Lediga jobb - Platsannonser kommun för kommun
Platsannonserna hämtades från arbetsförmedlingen: 2017-11-20 12:38

Lediga jobb i Karlskrona kommun (1080), Blekinge län

Källahttp://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_över_Sveriges_kommuner
Folkmängd66 608
Täthet63,92Befolkningstäthet (invånare/km² land)
Area3 338,03Totalareal inklusive havsvattenareal (km²)
Land1 042,05Landareal (km²)
Sjö27,60Inlandsvattenareal, exkl de fyra stora sjöarna (km²)
Hav2 268,40Havsvattenareal (km²)

Platsannonser (Källa: http://api.arbetsformedlingen.se)

Platsannons

Lärare NO i åk 7-9 - Katrineholm

Verksamhetsbeskrivning:

Musikugglan är en fristående f-9 skola med integrerad skolbarnomsorg. Vi inriktar
oss på musik, drama och miljö, för att skapa glädje och gemenskap i skolarbetet.
Det ska vara roligt att inhämta kunskap, och dessa kunskaper ska eleverna ha
nytta av både i vardagen och i sina kommande studier. Miljöarbetet genomsyrar
vardagen och är en naturlig del i det dagliga arbetet.

Arbetsuppgifter:

Undervisning i åk 7-9, NO.

Utbildning/Erfarenhet:

Vi utgår ifrån att du är legitimerad och har en för tjänsten adekvat utbildning.
Publiceraddatum: 2017-11-20
Yrkesbenämning: Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidTillsvidare
Ansökan: 
Sista ansökningsdag:
Referens:
Webbplats:
Epostadress: andreas.liljekvist@tantgron.nu
Övrigt: Ansökan skickas via mail till: andreas.liljekvist@tantgron.nu Märk din ansökan med "Lärare NO åk 7-9"
Arbetsplats: 
Adress: Musikugglan Tant Grön AB
Box 279
37124  KARLSKRONA 
Hemsida: www.tantgron.nu
  

Platsannons

Lärare svenska- SO i förskoleklass-åk3 - Katrineholm

Verksamhetsbeskrivning:

Musikugglan är en fristående f-9 skola med integrerad skolbarnomsorg. Vi inriktar
oss på musik, drama och miljö, för att skapa glädje och gemenskap i skolarbetet.
Det ska vara roligt att inhämta kunskap, och dessa kunskaper ska eleverna ha
nytta av både i vardagen och i sina kommande studier. Miljöarbetet genomsyrar
vardagen och är en naturlig del i det dagliga arbetet.

Arbetsuppgifter:

Undervisning i förskoleklass - åk 3, Svenska/SO.

Utbildning/Erfarenhet:

Vi utgår ifrån att du är legitimerad och har en för tjänsten adekvat utbildning.
Publiceraddatum: 2017-11-20
Yrkesbenämning: Lärare i grundskolan, årskurs 1-3
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidTillsvidare
Ansökan: 
Sista ansökningsdag:
Referens:
Webbplats:
Epostadress: andreas.liljekvist@tantgron.nu
Övrigt: Ansökan skickas via mail till: andreas.liljekvist@tantgron.nu Märk din ansökan med "Lärare förekoleklass-3 svenska/SO"
Arbetsplats: 
Adress: Musikugglan Tant Grön AB
Box 279
37124  KARLSKRONA 
Hemsida: www.tantgron.nu
  

Platsannons

Contribe Karlskrona seeking: WebDeveloper

Join our tribe!

For English scroll down…)

Att jobba hos oss är att tillhöra ett lösningsfokuserat och sammansvetsat gäng i ett entreprenörsdrivet bolag. Hos oss jobbar skickliga mjukvaruutvecklare, programmerare, testare och testledare som har lust att utvecklas och göra skillnad varje dag.

På Contribe gör vi mycket tillsammans! Fastän många av oss är ute på uppdrag hos kund är alla en del av gemenskapen. De som vill, har möjlighet att vara med och påverka bolagets framtid, precis som vi påverkar våra kunders framtid genom att förenkla den.

Just nu finns Contribe i Karlskrona, Växjö, Göteborg och Malmö men vi expanderar snabbt och planerar att etablera oss på fler orter.

Om rollen

I konsultrollen hos oss kommer du att vara placerad ute hos en av våra kunder men samtidigt bli en del av vårt trevliga gäng. Som konsult innebär det att du får nya utmaningar genom nya uppdrag och på så sätt växer i din roll. Dina kollegor på Contribe står bakom dig när du går in i ett nytt uppdrag likväl som du stöttar dina kollegor när de går ut i sina nya uppdrag. Vi vill gärna inspirera och motivera dig på resan mot ditt drömuppdrag! Tillsammans når vi hela vägen fram!

Vi erbjuder

På Contribe har vi förstått grejen med att en nöjd medarbetare ofta är en inspirerande kollega! Vi är en engagerad arbetsgivare som uppskattar våra medarbetare och erbjuder en arbetsplats där trivsel är högt prioriterat. Hos oss finns det ett omfattande förmånspaket och en generös inställning till kompetensutveckling.

Tillsammans utgör vi ett gott gäng som delar med oss av vår kunskap och hittar på saker ihop. Vi är ett ungt, innovativt företag som tycker om att träffas och snacka om teknik, utveckling och annat.

Du har

- relevant examen från högskola, universitet eller liknande
- a relevant degree from college, university or similar
- minst 2 års erfarenhet av systemutveckling för webben i front- och/eller backend
- HTML 5
- CSS 3 och SCSS
- Javascript samt ramverk som jquery, node.js, angular mfl


Vi ser gärna att du har en eller flera certifieringar inom relevanta miljöer samt har kunskap om agila metoder. Utvecklarkompetens inom fler än ett programspråk och/eller plattformar och erfarenhet av testdriven utveckling är meriterande. Du behärskar svenska i både tal och skrift.

Personliga egenskaper

Du tycker om att ha kundkontakt, är enkel, har en god samarbetsförmåga och är prestigelös samtidigt som du gärna tar ansvar både när du arbetar självständigt och i grupp. Att dela med sig av sin kunskap till sina kollegor är självklart både internt till dina kollegor på Contribe och i uppdraget. Du har en positiv energi även när du ser utmaningar framför dig och tar gärna initiativ till förbättringar utifrån dina egna erfarenheter. Allra helst vill du leverera över förväntan och håller självklart det du lovar.

Välkommen med din ansökan!

_________________

At Contribe you belong to a solution-focused and closely-knit team in an entrepreneurial company. Our team consists of software developers, programmers, testers and test managers who have the desire to grow and make a difference every day.

To be a consulting company, we do a lot of things together! Although many of us are out there on behalf of the customer, everyone is a part of the community. Anyone who wants, have the opportunity to influence the company's future, just as we are affecting our customers' future by simplifying it.

Right now we have tribes in Karlskrona, Växjö, Göteborg and Malmö, but we are expanding rapidly and are planning to establish ourselves in more locations.

About the job

As a consultant, you will be placed at one of our customers, but at the same time be one of us in our friendly bunch. Being a consultant means that you get new challenges through new assignments which lets you grow in your career. The colleagues at Contribe stands behind you when you go into a new assignment, just as you support your colleagues when they go out in their new assignments. We want to inspire and motivate you on your journey towards your dream project! Together we can reach all the way!

We offer

At Contribe we understand that happy employees often are inspiring colleagues! We are a committed employer who appreciate our employees and offer a workplace where wellbeing is a high priority. With us, there is a comprehensive benefit package and a generous approach towards skills development. Together we form a great team who share our knowledge and do things together. We are a young, innovative company that likes to get together and talk about technology, development, and other stuff.

You have

- at least 2 years’ experience in web development, front end and/or back end
- HTML 5
- CSS 3 and SCSS
- Javascript and frameworks such as jquery, node.js, angular et al


One or more certifications in relevant environments is appreciated as well as knowledge of agile methods. Developer skills in more than one programming language and / or platforms and experience of test-driven development is an advantage. You speak Swedish and have working proficiency in both speech and writing.

Personal characteristics

You appreciate customer contact, simplicity, have good interpersonal skills and are humble at the same time as you are happy to take responsibility both independently and in groups. To share your knowledge with colleagues is an obvious thing both internally to colleagues at Contribe and in your assignment. You have a positive energy even when you see challenges ahead and will gladly suggest improvements based on your own experiences. Preferably you want to exceed expectations and always keep your promises.

Welcome with your application!
Publiceraddatum: 2017-11-20
Yrkesbenämning: Systemutvecklare/Programmerare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelse
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2018-05-06
Referens:
Webbplats: https://jobb.contribe.se/jobs/20447-contribe-karlskrona-seeking-webdeveloper?promotion=6402-arbetsformedlingen
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Contribe
Campus Gräsvik 4
37175  Karlskrona Sverige
Hemsida: http://www.contribe.se/
  

Platsannons

Contribe Karlskrona seeking: JavaDeveloper

Join our tribe!

For English scroll down…)

Att jobba hos oss är att tillhöra ett lösningsfokuserat och sammansvetsat gäng i ett entreprenörsdrivet bolag. Hos oss jobbar skickliga mjukvaruutvecklare, programmerare, testare och testledare som har lust att utvecklas och göra skillnad varje dag.

På Contribe gör vi mycket tillsammans! Fastän många av oss är ute på uppdrag hos kund är alla en del av gemenskapen. De som vill, har möjlighet att vara med och påverka bolagets framtid, precis som vi påverkar våra kunders framtid genom att förenkla den.

Just nu finns Contribe i Karlskrona, Växjö, Göteborg och Malmö men vi expanderar snabbt och planerar att etablera oss på fler orter.

Om rollen

I konsultrollen hos oss kommer du att vara placerad ute hos en av våra kunder men samtidigt bli en del av vårt trevliga gäng. Som konsult innebär det att du får nya utmaningar genom nya uppdrag och på så sätt växer i din roll. Dina kollegor på Contribe står bakom dig när du går in i ett nytt uppdrag likväl som du stöttar dina kollegor när de går ut i sina nya uppdrag. Vi vill gärna inspirera och motivera dig på resan mot ditt drömuppdrag! Tillsammans når vi hela vägen fram!

Vi erbjuder

På Contribe har vi förstått grejen med att en nöjd medarbetare ofta är en inspirerande kollega! Vi är en engagerad arbetsgivare som uppskattar våra medarbetare och erbjuder en arbetsplats där trivsel är högt prioriterat. Hos oss finns det ett omfattande förmånspaket och en generös inställning till kompetensutveckling.

Tillsammans utgör vi ett gott gäng som delar med oss av vår kunskap och hittar på saker ihop. Vi är ett ungt, innovativt företag som tycker om att träffas och snacka om teknik, utveckling och annat.

Du har

- relevant examen från högskola, universitet eller liknande
- minst 2 års erfarenhet av systemutveckling i java
- erfarenhet av enhetstestning i Java med JUnit, REST API och vana i något lightweight ramverk, helst dropwizard.
- JavaEE (JSF / JSP / Servlets / WebServices)
- JPA (EclipseLink / Hibernate / dropwizard)
- Javascript
- Eclipse / Netbeans
- Git
- DBMS (MySQL / Oracle / PostgreSQL)
- JUnit

Vi ser gärna att du har en eller flera certifieringar inom relevanta miljöer samt har kunskap om agila metoder. Utvecklarkompetens inom fler än ett programspråk och/eller plattformar och erfarenhet av testdriven utveckling är meriterande. Du behärskar svenska i både tal och skrift.

Personliga egenskaper

Du tycker om att ha kundkontakt, är enkel, har en god samarbetsförmåga och är prestigelös samtidigt som du gärna tar ansvar både när du arbetar självständigt och i grupp. Att dela med sig av sin kunskap till sina kollegor är självklart både internt till dina kollegor på Contribe och i uppdraget. Du har en positiv energi även när du ser utmaningar framför dig och tar gärna initiativ till förbättringar utifrån dina egna erfarenheter. Allra helst vill du leverera över förväntan och håller självklart det du lovar.

Välkommen med din ansökan!

_________________

At Contribe you belong to a solution-focused and closely-knit team in an entrepreneurial company. Our team consists of software developers, programmers, testers and test managers who have the desire to grow and make a difference every day.

To be a consulting company, we do a lot of things together! Although many of us are out there on behalf of the customer, everyone is a part of the community. Anyone who wants, have the opportunity to influence the company's future, just as we are affecting our customers' future by simplifying it.

Right now we have tribes in Karlskrona, Växjö, Göteborg and Malmö, but we are expanding rapidly and are planning to establish ourselves in more locations.

About the job

As a consultant, you will be placed at one of our customers, but at the same time be one of us in our friendly bunch. Being a consultant means that you get new challenges through new assignments which lets you grow in your career. The colleagues at Contribe stands behind you when you go into a new assignment, just as you support your colleagues when they go out in their new assignments. We want to inspire and motivate you on your journey towards your dream project! Together we can reach all the way!

We offer

At Contribe we understand that happy employees often are inspiring colleagues! We are a committed employer who appreciate our employees and offer a workplace where wellbeing is a high priority. With us, there is a comprehensive benefit package and a generous approach towards skills development. Together we form a great team who share our knowledge and do things together. We are a young, innovative company that likes to get together and talk about technology, development, and other stuff.

You have

- a relevant degree from college, university or similar
- at least 2 years’ experience in java programming
- experience of unit testing in Java with JUnit, REST API and experience from lightweight framework, preferably drop wizard.
- JavaEE (JSF / JSP / Servlets / WebServices)
- JPA (Eclipse Link / Hibernate / drop wizard)
- JavaScript
- Eclipse / Netbeans
- Git
- DBMS (MySQL / Oracle / PostgreSQL)
- JUnit

One or more certifications in relevant environments is appreciated as well as knowledge of agile methods. Developer skills in more than one programming language and / or platforms and experience of test-driven development is an advantage. You speak Swedish and have working proficiency in both speech and writing.

Personal characteristics

You appreciate customer contact, simplicity, have good interpersonal skills and are humble at the same time as you are happy to take responsibility both independently and in groups. To share your knowledge with colleagues is an obvious thing both internally to colleagues at Contribe and in your assignment. You have a positive energy even when you see challenges ahead and will gladly suggest improvements based on your own experiences. Preferably you want to exceed expectations and always keep your promises.

Welcome with your application!
Publiceraddatum: 2017-11-20
Yrkesbenämning: Systemutvecklare/Programmerare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelse
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2018-05-06
Referens:
Webbplats: https://jobb.contribe.se/jobs/20448-contribe-karlskrona-seeking-javadeveloper?promotion=4627-arbetsformedlingen
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Contribe
Campus Gräsvik 4
37175  Karlskrona Sverige
Hemsida: http://www.contribe.se/
  

Platsannons

Contribe Karlskrona seeking: Manual tester

Join our tribe!

For English scroll down…)

Att jobba hos oss är att tillhöra ett lösningsfokuserat och sammansvetsat gäng i ett entreprenörsdrivet bolag. Hos oss jobbar skickliga mjukvaruutvecklare, programmerare, testare och testledare som har lust att utvecklas och göra skillnad varje dag.

På Contribe gör vi mycket tillsammans! Fastän många av oss är ute på uppdrag hos kund är alla en del av gemenskapen. De som vill, har möjlighet att vara med och påverka bolagets framtid, precis som vi påverkar våra kunders framtid genom att förenkla den.

Just nu finns Contribe i Karlskrona, Växjö, Göteborg och Malmö men vi expanderar snabbt och planerar att etablera oss på fler orter.

Om rollen

I konsultrollen hos oss kommer du att vara placerad ute hos en av våra kunder men samtidigt bli en del av vårt trevliga gäng. Som konsult innebär det att du får nya utmaningar genom nya uppdrag och på så sätt växer i din roll. Dina kollegor på Contribe står bakom dig när du går in i ett nytt uppdrag likväl som du stöttar dina kollegor när de går ut i sina nya uppdrag. Vi vill gärna inspirera och motivera dig på resan mot ditt drömuppdrag! Tillsammans når vi hela vägen fram!

Vi erbjuder

På Contribe har vi förstått grejen med att en nöjd medarbetare ofta är en inspirerande kollega! Vi är en engagerad arbetsgivare som uppskattar våra medarbetare och erbjuder en arbetsplats där trivsel är högt prioriterat. Hos oss finns det ett omfattande förmånspaket och en generös inställning till kompetensutveckling.

Tillsammans utgör vi ett gott gäng som delar med oss av vår kunskap och hittar på saker ihop. Vi är ett ungt, innovativt företag som tycker om att träffas och snacka om teknik, utveckling och annat.

Du har

- relevant examen från högskola, universitet eller liknande.
- 3 års erfarenhet av manuell acceptanstestning.
- goda kunskaper i svenska (både tal och skrift).

- erfarenhet av olika testnivåer så som systemtest, systemintegrationstest ochacceptanstestning.
- kunskapav att designa och genomföra tester.
- erfarenhet av att rapportera testresultat till test-, projekt- och förvaltningsledaren.
- erfarenhet av att hantera testmiljöer och skapa testdata.

Vi ser gärna att du är certifierad inom ISTQB samt har erfarenhet avagila arbetssätt. Erfarenheter inom kravanalys/kravhantering är meriterande.

Personliga egenskaper

Du tycker om att ha kundkontakt, är enkel, har en god samarbetsförmåga och är prestigelös samtidigt som du gärna tar ansvar både när du arbetar självständigt och i grupp. Att dela med sig av sin kunskap till sina kollegor är självklart både internt till dina kollegor på Contribe och i uppdraget. Du har en positiv energi även när du ser utmaningar framför dig och tar gärna initiativ till förbättringar utifrån dina egna erfarenheter. Allra helst vill du leverera över förväntan och håller självklart det du lovar.

Välkommen med din ansökan!

_________________

At Contribe you belong to a solution-focused and closely-knit team in an entrepreneurial company. Our team consists of software developers, programmers, testers and test managers who have the desire to grow and make a difference every day.

To be a consulting company, we do a lot of things together! Although many of us are out there on behalf of the customer, everyone is a part of the community. Anyone who wants, have the opportunity to influence the company's future, just as we are affecting our customers' future by simplifying it.

Right now we have tribes in Karlskrona, Växjö, Göteborg and Malmö, but we are expanding rapidly and are planning to establish ourselves in more locations.

About the job

As a consultant, you will be placed at one of our customers, but at the same time be one of us in our friendly bunch. Being a consultant means that you get new challenges through new assignments which lets you grow in your career. The colleagues at Contribe stands behind you when you go into a new assignment, just as you support your colleagues when they go out in their new assignments. We want to inspire and motivate you on your journey towards your dream project! Together we can reach all the way!

We offer

At Contribe we understand that happy employees often are inspiring colleagues! We are a committed employer who appreciate our employees and offer a workplace where wellbeing is a high priority. With us, there is a comprehensive benefit package and a generous approach towards skills development. Together we form a great team who share our knowledge and do things together. We are a young, innovative company that likes to get together and talk about technology, development, and other stuff.

You have

- a relevant degree from college, university or similar
- at least 3 years experience in manual testing.
- good knowledge of Swedish language (both written and spoken).

- experience in the different phases of testing, such as system testing, system integration testing and acceptance testing.
- knowledge of designing and implementing tests.
- experience in reporting test results to the project manager and test leader.
- experience in managing test environments and creating test dataOne or more certifications in relevant environments e.g. ISTQB is appreciated as well as knowledge of agile methods. Experience in requirements analysis/requirementsmanagement is an advantage.

Personal characteristics

You appreciate customer contact, simplicity, have good interpersonal skills and are humble at the same time as you are happy to take responsibility both independently and in groups. To share your knowledge with colleagues is an obvious thing both internally to colleagues at Contribe and in your assignment. You have a positive energy even when you see challenges ahead and will gladly suggest improvements based on your own experiences. Preferably you want to exceed expectations and always keep your promises.

Welcome with your application!
Publiceraddatum: 2017-11-20
Yrkesbenämning: Systemtestare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelse
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2018-05-09
Referens:
Webbplats: https://jobb.contribe.se/jobs/46583-contribe-karlskrona-seeking-manual-tester?promotion=17352-arbetsformedlingen
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Contribe
Campus Gräsvik 4
37175  Karlskrona Sverige
Hemsida: http://www.contribe.se/
  
Platsannons

Fastighetsjurist

Fortifikationsverket äger och förvaltar Sveriges försvarsfastigheter. Vi har regeringens uppdrag att se till att Försvarssektorn har väl fungerande anläggningar, mark och lokaler för sin verksamhet. Vårt specialistområde är skydds- och anläggningsteknik.


Vi erbjuder
Hos oss finner du en kultur som präglas av respekt, delaktighet, affärsmässighet och professionalism. Här får du mycket goda möjligheter till kompetensutveckling. Vi jobbar också för att medarbetare hos oss ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid. Vi eftersträvar jämn könsfördelning och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten. Nu söker vi en fastighetsjurist till Karlskrona som vill jobba på Sveriges mest spännande arbetsplats och samtidigt bidra till ett robust samhälle och en säkrare värld.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Fortifikationsverket är en fastighetsförvaltande myndighet med stor variation i verksamheten. Vårt uppdrag är att förvalta delar av statens fastighetsbestånd – mark, byggnader, försvarsanläggningar, vägar m.m. Som en av Sveriges största fastighetsägare har vi ett stort antal avtal som reglerar olika typer av nyttjande av våra fastigheter och våra sex fastighetsjurister runt om i landet verkar som specialiststöd till främst våra förvaltare avseende avtals- och fastighetsfrågor. I tjänsten ingår även arbete med rättsutredningar. Tjänsten innebär vissa resor, framförallt inom vår sydöstra region.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har juristexamen och som behärskar det svenska språket väl i tal och skrift. Körkort klass B är ett krav.

Meriterande kvalifikationer
Det är meriterande med arbetslivserfarenhet från liknande arbetsuppgifter i fastighetsbranschen, verksamhetskunskap från försvarssektorn samt erfarenhet av statlig förvaltning och de regelverk som gäller för statliga myndigheter.

Personliga egenskaper
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Som person är du självgående, noggrann och strukturerad. I rollen är det viktigt att du är pålitlig och ansvarstagande med hög integritet och en god samarbets- och kommunikationsförmåga.

Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning. Anställningens placeringsort är Karlskrona. Svenskt medborgarskap är ett villkor, eftersom anställning vid Fortifikationsverket är placerad i säkerhetsklass. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

Kontaktpersoner
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta stabschef Annika Skogetun, tfn 010-44 44 450 eller HR-specialist Catrin Rosenholm, tfn 010-44 44 541.

Till säljare av annonserings- och rekryteringstjänster
Fortifikationsverket gör aktiva val när det gäller var vi vill exponera våra platsannonser och vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa tjänster eller annonsplats för en pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden.

Fackliga representanter
Eric Bergman, Ledarna
Tommy Eriksson, SEKO
Per Alexis, SACO

Samtliga representanter nås via vår växel, tfn 010-44 44 000

Ansökan
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast 2017-12-10. Vid ansökan kommer dina personuppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen. Genom din ansökan samtycker du till behandlingen. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.
Publiceraddatum: 2017-11-20
Yrkesbenämning: Fastighetsjurist
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid Heltid/ Ej specificerat.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-12-10
Referens:
Webbplats: http://fortv.se/sv/Jobba-hos-oss/?rmpage=job&rmjob=207
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Fortifikationsverket
Box 558 371 23 Karlskrona
37130  Karlskrona Sverige
Hemsida: http://www.fortifikationsverket.se
  
Platsannons

UTBILDNINGSOFFICER UTBILDNINGSSEKTIONEN BLEKINGEGRUPPEN

Försvarsmakten är en av Sveriges största myndigheter med mer än 50 000 medarbetare och frivilliga. Försvarsmakten är ständigt beredd att hävda Sveriges territorium, genomföra internationella insatser, samt stödja samhället vid större kriser. Försvarsmaktens unika förmåga är den väpnade striden och med den Sveriges yttersta säkerhetspolitiska instrument. Ytterst är Försvarsmaktens uppgift att värna demokrati och mänskliga rättigheter.

Utbildningsgruppen är placerad i Karlskrona och dess främsta uppgift är att utbilda, organisera och administrera Hemvärnets två bataljoner i Blekinge. Utbildningsgruppen har även till uppgift att stödja verksamheten för frivilliga försvarsorganisationerna i Blekinge län samt vara beredd att leda insatser till stöd för samhället i övrigt. Blekingegruppen är en av två utbildningsgrupper som är underställda Chefen för Marinbasen i dess verksamhet.

Hemvärnet har till uppgift att verka över hela konfliktskalan - från stöd till samhället vid svåra påfrestningar i fred till väpnad strid i krig. Hemvärnet är en del av Försvarsmaktens insatsorganisation och utgör nästan hälften av Försvarsmaktens personal. Hemvärnsförbanden är krigsförband med huvuduppgifterna skydda, bevaka, ytövervaka samt kunna stödja samhället vid kris.

Huvudsakliga uppgifter

Du skall stödja hemvärnspersonalen och frivilligorganisationerna med utbildning inom området ”förbandsutbildning skarp ammunition –FUSA” för de två hemvärnsbataljonerna som håller utbildning och kurser med stöd av Blekingegruppen. Du ska också kunna utveckla förbandens taktik och stridsteknik. Vidare ska du delta och stödja Hv-förbanden vid Krigsförbandsövning (KFÖ) och Särskild Övning Förband (SÖF). Du kommer vara huvudansvarig på Blekingegruppen för utbildning på vapensystem förekommande i FM och HV-organisationen.

Kvalifikationer, kravGenomförd och godkänd officersutbildning / specialistofficersutbildning alt reservofficersutbildningGodkänd säkerhetsprövning mot säkerhetsklass 3Befäst duglighet FUSA pluton/kompaniGoda kunskaper i att utbilda inom FM förekommande vapensystemGoda IT-kunskaperKunskaper i PRIOB-körkortAcceptans till internationell tjänstgöringsskyldighet Kvalifikationer, önskvärdaÖvningsledare understödsvapen (KSP58/88, Grg m fl.)Prick-, skarpskytteutbildadKunskaper om Hemvärnet och FrivilligorganisationernaKörkort/Förarbevis CE, D, PB 8, bandvagnNautiskt behörighetsbevis (motsv N8) Personliga egenskaperDu ska ha en hög arbetskapacitet och vara stresstålig.Du ska vara utåtriktad och kunna samarbeta med andra människor i olika nivåer.Du ska vara en problemlösare med stor initiativförmåga som snabbt kan omsätta teori till praktik.Du ska kunna jobba, vid förekommande tillfällen, kvällstid och helger.Du ska ha god förmåga att arbeta självständigt och i grupp. Upplysningar kring tjänsten

Vid frågor om anställningen kontakta HR-generalist Ewa Remskog, 0455-866 68. Vid specifika frågor kring tjänsten kontakta chefen utbildningssektion Blekingegruppen

kn Anders Håkansson 070-342 30 19

 

Tillträde mm

Arbetsort Karlskrona/Rosenholm

Ansökan med bifogat CV, referenser och personligt brev senast 7 januari 2018.

 

Fackliga representanter:

Officersförbundet, Mikael Danielsson

TCO/Försvarsförbundet, Jimmy Svensson

SEKO, Jan-Anders Nilsson

SACO, Lisbeth Landin

Samtliga nås via FM växel 0455-850 00

 

 

 


Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Publiceraddatum: 2017-11-20
Yrkesbenämning: Personalutbildare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid Heltid/ Ej specificeratMånadslön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2018-01-07
Referens:
Webbplats: http://web103.reachmee.com/ext/I005/333/main?site=2&validator=a75fbd88f1b2a3a49de2af9c8b7bc228&lang=SE&rmpage=job&rmjob=14523
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Försvarsmakten
FÖRSVARSMAKTEN
37123  Karlskrona Sverige
Hemsida: http://www.forsvarsmakten.se/sv/
  
Platsannons

Säljare med eller utan erfarenhet i Karlskrona. Lön 24 500 kr + provision

Du kommer att arbeta i din egen hemkommun och åka ut och visa våra produkter på förbokade kundmöten, som vi bokar in åt dig.

Inom vårt företag finns det många olika karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom arbetslivet.

Vi erbjuder:
* Försäljningsutbildning
* Vidareutbildning, feedback och stimulans .
* Goda möjligheter att avancera inom företaget.
* Ett av marknadens mest flexibla arbetsschema.Nu utökar vi vårt säljteam och söker efter glada positiva människor. Vi lägger största vikten på din personlighet då du blir företagets ansikte utåt.
Vi kommer utbilda dig från grunden så några tidigare säljerfarenheter är inget krav.
Du har möjlighet att få jobba med en erfaren säljare så länge du önskar.

Fler och fler värdesätter möjligheten att kunna vara med och styra över sin arbetstid.

Wet World Energy Solutions AB startade 1992 och finns representerade både i norra och södra Sverige.
Vi har fått flera utmärkelser, bland annat av Dagens Industri som årets Gasellföretag och Sundsvall Business Awards som ”Årets Tillväxtföretag i Västernorrland 2010”.

Vår vision är att bidra till bättre hälsa och samtidigt värna om miljön.
Publiceraddatum: 2017-11-20
Yrkesbenämning: Hemförsäljare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid Möjlighet till Deltid finns B körkort och tillgång till egen bil är ett krav Du kan börja omgåendeVi erbjuder dig en grundtrygghet. Garantilön 24 500 kr + en av marknadens högsta provisioner.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-11-26
Referens: Karlskrona
Webbplats:
Epostadress: solutionsab@clear-sky.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Wet World Energy Solutions AB
Bergsgatan 9
85236  Sundsvall Sverige
Hemsida: http://www.clear-sky.se
  
Platsannons

Musiklärare till Rödebyskolan F-9

Musiklärare till Rödebyskolan F-9, Västra skolområdet   
 
11 000 barn och ungdomar, 85 förskolor, grundskolor och gymnasieskolor och cirka 2 300 medarbetare. Tillsammans skapar vi framtidens Karlskrona. Vill du vara en del av det arbetet? Sök ditt nya jobb hos oss!  
 
Mer information på www.karlskrona.se/jobbaiskolan 
 
Rödebyskolan är en F-9-skola med drygt 700 elever och ligger centralt i Rödeby. Vi har den stora skolans möjligheter och den lilla skolans trygghet och omtanke. Vi har tillgång till stor fin idrottshall, simhall inne och ett utebad. Här finns även löparspår i en fantastisk natur. Rödeby ligger en och en halv mil norr om Karlskrona och har goda bussförbindelser till centrala Karlskrona.  
 
Rödebyskolan söker nu en lärare i musik, gärna i kombination med annat ämne. Under vårterminen kommer du att tjänstgöra i åk 1-6. Du brinner för att lära ut dina kunskaper och ska på ett professionellt sätt handleda våra elever utifrån uppsatta mål. Du utgår från de nationella målen och tar hänsyn till elevernas behov, erfarenhet och tänkande. Vi arbetar med inriktningen att alla elever skall kunna erbjudas stöd i sina ordinarie klasser och söker därför dig som vill utvecklas tillsammans med oss i det inkluderande arbetssätt som vi arbetar utifrån samt kan ställa upp på vår devis ”Vi får alla att lyfta”!  
 
Kvalifikationer
Legitimerad lärare med behörighet att undervisa i musik, gärna i kombination med annat ämne. Vi ser helst att du är utbildad grundskollärare mot de tidigare åren/1-7-lärare. Vi förväntar oss att du har god samarbetsförmåga, är ansvarsfull och engagerad i ditt arbete. Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet. Vi har höga krav på bland annat bemötande- och handlingskompetens

Om anställningen 

Anställningsform: Tillsvidareanställning  
Sysselsättningsgrad: 100 %  
Tillträde till tjänst: 8 januari 2018 eller enligt överenskommelse.  
Registerkontroll kommer att föregå beslut om anställning. Provanställning kan bli aktuellt. 
Kontaktpersoner

Bitr.rektor F-6, Ann-Louise Strömberg, tel: 0455/ 30 38 84 
Bitr. rektor 7-9, Gunilla Olsson Norman, tel: 0455/30 51 53   
Fackliga företrädare

Carina Svensson, 0455-30 48 69, Lärarförbundet 
Maria Valtonen, 073- 397 98 65, Lärarnas Riksförbund   
Ansökan
Sista ansökningsdag är den 10 december 2017. OBS! Rekrytering kan ske löpande under ansökningstiden.
Tjänsten söks via Karlskrona kommuns e-rekryteringssystem, se länk nedan.

 
Karlskrona kommun använder kompetensbaserad rekrytering för att vara en arbetsgivare som är fri från diskriminering.  
 
Vi välkomnar sökanden oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. 
 
Vi har tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Publiceraddatum: 2017-11-17
Yrkesbenämning: Lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidDagtid TillsvidareIndividuell lönesättning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-12-10
Referens:
Webbplats: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=272&ProjectId=190419&DepartmentId=8866&MediaId=4&SkipAdvertisement=true
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Karlskrona kommun
Hamngatan 7 B
37183  Karlskrona Sverige
Hemsida: www.karlskrona.se/
  
Platsannons

Pedagog till spännande språkprojekt på Holmsjö förskola

Specialpedagog/Förskollärare till spännande språkprojekt på Holmsjö förskola, Västra skolområdet
 

11 000 barn och ungdomar, 85 förskolor, grundskolor och gymnasieskolor och cirka 2 300 medarbetare. Tillsammans skapar vi framtidens Karlskrona. Vill du vara en del av det arbetet? Sök ditt nya jobb hos oss! 
 
Mer information på www.karlskrona.se/jobbaiskolan 
 
Holmsjö förskola - Smultronstället ligger i ett naturnära område. Förskolan har fyra åldersindelade avdelningar, Blomman, Bäret, Bladet och Strået. Våra värdeord är trygghet, gemenskap, ansvar, glädje och hänsyn. Vi strävar efter en harmonisk miljö att utvecklas i och vi vill att barnen ska visa empati, omtanke och vara goda vänner.  
 
Vi kommer att driva ett språkutvecklingsprojekt under ett års tid på vår fina förskola i Holmsjö. Projektet drivs i samarbete med SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten, och finansieras även av dem. 
Du jobbar som övergripande projektledare, handledare och inspiratör på våra fyra förskoleavdelningar. Du har tätt samarbete med skolledningen och vi ser den röda tråden från förskolan till skolan.  
Kvalifikationer
Utbildad specialpedagog/förskollärare. Du har god kännedom om innehållet i förskolans läroplan. Vi har höga krav på bemötande och handlingskompetens. Du är strukturerad och vill vara delaktig i att driva verksamheten framåt, samt väl förtrogen med Tecken som stöd, TAKK. Du är väl insatt i digitala hjälpmedel, du har förmågan att inspirera och handleda så väl barn som personal.  

Om anställningen 
Visstidsanställning under 2018, dock längst t.o.m 2018-12-21. Sysselsättningsgrad 80 %. Tillträde enligt överenskommelse. Registerkontroll kommer föregå beslut om anställning.

Kontaktpersoner

Rektor/förskolechef: Susanne Wallin Eriksson 0455-304247 
Biträdande förskolechef: Ulla-Britt Karlsson 0455-321439 

Fackliga företrädare
Carina Svensson, Lärarförbundet 0455-30 48 69 
Maria Valtonen, Lärarnas Riksförbund, tel. 073-397 98 65

Ansökan
Sista ansökningsdag är den 10 december 2017.
Tjänsten söks via Karlskrona kommuns e-rekryteringssystem, se länk nedan.
 

Karlskrona kommun använder kompetensbaserad rekrytering för att vara en arbetsgivare som är fri från diskriminering.  
 
Vi välkomnar sökanden oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. 
 
Vi har tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Publiceraddatum: 2017-11-17
Yrkesbenämning: Specialpedagog
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreDeltidDagtid VisstidIndividuell lönesättning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-11-30
Referens:
Webbplats: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=272&ProjectId=190416&DepartmentId=8866&MediaId=4&SkipAdvertisement=true
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Karlskrona kommun
Hamngatan 7 B
37183  Karlskrona Sverige
Hemsida: www.karlskrona.se/
  
Platsannons

IT-utvecklare till Kunskapsförvaltningen

Vikarierande IT-utvecklare till Kunskapsförvaltningen
 

11 000 barn och ungdomar, 85 förskolor, grundskolor och gymnasieskolor och cirka 2 300 medarbetare. Tillsammans skapar vi framtidens Karlskrona. Vill du vara en del av det arbetet? Sök ditt nya jobb hos oss! 
 
Mer information på www.karlskrona.se/jobbaiskolan 
 
Kunskapsförvaltningen är organiserad i fyra skolområden och tre avdelningar varav Stöd, kvalitet och utveckling är en avdelning. Inom avdelningens ansvar ligger bland annat didaktiskt stöd till skolområdena, det systematiska kvalitetsarbetet, förstelärare, kompetensförsörjning, pedagogisk rådgivning, statsbidrag samt IKT-utveckling. 
Det är mycket på gång i skolans värld gällande digitalisering och vi har ambitionen att ligga långt framme!  
 
Som IT-utvecklare på Kunskapsförvaltningen jobbar du som processtöd till våra rektorer och förskolechefer ute i verksamheten. Tillsammans med den andra IT-utvecklaren jobbar ni nära dessa chefer och är den sammanhållande funktionen i våra pedagogiska utvecklingsgrupper inom IKT. Du samarbetar med skolledare och förvaltning i frågor som rör strategier kring förskolan och skolornas digitalisering. 
 
Som en del i att skapa en större likvärdighet i våra verksamheter har vi nyligen genomfört en självskattning med hjälp av verktyget LIKA. Samtliga verksamheter har utifrån LIKA skapat sin egen digitala plan som ni som IT-utvecklare stöttar dem i att följa upp och utvärdera. G Suite är också lanserat fullt ut i förvaltningens samtliga verksamheter. I din roll ingår självklart omvärldsspaning men också att vara en inspiratör samt handleda och utveckla användningen av de digitala möjligheterna i undervisningen. Du, tillsammans med din chef är en av nyckelpersonerna i att jobba strategiskt med IKT-utveckling inom förvaltningen. 
Kvalifikationer

Relevant examen från högskola eller universitet och/eller flerårig erfarenhet av kvalificerat IKT-arbete inom utbildningssektorn. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet då denna roll kräver att du är serviceinriktad, kommunikativ och ansvarsfull. Samtliga inom avdelningen är viktiga delar för helheten och man stöttar varandra i avdelningens arbetsuppgifter efter bästa förmåga. 
Du gillar att jobba i processer och tillsammans med andra men också självständigt. Då du arbetar i team förutsätter vi att du har god samarbetsförmåga och är flexibel.

Om anställningen 
Föräldravikariat, sysselsättningsgrad 100 % till och med 2019-01-31 med möjlighet till förlängning. Tillträde 2018-02-01 eller enligt överenskommelse.

Kontaktpersoner

Lova Necksten, IT-utvecklare, 0455 - 30 52 92 
Elisabeth Hejman, tf Avdelningschef, 0455 - 32 13 32 

Fackliga företrädare

Carina Svensson, Lärarförbundet, tel. 0455-30 48 69   
Maria Valtonen, Lärarnas Riksförbund, tel. 073-397 98 65   
Claes-Urban Persson, Vision, tel. 0455-30 36 15

Ansökan
Sista ansökningsdag är den 10 december 2017. OBS, rekrytering sker löpande under ansökningstiden.
Tjänsten söks via Karlskrona kommuns e-rekryteringssystem, se länk nedan.

 
Karlskrona kommun använder kompetensbaserad rekrytering för att vara en arbetsgivare som är fri från diskriminering.  
 
Vi välkomnar sökanden oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. 
 
Vi har tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Publiceraddatum: 2017-11-17
Yrkesbenämning: Datapedagog/IT-pedagog/Datautbildare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreHeltidDagtid VikariatIndividuell lönesättning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-12-10
Referens:
Webbplats: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=272&ProjectId=190415&DepartmentId=8866&MediaId=4&SkipAdvertisement=true
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Karlskrona kommun
Hamngatan 7 B
37183  Karlskrona Sverige
Hemsida: www.karlskrona.se/
  
Platsannons

Barnskötare till Holmsjö förskola

Barnskötare till Holmsjö förskola, Västra skolområdet
 

11 000 barn och ungdomar, 85 förskolor, grundskolor och gymnasieskolor och cirka 2 300 medarbetare. Tillsammans skapar vi framtidens Karlskrona. Vill du vara en del av det arbetet? Sök ditt nya jobb hos oss! 
 
Mer information på www.karlskrona.se/jobbaiskolan 
 
Holmsjö förskola - Smultronstället ligger i ett naturnära område. Förskolan har fyra åldersindelade avdelningar, Blomman, Bäret, Bladet och Strået. Våra värdeord är trygghet, gemenskap, ansvar, glädje och hänsyn. Vi strävar efter en harmonisk miljö att utvecklas i och vi vill att barnen ska visa empati, omtanke och vara goda vänner.  
 
Vi kommer att driva ett språkutvecklingsprojekt under ett års tid på vår fina förskola i Holmsjö. Projektet drivs i samarbete med SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten, och finansieras även av dem. 
Du jobbar som övergripande projektledare, handledare och inspiratör på våra fyra förskoleavdelningar. Du har tätt samarbete med skolledningen och vi ser den röda tråden från förskolan till skolan.  
Kvalifikationer

Utbildad barnskötare, barn och fritidsprogrammet med inriktning pedagogik.  
 
Som person har du god kännedom om innehållet i förskolans läroplan. Du är positiv samt delaktig i att driva verksamhetens pedagogiska utveckling och förskolans arbetssätt framåt. I det pedagogiska arbetet utgår du från barnens egna förutsättningar Stor vikt kommer att läggas vid Din personliga lämplighet. Vi har höga krav på bland annat bemötande- och handlingskompetens. Meriterande om du har extra kunskaper i bemötande av barn i behov av extra stöd. Tjänsten är delad mellan två avdelningar.  
Om anställningen 
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan förekomma.  Registerkontroll kommer föregå beslut om anställning.

Kontaktpersoner

Rektor/förskolechef: Susanne Wallin Eriksson 0455-304247 
Biträdande förskolechef: Ulla-Britt Karlsson 0455-321439 

Fackliga företrädare
Carina Svensson, Lärarförbundet 0455-30 48 69   

Ansökan
Sista ansökningsdag är den 30 november 2017. OBS, rekrytering sker löpande under ansökningstiden.
Tjänsten söks via Karlskrona kommuns e-rekryteringssystem, se länk nedan.
 

Karlskrona kommun använder kompetensbaserad rekrytering för att vara en arbetsgivare som är fri från diskriminering.  
 
Vi välkomnar sökanden oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. 
 
Vi har tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Publiceraddatum: 2017-11-17
Yrkesbenämning: Barnskötare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidDagtid TillsvidareIndividuell lönesättning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-11-30
Referens:
Webbplats: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=272&ProjectId=190418&DepartmentId=8866&MediaId=4&SkipAdvertisement=true
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Karlskrona kommun
Hamngatan 7 B
37183  Karlskrona Sverige
Hemsida: www.karlskrona.se/
  
Platsannons

Personlig assistent till ung man utanför Karlskrona

Frösunda är ett av Sveriges största omsorgsföretag. Det, som skiljer oss från andra, är att vi är övertygade om att omsorgen behöver förbättras från grunden. Vår utgångspunkt är alltid kunden - i alla lägen, även när det blir obekvämt. Med 100 procent nöjda kunder i fokus ska vi bli det absolut bästa omsorgsföretaget i Sverige. Frösunda har ca 10.000 medarbetare och omsätter cirka 3 miljarder årligen. Vill du arbeta med kundens fokus, och ha ett förhållningssätt som innebär att det är kunden som får bestämma, samtidigt som vi i varje ögonblick arbetar för att samhällets resurser används effektivt och ansvarsfullt? Välkommen, då är du sannolikt rätt person för oss!

Frösunda Omsorg AB söker dig som vill arbeta deltid, ca 80-90% som personlig assistent hos en av våra manliga kunder utanför Karlskrona. Mannen är i 20-års åldern med diagnos autism. Han har assistans dygnet runt och som assistent arbetar man hela eller delar av dygnet enligt schema eller kunds behov. 

Vill du arbeta i ett företag som strävar efter att ge personer med funktionsnedsättning högsta möjliga livskvalitet och är du en person som snarare ser möjligheter än hinder så kan vi vara arbetsgivaren för dig. 

På kundens önskemål så söker vi gärna en man i 25-35 årsåldern. Du besitter en förmåga att skapa trygghet och struktur genom att vara noggrann och genomtänkt. Vi ser gärna att du är flexibel och lyhörd samt att du har förmågan att arbeta både självständigt och i grupp. Vi tror att du är en empatisk, tålmodig och engagerad person med intresse av fysiska aktiviteter såsom exempelvis promenader. 
  
Vi ser gärna att du har erfarenhet av autism och/eller pedagogiskt arbete. Önskvärt även att du har TBA (tillämpad beteendeanalys)- kunskap.  Du bör även ha viljan att inhämta eller fördjupa dina kunskaper om uppdragets art.
Som personlig assistent arbetar du i kundens hem. Det är av största vikt att du är lyhörd och professionell samt värnar om kundens personliga integritet. 


Vi tillämpar individuell lönesättning, och arbetar efter kollektivavtal - Personlig Assistans, Branch G
Krav på körkort samt egen bil.
Publiceraddatum: 2017-11-17
Yrkesbenämning: Personlig assistent
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareDeltidDeltid TillsvidareFast månads- vecko- eller timlön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-12-17
Referens:
Webbplats: http://www.staffrec.se/viewjob.php?source=AMS&id=95513
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Frösunda
Högabergsgatan 3
37134  Karlskrona Sverige
Hemsida: http://www.frosunda.se
  
Platsannons

Registrator

Kustbevakningen är en myndighet under Justitiedepartementet som ansvarar för sjöövervakning och miljöräddningstjänst till sjöss. Dygnet runt, året om finns vi på plats längs Sveriges kust, där vi räddar, hjälper och övervakar.

Verksamheten omfattar bland annat miljöräddning, sjöräddning, brottsbekämpning, ordningshållning till sjöss samt tillsyn och kontroll. Genom nationellt och internationellt samarbete verkar myndigheten för en hållbar havsmiljö, ökad säkerhet till sjöss och för att minska gränsöverskridande brottslighet.

Kustbevakningen är en arbetsplats som präglas av samarbete och engagemang över områdesgränserna. Här finns engagerade medarbetare med varierande kompetenser vilket skapar en dynamisk arbetsplats med ständiga möjligheter att lära nytt. För att arbeta här är det viktigt att dina personliga värderingar överensstämmer med vår värdegrund; helhetssyn, välvilja och engagemang.

Kustbevakningen erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter och rättigheter till alla.Beskrivning

Kustbevakningen söker en registrator med placering på Rättsenheten vid Verksledningsstaben i Karlskrona.

Kustbevakningens rättsenhet har ett övergripande ansvar för myndighetens diarieföring och arkivfrågor och ger stöd och råd inom området till Kustbevakningens personal i övrigt. Rättsenheten ansvarar för Kustbevakningens allmänna diarium och i Karlskrona finns myndighetens huvudarkiv.

Arbetsuppgifter

Som registrator deltar du i den dagliga hanteringen av inkommande och utgående handlingar, öppnar nya ärenden, ger råd och stöd i diarieföringsfrågor, bevakar svarstider och kvalitetsgranskar diarieföring. Du kommer också att ingå i förvaltningsgruppen för myndighetens diarieföringssystem Platina samt medverka i utvecklingen av dokument- och ärendehanteringen och  särskilt i övergången till central posthantering. Du hanterar även samtal från och ger service till allmänheten. Även andra arbetsuppgifter kan förekomma, som exempelvis enklare arkivfrågor och assistentuppgifter.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta som registrator inom offentlig förvaltning och goda kunskaper om lagar och förordningar som styr dokumenthanteringen inom offentlig förvaltning. Du har god datorvana, inom exempelvis Officepaketet och IT-system för diarieföring, dokument- och ärendehantering. Vi förutsätter att du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift i svenska samt goda baskunskaper engelska.

Det är meriterande om du har utbildning som diplomerad registrator eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. Likaså om du har erfarenhet av diarieförings-, dokument- och ärendehanteringssystemet Platina eller motsvarande system. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att informera och lära ut samt erfarenhet av att medverka i verksamhetsutveckling.

Vidare söker vi dig som har en god samarbetsförmåga och servicekänsla. Du är noggrann, har en god pedagogisk förmåga, är ansvarstagande och van att arbeta självständigt. Du har lätt för att lära dig något nytt och förmågan att snabbt sätt dig in i nya verksamhetsområden och diarieförings-, dokument- och ärendehanteringssystem. Du har god förmåga att snabbt växla mellan olika arbetsuppgifter samt ett intresse av att utveckla verksamheten. När vi anställer lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper och förmågor.

Villkor

Anställningen är ett vikariat och visstidsanställning under 18 månader, med eventuell möjlighet till förlängning. Tillträde snarast möjliget eller enligt överenskommelse.

Tjänsteresor ingår i anställningen, både in- och utrikes.

För anställning krävs svenskt medborgarskap, körkort för personbil, drogtest samt säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen.

Kustbevakningen medverkar i utlandsuppdrag och internationella insatser. I anställningen ingår därför en skyldighet att tjänstgöra utomlands i de fall det krävs för verksamheten.

Övrigt:

För att kvalitetssäkra och effektivisera rekryteringsarbetet använder vi ett elektroniskt ansökningsformulär i samarbete med Varbi för samtliga lediga jobb. Fyll i din ansökan så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Kustbevakningen är en statlig myndighet och det innebär att uppgifterna som du lämnar till oss kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Normalt gäller ingen sekretess för de uppgifter som behandlas i databasen. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.

Inför rekryteringsarbetet har Kustbevakningen tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Publiceraddatum: 2017-11-17
Yrkesbenämning: Registrator
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreHeltid 100 %. Tillträde: Snarast efter överenskommelse VisstidsanställningMånadslön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-12-10
Referens: 2017/147
Webbplats: https://kustbevakningen.mynetworkglobal.com/what:job/jobID:178822/type:job/where:1/apply:1
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Kustbevakningen
Bastionsgatan 18
37123  Karlskrona Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Galären söker kurator

Med 30 års erfarenhet av lärande står Pysslingen Skolor för både tradition och nytänkande. Totalt är vi 55 för- och grundskolor från Kalix i norr till Lund i söder med en mångfald i pedagogik och profiler men med gemensamt fokus på hög kvalitet. Varje skola är unik som skola och som arbetsplats, vilket ger våra medarbetare stor möjlighet att påverka sin vardag och bidra till skolans utveckling. Med drygt 1 300 medarbetare är vi en av Sveriges största arbetsgivare inom utbildningssektorn.

Detta söker vi:

Galären Skola söker dig som vill arbeta på en modern och ambitiös arbetsplats med stora möjligheter att vara med att utveckla, driva och påverka tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor. Vi samarbetar tätt i arbetslagen varje dag för ett lärande i världsklass där våra elever når längre än de trodde var möjligt. Vi har ett starkt elevhälsoteam på skolan som arbetar förebyggande och främjande med fokus på att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Vi söker nu dig som har kompetens för att ansvara för och genomföra de psykosociala insatserna i elevhälsoteamet.

Om verksamheten:

Galären Skola är Karlskronas äldsta friskola och erbjuder tre profiler i årskurs F-9: Hälsa & Idrott på Rosenholm och Kultur & Musik och Dator & Teknik på Trossö. Med dokumenterat goda resultat arbetar pedagogerna målstyrt i projekt och teman. Aktiviteter och variation i arbetssätt vävs in i undervisningen. Profilerna med elevernas intressen ges mer utrymme på schemat och genomsyrar verksamheten. Varje elev har en egen mentor och ingår i en åldersblandad mentorsgrupp. Alla vuxna är goda förebilder och arbetar på att bygga relationer. Vi har ett ämnesövergripande förhållningssätt, med flexibla läromedel och IT i undervisningen. Vi arbetar hårt för att alla elever ska må bra, utvecklas som långt som möjligt och ha goda förutsättningar för framtiden.

Låter detta intressant?

Du söker tjänsten genom att klicka på knappen ansök nedan. Vi tar ej emot ansökningar via post eller mail. Urval och intervjuer sker löpande så skicka gärna din ansökan till oss så snart som möjligt. Sista ansökningsdag är 2018-01-16. Tjänsten är ett vikariat (6-12 mån) på 60-100% beroende på kompetens och önskemål. Arbetsställe är Galären Skola på både Rosenholm och Trossö. 

Kontaktperson:

Om du har frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta rektor Jennie Martinsson på 0709-830671.

Välkommen med din ansökan!
Publiceraddatum: 2017-11-17
Yrkesbenämning: Kurator
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreHeltid- -Enligt överenskommelse
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2018-01-16
Referens:
Webbplats: http://www.pysslingen.se/arbeta-hos-oss?aguid=3C0F7E3A41204137B3E83520E3FAFA05&ref=arbetsformedlingen
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Pysslingen Skolor
Box 213
10124  Stockholm Sverige
Hemsida: http://www.pysslingen.se/
  
Platsannons

Läkare till Habiliteringen - Vuxen

Landstinget Blekinge är ett bra val för dig som tycker att livet, med allt vad det innebär, är viktigt. Vi ger dig utmärkta förutsättningar att ge god vård och förbättra människors hälsa. Vi ger dig också möjlighet att välja en skön miljö för arbete, boende och fritid som genomsyras av livskvalitet.

Habiliteringen ger insatser till funktionshindrade, vilket bidrar till delaktighet i samhället och en god livskvalitet. Psykiatrin har verksamhet i samtliga kommuner och habiliteringen finns i Karlskrona och Karlshamn.
Psykiatrin är en specialistverksamhet som erbjuder kvalificerad utredning, diagnostik, omvårdnad och behandling. Arbetet sker utifrån ett helhetsperspektiv i nära samverkan med patienter, anhöriga och vårdgrannar. Vi erbjuder ett brett behandlingsutbud som utförs av välutbildad personal.


ARBETSUPPGIFTER
Läkare inom vuxenhabiliteringen kan ha olika grundspecialitet, t.ex. psykiatri, rehabiliteringsmedicin, neurologi, allmänmedicin som sedan kompletteras med arbete inom vuxenhabilitering.
Vuxenhabiliteringsläkaren har särskild kunskap om olika former av funktionsnedsättning, komplikationer, samsjuklighet, sjukvård, samhällsstruktur och lagstiftning, habilitering och teamarbete. Arbetet utgår från en helhetssyn på patientens situation både medicinskt, socialt, pedagogiskt och psykosocialt. Läkaren är en integrerad del i vuxenhabiliteringsteamet då läkarens kunskap är en del av teamets kompetens. Teamets tvärprofessionella utredningar av intellektuell, praktisk, fysisk, kommunikativ eller social funktionsförmåga är många gånger en nödvändig grund för vuxenhabiliteringsläkarens bedömning, ordination eller intygsskrivning. Många patienter är i behov av samordnad insats där läkarens insats är nödvändig.
Läkaren deltar i teamkonferenser, har mottagning och samverkar med andra specialister.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad läkare med specialistkompetens i psykiatri, rehabiliteringsmedicin, neurologi eller allmänmedicin. Erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättningar inom habiliteringens målgrupp är meriterande.
Viktiga personliga egenskaper är flexibilitet, självständighet och samarbetsförmåga.
Körkort är ett krav då arbetet medför resor i tjänsten.

Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.

Till denna rekrytering tillämpar vi löpande urval, intervjuer och tillsättning. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!ÖVRIGT
Tack för att du skickar din ansökan via länken i denna annons. Det kvalitetssäkrar och effektiviserar rekryteringsarbetet. Fyll i din ansökan noggrant så att vi får en komplett och rättvisande bild av dig .

När du skapat ditt konto, kan du logga in och uppdatera ditt CV samt ändra i ditt personliga brev. På så sätt kan du framöver söka andra tjänster inom Landstinget Blekinge.

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Publiceraddatum: 2017-11-17
Yrkesbenämning: Specialistläkare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid. TillsvidareanställningEnligt avtal.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-12-31
Referens: A724120
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=0d5c73c4-934a-478a-8d64-591c40207ad1&TK=3dcf65b1-a9e8-4694-b9e9-cfb5759445d4
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Landstinget Blekinge, Psykiatri och habilitering
Bättringsvägen Wämö Center
37181  KARLSKRONA Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Galären söker specialpedagog

Med 30 års erfarenhet av lärande står Pysslingen Skolor för både tradition och nytänkande. Totalt är vi 55 för- och grundskolor från Kalix i norr till Lund i söder med en mångfald i pedagogik och profiler men med gemensamt fokus på hög kvalitet. Varje skola är unik som skola och som arbetsplats, vilket ger våra medarbetare stor möjlighet att påverka sin vardag och bidra till skolans utveckling. Med drygt 1 300 medarbetare är vi en av Sveriges största arbetsgivare inom utbildningssektorn.

Detta söker vi:

Galären Skola söker dig som vill arbeta på en modern och ambitiös arbetsplats med stora möjligheter att vara med att utveckla, driva och påverka tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor. Vi samarbetar tätt i arbetslagen varje dag för ett lärande i världsklass där våra elever når längre än de trodde var möjligt. Vi har ett starkt elevhälsoteam på skolan som arbetar förebyggande och främjande med fokus på att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Vi söker nu dig som har kompetens för att genomföra de specialpedagogiska insatserna i elevhälsoteamet.

Om verksamheten:

Galären Skola är Karlskronas äldsta friskola och erbjuder tre profiler i årskurs F-9: Hälsa & Idrott på Rosenholm och Kultur & Musik och Dator & Teknik på Trossö. Med dokumenterat goda resultat arbetar pedagogerna målstyrt i projekt och teman. Aktiviteter och variation i arbetssätt vävs in i undervisningen. Profilerna med elevernas intressen ges mer utrymme på schemat och genomsyrar verksamheten. Varje elev har en egen mentor och ingår i en åldersblandad mentorsgrupp. Alla vuxna är goda förebilder och arbetar på att bygga relationer. Vi har ett ämnesövergripande förhållningssätt, med flexibla läromedel och IT i undervisningen. Vi arbetar hårt för att alla elever ska må bra, utvecklas som långt som möjligt och ha goda förutsättningar för framtiden.

Låter detta intressant?

Du söker tjänsten genom att klicka på knappen ansök nedan. Vi tar ej emot ansökningar via post eller mail. Urval och intervjuer sker löpande så skicka gärna din ansökan till oss så snart som möjligt. Sista ansökningsdag är 2017-12-21. Tjänsten på 80-100% beroende på kompetens och önskemål. Arbetsställe är Galären Skola på både Rosenholm och Trossö. 

Kontaktperson:

Om du har frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta rektor Jennie Martinsson på 0709-830671.

Välkommen med din ansökan!
Publiceraddatum: 2017-11-17
Yrkesbenämning: Specialpedagog
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid- -Enligt överenskommelse
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-12-21
Referens:
Webbplats: http://www.pysslingen.se/arbeta-hos-oss?aguid=6663FE0CE4A1431199A2DBF6F706C2E1&ref=arbetsformedlingen
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Pysslingen Skolor
Box 213
10124  Stockholm Sverige
Hemsida: http://www.pysslingen.se/
  
Platsannons

Vi växer i Blekinge och behöver fler sjuksköterskor!

Vi växer i Blekinge och söker därför fler sjuksköterskor för uppdrag åt kunds räkning!
Behov från 20-100%, du väljer själv när och hur mycket du vill boka dig.

Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med minst två års yrkeserfarenhet. Goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift.

Personliga egenskaper
Du har ett genuint intresse för människor och har ständigt patienten i fokus. Vi lägger stor vikt på ansvarstagande och att du kan arbeta självständigt såväl som i grupp. Som person ska du ha bra samarbetsförmåga, hantera arbetssituationer med integritet och gott omdöme. Du trivs i din yrkesroll, är engagerad och bidrar till ett gott arbetsklimat.

Ansökan
Du är varmt välkommen med din ansökan, och vi ser framemot att höra av dig! Är du intresserad utav att veta mer om oss så hittar du mer information på vår hemsida www.tecreacare.com. Vi anordnar frukostar, mingelträffar, rekryteringsträffar och info-träffar. Detta kan ni läsa mer om på vår hemsida där vi även löpande kommer med information om uppdrag och liknande.
Urval och intervjuer sker löpande, vi tar tacksamt emot din ansökan snarast.


Varför Te Crea Care? Valfrihet skapar livskalité!
Vi bygger verksamheten på personliga relationer och arbetar med omtanke och integritet.

Konkurrenskraftig lön!
Tillgänglig och engagerad chef!
Rikstäckande!
Trygg anställning!
Pension och försäkringsförmåner!
Konsultträffar och mingel med olika föreläsningar!

Om Te Crea Care
Te Crea Care bildades 2013 och är ett etablerat företag i bemanningsbranschen, framförallt inom vård och omsorg men nu även inom socialt arbete. Te Crea Care är verksamt både inom den privata- och offentliga sektorn. Vi har en omfattande kompetens inom branschen med specialister på flera områden, vilket gör att vi hela tiden ligger i framkant. Te Crea Care är latin och betyder ”skapa din vård”.

Vi engagerar oss för att matcha kunders behov med våra anställdas önskemål för att nå ett framgångsrikt samarbete. Den personliga kontakten är viktig för oss, därav träffar vi all vår personal.
Publiceraddatum: 2017-11-17
Yrkesbenämning: Sjuksköterska, grundutbildad
Antal platser: 4
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareDeltidDeltid - Enligt överenskommelse TillsvidareFast lön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-11-24
Referens: 1841
Webbplats: http://cv-tecreacare-se.app.intelliplan.eu/JobAd/Show?jaid=1841
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Te Crea Care AB
Berga Allé 1
25452  Helsingborg Sverige
Hemsida: http://www.tecreacare.com/
  
Platsannons

Systemförvaltare till Förvaltning vårdsystem

Landstinget Blekinge är ett bra val för dig som tycker att livet, med allt vad det innebär, är viktigt. Vi ger dig utmärkta förutsättningar att ge god vård och förbättra människors hälsa. Vi ger dig också möjlighet att välja en skön miljö för arbete, boende och fritid som genomsyras av livskvalitet.

Landstingsservice uppdrag är att utveckla och leverera stöd och servicetjänster till alla verksamheter i Landstinget Blekinge. Vår verksamhet är organiserad i affärsområden med ansvar för fastigheter, IT, upphandling, kost, städ och logistik. I förvaltningen finns också administrativt stöd inom ekonomi, personal och lön.

Affärsområde Informatik består av 3 avdelningar: Förvaltning affärssystem, Förvaltning vårdssystem samt IT-strategisk avdelning. Affärsområdet bedrivs affärsmässigt vilket innebär att vi arbetar intensivt med kostnadseffektivitet, samverkan och utveckling av arbetet för att ge bättre IT-stöd till verksamheterna inom landstinget.

Inom avdelning Förvaltning vårdsystem arbetar idag ca 30 medarbetare och vi söker nu en ny kollega då en av våra systemförvaltare går vidare till andra utmaningar.

ARBETSUPPGIFTER
Systemförvaltning omfattar stöd och utbildning i de vårdsystem som används inom Landstinget Blekinge. Arbetet består bl.a. av helpdesk, användarstöd, utveckling och anpassning, tester samt delaktighet i förekommande projekt.

Placeringsort: Karlskrona

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med eftergymnasial utbildning inom hälso- och sjukvård till exempel medicinsk sekreterare, legitimerad sjuksköterska, biomedicinsk analytiker eller annan högskoleutbildning inom vård. Du bör ha ett stort intresse för problemlösning och service till verksamheten. Du bör även ha goda kunskaper inom datoriserade vårdsystem samt bred verksamhetskunskap.

Erfarenhet som lokal vårdsystemansvarig (f.d. LISA), tidigare arbete med systemförvaltning eller systemanpassning av vårdsystemet NCS Cross är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, flexibilitet och samarbetsförmåga.

ÖVRIGT
Tack för att du skickar din ansökan via länken i denna annons. Det kvalitetssäkrar och effektiviserar rekryteringsarbetet. Fyll i din ansökan noggrant så att vi får en komplett och rättvisande bild av dig .

När du skapat ditt konto, kan du logga in och uppdatera ditt CV samt ändra i ditt personliga brev. På så sätt kan du framöver söka andra tjänster inom Landstinget Blekinge.

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Publiceraddatum: 2017-11-17
Yrkesbenämning: Systemförvaltare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid. Tillsvidareanställning Landstinget Blekinge tillämpar individuell lönesättning, ange löneanspråk i ansökan.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-12-03
Referens: A731932
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=78a0214c-6ab7-4503-b1a7-a1512348ed94&TK=c6d5c7a3-6e68-4df6-af3e-90c0cf9ebe9f
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Landstinget Blekinge, Informatik
Bättringsvägen Wämö Center
37181  KARLSKRONA Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Personlig assistent, vikarier i Karlskrona

Vi söker vikarier som personlig assistent till några rörelsehindrade ungdomar/unga vuxna. Man arbetar varierat dagar, kvällar, nätter och helger.

Vi letar efter dig med undersköterskeutbildning eller barn- och fritid samt gärna erfarenhet av arbete med funktionshinder. Personkemin är viktig och därför kommer stor vikt även att läggas vid dina personliga egenskaper.

Du ska vara ansvarsfull, lyhörd, flexibel, ha ett gott tålamod samt kunna ta egna initiativ och anpassa ditt arbete efter brukarens behov.
Arbetet ger många möjligheter men ställer stora krav på att du som assistent har en bra förmåga att avläsa behov och önskemål, utan att dessa alltid uttrycks verbalt. Arbetstempot är blandat. Du får ej vara allergisk mot djur.

Arbetets karaktär gör att enbart kvinnliga sökande är aktuella.
I din ansökan vill vi att du beskriver dig själv som person, vilka egenskaper och fritidsintressen du har. Ange gärna referenser.
Urval och intervju sker löpande, varför vi gärna ser att du söker så snart som möjligt, dock senast 2017-12-31.


Vi letar efter dig med undersköterskeutbildning eller barn- och fritid samt gärna erfarenhet av arbete med funktionshinder. Personkemin är viktig och därför kommer stor vikt även att läggas vid dina personliga egenskaper.
Du ska vara ansvarsfull, lyhörd, flexibel, ha ett gott tålamod samt kunna ta egna initiativ och anpassa ditt arbete efter brukarens behov.
Arbetet ger många möjligheter men ställer stora krav på att du som assistent har en bra förmåga att avläsa behov och önskemål, utan att dessa alltid uttrycks verbalt. Arbetstempot är blandat. Du får ej vara allergisk mot djur. Arbetets karaktär gör att enbart kvinnliga sökande är aktuella.


Fixa Assistans AB är ett assistansföretag som ser det lilla företaget som en fördel. Närheten till våra brukare och assistenter ser vi som självklart och personligt. Vi värdesätter familjekänslan i företaget och värnar om långsiktiga relationer mellan assistent och brukare. För oss är det också viktigt med en låg personalomsättning och att skapa en trygg och säker vi-känsla mellan brukare och assistenter i varje team.
Fixa Assistans AB är ett familjeägt företag som startades år 2001. I företaget finns en lång och bred erfarenhet av att leva med personlig assistans i hemmet vilket ger en unik möjlighet från vår sida att förstå den enskilde brukarens livssituation såväl som den personliga assistentens viktiga yrkesroll.
Publiceraddatum: 2017-11-17
Yrkesbenämning: Personlig assistent
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
Introduktion och tillträde omgående.Individuell lön enligt gällande kollektivavtal.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-12-31
Referens: K100VIK.Ka
Webbplats:
Epostadress: info@fixaassistans.se
Övrigt: Skriftlig ansökan inklusive meritförteckning samt referenser.
Arbetsplats: 
Adress: Fixa Assistans AB
Kungsgatan 32
37435  Karlshamn Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Homepartysäljare – Heminredning ZELECTED BY HOUZE AB

Är du också intresserad av heminredning?
Då ska du bli representant för Zelected by Houze och jobba med inredning som du brinner för!
För att bli representant hos Zelected by Houze, investerar man normalt sett 3.600 kr i sin kollektion.
Till våren lånar vi ut kollektionen till 40 nya säljare som blir testpiloter för detta projekt.
Nu har du alltså möjlighet att helt kostnadsfritt ansluta dig till vårt framgångsrika team.
Tjäna pengar på ditt intresse – heminredning!
Vi kommer att välja ut 40 personer som vi tror extra mycket på och ge dem chansen...
Kanske är du en av dem?

Förmåner för dig som säljare:
Tillgång till våra unika produkter i egen ZbH-design!
En egen webshop.
Provision på allt du säljer från första kronan.
Vi skickar varorna direkt till slutkund - du behöver alltså inte leverera varor eller ta emot pengar.
Den 25:e varje månad får du din lön - ZbH betalar arbetsgivaravgifter och skatter.

Följande överenskommelse kommer vi att göra med våra testpiloter;
Man ska hålla 12 visningar under vårsäsongen (feb-juni).
Alt. sälja för ett belopp av 40 000kr.
Du får utbildning, stöd och hjälp att komma igång.Är du också sugen på att jobba med heminredning?
Vill du vara en av oss och vara med och inspirera?

Kanske är du mammaledig? Mellan två jobb? Jobbar deltid? Eller helt enkelt brinner för
heminredning och vill unna dig egentid och dessutom tjäna extrapengar på din hobby?
Då är ZBH absolut något för dig!

Våra säljare är härliga, inredningsintresserade och sociala personer, som vill jobba och samtidigt ha möjlighet
att styra över sin egen tid.
Det är bra om du i din säljstart har ett brett kontaktnät och även tillgång till bil, då du såklart
ska ut och visa våra produkter på partyn varje säsong.Om Zelected by Houze...
Efter våra 9 år på marknaden är Zelected by Houze nu ett välkänt koncept och många
känner igen vårt namn ute i landet. Vi erbjuder våra kunder unik och till stor del egendesignad
heminredning via homeparty, och har ambitionen att ta shopping till en högre
nivå. Vad kan vara trevligare och mer inspirerande än att shoppa tillsammans med
vänner som delar ens intresse för just heminredning?
Att få allt uppdukat i mysig hemmiljö och möjlighet till massor av inspiration…
Publiceraddatum: 2017-11-17
Yrkesbenämning: Hemförsäljare
Antal platser: 40
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
ZbH har rätt att avbryta anställningen om inte säljaren fullföljer sitt kontrakt. Säljaren åtar sig då att returnera kollektionen.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-12-01
Referens:
Webbplats: http://www.zbh.se/bli-testpilot.aspx
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: ZELECTED BY HOUZE AB
Stävie byväg 80
24494  Furulund Sverige
Hemsida: http://www.zbh.se
  
Platsannons

Vi söker tomtar, nissar och julklappsinslagare till våra kunder!

HR Bolaget arbetar nationellt med rekrytering, search, bemanning, omställning och HR. Följ oss på sociala medier för uppdateringar om oss och kring nya tjänster. Facebook, LinkedIn, Twitter
 

HR Bolaget arbetar nationellt med rekrytering, search, bemanning, omställning och HR. Följ oss på sociala medier för uppdateringar om oss och kring nya tjänster: Facebook, LinkedIn, Twitter

 

Se hit tomtar, nissar och du som gillar allt kul med jul! 

Vi söker rätt personer till julhandeln. 

Vi söker dig som är van att stå i centrum, tycker om att dela ut julklappar och som inte stressar upp dig när det är mycket att göra i tomteverkstaden. Har du ändamålsenligt skägg och arbetskläder så är det meriterande. 

Du kanske också gillar att sjunga julsånger, mingla och slå in klappar? 

Då kan vi ha jobbet för dig i julhandeln! 
 

Vem är du? 

Du ska kunna jobba obekväma arbetstider, vara flexibel, stresstålig och tycka om människor. Du brinner för service och att sprida julkänsla! 

Du bör inte ha några resor till Nordpolen inplanerade under december. 

Vad kan vi erbjuda dig? 

Vi erbjuder ett givande arbete där du kan göra skillnad! 

HR Bolaget är en komplett HR-partner till våra kunder inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning samt organisations- och ledarskapsutveckling. Det finns oftast goda möjligheter för dig att utvecklas, både hos kunden och hos oss.

Vi är ett företag med erfarenhet, och en av erfarenheterna består i att vi vet vad du som anställd förväntar dig och vad du vill ha ut av en anställning. Vi kan därför erbjuda dig att få jobba med de mest intressanta företagen.

Vi tycker att de anställda är företagens viktigaste resurs, därför erbjuder vi våra anställda marknadsmässig lön.

Som anställd hos oss har du en personlig utvecklingsplan och regelbundna samtal. Du har även en chef som hjälper och coachar dig på dina uppdrag. Självklart har vi roligt mellan jobben och belönar oss med roliga aktiviteter.

 

 

Arbetstider och omfattning

Deltid

Oregelbundna arbetstider

 

Ersättning

Timlön enligt kollektivavtal

Så ansöker du

Sista dag att ansöka är 2017-12-08

Ansök via hemsidan.

Vi tar inte emot ansökningar via e-post, vanlig postgång och/eller telefon utan endast genom vår annons och hemsida. 

Urval sker löpande så vänta inte till sista ansökningsdagen!

 

Kontakt

Linda Engqvist, VD och HR-konsult 073-3 66 59 86, linda.engqvist@hrbolaget.com

 

Företag

HR Bolaget AB

 

Besöksadress och postadress

HR Bolagt AB

Östra Prinsgatan 13

371 31  Karlskrona

  

Övriga kontaktuppgifter

Växel: 010-207 04 07

E-postadress: info@hrbolaget.com
Publiceraddatum: 2017-11-16
Yrkesbenämning: Butikssäljare, fackhandel
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid- -Enligt överenskommelse
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-12-08
Referens:
Webbplats: http://hrbolaget.se/vara-tjanster/soker-du-jobb/?aguid=0EF2C1AB0F834FC18BF361D86F3F2512&ref=arbetsformedlingen
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: HR-bolaget
Borgmästaregatan 9
37135  Karlskrona Sverige
Hemsida: www.hrbolaget.com
  
Platsannons

Nu söker Stena Line medarbetare till Check-in Karlskrona

Stena Line är ett internationellt transport- och reseserviceföretag och ett av världens största färjerederier. Linjenätet är det mest heltäckande i Europa och omfattar ett stort antal strategiskt belägna färjelinjer i Skandinavien, Storbritannien och Baltikum. Antalet anställda uppgår till 5100 där en majoritet arbetar med service och försäljning. Årligen transporterar Stena Line över 7 miljoner passagerare, 1.5 miljoner bilar och 2 miljoner fraktenheter. Läs mer på www.stenaline.com.

Som medarbetare på vår incheckningsavdelning är du den första personliga kontakten för våra gäster och chaufförer. Är du en serviceinriktad person som brinner för att ge "det där lilla extra" kanske du vill bli en del av vårat team!

Inom Freight check-in består de huvudsakliga arbetsuppgifterna av: incheckning av lastbilar och last i egenskap av gods, pallar och lösa trailers. Administration såsom hantera väntelistor, besiktningsprotokoll, posthantering och listor/sammanställningar till olika avdelningar inom verksamheten.

Inom Travel check-in består de huvudsakliga arbetsuppgifterna av: incheckning och bokning av privata gäster. Administration kring att kontrollera och administrera avgångar, posthantering med mera. I arbetet ingår också hantering av konferensrum, förvaringsboxar, växelautomater samt skapa trivsel i terminalen.

Vi söker dig som


• Har fyllt 18 år
• Har B-körkort
• Har lägst gymnasieutbildning
• Arbetat minst ett år inom serviceyrke, resebranschen, logistik eller liknande.
• Har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift. Polska är meriterande
• Har god datorvana

Som person är du mogen, trygg och lösningsfokuserad samt lockas av utmaningen att leverera god service till våra gäster/chaufförer. Att se kundens behov är en självklarhet för dig. Bra laganda, teamwork och engagemang är viktiga delar i vårt arbete med att ge gästerna "det där lilla extra" och alltid överträffa deras förväntningar. Du har lätt för att lära och tar dig an dina arbetsuppgifter med stor noggrannhet och ansvarskänsla. Det krävs också att du är flexibel och stresstålig då du arbetar på skiftschema med varierande arbetsuppgifter.

Tjänstens omfattning
Tjänsterna är tillsvidare på 20 % med möjlighet att arbeta mer. Vi tillämpar provanställning. Lön enligt avtal. Arbetet sker företrädesvis tidiga morgnar, sena kvällar och helg.

Ansökan
Du är välkommen med din ansökan via länken nedan senast den 3 dec 2017. Urval sker löpande så sök tjänsten redan idag!

Vill du veta mer om tjänsterna är du välkommen att kontakta Teamkoordinator Lotte Pontén 0739-42 18 59 eller Teamledare Annelie Cederholm, 0739-42 17 17
Publiceraddatum: 2017-11-16
Yrkesbenämning: Kontorsreceptionist
Antal platser: 5
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareDeltid Deltid/ Ej specificeratFast lön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-12-03
Referens:
Webbplats: http://web103.reachmee.com/ext/I017/679/main?site=100&validator=2017450291e99196edac5f4e8ec6d19d&lang=SE&rmpage=job&rmjob=1671
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Stena Line
Färjeterminalen, Verkö
37106  Karlskrona Sverige
Hemsida: http://www.stenaline.com/stena-line/stena-line-koncernen/karriar/lediga-jobb/
  
Platsannons

1 st Förråds-/Lagerarbetare till Karlskrona

Om tjänsten
Till vår konsultverksamhet i Karlskrona söker vi 1 st Förråds-/Lagerarbetare.

Arbetsuppgifter:

Förråds-/Lagerarbetaren tar emot och sänder iväg varor. Du genomför kontroll av mottagna varor så att leveransen är korrekt och har en god kontakt med leverantören. I arbetsuppgifterna ingår även truckkörning, lastbilskörning, uppdatering av materialrörelser i datasystem, tunga lyft och viss avveckling och inventering.


Du blir anställd av på Arena Personal och arbetar som uthyrd medarbetare. Tjänsten är på en myndighet vilket kommer innebära att en registerkontroll kommer att göras på dig som slutkandidat i rekryteringsprocessen.

Din profil
Som Lagerarbetare hos vår kund behöver du ta egna initiativ, vara flexibel och ha förmågan att arbeta under eget ansvar och har lätt för att samarbeta med andra.

Krav på kvalifikationer är:
• Tidigare erfarenhet av lager/förrådsarbete
• 3-årigt gymnasium eller motsvarande
• Truckkort
• B-Körkort
• C-Körkort
• God datorvana


För att lyckas och trivas i rollen är du van att arbeta med fysiskt tungt arbete, är noggrann och arbetar systematiskt även i stressiga situationer. Vi vill att du har en god hälsa och fysik då du arbetar mycket med kroppen.

Vi erbjuder
Vi matchar de bästa medarbetarna till rätt företag och uppdrag. Att vara extern medarbetare hos oss passar dig som på minsta möjliga tid vill skaffa dig mesta möjliga erfarenhet. Vi ger dig chansen att arbeta på attraktiva arbetsplatser där du utvecklar din kompetens.
Du har nära kontakt med din personalansvarige som stöttar dig och fungerar som ditt bollplank för att du ska lyckas i dina uppdrag. För oss är det viktigt att du trivs och mår bra. Självklart har vi som auktoriserat bemanningsföretag kollektivavtal och försäkringar för din anställningstrygghet.
Vi värdesätter en jämn köns- och åldersfördelning samt etnisk och kulturell mångfald. Det skapar trivsel och kvalitet för våra kunder och dig som anställd.
Vi erbjuder tjänster inom olika områden och på olika nivåer. Hos oss har du chans att utvecklas genom varierande typer av uppdrag hos våra kunder. Du får flexibla arbetsförhållanden och -tider. Som extern medarbetare har du möjlighet att lära känna olika arbetsgivare och medarbetare, se nya arbetssätt och processer, arbeta i flera system och därmed bredda din kompetens och samla erfarenhet. Du får även viktiga kontakter ute på olika arbetsplatser och detta nätverk kan vara till stor hjälp längre fram i din karriär. Samtidigt står vi bakom dig och ger stöd när det är nödvändigt! Många av våra medarbetare får anställning hos våra kunder efter genomfört uppdrag.


Om verksamheten
Vi har ett personligt engagemang och anstränger oss alltid för att ordna saker på bästa sätt. Vi försöker hitta uppdrag som passar dig som medarbetare så att du hela tiden utvecklas för då vet vi att du trivs och gör ett bra jobb! Vi agerar professionellt i alla lägen och har gedigen kompetens i bolaget. Du som medarbetare får därför trygghet och en kompetent arbetsgivare. Våra Konsultchefer arbetar från början till slut med kunder och medarbetare i hela bemanningsprocessen vilket gör att vi har en nära kontakt och vet vad som är på gång och aktuellt för dig för tillfället.


Ansökan
Vi träffar kandidater löpande och förmedlar dem vidare till kund. Vi ser därför att du omgående skickar in en komplett ansökan med personligt brev och CV.

För frågor om tjänsten kontakta ansvarig Konsultchef Erica Odenmyr, tel 070-825 76 57

Välkommen!
Publiceraddatum: 2017-11-16
Yrkesbenämning: Lagerarbetare
Antal platser: 5
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid TillsvidareFast lön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-12-10
Referens: 3333
Webbplats: http://cv-arenapersonal-se.app.intelliplan.eu/JobAd/Apply?jaid=3333
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Arena Personal Sverige AB
Landbrogatan 17
37134  Karlskrona Sverige
Hemsida: http://www.arenapersonal.com
  
Platsannons

Junior Java-utvecklare till ledande företag i Karlskrona!

Är du en person som har en passion för programmering? Har du en stark vilja att vinna och komma framåt? Är du dessutom en social person som trivs att arbeta i team? Då är denna tjänsten för dig!

Ansök idag för att säkra din plats i vårt urval!


Dina arbetsuppgifter
Som Java-utvecklare kommer du arbeta med programmering i ett projekt-/kundteam, där du kommer arbeta med att testa, analysera och utveckla program i Linux-miljö mot slutkund. Du som Java-utvecklare kommer arbeta i tekniska projekt med ditt team där du ställs inför Agilt arbete. I rollen som Java-utvecklare kommer du arbeta både i Frontend och Backend-miljö.


Tjänsten innefattar bland annat:

• Utveckling och programmering i Java
• Arbete i UNIX/Linux
• Arbete i team
• Agilt arbete


Om företaget
Vår kund är ett företag i Karlskrona som funnits sedan 2010 som arbetar med produktutveckling, systemutveckling och konsultuthyrning. Den största delen av företaget är systemutvecklare som har arbetar konsultmässigt. Vår kund arbetar även att utveckla deras egenutvecklad produkt/IOT vilket är produktutveckling och visualisering av elektroniks välmående och status.

Mer information om företaget kommer på eventuellt intervjutillfälle.


Din profil
I rollen som Java-utvecklare ser vi att du är driven och har blicken framåt. Du ska ha ett brinnande intresse för utveckling och programmering. Du som Java-utvecklare ska kunna ta egna initiativ och ha viljan att komma in i verksamheten. Då du kommer arbeta i team ser vi att du är social och kan ha ett bra samarbete.


Krav:

• Utbildning och erfarenhet av Java
• Utveckling inom Linux
• Svenska och engelska i tal och skrift

Meriterande:

• Hantering av Eclipse, Git och Gerrit


Om oss
Som anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas utav kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc.
Som anställd på Framtiden får du alltid en personalansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Dennes uppgift är att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats.

Framtiden finns till för att världen behöver fler bra företag. Vi levererar personal till företag och samtidigt ger vi jobb till människor. Vi lever efter våra värderingar som är Glädje, Enkelhet och Kör! Vi är specialister på att rekrytera Unga Talanger, dvs. personer som är i början av sin karriär, till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige och är ett av Sveriges snabbast växande företag.

Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering och vår idé är att minska avståndet mellan utbildningen och arbetslivet. Vi gör vad vi heter – hjälper våra kunder till en bättre framtid genom den personal som vi förmedlar.

För denna tjänst kommer du vara anställd av oss på Framtiden och arbeta som konsult hos ett av våra kundföretag.

Villkor
Start: Omgående med hänsyn till uppsägning
Placeringsort: Karlskrona
Arbetstider: Heltid enligt schema
Lön: Enligt överenskommelse

Urval sker löpande och uppdraget kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag löpt ut. Välkommen med din ansökan redan idag!
Publiceraddatum: 2017-11-16
Yrkesbenämning: Systemutvecklare/Programmerare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid TillsvidareFast lön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-12-07
Referens: 13948
Webbplats: http://www.framtiden.com/sidor/for-jobbsokare/lediga-jobb.html?jobid=13948
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Framtiden AB
Drottninggatan 1 D
21211  Malmö Sverige
Hemsida: http://www.framtiden.com
  
Platsannons

Junior Java Developer / Systemutvecklare, Karlskrona

Are you recently graduated from university within IT and would like to start your career in a well-known international and world leading company in Telecommunication in Karlskrona. Experis IT is implementing the project Young and we are seeking IT entrepreneurs of tomorrow, that together with us would like to develop and form the technique of the future.

About the concept

Young is a concept where you as a recently graduate with little or no experience are given the opportunity to show your potential and at the same time, you are given the chance to develop yourself in an international and world leading company, with great opportunity to land a permanent position.

We are seeking candidates who have a combination of technical skills in programming, Cloud/Virtualization solutions, network and telecommunication together with personal qualities like good communicator, problem-solver and with a business mindset. You will work in a team whose main work task involves developing technology of the future.

Through the concept Young, you will find great potentials working internationally and in international projects.

You will initially be an employee at Experis, but the intention is to land a permanent position for the right candidate. You will work with development projects at the clients facilities.


Your profile

You have a degree in one of the following areas; Applied systems science, graduate engineer with focus on data & electronics, software engineering, statistics, algorithms, data analysis, bachelor degree in Media Technology with focus on programming, Java programmer, interaction design, system or software developing.

You must have knowledge of some of the following areas:

* Java SE (Java EE preferred)
* HTML/CSS/JS
* IP/network (including stacks and protocols)
* Cloud and virtualized environments/dockers
* Unix/Linux

Knowledge and interest of following areas is a plus:

* Machine Learning
* Data analytics and algorithms
* Telecommunication
* Databases/Clusters
* Mobile development Android and IOS
* Scripting & Perl

In order to succeed in this role, it is important that you are passionate about technology and that you aim on continuous development and improvement.

You have good analytic ability and enjoy working with others in a team as well as working independently. You value flexibility and problem solving and you find creative and high-quality solutions for the difficulties and problems.

EU-Passport is a requirement.

Would you like to know more about Experis Young?What can Experis offer you?

We offer you a job in a stable and positive team with great job satisfaction where you will have a considerable role. You will have the privilege to work in an environment with great experience a competence, where new and exciting challenges are available for you with high level of ambition and work capacity.

Our consultants are offered a secure employment within collective agreement, with holiday allowance, health care contributions, service pension and insurance.

Contact

You apply by registered and attached CV at www.experis.se.
Publiceraddatum: 2017-11-16
Yrkesbenämning: Systemutvecklare/Programmerare
Antal platser: 5
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreHeltidHeltid ContractEj angivet
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-12-07
Referens: 33700
Webbplats: http://www.aplitrak.com/?adid=c2pvaGFuLjMzNzMyLjMxMDFAbWFucG93ZXJub3JkaWNzLmFwbGl0cmFrLmNvbQ
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Experis
37135
37135  1080 Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Specialpedagog/speciallärare till Kastanjeskolan

Kunskapsförvaltningen söker Specialpedagog/Speciallärare till Kastanjeskolan, Karlskrona  
 
Vi söker dig som vill jobba som lärare inom Sjukhusskolan, en särskild utbildningsform för elever som ges vård på sjukhus. Uppdraget är att ge eleverna särskild undervisning som så långt det är möjligt motsvarar undervisning i de obligatoriska skolformerna. Verksamheten omfattar grundskola, grundsärskola, gymnaiseskola och gymnasiesärskola.  
 
Nära samverkan sker med Barn- och ungdomspsykiatrins ledning och personal samt med elevens hemskola och vårdnadshavare. Tjänsten har sin grundplacering på Kastanjeskolan.  
 
Kvalifikationer
Du ska vara legitimerad lärare, gärna specialpedagog eller speciallärare, med verifierad erfarenhet av undervisning. Förutom din formella kompetens ska du vara en positiv förebild, ambitiös och flexibel i dina uppdrag samt kunna arbeta i ett självständigt uppdrag. 
 
Om anställningen  
Anställningen är ett vikariat perioden 180108 – 181231 med möjlighet till förlängning. Tjänsten kan komma att omvandlas till en tillsvidaretjänst.  
Anställningsform: Ferieanställning  
Sysselsättningsgrad: 80%  
 
Tillträde: 2018-01-08  
 
Kontaktpersoner  
Helen Allevang, 0455-30 52 38  
 
Fackliga företrädare  
Carina Svensson, 0455-30 48 69, Lärarförbundet  
Maria Valtonen, 0455-30 48 71, Lärarnas Riksförbund  
 
Ansökan  
Du är välkommen med Din ansökan senast den 3 december. OBS! Rekrytering kan ske löpande under ansökningstiden.  
 
Övrigt  
Karlskrona kommun använder kompetensbaserad rekrytering för att vara en arbetsgivare som är fri från diskriminering.  
Vi välkomnar sökanden oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
 
Vi har tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Publiceraddatum: 2017-11-16
Yrkesbenämning: Specialpedagog
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid. Anställningen är ett vikariat 2018 01 08 – 2018 12 31 med möjlighet till förlängning. Tjänsten kan komma att omvandlas till en tillsvidaretjänst.Individuell lönesättning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-12-03
Referens:
Webbplats: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=272&ProjectId=190414&DepartmentId=8866&MediaId=4&SkipAdvertisement=true
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Karlskrona kommun
Hamngatan 7 B
37183  Karlskrona Sverige
Hemsida: www.karlskrona.se/
  
Platsannons

Skolpsykolog till Stödteamet

Kunskapsförvaltningen söker en skolpsykolog till Stödteamet   
 
Stödteamet är verksamhetens centrala team som genom sina olika insatser bidrar till det förebyggande, hälsofrämjande och åtgärdande arbetet inom förskola och skola. Stödteamet utgörs av psykologer, pedagoger, logopeder och specialistsocionom som arbetar på uppdrag av barnomsorg, grund- och gymnasieskola samt särskolorna på grund- och gymnasienivå.  
 
Som psykolog i Stödteamet arbetar du med konsultation, handledning, kartläggning och utredning på organisations- grupp- och individnivå. Organisatoriskt är du en av fem psykologer med central placering samtidigt som du är nära knuten till ett skolområde. Stöd till fristående verksamheter ingår också i uppdraget. Arbetet sker både självständigt och i samverkan med andra teamprofessioner och övrig personal inom elevhälsan. Du har god möjlighet att planera och organisera ditt eget arbete utifrån kompetens och intresseområden. Du har också möjlighet att delta vid utvecklingsarbete samt vara en del av den årliga utbildningsplan som finns för Stödteamets olika professioner. Regelbunden handledning samt erbjudande om vidareutbildning/fortbildning ingår i uppdraget.  
 
Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad psykolog alternativt erbjuder vi PTP-tjänstgöring. Kunskap kring barn och ungdomar i behov av särskilt stöd och erfarenhet av utredning, konsultation och handledning är meriterande. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet, samarbetsförmåga och flexibilitet. Körkort krävs.  
 
Om anställningen   
Anställningen är ett vikariat perioden 180108 – 181231. Eventuellt kan tjänsten omvandlas till en tillsvidaretjänst 2019.  
Anställningsform: Semesteranställning  
Sysselsättningsgrad: 100%  
Tillträde: Januari 2018 eller enligt överenskommelse.  
 
Kontaktpersoner
Helen Allevang, Skolområdeschef, 0455-30 52 38
 
Fackliga företrädare                                                                                                      
Psykologförbundet 
 

Ansökan  
Du är välkommen med Din ansökan senast den 3 december. OBS! Rekrytering kan ske löpande under ansökningstiden.  
 
Övrigt  
Karlskrona kommun använder kompetensbaserad rekrytering för att vara en arbetsgivare som är fri från diskriminering.  
Vi välkomnar sökanden oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
 
Vi har tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Publiceraddatum: 2017-11-16
Yrkesbenämning: Skolpsykolog
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreHeltid. Anställningen är ett vikariat 180108–181231. Eventuellt kan tjänsten omvandlas till en tillsvidaretjänst 2019.Individuell lön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-12-03
Referens:
Webbplats: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=272&ProjectId=190413&DepartmentId=8866&MediaId=4&SkipAdvertisement=true
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Karlskrona kommun
Hamngatan 7 B
37183  Karlskrona Sverige
Hemsida: www.karlskrona.se/
  
Platsannons

Specialpedagog till Stödteamet

Kunskapsförvaltningen söker Specialpedagog till Stödteamet
 
Stödteamet är verksamhetens centrala team som genom sina olika insatser bidrar till det förebyggande, hälsofrämjande och åtgärdande arbetet inom förskola och skola. Stödteamet utgörs av psykologer, pedagoger, logopeder och specialistsocionom som arbetar på uppdrag av barnomsorg, grund- och gymnasieskola samt särskolorna på grund- och gymnasienivå.  
 
Som specialpedagog i Stödteamet arbetar du med pedagogiskt stöd samt är med och utvecklar specialpedagogiska insatser inom våra olika verksamheter. Uppdraget riktar sig mot grundskola och grundsärskola i kommunala och fristående grundskolor. Du kommer att arbeta i ett team bestående av specialpedagoger, psykologer, logopeder, skolbibliotekssamordnare, verksamhetschef EMI, skolläkare samt tillfälligt projektanställda medarbetare.  
 
Ditt huvuduppdrag är att i samverkan med övriga medarbetare i Stödteamet arbeta med konsultation, rådgivning och utredning avseende specialpedagogiska frågor. Du arbetar med pedagogisk handledning, håller ihop olika nätverk och fungerar som en kvalificerad samtalspartner till pedagogisk personal. Uppdraget som specialpedagog innebär också att du är uppdaterad på aktuell forskning och utifrån detta stödjer kommunens grundskolor på organisations- grupp- och individnivå. Du samverkar med övriga aktörer inom den egna verksamheten och skolornas elevhälsa men också med andra viktiga aktörer, som Specialpedagogiska skolmyndigheten m fl.  
 
Kvalifikationer  
Specialpedagog med grundskollärarexamen.
 
Vi söker dig som har god erfarenhet av pedagogisk handledning, kunskap om kartläggnings/utredningsfrågor och olika former av stödinsatser. Vidare ser vi gärna att du har erfarenhet av att leda och driva utvecklingsarbete och att du har lätt för att samarbeta och engagera andra.
 
Det är meriterande om du har fördjupade kunskaper inom läs- och skrivutveckling, bedömning och kartläggning inom matematik, inlärningsprocesser, tillgänglighetsfrågor, tidiga stödinsatser samt insatser i form av särskilt stöd i skolan. Att kommunicera väl i tal och skrift är en förutsättning för detta uppdrag. Som person är du positiv, strukturerad, flexibel och ansvarstagande. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet.  
 
Om anställningen

Tjänsten är ett vikariat vårterminen 2018. Eventuellt möjlighet till förlängning finns alt. omvandlas tjänsten till tillsvidare hösten 2018.
Semestertjänst, 100 %.
Tillträde i januari 2018.  
Arbetet kräver att du har körkort.  
 
Kontaktpersoner  
Helen Allevang, Skolområdeschef 0455-30 52 38  
 
Fackliga kontaktpersoner  
Carina Svensson, 0455-30 48 69, Lärarförbundet  
Maria Valtonen, 0455-30 48 71, Lärarnas riksförbund  
 

Ansökan  
Du är välkommen med Din ansökan senast den 3 december. OBS! Rekrytering kan ske löpande under ansökningstiden.  
 
Övrigt  
Karlskrona kommun använder kompetensbaserad rekrytering för att vara en arbetsgivare som är fri från diskriminering.  
Vi välkomnar sökanden oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.  
 
Vi har tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Publiceraddatum: 2017-11-16
Yrkesbenämning: Specialpedagog
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreHeltid. Vikariat vårterminen 2018 med möjlighet till förlängning.Individuell lön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-12-03
Referens:
Webbplats: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=272&ProjectId=190412&DepartmentId=8866&MediaId=4&SkipAdvertisement=true
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Karlskrona kommun
Hamngatan 7 B
37183  Karlskrona Sverige
Hemsida: www.karlskrona.se/
  
Platsannons

Specialpedagog/speciallärare till Sjukhusskolan

Kunskapsförvaltningen söker Specialpedagog alternativt Speciallärare till Sjukhusskolan, Karlskrona
 
Vi söker dig som vill jobba som lärare inom Sjukhusskolan, en särskild utbildningsform för elever som ges vård på sjukhus. Uppdraget är att ge eleverna särskild undervisning som så långt det är möjligt motsvarar undervisning i de obligatoriska skolformerna. Verksamheten omfattar grundskola, grundsärskola, gymnaiseskola och gymnasiesärskola.  
Nära samverkan sker med Barnklinikens ledning och personal samt med elevens hemskola och vårdnadshavare.  
 
Kvalifikationer
Du ska vara legitimerad lärare, gärna specialpedagog eller speciallärare, med verifierad erfarenhet av undervisning. Förutom din formella kompetens ska du vara en positiv förebild, ambitiös och flexibel i dina uppdrag samt kunna arbeta i ett självständigt uppdrag.
 
Om anställningen
Anställningen är ett vikariat perioden 180108 – 181231 med eventuellt möjlighet till förlängning. Tjänsten kan komma att omvandlas till en tillsvidaretjänst.  

Anställningsform: Ferieanställning  
Sysselsättningsgrad: 100%  
Tillträde: 2018-01-08  
 
Kontaktpersoner  
Helen Allevang, Skolområdeschef, 0455-30 52 38  
 
Fackliga företrädare:  
Carina Svensson, 0455-30 48 69, Lärarförbundet  
Maria Valtonen, 0455-30 48 71, Lärarnas Riksförbund  
 

Ansökan  
Du är välkommen med Din ansökan senast den 3 december. OBS! Rekrytering kan ske löpande under ansökningstiden.  
 
Övrigt  
Karlskrona kommun använder kompetensbaserad rekrytering för att vara en arbetsgivare som är fri från diskriminering.  
Vi välkomnar sökanden oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.  
 
Vi har tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Publiceraddatum: 2017-11-16
Yrkesbenämning: Specialpedagog
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreHeltid. Anställningen är ett vikariat 180108 – 181231 med eventuell förlängning. Tjänsten kan komma att omvandlas till en tillsvidaretjänst.Individuell lön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-12-03
Referens:
Webbplats: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=272&ProjectId=190411&DepartmentId=8866&MediaId=4&SkipAdvertisement=true
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Karlskrona kommun
Hamngatan 7 B
37183  Karlskrona Sverige
Hemsida: www.karlskrona.se/
  
Platsannons

Innesäljare till vårt härliga gäng

Som innesäljare hos Tellit kontaktar du företagare i Sverige via telefon och hjälper dem att se över deras nuvarande telefonilösning. Vi levererar offerter och gör därefter ett digitalt avtal.
Hos oss får du en gedigen utbildning i företagstelefoni och kommunikationslösningar.
Vi arbetar 08-17, måndag till fredag.

Idag är vi 12 st säljare och söker nu två nya kollegor

Följande egenskaper ser vi gärna att du har

* Är i starten av din karriär och vill lära dig hur försäljning fungerar eller ta nästa kliv i din utveckling
* Gillar att ta ansvar
* Vill vara en del av ett framgångsrikt team som har kul tillsammans
* Är social och tycker om att arbeta med människor
* Är tävlingsinriktad och gillar att vinna
* Är glad och positiv och ser möjligheter istället för problem
* Brinner för lösningar och verkligen sätter kunden först!

Tellit är en ny aktör på telefoni marknaden. Vi har vunnits i ett år och växer så det knakar.
Idag har vi kontor i Karlskrona och Stockholm och är strax över 20 anställda.

Vi är en B2B leverantör och vår vision är att vara den mest kundvänliga och moderna telefonileverantören på marknaden!
Publiceraddatum: 2017-11-16
Yrkesbenämning: Kundtjänstmedarbetare
Antal platser: 2
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-12-15
Referens: Innesälj
Webbplats:
Epostadress: info@tellit.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Tell IT To Mi AB
Norra Kungsgatan 14
37133  Karlskrona Sverige
Hemsida: http://www.tellit.se
  
Platsannons

Lärare år 1-3 på Karlskrona Montessori

Du blir en av lärarna i vårt härliga arbetslag Trinomen (år 2-3). Tjänsten innebär mentorskap och ämnesundervisning i år 2 tillsammans med en av dina lärarkollegor. De ämnen som ni tillsammans ansvarar för är Ma/Sv/Eng.
Montessoriutbildning är inget krav, det som är viktigt är att du är intresserad och öppen för vår pedagogik och vårt arbetssätt.

Du är utbildad lärare med lärarlegitimation för att undervisa i år 1-3.
Du är trygg i dig själv och i din ledarroll.
Du är flexibel och samverkansvillig för elevernas och verksamhetens bästa.
Du är redo för att arbeta på en arbetsplats där vi värnar om varandras välmående och utveckling.
Du delar vår värdegrund och vårt pedagogiska arbetssätt tilltalar dig.

I det natursköna Gullberna-området finns vår F-9-skola med Montessoripedagogik som bas. Vi har förstärkt timplan i engelska och idrott. Våra lokaler är fina och ändamålsenliga, och i våra ”restauranger” serverar kocken tilltalande och nylagad mat. Redan i tidig ålder tränar eleverna sig att ta ansvar över sitt skolarbete. På detta sätt utvecklar de sin empati för allas lika värde och allas olikheter. Den stora mängden konkret materiel i de yngre åldrarna samt de varierade undervisningsformerna förstärker barnens inlärning. Vi arbetar alltid för att vara en arbetsplats där alla mår bra - såväl vuxna som barn.
Publiceraddatum: 2017-11-16
Yrkesbenämning: Lärare i grundskolan, årskurs 1-3
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareDeltidTjänsten gäller from vt-18 eller enligt överenskommelse. 60%-80%
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-12-08
Referens:
Webbplats:
Epostadress: malin@karlskronamontessori.se
Övrigt: Anställningsprocessen startar direkt så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Arbetsplats: 
Adress: KARLSKRONA MONTESSORIFRISKOLA AB
Aklejavägen 4
37154  KARLSKRONA Sverige
Hemsida: http://www.karlskronamontessori.se
  
Platsannons

Network Security Developer/Specialist for IT Security Product Company

If you want to work for one of the most respected IT security companies in Europe, this can be your next challenge. Our customer is developing state of the art software used by thousands of well-known companies and public organizations to enforce their internal and external network security.

We are now looking for driven individuals that will join their vulnerability research team. In this role, you will research methods that cyber criminals are using to compromise networks. Your responsibility is to develop scripts that automate the detection of these vulnerabilities. The scripts can be targeting either web interfaces or network infrastructures and are written in a scripting language.

There can also be possibilities to work in more traditional penetration testing projects. In either way, you will be working closely together with the development team and other IT security experts to ensure the delivery of a superior service. You have a true interest in IT security, development and networking. As a person you are analytic and thorough.


We believe that you have the following qualifications:
- Relevant working experience in development, networking or IT security
- Good knowledge of scripting in Python, BASH or other scripting languages
- Good knowledge of networking protocols such as SSH, HTTP, etc
- Previous experience as penetration tester is an advantage
- University level studies in computer science or similar
- Good English skills verbally and in writing


About Jobshark
Jobshark is offering recruiting services for the IT sector. Our customers include Footway, Bahnhof, Knightec, Sigma Technology, Cygni, Barium, bygghemma.se, Filimundus, TrueSec, Antura, Outnorth, Greatdays, Saldab, Challengermode, Zmarta, Watty, Starweb, Dorunner, Phonera, Alten, Goo Technologies, System Verification, Nyheter24, Vendemore, Trustly, Softronic and ESRI. Jobshark is headquartered in Sweden and is part of a company group with about 50 employees.
Publiceraddatum: 2017-11-16
Yrkesbenämning: Systemutvecklare/Programmerare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-12-16
Referens:
Webbplats: https://www.jobshark.se/public/jobs/view/368?src=ABF
Epostadress:
Övrigt: You find more information about the job and apply through our job portal (not via e-mail): https://www.jobshark.se/public/jobs/view/368?src=ABF All applications are treated strictly confidential. Applications will be handled as they are received.
Arbetsplats: 
Adress: Jobshark AB
Vasagatan 36
11120  Stockholm Sverige
Hemsida: http://www.jobshark.se
  
Platsannons

Java-utvecklare till välkänd IT-säkerhetslösning

På uppdrag av vår kund söker vi nu efter Java-utvecklare, som kommer att ansvara för en av Sveriges kändaste IT-säkerhetslösningar för autentisering.

Som utvecklare kommer du ingå i deras utvecklingsteam, en unik samling av IT-experter som genom sin starka passion och kompetens påverkar utvecklingen inom IT-säkerhet både i Sverige och internationellt. Tillsammans utvecklar vi system med extremt höga säkerhets-, prestanda- och tillgänglighetskrav åt myndigheter, organisationer och ledande företag över hela världen.

OBS! Våra krav för anställning är mycket höga. Vi söker dig som tillhör marknadens främsta inom ditt kompetensområde, och hela tiden strävar efter att lära dig ännu mer.

Vår unika företagskultur bygger på att bolaget finns till för oss anställda. Det skapar obegränsade utvecklingsmöjligheter för dig och all möjlighet att påverka vår verksamhets fortsatta utveckling.


Profilen vi söker:
- Mångårig erfarenhet som utvecklare i Java EE, Spring eller motsvarande
- Stort intresse för kvalitet, prestanda- och tillgänglighetskrav
- Stort intresse för IT-säkerhet (och vill lära sig ännu mer)
- Arbetat med Scrum, Kanban eller motsvarande
- Universitetsexamen, högskoleutbildning inom datateknik, datavetenskap eller motsvarande
- Laglydig och ostraffad, vi arbetar med SUA-klassade uppdrag och utför regelbundna kontroller av vår personal
- Du behärskar engelska och svenska väl i tal och skrift

Meriterande:
- Tillämpningar inom krypto/säkerhet
- Microservices-arkitektur
- Storskaliga distribuerade system
- JBoss
- Spring boot
- Docker

Om Jobshark
Jobshark erbjuder rekryteringstjänster inom IT. Vi hjälper de mest spännande arbetsgivarna med att hitta de bästa IT-specialisterna. Bland våra kunder ingår Footway, Bahnhof, Zmarta, Watty, Starweb, Dorunner, Phonera, Alten, Goo Technologies, Cybercom, System Verification, City Network, Nyheter24, Vendemore, Trustly och Softronic. Jobshark ingår i en företagsgrupp med ca 50 anställda.
Publiceraddatum: 2017-11-16
Yrkesbenämning: Systemutvecklare/Programmerare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-12-16
Referens:
Webbplats: http://www.jobshark.se/public/jobs/view/348?src=ABF
Epostadress:
Övrigt: Du hittar mer information om tjänsten och ansöker via vår jobbportal (ej via e-mail): http://www.jobshark.se/public/jobs/view/348?src=ABF Alla ansökningar hanteras självfallet strikt konfidentiellt. Inkomna ansökningar hanteras löpande.
Arbetsplats: 
Adress: Jobshark AB
Östra Vittusgatan 36
37133  Karlskrona Sverige
Hemsida: http://www.jobshark.se
  
Platsannons

Cirkelledare i franska - Karlskrona

Folkuniversitetet i Karlskrona söker cirkelledare i franska!Brinner du för ditt språk, ditt land och dess kultur?   
Är du nyfiken på andra människor, modig att ta steget att lära ut, engagerad i det du gör?   
Då är du välkommen att jobba hos oss!   
 
Folkuniversitetet är ett studieförbund med en verksamhet omfattande folkbildning och vuxenutbildning, skolor samt uppdragsutbildning för företag, organisationer och myndigheter. Vi är en idéburen organisation, fristående från politiska, religiösa, kommersiella och fackliga intressen. Folkuniversitetet i Karlskrona tillhör Region syd, Distrikt Öst som förutom Karlskrona även inkluderar Folkuniversitetet i Växjö, Kristianstad och Kalmar.     
 
Folkuniversitetet präglas av idén om att ge människor förutsättningar för ett rikare liv genom kunskap och skapande. Nu söker vi dig som brinner lika mycket som vi för denna uppgift, och som med nyfikenhet, mod och engagemang tar dig an uppgiften som cirkelledare i franska.     
 
Arbetsuppgifter      Undervisning, förberedelse, planering och efterarbete. Delta i utvecklingsarbete enligt överenskommelse.      Kvalitetsarbete genom att ta del av förväntningar inför kursen och utvärderingar efter kursens slut.      Deltagarkontakter mellan lektionerna relaterade till kursinnehåll, t.ex. förberedelser eller läxor.     
Din kompetens och bakgrund  
Det krävs att du har franska som modersmål och vi ser gärna att du har relevant akademisk examen inom språket. Du behöver även ha sakkunskap/arbetslivserfarenhet inom ämnet. Arbetet kräver även goda kunskaper i svenska.  
Vi söker dig som har pedagogisk förståelse eller pedagogisk erfarenhet samt du bör ha erfarenhet av och ett aktivt intresse för vuxenpedagogik. Du ska även ha grundläggande IT-kunskaper.  
 
Som pedagog hos Folkuniversitetet förväntas du ha förmågan att individanpassa undervisningen och locka fram varje individs potential. Vi ser gärna att du har viljan och förmågan att arbeta självständigt såväl som i grupp samt en god social förmåga. Vi ser gärna att du tar initiativ och ställer dig positiv till förändring och utveckling. Vi förutsätter också att du delar vår syn på människors lika värde och rätt till kunskap.  
 
Anställningsform 
Objektsanställning deltid. (kvällstid, några timmar i veckan från vårterminen 2018)   
Lön: Enligt avtal.   
 
Ansökan: Ansökningar tas endast emot via vårt e-rekryteringsverktyg.   
 
För mer information och frågor Donatella Prete,  044-20 76 44, donatella.prete@folkuniversitetet.se  
 
Välkommen med din ansökan!
Publiceraddatum: 2017-11-15
Yrkesbenämning: Cirkelledare/Studiecirkelledare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
11 dagar - 3 månaderDeltidKvällstid ObjektanställningEnligt kollektivavtal
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-11-30
Referens: cirkelledare franska
Webbplats: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=223&ProjectId=189078&DepartmentId=5209&MediaId=4&SkipAdvertisement=true
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Folkuniversitetet
Ronnebygatan 42
37133  Karlskrona Sverige
Hemsida: http://folkuniversitetet.se/
  
Platsannons

Undersköterskor till Nattpatrullen

Äldreförvaltningen, Karlskrona kommun
 
 
söker  
 
Undersköterskor till Nattpatrullen
 

Nattpatrullen är en del av hemtjänsten i Karlskrona kommun och består av flera patruller som sträcker över hela kommunen. Vårt uppdrag svarar mot behov inom äldreomsorg (SOL), funktionsstöd (LSS) samt hälso- och sjukvård (HSL). Vi utför cirka 200 planerade insatser varje natt och svarar mot samtliga trygghetslarm i kommunen. Vi söker nu undersköterskor med det lilla extra som krävs i ett spännande och utmanande uppdrag.  
 
I ur och skur, snöstorm och ishalka, bandvagn och fyrhjulsdrift, från stad till landsbygd, gör vi varje natt  vad som krävs för att våra medborgare ska känna sig trygga i sina hem. Vill du vara del av ett "ostoppbart" arbetslag som sätter kunden i fokus, sök nu!

 
Om uppdraget  
Vårt arbete på Äldreförvaltningen utgår från den enskilde kunden och hens möjlighet till delaktighet i sin personliga omvårdnad och sitt sociala innehåll. Som undersköterska kommer du att arbeta med grundläggande vård och omsorg utifrån ett rehabiliterande synsätt, med tonvikt på värdighet och välbefinnande för den enskilde. Du ska tillvarata och stimulera den enskildes resurser och utföra sjukvårdande uppgifter efter delegering av sjuksköterska.  
  Kvalifikationer

Utbildad undersköterska. Erfarenhet av arbete inom vård och omsorg är meriterande.  
Du ska ha körkort och god körvana. Du har bra datorvana samt goda kunskaper i svenska språket.  
 
Du ska ha förmåga att med engagemang utföra kundens beviljade insatser utifrån ett salutogent förhållningssätt. Uppdraget kräver att du är initiativrik och lyhörd inför kundens önskemål, är pålitlig och har en naturlig respekt för den personliga integriteten. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.  

Du ska kunna bidra till ett positivt arbetsklimat, vara förändringsbenägen, flexibel och ha ett gott bemötande, såväl mot kunder som mot arbetskamrater och mot andra professioner. Det är av stor vikt att du på ett självständigt sätt kan planera, organisera och utföra arbetet samtidigt som du ska kunna arbeta teambaserat. I stor utsträckning kommer du arbeta självständigt och med stort eget ansvar. Det är därför viktigt att du är trygg i din yrkesroll. Du har stöd och hjälp från dina kollegor och sjuksköterskor. Att arbeta i nattpatrullen medför stor variation och många utmaningar vilket kräver att du är handlingskraftig, lösningsfokuserad och fantasifull.
 
Om anställningen 

Tillsvidare med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.  
Vikariat med eventuell möjlighet till tillsvidareanställning.
 
Äldreförvaltningen arbetar med hållbart arbetsliv och därför är den schemalagda arbetstiden under natt 80%. Önskar du arbeta heltid finns möjlighet att utöka arbetstiden med i första hand kvällspass.
  Kontaktpersoner
Områdeschef  Henrik Johansson, områdeschef, 0455-30 4255

Fackliga företrädare
Kommunal, 0455-30 48 80  

ÖVRIGT
Karlskrona kommun använder kompetensbaserad rekrytering för att vara en arbetsgivare som är fri från diskriminering.
Vi välkomnar sökanden oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
Vi har tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Ansökan
Sista ansökningsdag är den 3 december 2017
Vi använder oss av löpande intervjuer och rekrytering.
Tjänsten söks via Karlskrona kommuns e-rekryteringssystem, se länk nedan.
Publiceraddatum: 2017-11-15
Yrkesbenämning: Undersköterska, hemtjänst och äldreboende
Antal platser: 2
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid. ..
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-12-03
Referens:
Webbplats: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=272&ProjectId=190399&DepartmentId=8876&MediaId=4&SkipAdvertisement=true
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Karlskrona kommun
Hamngatan 7 B
37183  Karlskrona Sverige
Hemsida: www.karlskrona.se/
  
Platsannons

Fritidspedagog/lärare mot fritidshem till Rödebyskolans fritidshem

Fritidspedagog/Lärare mot fritidshem till Rödebyskolans fritidshem, Västra skolområdet
 

11 000 barn och ungdomar, 85 förskolor, grundskolor och gymnasieskolor och cirka 2 300 medarbetare. Tillsammans skapar vi framtidens Karlskrona. Vill du vara en del av det arbetet? Sök ditt nya jobb hos oss! 
 
Mer information på www.karlskrona.se/jobbaiskolan
 

Rödebyskolan är en F-9-skola med ca 700 elever och med sex fritidshemsavdelningar. Skolan ligger centralt i Rödeby som är ett väl fungerande samhälle med stor fin idrottshall, simhall inne och ett utebad. Här finns även löparspår i en fantastisk natur. Rödeby ligger en och en halv mil norr om Karlskrona. Vårt mål på Rödebyskolan skola/fritidshem är att skapa trygga, harmoniska och utåtriktade elever med goda kunskaper och att varje dag ger arbetsglädje och utmaningar till både elever och personal.  
 
Nu söker vi en fritidspedagog som tillsammans med övriga pedagoger och rektor ansvarar för verksamheten på fritidshemmet. Du kommer att ingå i ett arbetslag som tillsammans har ett fokus på utveckling av fritidsverksamheten på skolan och samverkan i förskoleklass och skola. Vi erbjuder dig en dynamisk och utvecklande miljö både ute och inne.  
 
Kvalifikationer

Utbildning lärare i fritidshem alternativt fritidspedagogutbildning. Bifoga gärna intyg vid ansökan.    
Vi har höga krav på bland annat ett gott bemötande, ett gott samarbete och en närhet till alla verksamheter samt tankar om en helhetssyn på barnen. Stor vikt kommer att läggas vid Din personliga lämplighet.   

Om anställningen 

Tillsvidareanställning, 100 % med tillträde 8 januari 2018. Provanställning kan bli aktuellt.  
Registerkontroll kommer att föregå beslut om anställning.   

Kontaktpersoner

Ann Georgsson, biträdande rektor för fritidshemmen tel. 0455- 30 38 77  
Ann-Louise Strömberg, biträdande rektor F-6 tel. 0455-30 38 84   

Fackliga företrädare

Carina Svensson, Lärarförbundet 0455-30 48 69 
Ansökan
Sista ansökningsdag är den 30 november 2017. OBS, rekrytering sker löpande under ansökningstiden.
Tjänsten söks via Karlskrona kommuns e-rekryteringssystem, se länk nedan.
 

Karlskrona kommun använder kompetensbaserad rekrytering för att vara en arbetsgivare som är fri från diskriminering.  
 
Vi välkomnar sökanden oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. 
 
Vi har tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Publiceraddatum: 2017-11-15
Yrkesbenämning: Lärare i fritidshem/Fritidspedagog
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidDagtid TillsvidareIndividuell lönesättning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-11-30
Referens:
Webbplats: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=272&ProjectId=190410&DepartmentId=8866&MediaId=4&SkipAdvertisement=true
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Karlskrona kommun
Hamngatan 7 B
37183  Karlskrona Sverige
Hemsida: www.karlskrona.se/
  
Platsannons

Personlig assistent sökes till ung man i Karlskrona!

Assistans för dig är landets största familjeföretag för människor som behöver personlig assistans. Vår ambition är att erbjuda våra kunder den absolut bästa personliga assistansen! Det bygger på ett stort engagemang hos våra medarbetare, att vi är lyhörda för våra kunders behov och alltid ger ett personligt bemötande. Det bygger också på en bred kunskap inom relevant lagstiftning, ekonomi och sociala frågor. Det är så vi vill bygga ett tryggt och hållbart företag - och hjälpa våra kunder med precis den assistans de behöver. Vill du också göra skillnad?

Assistans för dig söker just nu assistent till en man i 25-års åldern som har en CP-skada, grav synnedsättning och epilepsi. Tjänsten är på ca 60% och passen är förlagda dygnet runt med jour på natten.

Mannen tycker om att bada, gå på promenader, vara på daglig verksamhet och lyssnar gärna på musik. Som assistent hjälper du honom bland annat med förflyttningar, personlig hygien, vanligt förekommande hushållssysslor samt att komma iväg på aktiviteter.

Vi söker dig som är flexibel, pedagogisk, är trygg och ansvarsfull och som tycker om att jobba med människor. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Urval sker löpande och tillsättning sker enligt överenskommelse. Skicka in ansökan med CV och personligt brev där du beskriver vem du är och varför just du hade passat till tjänsten.

Varmt välkommen med din ansökan!
Publiceraddatum: 2017-11-15
Yrkesbenämning: Personlig assistent
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreDeltidDeltid 60-65% Tidsbegränsad, Så länge assistansuppdraget vararMånatlig löneutbetalning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-12-15
Referens:
Webbplats: https://intranet.assistansfordig.se/recruitment/apply/744/?source=2
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Assistans för dig i Sverige AB
Fabriksgatan 3 A
22236  Lund Sverige
Hemsida: afd.se
  
Platsannons

Förvaltningsassistent med uthyraransvar - Karlskrona

Som förvaltningsassistent med uthyrningsansvar är det dittansvar att uthyrningsprocessen fungerar effektivt.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

- Ansvara för uthyrningsprocessen av lediga bostäder – alltifrån införsäljning, objektannonsering till kontraktskrivning
- Kundtjänst i Bo-butiken och via telefon

- Kontakt med befintliga hyresgäster och leverantörer

- Förvaltningsadministration

- Ansvara för att ta emot felanmälan och registrera som arbetsorder i systemet

- Ta emot och hantera synpunkter från hyresgäster

- Kontering av leverantörsfakturor

- Ansvarar för merförsäljning

- Boka olika möten och lägenhetsbesiktningar

- Ansvara för in och utlämning av samtliga nycklar/passagebrickor samt upprätthålla nyckelregister.

- Bistå teknisk förvaltare och/eller områdeschef med administrativa uppgifter.

- Tillsammans med övriga i teamet bidra till att utveckla bostadsområdet på flera nivåer

- Representera Victoria Park lokalt och Victoria Park-modellen där vårt arbete med rullande ROT och social hållbarhet är en viktig komponent i arbetet.


Du drivs av att skapa resultat, ta ansvar och du måste ha en god kommunikativ förmåga i både tal och skrift. Strukturerad och ordningsam är också viktiga egenskaper eftersom det handlar om att få juridiska dokument på plats och hålla ordning på olika objekt i system och nyckelhantering.


Din bakgrund
Viktigt är att du har erfarenhet av att aktivt arbeta med att hitta och bearbeta kunder för att nå resultat. Du får gärna ha en bakgrund där du arbetat med uthyrning eller försäljning av bostäder och lokaler. Din utbildningsbakgrund kan vara Gymnasieutbildning gärna med inriktning fastighetsförvaltning eller KY utbildning eller t.ex. säljutbildning, fastighetsmäklare, eller motsvarande. Du behärskar givetvis Officepaketet, och är van vid olika system. Du har körkort och tillgång till egen bil.


Vi erbjuder dig
Victoria Park är ett bolag med korta beslutsvägar där frihet under ansvar gäller. Du kommer att få en självständig roll där du kan bidra med din kompetens och ambition till bolaget. Vi kommer utmana och stötta dig i din utveckling. Vi är ett ungt bolag med stora tillväxtplaner, vi utvecklas dagligen som individer och som bolag.


Ansökan
Välkommen med din ansökan (personligt brev och CV) redan idag.


Urval och intervjuer sker löpande under processen så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag som är den 15 december.

Har du frågor kring tjänsten kontaktar du Områdeschef Elna Omanovic på 0455-68 63 28.


OBS: Samtal från Rekryterings- annonseringsföretag och liknande undanbedes vänligen men bestämt!
Publiceraddatum: 2017-11-15
Yrkesbenämning: Uthyrare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid Heltid Anställningstid enligt överenskommelse Lön enligt överenskommelse
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2018-05-04
Referens:
Webbplats: https://jobb.victoriapark.se/jobs/63426-forvaltningsassistent-med-uthyraransvar-karlskrona?promotion=23773-arbetsformedlingen
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Victoria Park
Drottninggatan 16
37133  Karlskrona Sverige
Hemsida: http://victoriapark.se/
  
Platsannons

Stf Enhetschef till Genomförandeenhet Syd

Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, är det strategiska ledningsförbandet och utgör fundamentet för Försvarsmaktens ledningsförmåga. Vi är ett insatsförband som bland annat:
• Leder, prioriterar, underhåller och förvaltar FM Strategiska nät, inbegripande bland annat FM sensor-nät och FM larmfunktion. Vi verkar i fred, kris och krig och är ständigt insatta.
• Vi verkar 24/7/365 varhelst FM har behov nationellt eller internationellt.
• Vi ansvarar för att ansluta lägre förband i det strategiska nätet för att möjliggöra ledning.

Genomförande Enhet Syd bedriver inom ramen för FMTIS verksamhet installation, underhåll och utbyggnad av försvarsmaktens ledningssystem.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Företräda, leda och utveckla personal och verksamhet inom egen enhet
• Medverka för genomförande, kvalitetssäkring, uppföljning och redovisning av produktion inom eget ansvarsområde
• Medverka för enhetens ekonomiska resultat samt erforderliga dialoger, samverkan, uppföljning och redovisning inom givna ramar
• Medverka för arbetsmiljö, yttre miljö och säkerhetsfrågor avseende egna enheten
• Medverka för att VHL-systemet är implementerat i verksamheten
• Medverka vid enhetens budget-, uppföljnings- och prognosarbete
• Medverka vid enhetens utvecklings- planerings- och kvalitetsarbete
• Utarbeta underlag för uppföljning, analys och rapporter avseende produktion
• Utarbeta, handha och förvara H och KH-handlingar
• Samverka med hänvisade förband, kunder samt myndigeter inom totalförsvaret

Bredduppgifter
• Beredd att överta enhetschefs uppgifter
• Genomföra/medverka i utredningar och projekt
• Medverka vid centralt genomförda dialoger/samverkan med kunder/uppdragsgivare
• Svara för åtgärder enligt särskild delegering

Kvalifikationer
• Officer OF3
• Erfarenhet av personalansvar och arbetsledning
• Körkort *B***

Meriterande
• Erfarenhet av och kännedom om Försvarsmaktens ledningssystem
• IT/tele/teknisk inriktning

Personliga egenskaper
Som person är du öppen och social men kan även agera självständigt. Du har en god samarbetsförmåga och är van vid att ta stort personligt ansvar. Du är serviceinriktad, stresstålig och har god analytisk förmåga. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrigt
Tillträde: 2018-04-01 eller snarast enligt överenskommelse
Placeringsort: Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband med placering i Karlskrona, resor förekommer till andra orter i landet
Anställningen är en tillsvidareanställning
I ansökan ska löneanspråk framgå

Upplysningar
För upplysningar om befattningen är du välkommen att kontakta Enhetschef för GE Syd: Ola Selvin 0703207515

Fackliga företrädare
SACO Mika Laitanen
OFR/S Clarence Arnstedt
OFR/O Håkan Larsson
SEKO Hans Monthan
Samtliga nås genom växeln: 019-39 35 00

Sista ansökningsdag
2017-12-31


--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband (FMTIS) har ett samlat ansvar för drift, underhåll och förvaltning av alla ledningsstödsystem i Försvarsmakten. FMTIS verkar kontinuerligt i fred, kris och krig vilket innebär att förbandet är ständigt insatt såväl nationellt som internationellt. Förbandet har mer än 1400 medarbetare spridda på drygt 30 orter i landet.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Publiceraddatum: 2017-11-15
Yrkesbenämning: Officer
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid Heltid/ Ej specificeratIndividuell
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-12-31
Referens:
Webbplats: http://web103.reachmee.com/ext/I005/333/main?site=2&validator=a75fbd88f1b2a3a49de2af9c8b7bc228&lang=SE&rmpage=job&rmjob=14491
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Försvarsmakten
Försvarsmakten
10786  Stockholm Sverige
Hemsida: http://www.forsvarsmakten.se/sv/
  
Platsannons

Fastighetstekniker Karlskrona

I rollen som fastighetstekniker kommer du vara en del i ett team som arbetar med reparationer och felavhjälpande underhåll, tillsyn av fastigheterna samt generell tillsyn av fastigheterna. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat.


- Utföra reparationer och underhållsåtgärder

- Åtgärda felanmälningar från hyresgäster

- Arbeta med planerat underhåll och proaktiva åtgärder

- Systematisk brandskyddsarbete mm.Rollen är social och serviceinriktad, du skall kunna planera ditt arbete och upprätthålla goda kontakter med hyresgäster, leverantörer och underentreprenörer.


Din profil


Vi söker dig med erfarenhet av att ha arbetat som fastighetstekniker eller reparatör inom fastigheter och har bred praktisk kompetens av förekomande reparationer.
Du är generellt tekniskt intresserad och en duktig problemlösare eftersom du kommer ställas inför olika uppgifter att lösa varje dag. Vi ser gärna att du har en utbildning med inriktning fastighetstekniker eller motsvarande. Körkort för bil är ett krav.


Personliga egenskaper


Vi söker efter dig som är en initiativtagande och lösningsorienterad lagspelare. Det är viktigt att du gillar att ha kontakt med människor, är serviceinriktad och har ett bra bemötande. Du tycker om att skapa trivsel och skapa förtroende i kontakten med de boende. Du trivs med eget ansvar och gillar att engagera dig och vill vara med och utveckla bostadsområde på flera nivåer.

Välkommen med din ansökan redan idag via vår karriärsida:

Urvalet sker löpande så tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag som är den 1 december.


Har du frågor kring tjänsten kontaktar du Områdeschef Elna Omanovic på 0455-68 63 28.
Publiceraddatum: 2017-11-15
Yrkesbenämning: Fastighetsskötare/Fastighetsarbetare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid Heltid Anställningstid enligt överenskommelse Lön enligt överenskommelse
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2018-05-04
Referens:
Webbplats: https://jobb.victoriapark.se/jobs/63366-fastighetstekniker-karlskrona?promotion=23745-arbetsformedlingen
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Victoria Park
Drottninggatan 16
37133  Karlskrona Sverige
Hemsida: http://victoriapark.se/
  
Platsannons

Vill du ta nästa steg i din karriär?

Är du en person som drivs av att prestera bäst och har ett brinannade intresse för försäljning? Har du förmågan att få andra prestera på toppen av sin förmåga?  Då söker vi dig till rollen som Säljchef i Karlskrona!
 


Med stort engagemang och närvaro förväntas du som säljchef bygga upp ett team och forma dem till drivna säljare i världsklass. Vi sitter inte med armarna i kors och väntar på att kunderna ska ringa oss, vi jobbar genom uppsökande verksamhet. Du genomför dagligen teammöten för att skapa de bästa förutsättningarna för dina säljare. För att nå resultat och mål behöver du ligga nära och finnas tillgänglig ute på fält. Säljchefen har budget- och resultatansvar för distriktet och rapporterar till regional försäljningschef.  
 
För att trivas och bidra i denna utmanande tjänst behöver du vara väldigt driven. Du har troligtvis arbetat med uppsökande försäljning och förstår utmaningarna och möjligheterna med denna typ av verksamhet. Du ger dig inte i första (eller andra) taget. Du vill att ditt team ska stå överst på resultatlistorna och förstår att vägen dit handlar om att coacha, utveckla och kravställa säljarna. Eftersom vi jobbar inom säkerhetsbranschen har vi krav på att du är prickfri i polisens belastningsregister. Du behöver också tala flytande svenska och ha B-körkort. 
 
Vad kan vi erbjuda?  
Du påverkar din egen lön   Du har möjligheter att utvecklas och klättra inom företaget   Du får utbildning i Sector Sales Management Program   Du har ansvar för ett lokalt säljkontor   Du kommer till ett företag som satsar på sin personal   Hög nivå av arbetsglädje och positiv kultur  

 
Vi håller intervjuer löpande och vill anställa rätt person snarast. 

Har du frågor eller funderingar är du mer än välkommen att kontakta ansvarig rekryterare.
 
Rekryteringsansvarig  
Ida Larsson   
0733-757149   
ida.larsson@sectoralarm.se
Publiceraddatum: 2017-11-15
Yrkesbenämning: Säljledare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid TillsvidareFast lön + rörlig lön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-11-27
Referens:
Webbplats: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=1002&ProjectId=68867&DepartmentId=8590&MediaId=4&SkipAdvertisement=true
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Sector Alarm AB
Box 274
40124  Karlskrona Sverige
Hemsida: http://www.sectoralarm.se/
  

Platsannons

Extrajobba med läxhjälp, engelska åk 5, Karlskrona

Eleven du ska hjälpa:
Årskurs: År 5 grundskolan
Ämne: Engelska
Antal tillfällen per vecka: 1
Antal minuter per tillfälle: 90
Önskat startdatum för undervisningen: Omgående
OBS. Ange referens: RN26602
Undervisningen sker hemma hos familjen.

Jobbar du hos oss har du möjlighet att söka fler uppdrag senare, detta kommer bli din första elev. Om du inte kan hjälpa just denna elev så kan du även söka en generell tjänst på vår hemsida. Ansökningsdag: familjen vill ha hjälp omgående så sök redan idag! ANSÖK NU DIREKT - ANSÖKAN TAR MINDRE ÄN 2 MINUTER OCH DU FÅR SVAR INOM 2 ARBETSDAGAR http://smartstudies.se/extrajobb-student/
Läs mer om oss på: https://smartstudies.se

Vi kontaktar dig därefter inom kort och bestämmer en tid som passar dig för din personliga intervju.


Krav för att söka på denna annons är att du har ett slutgiltigt/nuvarande gymnasiebetyg på minst 16.0 (utan meritpoäng) samt ska kunna undervisa i ämnena som efterfrågas.

Vi söker dig som
- Är positiv och engagerande
- Har goda ämneskunskaper
- Kan arbeta minst 4 timmar i veckan
- Går minst i årskurs 3 på gymnasiet
- Kommunicerar effektivt på svenska i tal och skrift


SmartStudies mål är att öka motivationen, stärka studietekniken och att höja betygen – för att skapa glädje, trygghet och valfrihet för våra elever. Vi är ett svenskt företag utan riskkapital, och vi älskar det vi gör.
Publiceraddatum: 2017-11-15
Yrkesbenämning: Studieledare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
Tjänsten är en tillsvidareanställning.Du tjänar mellan 110 och 150 kr i timmen (inklusive semesterersättning) och jobbar minst 120 minuter åt gången. Lönen varierar beroende på avståndet till din elev.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-12-03
Referens: RN26602
Webbplats: http://smartstudies.se/extrajobb-student/
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: SmartStudies
Bangatan 1
22221  Lund Sverige
Hemsida: http://www.smartstudies.se
  
Platsannons

Förskollärare till Jämjö förskolor

Förskollärare till Jämjö förskolor   
 
11 000 barn och ungdomar, 85 förskolor, grundskolor och gymnasieskolor och cirka 2 300 medarbetare. Tillsammans skapar vi framtidens Karlskrona. Vill du vara en del av det arbetet? Sök ditt nya jobb hos oss. 
 
Mer information på www.karlskrona.se/jobbaiskolan 
 
Vi söker nu två förskollärare till Jämjö förskolor som ser på barnen som kompetenta individer som är nyfikna på sin omvärld och vill växa, lära och veta mera. I det pedagogiska arbetet utgår du från barnens egna förutsättningar. Du är van vid att arbeta temainriktat där man utgår från barnens intressen. Du använder dig av pedagogisk dokumentation som ett värdefullt arbetsverktyg. Du ingår i ett team som består av 12 avdelningar fördelat på fyra enheter alla med en underbar natur in på knutarna som är en del av vår verksamhet!   
 
Kvalifikationer   
Krav är att du är legitimerad förskollärare. Du arbetar medvetet utifrån läroplanen och skollagen. Du är positiv samt delaktig i att driva verksamheternas pedagogiska utveckling och förskolans arbetssätt framåt.
 
Stor vikt kommer att läggas vid Din personliga lämplighet. 
 
Om anställningen   
Anställningsform: Tillsvidareanställning   
Sysselsättningsgrad: 100 %   
Tillträde till tjänst: Omgående, enligt överenskommelse 
 
Registerkontroll kommer att föregå beslut om anställning. Provanställning kan komma att bli aktuellt. 
 
Kontaktpersoner  
Elisabeth Johansson, förskolechef, 0455-30 40 10   
Victoria Öman, bit. förskolechef, 0455-30 42 05 
 
Fackliga företrädare   
Carina Svensson, Lärarförbundet, tel: 0455-30 48 69   
 
Övrigt  
Ansökan görs via länken nedan senast 2017-12-01. OBS! Rekrytering kan ske löpande under ansökningstiden.  
 
Karlskrona kommun använder kompetensbaserad rekrytering för att vara en arbetsgivare som är fri från diskriminering. Vi välkomnar sökanden oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.   
 
Vi har tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Publiceraddatum: 2017-11-14
Yrkesbenämning: Lärare i förskola/Förskollärare
Antal platser: 2
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidDagtid TillsvidareIndividuell lön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-12-01
Referens:
Webbplats: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=272&ProjectId=190408&DepartmentId=8866&MediaId=4&SkipAdvertisement=true
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Karlskrona kommun
Hamngatan 7 B
37183  Karlskrona Sverige
Hemsida: www.karlskrona.se/
  
Platsannons

Utåtriktad studie- och yrkesvägledare

Om företaget
Det går bra för oss! Därför utökar vi nu vår personal med en studie- och yrkesvägledare. Vi söker dig som har ett starkt engagemang och vill arbeta med människor i förändring.

Är du vår nya studie-och yrkesvägledare?


Arbetsuppgifter
Lernia Utbildning söker en studie- och yrkesvägledare till våra uppdrag inom Stöd och matchning.

Hos oss kommer du vara en viktig del i att matcha och vägleda vuxna till arbete eller högre utbildning. Vi skapar förutsättningar för nyanlända och långtidsarbetslösa att börja arbeta och på så sätt bidra till samhället.

Du kommer arbeta tvärfunktionellt tillsammans med kollegor från andra delar av Lernia inom både utbildning och bemanning för att på bästa sätt vägleda till rätt jobb för varje deltagare, varför det är viktigt att du tar egna initiativ och arbetar proaktivt.

Våra elever efterfrågar både kvalitativ och effektiv undervisning som leder till god kompetens.
Detta kan exempelvis åstadkommas genom att ge individen möjlighet att förbättra sig i kärnämnen, lära sig studieteknik och/eller erhålla individuell studie- och yrkesvägledning för att få möjligheter till förberedelse till studier eller arbete.
Du kommer ha individuella samtal men även gruppvägledning förekommer.Formell kompetens
Vi söker dig som har en studie- och yrkesvägledarexamen.
Erfarenhet från stöd och matning samt matchningssamtal är starkt meriterande.

Vi söker dig som gärna reser i arbetet då våra uppdrag finns i Kristianstad, Karlskrona och Ronneby.
Även andra orter i regionen kan komma att bli aktuella beroende på i vilken omfattning du vill arbeta.


Personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, där rätt inställning är av avgörande betydelse. Du ser möjligheter, har god pedagogisk förmåga och gillar ett högt tempo. Du är bra på att tänka i nya banor och är ansvarstagande. Du är också utåtriktad, kreativ och lösningsfokuserad. Du kommer att fungera som mentor för våra studerande och arbeta proaktivt för att skapa trivsel och gemenskap.

Du har även förmåga och vilja att utveckla människor och tillämpa olika pedagogiska metoder. Du som söker tjänsten bör ha ett starkt engagemang och intresse för människor i förändring och med varierande förutsättningar.

Då eleverna har ett individuellt studieupplägg och varierande behov behöver du arbeta självständigt och med stor flexibilitet.

Eftersom rollen innefattar aktiv dialog med elever, kollegor och chef är det viktigt att du är kommunikativ och är riktigt bra på att samarbeta.


Anställningsform/omfattning/tjänstgöringsort
Vi erbjuder marknadsmässiga löner och möjlighet till vidareutveckling. I denna tjänst får du en visstidsanställning med stor chans till förlängning. Du får möjlighet att arbeta 25–100% beroende på vilka uppdrag du är villig att anta. Vi arbetar aktivt med arbetsmiljöfrågor så att våra medarbetare fortsätter att trivas och utvecklas hos oss. Hos oss får du möjlighet att vara med och påverka och göra skillnad.

Tillträdesdag
Enligt överenskommelse.

Information
Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta verksamhetschef Per-Olov Lindgren;
Tel: 072-254 61 24
Mail: po.lindgren@lernia.se

Det är inte bara möjligheten att utvecklas inom ett av Sveriges ledande kunskapsföretag som gör att medarbetare söker sig till oss. Vi har attraktiva karriärvägar och utvecklar hela tiden nya, spännande tjänster. Hos oss bidrar du dessutom till att skapa ett samhälle där människor får arbete och företag kan växa och blomstra. Tillsammans formar vi en bättre framtid och ett mer hållbart samhälle.

En av våra grundläggande värderingar är lika och unika, vilket innebär att vi strävar efter mångfald i vår verksamhet. Därför ser vi gärna sökanden med olika bakgrund.

Välkommen med din ansökan!
Besök gärna på www.lernia.se.
Publiceraddatum: 2017-11-14
Yrkesbenämning: Studie- och yrkesvägledare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreHeltidHeltid Visstid, mer än 6 månaderFast lön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-12-18
Referens: 21417
Webbplats: https://www.lernia.se/jobb/Lediga-jobb/Jobbannons/?JobbAnnonsId=IP21417
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Lernia Utbildning
Lernia Utbildning
11191  Stockholm Sverige
Hemsida: www.lernia.se
  
Platsannons

Hästö/Kungsmarken hemtjänst söker en undersköterska

Äldreförvaltningen, Karlskrona kommun
 
 
söker
 
Hästö/Kungsmarken hemtjänst söker en undersköterska  
  

 
Vårt arbete utgår från att den enskilde brukaren är i fokus och är delaktig i sina omsorgsbehov. Som undersköterska hos oss är det viktigt att kunna möta den enskilda individens behov och önskemål.  
  
Arbetsuppgifter  
Du kommer att arbeta med grundläggande vård och omsorg utifrån ett rehabiliterande synsätt med tonvikt på värdighet och välbefinnande för brukaren. Du ger personlig service till brukaren och du ger korrekt och vägledande information. Du ska tillvarata och stimulera den enskildes resurser utifrån ett salutogent synsätt, och utföra sjukvårdande uppgifter efter delegering av sjuksköterska.
 
Kvalifikationer  
Vi söker dig som har ett stort engagemang för omsorgsarbetet. Du har omvårdnadsutbildning eller annan utbildning som bedöms likvärdig. Du har erfarenhet och kunskap av medicinska uppgifter. Pålitlighet och respekt för den personliga integriteten är viktig.  
 
Du är initiativrik och lyhörd för brukarnas behov och känner en självklar respekt för andra människor. Flexibilitet är en betydelsefull egenskap att använda när du skapar kontinuitet för såväl brukare som anhöriga. Du ska kunna bidra till ett positivt arbetsklimat och ha ett gott bemötande mot brukare, anhöriga, arbetskamrater och andra professioner.  
 
Du ska ha goda datorkunskaper för att kunna arbeta i våra verksamhetssystem. Då vi arbetar med smartphone som registrering- och dokumentationsverktyg ska du även kunna hantera en smartphone. Vi arbetar med påverkansbara scheman där arbetsgruppen gemensamt skapar schemat utifrån aktuellt brukarbehov.  
Körkort B fordras.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.  
  
Arbetstid/varaktighet  
Placering i Kungsmarken hemtjänst och samarbete med Hästö hemtjänst.  
I vårt förändrade arbetssätt samarbetar vi även med vårt samverkansområde Lyckeby hemtjänst.  
Tjänstgöring innebär dag, kväll och helgarbete. Tjänstgöringsgrad 100 % med möjlighet till önskad sysselsättningsgrad.  
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.  
  
Kontaktpersoner  
Frode Jadbrant, områdeschef, tfn 0455-30 35 39  
 
Fackliga företrädare  
Karlskronasektionen kommunal, tfn 0455-30 48 80  
   
Ansökan  
Skicka din ansökan med meritförteckning omgående då tillsättningarna sker löpande - dock senast den 3 december 2017.
Ansökan ska ske via länken nedan!
Publiceraddatum: 2017-11-14
Yrkesbenämning: Undersköterska, hemtjänst och äldreboende
Antal platser: 2
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid. ..
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-12-03
Referens:
Webbplats: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=272&ProjectId=190404&DepartmentId=8876&MediaId=4&SkipAdvertisement=true
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Karlskrona kommun
Hamngatan 7 B
37183  Karlskrona Sverige
Hemsida: www.karlskrona.se/
  
Platsannons

Stridsbåtsförare till Marinbasen

Försvarsmakten söker en stridsbåtsförare till Marinbasen med placering i Karlskrona.

 

Tjänsten innebär att framföra stridsbåten på ett snabbt och säkert sätt i olika väderförhållanden samt under situationer som kommer att ställa höga krav på dig både fysiskt och psykiskt.

Vidare ställs krav på att du genomfört GMU/Värnplikt är svensk medborgare och innehar B-körkort.

Personliga egenskaper Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Vi förutsätter att du har lätt för att samarbeta, är flexibel och strukturerat lagd. Tester kommer att genomföras som innebär psykologintervjuer samt färdighetstester.

Förfrågningar om befattningen kan göras till Rekryteringsansvarig Peter Konradsson 0455-85000.

Fackliga representanter TCO/Försvarsförbundet, Jimmy Svensson, tel. 0455-852 70, 070-674 19 17

SEKO, Jan-Anders Nilsson, 0457-47 16 18, 070-815 22 56

SACO, Lisbeth Landin, tel. 0455/85 115, 073-182 80 47

Officersförbundet, Mikael Danielsson, tel. 0455-866 61, 070-872 67 58


--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Marinbasens övergripande uppgift är att stödja de marina förbanden med bland annat logistik i form av transporter, basering, bevakning och sjukvård, både hemma och utomlands. Marinbasen har sitt huvudsäte i Karlskrona, men bedriver verksamhet där behov finns, exempelvis i Berga/Muskö, söder om Stockholm och i Göteborg. Andra stora uppgifter för Marinbasen är övervakning av Sveriges 2700 km långa kust med territorialhav. Dessutom ansvarar Marinbasen för Hemvärnet, med de nationella skyddsstyrkorna, i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Publiceraddatum: 2017-11-14
Yrkesbenämning: Soldat/Sjöman
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreHeltid Heltid/ Ej specificeratEnligt avtal.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-12-01
Referens:
Webbplats: http://web103.reachmee.com/ext/I005/333/main?site=2&validator=a75fbd88f1b2a3a49de2af9c8b7bc228&lang=SE&rmpage=job&rmjob=14484
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Försvarsmakten
Box 527, 37123 Karlskrona
37123  Karlskrona Sverige
Hemsida: http://www.forsvarsmakten.se/sv/
  
Platsannons

Socialsekreterare till konsultuppdrag

Centric Care är specialiserade på bemanning av läkare, sjuksköterskor, medicinska sekreterare, socionomer, psykologer samt övrig vårdpersonal i både Sverige och Norge. Vi har bemannat hälso- och sjukvården sedan 2000 och är ett av Skandinaviens ledande bemanningsföretag. Centric Care har kontor i Göteborg, Sundbyberg, Malmö, Örebro och Oslo.
Vi bemannar tillfälliga och långvariga bemanningsbehov och har långsiktiga relationer med alla våra uppdragsgivare inom både privat och offentlig sektor. Förklaringen till det är enkel. De värdesätter vår närvaro och vårt engagemang i varje enskilt uppdrag. Våra kunder vet att de garanteras motiverade och kunniga konsulter – varje gång.

Om uppdraget
Centric Care söker examinerade socionomer till varierande konsultuppdrag. Vi bygger nu vår konsultbas. De kunder som kommer att behöva hjälp av oss är socialförvaltningar som behöver hyra in socialsekreterare. Beställarna kommer att avropa personal för längre och kortare tid. Har du inte tidigare haft uppdrag hos kunden kan det finnas behov av viss introduktion. Introduktionen genomförs av personal på plats hos kunden. Kontakta oss så berättar vi mer!

Dina arbetsuppgifter
Dokumentera insatser som sker med stöd av SoL, LVU och LVM. Uppdragen gäller i regel barn och unga, ensamkommande barn, missbruk, socialpsykiatri, försörjningsstöd samt familjerätt.

Kvalifikationer
Dokumenterad högskoleutbildning som socionom och minst två års erfarenhet av att arbeta som socialsekreterare.
Du behöver vara en god organisatör med förmåga att prioritera och strukturera ditt arbete. Utan problem förstå och kunna uttrycka dig på god svenska i så väl tal som skrift, lägst klarat B2 (utbildningen)
Du skall känna till och förstå de vid varje tillfälle gällande lagar, förordningar och författningar samt de riktlinjer och rutiner som finns. Det är av vikt att du har förmåga att skapa trygghet, vara stabil, lojal, serviceinriktad och ha ett gott omdöme och empatisk förmåga.

Om oss
Vi på Centric Care har nog ett av de roligaste jobben som finns - vi får nämligen dagligen träffa, hjälpa och umgås med de bästa inom vårdyrket för att göra arbetsplatserna så givande och effektiva som möjligt. Vi har bemannat hälso- och sjukvården sedan år 2000 och är idag ett av Skandinaviens ledande bemanningsföretag.

Som bemanningsföretag erbjuder vi våra konsulter några av de bästa lönevillkoren i branschen med bl.a. två löneutbetalningar per månad, årsbonus i form av upplevelsehelg, varierande uppdrag i både Sverige och Norge, en egen kontaktperson samt mycket uppskattade konsultträffar där vi umgås tillsammans under mer avslappnande former. Lägg sedan till en av branschens förmånligaste friskvårdsbidrag på upp till 4000 kr per kalenderår så börjar du få en bild om hur det är att jobba hos oss på Centric Care.

Centric Care är ett auktoriserat bemanningsföretag som är medlem i Almega, en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings- och rekryteringsföretag. Vi har kollektivavtal med Vårdförbundet, Läkarförbundet, Kommunal och Unionen vilket innebär en trygghet för dig som medarbetare. Vi har idag kontor i Göteborg, Stockholm, Örebro, Malmö och Oslo.Mer informasjon
Publiceraddatum: 2017-11-14
Yrkesbenämning: Socialsekreterare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
3 - 6 månaderHeltidEnligt överenskommelse Enligt överenskommelseEnligt överenskommelse
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-12-05
Referens: 34784
Webbplats: https://www.recman.no/hrm/cv/job.php?job_id=34784&path=ams
Epostadress:
Övrigt: Vi tar inte emot ansökan via e-post.
Arbetsplats: 
Adress: Centric Care AB - Stockholm
Landsvägen 57
17265  Sundbyberg Sverige
Hemsida: http://www.centriccare.eu
  
Platsannons

LSS-handläggare och biståndshandläggare till konsultuppdrag

Centric Care är specialiserade på bemanning av läkare, sjuksköterskor, medicinska sekreterare, socionomer, psykologer samt övrig vårdpersonal i både Sverige och Norge. Vi har bemannat hälso- och sjukvården sedan 2000 och är ett av Skandinaviens ledande bemanningsföretag. Centric Care har kontor i Göteborg, Sundbyberg, Malmö, Örebro och Oslo.
Vi bemannar tillfälliga och långvariga bemanningsbehov och har långsiktiga relationer med alla våra uppdragsgivare inom både privat och offentlig sektor. Förklaringen till det är enkel. De värdesätter vår närvaro och vårt engagemang i varje enskilt uppdrag. Våra kunder vet att de garanteras motiverade och kunniga konsulter – varje gång.

Om uppdraget
Centric Care söker examinerade socionomer till varierande konsultuppdrag. Vi bygger nu vår konsultbas. De kunder som kommer att behöva hjälp av oss är socialförvaltningar som behöver hyra in LSS-handläggare och biståndshandläggare. Beställarna kommer att avropa personal för längre och kortare tid. Har du inte tidigare haft uppdrag hos kunden kan det finnas behov av viss introduktion. Introduktionen genomförs av personal på plats hos kunden. Kontakta oss så berättar vi mer!

Dina arbetsuppgifter
Dokumentera insatser som sker med stöd av SoL och LSS. Uppdragen gäller i regel LSS-handläggning eller biståndshandläggning.

Kvalifikationer
Dokumenterad högskoleutbildning som socionom och minst två års erfarenhet av att arbeta som LSS-handläggare eller biståndshandläggare.
Du behöver vara en god organisatör med förmåga att prioritera och strukturera ditt arbete. Utan problem förstå och kunna uttrycka dig på god svenska i så väl tal som skrift, lägst klarat B2 (utbildningen)
Du skall känna till och förstå de vid varje tillfälle gällande lagar, förordningar och författningar samt de riktlinjer och rutiner som finns. Det är av vikt att du har förmåga att skapa trygghet, vara stabil, lojal, serviceinriktad och ha ett gott omdöme och empatisk förmåga.

Om oss
Vi på Centric Care har nog ett av de roligaste jobben som finns - vi får nämligen dagligen träffa, hjälpa och umgås med de bästa inom vårdyrket för att göra arbetsplatserna så givande och effektiva som möjligt. Vi har bemannat hälso- och sjukvården sedan år 2000 och är idag ett av Skandinaviens ledande bemanningsföretag.

Som bemanningsföretag erbjuder vi våra konsulter några av de bästa lönevillkoren i branschen med bl.a. två löneutbetalningar per månad, årsbonus i form av upplevelsehelg, varierande uppdrag i både Sverige och Norge, en egen kontaktperson samt mycket uppskattade konsultträffar där vi umgås tillsammans under mer avslappnande former. Lägg sedan till en av branschens förmånligaste friskvårdsbidrag på upp till 4000 kr per kalenderår så börjar du få en bild om hur det är att jobba hos oss på Centric Care.

Centric Care är ett auktoriserat bemanningsföretag som är medlem i Almega, en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings- och rekryteringsföretag. Vi har kollektivavtal med Vårdförbundet, Läkarförbundet, Kommunal och Unionen vilket innebär en trygghet för dig som medarbetare. Vi har idag kontor i Göteborg, Stockholm, Örebro, Malmö och Oslo.Mer informasjon
Publiceraddatum: 2017-11-14
Yrkesbenämning: LSS-handläggare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
3 - 6 månaderHeltidEnligt överenskommelse Enligt överenskommelseEnligt överenskommelse
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-12-05
Referens: 34785
Webbplats: https://www.recman.no/hrm/cv/job.php?job_id=34785&path=ams
Epostadress:
Övrigt: Vi tar inte emot ansökan via e-post.
Arbetsplats: 
Adress: Centric Care - Rekrytering
Landsvägen 57
17265  Sundbyberg Sverige
Hemsida: www.centriccare.eu
  
Platsannons

Utbildare inom vård på Yrkeshögskolan

Hermods AB grundades 1898 och är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag. Våra yrkeshögskolor, gymnasieskolor, vuxenutbildningar och SFI hjälper varje år 60 000 studerande och deltagare med utbildning, coachning och jobbmatchning. Vi ger individuellt stöd för att hitta rätt arbete, ger nya svenskar introduktion i samhället och stödjer personer som behöver rehabilitering. Hermods ingår i AcadeMedia, Sveriges största utbildningsföretag, som vill skapa en bättre framtid genom utbildning med hög kvalitet, goda resultat och nytänkande.

Din utmaning

Arbetet innebär att undervisa och handleda studerande på Yrkeshögeskoleutbildning till Specialistundersköterska inom multisjukdom hos äldre. Arbetet är flexibelt, självständigt och mycket stimulerande. Undervisningen sker på distans.
Vi erbjuder dig

Vill du utveckla våra studerande tillsammans med oss på Hermods? Vi tror på individens egna idéer och ansvar för att nå tydliga mål. Hermods erbjuder dig en flexibel och stimulerande arbetsplats där du ges goda möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Som en del av Sveriges största utbildningsföretag är karriärmöjligheterna hos oss stora, så ta chansen!
Din profil

Vi söker dig som har lämplig utbildning inom vård och omsorg, gärna sjuksköterska eller undersköterska med goda kunskaper inom exempelvis geriatrisk sjukvård eller som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Du behöver kunna ta stort ansvar för ditt arbetsområde, vara strukturerad, kunna prioritera och ha god förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningen

Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100%, 6 månaders provanställning tillämpas. Tillträde snarast. Vi tillämpar kollektivavtalet mellan Almega Utbildningsföretag/Tjänsteförbunden och fackförbunden Unionen/SI.

Är du intresserad? Välkommen med din ansökan!

Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsten kan tillsättas innan utsatt datum så tveka inte att komma in med ansökan. Sök tjänsten via länken nedan. Vi tar inte emot ansökan via e-post.

Om du har frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta Solveig Ohlsson (utbildningschef) på solveig.ohlsson@hermods.se

Vi tar ej emot ansökan via e-post utan sök tjänsten via länken nedan.
Publiceraddatum: 2017-11-14
Yrkesbenämning: Lärare i praktiska och estetiska ämnen
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid- -Enligt överenskommelse
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-12-20
Referens:
Webbplats: http://hermods.workbuster.se/?aguid=B8FA0951807A40F6AEA1CF409E9437F7&ref=arbetsformedlingen
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Hermods
Luntmakargatan 34
11137  Stockholm Sverige
Hemsida: http://hermods.workbuster.se/
  
Platsannons

Förskollärare till Tving förskola

Förskollärare till Tving förskola, Västra skolområdet
 
11 000 barn och ungdomar, 85 förskolor, grundskolor och gymnasieskolor och cirka 2 300 medarbetare. Tillsammans skapar vi framtidens Karlskrona. Vill du vara en del av det arbetet? Sök ditt nya jobb hos oss! 
 
Mer information på www.karlskrona.se/jobbaiskolan
 
Tving förskola, Tvingeling ligger i ett naturnära område. Förskolan har 4 åldersindelade avdelningar  Lingonet/Blåbäret (1-3 år), Hallonet (3-5 år) och Björnbäret(5-6 år). Våra ledord är våga, vilja, veta. Här får barnen vara nyfikna och leka och lära genom ett utforskande arbetssätt. Barnens delaktighet och möjlighet till inflytande tas tillvara i vår verksamhet. Vi arbetar med nulägesanalyser för att kunna tillgodose barnens utveckling på bästa sätt.

Kvalifikationer

Legitimerad förskollärare. Vi söker dig som vill vara med och arbeta med att stärka vår kvalité i förskolan genom vårt systematiska kvalitetsarbete. Du ser barnen som kompetenta individer och uppmuntrar deras nyfikenhet och lust att lära. 
Som person har du god kännedom om innehållet i förskolans läroplan. Du är positiv samt delaktig i att driva verksamhetens pedagogiska utveckling framåt. Du ska ha lätt att samarbeta och vara tydlig i din roll som förskollärare. Vi ser gärna att du tycker om att utveckla förskolans lärmiljöer. Du ska vara van att jobba med pedagogiska dokumentationer för att inspirera , utveckla och synliggöra barnens lärprocesser. Stor vikt kommer att läggas vid Din personliga lämplighet.  
Om anställningen 

Tillsvidareanställning. Provanställning kan bli aktuellt.
Sysselsättningsgrad:100% 
Tillträde till tjänst: 20180201 

Registerkontroll kommer att föregå beslut om anställning. Saknas behöriga sökanden ser arbetsgivaren 
på möjligheten för att anställa obehörig, som bedöms lämplig på tidsbegränsat avtal enligt skollagen. 
Kontaktpersoner
Elisabeth Nilsson, Förskolechef /Rektor. 0455- 30 38 87

Fackliga företrädare
Lärarförbundet, Carina Svensson, 0455-30 48 69


Ansökan 
Sista ansökningsdag är den 8 december 2017.  
Tjänsten söks via Karlskrona kommuns e-rekryteringssystem, se länk nedan. 
  ÖVRIGT
Karlskrona kommun använder kompetensbaserad rekrytering för att vara en arbetsgivare som är fri från diskriminering.
Vi välkomnar sökanden oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Vi har tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Publiceraddatum: 2017-11-14
Yrkesbenämning: Lärare i förskola/Förskollärare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidDagtid TillsvidareIndividuell lönesättning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-12-08
Referens:
Webbplats: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=272&ProjectId=190406&DepartmentId=8866&MediaId=4&SkipAdvertisement=true
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Karlskrona kommun
Hamngatan 7 B
37183  Karlskrona Sverige
Hemsida: www.karlskrona.se/
  
Platsannons

Semestervikarie som personlig assistent i Blekinge

Vill du jobba på ett företag där du varje dag bidrar till att ge andra människor ett bra liv? Där du erbjuds ett viktigt och spännande jobb? Välkommen till Humana! Läs mer på www.humana.se

 

Humana är Sveriges största företag inom personlig assistans och individ- och familjeomsorg. Vi är en kvalitetsaktör inom äldreomsorg och LSS-boenden samt har skola för elever med funktionsnedsättning. Vi är 16 000 medarbetare i Sverige, Norge och Finland som arbetar efter samma vision. Alla har rätt till ett bra liv. Läs mer på www.humana.se


Vi söker nu ett antal vikarier hos våra kunder i Karlskrona och Ronneby med omnejd. Vår assistens vänder sig till både vuxna och barn med olika funktionsnedsättningar. Som personlig assistent hjälper du kunden i vardagen med de grundläggande behoven så som personlig hygien, förflyttningar och kommunikation. Utöver det hjälper du kunden med andra förekommande uppgifter exempelvis aktiviteter, hushållsarbeten och träning.

För arbetet krävs att du är flexibel och trygg i din arbetsroll samt har ett genuint intresse av att arbeta med människor. Vi ser gärna sökande med erfarenhet från arbete med personer med funktionsnedsättning, samt sökande som studerar eller fullgjort en vårdutbildning.

Som personlig assistent hos Humana arbetar du utifrån vår värdegrund som innebär att ge varje enskild individ ett professionellt bemötande präglat av glädje, engagemang och ansvar. Arbetet kan innebära dag-, kväll-, helg- och nattarbete.

Att kompetensutveckla vår personal är ett led i att säkerställa kvaliteten i den personliga assistansen. Om du är den som erbjuds tjänsten förväntas du utföra en webbaserad introduktionsutbildning för personliga assistenter före ditt första arbetspass, eller senast inom tre veckor från det att anställningen påbörjades. Utbildningen syftar till att skapa trygghet för både personlig assistent och kund. 

Arbetstid/Varaktighet: Anställningen är av varierande sysselsättningsgrad. Vi söker hel- och deltidspersonal. Arbetet kan innebära dag-, kväll-, helg- och nattarbete. Under natten kan väntetidsersättning tillämpas hos vissa av våra kunder. Vi tillämpar tidsbegränsad anställningsform, visstidsanställning, timvikariat, semestervikariat samt "så länge uppdraget varar".

Lön: Fast timlön enligt överenskommelse. Övriga ersättningar enligt kollektivavtal.

Tillträde: enl överenskommelse


Ansökan: På Humana arbetar vi alltid utifrån vår värdegrund - engagemang, glädje och ansvar. I rekryteringsprocessen innebär det att vi värdesätter egenskaper som dessa hos dig. Det är även viktigt att du tror på vår vision - Alla har rätt till ett bra liv. Din ansökan läses av personal på Humana, av kunden och dennes anhöriga.

Humana har valt att använda personlighetstestet MINT, som en del i urvalsprocessen i syfte att göra en så kvalitetssäkrad och rättvis bedömning som möjligt. Testet gör du via en dator och en länk kommer att skickas till din angivna e-postadress. MiNT består av ett antal frågor och tar cirka 10 minuter att besvara. 

För anställning hos Humana Assistans krävs att du har ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten.

 


Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har cirka 15 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge och Finland som utför omsorgstjänster till över 7 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”.

Enligt lag (2010:479), om registerkontroll av personal som ska utföra vissa insatser åt barn med funktionsnedsättning, krävs att vi som arbetsgivare begär ett registerutdrag från alla anställda som ska arbeta som personlig assistent åt ett barn under 18 år. Registerutdraget ska lämnas till oss som arbetsgivare innan påbörjad anställning. Du beställer själv registerutdraget enligt LSS från polisen. Blanketten hittar du på följande webbadress: https://polisen.se/Service/Blanketter/Blanketter-belastningsregistret/

Blanketten du ska välja heter LSS - utföra vissa insatser åt barn med funktionshinder (442.9)
Publiceraddatum: 2017-11-14
Yrkesbenämning: Personlig assistent
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreDeltid Deltid/ Ej specificeratFast timlön, övriga ersättningar enl avtal
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-12-14
Referens:
Webbplats: http://www.humana.se/om-oss/jobba-hos-oss/Lediga-jobb-assistans/?rmpage=job&rmjob=10936
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Humana Assistans AB
Föreningsgatan 15
21144  Malmö Sverige
Hemsida: http://www.humana.se/personligassistans
  
Platsannons

Lärare till Tullskolan

Lärare till Tullskolan, Centrala skolområdet   
 

11 000 barn och ungdomar, 85 förskolor, grundskolor och gymnasieskolor och cirka 2 300 medarbetare. Tillsammans skapar vi framtidens Karlskrona. Vill du vara en del av det arbetet? Sök ditt nya jobb hos oss.   
 
Mer information på karlskrona.se/jobbaiskolan  
 

Tullskolan söker nu en lärare som redo för ett utvecklande uppdrag. Vår skola har många utmaningar och vi tycker att våra elever förtjänar de bästa medarbetarna. Hos oss kan du göra skillnad! Vi erbjuder dig en dynamisk och utvecklande miljö tillsammans med våra andra duktiga pedagoger och medarbetare. 
 
Tullskolan är en F-6 skola med ca 230 elever som är placerad inom Centrala skolområdet i en fantastisk miljö med närhet till både hav och parkmiljöer i direkt anslutning. Vi har nyligen slutfört en utbyggnation på skolan vilket ger oss en kombination av äldre charm och modern tappning inom samma byggnad.  
Tullskolans ledord är vilja, våga, växa, och tillsammans med övriga skolområdet tror vi på ett entreprenöriellt och hållbart lärande, mångfald och möjligheter samt att ligga i framkant.    
 
Tullskolan är en skola som arbetar med kollegialt lärande och med tillgängliga lärmiljöer. Vi ser gärna sökande med olika behörigheter och vill hjälpa dig att hitta rätt plats i vår organisation. 
 
Kvalifikationer    
Behörig lärare i årskurserna 1-6. Erfarenhet av mångkulturell undervisning är en merit. Stor vikt kommer att läggas vid Din personliga lämplighet. Vi har höga krav på bland annat bemötande- och handlingskompetens.    
 
Stor vikt kommer att läggas vid Din personliga lämplighet.  
 
Om anställningen
Tillsvidareanställning, 100 %.  
Tillträde enligt överenskommelse.  
Provanställning kan komma att bli aktuellt  
Registerkontroll kommer att föregå beslut om anställning  
 
Kontaktpersoner  
Martin Andersson, 0455-30 51 77  
Therese Melin, Bitr. rektor, 0455-32 11 48  
 
Fackliga företrädare 
Lärarförbundet; Carina Svensson, 0455-30 48 69  
Lärarnas Riksförbund: Maria Valtonen, 0733-97 98 65  
 
Ansökan  
Du är välkommen med din ansökan via länken nedan senast den 5 december 2017. OBS! rekrytering kan ske löpande under ansökningstiden.  
 
Karlskrona kommun använder kompetensbaserad rekrytering för att vara en arbetsgivare som är fri från diskriminering. Vi välkomnar sökanden oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.  
 
Vi har tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Publiceraddatum: 2017-11-14
Yrkesbenämning: Lärare i grundskolan, årskurs 1-3
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidDagtid TillsvidareIndividuell lönesättning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-12-05
Referens:
Webbplats: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=272&ProjectId=190407&DepartmentId=8866&MediaId=4&SkipAdvertisement=true
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Karlskrona kommun
Hamngatan 7 B
37183  Karlskrona Sverige
Hemsida: www.karlskrona.se/
  
Platsannons

Lärare till Nättrabyskolan

Lärare till Nättrabyskolan, Västra skolområdet
 

11 000 barn och ungdomar, 85 förskolor, grundskolor och gymnasieskolor och cirka 2 300 medarbetare. Tillsammans skapar vi framtidens Karlskrona. Vill du vara en del av det arbetet? Sök ditt nya jobb hos oss! 
 
Mer information på www.karlskrona.se/jobbaiskolan 
 

Nättrabyskolan är en ombyggd, komplett, modern och flexibel F-9 skola med ca 860 elever. I skolan finns kombinerat skol- och folkbibliotek, fritidshem och idrottsanläggning. En av våra pedagogiska idéer bygger på att sätta eleverna i bästa tänkbara inlärningssituationer, bl a genom att öka elevernas ansvar för sin inlärning och främja ett elevaktivt arbetssätt. Vi är certifierad snilleblixtskola. I skolans centrum – hjärtat – finns torget med glastak, gröna växter och ett café. I skolan finns även en 
ledarskapsprofil och en estetisk profil. 
 
Besök gärna www.karlskrona.se/nattrabyskolan för mer information om vår skola.
Vi söker nu en lärare till Nättrabyskolan. Vi söker efter dig som vill arbeta hos oss på Nättrabyskolan, där vi sätter stort värde på kreativa och entreprenöriella egenskaper och där du arbetar i arbetslag!

Kvalifikationer

Legitimerad lärare i åk 4-6 med behörighet att undervisa i ma/no och/eller sv/so, önskvärt med behörighet i eng. Utöver behörighet enligt ovan behöver du vara tydlig som ledare och arbeta med god struktur. Yrkeserfarenhet av klasslärarskap och läs/skrivinlärning är meriterande. Du är väl insatt i Lgr 11, pedagogiska planeringar och bedömningsarbete.  
 
Du har höga förväntningar på eleverna, en positiv människosyn och tror på varje individs förmåga. Vi vill att du är lyhörd, flexibel och har god samarbetsförmåga. Gott omdöme, humor och mod är andra egenskaper som vi värdesätter högt likaså ett inkluderande arbetssätt.  

Om anställningen 

Tillsvidareanställning med tillträde 180109. Provanställning kan bli aktuellt. 
Saknas behöriga sökanden tittar arbetsgivaren på möjligheten för att till tjänsten anställa obehörig, som bedöms lämpliga för arbetet, tidsbegränsat enligt skollagen.  
Registerkontroll kommer att föregå beslut om anställning 
Kontaktpersoner
Jessica Ahlgren, Rektor  tel: 0455/30 39 33

Fackliga företrädare

Lärarnas riksförbund, Maria Valtonen, 073-397 98 65  
Lärarförbundet, Carina Svensson, 0455-30 48 65  

Ansökan
Sista ansökningsdag är den 5 december 2017. OBS! Rekrytering kan ske löpande under ansökningstiden.
Tjänsten söks via Karlskrona kommuns e-rekryteringssystem, se länk nedan.
 

Karlskrona kommun använder kompetensbaserad rekrytering för att vara en arbetsgivare som är fri från diskriminering.  
Vi välkomnar sökanden oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. 
Vi har tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp
Publiceraddatum: 2017-11-14
Yrkesbenämning: Lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidDagtid TillsvidareIndividuell lönesättning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-12-06
Referens:
Webbplats: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=272&ProjectId=190405&DepartmentId=8866&MediaId=4&SkipAdvertisement=true
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Karlskrona kommun
Hamngatan 7 B
37183  Karlskrona Sverige
Hemsida: www.karlskrona.se/
  
Platsannons

Projektledare nyproduktion AB Karlskronahem

AB Karlskronahem är ett allmännyttigt fastighetsbolag och ingår i Karlskrona kommuns äkta koncern som ett helägt dotterbolag till AB Karlskrona Moderbolag. Fastighetsbeståndet består av 4000 lägenheter, flera äldre- och studentboenden och kommersiella lokaler med en total uthyrningsbar yta om 345 000 kvm. Karlskronahem ska vara ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart företag. Bolaget som består av 35 medarbetare, är ett viktigt verktyg för Karlskrona kommun i arbetet med visionen om att växa.Läs mer på www.karlskronahem.se

Arbetsuppgifter och ansvarsområden:

Karlskronahem har ett spännande och utmanande uppdrag att bygga 400 nya lägenheter under närmsta åren och arbetet är i full gång. I våras tillsattes en projektchef och vi söker nu en projektledare som tillsammans med projektchefen ska leda våra projekt inom nyproduktion.

Som projektledare är du ansvarig för hela nyproduktionsprojekt. Du arbetar med förfrågningsunderlag, projektering och upphandling. När bygget är igång leder du projektet, har tät kontakt med entreprenören och är med på projektmöten. Vidare följer du upp projekten gentemot tidplan och budget. Varje projekt ska tas fram och ledas ur ett helhetsperspektiv där du redan i projektering och planering även ser till det bästa för kommande förvaltning och underhåll av fastigheten.

Du ingår i projektavdelningen tillsammans med projektchefen, som också är din närmsta chef.

Din profil:

Vi söker dig som har erfarenhet av att ha arbetat i projekt samt har byggteknisk kompetens och ekonomisk förståelse. I grunden har du en tekniskt inriktad utbildning exempelvis en ingenjörsutbildning eller teknisk gymnasieutbildning. Vi ser gärna att du har kunskap inom entreprenadjuridik och LOU samt förståelse för fastighetsförvaltning.

Du har förmåga att planera projekt ur ett strategiskt perspektiv och arbetar fokuserat och engagerat mot uppsatta mål. Vidare är du trygg i dig själv och din kompetens och kan ta kommando när det krävs. Du har förmåga att kommunicera på ett sakligt och öppet sätt. Du bidrar också med energi och finner lösningar på problem.Karlskronahem är ett företag i utveckling. Här har vi korta beslutsvägar och det finns möjlighet att påverka såväl ditt eget arbete som samhällets utveckling. Vi har en bra gemenskap och arbetar tillsammans för att ge våra hyresgäster bästa möjliga boendeupplevelse. Välkommen till oss!

Ansökan:

Passar du in på ovanstående profil, tveka inte att ansöka redan idag då vi gör urval löpande. Sista ansökningsdag är den 3/12 2017. Din ansökan med CV och personligt brev gör du via vår rekryteringspartner www.unikresurs.se. Kom ihåg att motivera varför du är intresserad av tjänsten och varför just du är lämplig. Har du frågor går det bra att kontakta ansvarig rekryterare på Unik Resurs, Ulrika Palm, 072-7120405 eller ulrika.palm@unikresurs.se.

Unik Resurs:

Välkommen till Unik Resurs!

Din rekryterings- & utvecklingspartner i med- & motgång

Hos oss är du alltid välkommen att kontakta ansvarig rekryterare om du har frågor eller funderingar kring ett annonserat uppdrag.

Om inte detta uppdrag passar dig är du välkommen att kontakta oss så kanske vi kan hitta ditt drömjobb tillsammans. Vi känner regionen och vet var du kan göra bäst nytta med din profil.

Lycka till!
Publiceraddatum: 2017-11-14
Yrkesbenämning: Projektledare, bygg och anläggning
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid TillsvidareFast lön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-12-03
Referens:
Webbplats: http://www.unikresurs.se/lediga-tjanster/?mtrpage=assignment&mtrt=ams&mtrid=5143
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Unik Resurs i Sverige AB
Skyttegatan 2
58230  Linköping Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Projektledare underhåll AB Karlskronahem

AB Karlskronahem är ett allmännyttigt fastighetsbolag och ingår i Karlskrona kommuns äkta koncern som ett helägt dotterbolag till AB Karlskrona Moderbolag. Fastighetsbeståndet består av 4000 lägenheter, flera äldre- och studentboenden och kommersiella lokaler med en total uthyrningsbar yta om 345 000 kvm. Karlskronahem ska vara ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart företag. Bolaget som består av 35 medarbetare, är ett viktigt verktyg för Karlskrona kommun i arbetet med visionen om att växa.

Läs mer på www.karlskronahem.se

Arbetsuppgifter och ansvarsområden:

Karlskronahem har ett utmanande uppdrag att bygga 400 nya lägenheter under de närmsta åren. Parallellt arbetar vi med det viktiga arbetet att underhålla våra befintliga fastigheter. I det utvecklingsskede vi befinner oss i, ser vi vikten av att ha en mer definierad roll internt som arbetar med strategiskt och proaktivt underhåll.

Som projektledare har du huvudansvar för våra underhållsprojekt som du planerar och driver från början till slut. Du ansvarar för förfrågningsunderlag, upphandlingar samt har ett genomgående ekonomiskt ansvar. Under projektens gång har du tät uppföljning och säkerställer leverans och kvalitet. Du samarbetar med förvaltarna och har kontakt med fastighetsägare. Mycket av arbetet görs medan boende bor kvar i fastigheten vilket ställer krav på tydlig och bra dialog.

Du ingår i fastighetsavdelningen tillsammans med servicechef, reparatörer, driftingenjör, förvaltare och bovärdar. Fastighetschefen är din närmsta chef.

Din profil:

Vi söker sig som har en tekniskt inriktad utbildning, exempelvis en ingenjörsutbildning eller teknisk gymnasieutbildning. Du har erfarenhet av att leda eller arbeta i byggprojekt, VVS-projekt eller motsvarande. Vidare har du erfarenhet av upphandlingar samt relevant byggteknisk kompetens och ekonomisk förståelse.

Du behöver ha en mycket god samarbets- och kommunikationsförmåga. Du har också förmåga att organisera och planera projekt samt arbetar strukturerat med mål, delmål och uppföljning. Du är handlingskraftig och tydlig samt har ett helhetsperspektiv och förmåga anpassa dig till förändringar som sker.Karlskronahem är ett företag i utveckling. Här har vi korta beslutsvägar och det finns möjlighet att påverka såväl ditt eget uppdrag som samhällets utveckling. Vi har en bra gemenskap och arbetar tillsammans för att finnas till och ge våra hyresgäster bästa möjliga boendeupplevelse. Välkommen till oss!

Ansökan:

Passar du in på ovanstående profil, tveka inte att ansöka redan idag då vi gör urval löpande. Sista ansökningsdag är den 3/12 2017. Din ansökan med CV och personligt brev gör du via vår rekryteringspartner www.unikresurs.se. Kom ihåg att motivera varför du är intresserad av tjänsten och varför just du är lämplig. Har du frågor går det bra att kontakta ansvarig rekryterare på Unik Resurs, Ulrika Palm, 072-7120405 eller ulrika.palm@unikresurs.se.

Unik Resurs:

Välkommen till Unik Resurs!

Din rekryterings- & utvecklingspartner i med- & motgång

Hos oss är du alltid välkommen att kontakta ansvarig rekryterare om du har frågor eller funderingar kring ett annonserat uppdrag.

Om inte detta uppdrag passar dig är du välkommen att kontakta oss så kanske vi kan hitta ditt drömjobb tillsammans. Vi känner regionen och vet var du kan göra bäst nytta med din profil.

Lycka till!
Publiceraddatum: 2017-11-14
Yrkesbenämning: Projektledare, bygg och anläggning
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid TillsvidareFast lön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-12-03
Referens:
Webbplats: http://www.unikresurs.se/lediga-tjanster/?mtrpage=assignment&mtrt=ams&mtrid=5144
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Unik Resurs i Sverige AB
Skyttegatan 2
58230  Linköping Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

SÄLJARE

IMAGE BY ME AB söker nu fler homepartysäljare!

Du som gillar utmaningar, är tävlingsmänniska, har genuin passion och intresse för inredning, design, trender, mode och gillar socialt umgänge, då kan Du vara rätt person för oss. Vi vill att Du skall kunna lägga ner minst 20 timmar per månad på jobbet hos oss och Du skall se jobbet som en bra extrainkomst under överskådlig tid framöver. De säljare som börjar hos oss kan räkna med den bästa supporten från bolagets sida!

Vi erbjuder ett av marknadens roligaste jobb där Du är chef över din egen arbetstid. Du skapar trevliga VIP EVENT/HOMEPARTY med produkter som Du brinner för samtidigt som du träffar nya spännande människor. Dessutom får Du tillgång till massor av unika trendiga produkter.
Lägg därtill fin gemenskap, sociala events, karriärmöjlighet och god förtjänst.

Att vara homepartysäljare hos oss är ett riktigt roligt och givande arbete!

Arbetstiderna bestämmer Du själv. Som säljare har Du dessutom möjlighet att göra karriär
och gå vidare till Teamleader.

Surfa in på ibme.se eller imagebyme.se för mer information och gör en enkel och snabb ansökan (Tar ca 2 minuter).


OM FÖRETAGET:

IBME - PERSONLIG & LYXIG SHOPPINGUPPLEVELSE FÖR DEN MODE OCH TRENDMEDVETNA KVINNAN!


IMAGE BY ME (IBME) är ett nytt koncept där alla har möjlighet att ta del av våra unika Heminredningsprodukter, Smycken och Accessoarer genom vår webshop och säljkår genom det vi kallar IBME VIP EVENT, en mer exklusiv och modern typ av homeparty. Alla våra produkter skapar personlig stil och elegans, dessutom kan Du uppleva det senaste inom mode, trender och heminredning live innan beställningen och även få personlig rådgivning.

Samtliga produkter ligger i framkant när det gäller mode och trender. Med stor omsorg och noggrannhet handplockar vi högkvalitativa produkter från vårt unika kontaktnät över hela världen och erbjuder ett exklusivt sortiment med en personlig touch till rimliga priser.

Vi på IMAGE BY ME är väldigt noga med att endast jobba och sälja de främsta produkterna på marknaden. För oss är det självklart att Du ska få en personlig och lyxig shoppingupplevelse när Du handlar av oss. Målsättningen är att förstärka det vackra och unika hos varje person genom våra produkter i kombination med en exklusiv kundupplevelse.

En av hörnstenarna i affärsidén är att enbart tillhandahålla de produkter som håller en hög kvalitét och som ligger i framkant mode och trendmässigt samt kunna erbjuda dessa till rimliga priser.


VÄLKOMMEN!IMAGE BY ME TEAMET

Du som gillar utmaningar, är tävlingsmänniska, har geniun passion och intresse för inredning, design, trender, mode och gillar socialt umgänge, då kan Du vara rätt person för oss.

Vi vill att Du skall kunna lägga ner minst 20 timmar per månad på jobbet hos oss och Du skall se jobbet som en bra extrainkomst under överskådlig tid framöver. De säljare som börjar hos oss kan räkna med den bästa supporten från bolagets sida!

IMAGE BY ME (IBME) är ett nytt koncept där alla har möjlighet att ta del av våra unika Heminredningsprodukter, Smycken och Accessoarer genom vår webshop och säljkår genom det vi kallar IBME VIP EVENT, en mer exklusiv och modern typ av homeparty. Alla våra produkter skapar personlig stil och elegans, dessutom kan Du uppleva det senaste inom mode, trender och heminredning live innan beställningen och även få personlig rådgivning.

Samtliga produkter ligger i framkant när det gäller mode och trender. Med stor omsorg och noggrannhet handplockar vi högkvalitativa produkter från vårt unika kontaktnät över hela världen och erbjuder ett exklusivt sortiment med en personlig touch till rimliga priser.

Vi på IMAGE BY ME är noga med att endast jobba och sälja de främsta produkterna på marknaden. Målsättningen är att förstärka det vackra och unika hos varje person genom våra produkter i kombination med en exklusiv kundupplevelse.
Publiceraddatum: 2017-11-14
Yrkesbenämning: Hemförsäljare
Antal platser: 4
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
Du bestämmer själv dina arbetstider. Du får lön varje månad baserad på din försäljning direktinsatt på ditt bankkonto. Vi betalar arbetsgivaravgifter och skatt. Som säljare hos oss på får Du dessutom rabatter på Dina egna inköp.Du får lön varje månad baserad på din försäljning direkt insatt på ditt bankkonto. Vi betalar arbetsgivaravgifter och skatt.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2018-03-11
Referens: SÄLJARE
Webbplats: http://www.ibme.se
Epostadress: rekrytering@ibme.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Image By Me Invest AB
Östervångsplan 15
26144  Landskrona Sverige
Hemsida: http://www.ibme.se
  
Platsannons

Strukturerad handläggare sökes till myndighet inom samhällsplanering

Just nu söker Perido en ordningsam och självständig person som vill anta sig rollen som handläggare för en stor myndighet inom bostads och samhällsplanerarsektorn. Tjänsten är placerad i centrala Karlskrona.
I rollen som handläggare kommer du att utreda, granska och handlägga ärenden. Ditt dagliga arbete kommer innefatta handläggning av bidragsansökningar, se vad som fattas i ansökningar utifrån en checklista och bereda ett beslutsunderlag till beslutsfattande handläggare. Du ska vara en person som inte är rädd för att ta egna beslut och ha god samarbetsförmåga då du kommer vara en del av ett fantastiskt team! Du är snabblärd och har lätt för att sätt dig in i nya arbetsuppgifter och rutiner.
Är du den ordningsamma handläggaren vi letar efter? Då ser vi fram emot din ansökan!

Kravprofil

• Högskoleutbildning eller likvärdig utbildning inom aktuellt område
• Minst ett (1) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete
• Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
• Du uttrycker dig mycket väl i tal och skrift

Omfattning och tillträde

Heltid, konsultuppdrag i 3 månader med mycket god chans till förlängning. Tillträde omgående.


Lockas du av ett arbete där du får vara självständig samtidigt som du får vara del av ett härligt team? Har du dessutom en högskoleutbildning inom det samhällsvetenskapliga området och vill arbeta som handläggare? Då kan detta vara en perfekt tjänst för dig!

Perido är ett konsult- och rekryteringsföretag inom tjänstemannasektorn, som vuxit stadigt sedan starten 2003. Vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Detta inkluderar våra medarbetare, våra kunder och våra konsulter – något som syns i hög konsultnöjdhet i interna undersökningar år efter år. Vi består idag av 90 medarbetare internt och över 700 konsulter på uppdrag över hela landet. Våra uppdrag finns inom många olika branscher på allt ifrån storbanker, multinationella IT-bolag, världsledande telecomföretag, hälsoorganisationer, statliga myndigheter och mindre privata företag. För att måna om en trygg och säker arbetsmiljö är vi anslutna till kollektivavtal. Om du har någon akut fråga kan du mejla vår frågemejl, du får svar vardagar inom 24 timmar. Ange tjänstens referensnummer 16131LD i ämnesraden.

Kontakt

Frågor: fraga@perido.se
Hemsida: www.perido.se
Publiceraddatum: 2017-11-14
Yrkesbenämning: Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
3 - 6 månaderHeltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-12-14
Referens: 16131LD
Webbplats: https://perido.se/jobb/strukturerad-handlaggare-sokes-till-myndighet-inom-samhallsplanering/
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Perido AB
Katarinav 15, 8 tr
11645  STOCKHOLM Sverige
Hemsida: http://www.perido.se
  
Platsannons

Boendehandledare till Bastasjövägen 86 autism boende

Boendehandledare till Bastasjövägen 86 autism boende  
Funktionsstödsförvaltningen, kommunens tredje största förvaltning med ca 700 medarbetare, ansvarar för att ge stöd och service till ungefär 700 kommunmedborgare som har fysisk, psykisk och/eller intellektuell funktionsnedsättning. Med värdeorden " Delaktighet – Utveckling – Respekt" som bas strävar vi efter att tillsammans skapa ett professionellt bemötande gentemot brukaren och ett gott arbetsklimat. Vill du vara med och hjälpa våra brukare till ökad livskvalité och självständighet i en växande verksamhet? Sök dig till oss!  
 
Vad gör en boendehandledare?  
Som boendehandledare ska du motivera, stödja och hjälpa brukarna med de sysslor som förekommer i vardagens alla moment. Du ska också stimulera till kontakter utanför bostaden och skapa förutsättningar för en innehållsrik vardag och fritid. Arbetet innebär att ge personer stöd och hjälp utifrån deras individuella behov, så att personen kan leva ett så självständigt och fullvärdigt liv som möjligt. Du dokumenterar ditt arbete fortlöpande och deltar aktivt i utveckling och förbättringsarbete tillsammans med dina kollegor och chef. Du behöver ha en ödmjuk och öppen inställning för olika problemlösningar och krav ställs på god samarbetsförmåga med exempelvis kollegor, anhöriga och andra professioner.  
 
Kvalifikationer  
Vi söker dig som har:  
• Kvalificerad yrkesutbildning (KY), Yrkeshögskola (YH) inom funktionshinderområdet eller gymnasieutbildning inom Vård- och omsorg med programfördjupning för yrkesutgång funktionshinder. Alternativt psykiatri eller Barn och fritidsprogrammet med inriktning socialt arbete.  
• Grundläggande datorkunskaper och erfarenhet av social dokumentation  
• Behärskar svenska i tal och skrift  
• B-körkort  
 
Meriterande är om du har erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättning. Vi söker dig som har en positiv inställning, engagemang, drivkraft och förmåga att ta ett eget ansvar. Därför lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.  
 
Om anställningen  
2 tjänster på 75% och en tjänst på 95% möjlighet till ökad sysselsättningsgrad vid årsarbetstid  
Tillsvidareanställning  
Schemalagd arbetstid dygnspass dag- kväll och sovande natt. Även schematurer på Dagligverksamhet.  
Tillträde enligt överenskommelse.  
Rekrytering kan komma att ske löpande under ansökningstiden.  
 
Kontaktperson  
Ingela Abrahamsson Områdeschef tel 0455-304408  
 
Fackliga företrädare  
Gith Söderqvist, Kommunal, Tfn 0455-30 52 34  
 
ÖVRIGT  
Karlskrona kommun använder kompetensbaserad rekrytering för att vara en arbetsgivare som är fri från diskriminering. Vi välkomnar sökanden oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.  
Vi har tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.  
 
Ansökan  
Sista ansökningsdag är den 3/12.  
Tjänsten söks via Karlskrona kommuns e-rekryteringssystem, se länk nedan.
Publiceraddatum: 2017-11-13
Yrkesbenämning: Vårdare/Arbetshandledare/Boendestödjare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid. .individuell lönesättning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-12-03
Referens:
Webbplats: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=272&ProjectId=190403&DepartmentId=8867&MediaId=4&SkipAdvertisement=true
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Karlskrona kommun
Hamngatan 7 B
37183  Karlskrona Sverige
Hemsida: www.karlskrona.se/
  
Platsannons

Designer/Senior Designer Mechanical Design

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Vad du blir en del av
Saab Kockums Naval Systems, en affärsenhet inom Saab, representerar spetsteknisk kompetens i världsklass inom det örlogsmarina segmentet – både över och under vattenytan. Vi konstruerar, bygger och vidmakthåller örlogsfartyg och ubåtar baserade på avancerad smygteknik. Andra framgångsrika produkter inkluderar Stirling luftoberoende framdrivningsmaskineri och minröjningssystem.Nu rampar vi upp och utökar vårt team med fler drivna och kunniga Designers som brinner för konstruktion!
Inom affärsenheten har vi en sektion med hög kompetens i teknikområdet Mechanical Design. Teknikområdet ansvarar bland annat för studier, offertkalkylering och systemkonstruktion av mekaniska system såsom framdrivningslina, ankring, förtöjning, bogsering med mera på våra ytfartyg och ubåtar. Sektionen arbetar också med detaljkonstruktion och framtagning av nominellt produktionsunderlag.
Vi söker medarbetare som vill utvecklas tillsammans med oss! Vi är ett väl fungerande gäng som stöttar och lär av varandra och som nu behöver förstärkning i och med en tillströmning av nya intressanta uppdrag.Din framtida utmaning
För en Designer på Mechanical Design består arbetsuppgifterna främst av utveckling och konstruktion som till största delen bedrivs i Creo. Konstruktören kan, i synnerhet i studiefasen, bistå med förslag på tekniska lösningar och tar fram detaljkonstruktioner tillsammans med nominellt produktionsunderlag. Vid systemansvar ansvarar konstruktören för att definiera och beskriva systemen, att säkerställa att kravställningar uppfylls och att kraven går att verifiera med mera.
Konstruktionsarbetet bedrivs tvärfunktionellt i tätt samarbete med angränsande kompetensområden såsom hydromekanik, hållfasthet och produktion för att säkerställa systemens funktion och installation i ubåten/ytfartyget. Vi har också kontakter med kunder, leverantörer och partners över hela världen. Tillsammans tar vi fram konstruktioner som, för helhetens bästa, möter ställda krav och positionerar oss som en av världens främsta aktörer inom ubåts och ytfartygssegmenten!

Den du är idag
Till vårt team söker vi både seniora samt något mer juniora Designers. Vi söker dig som har en högskole- eller civilingenjörsutbildning med inriktning maskin- eller farkostteknik alternativt att du innehar motsvarande arbetslivserfarenhet. Erfarenhet från örlogsmarin verksamhet, och särskilt industri, är meriterande.
Du är engagerad och innovativ i ditt arbete. Vidare är du analytisk, noggrann och nyfiken vilket leder till att du har lätt för att förstå och utveckla ny teknik. Förmågan att kommunicera och kompromissa med sin omgivning ser vi som en av de största framgångsfaktorerna för våra konstruktörer. Våra konstruktioner är komplexa och kräver att hela organisationen arbetar tillsammans för att vi skall lyckas!
Engelska är koncernspråk och bör därför behärskas väl, både muntligt och skriftligt. Körkort är inget krav men meriterande då resor mellan våra kontor, främst Malmö och Karlskrona förekommer.
Hos oss tillämpar vi flextid och våra anställda har tillgång till ett omfattande förmånspaket som bland annat innehåller friskvård, förmånsbil samt aktiesparande.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess. Därför krävs att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning gjord av myndighet.
Välkommen in med din ansökan!

Om Saab
Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling. Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.
Publiceraddatum: 2017-11-13
Yrkesbenämning: Konstruktör, tillverkningsindustri
Antal platser: 5
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidTillsvidare Tillträde enligt överrenskommelse-
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-12-01
Referens:
Webbplats: https://emea3.recruitmentplatform.com/syndicated/private/syd_apply.cfm?ID=P15FK026203F3VBQB7968V7W5&nPostingTargetID=44523
Epostadress:
Övrigt: Arbetsförmedlingen ams.se SAAB
Arbetsplats: 
Adress: Saab AB
Amiralitetsgatan 25
37130  Karlskrona Sverige
Hemsida: http://www.saabgroup.com
  
Platsannons

Specialistpsykolog till minnesenheten i Karlskrona

Landstinget Blekinge är ett bra val för dig som tycker att livet, med allt vad det innebär, är viktigt. Vi ger dig utmärkta förutsättningar att ge god vård och förbättra människors hälsa. Vi ger dig också möjlighet att välja en skön miljö för arbete, boende och fritid som genomsyras av livskvalitet.

Nu inrättar vi specialistpsykologtjänster i Blekinge och vi söker specialistpsykolog inom neuropsykologi till vårt utredningsteam på minnesenheten i Blekinge.
Blekinge är Sveriges till ytan näst minsta län med cirka 150 000 invånare.
Minnesenheten ligger i Karlskrona och har filial i Karlshamn.

Minnesenheten ansvarar för utredning av demenssjukdomar på specialistnivå och är organiserad inom länsgemensam psykiatri. Inom enheten arbetar cirka ett 10-tal personer med olika professioner.
Utöver utredningsteamet finns också ett mobilt team som bistår primärvård och kommun gällande patienter när det behövs mer omvårdnadsbaserad konsultation.

Psykiatrin i Blekinge är mån om att skapa en attraktiv arbetsplats. Kliniken erbjuder goda möjligheter till kontinuerligt lärande och utveckling i form av till exempel utbildning, handledning och kollegialt nätverk.

Det finns möjlighet att anpassa tjänsten så att viss arbetstid utförs på distans.
ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att ingå i ett utredningsteam. Arbetet består huvudsakligen av neuropsykologiskt utredningsarbete av personer med misstänkt demenssjukdom som underlag för diagnostik och rådgivning till patienter, närstående och personal.

Du kommer att bidra med psykologisk kunskap inom utredningsteamet, delta i utvecklingsarbete inom ditt specialistområde samt genomföra utbildnings- och informationsinsatser. Handledning av PTP-psykologer ingår.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad psykolog med specialistutbildning inom neuropsykologi.
Även du som är legitimerad psykolog och har intresse av att utbilda dig inom neuropsykologi är välkommen att söka tjänsten.

I övrigt krävs ett engagemang, en god samverkansförmåga och att kunna dela med dig av kunskap och information till kollegor. Körkort är önskvärt.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.


ÖVRIGT
Rekrytering sker löpande.

Tack för att du skickar din ansökan via länken i denna annons. Det kvalitetssäkrar och effektiviserar rekryteringsarbetet. Fyll i din ansökan noggrant så att vi får en komplett och rättvisande bild av dig .

När du skapat ditt konto, kan du logga in och uppdatera ditt CV samt ändra i ditt personliga brev. På så sätt kan du framöver söka andra tjänster inom Landstinget Blekinge.

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Publiceraddatum: 2017-11-13
Yrkesbenämning: Neuropsykolog
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.Enligt avtal.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-12-28
Referens: A730623
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=5ba43635-3d53-4a2e-b055-6458eef3349a&TK=c3a6384d-312e-4ff3-a6f6-eb6fa9faecb7
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Landstinget Blekinge, Länsgemensam psykiatri
Bättringsvägen Wämö Center
37181  KARLSKRONA Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Systemtekniker till IT-avdelningen

Kommunens verksamhet är idag uppdelad i nio förvaltningar och en av dessa är Drift- och serviceförvaltningen som förser Karlskrona kommun med viktig samhällsservice samt intern service till kommunens förvaltningar.  
IT-avdelningen är en del av Drift- och Serviceförvaltningen.

Avdelningen medverkar i arbete med strategisk IT-utveckling såväl som operativ drift av tekniska plattformar, klientdatorer och telefonisystem. I ansvaret ingår även support till kommunens förvaltningar och bolag.
Du kommer att få arbeta i ett glatt och positivt gäng med stora visioner och framåtanda.  
 
Vi söker nu en
Systemtekniker till IT-avdelningen
 

I Karlskrona kommunkoncern finns ett nätverk bestående av olika system inom Styr, Reglering och Övervakning (SRÖ). Nätverket har under de senaste åren vuxit avsevärt i storlek då dess användning ökat.  
Kommunens IT-infrastruktur är uppbyggd enligt Microsoft Kommundesign 4.1 (MSKD) som bygger på Windows 10, Windows Server 2012 och senare.
Kommunen har höga tekniska krav på sig vad gäller datanätet och dess driftmiljö samt att information och system hanteras på ett sätt som säkerställer informationskvalitet.  
 
 
Arbetsuppgifter  
Du kommer att vara en nyckelperson i uppbyggnaden av SRÖ-centret. Detta kommer innebära framtagande av roller, processer, flöden, dokumentation och nätverksdesign. Även underhåll av servrar samt teknisk systemförvaltning av kommunens kritiska system relaterade till samhällsfunktioner.  
Du skall ha en god dialog med verksamheten när det gäller riktlinjer och beslut.
Du skall vara strukturerad, tydlig och informativ i rollen som ansvarig för kommunens nya SRÖ-center.

I rollen som systemtekniker kommer du att vara ansvarig för installation, övervakning samt förvaltning av SRÖ-centrets system.  
Du kommer att vara teknisk kontakt gentemot leverantörer och verksamhet  
Beredskap och visst servicedeskarbete ingår i tjänsten och arbetet innefattar ett stort eget ansvar.  


 
Kvalifikationer
Som person är du serviceinriktad, har hög social kompetens och hög trovärdighet.
Vi värdesätter initiativ- och samarbetsförmåga men även förmåga att arbeta självständigt.  
Mycket stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper. Du kan uttrycka dig väl både i tal och skrift. Som person är du noggrann och ansvarsfull. Att dokumentera och planera är för dig naturligt.
 
Vi söker dig som  
• Har högskoleutbildning eller motsvarande flerårig dokumenterad erfarenhet av tekniskt arbete i en större organisation.  
• Har flera års praktisk erfarenhet av IT-drift.  
• Är serviceinriktad, driven och ansvarsfull.  
• Är kunnig inom nätverk samt nätverkssäkerhet.  
• Är kunnig inom serverdrift.  
• Är van vid att arbeta i brandväggar. 
• Är van vid att dokumentera.  
• Är van att arbeta i projekt.
 
 Det är meriterande om du har kunskap/erfarenhet av  
• Serverhårdvara  
• Microsoft SQL  
• Checkpoint  
• DNS, DHCP samt routing  
• Microsoft System Center Operation Manager  
 

  
 
Om anställningen

Tjänsten är en visstidsanställning under ett års tid med eventuell möjlighet till tillsvidareanställning.    
Då tjänsten innebär hantering av känslig information kommer säkerhetsprövning att genomföras före anställning.   
Tillträde enligt överenskommelse.   
B-körkort är ett krav.
 

Kontaktperson   
Driftchef Martin Johansson, tel. 0455-30 33 74  
 

Facklig kontaktperson  
Nicklas Lundström, Vision, tel. 0455 - 30 32 61   
 
Övrigt

Karlskrona kommun använder kompetensbaserad rekrytering för att vara en arbetsgivare som är fri från diskriminering. Vi välkomnar sökanden oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. 
 
Vi har tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.   
 
Ansökan
Välkommen med din ansökan tillsammans med meritförteckning, referenser och löneanspråk senast den 3 december 2017.
 
Tjänsten söks via kommunens rekryteringssystem, se länk nedan.
Publiceraddatum: 2017-11-13
Yrkesbenämning: Nätverkstekniker
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid100 % VisstidsanställningIndividuell lönesättning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-12-03
Referens:
Webbplats: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=272&ProjectId=190397&DepartmentId=8874&MediaId=4&SkipAdvertisement=true
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Karlskrona kommun
Hamngatan 7 B
37183  Karlskrona Sverige
Hemsida: www.karlskrona.se/
  
Platsannons

Jurist, vikariat

Boverket är en statlig myndighet som arbetar med frågor som rör samhällsplanering, byggande och boende. Myndigheten har regeringens uppdrag att leda arbetet med ett hållbart samhällsbyggande till nytta för medborgarna. Boverket är en myndighet i utveckling både vad det gäller uppgifter och arbetssätt. Myndigheten har ca 230 anställda och finns i Karlskrona. Myndigheten har också en mindre del av sin verksamhet lokaliserad till Stockholm.

ARBETSUPPGIFTER
På enheten för styrmedel och fastighetsekonomi arbetar vi med utfärdande av föreskrifter och information om statliga bidrag, handläggning av bidragsärenden samt överklagade beslut. Enheten arbetar också med samordning av funktionshinderpolitiken, uppföljning, utvärdering och utveckling av styrmedel för boende och byggande samt bostadsanpassningsbidrag. Då en av våra jurister ska vara tjänstledig söker vi nu en vikarie för ca ett års anställning.

Du kommer att arbeta med myndighetsutövning innebärande utredningar, ärendehantering, samt Boverkets föreskrifter. Fokus i arbetet ligger även på handläggning av bidragsansökningar, att ta fram underlag till beslut, delta i beslutsgrupper samt genomföra uppföljningar.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en jur.kand. eller juristexamen samt förmågan att resonera, utvärdera och utveckla juridiska frågor.

Det är meriterande om du har:
• något/några års relevant yrkeserfarenhet
• arbetat med författningsförslag och utredningar
• domstolserfarenhet
• erfarenhet av projektledning eller projektarbete.

Som person är det viktigt att du är ansvarstagande, noggrann och analytisk. Du samarbetar väl med andra och kommunicerar tydligt och pedagogiskt i både tal och skrift. Du har lätt för att växla mellan olika frågeställningar och arbetar självständigt och strukturerat för att nå uppsatta mål enligt tidplan. Handläggningen innebär myndighetsutövning, vilket medför krav på saklighet, professionalitet och en hög grad av servicenivå. Dessa personliga egenskaper värderas högt.

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra och effektivisera rekryteringsarbetet använder vi ett elektroniskt ansökningsformulär i samarbete med Aditro Offentliga Jobb.

Vid ansökan kommer dina personuppgifter att hanteras enligt personuppgiftslagen, PUL. Genom din ansökan samtycker du till hanteringen. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddad identitet, referenser eller liknande du själv bedömer som olämpliga att lämna ut, tag kontakt med ansvarig rekryterare.

Inför rekryteringsarbetet har Boverket tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Publiceraddatum: 2017-11-13
Yrkesbenämning: Förvaltningsjurist
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreHeltidHeltid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Tillträde: Enligt överenskommelse Placeringsort: Karlskrona , upphör: 2019-03-31 .Enligt avtal.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-12-11
Referens: 6513/2017
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=64b2be8f-4369-4f81-b334-00b7a3f83d6a&TK=54a6f5b5-cbdb-4bad-ae18-78ab3a80be65
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Boverket, Styrmedel och fastighetsekonomi
Box 534
37123  Karlskrona Sverige
Hemsida: http://www.boverket.se/sv/om-boverket/lediga-jobb/medarbetarintervjuer/
  
Platsannons

Redovisningsekonom

Kommunledningsförvaltningen, Karlskrona kommun  
Söker  
 
Redovisningsekonom
 
Kommunens samtliga controllers och redovisningsekonomer är samlade inom Kommunledningsförvaltningens avdelning för ekonomi och upphandling. Numera är de fördelade på två grupper, en för verksamhetscontrollers och en för finansiella controllers och redovisningsekonomer. Vi söker nu en redovisningsekonom som är ansvarig för arbetet med kommunens finansenhet, kommunens momsredovisning och kommunkoncernens koncernredovisning.  
 
Arbetet som redovisningsekonom hos Karlskrona kommun innebär  
• Backoffice internbank  
• Redovisningsfrågor rörande exploateringar, investeringar  
• Redovisning av kommunens moms, allmänna momsfrågor och avstämningar av moms  
• Koncernredovisning av kommunkoncernen  
• Redovisningsansvarig i moderbolaget  
• Arbeta med ständiga processförbättringar för ökad kvalitet och kontroll  
 
Kvalifikationer  
Vi letar efter dig som har akademisk examen med inriktning ekonomi.  
För att lyckas i rollen är det viktigt att du är initiativrik, analytisk, drivande och noggrann.
Goda kunskaper i Excel och Office-paketet är ett krav. Systemkunskaper i Aditro/Visma ser vi som meriterande.
Som person är du resultat- och lösningsorienterad och har god organisations- och planeringsförmåga samt stort intresse för förändringsarbete. Vidare behöver du vara kommunikativ och pedagogisk samt behärska svenska flytande i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.  
 
Om anställningen  
Tjänsten är en tillsvidareanställning med sysselsättningsgrad 100 %.
 
Kontaktpersoner  
Redovisnings- och controllerchef Miriam Törnström Håbring 0455-30 30 69  
 
Fackliga företrädare  
CR/SACO Anna Gustafsson 0455-30 31 77  
Vision Birgith Juel 0455-30 48 33  
 
Övrigt
Karlskrona kommun använder kompetensbaserad rekrytering för att vara en arbetsgivare som är fri  
från diskriminering.  
Vi välkomnar sökanden oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion  
eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.  
 
Ansökan
Välkommen med din ansökan tillsammans med meritförteckning, referenser och löneanspråk
senast den 30 november 2017
 
Tjänsten söks via kommunens rekryteringssystem, se länk nedan.
Publiceraddatum: 2017-11-13
Yrkesbenämning: Redovisningsekonom
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid100 % TillsvidareanställningIndividuell lönesättning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-11-30
Referens:
Webbplats: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=272&ProjectId=190402&DepartmentId=8869&MediaId=4&SkipAdvertisement=true
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Karlskrona kommun
Hamngatan 7 B
37183  Karlskrona Sverige
Hemsida: www.karlskrona.se/
  

Platsannons

Spännande arbete som butiksobservatör till Karlskrona med omnejd.

Vill du använda din lediga tid till extraarbete? Nu kan utifrån ditt egna schema planera och genomföra butiksobservationer inom ett begränsat distrikt under veckorna 50 - 51.

Under besöken kommer du vara helt anonym och är ditt jobb är att observera hur butikspersonalen agerar under säljmötet. Du kommer att få detaljerade instruktioner om hu uppdraget ska genomföras och efter besöket rapporterar du dina observationer i vårt internetbaserade system. Besök och rapportering beräknas till 30min.


Vi ersätter naturligtvis dina resor samt res och arbetstid.

Vi tror att du är:

- Noggrann och observant

- Flexibel

- Har körkort och tillgång till bil


Vi går löpande igenom ansökningar och påbörjar rekryteringen till uppdraget i mitten av november.

Har du ledig tid på dagarna, tveka då inte att söka jobbet!

Vill du få fler jobbtips?

Connecta med oss: https://jobb.remarkable.se/
Publiceraddatum: 2017-11-13
Yrkesbenämning: Marknadsundersökare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
max 10 dagarDeltid Deltid Anställningstid enligt överenskommelse Lön enligt överenskommelse
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2018-05-02
Referens:
Webbplats: https://jobb.remarkable.se/jobs/60808-spannande-arbete-som-butiksobservator-till-karlskrona-med-omnejd?promotion=23436-arbetsformedlingen
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Remarkable
ST Eriksgatan 46A
11234  Stockholm Sverige
Hemsida: http://www.remarkable.se
  
Platsannons

Kundsupport till vårt härliga gäng

* Ansvara för administrativa processer
* Arbeta i en koordinerande roll som stöd åt företagets säljare
* Vara länken mellan företaget och dess kunder
* Vara företagssäljarna behjälplig med avtalsutskrifter samt orderläggning och därmed förenliga arbetsuppgifter
* Underhålla och ombesörja avtalsuppdateringar som finns i befintligt system
* Ta emot order ifrån kunder och merförsäljning i största möjliga mån samt hantera all registrering av abonnemang, beställning av växlar, inköp och logistik såsom tredjeparts order
* Arbeta även med den befintliga e-handeln och uppdatera web-shopparna som ligger uppe om företagscentren erhåller detta
* Samt i övrigt förekommande arbetsuppgifter på avdelningen eller i företaget

Följande egenskaper ser vi gärna att du har

* Serviceinriktad och kundorienterad
* Självgående och strukturerad lagspelare
* Arbetar självständigt och tar eget ansvar
* Fokuserar på att nå resultat i tid och med bibehållen kvalité
* Utmärkt kommunikationsförmåga och social förmåga
* Tar egna initiativ
* Är stresstålig och van att arbeta mot deadlines
* Noggrann och detaljmedveten

Tellit är en ny aktör på telefoni marknaden. Vi har vunnits i ett år och växer så det knakar.
Idag har vi kontor i Karlskrona och Stockholm och är strax över 20 anställda.

Vi är en B2B leverantör och vår vision är att vara den mest kundvänliga och moderna telefonileverantören på marknaden!
Publiceraddatum: 2017-11-13
Yrkesbenämning: Kundtjänstmedarbetare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-12-13
Referens: Kundsupport
Webbplats:
Epostadress: info@tellit.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Tell IT To Mi AB
Norra Kungsgatan 14
37133  Karlskrona Sverige
Hemsida: http://www.tellit.se
  
Platsannons

Humanus söker nu SFI-lärare i Karlskrona/Ronneby

Det aktuella uppdraget innebär att deltagarna ska förbättra sina kunskaper i svenska språket, få en klar bild av det svenska samhället och hur den svenska arbetsmarknaden är uppbyggd och fungerar.
Den aktuella målgruppen är i första hand deltagare med kortare skolgång än 6 år eller ingen alls. Många saknar en yrkesinriktning och har behov av yrkesorienterande insatser, andra har tidigare yrkes- och arbetslivserfarenhet som de behöver omsätta i svenska förhållanden via
praktik med språkstöd.
Du ska tycka om att arbeta utåtriktat och i dina uppgifter ingår:
Göra språkbedömningar
Undervisa i svenska språket
Vara språkstöd
Hjälpa deltagarna till ökad kunskap om samhället och förbereda dem inför arbetslivet genom sociala aktiviteter, studiebesök och praktik.
Ge deltagarna grundläggande kunskaper om svensk arbetsmarknad
Vi erbjuder ett flexibelt och stimulerande arbete för dig som attraheras av att arbeta självständigt och under stort eget ansvar.
Du kommer att arbeta i en expansiv och föränderlig organisation där du förväntas växa med organisationen och med våra uppdrag.

Vi söker dig som är behörig SFI-lärare vilket innebär att du har en lärarexamen + 30 poäng i svenska som andra språk.
Observera att vi tyvärr inte kan göra avkall på behörighetskraven då detta regleras i avtal med vår kund som är Arbetsförmedlingen.

Humanus Utbildning Syd AB grundades 1995 och vår ägare är Studieförbundet Vuxenskolan. Humanus är en komplett aktör inom
utbildnings- och arbetsmarknadstjänster. Verksamheten omfattar Vuxenutbildning, Uppdragsutbildning, Yrkeshögskola och
Arbetsmarknadstjänster.
www.humanus.se (http://www.humanus.se)
Publiceraddatum: 2017-11-13
Yrkesbenämning: SFI-lärare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
3 - 6 månaderHeltidVi erbjuder heltidsanställning men vill du hellre arbeta deltid kan det också intressant för oss.Vi tillämpar kollektivavtal med Unionen.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-12-31
Referens: SFI-lärare
Webbplats:
Epostadress: christel.svensson@humanus.se
Övrigt: Vi arbetar med löpande urval vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vi ser därför gärna din ansökan snarast.
Arbetsplats: 
Adress: Humanus Utbildning Syd AB
Ronnebygatan 22
37133  Karlskrona Sverige
Hemsida:
  

Platsannons

Butikssäljare

Du kommer att jobba i kassan och butiken.
Du kommer att ta hand om våra kunder och deras önskemål.Du!
25 eller mer.
Söker jobbet för att du vill ha det.
Vill jobba.
Gör det lilla extra.
Tar arbete på allvar.
Vill ha lön.
Tar ansvar.
Är flexibel.
Engagerar dej i det du arbetar med.
Har /har haft arbete.
Drog och rökfri.
Ostraffad.
Passar tider.
Har en god social kompetens.
Kan jobba både i grupp och på egen hand.
Är omtänksam.
Kan kommunicera.
Kan ge och ta kritik.
Är miljömedveten.
Glad och positiv.
Har känsla för service.
Preem är ett bränslebolag med miljötänk.
I Karlskrona finns 4 automatstationer och en bemannad station.
Vi servar och tar hand om vår kunders önskemål på stationen.
Vi säljer bränsle till bilar,båtar,mopeder,mc och maskiner.
Vi säljer biltillbehör och fritidsartiklar.
Vi bereder och serverar alla dagens måltider.
Vi har en fräsh salladsbuffé.
Vill du fika så har vi både kaffe och bakverk.
Vi gör egna frallor och baguetter.
Hos oss kan du tvätta din bil cykel, båt eller ta en dusch själv.
Släp hyr du hos oss även om du lämnar det i Haparanda.
Vi har även släp vi säljer och mycket annat.
Publiceraddatum: 2017-11-13
Yrkesbenämning: Bensinstationsbiträde/Servicebiträde
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
Vi har kollektivavtal.Lönerna sätts enligt gällande avtal.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-12-01
Referens: Butikssäljare
Webbplats:
Epostadress: john.schill@preem.se
Övrigt: Har du frågor så mailar du dem på ansökningsmailen. Bifoga Cv, personligt brev och foto med din ansökan.
Arbetsplats: 
Adress: Preem Bensinstation
Blåportsgatan 1
37142  Karlskrona Sverige
Hemsida: http://www.preemkv.se
  
Platsannons

Systemförvaltare till vikariat på Förvaltning vårdsystem

Landstinget Blekinge är ett bra val för dig som tycker att livet, med allt vad det innebär, är viktigt. Vi ger dig utmärkta förutsättningar att ge god vård och förbättra människors hälsa. Vi ger dig också möjlighet att välja en skön miljö för arbete, boende och fritid som genomsyras av livskvalitet.

Landstingsservice uppdrag är att utveckla och leverera stöd och servicetjänster till alla verksamheter i Landstinget Blekinge. Vår verksamhet är organiserad i affärsområden med ansvar för fastigheter, IT, upphandling, kost, städ och logistik. I förvaltningen finns också administrativt stöd inom ekonomi, personal och lön.

Affärsområde Informatik består av 3 avdelningar: Förvaltning affärssystem, Förvaltning vårdssystem samt IT-strategisk avdelning. Affärsområdet bedrivs affärsmässigt vilket innebär att vi arbetar intensivt med kostnadseffektivitet, samverkan och utveckling av arbetet för att ge bättre IT-stöd till verksamheterna inom landstinget.

Inom avdelning Förvaltning vårdsystem arbetar idag ca 30 medarbetare och vi söker nu en systemförvaltare till ett längre vikariat.

ARBETSUPPGIFTER
Systemförvaltning omfattar stöd och utbildning i de vårdsystem som används inom Landstinget Blekinge. Arbetet består bl.a. av helpdesk, användarstöd, utveckling och anpassning, tester samt delaktighet i förekommande projekt.

Placeringsort: Karlskrona

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med eftergymnasial utbildning inom hälso- och sjukvård till exempel medicinsk sekreterare, legitimerad sjuksköterska, biomedicinsk analytiker eller annan högskoleutbildning inom vård. Du bör ha ett stort intresse för problemlösning och service till verksamheten. Du bör även ha goda kunskaper inom datoriserade vårdsystem samt bred verksamhetskunskap.

Erfarenhet som lokal vårdsystemansvarig (f.d. LISA), tidigare arbete med systemförvaltning eller systemanpassning av vårdsystemet NCS Cross är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, flexibilitet och samarbetsförmåga.

ÖVRIGT
Tack för att du skickar din ansökan via länken i denna annons. Det kvalitetssäkrar och effektiviserar rekryteringsarbetet. Fyll i din ansökan noggrant så att vi får en komplett och rättvisande bild av dig .

När du skapat ditt konto, kan du logga in och uppdatera ditt CV samt ändra i ditt personliga brev. På så sätt kan du framöver söka andra tjänster inom Landstinget Blekinge.

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Publiceraddatum: 2017-11-10
Yrkesbenämning: Systemförvaltare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
3 - 6 månaderHeltidHeltid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Tidsbegränsat vikariat på 1 år. Landstinget Blekinge tillämpar individuell lönesättning, ange löneanspråk i ansökan.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-11-26
Referens: A730437
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=f82571f8-e188-40c2-8af9-872e28b94909&TK=94ce76b6-1312-4766-84a0-46f6f21cb96c
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Landstinget Blekinge, Informatik
Bättringsvägen Wämö Center
37181  KARLSKRONA Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Undersköterska till Mellanstadens hemtjänst

Äldreförvaltningen, Karlskrona kommun
 
  söker
 
 
Undersköterska till Mellanstadens hemtjänst    
 
 
 
Arbetsuppgifter  
Du arbetar som undersköterska i brukarens eget hem och ger vård, omsorg och service enligt beviljat bistånd. Du arbetar utifrån ett rehabiliterande synsätt med tonvikt på värdighet och välbefinnande för brukaren. Du ska tillvarata och stimulera den enskildes resurser och utföra sjukvårdande uppgifter efter delegering av sjuksköterska. Här arbetar du med kollegor som har god erfarenhet och kompetens från vård- och omsorgsarbete. I hemtjänsten kommer du också att möta planerarna som planerar arbetet med dig för att kvalitetssäkra vård- och omsorgsarbetet till brukaren.  
 
Kvalifikationer  
- har omvårdnadsutbildning eller annan utbildning som bedöms likvärdig.  
- har förmåga att arbeta självständigt men också lätt för att fungera i en grupp.  
- är bra på att planera och organisera ditt arbete.  
- är kreativ, empatisk och lyhörd för brukarens individuella behov.  
- flexibel och positivt inställd till att bidra till utveckling av nya arbetsformer.  
- god datakunskap och har B-körkort.  
 
Arbetstid/varaktighet  
Tillsvidare med sysselsättningsgrad 100 % med tillträde enligt överenskommelse.  
Större delen av din arbetstid planeras där du har din tjänstgöringsplacering Mellanstadens hemtjänst, arbetstid kan också förekomma på närliggande hemtjänstgrupper i samverkansområdet. Äldreförvaltningen är användare av tidsplaneringssystem, där du får möjlighet att själv kunna påverka och förlägga dina arbetstider inom verksamhetens behov.  
 
Kontaktpersoner  
Områdeschef Anna Roos, 0455-321399  
 
Fackliga företrädare  
Kommunal, tfn 0455-304880  

 
Övrigt
Karlskrona kommun använder kompetensbaserad rekrytering för att vara en arbetsgivare som är fri från diskriminering.
Vi välkomnar sökanden oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
Vi har tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

 
Ansökan  
Sista ansökningsdag är den 26 november 2017.
Tjänsten söks via Karlskrona kommuns rekryteringssystem, se länk nedan.
Publiceraddatum: 2017-11-10
Yrkesbenämning: Undersköterska, hemtjänst och äldreboende
Antal platser: 2
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareDeltid. ..
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-11-26
Referens:
Webbplats: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=272&ProjectId=190400&DepartmentId=8876&MediaId=4&SkipAdvertisement=true
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Karlskrona kommun
Hamngatan 7 B
37183  Karlskrona Sverige
Hemsida: www.karlskrona.se/
  
Platsannons

Arbetshandledare till Silvervägen, sysselsättning

Arbetshandledare till Silvervägen, sysselsättning  
Funktionsstödsförvaltningen, kommunens tredje största förvaltning med ca 700 medarbetare, ansvarar för att ge stöd och service till ungefär 700 kommunmedborgare som har fysisk, psykisk och/eller intellektuell funktionsnedsättning. Med värdeorden "Delaktighet – Utveckling – Respekt" som bas strävar vi efter att tillsammans skapa ett professionellt bemötande gentemot brukaren och ett gott arbetsklimat. Vill du vara med och hjälpa våra brukare till ökad livskvalité och självständighet i en växande verksamhet? Sök dig till oss!  
 
Som arbetshandledare ger du meningsfull sysselsättning som är utvecklande, motiverande och kreativ för den enskilda individen. Arbetshandledaren ska genom sitt kunnande ge det stöd som individen behöver för att kunna utföra sina dagliga aktiviteter, känna trygghet och bli stärkt som person. Som arbetshandledare arbetar du självständigt men även i grupp. Då varje möte med brukare är unikt arbetar du utifrån ett professionellt förhållningssätt och med förvaltningens värdegrund som bas. Dokumentation ingår som en del i arbetet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att du handleder arbetstagare med autism och/eller intellektuell funktionsnedsättning i sina dagliga aktiviteter. Aktiviteterna kan vara allt från trädgårdsarbete, vedhantering till enklare pappersarbete som sortering av reklam.  
 
Kvalifikationer  
Vi söker dig som har:
 
• Kvalificerad yrkesutbildning (KY), Yrkeshögskola (YH) inom funktionshinderområdet eller gymnasieutbildning inom Vård- och omsorg med programfördjupning för yrkesutgång funktionshinder. Alternativt psykiatri eller Barn och fritidsprogrammet med inriktning socialt arbete.  
• Grundläggande datorkunskaper och erfarenhet av social dokumentation  
• Behärskar svenska i tal och skrift  
• B-körkort  
 
Meriterande är om du har erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättning eller har motorsågskörkort och/eller förarbevis på trimmer. Vi söker dig som har en positiv inställning, engagemang, drivkraft och förmåga att ta ett eget ansvar. Därför lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.  
 
Om anställningen  
Tillsvidareanställning  
Anställning gäller from 2018-01-01.  
Schemalagd arbetstid måndag till fredag, dagtid.  
Sysselsättningsgrad på schemarad är 85-100 %.  
Rekrytering kan komma att ske löpande under ansökningstiden.  
 
Kontaktperson
Håkan Bergström, 0455-321801  
 
Fackliga företrädare
Gith Söderqvist, Kommunal, Tfn 0455-30 52 34  
 
ÖVRIGT  
Karlskrona kommun använder kompetensbaserad rekrytering för att vara en arbetsgivare som är fri från diskriminering. Vi välkomnar sökanden oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.  
Vi har tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.  
 
Ansökan  
Sista ansökningsdag är 171129.  
Tjänsten söks via Karlskrona kommuns e-rekryteringssystem, se länk nedan.
Publiceraddatum: 2017-11-10
Yrkesbenämning: Vårdare/Arbetshandledare/Boendestödjare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid. .individuell lönesättning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-11-29
Referens:
Webbplats: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=272&ProjectId=190401&DepartmentId=8867&MediaId=4&SkipAdvertisement=true
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Karlskrona kommun
Hamngatan 7 B
37183  Karlskrona Sverige
Hemsida: www.karlskrona.se/
  
Platsannons

Doktorand i datavetenskap

BTH, Blekinge Tekniska Högskola är en av landets tydligast profilerade högskolor, där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus. I den utbildning oh forskning som vi bedriver integreras teknik och IT även med andra ämnen såsom stadsplanering, industriell ekonomi, design samt hälsa och vård för att bidra till att lösa samhällets utmaningar. Allt vi gör på BTH har tre tydliga perspektiv: innovation, hållbarhet och "in real life", det vill säga samarbete och utbyte med både näringsliv och samhälle. Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både utbildning och forskning på hög internationell nivå. På BTH finns två fakulteter - fakulteten för datavetenskaper och fakulteten för teknikvetenskaper.ARBETSUPPGIFTER
Under de senaste åren har det skett en enorm ökning av visuell information för företag och konsumenter, tillsammans med interaktion över en mängd olika människa-maskin gränssnitt, samt fasta och mobila nät. Därav är vi i början av en ny era av fördjupade upplevelser som syftar till att förbättra vardagen, ge nya sätt på hur människor kommunicerar med varandra och i samarbetsgrupper, samt att göra dessa erfarenheter mer realistiska, engagerande och tillfredsställande.

Denna doktorandtjänst i datavetenskap är associerad med forskningsprojektet ”Datoranvändning med människan i centrum för nya visuella och interaktiva tillämpningsprogram” som finansieras av stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen) i samproduktion med industrin.

Som doktorand arbetar du med att genomföra forskning inom området anvåndarorienterad upplevelsekvalitet (Quality of Experience, QoE) med specifik fokus på nätverkade virtuell verklighet (Virtual Reality) och utökad verklighet (Augmented Reality), samt tillhörande kommunikations-relaterade aspekter. Du kommer att utvärdera QoE med hjälp av subjektiva, experimentella studier och objektiva, analytiska modell. Du kommer att utföra mätningar samt interpretera och analysera applikationsbeteende och nätverkstrafik med fokus på tidsdomänen. På detta sättet kommer du att undersöka och formalisera relationer mellan QoE och applikations-/nätverksbeteende, och att föreslå kvalitetsförbättringsåtgärder som bygger på dessa forskningsresultat. Detta kan även innebära tillämpningen av regressionsmetoder. Du kommer att samarbeta med andra forskare inom ovanstående forskningsprojekt, både ifrån akademin och industrin, samt att bidra till utvecklingen av ett visuellt och interaktivt datavetenskapligt laboratorium och en projektutställning med Blekinge Museum som värd.

Tjänsten innefattar teoretisk analys (modellering och analys), praktiska delar (implementering av mjukvara och mätningar), dokumentation i form av vetenskapliga artiklar och rapporter, och presentation av resultat. Undervisning kan inkluderas på en nivå som inte överstiger 20%.


KVALIFIKATIONER
Behörighetskrav:
Ansökningar är välkomna från kandidater med en masterexamen inom datavetenskap, radiokommunikation, trådlös kommunikation, telekommunikation, telekommunikationssystem eller andra relevanta discipliner.

Meriterande kvalifikationer:
• Kandidaten har företrädesvis en stark bakgrund på minst två av följande områden: experiment design, nätverksmätningar, modellering av nätverkstrafik, kvalitet på multimedia-upplevelser, statistisk analys, regressionsmetoder.
• Kandidaten ska ha starka analytiska (matematiska) färdigheter.
• Förmåga att arbeta både självständigt och i en forskargrupp
• Förmåga att formulera och lösa vetenskapliga problem
• Kandidaten måste vara flytande i engelska (skriftligt och muntligt).
• Praktisk erfarenhet är önskvärt, till exempel, genomförande av ett mastersarbete i industrin.


ÖVRIGT
Ansökan ska innehålla ett personligt brev som beskriver ditt intresse för anställnings- och forskningsområdet, ditt CV och kopior av examensbevis och andra handlingar som verifierar dina kvalifikationer.

Vi har valt medier för denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Publiceraddatum: 2017-11-10
Yrkesbenämning: Doktorand
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
3 - 6 månaderHeltidHeltid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: 2018-01-01 , upphör: Tidsbegränsad anställning. Tjänstens varaktighet är högst 5 år och omfattar då 80 % forskning och 20 % utbildningsuppgifter.Enligt avtal.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-11-30
Referens: BTH 3.1.2-0411-2017
Webbplats:
Epostadress: diarium@bth.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Blekinge Tekniska Högskola, BTH
Blekinge tekniska högskola
37179  Karlskrona Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Socialsekreterare, Utredings-och uppföljningsenheten, EKB

Socialsekreterare till Utredning- och  
Uppföljningsenheten, Avdelningen ensamkommande barn 
Avdelningen ensamkommande barn är en av tre avdelningar inom Socialförvaltningen. Avdelningen ensamkommande barn består av en Utrednings- och uppföljningsenhet, fem HVB och ett stödboende.  
Vi söker nu en socialsekreterare till vår Utredning och uppföljningsenhet för att arbeta med ensamkommande barn.  
 
ARBETSUPPGIFTER  
Som socialsekreterare kommer du att arbeta med utredning och uppföljning av ensamkommande barn och handlägga ärenden enligt SoL och LVU. Som socialsekreterare för ensamkommande flyktingbarn ingår du i ett team som har särskild inriktning mot ensamkommande flyktingbarn. Du utreder barnets behov enligt BBIC samt planerar och följer upp insatser med barnets bästa i fokus. Arbetet innebär att följa varje barn och tillsammans med den unge, god man/särskild förordnad vårdnadshavare, familjehem eller institutioner planera vården samt skapa förutsättningar för en god utveckling hos varje barn. För att åstadkomma detta krävs förmåga att skapa goda relationer och kontakt med den unge och dess nätverk. Det innebär även att samverka med skola, sjukvård och andra instanser. Arbetet är varierande och innebär möten med många olika kulturer.  
 
Du som nyanställd socialsekreterare ingår i ett introduktionsprogram där du har tillgång till egen mentor  
och fadder under ditt första år hos oss. Du erbjuds extern handledning och kontinuerlig utbildning och  
fortbildning. Hos oss finns också specialistsocionomer med särskilt uppdrag att ge stöd i utredning och  
handläggning av ärende. Du erbjuds också möjlighet till friskvård.  
 
KVALIFIKATIONER  
Du ska ha socionomexamen eller annan akademisk utbildning enligt Socialstyrelsens krav.  
Gärna erfarenhet av arbete inom kommunal socialtjänst avseende ensamkommande barn eller barn och unga. Egenskaper som att vara flexibel, ha god förmåga till reflektion och analys är värdefulla i arbetet. Vi lägger stor vikt vid samarbetsförmåga och personlig lämplighet.  
B-körkort är ett krav.  
 
OM ANSTÄLLNINGEN  
Tjänsten är tillsvidareanställning på heltid.  
Tillträde enl överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
 
LÖN  
Individuell lön tillämpas.  
 
KONTAKTPERSONER  
Josefine Stridh, Enhetschef, tel 0455-32 12 37  
Helena Lithander, Avdelningschef, tel 0455-30 33 37  
 
FACKLIGA KONTAKTPERSONER  
Liselotte Mellqvist, Vision, Tel 0455-30 48 66  
Maria Nilsson, Akademikerförbundet SSR, Tel Tel 0455-32 10 44  
 
ÖVRIGT  
Karlskrona kommun använder kompetensbaserad rekrytering för att vara en arbetsgivare som är fri  
från diskriminering. Vi välkomnar sökanden oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk  
tillhörighet, religion, eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.  
Vi har tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Därför undanber vi oss alla  
erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.  
 
ANSÖKAN  
Sista ansökningsdag 2017-11-30. Löpande rekrytering kan komma att påbörjas under ansökningstiden så välkommen med din ansökan redan idag.
Publiceraddatum: 2017-11-10
Yrkesbenämning: Socialsekreterare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid. .Individuell lönesättning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-12-10
Referens:
Webbplats: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=272&ProjectId=190396&DepartmentId=8873&MediaId=4&SkipAdvertisement=true
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Karlskrona kommun
Hamngatan 7 B
37183  Karlskrona Sverige
Hemsida: www.karlskrona.se/
  
Platsannons

HR-specialist

Blekinge Tekniska Högskola, BTH,
är en av landets tydligast profilerade högskolor, där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus. I den utbildning och forskning som vi bedriver integreras teknik och IT även med andra ämnen såsom stadsplanering, industriell ekonomi, design samt hälsa och vård för att bidra till att lösa samhällets utmaningar. Allt vi gör på BTH har tre tydliga perspektiv: innovation, hållbarhet och ”in real life”, det vill säga samarbete och utbyte med både näringsliv och samhälle. Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både utbildning och forskning på såväl regional, nationell som internationell nivå. Vi bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå. På BTH finns två fakulteter – fakulteten för datavetenskaper och fakulteten för teknikvetenskaper.

Besök oss gärna på www.bth.se


ARBETSUPPGIFTER
HR-specialisterna arbetar med rådgivning, stöd, utveckling samt administration inom olika delar av HR-området. Stöd och rådgivningen innebär framförallt stöd till chefer med personalansvar inom BTH.

Kunskapsmässigt är man generalist såväl som att man svarar för ett specifikt fördjupningsområde.

Att vara generalist innefattar uppgifter inom alla de områden som ryms i HR-arbetet. Det rör anställningsvillkor, lönebildning, arbetsrätt och avtal, arbetsmiljö, rehabilitering, kompetensförsörjning (rekrytering, nyintroduktion, avgång), och samverkan.

Med fördjupning avses att man har fördjupad kunskap inom 1 – 2 områden och man utgör internt stöd till kollegor inom avdelningen. Uppgiften innebär att man svarar för omvärldsbevakning av området, bidrar till metodutveckling, uppdaterar styrande och stödjande dokument samt ansvarar för information på högskolans intranät.KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete på en HR-avdelning och har en examen från PA-programmet eller motsvarande. Du är generalist och har erfarenheter från de flesta områdena inom HR-arbetet. Du är förändringsinriktad och måste kunna arbeta självständigt likväl som du måste kunna fungera bra i grupp. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper som samarbetsförmåga, omdöme och lyhördhet. Det är också viktigt att du har initiativkraft och kan driva frågor.
Publiceraddatum: 2017-11-10
Yrkesbenämning: HR-specialist/HR-adviser
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid. TillsvidareanställningEnligt avtal.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-12-04
Referens: BTH-3.1.3-0410-2017
Webbplats:
Epostadress: diarium@bth.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Blekinge Tekniska Högskola, BTH, Blekinge Tekniska Högskola
Blekinge tekniska högskola
37179  Karlskrona Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Insatsledare

Räddningstjänsten Östra Blekinge är ett kommunalförbund som bedriver räddningstjänst i medlemskommunerna Ronneby och Karlskrona. Vi har två heltidstationer, åtta deltidsstationer och två räddningsvärn. Ett kommunalförbund är en egen juridisk person och kan jämföras med en kommun. Räddningstjänsten Östra Blekinge har ca 200 medarbetare.  
 
Vi är mitt inne i ett positivt förändringsarbete där vi utvecklar både vår verksamhet och arbetsmiljö i syfte att skapa tydlighet, större delaktighet och främja individuellt ansvar. År 2018 flyttar vi till en ny brandstation och nu söker vi dig som vill vara med på vår spännande resa och bidra till vår vision att bygga ett säkrare, skadefritt och tryggare samhälle. Vi är en flexibel och öppen organisation där du kommer att få stora möjligheter att själv kunna påverka dina arbetsuppgifter och din arbetssituation. 
 
På grund av utvecklingen av organisationen söker vi nu insatsledare till sex nyinrättade tjänster. 
 
Som insatsledare kommer du att arbeta inom hela området skydd mot olyckor före, under och efter en olycka. I rollen ingår dels generella arbetsuppgifter under dygnspass och specifika arbetsuppgifter under dagtidstjänstgöring. I arbetsuppgifterna under dygnspassen ingår att agera i komponenten insatsledning över hela förbundets yta och bevaka systemledningen till dess att annat befäl övertar ansvaret. Vid behov träder insatsledaren in i rollen som räddningsledare. Övning, utbildning och träning ingår som en del i att bibehålla och utveckla kompetensen. De specifika arbetsuppgifterna delas in i sex ansvarsområden där varje insatsledare ansvarar för var sitt. Följande ansvarsområden är aktuella för tjänsterna. Befattningsbeskrivningar för tjänsterna, med detaljerade uppgifter om ansvarsområdena, finns upprättade. Kontakta räddningstjänsten om beskrivningarna. 
 
• Metodutveckling 
• Personalkompetens, övning och utbildning 
• Ledning av räddningsinsats och beslutsstöd  
• Personalplanering och samordning av driftsorganisationen 
• Samordning av Rib-organisationen 
• Förebyggande och extern utbildning 
 
Kvalifikationer 
Vi söker dig som har utbildning Räddningsledning B alternativt Brandmästarklass SRV eller motsvarande kvalifikationer som vi bedömer som likvärdiga. B-körkort är ett krav.  
Vi ser även det som meriterande om du har erfarenhet av arbete som styrkeledare, insatsledare eller motsvarande. Kompletterande utbildning inom förebyggande verksamhet är också meriterande. 
 
Personliga egenskaper 
För att trivas och lyckas i rollen som insatsledare söker vi dig med egenskaper som förändringsbenägen och inte vara främmande för varierande arbetsuppgifter. Som person är du prestigelös, utåtriktad och har lätt för att kommunicera, coacha andra och samarbeta med människor både inom och utom organisationen. Andra egenskaper som vi värdesätter är att du ser utmaningen i problemlösning, har ett systematiskt arbetssätt, förmåga att följa upp och är resultatfokuserad. Du måste kunna uttrycka dig väl i tal och skrift. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.  
 
Anställningsform 
Tillsvidareanställning, heltid. Arbetstiden är förlagd i ett sexveckorsschema med omväxlande dygns- och dagtidspass.
Tjänsterna är huvudsakligen tjänstgöring i utryckningsstyrka. 
 
Lön 
Individuell lönesättning tillämpas. 
 
Tillträdesdag 
Enligt överenskommelse perioden jan-mars 2018. 
 
Ansökan 
Ansökan ska vara Räddningstjänsten tillhanda senast 2017-11-26. I ansökan vill vi gärna att du anger vilket ansvarsområde du skulle vilja utveckla. 
 
Upplysningar 
Anna Henningsson, räddningschef tfn: 0455-30 39 81 
Magnus Kärvhag, avdelningschef tfn: 0455-30 39 86 
 
Fackliga företrädare 
Billy Åkerström, Vision, tfn: 0455-30 30 04 
Richard Thörn, Kommunal, tfn: 0455-30 39 80 
Magnus Jardbrink SI, tfn: 0455-30 39 84 
David Rådström, BRF, tfn: 0455-30 39 80 
Stefan Eriksson, Ledarna, 0708-18 79 82
Publiceraddatum: 2017-11-10
Yrkesbenämning: Brandbefäl/Räddningsledare/Insatsledare
Antal platser: 6
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidArbetstiden är förlagd i ett sexveckorsschema med omväxlande dygns- och dagtidspass. Tjänsterna är huvudsakligen tjänstgöring i utryckningsstyrka. TillsvidareanställningMånadslön Individuell lönesättning tillämpas.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-11-26
Referens:
Webbplats: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=1074&ProjectId=144593&DepartmentId=18960&MediaId=4&SkipAdvertisement=true
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Räddningstjänsten Östra Blekinge
Blekingegatan 1
37122  Karlskrona Sverige
Hemsida: http://www.raddningstjanst.se
  
Platsannons

Styrkeledare

Räddningstjänsten Östra Blekinge är ett kommunalförbund som bedriver räddningstjänst i medlemskommunerna Ronneby och Karlskrona. Vi har två heltidstationer, åtta deltidsstationer och två räddningsvärn. Ett kommunalförbund är en egen juridisk person och kan jämföras med en kommun. Räddningstjänsten Östra Blekinge har ca 200 medarbetare.  
 
Vi är mitt inne i ett positivt förändringsarbete där vi utvecklar både vår verksamhet och arbetsmiljö i syfte att skapa tydlighet, större delaktighet och främja individuellt ansvar. År 2018 flyttar vi till en ny brandstation och nu söker vi dig som vill vara med på vår spännande resa och bidra till vår vision att bygga ett säkrare, skadefritt och tryggare samhälle. Vi är en flexibel och öppen organisation där du kommer att få stora möjligheter att själv kunna påverka dina arbetsuppgifter och din arbetssituation. 
 
På grund av utvecklingen av organisationen söker vi nu styrkeledare tillika chef för skiftlag. 
 
Som styrkeledare kommer du att arbeta inom hela området skydd mot olyckor före, under och efter en olycka. Styrkeledarens uppdrag är att vara skiftgruppens chef med personalansvar och arbetsgivarens representant i skiftgruppen. Styrkeledaren leder det dagliga arbetet på respektive heltidsstation där målstyrning, delegation, delaktighet och engagemang är naturliga inslag i ledarskapet. I arbetsuppgifterna ingår att agera i komponenterna uppgiftsledning och insatsledning över hela förbundets yta. Styrkeledaren träder in i rollen som räddningsledare till dess att annat befäl övertar uppgiften. Övning, utbildning och träning ingår som en del i att bibehålla och utveckla kompetensen för såväl egen del som för skiftgruppens. Till tjänsten knyts även uppgifter inom vissa arbetsområden. 
 
Kvalifikationer 
Vi söker dig som har lägst utbildning Räddningsledning A alternativt Brandförmansklass SRV eller motsvarande kvalifikationer som vi bedömer som likvärdiga. Vi ser även det som meriterande om du har erfarenhet av arbete som styrkeledare eller motsvarande. Kompletterande utbildning inom förebyggande verksamhet är också meriterande. 
 
Personliga egenskaper 
För att trivas och lyckas i rollen som styrkeledare söker vi dig med egenskaper som prestigelös och inte vara främmande för varierande arbetsuppgifter. Som person är du förändringsbenägen, utåtriktad och har lätt för att kommunicera och samarbeta med människor både inom och utom organisationen. Som chef har ditt ledarskap ett coachande förhållningssätt som skapar trygga och varaktiga relationer. Andra egenskaper som vi värdesätter är att du har ett systematiskt arbetssätt, förmåga att följa upp och är resultatfokuserad. Du måste kunna uttrycka dig väl i tal och skrift. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. 
 
Anställningsform 
Tillsvidareanställning. Heltid. Arbetstiden är skifttjänstgöring. Tjänsterna är huvudsakligen tjänstgöring i utryckningsstyrka. 
 
Lön 
Individuell lönesättning tillämpas. 
 
Tillträdesdag 
Enligt överenskommelse perioden jan-mars 2018. 
 
Ansökan 
Ansökan ska vara Räddningstjänsten tillhanda senast 2017-11-26.  
 
Upplysningar 
Anna Henningsson, räddningschef tfn: 0455-30 39 81 
Jörgen Persson, stf. räddningschef tfn: 0455-30 39 83 
 
Fackliga företrädare 
Billy Åkerström, Vision, tfn: 0455-30 30 04 
David Rådström, BRF, tfn: 0455-30 39 80 
Magnus Jardbrink SI, tfn: 0455-30 39 84 
Richard Thörn, Kommunal, tfn: 0455-30 39 80 
Stefan Eriksson, Ledarna, 0708-18 79 82
Publiceraddatum: 2017-11-10
Yrkesbenämning: Brandbefäl/Räddningsledare/Insatsledare
Antal platser: 8
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidArbetstiden är skifttjänstgöring. Tjänsterna är huvudsakligen tjänstgöring i utryckningsstyrka. TillsvidareMånadslön Individuell lönesättning tillämpas.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-11-26
Referens:
Webbplats: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=1074&ProjectId=144592&DepartmentId=18960&MediaId=4&SkipAdvertisement=true
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Räddningstjänsten Östra Blekinge
Blekingegatan 1
37122  Karlskrona Sverige
Hemsida: http://www.raddningstjanst.se
  

Platsannons

Projektledare inom fastighetsautomation till Siemens

Job Title: Projektledare inom fastighetsautomation
Ref: 280783
Placering: Karlskrona
Organisation: Siemens AB, www.siemens.se

Vill du bidra till att göra världen lite bättre?

Genom att göra hållbara energilösningar mer kostnadseffektiva, utveckla ny teknik för framtidens smarta industri och elektrifiera person- och godstransporter gör vi verklighet av vår vision om en hållbar värld.

Projektledare inom fastighetsautomation divisionen Building Technologies i Karlskrona

Dina arbetsuppgifter?

Att vara projektledare hos oss innebär att du tar vid när säljaren sålt en teknisk lösning till kund. Du driver och ansvarar för egna projekt samt i viss mån utför konstruktion samt kundanpassad programmering av system för fastighetsautomation. Du kommer ha mycket kontakt internt med säljare, projektingenjörer och tekniker och externt med våra kunder.

Projekten driver Du med ansvar för samordning och styrning av samtliga aktiviteter i projekt vilket innebär ekonomiskt ansvar men även planering och utförande enligt vårt verksamhetssystem samt uppställda krav.

Dina arbetsuppgifter kommer huvudsakligen bestå av:
•Projektledning
•Projektering
•Planering
•Konstruktion och programmering av vårt styrsystem Desigo för fastighetsautomation
•Dokumentering
•Föreslå förbättringsförslag/lösningar till kund för att spara energi

Din profil
•Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet av projektledning och stor vana att driva projekt. Har du även erfarenhet inom fastighetsautomation samt kunskap inom konstruktion/programmering/el/IT inom byggnader anses det meriterande.
•Utbildning inom el/energi/VVS med inriktning styr & regler.
•Du har erfarenhet inom branschen fastighetsautomation vilket innebär att Du kan läsa elscheman, har kunskap om VVS samt processkunskap inom värme och ventilation.
•Du har goda datakunskaper, är van att läsa dokument och instruktioner på engelska och kommunicerar fritt på svenska.
•För denna tjänst krävs dokumenterad erfarenhet inom yrkesområdet.
•Som person är du noggrann, ansvarstagande och kan arbeta självständigt. Dessutom ska du ha en god känsla för service och god samarbetsförmåga.
•Struktur samt ordning & reda är en förutsättning för tjänsten
•Körkort för bil är ett måste för tjänsten.

Vad kan Siemens erbjuda mig?

Du blir del av en öppen och dynamisk arbetsplats där professionell och personlig utveckling står högt på agendan. Vi erbjuder goda karriärmöjligheter i en internationell miljö med spännande utmaningar. Vår framgång skapas av våra innovativa och duktiga medarbetare där deras nyfikenhet och professionella kompetenser skapar ny kunskap och hjälper till med att hitta svar på världens svåraste frågor.

Vår verksamhet har en fantastisk bredd. Därför finns det också möjligheter att inte bara byta jobb, utan till och med bransch, inom vår verksamhet.

Vi har en uttalad och väl etablerad policy för mångfald på arbetsplatsen. Vi erbjuder samma möjligheter till alla och vi ser mångfald som en tillgång, eftersom skiftande bakgrund och livserfarenhet bland medarbetarna höjer dynamiken i gruppen. Mångfald ökar möjligheterna att se saker från olika sidor och hitta nya, innovativa lösningar på våra utmaningar.

Vad mer behöver jag veta?

Siemens Building Technologies (BT) är världens ledande leverantör av säkra och energieffektiva lösningar för fastigheter ("Green Buildings") och fastighetsinfrastruktur. I egenskap av tjänsteleverantör, systemintegratör och produktleverantör erbjuder Building Technologies fastighetsautomation, värme- och ventilationsreglering, brand- och säkerhetssystem, elinstallationsteknik och eldistribution av lågspänning. Vi erbjuder ett brett utbud av integrerade och effektiva systemlösningar samt tjänster och produkter vars syfte är att förbättra innemiljö, energihushållning och säkerhet. Större delen av det vi utvecklar och producerar tas fram som kundanpassade lösningar med hög flexibilitet, vilket underlättar framtida moderniseringar och förändringar i verksamheten

Om Siemens:

Siemens är ett globalt teknikföretag som har stått för ingenjörskonst, innovation, kvalitet, pålitlighet och internationalitet i mer än 165 år. Vi är verksamma i mer än 200 länder och har ca 350 000 anställda i världen och fokuserar på områdena elektrifiering, automation och digitalisering. I Sverige har Siemens funnits sedan 1893 och har cirka 4 200 medarbetare på ett 40-tal orter med huvudkontor i Upplands Väsby (fr.om. nov i Solna) Det senaste verksamhetsåret (2016) var omsättningen för Siemens Sverige ca 17 miljarder kronor. Våra kärnvärden som gör oss unika - Responsible, Excellent och Innovative - är inte nya; de har varit våra ledstjärnor i våra bästa beslut under alla dessa år.

Läs mer på www.siemens.se
Publiceraddatum: 2017-11-09
Yrkesbenämning: Projektledare, bygg och anläggning
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid Fast anställning tills vidareFast lön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-12-11
Referens:
Webbplats: https://youcru.it/lvdGco
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Siemens
Intagsvägen 3
37146  Karlskrona Sverige
Hemsida:
  

Platsannons

S-GROUP Solutions söker en GIS-konsult i Karlskrona eller Malmö

Vi är ett produktbolag inom IT som med den geografiska dimensionen (GIS) gör kommuner och myndigheter mer konkurrenskraftiga och inte minst hållbara. Vi är verksamma i en snabbrörlig miljö där teknik och omvärld ger oss både utmaningar och möjligheter. Koncernen som vi tillhör har verksamhet i Sverige, Finland, Litauen och Polen.

 

Vi söker efter dig som älskar GIS och vill jobba med att bryta ny mark inom GIS-världen. Du är en lyhörd och utåtriktad person, som har ett stort engagemang för att utveckla våra kunder och deras verksamhet. Våra kunder är Sveriges kommuner.
Ansvarsområde

I din roll hjälper du våra kunder att utveckla sin verksamhet i uppdragsform. Utveckling kan bestå av att skapa nya lösningar baserat på befintlig plattform och data.  Vi ser gärna innovation som kan skapa mervärde bortom det självklara för våra kunder. Vår plattform består av marknadsledande varumärken i form av ArcGIS och GEOSECMA. I dessa produkter finns det stor potential att både konfigurera och utveckla värdeskapande lösningar för Sveriges kommuner. Dessa lösningar kan sedan standardiseras och bli en del av vår produktutveckling och bidra till att alla våra kunder får ta del av utvecklad/framtagen lösning. Arbetet kan också handla om integration mellan vår plattform och andra system.
Kravprofil

• GIS-bakgrund med systemutvecklingskompetens– Python, JavaScript
• Erfarenhet av databasdesign
• Lösningsorienterad och lyhörd
• Utåtriktad och kundorienterad person
• Teknisk passion
• Mycket goda kunskaper i både svenska samt engelska – engelska eftersom det är vårt koncernspråk

Vi erbjuder

Vi värnar om en kultur av engagemang samt ständig utveckling och förbättring. Vi vill erbjuda såväl våra medarbetare som kunder goda möjligheter att växa och utvecklas. Vi söker, och premierar, medarbetare som sporras av stort eget ansvar och som har drivkraft att kontinuerligt utvecklas och föra sina arbetsuppgifter framåt. Vi är måna om att hjälpa varandra, men har även mod att testa nya vägar. Framför allt, att ha roligt på jobbet är en självklarhet!
Övrigt

Tjänsten är en heltids tillsvidareanställning med placering i Karlskrona eller Malmö. Vi tillämpar provanställning. Urval sker löpande, så skicka in din ansökan snarast. Sista ansökningsdag 2017-11-19. Tillträde enligt överenskommelse.
Vill du veta mer?

Kontakta Claes Francke, Leveranschef, telefon 040-33 07 62 eller
Riikka Sand, HR-specialist, telefon 026-150 540

Besök oss gärna på vår hemsida, följ med bakom kulisserna på Twitter. Är du filmfantast kolla in på YouTube. Givetvis finns vi även på LinkedIn.
Publiceraddatum: 2017-11-09
Yrkesbenämning: GIS-ingenjör
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid- -Enligt överenskommelse
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-11-26
Referens:
Webbplats: http://www.sgroup-solutions.se/Om-oss/Jobba-har/Lediga-jobb?aguid=C45B72339BCA4AA88C80A550CB840244&ref=arbetsformedlingen
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: S-GROUP Solutions AB
Amiralitetstorget 3
37130  Karlskrona Sverige
Hemsida: www.sgroup-solutions.se
  
Platsannons

Bemanningssamordnare

Om företaget
Lernia Bemanning stärker kundernas konkurrenskraft genom effektiva bemanningslösningar. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag som rekryterar och hyr ut personal i hela Sverige. Vi ingår i Lernia, ett av Sveriges ledande kunskapsföretag inom utbildning och bemanning. Vi vet att kompetens gör skillnad.

Arbetsuppgifter
Som bemanningssamordnare kommer du arbeta med hela rekryteringsprocessen så som: göra urval, hålla i kvalitativa intervjuer, ringa referenser och anställa konsulter som skall arbeta hos vår kund. Rollen kräver att du har daglig kontakt med kandidater för att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen.
En del i tjänsten består även av att arbeta proaktivt för att hitta rätt kandidater genom att vara i kontakt med externa parter såsom skolor, Arbetsförmedling, övriga samarbetspartners samt delta på mässor och arbetsmarknadsdagar.


Din bakgrund
För att vara aktuell för tjänsten bör du ha viss arbetslivserfarenhet och då gärna inom t.ex. bemanning, rekrytering, personal-/löneadministration, kundservice eller försäljning. Har du erfarenhet av affärsverktyget Intelliplan eller liknande är det ett plus likaväl som god dator- och telefonvana. Har du slutförda eller pågående studier på eftergymnasial nivå inom HR är det meriterande.

Personliga egenskaper
Att arbeta som bemanningssamordnare kräver en hög flexibilitet och ett lösningsorienterat förhållningssätt, vilket är något vi värdesätter högt. Med ett strukturerat arbetssätt klarar du av att hantera parallella processer i ett högt arbetstempo och genomföra omprioriteringar vid behov samtidigt som kvaliteten aldrig ger vika i ditt arbete.

Du bör även ha god människokännedom och ha intresse för att träffa nya människor, att vara social och kommunikativ är egenskaper vi värdesätter högt. Vidare är du resultatinriktad och vill arbeta för att bidra till teamets framgång, vi söker med andra ord en gedigen lagspelare. Som en röd tråd i alla dina åtaganden uppvisar du en prestigelös inställning.


Anställningsform/omfattning/tjänstgöringsort
Visstidsanställning/Heltid/Karlskrona

Tillträdesdag
Enligt överenskommelse, intervjuer sker löpande så tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.

Information
Varmt välkommen med din ansökan! Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Mikael Gustavsson på 0722-541110.

Lernia är vägen framåt
Lernia är en av Sveriges ledande kompetenspartners inom utbildning, bemanning och omställning. Vi utvecklar människor, företag och organisationer med rätt kompetenslösningar i arbetslivets och arbetsmarknadens alla skeden. Vi bidrar till en bättre matchning på arbetsmarknaden och ser till att fler människor kommer i egenförsörjning och att fler företag och organisationer kan stärka sin konkurrenskraft.
Publiceraddatum: 2017-11-09
Yrkesbenämning: Personaladministratör/Personalassistent
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreHeltidHeltid Visstid, mer än 6 månaderFast lön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-11-26
Referens: 21334
Webbplats: https://www.lernia.se/jobb/Lediga-jobb/Jobbannons/?JobbAnnonsId=IP21334
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Lernia Karlskrona
Lernia Bemanning AB
37133  Karlskrona Sverige
Hemsida: www.lernia.se
  
Platsannons

Kundservicemedarbetare mot företagskunder i Karlskrona

Kundservicemedarbetare mot företagskunder i Karlskrona
Har en god förmåga för att kommunicera med människor? Då har Randstad en perfekt tjänst för dig som är i början på din karriär eller vill utvecklas inom rådgivning, kundservice och försäljning. Randstad tillsammans med vår kund i centrala Karlskrona söker nya kollegor till företagskundcenter.

Arbetsuppgifter

Tjänsten innebär många kontakter och det är därför viktigt med god samarbets- och kommunikationsförmåga. För att lyckas i tjänsten tror vi att du är duktig på att arbeta med frihet under ansvar och har ett härligt driv. Eftersom du har kundkontakt är du lugn och har en förtroendeingivande förmåga. Skulle du också beskriva dig som en problemlösare kommer du bli ett uppskattat tillskott på din nya arbetsplats.

Arbetsgivare

Randstad Solutions AB

Ort

Centrala Karlskrona

Omfattning

Heltid med start i januari 2018 och tillsvidareanställning och 6 månader provanställning tillämpas

Arbetstider är kontorstider 08:00 – 17:00 måndag till fredag

Kvalifikationer

• Fullständig gymnasieutbildning

• God svenska och engelska i tal och skrift

• Kan arbeta heltid

Meriterande

• God servicekänsla

• Intresse och förståelse för teknik

• Professionellt agerande och bemötande gentemot kund

• Motiveras av högt tempo, tydliga mål och eget ansvar

• Teamkänsla

• Flexibel avseende att ta till sig ny information och anpassa sig utifrån förändringar i verksamheten

Sista ansökningsdag

2017-11-30, urval och intervjuer kommer att ske löpande.

Tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, ansök därför så snart som möjligt.

För information

Maila gärna din fråga till ansvarig rekryterare på amy.gudjonsson@randstad.se

Om Randstad

Hösten 2016 bytte Proffice namn till Randstad. Med över 600 000 anställda i omkring 40 länder är Randstad världens näst största företag inom rekrytering och bemanning.

Som konsult hos Randstad är du anställd hos oss och jobbar ute hos någon av våra kunder. Du har samma fördelar som hos en traditionell arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård, försäkringar och rabatt på träningskort.

Utöver det får du även en mängd karriärmöjligheter, möter olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher vilket gör att du utvecklar din kompetens och får ett spännande, välfyllt CV. Söker du en arbetsgivare som erbjuder spännande uppdrag och nya kontaktnät kommer du trivas hos oss.
Publiceraddatum: 2017-11-09
Yrkesbenämning: Kundtjänstmedarbetare
Antal platser: 10
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid TillsvidareFast lön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2018-02-07
Referens: 201094454
Webbplats: https://www.randstad.se/JobPageRedirect.ashx?Reference=201094454&Jobsite=AMS&Brand=RandstadSE
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Randstad Solutions AB
Minervavägen
37141  Karlskrona Sverige
Hemsida:
  

Platsannons

Marcus assistans söker personlig assistent

Marcus assistans söker personlig assistent

Du som söker tjänsten skall vara positiv och engagerad. Du skall även vara stresstålig och ha lätt för att prata med kunden såväl som övriga deltagare, assistenter och personal.

Skicka gärna CV och personligt brev till : benjamin@marcusassistans.se
Publiceraddatum: 2017-11-09
Yrkesbenämning: Personlig assistent
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-12-10
Referens:
Webbplats:
Epostadress: benjamin@marcusassistans.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Marcus Assistans AB
Box 1641
70116  ÖREBRO 
Hemsida:
  
Platsannons

Ställföreträdande Chef till Marinens Musikkår

Försvarsmusiken: 

Är en enhet som lyder under Livgardet/Kungsängen FöMus, som är en del av Försvarsmakten består av Marinens Musikkår, Arméns Musikkår samt Livgardets dragon-musikkår, och ansvarar för parad-, ceremoni- och tjänstemusik för Försvarsmakten och statsledningen För mer info läs på www.forsvarsmakten.se/Livgardet.

Marinens musikkår:

* Är en professionell blåsorkester inom försvarsmakten

* Är stationerad i världsarvsstaden Karlskrona

* Har som professionell blåsorkester en utvecklande funktion gentemot Hemvärnsorkestrar och musikkårer i det civila musiklivet.

 

Befattningen utgör en central del av musikkårens konstnärliga och administrativa ledning, som för närvarande består av sju befattningshavare.

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

* Planera musikkårens verksamhet

* Producera musikkårens konsertproduktioner

* Leda musikkårens programarbete

* Ekonomisk planering och uppföljning av musikkårens verksamhet

* Nätverka och marknadsföra musikkårens verksamhet externt och internt.

* Beredd att medverka i särskilda arbets- och projektgrupper inom FöMus

* Beredd att överta som första linjens chef vid dennes frånvaro

 

Kvalifikationer:

* Kulturinriktad högskoleutbildning eller motsvarande kompetens

* Dokumenterade ledarerfarenheter från det professionella musiklivet

* Erfarenhet av programsättning

* Erfarenheter från administrativt och ekonomiskt arbete

* God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift inom svenska och engelska

* Goda IT-kunskaper

* B-körkort

 

Meriterande:

* Kunskaper i affärssystemet SAP

* Erfarenheter inom orkesterverksamhet

 

Arbetsförhållanden:

* Arbetet innebär många personkontakter och samarbetspartners vilket kräver flexibilitet och god samarbetsförmåga.

* Arbetet sker på flera orter med oregelbundna arbetstider samt i skiftande förhållanden och miljöer såväl inom- som utomhus, i Sverige och utomlands.

 

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

 

Befattningen är en tillsvidaretjänst med 6 månaders provanställning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Individuell lönesättning tillämpas.

 

Sökande skall vara svensk medborgare. Godkänd registerkontroll är ett krav för anställning. Anställning i Försvarsmakten innebär internationell arbetsskyldighet. SWEDISH CITIZENS ONLY.

 

Intervjuer sker efter personlig kallelse.

 

Mer information om befattningen lämnas av:

Chef Marinens Musikkår, örlogskapten Tomas Hjortenhammar, 0455-866 34 eller 0703-065511, tomas.hjortenhammar@mil.se.

Information om musikkåren finns även på: marinensmusikkar.se

 

Fackliga företrädare:

SACO-F Staffan Johansson tel 08-584 540 00 (vxl), Officersförbundet Johan Hamlin tel 08-584 54000 (vxl) Försvarsförbundet Jacob Bartilsson, (lf050@forsvarsforbundet.se) , SEKO Claes Hallin tel 08-584 540 00 (vxl) 

Ansökan:

Din ansökan med referenser görs på: http://www.forsvarsmakten.se/Jobba/Lediga-jobb/ senast 2018-01-07


Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Publiceraddatum: 2017-11-09
Yrkesbenämning: Personalchef/HR-chef
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid Heltid/ Ej specificeratIndividuell lönesättning tillämpas
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2018-01-07
Referens:
Webbplats: http://web103.reachmee.com/ext/I005/333/main?site=2&validator=a75fbd88f1b2a3a49de2af9c8b7bc228&lang=SE&rmpage=job&rmjob=14455
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Försvarsmakten
Ansökan sker via ReachMee
37151  Karlskrona Sverige
Hemsida: http://www.forsvarsmakten.se/sv/
  
Platsannons

Junior systemutvecklare med viljan att utvecklas?

Nu har du som är nyutexaminerad systemutvecklare chansen att utveckla dina kunskaper i ett innovativt och växande konsultföretag som söker nya medarbetare.

Vare sig du brinner för Java-utveckling, är en fena på .NET eller C# så har vi möjligheter för dig. Vi söker personer både för front- och backend. Viktigast är att du själv har viljan att utvecklas inom just ditt område och vill få chansen att arbeta för några av de större företagen och organisationerna med utveckling.

Vår kund är ett IT-konsultföretag som fokuserar på att leverera lösningar av hög kvalitet till kunder och att samtidigt erbjuda anställda spännande utvecklingsmöjligheter. Det är en prestigelös atmosfär på företaget där teamet hjälper varandra att komma framåt för att nå gemensamma mål.

Tjänsten är på heltid, med arbetstid kontorstid. Placeringsort är Karlskrona. Vi tillämpar löpande intervjuer och urval där tjänsterna kommer tillsättas löpande under vinter/vår. Du kan komma att bli anställd direkt av kund eller börja som konsult, där vi tillämpar 6 månaders provanställning.

Din profil
Vi letar efter dig med en universitets-/högskoleutbildning inom systemutveckling/programmering/webbutveckling eller motsvarande. Du brinner för att programmera i Java, .Net eller C#. Det är meriterande med kunskap inom andra programspråk. Du talar flytande svenska och engelska. Vidare är du en servicemedveten person som vill göra kunder nöjda och är duktig på att samarbeta med andra. Vi söker dig som har kunskap inom Agila arbetsmetoder. Som person är du en målmedveten problemlösare med god analytisk förmåga.

Låter detta som dig? Varmt välkommen in med din ansökan idag!

Om företaget
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på unga i karriären. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi rekryterat över 10 000 personer det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på: www.studentconsulting.se
Publiceraddatum: 2017-11-09
Yrkesbenämning: Systemutvecklare/Programmerare
Antal platser: 3
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidTillsvidareanställning TillsvidareFast lön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-12-18
Referens:
Webbplats: http://www.studentconsulting.com/se/jobs/karlskrona/junior-systemutvecklare-med-viljan-att-utvecklas/39247/?utm_source=af&utm_medium=sharedjob&utm_content=job39247
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: StudentConsulting
Kungsgatan 1A
35230  Växjö Sverige
Hemsida: www.studentconsulting.com
  
Platsannons

Sjuksköterska till avdelning 58 i Karlskrona

Landstinget Blekinge är ett bra val för dig som tycker att livet, med allt vad det innebär, är viktigt. Vi ger dig utmärkta förutsättningar att ge god vård och förbättra människors hälsa. Vi ger dig också möjlighet att välja en skön miljö för arbete, boende och fritid som genomsyras av livskvalitet.

Blekingesjukhuset ger somatisk vård som kräver specialiserade medicinska och tekniska resurser och kompetens som inte ryms inom primärvården. Vi bedriver verksamhet både i Karlshamn och i Karlskrona. I Karlshamn ligger tyngdpunkten på planerad öppenvård, till exempel kirurgi, medicin och ortopedi. I Karlskrona bedrivs resurskrävande verksamhet dygnet runt, till exempel kvalificerad intensivvård och operationsverksamhet.

Rehabiliteringskliniken organiserar Blekingesjukhusets strokeenheter, specialist- och smärtrehabilitering och finns både i Karlshamn och Karlskrona. Vi ger länets invånare tillgång till specialiserad rehabiliteringsverksamhet inom både sluten- och öppenvård på båda orterna.


ARBETSUPPGIFTER
Avdelning 58 är en strokeenhet med totalt 16 vårdplatser. Avdelningen är uppdelad i en akut del och en rehabiliterande del. I den akuta delen vårdar vi patienter med akut stroke och övriga neurologiska sjukdomar. I den rehabiliterande delen sker all strokerehabilitering dit patienter med stroke överförs efter det akuta skedet. Vi har ett ”rädda hjärnan”-uppdrag som innebär att vi möter upp ambulansen som kommer in med en akut, misstänkt strokepatient för att kunna starta propplösande infusion så tidigt som möjligt.

Hos oss erbjuds du både strokekompetensutbildning och utbildning i rehabmetodik. Du får också internutbildning och upplärning för att kunna vara trombolyssköterska. Teamarbete med patienten i fokus är viktigt för oss!

KVALIFIKATIONER
Legitimerad sjuksköterska.Vi söker dig som är intresserad av och känner ett engagemang i att vårda stroke och neurologipatienter. Du väljer själv om du vill tillhöra den akuta eller rehabiliterande delen. Du har ett flexibelt arbetssätt och har lätt för att ställa om och genomföra arbetet även när förutsättningarna ändras. Du är trygg i din yrkesroll och har lätt för att samarbeta. Vi värdesätter att du är positiv och att du har ett ödmjukt förhållningssätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Välkommen att bli en av oss!

ÖVRIGT
Tack för att du skickar din ansökan via länken i denna annons. Det kvalitetssäkrar och effektiviserar rekryteringsarbetet. Fyll i din ansökan noggrant så att vi får en komplett och rättvisande bild av dig .

När du skapat ditt konto, kan du logga in och uppdatera ditt CV samt ändra i ditt personliga brev. På så sätt kan du framöver söka andra tjänster inom Landstinget Blekinge.

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Publiceraddatum: 2017-11-09
Yrkesbenämning: Sjuksköterska, grundutbildad
Antal platser: 2
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse Urval sker löpande. Individuell lönesättning tillämpas
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-12-17
Referens: A729898
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=93687b6a-91a7-4274-ae36-e1dfaba678dc&TK=f38f4727-e297-4e17-983d-331dc7178807
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Landstinget Blekinge
Bättringsvägen Wämö Center
37181  KARLSKRONA Sverige
Hemsida: http://www.ltblekinge.se
  
Platsannons

Sjuksköterska natt till avdelning 58 i Karlskrona

Landstinget Blekinge är ett bra val för dig som tycker att livet, med allt vad det innebär, är viktigt. Vi ger dig utmärkta förutsättningar att ge god vård och förbättra människors hälsa. Vi ger dig också möjlighet att välja en skön miljö för arbete, boende och fritid som genomsyras av livskvalitet.

Blekingesjukhuset ger somatisk vård som kräver specialiserade medicinska och tekniska resurser och kompetens som inte ryms inom primärvården. Vi bedriver verksamhet både i Karlshamn och i Karlskrona. I Karlshamn ligger tyngdpunkten på planerad öppenvård, till exempel kirurgi, medicin och ortopedi. I Karlskrona bedrivs resurskrävande verksamhet dygnet runt, till exempel kvalificerad intensivvård och operationsverksamhet.

Rehabiliteringskliniken organiserar Blekingesjukhusets strokeenheter, specialist- och smärtrehabilitering och finns både i Karlshamn och Karlskrona. Vi ger länets invånare tillgång till specialiserad rehabiliteringsverksamhet inom
både sluten- och öppenvård på båda orterna.

ARBETSUPPGIFTER
Avdelning 58 är en strokeenhet med totalt 16 vårdplatser. Avdelningen är uppdelad i en akut del och en rehabiliterande del. I den akuta delen vårdar vi patienter med akut stroke och övriga neurologiska sjukdomar. I den rehabiliterande delen sker all strokerehabilitering dit patienter med stroke överförs efter det akuta skedet. Vi har ett ”rädda hjärnan”-uppdrag som innebär att vi möter upp ambulansen som kommer in med en akut, misstänkt strokepatient för att kunna starta propplösande infusion så tidigt som möjligt.

Hos oss erbjuds du både strokekompetensutbildning och utbildning i rehabmetodik. Du får också internutbildning och upplärning för att kunna vara trombolyssköterska. Teamarbete med patienten i fokus är viktigt för oss!

KVALIFIKATIONER
Legitimerad sjuksköterska. Vi söker dig som är intresserad av och känner ett engagemang i att vårda stroke och neurologipatienter. Du har ett flexibelt arbetssätt och har lätt för att ställa om och genomföra arbetet även när förutsättningarna ändras. Du är trygg i din yrkesroll och har lätt för att samarbeta. Vi värdesätter att du är positiv och att du har ett ödmjukt förhållningssätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.


ÖVRIGT
Tack för att du skickar din ansökan via länken i denna annons. Det kvalitetssäkrar och effektiviserar rekryteringsarbetet. Fyll i din ansökan noggrant så att vi får en komplett och rättvisande bild av dig .

När du skapat ditt konto, kan du logga in och uppdatera ditt CV samt ändra i ditt personliga brev. På så sätt kan du framöver söka andra tjänster inom Landstinget Blekinge.

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Publiceraddatum: 2017-11-09
Yrkesbenämning: Sjuksköterska, grundutbildad
Antal platser: 2
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse . Individuell lönesättning tillämpas
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-12-17
Referens: A729888
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=85068405-4226-4871-ba06-6318a53eb0ec&TK=bf0e7d9c-56ee-4438-a4cd-36f80d0945ff
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Landstinget Blekinge
Bättringsvägen Wämö Center
37181  KARLSKRONA Sverige
Hemsida: http://www.ltblekinge.se
  
Platsannons

Almia söker IVA-sjuksköterska nattetid till Karlskrona

Almia är specialiserade på bemanning och rekrytering inom hälso- och sjukvården. Vi är det engagerade bemanningsföretaget som gör vårt yttersta för att du ska trivas på din arbetsplats. Utöver att hitta rätt uppdrag hjälper vi även till med bekvämligheter som kan behövas vid en jobbstart så som boende och transport. Vi tror på en rak och tydlig kommunikation och det viktigaste för oss är att du trivs. Vi erbjuder dig: - Din egen konsultchef - Förmånliga löner - Rekryteringsbonus - Försäkringar - Sjuklön - Personligt stöd och vägledning - Ett utbud av attraktiva och varierande uppdrag - Betald resa och boende vid längre uppdrag på annan ort* - Mingelträffar

Du bör vara flexibel och ha god förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Du är en engagerad och positiv kollega som bidrar till en bra arbetsmiljö.

Sedvanliga sjuksköterskeuppgifter för IVA-sjuksköterska, nattetid.
Boende finns att tillgå om så önskas samt möjlighet att påverka ditt schema.
Almia söker för kunds räkning en intensivvårdssjuksköterska för arbete nattetid på Blekingesjukhuset i Karlskrona (anestesikliniken).<br /><br />Vi söker dig som är intensivvårdssjuksköterska.

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning intensivvård och med minst ett års erfarenhet.
Publiceraddatum: 2017-11-09
Yrkesbenämning: Intensivvårdssjuksköterska
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
3 - 6 månaderHeltidHeltid eller deltid VisstidsanställningFast månads- vecko- eller timlön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-12-08
Referens: IVA-SSK Karlskrona
Webbplats: http://www.almiabemanning.se/annonser/929/almia-soker-ivasjukskoterska-nattetid-till-karlskrona
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Almia AB
Linnégatan 6
11447  Stockholm Sverige
Hemsida: http://www.almiabemanning.se
  
Platsannons

Karlskrona söker IVA-sjuksköterska

Om oss
Ofelia Vård AB är ett auktoriserat utbildnings- och bemanningsföretag med verksamhet över hela Sverige. Vi hyr ut kvalificerad personal till vårdens olika specialiteter. Ofelia Vård AB är en del av Skandinavisk Hälsovård som ägs av Falck Healthcare AB. Vi är störst inom vårdbemanning i Norden
Vi har kollektivavtal med Vårdförbundet och erbjuder komplett försäkringsskydd, pensionsinbetalningar och goda ekonomiska villkor.


Dina arbetsuppgifter
IVA-sjuksköterska

Period: v.51 - v.2
Schema: Vardag natt, helg och storhelg

Resa och boende kan ordnas vid behovDin profil
IVA sjuksköterska med erfarenhet från enheten

Välkommen med din ansökan!
Publiceraddatum: 2017-11-09
Yrkesbenämning: Intensivvårdssjuksköterska
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
11 dagar - 3 månaderDeltidDeltid - Enligt överenskommelse Tillfälligt arbete, 11 dagar - 3 månaderFast lön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-11-23
Referens: 1017
Webbplats: https://cv-shvab.app.intelliplan.eu/JobAd/Show?jaid=1017
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Ofelia Vård AB
Vasagatan 45
41137  Göteborg Sverige
Hemsida: http://www.ofelia.se
  
Platsannons

Vill du svetsa framtidens ubåtar i Karlskrona?

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Vad du blir en del av
Saab Kockums AB är en helhetsleverantör av marin högteknologi i världsklass - på ytan och under. Vi designar, bygger och underhåller marina ytfartyg och ubåtar som innehåller världens mest avancerade smygteknik. Andra framgångsrika produkter är det luftoberoende Stirling (AIP) systemet och minröjningssystem. På Saab Kockums AB är produktionen hjärtat i varvsverksamheten. Vi ansvarar för nybyggnation, ombyggnad samt underhåll av ytfartyg och u-båtar. Att jobba hos oss innebär att du får jobba med morgondagens teknologi i en miljö som andas både nytänkande och världsarv. För att Saab Kockums AB ska kunna tillhöra världseliten, både på ytan och under, krävs framsynthet, fantasi och kreativitet. Kanske är just Du den vi söker.Din framtida utmaning
Är det dags att vidareutveckla dig inom svetsning? Saab Kockums har påbörjat produktionen av världens modernaste ubåtar med den absolut senaste tekniken. Samtidigt skapar vi i Karlskrona ett av världens modernaste skeppsvarv och vi behöver dig! Du kommer få använda dina befintliga svetskunskaper igenom nybyggnationer, ombyggnationer, reparationer och tillbyggnationer av fartyg. Utöver det kommer du byggas på med kunskap som få personer i Sverige besitter för att du kommer vara med och bygga ubåt. Vi använder oss av en bred mängd svetsmetoder med allt ifrån MIG/MAG till TIG och robotsvetsning vilket gör att din kompetens och yrkesskicklighet ställs på prov. I ditt yrke kommer du komma i kontakt med en mängd olika specialstål för ubåtstillverkning.

Den du är idag
Vi ser att du som söker jobbet som svetsare hos oss har sedan tidigare erfarenhet av svetsning. Som svetsare hos oss är det viktigt att du som medarbetare är noggrann och att du drivs av en vilja att utvecklas. Innan anställning kommer du att genomgång en säkerhetsprövning, ett hälsotest samt ett sitetest inom svetsning. Säkerhetsprövning innefattar bakgrundskontroll och drogtest. Att arbeta i vår produktion ställer krav på dig som medarbetare. Den hårda konkurrensen om utrymme, gör samarbetet över avdelningsgränserna vitalt. Därför bör du ha en förmåga att samarbeta och uppfatta hur ditt arbete kommer att påverka dina arbetskamrater arbete.
Krav • Erfarenhet av MIG 136 svetsning (Rörtråd) • Erfarenhet av Tig 141 Svetsning • Utbildning eller relevant jobb erfarenhet av svetsning • Heta Arbeten • Tidigare erfarenhet av ritningsläsning • Tjocka material, 10mm och uppåt • Flexibilitet, Samarbetsförmåga, Initiativförmåga • Datorkunskap
Meriterande • Svetslicenser • Förvärmning av material • Erfarenhet av kolbågning/kolbågsmejsling • Svetsning med pinne 111 • Tidigare arbete i materielgrupp 3 • Tidigare arbete inom varvsindustrin

Om Saab
Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 14 700 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling. Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet. Varaktighet, arbetstid Tillsvidareanställning Tillträde enligt överrenskommelse
Publiceraddatum: 2017-11-09
Yrkesbenämning: Svetsare, manuell
Antal platser: 10
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidTillsvidare Tillträde enligt överrenskommelse-
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-12-15
Referens:
Webbplats: https://emea3.recruitmentplatform.com/syndicated/private/syd_apply.cfm?ID=P15FK026203F3VBQB7968V7W5&nPostingTargetID=43761
Epostadress:
Övrigt: Arbetsförmedlingen ams.se SAAB
Arbetsplats: 
Adress: Saab Kockums AB
Amiralitetsgatan 25
37130  Karlskrona Sverige
Hemsida: http://www.saabgroup.com
  
Platsannons

Vill du jobba som kontakttolk i Krisitianstad på ISLÄNDSKA ?

Ni kommer jobba som tolk med varierande schema, både på via telefon och som kontakttolk.
Kontakttolkar tolkar mellan enskilda personer vid exempelvis myndighetskontakter. Ofta arbetar man med invandrare och flyktingar som inte kan svenska och underlättar deras kontakter med det svenska samhället. Man kan exempelvis arbeta som tolk vid olika myndigheter, på sjukhus, socialkontor, flyktingförmedlingar och inom rättsväsendet. Man måste kunna behärska svenskan och sitt tolkspråk så at man kan tolka obehindrat i båda språkriktningarna. Som kontakttolk arbetar man ofta som frilans och uppdrag förmedlas via kommunala och privata tolkförmedlingar. Som kontakttolk tolkar man ofta för personer som befinner sig i utsatta positioner vilket kan vara psykiskt påfrestande.

OBSERVERA! Sjuk- och VAB-anmälan görs snarast och endast
per telefon.


Om du är intresserad av ett roligt jobb med variation, är tolkjobbet något för dig.
Vi söker någon som kan prata ISLÄNDSKA och kan ta sig runt till olika kunder runt om i Norra Skåne främst Kristianstad.
Ni måste kunna passa tider, ha ett professionellt kundbemötande och kunna jobba efter varierande tidsschema.
Språkresurs Sverige AB är en tolkförmedling med sitt säte i Hässleholm. De tolkar och kunder vi samarbetar med är dock spridda runtom i landet.
Våra kunder består utav främst HVB hem men även kommuner, tingsrätter, polismyndigheter, Familjehemskonsulenter, skolor, advokater m.m.

Har ni eventuella frågor som ej är brådskande ber vi er att alltid smidigast kontakta oss via mejl, vid akuta ärenden ska ni självklart ringa.
Uppdrag tilldelas genom att ni får en förfrågan antingen på sms eller via telefonsamtal av förmedlare. Ni är fria att tacka ja eller nej till alla uppdrag.

Mil (18:50SEK) och spillstidsersättning(75SEK/H) utgår vid alla uppdrag!
Publiceraddatum: 2017-11-09
Yrkesbenämning: Kontakttolk/Dialogtolk
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
Ni kommer att jobba som uppdragstagare. Accepterar ni uppdrag så har ni samtidigt avtalsspecifika villkor för avbokningstider, ersättningsvillkor samt våra redovisningsregler. OBS! VI INTRODUKTIONSUTBILDAR FÖR DENNA TJÄNST INGEN ERFARENHET KRÄVSVänligen be om arvodesbilaga. Vi betalar milersättning(18,50:-/mil) och spillstidsersättning(75kr/h) vid uppdrag på plats.. Viteskrav vid försenad/utebliven tolk samt vid brister i uppdragets utförande (språk-, etik- och teknikbrister). Vite 800:-
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-11-22
Referens: Kontakttolk SKÅNE Isländska
Webbplats:
Epostadress: rekrytering@sprakresurs.se
Övrigt: Vänligen skriv endast era kompetenser gällande tolkyrket det är det som är intressant för oss. Vilka förmedlingar ni eventuellt har jobbat på samt hur många tolktimmar och eventuella utbildningar ni har utfört. Vilka språk ni kan tolka på och vilket ert modersmål är.
Arbetsplats: 
Adress: Språkresurs Sverige AB
Box 32
28149  Hässleholm Sverige
Hemsida: http://www.sprakresurs.se
  
Platsannons

Developer (209241)

Job Summary:

We are now looking for a Developer to maintain products (units, nodes, networks, systems and solutions). Your role will include all development activities such as: requirement analysis, system design, architecture design, hardware design, software design, integration, verification, simulations, tools design, Product Lifecycle Management support and product documentation. Our focus is on Lean and Agile ways of working. We organize in cross functional development teams in which continuous improvement, innovation and knowledge sharing is part of the daily work.

Responsibilities:

You will drive strategic technical leadership
Perform continuous analysis and requirement handling.
Develop and test high quality products
Perform trouble shooting and customer support
Drive continuous improvements of products and processes
Develop competence in technical domain

Key Qualifications:

Product development knowledge and Product Lifecycle Management knowledge
Business understanding
Working with people and networking
Innovating, adapting and responding to change
Delivering results and meeting customer expectations
Planning and Organizing

Why is Ericsson a great place to work?

Ericsson is the driving force behind the Networked Society where every person and every industry is empowered to reach their full potential. Mobility, broadband and the cloud are transforming the world, enabling industries and society to provide better services, capture new opportunities, improve businesses, increase efficiency, and create new user experiences.
Our services, software and infrastructure support every major telecom operator in the world. The transformation that this brings allows people, business and society to fulfill their potential and build a more sustainable future.
With some 115,000 employees and customers in 180 countries, we combine global scale with technology and services leadership.
Publiceraddatum: 2017-11-09
Yrkesbenämning: Systemutvecklare/Programmerare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-11-23
Referens:
Webbplats: https://performancemanager12.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareerpvt?jobId=209241&company=Ericsson&username=&st=A69DE4C747CEE6AC1EB89E720BC432DD49F738A2
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Ericsson AB
KI/EAB/DKG/DA
17281  Stockholm Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Sjuksköterskor till Geriatrisk avd 36

Landstinget Blekinge är ett bra val för dig som tycker att livet, med allt vad det innebär, är viktigt. Vi ger dig utmärkta förutsättningar att ge god vård och förbättra människors hälsa. Vi ger dig också möjlighet att välja en skön miljö för arbete, boende och fritid som genomsyras av livskvalitet.ARBETSUPPGIFTER
Avdelningen har 20 vårdplatser, 12 med inriktning på ortopedi, framför allt höftfrakturer, och 8 med medicinsk inriktning.

Med hög kompetens, moderna hjälpmedel och evidensbaserade metoder formar vi tillsammans en god vård och omvårdnad för denna patientkategori. Utgångspunkten är att utifrån ett helhetsperspektiv se till hela patientens hälsotillstånd och livssituation på ett nytänkande sätt och med nya arbetsmetoder. På avdelningen arbetar vi nära patienten och i team där alla yrkeskategorier ingår för att tillsammans arbeta för patientens bästa.

Sedan september 2015 arbetar vi enligt PULS-konceptet. Ett arbetssätt som arbetar med korta kärnfulla möten med alla yrkeskategorier samlade och mer tid till arbetet nära patienterna. http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DPfrpvNPtxmc&h=TAQHFZ__5

På avdelningen arbetar geriatriker, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster tillsammans i team med patienten i centrum. Tillgång finns till kurator. Som sjuksköterska bidrar du med din yrkesspecifika kompetens till teamet.


KVALIFIKATIONER
Du är legitimerad sjuksköterska och har ett genuint intresse för arbete med de mest sjuka äldre och deras livssituation. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och att personen vi söker har förmåga att främja god teamsamverkan.

ÖVRIGT
Tack för att du skickar din ansökan via länken i denna annons. Det kvalitetssäkrar och effektiviserar rekryteringsarbetet. Fyll i din ansökan noggrant så att vi får en komplett och rättvisande bild av dig .

När du skapat ditt konto, kan du logga in och uppdatera ditt CV samt ändra i ditt personliga brev. På så sätt kan du framöver söka andra tjänster inom Landstinget Blekinge.

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Publiceraddatum: 2017-11-08
Yrkesbenämning: Sjuksköterska, grundutbildad
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2017-12-15 eller enligt överenskommelse. Individuell lönesättning tillämpas
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-11-22
Referens: A729748
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=414b8734-4bb5-47f3-a94e-519ffb89776d&TK=dbc6f26c-c742-46a2-8f28-b100318ee80b
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Landstinget Blekinge
Bättringsvägen Wämö Center
37181  KARLSKRONA Sverige
Hemsida: http://ltblekinge.se/
  

Platsannons

Butikssäljare till Life Blekinge som älskar livet!

Varje dag kliver några tusen människor in i en Life-butik någonstans i Sverige, Norge, eller Finland. Och det blir fler varje dag. Life växer och allt fler tar hjälp av våra produkter för att äta rätt, sova gott och må bra.

För att uppfylla våra kunders behov behöver vi kompetenta, engagerade, och omtänksamma medarbetare med ett brinnande intresse för – och massor av kunskap om – hälsa.

Är det dig vi söker? 

 Om tjänsten

Life Blekinge söker butikssäljare som älskar livet!

Vi söker en vass butikssäljare som vill hjälpa våra kunder att hålla sig naturligt friska genom att få en bättre balans mellan kost, motion och vila. Genom att alltid bemöta kunden utifrån vår kvalitetsstämpel ”Expert advice from people who care” når vi vår målsättning att våra kunder alltid ska vilja komma tillbaka till våra butiker. Tycker du att det här låter sunt – ja då passar du hos oss!

Vi söker dig som har erfarenhet av försäljning och service, med goda resultat i ryggen, samt en fullständig gymnasieutbildning. Eftersom du är Lifes ansikte utåt lägger vi stor vikt vid att du är utåtriktad och tycker om att möta människor i en rådgivande och säljande roll. Du behärskar det svenska och engelska språket väl och kan lätt uttrycka dig i både tal och skrift. Du är noggrann och strukturerad i ditt arbetssätt, är självgående och van vid att ta egna initiativ. Erfarenhet och kunskaper inom försäljning i butik samt även kost, motion och hälsa är starkt meriterande.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

• Försäljning 
• Informera och ge råd kring våra produkter 
• Ansvara för att varje kundmöte i butiken blir en positiv upplevelse
• Ta emot varuleveranser 
• Se till att butiken är fräsch och representativ för våra kunder
• Kassaredovisningar

Nästa steg
Intervjuer sker löpande, ju snabbare du skickar in din ansökan desto bättre. Tjänsten är en timanställning vid behov i våra tre butiker i Blekinge: Karlskrona, Lyckeby och Ronneby. Det finns inget fast schema, men möjlighet att ta pass från och med nu och framåt. Vid ett gott samarbete är chanserna till sommarjobb stor. Vi ser gärna att du har en annan huvudsakligt sysselsättning där du är flexibel att hoppa in med kort varsel hos oss. Vi är anslutna till kollektivavtal för anställda inom Handels. Branschen är kvinnodominerad och då vi strävar efter en jämnare könsfördelning hos oss ser vi gärna manliga sökande. Varmt välkommen med din ansökan senast den 29 november 2017. Tillsättning enligt överenskommelse.

Observera att vi endast tar emot ansökningar via rekryteringsverktyget på vår hemsida.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande.

 Om Life

 Life* är den marknadsledande hälsokedjan i Norden med totalt 438 butiker** fördelat på Sverige, Norge och Finland och cirka 775 000 klubbmedlemmar. Lifekoncernen har 424 anställda och omsatte 1,4 miljarder SEK 2014. Totalt, inklusive medlems- och franchise-butiker omsätter Life* i Sverige, Norge, Finland och Danmark 2,0 miljarder SEK.

* Life innefattar Lifekoncernen inkl Lifes medlems- och franchisebutiker.

** Lifekoncernen äger och driver 151 butiker
Publiceraddatum: 2017-11-08
Yrkesbenämning: Butikssäljare, fackhandel
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
max 10 dagarDeltid Deltid/ Ej specificeratEnligt kollektivavtal
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-11-29
Referens:
Webbplats: http://www.lifebutiken.se/om-life/jobba-pa-life/lediga-tjanster?rmpage=job&rmjob=354
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Life
Landbrogatan 6
37134  Karlskrona Sverige
Hemsida: http://www.lifebutiken.se
  
Platsannons

Kyltekniker/kylmontör

Om oss
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.

Just nu söker vi en kyltekniker/kylmontör till ett företag i Karlskrona.

Dina arbetsuppgifter
Du skall skall självständigt utföra montage av kyl-och värmepumpanläggningar samt underhåll. Arbetet innebär varierande typ av anläggningar/system och
utförs självständigt eller i team.

Din bakgrund
Du har kylteknisk utbildning och minst 3 års erfarenhet från branschen samt certifikat. Förmåga att driva arbeten och ta självständiga beslut är viktigt.
Arbetet innebär tät kundkontakt och krav på social kompetens.

Tjänsten är en visstidsanställning som förväntas övergå till fast tjänst hos kunden och kommer tillsättas så snart vi har hittat rätt person.

Har du några frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Kjelle Rutzell, 0455 61 27 01.
Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag!

Wikan Personal är ett auktoriserat och etablerat bemannings- och rekryteringsföretag. Med lokal förankring vill vi förse företag och organisationer med kompetent och välmotiverad personal, som tillfälligt eller permanent tillgodoser deras behov. Wikan har kontor på 7 orter i Sverige, omsätter ca 300 Msek och har omkring 700 anställda. Läs mer på www.wikan.se
Publiceraddatum: 2017-11-08
Yrkesbenämning: Kylmontör/Kyltekniker
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreHeltidHeltid Visstid, mer än 6 månaderFast lön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-12-12
Referens: 3441
Webbplats: http://www.wikan.se/jobb/3441/
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Wikan Personal
Tyska Bryggaregården
37142  Karlskrona Sverige
Hemsida: http://www.wikan.se
  
Platsannons

Doktorand i datavetenskap

BTH, Blekinge Tekniska Högskola är en av landets tydligast profilerade högskolor, där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus. I den utbildning oh forskning som vi bedriver integreras teknik och IT även med andra ämnen såsom stadsplanering, industriell ekonomi, design samt hälsa och vård för att bidra till att lösa samhällets utmaningar. Allt vi gör på BTH har tre tydliga perspektiv: innovation, hållbarhet och "in real life", det vill säga samarbete och utbyte med både näringsliv och samhälle. Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både utbildning och forskning på hög internationell nivå. På BTH finns två fakulteter - fakulteten för datavetenskaper och fakulteten för teknikvetenskaper.ARBETSUPPGIFTER
Under de senaste åren har det skett en enorm ökning av visuell information för företag och konsumenter, tillsammans med interaktion över en mängd olika människa-maskin gränssnitt, samt fasta och mobila nät. Därav är vi i början av en ny era av fördjupade upplevelser som syftar till att förbättra vardagen, ge nya sätt på hur människor kommunicerar med varandra och i samarbetsgrupper, samt att göra dessa erfarenheter mer realistiska, engagerande och tillfredsställande.

Denna doktorandtjänst i datavetenskap är associerad med forskningsprojektet ”Datoranvändning med människan i centrum för nya visuella och interaktiva tillämpningsprogram” som finansieras av stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen) i samproduktion med industrin. Som doktorand arbetar du med att genomföra forskning inom områdena visuella perceptionsmekanismer som bidrar till kvalitet och engagemang och hur det uppfattas av människor. Forskningen ger möjligheter att ta itu med problem som rör visuella signaler som påverkar människans uppfattning av nya visuella och interaktiva applikationer med huvudfokus på virtuell verklighet (VR), utveckling av perceptionsbaserade kvalitetsmodeller och utveckling av objektiva perceptionsbaserade mätvärden som kvantifierar kvalitet och engagemang och hur det uppfattas av människor. Arbetet kan expandera till optimeringsmetoder som tar hänsyn till kvalitetsbedömningar från mänsklig uppfattning, gränssnitt mellan människa och maskin och nätverksbaserad VR till en övergripande kvalitetsbedömning. Doktoranden har också möjlighet att delta i utvecklingen av ett visuellt och interaktivt datavetenskapligt laboratorium och en projektutställning med Blekinge Museum som värd.

Tjänsten innefattar teoretisk analys, praktiska experiment, algoritmdesign och implementation av programvara samt dokumentation i form av vetenskapliga artiklar och rapporter. Undervisning kan inkluderas på en nivå som inte överstiger 20%.


KVALIFIKATIONER
Behörighetskrav:
Ansökningar är välkomna från kandidater med en masterexamen inom datavetenskap, radiokommunikation, trådlös kommunikation, telekommunikation, telekommunikationssystem eller andra relevanta discipliner.

Meriterande kvalifikationer:
• Kandidaten har företrädesvis en stark bakgrund på minst två av följande områden: visuell perception, experiment design, behandling av mobil multimedia, kvalitet på mobil multimedia-upplevelser, statistisk analys, optimeringsmetoder.
• Kandidaten ska ha starka analytiska (matematiska) färdigheter.
• Förmåga att arbeta både självständigt och i en forskargrupp
• Förmåga att formulera och lösa vetenskapliga problem
• Kandidaten måste vara flytande i engelska (skriftligt och muntligt).
• Praktisk erfarenhet är önskvärt, till exempel, genomförande av ett mastersarbete i industrin.


ÖVRIGT
Ansökan:
Ansökan ska innehålla ett personligt brev som beskriver ditt intresse för anställnings- och forskningsområdet, ditt CV och kopior av examensbevis och andra handlingar som verifierar dina kvalifikationer.

Vi har valt medier för denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Publiceraddatum: 2017-11-08
Yrkesbenämning: Doktorand
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
3 - 6 månaderHeltidHeltid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: 2018-01-01 , upphör: Tjänstens varaktighet är högst 5 år och omfattar då 80 % forskning och 20 % utbildningsuppgifter.Enligt avtal.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-11-30
Referens: BTH 3.1.2-0408-2017
Webbplats:
Epostadress: diarium@bth.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Blekinge Tekniska Högskola, BTH
Blekinge tekniska högskola
37179  Karlskrona Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Biträdande förskolechef, Centrala skolområdet

Biträdande förskolechef, Centrala skolområdet 
 
11 000 barn och ungdomar, 85 förskolor, grundskolor och gymnasieskolor och cirka 2 300 medarbetare. Tillsammans skapar vi framtidens Karlskrona. Vill du vara en del av det arbetet? Sök ditt nya jobb hos oss. 
 
Mer information på www.karlskrona.se/jobbaiskolan 
 
Vi söker en biträdande förskolechef till förskolorna i Centrala skolområdet. Skolledare är viktiga symboler för sin förskola/skola och har därför också en kommunikativ roll. Vi ställer kravet på våra ledare att de ska vara goda språkrör för verksamheten i medborgardialogen, likväl som att man ska vara tydlig och tillgänglig i den interna kommunikationen. I vår organisation med skolområden arbetar skolledarna i team med gemensamt ansvar för helhetssyn, utveckling och måluppfyllelse inom sitt område.   
 
Som biträdande förskolechef kommer ditt uppdrag innebära att:    tillsammans med områdets förskolechef vara pedagogisk ledare och driva utveckling utifrån gällande styrdokument och förskolechefs direktiv. ha tilldelat/delegerat ansvar för verksamhet, personal och budget.  tilldelade arbetsmiljöuppgifter. 
Kvalifikationer   
Du har en pedagogisk högskoleutbildning samt erfarenhet av förskoleverksamhet.  Du är väl förtrogen med förskolans läroplan, styrdokument och systematiskt kvalitetsarbete.  
 
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av uppdrag som skolledare samt påbörjat eller genomfört en chefs-/ledarskapsutbildning. 
 
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga förmågor och lämplighet för uppdraget.   
 
Om anställningen   
Anställningsform: Tillsvidareanställning 
Sysselsättningsgrad: 100 % 
Tillträde till tjänst: Januari 2018 eller enligt överenskommelse.  
 
Registerkontroll samt referenstagning kommer att föregå beslut om anställning. Provanställning kan bli aktuellt.   
 
Kontaktpersoner   
Förskolechef, Ellenor Björnlund, 0455-30 50 88 
 
Fackliga företrädare   
Lärarförbundet Skolledare, Carina Svensson, 0455-30 48 69   
Sveriges Skolledarförbund, Kerstin Ibstedt Henningsson, 0455-30 36 74 
 
Ansökan   
Du är välkommen med Din ansökan senast den 3 december 2017. OBS! Rekrytering kan ske löpande under ansökningstiden.   
 
Karlskrona kommun använder kompetensbaserad rekrytering för att vara en arbetsgivare som är fri från diskriminering. Vi välkomnar sökanden oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.   
 
Vi har tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Publiceraddatum: 2017-11-08
Yrkesbenämning: Biträdande förskolechef
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidDagtid TillsvidareIndividuell lön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-12-03
Referens:
Webbplats: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=272&ProjectId=190395&DepartmentId=8866&MediaId=4&SkipAdvertisement=true
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Karlskrona kommun
Hamngatan 7 B
37183  Karlskrona Sverige
Hemsida: www.karlskrona.se/
  
Platsannons

Snickare/Träarbetare till fler längre projekt

Bang & Nielsen förser svensk industri med kvalificerade medarbetare och behovsanpassade lösningar inom rekrytering, bemanning och utbildning. Redan när vi startade företaget, på senhösten 2009, var vår tanke och ambition att bygga upp ett annorlunda bemanningsföretag. Inte för att det var något fel på våra kollegor i branschen, utan för att vi ville vara ett företag med mer hjärta och omtanke än vad som kanske var vanligt hos många andra på den tiden.

Vår ambition är att vara den bästa arbetsgivaren med de bästa anställningsvillkoren, där medarbetarna vill stanna kvar och arbeta under många år. På så sätt blir vi våra kunders första val när de behöver personal och dessutom kan vi erbjuda våra återkommande kunder en möjlighet att välja den personal som passar bäst in på deras företag och de specifika uppgifter som skall utföras. Därutöver vill vi vara en inkörsport för dig som vill vidare i karriären, genom att agera bro mellan dig och din framtida arbetsgivare.

Vi är medlemmar i BI, Svenskt Näringsliv, EIO samt Transportföretagen, vilket säkrar korrekta avtal, löner, samt en trygg arbetsplats.
Vi finns representerade med kontor i Göteborg, Malmö, Stocholm samt Växjö.

Till ett flertal projekt i Karlskrona söker vi dig som är snickare/träarbetare. Arbetena kommer framförallt bestå i inredning (resning av innerväggar, samt listning och montering av inredning såsom kök etc.)
Har du dessutom erfarenhet av övrigt snickeriarbete, är detta meriterande. Yrkesbevis är en fördel, men inget krav, om du istället kan styrka din yrkeserfarenhet. Uppdragen kommer att utföras åt de ledande byggföretagen, vilket säkrar ordnade arbetsplatser och lön enligt kollektivavtal.

Då tjänsterna skall tillsättas snarast, ber vi dig som är intresserad att söka omgående.
Publiceraddatum: 2017-11-08
Yrkesbenämning: Träarbetare/Snickare
Antal platser: 4
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid Tills vidareFast + rörlig
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-11-30
Referens: Snickare till Karlskrona
Webbplats: https://www.recruto.se/apps/ads/view/id/17788-bangnielsen-karlskrona-snickaretraarbetare-till-fler-langre-projekt/tracking/5
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Bang & Nielsen AB
Jörgen Kocksgatan 65
21129  Malmö Sverige
Hemsida: http://www.bangnielsen.se
  
Platsannons

Postdoktor i datavetenskap

BTH, Blekinge Tekniska Högskola är en av landets tydligast profilerade högskolor, där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus. I den utbildning och forskning som vi bedriver integreras teknik och IT även med andra ämnen såsom stadsplanering, industriell ekonomi, design samt hälsa och vård för att bidra till att lösa samhällets utmaningar. Allt vi gör på BTH har tre tydliga perspektiv: innovation, hållbarhet och "in real life", det vill säga samarbete och utbyte med både näringsliv och samhälle. Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både utbildning och forskning på hög internationell nivå. På BTH finns två fakulteter - fakulteten för datavetenskaper och fakulteten för teknikvetenskaper.ARBETSUPPGIFTER
Anställningen avser en postdoktor med fokus på visuell och interaktiv datavetenskap, vilket inkluderar discipliner som datorgrafik, visualisering, spelteknik och datoranvändning där människan står i centrum. I anställningen ingår att bidra till utvecklingen av vår växande forsknings- och utbildningsmiljö inom visuell och interaktiv datavetenskap vid campus Karlskrona tillsammans med befintliga forskare och lärare. Utvecklingsarbetet sker i samverkan med omgivningen, företag och civilsamhället. Dessutom ingår undervisning på kandidat-, magister- och doktorandnivå - främst i utbildningsprogram och forskning inom spelteknikområdet.

KVALIFIKATIONER
Behörighetskrav:

Behörig att anställas som postdoktor är den som har:
avlagt doktorsexamen, konstnärlig doktorsexamen eller som har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör de komma ifråga som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt examen tidigare bör komma ifråga i första hand, om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Meriterande kvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet och kunskap inom ett eller flera av områdena:
• Realtidsgrafikprogrammering (2D/3D)
• Virtuell verklighet (VR) / utökad verklighet (AR)
• Utveckling av digitala spel
• Analys och behandling av bild- och videodata
• Effektiv visualisering och kommunikation av 2D- och 3D-data
• Experimentdesign, genomförande och statistisk analys

Avvägningen mellan kvalifikationerna:
Vi kommer att rekrytera den sökande som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.


ÖVRIGT
Instruktioner rörande utformningen av ansökan finns på www.bth.se/lediga-tjanster eller kan fås från HR-avdelningen, tfn 0455-38 50 36.

Vi har valt medier för denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Publiceraddatum: 2017-11-08
Yrkesbenämning: Forskarassistent
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
3 - 6 månaderHeltidHeltid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: 2018-01-01 , upphör: Anställningen är två år. .Enligt avtal.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-11-30
Referens: BTH 3.1.5-0407-2017
Webbplats:
Epostadress: diarium@bth.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Blekinge Tekniska Högskola, BTH
Blekinge tekniska högskola
37179  Karlskrona Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Distriktsveterinär till Karlskrona

Distriktsveterinärerna som är en del av Jordbruksverket finns över hela landet och har som uppdrag att bidra till ett gott djurskydd samt säkra tillgången till veterinär service. Förutom att vi levererar samhällstjänster inom smittskydd- och djurskydd erbjuder vi kvalificerad allmänpraktik för lantbrukets djur, häst och smådjur. Det är ett utmanande uppdrag som innebär att många av våra 500 kompetenta och engagerade medarbetare är tillgängliga året runt, dygnet runt för att kunna erbjuda vård.

Inom Distriktsveterinärerna kan vi erbjuda dig en mängd utvecklingsmöjligheter, delaktighet och framförallt många trevliga kollegor. Vill du vara med och skapa samhällsnytta? Då kan du ta chansen att jobba inom en unik och varierande verksamhet där du får vara med och göra skillnad.

Välkommen till Distriktsveterinärerna Karlskrona
Vi söker en veterinär till vår fina mottagning med framförallt smådjurs- och hästverksamhet.
Vår smådjursmottagning består av operationsavdelning med gasnarkos och dentalröntgen och poliklinik med röntgen, videoendoskop, ultraljud och lab med full utrustning. På hästmottagningen finns tvångsspilta, ultraljud, mobil röntgen, endoskop och full tandutrustning. Vi har även tillgång till ridhus.

På mottagningen arbetar nio veterinärer, tre legitimerade djursjukskötare och tre djurvårdare. Vi är ett glatt gäng som jobbar bra tillsammans och hjälps åt i alla lägen

Mottagningen ligger väldigt vackert i en gammal ladugård i Lyckeby alldeles i utkanten av den fina kuststaden Karlskrona. Staden är uppbyggd på öar och är en populär semesterstad under sommaren.

ARBETSUPPGIFTER
Hos oss är det minst tre veterinärer i tjänst på smådjursmottagningen varje dag tillsammans med djurvårdare och leg.djursjukskötare. Det är en trygghet att vara många kollegor som hjälps åt om frågeställningar uppstår. Vi har både planerad och akut verksamhet under dagen. Tre dagar i veckan har vi planerade operationsdagar. De hästintresserade veterinärerna har speciella hästdagar både på vår hästmottagning och i fält.

Du kommer att ingå i vårt beredskapsschema där vi jobbar ca en halv helg per månad och dessutom har tillgång till bakjour. På lördagen finns även en djurvårdare i tjänst. Efter en arbetshelg finns schemalagda kompdagar för återhämtning. Vardagsberedskapen underlättar vi genom att man börjar kliniska arbete kl 14 på beredskapsdagen.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som liksom vi gillar att arbeta tillsammans för att kunden ska få en positiv upplevelse av besöket. Du är ambitiös, har en positiv inställning och vill utvecklas tillsammans med dina kollegor.

Vi ser fram emot din ansökan!

ÖVRIGT
Vi eftersträvad mångfald bland våra medarbetare.

Vårt arbetsspråk är svenska och våra tjänster kräver att du behärskar svenska i både tal och skrift.

Inför rekryteringsarbetet har Distriktsveterinärerna tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag.

Hos Distriktsveterinärerna använder vi e-rekrytering genom Offentliga Jobb för att effektivisera och kvalitetssäkra arbetet med ansökningshandlingarna. När du en gång fyllt i dina uppgifter kan du enkelt söka andra jobb som du är intresserad av, utan att fylla i uppgifterna igen. Fyll i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas enligt personuppgiftslagen (PUL).

Tack för att du söker genom Offentliga Jobb!
Publiceraddatum: 2017-11-08
Yrkesbenämning: Distriktsveterinär
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid. Schema. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde sker snarast eller enligt överenskommelse.Månadslön Fast lön + rörlig del
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-11-22
Referens: 7.1.6-17196/17
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=75140f9d-d9f9-4f8b-b8e8-ebf7363aad8f&TK=8c9a4b3f-33e6-47ce-b81b-0ab85b2313bf
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Region Syd
55182
55182  Jönköping Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Bli en av oss! Jobba som idrottsledare i Sweden Sport Academy's ledarteam

I din roll som huvudledare hos Sweden Sport Academy leder och ansvarar du för verksamheten Knatteskutt idrott i Karlskrona. Du kommer på ett lekfullt och engagerat sätt leda barnen genom flera olika idrottsövningar som är framtagna av Sweden Sport Academy's idrottspedagoger.

Passen kommer hållas under vardagskvällar och/eller på helger, mer info om detta kommer vid eventuell intervju.???

Som idrottsledare hos oss på Sweden Sport Academy får du möjlighet att utveckla dina ledarskapskunskaper samtidigt som du har ett av världens roligaste extrajobb.?Du kommer få gå Sweden Sport Academy's utbildning som fokuserar på att utveckla just ditt ledarskap och under terminens gång kommer du bli coachad av våra grymma regionansvariga.

Om du är den vi söker till Sweden Sport Academy's ledarteam ska du verkligen älska att träffa barn! Du ska även ha som mål att hela tiden arbeta för att barnen och föräldrarna ska känna sig 100% nöjda när de går ifrån varje Knatteskuttpass.
Du ska vara den som inspirerar nästa generation till ett aktivt liv och detta vill vi att du gör på ett lekfullt och roligt men samtidigt ansvarstagande och professionellt sätt.

- HAR DU DET SOM KRÄVS?


Sweden Sport Academy startade 2003 med att arrangera sommarläger. Idag har verksamheten växt kraftigt till att innefatta flera olika typer av träningsaktiviteter för barn och ungdomar och årligen medverkar tiotusentals deltagare på våra olika idrottsaktiviteter runt om i hela landet. Terminsaktiviteterna och lägren leds av våra ca 1000 idrottsledare och verksamheten administreras av vårt kontor med 14 heltidsanställda samt våra och regionansvariga.

KNATTESKUTT IDROTT ÄR SVERIGES STÖRSTA IDROTTSSKOLA FÖR BARN 2-7ÅR
- Låta barnen prova olika idrottsaktiviteter
- Barnen skall få upp ögonen för en eller flera idrottaktiviteter och inspireras till fortsatt rörelse
- Inspirera till en händelserik och aktiv fritid
- Under lekfulla former utveckla barnens motorik och koordination

Läs mer på: www.knatteskutt.se
Publiceraddatum: 2017-11-08
Yrkesbenämning: Ungdomsinstruktör/Ungdomstränare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
11 dagar - 3 månaderDeltidTimanställningen sträcker sig över vårterminen 2018. ca 1-4h/vecka under terminen. Vårterminen startar i början på februari (vecka 6) och avslutas i mitten av april (vecka 15), uppehåll för sportlov och påsklov. Upp till 20%
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-11-22
Referens:
Webbplats: http://www.swedensportacademy.com/jobb/knatteskutt
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: SSA-Sweden Sport Academy AB
VIDEUM AB
35196  VÄXJÖ Sverige
Hemsida: http://www.swedensportacademy.com
  
Platsannons

Medicinsk sekreterare till Vuxenpsykiatrin Karlskrona

Landstinget Blekinge är ett bra val för dig som tycker att livet, med allt vad det innebär, är viktigt. Vi ger dig utmärkta förutsättningar att ge god vård och förbättra människors hälsa. Vi ger dig också möjlighet att välja en skön miljö för arbete, boende och fritid som genomsyras av livskvalitet.


Vuxenpsykiatrin i Karlskrona har Karlskrona kommun som upptagningsområde med ca 60 000 invånare. Kliniken består av öppenvårdsmottagning, slutenvårdsavdelning och mellanvård beläget på Blekingesjukhuset i Karlskrona. Verksamheten vilar på en tvärvetenskaplig grund. Arbetet sker i team och den yrkesspecifika kunskapen är av stor betydelse.

Vi söker medicinsk sekreterare till kliniken med placering på öppenvårdsmottagningen i Karlskrona.
Vi kan erbjuda dig ett stimulerande och varierande arbete där du inom ramen för din anställning också har möjlighet att vara med i utvecklings- och förändringsarbete. Vi erbjuder dessutom specifika yrkesträffar.

Som medicinsk sekreterarna är du nyckelperson i kontakten med patienter och verksamhetens ansikte utåt. Det är därför viktigt för oss att du är en positiv och serviceinriktad person. Är du dessutom flexibel, har lätt för att samarbeta och är bra på att prioritera är du förmodligen den vi söker!
ARBETSUPPGIFTER
Som sekreterare arbetar du primärt mot ett av våra behandlingsteam. Utöver medicinsk dokumentation ingår receptionsarbete och sedvanliga sekreteraruppgifter såsom brev, remisser och intyg i arbetsuppgifterna.

KVALIFIKATIONER
Läkarsekreterar- eller medicinsk sekreterarexamen.

Du ska vara utbildad läkarsekreterare/medicinsk sekreterare med goda kunskaper i svenska språket samt medicinsk terminologi. Du som söker skall ha lätt att uttrycka dig såväl skriftligt som muntligt.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.


ÖVRIGT
Rekrytering sker löpande under ansökningstiden.

Tack för att du skickar din ansökan via länken i denna annons. Det kvalitetssäkrar och effektiviserar rekryteringsarbetet. Fyll i din ansökan noggrant så att vi får en komplett och rättvisande bild av dig .

När du skapat ditt konto, kan du logga in och uppdatera ditt CV samt ändra i ditt personliga brev. På så sätt kan du framöver söka andra tjänster inom Landstinget Blekinge.

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Publiceraddatum: 2017-11-07
Yrkesbenämning: Läkarsekreterare/Vårdadmin/Medicinsk sekreterare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.Enligt avtal.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-11-30
Referens: A729305
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=497651a8-7820-445c-a4ad-0e00781f90a6&TK=acac3646-2682-4303-b311-9cd6503e0c9c
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Landstinget Blekinge, Vuxenpsykiatri öst
Bättringsvägen Wämö Center
37181  KARLSKRONA Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Funktionsstödsförvaltningen söker biståndshandläggare

Funktionsstödsförvaltningen söker biståndshandläggare
Funktionsstödsförvaltningen huvudsakliga uppgift är att ge stöd och service till kommunmedborgare som har fysisk eller psykisk funktionsnedsättning och/eller ett begåvningshandikapp. Verksamheten lyder under en stark lagstiftning och har höga krav på kvalitetssäkring. Politiska direktiv och samverkan med andra huvudmän styr i hög utsträckning vårt arbete.  
 
Till förvaltningens biståndsavdelning söker vi nu en biståndshandläggare.  
Arbetsuppgifterna innebär företrädesvis myndighetsutövning inom Funktionsstödsförvaltningen ansvarsområde. Handläggaren ansvarar för att utreda enskildas behov hjälp och stöd, bedöma rätten till bistånd/insatser samt fatta beslut enligt gällande lagstiftning SoL/LSS. Handläggaren medverkar i planering och samordning av insatser samt vid samverkan både internt och externt med utförare och andra myndigheter. Som handläggare är du inriktad mot kvalitet och rättssäkerhet med brukaren i fokus.  
 
Kvalifikationer  
Vi söker dig som har:  
• Socionom eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.  
• Höga krav ställs på dokumentation och kommunikation.  
• Körkort för bil.  
• Du ska ha goda kunskaper i svenska språket, såväl muntligt som skriftligt.  
• Erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänsten är meriterande.  
 
Arbetet ställer krav på god samarbetsförmåga, kreativitet och en positiv inställning med engagemang, drivkraft och förmåga att ta eget ansvar. Vid tillsättning kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet för tjänsten.  
 
Om anställningen  
Visstidsanställning t.o.m. 2018-12-31 med möjlighet till tillsvidareanställning.  
Sysselsättningsgrad 100 %.  
Schemalagd arbetstid måndag till fredag, dagtid.  
Tillträde snarast.  
 
Kontaktperson  
Ida Åkesson, Verksamhetschef Bistånd, tfn 0455-30 44 46  
 
Facklig företrädare  
Johanna Wallin, Vision, tfn 0455-303913  
 
Ansökan  
Sista ansökningsdag 2017-11-26.  
Ansökan kan enbart göras via länk nedan.  
 
ÖVRIGT
Karlskrona kommun använder kompetensbaserad rekrytering för att vara en arbetsgivare som är fri från diskriminering. Vi välkomnar sökanden oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.  
 
Vi har tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Publiceraddatum: 2017-11-07
Yrkesbenämning: Biståndsbedömare/Biståndshandläggare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreHeltid. .Individuell lönesättningen
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-11-26
Referens:
Webbplats: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=272&ProjectId=190393&DepartmentId=8867&MediaId=4&SkipAdvertisement=true
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Karlskrona kommun
Hamngatan 7 B
37183  Karlskrona Sverige
Hemsida: www.karlskrona.se/
  
Platsannons

Väktare

Vi i Securitaskoncernen finns i 53 länder runtom i världen och har 330 000 medarbetare.

Securitas Sverige AB är en kunskapsledare inom säkerhet i Sverige. Det betyder att vi har djup insikt om våra olika kunder och deras marknader, så att vi förstår deras specifika behov. Överallt – från små butiker till flygplatser – gör våra 9500 medarbetare skillnad.

Som ronderande väktare i Securitas Sverige AB skyddar du egendom , byggnader och lokaler mot brand, stöld och skador. Arbetet sker främst i industrier, kontor och verkstäder. Många kunder har larmanläggningar och en av arbetsuppgifterna kan vara att koppla till och från dessa.

Eftersom handhavandet av tekniska anläggningar är olika måste du vara intresserad av teknik och ha förmåga att förstå tekniska instruktioner. För att rapportera till våra kunder vad som gjorts under arbetet används ett datoriserat rondinformationssystem.

För anställning inom Securitas  kräver vi följande: bli godkänd av Länsstyrelsen för anställning i auktoriserat bevakningsföretag
Bli godkänd i de för arbetsuppgifterna fastställda utbildningarna. har gymnasieutbildning med godkänt resultat i svenska, engelska  motsvarande betyg 3/G.
genomgå lämplighetstest med godkänt resultat
körkort för bil och gärna 2 års erfarenhet av bilkörning
ordnad privatekonomi
ostraffad
drogfri
  Personliga egenskaper: Ärlighet, Vaksamhet, Hjälpsamhet
ansvarskännande
omdömesgill
praktiskt och tekniskt lagd
god förmåga att kommunicera med människor
lugn och stabil
utåtriktad
Övrigt: Lön utgår enligt kollektivavtal mellan arbetsgivarorganisationen Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetareförbundet.

Urval sker löpande under rekryteringsperioden!

Vi ser fram emot din ansökan!
Publiceraddatum: 2017-11-07
Yrkesbenämning: Väktare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareDeltidnatt nattEnligt kollektivavtal
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-12-01
Referens:
Webbplats: https://se-securitas.easycruit.com/vacancy/application/1950037/59661?channel=amv&iso=se
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Securitas Sverige AB
Tubba Torg
37432  Karlshamn Sverige
Hemsida: http://www.securitas.se
  
Platsannons

Förskollärare till Blå Ports förskola

Förskollärare till Blå Ports förskola, Centrala skolområdet
 
11 000 barn och ungdomar, 85 förskolor, grundskolor och gymnasieskolor och cirka 2 300 medarbetare. Tillsammans skapar vi framtidens Karlskrona. Vill du vara en del av det arbetet? Sök ditt nya jobb hos oss. 
 
Mer information på www.karlskrona.se/jobbaiskolan 
 
Vi söker en medarbetare till Centrala skolområdet med placering på Blå Ports förskola med inriktning ur och skur. Du ser på barnen som kompetenta individer och uppmuntrar deras nyfikenhet och lust att lära. Du är van att arbeta temainriktat där du utgår ifrån barnens intresse och tidigare erfarenheter och utmanar varje enskilt barn utifrån sina förutsättningar. Du arbetar med digital teknik och pedagogisk dokumentation som värdefulla arbetsverktyg. 
 
Alla barn ges möjlighet att utvecklas efter sin unika förmåga. Ingenting är omöjligt för barn i vår verksamhet. 
 
Kvalifikationer 
Du är antingen utbildad förskollärare eller lärare i tidigare åren med lämplig inriktning mot förskola. 
 
Du är en person som har god kännedom om innehållet i förskolans läroplan. Du är positiv samt delaktig i att driva verksamheternas pedagogiska utveckling och förskolans arbetssätt framåt. Vi kommer att satsa på hållbart lärande – ett lärande som håller över år och som är anpassat för det moderna samhälle vi lever och kommer att leva i. 
 
Stor vikt kommer att läggas vid Din personliga lämplighet. 
 
Om anställningen
Anställningsform: Tillsvidareanställning   
Sysselsättningsgrad: 100 %   
Tillträde till tjänst: Omgående, enligt överenskommelse 
 
Registerkontroll kommer att föregå beslut om anställning. Provanställning kan komma att bli aktuellt. 
 
Kontaktpersoner 
Biträdande Förskolechef: Annica Karlsson, 0455-30 37 36 
 
Fackliga företrädare 
Lärarförbundet: Carina Svensson, tel. 0455-30 48 69 
 
Ansökan 
Du är välkommen med Din ansökan senast den 24 november 2017. OBS! Rekrytering kan ske löpande under ansökningstiden.  
 
Karlskrona kommun använder kompetensbaserad rekrytering för att vara en arbetsgivare som är fri från diskriminering. Vi välkomnar sökanden oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. 
 
Vi har tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Därför undanber vi oss alla 
erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Publiceraddatum: 2017-11-07
Yrkesbenämning: Lärare i förskola/Förskollärare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidDagtid TillsvidareIndividuell lön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-11-24
Referens:
Webbplats: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=272&ProjectId=190391&DepartmentId=8866&MediaId=4&SkipAdvertisement=true
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Karlskrona kommun
Hamngatan 7 B
37183  Karlskrona Sverige
Hemsida: www.karlskrona.se/
  
Platsannons

Sjöstridsskolan söker sjukvårdsinstruktör

Vid Sjösäkerhetssektionen inom Sjöstridsskolan bedrivs utbildning av anställda inom Försvarsmakten.
Verksamheten omfattar förutom detta även stöd till marina förband vid övningar, verifiering av förmågor, kontroller m.m. såväl nationellt som internationellt. 

Din arbetsplats är belägen på Lindholmen inom örlogsbasen i Karlskrona, där du kommer att arbeta i ett team på cirka 20 personer, med skiftande kompetenser, varav sjukvård är en av dessa. 

Huvudsakliga arbetsuppgifter:
- Utbildning, övningsverksamhet, delaktighet i utvecklingsarbete inom marinmedicin.
- Självständigt arbete med planering och upprättning av undervisning enligt kursplan.
- Genomförande av utbildning och kurser, bokning av resurser, schemaläggning och uppföljning.
- Upprätthållande av sjukvårdsberedskap vid övningar.

Kvalifikationskrav:
- Examen som undersköterska.
- Praktisk erfarenhet inom området (tjänst med sjukvårdsinriktning)
- Kompetens att undervisa både i form av teoretiska föreläsningar samt lektioner/övningar med praktisk inriktning.
- Undervisningen skall kunna genomföras på såväl svenska som engelska.

Meriterande kompetenser:
- Legitimerad sjuksköterska.
- Tidigare erfarenhet av utbildning inom militära organisationer.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. 

Tjänsten är ett vikariat med tillsättning snarast.Tjänsten omfattar 40 timmars arbetsvecka, helg/kvällstjänst och övningsdygn kan förekomma.
Verksamhetsorten är Karlskrona men kan under kortare perioder medföra arbete på annan ort.

Välkommen med Din ansökan med ett personligt brev, meritförteckning och löneanspråk senast 2017-12-06.

Ytterligare information kan lämnas av chefen för Sjösäkerhetssektionen,
Kent Johnson tel 070-935 28 47. 

Fackliga företrädare är för:
Försvarsförbundet, Annki Häggberg tel 070-568 55 45
Officersförbundet, Mikael Vinde tel 070-634 75 22
SACO, Andreas Nilsson tel 076-649 25 33


--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Sjöstridsskolan, SSS, utbildar officerare, specialistofficerare, sjömän och soldater på alla nivåer. SSS bedriver även studier, försök och ledningsträning av fartygsbesättningar samt taktik- och teknikutveckling inom det marina området. SSS har också ett ansvar för Dyk- och navalmedicin i Försvarsmakten. SSS är huvudsakligen baserad i Karlskrona i Blekinge men har även en enhet på Berga utanför Stockholm som är specialiserad på amfibiestrid.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Publiceraddatum: 2017-11-07
Yrkesbenämning: Undersköterska, vård- o specialavd. o mottagning
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreHeltid Heltid/ Ej specificeratIndividuell lönesättning. Ange löneanspråk.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-12-07
Referens:
Webbplats: http://web103.reachmee.com/ext/I005/333/main?site=2&validator=a75fbd88f1b2a3a49de2af9c8b7bc228&lang=SE&rmpage=job&rmjob=14429
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Försvarsmakten
Vallgatan 11
37123  Karlskrona Sverige
Hemsida: http://www.forsvarsmakten.se/sv/
  

Platsannons

Systemutvecklare - Karlskrona - Är du en innovativ programmerare?

Consultify är företaget för dig mellan 18 till 30 år som vill komma direkt in på ett företag.
Där du får visa vad du går för mitt i hetluften, istället för att bli ett namn på ett cv som bara hamnar på hög.
Vi är ett bemanning- och entreprenadföretag som brinner för att få ungdomar ut på arbetsmarknaden, bygga på cv:et, knyta kontakter och till slut få en fast anställning.
Vi har huvudkontoret i Kalmar men finns även i Karlskrona, Malmö och Växjö.
Consultify är företaget som skapar riktiga jobb för Sveriges ungdomar.

Om företaget
Detta är en multinationell tillverkare av anläggningsmaskiner.

Arbetsuppgifter
Som systemutvecklare hos detta företag arbetar du inom Utvecklings- och Designavdelning för tung kompaktering som ansvarar för funktioner som genomförs med hjälp av mjukvara i deras kontrollsystem. Digital omvandling och systemutveckling, från kravspecifikation till verifierad lösning. Höga förväntningar finns på medarbetarna gällande innovationer inom områdena processkontroll, energieffektivitet och intelligenta maskiner.

- Etablera och förbättra processer för mjukvaruutveckling och miljöer
- Dokumentera funktionalitet
- Skapa demos på funktionalitet
- Testa prototypmaskiner hands-on
- Kontinuerligt driftsätta och integrera intelligenta maskiner
- Göra uppföljning av maskiner i test

Personliga egenskaper och meriter
Som person är du en tekniskt driven och strukturerad problemlösare. Du är en lagspelare som arbetar bra i grupp men även självständigt inom ditt ansvarsområde.
Du har ett brinnande intresse, utbildning inom området eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Du har erfarenhet av mjukvaruutveckling inom IoT-plattformar/inbyggda system och relaterade applikationer.
Du har arbetat i projekt med agila metoder.

- Kunskap om best practice inom programmering och kvalitetssäkring av mjukvara
- Utveckling av komplexa system i C++ och/eller inbyggda system i C
- Erfarenhet av andra programmeringsspråk
- Goda kunskaper i engelska, såväl i tal som i skrift
- Kunskap om agila arbetsmetoder, som t.ex. SCRUM
- Erfarenhet av utveckling av Intelligenta maskiner, och augmented reality (AR) är ett plus.
Publiceraddatum: 2017-11-07
Yrkesbenämning: Systemutvecklare/Programmerare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid Tills vidareFast
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-12-06
Referens:
Webbplats: https://www.recruto.se/apps/ads/view/id/17746-consultify-karlskrona-systemutvecklare-karlskrona-ar-du-en-innovativ-programmerare/tracking/5
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Consultify
Bredbandet 1
39230  Kalmar Sverige
Hemsida: http://www.consultify.se
  
Platsannons

Global System Administrator

Roxtec is the world-leading developer and manufacturer of modular-based sealing solutions for cable and pipe penetrations. Our flexible system is used within everything from the energy industry through to shipbuilding to protect life and assets from risk factors such as fire, gas and water. Roxtec is a rapidly growing group serving customers in more than 80 markets through subsidiaries and local distributors. Read more on www.roxtec.com.

THE POSITION
The Roxtec IT department covers operations and support for all the 25 companies in the group, worldwide. It is based at the Roxtec headquarters in Karlskrona, from where all systems from ERP to other special applications are maintained and developed. Roxtec IT works in a modern environment that uses a mix of open source and Microsoft (absolute majority) based solutions.

We are currently seeking a Global System Administrator with broad general knowledge within IT.
You should have good technical skills and a proven background in your areas of knowledge.
The role as Global System Administrator will be to ensure that our infrastructure, surrounding components, servers and various systems are up running, patched correctly and available for our users globally.
You will be involved in further development, architecture discussions, support and maintenance of a variety of IT tasks. Areas of proven experience within the following will therefore be a merit:

• Windows Servers
• Citrix
• Microsoft AD
• Office 365
• Netscaler
• Cloud solutions and integrations
• Riverbed WAN Optimizers
• Skype for business
• Working in an international environment
• VMware
• Veeam
• ITIL

You will have contact with colleagues all over the world and some travelling is part of the position.

QUALIFICATIONS
You have a degree in IT and you have a broad and documented general experience within IT.

A prerequisite for success in this position is that you are fluent in English and Swedish verbally and in writing since you will work with many contacts on a global basis.

As a person, you are independent, self-driven, curious, social, and have a driving force for change.
You are organized and focused on customer satisfaction and delivery of high quality. You are open to new ideas and experiences, seek knowledge and handle situations and problems with ingenuity and creativity, all with an entrepreneurial way of acting.

Speed, simplicity and flexibility are keywords for us at Roxtec and they should feel natural also for you.

APPLICATION
If you have any questions regarding the position, please contact Johan Jartelius, on +46 733 31 30 40, or Ulrica Malmberg, HR Director EMEA, on +46 733 31 31 74. Selection and interviews are made continuously, so send your application as soon as possible, and no later than 2017-11-26.
Publiceraddatum: 2017-11-07
Yrkesbenämning: Systemadministratör
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidTillsvidare, 100 %, Tillträde enligt överenskommelse -enligt överenskommelse
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-11-26
Referens: SE17-26
Webbplats: https://roxtec.powerinit.com/Modules/Recruitments/Public/?JobPositionId=1106&RefNo=SE17-26&Source=p
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Roxtec International AB
Rombvägen 2
37123  Karlskrona Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Distriktssköterska eller sjuksköterska till jourcentralen i Karlskrona

Landstinget Blekinge är ett bra val för dig som tycker att livet, med allt vad det innebär, är viktigt. Vi ger dig utmärkta förutsättningar att ge god vård och förbättra människors hälsa. Vi ger dig också möjlighet att välja en skön miljö för arbete, boende och fritid som genomsyras av livskvalitet.

Primärvården omfattar Landstinget Blekinges vårdcentraler, jourcentraler, ungdomsmottagningar och sårcentrum. I Blekinge finns det två jourcentraler varav den ena ligger på sjukhusområdet i Karlskrona, i samma byggnad som Wämö vårdcentral.

ARBETSUPPGIFTER
Som sjuksköterska på jourcentralen/vårdcentralen arbetar du med medicinska bedömningar, triagering av patienterna, telefonrådgivning och mottagning för både planerade och akuta besök. Viss del av tjänstgöringen ligger på Wämö vårdcentral. Kväll och helgtjänstgöring ingår i tjänsten.

KVALIFIKATIONER
Du ska vara legitimerad sjuksköterska, gärna med erfarenhet från primärvård. Du ska ha patienten i fokus, en god samarbetsförmåga och kunna ta egna beslut. Målmedvetenhet med ett positivt tänkande och ett starkt engagemang är viktiga egenskaper för den här tjänsten.

Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet för arbetsuppgifterna.

ÖVRIGT
Tack för att du skickar din ansökan via länken i denna annons. Det kvalitetssäkrar och effektiviserar rekryteringsarbetet. Fyll i din ansökan noggrant så att vi får en komplett och rättvisande bild av dig . Urval sker löpande så vänta ansök gärna redan idag.
När du skapat ditt konto, kan du logga in och uppdatera ditt CV samt ändra i ditt personliga brev. På så sätt kan du framöver söka andra tjänster inom Landstinget Blekinge.

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Publiceraddatum: 2017-11-07
Yrkesbenämning: Sjuksköterska, grundutbildad
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde sker enligt överenskommelse. Urval av de sökande sker fortlöpande, så skicka din ansökan så snart som möjligt. Vi tillämpar individuell lönesättning.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-11-26
Referens: A728972
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=32651a97-7b31-443e-aeae-a5bc7a2f68f7&TK=04ea2c8c-44a8-4c6a-8710-6462939c7aa0
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Landstinget Blekinge, Primärvården
Bättringsvägen Wämö Center
37181  KARLSKRONA Sverige
Hemsida: http://ltblekinge.se/
  
Platsannons

Personlig assistent till ung kille i Karlskrona

-

Vi söker nu en Personlig assistent till en 3-årig pojke bosatt i Karlskrona. Tjänsten innebär en deltidsanställning med arbete under två kortare pass per vardagsvecka, samt ett längre pass per helg.

NOA Personlig Assistans strävar alltid efter att erbjuda bästa möjliga assistans. Vi vill därför att du som söker jobbet ska ha ett äkta intresse av assistansjobbet - att du har den rätta känslan och glädjen för att ta del i utvecklingen av vår kunds vardag.

Det är en fördel om du är bosatt i Karlskronaområdet. Önskvärt men inget krav är att du har erfarenhet av barn med handikapp och- eller pågående studier med vårdinriktning. Viktigast av allt är dock att du har rätta viljan och hjärtat på rätt plats samt att du är trygg i dig själv. Eftersom barnet har omfattande vårdbehov och arbetet därmed kräver lång introduktion ser vi att personen som söker gärna vill arbeta kvar en tid framöver. Är du student önskar vi att du har minst 1,5 år kvar av dina studier.

Vi tillämpar friskprofil och utdrag ur belastningsregistret.

Rekryteringen kommer att ske fortlöpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas och annonsen tas bort innan sista ansökningsdag. Så tveka inte att söka redan idag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Tillträde i början av december.

NOA startades 2005 av Jerry och Eva Håkansson. De hade 1993 fått en son med funktionshinder och i tolv års tid provade de alla möjligheter till en bra assistans. De använde sig av kommunen, kooperativ och privata assistansbolag. Men inget fungerade fullt ut. Alltid var det något som krånglade. Kooperativet som de använde ett tag fick de en väldigt bra känsla för. Men avståndet gjorde till slut att det blev problem med vikarier och annat som man måste vara nära för att kunna lösa på ett bra sätt. Så för att kunna ge sin son den bästa assistansen startade de NOA. De hade ju redan de så viktiga relationerna med Försäkringskassan och kommunen som är helt centrala, om man vill få tillgång till de rättigheter som man har rätt till.
Publiceraddatum: 2017-11-07
Yrkesbenämning: Personlig assistent
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareDeltid20%-40%
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-12-07
Referens: ANSÖKAN KARLSKRONA
Webbplats:
Epostadress: ansokan@noass.se
Övrigt: Ange ANSÖKAN KARLSKRONA i mailrubriken. Genom din ansökan godkänner du att vi får behandla dina uppgifter i vår CV-bank, samt dela dem med berörd kund.
Arbetsplats: 
Adress: NOA Personlig Assistans AB
Trädgårdsgatan 12
29431  SÖLVESBORG Sverige
Hemsida: http://www.noass.se
  

Platsannons

Albinots frisörsalong söker frisör

Albinots Frisörsalong i Lyckeby söker frisör!

Du som söker behöver ej utbildning men erfarenhet är ett krav.

Arbetsuppgifter:
Herr- och damklippningar, färgning, uppsättningar samt städ, försäljning av produkter och kassa.

Du är välkommen med ansökan till: sokolabdullahu@hotmail.com
Publiceraddatum: 2017-11-06
Yrkesbenämning: Frisör
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidArbetstid mellan 09:00- 18:00 6 månaders provanställning.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-11-20
Referens:
Webbplats:
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Albinots Frisörsalong
RIKSVÄGEN 28
37162  LYCKEBY 
Hemsida:
  
Platsannons

Erfaren Java-utvecklare till Karlskrona

Systemutvecklare med extraordinära kunskaper inom Java sökes till ett ledande företag i Karlskrona. Är du redo för nästa utmaning?

Nu söker vi dig med erfarenhet inom systemutveckling, med programspråk inom Java, som är intresserad av en ny tjänst. Vår kund är ett konsultföretag som samarbetar med kunder inom bland annat industri och telecom. Du kommer arbeta i team eller enskilt med att förbättra eller förnya kunders system och produkter.

Som utvecklare är du en viktig tillgång för att göra kunder nöjda med leverans. Du arbetar med att effektivisera verksamheten hos många av Sveriges största företag, organisationer och kommuner. Du blir erbjuden ett utvecklande och stimulerande jobb där du får möjlighet att fördjupa och praktisera dina färdigheter i varierande uppdrag. Det är en prestigelös atmosfär där teamet hjälper varandra att komma framåt för att nå gemensamma mål.

Tjänsten är placerad i Karlskrona, på heltid med arbetstid kontorstid. Du kommer bli direkt anställd av vårt kundföretag, där StudentConsulting sköter rekryteringsprocessen. Vi tillämpar löpande intervjuer och urval.

Din profil
Vi söker dig med följande profil:
• Universitets-/högskoleutbildning inom data/systemutveckling eller motsvarande.
• Ett par års erfarenhet av Java EE och/ eller Java SE.
• Agila arbetsmetoder.
• Flytande i svenska och engelska i tal och skrift.

Det är meriterande med:
• Erfarenhet av TDD och continuous integration.
• Kunskap om Jenkins, Git, Maven eller motsvarande.

Som person är du engagerad, positiv och med en stark drivkraft att själv utvecklas. Du trivs att arbeta i team med andra och vill uppnå framgångsrika resultat.

Om företaget
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på unga i karriären. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi rekryterat över 10 000 personer det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på: www.studentconsulting.se
Publiceraddatum: 2017-11-06
Yrkesbenämning: Systemutvecklare/Programmerare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidTillsvidareanställning TillsvidareFast lön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-12-08
Referens:
Webbplats: http://www.studentconsulting.com/se/jobs/karlskrona/erfaren-java-utvecklare-till-karlskrona/39191/?utm_source=af&utm_medium=sharedjob&utm_content=job39191
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: StudentConsulting
Kungsgatan 1A
35230  Växjö Sverige
Hemsida: www.studentconsulting.com
  
Platsannons

Verksamhetsutvecklare

Karlskrona kommun är Blekinges största arbetsgivare, med drygt 5000 anställda. Kommunens verksamhet är uppdelad i nio förvaltningar och en av dessa är kommunledningsförvaltningen. 
 
Vi söker  
Verksamhetsutvecklare  
 
Digitalisering har stor påverkan på samhällsutvecklingen och innebär nya förväntningar på kommunen som servicegivare och arbetsgivare. Genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter förenklas och effektiviseras kommunens verksamhet. Kommunens serviceutbud utvecklas också med stöd av digitalisering. Karlskrona kommuns utvecklingsarbete med stöd av digitalisering är indelat i fyra programområden; eFörvaltning, eHälsa, digitalisering skolan och smart city och vi arbetar mot tre övergripande mål:  
 
• Enklare vardag för privatpersoner och företag  
• Smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet  
• Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten  
 
Vi söker en verksamhetsutvecklare för att förstärka vårt team med arbetet inom de fyra programområdena. Du är van att driva projekt, även med teknisk inriktning, och har en hög förmåga att växla mellan att arbeta strategiskt och operativ. Stor vikt läggs på personliga egenskaper som social kompetens, engagemang och pedagogisk förmåga.  
 
Kvalifikationer
Grundläggande högskoleutbildning eller erfarenhet och utbildning som kan prövas likvärdigt. God vana att driva projekt och att arbeta med processkartläggning God allmän teknisk kompetens samt god vana att kommunicera muntligt och skriftligt, även på engelska.  
 
Erfarenhet av arbete med geografiska informationssystem (GIS) är meriterande liksom erfarenhet av kommunal verksamhetsutveckling. Även utbildning och erfarenhet inom ledarskap är meriterande  
 
Om anställningen
Tillsvidareanställning. Tillträde önskas under januari/februari 2018.  
 
Kontaktperson 
Fredrik Sjölin, tel 0455 304766  
 
Fackliga företrädare
Birgith Juel, Vision, tel 30 48 33  
Anna Gustafsson, SACO, tel 0455-30 31 77  
 
Ansökan
Sista ansökningsdag är 2017-12-01  
 
ÖVRIGT
Karlskrona kommun använder kompetensbaserad rekrytering för att vara en arbetsgivare som är fri från diskriminering. Vi välkomnar sökanden oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
 
Vi har tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Publiceraddatum: 2017-11-06
Yrkesbenämning: Verksamhetskonsult
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid. .individuell lönesättning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-12-01
Referens:
Webbplats: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=272&ProjectId=190389&DepartmentId=8869&MediaId=4&SkipAdvertisement=true
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Karlskrona kommun
Hamngatan 7 B
37183  Karlskrona Sverige
Hemsida: www.karlskrona.se/
  
Platsannons

Adecco/Roxtec söker just nu efter lagermedarbetare!

Är du redo för nästa utmaning? Har du tidigare erfarenhet av logistik och truckkörning? Då är tjänsten som lagerarbetare något just för dig!

Roxtec är världsledande inom utveckling och tillverkning av modulbaserade tätningslösningar för kabel- och rörgenomföringar. Vårt flexibla system används inom allt från telekombranschen till varvsindustrin för att skydda människor och tillgångar från riskfaktorer som eld, gas och vatten. Roxtec är en snabbväxande koncern som servar kunder på mer än 80 marknader genom dotterbolag och lokala distributörer. Läs mer på www.roxtec.com.

Om jobbet
Du kommer att arbeta heltid på Roxtecs logistikavdelning i Lyckeby där dina truckförarkunskaper kommer att sättas på prov. Arbetet är stundtals både fysiskt tungt och stressigt. Du kommer dagligen att plocka och packa kundordrar och arbetar effektivt för att på ett bra sätt bli klar med arbetspassets uppgifter. God lagervana är meriterande. Jobbet innebär truckkörning dagligen.

Om dig
Du som är en god lagermedarbetare kommer att trivas här. Är du dessutom en person som gillar att arbeta under högt tempo och att ha mycket ansvar är detta tjänsten för dig! Dina truckkort får inte vara äldre än 4 år gamla och du är behörig för truckarna A1-A4 samt B1-B6.

Som person är du mycket noggrann, du tar egna initiativ, har en positiv inställning och ett tillmötesgående sätt. Du har inställningen att problem är till för att lösas. Att jobba på ett lager kräver att du tar ansvar för ditt arbete och på så sätt hjälper ditt team framåt. Körkort är ett krav.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Om anställningen
Tjänsten som truckförare är ett konsultuppdrag med tillsättning omgående. Som konsult får du en anställning i Adecco Sweden. Uppdraget är tidsbestämt.

Adecco är världens största rekryterings- och bemanningsföretag. I Sverige finns vi på ca 50 orter och 5000 anställda. Vår storlek gör att vi har kunder i de flesta olika branscher och en anställning som konsult hos oss leder ofta till att både ditt sociala och professionella kontaktnät växer. Då vi på Adecco samarbetar med många attraktiva företag som anlitar oss för sina personalbehov, finns också chans att du erbjuds tjänster som aldrig når den öppna marknaden.

Självklart har vi kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra och vi erbjuder bland annat friskvårdsbidrag, rabatt på träningskort m.m. För att du ska känna dig trygg omfattas du även av försäkringar och företagshälsovård.

Om ansökan
Tjänsten ska tillsättas omgående och rekryteringsarbetet sker därför löpande under ansökningstiden. Du ansöker genom att registrera dig via formuläret. Bifoga CV och personligt brev.

Första steget i vår rekryteringsprocess är att du kommer få ett eller flera tester skickade till din e-mail. Adecco använder tester som en del i processen i syfte att göra en så kvalitetssäkrad och rättvis bedömning som möjligt. Ansvarig rekryterare går sedan igenom inkomna ansökningar kontinuerligt och gör ett första urval. Om du är en av dem som går vidare kommer du att bli kontaktad för en telefonintervju. De som går vidare efter telefonintervju får möjlighet att komma till Adecco och träffa ansvarig rekryterare för en personlig intervju.

Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Malin Kabbenäs på 073 684 75 25, malin.kabbenas@adecco.se

Välkommen med din ansökan!
Publiceraddatum: 2017-11-06
Yrkesbenämning: Lagerarbetare
Antal platser: 2
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
11 dagar - 3 månaderHeltidHeltid Dagtid/3-skiftEnligt avtal
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-12-05
Referens:
Webbplats: https://www.adecco.se/ansok?zlid=B1E91E76-8B7A-4899-A23F-92D7D679CE09&src=AMS
Epostadress:
Övrigt: Ansöker gör du genom att använda länken nedan.
Arbetsplats: 
Adress: Adecco Sweden AB
Campus Gräsvik 5
37175  KARLSKRONA Sverige
Hemsida: http://www.adecco.se/
  
Platsannons

Lärare sv/sv som andra språk, Vuxenutbildningen

Lärare till Grundläggande och Gymnasial Vuxenutbildning, sv/sv som andraspråk, Vuxenutbildningen  
Vuxenutbildningen i Karlskrona är en del av kommunens arbetsmarknadsförvaltning.  
Varje år har vi ca 2 000 studerande i ålder över 20 år på våra kurser inom lärvux, svenska för invandrare, grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning inklusive yrkes- och lärlingsutbildning. Vi har ett nyckeluppdrag i samhället att ge invånarna bättre förutsättningar till arbete eller högre studier genom kompletterande studier hos oss. Vi fokuserar mycket på det individuella lärandet och olika individers egna förutsättningar att nå framgång i sina studier.  
 
Tillsammans med kollegor löser du våra elevers behov av kurser inom svenska och svenska som andraspråk. Vuxenutbildningens uppdrag innebär ett flexibelt och lösningsfokuserat arbetssätt för att möta elevernas individuella behov. Du arbetar med grundläggande-och eller gymnasial vuxenutbildning utifrån din kompetens och verksamhetens behov.  
 
Vår verksamhet växer och vi kommer att utöka vår flexibla grundläggande kvällsundervisning och även med SVA kurser i yrkessvenska som riktar sig mot korta yrkesutbildningar såsom barnskötare, serveringsutbildning och vårdbiträde.  
 
Arbetsuppgifter  
Undervisa vuxenstuderande på grundläggande och gymnasial utbildning. I uppdraget ingår undervisning i klass men även flexibla individuella lösningar och handledning.  
Du kommer att vara en del i ett arbetslag där ni på daglig basis arbetar med kvalitetsarbete och utveckling av vår verksamhet.  
 
Kvalifikationer  
Vi söker dig som är behörig och legitimerad lärare i svenska och svenska som andraspråk, gärna i kombination med andra ämnen för att bredda vår verksamhet.  
Erfarenhet från undervisning av vuxna är meriterande liksom kunskap om digitala läromedel och arbete i lärplattformar såsom Google Suite for Education eller likvärdig programvara.  
Som person är du lätt att samarbeta med, har ett kundorienterat bemötande samt gott om humor och mod.  
Arbetstid/Varaktighet  
Tillsvidare, heltid, semesteranställning. Provanställning kan komma att tillämpas.  
Tillträde enligt överenskommelse.  
 
Lön  
Fast lön, individuell lönesättning tillämpas.  
 
Kontaktpersoner  
Rektor Patrik Gustavsson, tel 0455-321363  
e-post patrik.gustavsson@karlskrona.se  
 
Facklig kontaktperson  
Ante Blomqvist, Lärarnas Riksförbund, tel, 0455-304199  
e-post ante.blomqvist@gafe.karlskrona.se  
 
Carina Svensson, Lärarförbundet, tel.0455- 30 48 69  
Carina.svensson@edu.karlskrona.se  
 
Ansökan  
Du är välkommen med din ansökan senast 30 november 2017 via länk nedan.  
Rekrytering kommer att ske löpande under ansökningstiden vilket innebär att vi kommer att kalla till intervju och kan genomföra rekrytering efter hand som ansökningar kommer in.  
 
Övrigt  
Karlskrona kommun använder kompetensbaserad rekrytering för att vara en arbetsgivare som är fri från diskriminering. Vi välkomnar sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
Publiceraddatum: 2017-11-06
Yrkesbenämning: Lärare i gymnasiet
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid. .Individuell lönesättning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-11-30
Referens:
Webbplats: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=272&ProjectId=190388&DepartmentId=21888&MediaId=4&SkipAdvertisement=true
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Karlskrona kommun
Hamngatan 7 B
37183  Karlskrona Sverige
Hemsida: www.karlskrona.se/
  
Platsannons

Personlig assistent till 9-årig tjej i Karlskrona

Vill du jobba på ett företag där du varje dag bidrar till att ge andra människor ett bra liv? Där du erbjuds ett viktigt och spännande jobb? Välkommen till Humana! Läs mer på www.humana.se

Vi söker en personlig assistent för timvikariat till vår barnkund i Karlskrona. Vår kund har ett medfött syndrom vilket ger fysiskt funktionshinder i form av svår ledproblematik och kronisk värk, stomi mm och har i och med detta ett stort hjälpbehov. Vår kund är glad och pysslig och gillar att vistas utomhus så mycket det går, oavsett väder. Dina arbetsuppgifter består av bland annat personlig omvårdnad, förflyttningar och aktiviteter i och utanför hemmet. Arbetet sker enligt varierande arbetstider förlagda såväl dag, kväll och helg. Då vår kund rider kan du ej vara pälsdjursallergiker. 

För att trivas i rollen som personig assistent till denna kund är det viktigt att du är självgående och att du har barnasinnet kvar. Kunden är begränsad i sin rörlighet så det är viktigt att du med hjälp av kreativitet och fantasi kan stimulera barnet. Du måste gilla en aktiv livsstil och vara spontan och flexibel. I arbetet ingår mycket omvårdnad och det är viktigt att du har rätt inställning och är villig att lära. Då familjen brinner för HBTQ-frågor är det fördelaktigt om detta intresse är gemensamt. Har du erfarenhet av barn med funktionshinder är det meriterande. Även erfarenhet av stomi ses som meriterande. Dock krävs ingen förkunskap eller utbildning för denna assistans. Störst vikt läggs vid personlig lämplighet.

Körkort är ett krav.

Urval sker löpande.


Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har cirka 15 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge och Finland som utför omsorgstjänster till över 7 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”.

Enligt lag (2010:479), om registerkontroll av personal som ska utföra vissa insatser åt barn med funktionsnedsättning, krävs att vi som arbetsgivare begär ett registerutdrag från alla anställda som ska arbeta som personlig assistent åt ett barn under 18 år. Registerutdraget ska lämnas till oss som arbetsgivare innan påbörjad anställning. Du beställer själv registerutdraget enligt LSS från polisen. Blanketten hittar du på följande webbadress: https://polisen.se/Service/Blanketter/Blanketter-belastningsregistret/

Blanketten du ska välja heter LSS - utföra vissa insatser åt barn med funktionshinder (442.9)
Publiceraddatum: 2017-11-06
Yrkesbenämning: Personlig assistent
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
11 dagar - 3 månaderDeltid Deltid/ Ej specificeratTimavlönad anställnign
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-12-14
Referens:
Webbplats: http://www.humana.se/om-oss/jobba-hos-oss/Lediga-jobb-assistans/?rmpage=job&rmjob=7543
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Humana Assistans AB
Humana Assistans Box 445
55116  Jönköping Sverige
Hemsida: http://www.humana.se/personligassistans
  

Platsannons

Butikssäljare Optik

Vi är en kedja som finns med 40 butiker i Sverige och ca 500 ute i Europa främst i Holland och Belgien.

Du kommer att till höra en mindre grupp som består av tre butiker som finns i Karlskrona, Kristianstad och Växjö.

Vi är en kedja som är på stark frammarsch.

Direkt Optik i Karlskrona söker en säljare på 50%.

Vi söker dig som har något eller några års erfarenhet av optik branschen.

Vi ser gärna att du har säljerfarenhet.

För oss kommer kvalitet, kompetens och service i första hand.

Vi söker dig som är glad, positiv och har lätt för att samarbeta.

Goda kunskaper i engelska är meriterande.

I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:

Ge kunderna i butiken ett förstaklassigt bemötande.

Vi tror att du är en person som brinner för att ge service.
Publiceraddatum: 2017-11-06
Yrkesbenämning: Butikssäljare, fackhandel
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareDeltid50%
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-12-15
Referens:
Webbplats:
Epostadress: arbetsgivare-kristianstad2@arbetsformedlingen.se
Övrigt: Välkommen med din ansökan. Ansökningarna behandlas fortlöpande
Arbetsplats: 
Adress: Pami Optik AB

37133  KARLSKRONA 
Hemsida:
  
Platsannons

Operationsplanerare till Kirurgkliniken, Blekingsjukhuset Karlskrona

Landstinget Blekinge är ett bra val för dig som tycker att livet, med allt vad det innebär, är viktigt. Vi ger dig utmärkta förutsättningar att ge god vård och förbättra människors hälsa. Vi ger dig också möjlighet att välja en skön miljö för arbete, boende och fritid som genomsyras av livskvalitet.

Kirurgens verksamhet finns lokaliserad i både Karlshamn och Karlskrona. Öppenvården har verksamhet på båda orterna och i Karlskrona finns klinikens två slutenvårdsavdelningar. Totalt är vi drygt 200 anställda.
Vi behöver nu rekrytera ny medarbetare inför framtida pensionsavgångar.

ARBETSUPPGIFTER
Som operationsplanerare har du uppdraget att ansvara för operationsplanering på kirurgkliniken inklusive urologi, kärl och plastikkirurgi, både för slutenvård och för öppenvård. Det innebär bland annat att sammanställa ett operationsprogram för verksamheten och att slutjustera så att operationsprogrammet blir genomförbart, i samförstånd med ansvariga operatörer.
Inom urologi kommer vi att börja med ett utvecklingsarbete med samplanering av produktions-/operationsverksamhet Karlshamn/Karlskrona under 2018

I ditt uppdrag ingår även att ansvara för planerade inläggningar på kirurgavdelningarna/postop då patienter ska på punktioner och röntgenundersökningar. Du kommer till viss del att samarbeta med andra operationsplanerare på andra kliniker samt vår sjukhusövergripande produktionsplanerare.
Vi erbjuder dig en individuellt anpassad bredvidgång. I uppdraget som operationsplanerera ingår även andra arbetsuppgifter som sjuksköterska.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med erfarenhet inom någon form av urologisk/ kirurgisk verksamhet. Som person har du lätt för att samarbeta, är flexibel och kan arbeta i ett omväxlande tempo. Vidare tycker du om att det händer många saker samtidigt och har förmåga att hålla entusiasmen uppe även i stressade situationer. Du ska lägga stor vikt på det goda patientbemötandet samt ha ett personcentrerat förhållningssätt. Du bidrar med dina erfarenheter och idéer till utvecklingen av vår verksamhet i enlighet med våra mål. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.ÖVRIGT
Tack för att du skickar din ansökan via länken i denna annons. Det kvalitetssäkrar och effektiviserar rekryteringsarbetet. Fyll i din ansökan noggrant så att vi får en komplett och rättvisande bild av dig .

När du skapat ditt konto, kan du logga in och uppdatera ditt CV samt ändra i ditt personliga brev. På så sätt kan du framöver söka andra tjänster inom Landstinget Blekinge.

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Publiceraddatum: 2017-11-06
Yrkesbenämning: Sjuksköterska, grundutbildad
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse Då urval, intervjuer och tillsättning sker löpande ber vi dig komma in med din ansökan så snart som möjligt. . Vi tillämpar individuell lönesättning.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-11-26
Referens: A726940
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=9e687096-03da-49ed-ba4d-f732435e72b0&TK=78e7153f-06b1-4c36-b881-e51304151c11
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Landstinget Blekinge
Bättringsvägen Wämö Center
37181  KARLSKRONA Sverige
Hemsida: http://ltblekinge.se/jobb-och-utbildning/verksamhetsberattelser/kirurgkliniken/
  
Platsannons

Designer/Senior Designer

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Vad du blir en del av
Saab Kockums representerar spetskompetens i världsklass inom det örlogsmarina segmentet – både över och under vattenytan. Vi konstruerar, bygger och vidmakthåller ubåtar och örlogsfartyg baserade på avancerad smygteknik.
Vill du konstruera morgondagens u-båtar och ytfartyg? Kockums är inne i ett expansivt och mycket spännande skede! Nu rampar vi upp på alla fronter, inte minst till våra konstruktionssektioner där vi utökar kraftigt. Vill du göra skillnad och bli en del av några av Sveriges tekniskt mest intressanta och komplexa industriprojekt? Då räknar vi med dig!
Sektionerna Outfitting och Outfitting Piping ansvarar för arrangemag av utrustning och rörsystem i fartyg. Idag består respektive sektion av drygt 20 medarbetare fördelade på våra verksamhetsorter Malmö och Karlskrona. Du blir en del av ett dedikerat gäng som består av både seniora och juniora konstruktörer. Din framtida utmaning
Din roll innebär konstruktion inom såväl nybyggnation som modernisering av fartyg i drift. Vi jobbar tvärfunktionellt tätt tillsammans med bl.a. systemingenjörer, beräkningsingenjörer och produktionspersonal beroende på vilka uppgifter som ska lösas. Vårt uppdrag är att säkerställa utrustningens funktion och installation i fartyget samt ge besättningen en god arbetsmiljö. Tjänsten innebär även att utveckla nya tekniska lösningar och utveckla vår konstruktionsmetodik. Vår verksamhet är förlagd till Malmö och Karlskrona. Du utgår från ett av våra kontor, men då vi jobbar i team och främjar samarbete, förväntas du resa då och då i tjänsten.

Den du är idag
Vi söker dig som är trygg i din konstruktörsroll och har förmågan att ta fram och samordna lösningar med komplexa gränsytor. Du har dokumenterad erfarenhet som konstruktör, gärna inom rörkonstruktion och du är van användare av Creo samt Windchill. I botten ser vi gärna att du har en ingenjörsexamen i maskinteknik eller motsvarande. Erfarenhet av varvsindustri är meriterande. Tjänsten kräver goda kunskaper i svenska och engelska. Körkort är inget krav, men fördelaktigt.
Då du har många olika kontaktytor är det viktigt att du trivs med detta och har lätt för att samarbeta och kommunicera. Våra projekt går ofta genom många och långa cykler. Därför är det också viktigt att du har en förståelse för detta och har förmåga till uthållighet i alla projektets genomförandefaser. Vi hoppas att du som vi, vill ta ägandeskap för dina uppgifter.
Hos oss tillämpar vi flextid och våra anställda har tillgång till ett omfattande förmånspaket som bl.a. innehåller friskvård, förmånsbil samt aktiesparande.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess. Därför krävs att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning gjord av myndighet.
Är du redo för ett nytt steg i karriären och vill vara med och ta ansvar för att göra världen till en säkrare plats för alla? Då räknar vi med dig!
 
 

Om Saab
Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling. Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.
Publiceraddatum: 2017-11-06
Yrkesbenämning: Konstruktör, tillverkningsindustri
Antal platser: 10
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidTillsvidare Tillträde enligt överrenskommelse-
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-11-24
Referens:
Webbplats: https://emea3.recruitmentplatform.com/syndicated/private/syd_apply.cfm?ID=P15FK026203F3VBQB7968V7W5&nPostingTargetID=43063
Epostadress:
Övrigt: Arbetsförmedlingen ams.se SAAB
Arbetsplats: 
Adress: Saab AB
Amiralitetsgatan 25
37130  Karlskrona Sverige
Hemsida: http://www.saabgroup.com
  

Platsannons

Farmaceut till Apoteksgruppen Jämjö/Ronneby

Välkommen till Apoteksgruppen! Vårt recept är enkelt. Hälsa först. För oss betyder det två saker: att säga hej till varandra och att främja hälsa hos alla våra kunder. För att lyckas med det har alla våra medarbetare gedigen kunskap i sitt yrke – kryddat med stor servicekänsla, driv och engagemang. Känner du igen dig? Härligt – då är du en av oss!


Ditt uppdrag
Till Apoteksgruppen i Jämjö Ronneby söker vi nu dig som delar vårt stora intresse för hälsa och kundbemötande. Här får du använda din farmaceutiska kompetens och omtanke för att göra skillnad för människors välmående – varje dag. Du är legitimerade receptarie eller apotekare på jakt efter ett omväxlande arbete där din utpräglade servicekänsla värdesätts. Det är med glädje du delar med dig av dina kunskaper inom farmaci, egenvård och hälsa till såväl kunder som kollegor. Vill du dessutom driva verksamheten framåt tillsammans med dina medarbetare är det här platsen för dig!

Välkommen till Apoteksgruppen i Jämjö
Vi hälsar dig välkommen att bli en viktig del av vårt  team. Apoteket ligger i vårdcentralen i Jämjö 2 mil från Karlskrona och du tar dig enkelt hit med kollektivtrafik eller egen bil.Vi har öppet 9-17.30 på vardagar.

Apoteket drivs av Shahzad Riaz som äger 6 apotek i Blekinge och Skåne.  Vi har drivit apotek inom Apoteksgruppen sedan 2010 och har ett nära samarbete med våra systerapotek i Ronneby. Tillsammans med våra engagerade medarbetare skapar vi personliga apotek med omtanke om kunden, där ambitionen är att vara kundernas främsta källa till hälsa och välmående.

Vad erbjuder vi dig?
Våra medarbetare är unika, precis som våra apotek. Därför vill vi veta vad du brinner för, så att vi kan skräddarsy de rätta utmaningarna, karriärmöjligheterna och den rätta kompetensutvecklingen för just dig. Eftersom vi erbjuder dig branschens kortaste beslutsvägar är det med oss du ska jobba. Vi vill att du ska och påverka.

Det ska kännas tryggt att arbeta hos oss, därför omfattas du givetvis av kollektivavtal. Förutom en öppen arbetsplats med korta beslutsvägar erbjuder vi dessutom våra medarbetare  personalaktiviteter, friskvård och bonus

Tjänsten är en tillsvidare anställning på heltid, Tillträde sker enligt överenskommelse.


Apoteksgruppen är en apotekskedja som finns i hela Sverige, från Gällivare i norr till Borrby i söder. Det unika med oss är att varje apotek ägs och drivs av lokala entreprenörer med ett stort engagemang i verksamheten. Det gör beslutsvägarna korta, och ökar dina möjligheter att påverka. Hos oss kan du dessutom äga ditt eget apotek. Välkommen till personliga apotek med fantastiska kollegor, där hälsa och omtanke kommer först!
Publiceraddatum: 2017-11-06
Yrkesbenämning: Farmaceut/Receptarie
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid Heltid/ Ej specificeratEnligt överenskommelse
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-12-06
Referens:
Webbplats: https://www.apoteksgruppen.se/jobba-med-oss?rmpage=job&rmjob=334
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Apoteksgruppen
Övre Brunnsvägen 2
37236  Ronneby Sverige
Hemsida: https://www.apoteksgruppen.se/jobba-hos-oss/
  

Platsannons

McDonalds Vedeby i Karlskrona söker nya medarbetare

Med ca 210 restauranger från norr till söder är McDonald’s Sveriges ledande restaurangkedja. Vi har en bred meny och serverar mat av högsta kvalitet med snabb och vänlig service i fräscha, moderna restauranger. Genom vår storlek och vårt nära samarbete med våra leverantörer har vi full kontroll på hela leverantörsledet från gård till våra gäster. Vi samarbetar med LRF (Lantbrukarnas Riksförbund) för ett framtida svenskt jordbruk. McDonald’s har ca 12 000 medarbetare och är Sveriges största privata ungdomsarbetsgivare. Alla restauranger ägs och drivs lokalt av egna företagare. Läs mer på www.mcdonalds.se eller följ oss på Facebook, Instagram och Twitter.

McDonald's Vedeby i Karlskrona söker nya medarbetare med anställning på deltid.

Som nyanställd på McDonald's får du lära dig alla arbetsuppgifter i både kök, kassa och matsal. Efter genomgången introduktionsutbildning kommer du att rotera mellan olika arbetsområden.

Hos oss får du också möjlighet att lära dig ännu mer och komma vidare i din utveckling. Genom att ta del av vårt utbildningsprogram kan du t ex utbilda dig till arbetsledare.
Ditt intresse och dina ambitioner avgör hur långt du vill utvecklas inom McDonald's.

Vi söker Dig som är serviceinriktad, vill arbeta i team, tycker om att arbeta med människor och vill ta eget ansvar.

Varmt välkommen med en ansökan senast den 2017-11-30!

Vi tillämpar provanställning under de första sex månaderna av anställningen.
Har du frågor kontakta gärna Ola Molin på mail, ola.molin@se.mcd.com
Publiceraddatum: 2017-11-06
Yrkesbenämning: Restaurangbiträde
Antal platser: 10
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareDeltid Deltid/ Ej specificeratKollektivavtal
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-11-30
Referens:
Webbplats: http://www.mcdonalds.se/se/jobbet/sok_jobb.html?rmpage=job&rmjob=4260
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: McDonald’s Sverige
Vedebygatan 3
37147  Karlskrona Sverige
Hemsida: http://www.mcdonalds.se
  

Platsannons

Mötesbokare/ Säljkonsult med eget ansvar/ Arbeta hemifrån

Vill du kunna ha möjlighet att arbeta hemifrån och slippa långa restider till och från arbetet?
Vill du arbeta på ett innovativt och drivande företag?
Vill du ha eget ansvar och arbeta med olika projekt?
Bor du utomlands och är svensk och vill arbeta jämte mot svenska kunder?
Sök då till Elite Salesforce AB.
Nu söker vi erfarna och resultatinriktade mötesbokare som klarar av att arbeta hemifrån och ser de som en möjlighet.
Du ansvarar och bygger aktivt upp en god relation till företagets kunder och uppfyller våra kunders krav och önskemål gällande mötesbokning.
Hos Elite Salesforce är alla säljare ansvariga för sina kunder och ger därigenom ett mervärde med sitt engagemang, kompetens och direktinformation till kund.
Du får tillgång till vårt webbaserade ringsystem, utbildning inom sälj samt utbildning innan varje nytt uppdrag.
Tidigare erfarenhet av mötesbokning/försäljning över telefon är ett måste då de som varit med länge vet att de är ett hårt klimat ute i säljvärlden, men visar DU goda resultat blir också uppskattad genom olika förmåner samt utvecklingsmöjligheter.
Tjänsten är varierande då man som säljare konstant får lära sig nytt kring olika branscher samt ha direktkontakt med våra kunder.
Du blir tilldelad olika uppdrag inom varierande affärsområden.


Vi riktar oss till ER som har några års erfarenhet som mötesbokare/säljare över telefon, de vill säga ni som kan boka in kundmöten där Du blir tilldelad olika uppdrag inom varierande affärsområden och har drivet samt vet om vikten att ta hand om kundens varumärke men som tack vare den erfarenheten kan arbeta var som helst och ser detta som ett privilegium.
Du tycker om att lära dig nya branscher och är en positiv person med ett inre driv som tar dig framåt till de mål som företagets kunder har gett dig direktiv att leverera.
Du behärskar svenska i tal och skrift. Du har dator och telefon, eftersom att de är Elite Salesforce som ringer upp våra säljare och därmed står företaget för telefonkostnaderna, utbildning innan varje nytt uppdrag samt coachning.
-Ansvarsfull
-Uthållig
-Driven
-Mötesbokning/ Säljerfarenhet över telefon
-Vet att grunden till att bli en riktigt bra säljare är först och främst är att behärska försäljning/mötesbokning via telefon
-Resultatinriktad
-Lojal, samt sätter kunden i första hand
-IT-vana, vi ser gärna att du har god IT kunskap
-Vi söker även dig som har en bakgrund inom ekonomi


Vi arbetar enbart med erfarna mötesbokare, vi handplockar de bästa runtom i Sverige samt Europa. Vi vill ha er som vet vad sälj är men vi ser inte ned på er förmåga utan vi förvaltar den, säljare är något som alla bolag behöver och skall därmed uppskattas. Elite Salesforce är ett säljföretag med kärnverksamhet inom mötesbokning samt seminarier inriktade gentemot b2b. Elite Salesforce arbetar med varierande branscher med fokus på att leverera kvalitativa möten. Vi har säljare med erfarenhet inom mötesbokning samt fält sälj och besitter mångårig kunskap, samt ansvarskänslan att kunna arbeta hemifrån. Du tilldelas olika projekt där du blir ansvarig över dina egna kunder. Du vet att fokus ligger i att vi är kundens ansikte utåt samt följer kundens önskemål. Du har arbetat upp goda resultat sen tidigare och kan nu axla ett mer eget ansvar men ändå prestera samt viljan att utvecklas ännu mer.
Är du redo att ta nästa steg?
Publiceraddatum: 2017-11-06
Yrkesbenämning: Innesäljare
Antal platser: 3
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareDeltid-Mer eget ansvar -Kontinuerlig coachning -Utvecklingsmöjligheter -Varierande uppdrag -Förmåner efter 6 månaders provanställning -Rörlig lön -Goda förtjänstmöjligheter i kombination med korta arbetsdagar 60%-80%
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2018-01-07
Referens: Mötesbokare
Webbplats:
Epostadress: johanna@elitesalesforce.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Elite Salesforce AB
Ola Hanssonsgatan 1
11252  Stockholm Sverige
Hemsida: http://www.elitesalesforce.se
  

Platsannons

Elektriker

D4i Elektriska AB består av 7 anställda i olika yrkesroller. Nu söker vi en till elektrikertill vårt kontor i Karlskrona där vi erbjuder ett varierat arbete i en engagerad grupp där alla är med och bidrar till gruppens utveckling.

Som elektriker på D4i Elektriska AB så kommer du att arbeta med drift, underhåll, planering och utförande av tillfälliga och fasta elinstallationer. I din roll förväntas du leverera god service och kvalitet till våra projekt på ett affärsmässigt och säkert sätt!

Vem är du?
Vi söker dig med en treårig elteknisk gymnasieutbildning med inriktning installation, automation eller alternativt har du motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. Du har ett brett tekniskt kunnande om industriella anläggningar samt god datorvana, främst i Officepaketet.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, som utmärks av att du är engagerad och gärna tar initiativ till egen utveckling. Du har god kommunikationsförmåga samt ett intresse för att dela med dig av din kunskap och erfarenhet till kollegor.

Vi arbetar aktivt för att skapa en arbetsplats som präglas av mångfald och inkludering.

Ansökan och kontaktperson
Du söker tjänsten via mail till ledigajobb@d4igroup.se. Ange i ämnesraden: Karlskrona2017 . Du kommer att få en bekräftelse på att vi har tagit emot din ansökan. Alla frågor besvaras via mail adressen: ledigajobb@d4igroup.se .

B-körkort är ett krav för tjänsten

Personen vi söker ska ha minst 2 referenser och ha kunskaper inom EL. EL behörighet är inte ett krav men någon form av elektriker utbildning är ett krav från vår sida.

D4I Elektriska AB är experter med många års erfarenhet inom områden, el istallation, telekom, data, elektriska värme och ventilationssystem, elektriska maskiner samt hiss, rulltrappor,larm antenner och åskledare.
Publiceraddatum: 2017-11-05
Yrkesbenämning: Serviceelektriker, installation
Antal platser: 2
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidD4i Elektriska AB är medlemmar i Svenska Elektriker Förbundet25 dagar semester
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2018-02-01
Referens: Karlskrona2017
Webbplats:
Epostadress: ledigajobb@d4igroup.se
Övrigt: Ring ej ! Kontakt sker endast mail vägen. Vänligen respektera detta!
Arbetsplats: 
Adress: D4I Elektriska AB
Njupgränd 6
13555  Tyresö Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Snöröjare säsongsarbetare

Med sina nio verksamhetsområden erbjuder JOTAC en helhetslösning inom fastighetsförvaltning. JOTAC tar hand om det som bromsar dig i din verksamhet om du är företagare och hjälper dig som anlitar JOTAC privat att få en smidigare vardag.

Vintern närmar sig och i samband med det söker vi ett stort antal kraftfulla personer som kan arbeta med utemiljön och främst snöröjning hos vår kund JOTAC. Arbetet består i att säkerställa snöfria trottoarer och innegårdar i Karlskrona med omnejd. Du ingår i ett team med erfarna arbetare som handleds av en arbetsledare.
När snön kommer samlas ni på morgonen för genomgång, sedan åker respektive team ut till avsett område och påbörjar snöröjning i form av skottning som följs av sand- och saltning. 

Ditt jobb är att minska risken för olyckor orsakat av halka och snö, ett jobb som kräver god fysik och ett stort engagemang.

Vem är du? 

Du är vid god hälsa och fysiskt stark. Du är en lagspelare med ett positivt tänk och glatt humör. Vi värdesätter din sociala förmåga och initiativförmåga i arbetet. Då prognosen för nederbörd av snö kan skifta snabb krävs flexibilitet och tillgänglighet. Du har svenskaförståelse då instruktioner kring arbetsuppgifter och säkerhetsrutiner finns att tillgå på svenska.

Vi ser helst att du innehar B-körkort för att förenkla logistiken i uppdraget.

Vad kan vi erbjuda dig?

Vi erbjuder dig ett fysiskt och värdefullt arbete som utförs tillsammans med ett härligt team. Du är anställd och uthyrd av HR bolaget.

Arbetstider och omfattning

Varierande arbetstider.
Omfattning, enstaka timmar upp till heltid, beroende på nederbörd av snö.


Ersättning

Timlön + ob-tillägg

Så ansöker du

Ansök via hemsidan. www.hrbolaget.se

Urval sker löpande och framförallt inför nederbörd.

Kontakt

Ted Thuvesson, HR Konsult
ted.thuvesson@hrbolaget.com

Annika Zimmerman, HR-konsult
annika.zimmerman@hrbolaget.com

 

Företag

HR Bolaget AB

 

Adress

HR Bolaget AB

Östra Prinsgatan 13

371 31  Karlskrona

 

Besöksadress

Östra Prinsgatan 13

Karlskrona

 

Övriga kontaktuppgifter

E-postadress: info@hrbolaget.com

HR Bolaget arbetar nationellt med rekrytering, search, bemanning, omställning och HR. Följ oss på sociala medier för uppdateringar om oss och kring nya tjänster: Facebook, LinkedIn, Twitter
Publiceraddatum: 2017-11-03
Yrkesbenämning: Snöskottare
Antal platser: 20
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
11 dagar - 3 månaderDeltid- -Enligt överenskommelse
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2018-01-31
Referens:
Webbplats: http://hrbolaget.se/vara-tjanster/soker-du-jobb/?aguid=1E0CFB668047466C958C39F95365E193&ref=arbetsformedlingen
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: HR-bolaget
Borgmästaregatan 9
37135  Karlskrona Sverige
Hemsida: www.hrbolaget.com
  
Platsannons

Arbetsledare

Peab är Nordens Samhällsbyggare med 15.000 anställda och en omsättning överstigande 49 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Vi söker nu arbetsledare till vår grupp i Blekinge                     

Peab Bygg Sydost i Blekinge är inne i ett expansivt läge och vi söker nu duktiga och ambitiösa arbetsledare som tillsammans med oss vill bygga och bidra till god samhällsutveckling och samtidigt utvecklas i en mycket spännande bransch!

Som arbetsledare på Peab ingår du i en arbetschefsgrupp och rapporterar till platschef i projektet. Arbetsledarrollen innebär att planera, administrera, driva och stötta i projekten. Det är viktigt att kommunicera och kunna organisera och vägleda i projektet, både interna medarbetare och externa aktörer samt underleverantörer. Som arbetsledare medverkar du även till att arbetsplatsens arbetsmiljöarbete bedrivs enligt företagspolicyn och att ordnings- och skyddsregler efterlevs.

Välkommen med din ansökan!

Försäljning av annons- och rekryteringstjänster undanbedes.
Publiceraddatum: 2017-11-03
Yrkesbenämning: Arbetsledare, husbyggnad
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid DagstidMånadslön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-11-30
Referens:
Webbplats: https://peab.easycruit.com/vacancy/application/1948113/102527?channel=amv&iso=se
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Peab Bygg Sydost AB
Margretetorpsvägen 84
26092  Förslöv Sverige
Hemsida: http://peab.se
  
Platsannons

Platschef

Peab är Nordens Samhällsbyggare med 15.000 anställda och en omsättning överstigande 49 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Vi söker nu platschef till vår grupp Blekinge

Peab Bygg Sydost i Blekinge är inne i ett expansivt läge. Vi söker nu platschef med gedigen erfarenhet inom byggbranschen som tillsammans med oss vill bygga, bidra till god samhällsutveckling och utvecklas i en spännande bransch!

Till tjänsten som platschef på Bygg söker vi dig med erfarenhet från stora och mellanstora byggprojekt inom byggbranschen. Du kommer att bli en nyckelperson som har totalansvar för projekten och din huvuduppgift består i att planera och leda produktionen från start till mål. Det innefattar ansvar för ekonomi, planering och personal i projekten.

I Peab blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling tillsammans med många duktiga och kompetenta medarbetare.

Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?

Välkommen med din ansökan!
Publiceraddatum: 2017-11-03
Yrkesbenämning: Platschef, bygg
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidDagtid DagtidMånadslön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-11-30
Referens:
Webbplats: https://peab.easycruit.com/vacancy/application/1948097/102527?channel=amv&iso=se
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Peab Bygg Sydost
Margretetorpsvägen 84
26092  Förslöv Sverige
Hemsida: http://peab.se
  

Platsannons

GIS-ingenjör

Vi är ett produktbolag inom IT som med den geografiska dimensionen (GIS) gör kommuner och myndigheter mer konkurrenskraftiga och inte minst hållbara. Vi är verksamma i en snabbrörlig miljö där teknik och omvärld ger oss både utmaningar och möjligheter. Koncernen som vi tillhör har verksamhet i Sverige, Finland, Litauen och Polen.

 

Ansvarsområde

Som GIS-ingenjör arbetar du med att konfigurera och utbilda våra kunder i vår plattform. I tjänsten ingår även installationsuppdrag där du installerar vår lösning GEOSECMA for ArcGIS i våra kunders IT-miljö. Våra uppdrag utförs både på plats hos kund men även på distans. Beroende på bakgrund och kompetensprofil kan du även arbeta med att utbilda våra kunder i webbaserade GIS-system med fokus på optimering och best practices samt administration av systemet. Plattformen bygger på Esris ArcGIS-plattform och hela dess utbud i form av appar och portallösningar.

Vi söker dig som är i början av din karriär eller redan har klarat av några år i branschen. Vi tror att du kanske jobbar idag som GIS-ingenjör med tekniskt fokus på en kommun eller är anställd som teknikkonsult och arbetar med GIS. Du har erfarenhet av webbaserade GIS-lösningar, Windows, virtualisering, nätverk samt databaser eller datorsystem. Vi söker dig som har en bra mix av kunskaper inom såväl mjukvara som hårdvara och ett genuint intresse för teknik. Det är ett plus om du har erfarenhet av GIS-plattformar (såsom Esri ArcGIS eller GEOSECMA) och att jobba i projektform där du haft ansvar för hela eller delar av projektet.
Kravprofil

• Passion för teknik
• Högskole- eller universitetsexamen inom IT/GIS
• Teamspelare med en stark egen drivkraft att lyckas med ditt uppdrag
• Förtroendebyggare med en professionell attityd och affärsmässighet
• Lyhörd kommunikatör
• Mycket goda kunskaper i både svenska samt engelska – engelska eftersom det är vårt koncernspråk
• Körkort är ett krav för tjänsten


Placeringsort Karlskrona eller Malmö.
Vi erbjuder

Hos oss på S-GROUP Solutions kommer du dagligen bli utmanad att göra kundens verksamhet lättare att förstå genom att koppla ihop olika kunskaper till en gemensam lägesbild. I det uppdraget vi behöver just dig, din passion, ditt driv och dina unika kvalitéer. Vi vill se dig växa och för att du ska ha de bästa möjliga förutsättningarna erbjuder vi dig en arbetsplats där du kontinuerligt utvecklas och får ta stort eget ansvar, engagerade och roliga medarbetare samt ett arbetsklimat där vi verkligen förstår värdet av att skratta högt och utvecklas som individer.

Vi är ett bolag som har utvecklat våra produkter över väldigt lång tid. I det arbetet ger vi dig nu möjligheten att påverka den faktiska vardagen för många av våra svenska kommuner och myndigheter. Helt enkelt, du får möjligheten att bidra till ett bättre och effektivare samhälle.

Så om du vill arbeta i ett tillväxtföretag i en spännande bransch, där du möts av korta beslutsvägar och där du får vara delaktig i produktutveckling och känna stolthet för det som utvecklas, välkommen till oss! Skicka in ditt CV och låt oss veta vem du är, vad du kan och berätta om dina passioner i livet!
Hur söker du?

Tjänsten är en heltids tillsvidareanställning med placering i Karlskrona eller Malmö. Vi tillämpar provanställning. Urval sker löpande, sista ansökningsdag 2017-11-26.
Vill du veta mer?

Ring gärna Claes Francke, chef Team Leverans, på 040-33 07 62 eller
Riikka Sand, HR-specialist, telefon: 072 050 3651.
Vill du lära känna oss lite bättre redan nu?

Besök oss gärna på vår hemsida, följ med bakom kulisserna på Twitter. Är du filmfantast kolla in på YouTube. Givetvis finns vi även på LinkedIn.
Publiceraddatum: 2017-11-03
Yrkesbenämning: GIS-ingenjör
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid- -Enligt överenskommelse
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-11-26
Referens:
Webbplats: http://www.sgroup-solutions.se/Om-oss/Jobba-har/Lediga-jobb?aguid=87F01D76527C4A1EA8F0DFB2DB831049&ref=arbetsformedlingen
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: S-GROUP Solutions AB
Amiralitetstorget 3
37130  Karlskrona Sverige
Hemsida: www.sgroup-solutions.se
  

Platsannons

Business Area Specialist Lantmäteri

Vi är ett produktbolag inom IT som med den geografiska dimensionen (GIS) gör kommuner och myndigheter mer konkurrenskraftiga och inte minst hållbara. Vi är verksamma i en snabbrörlig miljö där teknik och omvärld ger oss både utmaningar och möjligheter. Koncernen som vi tillhör har verksamhet i Sverige, Finland, Litauen och Polen.

 

Vi söker dig som brinner för att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen med hjälp av GIS. Dessutom motiveras du av att skapa resultat och kundnöjdhet. Våra kunder är Sveriges kommuner.
Ansvarsområde

I rollen som Business Area Specialist (BAS) är du expert på hur man kan tillämpa geografisk information i bygglovsprocessen och utför implementation av våra produkter inom området. Vi kallar det ”från fält till färdig karta”. Det handlar om GIS-baserade verksamhetssystem för fysisk planering, detaljplaneproduktion, bas- och nybyggnadskarteproduktion. Du utför uppdrag hos våra kunder i form av utbildning, stöd på plats i syfte att utveckla våra kunder samt bidra till deras utveckling inom området. Dessutom ingår systemtest av våra produkter. För att lyckas i din roll är det viktigt att du ständigt håller dig uppdaterad om vad som händer i branschen.
Kravprofil

• Erfarenhet av mätdatahantering, baskarteproduktion, nybyggnadskarteproduktion.
• Meriterande är erfarenhet av fastighetsbildning och förrättningsverksamhet.
• Högskole- eller universitetsexamen, gärna civilingenjör Lantmäteri.
• Teamspelare med en stark egen drivkraft att lyckas med ditt uppdrag.
• Förtroendebyggare med en professionell attityd och affärsmässighet.
• Lyhörd kommunikatör.
• Mycket goda kunskaper i både svenska samt engelska – engelska eftersom det är vårt koncernspråk.


Placeringsort är Malmö, Karlskrona, Göteborg eller Gävle.
Vi erbjuder

Hos oss på S-GROUP Solutions kommer du dagligen bli utmanad att göra kundens verksamhet lättare att förstå genom att koppla ihop olika kunskaper till en gemensam lägesbild. I det uppdraget vi behöver just dig, din passion, ditt driv och dina unika kvalitéer. Vi vill se dig växa och för att du ska ha de bästa möjliga förutsättningarna erbjuder vi dig en arbetsplats där du kontinuerligt utvecklas och får ta stort eget ansvar, engagerade och roliga medarbetare samt ett arbetsklimat där vi verkligen förstår värdet av att skratta högt och utvecklas som individer.

Vi är ett bolag som har utvecklat våra produkter över väldigt lång tid. I det arbetet ger vi dig nu möjligheten att påverka den faktiska vardagen för många av våra svenska kommuner och myndigheter. Helt enkelt, du får möjligheten att bidra till ett bättre och effektivare samhälle.

Så om du vill arbeta i ett tillväxtföretag i en spännande bransch, där du möts av korta beslutsvägar och där du får vara delaktig i produktutveckling och känna stolthet för det som utvecklas, välkommen till oss! Skicka in ditt CV och låt oss veta vem du är, vad du kan och berätta om dina passioner i livet!
Hur söker du?

Tjänsten är en heltids tillsvidareanställning med placering i Malmö, Karlskrona, Göteborg eller Gävle. Vi tillämpar provanställning. Urval sker löpande, sista ansökningsdag 2017-11-26.
Vill du veta mer?

Ring gärna Claes Francke, chef Team Leverans, på 040-33 07 62 eller
Riikka Sand, HR-specialist, telefon: 072 050 3651.
Vill du lära känna oss lite bättre redan nu?

Besök oss gärna på vår hemsida, följ med bakom kulisserna på Twitter. Är du filmfantast kolla in på YouTube. Givetvis finns vi även på LinkedIn.
Publiceraddatum: 2017-11-03
Yrkesbenämning: Civilingenjör, lantmäteri
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid- -Enligt överenskommelse
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-11-26
Referens:
Webbplats: http://www.sgroup-solutions.se/Om-oss/Jobba-har/Lediga-jobb?aguid=640C4E7984B74DFCBC2734A33E6D7E23&ref=arbetsformedlingen
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: S-GROUP Solutions AB
Amiralitetstorget 3
37130  Karlskrona Sverige
Hemsida: www.sgroup-solutions.se
  
Platsannons

Doktorand i matematik

Blekinge Tekniska Högskola är en av landets tydligast profilerade högskolor, där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus. I den utbildning och forskning som vi bedriver integreras teknik och IT även med andra ämnen såsom stadsplanering, industriell ekonomi, design samt hälsa och vård för att bidra till att lösa samhällets utmaningar. Allt vi gör på BTH har tre tydliga perspektiv: innovation, hållbarhet och ”in real life”, det vill säga samarbete och utbyte med både näringsliv och samhälle. Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både utbildning och forskning på såväl regional, nationell som internationell nivå. Vi bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå. På BTH finns två fakulteter – fakulteten för datavetenskaper och fakulteten för teknikvetenskaper.


ARBETSUPPGIFTER
En doktorand ska i huvudsak ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar deltagande i forskningsprojekt såväl som i forskarutbildningskurser. Arbetsuppgifterna omfattar även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock ej mer än 20 % av arbetstiden. Forskningen bedrivs inom icke-kommutativ algebra i ett forskningsprojekt som delfinansieras av ett anslag från Crafoordska stiftelsen. De centrala frågeställningarna kretsar kring att utveckla en förståelse för den algebraiska strukturen hos olika typer av gruppgraderade ringar. Speciellt fokus kommer att ligga på epsilon-starkt graderade ringar och grafalgebror.

KVALIFIKATIONER
Behörighetskrav:
För tillträde till doktorandanställning krävs att den sökande är eller blir antagen till forskarutbildning.

Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är den som har avlagt examen på avancerad nivå inom tekniskt eller matematiskt-naturvetenskapligt område eller på annat sätt förvärvat kunskaper för att kunna tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå i ämnet.

Meriterande kvalifikationer:
Avlagd civilingenjörs-, master- eller magisterexamen i matematik, fysik eller motsvarande. Goda kunskaper i engelska, i både tal och skrift.

Avvägningen mellan kvalifikationerna:
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig och fullfölja forskarutbildningen. Följande beaktas:

1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t.ex. yrkeserfarenhet.


ÖVRIGT
Ansökan:
Välkommen med din ansökan märkt med diarienummer BTH 3.1.2-0398-2017 senast 2017-11-24. Skicka ansökan till: diarium@bth.se

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.

Övrigt:
Vi har valt medier för denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Publiceraddatum: 2017-11-03
Yrkesbenämning: Doktorand
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
3 - 6 månaderHeltidHeltid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: 2018-01-01 eller enligt överenskommelse.Månadslön För högskolans doktorander tillämpas en enhetlig lönetrappa, vilket innebär att lönen justeras i takt med gjorda framsteg i utbildningen.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-11-24
Referens: BTH 3.1.2-0398-2017
Webbplats:
Epostadress: diarium@bth.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Blekinge Tekniska Högskola, BTH, Blekinge Tekniska Högskola
Blekinge tekniska högskola
37179  Karlskrona Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Lokalförvaltare

Kustbevakningen är en myndighet under Justitiedepartementet som ansvarar för sjöövervakning och miljöräddningstjänst till sjöss. Dygnet runt, året om finns vi på plats längs Sveriges kust, där vi räddar, hjälper och övervakar.

Verksamheten omfattar bland annat miljöräddning, sjöräddning, brottsbekämpning, ordningshållning till sjöss samt tillsyn och kontroll. Genom nationellt och internationellt samarbete verkar myndigheten för en hållbar havsmiljö, ökad säkerhet till sjöss och för att minska gränsöverskridande brottslighet.

Kustbevakningen är en arbetsplats som präglas av samarbete och engagemang över områdesgränserna. Här finns engagerade medarbetare med varierande kompetenser vilket skapar en dynamisk arbetsplats med ständiga möjligheter att lära nytt. För att arbeta här är det viktigt att dina personliga värderingar överensstämmer med vår värdegrund; helhetssyn, välvilja och engagemang.

Kustbevakningen erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter och rättigheter till alla.Beskrivning

Lokalförsörjningsenheten tillhör Materiel- och lokalförsörjningsavdelningen vars ansvar är att försörja verksamheten med den tekniska och materiella förmågan genom anskaffning, utveckling och vidmakthållande, samt att försörja myndigheten i fordons- och fastighetsfrågor.

I avdelningen ingår fyra enheter; lokalförsörjnings- fartygs- miljöteknik- samt teknikutvecklingsenheten. För närvarande består avdelningen av 44 medarbetare.

Lokalförsörjningsenheten består för närvarande av sex personer – inklusive enhetschef. I enhetens ansvar ingår såväl strategiska som operativa frågor inom lokal- och anläggningsförsörjning, underhåll av lokaler och övriga fastighetsfrågor samt internservice, intendenturförråd och telefonväxel. Enheten ansvar också för mediaförsörjning, elsäkerhet, tillträdesskydd samt förvaltning av myndighetens fordonspark.


Arbetsuppgifter

Kustbevakningen söker en lokalförvaltare med projektledarerfarenhet och förhandlingsvana till lokalförsörjningsenheten. Som lokalförvaltare kommer du att arbeta både strategiskt och operativt över hela myndigheten. Rollen som lokalförvaltare innebär ett ansvar för de löpande frågorna gällande lokaler och anläggningar. Arbetet innebär även att hyresförhandla och leta nya lokaler vid behov samt att ansvara för/projektleda förändringar och ombyggnationer. Vidare innebär rollen att vara kontaktperson gentemot hyresvärdar och förvaltare, systematiskt brandskyddsarbete och fysisk säkerhet.


Kvalifikationer

Utbildningsbakgrunden kan se olika ut men du har minst en eftergymnasial utbildning och du ska, genom tidigare arbete inom området fastighetsförvaltning och lokalförsörjning, införskaffat dig god kunskap och bred erfarenhet inom verksamhetsområdet. Din erfarenhet har även gett dig kunskaper inom fastighetsekonomi och en fastighetsteknisk grundkunskap.

Du har erfarenhet av att ha arbetat med:

– Förvaltning och utveckling av lokaler och anläggningar

– Arbetsmiljö och miljöfrågor

– Ekonomi, såväl fakturahantering som prognoser, budget och uppföljning av utfall

– Fysisk säkerhet och systematiskt brandskyddsarbete

– Projektledning

– Hyresförhandling

– Upphandling enligt LOU


Förhandlingsvana och teknisk erfarenhet av kajanläggningar är meriterande.


I rollen som lokalförvaltare ställs det krav på att du är lyhörd och lösningsorienterad samt har en förmåga att se de enkla lösningarna även i komplicerade problem. För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du har god samarbetsförmåga och har ett verksamhetsnära arbetssätt då arbetet innebär många kontaktytor inom och utom myndigheten. Du har förmågan att tänka långsiktigt, se helheter och synergier samt få ut maximal effekt inom givna ramar.

Som person är du prestigelös, engagerad, strukturerad och är van att ta ett eget ansvar och egna initiativ som leder till tydliga resultat.

För att vara framgångsrik i rollen är ett gott omdöme, personlig styrka och integritet viktiga parametrar.

Då Kustbevakningen är en brottsbekämpande myndighet med därtill höga krav på regelefterlevnad ser vi det som mycket viktigt att du har ett etiskt och moraliskt förhållningssätt.

Vid urvalet läggs stor vikt vid dina personliga egenskaper.


Villkor

Anställningen är tillsvidare med 6 månaders inledande provanställning, med start snarast möjligt eller enligt överenskommelse.

Tjänsten är placerad i Karlskrona. Enhetens verksamhet sträcker sig över hela myndigheten och innebär frekventa resor inom hela landet.

För anställning krävs svenskt medborgarskap, körkort för personbil, drogtest samt säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen.

Kustbevakningen medverkar i utlandsuppdrag och internationella insatser. I anställningen ingår därför en skyldighet att tjänstgöra utomlands i de fall det krävs för verksamheten.

Vid tillsvidareanställning medföljer även en skyldighet att krigsplaceras.

Övrigt:

För att kvalitetssäkra och effektivisera rekryteringsarbetet använder vi ett elektroniskt ansökningsformulär i samarbete med Varbi för samtliga lediga jobb. Fyll i din ansökan så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Kustbevakningen är en statlig myndighet och det innebär att uppgifterna som du lämnar till oss kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Normalt gäller ingen sekretess för de uppgifter som behandlas i databasen. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.

Inför rekryteringsarbetet har Kustbevakningen tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Publiceraddatum: 2017-11-03
Yrkesbenämning: Fastighetsförvaltare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid 100 %. Tillträde: Snarast möjligt eller enligt överenskommelse tillsvidareanställningMånadslön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-12-03
Referens: 2017/144
Webbplats: https://kustbevakningen.mynetworkglobal.com/what:job/jobID:176484/type:job/where:1/apply:1
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Kustbevakningen
Bastionsgatan 18
37123  Karlskrona Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Förskollärare till Backens förskola

Förskollärare till Backens förskola, Östra skolområdet
 
11 000 barn och ungdomar, 85 förskolor, grundskolor och gymnasieskolor och cirka 2 300 medarbetare. Tillsammans skapar vi framtidens Karlskrona. Vill du vara en del av det arbetet? Sök ditt nya jobb hos oss. 
 
Mer information på www.karlskrona.se/jobbaiskolan 
 
Backens förskola tillhör Östra skolområdet och består av tre avdelningar. På förskolan får varje barn – utifrån sina egna förutsättningar – leka, lära och utvecklas i utforskande och meningsfulla sammanhang. Vår barnsyn präglas av tilltro till barns kapacitet att utvecklas och lära i sin takt och på sitt sätt.   
 
Vi söker nu en förskollärare till Backens förskola. I det pedagogiska arbetet utgår du från barnens egna förutsättningar. Du är van vid att arbeta temainriktat där man utgår från barnens intressen. Du är insatt i systematiskt kvalitetsarbete och använder dig av pedagogisk dokumentation som ett värdefullt arbetsverktyg.   

Kvalifikationer  
Legitimerad förskollärare eller lärare i de tidiga åren med inriktning mot förskolan.  
 
Du är en person som har god kännedom om innehållet i förskolans läroplan. Du är positiv, har en god samarbetsförmåga och vill vara delaktig i att driva verksamheternas pedagogiska utveckling och förskolans arbetssätt framåt. 
 
Stor vikt kommer att läggas vid Din personliga lämplighet. Vi har höga krav på bland annat bemötande- och handlingskompetens.
 
Om anställningen   
Anställningsform: Tillsvidareanställning 
Sysselsättningsgrad: 100 % 
Tillträde till tjänst: 8/1- 2018 eller enligt överenskommelse.   
 
Registerkontroll kommer att föregå beslut om anställning. Provanställning kan bli aktuellt.   
 
Kontaktpersoner   
Förskolechef, Eva Axelsson, 0455-303827 
Biträdande förskolechef, Ann-Louise Glans Olander, 0455-303205
 
Fackliga företrädare   
Lärarförbundet, Carina Svensson, 0455-30 48 69
 
Ansökan   
Du är välkommen med Din ansökan senast den 24 november 2017. Tjänsten söks via Karlskrona kommuns rekryteringssystem, se länken nedan! OBS, rekrytering av tjänsten sker löpande under ansökningstiden.
 
Karlskrona kommun använder kompetensbaserad rekrytering för att vara en arbetsgivare som är fri från diskriminering. Vi välkomnar sökanden oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
 
Vi har tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Publiceraddatum: 2017-11-03
Yrkesbenämning: Lärare i förskola/Förskollärare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidDagtid TillsvidareIndividuell lön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-11-24
Referens:
Webbplats: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=272&ProjectId=190373&DepartmentId=8866&MediaId=4&SkipAdvertisement=true
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Karlskrona kommun
Hamngatan 7 B
37183  Karlskrona Sverige
Hemsida: www.karlskrona.se/
  
Platsannons

Scandic Karlskrona söker Serveringspersonal

Hotell Scandic Karlskrona öppnade under 2010 . Hotellet ligger mitt i Karlskrona city. Mitt i skärgården.Precis intill vattnet. Hotellet har 180 rum, 7 konferenslokaler och en stor och flexibel restaurangen med en populär uteservering. Hotellet är en naturlig mötesplats för såväl konferensgäster, middagsgäster och stora evenemang.

Vilka är vi och vad kan vi erbjuda dig?

Vill du vara en del av Nordens marknadsledande hotellkedja med nästan 230 hotell och 14000 medarbetare?  Hos oss får du möjlighet att utvecklas genom inspirerande karriärvägar, både i Sverige och utomlands och vi ser gärna att du har vilja och potential att ta ytterligare steg inom vår organisation.

Är du vår nya servitör?

Då kommer du att jobba med de viktigaste personerna hos oss – våra gäster! Du är en positiv, öppen och engagerad lagspelare som vill ge service i världsklass. Du har förmågan att ta initiativ och är flexibel för förändringar. Du trivs i att jobba i en miljö med högt tempo där du har ett öga för detaljer och ser vad som ska göras.

Vad är din roll?

Din roll är otroligt viktig för Scandic då du påverkar gästens upplevelse och vistelse. Du ska:

Ge gästerna ett positivt bemötande och en service utöver det vanliga
Servera mat och dryck med stolthet
Hålla restaurangen representabel och inbjudande för våra gäster
Säkerställa att Scandics standard och koncept följs
Arbeta med merförsäljning och kassahantering
Bidra till att avdelningen når sina mål
  Vi söker dig som har

Relevant utbildning/ 2 års yrkeserfarenhet av liknande arbete
Mat – och dryckeskunskaper
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal
  Meriterande

Erfarenhet från servicebranschen
Kunskap i ytterligare språk
Kontakt

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig chef, Fredrik Lindström på fredrik.lindstrom@scandichotels.com  

Alla ansökningar kommer att behandlas löpande varför vi ber dig att ansöka så snart som möjligt.

Välkommen med din ansökan via länken nedan!
Publiceraddatum: 2017-11-03
Yrkesbenämning: Servitör/Servitris
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreDeltidSkiftande nuvarandeEnligt avtal
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-12-11
Referens:
Webbplats:
Epostadress: fredrik.lindstrom@scandichotels.com
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Scandic Karlskrona
Skeppsgossegatan 2
37136  Karlskrona Sverige
Hemsida: http://www.scandichotels.com
  
Platsannons

Förskollärare till Hässlegårdens förskola

Förskollärare till  Hässlegårdens förskola, Östra skolområdet 
11 000 barn och ungdomar, 85 förskolor, grundskolor och gymnasieskolor och cirka 2 300 medarbetare. Tillsammans skapar vi framtidens Karlskrona. Vill du vara en del av det arbetet? Sök ditt nya jobb hos oss. 
 
Mer information på www.karlskrona.se/jobbaiskolan 
 
Hässlegårdens förskola tillhör Östra skolområdet och består av tre avdelningar. På förskolan får varje barn – utifrån sina egna förutsättningar – leka, lära och utvecklas i utforskande och meningsfulla sammanhang. Vår barnsyn präglas av tilltro till barns kapacitet att utvecklas och lära i sin takt och på sitt sätt.
 
Vi söker nu en förskollärare tillsvidare och två förskollärare till vikariat, på Hässlegårdens förskola. I det pedagogiska arbetet utgår du från barnens egna förutsättningar. Du är van vid att arbeta temainriktat där man utgår från barnens intressen. Du är insatt i systematiskt kvalitetsarbete och använder dig av pedagogisk dokumentation som ett värdefullt arbetsverktyg.
 
Kvalifikationer  
Legitimerad förskollärare eller lärare i de tidiga åren med inriktning mot förskolan.
 
Du är en person som har god kännedom om innehållet i förskolans läroplan. Du är positiv, har en god samarbetsförmåga och vill vara delaktig i att driva verksamheternas pedagogiska utveckling och förskolans arbetssätt framåt.
 
Stor vikt kommer att läggas vid Din personliga lämplighet. Vi har höga krav på bland annat bemötande- och handlingskompetens.
 
Om anställningen   
Anställningsform: Tillsvidareanställning 
Sysselsättningsgrad: 100 % 
Tillträde till tjänst: 8/1- 2018 eller enligt överenskommelse.   
Registerkontroll kommer att föregå beslut om anställning. Provanställning kan bli aktuellt.
 

Anställningsform: Två vikariat
Sysselsättningsgrad: 100 %  
Tillträde till tjänst: 180108 tom.180630
Registerkontroll kommer att föregå beslut om anställning.
 
Kontaktpersoner   
Förskolechef, Eva Axelsson, 0455-303827 
Biträdande förskolechef, Ann-Louise Glans Olander, 0455-303205
 
Fackliga företrädare   
Lärarförbundet, Carina Svensson, 0455-30 48 69
 
Ansökan   
Du är välkommen med Din ansökan senast den 24 november 2017. Tjänsten söks via Karlskrona kommuns rekryteringssystem, se länken nedan! OBS, rekrytering av tjänsten sker löpande under ansökningstiden.
 
Karlskrona kommun använder kompetensbaserad rekrytering för att vara en arbetsgivare som är fri från diskriminering. Vi välkomnar sökanden oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
 
Vi har tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Publiceraddatum: 2017-11-03
Yrkesbenämning: Lärare i förskola/Förskollärare
Antal platser: 2
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidDagtid Tillsvidare/vikariatIndividuell lön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-11-24
Referens:
Webbplats: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=272&ProjectId=190372&DepartmentId=8866&MediaId=4&SkipAdvertisement=true
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Karlskrona kommun
Hamngatan 7 B
37183  Karlskrona Sverige
Hemsida: www.karlskrona.se/
  
Platsannons

Elevassistent till Rosenfeldtsskolan

Elevassistent till Rosenfeldtsskolan, Centrala skolområdet   
  

11 000 barn och ungdomar, 85 förskolor, grundskolor och gymnasieskolor och cirka 2 300 medarbetare. Tillsammans skapar vi framtidens Karlskrona. Vill du vara en del av det arbetet? Sök ditt nya jobb hos oss!  

 
Mer information på www.karlskrona.se/jobbaiskolan
 
Rosenfeldtskolan ligger ”mitt i stan” på Trossö med världsarvet inpå knuten. Skolan är en F-6 skola med fritidshem och har ca 300 elever med olika nationaliteter. Det finns fyra fritidshemsavdelningar på skolan, varav tre är för elever från förskoleklass till åk 2 och en avdelning är ”fritidsklubb” för åk 3-6.  
 
Skolan fokuserar sitt utvecklingsarbete omkring områdena IKT och specialpedagogik. Det kollegiala lärandet är en viktig del i arbetet.  
Vi söker en elevassistent som ska fungera som stöd till elever i de tidigaste skolåren under skoltid och fritidstid.
 
Vi förväntar oss att du bidrar med din kunskap och kompetens. Stor vikt kommer att läggas vid Din personliga lämplighet. Vi har höga krav på bland annat ett gott bemötande, ett gott samarbete och en närhet till alla verksamheter samt tankar om en helhetssyn på barnen. 
   
Kvalifikationer

Erfarenhet och intresse av att arbeta med barn eller elever i behov av särskilt stöd. Kunskap inom TAKK är meriterande. 
Pedagogisk utbildning såsom barn- och fritidsprogrammet (inriktning pedagogik eller funktionsnedsättning), socialpedagogik, elevassistentutbildning, beteendevetare eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. 
  Om anställningen 

Allmän visstidsanställning under vårterminen 2018, t.o.m 2018-06-15, med möjlighet till förlängning. 
Sysselsättningsgrad:  70 %.  
Tillträde till tjänst: 2017-12-04 eller enligt överenskommelse 
  Kontaktpersoner
Yvonne Gunnarsson, rektor, 0455-30 31 15  

Fackliga företrädare
Lärarförbundet; Carina Svensson, 0455-30 48 69  

 
Ansökan
Sista ansökningsdag är den 20 November 2017. OBS! rekrytering kan komma att ske löpande.  
Tjänsten söks via Karlskrona kommuns e-rekryteringssystem, se länk nedan.

 
ÖVRIGT
Karlskrona kommun använder kompetensbaserad rekrytering för att vara en arbetsgivare som är fri från diskriminering.
 
Vi välkomnar sökanden oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
 
Vi har tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Publiceraddatum: 2017-11-03
Yrkesbenämning: Elevassistent
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreDeltidDagtid VisstidsanställningIndividuell lönesättning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-11-20
Referens:
Webbplats: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=272&ProjectId=190371&DepartmentId=8866&MediaId=4&SkipAdvertisement=true
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Karlskrona kommun
Hamngatan 7 B
37183  Karlskrona Sverige
Hemsida: www.karlskrona.se/
  

Platsannons

servitris/servitör

Arbetsuppgifterna är väldigt varierande.
Du måste brinna för att ge bra service.
Arbetstiderna är förlagda på kvällar och helger.


Vi söker personer som är super inriktad på att ge bra servicen.
Du ska vara glad och var ordningsam.
Du ska kunna jobba ensam och i grupp.
Du ska kunna vara snabb och alert.
Du ska ha bra produkt kunskap inom dryck och matlagning.

Stars and Stripes är ett klassiskt steakhouse och en modern sportbar. Hos oss samverkar stämningen, inredningen, maten, drycken, servicen och sporten för att ge varje gäst en premiumupplevelse.
“The best moment of their day”
Vi söker nu mer personal till hösten.
Publiceraddatum: 2017-11-03
Yrkesbenämning: Servitör/Servitris
Antal platser: 2
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
Behöver personal helger och kvällarEnligt avtal
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-11-26
Referens: Serveringspersonal
Webbplats:
Epostadress: johan.holgersson@starsnstripes.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Stars and stripes
Stortorget 2
37134  KARLSKRONA Sverige
Hemsida: http://www.starsnstripes.se
  
Platsannons

Kallskänka i världsklass på 75 % sökes till Restaurang Villa Oscar

KALLSKÄNKA I VÄRLDSKLASS SÖKES RESTAURANG VILLA OSCAR PÅ CAMPUS GRÄSVIK!

Är det du?
Vi har världens viktigaste arbete, tycker vi.
Vi ser till att morgondagens ledare, politiker, lärare, ingenjörer, ekonomer, marknadsförare, läkare och andra viktiga framtida yrkesutövare får en god och nyttig matpaus varje dag. Det gör vi för att vi vet att rätt mat och dryck är viktigt för våra gäster, det gör nämligen att de kan behålla fokus hela dagen och hitta lösningar på jordens framtida stora utmaningar.

Vi driver 46 restauranger och caféer på 9 av Sveriges bästa universitet och högskolor, bland annat i Karlskrona, Växjö, Stockholm, Linköping, Uppsala och Örebro. Vi serverar dagligen ca 5000 luncher och har gjort det framgångsrikt i 45 år. Nu vill vi ta nästa steg. Vi ska bli ännu bättre och vi vill att du hjälper oss. Tillsammans ska vi fortsätta att ge våra gäster dagens bästa stund!

Det här är en unik chans för rätt person!
Som kallskänka hos oss är du oerhört viktig, En viktig del i vår uppsättning. Det är du som tillsammans med köksteamet planerar, förbereder, tillagar och presenterar främst den kalla delen av vårt utbud men givetvis får du också stötta upp på varmkökssidan & hjälpa till att servera luncher. Du är dessutom ansvarig för att våra gäster varje dag får en härlig paus med god och näringsriktig mat och dryck.

Som du förstår har vi stora förväntningar på att du ska ge våra gäster dagens bästa stund men vi vet också att du kommer att ha en kul och intressant arbetsplats att gå till.

Om du älskar att laga god näringsrik mat och gillar att ansvara för planering och genomförande av den dagliga produktionen, hålla rent och snyggt omkring dig samt att jobba i team och är lösningsorienterad så är det här jobbet för dig!

För att framgångsrikt trivas i rollen!
Oavsett din bakgrund betyder din personlighet mycket och vi tror att din inställning är avgörande för om du kommer att trivas.

Men vi vill gärna att du har:

Slutförd gymnasieexamen från restaurangprogrammet eller likvärdig utbildning.

Minst 3-års tidigare yrkeserfarenhet som kallskänka/ kock, storkök är meriterande.

Dokumenterad erfarenhet av diet- och allergikost.

Goda kunskaper i näringslära och livsmedelshygien samt köksekonomi.

Erfarenhet av att uttrycka dig i tal och skrift, både på svenska och engelska.

Vad erbjuder vi dig?
Ett spännande arbete i en dynamisk miljö. Här går diskussionerna varma bland våra gäster och det är aldrig tyst runt borden. Men förutom det erbjuder vi dig:

Ett dagarbete, arbetstiderna är företrädesvis någon gång mellan 07,00 - 16,00.

En seriös arbetsgivare med kollektivavtal och god personalpolitik.

Stora utvecklingsmöjligheter

Ett kul team som du kommer ha mycket roligt med på dagarna.

Tjänsten
Tjänsten är på 75 % och är terminsbunden och du arbetar i huvudsak dagtid, måndag till fredag. Tillträde av tjänst är 5 januari 2018 . Vid speciella tillfällen såsom event och beställningar kan kvällsarbete förekomma men då vet du om det i förväg.

Ansökan
Mejla din ansökan och CV till jobb.karlskrona@hors.se så fort du kan men senast den 30 november . Vi tänker påbörja urvalet och boka intervjuer löpande, så vänta inte med att söka. Om du har frågor kring tjänsten kan du maila till enhetschef Joakim Schyllert på jobb.karlskona@hors.se .
Ni kan även få en uppfattning av oss på facebook:
bistro j & länken eller på instgram på @bistroj.lanken
Läs mer om oss på www.hors.se.


Vi söker en kallskänka som kan ta ansvar för den dagliga driften utav vårt catering & to Go utbud. Vi blir större & större på cateringssidan så du behöver även ha kunskap å en fingertoppskänsla i förrätter & desserter till finare middagar. Att du är en lagspelare och har en spontan personlighet är viktiga egenskaper för att passa in i ett redan superhärligt å duktigt gäng.Vi på Högskolerestauranger kommer att öppna Villa Oscar den 15:e januari 2018. Vi kommer att erbjuda luncher. Vi kommer också att ha en konferensdrift där vi hyr ut konferensrum med en hög kvalitet och service. Vi kommer även att servera affärslunch och ta emot bokningar dagar som kvällar för sällskap med alla slags ändamål och teman. Vi driver sedan 7 år Bistro J & café länken på Blekingetekniska högskola som är en viktig del i vår rörelse.
Vi bedriver redan i dag en omfattande konferens & festverksamhet i våra inhyrda lokaler på Högskolan.
Villa Oscar kommer att bli navet för hela vår organisation på Gräsvik.
Publiceraddatum: 2017-11-03
Yrkesbenämning: Kallskänka
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreDeltidVi tillämpar terminsanställning 60%-80%
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-11-30
Referens:
Webbplats:
Epostadress: jobb.karlskrona@hors.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: CAFÉ OCH BISTRO J
SÖKVÄGEN 12
37140  KARLSKRONA Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Extrapersonal i världsklass sökes till restaurang villa Oscar på Gräsvik

RESTAURANGBITRÄDE I VÄRLDSKLASS SÖKES TILL RESTAURANG VILLA OSCAR PÅ CAMPUS GRÄSVIK!

Är det du?
Vi har världens viktigaste arbete, tycker vi.
Vi ser till att morgondagens ledare, politiker, lärare, ingenjörer, ekonomer, marknadsförare, läkare och andra viktiga framtida yrkesutövare får en god och nyttig matpaus varje dag. Det gör vi för att vi vet att rätt mat och dryck är viktigt för våra gäster, det gör nämligen att de kan behålla fokus hela dagen och hitta lösningar på jordens framtida stora utmaningar.

Vi driver 46 restauranger och caféer på 9 av Sveriges bästa universitet och högskolor, bland annat i Karlskrona, Växjö, Stockholm, Linköping, Uppsala och Örebro. Vi serverar dagligen ca 5000 luncher och har gjort det framgångsrikt i 45 år. Nu vill vi ta nästa steg. Vi ska bli ännu bättre och vi vill att du hjälper oss. Tillsammans ska vi fortsätta att ge våra gäster dagens bästa stund!

Det här är en unik chans för rätt person!
Som extrapersonal hos oss är du oerhört viktig. Du är dessutom viktig då du är en del av att våra gäster varje dag får en härlig paus med god och näringsriktig mat och dryck.
Vi vill att du är öppen för nya arbetsuppgifter.
I det dagliga jobbet hos oss kan du får jobba med kassa, servera våra fika & lunchgäster och hjälpa till med enklare köksuppgifter.

Som du förstår har vi stora förväntningar på att du ska ge våra gäster dagens bästa stund men vi vet också att du kommer att ha en kul och intressant arbetsplats att gå till.

Vi vill att du är glad, spontan, öppen och gillar att träffa människor.

För att framgångsrikt trivas i rollen!
Oavsett din bakgrund betyder din personlighet mycket och vi tror att din inställning är avgörande för om du kommer att trivas.


Vad erbjuder vi dig?
Ett spännande arbete i en dynamisk miljö. Här går diskussionerna varma bland våra gäster och det är aldrig tyst runt borden. Men förutom det erbjuder vi dig:

Ett dagarbete, arbetstiderna är företrädesvis någon gång mellan 07,00 - 16,00.

En seriös arbetsgivare med kollektivavtal och god personalpolitik.

Stora utvecklingsmöjligheter

Ett kul team som du kommer ha mycket roligt med på dagarna.

Tjänsten
Tjänsten är extra vid behov där vi kontaktar dig när vi behöver täcka upp för någon som är sjuk eller när vi har extra mycket att göra. Du arbetar i huvudsak dagtid, måndag till fredag. Tillträde av tjänst är från 2:a januari 2018. Vid speciella tillfällen såsom event och beställningar kan kvällsarbete förekomma men då vet du om det i förväg.

Ansökan
Mejla din ansökan och CV till jobb.karlskrona@hors.se så fort du kan men senast 30 november. Vi tänker påbörja urvalet och boka intervjuer löpande, så vänta inte med att söka. Om du har frågor kring tjänsten kan du maila till enhetschef Joakim Schyllert på jobb.karlskona@hors.se .
Ni kan även få en uppfattning av oss på facebook:
bistro j & länken eller på instgram på @bistroj.lanken
Läs mer om oss på www.hors.se.


Som extrapersonal hos oss gäller det att du är snabb i tanke och handling och vågar agera efter din känsla.
Att du är en teamspelare tar vi för givet!

Hos oss på restaurang Villa Oscar är det viktigt att ha kul, arbeta hårt & bjuda på sig själv.
Publiceraddatum: 2017-11-03
Yrkesbenämning: Restaurangbiträde
Antal platser: 3
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
Vi tillämpar timanställning. Vi kan inte garantera ett visst antal timmar / vecka utan vi kontaktar vår extrapersonal när vi har ett extra behov av extra bemanning.Lön enligt avtal.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-11-30
Referens:
Webbplats:
Epostadress: jobb.karlskrona@hors.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: CAFÉ OCH BISTRO J
SÖKVÄGEN 12
37140  KARLSKRONA Sverige
Hemsida: http://www.hors.se
  
Platsannons

Förskollärare till Aspö förskola

Förskollärare till Aspö förskola, Centrala skolområdet   
 

11 000 barn och ungdomar, 85 förskolor, grundskolor och gymnasieskolor och cirka 2 300 medarbetare. Tillsammans skapar vi framtidens Karlskrona. Vill du vara en del av det arbetet? Sök ditt nya jobb hos oss!  
 
Mer information på www.karlskrona.se/jobbaiskolan
  Aspö skola och förskola ligger på den vackra skärgårdsön Aspö. Skolan och förskolan har ett unikt läge i skolhuset mitt på Aspö. Närheten till skog och hav blir ofta förekommande inslag i det pedagogiska arbetet i alla verksamheter.  
 
Förskolan består av en avdelning för barn 1-5 år, där pedagogerna arbetar temainriktat. Skolan består av två åldersintegrerade klasser år F-2 samt år 3-5/6 samt fritidshem. Kreativitet och entreprenöriellt lärande är centrala delar i undervisningen. 
 
Aspö skola och förskola är en mindre enhet där samarbete mellan verksamheterna är en förutsättning.  
 
Kvalifikationer
Utbildad förskollärare. Vi ser att Du är flexibel, kreativ, trygg i din roll och väl insatt i styrdokumenten. Att se möjligheter i varje barns utveckling är viktigt.   

Om anställningen 
Tillsvidareanställning, 75 % med start 2018-01-01. Provanställning kan bli aktuellt.

Kontaktpersoner
Yvonne Gunnarsson, rektor, 0455-30 31 15  

Fackliga företrädare
Lärarförbundet; Carina Svensson, 0455-30 48 69  

 
Ansökan
Sista ansökningsdag är den 25 November 2017. OBS! rekrytering kan komma att ske löpande.  
Tjänsten söks via Karlskrona kommuns e-rekryteringssystem, se länk nedan.

 
ÖVRIGT
Karlskrona kommun använder kompetensbaserad rekrytering för att vara en arbetsgivare som är fri från diskriminering. Vi välkomnar sökanden oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
 
Vi har tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Publiceraddatum: 2017-11-02
Yrkesbenämning: Lärare i förskola/Förskollärare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareDeltidDagtid TillsvidareanställningIndividuell lönesättning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-11-25
Referens:
Webbplats: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=272&ProjectId=190370&DepartmentId=8866&MediaId=4&SkipAdvertisement=true
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Karlskrona kommun
Hamngatan 7 B
37183  Karlskrona Sverige
Hemsida: www.karlskrona.se/
  
Platsannons

Biomedicinska analytiker till Klinisk kemi i Karlskrona

Landstinget Blekinge är ett bra val för dig som tycker att livet, med allt vad det innebär, är viktigt. Vi ger dig utmärkta förutsättningar att ge god vård och förbättra människors hälsa. Vi ger dig också möjlighet att välja en skön miljö för arbete, boende och fritid som genomsyras av livskvalitet.

Nu söker vi två biomedicinsk analytiker till Klinisk kemi i Karlskrona!

Laboratoriemedicin är lokaliserat i både Karlshamn och Karlskrona. Verksamheten omfattar transfusionsmedicin, klinisk kemi och patologi/cytologi fördelat på 5 avdelningar. Vi arbetar utifrån landstingets värdegrund där alla anställda genom sitt engagemang bidrar till ett gott samarbete vilket ger förutsättningar för en god kvalité på utfört arbete. Goda arbetsförhållanden och god arbetsmiljö är viktiga för oss och vi arbetar för att skapa goda utvecklingsmöjligheter för vår personal. Vi följer den medicinska utvecklingen i syfte att ge våra kunder en god service av hög kvalité. På kliniken finns ca 120 anställda fördelade på en mängd olika yrken.

Både blodcentral och klinisk kemi är ackrediterade verksamheter. Vi är ca 60 anställda varav merparten är biomedicinska analytiker. Vi erbjuder utvecklingsmöjligheter inom en rad områden inom klinisk kemi. Vi har tre anställningar som specialistBMA som ansvarar för ett eget område. Det är områdena flödescytometri, blod- och benmärgsdiagnostik , samt protein.

Se mer av oss på vår Instagram!ARBETSUPPGIFTER
Hos oss på klinisk kemi får du möjligheten att arbeta i en avancerad och teknisk och mycket lärorik miljö. Som BMA hos oss får du bland annat arbeta med provhantering, analysverksamhet inom en rad olika områden och provtagningscentral. I tjänsten ingår tjänstgöring på blodcentralen. Arbetstiderna är dag, kväll, natt och helg.

Vi lägger stor vikt vid individuellt anpassad introduktion i syfte att ge de bästa förutsättningar för dig i ditt arbete. Vi står idag inför stora utmaningar där stor del av vår tekniska utrustning ska bytas ut. Vi behöver dig som gärna antar utmaningen och blir en av oss.

Varmt välkommen med din ansökan!


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är blivande biomedicinska analytiker inom kort eller legitimerad biomedicinsk analytiker med eller utan erfarenhet. För att trivas hos oss bör du uppskatta och vara drivande i det samarbete och dialog som finns på kliniken. Du har en förmåga att förmedla information och ser det som en självklarhet att man stöttar och hjälper varandra vid behov. Du har också en hög grad av servicekänsla som ger våra kunder en god service.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.ÖVRIGT
Då urval, intervjuer och tillsättning sker löpande ber vi dig komma in med din ansökan så snart som möjligt.

Provanställning kan komma att tillämpas.

Tack för att du skickar din ansökan via länken i denna annons. Det kvalitetssäkrar och effektiviserar rekryteringsarbetet. Fyll i din ansökan noggrant så att vi får en komplett och rättvisande bild av dig .

När du skapat ditt konto, kan du logga in och uppdatera ditt CV samt ändra i ditt personliga brev. På så sätt kan du framöver söka andra tjänster inom Landstinget Blekinge.

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Publiceraddatum: 2017-11-02
Yrkesbenämning: Biomedicinsk analytiker
Antal platser: 2
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.Enligt avtal.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-12-31
Referens: A728305
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=afc1489f-87d7-4d40-a327-a053c55d4396&TK=7c5ad467-5ce8-4be1-890b-e47919275032
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Landstinget Blekinge, Laboratoriemedicin
Bättringsvägen Wämö Center
37181  KARLSKRONA Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Lagermedarbetare till Roxtec

Är du student eller har en annan huvudsaklig sysselsättning som du vill kombinera med ett extraarbete? Är du en erfaren lagerarbetare? Då har Roxtec/Adecco uppdraget för dig!

Om tjänsten
Roxtec är ett globalt företag med stark lokal förankring. Företaget servar kunder på över 70 marknader och ser till att deras produkter är tillgängliga från lokala lager – genom 26 dotterbolag och ett växande nätverk av distributörer och agenter. Roxtec utvecklar, tillverkar och säljer kompletta tätningslösningar för kabel- och rörgenomföringar. De modulbaserade tätningarna är grunden, men deras tillväxt bygger främsta på engagerad medarbetare, starka värderingar och kundfokus.

Du kommer att arbeta på Roxtecs logistikavdelning i Lyckeby. Arbetet är stundtals både fysiskt tungt och stressigt. Din huvudsakliga arbetsuppgift innebär plock och pack på lagret. Du kör dagligen truck och arbetar effektivt för att på ett bra sätt bli klar med arbetspassets uppgifter. Du arbetar på vardagar. Antalet dagar varierar utefter kundens behov och din tillgänglighet.

Om dig
Är du en god truckförare kommer du att trivas här. Är du dessutom en person som gillar att arbeta under högt tempo och att ha ansvar är detta tjänsten för dig! Dina truckkort är inte äldre än 4 år gamla och du har truckkort för truckarna A1-A4 samt B1-B6. För att vara aktuell för tjänsten måste du ha en annan huvudsaklig sysselsättning. Du är exempelvis student, driver eget företag eller har en annan deltidstjänst som du kan kombinera med denna tjänst. Som person är du mycket noggrann, du tar egna initiativ, har en positiv inställning och ett tillmötesgående sätt. Du har inställningen att problem är till för att lösas och du är tillgänglig för arbete några dagar i veckan. Att jobba på ett lager kräver att du tar ansvar för ditt arbete och på så sätt hjälper ditt team framåt.

Viktigt för tjänsten är:
- Att du har B- körkort
- Truckkort A1-A4, B1-B6
- Att truckkortet inte får vara äldre än 4 år
- Att du har en annan huvudsaklig sysselsättning

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Om anställningen
Tjänsten som lagerarbetare är ett konsultuppdrag med tillsättning omgående. Som konsult får du en anställning i Adecco Student AB.

Adecco är världens största rekryterings- och bemanningsföretag. I Sverige finns vi på ca 50 orter och har 5000 anställda. Vår storlek gör att vi har kunder i de flesta olika branscher och en anställning som konsult hos oss leder ofta till att både ditt sociala och professionella kontaktnät växer. Då vi på Adecco samarbetar med många attraktiva företag som anlitar oss för sina personalbehov, finns också chans att du erbjuds tjänster som aldrig når den öppna marknaden.

Vi erbjuder extrajobb för dig som är studerande, pensionär eller av någon annan anledning vill arbeta extra. Du får ett ramavtal i Adecco Student AB. Du blir sedan anställd när behov uppkommer och du accepterar anställningserbjudandet. Timlönen är alltid minst enligt de avtal som gäller på arbetsmarknaden. Semesterersättning tillkommer och betalas ut i samband med lönen. Vid arbete under kvällar, helger och nätter tillkommer OB-tillägg enligt kollektivavtal.

Om ansökan
Tjänsten ska tillsättas omgående och rekryteringsarbetet sker därför löpande under ansökningstiden. Du ansöker genom att registrera dig via formuläret nedan. Bifoga CV och personligt brev.

Första steget i vår rekryteringsprocess är att du kommer få ett eller flera tester skickade till din e-mail. Adecco använder tester som en del i processen i syfte att göra en så kvalitetssäkrad och rättvis bedömning som möjligt. Ansvarig rekryterare går sedan igenom inkomna ansökningar kontinuerligt och gör ett första urval. Om du är en av dem som går vidare kommer du att bli kontaktad för en telefonintervju. De som går vidare efter telefonintervju får möjlighet att komma till adecco och träffa ansvarig rekryterare för en personlig intervju.

Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Malin Kabbenäs på 073- 684 75 25 eller malin.kabbenas@adecco.se

Välkommen med din ansökan!
Publiceraddatum: 2017-11-02
Yrkesbenämning: Lagerarbetare
Antal platser: 2
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareDeltidDeltid Dagtid LöpandeEnligt avtal
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-11-23
Referens:
Webbplats: https://www.adecco.se/ansok?zlid=AC0D305E-3965-4931-A733-2FF097828D72&src=AMS
Epostadress:
Övrigt: Ansöker gör du genom att använda länken nedan.
Arbetsplats: 
Adress: Adecco Sweden AB
Campus Gräsvik 5
37175  KARLSKRONA Sverige
Hemsida: http://www.adecco.se/
  
Platsannons

Sjuksköterska till Beroendeavdelningen

Landstinget Blekinge är ett bra val för dig som tycker att livet, med allt vad det innebär, är viktigt. Vi ger dig utmärkta förutsättningar att ge god vård och förbättra människors hälsa. Vi ger dig också möjlighet att välja en skön miljö för arbete, boende och fritid som genomsyras av livskvalitet.

Beroendeenheten är en del av Länsgemensam psykiatri som har hela Blekinge som sitt upptagningsområde, med drygt 154 000 invånare. Beroendeenheten består i nuläget av en slutenvårdsavdelning och två mottagningar en i Karlskrona och en i Karlshamn. Vi vill fortsätta att skapa en modern beroendevård där lagarbete och personcentrerad vård står i centrum. Det finns en tydlig målsättning i Blekinge: vi vill bli riktigt bra på beroendevård – vill Du vara med? Nu utökar och breddar vi såväl vårt uppdrag som vårt geografiska läge. Detta gör att vi behöver fler sjuksköterskor som har särskild kompetens och ett stort intresse för just vår målgrupp inom Beroendevård.

ARBETSUPPGIFTER
Vi på Beroenedeenheten har fått ett utökat uppdrag som innebär förändringar i såväl vårt arbetssätt som vårt behov. Som sjuksköterska hos oss kommer du att ingå i ett team som skall utveckla vår slutenvård inom beroendevården. Det innebär att du arbetar med sedvanliga arbetsuppgifter som förekommer på en Beroendeavdelning samt är en viktig del i ett utmanande utvecklingsarbete. Vi erbjuder dig ett jobb som sjuksköterska där du verkligen får vara med och påverka, utveckla och utvecklas.

KVALIFIKATIONER
Leg. Sjuksköterska, vidareutbildning inom psykiatri är meriterande, erfarenheter av beroendevård är önskvärt. Du som söker har förmågan att arbeta självständigt, men lika gärna i grupp. Du ska ha god självkännedom, vara noggrann och trygg samt ha ett reflekterande förhållningssätt. Då arbetet har flera inslag av utvecklig är det positiv om du har lätt till nytänkande samt ser möjligheter i såväl olika kompetenser som personligheter. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Antal annonserade arbetstillfällen: 1 till 2

Tack för att du skickar din ansökan via länken i denna annons. Det kvalitetssäkrar och effektiviserar rekryteringsarbetet. Fyll i din ansökan noggrant så att vi får en komplett och rättvisande bild av dig .

När du skapat ditt konto, kan du logga in och uppdatera ditt CV samt ändra i ditt personliga brev. På så sätt kan du framöver söka andra tjänster inom Landstinget Blekinge.

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Publiceraddatum: 2017-11-02
Yrkesbenämning: Sjuksköterska, psykiatrisk vård
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Individuell lönesättning tillämpas.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-11-26
Referens: A728245
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=2573b02a-ff53-433c-9a64-e5e03db19de0&TK=c62f5004-d9d9-47f5-ac92-b937c2dc4a77
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Landstinget Blekinge, Länsgemensam psykiatri
Bättringsvägen Wämö Center
37181  KARLSKRONA Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

.Net-utvecklare

Arbetsuppgifter

Xllnc Advise Recruitment söker nu efter en .Net-utvecklare till ett konsultbolag i Karlskrona. Du arbetar vanligtvis i team ute hos dina kunder och kommer ha ett till två projekt igång samtidigt. Som konsult har du varierade arbetsuppgifter där du får vara involverad under hela processen, från kravspecifikation till leverans.

Exempel på arbetsuppgifter:


• Prototyp- och konceptutveckling
• Backend- och frontendutveckling
• Visualisering och analys av data
• Vidareutveckling och förvaltning
• Testning
• Möjlighet till att få arbeta med UX

 

Din profil

Xllnc Advise Recruitment söker dig med en nyfikenhet och ett driv att lära dig så mycket som möjligt. Du har en god förmåga till samspel med andra, du vågar ta för dig och har lätt för att kommunicera. I ditt arbete är du resultatinriktad, ansvarstagande och du tycker att det är roligt att arbeta. Slutligen söker vi dig som är engagerad och som vill arbeta i en roll där du får vara med och påverka.

 

Krav


• Eftergymnasial utbildning inom relevant område
• Erfarenhet av programmering
• Svenska flytande i tal och skrift

 

Meriterande


• Kunskap i React
• Erfarenhet av Manufacturing- och CMS-system
• Agil utveckling

 

Om bolaget

Vår kund är ett etablerat konsultbolag med nästan 60 medarbetare i Karlskrona. Bolagets konsulter arbetar nära sina kunder och hjälper dem att utveckla deras affärer, verksamhet och tekniker. Som anställd hos vår kund får du arbeta med engagerade och trevliga kollegor och ett arbete som du får utföra med frihet under ansvar i ett bolag som strävar efter att ha den bästa personalpolitiken.

 

Om Xllnc Advise Recruitment

Xllnc Advise Recruitment är experter på att hitta rätt kandidat för rätt tjänst och har lång erfarenhet av att rekrytera personal inom olika branscher. Med fokus på affärsområdena IT, Teknik och Administration förmedlar vi jobb både till dig med tidigare arbetslivserfarenhet och till dig som är i början av din yrkeskarriär.

I den här tjänsten kommer du under en inledande period att arbeta som konsult genom oss, för att sedan gå över och bli direkt anställd hos kundföretaget. Som anställd hos Xllnc Advise Recruitment får du en marknadsmässig lön, friskvårdsbidrag och pensionsavsättning. Vi erbjuder även en konsultchef som finns tillgänglig och till hands vid eventuella frågor och funderingar.

 

Villkor

Arbetstider: Dagtid.

Omfattning: Heltid.

Ort: Karlskrona.

Start: Efter årsskiftet.

Urval: Urval kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag har löpt ut.
Publiceraddatum: 2017-11-02
Yrkesbenämning: Civilingenjör, systemutveckling
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid Heltid/ Ej specificeratEnligt överenskommelse
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-12-02
Referens:
Webbplats: http://www.xllncadvise.com/karriar?rmpage=job&rmjob=220
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Xllnc Advise
Sveavägen 155 113 46 Stockholm
37130  Karlskrona Sverige
Hemsida: http://www.xllnc.com/
  
Platsannons

Javautvecklare till spännande bolag

Arbetsuppgifter

Xllnc Advise Recruitment söker nu efter en javautvecklare till ett konsultbolag i Karlskrona. Du arbetar vanligtvis i team ute hos dina kunder och kommer ha ett till två projekt igång samtidigt. Som konsult har du varierade arbetsuppgifter där du får vara involverad under hela processen, från kravspecifikation till leverans.

Exempel på arbetsuppgifter:


• Prototyp- och konceptutveckling
• Backend- och frontendutveckling
• Visualisering och analys av data
• Vidareutveckling och förvaltning
• Testning
• Möjlighet till att få arbeta med UX

 

Din profil

Xllnc Advise Recruitment söker dig med en nyfikenhet och ett driv att lära dig så mycket som möjligt. Du har en god förmåga till samspel med andra, du vågar ta för dig och har lätt för att kommunicera. I ditt arbete är du resultatinriktad, ansvarstagande och du tycker att det är roligt att arbeta. Slutligen söker vi dig som är engagerad och som vill arbeta i en roll där du får vara med och påverka.

 

Krav


• Eftergymnasial utbildning inom relevant område
• Erfarenhet av programmering
• Svenska flytande i tal och skrift

 

Meriterande


• Kunskap i React
• Erfarenhet av Manufacturing- och CMS-system
• Agil utveckling

  

Om bolaget

Vår kund är ett etablerat konsultbolag med nästan 60 medarbetare i Karlskrona. Bolagets konsulter arbetar nära sina kunder och hjälper dem att utveckla deras affärer, verksamhet och tekniker. Som anställd hos vår kund får du arbeta med engagerade och trevliga kollegor och ett arbete som du får utföra med frihet under ansvar i ett bolag som strävar efter att ha den bästa personalpolitiken.

 

Om Xllnc Advise Recruitment

Xllnc Advise Recruitment är experter på att hitta rätt kandidat för rätt tjänst och har lång erfarenhet av att rekrytera personal inom olika branscher. Med fokus på affärsområdena IT, Teknik och Administration förmedlar vi jobb både till dig med tidigare arbetslivserfarenhet och till dig som är i början av din yrkeskarriär.

 

 

Villkor

Arbetstider: Dagtid.

Omfattning: Heltid.

Ort: Karlskrona.

Start: Efter årsskiftet.

Urval: Urval kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag har löpt ut.
Publiceraddatum: 2017-11-02
Yrkesbenämning: Civilingenjör, systemutveckling
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid Heltid/ Ej specificeratEnligt överenskommelse
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-12-06
Referens:
Webbplats: http://www.xllncadvise.com/lediga-tjanster/?rmpage=job&rmjob=219
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Xllnc Advise
Sveavägen 155 113 46 Stockholm
37130  Karlskrona Sverige
Hemsida: http://www.xllnc.com/
  
Platsannons

Brinner du för sälj och vill utvecklas?

Vill du arbeta med marknadens attraktivaste produkt? Vi har den bästa produkten på marknaden med de största rättigheterna inom sport och film. Allt från de hetaste sporträttigheterna till de senaste filmpremiärerna!

DRIVEN OCH EN STJÄRNA PÅ FÖRSÄLJNING!
Vi söker dig som vill arbeta med direktförsäljning av våra tjänster, däribland Viasat Film, Viasat Sport och Viaplay.  All försäljning sker till privatpersoner genom personliga möten med fokus på hemförsäljning, eventförsäljning samt ute på marknader och mässor runt om i Sverige. Tjänsten är på heltid, vardagar mellan 13.30 – 21.30. I vissa fall kan även helger förekomma. 

VIASAT ERBJUDER DIG!


• Europas mest underhållande produkt med marknadens högsta provisioner
• Bästa starten för en fortsatt karriär inom hela Viasat och MTG
• Interna säljutbildningar samt regelbunden uppföljning för bästa utveckling
• Möjlighet att vara på plats vid Formel 1, Champions League eller galapremiärer!

Hos oss blir du en del i ett företag med vinnarglöd där vi höjer varandras prestationer. Varje år har vi ett flertal säljtävlingar och utbildningsresor till fina resedestinationer med koppling till film och sport.

HAR DU VAD VI SÖKER?


• Du vill vara en viktig del av ett framgångsrikt team
• Du brinner för att jobba med människor
• Du drivs av en hög rörlig lön
• Du är tävlingsinriktad och älskar utmaningar
• Säljerfarenheter är meriterande, dock kommer du långt med rätt inställning!

Är du som oss en vinnarskalle med ambitionen att lyckas samt strävan om att bli framgångsrik? Då är detta garanterat ett jobb för dig!

 

DIN KARRIÄR BÖRJAR HÄR! ANSÖK UTAN CV OCH PERSONLIGT BREV!

Klicka bara på länken http://hpr.to/j1176 och svara på några enkla frågor.

 

Intervjuer kommer att ske löpande så ansök så snart som möjligt. Frågor besvaras av Axel Olsson, rekryterare, axel.olsson@mtg.com
Publiceraddatum: 2017-11-02
Yrkesbenämning: Hemförsäljare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreHeltid Heltid/ Ej specificeratRörlig med grundprovision under upplärningsfasen
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-12-14
Referens:
Webbplats: http://web103.reachmee.com/ext/I006/508/main?site=26&validator=def475e625ae7c3f47c9b54a049d779f&lang=UK&rmpage=job&rmjob=2001
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Viasat
Ringvägen 52
10462  Stockholm Sverige
Hemsida: http://www.mtg.se
  
Platsannons

Controller till Primärvårds- och Psykiatri- och habiliteringsförvaltning

Landstinget Blekinge är ett bra val för dig som tycker att livet, med allt vad det innebär, är viktigt. Vi ger dig utmärkta förutsättningar att ge god vård och förbättra människors hälsa. Vi ger dig också möjlighet att välja en skön miljö för arbete, boende och fritid som genomsyras av livskvalitet.

Primärvården omfattar Landstinget Blekinges vårdcentraler, ungdomsmottagning och sårcentrum. Målet för våra 500 medarbetare är att skapa en modern öppenvård där lagarbete och patienternas behov står i centrum. Vår verksamhet finns över hela länet.

Psykiatrin och habiliteringen är en specialistverksamhet som har verksamhet i samtliga kommuner och har cirka 500 anställda.

Vi söker nu en controller till förvaltningsstaberna. Inom staberna finns funktionerna verksamhet, ekonomi, personal och administrativt stöd. Stabernas främsta uppdrag är att ge förvaltningschefen och politiska nämnden underlag för att kunna styra och leda verksamheten, stödja verksamhetens chefer samt ge goda förutsättningar att nå uppsatta mål. Funktionen ekonomi består av ekonomichef och controllers.

ARBETSUPPGIFTER
Som controller arbetar du med att utifrån ett aktivt och konsultativt arbetssätt stödja förvaltningens chefer i ekonomiska frågor. Arbetet innefattar traditionella arbetsuppgifter som budget-, uppföljnings- och bokslutsarbete, ekonomiska kalkyler och analys. Utöver detta kommer du även att arbeta nära funktionerna verksamhet och personal med funktionsövergripande analyser och statistik.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig, som utifrån din roll som controller, tillsammans med övriga professioner vill bidra till att utveckla vården. Du ska genom ett professionellt och konsultativt förhållningssätt kunna bygga förtroendefulla relationer med förvaltningarnas chefer.

Som person är du ansvarstagande, strukturerad, kommunikativ och relationsskapande. Du ska ha en god administrativ förmåga samt förmågan att snabbt kunna se och anpassa dig efter verksamhetens behov.

Vi söker dig som har en högskoleexamen inom ekonomi. Gärna med inriktning mot offentlig förvaltning eller hälsoekonomi. Erfarenhet av liknande arbete är meriterande och vi ser gärna att du har erfarenhet från offentlig verksamhet.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Tack för att du skickar din ansökan via länken i denna annons. Det kvalitetssäkrar och effektiviserar rekryteringsarbetet. Fyll i din ansökan noggrant så att vi får en komplett och rättvisande bild av dig .

När du skapat ditt konto, kan du logga in och uppdatera ditt CV samt ändra i ditt personliga brev. På så sätt kan du framöver söka andra tjänster inom Landstinget Blekinge.

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Publiceraddatum: 2017-11-02
Yrkesbenämning: Controller
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan tillämpas. Landstinget Blekinge tillämpar individuell lönesättning.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-11-30
Referens: A728140
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=15521dfb-67d8-41ab-b21b-bdaa5e729454&TK=723f81eb-9f1a-4854-a1bb-d62e402bca07
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Landstinget Blekinge
Bättringsvägen Wämö Center
37181  KARLSKRONA Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Avdelningschef till Trossö vårdcentral i centrala Karlskrona

Landstinget Blekinge är ett bra val för dig som tycker att livet, med allt vad det innebär, är viktigt. Vi ger dig utmärkta förutsättningar att ge god vård och förbättra människors hälsa. Vi ger dig också möjlighet att välja en skön miljö för arbete, boende och fritid som genomsyras av livskvalitet.

Primärvården omfattar Landstinget Blekinges vårdcentraler, rehabiliteringsverksamhet, ungdomsmottagningar och sårcentrum. Blekingebor som blir sjuka vänder sig direkt till vårdcentralerna och får tillgång till hälso- och sjukvård som inte kräver sjukhusens resurser. Vården ges i länets samtliga städer, på flera mindre orter och ibland i hemmen. Vårt mål är att vara en modern öppenvård där lagarbete och patienternas behov står i centrum.

Trossö vårdcentral i centrala Karlskrona är en landstingsägd vårdcentral inom Hälsoval Blekinge. Vi har runt 9 000 listade patienter och vi är cirka 25 medarbetare inom yrkena
allmänläkare, distriktssjuksköterska, sjuksköterska, undersköterska och medicinska sekreterare.

Vår nuvarande avdelningschef kommer att gå vidare till nya arbetsuppgifter inom organisationen och vi söker nu hens efterträdare.

ARBETSUPPGIFTER
Chefskap i Landstinget Blekinge består dels av en arbetsgivarroll, dels av en ledarroll. Båda är lika viktiga, att i arbetsgivarrollen vara landstingets företrädare och att i ledarrollen stimulera, engagera och uppmuntra medarbetarna så att verksamheten utvecklas och förbättras.
Som avdelningschef på Trossö vårdcentral svarar du under verksamhetschefen för verksamhetsutveckling, personal, arbetsmiljö och ekonomi inom delegerat ansvar. Du är första linjens ledare och chef för distriktsköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor och medicinska sekreterare.
Vi söker dig med intresse och förmåga till ett aktivt och lyhört ledarskap. Du drivs av att jobba målmedvetet i en dynamisk miljö med högt tempo och uppskattar de möjligheter till relationsskapande och samarbete som ledarskapet ger. Du bygger ditt ledarskap på att skapa ett ömsesidigt företroende gentemot medarbetarna samtidigt som du inte är rädd för att delegera när det är nödvändigt. Du har förmåga att entusiasmera dina medarbetare samt verka för en god arbetsmiljö. Du stimuleras av nya utmaningar och vill initiera och driva förändrings- och utvecklingsarbete. Du kan konsten att motivera andra och har förmåga att se helheten. Du är en god ambassadör ut i verksamheten.

En process har startats upp gällande uppförandet av nya Trossö vårdcentral. Utmaningen att vara delaktig i skapandet av framtidens primärvård kommer att vara central i din roll som avdelningschef.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har akademisk utbildning inom vårdsektorn eller annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Vi ser gärna att du har god kännedom om primärvården i Blekinge. Dokumenterad chefserfarenhet är meriterande, likaså chefsutbildning.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.


ÖVRIGT
Tack för att du skickar din ansökan via länken i denna annons. Det kvalitetssäkrar och effektiviserar rekryteringsarbetet. Fyll i din ansökan noggrant så att vi får en komplett och rättvisande bild av dig .

När du skapat ditt konto, kan du logga in och uppdatera ditt CV samt ändra i ditt personliga brev. På så sätt kan du framöver söka andra tjänster inom Landstinget Blekinge.

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Publiceraddatum: 2017-11-02
Yrkesbenämning: Enhetschef, hälso- och sjukvård
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Chefskapet är ett tidsbegränsat förordnande med tillsvidareanställning inom din egen profession. Vi tillämpar individuell och differentierad lönsättning.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-12-03
Referens: A726617
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=9f2a4963-6622-4c71-99e9-286cc549e306&TK=3e27325b-cc36-440c-bc2f-e60a6c391f46
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Landstinget Blekinge
Bättringsvägen Wämö Center
37181  KARLSKRONA Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Experienced Script Developers

Outpost24 is looking for two experienced Script Developers to expand our Vulnerability Research and Development team in Sweden. At Outpost24, we envision solutions that identify risk that could disrupt our customer's business before it happens. These solutions are flexible to any process or technology your business uses. Our teams build these solutions in our beautiful office in Karlskrona, Sweden where the passion and expertise within IT Security is shown through our everyday work. Here you can join an international team working with the future development of security scanning and engage as a key player in the success of increasing the functionality in our already awarded application. As a part of the team, you will contribute to defining and implementing our products.

What you will do
• Develop scripts for new product/service detection
• Add custom scripts for vulnerabilities
• Work on existing and new research
• Working in a team of smart developers
• Working in a high pace work environmentWhat we need from you
• Solid work experience with programming
• Bachelor's Degree in IT
• Good knowledge of scripting in Python and Bash.
• Knowledge of other scripting and programming languages is an advantage.
• Good attention to detail
• Team-work mentality
• Fluent in English


At Outpost24 we provide state of the art vulnerability management technology and services that simplify the complex security needs of modern businesses. More than 2000 companies around the world trust us to protect their internal and external networks; from government entities, to financial institutions; and from global retailers to telecommunication providers. Today we operate out of the most exciting metropoles around the globe (London, Amsterdam, Copenhagen, Miami etc.) with an international and dynamic work environment keen on delivering great value to our customers. If you want to make a difference in a high performing team and believe that working smarter is more fun, this could be the place for you. While at the same time, having the opportunity to learn and grow through being surrounded by highly-skilled, likeable people with deep knowledge - why not join us today
Publiceraddatum: 2017-11-02
Yrkesbenämning: Systemutvecklare/Programmerare
Antal platser: 2
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidAs part of the recruitment process you must be able to pass a background check in order to qualify for this position. These positions will remain open for application until the roles are filled.We offer a full-time job with a competitive salary and continued skill development. You will be a part of high performing and international team and working closely with smart developers.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-12-31
Referens:
Webbplats: https://cezanneondemand.intervieweb.it/outpost/jobs/9e350d3b0fc8ae5f1c511cb9958e1777/en/
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Outpost 24 AB
Skeppsbrokajen 8
37133  Karlskrona Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Experienced Developer

Job Responsibilities:

- Ensure high quality components are developed that is scalable and secure
- Be creative to help find solutions to business requirements
- Constantly seek ways or technologies to improve our quality and performance.
- Work closely with our development teams to deliver a high-quality product in an agile work environment
- Be part of developing next generation security products
- Improve and optimizing existing technology
- Make a difference for the team

Qualifications
If you have great experience with development in C, python and/or experience with Go language - you might be the person we are looking for. Vast experience in working with databases, webservices and JSON/XML and an agile mind-set is needed as well as good attention to detail that can have an impact on Quality, Security and Scalability will be important in this position. We are looking for someone who is a team player with a team-work mentality, someone who has great knowledge of Linux and/or Windows platforms, networking and cloud environments. Furthermore, you need to be fluent in English as this is the corporate language. You love to help and thrive in inspiring others.

At Outpost24 we provide state of the art vulnerability management technology and services that simplify the complex security needs of modern businesses. More than 2000 companies around the world trust us to protect their internal and external networks; from government entities, to financial institutions; and from global retailers to telecommunication providers. Today we operate out of the most exciting metropoles around the globe (London, Amsterdam, Copenhagen, Miami etc.) with an international and dynamic work environment keen on delivering great value to our customers. If you want to make a difference in a high performing team and believe that working smarter is more fun, this could be the place for you. While at the same time, having the opportunity to learn and grow through being surrounded by highly-skilled, likeable people with deep knowledge - why not join us today
Publiceraddatum: 2017-11-02
Yrkesbenämning: Systemutvecklare/Programmerare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidThis position will remain open until the role is filled. Please do not delay in applying as we will close down the position once the right candidate is found. Swedish citizenship/residency or work permit is required.We offer a full-time job with a competitive salary and continued skill development. You will be a part of high performing and international team and working closely with smart developers.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-12-31
Referens:
Webbplats: https://cezanneondemand.intervieweb.it/outpost/jobs/5f206ab92faeed442127cc516b4afa1b/en/
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Outpost 24 AB
Bastionsgatan 6 A
37132  Karlskrona Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Specialistpsykolog med funktionsansvar till Barn- och ungdomspsykiatrin

Landstinget Blekinge är ett bra val för dig som tycker att livet, med allt vad det innebär, är viktigt. Vi ger dig utmärkta förutsättningar att ge god vård och förbättra människors hälsa. Vi ger dig också möjlighet att välja en skön miljö för arbete, boende och fritid som genomsyras av livskvalitet.

Barn- och ungdomspsykiatrin är en tvärvetenskaplig specialistverksamhet som innefattar ett familjeterapeutiskt, kognitivt, psykodynamiskt samt neuropsykologiskt förståelseperspektiv. Vår uppgift är att upptäcka, utreda och behandla psykisk ohälsa hos barn, ungdomar under 18 år och deras familjer. Verksamheten består av öppenvårdsmottagningar i Karlshamn, Ronneby och Karlskrona samt mellanvård i Karlshamn och Karlskrona. Mellanvården i Karlskrona finns på Kastanjevillan som också är BUP Blekinges heldygnsvård. Vi är drygt 60 medarbetare.

ARBETSUPPGIFTER
Som specialistpsykolog med funktionsansvar kommer du som en del av din tjänst arbeta
övergripande på kliniken. Du kommer ansvara för att det psykologiska perspektivet synliggörs och integreras i verksamheten och vara en resurs till ledningsgruppen med psykologisk expertis. Du kommer även på uppdrag inventera behov av och implementera nya metoder i verksamheten samt samordna detta på ett övergripande plan. Det ingår även ett administrativt uppdrag att utarbeta och uppdatera riktlinjer kring frågor om patientsäkerhet vid psykologisk diagnostik/utredning, psykologisk behandling, psykoterapi och psykologisk utvärdering, uppföljning och metodutveckling. Du ska kunna aktivt driva utvecklingsfrågor som formulerats i verksamheten.
Utöver det övergripande uppdraget kommer du arbeta som specialistpsykolog och arbetsuppgifterna består av bedömning, utredningsarbete, diagnostik och behandlingsarbete, där du även ska kunna ta de mer komplexa ärendena. Du kommer att bidra med dina specialistkunskaper till kollegor och kunna bidra med en fördjupad handledning till PTP-psykologer och psykologkandidater. I arbetet ingår även att utvärdera och följa upp t.ex. behandlingsinsatser och metoder inom ditt specialistområde.
Det är även viktigt att du upprätthåller ett vetenskapligt förhållningssätt genom att vara ständigt uppdaterad inom forskning och vetenskap, metod och behandlingsutveckling och sprider kunskapen inom ditt område till kollegor.

Basplaceringen är på någon av de barnpsykiatriska mottagningarna i Östra eller Västra delen av Blekinge.

KVALIFIKATIONER
Du är legitimerad psykolog med vidareutbildning inom området och specialistbehörighet enligt Sveriges Psykologförbund.

Du ska ha mångårig erfarenhet av patientarbete som psykolog. I övrigt krävs ett stort engagemang, en god samverkansförmåga och att kunna dela med dig av kunskap och information till kollegor.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Vid tillsättning av tjänst inom barn- och ungdomspsykiatrin kommer vi att kräva utdrag ur belastnings- och misstankeregistret. Detta kan erhållas från Polismyndigheten.

Då urval, intervjuer och tillsättning sker löpande ber vi dig komma in med din ansökan så snart som möjligt.

Tack för att du skickar din ansökan via länken i denna annons. Det kvalitetssäkrar och effektiviserar rekryteringsarbetet. Fyll i din ansökan noggrant så att vi får en komplett och rättvisande bild av dig .

När du skapat ditt konto, kan du logga in och uppdatera ditt CV samt ändra i ditt personliga brev. På så sätt kan du framöver söka andra tjänster inom Landstinget Blekinge.

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Publiceraddatum: 2017-11-01
Yrkesbenämning: Psykolog
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Tillsvidareanställning som specialistpsykolog med ett tidsbegränsat förordnande som funktionsansvarig specialistpsykolog.Enligt avtal.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-12-31
Referens: A727891
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=6d833aaf-2546-4a9b-88bf-2c1754f4700f&TK=544984ec-7b14-42ab-9fc4-980e92db855a
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Landstinget Blekinge, Barn- och ungdomspsykiatri
Bättringsvägen Wämö Center
37181  KARLSKRONA Sverige
Hemsida: http://www.ltblekinge.se
  
Platsannons

Företagsläkare-Marinläkare till Försvarshälsan Karlskrona

Annorlunda och utvecklande tjänster är sällsynta, men nu kan du söka tjänsten som företagsläkare hos oss – vågar du så vill vi! Förändringar i omvärlden gör att Försvarshälsan nu är i ett utvecklingsskede där ditt bidrag är avgörande för vår framgång.

Försvarshälsan Karlskrona är en intern företagshälsovård inom Karlskrona garnison. Karlskrona garnison har ca 1600 anställda. Lokaliserad på den vackra södra delen av Trossö, där land möter hav finns våra lokaler. Försvarshälsan bedriver hälso-och sjukvård samt företagshälsovård, anpassad för Försvarsmaktens samtliga frivillighets- och anställningsformer, såväl nationellt som internationellt.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Du kommer att bli en nyckelperson i ett multiprofessionellt tvärvetenskapligt team som stödjer en komplex organisation, på individ- grupp och organisationsnivå, före under och efter insats ur ett promotivt, preventivt, behandlande och rehabiliterande perspektiv. Målet är att främja en god arbetslivsutveckling som medför hälsa och säkerhet för den anställde och organisationen. Exempel på uppdrag är lagstadgade hälsoundersökningar, exponeringskartläggningar med förslag på åtgärder i arbetsmiljön, utbildningsuppdrag, bedömningar, arbetsanpassningsutredningar och rehabiliteringsinsatser.
Företagshälsovårdsteamet består av sjukgymnast-ergonom, psykolog, företagssjuksköterskor, företagsläkare, arbetsmiljöingenjör och medicinsk sekreterare. I teamet är samverkan en viktig del vilket ger en intellektuellt stimulerande miljö utifrån de olika professionernas kompetenser.

Kvalifikationer
• Legitimerad läkare med specialistläkarutbildning inom internmedicin, allmänläkare, infektionsläkare eller annan lämplig specialitet.
• Krav på företagsläkarutbildning
• Körkort B.

Meriterande
• Erfarenhet av komplexa organisationer

Personliga egenskaper
Som person förväntas du ha en väl utvecklad förmåga till såväl självständigt arbete som arbete i team med övriga professioner samt god pedagogisk förmåga. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt
Du kommer att ha din placering på Marinbasen i Karlskrona.
Tillträde sker efter överenskommelse.
Detta är en tillsvidare anställning och vi tillämpar sex månaders provanställning.
Individuell lönesättning tillämpas, löneanspråk anges i ansökan.

Förfrågningar kring befattningen lämnas av
Marie Jörgensen, chef Försvarshälsan Karlskrona, tel. 0768-988 441
Dan Svedjehäll, företagsläkare, marinläkare, tel. 0723-53 78 41
Christer Svensson, chef Försvarshälsan Region Syd, tel. 070-581 94 20

Fackliga företrädare
TCO/Försvarsförbundet, Jimmy Svensson, tel. 0455-852 70
SEKO, Jan-Anders Nilsson, tel. 0457-47 16 18
Saco, Lisbeth Landin, tel. 0455/85115
Officersförbundet, Mikael Danielsson, tel. 0455-866 61

Välkommen med din ansökan bifogat CV samt ett ansökningsbrev senast 2017-11-30. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämplig för denna befattning.


--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Marinbasens övergripande uppgift är att stödja de marina förbanden med bland annat logistik i form av transporter, basering, bevakning och sjukvård, både hemma och utomlands. Marinbasen har sitt huvudsäte i Karlskrona, men bedriver verksamhet där behov finns, exempelvis i Berga/Muskö, söder om Stockholm och i Göteborg. Andra stora uppgifter för Marinbasen är övervakning av Sveriges 2700 km långa kust med territorialhav. Dessutom ansvarar Marinbasen för Hemvärnet, med de nationella skyddsstyrkorna, i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Publiceraddatum: 2017-11-01
Yrkesbenämning: Läkare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid Heltid/ Ej specificeratIndividuell
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-11-30
Referens:
Webbplats: http://web103.reachmee.com/ext/I005/333/main?site=2&validator=a75fbd88f1b2a3a49de2af9c8b7bc228&lang=SE&rmpage=job&rmjob=14409
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Försvarsmakten
Försvarsmakten
10786  Stockholm Sverige
Hemsida: http://www.forsvarsmakten.se/sv/
  
Platsannons

Två psykologer till Mödra- och barnhälsovården BUP Blekinge

Landstinget Blekinge är ett bra val för dig som tycker att livet, med allt vad det innebär, är viktigt. Vi ger dig utmärkta förutsättningar att ge god vård och förbättra människors hälsa. Vi ger dig också möjlighet att välja en skön miljö för arbete, boende och fritid som genomsyras av livskvalitet.

MHV/BHV-psykologerna arbetar i nära samarbete med mödra- och barnhälsovården och har ett hälsofrämjande och förebyggande uppdrag. I Blekinge tillhör Mödra- och barnhälsovårdspsykologerna organisatoriskt Barn- och ungdomspsykiatrin och servar 5 kommuner.

Vår Spädbarnsverksamhet som finns inom BUP jobbar med framför allt med anknytningsarbete med späda barn och deras föräldrar.

Inom MHV/BHV-psykologverksamheten i Blekinge finns för närvarande 4 psykologtjänster. Under våren går två av våra erfarna psykologer i pension, en i Öst och en i Väst. Nu söker vi dig som tycker att det verkar spännande och utmanande att arbeta i en verksamhet med olika professioner där vi alla har ett stort engagemang för blivande föräldrar, små barn och deras familjer.

Som medarbetare hos oss kommer du att få möjlighet till kontinuerligt lärande och utveckling inom uppdraget. Handledning i ditt arbete är för oss en självklarhet.

ARBETSUPPGIFTER
Arbetsuppgifter MHV/BHV-psykolog: Förebyggande och hälsofrämjande arbete inom Mödra-och Barnhälsovården genom stöd/rådgivning, bedömning och korttids/ behandlingsinsatser till blivande föräldrar samt föräldrar och barn upp till 6 år.
Konsultation/handledning och fortbildning till barnmorskor/MHV och BHV-sjuksköterskor samt medverkan i metodutvecklingsarbete.

KVALIFIKATIONER
Leg. Psykolog.
Erfarenhet av psykologarbete vid Mödra-och barnhälsovård och angränsande verksamheter är meriterande.
Utbildning i Havandeskapspsykologi, konsultationsmetodik, utvecklingsbedömning, samspelsbehandling och korttidsterapi är meriterande.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Körkort erfordras

ÖVRIGT
Vid tillsättning av tjänst inom barn- och ungdomspsykiatrin kommer vi att kräva utdrag ur belastnings- och misstankeregistret. Detta kan erhållas från Polismyndigheten.

Tack för att du skickar din ansökan via länken i denna annons. Det kvalitetssäkrar och effektiviserar rekryteringsarbetet. Fyll i din ansökan noggrant så att vi får en komplett och rättvisande bild av dig .

När du skapat ditt konto, kan du logga in och uppdatera ditt CV samt ändra i ditt personliga brev. På så sätt kan du framöver söka andra tjänster inom Landstinget Blekinge.

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Publiceraddatum: 2017-11-01
Yrkesbenämning: Psykolog
Antal platser: 2
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Placering i Karlskrona och Karlshamn.Enligt avtal.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-12-31
Referens: A727790
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=fd61d542-84ce-4163-9f28-deb51e5336e8&TK=cf0a7786-ea89-4ef1-b2d1-8083dfb787ce
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Landstinget Blekinge, Barn- och ungdomspsykiatri
Bättringsvägen Wämö Center
37181  KARLSKRONA Sverige
Hemsida: http://www.ltblekinge.se
  
Platsannons

Förskollärare/Barnskötare till Augerumsvägens förskola

Förskollärare/Barnskötare till Augerumsvägens förskola i Lyckeby,
Östra skolområdet 
 
11 000 barn och ungdomar, 85 förskolor, grundskolor och gymnasieskolor och cirka 2 300 medarbetare. Tillsammans skapar vi framtidens Karlskrona. Vill du vara en del av det arbetet? Sök ditt nya jobb hos oss. 
 
Mer information på www.karlskrona.se/jobbaiskolan 
 
I skolområdet utvecklar vi kommunikativa, självständiga barn och ungdomar som i samspel med andra utforskar världen! Vi ser på barnen som kompetenta individer som är nyfikna på sin omvärld och vill växa lära och veta mera. I det pedagogiska arbetet utgå du från barnens egna förutsättningar. Du är van vid att arbeta temainriktat där man utgår från barnens intressen.  
 
Antalet förskolebarn inom Karlskrona kommun ökar och för att möta dessa behov så bedriver vi verksamhet i tillfälliga lokaler i Lyckeby. Vi kommer öppna upp fler avdelningar och söker därför i nuläget ett antal medarbetare – både förskollärare och barnskötare - som vill arbeta på denna förskola.  
 
Kvalifikationer  
-Legitimerad förskollärare eller lärare i tidigare åren med inriktning mot förskola.  
-Utbildad barnskötare, barn och fritidsprogrammet med inriktning pedagogik. 
 
Saknas behöriga sökanden tittar arbetsgivaren på möjligheten för att till tjänsten anställa obehöriga, som bedöms lämpliga för arbetet, tidsbegränsat enligt skollagen.   
 
Som person har du god kännedom om innehållet i förskolans läroplan. Du är positiv samt delaktig i att driva verksamhetens pedagogiska utveckling och förskolans arbetssätt framåt. I det pedagogiska arbetet utgår du från barnens egna förutsättningar Stor vikt kommer att läggas vid Din personliga lämplighet. Vi har höga krav på bland annat bemötande- och handlingskompetens.  
 
Augerumsvägens förskola i Lyckeby är en tillfällig förskola, uppfylls kvalifikationerna ovan prövar arbetsgivaren rätten till ett extra lönetillägg.  
 
Om anställningen  
Vi kommer behöva ett antal medarbetare utifrån antalet nyöppnade avdelningar;  
 
Anställningsform: Allmän visstidsanställning tom 2018-06-30 ev. chans till förlängning.  
Vid uppvisande av förskollärarlegitimation finns möjlighet till tillsvidareanställning i Lyckeby skolområde.  
Sysselsättningsgrad: 100 %   
Tillträde till tjänst: Januari 2018 eller enligt överenskommelse 
 
Registerkontroll kommer att föregå beslut om anställning. Provanställning kan komma att bli aktuellt. 
 
Kontaktpersoner  
Ulrika Johnson, Förskolechef, 0455 -30 47 78   
 
Fackliga företrädare 
Lärarförbundet; Carina Svensson, 0455-30 48 69
Kommunal, Ann Appelgren Arvidsson, 0455-30 52 54
 
Ansökan  
Du är välkommen med Din ansökan senast den 24 nov 2016. OBS! Rekrytering kan ske löpande under ansökningstiden. 
 
Karlskrona kommun använder kompetensbaserad rekrytering för att vara en arbetsgivare som är fri från diskriminering. Vi välkomnar sökanden oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.  
 
Vi har tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp
Publiceraddatum: 2017-11-01
Yrkesbenämning: Lärare i förskola/Förskollärare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidDagtid VisstidsanställningIndividuell lön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-11-24
Referens:
Webbplats: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=272&ProjectId=190369&DepartmentId=8866&MediaId=4&SkipAdvertisement=true
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Karlskrona kommun
Hamngatan 7 B
37183  Karlskrona Sverige
Hemsida: www.karlskrona.se/
  
Platsannons

Basskyddssoldat/hundförare (GSS/K)

Basskyddskompaniet vid Marinbasen är en viktig del i skyddet och bevakningen av Marinens basområden och örlogsfartyg. Uppgifterna löses i fred, kris och krig, både i Sverige och internationellt i samband med marin insats eller övning. I tjänsten ingår naturligt att genomföra insatser och att stå i beredskap för insatser.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Hundföraren ingår i en Basskyddsgrupp som löser uppgifter självständigt, i plutonsram eller i sammansatta enheter. Hundföraren skall kunna bistå gruppchef och plutonchef vid planering för uppgiftslösande med hund. Som person krävs stort engagemang och personligt ansvar mot sig själv, hunden, gruppen och plutonen. Hög psykisk och fysisk förmåga efterfrågas samt en förkärlek till problemlösning.

Utbildning och övning genomförs kontinuerligt och består av alltifrån enskilda lektionspass på ordinarie arbetsplats till längre övningar på andra platser runtom i landet. I det vardagliga arbetet ingår även fysisk träning, vård av materiel, fordon och utrustning, deltagande i möten och planeringsarbeten vid gruppen och plutonen samt administrativa uppgifter som t.ex. arbetstidsrapportering. Härutöver tillkommer särskilt beordrad beredskap eller andra uppdrag, som t.ex. ceremonitjänst och högvakt.

Kvalifikationer
• Genomförd GMU/värnplikt
• Godkänd utbildning till hundförare bevakningshund/patrullhund
• Privat och social situation som medger ett liv tillsammans med tjänstehunden dygnet runt.
• Acceptans att delta i internationell verksamhet
• Fysisk prestationsförmåga enl. FM FysS grundnivå
• Kunna simma 200 m samt livrädda på 4 m djup.
• Fysiska tilläggskrav för markstridsförband (multitest 175p & fälttest 2 km på 12:30 min) skall genomföras med godkänt resultat under provanställningen.
• Körkort B

Övrigt
Anställningsform: tidsbegränsad anställning. Anställningen inleds med en provanställning på 6 månader, alternativt förbandsbyte.
Arbetsort: Karlskrona
Tillträde: februari 2018 eller enligt ök.

Upplysningar kring befattningen lämnas av
Via mejla till Basskyddskomp-MarinB@mil.se alt kontakta stridsledningschef David Ceder, via vxl 0455-85000.

Fackliga representanter
Officersförbundet, Mikael Danielsson
TCO/Försvarsförbundet, Jimmy Svensson
SEKO, Jan- Anders Nilsson
SACO, Lisbet Landin
Samtliga nås via FM växel 0455-580 00

Ansökan skickas med bifogat CV, personligt brev och referenser senast 2017-11-30


--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Marinbasens övergripande uppgift är att stödja de marina förbanden med bland annat logistik i form av transporter, basering, bevakning och sjukvård, både hemma och utomlands. Marinbasen har sitt huvudsäte i Karlskrona, men bedriver verksamhet där behov finns, exempelvis i Berga/Muskö, söder om Stockholm och i Göteborg. Andra stora uppgifter för Marinbasen är övervakning av Sveriges 2700 km långa kust med territorialhav. Dessutom ansvarar Marinbasen för Hemvärnet, med de nationella skyddsstyrkorna, i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Publiceraddatum: 2017-11-01
Yrkesbenämning: Soldat/Sjöman
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid Heltid/ Ej specificeratIndividuell
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-11-30
Referens:
Webbplats: http://web103.reachmee.com/ext/I005/333/main?site=2&validator=a75fbd88f1b2a3a49de2af9c8b7bc228&lang=SE&rmpage=job&rmjob=14405
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Försvarsmakten
Försvarsmakten
10786  Stockholm Sverige
Hemsida: http://www.forsvarsmakten.se/sv/
  
Platsannons

MIG/MAG svetsare sökes i Karlskrona (136)

Om företaget
Skill jobbar med kort- och långsiktig kompetensförsörjning. Vårt tjänsteutbud består av Rekrytering och Bemanning och våra kunder finns främst inom industri och IT. På uppdrag av våra ägare är vi djupt engagerade i utbildningar och kompetensförsörjningsfrågor och fungerar som en naturlig samlingspunkt för våra kund- och ägarföretag genom våra olika nätverk..

Dina arbetsuppgifter
Vi söker MIG/MAG svetsare för en växande kunds räkning i Blekinge.

Du kommer att jobba med både med rörsvetsning och plåtsvetsning i svartstål och rostfritt. Du kommer få ett utmanade svetsarbete där dina tidigare kompetenser kommer inom ritningsläsning och arbete efter eget huvud kommer sättas på sin spets.


Ansökningsförfarande
Tillsättning sker löpande så tveka inte med att skicka in din ansökan redan idag.
Publiceraddatum: 2017-11-01
Yrkesbenämning: Svetsare, manuell
Antal platser: 3
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreHeltidHeltid Visstid, mer än 6 månaderFast lön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-11-30
Referens: 2935
Webbplats: http://www.skill.se/ga-till-jobb/?jaid=2935
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Skill
Amiralitetsgatan 26
37182  Karlskrona Sverige
Hemsida: http://www.industrikompetens.se
  
Platsannons

Utmanande TIG svetsjobb

Om företaget
Skill jobbar med kort- och långsiktig kompetensförsörjning. Vårt tjänsteutbud består av Rekrytering och Bemanning och våra kunder finns främst inom industri och IT. På uppdrag av våra ägare är vi djupt engagerade i utbildningar och kompetensförsörjningsfrågor och fungerar som en naturlig samlingspunkt för våra kund- och ägarföretag genom våra olika nätverk..

Dina arbetsuppgifter
Vi söker TIG svetsare för en växande kunds räkning i Blekinge.

Du kommer att jobba med både med rörsvetsning och plåtsvetsning i svartstål och rostfritt. Du kommer få ett utmanade svetsarbete där dina tidigare kompetenser kommer inom ritningsläsning och arbete efter eget huvud kommer sättas på sin spets.


Din profil
Vi söker dig som är framåt, har ett glatt humör och viljan att utvecklas inom ditt yrke. För oss är det viktigt att du passar in hos oss i vårat idag mycket glada och trevliga gäng. Vi ser att du som söker har tidigare arbetserfarenheter eller utbildning inom TIG svetsning. Viss svetsning med MIG/MAG kan förekomma.

Ansökningsförfarande
Tillsättning sker löpande så tveka inte med att skicka in din ansökan redan idag.
Publiceraddatum: 2017-11-01
Yrkesbenämning: Svetsare, manuell
Antal platser: 3
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid TillsvidareEnbart provision
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-11-30
Referens: 2934
Webbplats: http://www.skill.se/ga-till-jobb/?jaid=2934
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Skill
Amiralitetsgatan 26
37182  Karlskrona Sverige
Hemsida: http://www.industrikompetens.se
  
Platsannons

Förskollärare till Hasslö förskola

Förskollärare till Hasslö förskola, Västra skolområdet   
  11 000 barn och ungdomar, 85 förskolor, grundskolor och gymnasieskolor och cirka 2 300 medarbetare. Tillsammans skapar vi framtidens Karlskrona. Vill du vara en del av det arbetet? Sök ditt nya jobb hos oss!  

 
Mer information på www.karlskrona.se/jobbaiskolan
 
Var med oss och utveckla vår förskola! Hasslö förskola har fem avdelningar, i två olika hus. Vi har påbörjat ett gemensamt värdegrundsarbete som ett led i att göra förskolan till en enhet. Vi arbetar med kvalitetssäkringssystemet Qualis. På vår förskola ses barnen som kompetenta individer som är nyfikna på sin omvärld och vill växa, lära och veta mera. I det pedagogiska arbetet utgår du från barnens egna förutsättningar. Du är van vid att arbeta temainriktat där man utgår från barnens intressen. Du använder dig av pedagogisk dokumentation som ett värdefullt verktyg i arbetet . 
 
Kvalifikationer
Legitimerad förskollärare. Bifoga gärna ditt intyg/legitimation vid ansökan. Du ska ha god kännedom om innehållet i förskolans läroplan. Du är positiv samt delaktig i att driva verksamheternas pedagogiska utveckling och förskolans arbetssätt framåt. Du är duktig på att samarbeta, ser möjligheter i vardagen och har ett genuint intresse av barns lärande.   

 
Om anställningen 


Vikariat fr.o.m. 2018-01-01  t.o.m. 2018-08-31, med möjlighet till förlängning. Tillträde enligt överenskommelse.  
Sysselsättningsgrad: 100 %.  
Registerkontroll kommer att föregå beslut om anställning. Saknas behöriga sökanden ser arbetsgivaren på möjligheten för att anställa obehörig, som bedöms lämplig på tidsbegränsat avtal enligt skollagen.    
Kontaktpersoner

Barnskötare, Sara Pettersson, 0455- 32 15 23  
Rektor, Linda Thörnqvist, 0455-30 48 64  
  Fackliga företrädare
Lärarförbundet, Carina Svensson, 0455-30 48 69Ansökan  
Du är välkommen med din ansökan senast 2017-11-24. OBS, rekrytering av tjänsten sker löpande under ansökningstiden.  
Tjänsten söks via Karlskrona kommuns rekryteringssystem, se länken nedan!    
 
Karlskrona kommun använder kompetensbaserad rekrytering för att vara en arbetsgivare som är fri från diskriminering. Vi välkomnar sökanden oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
Publiceraddatum: 2017-11-01
Yrkesbenämning: Lärare i förskola/Förskollärare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreHeltidDagtid VikariatIndividuell lönesättning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-11-24
Referens:
Webbplats: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=272&ProjectId=190368&DepartmentId=8866&MediaId=4&SkipAdvertisement=true
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Karlskrona kommun
Hamngatan 7 B
37183  Karlskrona Sverige
Hemsida: www.karlskrona.se/
  
Platsannons

Noggrann administratör till myndighet i Karlskrona

Perido söker nu en administratör för ett uppdrag hos en av landets förvaltningsmyndigheter som hanterar frågor som rör bebyggelse, exempelvis byggmiljö, förvaltning, boende och även frågor om mark- och vattenområden. Tjänsten är placerad på kundens kontor i centrala Karlskrona.

I rollen som administratör är din huvudsakliga uppgift att hantera förelägganden om energideklarationer. Du kommer att arbeta i ett ärendehanteringssystem, något du inte behöver ha kunskaper om sedan innan då du får utbildning på plats. Utöver detta agerar du administrativt stöd i verksamheten och hjälper till med övriga arbetsuppgifter som kan tänkas dyka upp.

Vi tror att du som söker den här tjänsten tycker att det är roligt med administration och att du har ett genuint intresse av att lära dig mer och utvecklas i din yrkesroll som administratör. Ditt arbete karaktäriseras av struktur, noggrannhet och ordning. För att trivas i den här rollen är du en positiv och driven person som trivs med att arbeta självständigt med härliga kollegor omkring dig. Har du dessutom tidigare arbetat statligt är det ett plus!

Är det dig vi letar efter? Varmt välkommen med din ansökan redan idag!

Kravprofil
• Gymnasial utbildning
• Erfarenhet av administrativt arbete
• Goda kunskaper i MS Office
• Du uttrycker dig mycket väl i tal och skrift

Meriterande
• Kunskaper i ärendehanteringssystemet Platina eller Gripen
• Erfarenhet av statligt arbete

Omfattning och tillträde
Heltid, konsultuppdrag i 6 mån. Tillträde omgående.

Ansökan
Ansökan görs via vår hemsida. Vid första kontakten med ansvarig rekryterare hos oss får du mer information om kundföretaget och tjänsten. Så länge annonsen finns på vår hemsida är tjänsten sökbar.


Är du en strukturerad person som gärna vill ha ordning och reda omkring dig? Vill du ta dig an ett meriterande uppdrag som administratör på en samhällsviktig myndighet? Då kan det vara dig vi letar efter!

Perido är ett konsult- och rekryteringsföretag inom tjänstemannasektorn, som vuxit stadigt sedan starten 2003. Vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Detta inkluderar våra medarbetare, våra kunder och våra konsulter – något som syns i hög konsultnöjdhet i interna undersökningar år efter år. Vi består idag av 90 medarbetare internt och över 700 konsulter på uppdrag över hela landet. Våra uppdrag finns inom många olika branscher på allt ifrån storbanker, multinationella IT-bolag, världsledande telecomföretag, hälsoorganisationer, statliga myndigheter och mindre privata företag. För att måna om en trygg och säker arbetsmiljö är vi anslutna till kollektivavtal. Om du har någon akut fråga kan du mejla vår frågemejl, du får svar vardagar inom 24 timmar. Ange tjänstens referensnummer 16045SP i ämnesraden.

Kontakt
Frågor: fraga@perido.se
Hemsida: www.perido.se
Publiceraddatum: 2017-11-01
Yrkesbenämning: Administrativ assistent
Antal platser: 2
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreHeltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-12-01
Referens: 16045SP
Webbplats: https://perido.se/jobb/noggrann-administrator-till-myndighet-i-karlskrona/
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Perido AB
Katarinav 15, 8 tr
11645  STOCKHOLM Sverige
Hemsida: http://www.perido.se
  

Platsannons

Personlig assistent i Karlskrona sökes omgående

Vi söker dig som om du är intresserad av att jobba som personlig assistant åt med en rullstolsburen kvinna.
Du kommer att hjälpa till med personlig omvårdnad, sköta hemmet, städning, utföra ärenden, matlagning etc. Sammanfattningsvis finns du i hennes vardag och hjälper henne att leva det liv hon själv vill leva.
Då arbetsplatsen är i hennes hem ställs höga krav på personlig mognad och hänsynstagande.
Erfarenhet av att arbeta som personlig assistent är inget krav men meriterande. Personkemi och lämplighet väger tyngst.

Arbetsplatsen är i Karlskrona

Vi söker dig som om du är intresserad av att jobba åt en sängliggande kvinna. Du kan vara mellan 20-55 år, lyhörd, tålmodig, ansvarsfull och talar gärna arabiska. Det är också viktigt att du är en noggrann/ordningsam och duktig person som passar tider. Vi ser att du är en person som trivs med att arbeta med andra.
Du kommer du att hjälpa till med personlig omvårdnad, sköta hemmet, städning, utföra ärenden, matlagning etc. Sammanfattningsvis finns du i hennes vardag och hjälper henne att leva det liv hon själv vill leva.
Då arbetsplatsen är i hennes hem ställs höga krav på personlig mognad och hänsynstagande.
Erfarenhet av att arbeta som personlig assistent är inget krav men meriterande. Personkemi och lämplighet väger tyngst.
Vi har behov av två anställningar, ena anställning är under dagtid och andra anställningen är jour under natten. Assistenten har då tillgång till eget rum under jouren.

Arbetsplatsen är I Karlskorna


Då arbetsplatsen är i hennes hem ställs höga krav på personlig mognad och hänsynstagande.
Erfarenhet av att arbeta som personlig assistent och tala arabiska är inget krav men meriterande. Personkemi och lämplighet väger tyngst.
Publiceraddatum: 2017-11-01
Yrkesbenämning: Personlig assistent
Antal platser: 2
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreDeltid40%-60%
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2018-01-07
Referens: Karlskorna
Webbplats:
Epostadress: jobb@harmoniassistans.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: HARMONIASSISTANS AB
Drottninggatan 62
25221  HELSINGBORG Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

PLC-programmerare för försvarsindustrin

Vår kund utvecklar högteknologiska produkter och lösningar för den globala försvars- och säkerhetsindustrin. De söker nu efter PLC-programmerare med erfarenhet från industriautomation. I den här rollen kommer du att jobba med effektivisering av produktionen av militära högteknologiska farkoster.

Du har minst 3 års erfarenhet från PLC-programmering för industriell produktion. Domänkunskap inom styrsystem, el-konstruktion eller liknande är meriterande.

Du behärskar engelska och svenska väl i tal och skrift och för de här tjänsterna krävs även att du är svensk medborgare då de är säkerhetsklassade.

Om Jobshark
Jobshark erbjuder rekryteringstjänster inom IT. Vi hjälper de mest spännande arbetsgivarna med att hitta de bästa IT-specialisterna. Bland våra kunder ingår Footway, Bahnhof, Zmarta, Watty, Starweb, Dorunner, Phonera, Alten, Goo Technologies, Cybercom, System Verification, City Network, Nyheter24, Vendemore, Trustly och Softronic. Jobshark ingår i en företagsgrupp med ca 50 anställda.
Publiceraddatum: 2017-11-01
Yrkesbenämning: Automationstekniker, tillverkningsindustri
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-12-01
Referens:
Webbplats: http://www.jobshark.se/public/jobs/view/365?src=ABF
Epostadress:
Övrigt: Du hittar mer information om tjänsten och ansöker via vår jobbportal (ej via e-mail): http://www.jobshark.se/public/jobs/view/365?src=ABF Alla ansökningar hanteras självfallet strikt konfidentiellt. Inkomna ansökningar hanteras löpande.
Arbetsplats: 
Adress: Jobshark AB
Vasagatan 36
11120  Stockholm Sverige
Hemsida: http://www.jobshark.se
  
Platsannons

Java Developer for IT Security Product Company

If you want to work for one of the most respected IT security companies in Europe, this can be your next challenge. Our customer is developing state of the art software used by thousands of well-known companies and public organizations to enforce their internal and external network security.

We are now looking for a skilled Java developer that will play an important role in their development team. In this role, you will be developing the framework of their solutions. You enjoy developing scalable and robust solutions based on solid architectures. Your work will be focused on back-end development in Java.


We believe that you have the following qualifications:
- 3+ years of relevant working experience
- Solid experience in Java
- Previous experience in Gradle, Maven and Tomcat is an advantage
- University level studies in computer science or similar
- Good English skills verbally and in writing


About Jobshark
Jobshark is offering recruiting services for the IT sector. Our customers include Footway, Bahnhof, Knightec, Sigma Technology, Cygni, Barium, bygghemma.se, Filimundus, TrueSec, Antura, Outnorth, Greatdays, Saldab, Challengermode, Zmarta, Watty, Starweb, Dorunner, Phonera, Alten, Goo Technologies, System Verification, Nyheter24, Vendemore, Trustly, Softronic and ESRI. Jobshark is headquartered in Sweden and is part of a company group with about 50 employees.
Publiceraddatum: 2017-11-01
Yrkesbenämning: Backend-utvecklare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-12-01
Referens:
Webbplats: https://www.jobshark.se/public/jobs/view/322?src=ABF
Epostadress:
Övrigt: You find more information about the job and apply through our job portal (not via e-mail): https://www.jobshark.se/public/jobs/view/322?src=ABF All applications are treated strictly confidential. Applications will be handled as they are received.
Arbetsplats: 
Adress: Jobshark AB
Östra Vittusgatan 36
37133  Karlskrona Sverige
Hemsida: http://www.jobshark.se
  
Platsannons

Java Developer for world-leading telecommunications company

On behalf of our customer, we are looking for experienced Java Developers.

In this role as Java Developer you will work for one of the biggest providers in the world of infrastructure and services for telecommunications. You will be part of a team developing charging solutions for mobile operators worldwide. The work will be focused on back-end development and previous experience in banking/payment systems is an advantage.Requirements:
- 2+ years relevant working experience
- Solid experience in building complex enterprise applications in Java
- Good knowledge of service oriented architectures (REST, web services, etc)
- University level studies in computer science or similar
- Good English skills verbally and in writing

Considered to be an advantage:
- Experience in front-end technologies (JavaScript, CSS, etc)
- Previous experience in telecom and/or charging systems fieldOm Jobshark
Jobshark erbjuder rekryteringstjänster inom IT. Vi hjälper de mest spännande arbetsgivarna med att hitta de bästa IT-specialisterna. Bland våra kunder ingår Footway, Bahnhof, Zmarta, Watty, Starweb, Dorunner, Phonera, Alten, Goo Technologies, Cybercom, System Verification, City Network, Nyheter24, Vendemore, Trustly och Softronic. Jobshark ingår i en företagsgrupp med ca 50 anställda.
Publiceraddatum: 2017-11-01
Yrkesbenämning: Backend-utvecklare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-12-01
Referens:
Webbplats: https://www.jobshark.se/public/jobs/view/189?src=ABF
Epostadress:
Övrigt: You find more information about the job and apply through our job portal (not via e-mail): https://www.jobshark.se/public/jobs/view/189?src=ABF All applications are treated strictly confidential. Applications are reviewed as they are submitted.
Arbetsplats: 
Adress: Jobshark AB
Östra Vittusgatan 36
37133  Karlskrona Sverige
Hemsida: http://www.jobshark.se
  
Platsannons

Är du kyltekniker och sugen på nya utmaningar?

Om oss

TopWork arbetar med bemanning och rekrytering. Vi vet vad arbetsgivaren vill ha och vad som krävs för att hitta rätt medarbetare. Våra kunder finns inom både privat och offentlig sektor. Vi är din trygga och personliga partner oavsett om du söker nya medarbetare eller nya utmaningar. TopWork – det lila extra!

Om företaget

TopWork har fått flera förfrågningar från olika arbetsgivare som söker kyltekniker på flera olika orter, bland annat Kalmar, Karlskrona, Växjö och Kristianstad. Eftersom våra beställare finns på flera platser skiljer sig också uppdragen åt - dock ser samtliga arbetsgivare ett långsiktigt behov på heltid.

Dina arbetsuppgifter

Du kommer till dessa rekryteringar bli anställd direkt hos uppdragsgivaren. Vi söker dig som har arbetar som kyltekniker i dagsläget - men också dig som nyligen blivit klar med din utbildning och vill ta ditt första kliv ut i arbetslivet.


Din profil


För att trivas hos vår kund tror vi att du
- har en relevant utbildning för uppdraget, gärna i kombination med erfarenhet av yrket
- tycker om ordning och reda
- trivs med ett socialt yrke med mycket kontakter med kunder
- trivs med att arbeta självständigt
Publiceraddatum: 2017-10-31
Yrkesbenämning: Kylmontör/Kyltekniker
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid tillsvidareanställningEnligt överenskommelse
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-11-27
Referens: 629
Webbplats: http://www.topwork.se/sok-jobb/lediga-jobb/?jaid=629
Epostadress:
Övrigt: Vi föredrar ansökningar via webben
Arbetsplats: 
Adress: TopWork Sverige AB
Kungsgatan 19 D
35231  Växjö Sverige
Hemsida: http://www.topwork.se
  
Platsannons

Lärare i senare åren till LKC

Lärare i senare åren till LKC, Östra skolområdet 
 
11 000 barn och ungdomar, 85 förskolor, grundskolor och gymnasieskolor och cirka 2 300 medarbetare. Tillsammans skapar vi framtidens Karlskrona. Vill du vara en del av det arbetet? Sök ditt nya jobb hos oss. 
 
Mer information på www.karlskrona.se/jobbaiskolan 
 
Lyckeby Kunskapscenter(LKC) har den stora skolans möjligheter och den lilla skolans trygghet och omtanke. Vi söker nu dig som vill arbeta tillsammans med oss. Vi är positiva och har framtidstro, tillsammans kan vi få alla att lyckas! Då vi har ett ökande elevantal kommer LKC de närmaste åren genomföra tillbyggnationer/förändringar inom enheten. 
 
Vi söker nu till LKC Lärare i de senare åren med inriktning Svenska/Tyska i kombination med annat ämne. 
 
Kvalifikationer 
Legitimerad lärare i de senare åren med inriktning Sv/Ty + annat ämne. 
 
Du behöver vara tydlig som ledare och arbeta med god struktur. Du har höga förväntningar på eleverna. Du har en positiv människosyn och tror på varje individs förmåga. Vi vill att du är lyhörd, är flexibel och har god samarbetsförmåga. Du arbetar digitalt och vill utveckla ditt/dina ämnen. Gott omdöme, humor och mod är andra egenskaper som vi värdesätter högt. Du älskar att berika och förgylla elevernas skoltid! 
 
Om anställningen 
Anställningsform: Tillsvidareanställning 
Sysselsättningsgrad: 100 % 
Tillträde till tjänst: 8 januari 2018 eller enligt överenskommelse.  
 
Registerkontroll kommer att föregå beslut om anställning. Provanställning kan bli aktuellt.   
 
Kontaktpersoner 
Charlott Swärdh, rektor, 0455-30 38 25 
Lotta Carlsson, bitr.rektor, 0455-32 10 03 
 
Fackliga företrädare 
Maria Valtonen, Lärarnas Riksförbund, 0733 97 98 65 
Carina Svensson, Lärarförbundet, 0455 – 30 48 65 
 
Ansökan 
Du är välkommen med Din ansökan senast den 26 nov 2016. OBS! Rekrytering kan ske löpande under ansökningstiden.
 
Karlskrona kommun använder kompetensbaserad rekrytering för att vara en arbetsgivare som är fri från diskriminering. Vi välkomnar sökanden oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
 
Vi har tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Publiceraddatum: 2017-10-31
Yrkesbenämning: Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidDagtid TillsvidareIndividuell lön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-11-26
Referens:
Webbplats: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=272&ProjectId=190366&DepartmentId=8866&MediaId=4&SkipAdvertisement=true
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Karlskrona kommun
Hamngatan 7 B
37183  Karlskrona Sverige
Hemsida: www.karlskrona.se/
  
Platsannons

Almia söker allmän specialistläkare till vårdcentral i Karlskrona

Almia är specialiserade på bemanning och rekrytering inom hälso- och sjukvården. Vi är det engagerade bemanningsföretaget som gör vårt yttersta för att du ska trivas på din arbetsplats. Utöver att hitta rätt uppdrag hjälper vi även till med bekvämligheter som kan behövas vid en jobbstart så som boende och transport. Vi tror på en rak och tydlig kommunikation och det viktigaste för oss är att du trivs. Vi erbjuder dig: - Din egen konsultchef - Förmånliga löner - Rekryteringsbonus - Försäkringar - Sjuklön - Personligt stöd och vägledning - Ett utbud av attraktiva och varierande uppdrag - Betald resa och boende vid längre uppdrag på annan ort* - Mingelträffar

Du bör vara flexibel och ha god förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Du är en engagerad och positiv kollega som bidrar till en bra arbetsmiljö.

Sedvanliga arbetsuppgifter för allmänläkare.
Mån-fre, dagtid.
Boende finns att tillgå om så önskas samt möjlighet att påverka ditt schema.
Almia söker för kunds räkning en allmän specialistläkare för arbete på vårdcentral i Karlskrona.<br /><br />Vi söker dig som är allmän specialistläkare.

Legitimerad läkare med specialistkompetens i allmänmedicin.
Publiceraddatum: 2017-10-31
Yrkesbenämning: Specialistläkare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
3 - 6 månaderHeltidHeltid eller deltid VisstidsanställningFast månads- vecko- eller timlön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-11-24
Referens: Specialistläkare Karlskrona
Webbplats: http://www.almiabemanning.se/annonser/891/almia-soker-allman-specialistlakare-till-vardcentral-i-karlskrona
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Almia AB
Linnégatan 6
11447  Stockholm Sverige
Hemsida: http://www.almiabemanning.se
  
Platsannons

Systemutvecklare/ Java-utvecklare/ Software developer för direktrekrytering

Vi söker en dataingenjör/ systemutvecklare som kommer arbeta med Java-utveckling till vår kund i Karlskrona.

Vår kund expanderar sitt team av kompetenta och passionerade Java-utvecklare i Karlskrona och söker dig som vill arbeta med mjukvaruutveckling både back- och frontend. Du kommer arbeta mot kunder i teleconbranschen där det finns möjlighet att både arbeta inhouse och utplacerad hos kundföretag.

Vår kund är en global leverantör av tekniska lösningar, bland annat inom mjukvaruutveckling och produktinformation. Kunden är ett konsultföretag med etablerade, långsiktiga relationer hos ledande internationella företag. Hos kunden arbetar du i nära team med andra där innovativa lösningar på problem värdesätts. Du ska ha en stor passion och en stark drivkraft att prestera för att passa in hos vår kund. För rätt person finns stora utvecklingsmöjligheter inom företaget.

Tjänsten är på heltid med arbetstid kontorstid, måndag-fredag. StudentConsulting sköter rekryteringsprocessen där du kommer att bli direkt anställd av vår kund. Intervjuer och urval sker löpande där tjänsten tillsätts enligt överenskommelse.

Din profil
Du som söker har:
- Examen som civilingenjör/ högskoleingenjör inom Data/IT eller motsvarande.
- Minst två års arbetslivserfarenhet som systemutvecklare
- Goda kunskaper i Java alternativt goda kunskaper i C++.
- Goda kunskaper i Javascript, Angular, CSS m.fl.
- Flytande i tal och skrift, både i svenska och engelska

Du som brinner för mjukvaruutveckling med avancerade system där miljön är i teknikens framkant kommer att trivas hos vår kund. Att arbeta agilt, planera och organisera ditt arbete är en självklarhet. Som person är du prestigelös, handlingskraftig och har god kommunikationsförmåga. Du är en engagerad person som har social kompetens och strävar ständigt efter förbättring samt är lyhörd och öppen för teamarbete.

Om företaget
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på unga i karriären. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi rekryterat över 10 000 personer det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på: www.studentconsulting.se
Publiceraddatum: 2017-10-31
Yrkesbenämning: Systemutvecklare/Programmerare
Antal platser: 2
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidTillsvidareanställning TillsvidareFast lön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-11-27
Referens:
Webbplats: http://www.studentconsulting.com/se/jobs/karlskrona/systemutvecklare-java-utvecklare-software-developer-for-direktrekrytering/38126/?utm_source=af&utm_medium=sharedjob&utm_content=job38126
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: StudentConsulting
Kungsgatan 1A
35230  Växjö Sverige
Hemsida: www.studentconsulting.com
  
Platsannons

Arkitekt till enheten för tekniska egenskaper

Boverket är en statlig myndighet som arbetar med frågor som rör samhällsplanering, byggande och boende. Myndigheten har regeringens uppdrag att leda arbetet med ett hållbart samhällsbyggande till nytta för medborgarna. Boverket är en myndighet i utveckling både vad det gäller uppgifter och arbetssätt. Myndigheten har ca 230 anställda och finns i Karlskrona. Myndigheten har också en mindre del av sin verksamhet lokaliserad till Stockholm.

ARBETSUPPGIFTER
Verksamheten på Tekniska egenskaper omfattar bland annat framtagning, revideringar och uppföljningar av Boverkets byggregler och övriga föreskrifter samt olika utredningsuppdrag.

I din roll som arkitekt kommer du att:

• medverka i arbetet med att utveckla och följa upp Boverkets byggregler särskilt med frågor som rör säkerhet vid användning, tillgänglighet, bostadsutformning och ljus.
• arbeta flexibelt med varierande arbetsuppgifter beroende på aktuella uppdrag.
• svara på externa frågor.
• arbeta med utredningar och regeringsuppdrag inom olika områden.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har aktuell erfarenhet av den svenska byggprocessen och utformning av byggnader. Du har under de senaste åren arbetat med byggnadsprojektering och projekterat bostäder i Sverige. Du har erfarenhet av att arbeta utifrån plan- och bygglagen (PBL) och dess tillämpningsföreskrifter. Du är väl förtrogen med, och har arbetat praktiskt med BBR. Du kan se byggnader i ett sammanhanghängande system av projektering, byggande, brukande och förvaltning. I grunden har du en arkitektexamen med inriktning husbyggnad eller motsvarande. Alternativt har du en kandidatexamen i byggnadsutformning med arkitektur och flerårig erfarenhet av projektering på arkitektkontor.

Du bör ha:

• projekterat bostäder och lokaler där människor vistas.
• erfarenhet av att leda eller ansvara för utredningar.

Arbetet kräver att du på ett tydligt och pedagogiskt vis kan föra ut din kunskap internt och externt både i tal och skrift på svenska och engelska. Att arbeta på en central myndighet innebär dessutom att du kommer att representera verket till exempel i kontakter med myndigheter samt bransch och intresseorganisationer. Det är därför viktigt att du är utåtriktad, lyhörd, och har en mycket god samarbetsförmåga. Du har lätt för att växla mellan olika frågeställningar och arbetar självständigt och strukturerat för att uppnå uppsatta mål enligt tidsplan. Vi lägger stor vikt vid förmågan att samarbeta på ett kreativt sätt och viljan att ta sig an nya arbetsuppgifter.

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra och effektivisera rekryteringsarbetet använder vi ett elektroniskt ansökningsformulär i samarbete med Aditro Offentliga Jobb.

Vid ansökan kommer dina personuppgifter att hanteras enligt personuppgiftslagen, PUL. Genom din ansökan samtycker du till hanteringen. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddad identitet, referenser eller liknande du själv bedömer som olämpliga att lämna ut, tag kontakt med ansvarig rekryterare.

Inför rekryteringsarbetet har Boverket tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Publiceraddatum: 2017-10-31
Yrkesbenämning: Arkitekt
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde: Enligt överenskommelse Placeringsort: Karlskrona .Enligt avtal.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-11-26
Referens: 5722/2017
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=5ecd4123-a96e-46b9-850e-e1c717b2c9c5&TK=8bbdc81f-a9de-4180-a130-b7cdac0c3a38
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Boverket, Tekniska egenskaper
Box 534
37123  Karlskrona Sverige
Hemsida: http://www.boverket.se/sv/om-boverket/lediga-jobb/medarbetarintervjuer/
  
Platsannons

Kundtjänstmedarbetare med enegagemang sökes för kunds räkning

Arbetet hos oss på Palm &amp; Partners ska genomsyras av engagemang, expertis och resultat. Vi erbjuder dig chansen till personligutveckling, ett socialt sammanhang samt en kompetensfördjupning inom en rad olika yrken och branscher. Våra uppdrag är oftast av långsiktig karaktär och merparten av anställningarna leder till tillsvidaretjänst antingen hos oss eller våra kunder. Vi ser det som att vår viktigaste uppgift är att generera ett positivt resultat för våra medarbetare och kunder. Till din hjälp har du en erfaren konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag och i din utveckling.

Självklart är vi ett auktoriserat Bemanningsföretag och vi har kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension samt företagshälsovård.

Arbetsbeskrivning
Vi söker dig som vill utvecklas inom kundservice tillsammans med oss och vår kund i Karlskrona!

Din arbetsdag kommer till största del innebära att besvara inkommande samtal och e-post, du ger vår kunds kunder förstklassig service och support.
Du kommer arbeta i kontorslandskap med härliga kollegor runt dig. Arbetstiderna är dagtid, måndag- fredag.

Utbildning
För att vara aktuell för tjänsten krävs det att du har en avslutad gymnasieutbildning samt god dator och systemvana.

Erfarenhet
Erfarenhet inom service och support är meriterande.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.Personliga kvalifikationer
- För att lyckas i rollen behöver du vara ansvarstagande och ha ett brinnande engagemang för kundkontakt.
- Du har en positiv attityd, är utåtriktad, lösningsfokuserad och vill utvecklas tillsammans med oss.
- Du formulerar dig tydligt och kommunicerar obehindrat på Svenska och Engelska.
- Du har bra struktur i ditt arbete och är bekväm i att dokumentera med datorn som verktyg.
- Du är en flexibel och prestigelös lagspelare som alltid sätter kunden i fokus.


Lön och anställningsvillkor
Enligt kollektivavtal med 6 månaders provanställning.


Ansökan
Vi kommer löpande att kalla till intervju, varmt välkommen med din ansökan redan idag!

Startdatum
Under januari 2018.

Uppdragslängd
Tillsvidare
Publiceraddatum: 2017-10-31
Yrkesbenämning: Kundtjänstmedarbetare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid TillsvidareFast lön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-12-15
Referens: 2915
Webbplats: http://www.palmpartners.se/lediga-tjanster-ip-jobad?apply=true&jaid=2915
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Palm & Partners Bemanning AB
Jungmansgatan 12
21119  MALMÖ Sverige
Hemsida: http://www.palmpartners.se/
  

Platsannons

Servitör/Servitris/Bartender

Servering av mat och dryck. Ta beställningar med hjälp av ett modernt, enkelt hand-datorsystem. Datorerna gör att vi sparar en hel del dyrbar tid som gör att hela gästens restaurangupplevelse flyter smidigare och vi får mer tid över till att ta väl hand om våra gäster.
Vi söker även personer som inte ännu har erfarenheten av servering men som vill lära sig, vi kallar tjänsten "matbärare" och går helt enkelt ut på att man bär ut och presenterar maten för gästen, man dukar även av bord och hjälper till med disken.

Vi söker nu efter serviceinriktad, glad och trevlig personer med erfarenhet från liknande restauranger. Arbetet utförs ofta i högt tempo och vi värde sätter initiativ, servicekänsla och ordningssinne. Hög social kompetens och ett glatt humör är också väldigt viktigt när du jobbar hos oss

Ansökan ska innehålla CV, bild och referenser från tidigare arbetsgivare.

Välkommen att Maila din ansökan och märk den med "servitör/servitris" alt "matbärare"

Nivå ligger mitt i centrala Karlskrona och är en av stans absolut mest välbesökta restauranger. Vi arbetat i största möjliga mån med lokala kött och grönsaksleverantörer. Hela restaurangen genomgick en fullständig renovering inför sommaren 2017 och sedan öppningen så har antalet besökare ökat markant och detta gör att vi nu är i behov av flera duktiga medarbetare.
Nivå är stället man kommer till för en affärsmiddag, för att fira en födelsedag men även stället man kan komma in slinka in på en vardagskväll för att bara ta en öl eller beställa en god vällagad burgare. Hos oss finns nåt för alla och för alla tillfällen.
Publiceraddatum: 2017-10-31
Yrkesbenämning: Servitör/Servitris
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
kollektivavtal
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-11-30
Referens: Servitör/servitris
Webbplats:
Epostadress: matthias@niva.nu
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Nivå Bar & Stekhus
STORTORGET 14
37134  KARLSKRONA Sverige
Hemsida: http://www.niva.nu
  
Platsannons

Förskollärare till Hästö förskola

Förskollärare till Hästö förskola, Centrala skolområdet  
 
Vi söker nu en ny medarbetare till Centrala skolområde med placering på Hästö förskola.  
 
Att arbeta med läroplanens mål ute är en naturlig del av verksamheten. Du ser på barnen som kompetenta individer och uppmuntrar deras nyfikenhet och lust att lära. Du är van att arbeta temainriktat där du utgår ifrån barnens intresse och tidigare erfarenheter och utmanar varje enskilt barn utifrån sina förutsättningar. Du arbetar med pedagogisk dokumentation som ett värdefullt arbetsverktyg. Alla barn ges möjlighet att utvecklas efter sin unika förmåga. Ingenting är omöjligt för barn i vår verksamhet.   
 
Kvalifikationer  
Du är examinerad/legitimerad förskollärare.  
 
Du är en person som har god kännedom om innehållet i förskolans läroplan. Du är positiv samt delaktig i att driva verksamheternas pedagogiska utveckling och förskolans arbetssätt framåt. Vi kommer att satsa på hållbart lärande – ett lärande som håller över år och som är anpassat för det moderna samhälle vi lever och kommer att leva i.   
 
Stor vikt kommer att läggas vid Din personliga lämplighet. 
 
Om anställningen   
Vikariat 100 %   
Tillträde jan/feb 2018 – 30/6 2018. Ev. kan förlängning av vikariat bli aktuellt.   
Registerkontroll kommer att föregå beslut om anställning.  
 
Kontaktpersoner  
Förskolechef: Ellenor Björnlund, tel. 0455-30 50 88   
 
Fackliga företrädare  
Lärarförbundet: Carina Svensson, tel. 0455-30 48 69   
 
Ansökan  
Du är välkommen med Din ansökan senast den 26 november 2017. OBS! Rekrytering kan ske löpande under ansökningstiden.   
 
Övrigt  
Karlskrona kommun använder kompetensbaserad rekrytering för att vara en arbetsgivare som är fri från diskriminering. Vi välkomnar sökanden oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Vi har tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp
Publiceraddatum: 2017-10-30
Yrkesbenämning: Lärare i förskola/Förskollärare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidDagtid VikariatIndividuell lönesättning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-11-26
Referens:
Webbplats: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=272&ProjectId=190365&DepartmentId=8866&MediaId=4&SkipAdvertisement=true
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Karlskrona kommun
Hamngatan 7 B
37183  Karlskrona Sverige
Hemsida: www.karlskrona.se/
  
Platsannons

Förvaltare till fastighetsavdelningen

Kommunens verksamhet är idag uppdelad i nio förvaltningar och en av dessa är Drift- och serviceförvaltningen som förser Karlskrona kommun med viktig samhällsservice samt intern service till kommunens förvaltningar.  
 
Fastighetsavdelningen är en viktig del i kommunkoncernen. Omsättningen är ca 400 mkr. Vår uppgift är att vid varje tillfälle förse de olika förvaltningarna med prisvärda och ändamålsenliga lokaler. En annan uppgift är att väl vårda fastighetsbeståndet och driva det mot vidare förädling.  
Sammanlagt är vi ca 80 medarbetare i ett ambitiöst och kunnigt team.  
 
Vi söker nu en  
Förvaltare till fastighetsavdelningen  
 
Vi söker dig med utbildning eller erfarenhet inom fastighetsförvaltning. Du har en hög social kompetens med en känsla för service och kvalité. Du är driven, initiativrik och kundorienterad och har en förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer.  
 
Arbetsuppgifter  
Våra förvaltare jobbar självständigt gentemot våra hyresgäster som består av de olika förvaltningarna i kommunen. Förvaltaren är en kontaktperson som utvecklar lösningar för kundernas behov och tillgodoser ändamålsenliga lokaler till verksamheterna. Uppgifterna varierar mellan allt från förhandlingar av kontrakt, lokalsamordning till arbete med nyinvesteringar och underhåll. Det är ett utpräglat lagarbete där vi jobbar tillsammans med bygg-/projektledning, underhållsplanering och ekonomistyrning.  
 
Kvalifikationer  
Vi söker dig som:  
*Har relevant akademisk examen inom exempelvis fastighetsekonomi, byggteknik, fastighetsförvaltning och/eller har arbetslivserfarenhet, av arbetsuppgifter, som arbetsgivaren bedömer som likvärdiga.  
*Har god datorvana och behärskar ex. Excel och Word.  
*Uttrycker dig väl i tal och skrift.
*Har B-körkort. 
 
Det är meriterande om du:  
*Har erfarenhet från förhandlingar och hyreskontrakt.  
*Har dokumenterad utbildning och/eller erfarenhet inom hyresjuridik, fastighetsekonomi och byggteknik.
*Har erfarenhet av arbete med verksamhet i offentlig regi.  
*Är strukturerad samt har lätt för att samarbeta och knyta kontakter. 
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.  
 
Om anställningen  
Tjänsten är tillsvidareanställning med sysselsättningsgrad 100 %.  
Tillträde sker snarast efter överenskommelse.  
 
Kontaktperson  
Fredrik Frisell, Chef Förvaltarenheten tfn 0455-32 15 62  
 
Facklig företrädare  
Jeanette Nilsson, Vision tfn 0455-30 32 31  
Anna Gustafsson, SACO tfn 0455-30 31 77  
 
Övrigt  
Karlskrona kommun använder kompetensbaserad rekrytering för att vara en arbetsgivare som är fri från diskriminering.  
Vi välkomnar sökanden oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.  
 
Kommunen har valt medier för denna rekrytering och undanber sig därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.  
 
Ansökan  
Välkommen med din ansökan tillsammans med meritförteckning, referenser och löneanspråk senast den 26 november 2017.  
 
 
Tjänsten söks via Karlskrona kommuns e-rekryteringssystem, se länk nedan.
Publiceraddatum: 2017-10-30
Yrkesbenämning: Fastighetsförvaltare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid100 %. TillsvidareanställningIndividuell lönesättning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-11-26
Referens:
Webbplats: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=272&ProjectId=190364&DepartmentId=8874&MediaId=4&SkipAdvertisement=true
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Karlskrona kommun
Hamngatan 7 B
37183  Karlskrona Sverige
Hemsida: www.karlskrona.se/
  
Platsannons

Säljande distributör till Fazer Bageri med placeringsort Karlskrona

Fazer är ett internationellt familjeägt företag som erbjuder bageri-, konfektyr-, kex- och spannmålsprodukter samt måltids- och cafétjänster av hög kvalitet. Koncernen har egen verksamhet i åtta länder och export till cirka 40 länder. Fazers mission är att skapa smakupplevelser. Fazers framgång har sedan etableringen 1891 grundats på bästa kvalitet i produkter och tjänster, populära varumärken, kunniga medarbetares engagemang och företagets ansvarsfulla sätt att arbeta. Fazer-koncernens omsättning 2016 uppgick till 1,6 miljarder euro och antalet anställda till närmare 15 000.

Fazer är ett av de ledande bageriföretagen i Sverige och Ryssland och ledande i Finland. Vi erbjuder produkter inom bröd och bakverk. I Sverige finns 5 bagerier och ett 40-tal brödbutiker. Populära produkter är Fazer Rotfruktsbröd, Rågkusar, Frökusar, Skogaholmslimpan och Lantbröd, våra ekologiska bröd samt Gateaus exklusiva surdegsbröd. Läs mer på www.fazer.se.

Vi skapar smakupplevelser 

 

Fazer Bageri AB är ett av Sveriges främsta bageriföretag med kvalitet i fokus. Vårt sortiment består av Fazer rågbröd, Lövånger tunnbröd och Skogaholms bröd. Med dessa tre välkända varumärken har vi ett attraktivt sortiment som gör oss till en av de större leverantörerna inom Svensk Dagligvaruhandel.

Vi söker nu dig som vill vara en nyckelperson när det kommer till att distribuera vårt bröd och arbeta med brödhyllan ute i butik! Du ansvarar för att Fazers bröd tar plats i hyllan och presenteras på bästa sätt för att nå konsumenten. Då du har daglig kontakt med de som arbetar i butikerna är du även vår ambassadör på plats i våra kunders vardag. Vi ser därför att du även trivs med sociala kontakter och är försäljningsinriktad. Slaget om kunderna står i hyllan och i din roll driver du Fazer framåt som en del av vår grundstomme!

Som säljande distributör kommer du att:

• Sälja och leverera bröd direkt till butikerna med lastbil
• Plocka upp bröd direkt i butik, ta order och hitta de bästa säljplatserna
• Självständigt föreslå/sälja in och skylta upp kampanjer och uppfatta köpsignaler
• Skapa goda kontakter med våra kunder


Vi söker dig som har:

• Ett intresse för försäljning
• C-körkort med YKB
• Datorvana


Tidigare erfarenhet av butiks- och försäljningsarbete inom och till dagligvaruhandeln är meriterande! C-körkort med YKB är ett krav.


Vi söker dig som är:

• Utåtriktad och har en positiv inställning
• Självgående
• Drivande och lösningsfokuserad
• Stresstålig


Detta erbjuder vi:

• Ett spännande arbete med några av branschens starkaste varumärken
• En tjänst där du får kombinera praktiskt- och fysiskt arbete med försäljning och kundrelationer
• En stimulerande och trevlig arbetsplats där du dagligen får samarbeta med riktigt skickliga kollegor


Mer information och ansökan:

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Karlskrona.
 
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Patrik Horvath, Säljområdeschef, telefon 070-2425145 eller e-mail patrik.horvath@fazer.com.

Välkommen med din ansökan senast 2017-11-15. Ansökningarna handläggs löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.
Publiceraddatum: 2017-10-30
Yrkesbenämning: Distributionsförare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid- -Enligt avtal
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-12-26
Referens:
Webbplats: http://fazer.workbuster.se/?aguid=79B931F2B9BF404494AC299FC97EE373&ref=arbetsformedlingen
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Fazer Bageri Sverige
Lindhagensgatan 120
10425  Stockholm Sverige
Hemsida: www.fazer.se
  
Platsannons

Butikskonsulent / Retail Consultant deltid - Karlskrona, Växjö, Kalmar.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av att säkra lanseringar, sälja in kampanjer, skyltningar, undersökningar, hyllplock samt produktprofilering i butiksledet. Personen kommer att jobba med varumärken såsom Battlefield, Call of Duty, Skylanders, Fifa m.fl.

Det är önskvärt med butiksvana, gärna från liknande branscher (dock ej ett krav) & stor social kompetens.
Eget ansvarstagande & hög arbetskapacitet är viktiga faktorer.
Eftersom du är ute på egen hand är det viktigt att du har ett inre driv och är självgående.

Arbetet passar mycket bra för dig som gillar ett intensivt och varierande arbete.

Krav och preferenser:
- B-körkort
- Egen smartphone
- Servicemedveten
- Tillgång till egen bil (ersättning för mil ingår givetvis i tjänsten)

Reduna Group AB söker en person i området Växjö, kalmar och Karlskrona till en deltidstjänst som Butikskonsulent / Retail Consultant
Du kommer att ingå i vårt Retailteam och jobba med butiksbesök för våra kunder. I tjänsten kommer du säkra lanseringar i butik för våra kunder i områden runt Växjö, Kalmar och karlskrona. Du kommer har stor frihet att planera dina egna veckor och arbetstider.

Det är önskvärt med butiksvana, gärna från liknande branscher (dock ej ett krav) & stor social kompetens. Eget ansvarstagande & hög arbetskapacitet är viktiga faktorer. Eftersom du är ute på egen hand är det viktigt att du har ett inre driv och är självgående. Arbetet passar mycket bra för dig som gillar ett intensivt och varierande arbete.

Reduna Group AB är en retail byrå som samlar butiksmarknadsföring, social media, produktion, design och logistik under ett och samma tak sammanlänkat i ett onlinebaserat rapporteringssystem. Reduna Group har länge varit den ledande trademarketing-byrån inom dataspelsbranschen men har under de senaste åren vuxit inom ytterligare branscher. Reduna arbetar idag med flera marknadsledande varumärken i Norden så som Electronic Arts, Playstation, Canal Digital, Warner Bros, Viaplay, Elgiganten, Logitech m.fl.
Publiceraddatum: 2017-10-30
Yrkesbenämning: Butikskonsulent
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareDeltidMängden arbete kan variera från vecka till vecka. Arbetsomfattningen är ca 20-60%. Det finns stora möjligheter att planera dina arbetstider och vilka dagar du utför ditt arbete. 20%-40%
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-12-31
Referens:
Webbplats:
Epostadress: jobb@reduna.com
Övrigt: Tjänsten ska tillsättas omgående och rekryteringsarbetet sker därför löpande under ansökningstiden. Du ansöker genom att skicka mail till job@reduna.com. Bifoga CV och personligt brev samt märk ansökan med ”Butikskonsulent - Växjö, Kalmar, Karlskrona.”.
Arbetsplats: 
Adress: RETAIL CONSULTING WORLD AB
MASKINGATAN 5
41764  GÖTEBORG Sverige
Hemsida: http://www.reduna.com
  
Platsannons

Fälttekniker Telecom

Odigo är i en expansiv fas och behöver löpande fler fälttekniker till teamet i Södra Sverige. Vi söker dig som vill vara en del av vårt team som arbetar med teknik och som vill ha en omväxlande arbetsdag där du arbetar med att installera kraft-, data-, fiber-, coax-kablage och kommunikationsutrustning i teknikhus eller högt uppe i en mast. Dagligen kommer du också att arbeta med dokumentation, ärendehantering och att läsa ritningar. Andra vanligt förekommande arbetsuppgifter kan vara underhåll, felsökning och planering.

Hos oss kommer du att ha daglig kontakt med våra projektledare, övriga kolleger samt kunder vilket innebär både externa och interna kontaktytor. Du kommer att vara anställd av Odigo med placering på vårt kontor i Sölvesborg. Då ditt arbetsområde sträcker sig från Skåne och Norrut kommer eventuellt en vanlig vecka att innebära resor med övernattning. Vi erbjuder dig en provanställning med förhoppning om att vi är rätt för varandra för övergång till tillsvidareanställning. Tillträde enligt överenskommelse.

KOMPETENSPROFIL
Vi förutsätter att du har gymnasieutbildning inom teknik och minst 2 års installationserfarenhet. Du har dessutom B-körkort, god datorvana och behärskar engelska både i tal och skrift då våra arbetsinstruktioner och kontakt med kunder till stor del är på detta språk. Vi ser gärna att du har kunskap om IP-nätverk samt telekom-, fiber- och elinstallationer. Det är dessutom meriterande med erfarenhet av installationer av kommunikationsutrustning i master och i teknikhus samt fiber- och datainstallation.

Då arbetet innebär daglig kontakt med så väl kolleger som kunder ställer vi höga krav på din sociala och kommunikativa förmåga. För att lyckas i uppdraget tror vi att du är driven och har hög ansvarskänsla för ditt arbete. Vi lägger stor vikt vid din entusiasm att vilja lära dig och utveckla dig inom teknikområdet och tillsammans i arbetsgruppen. Som fälttekniker har du förmåga att vara flexibel och ta dig an ditt arbete med noggrannhet och systematik. För att trivas hos oss uppskattar du den självständighet och det entreprenörskap som kännetecknar vår organisation. Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper.

För alla anställningar kräver vi utdrag ur belastningsregistret då vi i många fall arbetar med utrustning och kunder som är en del av samhällets kritiska funktioner.

Ansökan

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos oss samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via vårt rekryteringssystem på hemsidan. www.odigo.se (http://www.odigo.se/)

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Frågor besvaras av Emil Borgman, 0734-32 03 17 eller emil@odigo.se
Publiceraddatum: 2017-10-28
Yrkesbenämning: Fibertekniker/Optotekniker
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid Heltid Anställningstid enligt överenskommelse Lön enligt överenskommelse
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-11-30
Referens:
Webbplats: https://odigo.teamtailor.com/jobs/59826-falttekniker-telecom?promotion=21717-arbetsformedlingen
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Odigo Consulting AB
Siretorpsvägen 13B
29491  Sölvesborg Sverige
Hemsida: http://www.odigo.se
  
Platsannons

Kvalitetssäkringssamordnare, Funktionsstödsförvaltningen

Kvalitetssäkringssamordnare till Funktionsstödsförvaltningen
 Funktionsstödsförvaltningen, kommunens tredje största förvaltning med ca 700 medarbetare, ansvarar för att ge stöd och service till ungefär 700 kommunmedborgare som har fysisk, psykisk och/eller intellektuell funktionsnedsättning. Med värdeorden " Delaktighet – Utveckling – Respekt" som bas strävar vi efter att tillsammans skapa ett professionellt bemötande gentemot brukaren och ett gott arbetsklimat. Vill du vara med och hjälpa våra brukare till ökad livskvalité och självständighet i en växande verksamhet? Sök dig till oss!  
 
Funktionsstödsförvaltningen söker nu en kvalitetssäkringssamordnare (KSS) till 6 gruppbostäder och 1 service bostad. Boendena är av varierande storlek och personalen stödjer brukare med många olika funktionsnedsättningar. Arbetsgrupperna arbetar dagligen med att motivera, stödja och hjälpa brukarna med de sysslor som förekommer i vardagens alla moment. De ska också stimulera till kontakter utanför bostaden och skapa förutsättningar för en innehållsrik vardag och fritid. Arbetet innebär att ge personer stöd och hjälp utifrån deras individuella behov, så att personen kan leva ett så självständigt och fullvärdigt liv som möjligt.
 
Vad gör en kvalitetssäkringssamordnare?
I uppdraget som KSS ingår att pedagogiskt utveckla, följa upp och säkerhetsställa kvalitetssäkringsarbetet på arbetsplatserna. Det kommer bl a att innebära att upprätta och följa upp kvalitén i allt gällande boendena så som verksamhetsbeskrivningar, genomförandeplaner och särskilda arbetsplaner. Detta genom att samordna, handleda och stödja personal och kvalitetsombud i arbetsgrupperna. Som KSS dokumenterar du ditt arbete fortlöpande och deltar aktivt i utveckling och förbättringsarbete tillsammans med dina kollegor och chefer.  
 
Kvalifikationer:  
Vi söker dig som har:  
• beteendevetenskaplig eller pedagogisk högskoleutbildning som till exempel, socialpedagog, socionom, beteendevetarprogrammet eller motsvarande eller utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.  
• Arbetet kräver goda kunskaper i svenska, såväl muntligt som skriftligt.  
• B-körkort erfordras.  
• Ett par års erfarenhet av arbete med personer med både psykisk och intellektuell funktionsnedsättning är meriterande.  
 
För arbetet krävs att du har ett pedagogiskt och motiverande arbetssätt, är strukturerad och tar en aktiv handledarroll. Vi ser gärna att du är serviceinriktad och har förmåga att skapa goda relationer samt har ett lösningsfokuserat förhållningssätt.  
 
Om anställningen  
Tillsvidare med eventuell provanställning på 6 månader
Sysselsättningsgrad på schemarad är 100 %, årsarbetstid.  
Schemalagd arbetstid: Dagtid måndag-fredag  
Tillträde enligt överenskommelse.  
 
Kontaktpersoner  
Vanja Andersson, Områdeschef, tfn 0455-30 48 19  
Linda Mattisson, Områdeschef, tfn 0455-30 44 75  
 
Fackliga kontaktpersoner  
Gith Söderkvist, Kommunal Karlskrona, tfn 0455- 30 48 78  
Lise-Lotte Mellqvist, Vision, tfn 0455-30 48 66  
Carina Svensson, Lärarförbundet, tfn: 0455-30 48 69  
 

Övrigt  
Karlskrona kommun använder kompetensbaserad rekrytering för att vara en arbetsgivare som är fri från diskriminering. Vi välkomnar sökanden oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.  
 
Vi har tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.  
 
Ansökan  
Sista ansökningsdag är den 2017-11-27, då rekrytering sker fortlöpande kan tjänsten komma att tillsättas tidigare.  
Ansökan kan enbart göras via länk nedan alt länk via extern webbplats.
Publiceraddatum: 2017-10-27
Yrkesbenämning: Stödpedagog
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid. .individuell lönesättning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-11-27
Referens:
Webbplats: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=272&ProjectId=190362&DepartmentId=8867&MediaId=4&SkipAdvertisement=true
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Karlskrona kommun
Hamngatan 7 B
37183  Karlskrona Sverige
Hemsida: www.karlskrona.se/
  
Platsannons

Gruppledare, familjehemsenheten

Gruppledare till familjehemsenheten, Avdelningen för barn och unga  
Avdelningen för barn och unga är en av tre avdelningar inom Socialförvaltningen. Avdelning är organiserad i fyra enheter, Mottagningsenheten, Utredning och familjerättsenhet, Familjehemsenheten, Familjestödsenheten samt ett HVB-hem för barn och familjer.  
 
Familjehemsenheten består av sju familjehemssekreterare, sju barnhandläggare, familjehemshandledare, gruppledare (familjehemsgruppen) och enhetschef. Enhetens uppdrag är att ansvara för de barn och ungdomar som är placerade i familjehem eller på HVB-hem och verka för att dessa barn får den bästa vård och omsorg.  
För att nå vårt mål är vi i behov av ytterligare arbetsledare som ger stöd i det dagliga arbetet och medverkar i enhetens verksamhetsutveckling.  
 
Om du vill vara med och utveckla familjehemsvården och gillar att delta i ett långsiktigt arbete där du ser att din insats ger resultat på sikt, finns nu möjligheten.  
 
ARBETSUPPGIFTER  
Som gruppledare har du ansvaret att leda och fördela det dagliga arbetet i barnhandläggargruppen. Du har i uppgift att ge nära ärendehandledning och stöd till socialsekreterare, både i grupp och individuellt. Som gruppledare deltar du vid överlämning av ärenden inom avdelningen och har i uppgift att verka för en god samverkan kring de barn och familjer vi möter, både internt och externt.  
Du handlägger även vid behov i klientärenden som stöd till socialsekreterare.  
 
Gruppledaren har ett gemensamt ansvar med enhetschef att engagera och motivera medarbetarna till förnyelse och utveckling och verka för att verksamhetens mål uppfylls.  
Gruppledaren är underställd enhetschef och deltar i avdelningens utökade ledningsgrupp.  
I tjänsten ingår inte personal och budgetansvar men som gruppledare är du ställföreträdande enhetschef vid ordinaries frånvaro.  
 
KVALIFIKATIONER  
Socionomexamen.  
Vi söker dig som har erfarenhet av socialtjänstens myndighetsarbete gällande placerade barn. Du ska ha goda kunskaper i handläggning och dokumentation och i övrigt ha de personliga egenskaper som krävs i rollen som arbetsledare.  
 
Du ska ha en god förmåga att samverka, både internt och externt i syfte att verka för att de barn vi ansvarar för får god vård och goda uppväxtvillkor.  
B-körkort är ett krav.  
 
ANSTÄLLNING  
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enl överenskommelse.  
 
LÖN  
Individuell lönesättning tillämpas.  
 
KONTAKTPERSON  
Anneli Lundqvist, Enhetschef, Telefon 0455-304579  
 
FACKLIGA KONTAKTPERSONER  
Liselotte Mellqvist, Vision, Telefon 0455-304866  
Mikael Wickström, SSR, Telefon 0455-304329  
 
ÖVRIGT  
Karlskrona kommun använder kompetensbaserad rekrytering för att vara en arbetsgivare som är fri från diskriminering. Vi välkomnar sökanden oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.  
 
Kommunen har valt medier för denna rekrytering och undanber sig därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av  
rekryteringstjänster.  
 
ANSÖKAN  
Välkommen med din ansökan som senast den 26 november 2017.
Publiceraddatum: 2017-10-27
Yrkesbenämning: Gruppledare inom socialtjänst
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid. .Individuell lönesättning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-11-26
Referens:
Webbplats: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=272&ProjectId=190355&DepartmentId=8873&MediaId=4&SkipAdvertisement=true
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Karlskrona kommun
Hamngatan 7 B
37183  Karlskrona Sverige
Hemsida: www.karlskrona.se/
  
Platsannons

Gruppledare, avdelningen för barn och unga

Gruppledare, Avdelningen för barn och unga  
Avdelningen för barn och unga är en av tre avdelningar inom Socialförvaltningen. Avdelning är organiserad i fyra enheter, Mottagningsenheten, Utredning och familjerättsenhet, Familjehemsenheten, Familjestödsenheten samt ett HVB-hem för barn och familjer.  
 
Familjestödsenheten verkställer de öppenvårdsinsatser som beviljas barn och deras föräldrar och erbjuder serviceinsatser både individuellt och i grupp. Till enheten hör i dagsläget en enhetschef och 16 socialsekreterare/behandlare, indelade i tre team.  
 
Enheten växer både vad gäller personal och verksamhet och vi är inne i ett spännande skede av nytänkande och kvalitetsutveckling. Vi arbetar mot en mer öppen och tillgänglig socialtjänst och verkar för att finna nya sätt att möta de utmaningar som finns inom öppenvården. Om du vill vara med och utveckla vår verksamhet och gillar att delta i ett långsiktigt arbete där du ser att din insats ger resultat på sikt, finns nu möjligheten.  
 
ARBETSUPPGIFTER  
Som gruppledare har du ansvaret för att leda och fördela det dagliga arbetet. Du har i uppgift att ge nära ärendehandledning och stöd till socialsekreterare och behandlare, både i grupp och individuellt. Gruppledaren deltar vid överlämning av ärenden inom avdelningen och har i uppgift att verka för en god samverkan kring de barn och familjer vi möter, både internt och externt. Gruppledaren har ansvar för att engagera och motivera medarbetarna till förnyelse och utveckling och ska tillsammans med enhetschef verka för att verksamhetens mål uppfylls  
 
Gruppledaren är underställd enhetschef och deltar i avdelningens utökade ledningsgrupp.  
I tjänsten ingår inte personal och budgetansvar men som gruppledare är du ställföreträdande enhetschef vid ordinaries frånvaro.  
 
KVALIFIKATIONER  
Socionomexamen samt påbyggnadsutbildning inom behandling.  
Vi söker dig som har god kännedom om socialtjänstens arbete och som har en fördjupad kunskap och längre erfarenhet av behandlingsarbete.  
 
ANSTÄLLNING  
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enl överenskommelse.  
 
LÖN  
Individuell lönesättning tillämpas.  
 
KONTAKTPERSON  
Ann-Katrine Stenlycke, Enhetschef, Telefon 0455-30 42 81  
 
FACKLIGA KONTAKTPERSONER  
Liselotte Mellqvist, Vision, Telefon 0455-304866  
Mikael Wickström, SSR, Telefon 0455-304329  
 
ÖVRIGT  
Karlskrona kommun använder kompetensbaserad rekrytering för att vara en arbetsgivare som är fri från diskriminering. Vi välkomnar sökanden oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.  
 
Kommunen har valt medier för denna rekrytering och undanber sig därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.  
 
ANSÖKAN  
Välkommen med din ansökan som senast 26 november 2017
Publiceraddatum: 2017-10-27
Yrkesbenämning: Gruppledare inom socialtjänst
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid. .Individuell lönesättning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-11-26
Referens:
Webbplats: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=272&ProjectId=190354&DepartmentId=8873&MediaId=4&SkipAdvertisement=true
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Karlskrona kommun
Hamngatan 7 B
37183  Karlskrona Sverige
Hemsida: www.karlskrona.se/
  
Platsannons

Studie-och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledare till Arbetsmarknadsavdelningen, Karlskrona kommun  
Arbetsmarknadsförvaltningen är en ung och dynamisk verksamhet i Karlskrona kommun. Vårt uppdrag handlar om viktiga och aktuella samhällsfrågor där vi ser oss som den kommunala aktören som jobbar i nära samverkan med andra förvaltningar, myndigheter och med näringslivet. Vår målsättning är effektiv och god service för våra medborgare inom de områden vi ansvarar för, Arbetsmarknad och försörjningsstöd, Vuxenutbildning/SFI och Integration.  
 
Vi söker nu en studie-och yrkesvägledare till Arbetsmarknadsavdelningens enheter, Arbetsmarknadscentrum, Navigatorcentrum och Vägledningscentrum. Du delar vår entusiasm för att fortsätta att utveckla verksamheten med god kvalitet och vår vilja att åstadkomma resultat.  
Tjänsten som studie-och yrkesvägledare innebär att stödja deltagare som kommer till oss på deras väg mot egenförsörjning. En väg för att nå egen försörjning är utbildning. Deltagarna har olika förutsättningar där du har en viktig roll i att stärka deltagarna utifrån de olika behoven.  
Som studie-och yrkesvägledare på arbetsmarknadsavdelningen har du ett centralt ansvar för att stimulera och motivera individerna till studier.  
 
I ditt uppdrag kommer du att möta våra deltagare som finns på Arbetsmarknadscentrum, Navigatorcentrum och Vägledningscentrum. Du kommer möta dem i grupp och enskilt för att informera, motivera och vägleda till studier. Du kommer att ha ett nära samarbete med övriga medarbetare på arbetsmarknadsavdelningen samt studie- och yrkesvägledarna på Vuxenutbildningen. Du kommer även att medverka i arbetet med studiebesök och när företag och utbildningsanordnare informerar deltagarna. Vi strävar också efter att stimulera till könsbrytande studie-och yrkesval. En viktig uppgift är att systematiskt dokumentera, administrera och följa upp det arbete som görs mot uppsatta mål.  
 
KVALIFIKATIONER  
Du har en examen från utbildning som studie-och yrkesvägledare eller annan högskoleutbildning som av arbetsgivaren kan bedömas som likvärdig. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet då du kommer att samverka med alla 3 enheterna som var och en har sina uppsatta rutiner och mål. Arbetet kräver flexibilitet och lösningsfokuserat tänkande. Då du arbetar i team förutsätter vi att du har god samarbetsförmåga och är flexibel.  
 
Du ska ha erfarenhet av att arbeta med människor och se till individens styrkor och arbeta utifrån det. Du ska även ha en god förmåga att både arbeta självständigt och vara drivande och entusiasmerande i samarbeten. För arbetet krävs att du är väl förtrogen med dator som arbetsredskap samt har en god kommunikativ förmåga, både i tal och i skrift.  
 
Det är meriterande om du har arbetat med målgruppen samt har erfarenhet av arbete med  
motivationshöjande insatser, samtalsmetodik och andra språkliga kunskaper än svenska och engelska.  
Vi ser att du är initiativrik, ser möjligheter i stället för hinder och har en förmåga att hitta okonventionella lösningar. Vi ser också att du har förmågan att arbeta flexibelt utifrån de behov och krav som finns i verksamheten.  
B-Körkort är ett krav  
 
OM ANSTÄLLNINGEN  
Tidsbegränsad anställning, heltid t o m 31 oktober 2018, med möjlighet till förlängning.  
Tillträde enligt överenskommelse. Rekryteringsarbetet kan komma att påbörjas löpande under ansökningstiden.  
 
LÖN  
Fast lön, individuell lönesättning.  
 
KONTAKTPERSONER
Enhetschef Arbetsmarknadscentrum, Marie Gummesson 0455-30 48 57  
Enhetschef Vägledningscentrum och Navigatorcentrum, Johanna Svensson, 0455-32 15 06  
 
FACKLIGA FÖRETRÄDARE  
Vision, Marie Petersson, tfn 0455 – 30 48 65  
Övriga företrädare för fackliga organisationer kan nås via kommunens växel 0455-30 30 00  
 
ÖVRIGT  
Karlskrona kommun använder kompetensbaserad rekrytering för att vara en arbetsgivare som är fri från diskriminering. Vi välkomnar sökanden oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Vi har tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.  
 
ANSÖKAN  
Välkommen med din ansökan via länken nedan senast 26 november 2017
Publiceraddatum: 2017-10-27
Yrkesbenämning: Studie- och yrkesvägledare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid. .Individuell lönesättning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-11-26
Referens:
Webbplats: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=272&ProjectId=190359&DepartmentId=21888&MediaId=4&SkipAdvertisement=true
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Karlskrona kommun
Hamngatan 7 B
37183  Karlskrona Sverige
Hemsida: www.karlskrona.se/
  
Platsannons

Säljare till Synsam Karlskrona

Synsam är idag Nordens ledande optikkedja inom Eye Fashion och ögonhälsa med 430 butiker i Sverige, Norge, Finland och Danmark. I Sverige är Synsam en expanderande detaljhandelskedja med idag drygt 180 butiker - från Kiruna i norr till Ystad i söder. Med hög kompetens, teknologi som ligger i framkant och stort engagemang erbjuder vi våra kunder personliga och prisvärda kvalitetslösningar. Synsams styrka återfinns i våra medarbetare vilket blir avgörande i mötet med kunden. Den dag vi slutar bli bättre slutar vi vara bra. Vi är ärliga mot varandra och håller vad vi lovar.

Om tjänsten

Nu söker Synsam i Karlskrona en driven och engagerad  säljare med minst ett års erfarenhet från detaljhandeln och gärna tidigare erfarenhet inom optikbranschen. Din huvuduppgift som  säljare på Synsam är att hjälpa och inspirera våra kunder till nöjda inköp. Du har ett ansvar för att kunden blir sedd och väl bemött i butiken. Som  säljare är du också ansvarig för ordning och reda i butik, detta för att göra vår butik till en attraktiv handelsplats.

* Arbeta aktivt med försäljning
* Hålla ordning och reda i butik
* Vara lyhörd för kundens behov
* Ge god kundvård inför, under och efter genomfört köp
* Arbeta utefter Synsams anvisningar och föreskrifter
* Arbeta mot de mål som är satta för verksamheten
* Hålla sig àjour med nyheter inom branschen samt verksamheten

Din profil
På Synsam vill vi ge det där lilla extra som gör att kunden kommer tillbaka. I varje undersökning och i varje möte med kund har vi möjlighet att göra skillnad för våra kunder. Därför söker vi dig som är driven, social, ärlig och lyssnar på kunden och kundens behov. Du ska vara lojal och hjälpsam, såväl mot kunder som mot medarbetare. På Synsam går laget före jaget! Vi söker dig som vill vara en del av ett vinnande team och som gillar att arbeta mot uppsatta mål. Vi arbetar tillsammans för att nå våra mål, både kort- och långsiktiga.

* Du har minst ett års erfarenheter från detaljhandeln
* Erfarenhet av att arbeta som säljare i optikbranschen är meriterande
* Du är serviceminded
* Du är uthållig och målfokuserad
* Du är positiv och driven
* Du är ärlig och lojal

På Synsam erbjuder vi

* Möjligheten att arbeta med kvalitetsprodukter och den senaste tekniken inom optik
* Arbete i fina och moderna butiker
* Avtalsenliga löner och pension
* Premiepaket
* Kompetensutveckling
* Goda karriärmöjligheter 

Delar du Synsams passion för service och det personliga mötet med kunden?
Vi är nyfikna på att höra varför just du är perfekt för tjänsten som  Sälj- och Kundrådgivare. Vi ger dig därför möjligheten att spela in en videopresentation, där du kort (max 1 min) förklarar vad som är viktigast för dig i mötet med kunden. Filmen laddar du upp tillsammans med ditt CV och personliga brev i din ansökan.

* Maximal storlek på videopresentationen är 10 Mb. Detta kan innebära att du måste komprimera din video innan du laddar upp den. Komprimeringen kan oftast göras direkt i mobiltelefonen eller med hjälp av olika gratisprogram som du hittar på internet.
* Du kan ladda upp videopresentationer i följande format; MOV (Apple), WMV (Windows) samt MP4 (Android) 

Mer om tjänsten

* Tillsvidareanställning med tillämpad provanställning
* Deltid 75%
* Tillträde snarast
* Rekryteringen sker löpande. Vi tar endast emot ansökningar elektroniskt.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:           
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Publiceraddatum: 2017-10-27
Yrkesbenämning: Butikssäljare, fackhandel
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareDeltidDeltid TillsvidareFast månads- vecko- eller timlön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-11-26
Referens:
Webbplats: https://www.synsam.se/jobba-p%C3%A5-synsam/94899?source=AMS
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Synsam Drifts AB
Box 30153
10425  Stockholm Sverige
Hemsida: http://synsam.se
  
Platsannons

Systemutvecklare

BTH, Blekinge Tekniska Högskola
är en av landets tydligast profilerade högskolor, där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus. I den utbildning och forskning som vi bedriver integreras teknik och IT även med andra ämnen såsom stadsplanering, industriell ekonomi, design samt hälsa och vård för att bidra till att lösa samhällets utmaningar. Allt vi gör på BTH har tre tydliga perspektiv: innovation, hållbarhet och ”in real life”, det vill säga samarbete och utbyte med både näringsliv och samhälle. Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både utbildning och forskning på såväl regional, nationell som internationell nivå. Vi bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå. På BTH finns två fakulteter – fakulteten för datavetenskaper och fakulteten för teknikvetenskaper.ARBETSUPPGIFTER
Vi arbetar idag helt och hållet med programvara och tjänster från Microsoft med fokus på Azure. BTH har många olika IT-lösningar och utvecklar i första hand administrativa lösningar för både personal och studenter.
Du kommer att arbeta i Visual Studio, C#, javascript och Angular. Vi använder Visual Studio Team Services och arbetar mot continuous integration/delivery. Vi försöker att vara agila och arbeta enligt SCRUM.
Vi eftersträvar korta beslutsvägar, vi delar upp i små korta sprintar eller projekt där du kommer att ha mycket direktkontakt med våra kunder/beställare.
Du måste vara självgående och direkt kunna omsätta kundens krav till fungerande kod. Du måste ha en bred kompetens och kunna gränssnitt mot såväl människor och API:er.


KVALIFIKATIONER


Kvalifikationer:
• .NET och C#
• Angular, Javascript, Bootstrap
• Azure (gärna med erfarenhet av Service Bus, Functions och Logic Apps)
• Web API, REST
• Entity Framework
• Visual Studio Team Services
• SCRUM
Vi ser att du som söker är social, utåtriktad, kommunikativ samt strukturerad.

Du som söker ska ha arbetat professionellt med programmering i minst tre år i Microsoftmiljö och har kunskap i agila arbetsmetoder. Du har relevant examen från högskola, universitet eller liknande.ÖVRIGT
I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar

Vi har valt medier för denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Publiceraddatum: 2017-10-27
Yrkesbenämning: Systemutvecklare/Programmerare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid. TillsvidareanställningEnligt avtal.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-11-20
Referens: BTH 3.1.3-0389-2017
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=6ff3b763-de99-465e-a0f5-17964db6aa89&TK=da5abef5-3d3d-4cf3-8642-c4fb22826be9
Epostadress: diarium@bth.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Blekinge Tekniska Högskola, BTH, Blekinge Tekniska Högskola
Blekinge tekniska högskola
37179  Karlskrona Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Sjöstridsskolan söker PRIO-handläggare

Sjöstridsskolans stab i Karlskrona söker PRIO-handläggare.
Som handläggare PRIO kommer du att jobba som stöd och support till SSS personal vad gäller arbetet i system PRIO.
Arbetet ställer stora krav på förmåga att arbeta självständigt mot ställda mål.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Stödja skolans enheter i teknisk tjänst avseende PRIO
Stödja skolans enheter med förnödenhetsförsörjning inom PRIO
Stödja SSS HR-sektion med PRIO-arbetet
Delta i PRIO utvecklingsgrupper
Följa upp och rapportera utfört materielunderhåll
Följa upp och rapportera utförd förnödenhetsinventering 

Kvalifikationer:
Goda kunskaper i både svenska- och engelska språket i såväl tal som skrift
Körkort B 

Meriterande är:
Erfarenhet av arbete i PRIO
Erfarenhet av arbete i LIFT/LIFT LX avseende logistik/teknisk tjänst
Kännedom om FM marina förband
Dokumenterade kunskaper i SAP-PRIO 

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Höga krav ställs på noggrannhet, struktur, säkerhetsmedvetande och förmåga att arbeta i grupp och enskilt.

För anställningen krävs svenskt medborgarskap.
Med anställningen följer skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands..
Enligt Försvarsmaktens säkerhetsbestämmelser måste all personal genomgå godkänd säkerhetsprövning före anställning. 

Individuell lönesättning tillämpas. Ange löneanspråk.

Tjänsten är en civil visstidsanställning med tillträdesdatum 2018-02-01 eller enligt överenskommelse. 

Ytterligare information om tjänsten kan lämnas av:
Sektionschef örlkn Johnas Mård tel 070-320 23 49 

Fackliga företrädare är för:
Försvarsförbundet, Annki Häggberg tel 0455-855 45, 070-568 55 45
Officersförbundet, Mikael Vinde tel 0455-863 39, 076-634 75 22
SACO, Andreas Nilsson tel 0455-851 73, 076-649 25 33 

Välkommen med Din ansökan med ett personligt brev, meritförteckning och löneanspråk senast 2017-11-27.


--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Sjöstridsskolan, SSS, utbildar officerare, specialistofficerare, sjömän och soldater på alla nivåer. SSS bedriver även studier, försök och ledningsträning av fartygsbesättningar samt taktik- och teknikutveckling inom det marina området. SSS har också ett ansvar för Dyk- och navalmedicin i Försvarsmakten. SSS är huvudsakligen baserad i Karlskrona i Blekinge men har även en enhet på Berga utanför Stockholm som är specialiserad på amfibiestrid.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Publiceraddatum: 2017-10-27
Yrkesbenämning: Servicehandläggare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreHeltid Heltid/ Ej specificeratIndividuell lönesättning. Ange löneanspråk.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-11-27
Referens:
Webbplats: http://web103.reachmee.com/ext/I005/333/main?site=2&validator=a75fbd88f1b2a3a49de2af9c8b7bc228&lang=SE&rmpage=job&rmjob=14369
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Försvarsmakten
Vallgatan 11
37123  Karlskrona Sverige
Hemsida: http://www.forsvarsmakten.se/sv/
  
Platsannons

Servicetekniker hiss/rulltrappa - Karlskrona

Vi söker just nu en servicetekniker inom hiss/rulltrappor för vår kunds räkning. Vår kund är en ledande internationell aktör inom hiss branschen som erbjuder karriärsutveckling och som månar om ett balanserat liv hos sina medarbetare. Man levererar hissar, rulltrappor och automatiska dörrar, liksom moderniserings- och underhållslösningar för olika miljöer och byggnader.

Arbetsuppgifter

Du kommer att utföra avtalsservice samt reparationer av hissar och/eller rulltrappor på egen hand inom distriktet. Du kommer även att ingå i distriktets beredskapslista.

Vi söker dig som

- Har tidigare erfarenhet från att ha arbetat med service och/eller reparationer av hiss/rulltrappa
- B-körkort
- Kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska

Personliga egenskaper

Som person är du ansvarstagande. Du är även noggrann, flexibel och självgående i ditt arbete. Du trivs även med att träffa folk i fält och erbjuda bra service

Vi erbjuder dig

Vi vill gärna att även du som inte bor i Karlskrona ska känna dig manad att söka! Därför erbjuder vi dig hjälp att hitta boende och vi kan även stå för vissa boendekostnader samt andra flyttrelaterade kostnader i samband med anställning hos oss. Vi erbjuder dig även följande:

- Kollektivavtal
- Pension
- Friskvård
- Dedikerad konsultchef

Anställning

Detta är ett till att börja med ett konsultuppdrag på 6 månader men för rätt person är chanserna goda till en tillsvidare anställning direkt hos kund. Anställningen utgår från Karlskrona men innefattar hela distriktet. Omfattningen är på heltid (100%).

Ansökan

Vi går igenom urvalet löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.

Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post men för frågor/information, välkommen att kontakta: Nicklas Rosén | nicklas.rosen@barona.se

Välkommen med din ansökan!

Barona är ett internationellt företag med kontor i Finland, Norge, Polen, Spanien, Ryssland och Estland. I Sverige finns vi i Stockholm och Göteborg. Vi har över 15 års erfarenhet inom bemanning och rekrytering. Ända sedan starten, bygger vår framgång på att hela vår organisation är kundorienterade och utmanar traditionellt tänkande när det gäller tjänsteutbud och affärsutveckling. Genom vårt fokus på innovation och digitalisering kan vi ständigt ligga i framkant när det gäller modern rekrytering.

Hos Barona industrial har vi över fyra års erfarenhet inom service och installation och har alltid nära samarbeten med våra kunder för att leverera hållbara och pålitliga lösningar. Vår kunniga personal arbetar utifrån svenska regler och föreskrifter. Med Baronas multinationella nätverk kan vi tillgodose våra kunders förväntningar på kompetens, kvalitet och service vid små och större projekt.

Läs mer här: http://barona.se/om-oss/

Sökord:

Barona; Bemanning; Rekrytering; Konsult; Uppdrag; Kund; Barona Sweden; Barona Group; Jobb; Arbete; Klient; Samarbetspartner; Internationell; Elektriker; Hissservice; Reparation; Hiss reperation; Felsökning; Service; Servicetekniker; Felsök; Felsökare; Installation; Montör; Installatör; Montör av hissar; Installatör av rulltrappa; Rulltrappor; Rulltrappa; Tekniker; Reperationer; Gävle; Dalarna; Hissar; Hiss; Trappa; Trappor; Friskvård; Pension; Kollektivavtal; Reperationer; Automatisk; Automatiska; Underhåll;
Publiceraddatum: 2017-10-27
Yrkesbenämning: Kran- och hisstekniker
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreHeltid- --
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-11-20
Referens:
Webbplats: http://cv.barona.se/cv_barona/iframe.jsp?mtrpage=assignment&mtrt=ams&mtrid=691
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Barona Human Resource Services AB
Klarabergsviadukten 63
11164  Stockholm Sverige
Hemsida:
  

Platsannons

Undersköterskor/Vårdbiträden till 2 sjuksystrar AB

Du arbetar med omvårdnad, läkemedelshantering, städ, service och dokumentation.
Du kommer att arbeta efter genomförandeplaner som är upprättade efter kundens
behov. Du sätter människan i första hand och kan anpassa dig till olika situationer.
Du som jobbar i hemtjänsten hjälper de som bor i en egen bostad.


Du har ett intresse för att hjälpa andra människor. Du är uppmärksam och har lätt för att sätta dig in i andra människors situation och behov.
Vi vill att du ska vara självständig, flexibel, har social kompetens.
Vi vill att alla våra anställda behärskar svenska i tal och skrift.

B-körkort är ett krav för att arbeta hos oss.2 Sjuksystrar är hemtjänstföretgaget som satsar på specialicerad omvårdnad, för kunden genom hela livet. Trygghet genom livet. Vår ledning har höskoleutbildning samt mångårig kunskap inom omvårdnad. Vår personal har erfarenhet och utbildning. All vår personal får kontinuerlig handledning och stöttning av legitimerad personal. Vi finns till för kunden som är i behov av specialicerad omvårdnad, som kanske genomgått en operation, är i behov av hjälp med injektioner, såromläggning eller bara lite extra stöttning och trygghet i vardagen. Vi finns för alla. Hos oss kan du känna dig trygg.


Vision:
Trygghet genom hela livet. Att leverera kvalitativ, specialicerad omvårdnad med omtanke. Till och för kunden, genom hela livet.
Publiceraddatum: 2017-10-27
Yrkesbenämning: Undersköterska, hemtjänst och äldreboende
Antal platser: 2
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareDeltid80% eller mer
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-11-27
Referens: Undersköterskor
Webbplats:
Epostadress: antoine@2sjuksystrar.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: 2 Sjuksystrar AB
Ekorrvägen 2
37142  Karlskrona Sverige
Hemsida: http://www.2sjuksystrar.se/
  
Platsannons

Apotekschef till Karlskrona

Ära alla dina sidor! Kronans Apotek är en apotekskedja som strävar efter 100 procent nöjda kunder varje dag. Vi jobbar över tre områden Recept, Hälsa och Skönhet. Vi har idag en marknadsandel på ca 20 %, över 320 apotek och 2600 anställda i Sverige. Kronans Apotek är en del av läkemedelskoncernen Oriola med säte i Finland och verksamhet i Sverige, Finland och Baltikum. Koncernen hade ett rörelseresultat på 61,1 Miljoner EUR under 2016. Kronans Apotek arbetar för att våra kunder ska känna sig vackrare på utsidan och friskare på insidan.

Vill du vara med och arbeta för en bättre hälsa för 65 000 kunder varje dag?

Vi söker dig som liksom vi värderar öppenhet, ansvarstagande, initiativrikedom, samarbetsvilja och glädje!

 

Apotekschef till våra två apotek i Karlskrona (Gallerian, Landbrogatan och Lyckeby) Som klusterchef medverkar du till att skapa ett väl fungerande samarbete mellan din apotek och med andra apotek i regionen.

Apoteket vid Gallerian: Ett stort apotek beläget mitt inne i stan vid gallerian med 8 anställda medarbetare. Öppettiderna är mån-fre: 09:00-18:00 och lör: 10:00-16:00. Under 2018 är planen att vi kommer bygga om apoteket enligt vårt nya koncept så att det blir nytt och fräscht!

Apoteket på Lyckeby: Är ett nyöppnat apotek (2016) som ligger intill Willys och som stadigt ökar kundunderlaget. Här är vi 4 anställda medarbetare. Öppettiderna är mån-ons och fre: 09:00-18:00, tors: 09:00-19:00 och lör: 10:00-15:00.

Som Apotekschef på Kronans Apotek ansvarar du för att leda, motivera, engagera och coacha dina medarbetare till resultat på apoteket. Arbetet är både strategiskt men framförallt operativt. Vi söker dig som vill skapa arbetsglädje bland medarbetarna och verka för 100 % nöjda kunder.

Ansvarsområden• Ekonomiskt ansvar för budget och resultatuppföljning.
• Initiera och utveckla lokala samarbeten och relationer på orten.
• Arbeta för att positionera apoteket starkt på marknaden.
• Totalt personal- arbetsmiljö- och kvalitetsansvar för apoteket.
• Ansvara för att apoteket har en optimal bemanning genom schemaläggning.
• Attrahera, Rekrytera, behålla och vidareutveckla din personal på apoteket.
• Leda och utveckla arbetet och medarbetarna på apoteket mot uppsatta mål.
• Skapa delaktighet inom apoteket och verka för en god gruppdynamik.
• Fördela relevant information inom apoteket och dess medarbetare.
• Arbeta för att stötta vår platta organisation med ett operativt och nära ledarskap.
• Ansvara för att du och dina medarbetare delar och lever våra värderingar.

Personlig profil


• Kommunikativ, stöttande, coachande och närvarande.
• Positiv, inspirerande och lätt för att samarbeta med andra.
• Kundorienterad och affärsnära med förståelse för resultat.
• Beslutsam, handlingskraftig, ansvarsfull och strukturerad.

Bakgrund


• Legitimerad apotekare eller receptarie, alt apotekstekniker eller annan relevant bakgrund.
• Vi ser gärna att du har några års chefserfarenhet då denna tjänst omfattar två apotek i ett kluster.

Sista ansökningsdag: 2017-11-15
Anställningsform: Heltid 40h/v
Tillträde: 2018-01-01 eller enligt överrenskommelse.

Är du den vi söker efter? Skicka din ansökan via vårt rekryteringssystem. Tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag, skicka din ansökan redan idag.

Vid frågor om tjänsten kontakta: Distriktschef Frida Bexell, frida.bexell@kronansapotek.se, 070-297 84 79.

Fackliga representanter: Sveriges Farmaceuter, Birgitta Berntsson 070-198 46 21 och Unionen, Margareta Olsson, 0486-120611.

Säljsamtal undanbedes!

Välkommen med din ansökan!


Kronans Apotek kan erbjuda dig ett hållbart, meningsfullt, stimulerande och utmanande arbete där hälsa står i fokus. Varje dag kan du hjälpa och följa våra kunder genom livet i olika viktiga ögonblick. Som medarbetare är du grundstenen i vår verksamhet. Oavsett var du befinner dig i din karriär satsas vi på dig som medarbetare. Det är vårt löfte till dig.
Publiceraddatum: 2017-10-26
Yrkesbenämning: Apotekschef
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidDagtid Ej specificeratEnligt kollektivavtal
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-11-26
Referens:
Webbplats: http://www.kronansdroghandel.se/Karriar/Lediga-jobb/?rmpage=job&rmjob=2585
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Kronans Apotek
Kronans Apotek Landbrogatan 4
37134  Karlskrona Sverige
Hemsida: http://www.kronansdroghandel.se/Karriar/Lediga-tjanster/
  
Platsannons

Förskollärare till Kronotorps förskola

Förskollärare till Kronotorps förskola, Östra skolområdet 
 
11 000 barn och ungdomar, 85 förskolor, grundskolor och gymnasieskolor och cirka 2 300 medarbetare. 
Tillsammans skapar vi framtidens Karlskrona.  
Vill du vara en del av det arbetet? Sök ditt nya jobb hos oss. 
 
Mer information på www.karlskrona.se/jobbaiskolan 
 
Vi söker nu två förskollärare till Kronotorps förskola som ligger i natursköna Lyckeby i Kronotorp med närhet till skog och grönområden. Förskolan består av 4 avdelningar med barn i åldern 1-4 år. Här utvecklar vi kommunikativa, självständiga barn som i samspel med andra utforskar världen. I Lyckebyområdet arbetar förskolorna med det gemensamma temat ”Alla våra språk”. Vi prioriterar pedagogisk utveckling med IT som särskilt utvecklingsområde. 
 
Vi erbjuder dig pedagogiska samtal, handledning i arbetslaget samt kollegialt lärande under ledning av vår specialpedagog. Du ser på barnen som kompetenta individer som är nyfikna på sin omvärld och vill växa lära och veta mera. I det pedagogiska arbetet utgår du från barnens egna förutsättningar. Du är van vid att arbeta temainriktat utifrån barnens intressen. Du använder dig av pedagogisk dokumentation som ett värdefullt arbetsverktyg. 
 
Kvalifikationer 
Förskollärare eller lärare i tidigare åren med lämplig inriktning mot förskola. 
 
Du är en person som har god kännedom om innehållet i förskolans läroplan. Du är positiv samt delaktig i att driva verksamheternas pedagogiska utveckling och förskolans arbetssätt framåt.  
Stor vikt kommer att läggas vid Din personliga lämplighet. Vi har höga krav på bland annat bemötande- och handlingskompetens. 
 
Om anställningen 
Anställningsform: Tillsvidareanställning   
Sysselsättningsgrad: 100 %   
Tillträde till tjänst: Januari 2018 eller enligt överenskommelse 
 
Registerkontroll kommer att föregå beslut om anställning. Provanställning kan komma att bli aktuellt. 
 
Kontaktpersoner 
Förskolechef, Mona Nilsson, tel. 0455-30 37 78 
 
Fackliga företrädare 
Carina Svensson, Lärarförbundet, 0455-30 48 69 
 
Ansökan 
Du är välkommen med Din ansökan senast den 26 november 2017. Tjänsten söks via Karlskrona kommuns rekryteringssystem, se länken nedan! OBS, rekrytering av tjänsten sker löpande under ansökningstiden. 
 
Karlskrona kommun använder kompetensbaserad rekrytering för att vara en arbetsgivare som är fri från diskriminering. Vi välkomnar sökanden oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. 
 
Vi har tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Därför undanber vi oss alla 
erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Publiceraddatum: 2017-10-25
Yrkesbenämning: Lärare i förskola/Förskollärare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidDagtid TillsvidareIndividuell lön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-11-26
Referens:
Webbplats: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=272&ProjectId=190358&DepartmentId=8866&MediaId=4&SkipAdvertisement=true
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Karlskrona kommun
Hamngatan 7 B
37183  Karlskrona Sverige
Hemsida: www.karlskrona.se/
  

Platsannons

Skogsmaskinförare/markberedning, Karlskrona

Grimslövs Skogstjänst är ett renodlat skogsvårdföretag. Vår målsättning är att erbjuda en helhetslösning på allt från markberedning till slutröjning.

Vi söker nu maskinförare till våra markberedare, tre stycken harvar och en
högläggare men även till en maskin som arbetar med näringsåterföring.

Vi har redan idag personal med varierande ålder, bakgrund och kunskaper och vill gärna få ännu mera spridning för att få specialkompetens på så många område som möjligt.

Hos oss markbereder vi framför våra egna plantörer och markberedningen
får ett stort fokus. Vi vill hålla en mycket hög kvalitet på arbetet vilket kräver modern utrustning och engagerad personal.

Arbetsort:
Lindås Emmaboda
Karlskrona
Oskarshamn
Växjö
Vetlanda

Arbetsgivaren har inte möjlighet att svara på frågor om tjänsten.

Uppfyller du kraven är du välkommen med ansökan till:
info@grimslovsskogstjanst.se
Publiceraddatum: 2017-10-25
Yrkesbenämning: Skogsmaskinförare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidProvanställning 6 mån.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-11-30
Referens:
Webbplats:
Epostadress: info@grimslovsskogstjanst.se
Övrigt: Ansök snarast då intervjuer sker löpande.
Arbetsplats: 
Adress: Grimslövs Skogstjänst AB
Maskinvägen 3
36142  LINDÅS 
Hemsida:
  
Platsannons

Resurstandläkare Folktandvården Blekinge

Landstinget Blekinge är ett bra val för dig som tycker att livet, med allt vad det innebär, är viktigt. Vi ger dig utmärkta förutsättningar att ge god vård och förbättra människors hälsa. Vi ger dig också möjlighet att välja en skön miljö för arbete, boende och fritid som genomsyras av livskvalitet.

Vår värdegrund vilar på tre ledstjärnor: engagemang, samarbete och kvalitet.

Folktandvården är en av fyra vårdförvaltningar i Landstinget Blekinge och har ca 300 medarbetare. Verksamheten finns i hela länet, från Jämjö i öst till Sölvesborg i väst. Allmäntandvård bedrivs på 11 allmäntandvårdskliniker och specialisttandvård finns i Karlskrona och Karlshamn.

Vår vision är ”Frisk mun för alla”. Det innebär att Folktandvården tar ansvar för folkhälsan genom att satsa på allt från förebyggande frisktandvård till förstklassig specialisttandvård. Vi står för tillgänglighet, moderna metoder och gott bemötande. Med kunskap, stolthet och glädje arbetar vi vidare – för fler friska munnar.

Uppdraget som resurstandläkare innebär att säkerställa tillgång på tandläkarresurser inom allmäntandvården vid tillfälliga vakanser.
Vår organisation inom allmäntandvården är uppbyggd med en verksamhetschef för våra kliniker i öst och en verksamhetschef för våra kliniker i väst. Vi behöver förstärka med ytterligare resurstandläkare, framförallt med fokus på östra Blekinge.


ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en erfaren legitimerad tandläkare med stort engagemang och med intresse för kvalitetsinriktad tandvård. Du behöver ha hög flexibilitet och god anpassningsförmåga för att snabbt kunna sätta dig in i olika kliniker, dessutom tycker du om att handleda yngre tandläkare med mindre erfarenhet. Ditt arbetsfält är framförallt östra Blekinge och Folktandvårdens allmäntandvårdskliniker. Du kommer att arbeta med alla patientgrupper och alla typer av behandlingar som ingår i en allmäntandläkares arbetsuppgifter. Din roll som resurstandläkare kan även komma att bli aktuellt inom specialisttandvården.
Våra team präglas av engagerat ledarskap, stark sammanhållning och en vilja att utvecklas. Här finns ett landsting som är tillräckligt stort för att bedriva forskning och som är lagom stort för att knyta kontakter, lära känna medarbetare och får en överblick över verksamheten. Dessutom är Blekingen en pärla som boende- och livsmiljö. Därmed kan du både göra gott och leva gott. För att livet är viktigt!


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som
- har tandläkarexamen och svensk legitimation
- är positiv, har lätt att samarbeta och ett gott bemötande
- kan ta ansvar och initiativ
- vill utvecklas inom ditt yrke
- har B-körkort. Egen bil är en fördel
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och samarbetsförmåga.


ÖVRIGT
Tack för att du skickar din ansökan via länken i denna annons. Det kvalitetssäkrar och effektiviserar rekryteringsarbetet. Fyll i din ansökan noggrant så att vi får en komplett och rättvisande bild av dig .

När du skapat ditt konto, kan du logga in och uppdatera ditt CV samt ändra i ditt personliga brev. På så sätt kan du framöver söka andra tjänster inom Landstinget Blekinge.

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Publiceraddatum: 2017-10-25
Yrkesbenämning: Tandläkare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Efter överenskommelse. Vi tillämpar individuell lönesättning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-11-30
Referens: A725914
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=2d2292d7-86d2-483c-81ba-f79f909ae452&TK=bbe5cd7c-2658-40a4-a89d-678dfab16347
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Landstinget Blekinge, Folktandvården
Bättringsvägen Wämö Center
37181  KARLSKRONA Sverige
Hemsida:
  

Platsannons

Systemutvecklare, Karlskrona

Vi är ett produktbolag inom IT som med den geografiska dimensionen (GIS) gör kommuner och myndigheter mer konkurrenskraftiga och inte minst hållbara. Vi är verksamma i en snabbrörlig miljö där teknik och omvärld ger oss både utmaningar och möjligheter. Koncernen som vi tillhör har verksamhet i Sverige, Finland, Litauen och Polen.

 

Vi letar efter dig som:

• Har en bred utvecklarbakgrund med huvudfokus inom C#/.NET
• Har erfarenhet av Marionette, React eller andra liknande JavaScript-ramverk/bibliotek
• Älskar innovation och ny teknik för bästa möjliga användarupplevelse
• Sporras av eget ansvar och möjligheten att påverka


För att vara aktuell för rollen har du minst 1-2 års arbetslivserfarenhet som Systemutvecklare. Du är driven och vill ta plats i ett litet team och vill och kan vara med och direkt påverka det dagliga arbetet. Du är en lagspelare som både kan hjälpa och bli hjälpt.

Du är förmodligen civil- eller högskoleingenjör med inriktning mot mjukvaruutveckling eller har motsvarande utbildning/erfarenhet. Självklart behärskar du såväl svenska som engelska, i både tal och skrift.
Vad gör du framför allt som systemutvecklare?

Du kommer att förstärka ett av våra utvecklingsteam som jobbar med att ta fram smarta, effektivitetshöjande, användarvänliga och framtidssäkra verksamhetslösningar för den offentliga marknaden. Rollen som utvecklare är mycket bred, du är delaktig från allra första början i projekten och diskuterar både arkitekturfrågor och tillvägagångssätt, för att sedan arbeta med själva utvecklingen. Du kommer att arbeta i projektform i nära samarbete med projektledare, produktledning, supportpersonal, testpersonal, kursutvecklare och våra utvecklingsteam i Karlskrona och Litauen. Arbetet sker självfallet agilt och i kortare sprintar på normalt en till två veckor.

Placeringsort är Karlskrona.
Vi erbjuder

Hos oss på S-GROUP Solutions kommer du dagligen bli utmanad att göra kundens verksamhet lättare att förstå genom att koppla ihop olika kunskaper till en gemensam lägesbild. I det uppdraget vi behöver just dig, din passion, ditt driv och dina unika kvalitéer. Vi vill se dig växa och för att du ska ha de bästa möjliga förutsättningarna erbjuder vi dig en arbetsplats där du kontinuerligt utvecklas och får ta stort eget ansvar, engagerade och roliga medarbetare samt ett arbetsklimat där vi verkligen förstår värdet av att skratta högt och utvecklas som individer.

Vi är ett bolag som har utvecklat våra produkter över väldigt lång tid. I det arbetet ger vi dig nu möjligheten att påverka den faktiska vardagen för många av våra svenska kommuner och myndigheter. Helt enkelt, du får möjligheten att bidra till ett bättre och effektivare samhälle.

Så om du vill arbeta i ett tillväxtföretag i en spännande bransch, där du möts av korta beslutsvägar och där du får vara delaktig i produktutveckling och känna stolthet för det som utvecklas, välkommen till oss! Skicka in ditt CV och låt oss veta vem du är, vad du kan och berätta om dina passioner i livet!
Hur söker du?

Tjänsten är en heltids tillsvidareanställning med placering i Karlskrona.Vi tillämpar provanställning. Sista ansökningsdag 2017-11-26.
Vill du veta mer?

Riikka Sand, HR-specialist, telefon: 072 050 3651.
Vill du lära känna oss lite bättre redan nu?

Besök oss gärna på vår hemsida, följ med bakom kulisserna på Twitter. Är du filmfantast kolla in på YouTube. Givetvis finns vi även på LinkedIn.
Publiceraddatum: 2017-10-25
Yrkesbenämning: Systemutvecklare/Programmerare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid- -Enligt överenskommelse
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-11-26
Referens:
Webbplats: http://www.sgroup-solutions.se/Om-oss/Jobba-har/Lediga-jobb?aguid=AEFA0724A45A40C8AE8B6FF43FD0EFBE&ref=arbetsformedlingen
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: S-GROUP Solutions AB
Amiralitetstorget 3
37130  Karlskrona Sverige
Hemsida: www.sgroup-solutions.se
  

Platsannons

Espresso House söker en Barista till Karlskrona

Espresso House i Karlskrona söker en Barista som vill leverera världens bästa kaffeupplevelse till världens bästa gäst!

Vill du jobba i ett härligt team med service och kvalitet i fokus? Studerar du eller har annan sysselsättning och letar efter ett extrajobb? Då är detta en tjänst för dig!

Din allra främsta uppgift är att varje gång erbjuda våra gäster en kaffeupplevelse som överträffar deras förväntan! All arbetstid är förlagd i coffee shopen. Förutom hantering av kaffemaskin och kvarn består arbetet av kassaarbete, beredning av smörgåsar och sallader, diskplock samt andra vanligt förekommande arbetsuppgifter i café. Att Du är baristautbildad är en merit men inget krav. Vi utbildar alla våra baristor i egen regi.

Vad erbjuder du oss?


• Du är en glad och positiv person som smittar av sig till kollegor och gäster
• Du är tävlingsinriktad och drivs av försäljning
• Du är ansvarsfull och initiativrik och säkerställer att coffee shopen är i toppskick
• Du är en effektiv person som trivs bäst i ett högt tempo
• Du känner stolthet för det varumärke du arbetar för och ser din utveckling och framtid inom servicebranschen
• Du har kul på jobbet samtidigt som du skapar lönsamhet

Vad erbjuder vi dig?

Espresso House är ledande inom branschen vilket betyder att du är en del av ett framgångsrikt företag med stora utvecklingsmöjligheter. Vi befinner oss i en kraftig expansionsfas där du får möjlighet att bidra till att ett redan starkt varumärke blir ännu starkare. Vi satsar på våra medarbetare och det finns stora möjligheter att växa med oss. Espresso House är ett företag som kännetecknas av en stark kultur. Vi är stolta över det vi gör och vi har kul på jobbet samtidigt som vi skapar lönsamhet.

Just nu söker vi en barista som vill kombinera arbetet med studier eller annan sysselsättning. Tjänsten är på 5h/v och innebär främst helg- samt kvällsarbete.

På Espresso House är utbildning viktigt och alla våra medarbetare får gå en service- och baristautbildning.

Vi har kollektivavtal med HRF, lön enligt avtal. Arbetet innebär oregelbundna arbetstider; dag, kväll och helg.

Övrigt

Skicka in din ansökan, CV och personligt brev, via vår hemsida http://www.espressohouse.com/jobba-hos-oss/lediga-tjaenster/

Välkommen att söka till oss

/Espresso House
Publiceraddatum: 2017-10-25
Yrkesbenämning: Barista/Kaffebartender
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareDeltid Deltid/ Ej specificeratTimlön enligt kollektivavtal HRF/Visita
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-11-25
Referens:
Webbplats: https://espressohouse.com/jobba-hos-oss/lediga-tjanster/?rmpage=job&rmjob=1860
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Espresso House
Södergatan 24
21134  Malmö Sverige
Hemsida: http://www.espressohouse.se
  
Platsannons

Tandhygienist Folktandvården Karlskrona

Landstinget Blekinge är ett bra val för dig som tycker att livet, med allt vad det innebär, är viktigt. Vi ger dig utmärkta förutsättningar att ge god vård och förbättra människors hälsa. Vi ger dig också möjlighet att välja en skön miljö för arbete, boende och fritid som genomsyras av livskvalitet.

Vår värdegrunden vilar på tre ledstjärnor: engagemang, samarbete och kvalitet.

Folktandvården Karlskrona är centralt beläget på Trossö. Här sprudlar näringslivet med restauranger, butiker och gallerior. Centrala Karlskrona erbjuder även fina parker och grönområden med kreativa lekplatser för barn. Djur och natur ligger runt hörnet med stora möjligheter till bad, vildmark och sjöliv. Med egen båtförbindelse till Polen samt flygplats endast 20 minuter från centrum och dessutom direkttåg till Köpenhamn är det även lätt att tillfredsställa eventuell reslust!
Karlskrona som stad är i ett spännande skede av sin utveckling. Staden har en positiv inflytt och här skapas nya livsrum i form av centrala bostäder med havsutsikt.

Vår vision är ”Frisk mun för alla”. Det innebär att Folktandvården i Blekinge tar ansvar för folkhälsan genom att satsa på allt från förebyggande frisktandvård till förstklassig specialisttandvård. Vi står för tillgänglighet, moderna metoder och gott bemötande. Med kunskap, stolthet och glädje arbetar vi vidare – för fler friska munnar.


ARBETSUPPGIFTER
Arbetet på kliniken präglas av Folktandvården Blekinges vision ”Frisk mun för alla”. Vi arbetar med patienter i alla åldrar och erbjuder dem modern tandvård, hög kvalité och ett gott bemötande. Vi arbetar i team och med ett delegerat arbetssätt. Är du nyutexaminerad finns det handledare på kliniken som stöttar dig.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad tandhygienist. Du är positiv, engagerad och ser möjligheter. Du kan ta eget ansvar och egna initiativ. Du har lätt att samarbeta med andra. Du vill utvecklas inom din profession och som medarbetare. Vi arbetar aktivt med att utveckla verksamheten på kliniken och vi söker dig som vill vara med och forma klinikens framtid. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Tack för att du skickar din ansökan via länken i denna annons. Det kvalitetssäkrar och effektiviserar rekryteringsarbetet. Fyll i din ansökan noggrant så att vi får en komplett och rättvisande bild av dig .

När du skapat ditt konto, kan du logga in och uppdatera ditt CV samt ändra i ditt personliga brev. På så sätt kan du framöver söka andra tjänster inom Landstinget Blekinge.

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Publiceraddatum: 2017-10-25
Yrkesbenämning: Tandhygienist
Antal platser: 2
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Efter överenskommelse. Vi tillämpar individuell lönesättning.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-11-30
Referens: A725818
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=1cc42982-483a-4380-b43c-45ac749ab330&TK=57601e00-1dbe-429b-9ad5-00c7385e9973
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Landstinget Blekinge, Folktandvården
Bättringsvägen Wämö Center
37181  KARLSKRONA Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Bravida söker VS-montörer i Karlskrona

Börsnoterade Bravida växer – Karlskrona expanderar med många nya och spännande projekt. Vi behöver utöka vår personalstyrka med fler engagerade och motiverade medarbetare. Är du redo för nästa utmaning? Ansök till tjänsten på Bravida i redan idag!

Dina arbetsuppgifter     
Tjänsten som VS-montör innefattar att du självständigt eller i lag ska planera, samordna och utföra olika uppdrag åt våra kunder. Dina arbetsuppgifter består av att reparera eller installera rörinstallationer hos våra kunder och du har mycket kontakt med beställare, konsulter och leverantörer. Arbetsuppgifterna innebär självständigt arbete, planering ihop med arbetslaget samt frihet under ansvar.

Vi erbjuder dig                          
Vill du arbeta med fastigheters livsgivande funktioner, såsom energi, värme, vatten och luft? Då kan vi på Bravida erbjuda dig en stimulerande arbetsplats med spännande uppgifter. Genom effektiva och miljömedvetna installationer av förebyggande och underhållande service ger Bravida fastigheter liv.

Tjänsten som servicemontör är ett utmanande och ansvarsfullt arbete. Här har du chansen att komma till ett kompetent och väl inarbetat team som vet vad kvalitet och nöjda kunder betyder. Hos oss har du möjlighet att bli ännu bättre på det du redan är bra på, samtidigt som du har kul på jobbet! Anställda på Bravida erbjuds även ett antal förmåner såsom friskvårdsbidrag, förmånliga försäkringar, tillgång till fjällstuga.

Vem är du?     
Vi söker dig som är certifierad VVS-montör och som har erfarenhet från yrket. Det är mycket positivt om du tidigare har arbetat med både service och installationer. Då vårt arbete sker i flera olika system vill vi att du har goda IT-kunskaper. Körkort är ett krav.                   

Som person är du en lagspelare som utför ditt arbete på ett noggrant och kvalitetsmässigt sätt. Likväl som du kommer att tillhöra ett arbetslag, så sker stora delar av arbetet självständigt. Det är viktigt att du trivs med detta samt att du trivs med att ha ett stort eget ansvar. I övrigt är du en driven person med framåtanda som har ett gediget tekniskt intresse. Att arbeta på ett kundorienterat sätt är något du trivs med och du är angelägen om att göra kunden nöjd.

Intresserad? 
Sista ansökningsdatum för denna tjänst är den 30 november. 

Passar du in på profilen? Ansökningar hanteras löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Du skickar in ditt CV och personliga brev genom att klicka på knappen Ansök nedan.

Vill du veta hur våra medarbetares vardag ser ut? Följ oss på Facebook och LinkedIn. Där kan du också se nyheter inom Bravida och lediga tjänster.

Vi undanber oss kontakt med rekryteringsföretag i denna rekryteringsprocess.


Bravida är en ledande totalleverantör av installations- och servicetjänster i Norden, med fler än 10 000 medarbetare. Bravida levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar inom el, vs, ventilation, säkerhet, kyla, sprinkler, teknisk fastighetsdrift och kraft. Bravida finns representerade på drygt 150 orter i Sverige, Norge, Danmark och Finland. www.bravida.se
Publiceraddatum: 2017-10-25
Yrkesbenämning: VVS-montör
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid Heltid/ Ej specificeratLön och förmåner enligt kollektivavtal.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-11-30
Referens:
Webbplats: https://www.bravida.se/jobba-hos-oss/lediga-tjanster/?rmpage=job&rmjob=2988
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Bravida Sverige AB
Gullbernavägen 17B
37147  Karlskrona Sverige
Hemsida: http://www.bravida.se
  
Platsannons

Sjuksköterskor till Medicinkliniken, avd. 57 i Karlskrona

Landstinget Blekinge är ett bra val för dig som tycker att livet, med allt vad det innebär, är viktigt. Vi ger dig utmärkta förutsättningar att ge god vård och förbättra människors hälsa. Vi ger dig också möjlighet att välja en skön miljö för arbete, boende och fritid som genomsyras av livskvalitet.ARBETSUPPGIFTER
Vi behöver nu förstärka medicinavdelning 57 med två sjuksköterskor. Avdelningen har 23 vårdplatser med inriktning lungmedicin, palliativmedicin, njure och diabetes. Det finns goda möjligheter att utvecklas inom de olika specialiteterna. Vi arbetar aktivt med att fortbilda medarbetarna inom olika områden. Exempel på pågående utbildningar är kurser i användande av hemventilatorer och noninvasivt andningsstöd typ Bi-level. Vi har medarbetare som deltar i fristående kurs i Nefrologi, 22,5 poäng. Det pågår kurser/fortbildning inom Palliativmedicin samt medicinklinikens egen kurs i invärtes medicin som sträcker sig över 1,5 år.
Det finns även en lungdagvårdsavdelning kopplat till avdelningen, här arbetar specialutbildad personal med diagnostisering och behandling av olika lungsjukdomar. Den Palliativa sektionen av avdelning 57 har även kontakt med det Palliativa teamet som sköter de palliativa patienterna i deras hemmiljö.
Vi har också ett stort intresse för friskvård. Friskvårdsgruppen är aktiv inom flera olika träningsformer allt ifrån promenader till swim-run och andra typer av motion/motionslopp.
Avdelningen jobbar kontinuerligt med förändrings- och utvecklingsarbete där du är välkommen att delta om intresse för detta finns.KVALIFIKATIONER
Du är legitimerad sjuksköterska, gärna med några års erfarenhet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Tack för att du skickar din ansökan via länken i denna annons. Det kvalitetssäkrar och effektiviserar rekryteringsarbetet. Fyll i din ansökan noggrant så att vi får en komplett och rättvisande bild av dig .

När du skapat ditt konto, kan du logga in och uppdatera ditt CV samt ändra i ditt personliga brev. På så sätt kan du framöver söka andra tjänster inom Landstinget Blekinge.

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Publiceraddatum: 2017-10-24
Yrkesbenämning: Sjuksköterska, grundutbildad
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Snarast enligt överenskommelse.Enligt avtal.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-11-26
Referens: A725517
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=f813fcbd-6b83-49db-9142-a889c6fa18ea&TK=2e09c838-7034-438e-80e8-306b2421bf0f
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Landstinget Blekinge
Bättringsvägen Wämö Center
37181  KARLSKRONA Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Sjuksköterska till avdelning 45/MOA i Karlskrona

Landstinget Blekinge är ett bra val för dig som tycker att livet, med allt vad det innebär, är viktigt. Vi ger dig utmärkta förutsättningar att ge god vård och förbättra människors hälsa. Vi ger dig också möjlighet att välja en skön miljö för arbete, boende och fritid som genomsyras av livskvalitet.

Blekingesjukhuset ger somatisk vård som kräver specialiserade medicinska och tekniska resurser och kompetens som inte ryms inom primärvården. Vi bedriver verksamhet både i Karlshamn och i Karlskrona. I Karlshamn ligger tyngdpunkten på planerad öppenvård, till exempel kirurgi, medicin och ortopedi.