Lediga jobb - Platsannonser kommun för kommun
Platsannonserna hämtades från arbetsförmedlingen: 2017-05-14 12:59

Lediga jobb i Kalix kommun (2514), Norrbottens län

Källahttp://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_över_Sveriges_kommuner
Folkmängd16 221
Täthet9,00Befolkningstäthet (invånare/km² land)
Area3 710,85Totalareal inklusive havsvattenareal (km²)
Land1 803,08Landareal (km²)
Sjö100,68Inlandsvattenareal, exkl de fyra stora sjöarna (km²)
Hav1 808,30Havsvattenareal (km²)

Platsannonser (Källa: http://api.arbetsformedlingen.se)

Platsannons

Legitimerade sjuksköterskor

Arbetsplats: Rehab- och strokeenheten
Referensnummer: 193786


Om arbetsplatsen
KalixSjukhus är ett länsdelsjukhus som svarar för vården i östra Norrbotten. Detprimära upptagningsområdet omfattar cirka 37 000 personer. Sjukhusetbedriver en bred verksamhet främst inom rehabilitering och internmedicin.

Rehaboch strokeenheten består av 22 vårdplatser fördelade på stroke ochakutgeriatrik. Vi arbetar i team med fokus på patient och närstående i ettintegrerat samarbete mellan läkare, sjuksköterska, undersköterska,arbetsterapeut, fysioterapeut, logoped och kurator. Vi ser att varje medarbetarehar ett förhållningssätt där varje patient, närstående och medarbetare ska blihörd, sedd, respekterad och delaktig. Ett förhållningssätt som kombineras medansvarstagande och hög kompetens. På enheten lägger vi stor vikt på möjlighetertill kompetensutveckling och  lägger storenergi på att skapa ett hållbart arbetsliv för den enskilde. Trivsel på jobbetär en förutsättning för god omvårdnad och rehabilitering.

Arbetsuppgifter
Att vara sjuksköterska hos ossär ett spännande arbete där du får möta människor i många olika situationer.Arbetet är utvecklande och självständigt med trevliga kollegor och storteget ansvar. I tjänsten ingår vård av såväl akutgeriatriska patienter som stroke/TIApatienter.Vi arbetar utifrån nationellariktlinjer för strokesjukvård i teamet  tillsammans med läkare, undersköterska,arbetsterapeut, fysioterapeut, logoped och dietist.

Du blir en del av ett skickligtteam som stöttar och hjälper varandra samtidigt som du kommer att arbeta självständigt.Just nu händer mycket inom vårt område och här blir du en del av en verksamhetsom bygger för framtiden - där ditt engagemang och dina idéer är viktiga föross!

Din bakgrund

Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterskaoch tycker om att arbeta med människor. Vi ser gärna att du arbetar medpatienten i fokus. Att du lätt anpassar dig till olika grupper och skapar godarelationer till både patienter och medarbetare. Det är en fördel att varaflexibel och ha en god förmåga att hantera nya situationer och förändringar,att kunna hantera stress och prioritera i vilken ordning arbetsuppgifterna skautföras.
Vi ser att du har ett utmärkt bemötande och professionelltförhållningssätt gentemot alla våra patienter. Du får gärna vara initiativrikoch se möjligheter till utveckling på avdelningen. Stor vikt kommer att läggasvid personlig lämplighet.

Anställningsfakta
1 tillsvidareanställning på heltid, dag- kvälls och helgtjänstgöring. Tillträde enligt överenskommelse, dag-, kvälls och helgtjänstgöring. Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.


Vill du veta mer?

Enhetschef Agneta Granström, 1923-760 63, 072-520 99 44, agneta.granstrom@norrbotten.se
 
Till bemannings- och rekryteringsföretag ochtill dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämtdirektkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare avytterligare annonser.

Fackliga företrädare
Vårdförbundet, Elina Dahlgren, 0923-763 72, elina.dahlgren@Norrbotten.se
Sista ansökningsdag är den: 2017-05-24
Publiceraddatum: 2017-05-12
Yrkesbenämning: Sjuksköterska, grundutbildad
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid. Dag- kvälls och helgtjänstgöring. TillsvidareIndividuell lönesättning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-24
Referens: 193786
Webbplats: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=290&ProjectId=193786&DepartmentId=21018&MediaId=4&SkipAdvertisement=true
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Norrbottens läns landsting
Robertsviksgatan 7
97189  Luleå Sverige
Hemsida: www.nll.se
  
Platsannons

Vik. Specialpedagog

Arbetsplats: Barn- och ungdomsmottagningen, Kalix sjukhus, Habiliteringsteamet
Referensnummer: 193791


Om arbetsplatsen
VerksamhetsområdeBarnsjukvård i Norrbotten är uppbyggd kring de tre specialiteterna barnmedicin,barnhabilitering och barnpsykiatri och verksamheten finns representerad på allastora orter i länet.

Barnsjukvården i Norrbotten arbetar efter en unik ”filosofi” sett urriksperspektiv. Vi har de tre specialiteterna barnmedicin, barnhabiltering ochbarnpsykiatri i nära samverkan och lokaliserade så nära varandra som möjligtinom det så kallade ”Barnhuset” på varje ort. De största verksamheterna finnsvid Sunderby sjukhus och Gällivare sjukhus och där bedrivs också länets slutenvård.Specialistmottagningar i öppenvård finns i Piteå, Kalix och Kiruna.

Barn- och ungdomsmottagningen, Kalix sjukhus, består av tre team; Barn-och ungdomspsykiatri, Barn- och ungdomshabilitering samt Barn- ochungdomsmedicin. De yrkeskompetenser som finns är psykolog, sjuksköterska,läkare, fysioterapeut, socionom, psykoterapeut, arbetsterapeut, specialpedagog,sekreterare samt logoped. Upptagningsområdet är östra Norrbottens fyra kommunerKalix, Haparanda, Överkalix och Övertorneå. 


Arbetsuppgifter
Dukommer att arbeta i team bestående av sjuksköterska, sjukgymnast,arbetsterapeut, socionom, psykolog, logoped och habiliteringsläkare. Teametarbetar med utredningar, att ge råd och stöd samt behandling till barn ochungdomar (0-18 år) med olika funktionsnedsättningar. Som specialpedagog gör dupedagogiska utredningar och bedömningar. Genom lek, delaktighet och vardagligaaktiviteter ansvarar du för att stimulera och motivera barnet till användningoch utveckling av sina fysiska och psykiska förmågor. I arbetet ingår ävenatt ge pedagogisk rådgivning/handledning till föräldrar och nätverk.
Du träffar barn/ungdomar på mottagningen, i förskola/skola samt i hemmet.Arbetet är varierande då du träffar barn/ungdomar med många olika diagnosersamt samverkar både internt och externt.                     

Din bakgrund

Visöker dig som är utbildad förskollärare och som har en specialpedagogutbildning(60p). Utbildning i intensiv beteendeträning, neuropsykiatri samtutvecklingsstörning är meriterande. Stortkrav sätts på förmågan till samarbete med övriga teammedlemmar samt förmåga attskapa förtroende och kunna inge trygghet till barn/ungdomar och derasföräldrar, varför stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Anställningsfakta
Ettårs vikariatsanställning from augusti 2017 och tom juli 2018. Heltid, 100 %,dagtid.


Vill du veta mer?
Christina Strömbäck, Verksamhetschef,0923-763 32, 070-395 38 24
christina.b.stromback@norrbotten.se                       

Fackliga företrädare
Kerstin Westerberg, Lärarförbundet,0923-125 13
Sista ansökningsdag är den: 2017-05-26
Publiceraddatum: 2017-05-10
Yrkesbenämning: Specialpedagog
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidDagtid VikariatIndividuell lön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-26
Referens:
Webbplats: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=290&ProjectId=193791&DepartmentId=8949&MediaId=4&SkipAdvertisement=true
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Norrbottens läns landsting
Robertsviksgatan 7
97189  Luleå Sverige
Hemsida: www.nll.se
  
Platsannons

PTP-psykolog, Barn och ungdomsmottagningen, Kalix sjukhus. BUP-teamet

Arbetsplats: Barn- och ungdomsmottagningen, Kalix sjukhus
Referensnummer: 193790


Om arbetsplatsen

VerksamhetsområdeBarnsjukvård i Norrbotten är uppbyggd kring de tre specialiteterna barnmedicin,barnhabilitering och barnpsykiatri och verksamheten finns representerad på allastora orter i länet.

Barnsjukvården i Norrbotten arbetar efter enunik ”filosofi” sett ur riksperspektiv. Vi har de tre specialiteternabarnmedicin, barnhabiltering och barnpsykiatri i nära samverkan ochlokaliserade så nära varandra som möjligt inom det så kallade ”Barnhuset” påvarje ort. De största verksamheterna finns vid Sunderby sjukhus och Gällivaresjukhus och där bedrivs också länets slutenvård. Specialistmottagningar iöppenvård finns i Piteå, Kalix och Kiruna.
 
Barn- och ungdomsmottagningen, Kalix sjukhus,består av tre team; Barn- och ungdomspsykiatri, Barn- och ungdomshabiliteringsamt Barn- och ungdomsmedicin. De yrkeskompetenser som finns är psykolog,sjuksköterska, läkare, fysioterapeut, socionom, psykoterapeut, arbetsterapeut,specialpedagog, sekreterare samt logoped. Upptagningsområdet är östraNorrbottens fyra kommuner Kalix, Haparanda, Överkalix och Övertorneå.

Verksamhetenkännetecknas av ett systemiskt arbetssätt och vi arbetar över teamgränserna medgemensamma remissmöten.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifternaomfattar bedömning, utredning, diagnostik och behandling inom öppenvården. Viarbetar utifrån en helhetssyn på barnet och dess familj i samspel medomgivningen, varför arbete sker i team och ofta i samarbete med andraverksamheter. Arbetet är varierande och mottagningens strävan är att erbjudaett brett behandlingsutbud utifrån olika teoretiska synsätt. Tjänsten ingår iBUP-teamet.

Din bakgrund
Visöker dig som har ett stort intresse för barn och som, tillsammans med andradrivna personer, vill arbeta i en miljö som präglas av tvärprofessionellsamverkan. En förutsättning för att du ska trivas hos oss är att du tycker omatt arbeta i team samt att du tycker om att dela med dig av dina erfarenheteroch kunskaper för verksamhetens utveckling.

Psykologexamen är ett krav. Erfarenhet av behandlings- och utredningsarbete med barn, ungdomar ochderas familjer är meriterande. Vi lägger stor vikt vid god samarbetsförmåga ochpersonlig lämplighet.


Anställningsfakta
VisstidsanställningPTP-psykolog, 1 år, heltid, dagtid.

Tillträde 21augusti. Landstinget tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.


Vill du veta mer?
Kontakta verksamhetschef Christina Strömbäck, 070-395 38 24, christina.b.stromback@norrbotten.se.

Fackliga företrädare
KontaktaLars Jacobsson, Sveriges Psykologförbund, 0923-763 37 eller 070-653 24 92, lars.jacobsson@norrbotten.se.
Sista ansökningsdag är den: 2017-05-26
Publiceraddatum: 2017-05-10
Yrkesbenämning: PTP-psykolog
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidDagtid Visstidsanställning, 1årIndividuell lön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-26
Referens:
Webbplats: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=290&ProjectId=193790&DepartmentId=8949&MediaId=4&SkipAdvertisement=true
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Norrbottens läns landsting
Robertsviksgatan 7
97189  Luleå Sverige
Hemsida: www.nll.se
  
Platsannons

Personlig Assistent till Råneå

Humana är Sveriges största företag inom personlig assistans och individ- och familjeomsorg. Vi är en kvalitetsaktör inom äldreomsorg och LSS-boenden samt har skola för elever med funktionsnedsättning. Vi är 16 000 medarbetare i Sverige, Norge och Finland som arbetar efter samma vision. Alla har rätt till ett bra liv. Läs mer på www.humana.se

Vi söker nu en personlig assistent till en av våra kunder i Råneå. Vår kund är en äldre kvinna.

Som personlig assistent hos henne kommer du att vara till hjälp där funktionsnedsättningen sätter gränser vilket omfattar till exempel matlagning, handling, personlig hygien och olika aktiviteter.

Vi söker dig som är intresserad av att hoppa in vid ordinarie assistenters sjukdom eller frånvaro. Arbetspassen är förlagda dag och em/kväll både på vardagar och helger. Det är viktigt att du är flexibel och ibland kan tänka dig att komma in och arbeta med kort varsel.

Det är ett krav att du som söker tjänsten har körkort och tillgång till bil. Det är även ett krav att du inte är allergisk mot pälsdjur.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Mer information fås vid en eventuell intervju. Rekryteringen sker löpande.


Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har 16 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge och Finland som utför omsorgstjänster till över 8 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”.
Publiceraddatum: 2017-05-10
Yrkesbenämning: Personlig assistent
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
11 dagar - 3 månaderDeltid Deltid/ Ej specificeratFast timlön enligt överenskommelse
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-06-10
Referens:
Webbplats: http://www.humana.se/om-oss/jobba-hos-oss/Lediga-jobb-assistans/?rmpage=job&rmjob=9384%26pp%3D3
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Humana Assistans AB
Varvsgatan 53
97233  Luleå Sverige
Hemsida: http://www.humana.se/personligassistans
  
Platsannons

Arbetsförmedlare Kalix

Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten. Varje år sammanför vi på olika sätt tusentals arbetssökande med arbetsgivare som behöver nya medarbetare. Vi har den samlade kunskapen om arbetsmarknaden, branscher och yrken. Som medarbetare hos oss får du, tillsammans med våra ca 14 000 kreativa och professionella medarbetare, vara med och bidra till att öka sysselsättningen och en välfungerande arbetsmarknad. Nu har vi inlett ett viktigt förnyelsearbete mot en modernare myndighet. Är du rätt person att hjälpa oss nå dit vi vill?

Rollen som arbetsförmedlare

Som arbetsförmedlare och statstjänsteman arbetar du hela tiden utifrån uppdrag som snabbt kan förändras och utvecklas. Det är därför viktigt att du lätt kan anpassa dig till förändringar och nya förutsättningar samt att du är strukturerad och kan prioritera i arbetet. Den miljö du arbetar i är kundintensiv och ställer höga krav på service, tydlighet och etik.

I arbetet tar du initiativ till möten med arbetsgivare, skapar goda arbetsgivarrelationer och är aktiv i matchningen mellan arbetsgivarens behov och den arbetssökandes kompetens. Du möter också arbetssökande som behöver extra stöd för att få ett arbete. Vid dessa möten identifierar du deras behov och erbjuder dem hjälp och service så att de ska kunna hitta ett arbete så snabbt som möjligt.

Arbetet kräver att du arbetar proaktivt och tar egna initiativ utifrån givna ramar och regelverk. Att tolka och tillämpa regelverket samt informera om och följa upp arbetslöshetsförsäkringen på ett rättssäkert sätt är andra viktiga delar av arbetet. I arbetet ingår även att dokumentera och administrera i våra it-system.

Du ställer dig bakom och arbetar utifrån Arbetsförmedlingens gemensamma värdegrund och är en god ambassadör. Du värdesätter olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra.


Grundläggande kvalifikationskrav


• Fullföljd gymnasieutbildning
• Minst fem års arbetslivserfarenhet
• Mycket goda kunskaper i att kommunicera på svenska i tal och skrift samt god läsförståelse
• Mycket god förmåga att hantera administration i IT-system

Kompetenskrav för rollen


• Du är kundorienterad och inriktad på samarbete, dvs. du fokuserar på kunderna och kundernas upplevelse och lägger stor vikt och tid på kundvård och på att bygga långsiktiga relationer
• Du är målinriktad och har en förmåga att arbeta resultatorienterat
• Du är kommunikativ och lyhörd
• Du är analytisk och har god förmåga att planera samt prioritera rätt saker i ditt arbete
• Du är lugn och stabil i pressade situationer
• Du har ett intresse för arbetsmarknadsfrågor och håller dig uppdaterad om vad som händer på arbetsmarknaden, inom politiken och i omvärlden
• B-körkort

Meriterande för rollen


• God kännedom om arbetsmarknaden och kontakter med näringslivet i Kalix
• Erfarenhet av samverkan med andra myndigheter eller parter
• Erfarenhet av arbete med människor från olika kulturer
• Erfarenhet av vägledning och svåra samtal

Övrigt
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper eftersom du kommer möta arbetssökande som befinner sig i en förändringssituation och ha kontakter med arbetsgivare. Anställningen är på heltid men arbetstiden kan anpassas utifrån arbets­förmåga. Anställningen är tidsbegränsad till ett år med eventuell möjlighet till förlängning . Tillträde enligt överenskommelse.

Arbetsförmedlingen värnar om en rekrytering fri från diskriminering. Vi anser att olikheter berikar och strävar därför efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi ser även positivt på om du har kunskaper i något av våra nationella minoritetsspråk.

Välkommen med din ansökan med dnr Af-2017/0023 9862 senast den 23 maj. Intervjuer planeras att genomföras den 8-9 juni. Vi tar emot din ansökan elektroniskt via vårt rekryteringssystem. Bifoga CV, personligt brev samt betyg/intyg som styrker kraven på gymnasieutbildning och arbetslivserfarenhet i din ansökan.
Publiceraddatum: 2017-05-09
Yrkesbenämning: Arbetsförmedlare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreHeltid Heltid/ Ej specificeratMånadslön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-23
Referens:
Webbplats: http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Jobba-hos-oss/Sok-jobb-hos-oss.html?rmpage=job&rmjob=14729%26pp%3D3
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Arbetsförmedlingen
Box 10086
95227  Kalix Sverige
Hemsida: www.arbetsformedlingen.se
  
Platsannons

Specialpedagog/speciallärare alt lärare 1-7, ref.nr 95/17

Kalix kommun med närmare 16 300 invånare har en väl utbyggd privat och offentlig service och ett brett näringsliv i stark utveckling. I Kalix njuter vi av boendemiljöer i vacker natur med närhet till älven och skärgården. Kommunfullmäktiges antagna vision för Kalix är omtänksamhet och framtidstro.

Organisation:
Näsbyskolan ligger i utkanten av Kalix centralort. Skolanhar en god utemiljö med egen multiarena och stora ytor för eleverna att nyttjatill lek och spel. Det är nära till badhus, ishall, skog och mark, vintertidfinns skidspår och isbana.
Verksamheten består av fritids, förskoleklass och grundskolaår 1-6, dessutom har Näsbyskolan en förberedelseklass för nyanlända elever medolika modersmål. Skolan har ca 240 elever och ca 30 personal.

Arbetsuppgifter:
Du kommer att arbeta i årskurs 4-6 med enskilda elever samti elevgrupper. Du har ett nära samarbete med övriga pedagoger i arbetslaget.  

Kompetenser:
Vi söker dig som har examen som specialpedagog,speciallärare alt lärare 1-7. Det är meriterande att ha erfarenhet av arbetemed autistiska elever.  Du ska vara enduktig pedagog med god förmåga att bidra till en hög måluppfyllelse föreleverna. Du ska se möjligheter, vara utvecklingsinriktad och ha godsamarbetsförmåga med elever och personal. Du tar ansvar för verksamhetensutveckling i ett nära samarbete med kollegor.  Du kan nyttja modern teknik i ditt arbete.

Övrigt:

Anställningen är på 100% tillsvidare
Anställningen tillsätts under förutsättning att den inte behövertas i anspråk för redan anställd personal.
Din ansökan behandlas enligtpersonuppgiftslagen (PUL)
Vi tar emot din ansökan tom 2017-05-17
Tillträdesdag: 2017-08-15

Kontaktpersoner:
Arbetsgivaren
Kjell Vikström, rektor 070-650 05 91

Arbetstagarorganisationen
Lärarförbundet - Annelie Hane 070-203 86 48

Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.
Publiceraddatum: 2017-05-09
Yrkesbenämning: Specialpedagog
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid100% TillsvidareFast lön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-17
Referens:
Webbplats: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=275&ProjectId=188520&DepartmentId=8783&MediaId=4&SkipAdvertisement=true
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Kalix Kommun
Nygatan 4
95281  Kalix Sverige
Hemsida: www.kalix.se
  
Platsannons

Sjuksköterska, ref.nr 94/17

Kalix kommun med närmare 16 300 invånare har en väl utbyggd privat och offentlig service och ett brett näringsliv i stark utveckling. I Kalix njuter vi av boendemiljöer i vacker natur med närhet till älven och skärgården. Kommunfullmäktiges antagna vision för Kalix är omtänksamhet och framtidstro.

Organisation:
Hälso- ochsjukvårdsenheten ansvarar för rehabilitering, hjälpmedel samt omvårdnad ochmedicinska insatser för personer i kommunens särskilda boenden, inom dagligaverksamheter samt inom hemsjukvården. Att arbeta inom Socialförvaltningeninnebär att arbeta för god vård i utveckling. Det innebär att vi mötermänniskors behov med tryggt omhändertagande och
högkvalitet.

Se vår film om hur det kan vara att jobbasom sjuksköterska för Kalix kommun.


Arbetsuppgifter:
Vi söker nu en sjuksköterska 100% tv. Du ansvarar iförsta hand för omvårdnad och medicinska insatser för personer inom kommunenssärskilda boenden. Vissa tider under kvällar och helger omfattar tjänstgöringenäven hemsjukvårdens verksamhetsområde. Schemaläggningen görs i Time Care.

Kompetenser:

Legitimerad sjuksköterska. Vibehöver både dig med tidigare erfarenhet som sjuksköterska men vi vill ocksåsatsa på dig som är nyutbildad sjuksköterska där vi erbjuder gott om tid förintroduktion för att du ska känna dig trygg i din nya yrkesroll.
Eftersomarbetet bygger på teamsamverkan och samarbete med många olika samarbetsparterlägger vi stor vikt vid personliga egenskaper som bidrar till godkommunikations- och samarbetsförmåga.

Övrigt:

Anställningen är tillsvidare 100%. Körkort och egen bil erfordras.
Din ansökan behandlas enligt personuppgiftlagen (PUL)
Vi tar emot din ansökan fram till 2017-05-22
Ange löneanspråk.
Eventuellaföljdtjänster annonseras ut samtidigt.
Tillträdesdag: 2017-09-01

Kontaktpersoner:

För arbetsgivaren:
Enhetschef Tiina Patokoski, 0923-656 68
 
För arbetstagarorganisationen:
MariaAlmqvist, vårdförbundet, 070- 515 08 99
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.
Publiceraddatum: 2017-05-08
Yrkesbenämning: Sjuksköterska, grundutbildad
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid TillsvidareFast lön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-22
Referens:
Webbplats: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=275&ProjectId=188519&DepartmentId=8778&MediaId=4&SkipAdvertisement=true
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Kalix Kommun
Nygatan 4
95281  Kalix Sverige
Hemsida: www.kalix.se
  

Platsannons

Packaging Designer

BillerudKorsnäs is a leading provider of renewable packaging material. We have an informal and improvement-focused corporate culture that encourages every employee to think outside the box, work as a team player, take responsibility and create value, both internally and externally towards customers and partners. BillerudKorsnäs is an international company with strong local roots, and one that is developing and growing -do you want to grow with us and together challenge conventional packaging for a sustainable future?


Packaging Designer


Our business area Packaging Paper is looking for a Packaging Designer who will work with packaging development and technical service in the business segment of Food & Consumer Solutions which serves our customers, brand-owners and retailers with new packaging solutions on a global level. The technical service part includes packaging performance testing, analyzing & reporting. The Packaging Designer will be based in Karlsborg and report to the Application Development Director in Food & Consumer Solutions.

The role:
You will manage the processes for user insight studies, packaging development projects, networking with packaging machine suppliers and serve our customers & brand-owners with technical services in close collaboration with the whole team for Food & Consumer Solutions. You will identify and translate the end-user needs into value based packaging solutions from white and brown kraft paper products produced in Finland and Sweden. You will work with global packaging projects including different partners from the value chain together with our Pack Lab in Karlsborg Sweden.


We offer:
A unique opportunity to challenge conventional packaging for a sustainable future
An Interesting task at the leading supplier of products and services for paper bags and packs
Strong packaging paper brands and solid customer relationships
Great development and learning opportunities


We appreciate:
Technical University Education preferably from Technical Design, Mechanical Engineering, Product Development or experience in similar tasks
Language, Fluent in Swedish and English, preferably more language skills
Creative and innovative thinking
Ability to co-operate and think new
Publiceraddatum: 2017-05-08
Yrkesbenämning: Industridesigner
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-31
Referens:
Webbplats:
Epostadress:
Övrigt: Välkommen med din ansökan via vår hemsida www.billerudkorsnas.se/karriar
Arbetsplats: 
Adress: BillerudKorsnäs Sweden AB Karlsborgsbruk

95283  KARLSBORGSVERKEN 
Hemsida:
  
Platsannons

Eventpersonal/säljare extrajobb i Kalix

Vi söker dig med härlig energi och säljanda som vill jobba med att marknadsföra olika varumärken i butik. Är du en person som lägger märke till alla nyheter i hyllorna? Gillar du att träffa människor och har ett intresse för försäljning?

Då är du personen vi söker!

Du kommer löpande under våren genomföra event i olika livsmedelsbutiker. På samtliga event kommer du vara ansiktet utåt för varumärket. Du ska på ett informativt och professionellt sätt intressera kunden för produkten och jobba aktivt med försäljning.

Ditt mål varje dag är att sälja slut på det butiken har köpt in för din matdemonstration. Den som passar den här tjänsten är flexibel och självgående. Viktigt också att du kan ändra ditt arbetssätt utifrån de förutsättningar som ges samt att du är ansvarstagande.

Caliptus är Sveriges mest anlitade retailbyrå inom matupplevelser, med några av världens största varumärken i portföljen. Vi genomför årligen ca 15.000 matbjudningar och inspirationer i hela Sverige och nu söker vi alltså Dig som vill vara en del av vårt härliga team.

Arbetstiderna för uppdragen är kl 11-19. De flesta uppdrag är på torsdagar och fredagar men möjligheten finns att jobba övriga dagar i veckan.

Varmt välkommen med din ansökan!
Publiceraddatum: 2017-05-08
Yrkesbenämning: Demonstratör
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareDeltid Deltid Anställningstid enligt överenskommelse Lön enligt överenskommelse
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-10-25
Referens:
Webbplats: http://caliptus.teamtailor.com/jobs/34445-eventpersonal-saljare-extrajobb-i-kalix?promotion=10191-arbetsformedlingen
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Caliptus
Byängsgränd 22
12040  Årsta Sverige
Hemsida: http://www.caliptus.se/
  
Platsannons

Vik Lärare trä och metallslöjd, ref .nr 93/17

Kalix kommun med närmare 16 300 invånare har en väl utbyggd privat och offentlig service och ett brett näringsliv i stark utveckling. I Kalix njuter vi av boendemiljöer i vacker natur med närhet till älven och skärgården. Kommunfullmäktiges antagna vision för Kalix är omtänksamhet och framtidstro.

Organisation:
Töreskolaär en liten gemytlig F-6 skola med 105 elever. Skolan är placerad mitt ihjärtat av byn med gångavstånd till busstationen varifrån  bra bussförbindelser till både Kalix ochLuleå finns.

Arbetsuppgifter:
Undervisai ämnet trä och metallslöjd samt underhåll av slöjdsal.

Kompetenser:
Lärare med behörighet inom ämnet trä och metall slöjd.

Övrigt:

Anställningen är 20% med en tidsbegränsning from 2017-08-14 tom 2018-06-15
Vi tar emot dinansökan t.o.m. 2017-05-28
Vikariatet är förlagd på fredagar. Körkort och egen bil erfordras.
Din ansökan behandlasenligt personuppgiftslagen (PUL).
Anställningentillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för redananställd personal.

Kontaktpersoner:
Förarbetsgivaren:
Helena Öhman rektor, 0923-65238

Förarbetstagarorganisationen:
Anna-Lena Andersson, LF, 0923-640186

Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.
Publiceraddatum: 2017-05-08
Yrkesbenämning: Lärare i grundskolan, årskurs 1-3
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreDeltid20% TidsbegränsadFast lön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-28
Referens:
Webbplats: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=275&ProjectId=188518&DepartmentId=8783&MediaId=4&SkipAdvertisement=true
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Kalix Kommun
Nygatan 4
95281  Kalix Sverige
Hemsida: www.kalix.se
  
Platsannons

Lärare svenska som andraspråk, ref.nr 92/17

Kalix kommun med närmare 16 300 invånare har en väl utbyggd privat och offentlig service och ett brett näringsliv i stark utveckling. I Kalix njuter vi av boendemiljöer i vacker natur med närhet till älven och skärgården. Kommunfullmäktiges antagna vision för Kalix är omtänksamhet och framtidstro.

Organisation:
Töreskola är en liten gemytlig F-6 skola med 105 elever.Skolan är placerad mitt i hjärtat av byn med gångavstånd till busstationenvarifrån bra bussförbindelser till både Kalix och Luleå finns.
Från hösten kommer Töreskolaatt starta en ny förberedelseklass samt utveckla undervisningen i svenska somandraspråk varav denna tjänst är en utökning på skolan.

Arbetsuppgifter:
Dukommer att ansvara och undervisa i skolans nya förberedelseklass och genomföra  de kartläggningar  nyanlända elever ska göra under sin första tidi den svenska skolan. I uppdraget kommer du också att ge handledning tillundervisande lärare och hjälpa dem medanpassningar i den dagliga undervisningen. Du kommer också att bistå rektor vidinskrivningssamtal.

Kompetenser:
Leg. lärare i ämnet svenska som andraspråk förårskurserna 1-6.

Övrigt:

Anställningen är tillsvidare 100%. Körkort och egen bil.
Vi tar emot dinansökan t.o.m. 2016-05-28
Din ansökan behandlasenligt personuppgiftslagen (PUL).
Anställningentillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för redananställd personal.
Tillträdesdag: 2017-08-14

Kontaktpersoner:
Förarbetsgivaren:
Helena Öhman rektor, 0923-65238

Förarbetstagarorganisationen:
Anna-Lena Andersson, LF, 0923-640186
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.
Publiceraddatum: 2017-05-08
Yrkesbenämning: Lärare i grundskolan, årskurs 1-3
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid100% TillsvidareFast lön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-28
Referens:
Webbplats: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=275&ProjectId=188517&DepartmentId=8783&MediaId=4&SkipAdvertisement=true
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Kalix Kommun
Nygatan 4
95281  Kalix Sverige
Hemsida: www.kalix.se
  
Platsannons

Lärare idrott, ref.nr 91/17

Kalix kommun med närmare 16 300 invånare har en väl utbyggd privat och offentlig service och ett brett näringsliv i stark utveckling. I Kalix njuter vi av boendemiljöer i vacker natur med närhet till älven och skärgården. Kommunfullmäktiges antagna vision för Kalix är omtänksamhet och framtidstro.

Organisation:
Töreskolaär en liten gemytlig F-6 skola med 105 elever. Skolan är placerad mitt ihjärtat av byn med gångavstånd till busstationen varifrån  bra bussförbindelser till både Kalix ochLuleå finns.

Arbetsuppgifter:
Dukommer att undervisa i skolans samtliga årskurser samt ansvara förfriluftsdagar och andra idrottsarrangemang på skolan.

Kompetenser:
Leg. lärare inom ämnet idrott och hälsa

Övrigt:

Anställningen är tillsvidare 50%. Körkort och egen bil erfordras. 
Vi tar emot dinansökan t.o.m. 2017-05-28
Din ansökan behandlasenligt personuppgiftslagen (PUL).
Anställningentillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för redananställd personal.
Tillträdesdag:2017-08-14

Kontaktpersoner:
Förarbetsgivaren:
Helena Öhman rektor, 0923-65238

Förarbetstagarorganisationen:
Anna-Lena Andersson, LF, 0923-640186
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.
Publiceraddatum: 2017-05-08
Yrkesbenämning: Idrottspedagog
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareDeltid50% TillsvidareFast lön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-28
Referens:
Webbplats: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=275&ProjectId=188516&DepartmentId=8783&MediaId=4&SkipAdvertisement=true
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Kalix Kommun
Nygatan 4
95281  Kalix Sverige
Hemsida: www.kalix.se
  
Platsannons

Lärare förskoleklass, ref.nr 90/17

Kalix kommun med närmare 16 300 invånare har en väl utbyggd privat och offentlig service och ett brett näringsliv i stark utveckling. I Kalix njuter vi av boendemiljöer i vacker natur med närhet till älven och skärgården. Kommunfullmäktiges antagna vision för Kalix är omtänksamhet och framtidstro.

Organisation:
Innanbäckens skola är en F-6-skola som ligger två kilometer utanför centralorten, utmed E4 mot Luleå. Vi har gång- och cykelavstånd till centrum, idrottshall med fotbollsplan i anslutning till skolan, skolskog samt närhet till fina naturområden.

Arbetsuppgifter:

Du kommer att arbeta i förskoleklassen samtfritids på Innanbäckens skola. Stor viktläggs på personligaegenskaper. I uppdraget ingår att stimuleraelevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsattutbildning. I förskoleklassen skautbildningen utgå från en helhetssyn på eleven och elevensbehov. Vi ska också främja allsidiga kontakter och social gemenskap.
 

Kompetenser:
Lärarbehörighet

Övrigt:

Anställningen är 80% med en tidsbegränsning from 2017-08-07 tom 2017-12-21
Vi tar emot dinansökan t.o.m. 2017-05-22
Din ansökan behandlasenligt personuppgiftslagen (PUL).
Anställningentillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för redananställd personal.
Tillträdesdag: 2017-08-07

Kontaktpersoner:
Förarbetsgivaren:
Marjo Ekorre, rektor 0923-652 07

Förarbetstagarorganisationen:
Kristina Notsten, Lärarförbundet 0923-652 06Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.
Publiceraddatum: 2017-05-08
Yrkesbenämning: Lärare i förskoleklass
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreDeltid80% TidsbegränsadFast lön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-22
Referens:
Webbplats: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=275&ProjectId=188515&DepartmentId=8783&MediaId=4&SkipAdvertisement=true
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Kalix Kommun
Nygatan 4
95281  Kalix Sverige
Hemsida: www.kalix.se
  

Platsannons

Lärare utöver det vanliga!

Undervisning med vanligt tillhörande arbetsuppgifter såsom för- och efterarbete, administration och dylikt.

Kunskap är dagens mest eftersökta tillgång och på Kalix Folkhögskola ser vi till att bidra till folkbildningen med visionen att ha varje enskild individ i fokus: vi vill se människor växa! Med en hög grad av individanpassad utbildning ser vi till att fånga olika inlärningssätt och anpassa utbildningen så långt vi kan efter behov. Nu behöver vi stärka vårt lärarteam och söker därför lärare inom följande ämnesområden:

- Svenska som andraspråk
- Svenska
- det är meriterande om du har kompetens inom andra ämnesområden också.

Vi söker dig som vill vara en del av ett team och arbeta tillsammans med andra för att kunna erbjuda något unikt till våra studerande. Från och med hösten kommer vi att satsa på att utveckla tematiska arbetssätt för att göra utbildningar hos oss än mer attraktiva.

Vi ser gärna att du har erfarenhet från folkbildning. Folkbildningen i sig är en fantastisk utbildningsform där du har möjlighet att arbeta kreativt och där gränserna är mer öppna än i många andra studieformer. Mångfald, gemenskap och glädje genomsyrar våra utbildningar och det är vi måna om att hålla fast vid på skolan. Personalen som jobbar på Kalix Folkhögskola har varit anställda under många år och det är ett kvitto på att människor trivs hos oss.

Önskemål är att du som söker är legitimerad lärare, men det är inget krav. Vi ser även gärna att du har arbetslivserfarenhet och vana av att arbeta med individuella studieanpassningar. Vi vill göra studier möjligt för alla!


Kalix Folkhögskola är vackert belägen vid Kalixälvens mynning, ett par kilometer från Kalix centrum i Norrbottens län. Huvudman för skolan är SV:s (Studieförbundet Vuxenskolans) intresseförening för Kalix folkhögskola.

Idag utgör Kalix folkhögskola ett utbildningsalternativ för cirka 300 studerande varje år, vilket gör att vi är en relativt stor folkhögskola med anor ända från år 1939. I anslutning till skolan finns även ett internat som rymmer cirka 60 studerande. Skolan erbjuder både utbildningar på plats, men även distansutbildningar och uppdragsutbildningar inom olika områden, vilket ger ett mycket varierat utbud av olika utbildningsalternativ för många människor.
Publiceraddatum: 2017-05-08
Yrkesbenämning: Lärare i gymnasiet
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidSemesteranställning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-30
Referens: SVESVA01
Webbplats:
Epostadress: ida.nordlund@kalixfolkhogskola.se
Övrigt: Övrigt Vi ser både jämn könsfördelning och mångfald som en styrka och välkomnar därmed ansökningar från människor med olika bakgrund. Sök genom att skicka in CV och personligt brev till: ida.nordlund@kalixfolkhogskola.se. Urval sker löpande med intervjuer.
Arbetsplats: 
Adress: KALIX FOLKHÖGSKOLA
BOX 10009
95227  KALIX Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Verksamhetsutvecklare förskola, ref.nr 89/17

Kalix kommun med närmare 16 300 invånare har en väl utbyggd privat och offentlig service och ett brett näringsliv i stark utveckling. I Kalix njuter vi av boendemiljöer i vacker natur med närhet till älven och skärgården. Kommunfullmäktiges antagna vision för Kalix är omtänksamhet och framtidstro.

Organisation:
Vi söker dig, förskollärare, för ett intressant och utvecklandearbete i förskolorna i Kalix kommun. Du kommer på uppdrag av förskolecheferna, utbildningschef ochutvecklingsledare arbeta ut mot alla kommunala förskolor i kommunen. Du skapar, tillsammans med de andraverksamhetsutvecklarna, den röda tråden inom förskolan och skolan.

Arbetsuppgifter:
Som verksamhetsutvecklare kommer duatt organisera och driva utvecklingsarbete i olika former där kollegialt lärande utifrån forskning och beprövad erfarenhet står i fokus. Du stöttar och handleder andra pedagoger och personal i arbetet medatt utveckla kvaliteten på våra förskolor genom systematisktkvalitetsarbete. Du kommer i första hand att arbeta med tidig upptäckt och framför allt tidigt agerande men även med uppdragen i den reviderade läroplanen och i skollagen där förskolan har ett tydligt pedagogisktuppdrag och kraven på att dokumentera arbetet har ökat för att synliggöra framgångsfaktorer och för att kvalitetssäkra verksamheten.

Kompetenser:
Du är förskollärare och brinner för utvecklingsarbete. Erfarenhet av att drivautvecklingsarbete samt goda kunskaper inom IKT-området är meriterande.

Övrigt:

Anställningen är på heltid med en tidsbegränsning fr.o.m 2017-08-02 t.o.m 2017-12-13. Anställningen kan komma att övergå i en tillsvidareanställning
Vi tar emot din ansökan fram till 2017-05-22.
B-körkort, egen bil samt IT-kunskap erfordras.
Din ansökan behandlas enligt personuppgiftslagen (PUL).
 
 

Kontaktpersoner:

För arbetsgivaren:
Elisabeth Karlsson, Utvecklingsledare, elisabeth.karlsson@kalix.se alt 0923-651 10
 
För arbetstagarorganisationen:
Kerstin Westerberg, Lärarförbundet, 0923-125 13
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.

It-Kunskap
Publiceraddatum: 2017-05-05
Yrkesbenämning: Lärare i förskola/Förskollärare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid Tidbegränsning fr.o.m 2017-08-02 t.o.m 2017-12-31 med möjlighet till tillsvidareanställning.Fast lön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-22
Referens:
Webbplats: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=275&ProjectId=188514&DepartmentId=8783&MediaId=4&SkipAdvertisement=true
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Kalix Kommun
Nygatan 4
95281  Kalix Sverige
Hemsida: www.kalix.se
  
Platsannons

Vik lärare årskurs 1-3, ref.nr 88/17

Kalix kommun med närmare 16 300 invånare har en väl utbyggd privat och offentlig service och ett brett näringsliv i stark utveckling. I Kalix njuter vi av boendemiljöer i vacker natur med närhet till älven och skärgården. Kommunfullmäktiges antagna vision för Kalix är omtänksamhet och framtidstro.

Organisation:
Djuptjärnsskolan är en kommunal f-6-skola medfritidshem och har ca 220 elever. Skolan är belägen i ett villaområde i nära anslutning till en idrottsanläggning med motionsspår och skidstadion.

Arbetsuppgifter:
Dukommer att vara klasslärare/mentor och undervisa i alla teoretiska ämnen. Tillsammans med övriga lärare i arbetslaget 1-3 kommer du attdriva, planera, genomföra, utvärdera och utveckla verksamheten. På vår skola ska alla elever känna sig trygga och sedda. Du kommer att samarbeta med en årskurskollega och i arbetslaget eftersträvar vi att i så stor utsträckning som möjligt arbeta i tvålärarsystem och i nära samverkan med fritidshemmet. Anställningen är ett vikariat under höstterminen 2017, och kan komma att förlängas om förutsättningarna ändras.

Kompetenser:
Lärare med behörighet attundervisa år 1-3. Du har goda yrkeskunskaper, är väl förtrogen medstyrdokumenten och tillämpar dessa i den dagliga verksamheten. I klassrummet ärdu en tydlig ledare, som sätter eleven i fokus och engagerar, anpassar ochutmanar utifrån elevers behov. Du har ett positivt förhållningssätt, arbetarlösningsfokuserat och visar god förmåga att skapa relationer med elever,kollegor och föräldrar. Självklart visar du intresse för att utvecklaarbetsmetoderna och vidareutveckla verksamheten genom att bland annat användaaktuell forskning och modern teknik.

Övrigt:

Anställningen på heltid med en tidsbegränsning fr.o.m 2017-08-15 t.o.m 2017-12-31.
Vikariatet kan eventuellt förlängas.
Vi tar emot din ansökan fram till 2017-05-29.
IT-kunskap och verksamhetssystemet Schoolsoft erfordras.
Din ansökan behandlas enligt personuppgiftslagen (PUL).
 
Anställningen tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd person.
 

Kontaktpersoner:

För arbetsgivaren:
Peter Mariin, Rektor, 070-618 52 95
 
För arbetstagarorganisationen:
Kerstin Westerberg, Lärarförbundet, 0923-658 30
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.
Publiceraddatum: 2017-05-05
Yrkesbenämning: Lärare i grundskolan, årskurs 1-3
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid Tidsbegränsad fr.o.m 2017-08-15 t.o.m 2017-12-31. Eventuellt möjlighet till förlägning.Fast lön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-29
Referens:
Webbplats: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=275&ProjectId=188513&DepartmentId=8783&MediaId=4&SkipAdvertisement=true
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Kalix Kommun
Nygatan 4
95281  Kalix Sverige
Hemsida: www.kalix.se
  
Platsannons

Bolånehandläggare

I rollen som Bolånehandläggare handläggare har du ansvaret för hela bolåneprocessen - från det att en rådgivare har beviljat ett lån, till dess att krediten finns på kundens konto.

Arbetsuppgifterna kommer bl.a. bestå av:

• kontakt med bostadsrättsföreningar samt mäklare för att verifiera de uppgifter som låntagaren har lämnat
• kontakt med banker för kontroll av befintliga bolån som ska lösas
• säkerställa att säkerhet finns för lånet, samt att säkerheten inte är belånad hos andra banker
• kontroller och granskning för att tillförsäkra att bankens regler och riktlinjer följs


Du kommer att arbeta i ett team på ca 7 personer. Arbetstiderna är kontorstider, måndag till fredag, med tänkt tillträde augusti.


Vi söker dig med en relevant utbildningsbakgrund inom t.ex. ekonomi, juridik, mäklare eller fastighetsekonomi. Du har vana av arbetsplatser med högt tempo där det ställs höga krav på servicekänsla och administrativ förmåga.
Det är meriterande om du arbetat på bank tidigare och/eller har erfarenhet av fastighetsjuridik, men detta är inget krav. Personlig lämplighet kommer vi att värdera högt i denna rekrytering.
Som person är du strukturerad och snabblärd samtidigt som du hanterar pressade situationer på ett lugnt, effektivt och positivt sätt. Du är en person som alltid ger bästa service, är positiv och ser lösningar istället för problem. Du besitter förmågan att arbeta självständigt såväl som i grupp och för dig är det en självklarhet att genomföra dina arbetsuppgifter med hög kvalitét med kunden i fokus.

Denna tjänst kräver ett utdrag ur belastningsregistret

Emric Operations AB är ett serviceföretag inom finanssektorn. Med professionell hantering erbjuder Emric banker och kreditgivare verksamhetskunnande, kraftfulla systemstöd för olika steg i kreditprocessen samt affärsstödjande tjänster för sin administration.
Emric består av verksamhetsområdena, Låna och Leasa. Emric Operations AB med säte i Kalix har idag ca 75 anställda och ingår i Tietokoncernen från hösten 2016.
Publiceraddatum: 2017-05-05
Yrkesbenämning: Kredithandläggare
Antal platser: 2
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidTjänsterna omfattar både tillsvidareanställning samt visstidsanställning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-06-11
Referens:
Webbplats:
Epostadress: bpo.kalix.jobb@tieto.com
Övrigt: Rekrytering sker löpande och tillsättning sker omgående
Arbetsplats: 
Adress: Emric Operations AB
Box 100
95222  Kalix Sverige
Hemsida: http://www.emric.com
  

Platsannons

Tandsköterska

Arbetsuppgifter:
Som tandsköterska kommer du att arbeta med assistans vid patientarbete, receptionsarbete med tidsbokning samt telefonkontakter på väl avgränsad telefontid. Du ansvarar även för ekonomisk administration och kassa i samband med patientbehandlingar. Data administrativt arbete samt viss kommunikation med försäkringskassan förekommer dagligen. Ansvar för trivsel och städning av väntrum efter sista patienten gått för dagen ingår även i arbetsuppgifterna samt rengöring av instrument via disk och autoklav.

Kvalifikationer:
Tandsköterskeutbildning eller motsvarande erfarenhet och utbildning. Som person bör du tycka om arbete med människor, ha förmåga att kombinera noggrannhet med personlig service och gott bemötande till våra patienter. Du bör vara självständig och ha förmåga att ta egna initiativ samt ha god förmåga att samarbeta och underlätta patienternas besök på mottagningen.
Publiceraddatum: 2017-05-04
Yrkesbenämning: Tandsköterska
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidTillsvidareanställning efter provtjänstgöring i 3 månader.Månadslön enligt gällande avtal.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-31
Referens:
Webbplats:
Epostadress: 596johansson@telia.com
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: BA since AB
Torggatan 11
95234  KALIX 
Hemsida:
  

Platsannons

Rörsvetsare

BillerudKorsnäs är ledande inom förnybart förpackningsmaterial. Vi har en informell, förbättringsinriktad företagskultur som uppmuntrar individen till att tänka nytt, samarbeta, ta ansvar och skapa värde både internt och externt gentemot kunder och partners. BillerudKorsnäs är ett internationellt företag med stark lokal förankring som utvecklas och växer - vill du växa med oss och utmana konventionella förpackningar för en hållbar framtid?

BillerudKorsnäs Karlsborg söker

Rörsvetsare
Till vår produktionsanläggning i Karlsborg söker vi en erfaren svetsare. Tjänsten som är en ersättningsrekrytering kommer att vara organisatoriskt placerad i Underhållsavdelningens svetsgrupp som består av 2st svetsare/mekaniker.

Om tjänsten
Som Svetsare så arbetar du med reparationer, nymontage och förtillverkning, det förekommer även mekaniska arbeten vid behov. Svetsgruppens arbetsuppgifter är att förtillverka och montera detaljer till maskinutrustningar inom Karlsborgs produktionsanläggningar.
Det är meriterande med giltiga svetsarprövningar.
Tjänsten är daggående på heltid med schemalagd beredskap.
Vi erbjuder dig en arbetsplats med tydliga värderingar - Tänka nytt, Samarbeta, Känna ansvar och Skapa värde är våra kärnvärden.

Kvalifikationer
Du har en fullgjord gymnasieutbildning, gärna industriprogrammet, samt mångårig erfarenhet av arbete inom verkstadsindustrin, med fördel med inriktning mot pappers/massa industrin.
Eftersom tjänsten innehåller beredskap så kräver tjänsten B-körkort.

Personliga egenskaper
Du deltar i förbättringsarbeten såväl i grupp som individuellt och agerar på ett respektfullt och prestigelöst sätt gentemot dina medarbetare för att främja gruppen och relationen med andra människor. Du har inga problem med att analysera och bryta ner problem och lösa dem. Du kommer ofta med idéer och nya angrepssätt i arbetsrelaterade frågor på ett kreativt sätt. Du har ett nytänkande som leder till resultat.

Mångfald är så mycket mer än det vi kan se, som kön, ålder, etnisk bakgrund, hudfärg, sexuell läggning, eventuell funktionsnedsättning etc. Det handlar också om förvärvade egenskaper, som personlig erfarenhet, utbildningsnivå, förmåga att förstå omvärlden och olika sätt att lösa problem. För att bli ett ännu mer framgångsrikt företag behöver vi attrahera, rekrytera, behålla och utveckla all den kompetens som finns bland våra medarbetare och dra nytta av individers olikheter. Vi rekryterar med detta mångfaldsperspektiv.
Publiceraddatum: 2017-05-04
Yrkesbenämning: Svetsare, manuell
Antal platser: 2
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-21
Referens:
Webbplats:
Epostadress:
Övrigt: Välkommen med din ansökan via vår hemsida www.billerudkorsnas.se/karriar
Arbetsplats: 
Adress: BillerudKorsnäs Sweden AB Karlsborgsbruk

95283  KARLSBORGSVERKEN 
Hemsida:
  
Platsannons

Lärare i franska 7-9, ref.nr 85/17

Kalix kommun med närmare 16 300 invånare har en väl utbyggd privat och offentlig service och ett brett näringsliv i stark utveckling. I Kalix njuter vi av boendemiljöer i vacker natur med närhet till älven och skärgården. Kommunfullmäktiges antagna vision för Kalix är omtänksamhet och framtidstro.

Organisation:
Manhemsskolan är en 7-9 skola som ligger i centrala Kalix. Skolanär belägen strax intill lasarettet och kommunens sporthall, Sport City därskolans idrottslektioner bedrivs. Manhemsskolans upptagningsområde är eleverfrån kommunens samtliga F-6 skolor.

Arbetsuppgifter:
Undervisning i franska samt arbete med tillhörande arbetsuppgifter vilka ingår i läraryrket och arbetsplatsens gemensamma arbete.

Kompetenser:

Leg. Lärare i franska. Vi söker dig som är duktig pedagog som stimulerar, utmanar och leder elevernas lärande på ett professionellt och förtroendeingivande sätt.
Du är utvecklingsinriktad, professionell i arbete med elever i behov av extra stöd och använder IT som ett verktyg i den dagliga undervisningen.

Övrigt:

Anställningen är tillsvidare 45%  Anställningen kan kombineras med annat ämne utanför behörighet, därigenom finns möjlighet till 100%
Din ansökan behandlas enligt personuppgiftlagen (PUL)
Anställningen tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för redan anställd personal.
Vi tar emot din ansökan fram till 2017-05-16
Tillträdesdag: 2017-08-15

Kontaktpersoner:

För arbetsgivaren:
Rektor Ingegerd Dahlgren, 070-676 64 66
 
För arbetstagarorganisationen:
Lärarnas Riksförbund, Petra Sandberg, 070-532 54 57
Lärarförbundet, Kerstin Mörk, 070-631 74 94
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.
Publiceraddatum: 2017-05-02
Yrkesbenämning: Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareDeltid45% TillsvidareFast lön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-16
Referens:
Webbplats: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=275&ProjectId=188510&DepartmentId=8783&MediaId=4&SkipAdvertisement=true
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Kalix Kommun
Nygatan 4
95281  Kalix Sverige
Hemsida: www.kalix.se
  
Platsannons

Vik. Lärare ty/sv 7-9, ref.nr 84/17

Kalix kommun med närmare 16 300 invånare har en väl utbyggd privat och offentlig service och ett brett näringsliv i stark utveckling. I Kalix njuter vi av boendemiljöer i vacker natur med närhet till älven och skärgården. Kommunfullmäktiges antagna vision för Kalix är omtänksamhet och framtidstro.

Organisation:
Manhemsskolan är en 7-9 skola som ligger i centrala Kalix. Skolanär belägen strax intill lasarettet och kommunens sporthall, Sport City därskolans idrottslektioner bedrivs. Manhemsskolans upptagningsområde är eleverfrån kommunens samtliga F-6 skolor.

Arbetsuppgifter:
Undervisning i tyska och svenska samt arbete med tillhörande arbetsuppgifter vilka ingår i läraryrket och arbetsplatsens gemensamma arbete.

Kompetenser:
Leg. Lärare i tyska och svenska. Vi söker dig som är duktig pedagog som stimulerar, utmanar och leder elevernas lärande på ett professionellt och förtroendeingivande sätt. Du är utvecklingsinriktad, professionell i arbete med elever i behov av extra stöd och använder IT som ett verktyg i den dagliga undervisningen.

Övrigt:

Anställningen är 100% med en tidsbegränsning from 2017-08-15 tom 2017-12-21
Din ansökan behandlas enligt personuppgiftlagen (PUL)
Anställningen tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för redan anställd personal.
Vi tar emot din ansökan fram till 2017-05-16
Tillträdesdag: 2017-08-15

Kontaktpersoner:

För arbetsgivaren:
Rektor Ingegerd Dahlgren, 070-676 64 66
 
För arbetstagarorganisationen:
Lärarnas Riksförbund, Petra Sandberg, 070-532 54 57
Lärarförbundet, Kerstin Mörk, 070-631 74 94
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.
Publiceraddatum: 2017-05-02
Yrkesbenämning: Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreHeltid100% TidsbegränsadFast lön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-16
Referens:
Webbplats: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=275&ProjectId=188509&DepartmentId=8783&MediaId=4&SkipAdvertisement=true
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Kalix Kommun
Nygatan 4
95281  Kalix Sverige
Hemsida: www.kalix.se
  
Platsannons

Lärare sv/eng 7-9, ref.nr 83/17

Kalix kommun med närmare 16 300 invånare har en väl utbyggd privat och offentlig service och ett brett näringsliv i stark utveckling. I Kalix njuter vi av boendemiljöer i vacker natur med närhet till älven och skärgården. Kommunfullmäktiges antagna vision för Kalix är omtänksamhet och framtidstro.

Organisation:
Manhemsskolan är en 7-9 skola som ligger i centrala Kalix. Skolanär belägen strax intill lasarettet och kommunens sporthall, Sport City därskolans idrottslektioner bedrivs. Manhemsskolans upptagningsområde är eleverfrån kommunens samtliga F-6 skolor.

Arbetsuppgifter:
Undervisning i svenska och engelska samt arbete med tillhörande arbetsuppgifter vilka ingår i läraryrket och arbetsplatsens gemensamma arbete.

Kompetenser:

Leg. Lärare i svenska och engelska. Vi söker dig som är duktig pedagog som stimulerar, utmanar och leder elevernas lärande på ett professionellt och förtroendeingivande sätt.
Du är utvecklingsinriktad, professionell i arbete med elever i behov av extra stöd och använder IT som ett verktyg i den dagliga undervisning.

Övrigt:

Anställningen är tillsvidare 100%
Din ansökan behandlas enligt personuppgiftlagen (PUL)
Anställningen tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för redan anställd personal.
Vi tar emot dun ansökan fram till 2017-05-16
Tillträdesdag: 2017-08-15

Kontaktpersoner:

För arbetsgivaren:
Rektor, Ingegerd Dahlgren, 070-676-64-66
 
För arbetstagarorganisationen:
Lärarnas Riksförbund, Petra Sandberg, 070-532 54 57
Lärarförbundet, Kerstin Mörk, 070-631 74 94
 
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.
Publiceraddatum: 2017-05-02
Yrkesbenämning: Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid100% TillsvidareFast lön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-16
Referens:
Webbplats: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=275&ProjectId=188508&DepartmentId=8783&MediaId=4&SkipAdvertisement=true
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Kalix Kommun
Nygatan 4
95281  Kalix Sverige
Hemsida: www.kalix.se
  
Platsannons

Vik Lärare bild ref.nr 82/17

Kalix kommun med närmare 16 300 invånare har en väl utbyggd privat och offentlig service och ett brett näringsliv i stark utveckling. I Kalix njuter vi av boendemiljöer i vacker natur med närhet till älven och skärgården. Kommunfullmäktiges antagna vision för Kalix är omtänksamhet och framtidstro.

Organisation:
Manhemsskolan är en 7-9 skola som ligger i centrala Kalix. Skolanär belägen strax intill lasarettet och kommunens sporthall, Sport City därskolans idrottslektioner bedrivs. Manhemsskolans upptagningsområde är eleverfrån kommunens samtliga F-6 skolor.

Arbetsuppgifter:
Undervisning i bild samt arbete med tillhörande arbetsuppgifter vilka ingår i läraryrket och arbetsplatsens gemensamma arbete.

Kompetenser:

Leg. Lärare i bild. Vi söker dig som är duktig pedagog som stimulerar, utmanar och leder elevernas lärande på ett professionellt och förtroendeingivande sätt. Du är utvecklingsinriktad, professionell i ditt arbete med elever i behov av extra stöd och använder IT som ett verktyg i den dagliga undervisningen.
 
 

Övrigt:

Anställningen är 100% med en tidsbegränsning from 2017-08-15 tom 2017-12-21
Din ansökan behandlas enligt personuppgiftlagen (PUL)
Anställningen tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för redan anställd personal.
Vi tar emot din ansökan fram till 2017-05-16
Tillträdesdag: 2017-08-15

Kontaktpersoner:

För arbetsgivaren:
Rektor Ingegerd Dahlgren, 070-676 64 66
 
För arbetstagarorganisationen:
Lärarnas Riksförbund, Petra Sandberg, 070-532 54 57
Lärarförbundet, Kerstin Mörk, 070-631 74 94
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.
Publiceraddatum: 2017-05-02
Yrkesbenämning: Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreHeltid100% TidsbegränsadFast lön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-16
Referens:
Webbplats: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=275&ProjectId=188507&DepartmentId=8783&MediaId=4&SkipAdvertisement=true
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Kalix Kommun
Nygatan 4
95281  Kalix Sverige
Hemsida: www.kalix.se
  
Platsannons

Lärare textilslöjd, ref.nr 81/17

Kalix kommun med närmare 16 300 invånare har en väl utbyggd privat och offentlig service och ett brett näringsliv i stark utveckling. I Kalix njuter vi av boendemiljöer i vacker natur med närhet till älven och skärgården. Kommunfullmäktiges antagna vision för Kalix är omtänksamhet och framtidstro.

Organisation:
Manhemsskolan är en 7-9 skola som ligger i centrala Kalix. Skolanär belägen strax intill lasarettet och kommunens sporthall, Sport City därskolans idrottslektioner bedrivs. Manhemsskolans upptagningsområde är eleverfrån kommunens samtliga F-6 skolor.

Arbetsuppgifter:
Undervisning i textilslöjd samt arbete med tillhörande arbetsuppgifter vilka ingår i läraryrket och arbetsplatsens gemensamma arbete.

Kompetenser:

Leg. Lärare i textilslöjd. Vi söker dig som är en duktig pedagog som stimulerar, utmanar och leder elevernas lärande på ett professionellt och förtroendeingivande sätt.
Du är utvecklingsinriktad, professionell i arbete med elever i behov av extra stöd och använder IT som ett verktyg i den dagliga undervisningen.

Övrigt:

Anställningen är tillsvidare 85%-100% Anställningen kan kombineras med annat ämne utanför behörighet, därigenom finns möjlighet till 100%
Din ansökan behandlas enligt personuppgiftlagen (PUL)
Anställningen tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för redan anställd personal.
Vi tar emot din ansökan fram till 2017-05-16
Tillträdesdag: 2017-08-15

Kontaktpersoner:

För arbetsgivaren:
Rektor Ingegerd Dahlgren, 070-676 64 66
 
För arbetstagarorganisationen:
Lärarnas riksförbund, Petra Sandberg, 070-532 54 57
Lärarförbundet, Kerstin Mörk, 070-631 74 94
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.
Publiceraddatum: 2017-05-02
Yrkesbenämning: Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid85%-100% TillsvidareFast lön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-16
Referens:
Webbplats: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=275&ProjectId=188506&DepartmentId=8783&MediaId=4&SkipAdvertisement=true
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Kalix Kommun
Nygatan 4
95281  Kalix Sverige
Hemsida: www.kalix.se
  
Platsannons

Lärare till årskurs 4-5, ref.nr 79/17

Kalix kommun med närmare 17 000 invånare har en väl utbyggd privat och offentlig service och ett brett näringsliv i stark utveckling. I Kalix njuter vi av boendemiljöer i vacker natur med närhet till älven och skärgården. Här finns Bottenvikens röda guld - Kalixlöjrom.  
Sangis skola är en f-6 skola med ca 50 elever fördelat påfyra klasser. Skolan ligger mitt i Sangis by, vackert vid Sangisälvens strandoch har den lilla enhetens charm med en god utemiljö och ljusa samt välanpassade lokaler. Skolan delar lokaler med en förskoleavdelning.Fritidshemmets syfte är att komplettera utbildningen i förskoleklass ochgrundskola samt främja allsidiga kontakter och gemenskap.
Du kommer att ingå iett arbetslag och ansvara för undervisning och mentorskap i en klass med ca 15elever årskurs 4 och 5. Arbetet sker i elevgrupp och i samarbete med övrigapedagoger i arbetslaget. Uppdrag som ledningsresurs kan ingå i anställningen

Vi söker dig som vill arbeta som klasslärare i årskurs 4-5.Du är lärare med behörighet att undervisa i aktuella årskurser. Du ska vara enengagerad lärare som är väl förtrogen med styrdokumenten, vilka leder dittarbete med eleverna. Vi ser helst att du har en utbildning som är så heltäckandesom möjligt eller med inriktning mot naturorienterande ämnen samt idrott ochhälsa.
Att du har ettprofessionellt förhållningssätt, en helhetssyn på eleven och elevens behov ochatt du ser till att främja allsidiga kontakter och social gemenskap ser vi somsjälvklart. Du har höga förväntningar på eleverna och får dem att växa bådekunskapsmässigt och socialt. Vi förväntar oss även att du har erfarenhet av attanvända modern teknik i din undervisning.
Du ska se möjligheter, ha en vilja att vidareutvecklaverksamheten, ha lätt för att samarbeta och du ser på utveckling och nya idéersom positiva utmaningar.
Vi ställer stor vikt vid personlig lämplighet. Kalixkommun tillämpar rökfri arbetstid.

Anställningen är tillsvidare 100% Körkort och IT-kunskap erfordras.
Din ansökan behandlas enligt personuppgiftlagen (PUL)
Vi tar emot din ansökan fram till 2017-05-17
Tillträdesdag: 2017-08-15

För arbetsgivaren:
Rektor Peter Mariin, 070-618 52 95
 
För arbetstagarorganisationen:
Lärarförbundet, Kerstin Westerberg, 0923-658 30
 
 
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.
Publiceraddatum: 2017-04-27
Yrkesbenämning: Lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid TillsvidareFast lön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-17
Referens:
Webbplats: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=275&ProjectId=188504&DepartmentId=8783&MediaId=4&SkipAdvertisement=true
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Kalix Kommun
Nygatan 4
95281  Kalix Sverige
Hemsida: www.kalix.se
  
Platsannons

Tandsköterska Kalix

Arbetsplats: Kalix
Referensnummer: 193704


Om arbetsplatsen
Folktandvården i Norrbotten har som främsta uppgift att erbjuda länets barn och ungdomar avgiftsfri tandvård och att säkerställa specialisttandvård för länets hela befolkning.
Folktandvården bedriver även en betydande del av vuxentandvården i Norrbotten. Vi jobbar för vår vision "En frisk mun i alla åldrar".
Kalix ligger i centrum av Norrbottens kustregion. Golfbanan som ligger vackert belägen vid Kalixälvensstrand anses vara en av de bästa i Norrland. Flera anläggningar för ridsport finns. Sporthall och flera gym och tränings- anläggningar ger goda träningsmöjligheter
På kliniken i Kalix är vi för närvarande 8 tandläkare, 4 tandhygienister, 12 tandsköterskor och snart 2 tandläkare till. Vi ingår i verksamhetsområdet med Haparanda, Överkalix och Övertorneå.

Arbetsuppgifter
Att arbeta som tandsköterska hos oss innebär både kliniskt och administrativt arbete, med stor vikt på flexibilitet. Arbetsuppgifterna omfattar teamarbete, eget patientarbete såväl som assistans. Arbete i steril och reception kan också bli aktuellt.

Din bakgrund
Vi söker dig som är utbildad tandsköterska, gärna med erfarenhet av modern tandvård och teamtandvårdsarbete. Du är engagerad och positiv, har en vilja att utveckla dig inom ditt yrke, arbeta kvalitetsinriktat och lägger stor vikt vid omhändertagande och service. God datorvana är nödvändigt, då vi arbetar med digitalt tandvårdsstöd.

Anställningsfakta
Anställningen är på heltid och tillsvidare, med tillträde efter överenskommelse.


Vill du veta mer?
För mer information om jobbet kontakta
Kerstin Pettersson, Enhetschef, tfn 0923-76015, epost kerstin.u.pettersson@norrbotten.se
Urban Carlsson, Verksamhetschef, tfn 070-3284186, epost urban.carlsson@norrbotten.se


Fackliga företrädare
Johanna Kajava, Vision, ftn 0923-76011, epost johanna.kajava@norrbotten.se
Sista ansökningsdag är den: 2017-05-18
Publiceraddatum: 2017-04-26
Yrkesbenämning: Tandsköterska
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidenligt schema tillsvidareIndividuell lönesättning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-28
Referens:
Webbplats: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=290&ProjectId=193704&DepartmentId=8941&MediaId=4&SkipAdvertisement=true
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Norrbottens läns landsting
Robertsviksgatan 7
97189  Luleå Sverige
Hemsida: www.nll.se
  
Platsannons

Hjärtsjuksköterska Specialistmottagning

Arbetsplats: Kalix sjukhus Specialistmottagning
Referensnummer: 193740


Om arbetsplatsen

Kalixsjukhus är ett länsdelssjukhus som svarar för vården i Östra Norrbotten. Detprimära upptagningsområdet omfattar ca 37 000 personer. Sjukhuset har enbred verksamhet främst inom intermedicin och rehabilitering.
 
Vid specialistmottagning bedrivs verksamhet inomallmän intermedicin, allmänkirurgi/urologi, gynekologi, ögonsjukvård samtneurologi. Till mottagningen finns också specialistsjuksköterskor inomhjärtsjukdomar,diabetes och ögon knutna. Vid behandlingsenheten utförsendoskopiska undersökningar samt mindre kirurgiska ingrepp.Vår öppettider ärmåndag-torsdag 07.00-16.00,fredagar 07.00-14.45.

Arbetsuppgifter
Mottagningen erbjuder dig ettomväxlande och självständigt arbete. Tjänsten som hjärtsjuksköterska inriktarsig mot Hjärt/Waranmottagning. Du kommer att arbeta självständigt med egenmottagning samt ha nära samarbete med den andra hjärtsjuksköterskan och läkarepå kliniken, du kommer även att medverka i hjärt -och självtestning av Waran skolor. Vi lägger stor vikt vid ett gott bemötande. Vi arbetar enligt fastschema på mottagningen.


Din bakgrund
Vi söker dig som är legitimeradsjuksköterska. Du bör vara ansvarstagande, engagerad och lyhörd. Stor vikt läggsvid personlig lämplighet, samarbetsförmåga och förmåga till både självständigtoch teamarbete. Tidigare vana av mottagningsarbete är meriterande. Erfarenhetoch/eller vidareutbildning inom hjärtsjukvård/kardiologi är meriterande.

Anställningsfakta
En tillsvidareanställning på heltid, dagtid måndag till fredag. Tillträde enligt överenskommelse, hösten 2017. RegionNorrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.Vill du veta mer?

Enhetschef Sinikka Engström, 0923-764 29, 076-126 27 19
sinikka.engstrom@norrbotten.se
 
Till bemannings- och rekryteringsföretag ochtill dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämtdirektkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare avytterligare annonser.

Fackliga företrädare
Vårdförbundet, Anne Forss, 0923-76237, anne.forss@norrbotten.se
Sista ansökningsdag är den: 2017-05-15
Publiceraddatum: 2017-04-26
Yrkesbenämning: Sjuksköterska, grundutbildad
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid, dagtid TillsvidareIndividuell lönesättning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-15
Referens: 193740
Webbplats: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=290&ProjectId=193740&DepartmentId=21018&MediaId=4&SkipAdvertisement=true
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Norrbottens läns landsting
Robertsviksgatan 7
97189  Luleå Sverige
Hemsida: www.nll.se
  

Platsannons

Extrajobba med läxhjälp, kantonesiska, Avafors

Eleven du ska hjälpa är vuxen.
Ämne: Kantonesiska
Antal tillfällen per vecka: 1
Antal minuter per tillfälle: 90
Önskat startdatum för undervisningen: Omgående
OBS. Ange referens: RNxxxxx
Undervisningen sker hemma hos familjen.

Jobbar du hos oss har du möjlighet att söka fler uppdrag senare, detta kommer bli din första elev. Om du inte kan hjälpa just denna elev så kan du även söka en generell tjänst på vår hemsida. Ansökningsdag: familjen vill ha hjälp omgående så sök redan idag! ANSÖK NU DIREKT - ANSÖKAN TAR MINDRE ÄN 2 MINUTER OCH DU FÅR SVAR INOM 2 ARBETSDAGAR http://smartstudies.se/extrajobb-student/
Läs mer om oss på: https://smartstudies.se

Vi kontaktar dig därefter inom kort och bestämmer en tid som passar dig för din personliga intervju.


Krav för att söka på denna annons är att du har ett slutgiltigt/nuvarande gymnasiebetyg på minst 16.0 (utan meritpoäng) samt ska kunna undervisa i ämnena som efterfrågas.

Vi söker dig som
- Är positiv och engagerande
- Har goda ämneskunskaper
- Kan arbeta minst 4 timmar i veckan
- Går minst i årskurs 3 på gymnasiet
- Kommunicerar effektivt på svenska i tal och skrift


SmartStudies mål är att öka motivationen, stärka studietekniken och att höja betygen – för att skapa glädje, trygghet och valfrihet för våra elever. Vi är ett svenskt företag utan riskkapital, och vi älskar det vi gör.
Publiceraddatum: 2017-04-26
Yrkesbenämning: Studieledare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
Tjänsten är en tillsvidareanställning.Du tjänar mellan 110 och 150 kr i timmen (inklusive semesterersättning) och jobbar minst 120 minuter åt gången. Lönen varierar beroende på avståndet till din elev.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-08-26
Referens: RNxxxxx
Webbplats: https://smartstudies.se
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: SmartStudies
Bangatan 1
22221  Lund Sverige
Hemsida: http://www.smartstudies.se
  
Platsannons

Vill du jobba som personlig assistent i Kalix i sommar?

Humana är Sveriges största företag inom personlig assistans och individ- och familjeomsorg. Vi är en kvalitetsaktör inom äldreomsorg och LSS-boenden samt har skola för elever med funktionsnedsättning. Vi är 16 000 medarbetare i Sverige, Norge och Finland som arbetar efter samma vision. Alla har rätt till ett bra liv. Läs mer på www.humana.se

Vi söker nu personliga assistenter till våra kunder i Kalix! Som personlig assistent kommer du att vara till hjälp där funktionsnedsättningen sätter gränser, vilket till exempel omfattar hushållssysslor, förflyttningar och personlig hygien.

Vi söker dig som är intresserad av ett vikariat i sommar. På Humana har vi olika kunder med behov av extra personal inför sommaren och vårt mål är att matcha dig som söker med någon av våra kunder utifrån dina egna förutsättningar, intressen och möjligheter att jobba i sommar. 

Beroende på arbetsplats så kan arbetstiderna se olika ut och variera mellan dag, kväll, aktiv natt och journatt på både vardagar och helger.

Vi tror att du som söker tjänsten är lyhörd och flexibel. Tidigare erfarenhet av att arbeta inom vård, omsorg eller personlig assistans ser vi som meriterande, men stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Urvalsprocessen sker löpande och mer information tilldelas vid en eventuell intervju.

Att kompetensutveckla vår personal är ett led i att säkerställa kvaliteten i den personliga assistansen. Om du erbjuds en tjänst så förväntas du genomföra en webbaserad introduktionsutbildning för personliga assistenter före ditt första arbetspass, eller som senast inom tre veckor från det att anställningen påbörjades. Utbildningen syftar till att skapa trygghet för både personlig assistent och kund.

Körkort: Körkort är en fördel. 
Arbetstid / Varaktighet: Vi tillämpar tidsbegränsad anställningsform "så längre uppdraget varar" samt timanställning.
Lön: Fast timlön enligt överenskommelse. Övriga ersättningar enligt kollektivavtal.
Tillträde: Enligt överenskommelse.

De ansökningshandlingar som du skickar till oss läses av personal på Humana, samt av kunden och dennes anhöriga. Humana söker personliga assistenter över hela landet och har därför många annonser ute på olika plattformar. På grund av det stora intresset för våra utannonserade tjänster har vi begränsad möjlighet att svara på dina frågor via telefon.


Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har 16 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge och Finland som utför omsorgstjänster till över 8 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”.

Enligt lag (2010:479), om registerkontroll av personal som ska utföra vissa insatser åt barn med funktionsnedsättning, krävs att vi som arbetsgivare begär ett registerutdrag från alla anställda som ska arbeta som personlig assistent åt ett barn under 18 år. Registerutdraget ska lämnas till oss som arbetsgivare innan påbörjad anställning. Du beställer själv registerutdraget enligt LSS från polisen. Blanketten hittar du på följande webbadress: https://polisen.se/Service/Blanketter/Blanketter-belastningsregistret/

Blanketten du ska välja heter LSS - utföra vissa insatser åt barn med funktionshinder (442.9)
Publiceraddatum: 2017-04-25
Yrkesbenämning: Personlig assistent
Antal platser: 5
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
11 dagar - 3 månaderDeltid Deltid/ Ej specificeratFast timlön enligt överenskommelse
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-25
Referens:
Webbplats: http://www.humana.se/om-oss/jobba-hos-oss/Lediga-jobb-assistans/?rmpage=job&rmjob=9421%26pp%3D3
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Humana Assistans AB
Furuhedsvägen 35C | 952 31 Kalix
95231  kalix Sverige
Hemsida: http://www.humana.se/personligassistans
  
Platsannons

Semestervikarier Särskilt boende Äldreomsorgen, ref.nr 12/17

Kalix kommun med närmare 17 000 invånare har en väl utbyggd privat och offentlig service och ett brett näringsliv i stark utveckling. I Kalix njuter vi av boendemiljöer i vacker natur med närhet till älven och skärgården. Här finns Bottenvikens röda guld - Kalixlöjrom.  

Organisation:
Socialförvaltningen har verksamheter som bedriver vård- och omsorg, stöd och hjälp till individer som  är i behov särskilt boende, hemtjänst, personlig assistans samt individ- och familjeomsorg. Socialförvaltningen har en stor och viktig uppgift i kommunens verksamhet. I Kalix kommun erbjuder vi insatser som passar alla och som bygger på respekt för individens självbestämmande och integritet.
Inför sommaren 2017 söker vi sommarvikarier inom samtliga verksamheter.
Att arbeta inom Socialförvaltningen innebär att arbeta för god vård i utveckling. Det innebär att vi möter människors behov med tryggt omhändertagande och hög kvalitet.    


Arbetsuppgifter:
Som semestervikarie hos oss är dina huvudarbetsuppgifter omvårdnad och social omsorg, serviceinsatser samt planering, dokumentation och uppföljning/ återkoppling i enlighet med gällande rutiner och riktlinjer. I uppdraget ingår också att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter i enlighet med uppdrag och instruktion. Utgångspunkten för alla insatser är alltid brukarens individuella behov och önskemål. Brukarinflytande och delaktighet är viktigt för oss, du har en för brukaren en viktig roll som kontakt och relationsbyggare. Att samverka och hjälpa varandra är ett självklart krav hos oss.

Kompetenser:
Anställningen kräver att du är flexibel, ansvarsfull och innehar god empatisk förmåga. Vi sätter stort värde på god samarbetsförmåga, ett positivt synsätt samt engagemang mot både brukare och arbetskamrater.
Vi ser helst att du har utbildning och/eller erfarenhet inom vård och omsorg.
Du ska ha fyllt 18 år och kunna arbeta varierad arbetstid, dag/kväll, helg eller natt. 

Övrigt:

Anställningen är påtidsbegränsad med varierande sysselsättningsgradupp till 100 %
Vi tar emot din ansökan t.o.m. 2017-06-30
Tillträdesdag: enligt överenskommelse
Körkort erfordras.
Din ansökan behandlas enligt personuppgiftslagen (PUL).
Anställningen är av varierande sysselsättningsgrad, hel-eller deltid. Vi ber dig söka anställningen via länken som är kopplat till annonsen.
Urvalet sker i en databas utifrån ditt ansökningsformulär. Vi ber dig därför fylla i formuläret så noggrant som möjligt.

 

Kontaktpersoner:

För arbetsgivaren:
Rönngården Annica Karlsson Johansson 076-104 88 14
Rosengården Kristina Henriksson 076-104 88 09
Näsbygården Maria Eliasson 076-104 88 16
Skogsgläntan Emma Rutberg  076-104 88 17
Kristallgården Sanna Hänninen 076-104 88 06
Ängsgården Sangis Minna Hakkanen 070-605 14 20
Hemgården Eva Nilsson Töre 076-104 88 05

För arbetstagarorganisationen:
Kommunal Norrbotten, 0923-658 28
 
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.
________________________________________
Publiceraddatum: 2017-04-24
Yrkesbenämning: Undersköterska, hemtjänst och äldreboende
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreDeltidvarierande upp till 100% TidsbegränsadFast lön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-06-30
Referens:
Webbplats: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=275&ProjectId=188434&DepartmentId=8778&MediaId=4&SkipAdvertisement=true
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Kalix Kommun
Nygatan 4
95281  Kalix Sverige
Hemsida: www.kalix.se
  
Platsannons

Semestervikariat hemtjänst Äldreomsorg, ref.nr 13/17

Kalix kommun med närmare 17 000 invånare har en väl utbyggd privat och offentlig service och ett brett näringsliv i stark utveckling. I Kalix njuter vi av boendemiljöer i vacker natur med närhet till älven och skärgården. Här finns Bottenvikens röda guld - Kalixlöjrom.  

Organisation:
Socialförvaltningen har verksamheter som bedriver vård- och omsorg, stöd och hjälp till individer som  är i behov särskilt boende, hemtjänst, personlig assistans samt individ- och familjeomsorg. Socialförvaltningen har en stor och viktig uppgift i kommunens verksamhet. I Kalix kommun erbjuder vi insatser som passar alla och som bygger på respekt för individens självbestämmande och integritet.
Inför sommaren 2017 söker vi ett antal sommarvikarier inom samtliga verksamheter.
Att arbeta inom Socialförvaltningen innebär att arbeta för god vård i utveckling. Det innebär att vi möter människors behov med tryggt omhändertagande och hög kvalitet.         Arbetsuppgifter:
Som semestervikarie hos oss är dina huvudarbetsuppgifter omvårdnad och social omsorg, serviceinsatser samt planering, dokumentation och uppföljning/ återkoppling i enlighet med gällande rutiner och riktlinjer. I uppdraget ingår också att utföra hälso och sjukvårdsuppgifter i enlighet med uppdrag och instruktion från distriktssköterska. Utgångspunkten för alla insatser är alltid brukarens individuella behov och önskemål utifrån beviljade insatser. Brukarinflytande och delaktighet är viktigt för oss, du har en för brukaren en viktig roll som kontakt och relationsbyggare. Att samverka och hjälpa varandra är ett självklart krav hos oss.

Kompetenser:

Anställningen kräver att du är flexibel, ansvarsfull och innehar god empatisk förmåga. Vi sätter stort värde på god samarbetsförmåga, ett positivt synsätt samt engagemang mot både kunder och arbetskamrater.
Vi ser helst att du har utbildning och/eller erfarenhet inom vård och omsorg.
Du ska ha fyllt 18 år och kunna arbeta varierad arbetstid, dag/kväll och helg.
B-körkort är ett krav och egen bil.


Övrigt:

Anställningen är tidsbegränsad med varierande sysselsättningsgradupp till 100 %
Vi tar emot dinansökan t.o.m. 2017-06-30
Din ansökanbehandlas enligt personuppgiftslagen (PUL).
Tillträdesdag: enligt överenskommelse
Anställningen är av varierande sysselsättningsgrad, hel eller deltid. Vi ber dig söka anställningen via länken som är kopplat till annonsen. Urvalet sker i en databas utifrån ditt ansökningsformulär.
 

Kontaktpersoner:

För arbetsgivaren:
Torggården: Anna-Lena Olofsson, 0923-654 15, 076-104 88 02 
                  Margareta Andersson, 0923-654 14, 072-587 60 91
Töre/ Morjärv: Eva Nilsson, 0923-658 03, 076-104 88 05
Sangis: Minna Hakanen, 0923-656 67, 070-605 14 20

För arbetstagarorganisationen:
Kommunal Norrbotten, 010-442 99 14

Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.
________________________________________
Publiceraddatum: 2017-04-24
Yrkesbenämning: Undersköterska, hemtjänst och äldreboende
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreDeltidVarierande ssg 100% TidsbegränsadFast lön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-06-30
Referens:
Webbplats: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=275&ProjectId=188435&DepartmentId=8778&MediaId=4&SkipAdvertisement=true
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Kalix Kommun
Nygatan 4
95281  Kalix Sverige
Hemsida: www.kalix.se
  
Platsannons

Semestervikariat Kortids- och utredningsenheten Viljan ref.nr 14/17

Kalix kommun med närmare 17 000 invånare har en väl utbyggd privat och offentlig service och ett brett näringsliv i stark utveckling. I Kalix njuter vi av boendemiljöer i vacker natur med närhet till älven och skärgården. Här finns Bottenvikens röda guld - Kalixlöjrom.  

Organisation:
Socialförvaltningen har verksamheter som bedriver vård- och omsorg, stöd och hjälp till individer som  är i behov särskilt boende, hemtjänst, personlig assistans samt individ- och familjeomsorg. Socialförvaltningen har en stor och viktig uppgift i kommunens verksamhet. I Kalix kommun erbjuder vi insatser som passar alla och som bygger på respekt för individens självbestämmande och integritet.
Inför sommaren 2017 söker vi ett antal sommarvikarier inom samtliga verksamheter.
Att arbeta inom Socialförvaltningen innebär att arbeta för god vård i utveckling. Det innebär att vi möter människors behov med tryggt omhändertagande och hög kvalitet.         Arbetsuppgifter:
Som semestervikarie hos oss är dina huvudarbetsuppgifter omvårdnad och social omsorg, serviceinsatser samt planering, dokumentation och uppföljning/ återkoppling i enlighet med gällande rutiner och riktlinjer. I uppdraget ingår också att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter i enlighet med uppdrag och instruktion. Utgångspunkten för alla insatser är alltid brukarens individuella behov och önskemål utifrån beviljade insatser. Brukarinflytande och delaktighet är viktigt för oss, du har en för brukaren en viktig roll som kontakt och relationsbyggare. Att samverka och hjälpa varandra är ett självklart krav hos oss.Kompetenser:
Anställningen kräver att du är flexibel,ansvarsfull och innehar god empatisk förmåga. Vi sätter stort värde på god samarbetsförmåga, ett positivt synsätt samt engagemang mot både brukare och arbetskamrater.
Vi ser helst att duhar utbildning och/eller erfarenhet inom vård och omsorg.
Du ska ha fyllt 18 år och kunna arbeta varierad arbetstid, dag/kväll och helg.
B-körkort är ett krav och egen bil.

Övrigt:

Anställningen är tidsbegränsadmed  varierande sysselsättningsgradupp till 100 %
Vi tar emot dinansökan t.o.m. 2017-06-30
Din ansökanbehandlas enligt personuppgiftslagen (PUL).
Tillträdesdag: enligt överenskommelse
Anställningen är av varierande sysselsättningsgrad, hel eller deltid. Vi ber dig söka anställningen via länken som är kopplat till annonsen. Urvalet sker i en databas utifrån ditt ansökningsformulär.

Kontaktpersoner:
Förarbetsgivaren:
Maria Noren 070-650 09 34

Förarbetstagarorganisationen:
KommunalNorrbotten, 010-442 99 14

Vi undanber oss vänligenmen bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samtförsäljare av ytterligare annonser.
Publiceraddatum: 2017-04-24
Yrkesbenämning: Undersköterska, hemtjänst och äldreboende
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreDeltidvarierande upp till 100% tidsbegränsadFast lön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-06-30
Referens:
Webbplats: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=275&ProjectId=188436&DepartmentId=8778&MediaId=4&SkipAdvertisement=true
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Kalix Kommun
Nygatan 4
95281  Kalix Sverige
Hemsida: www.kalix.se
  
Platsannons

Semestervikarier Nattpatrullen, ref.nr 15/17

Kalix kommun med närmare 17 000 invånare har en väl utbyggd privat och offentlig service och ett brett näringsliv i stark utveckling. I Kalix njuter vi av boendemiljöer i vacker natur med närhet till älven och skärgården. Här finns Bottenvikens röda guld - Kalixlöjrom.  

Organisation:
Socialförvaltningen har verksamheter som bedriver vård- och omsorg, stöd och hjälp till individer som  är i behov särskilt boende, hemtjänst, personlig assistans samt individ- och familjeomsorg. Socialförvaltningen har en stor och viktig uppgift i kommunens verksamhet. I Kalix kommun erbjuder vi insatser som passar alla och som bygger på respekt för individens självbestämmande och integritet.
Inför sommaren 2017 söker vi ett antal sommarvikarier inom samtliga verksamheter.
Att arbeta inom Socialförvaltningen innebär att arbeta för god vård i utveckling. Det innebär att vi möter människors behov med tryggt omhändertagande och hög kvalitet.


Arbetsuppgifter:
Som semestervikarie hos oss är dina huvudarbetsuppgifter omvårdnad och social omsorg, serviceinsatser samt planering, dokumentation och uppföljning/ återkoppling i enlighet med gällande rutiner och riktlinjer. I uppdraget ingår också att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter i enlighet med uppdrag och instruktion från distriktssköterska. Utgångspunkten för alla insatser är alltid kundens individuella behov och önskemål utifrån beviljade insatser. Brukarinflytande och delaktighet är viktigt för oss, du har en för brukaren en viktig roll som kontakt och relationsbyggare. Att samverka och hjälpa varandra är ett självklart krav hos oss.Kompetenser:
Anställningen kräver att du är flexibel, ansvarsfull och innehar god empatisk förmåga. Vi sätter stort värde på god samarbetsförmåga, ett positivt synsätt samt engagemang mot både kunder och arbetskamrater.
Vi ser helst att du har utbildning och/eller erfarenhet inom vård och omsorg. Du ska ha fyllt 18 år och kunna arbeta natt.
B-körkort är ett krav.
Då Kalix kommun är en förvaltningskommun ser vi det extra meriterande om Du talat finska/meänkieli    


Övrigt:

Anställningen är tidsbegränsadmed varierande sysselsättningsgradupp till 100 %
Vi tar emot dinansökan t.o.m. 2017-06-30
Din ansökanbehandlas enligt personuppgiftslagen (PUL).
Tillträdesdag: enligt överenskommelse
Anställningen är av varierande sysselsättningsgrad,hel-eller deltid.
Om Du tycker att detta är ett arbete som skulle passa Dig ber vi att Du söker anställningen via länken som är kopplat tillannonsen.
Urvalet sker i en databas utifrån Ditt ansökningsformulär. Vi ber Dig därför fylla i formuläret så noggrant som möjligt.

Kontaktpersoner:
Förarbetsgivaren:
MargaretaAndersson 072-587 60 91

Förarbetstagarorganisationen:
Kommunal Norrbotten, 010-442 99 14

Vi undanber oss vänligenmen bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samtförsäljare av ytterligare annonser.
Publiceraddatum: 2017-04-24
Yrkesbenämning: Undersköterska, hemtjänst och äldreboende
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreDeltidvarierande upp till 100% tidsbegränsadFast lön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-06-30
Referens:
Webbplats: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=275&ProjectId=188437&DepartmentId=8778&MediaId=4&SkipAdvertisement=true
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Kalix Kommun
Nygatan 4
95281  Kalix Sverige
Hemsida: www.kalix.se
  
Platsannons

Semestervikarier Personlig assistans, ref.nr 16/17

Kalix kommun med närmare 17 000 invånare har en väl utbyggd privat och offentlig service och ett brett näringsliv i stark utveckling. I Kalix njuter vi av boendemiljöer i vacker natur med närhet till älven och skärgården. Här finns Bottenvikens röda guld - Kalixlöjrom.  

Organisation:
Socialförvaltningen har verksamheter som bedriver vård- och omsorg, stöd och hjälp till individer som  är i behov särskilt boende, hemtjänst, personlig assistans samt individ- och familjeomsorg. Socialförvaltningen har en stor och viktig uppgift i kommunens verksamhet. I Kalix kommun erbjuder vi insatser som passar alla och som bygger på respekt för individens självbestämmande och integritet.
Inför sommaren 2017 söker vi ett antal sommarvikarier inom samtliga verksamheter.
Att arbeta inom Socialförvaltningen innebär att arbeta för god vård i utveckling. Det innebär att vi möter människors behov med tryggt omhändertagande och hög kvalitet.    


Arbetsuppgifter:
Som personlig assistent arbetar du hos kund som bor i eget boende och du har din arbetsplats i dennes hem. Därför är den personliga lämpligheten utifrån kundens behov viktig. I arbetet ska du ge stöd till kunden för att denne ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. I arbetet ingår alla förekommande sysslor i ett hem och är oftast ett ensamarbete.

Kompetenser:

Anställningen kräver att du är flexibel, ansvarsfull och innehar god empatisk förmåga. Vi sätter stort värde på god
samarbetsförmåga, ett positivt synsätt samt engagemang mot både kunder och arbetskamrater.
Vi ser helst att du har utbildning och/eller erfarenhet inom vård och omsorg.
Du ska ha fyllt 18 år och kunna arbeta varierad arbetstid, dag/kväll, helg eller natt.
B-körkort är ett krav och egen bil.Övrigt:

Anställningen är tidsbegränsad med varierandesysselsättningsgrad upptill 100 %
Vi tar emot dinansökan t.o.m. 2017-06-30
Din ansökanbehandlas enligt personuppgiftslagen (PUL).
Tillträdesdag: enligt överenskommelse
Anställningen är av varierandesysselsättningsgrad, hel-eller deltid. Vi ber dig söka anställningen via länken som är kopplat till annonsen.
Urvalet sker i en databas utifrån ditt ansökningsformulär. Vi ber dig därför fylla i formuläret så noggrant som möjligt.
 

Kontaktpersoner:
Förarbetsgivaren:
LottaMäki Enhetschef 0923-65969, 072-587 44 23
Jakob JönssonEnhetschef 0923-65463, 072-562 34 10
Anneli OlssonEnhetschef 0923-65145, 076-104 89 15
Margareta BergströmEnhetschef 0923-65833 076-104 88 13

Förarbetstagarorganisationen:
Kommunal Norrbotten 010-442 99 14

Vi undanber oss vänligenmen bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samtförsäljare av ytterligare annonser.
Publiceraddatum: 2017-04-24
Yrkesbenämning: Undersköterska, hemtjänst och äldreboende
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreDeltidvarierande upp till 100% TidsbegränsadFast lön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-06-30
Referens:
Webbplats: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=275&ProjectId=188438&DepartmentId=8778&MediaId=4&SkipAdvertisement=true
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Kalix Kommun
Nygatan 4
95281  Kalix Sverige
Hemsida: www.kalix.se
  
Platsannons

Semestervikarie Särskilt boende LSS, ref.nr 18/17

Kalix kommun med närmare 17 000 invånare har en väl utbyggd privat och offentlig service och ett brett näringsliv i stark utveckling. I Kalix njuter vi av boendemiljöer i vacker natur med närhet till älven och skärgården. Här finns Bottenvikens röda guld - Kalixlöjrom.  

Organisation:
Socialförvaltningenhar verksamheter som bedriver vård- och omsorg, stöd och hjälp till individersom  är i behov av särskilt boende,hemtjänst, personlig assistans samt individ- och familjeomsorg. Socialförvaltningenhar en stor och viktig uppgift i kommunens verksamhet. I Kalix kommun erbjuder viinsatser som passar alla och som bygger på respekt för individenssjälvbestämmande och integritet.
Inför sommaren 2017 söker vi ett antal sommarvikarier inom samtliga verksamheter.
Att arbeta inom Socialförvaltningen innebär att arbeta för god vård i utveckling. Det innebär att vi möter människors behov med tryggt omhändertagande och hög kvalitet.

Arbetsuppgifter:
Som semestervikarie hos oss inom bostad med särskild service för vuxna medfunktionshinder är dina huvudarbetsuppgifter:Aktivering utifrån brukarensintressen, omvårdnad och socialomsorg, serviceinsatser samt planering, dokumentation och uppföljning/ återkoppling ienlighet med gällande rutiner ochriktlinjer. I uppdraget ingår också att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter ienlighet med uppdrag och instruktion. Utgångspunkten är alltid brukarens individuella behov och önskemål. Brukarinflytandeoch delaktighet är viktigt för oss, du har en för brukaren viktig roll som kontakt och relationsbyggare. Att samverkaoch hjälpa varandra är ett självklart krav hos oss.

Kompetenser:
Anställningen kräver att du är flexibel,ansvarsfull och innehar god empatisk förmåga. Vi sätter stort värde på god samarbetsförmåga, ett positivt synsätt samt engagemang mot både brukare och arbetskamrater.
Vi ser helst att duhar utbildning och/eller erfarenhet inom vård och omsorg.
Du ska ha fyllt 18 år och kunna arbeta varierad arbetstid, dag/kväll/natt och helg.

Övrigt:

Anställningen är tidsbegränsad med varierande sysselsättningsgrad hel eller deltid.
Vi tar emot dinansökan t.o.m. 2017-06-30
Din ansökanbehandlas enligt personuppgiftslagen (PUL).
Tillträdesdag: enligt överenskommelse
Körkort erfordras.
Vi ber dig söka anställningen via länken som är kopplat tillannonsen. Urvalet sker i en databas utifrån ditt ansökningsformulär.
 

Kontaktpersoner:

Förarbetsgivaren:
Anna Bjöörn, enhetschef, 0923-658 01
Camilla Sundqvist, enhetschef, 0923-656 45

Förarbetstagarorganisationen:
Kommunal Norrbotten, 010-442 99 14, 0923-658 28


Vi undanber oss vänligenmen bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samtförsäljare av ytterligare annonser.
Publiceraddatum: 2017-04-24
Yrkesbenämning: Undersköterska, hemtjänst och äldreboende
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreHeltidvarierande hel eller deltid TidsbegränsadFast lön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-06-30
Referens:
Webbplats: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=275&ProjectId=188440&DepartmentId=8778&MediaId=4&SkipAdvertisement=true
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Kalix Kommun
Nygatan 4
95281  Kalix Sverige
Hemsida: www.kalix.se
  
Platsannons

Semestervikariat hemtjänst Stöd och Omsorg, ref.nr 17/17

Kalix kommun med närmare 17 000 invånare har en väl utbyggd privat och offentlig service och ett brett näringsliv i stark utveckling. I Kalix njuter vi av boendemiljöer i vacker natur med närhet till älven och skärgården. Här finns Bottenvikens röda guld - Kalixlöjrom.  

Organisation:
Socialförvaltningen har verksamheter som bedriver vård- och omsorg, stöd och hjälp till individer som  är i behov särskilt boende, hemtjänst, personlig assistans samt individ- och familjeomsorg. Socialförvaltningen har en stor och viktig uppgift i kommunens verksamhet. I Kalix kommun erbjuder vi insatser som passar alla och som bygger på respekt för individens självbestämmande och integritet.
Inför sommaren 2017 söker vi ett antal sommarvikarier inom samtliga verksamheter.
Att arbeta inom Socialförvaltningen innebär att arbeta för god vård i utveckling. Det innebär att vi möter människors behov med tryggt omhändertagande och hög kvalitet.         


Arbetsuppgifter:
Personalen arbetar med att tillgodose brukarens individuella behov av stöd, service, omvårdnad, stödja att skapa rutiner, ordning och struktur i brukarens dagliga tillvaro utifrån beviljade insatser. Förutom boendestöd/hemtjänst så levererar vi mat, åtgärdar larm och utför sjukvårdsuppgifter på delegation. Du ska även samverka med andra instanser i samhället för att tillgodose brukarens behov. I arbetet ingår även kontaktmannaskap, dokumentation och uppföljning/återkoppling i enlighet med gällande rutiner och riktlinjer. Du ska arbeta efter socialförvaltningens fastställda mål och riktlinjer.

Kompetenser:

Anställningen kräver att du är flexibel, ansvarsfull och innehar god empatisk förmåga. Vi sätter stort värde på god samarbetsförmåga, ett positivt synsätt samt engagemang mot både kunder och arbetskamrater. Vi ser helst att du har utbildning och/eller erfarenhet inom vård och omsorg. Du ska ha fyllt 18 år och kunna arbeta varierad arbetstid, dag/kväll och helg.
B-körkort är ett krav och en egen bil

Övrigt:

Anställningen är tidsbegränsad medsysselsättningsgrad upptill 100 %
Vi tar emot dinansökan t.o.m. 2017-06-30
Din ansökanbehandlas enligt personuppgiftslagen (PUL).
Tillträdesdag: enligt överenskommelse
Anställningen är av varierandesysselsättningsgrad, hel-eller deltid. Vi ber dig söka anställningen via länken som är kopplat till annonsen.
Urvalet sker i en databas utifrån ditt ansökningsformulär. Vi ber dig därför fylla i formuläret så noggrant som möjligt.
 

Kontaktpersoner:
Förarbetsgivaren:
Margareta Bergström Enhetschef 0923-65833, 076-104 88 13

Förarbetstagarorganisationen:
Kommunal Norrbotten, 010-442 99 14

Vi undanber oss vänligenmen bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samtförsäljare av ytterligare annonser.
Publiceraddatum: 2017-04-24
Yrkesbenämning: Undersköterska, hemtjänst och äldreboende
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreDeltidvarierande upp till 100% Tidsbegränsadfast lön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-06-30
Referens:
Webbplats: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=275&ProjectId=188439&DepartmentId=8778&MediaId=4&SkipAdvertisement=true
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Kalix Kommun
Nygatan 4
95281  Kalix Sverige
Hemsida: www.kalix.se
  

Platsannons

Guider/värdar sommaren 2017!

Vill du bli en av Siknäsfortets guider/värdar sommaren 2017?
Vi behöver 2 personer som är glada, positiva och tycker om att jobba med människor. Boende kan erbjudas i Siknäsfortet vid behov. Det är en fördel om du är militärhistorieintresserad men det är inget krav. Du får en bra introduktion.
Publiceraddatum: 2017-04-20
Yrkesbenämning: Guide
Antal platser: 2
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
11 dagar - 3 månaderHeltid/DeltidVi söker någon för perioden 19 juni - 6 augusti. Arbetstid 6 timmar per dag och med helgarbete varannan helg (100 % övertidsersättning) .
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-06-01
Referens:
Webbplats:
Epostadress:
Övrigt: Lämna kort presentation till info@siknasfortet.se
Arbetsplats: 
Adress: Siknäsbatteriet
Knektvägen 8
95263  KALIX 
Hemsida:
  
Platsannons

Musiklärare, ref.nr 75/17

Kalix kommun med närmare 17 000 invånare har en väl utbyggd privat och offentlig service och ett brett näringsliv i stark utveckling. I Kalix njuter vi av boendemiljöer i vacker natur med närhet till älven och skärgården. Här finns Bottenvikens röda guld - Kalixlöjrom.  
Kulturskolan i Kalix jobbar med frivilligkulturskoleverksamhet, med grundskola och särskola. Vi ansvarar för undervisningen på estetiska programmet musik, samt en artist- ochmusikerutbildning, och mycket annan verksamhet. Vi är kulturnavet i Kalix och har drygt 20 anställda. Välkommen till en braKulturskola!
Arbetsinnehållet är undervisning i grundskolan, samt möjlighet till undervisning inom de instrument du har, ochandra undervisningsområden du är intresserad av. Du kommer att ingå i ett ämneslag av musiklärare där alla jobbar medgrundskolemusik, men även möta hela kulturskolans personal i olika projekt och samverkan.
Behörig musiklärare

Anställningen är tillsvidare 100%
Vi tar emot dinansökan t.o.m. 2017-05-15
Din ansökan behandlasenligt personuppgiftslagen (PUL).
Anställningentillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för redananställd personal. Körkort och egen bil erfordras.
Tillträdesdag: 2017-08-15

Förarbetsgivaren:
Björn Emmoth, rektorKulturskolan, 070-241 67 07
bjorn.emmoth@kalix.se

Förarbetstagarorganisationen:
Lärarförbundet- Maria Söderfjäll 070-225 41 79
Lärarnas riksförbund - Therese Innergård 070-317 53 52
 
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare
annonser.
Publiceraddatum: 2017-04-20
Yrkesbenämning: Musikhandledare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid TillsvidareFast lön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-15
Referens:
Webbplats: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=275&ProjectId=188500&DepartmentId=8783&MediaId=4&SkipAdvertisement=true
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Kalix Kommun
Nygatan 4
95281  Kalix Sverige
Hemsida: www.kalix.se
  
Platsannons

Sommarjobb som ekonomiassistent

Som ekonomiassistent kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter vara att sätta dig in i kund- och leverantörsreskontran. Du kommer jobba på en ekonomiavdelning och hantera inkommande fakturor via post och mail, registrering och kontering. För att du ska få en så bra och trygg start som möjligt så kommer du att en få introduktion där du går bredvid dina kollegor på ekonomiavdelningen.

Vi ser att Du som person är noggrann, lättlärd och har en god ekonomisk förståelse. Meriterande om du arbetat med liknande arbetsuppgifter tidigare.

Sista ansökningsdag 2017-05-15. Vi tillämpar löpande rekrytering så vänta inte med att skicka in din ansökan.

Vill du utöka ditt cv med kund- och leverantörsreskontra, samt en hel del andra uppgifter som förekommer på en ekonomiavdelning? Om du är minst gymnasieekonom och har något års erfarenhet så ska du läsa vidare!

Vi ser att Du som person är noggrann, lättlärd och har en god ekonomisk förståelse. Meriterande om du arbetat med liknande arbetsuppgifter tidigare.

PONTO AB har kollektivavtal med LO och Unionen och är godkända av samtliga fackförbund i Sverige. Vi är medlem i Almega Bemanningsföretagen och är ett auktoriserat bemanningsföretag.
Publiceraddatum: 2017-04-18
Yrkesbenämning: Ekonomiassistent
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
3 - 6 månaderDeltid40%-60%
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-15
Referens:
Webbplats: http://www.ponto.nu
Epostadress: jobb@ponto.nu
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: PONTO AB
Bergvikskurvan 11 D
97331  Luleå Sverige
Hemsida: http://www.ponto.nu
  

Platsannons

SOMMARVIKARIER SÄLJARE BERLINS

Verksamhetsbeskrivning

Berlins är ett modeföretag som säljer damkläder, underkläder, bad, nattplagg, accessoarer mm. Vi driver butiker i Boden, Luleå, Kalix, Piteå och i Skellefteå.
Vi har tagit in många nya spännande märken och satsar på badkläder året runt.

Utbildning/Erfarenhet/Arbetsuppgifter:
Är du flink i fingrarna, stark i kroppen och glad till sinnet? I en butik så skall "händerna röra sig hela tiden" - packa upp varor, galga, skylta,vika, putsa speglar,damma, hämta varortill kunderna, "serva i provhytten", gå tusentals steg varje dag fram och tillbaka i
butiken och allt detta med ett gott humör.

Är du som säljare mer av Ellen Elefant ("stora öron"-bra på att lyssna,bra minne, tålmodig)än Kristina Krokodil(stor käft och aggressiv) så passar du bra som säljare hos Berlins.

Är du resultatinriktad, älskar att sälja och ge kunder förstklassig service?
I den tuffa konkurrens som råder krävs det 100% engagemang varje dag.
Trivs du i grupp men är samtidigt självständig?
Vi vill att du har humor , kan skratta och gråta, visa känslor och vara människa samtidigt som du är seriös och ansvarstagande.

Stämmer beskrivningen in på dig
- Skriv ansökan i dag! Om några dagar är det för sent.

Ansökan skall vara oss tillhanda
senast söndag 9/6,
Publiceraddatum: 2017-04-13
Yrkesbenämning: Butikssäljare, fackhandel
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
3 - 6 månaderDeltidDeltid sommarvikariatEnligt avtal
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-06-09
Referens:
Webbplats:
Epostadress: berlins.kalix@bredband.net
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Berlins Kalix
Strandgatan 10
95233  KALIX 
Hemsida:
  
Platsannons

Utbildare/instruktör till vår Maskinförarutbildning

I arbetsuppgifterna ingår:
- Undervisa och leda kurser inom vår utbildning maskinförare.
- Undervisa elever i praktiska och teoretiska moment utifrån individuellt anpassade metoder och utbildningsplaner
- Planera, genomföra och utvärdera förekommande kurser
- Viss kursadministration och dokumentation


DU PASSAR HOS OSS:

- Du tycker om att möta/bemöta människor på ett positivt, serviceinriktat och pedagogiskt sätt.
- Du vill utbilda både teoretiskt och praktiskt.
- Du tar ansvar både när du arbetar självständigt och i grupp, att du är noggrann och följer de regelverk och de kvalitetskrav som uppdraget innebär.


KVALIFIKATIONER:
Yrkesbevis på minst 2 maskinslag, t.ex. grävmaskin och hjullastare anläggning
Det är viktigt att du som söker har bred bakgrund inom maskinföraryrket. Minst fem års yrkesvana är ett krav
Mycket meriterande med pedagogisk utbildning och erfarenhet.
Meriterande är även erfarenhet av APV 1-2 samt ADR Bilaga S.YrkesAkademin är en av Sveriges ledande leverantörer av yrkesutbildning. Vi har varit verksamma i branschen sedan 1997.
Vi bedriver utbildning inom transport, entreprenad, teknik och serviceyrken. Uppdragsgivare är främst statliga myndigheter och kommuner men vi riktar oss även till företag och privatpersoner. Vår verksamhet sträcker sig från Lappland till Skåne med omkring 400 anställda fördelade på ett 60-tal orter.
Publiceraddatum: 2017-04-12
Yrkesbenämning: Grävmaskinförare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidVi tillämpar 6 månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.Lön enligt överenskommelse.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-14
Referens: Maskin, Kalix
Webbplats:
Epostadress: jobb@ya.se
Övrigt: Skicka fullständig ansökan med CV, behörigheter och personligt brev.
Arbetsplats: 
Adress: YrkesAkademin AB
Box 127
79123  FALUN Sverige
Hemsida: http://www.ya.se
  
Platsannons

Vikarierande biståndshandläggare SoL/LSS, ref.nr 60/17

Kalix kommun med närmare 17 000 invånare har en väl utbyggd privat och offentlig service och ett brett näringsliv i stark utveckling. I Kalix njuter vi av boendemiljöer i vacker natur med närhet till älven och skärgården. Här finns Bottenvikens röda guld - Kalixlöjrom.  
Socialförvaltningen är arbetsplats för cirka 700medarbetare.
Som vikarierande biståndshandläggare inom äldre- och handikappomsorgen företräder du socialnämnden och ska utifrån för området gällande lagstiftning och andra styrande förutsättningar utreda, bedöma och besluta om rätten till insatser för enskilda personer, följa upp beslut,samverka med anhöriga, övriga parter och myndigheter. 
Rättssäkerhet och medinflytande är viktiga ledord för dig som biståndshandläggare.
Arbetsuppgifterna består i att utreda, bedöma och besluta om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
 Iarbetet ingår också att samarbeta med ex. biståndshandläggare, enhetschefer,hemsjukvården och primärsjukvård samt slutenvård.
Andra arbetsuppgifter är att följa upp och ompröva beviljade insatser tillsammans med den enskilde, dennes företrädare, utförare samt andra professioner runt brukaren.
Det är viktigt att du harkunskap om utredning, dokumentation och beslutsfattande enligt gällande lagstiftning.
Tjänsten kräver god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, liksom förmåga att skapa goda kontakter.
Vi söker dig som är utbildad socionom, har social omsorgsexamen eller inneharlikvärdig utbildning enligt socialstyrelsens föreskrifter. Vi lägger även stor vikt vid personliga egenskaper.
Körkort är ett krav då arbetet medför resor i tjänsten. För tjänsten krävs B-körkort för personbil.

Anställningen är 100% med en tidsbegränsningfr.o.m. 2017-06-12 t.o.m. 2018-03-31
Vi tar emot dinansökan t.o.m. 2017-05-19
Din ansökan behandlasenligt personuppgiftslagen (PUL).
Anställningentillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för redananställd personal.
IT-kunskap erfordras, vi tillämpar verksamhetssystemet Treserva, Meddix 
 Urvalsprocessen sker löpande, ansök gärna så snart som möjligt.
Tillträdesdag: 2017-06-12
 

Förarbetsgivaren:
Linda Sandelid, enhetschef. Telefon: 0923-654 64, 076-116 2732

Förarbetstagarorganisationen:
BennyRönnqvist, Vision. Telefon: 070-650 03 61
 
 
 Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.
Publiceraddatum: 2017-04-11
Yrkesbenämning: Biståndsbedömare/Biståndshandläggare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreHeltidHeltid TidsbegränsadFast lön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-19
Referens:
Webbplats: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=275&ProjectId=188484&DepartmentId=8778&MediaId=4&SkipAdvertisement=true
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Kalix Kommun
Nygatan 4
95281  Kalix Sverige
Hemsida: www.kalix.se
  
Platsannons

Receptionist

Vi söker receptionister med huvuduppgiften att arbeta i vår reception med traditionella arbetsuppgifter, in- och utcheckning av gäster, butiksförsäljning samt bokning via telefon och data.

Tidigare erfarenhet inom receptionsarbete är meriterande. Behärska svenska samt engelska i tal och skrift är ett krav. Vi ser gärna att du har god datavana då samtliga bokningar sker via ett modernt bokningssystem. Körkort eller tillgång till annat transportmedel är ett krav eftersom busstiderna inte passar arbetstiderna.

Välkommen in med din ansökan!

Camp Frevisören är en turistanläggning belägen i Kalix skärgård.
Publiceraddatum: 2017-03-28
Yrkesbenämning: Hotellreceptionist
Antal platser: 2
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
11 dagar - 3 månaderHeltidKollektivavtal finns
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-06-14
Referens:
Webbplats:
Epostadress: jobb@norr.se
Övrigt: Vi påbörjar rekryteringen fortlöpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt via mail eller ett via ett personligt besök på Camp Frevisören onsdagen 5/4 då mellan 16-19 då vi har öppet hus.
Arbetsplats: 
Adress: KALIX HAVSBAD AB
KALIX HAVSBAD
95295  BÅTSKÄRSNÄS Sverige
Hemsida: http://www.frevisoren.se
  
Platsannons

Servicepersonal

Vi söker servicepersonal till vår restaurang på turistanläggningen Camp Frevisören. Arbetsuppgifterna är att ta emot beställningar i kassa, servering, bar samt disk och plock.
Vi har fullständiga rättigheter och serverar kvällstid a` la carte.

Erfarenhet av tidigare arbete i restaurang och bar är meriterande, goda kunskaper i engelska och svenska är ett krav, kassavana är starkt meriterande. Körkort eller tillgång till annan transport är ett krav då busstiderna inte passar arbetstiderna.

Välkommen in med din ansökan!

Camp Frevisören är en turistanläggning belägen i Kalix skärgård.
Publiceraddatum: 2017-03-28
Yrkesbenämning: Servitör/Servitris
Antal platser: 2
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
11 dagar - 3 månaderHeltidKollektivavtal finns
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-06-14
Referens:
Webbplats:
Epostadress: jobb@norr.se
Övrigt: Vi påbörjar rekryteringen fortlöpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt via mail eller ett via ett personligt besök på Camp Frevisören onsdagen 5/4 då mellan 16-19 då vi har öppet hus.
Arbetsplats: 
Adress: KALIX HAVSBAD AB
KALIX HAVSBAD
95295  BÅTSKÄRSNÄS Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Kock

I vår nybyggda restaurang vid strandkanten tillreder vi mat av bästa kvalitet. Traditionella luncher dagtid. Efter kl 17 serverar vi a` la carte. Våra kockar har ansvaret för menyn samt prissättning.

Du som person ska vara glad, positiv samt stresstålig. Erfarenhet av tidigare arbete i kök är meriterande.


Camp Frevisören är en turistanläggning belägen i Kalix skärgård.
Publiceraddatum: 2017-03-28
Yrkesbenämning: Köksbiträde
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
11 dagar - 3 månaderHeltidKollektivavtal finns
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-06-14
Referens:
Webbplats:
Epostadress: jobb@norr.se
Övrigt: Vi påbörjar rekryteringen fortlöpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt via mail eller ett via ett personligt besök på Camp Frevisören onsdagen 5/4 då mellan 16-19 då vi har öppet hus.
Arbetsplats: 
Adress: KALIX HAVSBAD AB
KALIX HAVSBAD
95295  BÅTSKÄRSNÄS Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Chefskock

I vår nybyggda restaurang vid strandkanten tillreder vi mat av de bästa råvarorna. Traditionella luncher dagtid. Efter kl 17 serverar vi a`la carte.

Du som chefskock har ansvaret för meny samt prissättning. Du ska vara positiv, glad och stresstålig då arbetet i perioder är väldigt stressigt. Dokumenterad erfarenhet av köksarbete eller utbildning är meriterande.

Camp Frevisören är en turistanläggning belägen i Kalix skärgård.
Publiceraddatum: 2017-03-28
Yrkesbenämning: Kökschef
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
11 dagar - 3 månaderHeltidKollektivavtal finns
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-06-14
Referens:
Webbplats:
Epostadress: jobb@norr.se
Övrigt: Vi påbörjar rekryteringen fortlöpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt via mail eller ett via ett personligt besök på Camp Frevisören onsdagen 5/4 då mellan 16-19 då vi har öppet hus.
Arbetsplats: 
Adress: KALIX HAVSBAD AB
KALIX HAVSBAD
95295  BÅTSKÄRSNÄS Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Utbildare Verkstadsteknik/CNC

Du ansvarar för den dagliga verksamheten samt ser till att utbildningen blir individanpassad.
Du rapporterar direkt till ansvarig chef för regionen och arbetar dagligen i utbildningen. I tjänsten ingår löpande kontakt med Arbetsförmedlingens handläggare och olika företag inför till exempel praktik.

Du passar hos oss:
-Om du tycker om att möta/bemöta människor på ett positivt, serviceinriktat och pedagogiskt sätt.
-Om du inte är främmande inför att arbeta med en hel grupp och samtidigt har förmågan att se individens behov, allt för att säkerställa att alla elever når sitt mål.
-Om du tar ansvar både när du arbetar självständigt och i grupp.
-Om du är noggrann och följer de regelverk och de kvalitetskrav som uppdraget innebär.

KVALIFIKATIONER
- Mångårig erfarenhet av skärande bearbetning, programmering och maskinkörning.
- Kunskaper om motsvarande grön nivå enligt skärteknikcentrums krav gällande skärande bearbetning.
- Goda kunskaper i Cad och Cam 3D.
- Goda kunskaper i skärteknik.
Meriterande är:
- Erfarenhet av utbildning på eftergymnasial nivå inom de utbildningsmoduler som efterfrågas.
- Goda branschkontakter.

Du måste ha såväl teoretisk utbildning som praktisk erfarenhet från verkstadsteknik/CNC. Dokumenterad erfarenhet av pedagogik, gärna inom vuxenutbildning. Som person har du god samarbetsförmåga och hög ansvarskänsla.


YrkesAkademin är en av Sveriges ledande leverantörer av yrkesutbildning. Vi har varit verksamma i branschen sedan 1997.
Vi bedriver utbildning inom transport, entreprenad, teknik och serviceyrken. Uppdragsgivare är främst statliga myndigheter och kommuner men vi riktar oss även till företag och privatpersoner. Vår verksamhet sträcker sig från Lappland till Skåne med omkring 400 anställda fördelade på ett 60-tal orter.
Publiceraddatum: 2017-03-24
Yrkesbenämning: Arbetsledare, maskintillv.-verkstadsprodukter
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidVi tillämpar 6 månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.Lön enligt överenskommelse.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-31
Referens: Verkstadsteknik Kalix
Webbplats:
Epostadress: jobb@ya.se
Övrigt: Skicka fullständig ansökan med CV, behörigheter och personligt brev.
Arbetsplats: 
Adress: YrkesAkademin AB
Box 127
79123  FALUN Sverige
Hemsida: http://www.ya.se
  

Platsannons

Jordgubbsförsäljare Kalix

Dina arbetsuppgifter kommer i huvudsak vara att hälsa på och vara trevlig mot kunderna som går in och ut ur den aktuella butiken, jordgubbarna säljer nästan sig själva bara du är glad och trevlig. Du kommer att arbeta som en del i ett lag enligt ett schema som är anpassat efter den aktuella butikens öppettider.

Vi söker dig som är glad och trevlig och som gillar att arbeta. Vana av att stå i kassa och snabb i huvudräkning är meriterande men inget krav, detta lär du dig ganska snabbt.

Vilt & Bär Specialisten i Norrland AB är återförsäljare till Finnerödja Bär och säljer bland annat färska jordgubbar.
Publiceraddatum: 2017-03-20
Yrkesbenämning: Butikssäljare/Medarbetare, dagligvaror
Antal platser: 4
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
3 - 6 månaderDeltid40%-60%Lön enligt kollektivavtal
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-06-05
Referens:
Webbplats: http://www.viltochbar.se
Epostadress:
Övrigt: Endast ansökningar via vår hemsida.
Arbetsplats: 
Adress: Vilt & Bär Specialisten i Norrland AB
Banvägen 9 K
97346  LULEÅ Sverige
Hemsida: http://www.viltochbar.se
  
Platsannons

Semestervikariat sjuksköterska/distriktssköterska, ref.nr 43/17

Kalix kommun med närmare 17 000 invånare har en väl utbyggd privat och offentlig service och ett brett näringsliv i stark utveckling. I Kalix njuter vi av boendemiljöer i vacker natur med närhet till älven och skärgården. Här finns Bottenvikens röda guld - Kalixlöjrom.  
Hälso- ochsjukvårdsenheten ansvarar för rehabilitering, hjälpmedel samt omvårdnad ochmedicinska insatser för personer i kommunens särskilda boenden, inom dagligaverksamheter samt inom hemsjukvården. Att arbeta inom Socialförvaltningeninnebär att arbeta för god vård i utveckling. Det innebär att vi mötermänniskors behov med tryggt omhändertagande och högkvalitet.
Vibehöver dig som vill jobba i hemsjukvården eller vid våra särskilda boendenunder perioden 13/6 - 14/8. Vi erbjuder bra anställningsvillkor. Du har ävenmöjlighet att söka jobbet delar av denna period.

Legitimeradsjuksköterska/distriktssköterska.


Anställningen är 100% med en tidsbegränsning from 2017-06-13 tom 2017-08-14
Din ansökan behandlas enligt personuppgiftlagen (PUL)
Körkort och egen bil erfordras.
Vi tar emot din ansökan fram till 2017-05-31

För arbetsgivaren:
Tiina Patokoski, 0923-656 68, 076-145 37 09
Eva-Britt Öhman, 0923-656 34, 070-656 34 65

För arbetstagarorganisationen:
Catarina Andersson, vårdförbundet, 0923-654 78
 
 
 
 
 
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.
Publiceraddatum: 2017-03-13
Yrkesbenämning: Sjuksköterska, grundutbildad
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
11 dagar - 3 månaderHeltidHeltid TidsbegränsadFast lön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-31
Referens:
Webbplats: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=275&ProjectId=188467&DepartmentId=8778&MediaId=4&SkipAdvertisement=true
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Kalix Kommun
Nygatan 4
95281  Kalix Sverige
Hemsida: www.kalix.se
  
Platsannons

Fastighetsskötare/Vaktmästare - KALIX

Om företaget
Veterankraft är en jobbplattform för personer från 55 år och äldre. Som tjänste- och bemanningsföretag hyr vi ut 55-plussare till företag, föreningar och offentlig sektor. Med vår stora bank av 55-plussare med livserfarenhet och olika kompetenser täcker vi i stort sett allt inom tjänstesektorn, oavsett omfattning och innehåll.

Om oss
En Veteran inom Veterankraft AB har en viktig uppgift och egenskap: att vara centrum för positiv energi. Den positiva energin återspeglas i ett stort engagemang och ett professionellt uppträdande med en underliggande glädje och kamratskap. Det skall vara roligt att jobba för oss och det skall vara roligt att vara kund hos oss.

Om tjänsten
Flera större fastigheter i Kalix är i behov av fastighetsskötare, vaktmästare. Dagtid och natt/helg Jour.

Dina arbetsuppgifter
Du skall vara behjälplig som allmänhändig i fastigehtsskötsel och vaktmästeri. Då det rör sig om flera fastigheter så kan ena fastigheten vara ett dagarbete och någon av dom andra fastigheterna röra sig om natt och helg jour. Tjänsten är förlagd i centrala Kalix.

Vem är du?
Du är nogrann och ordningsam. Du är allmänhändig. Du är vårdande och någon som föreningarna kan lita på. Det är en stor fördel om du tidigare har jobbat med fastighetsskötsel eller likvärdigt. Det är en mycket stor fördel om du bor i Kalix eller dess närhet.

Ansökan
Välkommen in med din ansökan!
Publiceraddatum: 2017-03-07
Yrkesbenämning: Fastighetsskötare/Fastighetsarbetare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareDeltidDeltid - Enligt överenskommelse TillsvidareEnbart provision
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-31
Referens: 2541
Webbplats: http://veterankraft.se/veteran/annons/?jaid=2541
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Veterankraft AB
Vendevägen 90
18232  Danderyd Sverige
Hemsida: http://veterankraft.se
  
Platsannons

Lokalvårdare Semestervikariat Kalix

Lilja & Co är Norrbottens städföretag. Vi bedriver vår verksamhet med egen personal i Luleå, Piteå, Boden, Kalix och Haparanda. Våra kunder finns inom det lokala näringslivet, myndigheter, bostadsrättföreningar samt privatpersoner m.fl.

Vi söker personer som vill arbeta under sommaren då ordinarie personal har semester framförallt mellan veckorna 25 - 32. Vi har olika tjänster att tillsätta, både schemalagd städning på plats hos våra kunder samt tjänster på vår specialavdelning som utför stor/flyttstädningar, fönsterputs och golvvård m.m.
Lilja & Co söker dig med serviceinställning, som är noggrann, har förmågan att vara självgående samt värnar om att göra ett bra arbete. Erfarenhet från lokalvård och branschvana är meriterande. Vi ser gärna att Ni som söker har körkort samt en god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift.

Tjänsten avser arbete vid Lilja & Co lokala verksamhet i Luleå.
Publiceraddatum: 2017-03-03
Yrkesbenämning: Städare/Lokalvårdare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
11 dagar - 3 månaderHeltidEnligt Kollektivavtal
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-31
Referens: Semestervikariat Kalix
Webbplats:
Epostadress: jobb@lilja-co.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: A. LILJA & CO STÄDNINGS AB
PRICKGRÄND 7
97341  LULEÅ Sverige
Hemsida: http://www.lilja-co.se
  

Platsannons

Kalix: Eventpersonal som vill sprida matglädje!

För en stor kund inom dagligvaruhandeln söker vi nu eventpersonal som kan ansvara för och genomföra butiksaktiveringar i din hemstad. Arbetsuppgifterna kan variera mellan uppdrag men går i stora drag ut på att presentera matprodukter ur sortimentet och berätta om dessa, dela ut smakprover samt förbereda och servera lättare maträtter.

Det behövs ingen förkunskap om mat, men ett matintresse är givetvis en bonus. Du kommer ingå i ett team med eventpersonal som samarbetar, så att fungera i grupp är ett måste för detta jobb. Du kommer att kunna välja pass själv och vi räknar med att ha cirka 3 pass i veckan att välja bland, där passen är ca 6-8 timmar. Således passar detta jobb bäst om man har en huvudsaklig sysselsättning, men alla är välkomna att söka!


Vi söker dig som är:

- Positiv, glad, energifylld
- Framåt och kontaktsökande
- Serviceinriktad
- Brinner för att inspirera kunder
- Ansvarstagande

Ett intresse för matlagning och erfarenhet inom service är meriterande.

United Media Group är en nordisk Brand Experience-byrå som ser varumärkesupplevelsen som nyckeln till effektiv kommunikation och bättre affärer. För oss är kreativitet och kvalitet allt. Därför är talangen på byrån vår viktigaste resurs. Således söker vi professionell eventpersonal vi kan arbeta långsiktigt med.
Publiceraddatum: 2017-03-01
Yrkesbenämning: Eventsäljare/Eventförsäljare
Antal platser: 8
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareDeltid40%-60%
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-08-25
Referens:
Webbplats:
Epostadress: camilla.muller@umg.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: UMG/United Media Group Nordic AB
Kommendörsgatan 30
11448  STOCKHOLM Sverige
Hemsida: http://www.umg.se
  
Platsannons

SIS ungdomshem-Johannisberg Kalix söker Behandlingsassistenter/sommarvikari

Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som bedriver vård, utredning och behandling av ungdomar med allvarliga sociala problem samt vuxna med missbruk. Vården bedrivs vid särskilda ungdomshem och LVM-hem över hela landet. SiS finansierar forskning för att förbättra vården och behandlingen.

Huvudkontoret ligger på Lindhagensgatan, Hornsberg i Stockholm.

SiS ungdomshem Johannisbergs och Sävastgården har slagits ihop till en verksamhet med namnet SiS ungdomshem Johannisberg. Verksamheten är lokaliserad på två skilda platser, Kalix och Sävast.
SIS ungdomshem Johannisberg ligger i Kalix. Institutionens uppdrag är att vårda pojkar enligt LVU och LSU. SiS tjänster akutvård, utredning, behandling samt LSU erbjuds inom institutionens ram. Samtliga skolpliktiga ungdomar undervisas enligt SiS timplan och icke-skolpliktiga ungdomar erbjuds undervisning.

Hela Institutionen har totalt fem avdelningar och 89 tillsvidareanställda inom olika yrkeskategorier.

Denna annons riktar sig för rekrytering till enheten i Kalix
ARBETSUPPGIFTER
SiS-ungdomshem Johannisberg söker nu sommarvikarier till samtliga avdelningar inför sommaren 2017. Tjänstgöring som behandlingsassistent handlar om arbetstid enligt arbetsschema dag, kväll, helg och natt. I arbetet som behandlingsassistent är din uppgift att hjälpa och stödja ungdomarna i deras vardag. Det kan handla om allt från vardagliga hushållssysslor till att finnas behjälplig i ungdomarnas planering av deras behandling. På institutionen arbetar behandlingsassistenten i team med andra yrkeskategorier. Du har viss dokumentation kopplat till dina arbetsuppgifter

KVALIFIKATIONER
Behandlingsassistent utbildning är meriterande även erfarenhet från arbete med ungdomar eller arbete inom HVB-verksamhet. Eftersom arbetet utgår från ungdomarnas behov är det viktigt att du som person är strukturerad, tålmodig, tydlig och konsekvent i ditt förhållningssätt. Det är meriterande att kunna flera språk.

Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet. Du ska ha god samarbetsförmåga, trygghet och ett empatisk hållningssätt som gör att du kan vara ett bra stöd för ungdomarna.

Du behärskar svenska språket i tal och skrift.

B-körkort är ett krav


ÖVRIGT
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Publiceraddatum: 2017-02-20
Yrkesbenämning: Behandlingsassistent/Socialpedagog
Antal platser: 6
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
3 - 6 månaderDeltidHeltid / deltid. Schema. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse, Rekrytering sker löpande, upphör: Semesterperioden 2017.Enligt avtal.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-06-15
Referens: A536635 - Kopia (3)
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=7588505f-e655-4923-8764-6ff56df0166c&TK=2abc511f-2957-44e1-ad59-c7b33062872c
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Johannisberg i Kalix
Johannisbergsvägen 25
95251  KALIX Sverige
Hemsida: http://www.stat-inst.se/
  
Platsannons

Vi söker Kursledare inom just Ditt kunskapsområde

SV Norrbotten söker inom just Ditt kunskapsområde

Vi söker kursledare inom en mängd områden eftersom vi ständigt vill utveckla folkbildningen och tror på ett Livslångt lärande. Har du kunskaper inom tex hantverk, konst, hälsa, språk, data/IT, djur/natur/jakt, matlagning, trädgård, media/foto/film, miljö, musik/dans/teater, släktforskning? Då skulle vi vara intresserade av att träffa dig för att höra hur vi kan samarbeta.

Det finns stora möjligheter för dig att själv utforma din kurs när det gäller upplägg och antal träffar. Skulle du vilja hålla en föreläsning om något ämne kan det också vara intressant för oss.

Vi erbjuder dig en introduktion i din roll som kursledare. Pedagogisk utbildning och/eller erfarenhet sedan tidigare är meriterande, men inget krav. Att vara kursledare är utvecklande och stimulerande och går mycket bra att kombinera med ett ordinarie arbete eller studier.


Vi söker dig som brinner för ett speciellt ämne eller område, och som inspireras av att leda en grupp och förmedla dina kunskaper vidare till andra. Att vara kursledare hos oss innebär eget ansvar och därför är det bra att du självständigt kan planera och organisera ditt arbete då du styr mycket av upplägget på egen hand. Som person vill vi gärna att du är social, positiv och engagerad.

Studieförbundet Vuxenskolan är ett bildningsförbund som arbetar med studiecirklar, kurser och kulturarrangemang.

Är du intresserad eller har en kursidé? Vi kan tillsätta tjänsten före sista ansökningsdag, så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Publiceraddatum: 2017-02-16
Yrkesbenämning: Cirkelledare/Studiecirkelledare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
Merparten av våra kurser är förlagda till kvällstid men även dagtid och helger kan förekomma. Du har stora möjlighet att själv påverka dina arbetstider. Ersättning betalas ut efter avslutad kurs. Vi erbjuder timlön per studietimme á 45 minuter.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-31
Referens:
Webbplats:
Epostadress: kalix@sv.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: SV NORRBOTTEN
Furuhedsvägen 35 A
95231  Kalix Sverige
Hemsida: http://www.sv.se/avdelningar/sv-norrbotten/
  

Platsannons

Morgontidningsdistributör

Dina arbetsuppgifter omfattar utdelning av morgontidningar, tidskrifter samt gods till hushåll och företag. Utdelningen sker med hjälp av specialutrustad högerstyrd bil med automatlåda.

Du gillar att arbeta fysiskt så god fysik är således ett plus. Du är även en noggrann och strukturerad person. Arbetet kräver att du är minst 18 år självgående, stresstålig och tar mycket eget ansvar eftersom du arbetar ensammen nattetid. För utdelning med bil krävs att du har körkort och körvana. Arbetet är möjligt att kombinera med annan sysselsättning tex studier, annat deltidsarbete, barnledighet mm.

Vi söker distributörer både i Kalix o Töre.
Publiceraddatum: 2017-01-31
Yrkesbenämning: Tidningsbud/Tidningsdistributör
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
11 dagar - 3 månaderDeltidSommarjobb/feriejobbFast månads vecko eller timlön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-08-31
Referens:
Webbplats:
Epostadress:
Övrigt: Om du tycker att detta är ett arbete som passar dig skicka in CV och personligt brev till carina.lofmark@nmdistribution.se
Arbetsplats: 
Adress: NM Distribution AB
Robertsviksgatan 5
97183  LULEÅ 
Hemsida: http://nmdistribution.se
  
Marshal Marshal är en svit av verktyg för bland annat databasanalys, export/arkivering, förteckning/underhåll, import/indexering, datamigrering, dokumentkonvertering, integration och kodgenerering.

Marshal används typiskt vid sammanställning och export av information från verksamhetssystem i samband med arkivering. I detta exempel har vi sammanställt information från arbetsförmedlingen och kompletterat denna med kommuninformation från wikipedia samt länkat till karttjänsten på hitta.se

Så här använder ni Marshal för att få er verksamhets information till ert elektroniska arkiv.
Här hittar ni teknisk dokumentation av Marshal