativförmåga och drivkraft. Du är även noggrann i ditt arbetssätt. Ett krav är att du har gymnasiekompetens samt goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift. Du hanterar Officepaketet väl och har gärna ett tekniskt intresse. Du är prestigelös, flexibel, glad och positiv. Du förstår vilken viktig del du spelar i företaget.

Körkort är en fördel.

Övrigt
I denna rekrytering samarbetar Ikano med KFX HR-partner. Ikano har som önskemål att alla samtal och mail kring tjänsten går via KFX HR-partner. Vid frågor, kontakta ansvarig rekryterare Clara Backlund på telefonnummer 08-663 99 00.

Tjänsten är en heltidstjänst på tillsvidarebasis med arbetstiderna 8.00 – 17.00. Ikano har kontor i Sundbyberg centrum i nära anslutning till kollektivtrafiken. Vi arbetar med löpande urval, skicka därför in din ansökan redan idag!
Publiceraddatum: 2017-04-10
Yrkesbenämning: Receptionist, telefonist
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid TillsvidareFast lön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-15
Referens: 2669
Webbplats: http://kontorsfixarna.se/index.php/annons/extern/2669
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: KFX HR-partner Stockholm AB
Sturegatan 38
11436  Stockholm Sverige
Hemsida: http://www.kontorsfixarna.se
  

Platsannons

Projektledare inom mark &amp; anläggning

Vi söker dig projektledare inom mark & anläggning.

Som projektledare arbetar du med projektet från planering till överlämnande.
Du har ekonomiskt ansvar för projektens genomförande och resultat.

I rollen som projektledare ingår även att arbeta med projekterande konsulter, entreprenörer och leverantörer.


Vi söker dig projektledare inom mark & anläggning.

Din bakgrund
Vi ser gärna att du är en erfaren projektledare inom mark & anläggning och är van att leda flera projekt av olika storlekar samtidigt. Dessutom är du van att leda personal och är metodisk och strukturerad i ditt arbete.

Vi ser gärna att du har goda kunskaper i excel, word, äta-hantering.

Du talar och skriver svenska obehindrat och vi ser gärna att du även behärskar det engelska språket väl.

Förutom dina tidigare erfarenheter kommer vi lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi ser gärna att du har en positiv och ödmjuk attityd. Har lätt för att samarbeta och kommunicera med andra. Att du gillar att ta initiativ och arbeta i team ser vi som en självklarhet.

Som person är du självgående, serviceminded, ansvarsfull och är plikttrogen.
Du är van att arbeta i ett högt tempo och är stresstålig.
Dessutom är du noggrann och vi litar på att du alltid är mån om att lämna ifrån dig ett 100% väl utfört arbete.
Flexibilitet och punktlighet är egenskaper vi värdesätter hos dig.

Kvalifikationer
Du har minst 2 års dokumenterad erfarenhet av projektledning inom mark & anläggning.
B-körkort är ett krav.
BE-körkort är meriterande men inget krav.

Detta är ett rekryteringsuppdrag med omgående start. För rätt person finns det stora utvecklingsmöjligheter inom kundföretaget.

Urvalet sker löpande och vi ser gärna att du kommer in med ditt ansökningsbrev så snart som möjligt.

Var god och observera att tjänsten endast kan sökas via mail.


AB Flexworker Bemanning är ett rekryterings- och bemanningsföretag i Stockholm.
Publiceraddatum: 2017-04-10
Yrkesbenämning: Projektledare, bygg och anläggning
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-10
Referens: "Projektledare"
Webbplats:
Epostadress: jobbsokande@flexworker.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Flexworker Bemanning, AB
Box 2002
17402  Sundbyberg Sverige
Hemsida:
  

Platsannons

Grävmaskinförare med fingertoppskänsla

Som grävmaskinförare har du erfarenhet inom all typ av schaktningsarbeten, kabelgrävning/plöjning, dränering, kanalisering, jordschakt, VA-arbeten, fiberschakt m.m.

Vi söker dig grävmaskinförare med fingertoppskänsla.

Som grävmaskinförare har du erfarenhet inom all typ av schaktningsarbeten, kabelgrävning/plöjning, dränering, kanalisering, jordschakt, VA-arbeten, fiberschakt m.m.

Du har erfarenhet av både hjulburna och larvburna grävmaskiner och är van att arbeta med rotortilt.

Självklart har du också grävmaskinistutbildning och uppdaterad yrkesbevis samt har minst 1 års erfarenhet av yrket.
Erfarenhet av gps är en fördel men inget krav.

Du talar svenska obehindrat och vi ser gärna att du även behärskar det engelska språket väl.

Din bakgrund
Förutom dina tidigare erfarenheter kommer vi lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi ser gärna att du har en positiv och ödmjuk attityd. Har lätt för att samarbeta och kommunicera med andra. Att du gillar att ta initiativ och arbeta i team ser vi som en självklarhet.

Som person är du självgående, serviceminded, ansvarsfull och är plikttrogen.
Du är van att arbeta i ett högt tempo och är stresstålig.
Dessutom är du noggrann och vi litar på att du alltid är mån om att lämna ifrån dig ett 100% väl utfört arbete.
Flexibilitet och punktlighet är egenskaper vi värdesätter hos dig.

Kvalifikationer
Att du har tidigare erfarenhet är ett krav.
Yrkesbevis är ett krav.
B-körkort är ett krav. Att du har tillgång till bil är meriterande men inget krav.
Dokumenterad erfarenhet från tidigare utförda arbeten.

Detta är ett konsultuppdrag med start omgående. För rätt person finns det stora utvecklingsmöjligheter inom företaget.
Bor du inte i Stockholm? För rätt person finns det möjlighet att ordna bostad i Stockholm.

Urvalet sker löpande och vi ser gärna att du kommer in med ditt ansökningsbrev så snart som möjligt.

Ansökan skickas via mail till:
jobbsokande@flexworker.se

V.g. ange Grävmaskinist i ämnesraden/referensraden

Var god och observera att tjänsten endast kan sökas via mail!

AB Flexworker Bemanning är ett rekryterings- och bemanningsföretag i Stockholm.
Publiceraddatum: 2017-04-10
Yrkesbenämning: Grävmaskinförare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreHeltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-10
Referens: Grävmaskinist
Webbplats:
Epostadress: jobbsokande@flexworker.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Flexworker Bemanning, AB
Box 2002
17402  Sundbyberg Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Projektledare inom verksamhetsutveckling och IT

Combitech är ett nordiskt teknikkonsultbolag med över 1750 medarbetare i Sverige, Norge och Finland. Företaget är ett självständigt bolag inom försvars- och säkerhetskoncernen Saab AB.

Din roll i Combitech
På Combitech ligger vi i framkant och arbetar med morgondagens lösningar inom en mängd olika branscher. Om du trivs i en central roll där du agerar konsultmässigt och bygger nätverk tillsammans med ambitiösa kollegor är detta definitivt en möjlighet för dig. I rollen som projektledare arbetar du i kunduppdrag med att leda projekt som ställer höga krav på att önskad projektnytta förverkligas genom t.ex. förändringar av organisation/processer och/eller tekniska lösningar. I dessa uppdrag fungerar du ofta som en brygga mellan verksamheten och teknologin. Projekten är av systemövergripande karaktär och av varierande teknisk komplexitet. Våra kunder finns inom både industri, försvar, verk- och myndigheter och uppdragen utförs antingen hos kund eller i våra egna kontorslokaler. Vi arbetar gärna med kundåtaganden där vi har ett eller flera team med konsulter som arbetar tillsammans och kan stötta och stärka varandras kompetens.Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har en övergripande förståelse av IT-lösningar och har förmåga att se helhetsbilden. Du har några års erfarenhet av projektledning inom verksamhetsutveckling och IT. Du har en akademisk examen inom informationsteknologi exempelvis som ingenjör, systemvetare eller motsvarande. Vi ser att du har en bred bakgrund inom IT kombinerat med vanligt förekommande modeller och ramverk inom IT-domänen och/eller verksamhetsutveckling. Meriterande om du har erfarenhet av offentliga upphandlingar (LOU), IT- eller verksamhetsarkitektur, agila metoder eller kravhantering. Även relevanta certifieringar är meriterande, exempelvis ITIL, PMI, IPMA, Scrum etc. Många av våra uppdrag innebär arbete som omfattas av försvarssekretess. I dessa fall kommer det krävas att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning av en myndighet.

Dina personliga egenskaper
I rollen som konsult är det viktigt att du tycker om att interagera och samarbeta med andra människor, samtidigt som du är bekväm med att peka ut riktningen med hela handen och leda andra. För oss är personliga egenskaper viktiga och vi tror att du som person är öppen, social och prestigelös. Du har en förmåga att leverera i tid, göra realistiska bedömningar av t.ex. tidsåtgång och leveransförmåga samt ta ansvar hela vägen. Du är flexibel och trivs att arbeta i en föränderlig miljö.

Din utveckling
Vi tror på kombinationskraft. Att det är mötet mellan olika spetskompetenser och personligheter som lägger grunden för vår framgång. Därför ger vi dig möjlighet att arbeta i teknikens framkant och växa på alla plan - personligt, kompetensmässigt och karriärmässigt. Våra forskningsbaserade metoder för erfarenhetsutbyte är unika liksom våra utbildnings- och talangutvecklingsprogram. För oss på Combitech är det självklart med balans mellan arbete, fritid och familjeliv. Känner du igen dig i beskrivningen? Då kan du vara rätt person för oss. Urvalet sker löpande. Ansök till tjänsten via länk. Välkommen till Combitech!
 
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
Publiceraddatum: 2017-04-07
Yrkesbenämning: Processansvarig, ITIL
Antal platser: 2
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid / Tillsvidare.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-04-30
Referens:
Webbplats: https://emea3.recruitmentplatform.com/syndicated/private/syd_apply.cfm?ID=PRQFK026203F3VBQB7968V7SG&nPostingTargetID=23951
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Combitech AB
Landsvägen 50 A
17263  Sundbyberg Sverige
Hemsida:
  

Platsannons

Vill du jobba med mänskliga rättigheter? Är du social och utåtriktad?

Vill du ha ett jobb där du kan vara med och göra skillnad varje dag? Då är detta absolut jobbet för dig!

ActionAid är en internationell frivillig organisation som funnits i över 40 år och som idag har verksamhet i 48 länder. Vi kämpar för kvinnor och flickors rättigheter runt om i världen och detta gör vi genom både direkthjälp och politiskt påverkningsarbete- på så sätt skapar vi både direkta och långsiktiga förändringar där kvinnors position i samhället stärks.
För att ge några exempel jobbar vi aktivt mot barnäktenskap, för flickors rätt till skolgång, att ingen ska utsättas för könsstympning, utbilda inom mänskliga rättigheter och påverkningsarbete och att kvinnors position i samhället och i beslutsfattande positioner ska stärkas. Via vår direkthjälp jobbar vi med bland annat katastrofinsatser, betala skolavgifter för flickor, utbilda by-barnmorskor, starta upp kvinnokooperativ och vi bygger även skolor, hälsocenter och brunnar/vattenledningar.
ActionAid tycker att det är viktigt att det främst är lokalbefolkningen som bedriver detta viktiga arbete framåt, på så sätt skapar vi verkliga förändring, därav är hela 84% av våra anställda från låginkomstländer. Som värvare hos oss är du en del av ett enormt viktigt arbete för att vi ska kunna fortsätta bekämpa fattigdom och förändra för kvinnor och flickor runt om i världen. 
 
Hos oss kommer du få värdefulla erfarenheter och kunskaper som kommer att vara dig till stor fördel - oavsett framtidsplaner. Detta jobb är enormt utvecklande och du kommer bli en del av ett härligt team som tillsammans jobbar för förändring.
 
Vi söker dig med…
¥ Ett brinnande intresse för mänskliga rättigheter/utvecklingsfrågor eller som är intresserad av att lära dig mer.
¥ Skinn på näsan och som tycker om att argumentera för din sak.
¥ God förmåga att vara social, positiv och trevlig i alla väder.
¥ En stark vilja att lyckas och som trivs med att prestera på topp.
 
Om tjänsten
¥ Som värvare rekryterar du månadsgivare och faddrar på gator och torg.
¥ Vi arbetar måndag till lördag där tiderna varierar mellan 9.30-17.00 och 11.00-17.00.
¥ Flexibelt upplägg - Du jobbar mellan 10 och 34 timmar i veckan - hur mycket och vilka dagar du arbetar bestämmer du själv.
¥ Du får en fast timlön på 130 kr i timmen inkl. semesterersättning. Timlönen ökar succesivt beroende på hur länge du jobbat.
¥ Möjligheter till bonusar
¥ Tjänsten inleds med en utbildning inom ActionAids viktiga arbete och en del i teoretisk- och praktisk-insamlingsteknik. 
¥ För att arbeta hos oss behöver du kunna uttrycka dig obehindrat på svenska och vara minst 18 år gammal.
 
Tillsammans med ett gäng trevliga och engagerade kollegor kommer du att arbeta mot individuella såväl som gemensamma mål. För att lyckas med detta kommer du och ditt team kontinuerligt utbildas och tränas i insamlingsteknik och vidareutbildas inom ActionAid’s arbete. Det här jobbet är perfekt för dig som vill göra skillnad och utvecklas personligen!
 
Låter det här som något för dig? Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
Skicka ditt CV och personligabrev direkt till linnea.sonka@actionaid.org eller genom att fylla i formuläret (länk hittar du nedan - klicka på ”ansökan via web”). Rekrytering sker löpande.
Vi ser fram emot din ansökan och hoppas att du blir en del av vårt team! 
Tillsammans gör vi skillnad
Publiceraddatum: 2017-04-07
Yrkesbenämning: Medlemsvärvare, intresseorg./Telefonkommunikatör
Antal platser: 4
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareDeltidDeltid TillsvidareFast månads- vecko- eller timlön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-04-28
Referens:
Webbplats: http://www.staffrec.se/viewjob.php?source=AMS&id=89329
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: ActionAid Sverige
Renstiernas gata 12
11628  Stockholm Sverige
Hemsida: www.actionaid.se
  
Platsannons

Controller till statlig myndighet i Sunbyberg!

Beskrivning:

Nu söker vi en kvalificeras Controller på heltid till en statlig myndighet i Sunbyberg. Uppdraget förväntas starta 2017-04-24 och kommer pågå till och med 2017-08-31, med möjlighet till förlängning!

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara:


• Uppbördsredovisning, som är en del av de unika delarna av redovisning/bokföring som finns inom den statliga redovisningen. I detta fall handlar det bland annat om skatteintäkter och intäkter av avgifter. Uppbördsredovisningen kan vara en utmaning att sätta sig in i men grunderna är de samma  som i traditionell bokföring/redovisning.
• Redovisning av betalningsförmedling och avstämningar inom området

 

Kvalifikationer:

Du som söker denna tjänst som controller ska ha:


• genomgått utbildning inom ekonomi eller förvärvat kunskap genom annan relevant arbetslivserfarenhet
• minst ett (1) års arbetslivserfarenhet som controller
• goda kunskaper i svenska avseende tal och skrift
• goda kunskaper i MS office eller livärdigt.

 

Anställningsform:
Visstid

Sysselsättningsgrad:
Heltid

Arbetstid och lön:
Dagtid/Fast lön

Övrig information:
Urval sker löpande så välkommen med din ansökan redan idag.I vår snabbrörliga värld är det viktigare än någonsin att ha rätt kompetens inom sitt företag. Vår kunskap om dina förutsättningar på den lokala marknaden tillsammans med vår erfarenhet, gör att vi kan hitta och attrahera de medarbetare du behöver för att lyckas ännu bättre. Kornboden Rekrytering & Bemanning jobbar alltid nära dig som kund och våra kontor hittar du i Sundsvall, Örebro, Örnsköldsvik och Östersund.
Publiceraddatum: 2017-04-07
Yrkesbenämning: Controller
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
3 - 6 månaderHeltid Heltid/ Ej specificeratFast lön.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-17
Referens:
Webbplats: http://www.kornboden.se/lediga-jobb/?rmpage=job&rmjob=2078%26pp%3D3
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Kornboden
Drottninggatan 26
70210  Örebro Sverige
Hemsida: http://www.kornboden.se/
  
Platsannons

Skolsköterska till Viktor Rydbergs skola Sundbyberg

Om tjänsten
Vill du vara med från start och skapa Sundbybergs bästa högstadieskola!

Hösten 2017 öppnar Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor en ny högstadieskola, Viktor Rydbergs skola Sundbyberg. Vi söker nu en skolsköterska för en tillsvidaretjänst på 40-50 %, med tillträde i augusti. I takt med att skolan växer kan tjänstens omfattning utökas till 100 %.

Ditt uppdrag hos oss blir att i samverkan med skolledning, pedagogisk personal och övrig elevhälsopersonal, utifrån din kompetens skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas hälsa, utveckling och lärande. Som skolsköterska stödjer du och bidrar till att utveckla elevhälsoarbetet. Vidare genomför du sedvanliga skolsköterskeuppgifter enligt Socialstyrelsens riktlinjer för skolhälsovård.

I vår organisation är elevhälsoteamen mycket proaktiva, engagerade och teamorienterade. Varje elevhälsoteam består av en skolsköterska, skolkurator, specialpedagog och rektor.

Din profil
Vi söker dig som tycker om att arbeta i en verksamhet som är under ständig utveckling. Du är positiv, tycker om ungdomar, driver gärna projekt inom ditt kunskapsområde och är ett ankare när det blåser för både elever och personal.

Du ska vara legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning i hälso- och sjukvård för barn och ungdom, alternativt öppen hälso- och sjukvård.
Någon av nedanstående specialistutbildning är önskvärd:

Specialistsjuksköterskeutbildningen till Distriktssköterska 75 hp
Specialistsjuksköterskeutbildning Hälso-och sjukvård för barn och ungdom 60 hp

Våra skolsköterskor journalför i PMO och du bör kunna arbeta i grundläggande dataprogram och ha erfarenhet av datajournaler.

Företagsbeskrivning
Viktor Rydbergs skola Sundbyberg är en 7–9 skola som kommer att ha 550 elever när den är fullt utbyggd. Hösten 2017 tar vi emot våra första 120 elever i åk 7. Vår organisation erbjuder ett utvecklande arbete i en professionell och kreativ miljö där skolans utvecklingsarbete har högsta prioritet.

Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor driver sedan tidigare fem framgångsrika skolor i Stockholmsområdet; tre gymnasieskolor och två högstadieskolor. Stiftelsen har fler sökande per plats än vi kan ta emot, både på våra högstadium och gymnasium. I kvalitetsutvärderingar ger elever och personal verksamheten vid våra skolor högsta betyg. Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor är nu inne på sitt 23:e verksamhetsår. Läs mer om skolorna på www.vrskolor.se.

Vi samarbetar med Pedagogpoolen i denna rekryteringsprocess. Du är välkommen att söka en tjänst hos oss genom att registrera din ansökan på www.pedagogpoolen.se/lediga-tjanster/?jaid=327.

Vi rekryterar fortlöpande och ser fram emot att läsa din ansökan snarast, dock senast 8 maj.
Publiceraddatum: 2017-04-07
Yrkesbenämning: Skolsköterska
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareDeltidDeltid 75% TillsvidareFast lön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-08
Referens: 327
Webbplats: http://www.pedagogpoolen.se/lediga-tjanster/?jaid=327
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Pedagogpoolen
Frejgatan 30
11349  Stockholm Sverige
Hemsida: http://www.vre.se
  
Platsannons

IT-säkerhetssamordnare i en unik och modern IT-miljö

Vill du arbeta i en spännande, utvecklande och samhällsviktig verksamhet?

Svenska kraftnät kan erbjuda dig ett intressant och utvecklande arbete som IT-säkerhetssamordnare.

Svenska kraftnät är inne i en expansiv period. Vi står inför en lång period av investeringar och organisationen växer. Hos oss får du arbeta med en IT-miljö som måste fungera dygnet runt och är klassad som samhällsviktig. Vi har en unik bredd av IT-, data- och telekommunikationssystem. Det finns stora möjligheter till egen utveckling och utmanande arbetsuppgifter. Förändringstakten är hög och vi förnyar och bygger ut vår miljö kontinuerligt.

 

Dina arbetsuppgifter

Vi rekryterar nu en IT-säkerhetssamordnare för förvaltningsobjekten data-/telekom och teknisk plattform. Tjänsten är placerad på vår IT-avdelning och enheten Datakommunikation. Svenska Kraftnäts förvaltningsmodell är pm3.

De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att vidareutveckla det systematiska IT-säkerhetsarbetet samt att stödja objektförvaltningen i det dagliga arbetet med hantering av IT-säkerhetsfrågor.

Arbetet bedrivs i nära samarbete med andra IT-säkerhetssamordnare och tekniker och du kommer in i en organisation som arbetar för att ha IT-säkerhetsfrågorna i fokus.
 

Din bakgrund
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning inom IT eller motsvarande erfarenhet förvärvat på annat sätt. Du har flera års erfarenhet av att arbeta med IT-säkerhetsfrågor samt gärna en bakgrund som nätverkstekniker. Du är van vid att arbeta i en projektorganisation och uppskattar möjligheten att få vara med och påverka din roll. Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och i skrift är en förutsättning för denna roll.Personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är analytiskt lagd och har fokus på att arbeta systematiskt och effektivt. Du tar ansvar, strukturerar och driver dina aktiviteter vidare och levererar enligt plan. Du trivs med att arbeta i grupp och vi värdesätter att du har ett trevligt bemötande samt god förmåga att lösa problem i samarbete med andra. Du är också duktig på att kommunicera och kan anpassa ditt budskap för olika målgrupper.

 

Vi erbjuder
Hos oss finns stora utvecklingsmöjligheter. Svenska kraftnät är en uppskattad arbetsgivare som erbjuder många förmåner inom friskvård och flexibla arbetstider som ger möjlighet till balans mellan arbete och familjeliv. Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering vars syfte är se till varje persons kompetens och därmed främja mångfald och motverka diskriminering. Eftersom vi arbetar med viktig infrastruktur i samhället är våra tjänster säkerhetsklassade och svenskt medborgarskap ett krav. Tjänsten är placerad på vårt huvudkontor i Sundbyberg. Vill du veta mer, kontakta gärna enhetschef Tina Stödberg 010-475 82 92 eller HR-specialist Sofie Westerberg, tel 010-475 86 15. Fackliga företrädare är Erik Böhlmark (SACO), tel 010- 475 86 14 och Stefan Ekberg (ST), tel 010-475 82 91. Du når oss också via e-post fornamn.efternamn@svk.se

Välkommen med din ansökan senast den 2 maj 2017.
Publiceraddatum: 2017-04-07
Yrkesbenämning: IT-samordnare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid Heltid/ Ej specificeratIndividuell lönesättning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-02
Referens:
Webbplats: http://www.svk.se/jobba-har/lediga-tjanster/sok-tjanst/?rmpage=job&rmjob=669%26pp%3D8
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Svenska Kraftnät
Box 1200
17224  Sundbyberg Sverige
Hemsida: http://www.svk.se
  
Platsannons

Skolsköterska till grundskola i Sundbyberg 20 %

Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en skolsköterska på ett kortare uppdrag där du ska stötta upp en skola med hälsosamtal. Du jobbar en dag i veckan resten av terminen med start så fort som möjligt.

Din profil
Du ska vara legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning inom öppen hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvård för barn och ungdom eller skolhälsovård.
Du ska helst ha erfarenhet av att arbeta som skolsköterska sedan tidigare. God möjlighet finns för stöd och utbildning för dig som är lite nyare i rollen.

Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och vill att du känner igen dig i följande:
- Självgående
- Ansvarstagande
- Social och utåtriktad
- Flexibel
- Förtroendeingivande


Om oss
SkolPool Sverige är ett personalföretag med eleven i fokus. Vi erbjuder duktiga och erfarna medarbetare och samarbetar med skolor och kommuner i hela Sverige.
SkolPool har 2014 röstats fram till en av Sveriges Bästa Arbetsgivare bland medelstora företag. Undersökningen Sveriges Bästa Arbetsgivare är en medarbetarundersökning som årligen genomförs av Universum.
Vi driver och ansvarar för många elevhälsoteam och säkerställer att arbetet sker i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer och den gällande skollagen. Hos oss arbetar engagerade och kunniga skolsköterskor, skolläkare, kuratorer, specialpedagoger m.fl. Vi ger handledning genom våra samordnande skolsköterskor och har en väl utbyggd intern struktur för att stötta vår personal i vardagen.
Urval görs löpande och därför hoppas vi att du ansöker idag.

Vi vill bidra till elevernas möjligheter att lära och växa. Om du också vill bidra till detta, så ser vi fram mot att lära känna dig.

Välkommen till SkolPool Sverige!
Publiceraddatum: 2017-04-07
Yrkesbenämning: Skolsköterska
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
11 dagar - 3 månaderDeltidDeltid 25% Tillfälligt arbete, 11 dagar - 3 månaderFast lön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-04-29
Referens: 1538
Webbplats: http://www.skolpool.se/visa-annons?jaid=1538
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: SkolPool Sverige AB
Östra Mårtensgatan 19
22361  Lund Sverige
Hemsida: http://www.skolpool.se/
  

Platsannons

Konsultchef till svenskt IT-företag i Stockholm

Konsulterna på ITF är bland det viktigaste de har. De besitter all teknisk kompetens kring erbjudanden och hur man implementerar tillverkarnas produkter. Bakom de produkter och lösningar som ITF får förmånen att leverera till kunderna finns det alltid en konsult med i spelet. Eftersom ITF lever som de lär så är det precis samma sak när de levererar hela eller delar av en kunds IT miljö som Funktion. Det är konsulterna som implementerar lösningarna hos kunden och därmed får de också en kvalitetsstämpel på installationen. ITF satsar på kontinuerlig utbildning och utveckling och har därför certifierade konsulter på lösningar och produkter från de ledande tillverkarna av IT idag såsom IBM, HP, Microsoft, Lenovo, DELL, VMware för att nämna några. Inom kompetensområdena Arbetsplats, Digitalisering och Datacenterlösningar har ITF experterna. För närvarande består denna grupp av 18 personer men de växer snabbt och ser samtidigt till att samarbeta med övriga kompetenser inom bolaget. Din roll blir personalledning av det viktiga konsultteamet, försäljning och affärsutveckling.

ITF söker dig som har erfarenhet av personalledning, försäljning och affärsutveckling. Du har en god teknisk förståelse och framförallt förmåga och erfarenhet av att hjälpa kunderna att hitta rätt lösningar oavsett om det skall installeras i egen datorhall, hos någon annan eller som molntjänst. Du har övergripande förståelse för IT-infrastruktur och är van vid Solution Selling.

Du är en coachande och motiverande ledare med förmåga att få med dig ett team såväl som att kunna stödja och vägleda enskilda individer. Du tar initiativ och får saker att hända. Din förmåga och motivation bör vara handlingsinriktad och resultatorienterad. Du är en person som sprider glädje och som får energi av möten med andra människor.

ITF grundades i juni 1999. Sedan dess har de expanderat kraftigt med bibehållen lönsamhet. Idag består ITF av cirka 90 anställda i Stockholm och Göteborg. ITF omsätter cirka 400 miljoner kronor per år och har redovisat vinst under alla verksamhetsår. ITF är en innovativ rådgivare och leverantör inom IT-teknik och informationshantering. De har specialiserat sig på att lösa kundernas behov av tekniskt stöd och tillgång på rätt information. Läs gärna mer på http://www.itf.se/

ITF erbjuder dig möjlighet att utvecklas och samtidigt arbeta med det senaste inom och ha koll på framtidens IT. ITF erbjuder möjlighet till personlig utveckling i ett lönsamt företag med stor potential, korta beslutsvägar och nöjda kunder i en familjär företagskultur. Tjänsten är tillsvidare och vi tillämpar grundlön samt målbaserad bonuslön. ITF sitter vid det helt nyrenoverade Tuletorget i Sundbyberg, kontoret består av öppna och rymliga lokaler med utsikt över torget.
Publiceraddatum: 2017-04-07
Yrkesbenämning: Affärsområdeschef
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-29
Referens:
Webbplats: http://www.captohr.se/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=250&cntnt01origid=64&cntnt01returnid=64
Epostadress:
Övrigt: I denna rekrytering samarbetar ITF med Rekryteringsföretaget Capto HR. Urvalet sker löpande varför vi gärna ser att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Arbetsplats: 
Adress: CAPTO HR AB
S:t Persgatan 7
75320  Uppsala Sverige
Hemsida:
  

Platsannons

Montör

Hos MPG handel är samtlig personal involverad i den dagliga driften och utvecklingen av företaget.

Vi är in en tillväxt fas och behöver förstärka vårt personalstyrka. Därför söker vi nu montörer.

Montering av markiser och solskydd för utomhusbruk hos såväl privatpersoner som företag. vi monterar även gardiner och invändiga solskydd.

Utöver montering, förväntats man även vara delaktig i övriga uppgifter inom företaget (som bland annat)
-Tillverkning av solkyddsprodukter.
- Viss försäljning till slutkund
- Bokning av kundbesök etc.Du som söker:
Har en relevant erfarenhet från liknande arbete. Är ambitiös, kontaktskapande, effektiv och samtidigt noggrann. Du skall trivas med att arbeta självständigt och även i team.
Kunskaper med byggteknisk bakgrund och erfarenheter inom solskyddsområdet ses som en merit.
Du måste behärska det svenska språket i både tal och skrift och har körkort.

Din profil:
Du är stresstålig och van vid ett högt tempo och en föränderlig arbetssituation. Du gillar att ta egna initiativ och är införstådd i hur viktigt det är med bra service


Vi erbjuder:
Ett spännande arbete med möjlighet att påverka utvecklingen
Ett lokalt team med hög fackkompetens
En stark och positiv företagskultur
Vi värnar om en god arbetsmiljö internt och bygger förtroende externt.


MERITERANDE
Solskyddsmontör, erfarenhet
Träarbetare / Snickare, erfarenhet
Svetsare, manuell, erfarenhet
Montör, träprodukter, 1 års erfarenhet
Husmontör, erfarenhet
murare

Mpg handel är ett företag aktivt inom försäljning inom solskydd, mörkläggning och inredningstyger. Företaget har funnits sedan 2010 och är centralt beläget i Stockholm / Sundbyberg

MPG tillhandahåller även gardiner, persienner, balkongskydd och andra typer av solskydd till både privatpersoner och företag. Vi utför även vävbyten och övrig reparation på solskydd. Vår målsättning är att skapa ett helt koncept med kvalitetsprodukter av solskydd och gardiner, där kunden bara behöver en projektledare för samtliga steg och att kunna erbjuda detta till ett konkurranskraftigt pris.
Kunden skall alltid stå i centrum, företaget ska tillsammans med kunden hitta rätt lösning för varje unikt behov,

Vi erbjuder:
Ett spännande arbete med möjlighet att påverka utvecklingen
Ett lokalt team med hög fackkompetens
En stark och positiv företagskultur
Vi värnar om en god arbetsmiljö internt och bygger förtroende externt.
Publiceraddatum: 2017-04-07
Yrkesbenämning: Solskyddsmontör
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreHeltidEnligt avtalEnligt avtal
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-28
Referens:
Webbplats:
Epostadress: daniel.lundgren@me.com
Övrigt: Endast mejl ansökningar
Arbetsplats: 
Adress: Mpg Handel i Stockholm AB
Fredsgatan 22
17233  Sundbyberg Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Lärare till åk 4-6 i Ma/NO/Eng

Vittraskolorna, ett av Sveriges ledande friskoleföretag med 26 för- och grundskolor runt om i landet. Tillsammans ansvarar vi för 7600 barn och elever och har 900 medarbetare. Vår undervisning utgår ifrån en helhetssyn på elevens utveckling med tydliga mål inom kunskap, lärande och personlig utveckling. Genom att hitta motivationen hos varje elev kan vi både uppmuntra och ställa krav.

I Vittra arbetar vi utifrån vår gemensamma pedagogiska plattform och Vittraverktyg med utgångspunkt i de nationella styrdokumenten, alltid med målet att nå en högre kvalitet och ökad måluppfyllelse för våra barn och elever. Det betyder att de strukturer, metoder och aktiviteter som står beskrivna i våra verktyg genomförs på samtliga av våra för- och grundskolor, att de följs upp och utvärderas.

Vi startade vår första skola 1993 och ingår sedan 2008 i AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag.

Detta söker vi:
Vittra Brotorp söker nu dig som är legitimerad och behörig lärare i matematik, naturorienterande ämnena och engelska för åk 4-6.
Vi ser gärna att du har goda kunskaper i kunskapsutvecklande arbetssätt och att du medvetet och systematiskt utvecklar elevers lärande. 
Det är viktigt att du är en god relationsbyggare med såväl elever, föräldrar och kollegor. Du har också en god förmåga att få dina elever att lyckas och har hög grad av elevdelaktighet.
Det är en fördel om du har vana att arbeta med digitala verktyg och tycker om att arbeta sammanhangsstyrt och i projekt.

Vi erbjuder:


• Engagerade kolleger och arbetslag
• Positiva, samarbetsvilliga och framåtsträvande kollegor
• Tydlig, stöttande och engagerad ledning
• Fortbildning och kollegialt lärande
• Väl utbyggd elevhälsa med många kompetenser
• Handledning/coachning av specialpedagog, socialpedagog, skolpsykolog, kurator
• Gemensamma projektarbete i arbetslagen
• Korta och snabba beslutsvägar
• Skärmar – AppleTV i alla klassrum
• Egen digitala verktyg
• Skola med god ekonomi
• En trevlig arbetsplats där vi alla delar en gemensam vision


Vittra Brotorp är den lilla "skolan mitt i byn" och ligger mitt emellan Solna och Sundbyberg med goda kommunikationer. Vi startade 2012 i spännande  lokaler och i en modern lärmiljö som skapar förutsättningar för variation, kreativitet och stimulans för alla.
Här finns stort engagemang med drivna pedagoger och massor av glädje och du har möjlighet att delta och bedriva nytänkande och utveckling kring undervisning, lärande och lärmiljö.

Vill du veta mer om oss?
Om du vill veta mer om Vittra Brotorp kan du gå in på vår hemsida, www.vittra.se/brotorp. Vi har också en film som beskriver Vittra generellt och den hittar du på www.youtube.com/vittrakanalen.

Låter detta intressant?
Du söker tjänsten genom att klicka på nedanstående länk. Vi tar ej emot ansökningar via post eller mail. Sista ansökningsdag är 10/5 2017. Tjänsten är en ferietjänst på 100% och inleds med 6 månaders provanställning med start 8/8 2017. Ansök gärna snarast då urval sker löpande.

Vittra har attraktiva anställningsvillkor och erbjuder marknadsmässiga löner. Vittra har Kollektivavtal med Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund samt Kommunal vilket bland annat innebär tjänstepension enligt ITP-planen samt försäkringar.

Om du har frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta rektor Inger Tegelström via mail; inger.tegelstrom@vittra.se

Välkommen med din ansökan!
Publiceraddatum: 2017-04-06
Yrkesbenämning: Lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid1 -Enligt överenskommelse
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-10
Referens:
Webbplats: https://vittra.se/arbeta-hos-oss/lediga-tjanster/?aguid=A56D5028221E420EBC49DC3B9B37A423
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Vittra
Box 213
10124  Stockholm Sverige
Hemsida: http://www.vittra.se
  

Platsannons

Gillar du att resa?

.

Är du morgonpigg?
Då är vi inget för dig!
På Garda Alarm har du sovmorgon varje dag.

Däremot söker vi dig som:


* Har ett intresse av försäljning och service och vill utvecklas professionellt inom området.
* Är engagerad och vill utvecklas som säljare, genom att jobba tillsammans med andra människor mot gemensamma mål i en driven organisation.
* Vill bli hjälte genom att hjälpa människor att trygga deras vardag genom att erbjuda dem våra produkter.
* Behärskar svenska språket väl i tal och skrift.
* Är du duktig på FIFA och NHL så är det meriterande.
* Är du en vinnarskalle som gillar att resa.


Vi erbjuder dig ett roligt arbete med möjlighet till utveckling i en trivsam arbetsmiljö med fantastiska kollegor. Vi ger dig en grundlig säljutbildning. Hos oss finns det mycket goda möjligheter till såväl personlig som professionell utveckling. Vårt mål är att göra dig till en riktigt duktig säljare och att du samtidigt har väldigt roligt på vägen.

 
Sök jobbet på ditt sätt!

På Garda tycker vi att det ska vara enkelt att söka jobb och vi är alltid på jakt efter nya och kreativa medarbetare.
Det spelar ingen roll vem du är eller hur du vill söka.
Skicka en snap eller varför inte skicka ett direktmeddelande på Instagram, Facebook, ring eller maila in en ansökan

Snapchat: Gardaalarmab
Instagram: gardaalarm
Facebook: Garda Alarm
Epost: my.johansson@gardaalarm.se
Hemsida: gardaalarm.se
Tel: 0765-03 00 33
Publiceraddatum: 2017-04-06
Yrkesbenämning: Utesäljare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid TillsvidareFast och rörlig lön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-20
Referens:
Webbplats: http://gardaalarm.se/lediga-jobb/?_p=job&_id=89300&_s1=AMS
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Garda Alarm AB
Fräsaregatan 1
30262  Halmstad Sverige
Hemsida: gardaalarm.se
  
Platsannons

Retail24 söker nu en driven butiksplockare för semestervikariat - Stockholm

Retail24 är verksamma i samtliga nordiska länder och har specialiserat sig på försäljningstjänster mot dagligvaruhandeln, detalj- och fackhandeln. Bland våra kunder finner Ni flera av de största leverantörerna inom dagligvaruhandeln. Maj 2015 gick Retail24 Sverige ihop med Sales Partner Group och vi kan därmed erbjuda ett bredare spectra av försäljningstjänster, merchandising tjänster tillsammans med Demo. Retail24 växer så det knakar därför letar vi efter nya kollegor runt om i Sverige!

Retail24 söker nu efter den rätta personen till vårt team som sommarvikarie.

Är du den vi söker?

Vi behöver en driven Merchandiser (butiksplockare) som har vana från butiksarbete, gärna även med intresse för blommor. Ett självständigt arbete med varuplock, exponeringar och beställningar i butik.
Kan även komma ingå skötsel av blomsteravdelning i butik.

Vi söker dig som kan jobba stora delar av sommaren, allt från 10-35 timmar per vecka. 

Är du vår nya kollega?
Älskar du pulsen i butik, service och att skapa goda relationer?
Drivs du av frihet under ansvar?
Är du flexibel till tusen?
Då har vi en möjlighet för dig!
Har du dessutom erfarenhet från dagligvaruhandeln är det meriterande!
Att vara Merchandiser hos oss på Retail24 innebär följande:
Du är ute i butik där du representerar leverantörerna som anlitar Retail24 och utför ditt arbete på ett professionellt sätt .

Retail24  kan erbjuda ett spännande jobb i en utvecklande miljö med många möjligheter.
- Lön enligt handels avtal
- Stora utvecklingsmöjligheter
- Arbeta med stora kända varumärken
- Självständigt arbete
Vi tror att du är en
- Positiv, Utåtriktad, Social och har hög arbetsmoral samt att du är en bra lagspelare.
Krav är följande:
-Vana från butik, Duktig på att skapa kreativa exponeringar
- Körkort och bil.
- Kunna tala Svenska flytande
- Goda kunskaper i Office paketet
 
Är du duktigt och visar framfötterna finns där möjligheter för mera arbete.
Välkommen med din ansökan.
 Behovet behövs från Juni månad så rekrytering kommer att ske löpande.
Vid frågor gällande tjänsten kontakta Sara Lindner , Teamledare Stockholm  0707-956287
Maila gärna din ansökan till sara.lindner@retail24.se eller christel.classon@retail24.se
Publiceraddatum: 2017-04-06
Yrkesbenämning: Butikskonsulent
Antal platser: 4
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
11 dagar - 3 månaderHeltidHeltid SommarjobbFast månads- vecko- eller timlön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-06
Referens:
Webbplats: http://www.staffrec.se/viewjob.php?source=AMS&id=89284
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Retail24 Sweden 2015 AB
Ekbacksvägen 28
16869  Bromma Sverige
Hemsida: http://www.retail24.se
  
Platsannons

Förskollärare till Granatäpplets förskola

Du fokuserar på framtiden. Och är närvarande i nuet. Precis som vi.

Här på Granatäpplets förskola söker vi två positiva, glada och engagerade förskollärare som vill ha nya utmaningar. Är du en person som vill utmanas i din yrkesroll och vill vara med och vidarutveckla vår verksamhet? Då är du rätt person för Granatäpplet!

Som förskollärare kommer du tillsammans med arbetslaget planera, upprätta konkreta mål, genomföra och utvärdera verksamheten enligt läroplanen för förskola. Du kommer även att få möjlighet till handledarutbilding, ta emot studenter och ha ett nära samarbete med Stockholms universitet då förskoleenheten deltar i övningsförskoleprojektet.

Dina arbetsuppgifter innebär bland annat att planera, genomföra och utvärdera verksamheten tillsammans med de övriga pedagogerna. Du kommer också att utföra pedagogisk dokumentation med IT som verktyg. Din kompetens är viktig då vi utvecklar våra baser.

Vi vill att du är utbildad förskollärare och vill komma till en arbetsplats där du tillsammans med oss andra får utveckla dig själv, verksamheten och barnen till en pärla bland förskolor. Det är viktigt att du har personlig mognad, lätt att samarbeta och ser olikheter som en tillgång. Detta kräver att du är lyhörd samt har förmågan att motivera dina kollegor. Du brinner för att arbeta utifrån barnens intressen, skapa utmaningar i lärandet och dokumentera barnens lärprocesser.

Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde snarast möjligt eller enligt överenskommelse. Ansök senast den 25 april 2017. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.

Välkommen med din ansökan!

 

Vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Publiceraddatum: 2017-04-06
Yrkesbenämning: Lärare i förskola/Förskollärare
Antal platser: 2
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid Heltid/ Ej specificeratLöneanspråk lämnas vid intervju.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-25
Referens:
Webbplats: http://www.sundbyberg.se/om-sundbyberg/jobba-i-sundbybergs-stad/lediga-jobb.html?rmpage=job&rmjob=1945%26pp%3D8
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Sundbybergs stad
Milstensvägen 46 174 62 Sundbyberg
17462  Sundbyberg Sverige
Hemsida: http://www.sundbyberg.se/om-sundbyberg/jobba-i-sundbybergs-stad/lediga-jobb.html
  

Platsannons

Servitris/bartender på Piatti Sökes

Dina arbetsuppgifter är att servera mat och dryck även ta emot gäster och placera till bords, samt förbereda för kvällens
arbete.


Du skall ha ett par års serverings vana samt ha ett stort intresse för mat och vin.
Vi söker självklart personal som brinner för yrket samt med ett leende på läpparna.

Piatti är en klassisk Italiensk restaurang som startades 2016 på Tuletorg i Sundbyberg. Restaurangen har blivit en lokal favorit som man gärna besöker mer än en gång i veckan. En lokal mötesplats där man kan trilla in för en god kaffe eller avnjuta en trerätters meny i trevligt sällskap. Lokalen erbjuder något för alla, en lounge att chilla i, en bar att hänga i och en matsal att äta något gott i. Service och kvalitet för våra gäster står i fokus. Det känns på smaken att maten vi serverar lagas med bra råvaror och mycket kärlek.
Publiceraddatum: 2017-04-06
Yrkesbenämning: Servitör/Servitris
Antal platser: 2
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-08
Referens:
Webbplats:
Epostadress: michael.kino@hotmail.com
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Piatti Sverige AB
Östgötagatan 48
11664  Stockholm Sverige
Hemsida: http://www.piatti.se
  
Platsannons

Lärare i fritidshem till Kymlingeskolan!

Du fokuserar på framtiden. Och är närvarande i nuet. Precis som vi.

Här på Kymlingeskolan finns möjlighet att påverka och forma framtiden! Vi är en växande F-6 skola i Stora Ursvik som har ca 240 elever i nuläget men förväntas öka till ca 300 elever i augusti 2017 och då behöver vi fler engagerade lärare i fritidshem/fritidspedagoger. Skolan är modern och helt nybyggd med ljusa och fina klassrum samt med öppna planlösningar för våra fritidshemsavdelningar. Vi erbjuder en stimulerande lärmiljö för våra elever och medarbetare. Tycker du om att aktivt jobba med elevernas lärande? Då ska du söka till oss!

Som lärare i fritidshem/fritidspedagog kommer du att ansvara för fritidshemmets verksamhet på en avdelning samt samverka i klass under skoldagen.

Dina arbetsuppgifter består av att planera, genomföra och följa upp verksamheten på fritidshemmet enligt gällande styrdokument. Du ska kunna samarbeta i arbetslag varpå god samarbetsförmåga är viktigt för oss. Du ska även samverka med föräldrar och vilja driva utveckling på fritidshemmet med elevernas bästa för ögonen. 

Vi vill att du har lärarexamen med inriktning fritidshem alternativt fritidspedagogexamen, gärna även med behörighet inom musik. Du har förmåga att vara en tydlig, strukturerad pedagogisk ledare som tar helhetsansvar och kan inspirera och engagera elever med en god måluppfyllelse i sikte. Det är viktigt för dig att planera och genomföra fritidsverksamheten utifrån elevers olika behov, intressen och förutsättningar. Du tror på goda relationer och har ett trevligt och professionellt bemötande.

Befattningarna är tillsvidareanställningar på heltid. Tillträde i augusti 2017 enligt överenskommelse. Ansök senast den 1 maj 2017. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.

Välkommen med din ansökan!

 

Vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Publiceraddatum: 2017-04-05
Yrkesbenämning: Lärare i fritidshem/Fritidspedagog
Antal platser: 2
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid Heltid/ Ej specificeratIndividuell lönesättning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-01
Referens:
Webbplats: http://www.sundbyberg.se/om-sundbyberg/jobba-i-sundbybergs-stad/lediga-jobb.html?rmpage=job&rmjob=1946%26pp%3D8
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Sundbybergs stad
Oxenstiernas allé 41
17463  Sundbyberg Sverige
Hemsida: http://www.sundbyberg.se/om-sundbyberg/jobba-i-sundbybergs-stad/lediga-jobb.html
  
Platsannons

Lärare på Kymlingeskolan!

Du fokuserar på framtiden. Och är närvarande i nuet. Precis som vi.

Här på Kymlingeskolan finns möjlighet att påverka och forma framtiden! Vi är en växande skola åk F-6 i Stora Ursvik som har ca 240 elever i nuläget men förväntas öka till ca 300 elever i augusti 2017 och då behöver vi fler engagerade och skickliga lärare. Skolan är väldigt modern med ljusa fina klassrum och öppna planlösningar för fritidshemmen. Vi erbjuder en stimulerande lärmiljö för både elever och medarbetare. Tycker du om att göra skilllnad och aktivt jobba med elevernas lärande? Då ska du söka till oss!

Som lärare kommer du att ansvara för våra elevers lärande och utveckling. Du ska även ha god samarbetsförmåga då kollegialt arbete är viktigt för oss. Likaså ska du också samverka med föräldrar.

Dina arbetsuppgifter är att vara klasslärare/mentor för en åk 3. Du planerar, genomför och följer upp undervisningen enligt gällande styrdokument med elevernas bästa i fokus så att de når så långt som möjligt i sin kunskapsmässiga och sociala utveckling.

Vi vill att du har en lärarexamen samt lärarlegitimation med behörighet i ämnena svenska/sva, matematik, engelska, No och So. Det är meriterande om du dessutom är behörig i musik. Du har förmåga att vara en tydlig, strukturerad pedagogisk ledare som tar helhetsansvar och kan inspirera och engagera elever med en god måluppfyllelse i sikte. Det är viktigt för dig att planera och genomföra undervisning utifrån elevers olika behov, intressen och förutsättningar. Du tror på goda relationer och har ett trevligt och professionellt bemötande.

Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde 14 augusti 2017. Ansök senast den 1 maj. Ansökningar hanteras fortlöpande varpå tjänsten kan tillsättas innan ansökningsdatumet har gått ut. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.

Välkommen med din ansökan!

 

Vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Publiceraddatum: 2017-04-05
Yrkesbenämning: Lärare i grundskolan, årskurs 1-3
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid Heltid/ Ej specificeratIndividuell lönesättning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-01
Referens:
Webbplats: http://www.sundbyberg.se/om-sundbyberg/jobba-i-sundbybergs-stad/lediga-jobb.html?rmpage=job&rmjob=1944%26pp%3D8
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Sundbybergs stad
Oxenstiernas allé 41
17463  Sundbyberg Sverige
Hemsida: http://www.sundbyberg.se/om-sundbyberg/jobba-i-sundbybergs-stad/lediga-jobb.html
  
Platsannons

Bitr rektor S:t Martins gymnasium introduktionsprogram

Du siktar högt. Och har fötterna på jorden. Precis som vi.

Här på S:t Martins gymnasium vill vi skapa dom bästa förutsättningarna för varje elev att nå sina mål i livet.
Alla kan lära. Löfströms gymnasium är en liten kommunal skola, med 170 elever, som erbjuder tre introduktionsprogram, IM-IND, IM-PREP samt IM-SPRÅK. Vi är en skola i ständig förändring och med utmaningar i alla dess former. Hos oss har många elever ett annat modersmål än svenska. Därför är det svenska språket alltid närvarande i undervisningen. Vi arbetar inkluderande där eleverna ger och lär av varandra samt drar fördel av olikheterna. Hos oss finns en god arbetsmiljö, fina lokaler och vi arbetar aktivt för att bevara den miljön.

Som biträdande rektor för S:t Martins introduktionsprogram är ditt huvudsakliga uppdrag att bistå rektor i att leda skolan och den pedagogiska verksamheten.  Som chef kommer du också att ha personal- och ekonomiansvar. Du ingår i skolans ledningsgrupp och du kommer vara nära knuten till verksamheten vilket också kan innebära viss undervisning.

I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att planera, leda och utveckla den pedagogiska verksamheten tillsammans med medarbetarna med fokus på uppföljning och resultat.

Vi vill att du har en pedagogisk högskoleexamen och erfarenhet av arbete inom gymnasieskola med introduktionsprogram. Vi ser också att du har erfarenhet av arbete som biträdande rektor. Du har kunskap och intresse av att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete och att arbeta för alla elevers måluppfyllelse. Du har ledarförmåga, kommunicerar på ett tydligt sätt och har ett mål och resultatorienterat förhållningssätt med helhetssyn. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Befattningen som biträdande rektor i Sundbyberg stad är en visstidsanställning på heltid som förlängs med två år åt gången.Tillträde i augusti 2017 eller enligt överenskommelse. Ansök senast den 28 april. Intervjuer sker kontinuerligt vilket kan medföra att tjänsten är tillsatt innan ansökningstiden löpt ut. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.

Välkommen med din ansökan!
Publiceraddatum: 2017-04-05
Yrkesbenämning: Biträdande rektor
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreHeltid Heltid/ Ej specificeratMånadslön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-05
Referens:
Webbplats: http://www.sundbyberg.se/om-sundbyberg/jobba-i-sundbybergs-stad/lediga-jobb.html?rmpage=job&rmjob=1940%26pp%3D8
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Sundbybergs stad
Rissneleden 142
17457  Sundbyberg Sverige
Hemsida: http://www.sundbyberg.se/om-sundbyberg/jobba-i-sundbybergs-stad/lediga-jobb.html
  

Platsannons

Inside Sales Specialist/Assistant

Avnet Inc., a Fortune 500 company, is the leading distributor of semiconductors worldwide. Avnet's product business group Avnet Embedded is ideally positioned for the identification, supply and support of full turnkey Embedded Systems, Sub-Systems and Networking products for Industrial and commercial Applications.

For more information about Avnet check : www.avnet.com.

For more information about Avnet Embeddded, check: www.avnet.embedded.eu.

Avnet Nortec AB offers a unique opportunity to work and develop within a global company with many international contacts. You will work in a fresh, newly renovated office. Avnet offers a number of benefits such as preventive health care, and Friday refreshments etc.

For our sales office in Sweden, Sundbyberg, we are looking for a Inside Sales Specialist/Assistant

YOUR RESPONSIBILITIES:
- Manage, together with sales, customer backlog and order handling with passion to achieve the best possible result.
- Manage and review customer forecast and logistics.
- Investigate and resolve customer problems and take good care of RMA's.
- Maintain excellent communication to both internal and external parties.
- Provide a quick, efficient response to all enquires.
- Develop our process and systems to be in world class also in future.
- Contact suppliers worldwide and Asset department for quotes and prices.
- Work with Field Application Engineers to identify opportunities for Design Win.

YOUR SKILLS & QUALIFICATIONS:
- Good communication skills
- Entrepreneur and teamwork attitude
- Customer service is your sixth sense
- Knowledge of Microsoft Office package
- Swedish and English language fluency (both written and oral). Finnish is a plus.
- A sound working knowledge of SAP would be a merit.

If you want to feel good about your job, if teamwork and enjoyment at work is important, if you value independence and responsibility, if you like to succeed and if you are searching for diversified tasks in a global company, you are the right person for our team.
Please mail, your CV and application to Tiitus Aho no later than April 30th.
Publiceraddatum: 2017-04-05
Yrkesbenämning: Innesäljare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-14
Referens:
Webbplats:
Epostadress:
Övrigt: Skriftligt
Arbetsplats: 
Adress: Avnet Nortec AB
BOX 1830
17266  SUNDBYBERG 
Hemsida: http://www.avnet.eu
  
Platsannons

Skolkurator Sundbybergs elevhälsa

Du kan väcka intresse. Och stilla nyfikenhet. Precis som vi.

Här på Sundbybergs centrala elevhälsa arbetar elevhälsans alla fyra insatser tillsammans. Vi finns i en central enhet, men har våra arbetsplatser förlagda på våra olika skolor. Vår verksamhet är HBTQ-certifierad. Tillsammans med övrig personal på skolorna arbetar vi för att skapa en god miljö för elevernas kunskapsutveckling och personliga utveckling. Vi strävar hela tiden efter att arbeta hälsofrämjande och förebyggande.

Två av våra kuratorer kommer vara föräldralediga och vi söker därför vikarier för dessa.

Som skolkurator kommer du att ingå i skolornas elevhälsoarbete och arbeta tillsammans med rektor och övrig personal på skolorna. 

Dina arbetsuppgifter Som kurator på skolan kommer du ge handledning och konsultation till pedagoger Du kommer att ha stödjande och vägledande samtal med elever. I uppdraget får du möjlighet att bidra med kunskaper om samhällets stödsystem och arbeta med riktade utbildningsinsatser inom värdegrund och förhållningssätt. Du kommer även kunna arbeta med förebyggande aktiviteter med enskilda elever, grupper och klasser.

Vi vill att du har socinomexamen, att du är kommunikativ och har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera. Vi ser även att du har förmåga till helhetssyn och att se frågor i ett större perspektiv.

Du arbetar både självständigt och strukturerat genom att planera, organisera och prioritera ditt arbete väl. Du är relationsskapande och har mycket god förmåga att etablera kontakt med människor. Du är lugn, stabil och har förmågan att behålla ett realistiskt perspektiv på situationer som uppstår i det dagliga arbetet.

Befattningen är en tidsbegränsad anställning på heltid. Den ena tjänsten omfattar grundskolor åk f-6 med tillträde snarast t.o.m. 31/12-2017, den andra tjänsten är förlagd på vår gymnasieskola som har introduktionsprogram, tillträde i augusti 2017 t.o.m. juni 2018. Ansök senast den 21 april. Ange vilken av tjänsterna du är intresserad av alternativt om du är intresserad av båda. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.

Välkommen med din ansökan!

 

Vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Publiceraddatum: 2017-04-05
Yrkesbenämning: Skolkurator
Antal platser: 2
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreHeltid Heltid/ Ej specificeratEnligt avtal
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-05
Referens:
Webbplats: http://www.sundbyberg.se/om-sundbyberg/jobba-i-sundbybergs-stad/lediga-jobb.html?rmpage=job&rmjob=1931%26pp%3D8
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Sundbybergs stad
Östra Madenvägen 4
17292  Sundbybeberg Sverige
Hemsida: http://www.sundbyberg.se/om-sundbyberg/jobba-i-sundbybergs-stad/lediga-jobb.html
  
Platsannons

Sommarvikarier till Attendos hemtjänst Sundbyberg

I Attendo Äldreomsorg är vi över 9 000 medarbetare som arbetar inom hemtjänst och äldreboende i Skandinavien. Vi är en del av Attendo, Nordens ledande privata vård- och omsorgsföretag som även har verksamhet inom individ- och familjeomsorg, omsorg till personer med funktionsnedsättning samt sjukvård. Hos oss kommer du arbeta med vår vision Att stärka individen och alltid utgå från den enskildes behov och förutsättningar.


Vill du göra skillnad för våra äldre i sommar?

Till vår verksamhet i Sundbyberg söker vi nu sommarvikarier som är tillgängliga för arbete under veckorna 25-32 med introduktion under vecka 24.

Att arbeta i hemtjänst kräver att du:

Har förmåga att hjälpa den äldre med alla vanligt förekommande sysslor i ett hem.
Har förmåga att möta och bemöta människor på ett respektfullt och värdigt sätt.
Tycker att det är en förmån att få hoppa upp på en cykel i alla väder för att ta dig mellan kunderna.
Körkort är ett krav.


Att arbeta i hemtjänst innebär att du kommer att hantera läkemedel och att du möter personer med minnesproblematik. Du kan förbereda dig och förbättra dina chanser att få anställning hos oss genom att göra utbildningarna på nedanstående länkar:

http://www.demenscentrum.se/Utbildning/Webbutbildningar1/utb-lakemedel

http://www.demenscentrum.se/Utbildning/Webbutbildningar1/demensabc/

Är det dig vi söker? Skicka din ansökan med CV och personligt brev till Nishtiman.Darveshi@attendo.se


Vi kontrollerar belastningsregister på alla vi anställer.

Rekryteringsprocessen innefattar en gruppintervju. Räkna med att denna tar ca två timmar i anspråk av din tid.
Publiceraddatum: 2017-04-05
Yrkesbenämning: Vårdbiträde
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
11 dagar - 3 månaderDeltidVarierande Sommarvikariat och vidbehovsanställning under övriga året.Individuell lönesättning med kollektivavtalsreglerade försäkringar och pensionsvillkor.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-31
Referens: 19123
Webbplats: http://www.attendo.se/node/19123
Epostadress: Nishtiman.Darveshi@attendo.se
Övrigt: Mer information om tjänsten finns under länken "Ansök via extern webbplats".
Arbetsplats: 
Adress: Attendo
Eliegatan 16
17273  Sundyberg Sverige
Hemsida: www.attendo.se
  
Platsannons

Agil kravanalytiker till Integrationskontoret

Vill du arbeta med kravhantering i en spännande och agil miljö tillsammans med kompetenta och trevliga kollegor? Då är integrationskontoret på enheten Systemutveckling och integration hos Svenska kraftnät din nästa arbetsplats.

Vi arbetar med verksamhetskritiska system i en modern miljö och hos oss kommer du att vara delaktig i utvecklingen och förvaltningen av integrationsplattformen mellan Svenska kraftnäts IT-system och externa företag.

Vi söker dig som vill arbeta med kravanalys för systemintegration samtidigt som du självklart är beredd på att specificera samt genomföra tester om behov uppstår. Vi ser gärna en bredd i kompetens och intresse då vi eftersträvar en vilja att stötta varandra i teamet.

 

Arbetsuppgifter och ansvar
Dina arbetsuppgifter innebär att du primärt arbetar med kravanalys och som kontaktperson mot de projekt, systemförvaltningar och verksamheter som är inblandade i integrationsprojekt. I din roll ingår att omvandla verksamhetskrav till tekniska lösningar och kravdokumentation, men även att agera bollplank mot systemutvecklarna kring integrationer. Du kommer även att arbeta med metod- och arkitekturfrågor och blir troligen involverad i arbete kring europeiska integrationsfrågor.

 

Din bakgrund
Vi ser att du har en gedigen IT bakgrund med en akademisk examen eller likvärdig erfarenhet förvärvad på annat sätt. Du har minst 3 års erfarenhet av kravarbete inom området integration. För att du ska kunna utföra ditt arbete på bästa sätt vill vi även att du har lätt för att lyssna och fånga upp krav hos andra samt omvandla verksamhetsbehov och krav till tekniska lösningar. Du har också god kunskap om modellering t.ex. av Use Case och/eller processer. Du behöver även ha god kunskap om XML och tillämpningar som XSD och WSDL.

Kunskaper som kommer att underlätta ditt arbete och som är meriterande är erfarenhet av Weblogic Application Server och Oracle SOA Suite eller motsvarande. Erfarenhet av modelleringsverktyg som Sparx ’Enterprise Architect’ eller motsvarande samt erfarenhet av Configuration Management är även detta meriterande.Personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du har ett utåtriktat sätt, god samarbetsförmåga och är mån om att skapa goda långsiktiga relationer med andra. För att lyckas i rollen är du skicklig på att föra fram budskap anpassade till olika målgrupper och kan lösa problem och prioritera ditt arbete utifrån ett helhetsperspektiv. Du är välorganiserad, van att ta egna initiativ och kan bidra till vårt team med positiv inställning och humor.Vi erbjuder
Hos oss finns stora utvecklingsmöjligheter. Svenska kraftnät är en uppskattad arbetsgivare som erbjuder många förmåner inom friskvård och flexibla arbetstider som ger möjlighet till balans mellan arbete och fritid. Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering vars syfte är se till varje persons kompetens och därmed främja mångfald och motverka diskriminering. Eftersom vi arbetar med viktig infrastruktur i samhället är våra tjänster säkerhetsklassade och svenskt medborgarskap ett krav.Vill du veta mer, kontakta gärna enhetschef Daniel Hägg 010-475 80 75 eller HR-specialist Sofie Westerberg 010-475 86 15. Fackliga företrädare är Erik Böhlmark (Saco) 010-475 86 14 och Stefan Ekberg (ST) 010-475 82 91. Du når oss också via e-post fornamn.efternamn@svk.se

Välkommen med din ansökan senast den 2 maj 2017.
Publiceraddatum: 2017-04-05
Yrkesbenämning: Kravanalytiker
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid Heltid/ Ej specificeratIndividuell lönesättning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-02
Referens:
Webbplats: http://www.svk.se/jobba-har/lediga-tjanster/sok-tjanst/?rmpage=job&rmjob=668%26pp%3D8
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Svenska Kraftnät
Box 1200
17224  Sundbyberg Sverige
Hemsida: http://www.svk.se
  

Platsannons

Lokförare

Vi söker Lokförare /Tsm Spärrfärd för arbeten med sliptåg över hela Sverige . Personerna ska vara flexibel och kunna ligga bort då jobben kommer vara över hela Sverige.

VI söker dig som har lätt för att ta ansvar , jobba som ledande person , kunna sköta och rapportera in tider elektroniskt efter varje skift , skriva produktions dagböcker efter varje skift .Du ska ha lång erfarenhet av yrket och kunna jobba som både spärrfärd & tillsyningsman A-skydd .Du som söker ska ha följande kvalifikationer .

Lokförare
Tillsyningsman spärrfärd
Tillsyningsman A-skydd
Skydds & Säkerhetsledare


Varför arbeta hos oss!

Rallarn grundades 2005 och är ett av snabb växande företag inom järnvägsbranschen. Vi står för hög kvalité och bästa service. Vi har verksamhets kontor i Kiruna,Stockholm,Skellefteå,Hässleholm ,Malå . Vi är i dagsläget ca 32 fastanställda och under perioden april-nov sysselsätter vi ca 50-60 anställda på olika projekt .

Rallarn utför uppdrag inom Ban, El, Mark och Signal med egen banpersonal och tekniker inom de olika teknikgrenarna.
För mer information www.rallarn.se

Vi har eget rekryteringsbolag varpå rekryteringsbolag undanbedes .
Publiceraddatum: 2017-04-05
Yrkesbenämning: Lokförare/Förare av tåg
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidArbeten 7-7 ledig eller 8-6 ledigegenservice bil , dator & företagstelefon . Stationeringsort hemmet .
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-05
Referens: lok 2017
Webbplats:
Epostadress: jobb@rallarn.se
Övrigt: Tjänsten kommer tillsättas omgående .
Arbetsplats: 
Adress: Rallarn AB
Albygatan 131 B
17263  Sundbyberg Sverige
Hemsida: http://www.rallarn.se
  
Platsannons

Kock

Vem trivs hos oss? Är du serviceinriktad, gillar ett högt arbetstempo och att jobba med varierande arbetsuppgifter kan du vara rätt person och den nya kollegan vi söker! För att trivas hos oss är det viktigt att du delar och känner dig bekväm med våra värderingar:


• Öppenhet, tillit och integritet
• Passion för kvalitet
• Framgång genom lagarbete
• Ansvar
• Vi kan

Om verksamheten och tjänsten Nu söker vi en kock till vår restaurang på Swedbanks huvudkontor i Sundbyberg. Tjänsten är en anställning för enstaka dagar men för rätt person kan det finns möjlighet till att utöka tjänsten. Arbetstiderna är framförallt förlagda dagtid men kvällstid kan förekomma. Vi serverar dagligen lunch och affärslunch till ca 1000 ätande samt arrangerar konferenser, banketter och företagsfester för upp till 2000 personer. Du kommer att vara en del av ett köksteam på 9 kollegor.

Vad erbjuder vi? Vi erbjuder en tjänst som kock där du kommer att jobba i en restaurangmiljö där serviceanda och lagarbetestår i fokus. Du kommer att förbereda och tillaga smakfulla och näringsriktiga måltider. I tjänsten ingår även att hålla ordning i förråd, kunna redogöra för ingredienser i maträtter samt ha god kännedom om allergener. Du kommer också att arbeta med att ta fram näringsrika och variationsrika rätter utifrån vårt menyplaneringssystem Mashie.

Vem söker vi?


• Du har en gymnasial utbildning inom Hotell och restaurang, med kockinriktning eller motsvarande
• Du har dokumenterad erfarenhet av att arbeta som lunchkock och a la carte kock med egenkontroll i minst 3 år.
• Du har en förmåga att planera och strukturera arbetet effektivt samtidigt som du kan hålla en hög service- och kvalitetsnivå på det du levererar
• Du ser din betydelse i nöjda gäster, är positiv och stresstålig och har lätt för att samarbeta.
• Du kan ta egna initiativ, lyssna till kundens behov samt ser och känner ansvar för helheten
• Du har ett bra sinne för ekonomi
• Du talar och skriver svenska obehindrat

 

Varmt välkommen med din ansökan!      

Vi tar enbart emot ansökningar via webben, ansökningar som kommer in på annat sätt behandlas inte.


Eurest är en del av Compass Group, en global världsledande leverantör av måltidsservice och supporttjänster. Den svenska verksamheten drivs under varumärkena Eurest, Eurest Services, Medirest, Chartwells och Levy Restaurants. Verksamheten omfattar måltidstjänster till företag, arenor, universitet, skolor, vård och omsorg samt supporttjänster som konferensservice, reception, lokalvård, vaktmästeri och telefonservice.

Läs mer på: www.compass-group.se
Publiceraddatum: 2017-04-04
Yrkesbenämning: Kock, à la carte
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareDeltid Deltid/ Ej specificeratEfter överenskommelse
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-04
Referens:
Webbplats: http://www.compass-group.se/Karriar/Ledigajobb/?rmpage=job&rmjob=281%26pp%3D8
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Compass Group AB
Landsvägen 40
17263  Sundbyberg Sverige
Hemsida: www.compass-group.se
  
Platsannons

Bitr rektor/Digital utvecklingsledare Ängskolan 7-9

Du fokuserar på framtiden. Och är närvarande i nuet. Precis som vi.

Här på Ängskolan 7-9 är vi i en i en utvecklingsfas och söker därför en bitr rektor/digital utvecklingsledare. Ängskolan 7-9 är en skola i Sundbyberg med ca 400 elever. På skolan råder ett gott studieklimat. Duktiga pedagoger bedriver en god undervisning och arbetsro råder på lektioner. Skolan kännetecknas av goda relationer mellan elever och personal. Många föräldrar i Sundbyberg och angränsande kommuner vill söka sig till vår skola. Skolan leds i dagsläget av en rektor men nu behöver ledningsfunktionen utökas. Utifrån det skede som skolan befinner sig i just nu behöver vi en kombinerad bitr rektor och digital utvecklingsledare.

Som bitr rektor/digital utvecklingsledare kommer du att ha ett tvådelat uppdrag. En del som handlar om skolledning och personalansvar, en del som handlar om att driva den digitala utvecklingen på skolan i nära samarbete med personal och elever.

Dina arbetsuppgifter som digital utvecklingsledare är inriktade på att arbeta med lärares utveckling av det pedagogiska arbetet med digitala verktyg. Det innebär att du kommer att stötta lärare i deras planering och att hjälpa dem att våga pröva nya arbetsformer och arbetssätt för att på så sätt få eleverna att nå ännu bättre resultat.

Vi vill att du har erfarenhet av skolledning. Du är en legitimerad lärare och har en mycket hög digital kompetens samt erfarenhet inom området. Du har erfarenhet av att arbeta 1-1 med elever och personal i åk 7-9. Det är viktigt i vår rekrytering att du är initiativtagande och har ledarförmåga.

Befattningen är en tillsvidareanställning på 100%.  Tillträde 2017-08-01. Ansök senast 2017-04-21. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.

Välkommen med din ansökan!

 

Vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Publiceraddatum: 2017-04-04
Yrkesbenämning: Biträdande rektor
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid Heltid/ Ej specificeratIndividuell lönesättning.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-01
Referens:
Webbplats: http://www.sundbyberg.se/om-sundbyberg/jobba-i-sundbybergs-stad/lediga-jobb.html?rmpage=job&rmjob=1915%26pp%3D8
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Sundbybergs stad
Ängskolan åk 7-9 Vackra vägen 6-8
17240  Sundbyberg Sverige
Hemsida: http://www.sundbyberg.se/om-sundbyberg/jobba-i-sundbybergs-stad/lediga-jobb.html
  
Platsannons

HR-specialist till Ikano Bostad

Jurek Rekrytering & Bemanning erbjuder ett komplett utbud av bemannings- och rekryteringstjänster. Vi rekryterar och hyr ut alltifrån studenter till yrkesverksamma akademiker med mångårig erfarenhet och specialistkompetens. Våra uppdrag är främst inom juridik, ekonomi, HR, marknad och administration.

Om verksamheten
Ikano Bostad förvaltar cirka 5 900 hyreslägenheter och har för närvarande cirka 1 300 lägenheter i produktion. Ikano Bostad är en del av Ikano, en internationell företagsgrupp med verksamheter inom finans, fastighet, försäkring och detaljhandel. Ikanos vision är att skapa möjligheter för en bättre vardag. Gruppen har cirka 4 500 anställda i 14 länder. Läs mer om oss på ikanobostad.se

Arbetsbeskrivning
Vi söker nu efter en HR-specialist för vikariat från och med juni och minst ett år framåt. Du arbetar nära och i tätt samarbete med övriga medarbetare på HR-avdelningen. I din roll ingår det många administrativa och operativa uppgifter samtidigt som du ansvarar för Ikano Bostads strategiska arbetsmiljö- och mångfaldsarbete.

I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:

- Vara kontaktperson gentemot externa leverantörer så som företagshälsovård och löneleverantörer

- Ansvara för introduktionsdag för nyanställda

- Vara chefer behjälplig inför nya anställningar, avslut samt lönerevision

- Uppdatera, administrera och agera Superuser i HR-relaterade system

- Agera som Business Partner mot förvaltningsenheten i vissa delar

Vem är du?
Vi söker dig som har utbildning inom personaladministration/akademisk grundutbildning och som har några års arbetslivserfarenhet från HR- arbete, med fördel från fastighetsbolag. Du är en van administratör och har stor vana av att arbeta i olika HR-system och du är flytande i tal och skrift på både engelska och svenska. Har du arbetat i Sharepoint ses det som ett stort plus.

Som person tror vi att du är kommunikativ, en lagspelare och har den sociala förmågan att bygga och upprätthålla nätverk både internt och med externa partners. Du arbetar proaktivt, tycker om att ha många varierande arbetsuppgifter och tar ett stort eget ansvar. Vidare tror vi att du är prestigelös och då tjänsten består av mycket administration ställs höga krav på noggrannhet och struktur.

Du erbjuds
Du blir en del av ett expansivt företag, där du får chansen att bidra till både vår och marknadsområdets utveckling. Du får utmana gränser och påverka ditt dagliga arbete. Det och mycket mer gör du i en varm och öppen kultur där vi lever våra värderingar samt arbetar hårt, långsiktigt och har kul. En arbetsmiljö där vi skapar möjligheter och vågar utveckla – både oss själva och sättet vi jobbar på.

Start
I mitten på juni

Lön
Enligt ök.

Sista ansökningsdag
Vi intervjuar löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!

Kontaktperson
Karolina Wahlström
Tel: 0762-97 87 95
E-post: karolina.wahlstrom@jurek.se
Publiceraddatum: 2017-04-04
Yrkesbenämning: HR-specialist/HR-adviser
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreHeltidHeltid VisstidFast lön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-08
Referens:
Webbplats: http://www.jurek.se/ansok/F7753F3D-285D-4FDB-B1EE-52DBB806463A?src=AMS
Epostadress:
Övrigt: Ansöker gör du genom att använda länken nedan.
Arbetsplats: 
Adress: Jurek Rekrytering & Bemanning AB
Biblioteksgatan 11
11146  Stockholm Sverige
Hemsida: http://www.jurek.se/
  
Platsannons

Tandsköterska till Sundbyberg

Du arbetar med tandvård, förebyggande tandvård och tandhälsoinformation. Du arbetar i team tillsammans med en tandläkare där du assisterar och hjälper till i behandlingsrummet vid undersökningar och övriga behandlingar. Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat att rengöra och sterilisera instrument samt ansvara för att arbetsmaterial och instrument finns tillgängligt för tandläkaren. Beroende på erfarenhet och kompetens kan arbetsuppgifterna komma att variera. I vissa fall kan tandsköterskan också ge lokalbedövning, ta röntgenbilder och göra tillfälliga fyllningar. Det viktigaste är en fungerande kommunikation och ett gott samarbete mellan dig och tandläkaren.

Vi söker en assisterande tandsköterska till vår klinik i Sundbyberg. Cirka 25% av din arbetstid kommer du arbeta i receptionen där du tar hand om patienter, svarar i telefon/mejl och bokar in tider.

Du arbetar i behandlande team tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor som fungerar som bollplank och inspirationskällor. Vi söker dig som på ett professionellt sätt kan, och har erfarenhet av att, arbeta som tandsköterska. Du som tandsköterska representerar Distriktstandvården med omtanke och service.

Du fokuserar på patientens behov, har en god människokännedom samt bidrar med goda odontologiska kunskaper i behandlingsrummen. Du är väldigt hjälpsam och lyhörd, både när det kommer till tandläkarens behov samt patientens, och du har inga problem med att samarbeta.

Om oss
Distriktstandvården har 17 tandvårdskliniker i Stockholms län samt en på Åland. Vi är över 250 medarbetare som tillsammans strävar efter visionen att erbjuda en säker och modern tandvård för alla behov. Barn och vuxna är välkomna till våra varma och personliga kliniker där omhändertagande och trygghet står i fokus. Vi arbetar aktivt och engagerat för en god munhälsa.

Om kliniken
Kliniken är belägen mitt på Tuletorget i Sundbyberg. Här är kommunen som ständigt växer och utvecklas. Goda kommunikation med buss, tunnelbana och pendeltåg gör att arbetsplatsen alltid ligger nära. Här erbjuder vi barn och vuxna allmän,- estetisk samt akuttandvård. Teamet på kliniken har en tät och fin kollegial relation. Här blandas värme och skratt med yrkespassion och skicklighet. Vi har tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor på plats.

Vi ser fram emot att välkomna en ny kollega!
Publiceraddatum: 2017-04-04
Yrkesbenämning: Tandsköterska
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidFast lön efter överenskommelse
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-31
Referens:
Webbplats: http://www.distriktstandvarden.se/karriar
Epostadress:
Övrigt: Ansökan skickas in via formulär på hemsidan: www.distriktstandvarden.se/karriar
Arbetsplats: 
Adress: DISTRIKTSTANDVÅRDEN SVERIGE AB
TULEGATAN 8
17278  SUNDBYBERG Sverige
Hemsida:
  

Platsannons

Starka medarbetare till utlastningen hos Mathem.se (Sthlm)

www.mathem.se - din matbutik på nätet.

Om MatHem.se

MatHem.se är det ledande e-handelsföretaget inom dagligvaruhandeln och erbjuder matleverans hem till dörren den tid och dag kunden önskar. MatHem.se kombinerar en komplett livsmedelsbutik på nätet med recept och abonnemang på färdiga matkassar. Företaget finns i dag i Stockholm, Uppsala, Södertälje, Göteborg, Malmö, Lund och Helsingborg med omnejd. Idag är MatHem.se Sveriges ledande aktör inom lösplockad mat på nätet.  

Vi söker nu utlastare på heltid och deltid till vårt lager i Bromma, Norra Ulvsunda Industriområde.

Arbetsuppgifterna kräver att du som söker har god fysik då arbetet innebär tunga lyft, att du inte har några problem med att kavla upp ärmarna och att du utan problem kan arbeta i kylt utrymme. Vi ser gärna att du som söker har ambitionen att vilja växa och utvecklas tillsammans med oss på MatHem.

Arbetsuppgifter:

• Mottagning, sortering och utlastning av utgående gods
• Hantering av livsmedel som går ut till våra kunder
• Diverse lagerarbetssysslor


 Vi söker en profil som:

• Är stark och frisk, trivs med att lyfta tungt
• Trivs med att jobba i ett kyligare klimat
• Har hög stresstålighet och tålamod
• Är positiv och glad


Vi ser att du som söker hanterar svenska i tal och skrift utan problem.

Anställningen avser heltid alternativt deltid om 28 t/v (73,2% av heltid enligt Handels) och gäller tillsvidare med en provanställning om sex (6) månader. Vi tillämpar lön efter Handels kollektivavtal för privat butik.

Ditt schema läggs ut till majoritet på vardagar, helgarbete förekommer då vi har öppet sju dagar i veckan.

Vi kallar in till intervjuer löpande och tjänsterna skall tillsättas per omgående.

Välkommen med din ansökan!
Publiceraddatum: 2017-04-03
Yrkesbenämning: Lagerarbetare
Antal platser: 5
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid1 -Enligt Handels kollektivavtal för privat butik
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-02
Referens:
Webbplats: http://www.mathem.se/ledigajobb?aguid=DC8676705B684242BD713DD3A1298725
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: MatHem i Sverige AB
Östermalmsgatan 87D
11459  Stockholm Sverige
Hemsida: www.mathem.se/ledigajobb
  
Platsannons

Slöjdlärare trä- och metall Duvboskolan

Du fokuserar på framtiden. Och är närvarande i nuet. Precis som vi.

Här på Duvboskolan arbetar vi med ständiga förbättringar i vår iver att utveckla skolan och oss själva. Duvboskolan är en populär kommunal F-6 skola med drygt 300 elever. Skolans resultat är mycket goda. På skolan har vi ett lugnt och trevligt klimat med hög trivsel hos elever, vårdnadshavare och personal. Genom bland annat skolans relativa litenhet har vi ett gott och nära samarbete kollegor emellan. Skolan är organiserad i små självstyrande arbetslag som har i uppgift att samarbeta kring eleverna i arbetslaget. På skolan arbetar vi efter vår värdegrund: kunskap, trygghet, delaktighet och utveckling.

Som slöjdlärare i trä- och metall kommer du att undervisa i årskurs 3-6 och ingå i ett arbetslag.

Dina arbetsuppgifter innebär att undervisa eleverna i halvklass efter läroplanens kunskapskrav och förmågor.

Vi vill att du har behörighet, lärarlegitimation samt gärna tidigare erfarenhet av undervisning i ämnet på låg- och mellanstadiet. Vi söker dig som har ett stort hjärta för elever och deras behov och ett inkluderande synsätt och förmåga att se hur den enskilde elevens behov bäst ska tillgodoses.
Du är mål- och resultatinriktad, har goda ledaregenskaper, är flexibel, kan samarbeta och har en helhetssyn.

Befattningen är en tillsvidareanställning på deltid ca 50-60% .Tillträde i augusti 2017. Ansök senast den 30 april.Intervjuer kommer att ske löpande. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.

Välkommen med din ansökan!

 

Vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Publiceraddatum: 2017-04-03
Yrkesbenämning: Lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareDeltid Deltid/ Ej specificeratenl ök
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-04-30
Referens:
Webbplats: http://www.sundbyberg.se/om-sundbyberg/jobba-i-sundbybergs-stad/lediga-jobb.html?rmpage=job&rmjob=1936%26pp%3D8
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Sundbybergs stad
Alms väg 7-9
17279  Sundbyberg Sverige
Hemsida: http://www.sundbyberg.se/om-sundbyberg/jobba-i-sundbybergs-stad/lediga-jobb.html
  
Platsannons

Slöjdlärare textil Duvboskolan

Du fokuserar på framtiden. Och är närvarande i nuet. Precis som vi.

Här på Duvboskolan arbetar vi med ständiga förbättringar i vår iver att utveckla skolan och oss själva. Duvboskolan är en populär kommunal F-6 skola med drygt 300 elever. Skolans resultat är mycket goda. På skolan har vi ett lugnt och trevligt klimat med hög trivsel hos elever, vårdnadshavare och personal. Genom bland annat skolans relativa litenhet har vi ett gott och nära samarbete kollegor emellan. Skolan är organiserad i små självstyrande arbetslag som har i uppgift att samarbeta kring eleverna i arbetslaget. På skolan arbetar vi efter vår värdegrund: kunskap, trygghet, delaktighet och utveckling.

Som slöjdlärare i textilslöjd kommer du att undervisa i årskurs 3-6 och ingå i ett arbetslag.

Dina arbetsuppgifter innebär att undervisa eleverna i halvklass efter läroplanens kunskapskrav.

Vi vill att du har behörighet, har lärarlegitimation samt gärna tidigare erfarenhet av undervisning i ämnet på låg- och mellanstadiet. Vi söker dig som har ett stort hjärta för elever och deras behov och ett inkluderande synsätt och förmåga att se hur den enskilde elevens behov bäst ska tillgodoses. Du är mål- och resultatinriktad, har goda ledaregenskaper, är flexibel, kan samarbeta och har en helhetssyn. 

Befattningen är en tillsvidareanställning på deltid ca 50-60%. Tillträde i augusti 2017. Ansök senast den 30 april. Intervjuer kommer att ske löpande. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.

Välkommen med din ansökan!

 

Vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster
Publiceraddatum: 2017-04-03
Yrkesbenämning: Lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareDeltid Deltid/ Ej specificeratenl ök
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-04-30
Referens:
Webbplats: http://www.sundbyberg.se/om-sundbyberg/jobba-i-sundbybergs-stad/lediga-jobb.html?rmpage=job&rmjob=1937%26pp%3D8
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Sundbybergs stad
Alms väg 7-9
17279  SUndbyberg Sverige
Hemsida: http://www.sundbyberg.se/om-sundbyberg/jobba-i-sundbybergs-stad/lediga-jobb.html
  
Platsannons

Lärare i samtliga ämnen till Viktor Rydbergs skola Sundbyberg

Om tjänsten
Vill du vara med från start och skapa Sundbybergs bästa högstadieskola!

Hösten 2017 öppnar Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor en ny högstadieskola, Viktor Rydbergs skola Sundbyberg. Vi söker därför lärare i samtliga ämnen i årskurs 7–9. Första året startar vi igång med åk 7.

Vi söker lärare i nedan ämnen:
Ma/NO
SO
Svenska/Engelska
Moderna språk; Tyska/Spanska/Franska
Idrott och hälsa
Slöjd
Bild
Hem- och konsumentkunskap
Musik
Specialpedagogik

Behörighet i flera av ämnena är meriterande. Möjlighet till heltids- eller deltidstjänst finns beroende på ämneskombination.

Din profil
Du är en kompetent och engagerad lärare med stor förmåga att möta varje enskild elev med passion och engagemang. Du förstår vikten av att undervisning ska vara kreativ och stimulerande, samtidigt som den ska vila på forskning och beprövade metoder. Du är prestigelös och nyfiken, och delar gärna med dig av dina kunskaper till dina medarbetare. Du trivs i en föränderlig miljö med entreprenörsanda, där initiativ värderas högt. Som lärare på Viktor Rydberg har du stora möjligheter att påverka utvecklingen av skolan tillsammans med trevliga och kompetenta kollegor.

Miljö
Det är viktigt att du känner dig inspirerad av att verka i en blended learning-miljö där digitalt stöd är en självklarhet. Alla våra elever har tillgång till en egen laptop. Vi arbetar mycket med estetiska uttryckssätt och ser möten mellan estetiska och teoretiska ämnen i elevens vardag som självklara, för vi är övertygade om att konst och vetenskap går hand i hand. Hjärnan vill ha roligt!

Våra lärares professionalitet och stora engagemang är en förutsättning för att eleverna ska känna sig inkluderade och utmanade varje dag. Därför är det viktigt att vi som organisation erbjuder våra lärare en stimulerande och flexibel arbetsmiljö. Som lärare har du utrymme för kollegialt lärande och pedagogiskt utvecklingsarbete samtidigt som att du kan påverka din egen vardag.

I stiftelsen uppmuntrar vi och investerar i kollegial och individuell fortbildning kontinuerligt över året, för att du som lärare ska känna att du är med och utvecklar en mångsidig, kompetent och innovativ skola. Vi erbjuder även ett förstärkt stöd för dig som är nyutexaminerad lärare genom handledning och mentorskap av våra erfarna lärare. Allt för att ge dig den bästa starten på din karriär. Som lärare har du också flera möjligheter att göra fortsatt karriär inom organisationen, som projektansvarig, förstelärare eller skolledare.

Företagsbeskrivning
Viktor Rydbergs skola Sundbyberg är en 7–9 skola som kommer att ha 540 elever när den är fullt utbyggd. Hösten 2017 tar vi emot våra första 120 elever i åk 7. Vår organisation erbjuder ett utvecklande arbete i en professionell och kreativ miljö där det pedagogiska utvecklingsarbetet har högsta prioritet. Våra högstadieskolor arbetar mycket med matematik- och teknikämnena, gärna ämnesövergripande med projekt som First Lego League och Future City.

Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor driver sedan tidigare fem framgångsrika skolor i Stockholmsområdet; tre gymnasieskolor och två högstadieskolor. Stiftelsen har fler sökande per plats än vi kan ta emot, både på våra högstadium och gymnasium. I kvalitetsutvärderingar ger elever och personal verksamheten vid våra skolor högsta betyg. Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor är nu inne på sitt 23:e verksamhetsår. Läs mer om skolorna på www.vrskolor.se.

Vi samarbetar med Pedagogpoolen i denna rekryteringsprocess. Du är välkommen att söka en tjänst hos oss genom att registrera din ansökan på www.pedagogpoolen.se/lediga-tjanster/?jaid=324.

Vi rekryterar fortlöpande och ser fram emot att läsa din ansökan snarast, dock senast 15 maj.
Publiceraddatum: 2017-04-03
Yrkesbenämning: Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Antal platser: 7
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid TillsvidareFast lön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-15
Referens: 324
Webbplats: http://www.pedagogpoolen.se/lediga-tjanster/?jaid=324
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Pedagogpoolen
Frejgatan 30
11349  Stockholm Sverige
Hemsida: http://www.vre.se
  

Platsannons

Sokigo söker 3st fullstack utvecklare

Sokigo söker fullstack utvecklare:

Sokigo är Sveriges största leverantör av systemlösningar för den kommunala marknaden. Vi är ett ambitiöst företag som brinner för långvariga relationer och att skapa lönsamhet för våra kunder.

Som anställd hos oss får du kompetensutveckling, fast lön, pensionsförsäkring och andra förmåner. Du får jobba med 140 trevliga och engagerade arbetskamrater runt om i landet. Vi är en del av koncernen Addnode Group.

Vi söker nu för Sokigos räkning tre stycken systemutvecklare till deras utvecklingsteam inom affärsområdet Samhällsbyggnad som sitter i Sundbyberg. Som systemutvecklare hos Sokigo kommer du att jobba med utveckling av den nya versionen av miljö ärendehanteringssystem Ecos.
Vem är du?

Vi ser gärna att du är specialiserad mot antingen frontend eller backend, men villig att arbeta med hela stacken och lära sig mer.

Vi ser gärna att du har erfarenhet från arkitektur eller som scrum-master.

Du talar och skriver flytande svenska.


Arbetsuppgifter

Du kommer att arbeta med tekniker såsom C#, HTML/CSS, JavaScript, jQuery, WCF etc. Är du även intresserad av UX är det ett plus.

Du har minst 2 års erfarenhet av systemutveckling och är duktig på C#, HTML/CSS och JavaScript. Du har tidigare jobbat med något modernt JavaScriptsramverk som t.ex Angular eller React.

Har du även kunskap inom TFS, GIT, WCF, Continuous integration, Teamcity, Octopus Deploy, .NET Core,
Javascript-paketering via Webpack/Gulp så är det meriterande
Meriterande

- Meriterande om du har erfarenhet av att ha jobbat i/mot offentlig sektor
- Meriterande om du har erfarenhet från att ha utvecklat ärendehanteringssystem
- Meriterande om du har erfarenhet från att ha utvecklat verksamhetssystem
- Meriterande om du har erfarenhet av att ha jobbat med/utvecklat dokumenthanteringssystemNu har du möjlighet att arbeta i ett av företagets bästa team! På Sokigo händer är det mycket spännande saker som sker och företaget växer (både organiskt och genom fussioner/förvärv). På Sokigo finns en väldigt familjär känsla där alla uppmärksammas och hörs.

Vill du arbeta i ett stabilt företag med väl etablerade kunder där du får möjlighet att vara med och bestämma hur de ska utveckla de tjänster de erbjuder sina kunder så är Sokigo rätt för dig. Besluten fattas nära verksamheten.

Sokigo erbjuder stora möjligheter att utvecklas inom företaget då mycket händer.

Sokigo står för flexibla arbetstider, kollektivavtal, bonussystem mm.För frågor eller mer information, vänligen kontakta Caroline Lindberg Sen på Caroline.lindberg-sen@talangjagarna.se
Publiceraddatum: 2017-04-03
Yrkesbenämning: Frontend-utvecklare
Antal platser: 3
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid TillsvidareFast lön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-21
Referens:
Webbplats: https://talangjagarna.milltime.se/cv/adproxy.jsp?mtrpage=assignment&mtrt=ams&mtrid=522
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Talangjägarna AB
Sandelsgatan 27
11534  Stockholm Sverige
Hemsida:
  

Platsannons

Taxiförare/Taxichaufför

Taxiförare med taxi legitimation sökes till Uber Taxi.
Publiceraddatum: 2017-04-03
Yrkesbenämning: Taxiförare/Taxichaufför
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidenligt avtalenligt avtal
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-05
Referens:
Webbplats:
Epostadress: george.sweden@spray.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: GM cab

17277  SUNDBYBERG 
Hemsida:
  

Platsannons

Kock

Verksamhetsbeskrivning
Restaurang med specialite på indiska maträtter från olika regioner i Indien.

Arbetsuppgifter
Laga mat med inriktning på olika regioner i Indien.

Utbildning/Erfarenhet
Kockutbildning och gärna några års arbetsvana.
Publiceraddatum: 2017-04-03
Yrkesbenämning: Specialkock
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag:
Referens:
Webbplats:
Epostadress: ratan151@hotmail.com
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Dhaka Restaurang AB
Sturegatan 34
17231  SUNDBYBERG 
Hemsida:
  

Platsannons

Anläggare inom mark

Som anläggare har du erfarenhet inom all typ av förekommande arbetsuppgifter inom markarbeten, rörläggning, betongarbeten, gjutningsarbeten, dräneringsarbete, schaktarbete, kantsten- platt- och stenarbete, fin- och grovplanering, jordschakt, VA-arbeten m.m.

Vi söker anläggare för arbete inom Stor-Stockholm.

Som anläggare har du erfarenhet av all typ av förekommande arbetsuppgifter inom markarbeten, rörläggning, betongarbeten, gjutningsarbeten, dräneringsarbete, schaktarbete, kantsten- platt- och stenarbete, fin- och grovplanering, jordschakt, VA-arbeten m.m.
Du kommer även att bistå maskinförare med hjälp under arbetets gång.

Du ska ha minst 2 års dokumenterad erfarenhet som anläggare och är självgående.
Meriterande är om du kan läsa av ritningar, arbeta med laser och utsätta höjder.
Att du även kan leda arbetet är ett stort plus.

Du talar svenska obehindrat och vi ser gärna att du även behärskar det engelska språket.
Detta är ett konsultuppdrag med start omgående. För rätt person finns det goda chanser till att uppdraget kan övergå till en tillsvidareanställning hos kund.

Din bakgrund
Förutom dina tidigare erfarenheter kommer vi lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi ser gärna att du har en positiv och ödmjuk attityd. Har lätt för att samarbeta och kommunicera med andra. Att du gillar att ta initiativ och arbeta i team ser vi som en självklarhet.

Som person är du självgående, serviceminded, ansvarsfull och är plikttrogen.

Du är van att arbeta i ett högt tempo och är stresstålig.
Dessutom är du noggrann och vi litar på att du alltid är mån om att lämna ifrån dig 100% väl utfört arbete.
Flexibilitet och punktlighet är egenskaper vi värdesätter hos dig.

Kvalifikationer
Att du har tidigare erfarenhet är ett krav.
B-körkort är meriterande men inget krav. Att du har tillgång till bil är meriterande men inget krav.
Maskinförarbevis är meriterande men inget krav.

Flexworker Bemanning är ett rekryterings- och bemanningsföretag.
Publiceraddatum: 2017-04-03
Yrkesbenämning: Väg-och anläggningsarbetare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreHeltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-03
Referens: Anläggare
Webbplats:
Epostadress: jobbsokande@flexworker.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Flexworker Bemanning, AB
Box 2002
17402  Sundbyberg Sverige
Hemsida:
  

Platsannons

Park- och trädgårdsarbetare

Alla förekommande arbetsuppgifter inom gata/park, såsom grönyteskötsel, gatstädning, yttreskötsel, skötsel och underhåll av häckar, jord, träd, blommor m.m.

Vi söker nu för kunds räkning dig Park & trädgårdsarbetare med gröna fingrar.

Som parkarbetare hos oss underhåller du olika grönytor och är med att göra stadens parker och andra grönytor vackra.
Du kommer att utföra alla förekommande arbetsuppgifter inom gata/park, såsom grönyteskötsel, gatstädning, yttreskötsel, skötsel och underhåll av häckar, jord, träd, blommor m.m.

Förutom dina tidigare erfarenheter kommer vi lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi ser gärna att du har en positiv och ödmjuk attityd. Har lätt för att samarbeta och kommunicera med andra. Att du gillar att ta initiativ och arbeta i team ser vi som en självklarhet.

Som person är du självgående, serviceminded, ansvarsfull och är plikttrogen.
Du är van att arbeta i ett högt tempo och är stresstålig.
Du är noggrann och vi litar på att du alltid är mån om lämna ifrån dig 100% väl utfört arbete.
Flexibilitet och punktlighet är egenskaper vi värdesätter hos dig.

Att du har tidigare erfarenhet av parkarbete är meriterande men inget krav.
B-körkort är inget krav men meriterande.

Urvalet sker löpande och vi ser gärna att du kommer in med ditt ansökningsbrev så snart som möjligt.

Ansökan skickas via mail till:
jobbsokande@flexworker.se
V.g. ange "PARKARBETARE" i ämnesraden.

Flexworker Bemanning är ett rekryterings- och bemanningsföretag.
Publiceraddatum: 2017-04-03
Yrkesbenämning: Parkarbetare/Utemiljöarbetare/Miljövärd
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreHeltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-03
Referens: Parkarbetare
Webbplats:
Epostadress: jobbsokande@flexworker.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Flexworker Bemanning, AB
Box 2002
17402  Sundbyberg Sverige
Hemsida:
  

Platsannons

Duktig stensättare

Du kommer att utföra alla förekommande arbetsuppgifter inom stensättning, såsom kantsten, smågatsten, gatplattor, storgatsten, trappsten, grundarbete, paddning, fogning, skötsel m.m.

Vi söker nu för kunds räkning en stensättare med känsla och noggrannhet.

Som stensättare kommer du att få lägga sten på gator och torg i Stockholm.
Du är noggrann och van stensättare med erfarenhet av stensättning och finplanering. Du vet att grundarbetet är det viktigaste i arbetet och vet hur man arbetar med nivåer, dränering m.m. Du är även van att arbeta med ritningar och kan utläsa dessa utan problem.
Du har finess och är konstnärlig av natur.

Du kommer att utföra alla förekommande arbetsuppgifter inom stensättning, såsom kantsten, smågatsten, gatplattor, storgatsten, trappsten, grundarbete, paddning, fogning, skötsel m.m.

Förutom dina tidigare erfarenheter kommer vi lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi ser gärna att du har en positiv och ödmjuk attityd. Har lätt för att samarbeta och kommunicera med andra. Att du gillar att ta initiativ och arbeta i team ser vi som en självklarhet.

Som person är du självgående, serviceminded, ansvarsfull och är plikttrogen.
Du är van att arbeta i ett högt tempo och är stresstålig.
Du är noggrann och vi litar på att du alltid är mån om lämna ifrån dig 100% väl utfört arbete.
Flexibilitet och punktlighet är egenskaper vi värdesätter hos dig.

Att du har tidigare erfarenhet av stensättning är ett krav.
B-körkort och tillgång till bil är meriterande men inget krav.
Dokumenterad erfarenhet från tidigare utförda arbeten.

Urvalet sker löpande och vi ser gärna att du kommer in med ditt ansökningsbrev så snart som möjligt.

Ansökan skickas via mail till:
jobbsokande@flexworker.se
V.g. ange "STENSÄTTARE" i ämnesraden.

Flexworker Bemanning är ett rekryterings- och bemannningsföretag.
Publiceraddatum: 2017-04-03
Yrkesbenämning: Stensättare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreHeltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-03
Referens: Stensättare
Webbplats:
Epostadress: jobbsokande@flexworker.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Flexworker Bemanning, AB
Box 2002
17402  Sundbyberg Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Utbildare Fastighet

Som utbildare är du YrkesAkademins ansikte utåt och företagets representant på arbetsplatsen. Du ansvarar för den dagliga verksamheten samt ser till att utbildningen blir individanpassad. Du rapporterar direkt till ansvarig chef för regionen och arbetar dagligen i utbildningen. I tjänsten ingår löpande kontakt med Arbetsförmedlingens handläggare och olika företag inför till exempel praktik.

Uppdraget innebär att utbilda människor till moderna fastighetsskötare, fastighetsvärdar eller fastighetstekniker.


DU PASSAR HOS OSS:
- Om du tycker om att möta/bemöta människor på ett positivt, serviceinriktat och pedagogiskt sätt.
- Om du inte är främmande inför att arbeta med en hel grupp och samtidigt har förmågan att se individens behov, allt för att säkerställa att alla elever når sitt mål.
- Om du tar ansvar både när du arbetar självständigt och i grupp.
- Om du är noggrann och följer de regelverk och de kvalitetskrav som uppdraget innebär.

Du tycker om att bemöta människor med ett positivt, serviceinriktat och pedagogiskt förhållningssätt. Du är noggrann och du levererar kvalitet, resultat och löser uppgifter effektivt. Du har förmåga att fatta egna beslut och kan organisera och prioritera ditt arbete även i situationer under hög arbetsbelastning. Vi söker dig som har god kunskap inom fastighetsekonomi, juridik och ledarskap. Vi ser gärna att du har kunskap inom någon utav nedanstående ämnen:

Byggnad invändigt och utvändigt samt utemiljö, kylsystem, luftbehandlingssystem, styr- och regler, VA-system, värmesystem, fastighetsekonomi, lagbunden juridik och branschregler.

Du har arbetslivserfarenhet inom fastighetsbranschen och/eller erfarenhet inom drift och skötsel. Du är pedagogiskt utbildad och har erfarenhet av att utbilda vuxna. B-Körkort är ett krav.


YrkesAkademin är en av Sveriges ledande leverantörer av yrkesutbildning. Vi har varit verksamma i branschen sedan 1997.
Vi bedriver utbildning inom transport, entreprenad, teknik och serviceyrken. Uppdragsgivare är främst statliga myndigheter och kommuner men vi riktar oss även till företag och privatpersoner. Vår verksamhet sträcker sig från Lappland till Skåne med omkring 400 anställda fördelade på ett 60-tal orter.
Publiceraddatum: 2017-04-02
Yrkesbenämning: Fastighetsskötare/Fastighetsarbetare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidVi tillämpar sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.Lön enligt överenskommelse.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-04-30
Referens: Fastighet Stockholm
Webbplats:
Epostadress: jobb@ya.se
Övrigt: Skicka fullständig ansökan med CV och personligt brev.
Arbetsplats: 
Adress: YrkesAkademin AB
Box 127
79123  FALUN Sverige
Hemsida: http://www.ya.se
  
Platsannons

Hemstädning till Sundbyberg

Tycker du om städning och har ett sinne för detaljer? Då kanske du är rätt person för oss på Hemfrid. Just nu söker vi ansvarsfulla och serviceinriktade medarbetare som kan arbeta i Sundbyberg. Du kommer utföra veckostädning hemma hos våra kunder regelbundet och utföra samtliga städmoment som ingår.

 

Vi söker dig som tycker om att städa och göra rent. Du ska även vara noggrann, serviceinriktad och självständig. Viktigt är att du ska kunna arbeta i hem där det kan finnas husdjur som hund och katt samt att du inte har allergier mot något som kan förekomma i ett hem. På sikt kanske du är intresserad av att vidareutvecklas inom serviceyrket och vårt företag. Körkort och bil är en fördel, men inget krav. Tjänsten är på deltid.

Vill du få mer information om företaget så kan du besöka vår hemsida www.hemfrid.se

 

Om Hemfrid

Hemfrid är Sveriges största leverantör av hushållstjänster. Vi erbjuder städning, fönsterputs, barnpassning, trädgårdservice och många andra tjänster som underlättar vardagen för våra kunder. Huvudkontoret ligger i Stockholm med regionkontor i Göteborg, Malmö, Västerås och Uppsala.


• Hemsida
• Facebook

 

Att jobba hos oss

Trots att vi arbetar mycket på egen hand, har vi en stark gemenskap. Vår mötesplats är distriktskontoren, där vi utbyter idéer, tankar och erfarenheter. Vi har regelbundna personalträffar och sociala aktiviteter. Under kontorstid är dörren alltid öppen och kaffebryggaren på. Alla Hemfridare får: Kollektivavtal, ansvarsförsäkringar, internutbildning, arbetskläder och friskvårdsbidrag.
Publiceraddatum: 2017-04-01
Yrkesbenämning: Städare/Lokalvårdare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreDeltidDagtid, Tillsvidare Deltid 50%enligt kollektivavtal
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-04-30
Referens:
Webbplats: https://www.hemfrid.se/lediga-jobb/?rmpage=job&rmjob=1397%26pp%3D11
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Hemfrid i Sverige AB
Rosenlundsgatan 13
11853  Stockholm Sverige
Hemsida: http://www.hemfrid.se
  
Platsannons

Lärare i slöjd

Kulturama Grundskola Sundbyberg söker en slöjdlärare med erfarenhet av att undervisa de textila materialen.
Tjänsten är en tillsvidaretjänst 75 % med tillträde fr.o.m. ht-17.
Förutom undervisning i ämnet slöjd , med för- och efterarbete samt bedömning, arbetar du nära din ämneskollega när det gäller ämnesfördjupning samt har möjlighet att samverka ämnesövergripande med andra lärargrupper på skolan.
Du är med i ett arbetslag som träffas regelbundet och du har mentorsansvar för en klass tillsammans med en med-mentor.
Du deltar i skolans produktioner t.ex. Julshow, där skolans estetiska profilämnen ligger till grund för arbetet. detta arbete Om du är behörig i fler ämnen alt. intresserad av att komplettera med undervisning på en annan skola kan det ev. utöka tjänstegraden. Har du frågor kring kontakta oss på skolan så kan vi berätta mer. Kontakten förmedlas gm. rektor.Vi söker dig som är behörig slöjdlärare med kunskaper inom det textila hantverksområdet och som vill arbeta på en grundskola där elevernas utveckling av estetiska förmågor står i centrum. Du är väl grundad i ditt ämne och har ett stort intresse av estetiska lärprocesser. Du har också en vilja att utveckla slöjdundervisningen tillsammans med vår andra slöjdlärare som undervisar i materialen trä och metall. Har du annan ämneskompetens finns möjligheter att tjänstegraden kan utökas.

Det finns en utarbetad planering för ämnet att utgå ifrån men du har har möjlighet att tillsammans med din ämneskollega vidareutveckla ämnet utifrån dina egna erfarenheter och idéer.
Som lärare på Kulturama är du med i ett arbetslag tillsammans med kollegor som undervisar i samma årskurs. Arbetslaget träffas varje vecka. Mentorskap ingår i tjänsten. Låter detta intressant är du välkommen med din ansökan.
Har du frågor kontakta oss på skolan så kan vi berätta mer. Kontakten förmedlas gm. rektor.Kulturama Grundskola Sundbyberg är en grundskola år 4-9 med estetisk profil. Våra inriktningar är Bild och Form, Musikal samt Musik & Sång. Vi har c:a 460 elever fördelat på tre parallellklasser/ åk. Våra elever är en kreativ skara ungdomar som kommer från ett stort upptagningsområde, intresset för våra profiler är den gemensamma nämnaren vilket skapar en mycket god sammanhållning på skolan. Vår personalgrupp består av 55 personer med stort engagemang. Tillsammans skapar vi bra grund för elevernas lärande och en trygg skolmiljö. Är du nyfiken på vår skola gå in på vår hemsida; www.kulturama.se/grundskolor/sundbyberg eller besök vår Facebooksida Kulturama Sundbyberg.
Publiceraddatum: 2017-04-01
Yrkesbenämning: Lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareDeltid60%-80%
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-04-28
Referens:
Webbplats:
Epostadress: kicki.bothen@kulturama.se
Övrigt: Vi undanber oss samarbete med rekryteringsföretag
Arbetsplats: 
Adress: Kulturama Grundskola
Box 19193
10432  Stockholm Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Fältsäljare för flera välkända varumärken

hubbr AB har länge arbetat framgångsrikt med försäljning, bemanning, marknadsundersökningar och finansiella lösningar. Med verksamhet i både Stockholm, Hofors, Karlstad, Helsingborg och Lissabon samt säljare på fält och uthyrda till andra verksamheter når hubbrs medarbetare dagligen ut till både företag och privatpersoner i stora volymer.

Vi på hubbr växlar upp för att nå nya höjder. Vi söker därför fältsäljare till våra olika projekt.

Det roliga med att jobba som fältsäljare på hubbr är att din potential och tidigare erfarenhet alltid kommer till sin fulla rätt. Vi har ett flertal olika uppdragsgivare och kan på så vis sysselsätta både dig som är senior med flerårig erfarenhet, dig som är junior och helt ny inom försäljningsyrket samt de flesta däremellan. För att söka en tjänst ska du tala flytande svenska och ha fyllt 18 år.

Rekrytering sker löpande och tjänsterna tillsätts när vi hittar rätt kandidat, men så snart som möjligt

Om jobbet
Som fältsäljare på hubbr people kommer du att representera välkända varumärken och besöka privatpersoner i deras hemmiljö. Vi befinner oss över hela landet vilket ger en möjlighet att upptäcka Sverige på ett helt nytt sätt. Du kommer att ansvara för din egen budget och arbeta mot givna mål. Erfarenhet av fältsälj är meriterande men inget krav. Med rätt personlighet och inställning kan även du som är oerfaren lära dig uppgiften. Då vi reser med bil under arbetsveckorna är B-körkort önskvärt och på vissa projekt ett krav.

Vad vi säljer
Vi söker nu säljare till alla våra projekt

Säljande projektledare
Förutom försäljning på cirka 60 procent är du även gruppens arbetsledare, har administrativt ansvar samt har kontakt med våra uppdragsgivare. Varje team har en säljande projektledare och eftersom hubbr växer söker vi ytterligare två.

Senior säljare av fiberaccesser
Försäljning av fiberlösningar till villaägare där vi representerar en av Sveriges största fiberleverantörer.
Paraboltv-abonnemang
Försäljning av parabollösningar för ett av Sveriges starkaste varumärken inom området. Ett perfekt projekt för dig som har det extra drivet. Då ersättningen enbart är provisionsbaserad är det en större risk men som betalar sig väl när du lyckas. Vi besöker just nu villaägare i södra Norrland.

Junior säljare av fibertjänster
Ett perfekt projekt för dig som är i startgroparna av din karriär och vill få en bra säljgrund att stå på. Här värderas personlighet framför erfarenhet. Du säljer digitalpaket med bredband, tv och IP-telefoni till privatpersoner för Telias räkning.
Medlemsvärvning
Du som bor i Stockholm eller Uppsala har möjlighet att värva medlemmar till förmån för Sveriges största ideella organisation för husägare.

Det vi erbjuder

Fast timlön enligt kollektivavtal eller garantilön samt provision och traktamente
Vi står för resorna till och från arbetsort samt tillhandahåller boende
Längre arbetsperioder och i gengäld längre ledigheter. Du arbetar antingen 10 dagar och är ledig fyra alternativt fem dagar och är ledig två. Det varierar mellan olika projekt.
Arbetstiderna är förlagda eftermiddag och kväll för att passa vår målgrupp
Trygghet i form av kollektivavtal
Löpande visstidsanställning så länge som vi trivs bra med varandra
De kläder och den utrustning du behöver för att klara arbetsdagen
En nära kontakt med din arbetsledare som hjälper dig att lyckas


Vem vi söker
Du som söker måste vara redo att lämna din bostadsort, vänner och fritidsintressen för att ligga ute i fält under större delen av din tid. I gengäld vinner du nära vänner och medarbetare, erfarenheter som du kommer ha nytta av för livet samt får uppleva Sverige på ett helt nytt sätt. Vi söker därför dig som är hungrig, målmedveten, positiv, tycker om att arbeta mot givna mål och som vill lyckas inom försäljning samt uppskattar en utmaning i vardagen. Har du tidigare erfarenhet av fältsälj är det ett plus men inget krav. Med rätt inställning kommer du snabbt att lära dig jobbet. Då vi arbetar och lever tätt tillsammans blir dina kollegor som en extra liten familj.

Här kan du läsa om Joel som arbetare på fält hos oss på hubbr People: http://career.hubbr.se/blog/posts/2215-att-jobba-s... (http://career.hubbr.se/blog/posts/2215-att-jobba-som-faltsaljare)


Att söka en tjänst
För att söka en tjänst följer du angiven länk. Det går även bra att maila ditt cv och personliga brev till eelena.blomkvist@hubbr.se (mailto:eelena.blomkvist@hubbr.se). Om du har fler frågor är du välkommen att kontakta Eelena Blomkvist på 072-2487141. Intervjuer kommer att hållas via Skype.

Om det är en viss tjänst du är intresserad av skriver du det i din ansökan. Om inte kommer vi att placera dig där vi tror att du har störst chans att lyckas. Platserna kommer tillsättas löpande så skicka ditt cv redan idag!
Publiceraddatum: 2017-03-31
Yrkesbenämning: Utesäljare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid Heltid Anställningstid enligt överenskommelse Lön enligt överenskommelse
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-04-30
Referens:
Webbplats: http://career.hubbr.se/jobs/31109-faltsaljare-for-flera-valkanda-varumarken?promotion=7809-arbetsformedlingen
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: hubbr
Gustavslundsvägen 143
16751  Stockholm Sverige
Hemsida: http://www.hubbr.se/
  

Platsannons

Administratör/Modellsamordnare till Trafikverket - Förbifart Stockholm

Är du IT och teknikintresserad samt har CAD-kunskaper och är på jakt efter en roll som IT-administratör? Kännetecknas du av egenskaper som strukturerad, noggrann samt serviceminded och trivs med administrativa arbetsuppgifter med tydligt teknikfokus? Trafikverket söker nu en kombinerad Administratör/Modellsamordare till Förbifart Stockholm - ett av Sveriges genom tiderna största infrastrukturprojekt!

OM TJÄNSTEN
Academic Work söker för Trafikverkets räkning en administratör/modellsamordnare till Förbifart Stockholm. Med en budget på ca 28 miljarder SEK och en planerad byggtid på ytterligare 10 år, så är projektet Sveriges största vägprojekt. Projektets omfattning och komplexitet gör att en projektgemensam samordning och strukturering av information, som blir såväl internt som externt framtaget, är ytterst nödvändig. För detta finns funktionen Digital projekthantering. Funktionen möjliggör att samtliga dokument successivt lagras och görs tillgänglig via gemensamma elektroniska dokumenthanteringsstöd. För detta krävs vidare att alla som är verksamma i projektet har behörighet till de olika systemen och för att kunna hantera det stora flödet av användare är Digital projekthantering nu i stort behov av ett administrativt och tekniskt stöd. Projektet arbetar med BIM och har idag 7 st modellsamordnare som hanterar och stöttar organisationen i frågor kring BIM och samordningsmodeller. Tjänsten är tänkt att vara ett stöd till modellsamordnarna.

Arbetet kommer att utföras huvudsakligen vid Förbifart Stockholms Projektkontor i Sundbyberg. Då projektet även har andra delprojektkontor kan en del av arbetet komma att utföras på dessa kontor.

Som konsult på Trafikverket får du chansen att utvecklas i en miljö med högt tempo och ha spännande arbetsuppgifter. Det kommer läggas stort fokus på din personliga kompetensutveckling och du kommer i samband med din anställning hos Academic Work få möjligheten att ta del av ett skräddarsytt utbildningsprogram som Academic Work tagit fram tillsammans med Trafikverket. Du kommer även ges löpande coachning för stöd och vägledning som ger dig bästa förutsättningarna att växa i rollen.

Den här rekryteringsprocessen hanteras av Academic Work och Trafikverkets önskemål är att alla samtal och mail kring tjänsten går till
Academic
Work

Uppdraget är en del av vår personaluthyrning. Du kommer vara anställd av Academic Work och arbeta som konsult hos Trafikverket. Deras intention är att du på sikt ska kunna bli anställd direkt hos dem, förutsatt att alla parter är nöjda med samarbetet.

ARBETSUPPGIFTER
50% - Som administratör i projekt Förbifart Stockholm kommer du stödja funktionen Digital projekthantering. Syftet är att du ska underlätta hanteringen av projektets behörigheter i de olika dokumenthanteringsprogrammen, där du bl.a. har till uppgift att säkerställa så att alla användare (som består av både Trafikverkets interna personal, konsulter samt entreprenörer) arbetar med gällande avtal och har de behörigheter som krävs. Du kommer främst administrera användarnas behörigheter i programmet Arthur, men även behörigheter till dokumenthanteringssystem som exempelvis projektportalen PPi, ProjectWise och Chaos. Ansvariga för denna del.

50% - Som modellsamordningsstöd kommer du att stötta Trafikverkets modellsamordnare och BIM-specialister med att hantera de CAD-modeller i 3D som finns och att sammanställa dessa i samordningsmodeller och delta som generellt stöd inom BIM-samordning.

VI SÖKER DIG SOM
Kan hantera CAD-modeller och kombinera olika typer av information och sammanställa filer för granskning. Du är administrativt lagd och har arbetat i en liknande roll vid sidan av/innan dina studier. Vi ser även att du har ett stort intresse för IT och teknik.

Efterfrågade specifika kompetenser:
* God datorvana
* Goda kunskaper i Microsoft Office
* Erfarenhet av CAD-verktyg för samordning, Autodesk NavisWorks och/eller Bentley Navigator
* Flytande i svenska och engelska, i tal och skrift

Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i dokumenthanteringssystem, samt har kunskaper i Sharepoint, ProjectWise, Chaos samt CAD-systemen AutoCAD/Microstation. Jobbat inom samhällsbyggnad. 2026.

Som person är det viktigt att du är noggrann, ordningsam och strukturerad eftersom det kommer vara högt tryck med stora flöden och mycket information att hantera. Då du kommer ha mycket kontakt med både Trafikverkets interna personal samt konsulter och entreprenörer är du en serviceinriktad och hjälpsam person som talar svenska och engelska obehindrat.


* Start: Omgående
* Omfattning: Heltid
* Placering: Sundbyberg
* Sök tjänsten genom att klicka på Ansök nedan. Vi går igenom urvalet löpande och annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
* Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa på stw02@academicwork.se under kontorstid. Skriv annonstiteln i rubriken och kopiera gärna in länken till annonsen i ditt mail. För generella funderingar kring din ansökan/vår rekryteringsprocess finns vi ofta tillgängliga i chatten här på webben under vardagar, hör gärna av dig där!


Academic Work är Home of the Young Professionals. Vi vänder oss till dig som är akademiker och fortfarande studerar på högskola/universitet, är nyutexaminerad eller har några års arbetslivserfarenhet.


* Vårt erbjudande till dig som heltidskonsult hos Academic Work inkluderar utöver kollektivavtalsenliga villkor och dedikerad konsultchef också rabatter och erbjudanden genom vår konsultportal. Läs mer om vårt erbjudande här


SKYDD FÖR DIN PERSONLIGA INTEGRITET
När du skickar in din ansökan till Academic Work godkänner och samtycker du till att Academic Work behandlar dina personuppgifter enligt Personuppgiftslagen. Läs mer under vår PuL-sida.

INFORMATION OM FÖRETAGET
Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för de fyra transportslagen vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. De ansvarar också för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar.
Publiceraddatum: 2017-03-31
Yrkesbenämning: Vägingenjör
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreHeltidHeltid 8-17Enligt avtal
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-04-30
Referens: 14985947
Webbplats: http://www.academicwork.se/jobad/administrator-modellsamordnare-till-trafikverket-forbifart-stockholm/14985947?apply=1
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Academic Work
St: Eriksgatan 121
11343  Stockholm Sverige
Hemsida: http://www.academicwork.se
  
Platsannons

Arbetsterapeut till primärvårdsrehabilitering

Om tjänsten

Vi arbetar processinriktat i team och rehabiliteringen utformas individuellt av teamet tillsammans med patient och närstående. Målet med rehabiliteringen är att våra patienter ska uppnå bästa möjliga funktionsnivå och livskvalitet.

Som arbetsterapeut hos oss innebär det att du, bland annat, arbetar med personer som har neurologiska skador och sjukdomar. Dina arbetsuppgifter omfattar bedömning av funktionsförmågan, hjälpmedelsförskrivning, bostadsanpassning och handledning av hemtjänstpersonal/personliga assistenter. Du kommer att ingå i både basteamet och neuroteamet där du samarbetar med andra arbetsterapeuter, fysioterapeuter, dietist, kurator och logoped.

Metropolitan Rehab är ett ungt företag som sätter stort värde på medarbetarnas kompetensutveckling. Mottagningen är en lärande arbetsplats där vi tar emot studenter från både fysioterapeut- och arbetsterapeutprogrammet.


Kvalifikationer
Legitimerad Arbetsterapeut, gärna med vidareutbildning inom neurologi på högskolenivå och/eller klinisk erfarenhet inom neurologisk rehabilitering.
Du kommer att göra hembesök hos patienter, därför är körvana ett måste.

Personliga egenskaper
Du har god samarbetsförmåga, är självgående, har ett positivt och professionellt förhållningssätt, är strukturerad och flexibel och är samtidigt entreprenöriell. Du ska vara lyhörd för verksamhetens behov, arbeta utifrån företagets värdegrund och med fokus på patientens bästa.


Metropolitan Rehab AB är ett dotterbolag till Alminia Sverige AB som bedriver hemtjänst, personlig assistans, boendestöd och ledsagarservice. Att utveckla verksamhet med rehabilitering och träningsmöjligheter för att ge människor en bättre livskvalitet är målet för Anastasia Georgiadou, grundare och prisbelönad entreprenör

Metropolitan Rehab AB har idag 16 anställda varav två arbetsterapeuter. Vi är en privat vårdgivare inom primärvården och arbetar på uppdrag av SLL. Visionen för vår verksamhet är att skapa en unik och personlig rehabilitering - öppen för alla och vårt mål är att ligga i framkant vad det gäller kompetens och teknisk utrustning. Vi har en inkluderande människosyn med respekt för etniskt ursprung, religion, könstillhörighet samt sexuell läggning. Metropolitan Rehab är en verksamhet med en familjär och mångkulturell prägel där man känner sig välkommen och kan utvecklas.

Vi finns i centrala Sundbyberg nära pendeltåg, T-bana, Tvärbana och bussar.
Publiceraddatum: 2017-03-31
Yrkesbenämning: Arbetsterapeut
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidVi tillämpar 6 månaders provanställning.Kollektivavtal. Friskvårdbidrag. Sjukvårdsförsäkring.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-04-30
Referens:
Webbplats:
Epostadress: jobb@metropolitanrehab.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Metropolitan Rehab AB
Järnvägsgatan 26 A
17235  Sundbyberg Sverige
Hemsida: http://www.metropolitan.se
  
Platsannons

Färskollärare sökes till Vittra Brotorp

Vittraskolorna, ett av Sveriges ledande friskoleföretag med 26 för- och grundskolor runt om i landet. Tillsammans ansvarar vi för 7600 barn och elever och har 900 medarbetare. Vår undervisning utgår ifrån en helhetssyn på elevens utveckling med tydliga mål inom kunskap, lärande och personlig utveckling. Genom att hitta motivationen hos varje elev kan vi både uppmuntra och ställa krav.

I Vittra arbetar vi utifrån vår gemensamma pedagogiska plattform och Vittraverktyg med utgångspunkt i de nationella styrdokumenten, alltid med målet att nå en högre kvalitet och ökad måluppfyllelse för våra barn och elever. Det betyder att de strukturer, metoder och aktiviteter som står beskrivna i våra verktyg genomförs på samtliga av våra för- och grundskolor, att de följs upp och utvärderas.

Vi startade vår första skola 1993 och ingår sedan 2008 i AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag.

Vår vision är att skapa en modern skola och förskola som speglar samhället och samtiden! För mig som förskolechef innebär det entreprenörskap, nyfikenhet och mod att pröva och ompröva. Är du en pedagog som är modig och kreativ, och tycker att digitala verktyg är en självklarhet i förskolan, då är du den vi söker!

Detta söker vi: Vi söker en behörig och engagerad förskollärare till vår förskola. Vi vill att du;

•är prestigelös och vågar att testa nytt och tycker att misslyckas ibland är en möjlighet till lärande

•tycker om att driva förskoleutveckling och är intresserad av vad forskningen säger, och att du kan inspirera och uppmuntra andra

•har vana att arbeta med digitala verktyg

•att du är en god relationsbyggare med såväl barn, föräldrar och kollegor

Vi erbjuder: Vittra Brotorp ligger mitt emellan Solna och Sundbyberg i nya och spännande lokaler och har en modern lärmiljö som skapar förutsättningar för variation, kreativitet och stimulans för alla. Hos oss finns både förskola och F-9 skola i ett nära samarbete och i år har vi förtroendet och glädjen att ta hand om ca. 290 elever och ca.100 barn i förskolan.

Hos oss i Vittra möts du av en verksamhet med stort engagemang, drivna och engagerade pedagoger och massor av glädje. Du arbetar i en stimulerande miljö i nära pedagogiska relationer mellan vuxna och barn. Som pedagog får du möjlighet att delta och bedriva nytänkande och framtidstänkande kring barn och pedagogiska frågor. Det egna och arbetslagets handlingsutrymme är stort med goda möjligheter att driva egna idéer. Varje arbetslag har I-phones och Ipads och  pedagogerna har varsin Ipad för att underlätta det digitala arbetet. På Vittra Brotorp arbetar vi fortlöpande med kvalitetssäkring, pedagogisk dokumentation och digital portfolio.
Vill du veta mer om oss?

Om du vill veta mer om Vittra Brotorp kan du gå in på vår hemsida, www.vittra.se. Vi har också en film som beskriver Vittra generellt och den hittar du på www.youtube.com/vittrakanalen.
Låter detta intressant?

Du söker tjänsten genom att klicka på nedanstående länk. Vi tar ej emot ansökningar via post eller mail. Sista ansökningsdag är 17.05.29 Tjänsten är en semestertjänst på 100% och inleds med 6 månaders provanställning. Var vänlig ansök snarast då tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden går ut. Om du har frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta Biträdande förskolechef Ana Minguez på mail; ana.minguez@vittra.se  Välkommen med din ansökan!
Publiceraddatum: 2017-03-30
Yrkesbenämning: Lärare i förskola/Förskollärare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid1 -Enligt överenskommelse
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-29
Referens:
Webbplats: https://vittra.se/arbeta-hos-oss/lediga-tjanster/?aguid=D7F3792131064ED1AB2A5D2D78AB634F
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Vittra
Box 213
10124  Stockholm Sverige
Hemsida: http://www.vittra.se
  

Platsannons

Application Engineer

Xylem are 16,000 people unified in a common purpose: creating innovative solutions to meet our world's water needs. Developing new technologies that will improve the way water is used, conserved, and re-used in the future is central to our work. We move, treat, analyze, and return water to the environment, and we help people use water efficiently, in their homes, buildings, factories and farms. In more than 150 countries, we have strong, long-standing relationships with customers who know us for our powerful combination of leading product brands and applications expertise, backed by a legacy of innovation. Xylem had 2016 annual revenues of $3.8 billion. For more information about Xylem, go to www.xyleminc.com

Application Engineer

Arbetsuppgifter och tjänstenWe are seeking an Application Engineer to Xylem´s marketing support function. This department has expertise in matters relating to complex technical applicability of our pumps and systems. As Application Engineer you will be part of an international organization working globally and play an important role in close cooperation with Xylem's customers. Job Description You will work with system solutions for the wastewater pumping business. Your challenge will be to develop technical solutions for pump systems including station design, system calculations and pump selections. Travelling to our sales companies and customers is included in your work, approximately 3-4 days every other month, worldwide.
Functions included in the role:

* Support the sales companies with product selection and system design
* Participate in troubleshooting cases
* Train staff in application knowledge
* Participate and support business development projects
* Own and develop engineering tools
* Conduct or assist in application development projects.

You will be part of the department Application Development and Support, consisting of a group of team oriented senior people with different international backgrounds, all with different specializations. You will be situated in Sundbyberg and report to Manager Application Development & Support.
You are offered a varied role in an international company working with continuous improvement. Excellent opportunity for further development is another benefit an employment at Xylem provides.

Erfarenhet, utbildning och person
You have a Master´s or Bachelor´s degree in construction, process- or mechanical engineering and 5-10 years' experience of similar work with complex products. You have good knowledge of English, both spoken and written and at least one more additional language, preferably Spanish, Portuguese, Russian, French or German as well as a cross-cultural understanding. Since this role is located in Sweden we assume that you have accommodation here.

In this recruitment the personal qualities will be of great importance. Project management skills are necessary since the position demands a lot of coordination, both internally and externally. As a person you are business and customer oriented, open and communicative. You have a solution oriented attitude and can easily see the customer requirements and translate them into a differentiated and competitive solution.

We offer you an exciting career in an international environment, with a global network. We will focus on your personal development, and prepare you on your present and future career path.

Does this sound interesting?

Application
In this process we are working with Level Recruitment. To apply, please visit Level Recruitment. If you have any questions please contact Nina Ahlström at 08-120 50 421.

We look forward to receiving your application!
Publiceraddatum: 2017-03-29
Yrkesbenämning: Civilingenjör, konstruktion, maskin
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid PermanentNot Specified
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-10
Referens: 8857BR
Webbplats: http://www.aplitrak.com/?adid=RkxlYWwuMDA3MzIuMzEwMUBpdHR4eWxlbS5hcGxpdHJhay5jb20
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Xylem
17487
17487  0183 Sverige
Hemsida: http://www.xyleminc.com
  
Platsannons

IT-Gymnasiet Sundbyberg söker Lärare i El- och nätverksämnen

IT-Gymnasiet Sundbyberg söker nu en engagerad lärare som kan undervisa i programspecifika kurser på El- och energiprogrammet (inrikting dator- och nätverksteknik). Exempel på kurser som kan vara aktuella utifrån de sökandes kompetens:

Nätverksteknik
Elektronik och mikrodatorteknik
Mekatronik
Elektromekanik
Nätverksteknologier
Nätverkssäkerhet
Kommunikationsnät 1
Digital kommunikationsteknik
Administration av nätverks- och serviceutrustning
Datorsamordning och support


 

Vi söker dig som:

Har kompetens och gärna yrkeserfarenhet samt undervisningsvana inom aktuellt område.
Har intresse och gärna även erfarenhet av att arbeta med IT som ett pedagogiskt verktyg.
Kan motivera elever att se kopplingen mellan teori och praktik.
Har en vilja och en drivkraft att aktivt utveckla sin undervisning.
Vill samarbeta med övriga lärare på skolan för att våra elever ska nå målen.
Tycker om att arbeta med ungdomar och hjälpa dem att bli ansvarstagande och kompetenta.
Kan inspirera och engagera elever.
Aktivt vill delta i skolans utveckling vad gäller kurser, ämnen och program.
Har erfarenhet av ämnesövergripande arbete.
Har erfarenhet av att anpassa undervisningen utifrån elevernas individuella förutsättningar och behov.


 

Om skolan:

IT-Gymnasiet Sundbyberg grundades 1998 och har idag ca 200 elever fördelade på tre nationella program; El- och energiprogrammet, Estetiska programmet och Teknikprogrammet. Vi var en av de första fristående gymnasieskolorna med IT-inriktning och har som målsättning att förbereda våra elever för framgångsrika studier efter gymnasiet och att göra dem attraktiva på arbetsmarknaden i ett ständigt föränderligt samhälle. 

IT-profilen genomsyrar vår undervisning oavsett program och inriktning och vi arbetar med datorn som ett naturligt verktyg i alla kurser. Våra ca 20 pedagoger samarbetar tätt kring skolans värdegrund och elevhälsa samt pedagogiska och didaktiska frågor. Vi utvärderar vårt arbete kontinuerligt och vi jobbar aktivt med att öka vår kompetens för att utveckla våra program och vår undervisning.

Vi bedriver lärarledd klassrumsundervisning och vår personal har semestertjänst för att finnas till hands för eleverna under hela skoldagen.

På IT-Gymnasiet Sundbyberg har vi ett tillåtande klimat; alla är välkomna och ska känna sig trygga. Vi arbetar aktivt för att ha en god stämning och en bra arbetsmiljö på skolan så att elever och personal trivs.

Läs mer om oss på www.it-gymnasiet.se/sundbyberg

 

Anställningsform: 80-100% beroende på den sökandes kompetens och erfarenhet. Provanställning 6 månader som sedan övergår i tillsvidareanställning.

Tillträde: 2017-08-03

Sista ansökningsdag: 2017-05-28. Intervjuer sker löpande därför kan tjänsten tillsättas innan annonseringstidens slut. Ansökan gör du digitalt genom att gå in på avsedd länk.

Kontaktperson: Rektor Viveka Andersson, viveka.andersson@it-gymnasiet.se, 072-229 42 89

Vi undanber oss alla erbjudande om annonserings- eller rekryteringshjälp i samband med denna annons.

 

Välkommen med din ansökan!

IT-Gymnasiet är en del av AcadeMedia, Sveriges största utbildningsföretag. Se www.academedia.se
Publiceraddatum: 2017-03-29
Yrkesbenämning: Lärare i gymnasiet - yrkesämnen
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid1 -Enligt överenskommelse
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-28
Referens:
Webbplats: http://it-gymnasiet.se/om-itg/lediga-jobb/?aguid=E5198892A78745799DBF9649C105E711
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: IT-gymnasiet
Box 213
10124  Stockholm Sverige
Hemsida: http://it-gymnasiet.se/
  
Platsannons

Lärare i slöjd

Vittraskolorna, ett av Sveriges ledande friskoleföretag med 26 för- och grundskolor runt om i landet. Tillsammans ansvarar vi för 7600 barn och elever och har 900 medarbetare. Vår undervisning utgår ifrån en helhetssyn på elevens utveckling med tydliga mål inom kunskap, lärande och personlig utveckling. Genom att hitta motivationen hos varje elev kan vi både uppmuntra och ställa krav.

I Vittra arbetar vi utifrån vår gemensamma pedagogiska plattform och Vittraverktyg med utgångspunkt i de nationella styrdokumenten, alltid med målet att nå en högre kvalitet och ökad måluppfyllelse för våra barn och elever. Det betyder att de strukturer, metoder och aktiviteter som står beskrivna i våra verktyg genomförs på samtliga av våra för- och grundskolor, att de följs upp och utvärderas.

Vi startade vår första skola 1993 och ingår sedan 2008 i AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag.

Detta söker vi:
Vittra Brotorp söker nu dig som är legitimerad och behörig lärare i slöjd åk och gärna i kombination med ett annat ämne.
Vi ser gärna att du har goda kunskaper i kunskapsutvecklande arbetssätt och att du medvetet och systematiskt utvecklar elevers lärande. 
Det är viktigt att du är en god relationsbyggare med såväl elever, föräldrar och kollegor. Du har också en god förmåga att få dina elever att lyckas och har hög grad av elevdelaktighet.
Det är en fördel om du har vana att arbeta med digitala verktyg och tycker om att arbeta sammanhangsstyrt och i projekt.

Vi erbjuder:


• Engagerade kolleger och arbetslag
• Positiva, samarbetsvilliga och framåtsträvande kollegor
• Tydlig, stöttande och engagerad ledning
• Fortbildning och kollegialt lärande
• Väl utbyggd elevhälsa med många kompetenser
• Handledning/coachning av specialpedagog, socialpedagog, skolpsykolog, kurator
• Gemensamma projektarbete i arbetslagen
• Korta och snabba beslutsvägar
• Skärmar – AppleTV i alla klassrum
• Egen digitala verktyg
• Skola med god ekonomi
• En trevlig arbetsplats där vi alla delar en gemensam vision


Vittra Brotorp är den lilla "skolan mitt i byn" och ligger mitt emellan Solna och Sundbyberg med goda kommunikationer. Vi startade 2012 i spännande  lokaler och i en modern lärmiljö som skapar förutsättningar för variation, kreativitet och stimulans för alla.
Här finns stort engagemang med drivna pedagoger och massor av glädje och du har möjlighet att delta och bedriva nytänkande och utveckling kring undervisning, lärande och lärmiljö.

Vill du veta mer om oss?
Om du vill veta mer om Vittra Brotorp kan du gå in på vår hemsida, www.vittra.se/brotorp. Vi har också en film som beskriver Vittra generellt och den hittar du på www.youtube.com/vittrakanalen.

Låter detta intressant?
Du söker tjänsten genom att klicka på nedanstående länk. Vi tar ej emot ansökningar via post eller mail. Sista ansökningsdag är 10/5 2017. Tjänsten är en deltid ferietjänst och kan ökas till 100% om den kombineras med annat ämne. Den inleds med 6 månaders provanställning. Ansök gärna snarast då urval sker löpande.

Vittra har attraktiva anställningsvillkor och erbjuder marknadsmässiga löner. Vittra har Kollektivavtal med Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund samt Kommunal vilket bland annat innebär tjänstepension enligt ITP-planen samt försäkringar.

Om du har frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta rektor Inger Tegelström via mail; inger.tegelstrom@vittra.se

Välkommen med din ansökan!
Publiceraddatum: 2017-03-28
Yrkesbenämning: Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid1 -Enligt överenskommelse
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-10
Referens:
Webbplats: https://vittra.se/arbeta-hos-oss/lediga-tjanster/?aguid=24B9C46237A44D2284F96B873CCF4392
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Vittra
Box 213
10124  Stockholm Sverige
Hemsida: http://www.vittra.se
  
Platsannons

Lärare i idrott

Vittraskolorna, ett av Sveriges ledande friskoleföretag med 26 för- och grundskolor runt om i landet. Tillsammans ansvarar vi för 7600 barn och elever och har 900 medarbetare. Vår undervisning utgår ifrån en helhetssyn på elevens utveckling med tydliga mål inom kunskap, lärande och personlig utveckling. Genom att hitta motivationen hos varje elev kan vi både uppmuntra och ställa krav.

I Vittra arbetar vi utifrån vår gemensamma pedagogiska plattform och Vittraverktyg med utgångspunkt i de nationella styrdokumenten, alltid med målet att nå en högre kvalitet och ökad måluppfyllelse för våra barn och elever. Det betyder att de strukturer, metoder och aktiviteter som står beskrivna i våra verktyg genomförs på samtliga av våra för- och grundskolor, att de följs upp och utvärderas.

Vi startade vår första skola 1993 och ingår sedan 2008 i AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag.

Detta söker vi:
Vittra Brotorp söker nu dig som är legitimerad och behörig lärare i idrott åk 1-9 och gärna i kombination med ett annat ämne tex. matematik, engelska för åk 4-6.
Vi ser gärna att du har goda kunskaper i kunskapsutvecklande arbetssätt och att du medvetet och systematiskt utvecklar elevers lärande. 
Det är viktigt att du är en god relationsbyggare med såväl elever, föräldrar och kollegor. Du har också en god förmåga att få dina elever att lyckas och har hög grad av elevdelaktighet.
Det är en fördel om du har vana att arbeta med digitala verktyg och tycker om att arbeta sammanhangsstyrt och i projekt.

Vi erbjuder:


• Engagerade kolleger och arbetslag
• Positiva, samarbetsvilliga och framåtsträvande kollegor
• Tydlig, stöttande och engagerad ledning
• Fortbildning och kollegialt lärande
• Väl utbyggd elevhälsa med många kompetenser
• Handledning/coachning av specialpedagog, socialpedagog, skolpsykolog, kurator
• Gemensamma projektarbete i arbetslagen
• Korta och snabba beslutsvägar
• Skärmar – AppleTV i alla klassrum
• Egen digitala verktyg
• Skola med god ekonomi
• En trevlig arbetsplats där vi alla delar en gemensam vision


Vittra Brotorp är den lilla "skolan mitt i byn" och ligger mitt emellan Solna och Sundbyberg med goda kommunikationer. Vi startade 2012 i spännande  lokaler och i en modern lärmiljö som skapar förutsättningar för variation, kreativitet och stimulans för alla.
Här finns stort engagemang med drivna pedagoger och massor av glädje och du har möjlighet att delta och bedriva nytänkande och utveckling kring undervisning, lärande och lärmiljö.

Vill du veta mer om oss?
Om du vill veta mer om Vittra Brotorp kan du gå in på vår hemsida, www.vittra.se/brotorp. Vi har också en film som beskriver Vittra generellt och den hittar du på www.youtube.com/vittrakanalen.

Låter detta intressant?
Du söker tjänsten genom att klicka på nedanstående länk. Vi tar ej emot ansökningar via post eller mail. Sista ansökningsdag är 10/5 2017. Tjänsten är en ferietjänst på 100% om den kombineras med annat ämne och inleds med 6 månaders provanställning. Ansök gärna snarast då urval sker löpande.

Vittra har attraktiva anställningsvillkor och erbjuder marknadsmässiga löner. Vittra har Kollektivavtal med Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund samt Kommunal vilket bland annat innebär tjänstepension enligt ITP-planen samt försäkringar.

Om du har frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta rektor Inger Tegelström via mail; inger.tegelstrom@vittra.se

Välkommen med din ansökan!
Publiceraddatum: 2017-03-28
Yrkesbenämning: Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid1 -Enligt överenskommelse
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-15
Referens:
Webbplats: https://vittra.se/arbeta-hos-oss/lediga-tjanster/?aguid=E7477F3332D647AF9F0522D0C4C058ED
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Vittra
Box 213
10124  Stockholm Sverige
Hemsida: http://www.vittra.se
  
Platsannons

Lärare i Ma/NO åk 7-9

Vittraskolorna, ett av Sveriges ledande friskoleföretag med 26 för- och grundskolor runt om i landet. Tillsammans ansvarar vi för 7600 barn och elever och har 900 medarbetare. Vår undervisning utgår ifrån en helhetssyn på elevens utveckling med tydliga mål inom kunskap, lärande och personlig utveckling. Genom att hitta motivationen hos varje elev kan vi både uppmuntra och ställa krav.

I Vittra arbetar vi utifrån vår gemensamma pedagogiska plattform och Vittraverktyg med utgångspunkt i de nationella styrdokumenten, alltid med målet att nå en högre kvalitet och ökad måluppfyllelse för våra barn och elever. Det betyder att de strukturer, metoder och aktiviteter som står beskrivna i våra verktyg genomförs på samtliga av våra för- och grundskolor, att de följs upp och utvärderas.

Vi startade vår första skola 1993 och ingår sedan 2008 i AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag.

Detta söker vi:
Vittra Brotorp söker nu dig som är legitimerad och behörig lärare i matematik och i de naturorienterande ämnena för åk 7-9.
Vi ser gärna att du har goda kunskaper i kunskapsutvecklande arbetssätt och att du medvetet och systematiskt utvecklar elevers lärande. 
Det är viktigt att du är en god relationsbyggare med såväl elever, föräldrar och kollegor. Du har också en god förmåga att få dina elever att lyckas och har hög grad av elevdelaktighet.
Det är en fördel om du har vana att arbeta med digitala verktyg och tycker om att arbeta sammanhangsstyrt och i projekt.

Vi erbjuder:


• Engagerade kolleger och arbetslag
• Positiva, samarbetsvilliga och framåtsträvande kollegor
• Tydlig, stöttande och engagerad ledning
• Fortbildning och kollegialt lärande
• Väl utbyggd elevhälsa med många kompetenser
• Handledning/coachning av specialpedagog, socialpedagog, skolpsykolog, kurator
• Gemensamma projektarbete i arbetslagen
• Korta och snabba beslutsvägar
• Skärmar – AppleTV i alla klassrum
• Egen digitala verktyg
• Skola med god ekonomi
• En trevlig arbetsplats där vi alla delar en gemensam vision


Vittra Brotorp är den lilla "skolan mitt i byn" och ligger mitt emellan Solna och Sundbyberg.  Vi startade 2012 i spännande  lokaler och i en modern lärmiljö som skapar förutsättningar för variation, kreativitet och stimulans för alla.
Här finns stort engagemang med drivna pedagoger och massor av glädje och du har möjlighet att delta och bedriva nytänkande och utveckling kring undervisning, lärande och lärmiljö.

Vill du veta mer om oss?
Om du vill veta mer om Vittra Brotorp kan du gå in på vår hemsida, www.vittra.se/brotorp. Vi har också en film som beskriver Vittra generellt och den hittar du på www.youtube.com/vittrakanalen.

Låter detta intressant?
Du söker tjänsten genom att klicka på nedanstående länk. Vi tar ej emot ansökningar via post eller mail. Sista ansökningsdag är 10/5 2017. Tjänsten är en ferietjänst på 100% och inleds med 6 månaders provanställning. Ansök gärna snarast då urval sker löpande.

Vittra har attraktiva anställningsvillkor och erbjuder marknadsmässiga löner. Vittra har Kollektivavtal med Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund samt Kommunal vilket bland annat innebär tjänstepension enligt ITP-planen samt försäkringar.

Om du har frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta rektor Inger Tegelström via mail; inger.tegelstrom@vittra.se

Välkommen med din ansökan!
Publiceraddatum: 2017-03-28
Yrkesbenämning: Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid1 -Enligt överenskommelse
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-12
Referens:
Webbplats: https://vittra.se/arbeta-hos-oss/lediga-tjanster/?aguid=2C5AC798DD58499EA792F3CFBEFC760C
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Vittra
Box 213
10124  Stockholm Sverige
Hemsida: http://www.vittra.se
  
Platsannons

IT-Gymnasiet Sundbyberg söker lärare till estetiska programmet

IT-Gymnasiet Sundbyberg söker nu en engagerad och legitimerad lärare som kan undervisa i programspecifika kurser på Estetiska programmet, inriktning estetik och media. Exempel på kurser som kan vara aktuella utifrån de sökandes kompetens:

Digitalt skapande 1-2
Estetisk kommunikation 1-2
Gränssnittsdesign 1
Animation 1-2
Medieproduktion 1-2


Tjänsten kan kombineras med andra ämnen och uppdrag inom skolan. Omfattningen på tjänsten beror på den sökandes kompetens och behörighet. Ange därför i din ansökan om du har ytterligare ämneskompetenser.

 

Vi söker dig som:

Har lärarlegitimation och är behörig att undervisa i aktuellt ämnesområde.
Har kompetens och gärna yrkeserfarenhet samt undervisningsvana inom aktuellt område.
Har intresse och gärna även erfarenhet av att arbeta med IT som ett pedagogiskt verktyg.
Kan motivera elever att se kopplingen mellan teori och praktik.
Har en vilja och en drivkraft att aktivt utveckla sin undervisning.
Vill samarbeta med övriga lärare på skolan för att våra elever ska nå målen.
Tycker om att arbeta med ungdomar och hjälpa dem att bli ansvarstagande och kompetenta.
Kan inspirera och engagera elever.
Aktivt vill delta i skolans utveckling vad gäller kurser, ämnen och program.
Har erfarenhet av ämnesövergripande arbete.
Har erfarenhet av att anpassa undervisningen utifrån elevernas individuella förutsättningar och behov.


 

Om skolan:

IT-Gymnasiet Sundbyberg grundades 1998 och har idag ca 200 elever fördelade på tre nationella program; El- och energiprogrammet, Estetiska programmet och Teknikprogrammet. Vi var en av de första fristående gymnasieskolorna med IT-inriktning och har som målsättning att förbereda våra elever för framgångsrika studier efter gymnasiet och att göra dem attraktiva på arbetsmarknaden i ett ständigt föränderligt samhälle.

IT-profilen genomsyrar vår undervisning oavsett program och inriktning och vi arbetar med datorn som ett naturligt verktyg i alla kurser. Våra ca 20 pedagoger samarbetar tätt kring skolans värdegrund och elevhälsa samt pedagogiska och didaktiska frågor. Vi utvärderar vårt arbete kontinuerligt och vi jobbar aktivt med att öka vår kompetens för att utveckla våra program och vår undervisning.

Vi bedriver lärarledd klassrumsundervisning och vår personal har semestertjänst för att finnas till hands för eleverna under hela skoldagen.

På IT-Gymnasiet Sundbyberg har vi ett tillåtande klimat; alla är välkomna och ska känna sig trygga. Vi arbetar aktivt för att ha en god stämning och en bra arbetsmiljö på skolan så att elever och personal trivs.

Läs mer om oss på www.it-gymnasiet.se/sundbyberg

 

Anställningsform: 65-100% beroende på den sökandes kompetens och erfarenhet. Provanställning 6 månader som sedan övergår i tillsvidareanställning.

Tillträde: 2017-08-03

Sista ansökningsdag: 2017-06-07. Intervjuer sker löpande därför kan tjänsten tillsättas innan annonseringstidens slut. Ansökan gör du digitalt genom att gå in på avsedd länk.

Vi undanber oss alla erbjudande om annonserings- eller rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Kontaktperson: Rektor Viveka Andersson, viveka.andersson@it-gymnasiet.se, 072-229 42 89

 

Välkommen med din ansökan!

IT-Gymnasiet är en del av AcadeMedia, Sveriges största utbildningsföretag. Se www.academedia.se
Publiceraddatum: 2017-03-28
Yrkesbenämning: Lärare i gymnasiet
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid1 -Enligt överenskommelse
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-06-07
Referens:
Webbplats: http://it-gymnasiet.se/om-itg/lediga-jobb/?aguid=E5373A36826B4B018402C52E328305DC
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: IT-gymnasiet
Box 213
10124  Stockholm Sverige
Hemsida: http://it-gymnasiet.se/
  

Platsannons

PROSE söker Lead Engineers!

Vi söker dig som har
• Civilingenjörsexamen eller motsvarande
• Minst 5 års erfarenhet av arbete med konstruktion inom fordonsprojekt där arbetet även kan omfatta kravanalys, dokumentation, planering och slutrapportering. Du har vana av integration av interiöra detaljer, exteriöra detaljer eller delsystem.
• Dokumenterad erfarenhet av CAD och har erfarenhet av flera CAD verktyg
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift. (Kunskaper i tyska är meriterande).

Som person är du drivande, kommunikativ och har en passion för kommersiell- och teknisk projektledning. Eftersom vi arbetar med att skapa innovativa lösningar för att möta våra kunders behov så behöver du vara idérik och kreativ. Du gillar mycket kundkontakt och är en positiv person som bidrar med din energi till dina kollegor. För att arbeta som Lead Engineer hos oss krävs det att man har goda ledaregenskaper och är duktig på att coacha och delegera ansvar till sitt team!


PROSE söker nu Lead Engineers till vårt Sundbybergs kontor!

För att nå vår vision om att bli en av Europas ledande ingenjörsbyråer söker vi nu efter fler av stans bästa ingenjörer! Vi driver oftast stora fleråriga projekt från förstudie till leverans inom ombyggnation/upprustning av järnvägsfordon samt utvecklingsprojekt inom delsystem och komponenter. Som Lead Engineer på PROSE kommer du att leda och genomföra delar av våra leveransprojekt samt supporta och coacha juniora konstruktörer kring tekniska frågor.PROSE AB bildades 1988 och är idag en ledande specialist för kundanpassade helhetslösningar inom industri- och järnvägsbranschen. PROSE har idag en omsättning på över 200 miljoner kronor och har kontor på 8 orter i Europa. Våra kunder finns både i Sverige och internationellt och de anlitar oss både för delprojekt och helhetslösningar. Vår vision är att bli en av Europas ledande ingenjörsbyråer.
Publiceraddatum: 2017-03-28
Yrkesbenämning: Civilingenjör, konstruktion, maskin
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-19
Referens: Lead Engineer Sundbyberg
Webbplats:
Epostadress: jobb@prose.one
Övrigt: Tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdagen, så skicka din ansökan snarast!
Arbetsplats: 
Adress: PROSE AB
Hamngränd 6
72461  VÄSTERÅS Sverige
Hemsida: http://www.prose.one
  

Platsannons

Frisör/säljare Sökes

Vi söker en seriös frisör som vill variera sitt arbete med att besöka andra salonger för att sälja in produkter bla .Som en "Frisör tekniker"
Provision utbetalas vid försäljning av produkterna båda inifrån och utifrån. Ca 3 dagar på salongen och vara ute och sälja 2 dagar under en normal vecka .
Vi är öppna för andra försäljningsalternativ också .
Det vi vill, är att du ska kunna allt inom frisöryrket och vara en seriös och produktiv person.

Du ska vara seriös,glad och kunna passa tider och planera själv hur du bäst går tillväga för att vinna nya kunder både inne från salongen och då du är ute för försäljning. Du ska kunna både herr och damklippningar väl och även färga och slinga. Vi kommer att lära ut en hel del behandlingar under tiden du arbetar hos oss, och därför ska du även ha ett gott tålamod och även vara intresserad av att lära dig något nytt . Gymnasieutbildning eller längre erfarenhet med bra referenser är ett måste.

Det kommer att vara 2-3 frisörer på plats i salongen. Det finns även fler personal som jobbar inom andra områden på salongen.
Marknadsföring sker kontinuerligt och vid behov .
Salongen ligger centralt i Sundbyberg centrum med många olika kommunikations alternativ.
Publiceraddatum: 2017-03-28
Yrkesbenämning: Frisör
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreHeltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-06-01
Referens: gymnasieutbildning och meriter
Webbplats:
Epostadress: info@delissalvatore.com
Övrigt: Vi vill ha ditt CV skickat via e-mejl.
Arbetsplats: 
Adress: Delis
Sturegatan 32
17231  Sundbyberg Sverige
Hemsida: http://www.sverigesskonhetscenter.se/
  
Platsannons

Erfaren byggprojektledare för mark- och infrastruktur

Du fokuserar på framtiden. Och är närvarande i nuet. Precis som vi.

Här på Projektenheten är du med och bygger framtidens samhälle.

Projektenheten på Stadsmiljö- och serviceförvaltningen projektleder större kommunala investeringar i förskolor, mark- och infrastruktur.

Sundbybergs stad växer så det knakar, men har lyckats bevara fördelarna med att vara en liten kommun. Det innebär att det är nära till beslut och att våra medarbetare har möjlighet att vara med och påverka verksamheten. Det gör arbetet extra roligt. 

Som byggprojektledare för mark- och infrastruktur kommer du att leda arbetet med att samordna, projektera och bygga nya gator, parker och VA-anläggningar. Du arbetar nära den aktuella beställaren för att på bästa sätt förstå verksamhetens behov och krav. Du har stöd i externa konsulter med expertkompetens samt andra kollegor i olika delar av kommunen. I din roll ingår att nätverka med andra och samverka med markägare och byggföretag för att driva projekten framåt.

Du kommer att ansvara för ekonomi, tid och kvalitet i projekten. Du förväntas att tillsammans med stadens upphandlingsenhet handla upp de resurser som krävs för att genomföra projekten. Du kommer också att delta i detaljplaneprocessen. Uppdraget förutsätter helhetssyn och nära samverkan med andra delar av kommunen samt exploatörer och byggföretag.

Vi vill att du har en högskoleutbildning inom exempelvis samhällsbyggnad eller likvärdig utbildning som arbetsgivaren värderar. Du har minst fem års erfarenhet av projektledning, meriterande med fler, och har genom detta skapat dig god förståelse för de olika processtegen inom anläggningsprojekt. Du har erfarenhet av såväl projektering som produktion. Du är intresserad av tekniska lösningar och du tycker om att dela med dig av dina kunskaper. Du är kommunikativ och sätter prestige i att leverera med hög kvalitet. I dina processer är du drivande och har en fallenhet för att driva projekt med framgång. Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet. Meriterande är kompetens inom LOU och tidigare erfarenhet av entreprenadbranschen. Det är viktigt att du har intresse av att arbeta i en organisation med många och breda arbetsuppgifter där du bidrar med din kompetens för att utveckla kommunen som helhet.  

Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enlig överenskommelse. Ansök senast den 30 april 2017. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.

Välkommen in med din ansökan!

Jobba i Sundbybergs stad - Sundbybergs stad

Vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. I den här rekryteringen sammarbetar vi med VA-Rekrytering och ansökan sker till nedanstående kontaktperson.
Publiceraddatum: 2017-03-27
Yrkesbenämning: Civilingenjör, anläggning
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid Heltid/ 38,75 h/vecka.Fast månadslön.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-04-30
Referens:
Webbplats: http://www.sundbyberg.se/om-sundbyberg/jobba-i-sundbybergs-stad/lediga-jobb.html?rmpage=job&rmjob=1920%26pp%3D8
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Sundbybergs stad
Sundbybergs stad 172 92 Sundbyberg
17292  Sundbyberg Sverige
Hemsida: http://www.sundbyberg.se/om-sundbyberg/jobba-i-sundbybergs-stad/lediga-jobb.html
  

Platsannons

Kock till Brasserie 19

Verksamhetsbeskrivning
Brasseri 19 behöver förstärkning av en skicklig kock.
Utbildning/Erfarenhet
Vi söker dig som är en erfaren, utbildad kock och som gillar nya utmaningar och brinner för matlagning. Det är ett krav att du har minst 3 års erfarenhet i yrket.. Är du bekväm med a la carte-matlagning och redo att starta upp i ett högt tempo så kommer du trivas hos oss.

I vårt kök får du tillaga och ta tillvara råvaror från världens alla hörn. Du behöver kunna jobba självständigt och kunna leverera även under stressiga perioder.
Publiceraddatum: 2017-03-27
Yrkesbenämning: Kock, à la carte
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidTillsvidareLön enligt överenskommelse
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-28
Referens:
Webbplats:
Epostadress: info@brasserie19.se
Övrigt: Välkommen att skicka in din ansökan via e-post.
Arbetsplats: 
Adress: Brasserie KPJ AB
Hamngatan 19 B
17266  SUNDBYBERG 
Hemsida: www.brasserie19.se
  

Platsannons

Servitris/servitör till Brasserie 19

Vi på Brasseri 19 behöver komplettera vårt team med 3 servitriser/servitörer.

Vi tillagar mat insprirerad från världens alla hörn och vi hoppas att du delar vårt intresse för mat och dryck.

Utbildning/Erfarenhet:
Du som söker bör ha gått restaurangutbildning samt ha minst 3 års erfarenhet av servering sedan tidigare. Har du även lätt för att ta kontakt med människor och är serviceinriktad och stresstålig kan du vara rätt för vår tjänst.
Publiceraddatum: 2017-03-27
Yrkesbenämning: Servitör/Servitris
Antal platser: 3
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidTillsvidareLön enligt överenskommelse
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-28
Referens:
Webbplats:
Epostadress: info@brasserie19.se
Övrigt: Välkommen att skicka in din ansökan via e-post.
Arbetsplats: 
Adress: Brasserie KPJ AB
Hamngatan 19 B
17266  SUNDBYBERG 
Hemsida: www.brasserie19.com
  
Platsannons

Två förskollärare till Kymlinge förskola

Du fokuserar på framtiden. Och är närvarande i nuet. Precis som vi.

Här på Kymlinge förskola satsar vi på ett projektinriktat arbetssätt med engagerade pedagoger. Vi har en spännande inomhusmiljö med stora ljusinsläpp. Den pedagogiska miljön lockar och inspirerar till kreativitet. Vi lägger fokus på den pedagogiska dokumentationen för att få en bra grund för gemensam reflektion. IKT är ett annat område som vi just nu arbetar med att utveckla.

Förskolan ligger nära skog och andra grönområden. Buss från Hallonbergen och Rissne T-bana stannar utanför förskolan.

Verksamheten startade för drygt 2,5 år sedan och utvecklas kontinuerligt. Januari 2017 öppnade förskolan sin sista grupp och nu vill vi komplettera arbetsgruppen med ytterligare två förskollärare.

Som förskollärare hos oss har du pedagogisk utveckingstid varje vecka tillsammans med övriga förskollärare och tillsammans tar ni ett gemensamt ansvar för verksamheten.

Dina arbetsuppgifter innefattar att i samarbete med kollegor utforma och utveckla den pedagogiska verksamheten enligt våra gällande styrdokument.

Vi vill att du har förskollärarutbildning. Du har god samarbetsförmåga, tar ansvar och ser till helheten. Ett professionellt bemötande är självklart för dig. Du bidrar med egna idéer och tar del av andras för att uppnå ett gott resultat. Vi vill gärna att pedagoggruppen ska bestå av personer med olika kompetenser och intressen. Vi tycker att det berikar verksamheten.

Befattningarna är två tillsvidareanställningar på heltid. Deltid kan diskuteras. Tillträde enligt överenskommelse, senast augusti 2017. Ansök senast den 1 maj. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.

Välkommen med din ansökan!
Publiceraddatum: 2017-03-27
Yrkesbenämning: Lärare i förskola/Förskollärare
Antal platser: 2
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid Heltid/ Ej specificeratIndividuell lönesättning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-01
Referens:
Webbplats: http://www.sundbyberg.se/om-sundbyberg/jobba-i-sundbybergs-stad/lediga-jobb.html?rmpage=job&rmjob=1924%26pp%3D8
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Sundbybergs stad
Oxenstiernas Allé 41
17463  Sundbyberg Sverige
Hemsida: http://www.sundbyberg.se/om-sundbyberg/jobba-i-sundbybergs-stad/lediga-jobb.html
  
Platsannons

Vi söker en förskollärare till Saturnus förskola

Du vill utveckla. Och bevara. Precis som vi.

Här på förskolan Saturnus vill vi erbjuda våra barn en glädjefylld, stimulerande lärmiljö där barnen ges möjligheter att utveckla sin sociala kompetens. I vårt arbete utvecklar vi barnens kunskaper i bl.a. språk, matematik och natur/teknik på ett lustfyllt sätt. Alla avdelningar arbetar framför allt med tre områden: drama/rörelse, sång/musik och skog/kretslopp. Vi utgår alltid ifrån leken eftersom vi anser att det är genom leken som barnen lär sig mest och bäst.

Saturnus förskola ligger på Skvadronsbacken i Rissne. Vi har en stor kuperad gård med många lekmöjligheter. Här finns bland annat två sandlådor, en klätterställning och ett lekhus. På vintern kan barnen åka stjärtlapp i en liten backe. Förskolan ligger på bottenplanet i ett hyreshus.

Som förskollärare hos oss kommer du få möjlighet att arbeta med barnen på ett praktiskt och kreativt sätt. Du kan arbeta med lärplatta, drama, rörelse och musik, eller passa på att arbeta med skog och natur. Du skall få möjlighet att arbeta med barn med de saker som du är bäst på.

Dina arbetsuppgifter är att se till att barnen får stimulerande tid där de lär sig nytt och har möjlighet att utveckla sina olika förmågor. Utöver detta samarbetar du med andra pedagoger och driver en verksamhet utifrån barnens förutsättningar.

Vi vill att du har förskollärarutbildning. Vidare vill vi att du är kreativ, positiv och intresserad av att skapa en god vistelseltid för våra barn på förskolan och att du tycker om att samarbeta med andra vuxna för att skapa en så bra dag som möjligt för barnen.

Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid . Tillträde 2017 08 14 eller enligt överenskommelse. Ansök senast den 2017 05 19 Vi tar inte emot ansökningar via e-post.

Välkommen med din ansökan!

 

Vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Publiceraddatum: 2017-03-27
Yrkesbenämning: Lärare i förskola/Förskollärare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid Heltid/ Ej specificeratEnligt avtal
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-19
Referens:
Webbplats: http://www.sundbyberg.se/om-sundbyberg/jobba-i-sundbybergs-stad/lediga-jobb.html?rmpage=job&rmjob=1922%26pp%3D8
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Sundbybergs stad
Skvadronsbacken 34
17447  Sundbyberg Sverige
Hemsida: http://www.sundbyberg.se/om-sundbyberg/jobba-i-sundbybergs-stad/lediga-jobb.html
  

Platsannons

Internal Communications Manager Transport GC

På Xylem arbetar 16 000 personer mot ett gemensamt mål: att skapa innovativa lösningar för världens vattenbehov. Genom att utveckla nya tekniker, förbättrar vi hur vatten används, förvaras och återanvänds nu och i framtiden. Vi transporterar, renar, analyserar och återför vattnet till naturen och hjälper människor att använda vatten effektivt hemma, på arbetet, inom industrin och i jordbruket. Vi har mer än 100 års erfarenhet inom vattenteknikområdet och erbjuder en portfölj av ledande produktvarumärken och expertkunskaper inom en stor mängd applikationer. Vår kompetens har lett till långvariga relationer med våra kunder i mer än 150 länder, på 6 kontinenter. Xylem hade 2016 en omsättning på 3,8 miljarder dollar. Tryck här för en kort film om vår verksamhet.

Internal Communication Manager


Vi söker nu en Internal Communications Manager till affärsområdet Growth Center Transport med ansvar för att utveckla och genomföra en intern kommunikationsstrategi som är i linje med verksamhetens behov och företagets övergripande vision och strategiska prioriteringar.
Du kommer att ingå i kommunikationsavdelningen och rapportera till Communications Director Global Transport. Tjänsten är placerad på vårt kontor i Sundbyberg.
Arbetsuppgifter och tjänsten

Du ansvarar för att utveckla, genomföra och kontinuerligt förbättra den interna kommunikationsstrategin för affärsområdet Transport. Du kommer att leda interna kommunikationsprojekt och i rollen ingår såväl strategiskt, rådgivande som ett operativt ansvar.
Du kommer att arbeta med Corporate, Transports affärssegment samt HR.
I rollen ingår att:

* utveckla, genomföra och kontinuerligt förbättra den interna kommunikationsstrategin
* ansvara för olika forum och kanaler gällande kommunikation från ledningen, genom exempelvis nyhetsbrev, webinar ochinformationsmöten
* ansvara för alla interna kommunikationsaktiviteter såsom kommunikation via intranätet och andra kanaler med målet att öka förståelsen internt kring vision, strategi och verksamhet
* i nära samarbeta med HR utveckla och verkställa kommunikation rörande verksamhets- och organisationsförändringar
* vara involverad förändringsarbete och driva kommunikationsfrågor
* agera ambassadör för Transport internt med syfte att öka medarbetarnas engagemang och kunskap om verksamhet och organisation
* löpande utvärdera effekten av kommunikationen

Erfarenhet, utbildning och person

För att vara framgångsrik i denna roll söker vid dig med relevant universitets- eller högskoleutbildning. Du har flera års erfarenhet av en liknande roll och vi ser helst att du har erfarenhet från ett teknikintensivt bolag. Tidigare erfarenhet från större förändringsprojekt samt projektledning är ett krav för rollen. Vi ser även positivt på om du har erfarenhet av att arbeta inom eller tillsammans med en corporate funktion samt har ett intresse av affären. Ytterligare erfarenheter såsom employee engagement samt projektledning är meriterande.

En god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska är en förutsättning för rollen då koncernspråket är engelska. Dokumenterad erfarenhet av att jobba med kommunikationsplaner kopplat till strategi och affär är meriterande.

Vi värderar personliga egenskaper högt. Vi söker dig som är självgående, driven och som trivs i en aktiv och intensiv arbetsvardag. Du inger förtroende, är lyhörd och känner dig bekväm med att prata med personer på olika nivåer. Vidare söker vi dig med förmågan att arbeta strategisk såväl som operativt med en känsla för detaljer samtidigt som du kan lyfta blicken och skapa dig en översikt. Du trivs både med att arbeta självständigt och i team, har en stor ansvarskänsla samt är affärsmässig i din framtoning.

Låter det intressant?

Ansökan

I denna rekrytering samarbetar vi med Level Recruitment. Vänligen sök tjänsten genom att klicka på länken här. Vi önskar ditt personliga brev och CV på engelska.

Vid frågor vänligen kontakta Sissel Pettersen på 08-120 50 426. Urvalet av ansökningar sker löpande. Välkommen in med din ansökan!
Publiceraddatum: 2017-03-25
Yrkesbenämning: Marknadskommunikatör
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid PermanentNot Specified
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-06
Referens: 8425BR
Webbplats: http://www.aplitrak.com/?adid=RkxlYWwuMTkyODIuMzEwMUBpdHR4eWxlbS5hcGxpdHJhay5jb20
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Xylem
17487
17487  0183 Sverige
Hemsida: http://www.xyleminc.com
  

Platsannons

Barnskötare

Vi är ett Personalkooperativ med Friluftsfrämjandets barnverksamhet, samt bedriver vi utomhus-pedagogik. Vår enhet har 51 barn och finns i två villor i Duvbo. Nu söker vi en barnskötare till Blommans avdelning som har 20 barn 1-5 år och 5 personal. Du måste tycka om att vara ute i alla väder, då största delen av vår verksamhet bedrivs utomhus.

Arbetsuppgifter:
Deltaga i det vardagliga arbetet med vård och omsorg av barnen, samt det pedagogiska arbetet i barngruppen. utföra portfolio samt dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet.

Kvalifikationer:
Utbildad barnskötare med erfarenhet från förskolan. Gärna med Friluftsfrämjandets ledarutbildning.
Publiceraddatum: 2017-03-24
Yrkesbenämning: Barnskötare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareDeltidVi tillämpar provanställning i 6 mån
Ansökan: 
Sista ansökningsdag:
Referens: 5504237602
Webbplats:
Epostadress: iurochskurlinet@hotmail.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Personalkooperativet I Ur och Skur Linet
Ursviksv.35
17276  SUNDBYBERG 
Hemsida:
  
Platsannons

Speciallärare

Med 30 års erfarenhet av lärande står Pysslingen Skolor för både tradition och nytänkande. Totalt är vi 55 för- och grundskolor från Kalix i norr till Lund i söder med en mångfald i pedagogik och profiler men med gemensamt fokus på hög kvalitet. Varje skola är unik som skola och som arbetsplats, vilket ger våra medarbetare stor möjlighet att påverka sin vardag och bidra till skolans utveckling. Med drygt 1 300 medarbetare är vi en av Sveriges största arbetsgivare inom utbildningssektorn.

Speciallärare

Vi säker en speciallärare till Älvkvarnsskolan. 

Vi arbetar med progression i elevernas lärande från när de är ett till sexton år gamla. Eleverna ska vara väl förberedda inför gymnasiet och utveckla förmågor som de har glädje av genom hela livet. Ett inkluderande arbetssätt, lustfyllt lärande och ett aktivt värdegrundsarbete är viktiga fokusområden hos oss.

Som speciallärare på Älvkvarnsskolan har du stora möjligheter att påverka ditt arbete, då vi har korta beslutsvägar och högt i tak. Stämningen på skolan är varm och prestigelös. Vi kan erbjuda dig utmaningar och goda utvecklingsmöjligheter inom organisationen.

Vi söker:

En speciallärare med engagemang och tydligt ledarskap, du har ett formativt förhållningssätt i klassrummet och elevernas bästa för ögonen. Du ska kunna entusiasmera elever och kollegor och samtidigt vara systematisk i ditt sätt att arbeta. Du behöver kunna individanpassa utifrån elevernas behov och kunskapsnivå. Vi utgår ifrån att du är legitimerad och har en för tjänsten adekvat utbildning.

Vi erbjuder:

Ett glatt arbetslag som består av engagerade kollegor. Vi har en välutrustad pedagogisk miljö. Vi har ett elevhälsoteam på skolan som arbetar förebyggande. Vi erbjuder också friskvård och teambuilding.

Vi ser fram emot att få din ansökan och få med dig i vår verksamhet där arbetsglädje är en stor drivkraft!

Skolan: Älvkvarnsskolan öppnade 2008 i nyrenoverade lokaler i Stora Ursvik i Sundbyberg. Vi har ca 660 barn från förskola upp till åk 9. Våra lokaler är stora, ljusa och välutrustade och vi har nära till grönområden med fantastiska möjligheter till lärande och utveckling.

Läs mer om oss på: www.pysslingen.se/alvkvarnsskolan

Låter detta intressant? Du söker tjänsten genom att klicka på knappen nedan. Vi tar ej emot ansökningar via post eller mail. Intervjuer sker löpande så skicka gärna din ansökan till oss så snart som möjligt. 

Har du frågor om tjänsten så kontakta Anders Törnsäter på tel. 08-404 31 39

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.
Publiceraddatum: 2017-03-22
Yrkesbenämning: Speciallärare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid1 -Enligt överenskommelse
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-12
Referens:
Webbplats: http://www.pysslingen.se/arbeta-hos-oss?aguid=4ADAA07439914D3FA969DFC3C233734B
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Pysslingen Skolor
Box 213
10124  Stockholm Sverige
Hemsida: http://www.pysslingen.se/
  
Platsannons

Undersköterskor sommarvikarier

Verksamheten här vid Ekbackens hus K omfattar 64 äldreboendeplatser varav 12 korttidsplatser. Social- och arbetsmarknadsnämnden disponerar ytterligare 12 platser i huset med psykisk funktionsnedsättning. Äldreboendet ligger vackert på en höjd och omgivet av både träd och grönska.

Som omvårdnadspersonal kommer du att utföra omsorgs- och serviceinsatser för de äldre och för äldreboendet i stort, under dagtid, kvällar och helger.

I dina arbetsuppgifter ingår att på bästa sätt tillgodose de boendes behov av omsorg, service, stöd och stimulans. Tillsammans med övriga medarbetare arbetar du för att göra de boendes vardag meningsfull och innehållsrik.

Du är studerande inom hälso- och sjukvård eller alternativt är utbildad undersköterska med erfarenhet eller intresse av av arbete inom äldreomsorgen.  För att kunna dokumentera behöver du ha en god datorkunskap samt behärska det svenska språket i både tal och skrift.

Det är viktigt att du kan samarbeta väl. Du är lugn, stabil samt har ett empatiskt förhållningssätt. Stor vikt läggs läggs vid de personliga egenskaperna.

Anställningen är sommarvikariat under perioden juni - augusti samt att vi behöver vikarier vid kortare frånvaro omgående. Vi vill ha din ansökan med CV och personligt brev senast den 30 april. Rekrytering sker löpande.

Välkommen med din ansökan!
Publiceraddatum: 2017-03-22
Yrkesbenämning: Undersköterska, hemtjänst och äldreboende
Antal platser: 5
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
11 dagar - 3 månaderDeltid Deltid/ Ej specificeratFast lön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-04-30
Referens:
Webbplats: http://www.sundbyberg.se/om-sundbyberg/jobba-i-sundbybergs-stad/lediga-jobb.html?rmpage=job&rmjob=1911%26pp%3D8
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Sundbybergs stad
Östra maden v 4
17240  sundbyberg Sverige
Hemsida: http://www.sundbyberg.se/om-sundbyberg/jobba-i-sundbybergs-stad/lediga-jobb.html
  

Platsannons

Bussförare till Arriva Råsta/Sundbyberg

Arriva etablerade sig på den svenska marknaden 1999. Idag är vi ca 4.500 anställda. Vårt huvudkontor ligger vid Liljeholmen i Stockholm och vi är en del av Europas största koncern för persontrafik - Deutsche Bahn. Årligen kommer vi att hjälpa 170 miljoner passagerare att nå sina resmål.

Vi sätter våra kunder i centrum genom stil, säkerhet och service som medverkar till att ännu fler reser kollektivt. Vi hoppas att du vill vara med på vår resa!


Vi söker bussförare till perioden maj – september 2017, med stor chans till förlängning

Som förare hos oss är du ambassadör för SL och Arriva. Du möter våra kunder ombord någon av företagets bussar. Genom att köra mjukt och smidigt ser du till att våra kunder varje dag kommer i tid dit de ska och dessutom levererar du en utmärkt service.

En bussförare har stort ansvar över resenärer och bussar, vilket kräver gott omdöme och ett lugnt förhållningsätt. Du möter utmaningar varje dag då du får hantera en mängd olika trafiksituationer. Alltid med kunden och säkerheten i första rummet. Att visa ödmjukhet inför dina medtrafikanter och kunder är en självklarhet.

Våra bussar rullar i stort sett dygnet runt, 365 dagar om året.  Därför måste du vara flexibel och kunna jobba oregelbundna tider.  Vi söker i första hand timanställda busschaufförer. Arbetet är stillasittande och förutsätter god fysik. Alla våra fordon är utrustade med alkolås.

Din bakgrund

Som bussförare hos Arriva är det en självklarhet att du är positiv, lojal och har en hög arbetsmoral. Du är en lugn person som har förmågan att hålla huvudet kallt i stressiga situationer. Vi lägger stor vikt till din personlighet och att du bidrar till att skapa en god och respektfull stämning bland passagerare och kollegor.

För anställning krävs:


• D körkort
• B körkort manuell växel
• Yrkeskompetensbevis
• Godkänd hälsoundersökning samt drogtest

Tidigare arbeten där kommunikation och service har varit en betydande del är meriterande.

Vi arbetar aktivt för en jämnare könsfördelning på arbetsplatsen varför vi gärna ser kvinnliga sökanden.

Din utveckling är viktig för oss

Vi erbjuder dig en spännande arbetsplats tillsammans med många goda kollegor och en god och öppen arbetsmiljö. Du blir en del av en mångkulturell och internationell organisation i utveckling där vi uppmuntrar initiativ i vardagen. Din utveckling är viktig för oss!

Ansökningsprocess

Då vår urvalsprocess sker löpande ser vi att din ansökan är oss tillhanda så snart som möjligt, dock senast den 2017-02-24. Du söker tjänsten genom att klicka på länken

http://www.arriva.se/sv/content/lediga-tjanster

Välkommen att kontakta våra enhetschefer på jobb.rasta@arriva.se om du har frågor rörande tjänsten.
Publiceraddatum: 2017-03-22
Yrkesbenämning: Bussförare/Busschaufför
Antal platser: 10
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
11 dagar - 3 månaderDeltid Deltid/ Ej specificeratLön enligt kollektivavtal
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-07
Referens:
Webbplats: https://arriva.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/?rmpage=job&rmjob=307%26pp%3D7
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Arriva Sveriga AB
Enköpingsvägen 77
11429  Sundbyberg Sverige
Hemsida: http://www.arriva.se/
  
Platsannons

SverigeKids, Barnvakt sökes till Östermalm, 5 dagar i veckan!

SverigeKids startade 2010, men affärsidén lades redan hösten 2009. SverigeKids erbjuder pedagogisk barnpassning i hemmet med lärandet i fokus för den aktiva familjen. Ambitionen är att vi skall vara stödet för barnfamiljer som vill höja sin livskvalité.

En trevlig familj boende i Östermalm söker nu barnvakt måndag till fredag, cirka 3 timmar per tillfälle (15.30-18.30).

Du som är barnkär, ansvarsfull och har tidigare erfarenhet av att passa yngre barn. Ett perfekt extrajobb för dig som studerar, tveka inte utan sök redan idag!

Timlön upp till 130/h beroende på erfarenhet och utbildning.

SverigeKids är ett pedagogiskt barnpassningsföretag som sätter fokus på att aktivera barnet och skapa förutsättningar för lärandet.

EGENSKAPER PÅ DEN SÖKANDE
Som personal på SverigeKids är du företagets ansikte utåt. Vårt varumärke kännetecknas av trygghet, glädje och kunskap och det är därför viktigt att du delar våra värderingar. Du är med och påverkar barn och ungdomars liv samt deras utbildningsmöjligheter, vilket gör dig till det mest värdefulla vi har. Under rekryteringsprocessen undersöker SverigeKids ansvarskänsla, kompetens, erfarenhet och bakgrund. 

VÅRA KRAV PÅ DEN SÖKANDE 
* Du bör vara 18 år pga att du har ansvar för andras barn
* Barnpassningserfarenhet och vara en god pedagog med barn i olika åldrar
* Brinnande engagemang att arbeta med barn och ungdomar 
* Pålitlig, ansvarsfull och flexibel är krav
* Ej förekomma i Polisens belastningsregister och ha goda referenser 

SverigeKids ser fram emot just din ansökan!
Publiceraddatum: 2017-03-22
Yrkesbenämning: Barnflicka/Barnvakt
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreDeltidDeltid ExtrajobbFast månads- vecko- eller timlön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-04-28
Referens:
Webbplats: http://www.staffrec.se/viewjob.php?source=AMS&id=88786
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: SverigeKids AB
Rudbecksgatan 11
70211  Örebro Sverige
Hemsida: www.sverigekids.se
  
Platsannons

Personliga assistenter sökes!

STIL är en ideell förening av personer med funktionsnedsättning. Vi är dessutom rikstäckande kooperativ assistanssamordnare och drivs helt utan vinstintresse. I STIL ser vi personlig assistans som en mänsklig rättighet och ett verktyg för att leva det liv vi vill leva. Vi kallar det Independent Living. Vårt fokus ligger på hög kvalité för våra medlemmar och våra personliga assistenter och vårt mål är ett jämlikt medborgarskap.

Välkommen att läsa mer om oss på www.stil.se

 

Jag är en ung kvinna, 25 år, som bor med mina 2 hundar i Sundbyberg. Jag söker nu 2 personliga assistenter som kan gå på ett fast rullande schema och timvikarier som kan hoppa in med kort varsel vid ordinarie personals frånvaro. Jag kommer vara din arbetsledare och STIL Assistans AB din arbetsgivare.

 

Passen är förlagda dag, kväll, natt och helger. Under vissa timmar nattetid är det sovande jour.

 

Jag har Ehlers-Danlos Syndrom (som bl a ger mig återkommande muskelkramper och ständig smärta), ADHD, komplex PTSD, blandad ångest och depressionstillstånd (inkl klaustofobi och agorafobi), enteral dysmolitet, kvalster, damm och födoämnesallergier.

 

Du kommer som min assistent hjälpa mig med förflyttningar (som sker manuellt utan lift), påklädning, utevistelse, träning, hundarna, sjukhusbesök och alla vanligen förekommande sysslor i ett hem. När du sen känner dig bekväm i rollen får du också hjälpa mig med vård och myndighetskontakter.

 

Mina leder går lätt ur led vilket gör att du kommer hjälpa mig att reponera (lägga rätt) dem. Jag är såklart van vid detta och kommer ge dig tydliga instruktioner för hur du ska göra.

Du behöver vara fysisk stark för att kunna hjälpa mig när jag får kramp.

.

Du kan följa muntliga och skriftliga instruktioner.

Jag behöver dig som har stor hundvana, då jag själv har två fantastiska hundar varav den ena ska bli min assistanshund. Hundar är ett av mina största intressen.

 

Du som person ska du vara en

- lugn och trygg i dig själv och ha tidigare erfarenhet av ångestproblematik

- kreativ igångsättare,

- motiverande vid mentala svackor (inför träning och inför att göra saker) men det är också väldigt viktigt att du kan läsa av min dagsform.

 

Du behöver kunna hjälpa mig med

- min struktur i vardagen

- att vara ordningsam och organiserad

- post och vårdkontakter

 

Eftersom du hjälper mig med mina vård- och myndighetskontakter behöver du behärska svenska i tal och skrift.

 

Ett plus är om du gillar annorlunda matlagning men det viktigaste är att vår personkemi fungerar och att vi kan ha en respektfull relation.

Om vi trivs ihop kan det längre fram bli att du hjälper mig med att administrera min assistans.

 

Krav,

Tidigare erfarenhet som personlig assistent

Hundvana

 

Välkommen med din ansökan,

Intervjuer sker löpande.
Publiceraddatum: 2017-03-21
Yrkesbenämning: Personlig assistent
Antal platser: 2
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreDeltid Deltid/ Ej specificeratTimlön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-12
Referens:
Webbplats: http://www.stil.se/sv/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=951%26pp%3D6
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: STIL
Storforsplan 36
12347  Farsta Sverige
Hemsida: http://www.stil.se
  

Platsannons

Taxichaufförer sökes

Taxiförare inom Sverigetaxi, dag- kväll och natt, heltid, deltid eller extra. Hör av dig till mig om du är intresserad, Daniel Tekle 070-7418797.
Publiceraddatum: 2017-03-20
Yrkesbenämning: Taxiförare/Taxichaufför
Antal platser: 3
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid/Deltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-04-30
Referens:
Webbplats:
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Daniel Tekle
Bergshöjden 10, lgh 1101
17445  SUNDBYBERG 
Hemsida:
  

Platsannons

Erfaren a la carte servis

Vi på Arnest bar & Restaurang söker duktig serveringspersonal som kommer arbeta under kvällstid-och lunchtid.

Du som söker tjänsten har minst två års erfarenhet av a la carte servering, du ska kunna jobba självständigt men även jobba i team. Du är en utåtriktad och positiv som person.

Du behöver ha kassavana.Vi ser gärna att du har grundläggande kunskaper inom bartending.

För mer info besök vår hemsida www.Arnest.se
Du kan också maila till oss på: Info@arnest.se
Publiceraddatum: 2017-03-17
Yrkesbenämning: Servitör/Servitris
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag:
Referens:
Webbplats:
Epostadress:
Övrigt: Ansök genom att besöka oss eller skicka din ansökan med CV och gärna personligt brev till : Info@arnest.se.
Arbetsplats: 
Adress: E-T Restaurant AB

17233  SUNDBYBERG 
Hemsida:
  

Platsannons

Kund- &amp; orderansvarig

Till en snabbväxande grossist i Stockholm söker nu Prodea en kund- & orderansvarig person. En bred roll som passar en driven person med känsla för kundservice och gillar att ha "många bollar i luften".

För rätt person finns goda utvecklingsmöjligheter i ett familjärt företag som håller en hög tillväxt, vilket kräver ett högt arbetstempo.

Vi söker dig som:
-Har ett genuint intresse för affärer
-Har erfarenhet utav affärssystem (Pyramid meriterande)
-Har god datorvana
-Har erfarenhet utav order- & kundmottagning
-Är intresserad utav att lära sig nya produkter
-Är stresstålig
-Uttrycker sig väl i både tal och skrift

Detta är en direktrekrytering vilket innebär att anställning kommer erbjudas direkt hos kundföretaget.

Är du rätt person eller vet någon som skulle passa in i rollen?
Publiceraddatum: 2017-03-15
Yrkesbenämning: Orderadministratör
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag:
Referens:
Webbplats:
Epostadress: cv@prodea.se
Övrigt: Skicka e-post med ditt CV och rubriken "Grossist Stockholm"
Arbetsplats: 
Adress: Prodea Bemanning AB

17279  SUNDBYBERG 
Hemsida: http://www.prodea.se
  
Platsannons

Idrottslärare 1-9

Med 30 års erfarenhet av lärande står Pysslingen Skolor för både tradition och nytänkande. Totalt är vi 55 för- och grundskolor från Kalix i norr till Lund i söder med en mångfald i pedagogik och profiler men med gemensamt fokus på hög kvalitet. Varje skola är unik som skola och som arbetsplats, vilket ger våra medarbetare stor möjlighet att påverka sin vardag och bidra till skolans utveckling. Med drygt 1 300 medarbetare är vi en av Sveriges största arbetsgivare inom utbildningssektorn.

Idrottslärare åk 1-9 gärna i kombination med andra ämnen

Till vårterminen söker vi en lärare i idrott till vårt engagerade lärarlag.

Vi arbetar med progression i elevernas lärande från när de är ett till sexton år gamla. Eleverna ska vara väl förberedda inför gymnasiet och utveckla förmågor som de har glädje av genom hela livet. Ett inkluderande arbetssätt, lustfyllt lärande och ett aktivt värdegrundsarbete är viktiga fokusområden hos oss.

Som lärare på Älvkvarnsskolan har du stora möjligheter att påverka ditt arbete, då vi har korta beslutsvägar och högt i tak. Stämningen på skolan är varm och prestigelös. Vi kan erbjuda dig utmaningar och goda utvecklingsmöjligheter inom organisationen.

Vi söker:

En idrottslärare med engagemang och tydligt ledarskap, du har ett formativt förhållningssätt i klassrummet och elevernas bästa för ögonen. Du ska kunna entusiasmera elever och samtidigt vara systematisk i ditt sätt att arbeta. Du behöver kunna individanpassa din undervisning utifrån elevernas behov och kunskapsnivå. Vi utgår ifrån att du har lärarexamen och är legitimerad för de aktuella ämnet och åldersgruppen.

Vi ser gärna att du är behörig i ett eller flera ämnen utöver idrott, dock ej ett krav. 

Vi erbjuder:

Ett glatt arbetslag som består av engagerade kollegor. Vi har en välutrustad pedagogisk miljö, med bland annat ett skolbibliotek. Vi har ett elevhälsoteam på skolan som arbetar förebyggande. Vi erbjuder också friskvård och teambuilding.

Vi ser fram emot att få din ansökan och få med dig i vår verksamhet där arbetsglädje är en stor drivkraft!

Skolan: Älvkvarnsskolan öppnade 2008 i nyrenoverade lokaler i Stora Ursvik i Sundbyberg. Vi har 640 barn från förskola upp till åk 9 och till hösten växer vi ytterligare. Våra lokaler är stora, ljusa och välutrustade och vi har nära till grönområden med fantastiska möjligheter till lärande och utveckling.

Läs mer om oss på: www.pysslingen.se/alvkvarnsskolan

Låter detta intressant? Du söker tjänsten genom att klicka på knappen nedan. Vi tar ej emot ansökningar via post eller mail. Intervjuer sker löpande så skicka gärna din ansökan till oss så snart som möjligt. 

Har du frågor om tjänsten så kontakta Anders Törnsäter på tel. 08-404 31 39

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.
Publiceraddatum: 2017-03-14
Yrkesbenämning: Lärare i prakt./estet och annat ämne
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid1 -Enligt överenskommelse
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-12
Referens:
Webbplats: http://www.pysslingen.se/arbeta-hos-oss?aguid=33743C745E1541B08E5BB1A0A0AA7EFF
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Pysslingen Skolor
Box 213
10124  Stockholm Sverige
Hemsida: http://www.pysslingen.se/
  
Platsannons

Ängskolan F-6 söker grundskollärare

Du siktar högt. Och har fötterna på jorden. Precis som vi.   

Här på Ängskolan F-6 arbetar vi för att kontinuerligt vidareutvecklas och siktar högt på att bli en skola i toppskick! Vi har i dagsläget en 3-4 parallellig skola med elever i förskoleklass till årskurs 6, totalt 580 elever. Under kommande läsår får vi fler elever, då Sundbybergs stad växer. Vi vidareutvecklar vår verksamhet genom att bland annat skapa en flexibel organisation med barnens bästa i fokus. Vi har höga förväntningar på våra elever och på oss själva som pedagoger. Vi har utvecklas vidare genom att vi bland annat har stärkt skolans elevstödjande- och skolledarorganisation under pågående läsår.

Som grundskollärare kommer du att undervisa elever i årskurs 4-6. Under läsåret  2017/18  kommer du att vara mentor i en årskurs 4. Du kommer bl a att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera undervisningen/verksamheten enligt gällande styrdokument. Du samarbetar i arbetslag, samverkar med föräldrar och är med och utvecklar skolan.

Dina arbetsuppgifter kommer att vara, förutom den ordinarie undervisningen, ansvar för elevgruppens kunskapsmässiga och sociala utveckling samt att ha en kontinuerlig kontakt med elevernas vårdnadshavare. 

Vi vill att du har grundskollärarexamen/ lärarlegitimation och kan undervisa i åk 1-6. En bred ämnebehörighet och erfarenhet är meriterande. Vi lägger stor vikt vid samarbetsförmåga, ledaregenskaper och personlig mognad. Ett inkluderande synsätt och förmåga att se hur den enskilde elevens behov bäst ska tillgodoses är också viktigt i vår rekrytering.

Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde augusti  2017 eller enligt överenskommelse. Ansök senast den 7/4 2017. Intervjuer kan komma att ske löpande. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.

Välkommen med din ansökan!
Publiceraddatum: 2017-03-14
Yrkesbenämning: Lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid Heltid/ Ej specificeratIndividuell lönesättning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-04
Referens:
Webbplats: http://www.sundbyberg.se/om-sundbyberg/jobba-i-sundbybergs-stad/lediga-jobb.html?rmpage=job&rmjob=1885%26pp%3D8
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Sundbybergs stad
Sundbybergs stad Ängskolan F-6 17290
17290  Sundbybergt Sverige
Hemsida: http://www.sundbyberg.se/om-sundbyberg/jobba-i-sundbybergs-stad/lediga-jobb.html
  

Platsannons

Tandläkare Sundbyberg

Vi söker en kompetent och driven tandläkare till vår fina klinik i Sundbyberg. Bra möjlighet för dig som vill arbeta på en modern klinik med 4 behandlingsrum, perfekt läge och goda kommunikationsmöjligheter. Du är positiv och har hög odontologisk kvalitet. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper för att du ska passa bra in i vårt team. Vi är ett glatt gäng som har en positiv inställning och som hela tiden strävar efter att utvecklas. Erfarenhet av implantat och implantatkirurgi är meriterande. Vi använder OPUS journalsystem.

Vi söker dig som vill vara med och utveckla vår klinik. Nu har vi behov av att utöka vårt team med ytterligare en tandläkare och söker dig som har några års erfarenhet. Kliniken öppnades i juni 2016 och är modernt utrustad. Vi har ett mycket blandat patientklientel på kliniken. Erfarenhet och intresse av implantatbehandlingar samt protetik är meriterande. Varmt välkommen med din ansökan!

Toppmodern klinik med den senaste utrustningen. 4 behandlingsrum, OPG, OPUS journalsystem. Precis intill tvärbanan i Sundbyberg.
Publiceraddatum: 2017-03-14
Yrkesbenämning: Tandläkare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidProvanställning 6 månader.Enligt överenskommelse. Olika typer av anställningsavtal kan diskuteras.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-06-30
Referens: Tandläkare
Webbplats:
Epostadress: jobb@novodental.se
Övrigt: Ansökan sker med CV och personligt brev.
Arbetsplats: 
Adress: Novo Dental
Landsvägen 79
17265  Sundbyberg Sverige
Hemsida: http://www.novodental.se
  

Platsannons

Tandsköterska / Tandläkarstudent

Sedvanliga arbetsuppgifter som assisterande tandsköterska samt bemanning av reception. Vi använder OPUS journalsystem.

Vi söker dig som är tandsköterska eller dig som studerar till tandläkare eller tandsköterska och som vill jobba med ett glatt gäng under sommaren. Chans till anställning. Vi använder OPUS journalsystem.

Modern klinik i centrala Sundbyberg med den senaste utrustningen. 4 behandlingsrum. Vi utför även estetiska injektionsbehandlingar.
Publiceraddatum: 2017-03-14
Yrkesbenämning: Tandsköterska
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
11 dagar - 3 månaderDeltidSommarvikariat med chans till förlängning. Vi behöver hjälp under juni-augusti. 80% eller merTimlön.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-31
Referens: Tandsköterska sommar 2017
Webbplats:
Epostadress: jobb@novodental.se
Övrigt: Ansökan sker via mail. Bifoga CV och personligt brev.
Arbetsplats: 
Adress: Novo Dental
Landsvägen 79
17265  Sundbyberg Sverige
Hemsida: http://www.novodental.se
  

Platsannons

Trafiklärare

Trafiklärare sökes!

Sundbyberg trafikskola söker en till trafiklärare till vårt glada gäng.
Vi är en centralt belägen trafikskola som står för kvalitet och trivsamhet- både för personal och elever

* Känner du för att utvecklas?
* Får du inte upp din lön på din nuvarande arbetsplats?
* Vill du arbeta med ett gäng trevliga kollegor?
* Vill du bestämma ditt schema?
* Kan du hålla Risk1an?
* Vill du att din rullande arbetsplats skall vara ny och fräsch?


Krav: trafiklärarutbildningen.
Publiceraddatum: 2017-03-13
Yrkesbenämning: Trafiklärare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidLön enligt överenskommelse
Ansökan: 
Sista ansökningsdag:
Referens:
Webbplats:
Epostadress: info@sundbybergtrafikskola.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Sundbyberg Trafikskola AB
Lysgränd 2
17270  SUNDBYBERG 
Hemsida: http://www.sundbybergtrafikskola.se
  

Platsannons

Produktionspersonal till Mathem med start 05.00 (Sthlm)

www.mathem.se - din matbutik på nätet.

Om MatHem.se
MatHem.se är det ledande e-handelsföretaget inom dagligvaruhandeln och erbjuder matleverans hem till dörren den tid och dag kunden önskar. MatHem.se kombinerar en komplett livsmedelsbutik på nätet med recept och abonnemang på färdiga matkassar. Företaget finns i dag i Stockholm, Uppsala, Södertälje, Göteborg, Malmö, Lund och Helsingborg med omnejd. Idag är MatHem.se Sveriges ledande aktör inom lösplockad mat på nätet.  

Om tjänsten

Nu söker vi personal på heltid och deltid till vår växande verksamhet på lagret i Bromma, Ulvsunda Industriområde.

För att vara aktuell för denna tjänst måste du kunna infinna dig på arbetsplatsen med schemastart klockan 05:00, det kräver att du har tillgång till bil eller bor på gångavstånd.

Arbetsuppgifterna består av hantering av order och varor för in- och utleverans samt att plocka och packa livsmedel som går ut till våra kunder. Vi söker en profil som trivs med ett aktivt och fysiskt jobb och som är van att arbeta i högt tempo. Du är ansvarstagande, noggrann och självgående. Vi ser gärna att du som söker har ambitionen att vilja växa och utvecklas tillsammans med oss på MatHem.se. Vi använder oss av "Pick by voice" i orderplocket och ser tidigare kunskaper av det som meriterande. Vi ser att du som söker hanterar svenska i tal och skrift utan problem.

Titta gärna på vår film som beskriver hur vi arbetar här. 

Ansökan

Anställningen avser heltid om 38,15 t/v samt deltid om 28 t/v (73,2% av heltid enligt Handels) och gäller tillsvidare med en provanställning om sex (6) månader. Vi tillämpar lön efter Handels kollektivavtal för privat butik. Ditt schema läggs ut till majoritet på vardagar, helgarbete kan förekomma då vi har öppet sju dagar i veckan.

Vi kallar in till intervjuer löpande och tjänsterna tillsätts likaså, skicka därför gärna in din ansökan så snart som möjligt.

Välkommen med din ansökan till Sveriges största och smartaste matbutik på nätet!
Publiceraddatum: 2017-03-09
Yrkesbenämning: Lagerarbetare
Antal platser: 5
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid1 -Enligt Handels kollektivavtal för privat butik
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-08
Referens:
Webbplats: http://www.mathem.se/ledigajobb?aguid=F52EB543990747538021F35E3201E581
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: MatHem i Sverige AB
Östermalmsgatan 87D
11459  Stockholm Sverige
Hemsida: www.mathem.se/ledigajobb
  
Platsannons

Personlig handläggare sjukförsäkring till olika kontor i Stockholmsområdet

Vill du vara med och påverka sjukfrånvaron i Sverige? Försäkringskassan söker personliga handläggare till avdelningen för sjukförsäkring i Stockholmsområdet med placering vid något av kontoren i Globen, Alvik, Sundbyberg, Täby, Sollentuna, Huddinge eller Södertälje
Inom avdelningen för sjukförsäkring arbetar personliga handläggare och försäkringsutredare i tre flöden utifrån individers olika behov. Kontakten med dessa sker skriftligen eller via telefon och vid behov också via personliga möten. Människors olika behov ställer krav på att arbeta flexibelt med skiftande arbetssätt och med olika kompetens. Detta arbete har sin grund i Socialförsäkringen och en del av detta uppdrag innebär att göra bedömningar enligt lagen samt fatta beslut om ersättning.
Ansvar och arbetsuppgifter
Varje individ har en unik situation och behöver mötas utifrån sina specifika behov.Som personlig handläggare ger du förutsättningar för att de individer du möter ska kunna få en överblick och känna trygghet i alla kontakter med Försäkringskassan.I dina arbetsuppgifter ingår utredningsarbete vilket också innebär kontakter med externa parter, som arbetsgivare och vårdgivare, för att inhämta kompletterande information för en rättssäker tillämpning av sjukförsäkringen.Du ska självständigt kunna fatta beslut som kan påverka människors livssituation samt kommunicera dessa.Som nyanställd i denna roll får du en gedigen utbildning på ca 10 veckor för att du ska känna dig trygg och säker i arbetet. I utbildningen varvas teori och praktik. Du kommer att arbeta i ett team, vilket innebär att man gemensamt ansvarar för resultat, planering och fördelning av arbetet. Lean är vår verksamhetsstrategi och därför ingår också i rollen att arbeta med ständiga förbättringar. Som personlig handläggare med inriktning sjukpenning möter du individer som bedömts kunna återgå i arbete/sysselsättning utan eller med ringa insatser från Försäkringskassan.Du möter dem i telefon och/eller skriftligen.När du är trygg och säker i yrkesrollen kommer du att arbeta med inriktning sjukpenning/samordning och du möter då individer med en komplex livssituation och som står relativt långt från återgång i arbete/sysselsättning. De har därför behov av samordnade rehabiliteringsinsatser.Du möter oftast individen via telefon och/eller skriftligen men ibland också i fysiska personliga möten på bl.a. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, inom Hälso-och sjukvården och hos arbetsgivare. 
Vi söker dig som


• har examen från högskola/universitet eller andra erfarenheter/kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• är trygg i dig själv och har en förmåga att skapa förtroende hos kunder och samverkanspartners
• samarbetar effektivt i team och stödjer kunder och samarbetspartners för att nå gemensamma mål som skapar goda kundvärden
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för resultat med hög kvalitet
• har ett systematiskt tillvägagångssätt med en mycket god förmåga att prioritera och planera ditt arbete på ett effektivt sätt utifrån kundens behov
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• har god kommunikativ förmåga, talar och skriver svenska obehindrat
• har god förmåga att arbeta i olika datasystem


Det är meriterande om du


• har erfarenhet av självständigt arbete där du gjort bedömningar och fattat egna beslut
• har erfarenhet av kvalificerade bedömning och att fatta beslut som berör människor i utsatta situationer, gärna på en myndighet

Vi lägger mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Övrigt Ett antal tjänster som Personliga handläggare inom Sjukpenning och Sjukpenning/Samordning. Anställning tillsvidare, heltid, med tillträde 2 maj eller 7 augusti 2017 i första hand. Provanställning kan förekomma. Resor ingår i tjänsten som Personlig handläggare Sjukpenning/Samordning. Försäkringskassan gör viss ekonomisk personkontroll innan anställning. Arbetspsykologiska tester kan komma att användas i denna rekrytering. Vi vill be dig bevaka din e-post under hela rekryteringsprocessen.
Kontaktpersoner
För frågor om arbetsuppgifterna Eva Duvelius 010-116 53 86 eller Johanna Vesterlund Ganic 010-116 26 94. För frågor om rekryteringsprocessen: HR-specialist Hans Åkerlund 010-116 7971. För fackliga frågor: Fackförbundet ST:Carolina Mancho 010-116 2880 och för Saco:Frida Hård 010-116 3373.
Ansökan
Välkommen med din ansökan snarast och senast den 6 maj 2017 märkt med diarienummer 017469-2017.Bifoga ditt CV där du beskriver din utbildning och erfarenhet samt ett personligt brev där du berättar varför du söker arbetet.
Publiceraddatum: 2017-03-03
Yrkesbenämning: Personlig handläggare, försäkringskassa
Antal platser: 40
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid Heltid/ Ej specificeratIndividuell lönesättning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-06
Referens:
Webbplats: https://www.forsakringskassan.se/omfk/jobba_hos_oss/lediga_jobb?rmpage=job&rmjob=9464%26pp%3D3
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Försäkringskassan
Stockholm
10351  Stockholm Sverige
Hemsida: http://www.forsakringskassan.se/omfk/jobba_hos_oss
  

Platsannons

INTERIM SUPPLY CHAIN PLANNER FÖR UPPDRAG PÅ SEMPER!

Vill du att arbeta med optimering av leveransservice, lageromsättning och lagerbindning? Har du en akademisk utbildning inom logistik och/eller ekonomi samt en positiv och lösningsorienterad inställning? Just nu söker vi en Supply Chain Planner för ett konsultuppdrag på Semper! Sök tjänsten idag då vi går igenom ansökningar löpande.

OM TJÄNSTEN
Academic Work söker för Sempers räkning en Supply Chain Planner. Sempers välkända varumärke borgar för samma höga kvalitet som det gjort sedan starten 1939. Idag är de ledande aktör i Norden inom kategorierna barnmat och glutenfritt.

Sempers produkter produceras av ett stort antal leverantörer/legoproducenter i in- och utland, samt i två egna fabriker i Sverige. Produkterna säljs på alla nordiska marknader, samt export och inter company inom Herogruppen, som Semper tillhör. Till deras huvudkontor i Sundbyberg söker de nu en Supply Chain Planner som kommer att tillhöra deras team bestående av 13 medarbetare.

Som medarbetare hos Semper kommer du till en arbetsplats som präglas av driv, engagemang och ett varmt hjärta. Hos dem uppmuntras eget initiativ och det är en självklarhet att kavla upp ärmarna när det behövs samt att ha kul tillsammans! Läs mer om Semper som arbetsgivare på deras Arbetsgivarprofil.

Den här rekryteringsprocessen hanteras av Academic Work och Sempers önskemål är att alla samtal och mail kring tjänsten går till
Academic
Work. Tjänsten är ett konsultuppdrag där du kommer att vara anställd av Academic Work men arbeta som konsult hos Semper.

ARBETSUPPGIFTER
Som Supply Chain Planner arbetar du med att säkra ett effektivt flöde för sortimentet från Sempers leverantörer till deras lager och vidare till kund. Detta innebär att arbeta för att optimera nyckeltal för leveransservice, lageromsättningshastighet och lagerbindning och prognosssäkerhet. Du äger den huvudsakliga kontakten med dina leverantörer kring orders, transporter, projekt etc.

Exempel på arbetsuppgifter:


* Säkerställa optimal anskaffning av produkter baserat på befintligt lager och prognosticerad försäljning med hänsyn till bland annat hög lageromsättningshastighet och rätt återstående hållbarhet vid leverans till Sempers kunder.
* Säkerställa och övervaka att den fysiska leveransen från leverantören når Sempers lager.
* Bidra i arbete kring exempelvis allokering av volymer vid bristsituationer.
* Kommunikation med kundcenter, sälj och marknad.


Tjänsten passar dig som är nyexaminerad alternativt dig som har tidigare erfarenhet och vill utveckla dina kunskaper inom Semper.

VI SÖKER DIG SOM
Har en högre akademisk utbildning med inriktning logistik och/eller ekonomi. Vi är även öppna för om du är i slutet av dina studier och har möjlighet att arbeta heltid under maj – augusti. För att komma in i rollen på ett bra sätt ser vi att du gärna har någon tidigare erfarenhet från en liknande tjänst.

Krav:
* Van användare i Excel.


* Eftersom du kommer att arbeta med flera europeiska leverantörer kräver tjänsten att du är flytande i både svenska och engelska.


Då Semper använder sig av SAP som affärssystem är det meriterande om du har erfarenhet av systemet.

Som person är det viktigt att du tycker om utmaningar, är strukturerad och kan planera ditt arbete på ett effektivt sätt. Då det ibland kan ske oförutsedda händelser krävs det även att du har förmågan att snabbt prioritera om dina uppgifter och hitta en lösning. För att lyckas i rollen har du vidare en stor ansvarskänsla, ett analytiskt öga samt förmågan att se till såväl detaljer som till helhetsbilden. Du är vidare en doer som kan hantera både högt och lågt och värderar ett bra samarbete med dina kollegor där man hjälps åt.

ÖVRIG INFORMATION


* Start: april- augusti.
* Omfattning: Heltid
* Placering: Sundbyberg


Sök tjänsten genom att klicka på Ansök nedan. Vi går igenom urvalet löpande och annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.


* Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa på sts01@academicwork.se under kontorstid. Skriv annonstiteln i rubriken och kopiera gärna in länken till annonsen i ditt mail. För generella funderingar kring din ansökan/vår rekryteringsprocess finns vi ofta tillgängliga i chatten här på webben under vardagar så hör gärna av dig där!


Academic Work är Home of the Young Professionals. Vi vänder oss till dig som är akademiker och fortfarande studerar på högskola/universitet, är nyutexaminerad eller har några års arbetslivserfarenhet. Hos oss kan du arbeta som uthyrd konsult på specifika kunduppdrag eller bli anställd direkt hos ett kundföretag via vår rekryteringsverksamhet. Läs mer på www.academicwork.se.

SKYDD FÖR DEN PERSONLIGA INTEGRITETEN
När du skickar in din ansökan till Academic Work godkänner och samtycker du till att Academic Work behandlar dina personuppgifter enligt Personuppgiftslagen. Läs mer under vår PuL-sida.

INFORMATION OM FÖRETAGET
Sempers välkända varumärke borgar för samma höga kvalitet som det gjort sedan starten 1939. Idag är de ledande aktör i Norden inom kategorierna barnmat och glutenfritt. Huvudkontoret ligger i Sundbyberg och deras produktionsanläggningar i Götene och Falun. De är cirka 200 medarbetare i Sverige, Finland, Norge och Danmark och omsätter cirka 1,5 miljard SEK. Semper ingår i den internationella livsmedelskoncernen Hero, som har drygt 4 300 medarbetare i 30 länder. Läs mer på www.semper.se samt på deras arbetsgivarprofil via oss Arbetsgivarprofil.
Publiceraddatum: 2017-03-03
Yrkesbenämning: Logistiker
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreHeltidHeltid 8-17Enligt avtal
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-05
Referens: 14984179
Webbplats: http://www.academicwork.se/jobad/interim-supply-chain-planner-for-uppdrag-pa-semper/14984179?apply=1
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Academic Work
Hälsingegatan 47, 7 tr
11331  Stockholm Sverige
Hemsida: http://www.academicwork.se
  

Platsannons

Butikssäljare Säsong Trädgård/ Maskin/ Zoo

Butikssäljare Säsong Trädgård/ Maskin/ Zoo

HORNBACH värnar lika mycket om sina medarbetare som sina kunder. Vi erbjuder dig en inspirerande arbetsplats där du dagligen kommer att möta nya utmaningar. Det gemensamma för alla våra medarbetare är egenskaper som ansvarskänsla, respekt och arbetsglädje.

Dina arbetsuppgifter

Har du ett brinnande intresse för trädgård och växter? Har du dessutom kunskap inom trädgårdsmaskiner? Då kan du vara den vi söker!

Inför vår trädgårdssäsong söker vi nu flera duktiga medarbetare som vill vara med och stärka vårat befintliga team. I rollen som butikssäljare kommer du att arbeta med professionell försäljning och rådgivning samt beställa, exponera och vårda avdelningens varor.

Du ska aktivt delta i avdelningens dagliga göromål och sprider gärna kunskap om och utvecklar ditt varuområde. Du ska analysera avdelningens varupresentation och föreslå förbättringar. Vid behov hjälper Du till med andra förekommande arbetsuppgifter i varuhuset.

Din profil

Du som söker skall ha några års erfarenhet av butiksförsäljning eller praktiskt yrkeserfarenhet relaterad till minst ett av följande produktområde; Växter, Zoo eller Trädgårdsmaskiner. Vi värdesätter noggrannhet och att du brinner för försäljning. Vi förväntar oss att du har ett naturligt utåtriktat sätt samt en utpräglad känsla för service och kundorientering.

Du ska ha god datorvana, kunna arbeta självständigt samt ta initiativ och ansvar.
Truckvana och truckkort är meriterande.

Arbetstid/Varaktighet:
Säsongsanställning från 5tim/v- 35/tim/v.
Schemalagd arbetstid dag, kväll och varannan helg.

HORNBACH är ett av Europas största företag inom bygg- och trädgårdsmarknad. Både hemmafixare och proffs förses med byggmaterial vid något av de 154 varuhus som finns i 9 länder. Företaget grundades 1877 i Tyskland och är börsnoterat. HORNBACH garanterar ett alltid lågt pris och har som mål att alltid vara prisledande i branschen. I Sverige har HORNBACH fem varuhus, och finns i Göteborg, Malmö, Stockholm och Helsingborg.

Övrigt:
Ytterligare information:
Sara Ernström
tfn: +46 317799223
Publiceraddatum: 2017-03-02
Yrkesbenämning: Butikssäljare, fackhandel
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
3 - 6 månaderDeltidMars/April t.o.m 31/8-2017 5tim/v- 35/tim/vEnligt Kollektivavtal.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-04-30
Referens:
Webbplats:
Epostadress: sara.ernstroem@hornbach.com
Övrigt: Ansökan via vår hemsida: www.hornbach.se
Arbetsplats: 
Adress: Hornbach Byggmarknad AB

17455  SUNDBYBERG 
Hemsida: http://www.hornbach.se
  
Platsannons

Programmerare till Distriktstandvården

Du utvecklar och optimerar system som används av behandlare och receptionister dagligen. Med kreativa lösningar skapar du innovativa program som underlättar för såväl patienter och personal. Du effektiviserar och lägger grunden för den moderna tandvården.

Du har bred kompetens inom:
-ASP.NET C# MVC
-HTML/CSS/JavaScript
-SQL

Är du vår framtida programmerare?
Vill du vara med och utveckla en av landets ledande tandvårdskedjor? Vi bygger verksamheten på kompetens och engagemang, det gäller oavsett befattning inom företaget. Därför söker vi nu dig som med höga ambitioner kan bidra till kunskap och utveckling inom Microsoft-området, dess produkter och verktyg.

Vi ser gärna att du tar egna initiativ samt bidrar till lösningar och nytänkande i ditt arbete. Du är duktig på att samarbeta och på att lyssna, samtidigt som du fokuserat kan arbeta självständigt med målet att förbättra Distriktstandvårdens mjukvarusystem. Utbildning inom exempelvis datavetenskap eller systemutveckling är meriterande men inget krav. Ett brinnande intresse räcker ofta långt.

Du talar och skriver flytande svenska.


Distriktstandvården har 18 tandvårdskliniker i Stockholms län samt en på Åland. Vi är över 250 medarbetare som tillsammans strävar efter visionen att erbjuda en säker och modern tandvård för alla behov. Vi arbetar aktivt och engagerat för en god munhälsa. Bakom kulisserna arbetar bl.a. vår IT-avdelning med fokus på programmering av nya verktyg, drift av befintliga servrar samt support i tekniska ärenden. Med stort inflytande och självständighet kommer du tillsammans med IT-avdelningen att driva den tekniska enheten framåt.
Publiceraddatum: 2017-02-15
Yrkesbenämning: Systemutvecklare/Programmerare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidLön efter överenskommelse.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-31
Referens:
Webbplats: http://www.distriktstandvarden.se
Epostadress:
Övrigt: Ansökan skickas in via formulär på hemsidan: www.distriktstandvarden.se/karriar
Arbetsplats: 
Adress: DISTRIKTSTANDVÅRDEN SVERIGE AB
TULEGATAN 8
17278  SUNDBYBERG Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Utvecklare / .NET C# – Smarta datadrivna tjänster och produkter

Prevas är ett tekniskt IT-företag som erbjuder lösningar, tjänster och produkter till företag som utvecklar produkter med ett stort IT-innehåll eller som har behov av att effektivisera eller automatisera sin verksamhet. Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt. Prevas startade 1985 och är huvudleverantör och utvecklingspartner till ledande företag inom branscher som Life Science, telekom, fordon, försvar, energi samt verkstadsindustrin. Kontor finns i Sverige, Danmark, Norge och Indien med drygt 600 medarbetare. Prevas är börsnoterade på NASDAQ Stockholm sedan 1998.

Prevas i Stockholmsregionen arbetar med avancerad produktutveckling, hela vägen från mekanik och HW till applikationsmjukvara. Vi söker nu fler engagerade konsulter som vill utveckla smarta tjänster och produkter med kopplingar till riktiga saker runt omkring oss, det vill säga jobba med Internet of Things (IoT) på riktigt. 

Du kommer att vara en del av spännande och engagerade utvecklingsteam ute hos kund eller i ett av våra många helhetsåtaganden i Stockholm / Sundbyberg.

Vem du är
Vi söker dig som har djup kunskap om utveckling och integration av backend och/eller applikationer. Meriterande är antingen erfarenhet av inbyggda system eller av att jobba med team för UX och web. Du arbetar obehindrat i .NET med kopplingar mot databaser och är samtidigt  bekväm med några andra teknologier som exempelvis JavaScript, Node, REST, Azure eller Embedded Linux, M2M, C/C++. Vi ser gärna att du är civilingenjör, högskoleingenjör eller motsvarande. Du kommunicerar väl i tal och skrift på svenska och engelska.

Teknik i all ära men framförallt är du som person nyfiken, ansvarstagande, flexibel och sugen på att utveckla innovativa produkter och tjänster i teknikens framkant tillsammans med likasinnade.

Vi träffar kandidater kontinuerligt, så skicka din ansökan redan idag.

Kontakt
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att ringa ringa Mikael Wadlund på 0705-248777.

 

Välkommen med din ansökan!
Publiceraddatum: 2017-02-14
Yrkesbenämning: Mjukvaruutvecklare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid1 -Enligt överenskommelse
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-04-30
Referens:
Webbplats: http://www.prevas.se/lediga_jobb_prevas.html?aguid=4928D027CD9F42AAB3D3849A67DA3549
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Prevas AB
Box 4
72103  Västerås Sverige
Hemsida: www.prevas.se
  

Platsannons

Taxichaufför i Stockholm

Haqparast Transport AB arbetar med taxiverksamhet och vi använder även rullstols taxi. Vi använder Caddybilar.

Dina arbetsuppgifter kommer att vara att köra taxi inom Storstockholm med Taxi Kurir.

Du behöver ha taxikort .

Välkommen med din ansökan!
Publiceraddatum: 2017-02-09
Yrkesbenämning: Taxiförare/Taxichaufför
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidArbetstider nattRörlig lön, enligt överenkommelse med arbetsgivare
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-14
Referens:
Webbplats:
Epostadress: bashir_victoria@yahoo.se
Övrigt: Maila din ansökan till angiven e-postadress.
Arbetsplats: 
Adress: Haqparast transport AB

17453  SUNDBYBERG 
Hemsida:
  

Platsannons

Software Developer - Java - SBAB

Are you thrilled by the thought of contributing to a better society by offering people a fair deal in the greatest investment of their lives? Are you insanely passionate about software development as a business enabler? Then you just might find this interesting!

SBAB is a bank totally dedicated to offer the best private housing mortgage loan in Sweden. This is our vision and laser beam focus! Our business is – as everybody else’s – rapidly growing digital and we are obsessed by the possibilities to offer our users an outstanding online experience!

In brief

We are down to the bone value driven and agile. SBAB IT are about 100 engineers populating four business facing development teams, a project office, a tight IT-Ops, BI, a tooling & architecture team and information security.

Our development teams are populated true full stack, from business managers through product owners to engineers specialized in software development and auto testing. Each team is facing, and collaborating with, one dedicated branch of our business. The team contributes in all aspects of development from idea to launch and life cycle management. Eventually the team has collected enough karma and reaches true startup-Nirvana, becoming completely self-sufficient. We play on the Java/JS half of the field.

This is the role

Software developer / test automation engineer (we’re not so picky about differing) who are truly into collaborative development, sharing ideas, DevOps, knowledge contribution and inspiration.This is you

You have several years of experience, passion and expertise within the field of software development and support. In your work you are organized, careful, transparent and methodical in a way that benefits the team's working climate and ability to deliver high quality solutions.

As team member you:
* Are passionate about contribute to your team’s evolution in tech aspects as well as people and collaboration
* Are highly communicative, transparent and a good listener

* Share competence and knowledge

* Identify and cultivate good ideas

* Let code win arguments (prestige doesn’t excite you)

* Act smart and quickly when needed

* Dare to try

* Are a finisher

* Love a good laugh

* Have guts!

Background

• Education – MSC or similar within data, math or telecom (passionate self-educated enthusiasts are of course welcome too)
• Agile working methods in practice
• English and/or Swedish language
• Cloud concepts
• JS (Angular, React, Reduct, Backbone, NodeJS)
• Java SE
• Systematization
• Software development and testing

• Disruptive technologies in generalWe offer

At SBAB the working climate is open, creative, transparent, challenging and honest. We strive to be the good guy in a pond of financial sharks. We take action and decision where needed without waiting for unnecessary approval and we dare to try! And yes, of course there is table tennis, private gym, fatboys, playstation consoles, a proper barista and whatnot standard equipment needless to mention.
Publiceraddatum: 2016-11-14
Yrkesbenämning: Backend-utvecklare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid Heltid Anställningstid enligt överenskommelse Lön enligt överenskommelse
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-03
Referens:
Webbplats: http://jobs.mploy.se/jobs/19888-software-developer-java-sbab?promotion=4075-arbetsformedlingen
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: mploy
Sjögatan 13
85234  Sundsvall Sverige
Hemsida: http://www.mploy.se
  
Marshal Marshal är en svit av verktyg för bland annat databasanalys, export/arkivering, förteckning/underhåll, import/indexering, datamigrering, dokumentkonvertering, integration och kodgenerering.

Marshal används typiskt vid sammanställning och export av information från verksamhetssystem i samband med arkivering. I detta exempel har vi sammanställt information från arbetsförmedlingen och kompletterat denna med kommuninformation från wikipedia samt länkat till karttjänsten på hitta.se

Så här använder ni Marshal för att få er verksamhets information till ert elektroniska arkiv.
Här hittar ni teknisk dokumentation av Marshal