Lediga jobb - Platsannonser kommun för kommun
Platsannonserna hämtades från arbetsförmedlingen: 2017-04-28 12:12

Lediga jobb i Botkyrka kommun (0127), Stockholms län

Källahttp://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_över_Sveriges_kommuner
Folkmängd90 675
Täthet467,04Befolkningstäthet (invånare/km² land)
Area222,31Totalareal inklusive havsvattenareal (km²)
Land194,15Landareal (km²)
Sjö10,74Inlandsvattenareal, exkl de fyra stora sjöarna (km²)
Hav12,73Havsvattenareal (km²)

Platsannonser (Källa: http://api.arbetsformedlingen.se)

Platsannons

Förskolan Violen söker Förskollärare

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med drygt 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.

Vad sägs om en ny spännande arbetsplats?
Barnens lärande är i fokus för dig
Du ser styrkan i att fler kompetenser gynnar barnens lärande
Du ser det kollegiala lärandet som en grund för utveckling
Du vågar utmana dig själv med nya tankar

Då är du rätt person för förskolan Violen!

ARBETSUPPGIFTER
Vi arbetar aktivt med att alla som kommer till vår förskola ska känna sig välkomna, delaktiga och trygga.
Vår verksamhet utgår från ett etiskt förhållningssätt som vilar på demokratins grunder. Alla barn ska känna sig värdefulla och delaktiga för att utvecklas till samhällsmedborgare som vill och vågar tillsammans. Vi värnar om ett mångkulturellt samhälle där mångfalden berikar lärandet.


KVALIFIKATIONER
Vi söker en förskollärare till förskolan Violen.
Violen har 6 avdelningar och barnen är mellan ett och fem år.
Vi söker dig som sätter barnens, ditt och det kollegiala lärandet i fokus, är positiv, lösningsinriktad och har drivkraft. Du ska ha god förståelse för barns sätt att kunskapa och hur du som pedagog utmanar barnen i att ta nya steg i sitt lärande. Du ska vara väl förtrogen med läroplanen och pedagogisk dokumentation.
Vi söker dig som:
- har förskollärarexamen och legitimation
- är intresserad av systematiskt kvalitetsarbete
- ser det som en självklarhet att arbeta med reflektionsprotokoll och dokumentation där barnens lärande synliggörs
- har erfarenhet av att arbeta med flerspråkiga barn
- ser vikten av att utveckla lärmiljöerna i förskolan
- intresserad av att arbeta med IKT som ett naturligt verktyg

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.


ÖVRIGT
Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Publiceraddatum: 2017-04-28
Yrkesbenämning: Lärare i förskola/Förskollärare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.Enligt avtal.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-19
Referens: A678550
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=ed457ba4-af84-44b0-aeb5-5b05ef938fb0&TK=54e52f47-d6c2-4bb2-8c6a-20e8d2150fb1
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Botkyrka kommun, Verksamhet förskola/pedagogisk omsorg
Munkhättevägen 45
14785  TUMBA Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Familjebehandlare som vill göra skillnad på riktigt!

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med drygt 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.

Vi vill att medborgarna ska ha förtroende för Socialtjänsten i Botkyrka och vända sig till oss när de behöver det så att små bekymmer inte ska bli stora problem.Vårt arbete präglas av alla människors lika värde. Vi utgår från människors egen förmåga och eget ansvar på ett jämlikt, rättvist och tryggt sätt.

För att nå bästa möjliga resultat för brukarna satsar vi på att ständigt förbättra vår kvalité och utveckla våra metoder. Viktiga resurser i det arbetet är FoU Södertörn med kunskap om aktuell forskning och ett nära och engagerat samarbete med externa och interna samarbetspartners.

Vi är ca 400 personer som arbetar inom något av områdena: barn och unga, socialpsykiatri, försörjningsstöd, beroende och missbruk, eller boendefrågor.


ARBETSUPPGIFTER
Arbetsbeskrivning:

Vi söker två familjebehandlare till vårt familjebehandlarteam inom Resursenheten. Familjebehandlingen sker utifrån uppdrag från Utredningsenheten och familjen mot bestämda förändringsmål. Uppdragets karaktär styr hur vi planerar och förlägger arbetet vilket innebär en hög grad av flexibilitet.

Fokus i arbetet ligger på att utifrån ett salutogent och systemiskt perspektiv erbjuda familjer med barn och ungdomar i ålder 0-18 år stöd och behandlingsinsatser på hemmaplan. Utifrån familjens behov bedrivs behandlingen främst i familjens hemmiljö. Arbetstiden kan periodvis förläggas under kvällar och vi tillämpar årsarbetstid där du har möjlighet att planera en stor del av din arbetstid.

Vi erbjuder en individuellt anpassad familjebehandling och vårt mål är att barnets behov synliggörs, att föräldrarna känner sig starka i föräldrarollen och att familjen får verktyg och kunskaper så att de själva kan hantera framtida svårigheter.

Din huvudsakliga arbetsuppgift är att ansvara för att erbjuda hemmabaserad familjebehandling och arbetet ska präglas av en genomförandeplan med tydliga och uppnåbara mål. Du behöver ha god förmåga att samarbeta, både med familjemedlemmar, uppdragsgivare samt privat och professionellt nätverk och i arbetsgruppen.

Vad kan vi erbjuda dig?

Du kommer att ingå i en mycket driven och kompetent arbetsgrupp som utgörs av tio familjebehandlare och två stödpersoner med olika bakgrund och bred erfarenhet inom familjebehandling och familjestöd. Vi arbetar aktivt med att implementera förhållningssätt och metodik enligt Signs of safety i det dagliga arbetet. Vi gör en stor satsning på att både grundutbilda alla samt att stegvis vidareutbilda dem som arbetat längre genom fördjupningsutbildningar.

I Botkyrka kommun bryr vi oss om din hälsa och välmående. Förutom cykelbidrag samt friskvårdsbidrag ser vi till att våra anställda har tid för reflektion och återhämtning.

Vi tror på ett varierat, fritt och självständigt arbete med möjlighet att påverka PÅ RIKTIGT.

Vi erbjuder även: semesterväxling, kompetensutveckling, handledning, individuell lön och utvecklingsmöjligheter. Vi sitter i renoverade och fräscha lokaler med tillgång till luftiga och ljusa arbetsplatser och väl anpassade mötesrum och med promenadavstånd till Tumba station.


KVALIFIKATIONER
Din profil:

Vi söker Dig som vill använda din kompetens som familjebehandlare till fullo och vill vara med och utveckla vår verksamhet genom att bidra med dina kunskaper och erfarenheter.

- Socionom eller annan relevant utbildning
- Minst tre års arbetslivserfarenhet inom psykosocialt behandlingsarbete med barn och familjer
- Du har kompetens inom nätverk-, systemiskt och/eller lösningsfokuserat behandlingsarbete

Personliga egenskaper:

- Du är strukturerad och tar självständigt ansvar för ditt uppdrag
- Du är flexibel och har lätt för att prioritera och fatta egna beslut inom ditt vardagliga arbete
- Du är bra på att samverka och har lätt att bygga positiva relationer
- Du trivs med att arbeta i team
- Du har ett gediget intresse för socialt arbete
- Du har en god analytisk förmåga
- Du har ett salutogent synsätt
- Du vill utvecklas i din roll som behandlare
- Du vill använda din kompetens och är nyfiken på att pröva nya arbetssätt
- Du är prestigelös, har humor och en god samarbetsförmåga

Det är meriterande är om du har kompetens inom systemisk familjebehandling, arbete inom familjevåld, nätverksarbete, Signs of Safety samt erfarenhet av arbete inom barn och ungdomspsykiatrin.

Stor vikt läggs på personlig lämplighet såsom självständighet, flexibilitet och god samarbetsförmåga.

Känner du igen dig i denna beskrivning? – då passar du hos oss!

Varmt välkommen med din ansökan.

ÖVRIGT
Arbetet kräver B-körkort.

Urval och intervjuer sker löpande så tveka inte att skicka din ansökan redan idag.

Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Publiceraddatum: 2017-04-28
Yrkesbenämning: Familjebehandlare
Antal platser: 2
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. .Enligt avtal.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-28
Referens: 2017:51
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=56dd14de-5de1-4094-aadb-ae898b32ab0d&TK=755f3078-21b8-4c9f-9c10-c02e76dbff5f
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Botkyrka kommun, Socialförvaltningen, Resursenheten
Munkhättevägen 45
14785  TUMBA Sverige
Hemsida: https://www.botkyrka.se/omsorg--socialt-stod.html
  
Platsannons

Nätverkande bibliotekarie med ansvar för tillgängliga medier

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med drygt 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.

Kultur- och fritidsförvaltningen, med ca 190 anställda, svarar för att det finns ett rikt kulturliv och ett mångsidigt fritidsutbud i Botkyrka kommun, i form av bad, bibliotek, konsthall, kulturskola, fritidsgårdar och sportanläggningar.

Bibliotek Botkyrka består av sex bibliotek, alla formade i nära samspel med sina närområden och med invånaren som medaktör. Med stöd i kommunens ledord öppen, orädd och energisk intar vi alltid medborgarens fokus. Biblioteksverksamheten i Botkyrka ska vara en motor i arbetet med lokal demokratiutveckling, mänskliga rättigheter och interkulturalitet, och verka för ett långsiktigt hållbart samhälle genom att bidra till att minska ojämlikhet och möjlighetsskillnader. All verksamhet inom Bibliotek Botkyrka utgår från mänskliga rättigheter, normkritik och interkulturella förhållningssätt. Biblioteksverksamheten ska vara tillgänglig för alla. Genom omvärldsorientering, experiment och nyskapande arbetar vi utifrån Botkyrka kommuns devis ”Långt ifrån lagom”. Vi utgår från att det är en styrka att äga flera språk.

Tullinge bibliotek är ett bibliotek för hela familjen med stor barnverksamhet. Biblioteket har ett kommunövergripande ansvar för Boken kommer och tillgängliga medier.

ARBETSUPPGIFTER
Nu söker vi en bibliotekarie med inriktning på verksamhet för äldre, Boken kommer och tillgängliga medier till Tullinge bibliotek. Ditt uppdrag är att utveckla och vässa hela Bibliotek Botkyrkas verksamhet för äldre och personer med läsfunktionsnedsättningar, samt Boken kommer. Du kommer att bygga upp ett nätverk med förmedlare och kulturombud där du kontinuerligt informerar om nyheter och bibliotekets resurser i allmänhet. I ditt uppdrag ligger även ansvaret för att öka dina kollegors kompetens på området. Du arbetar också med medieurval av viss facklitteratur samt depositioner av medier på andra språk än svenska.

Du ingår i Tullinge biblioteksenhet med totalt 7 medarbetare. Du medverkar i bibliotekets dagliga arbete och tjänstgör kvällar och helger enligt schema.

KVALIFIKATIONER
Vi vill att du har akademisk utbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande. Du har ett stort intresse och engagemang för biblioteksarbete i en interkulturell miljö och gärna erfarenhet av aktivt nätverksarbete och utåtriktat arbete. Ditt intresse för biblioteksutveckling och tillgängliga medier är stort. Du har medborgarens fokus och låter det vara vägledande i ditt arbete. Du är öppen, orädd och energisk och beredd att söka och prova nya arbetsformer. Du tar ansvar och kan arbeta både självständigt och i samspel med andra, och bidrar till att skapa en god arbetsmiljö.

ÖVRIGT
Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Publiceraddatum: 2017-04-28
Yrkesbenämning: Bibliotekarie
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde 2017-08-15 eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.Enligt avtal.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-18
Referens: KOF/2017:80
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=db2bd5da-b150-41ef-876d-cf7f19ab10ff&TK=9110b5f1-a7df-4b58-b1b3-b826b397906a
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Botkyrka kommun, Kultur och Fritid, Tullinge
Munkhättevägen 45
14785  TUMBA Sverige
Hemsida:
  

Platsannons

Biträdande rektor på Botkyrka folkhögskola

Biträdande rektor utgör tillsammans med rektor skolans ledning. Som biträdande rektor kommer du att driva skolans arbetsmiljö- och kvalitetsarbete. Du kommer att arbeta med verksamhetsuppföljning och schemaläggning samt ha det övergripande ansvaret för skolans uppdragsutbildningar.
30-40% av tjänsten kommer du att ägna åt undervisning.


Vi söker dig som är pedagog och intresserad av att arbeta med ledningsuppgifter. Du inser att folkhögskolan är en genuin och spännande skolform vars särart ska bevaras och utvecklas. Du är flexibel och gillar att en arbetsvecka inte är den andra lik. Du är nyfiken på människor och vill jobba med studerande och kollegor som spretar åt olika håll vad gäller bakgrund och värderingar.
Meriterande är erfarenhet av att arbeta som lärare på folkhögskola och IT-pedagogisk kompetens. Din ämnesprofil kan variera men det är bra om svenska som andra språk ingår. Erfarenhet av ideellt arbete är meriterande


Botkyrka folkhögskola är en lokalt förankrad folkhögskola och präglas av hur Botkyrka ser ut. Skolan har cirka 25 anställda, en ekonomi i balans och har under det senaste åren växt en hel del som folkhögskola. Dagtid har vi ca 120 deltagare som främst läser olika allmänna kurser.

Vi vill vara med och skapa ett samhälle där fler längtar efter morgondagen och känner tillit till de människor de möter. Det sker genom att
· med folkbildningen som grund stimulera deltagarna att utvecklas som självständiga, bildade, kritiskt tänkande individer,
· arbeta för demokrati och stimulera studerande vid folkhögskolan och övriga invånare i kommunen till aktivt deltagande i demokratiskt arbete för utveckling av lokalsamhället,
· verka för att frågor om religion och livstolkning har en naturlig plats i skolans verksamhet, och i det omgivande samhället.

Skolan har lokala församlingar tillhörande Equmeniakyrkan och den Syrisk Ortodoxa kyrkan som huvudmän.
Publiceraddatum: 2017-04-28
Yrkesbenämning: Biträdande rektor
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-22
Referens:
Webbplats:
Epostadress: olle.westberg@botkyrka.folkhogskola.org
Övrigt: Intervjuer kommer ske löpande under ansökningsperioden. Vi har redan valt våra rekryteringskanaler. Vi undanber oss kontakter från rekryteringsfirmor o.d.
Arbetsplats: 
Adress: Botkyrka folkhögskola
Tomtbergavägen 14
14567  NORSBORG Sverige
Hemsida:
  

Platsannons

Reparatör/butikssäljare

Utföra snabba reparationer av mobiler och surfplattor med hög kvalité.
Alltid ge våra kunder det bästa servicen och vara Fix my phone ansikte utåt.


Du bör vara:
Social och känsla för sälj och service i toppklass.
Snabblärd
Snabb i fingrarna och trivs med att jobba med småkomponenter.
Stresstålig och initiativtagande
Stort intresse för teknik
Självständig och gillar ett jobb med ansvar
Flexibel och tillgänglig vid behov
Trivs med ett jobb med mycket ansvar.

Är du den vi söker?

Skicka CV och personligt brev till jobb@fixmyphone.se
Vänligen skriv "TUMBA" längst upp i mailet.


Fix My Phone erbjuder snabba reparationer på mobiltelefoner och läsplattor till både privatpersoner och företag i hela Sverige. Företaget har också ett stort utbud av tillbehör som skyddar och gör det möjligt för kunderna att få ut det mesta av sin investering. Idag finns vi i centrala Göteborg, Borås, Stenungsund, Varberg, Norrköping, Stockholm och Norge.
Publiceraddatum: 2017-04-28
Yrkesbenämning: Butikssäljare, fackhandel
Antal platser: 2
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareDeltid60%-80%
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-12
Referens:
Webbplats:
Epostadress: jobb@fixmyphone.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Fix My Phone Sverige AB
Östra Hamngatan 52
41109  Göteborg Sverige
Hemsida:
  

Platsannons

Bli en av oss! Jobba som idrottsledare i Sweden Sport Academy's ledarteam

I din roll som huvudledare hos Sweden Sport Academy leder och ansvarar du för verksamheten Knatteskutt i Tumba-Tullinge. Du kommer på ett lekfullt och engagerat sätt leda barnen genom flera olika idrottsövningar som är framtagna av Sweden Sport Academy's idrottspedagoger.

Passen kommer hållas under vardagskvällar och/eller på helger, mer info om detta kommer vid eventuell intervju.???

Som idrottsledare hos oss på Sweden Sport Academy får du möjlighet att utveckla dina ledarskapskunskaper samtidigt som du har ett av världens roligaste extrajobb.?Du kommer få gå Sweden Sport Academy's utbildning som fokuserar på att utveckla just ditt ledarskap och under terminens gång kommer du bli coachad av våra grymma regionansvariga.

Om du är den vi söker till Sweden Sport Academy's ledarteam ska du verkligen älska att träffa barn! Du ska även ha som mål att hela tiden arbeta för att barnen och föräldrarna ska känna sig 100% nöjda när de går ifrån varje Knatteskuttpass.
Du ska vara den som inspirerar nästa generation till ett aktivt liv och detta vill vi att du gör på ett lekfullt och roligt men samtidigt ansvarstagande och professionellt sätt.

- HAR DU DET SOM KRÄVS?


Sweden Sport Academy startade 2003 med att arrangera sommarläger. Idag har verksamheten växt kraftigt till att innefatta flera olika typer av träningsaktiviteter för barn och ungdomar och årligen medverkar tiotusentals deltagare på våra olika idrottsaktiviteter runt om i hela landet. Terminsaktiviteterna och lägren leds av våra ca 1000 idrottsledare och verksamheten administreras av vårt kontor med 14 heltidsanställda samt våra och regionansvariga.

KNATTESKUTT IDROTT ÄR SVERIGES STÖRSTA IDROTTSSKOLA FÖR BARN 2-7ÅR
- Låta barnen prova olika idrottsaktiviteter
- Barnen skall få upp ögonen för en eller flera idrottaktiviteter och inspireras till fortsatt rörelse
- Inspirera till en händelserik och aktiv fritid
- Under lekfulla former utveckla barnens motorik och koordination

Läs mer på: www.knatteskutt.se
Publiceraddatum: 2017-04-28
Yrkesbenämning: Ungdomsinstruktör/Ungdomstränare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
11 dagar - 3 månaderDeltidTimanställningen sträcker sig över läsåret HT17/VT18 ca 1-4h/vecka under terminerna Höstterminen startar vecka 37 och avslutas i nov, uppehåll för höstlov. Vårterminen startar i början på feb och avslutas i apr, uppehåll för sportlov och påsklov. Upp till 20%
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-15
Referens:
Webbplats: http://www.swedensportacademy.com/jobb/knatteskutt
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: SSA-Sweden Sport Academy AB
VIDEUM AB
35196  VÄXJÖ Sverige
Hemsida: http://www.swedensportacademy.com
  
Platsannons

Vi söker en Bildlärare, 70%, med möjlighet till 100%.

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med drygt 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.

Rikstens skola är en nybyggd, luftig och fräsch skola i Rikstens Friluftsstad, Tullinge. Vi öppnade ht 2013 och har i år verksamhet från förskoleklass upp till åk 7. Ht 2018 kommer vi vara fullt utbyggda, en F-9-skola med c:a 650 elever. Vår organisation och skola är därför fortfarande under uppbyggnad. Vi är granne med Lida Friluftsområde och vi är ofta ute med vår verksamhet.
Rikstens skola lägger stor vikt vid arbetsro, tydliga strukturer och ett gemensamt förhållningssätt gentemot våra elever. Våra elever är ambitiösa och likaväl som vi har höga förväntningar på dem, har de höga förväntningar på oss.
Vi satsar på tidig läsning och ett språkutvecklande arbetssätt. Våra elever träffar på engelska redan i förskoleklass.
Rikstens skola har en väl fungerande elevhälsa där skolledning, skolhälsovård och specialpedagoger samarbetar tätt med skolans övriga pedagoger.

Rubriken i vår vision är:
"Rikstens skola- nyfikenhet, trygghet, glädje
Var den du är-bli den du vill!"

Vi söker nu dig som vill vara med och fortsätta bygga upp vår fina skola.

ARBETSUPPGIFTER
Bildläraruppdraget omfattar c:a 70%. Under läsåret 17-18 finns stora möjligheter till att fylla ut tjänsten med andra uppdrag upp till 100%, året därpå innehåller tjänsten 100% Bild.
I tjänsten ingår mentorskap. Du kommer att tillhöra ett arbetslag och har möjlighet att planera och utveckla din undervisning tillsammans med skickliga och drivande kollegor i ett kollegialt lärande.

KVALIFIKATIONER
Du är en driven och nyfiken pedagog som gärna tar dig an utmaningar och provar nya idéer. Tjänsten kräver att du är en tydlig ledare som skapar en trygg lärandemiljö för dina elever, där ömsesidig respekt och samarbete genomsyrar din undervisning.
Eftersom vi har skog och ängar "inpå knuten" finns det möjlighet att vara utomhus med din undervisning.
Då skolan fortfarande är i uppbyggnadsfas testar, utvärderar och utvecklar vi ständigt vår verksamhet. Det är därför viktigt att du är en flexibel pedagog med egna idéer som lockas av utmaningar.
Kort sagt- vi söker någon utöver det vanliga som stämmer i Botkyrkas devis "Långt ifrån lagom".
Vi tycker att det är meriterande om du arbetat några år inom yrket, men det är inget krav.

ÖVRIGT
Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Publiceraddatum: 2017-04-27
Yrkesbenämning: Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde 2017-08-14.Enligt avtal.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-12
Referens: A678375
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=62866181-8fe6-4b71-875a-902794b95560&TK=24d18e13-1ed8-4fb3-b1f2-1a6090b68ac8
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Botkyrka kommun, Rikstens skola
Flygarvägen 28
14600  Tullinge Sverige
Hemsida: http://utbildning.botkyrka.se/rikstensskola/Sidor/default.aspx
  

Platsannons

Administratör / Kontorist

Mahmuda Transport AB söker nu två stycken administratörer.

Arbetsuppgifter

En administratör har ett serviceinriktat jobb. Som administratör har du ofta rollen som spindeln-i-nätet. Du organiserar, koordinerar och tar hand om de uppgifter som måste göras. Det kan handla om att förbereda, avlasta och strukturera upp andras arbetsuppgifter. Samt att arbeta med ekonomiska arbetsuppgifter.


Utbildning/Erfarenhet

Erfarenhet är ett krav.
Publiceraddatum: 2017-04-27
Yrkesbenämning: Kontorist
Antal platser: 2
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidTillsvidare anställning.Enligt överenskommelse.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag:
Referens:
Webbplats:
Epostadress: amin_nurul@hotmail.com
Övrigt: Ansökan skerv endast via mail till : amin_nurul@hotmail.com Glöm inte att nämna vilken tjänst det gäller.
Arbetsplats: 
Adress: Mahmuda Transport AB
Kumlagårdsvägen 13, 145 63 Norsborg
14563  NORSBORG 
Hemsida:
  

Platsannons

Taxiförare/Taxichaufför

Mahmuda Transport AB söker nu 20 stycken taxichaufförer.

Arbetsuppgifter

Som taxichaufför ska du vara händig och lösningsfokuserad. Du ska ha en bra service-känsla och alltid vara vältalig med kunderna och ha ett stort och brett kundperspektiv.

Utbildning/Erfarenhet

Erfarenhet är meriterande.
Taxilegitimation är krav.
Publiceraddatum: 2017-04-27
Yrkesbenämning: Taxiförare/Taxichaufför
Antal platser: 20
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidTillsvidare anställning.Enligt överenskommelse.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag:
Referens:
Webbplats:
Epostadress: amin_nurul@hotmail.com
Övrigt: Ansökan skerv endast via mail till : amin_nurul@hotmail.com Glöm inte att nämna vilken tjänst det gäller.
Arbetsplats: 
Adress: Mahmuda Transport AB
Kumlagårdsvägen 13, 145 63 Norsborg
14563  NORSBORG 
Hemsida:
  

Platsannons

Fordonstekniker/Bilmekaniker/Personbilsmekaniker

Mahmuda Transport AB söker nu två stycken bilmekaniker.

Arbetsuppgifter

Som bilmekaniker ska du vara händig och lösningsfokuserad. Du ska ha en bra service-känsla.

Utbildning/Erfarenhet

Erfarenhet är ett krav.
Utbildning är meriterande.
Publiceraddatum: 2017-04-27
Yrkesbenämning: Fordonstekniker/Bilmekaniker/Personbilsmekaniker
Antal platser: 2
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidTillsvidare anställningEnligt överenskommelse.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag:
Referens:
Webbplats:
Epostadress: amin_nurul@hotmail.com
Övrigt: Ansökan skickas till mail: amin_nurul@hotmail.com Glöm inte att ange vilken tjänst det gäller.
Arbetsplats: 
Adress: Mahmuda Transport AB
Kumlagårdsvägen 13, 145 63 Norsborg
14563  NORSBORG 
Hemsida:
  
Platsannons

Redovisningsekonomer till kommun söder om city

Jurek Rekrytering & Bemanning erbjuder ett komplett utbud av bemannings- och rekryteringstjänster. Vi rekryterar och hyr ut alltifrån studenter till yrkesverksamma akademiker med mångårig erfarenhet och specialistkompetens. Våra uppdrag är främst inom juridik, ekonomi, HR, marknad och administration.

Arbetsbeskrivning
Vi söker nu för kunds räkning två redovisningsekonomer till vårt trevliga team på redovisningsenheten med start omgående. Uppdraget löper till och med september 2017 med chans till förlängning. Som redovisningsekonom kommer att arbeta med löpande bokföring, utläggsredovisning, leverantörsbetalningar, anläggningsredovisning, fakturahantering, kontoavstämningar och bokslutsarbete, men även andra på en redovisningsenhet förekommande arbetsuppgifter kan vara aktuella.

Vem är du?
Vi söker dig som har några års erfarenhet som redovisningsekonom. Du har en mycket god förståelse för det ekonomiska flödet och är självständig i löpande bokföring och månadsbokslut. Du har god vana av olika ekonomisystem vilket gör att du snabbt sätter dig in i arbetet. Som person är du noggrann och strukturerad, har en positiv inställning och trivs med att arbeta både självständigt och i team. Vidare är du kommunikativ och flytande i svenska i tal och skrift.

Du erbjuds
Detta är ett konsultuppdrag - vilket betyder att du kommer vara anställd av Jurek Rekrytering & Bemanning, men arbeta ute hos vår kund. Vi går igenom ansökningar och intervjuar löpande - vänta därför inte med att skicka in din ansökan! Har du frågor är du välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Karolina Wahlström karolina.wahlstrom@jurek.se. Ansök på www.jurek.se

Om företaget
Jurek Rekrytering & Bemanning är ett starkt växande företag med fokus på flexibla och kundanpassande rekryterings- och bemanningslösningar. Genom vårt nytänkande och entreprenöriella arbetssätt är vi unika i Sverige idag. Våra uppdrag är främst inom juridik, ekonomi, HR/Administration samt marknad och management.

Start:
Omgående.

Lön:
Enligt ök.

Sista ansökningsdag
Snarast

Kontaktperson(er)
Karolina Wahlström
Tel: 0762-97 87 95
E-post: karolina.wahlstrom@jurek.se
Publiceraddatum: 2017-04-27
Yrkesbenämning: Redovisningsekonom
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
3 - 6 månaderHeltidHeltid VisstidFast lön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-27
Referens:
Webbplats: http://www.jurek.se/ansok/BBBAB9F2-ED5F-473F-9033-9B4B27021FF3?src=AMS
Epostadress:
Övrigt: Ansöker gör du genom att använda länken nedan.
Arbetsplats: 
Adress: Jurek Rekrytering & Bemanning AB
Biblioteksgatan 11
11146  Stockholm Sverige
Hemsida: http://www.jurek.se/
  
Platsannons

Vi söker lärare i Hem- och konsumentkunskap, 60%. Möjlighet till utökning f

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med drygt 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.

Rikstens skola är en nybyggd, luftig och fräsch skola i Rikstens Friluftsstad, Tullinge. Vi öppnade ht 2013 och har i år verksamhet från förskoleklass upp till åk 7. Ht 2018 kommer vi vara fullt utbyggda, en F-9-skola med c:a 650 elever. Vår organisation och skola är därför fortfarande under uppbyggnad. Rikstens skola ligger granne med Lida Friluftsområde och vi är ofta ute med vår verksamhet.
Rikstens skola lägger stor vikt vid arbetsro, tydliga strukturer och ett gemensamt förhållningssätt gentemot våra elever. Våra elever är ambitiösa och likaväl som vi har höga förväntningar på dem, har de höga förväntningar på oss.
Vi satsar på tidig läsning och ett språkutvecklande arbetssätt. Våra elever träffar på engelska redan i förskoleklass. Rikstens skola har en väl fungerande elevhälsa där skolledning, skolhälsovård och specialpedagoger samarbetar tätt med skolans övriga pedagoger.

Rubriken i vår vision är:
"Rikstens skola- nyfikenhet, trygghet, glädje
Var den du är-bli den du vill!"

Vi söker nu dig som vill vara med och fortsätta bygga upp vår fina skola.


ARBETSUPPGIFTER
Hkk-uppdraget omfattar c:a 60%. Under läsåret 17-18 finns stora möjligheter till att fylla ut tjänsten med andra uppdrag upp till 100%, året därpå innehåller den 100% Hkk.
I tjänsten ingår mentorskap. Du kommer att tillhöra ett arbetslag och har möjlighet att planera och utveckla din undervisning tillsammans med skickliga och drivande kollegor i ett kollegialt lärande.

KVALIFIKATIONER
Du är en driven och nyfiken pedagog som gärna tar dig an utmaningar och provar nya idéer. Tjänsten kräver att du är en tydlig ledare som skapar en trygg lärandemiljö för dina elever, där ömsesidig respekt och samarbete genomsyrar din undervisning.
Eftersom vi har skog och ängar "inpå knuten" finns det möjlighet att vara utomhus med din undervisning.
Då skolan fortfarande är i uppbyggnadsfas testar, utvärderar och utvecklar vi ständigt vår verksamhet. Det är därför viktigt att du är en flexibel pedagog med egna idéer som lockas av utmaningar.
Kort sagt- vi söker någon utöver det vanliga som stämmer i Botkyrkas devis "Långt ifrån lagom".
Vi tycker att det är meriterande om du arbetat några år inom yrket, men det är inget krav.ÖVRIGT
Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Publiceraddatum: 2017-04-27
Yrkesbenämning: Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2017-08-14.Enligt avtal.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-11
Referens: A678131
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=ec0fc3f2-67d6-4634-b9fc-b15f6e14bdeb&TK=9c432ba6-335c-47c4-8041-1a8f366bc69b
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Botkyrka kommun, Rikstens skola
Flygarvägen 28
14600  Tullinge Sverige
Hemsida: http://utbildning.botkyrka.se/rikstensskola/Sidor/default.aspx
  
Platsannons

Drivna & sociala personer till Com Hem projekt sökes!

Viafield är på jakt efter drivna och målmedvetna medarbetare till en heltidstjänst.

Arbetet går ut på att förmedla Com Hem's tjänster och produkter till nya & befintliga kunder.

Vi jobbar face2face vilket innebär att du träffar dina kunder & förmedlar tjänsterna via event & fältförsäljning.

Hos oss kommer du tillsammans med våra erfarna teamledare få all stöd för att lyckas som säljare. Vi arbetar kontinuerligt med coachning och kompletterande utbildningar för att erbjuda dig det bästa förutsättningar.

Vi erbjuder:

- Garantilön & en lovande provision
- Stora utvecklingsmöjligheter inom vårt snabbväxande företag
- Körkortsutbildning
- Arbetsverktyg i from av iPad, möjlighet till tjänstebil.
- Utbildning inom säljteknik & personlig utveckling.
- Månadstävlingar i form utav utlandsresor, Bonusar, Apple produkter, presentkort och mycket mer.

Vi söker dig som:

- Har lätt för att uttrycka dig på vältalig svenska
- Motiveras av personlig utveckling och resultat
- Målmedveten och tävlingsinriktad
- Serviceinriktad
- Är stresstålig och tycker om att arbeta under högt tempo

Utgångspunkt Stockholm men vi rekryterar folk från hela landet.

Vid frågor angående tjänsten så kan ni kontakta oss på följande:

Tel: 073-150 74 96
Mail: jonatan@Viafield.se

För att få en bättre inblick i hur vi arbetar kika:

www.viafield.se (http://www.viafield.se/)
https://www.instagram.com/viafield.se/
Publiceraddatum: 2017-04-27
Yrkesbenämning: Abonnemangsförsäljare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid Heltid Anställningstid enligt överenskommelse Lön enligt överenskommelse
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-04-28
Referens:
Webbplats: http://viafield.teamtailor.com/jobs/32669-drivna-sociala-personer-till-com-hem-projekt-sokes?promotion=8582-arbetsformedlingen
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Viafield
Evenemangsgatan 17
16979  Stockholm Sverige
Hemsida: http://viafield.se/
  
Platsannons

Sjuksköterska

Om Praktikertjänst N.Ä.R.A. AB
Praktikertjänst N.Ä.R.A. AB bedriver geriatrik, ASIH, sluten palliativ vård, vårdcentral, primärvårdrehabilitering och basal hemsjukvård. Ett tydligt vårdkoncept med god samverkan möjliggör säkra vårdövergångar för våra patienter. Vi är en del av Praktikertjänst AB, Sveriges äldsta vårdföretag inom privat entreprenörsdriven hälso- och sjukvård. Medarbetare inom Praktikertjänst N.Ä.R.A. drivs av ett stort engagemang, hög delaktighet och delar våra värderingar tillgänglighet, respekt, ansvar, kompetens och omtanke. Praktikertjänst N.Ä.R.A. i framtiden - Vi är ledande i utvecklingen av vård i relation till framtidens hälso- och sjukvård.

Om Praktikertjänst N.Ä.R.A. AB
ASiH, avancerad sjukvård i hemmet är en vårdform där patienter får vård i det egna hemmet istället för att vara inlagd på sjukhus. Det är ett självständigt varierande arbete där vården bedrivs med fokus på patient och närstående önskemål. Hos oss är det viktigt att patienterna känner sig trygga och får ett bra bemötande.

Arbetsuppgifter
På natten arbetar två sjuksköterskor tillsammans med planerade och akuta hembesök samt telefonrådgivning för inskrivna patienter.

Övrig information
Deltidstjänstgöring möjlig för den som önskar. Även behov av timanställda.

Rekrytering sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden gått ut.

Vi tackar nej till kont med rekryteringsföretag eller annonsförsäljare

Kvalifikationer
Sjuksköterska med intresse för palliativ vård och vård av multisjuka. Vana att arbeta självständigt.

B körkort är ett krav.

Personliga egenskaper
Du har lätt att samarbeta i teamet, är ansvarstagande och känner stort engagemang för patienter och närstående.
Publiceraddatum: 2017-04-27
Yrkesbenämning: Sjuksköterska, medicin och kirurgi
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareDeltid32,25 timmar per vecka. Tillträde: Enligt överenskommelse. Tillsvidare med provanställning.Individuell lönesättning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-07
Referens: 46-556077-2419-D857
Webbplats:
Epostadress: anette.wennerskog@ptj.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Praktikertjänst N.Ä.R.A. AB
Nyängsvägen 3 A 1 tr
14630  Tullinge Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Spansktalande personlig assistent till 5-årig pojke i Tumba

Assistans för dig är landets största familjeföretag för människor som behöver personlig assistans. Vår ambition är att erbjuda våra kunder den absolut bästa personliga assistansen! Det bygger på ett stort engagemang hos våra medarbetare, att vi är lyhörda för våra kunders behov och alltid ger ett personligt bemötande. Det bygger också på en bred kunskap inom relevant lagstiftning, ekonomi och sociala frågor. Det är så vi vill bygga ett tryggt och hållbart företag - och hjälpa våra kunder med precis den assistans de behöver. Vill du också göra skillnad?

Assistans för dig söker en personlig assistent för ett uppdrag i Tumba åt en 5-årig pojke med Downs Syndrom. Pojken är aktiv och har mycket energi. Han har inget verbalt språk och kommunicerar istället med tecken samt handgripligt genom att visa vad han vill. Vi söker en initiativrik person med mycket energi som tycker det är roligt att hitta på saker med pojken på eftermiddagarna. I familjen talas både spanska och svenska varför det är viktigt att du förutom spanska även talar svenska.

Assistenten hämtar pojken från förskolan tisdagar och onsdagar kl. 14:30 och arbetar fram till 18:00. Om du och pojken fungerar bra tillsammans kan du eventuellt få fler arbetspass längre fram.

Det är viktigt att du är ansvarsfull och lyhörd för pojkens behov. Du behöver också kunna sätta gränser vid behov. Förhoppningsvis är du intresserad av att få pojken att bli mer självständig och tycker att det är roligt att träna honom i vardagsmoment. Det är meriterande om du har erfarenhet av teckenkommunikation, men det är inte ett krav. Körkort och tillgång till egen bil är också ett plus, men inget krav. Viktigast är din personlighet och hur du fungerar ihop med pojken.

Då pojken är minderårig krävs att du lämnar utdrag ur belastningsregistret innan du blir anställd. Beställ gärna detta redan när du skickar in din ansökan då det kan dröja upp till två veckor innan utdraget är dig tillhanda. För snabbast möjliga handläggning tar du en bild av den ifyllda blanketten och mejlar till: registerutdrag@polisen.se
Blanketten finner du på polisens hemsida: http://www.polisen.se/Service/Blanketter/Blanketter-belastningsregistret/blankett-4429-LSS-belastningsregistret/

Varmt välkommen med din ansökan!
Publiceraddatum: 2017-04-27
Yrkesbenämning: Personlig assistent
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreDeltidDeltid 25-50% Tidsbegränsad, Minst 6 månaderMånatlig löneutbetalning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-24
Referens:
Webbplats: https://intranet.assistansfordig.se/recruitment/apply/255/?source=2
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Assistans för dig i Sverige AB
Box 240 69
10450  Stockholm Sverige
Hemsida: afd.se
  
Platsannons

Distriktssköterska till Tumba vårdcentral

Distriktssköterskatill Tumba vårdcentral  
 
Tumbavårdcentral i Botkyrka kommun nås på 20 min från Stockholm södra station.  
Tumbaväxte upp runt pappersbruket redan på 1700-talet och erbjuder idag ett trivsamtområde med allt från flerfamiljshus-villa-lantbruksmiljö med ca 14 500 invånareoch ytterligare utbyggnad planeras.  
Tumbavårdcentral är belägen i välplanerade ljusa lokaler och vi har fina uteplatser.  
Brakommunikationer och parkering. 
 
Välkommentill en välfungerande vårdcentral med stabil bemanning. Nu väljer en av vårasex distriktssköterskor att gå i pension därför söker vi hennes ersättare.  
Viär idag 50 medarbetare, mottagningssköterskor, distriktssköterskor,distriktsläkare, ST-läkare, undersköterskor, medicinska sekreterare, BVC ochkurator/psykolog. 
 
 
Arbetsuppgifter: 
Vierbjuder Dig ett omväxlande arbete som distriktssköterska med egen mottagningoch hemsjukvård i samarbete med undersköterskor.  
 
Anställningsform: 
Tillsvidareanställning. Heltid/deltid kan diskuteras och vi har flextid.  
Hälsokontrolltillämpas innan anställning. 
 
Kvalifikationer: 
Visöker legitimerad sjuksköterska med vub i öppen hälso- och sjukvård. 
somär van att ta egna beslut, har arbetat inom primärvård och/eller akutsjukvård.Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, flexibilitet och samarbetsförmåga 
 
Personligaegenskaper: 
Attdu är noggrann och har servicekänsla är en självklarhet.  
 
Informationom tjänsten lämnas av: 
verksamhetschefKarin Tomson tel:08/123 427 40 
chefsjuksköterskaAnette Johansson tel:08/123 427 15 
 
Fackligaföreträdare: 
VårdförbundetElisabeth Lindgren tel:08/123 404 88
Publiceraddatum: 2017-04-27
Yrkesbenämning: Distriktssköterska
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid Tillsvidareindividuell lön individuell lön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-14
Referens:
Webbplats: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=1354&ProjectId=144141&DepartmentId=55417&MediaId=4614&SkipAdvertisement=true
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Stockholms Läns Landsting
Tumba
14761  Botkyrka Sverige
Hemsida:
  

Platsannons

Säljare till OKQ8 Norsborg

Vår drivkraft har alltid varit att underlätta för människor i rörelse. Drivs du av att jobba i en spännande miljö med varierande arbetsuppgifter? Brinner du för försäljning, kundfokus och att ge det bästa värdskapet i alla kundmöten? Då kanske du är en av OKQ8:s nya Säljare!


Som Säljare på OKQ8 arbetar du i en föränderlig och spännande organisation där vi tillhandahåller produkter och tjänster för människor i rörelse. I arbetsuppgifterna ingår försäljning av bland annat drivmedel, mat, kiosk och bilistiska produkter, biltvätt, servicehjälp samt uthyrning av bil, lastbil och släp. OKQ8 Norsborg har öppet vardagar mellan klockan 06.00-22.00 och helger mellan klockan 08.00-22.00.
Vi söker dig som vill vara en del av ett team och som gillar att arbeta i högt tempo. Kunden ska alltid stå i fokus och känna sig välkommen till oss så att du gillar kundmöten är en självklarhet. Vi ser att du älskar försäljning och vill jobba mot uppsatta mål. Vi ser gärna att du har erfarenhet från liknande tjänster samt biluthyrning men din personlighet värderas högst. Körkort är ett krav.
Vi erbjuder


OKQ8 erbjuder en spännande arbetsplats att utvecklas i. Här arbetar människor i alla åldrar! Våra värderingar öppen och ärlig, leverans, kompetens och kundfokus präglar vårt dagliga arbete och vi strävar alltid efter att utvecklas.
Varaktighet/Arbetstid


Som Säljare arbetar du skifttjänstgöring. Den här tjänsten är en behovsanställning.
Ansökan


Kan du göra oss ännu bättre? Sök då tjänsten redan idag! Vi tar endast emot ansökningar via vårt ansökningssystem. Som en del av vår rekryteringsprocess kan du få komma att få göra ett screeningtest som är anpassat för tjänsten.


Följ oss gärna på Facebook och LinkedIn under namnet OKQ8.
Publiceraddatum: 2017-04-27
Yrkesbenämning: Bensinstationsbiträde/Servicebiträde
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareDeltidBehovsanställd -Enligt överenskommelse
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-11
Referens:
Webbplats: https://pim.sabacloud.com/Saba/Web_spf/EU1PRD0028/jobb-jobb/career/jobdetail/jobrq000000000001941
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: OKQ8
TEGELBRUKSVÄGEN
14553  NORSBORG Sverige
Hemsida: https://pim.sabacloud.com/Saba/Web_spf/EU1PRD0028/jobb-jobb/career/jobdetail/jobrq000000000001941
  
Platsannons

Studie- och yrkesvägledare Tullinge gymnasium

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med drygt 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.


Tullinge gymnasium är en vackert belägen skola med 670 elever. Här erbjuder vi ekonomiska, naturvetenskapliga, tekniska och samhällsvetenskapliga program med olika inriktningar samt ett vård- och omsorgsprogram som är en del i Vård- och Omsorgscollege. Skolan har ett tydligt kunskapsfokus och trivseln bland elever och personal är hög.
Läs mer om skolan och var den ligger på tullingegymnasium.se .

ARBETSUPPGIFTER
Studie- och yrkesvägledare är en profession i skolans elevhälsoteam (kurator, skolsköterska, två specialpedagoger, två SYV och två biträdande rektorer) där vi tillsammans med programarbetslagen med lärare arbetar med elevernas måluppfyllelse i fokus.
Arbetet sker med elever på grupp- och individnivå, ensam eller med andra, förebyggande, främjande och lösningsinriktat.
Skolan är inne i ett intensivt arbete att få till insatser snabbare genom mer direktkontakt med undervisande lärare för att nå så hög måluppfyllelse hos eleverna som möjligt.
I arbetsuppgifterna ingår också att
-ha individuella vägledningssamtal,
-ge information till grupper, klasser, vårdnadshavare och personal på och utanför skolan,
-verka för samarbete och nätverksbyggande på och utanför skolan.
-ha ett särskilt SYV-ansvar för elever på Naturvetenskaps-, Språkintroduktions- och Teknikprogrammet samt Vård- och omsorgsprogrammet,
-tillsammans med biträdande rektor för ovanstående program upprätta och anpassa individuella studieplaner för eleverna.

KVALIFIKATIONER
Studie- och yrkesvägledarexamen.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.
Det är viktigt med
-god samarbetsförmåga,
-vana att ta egna initiativ,
-ett ansvarstagande och professionellt förhållningssätt,
-god kommunikativ förmåga,
-hög empati och förmåga att skapa goda relationer. Erfarenhet av arbete som studie- och yrkesvägledare på en skola är ett krav, arbete på gymnasieskola är extra meriterande.

ÖVRIGT
Tjänsterna utlyses med reservation för att de kan komma att tas i anspråk av övertalig personal i samband med kommunens omställningsarbete.
Vi undanber oss kontakter från rekryteringsbolag via denna annons.
Publiceraddatum: 2017-04-27
Yrkesbenämning: Studie- och yrkesvägledare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid. 100% Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2017-08-07 eller efter överenskommelse.Månadslön Ange löneanspråk
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-12
Referens: 2017:11
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=e8c52d91-be84-471a-a3b0-fe2f59907a0c&TK=badcd209-a81c-4f47-a0f0-cfe014f9689c
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Botkyrka kommun, Tullinge gymnasium
Munkhättevägen 45
14785  Tumba Sverige
Hemsida: http://www.tullingegymnasium.se/
  

Platsannons

Säkerhetsrådgivare/säljare med garantilön sökes till Botkyrka/Tumba

Svenska Trygghetslösningar AB är ett ungt företag med 15 års erfarenhet i branschen. I dagsläget har vi 3 kontor i Skåne, ett kontor i Göteborg, Stockholm, Växjö, Karlskrona samt Sölvesborg och mer än 25 glada medarbetare.

Vi är i ett expansivt och spännande skede och söker därför ytterligare säljare/-säkerhetsrådgivare till vårt framgångsrika team i Botkyrka/Tumba.

Vi kräver absolut inte att du är färdig säljare från start, men ser gärna att du;

- kan arbeta både i team och på egen hand.
- har viljan och hungern att lära dig jobbet.
- är vänlig, positiv, lyhörd och har social förmåga.
- är målmedveten och tävlingsinriktad.
- är självständig och driven.

Vi erbjuder till rätt person ett sälj jobb inom den växande säkerhetsbranschen, var vi erbjuder kunderna ett alternativ till traditionella säkerhets leverantörer. Våra produkter är bland de största, mest pålitliga och säkraste i världen. Besök gärna vår hemsida, www.stl.nu

Vi kommer även att ge Dig en gedigen utbildning inom försäljning och i de produkter vi erbjuder. Och under anställningen får du daglig coaching och fortlöpande utbildningar. Allt detta, för att säkra att du alltid känner dig på topp och att du ska känna dig trygg i ditt arbete men samtidigt också känna att du utvecklas och har roligt på jobbet.

Du erbjuds en garantilön, som du får utbetalt oavsett om du har sålt eller inte. Vi har härutöver även en av branschens högsta provisioner och fina bonusar samt motiverande och roliga sälj tävlingar med exklusiva priser.
Kör du med egen bil, erhåller du även milersättning, enligt skatteverkets gällande normer. Har du körkort och tillgång till bil är det ett stort plus men inget krav.

Vill du ha möjligheten att tjäna riktigt bra med pengar, utbildas i en av de bästa sälj skolorna och samtidigt ha roligt på jobbet?

Då kan detta jobbet vara något för dig!

Intervjuer sker fortlöpande, så känns detta intressant, ska du maila in din ansökan och cv snarast till emma@stl.nu


Vi söker dig som är positiv, driven och nyfiken på att lära dig säljs yrket. Är du dessutom målmedveten och sugen på att göra karriär så kan vi till rätt person erbjuda goda möjligheter till vidareutbildning inom försäljning.


Vi utgår alltid från kontoret i staden där du jobbar och börjar alltid dagen med ett uppstarts möte. På kontoret finns kök och mikrovågsugn samt konferensrum där vi kontinuerligt håller utbildningar och utvecklingssamtal.

www.svenskatrygghetslosningar.se
Publiceraddatum: 2017-04-27
Yrkesbenämning: Hemförsäljare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidDå detta är ett jobb inom säkerhetsbranschen krävs att du har en prickfri vandel, dvs du får inte vara straffad i polisens belastningsregister.Den fasta lönen utgörs av en garantidel som grundar sig i antal utförda kundmöten och betalning för dessa även om du ej lyckas sälja. Den andra delen av lönen utgörs av en provisionsbaserad lön med bonusnivåer.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-04
Referens:
Webbplats:
Epostadress: emma@stl.nu
Övrigt: Ange vilken stad du söker jobb i när du skickar din ansökan. Ex. Jobbansökan Botkyrka
Arbetsplats: 
Adress: Svenska Trygghetslösningar AB
Murmansgatan 124
21225  Malmö Sverige
Hemsida: http://www.stl.nu
  

Platsannons

Vi ser gärna kvinnliga sökande till tjänst som saneringstekniker!

ARBETSUPPGIFTER
Tänk dig att ditt hem drabbas av t.ex. en brand eller en fuktskada. Då står allt hopp till professionell hjälp så fort som möjligt. Därför är Ditt arbete som tekniker hos oss enormt viktigt!

Hos oss kommer du att arbeta i team och du utgår från vårt kontor i Norsborg. Du får arbeta med många olika sorters skador inom sanering - brandskador, vatten och fuktskador. Lösöre anländer till vårt kontor och tillsammans med ditt team ansvarar du för att "rädda det som räddas kan" samt löpande dokumentera alla saker som tvingas kasseras.

Alla ansökningar går genom Foreign Talent och arbetsgivaren är Ocab i Stockholm AB. Tjänsten ska tillsättas omgående och rekryteringsarbetet sker därför löpande under ansökningstiden.

VÅRT ERBJUDANDE

Du kommer att arbeta i en härlig arbetsmiljö med stöttande kollegor och ett mycket varierat arbete eftersom nya spännande saker händer hela tiden.

Vår arbetsplats präglas av en öppen och rak kultur där alla blir sedda och har möjlighet att påverka. Vi värdesätter humor och gör årligen aktiviteter såsom go-cart, after work och julfest.

Här är det viktigare vem man är än vilken formell utbildning man har. Vi erbjuder utöver grundutbildning även många vidareutbildningar som kommer väga tungt i din framtida karriär. Ställningsutbildning, skylift, säkra lyft och heta arbeten är bara några exempel.

DIN PROFIL
Vi sätter värde på personliga egenskaper. Vi söker en glad och positiv medarbetare som har lätt för att arbeta med olika människor både kunder och medarbetare.

Vi tror att du är engagerad och pålitlig.


Vi räddar ekonomiska värden och tid vid skador orsakade av brand och vatten samt erbjuder tjänster vid underhåll och sanering av fastigheter och industri. Vi är ett rikstäckande sanerings- och avfuktningsföretag som finns etablerad över hela landet från Kiruna i norr till Malmö i söder. Våra kunder finns i hela Sverige inom försäkringsbolag, fastighetsbolag, FM-bolag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner.

Ocab-gruppen består av cirka 650 medarbetare i Sverige med kompetens inom följande områden: Sanering, Rengöring, Avfuktning och Byggnads- miljö. Vi erbjuder även jour dygnet runt.
Publiceraddatum: 2017-04-27
Yrkesbenämning: Städare/Lokalvårdare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidARBETSTID OCH LÖN - Du börjar 06:30 men jobbar inte längre än till 16:00, måndag till torsdag. - På fredagar jobbar du bara till 14:00! - Lönen är enligt avtal från 22 000 SEK/månad
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-11
Referens:
Webbplats: https://zims.zerolime.se/?link=56497aaf-8995-4605-ba01-9c2d1c4d5c49&tag=ams
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Foreign Talent AB
Hantverkarvägen 1
14563  Norsborg Sverige
Hemsida: https://zims.zerolime.se/?link=56497aaf-8995-4605-ba01-9c2d1c4d5c49&tag=ams
  

Platsannons

Liftdumper chaufför

Körning med liftdumperbil i Stor-Stockholm för hämtning och utställning av container, Man behöver ha god lokalkännedom samt vara trevlig och service inriktad samt vara stresstålig, erfarenhet från liknande arbete krävs

Glad trevlig morgonpigg serviceinriktad , erfarenhet från liknande arbeten, god lokalkännedom, förstå svenska i tal och skrift

Vi har våra lokaler och fordon uppställda i Uttran
Publiceraddatum: 2017-04-27
Yrkesbenämning: Liftdumper- och lastväxlarförare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-27
Referens:
Webbplats:
Epostadress: info@ilfrakt.se
Övrigt: Vi önskar svar endast på mail, och vi återkommer till er
Arbetsplats: 
Adress: IL FRAKT OCH FÖRETAGSTJÄNST AB
OXÖGA
14760  UTTRAN Sverige
Hemsida:
  

Platsannons

Farmaceut till Apoteksgruppen Tullinge Centrum, Stockholm

Välkommen till Apoteksgruppen! Vårt recept är enkelt. Hälsa först. För oss betyder det två saker: att säga hej till varandra och att främja hälsa hos alla våra kunder. För att lyckas med det har alla våra medarbetare gedigen kunskap i sitt yrke – kryddat med stor servicekänsla, driv och engagemang. Känner du igen dig? Härligt – då är du en av oss!


Ditt uppdrag
Till Apoteksgruppen Tullinge Centrum söker vi nu dig som delar vårt stora intresse för hälsa och kundbemötande. Här får du använda din farmaceutiska kompetens och omtanke för att göra skillnad för människors välmående – varje dag. Du är legitimerade receptarie eller apotekare på jakt efter ett omväxlande arbete där din utpräglade servicekänsla värdesätts. Det är med glädje du delar med dig av dina kunskaper inom farmaci, egenvård och hälsa till såväl kunder som kollegor. Vill du dessutom driva verksamheten framåt tillsammans med dina medarbetare är det här platsen för dig!

Välkommen till Apoteksgruppen Tullinge Centrum
Vi hälsar dig välkommen att bli viktig del av vårt härliga team om 3 kollegor. Vi har en familjär gemenskap där humor är ett viktigt inslag i vardagen. Apoteket ligger i Tullinge Centrum, och du tar dig enkelt hit med pendeltåg. Vi har öppet 10:00-18:30 på vardagar, 10:00-15:00 på lördagar.

Apoteket drivs av apotekarna Aryan Anari och Farshad Salehi som äger 2 apotek i Stockholm. Tillsammans med våra engagerade medarbetare skapar vi personliga apotek med omtanke om kunden, där ambitionen är att vara kundernas främsta källa till hälsa och välmående.

Vad erbjuder vi dig?
Våra medarbetare är unika, precis som våra apotek. Därför vill vi veta vad du brinner för, så att vi kan skräddarsy de rätta utmaningarna, karriärmöjligheterna och den rätta kompetensutvecklingen för just dig. Eftersom vi erbjuder dig branschens kortaste beslutsvägar är det med oss du ska jobba. Vi vill att du ska och påverka.

Det ska kännas tryggt att arbeta hos oss, därför omfattas du givetvis av kollektivavtal. Förutom en öppen arbetsplats med korta beslutsvägar erbjuder vi dessutom våra medarbetare friskvård, personalaktiviteter samt ett flexibelt schema. 

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid eller deltid. Tillträde sker enligt överenskommelse.


Apoteksgruppen är en apotekskedja som finns i hela Sverige, från Gällivare i norr till Borrby i söder. Det unika med oss är att varje apotek ägs och drivs av lokala entreprenörer med ett stort engagemang i verksamheten. Det gör beslutsvägarna korta, och ökar dina möjligheter att påverka. Hos oss kan du dessutom äga ditt eget apotek. Välkommen till personliga apotek med fantastiska kollegor, där hälsa och omtanke kommer först!
Publiceraddatum: 2017-04-26
Yrkesbenämning: Farmaceut/Receptarie
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareDeltid Deltid/ Ej specificeratindividuell lönesättning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-26
Referens:
Webbplats: https://www.apoteksgruppen.se/jobba-med-oss?rmpage=job&rmjob=244%26pp%3D7
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Apoteksgruppen
Nyängsvägen 3A-C
14630  Tullinge Sverige
Hemsida: https://www.apoteksgruppen.se/jobba-hos-oss/
  
Platsannons

Modersmålstränare, suryoyo ca 70%

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med drygt 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.

Du som vill stödja och leda Botkyrkas barn och ungdomar att bli bäst i sitt modersmål är välkommen till oss.

Modersmålsstöd/undervisning hos oss är för barn på förskola, elever i grundskolan år f-9 och gymnasium.

Din uppgift som modersmålspedagog i Botkyrka är viktig för elevernas språkutveckling. Vilken ligger till grund för studieresultat även i övriga ämnen. Din roll som pedagog är även viktig för elevens mångkulturella identitet och kompetens.

Du kommer att arbeta både självständigt och i team. Det förutsätts att du deltar i vår utvecklingsgrupp och APT möten som sker veckovis. Studiehandledning på modersmålet i andra ämnen kan även förekomma. Arbetet är förlagt till olika förskolor/grundskolor och gymnasium, vilket medför att du förflyttar dig under arbetsdagen. I tjänsten ingår också mycket kontakt med vårdnadshavare, närvarorapportering, lektionsplanering etc i olika program.ARBETSUPPGIFTER
Du som vill stödja och leda Botkyrkas barn och ungdomar att bli bäst i sitt modersmål är välkommen till oss.

Modersmålsstöd/undervisning hos oss är för barn på förskola, elever i grundskolan år f-9 och gymnasium. Uppdraget kan även innebära arbete med studiehandledning.

Din uppgift som modersmålspedagog i Botkyrka är viktig för elevernas språkutveckling. Vilken ligger till grund för studieresultat även i övriga ämnen. Din roll som pedagog är även viktig för elevens mångkulturella identitet och kompetens.

Du kommer att arbeta både självständigt och i team. Det förutsätts att du deltar i vår utvecklingsgrupp och APT möten som sker veckovis. Studiehandledning på modersmålet i andra ämnen kan även förekomma.

Arbetet är förlagt till olika förskolor/grundskolor och gymnasium, vilket medför att du förflyttar dig under arbetsdagen.

I tjänsten ingår också mycket kontakt med vårdnadshavare, närvarorapportering, lektionsplanering med mera i olika program.KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är engagerad, intresserad av språkutveckling och är målinriktad.

Mycket goda kunskaper i modersmålet och i kultur och traditioner i områden/länder där modersmålet talas.

Vi förutsätter att du har goda kunskaper i svenska språket/svenska B samt inblick i svensk kultur och tradition.

Du har högskoleutbildning och erfarenhet av att undervisa. Du har även dokumenterad erfarenhet av tidigare arbete med modersmål inom förskola/grundskola och gymnasium. Du har en tydlig pedagogisk idé kring hur du kan stödja utvecklingen hos varje elev utifrån läroplanens intentioner och styrdokument. Du är van vid att hantera digitala lärarverktyg som utgör en självklar del i din praktik, samt att samarbeta med andra pedagoger/lärare kring planering och utförande av undervisning i enlighet med läroplanen. Flexibilitet är av stor vikt då schema och elevunderlag kan ändras under läsåret.

Vi lägger stor vikt vid att du kan samarbeta och kommunicera med elever, kollegor och vårdnadhavare samt att du självständigt kan bedriva din undervisning utifrån styrdokumenten. Kunskap och kursplanen i ämnet modersmål, pedagogisk planering, omdömesbeskrivning och bedömning och betygsättning är meriterande.

Vi ser fram emot din ansökanÖVRIGT
Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Publiceraddatum: 2017-04-26
Yrkesbenämning: Modersmålslärare/Modersmålspedagog
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
3 - 6 månaderDeltidDeltid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Enligt överenskommelse, upphör: 2018-01-08 .Enligt avtal.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-10
Referens: A677967
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=8541d67c-927e-4bc4-850f-443a8825f924&TK=cc0ca146-f390-4b8e-b301-7d38600a25eb
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Botkyrka kommun, Modersmålsenheten
Munkhättevägen 45
14785  TUMBA Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

speciallärare/specialpedagog inriktning utvecklingsstörning

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med drygt 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.

Borgskolan är den lilla skolan i den stora världen. Skolan är belägen i Hallunda/Norsborg med goda kollektiva förbindelser (SL), T-bana och buss.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker dig som har en positiv människosyn och utgår ifrån att alla människor har utvecklingsmöjligheter om deras förmågor synliggörs och stimuleras. Du anser att kommunikation och goda relationer är vägen till utveckling och lärande. Du kommer att vara med och utveckla verksamheten och ha det pedagogiska ansvaret för en klass med fyra till åtta elever. I ditt arbetslag kommer du få stöd av elevassistenter som du handleder.
Du ska ge eleverna möjlighet och medvetandegöra sin känsla av att delta och bidra efter inidividuell förmåga i gemensamma aktiviteter. Inte bara lärare till elev ien lodrät kommunikation, utan i riktning mot det horisontella lärandet, elev till elev. Eleverna ska ges utrymme utifrån sina förmågor till kommunikationa och samspel med andra. Vi kan erbjuda dig en trevlig arbetsplats med högt i tak, tydlig pedagogisk riktad ledning samt nyfikna och lärandeinriktade arbetslag. Här arbetar vi med kommunikation som basen i de varierande språkutvecklande arbetssätten utifrån individens förutsättningar. Här arbetar vi likt en röd tråd genom dagen, från fritids-skola-fritids för en tydlighet och gott samarbete så att eleverna käner sig trygga och delaktiga i sin dag.

KVALIFIKATIONER
Du är behörig och legitimerad inom grundsärskolan (ämnesområden och/eller ämnen) och är i botten grundlärare/förskollärare eller fritidspedagog med vidareutbildning till speciallärare/pedagog med intriktning utvecklingsstörning.
Du ska ha goda IT-kunskaper samt kunskap om kompensatoriska läromedel. Du är självgående, kan tänka utanför ramarna och vill hela tiden utveckla dig själv och lärmiljön. Tillsammans med dina kollegor skapar du en kreativ lärmiljö.
Som person är du lyhörd och flexibel, en genuin och tydlig vuxen som kan sätta gränser. Du har erfarenhet av arbete med elever inom autismspektrumtillstånd och utvecklingsstörning.

ÖVRIGT
Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Publiceraddatum: 2017-04-26
Yrkesbenämning: Speciallärare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde 14/8-17 med 6 månaders provanställning.Enligt avtal.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-12
Referens: A666009
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=3d277ce1-2be9-4697-9776-694b0f418814&TK=5853dd49-1ea1-48b4-9693-ebf67b96ed6e
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Botkyrka kommun, Borgskolan
Munkhättevägen 45
14785  TUMBA Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

BVC-sjuksköterska till Bredängs vårdcentral

BVC-sjuksköterskatill Bredängs vårdcentral 
 
VÄLKOMMENtill barnavårdscentralen på Bredängs vårdcentral, en trivsam och välfungerandevårdcentral som ligger i ett mångkulturellt område i sydvästra Stockholm. 
 
Visöker dig som är barnsjuksköterska eller distriktssköterska och som vill arbetamed barnhälsovård i en stimulerande och utvecklande miljö.  
 
Arbetsuppgifter:  
Desjälvständiga arbetsuppgifterna består av egen mottagning,telefonrådgivning, medverka vid läkarmottagning och ha föräldragrupper samtsamverka med stadsdelsförvaltningen.  
 
Anställningsform:Tillsvidareanställning på heltid, tillträde enligt överenskommelse 
 
Kvalifikationer: 
Legitimeradsjuksköterska med vidareutbildning inom barn- och ungdom eller öppen hälso- ochsjukvård. Erfarenhet av arbete på barnavårdscentral är meriterande.  
 
 
Personligaegenskaper:  
Vivärdesätter samarbetsförmåga, noggrannhet, flexibilitet och engagemang.  
 
Informationom tjänsten lämnas av: Verksamhetschef Ann Carlswärd tel:070-773 13 71 
 
Fackligaföreträdare:  Vårdförbundet ElisabethLindgren tel:08-123 404 88 
 
Övriginformation: 
Hälsokontroll tillämpas innan anställning
Publiceraddatum: 2017-04-26
Yrkesbenämning: Sjuksköterska, barnavårdscentral
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid tillsvidareindividuell lön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-14
Referens:
Webbplats: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=1354&ProjectId=144099&DepartmentId=55345&MediaId=4614&SkipAdvertisement=true
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Stockholms Läns Landsting
Alby
14502  Botkyrka Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Boendesamordnare funktionsnedsättning

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med drygt 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.

När medborgaren ansöker om stöd från äldreomsorgen eller omsorgen om personer med funktionsnedsättning är Myndighet första kontakten. Verksamhetsområdet Myndighet ingår i vård- och omsorgsförvaltningen och består av två enheter, en för SoL och en för LSS. Här arbetar handläggare och samordnare.
Vi erbjuder dig flexibla arbetstider, friskvårdsbidrag och ett stimulerande arbete med goda utvecklingsmöjligheter.ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu en boendesamordnare till verksamhet myndighet med placering i Tumba. Du kommer att vara underställd sektionschef funktionsnedsättning myndighet och arbeta mot enheter inom hela kommunen samt externa utförare.

Som boendesamordnare ansvarar du för boendesamordning inom funktionsnedsättning samt att följa upp köpta platser, individavtal och ekonomiska prognoser. Till arbetsuppgifterna hör även förmedling av interna och externa särskilda boenden inom funktionsnedsättning (LSS och ibland SoL) samt korttidsplatser utifrån LSS-handläggarens beslut. Tjänsten innebär täta kontakter med handläggare inom myndighet, enhetschefer inom vård- och omsorgsförvaltningen, brukare och anhöriga samt andra myndigheter såsom Landstinget. Du är länken mellan beslut och verkställighet.KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har minst gymnasieutbildning det är också meriterande med högskoleutbildning med inriktning mot socialt arbete. Du måste känna till målgruppen och ha erfarenhet inom funktionsnedsättningsområdet.
Det är bra om du har erfarenhet inom handläggningsprocessen och kunskap kring en politiskt styrd organisation. Kunskap om Procapita som verksamhetssystem är meriterande.

Då Botkyrka kommun är ett finskt förvaltningsområde är det finska språket meriterande.

Som person har du lätt för att samarbeta och du relaterar dig till andra på ett lyhört och smidigt sätt.
Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter, är strukturerad och driver processer vidare.
Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter.
Du är lugn, stabil och kontrollerad i stressituationer eller pressade situationer.
Du är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang.

ÖVRIGT
Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Publiceraddatum: 2017-04-26
Yrkesbenämning: LSS-handläggare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.Enligt avtal.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-14
Referens: C12880
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=43eb4cf7-9c0a-4b99-940e-ed0d175f8c68&TK=89628d6f-509f-406f-a0fc-0605f3d8920f
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Botkyrka kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Myndighetsutövning
Botkyrka
14785  Tumba Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Psykolog eller kurator till Hallunda vårdcentral

Psykologeller kurator till Hallunda vårdcentral  
 
 
PåHallunda vårdcentral är vi idag 10 distriktssköterskor/mottagningssköterskor,distriktsläkare, ST-läkare, undersköterskor, läkarsekreterare, BVC, kurator ochhar eget laboratorium.  
Inära anslutning finns barnläkarmottagning, logopedmottagning gyn-mottagning ochparamedicin. Vi har drygt 18 000 listade. 
 
Vierbjuder: 
•Tillsvidareanställning, heltid 
•Gott arbetsklimat 
•Goda individuella anställningsförhållanden 
•Ständig kompetensutveckling 
•Friskvård 
•Avsatt tid till förbättringsområden 
•Närhet till bra kommunikationer för att ta dig till och från ditt arbete. 
•Flextid 
 
Arbetsuppgifter: 
Psykosocialtbehandlingsarbete på vårdcentral, dvs första linjens psykiatri.  
 
Anställningsform: 
Tillsvidareanställning,heltid.   
 
Kvalifikationer: 
Psykologeller Socionom med Steg 1 utbildning med KBT inriktning,  
Erfarenhetfrån psykiatrin inom primärvården är meriterande. 
Viser gärna att du har kunskaper i journalprogrammet Take Care. 
 
Personligaegenskaper: 
Attdu är noggrann och har servicekänsla är en självklarhet. Vi lägger stor viktvid samarbetsförmåga och personlig lämplighet.  
 
Informationom tjänsten lämnas av: 
VerksamhetschefHasnaa Andersson 08-123 423 01. 
Bitr.verksamhetschef Lena Herö–Karlsson 08-123 423 83. 
 
Fackligaföreträdare: 
SSRErico Pizarro-López  tel:08-123 404 87. 
PsykologförbundetLiisa Holtay 08-123 404 84. 
 
Sistaansökningsdatum: 2017-05-31
Publiceraddatum: 2017-04-26
Yrkesbenämning: Psykolog
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid Tillsvidareanställningindividuell lön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-31
Referens:
Webbplats: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=1354&ProjectId=144125&DepartmentId=55359&MediaId=4614&SkipAdvertisement=true
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Stockholms Läns Landsting
Hallunda
14501  Botkyrka Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Distriktssköterska till Hallunda vårdcentral

Distriktssköterskatill Hallunda vårdcentral 
 
Vårdcentralenär en landstingsdriven resultatenhet som präglas av välfungerande rutiner samtengagerad och kompetent personal.  
 
Viär en större vårdcentral med ca 53 anställda och drygt 18 000 listade patienter. 
 
Visöker dig som är legitimerad sjuksköterska, meriterande med vidareutbildningtill distriktssköterska med förskrivningsrätt, sårutbildning ellerdiabetsutbildning. Vi välkomnar även ansökningar från dig som är nyexamineradsjuksköterska / distriktssköterska. 
 
Vikan erbjuda dig: 
-atttillhöra ett team som vill se möjligheter istället för det omöjliga 
-ett omväxlande arbete 
-möjlighet att få vara med och påverka vårdcentralens arbete inför framtidens  primärvård med bl.a. Arbetsmiljölyftet/E-hälsa 
-fortbildning , möjlighet att utveckas i din profession  
-friskvård 
-flextid 
 
Vianvänder TQ samt Triagering vid jour/mottagningsverksamhet. 
 
Vivill ge dig möjligheten att vara STOLT över ditt arbete som du kommer attutföra hos oss. 
 
Påvårdcentralen finns Distriktsläkare, Distriktsköterske-mott, Diabetes-mott,Bltr-mott, Astma KOL/allergi-mott, BVC, laboratorium och kurator 
 
VÄLKOMMENMED DIN ANSÖKAN 
 
Arbetsuppgifter:Sedvanliga arbetsuppgifter för distriktssköterska Vi använder oss av journalsystemetTakeCare. 
 
Anställningsform:Tillsvidare   
 
Kvalifikationer:Legitimerad sjuksköterska, med vidareutbildning inom öppen hälso- och sjukvårdoch förskrivningsrätt   
 
Informationom tjänsten lämnas av:  Bitr.verkschef/samordn/dsk Lena Herö-Karlsson tel:08/123 423 09  
 
Fackligaföreträdare:  Vårdförbundet Elisabeth Lindgren 08/123 40488. 
Lokaltombud Anne Aho tel:08-123 423 00 
 
Övriginformation: Hälsokontroll gällande MRSA, tillämpas innan anställningsker.
Publiceraddatum: 2017-04-26
Yrkesbenämning: Distriktssköterska
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid Tillsvidareanställningindividuell lön individuell lön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-21
Referens:
Webbplats: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=1354&ProjectId=144121&DepartmentId=55359&MediaId=4614&SkipAdvertisement=true
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Stockholms Läns Landsting
Hallunda
14501  Botkyrka Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Sjuksköterska till Hallunda vårdcentral

Sjuksköterskatill Hallunda vårdcentral 
 
Hallundavårdcentral finns i Hallunda centrum med närhet till tunnelbana och brabusskommunikationer. Vi har Husläkarmott, hemsjukvård, fotsjukvård, kuratoreroch Barnhälsovård i verksamheten  
Viär en större vårdcentral med ca 53 anställda och drygt 18 000 listadepatienter. 
 
Vikan erbjuda dig: 
 
-atttillhöra ett team som vill se möjligheter istället för det omöjliga 
-ett omväxlande arbete 
-möjlighet att få vara med och påverka vårdcentralens arbete inför framtidens  primärvård med bl.a.Arbetsmiljölyftet/E-hälsa 
-fortbildning , möjlighet att utvecklas i din profession  
-friskvård 
-flextid 
 
Arbetsuppgifter:Sedvanliga uppgifter för sjuksköterska på vårdcentral. 
 
Anställningsform:Tillsvidareanställning på heltid. 
Vihar flextid, friskvård, fortbildning och fri sjukvård.  
 
Kvalifikationer:leg sjuksköterska.  
 
Personligaegenskaper: Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och därför är även nyfärdiga sjuksköterskor varmt välkomna att ansöka. 
Duska kanna arbeta såväl självständigt som i team, kunna bedöma och ta beslut. Duskall ha ett positivt tänkande och kunna se lösningar samt ha ett genuintintresse av att aktivt delta i utvecklingen av vården. 
 
Informationom tjänsten lämnas av: verksamhetschef Hasnaa Andersson tel:08-123 423 01  
SamordnareLena Karlsson Herö tel:073 595 5354. 
 
Fackligaföreträdare: Vårdförbundet Elisabeth Lindgren 08/123 404 88. 
Lokaltombud Anne Aho tel:08-123 423 00 
 
Övriginformation: Hälsokontroll gällande MRSA, tillämpas innan anställning sker.
Publiceraddatum: 2017-04-26
Yrkesbenämning: Sjuksköterska, grundutbildad
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid tillsvidareanställningindividuell lön individuell lön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-14
Referens:
Webbplats: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=1354&ProjectId=144119&DepartmentId=55359&MediaId=4614&SkipAdvertisement=true
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Stockholms Läns Landsting
Hallunda torg
14501  Botkyrka Sverige
Hemsida:
  

Platsannons

Lagerarbetare/Torgförsäljare

TORG FÖRSÄLJNING AV FRUKT söker nu en lagerarbetare till Alby.


Arbetsuppgifter
HJÄLPA TILL MED LAGER ARBETE.

Utbildning/Erfarenhet
INGA TIDIGARE KAVALIKATIONER.
Publiceraddatum: 2017-04-26
Yrkesbenämning: Lagerarbetare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag:
Referens:
Webbplats:
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Alby Torghandelsbolag

14501  NORSBORG 
Hemsida:
  

Platsannons

Chaufförer med C-behörighet Tumba

Svea Operativ söker två chaufförer med C-behörighet och YKB

Din bakgrund
Du som söker har tidigare erfarenhet som chaufför/bud-bilsförare.

Personliga egenskaper
Vi ser gärna att du som person är lugn bakom ratten, klarar av stressiga situationer och är tillmötesgående gentemot medarbetare och kunder. Du är van att ta egna initiativ och lösa problem samt lyhörd för instruktioner och beredd på att lära nytt..

Arbetet utgår från Stäket, Järfälla Kommun.

Har du frågor om tjänsten, e-posta svea.operativ.ab@gmail.com.
Publiceraddatum: 2017-04-26
Yrkesbenämning: Distributionsförare
Antal platser: 2
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidheltid/ arbetstider 04.00-12.00Fast lön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-26
Referens:
Webbplats:
Epostadress: svea.operativ.ab@gmail.com
Övrigt: Ansökan endast via e-post!
Arbetsplats: 
Adress: Svea Operativ AB
Stenvägen 3, lgh 1802
14750  TUMBA 
Hemsida:
  
Platsannons

Fastighetsstrateg med chefsuppdrag

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med drygt 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.

Vård- och omsorgsförvaltningen ger stöd och service till äldre och personer med funktionsnedsättning. Förvaltningen har cirka 1 100 tillsvidareanställda och en budget på cirka en miljard kronor. Hos oss får du flexibla arbetstider, friskvårdsbidrag och ett stimulerande arbete med goda utvecklingsmöjligheter. Fastighetsstrategen tillhör centralförvaltningen som ger stöd och service till vård- och omsorgsförvaltningens ledning, chefer och verksamheter. Du kom-mer ingå i enheten för ekonomi och fastigheter vilken består av fyra ekonomer, en ekonomiassistent, en projektledare samt dig som fastighetsstrateg.


ARBETSUPPGIFTER
Som fastighetsstrateg har du det huvudsakliga ansvaret för långsiktig strategisk planering av förvaltningens verksamhetslokaler utifrån kostnadseffektivitet och kvalité. I det ingår bland annat ansvar för anskaffning och samordning av lokaler, att kravställa inför förändrade lokalbehov och planering av verksamhetslokalernas underhåll. Rollen är även operativ då du bland annat är delaktig i arbetet med kommunens lokalförsörjningsprocess. Detta sker i samspel med förvaltningens chefer samt med fastighetsenheten på tekniska förvaltningen. Som fastighetsstrateg utgör du vår expertkompetens i fastighetsfrågor och stöttar därmed vårt arbete med om-, ny- och tillbyggnadsprojekt. Från och med 2018 kommer du som fastighetsstrateg eventuellt tilldelas ett chefsuppdrag för vård- och omsorgsförvaltningens fyra vaktmästare.

Vidare består dina arbetsuppgifter bland annat av
- Hantera kontraktsfrågor
- Förhandlingar
- Utveckla formerna för befintliga och nya hyresavtal
- Samarbeta internt och externt vid planering av nya områden
- Agera sammankallande, deltagare och vid behov sekreterare i byggprojekt och styrgrupper
- Ta fram underlag och statusrapporter på beställning
- Medverka i investeringsplanering och investeringsråd
- Dokumentera och skriva tjänsteskrivelser

Rollen innefattar mycket samarbeten internt med fastighetschef, projektledare och beställare inom ramen för kommunens lokalförsörjningsprocess och underhållsprocess. Även externa samarbeten med fastighetsägare, projektledare, byggherrar och liknande är en framträdande del i rollen.


KVALIFIKATIONER
Du har KY-utbildning som fastighetsingenjör eller annan utbildning på univer-sitets- eller högskolenivå som vi bedömer lämplig. Du har tidigare arbetat som fastighetsstrateg eller i en motsvarande roll samt har god erfarenhet av projekt-ledning. Upphandlings- och beställarkompetens inom ramen för uppdraget, giltigt B-körkort samt goda datorkunskaper i exempelvis Officepaketet är ett krav för tjänsten.

Som person kommunicerar du på ett tydligt sätt, bjuder in till dialog och till-lämpar konstruktiv feedback. Du säkerställer att budskap når fram och att för-väntningarna är klara för alla berörda parter. Ditt bemötande är uppmärksamt och tillmötesgående då du har intresse, vilja och förmåga att, i samarbete med andra, leverera lösningar. Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete effektivt utifrån medborgarens fokus. Som medledare skapar du engagemang och delaktighet.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Publiceraddatum: 2017-04-26
Yrkesbenämning: Fastighetschef
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.Enligt avtal.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-10
Referens: C12855
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=986f7451-57b9-48ea-98fe-5198a60df1f9&TK=adbbc1e5-a777-4cda-b43f-e280025dcc2a
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Botkyrka kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Centralförvaltning
Munkhättevägen 45
14785  TUMBA Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Administrativ assistent

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med drygt 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.ARBETSUPPGIFTER
• Administrera kommunens förskoleplaceringar i nära samarbete med verksamhetsområdets placeringssamordnare
• Vara ett administrativt stöd till verksamhetschef och förskolecheferna
• Kontakt med vårdnadshavare med övergripande frågor som rör placering
• Nära samarbete och kontakt med övriga som hanterar riktlinjer och placering inom förskolan t ex medborgarkontor och kontaktcenter
• Utfärda rättningar i olika system, t ex fakturor
• Informationsansvar riktlinjer för barnomsorg
• Behandla inkommande frågor och synpunkter/klagomål


KVALIFIKATIONER
Vi vill att du:
Har erfarenhet av att arbeta administrativt och har god vana att arbeta utifrån regler och riktlinjer.
Har en förmåga till och erfarenhet av professionellt bemötande med medborgaren i fokus.
Ser fördelen med att arbeta i team.
Har ett lösningsfokuserat och flexibelt förhållningssätt.

Vi vill att du är utbildad inom:
Området administration/ekonomi och bred erfarenhet av att använda olika digitala system och verktyg krävs.

Vi vill att du har erfarenhet av arbete med:
Extens, IST, Aditro (ekonomisystem)
ÖVRIGT
Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Publiceraddatum: 2017-04-26
Yrkesbenämning: Administrativ assistent
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid. TillsvidareanställningEnligt avtal.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-21
Referens: A677681
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=10a17365-c1ba-4e1a-a3ba-619bdea73878&TK=3575b2b8-6518-4727-bf0c-3c68005652de
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Botkyrka kommun, Verksamhet förskola/pedagogisk omsorg
Munkhättevägen 45
14785  TUMBA Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Arbetsledare till Tvättjänst

Tjänstebeskrivning
Är du ansvarstagande och kommunikativ med erfarenhet av ledarskap? Då ska du söka tjänsten som Arbetsledare på Tvättjänst!

Tvättjänst expanderar och söker därför två Arbetsledare till sin verksamhet i Stockholm. Som Arbetsledare har du en viktig, varierande roll med nya utmaningar varje dag.
Arbetet innebär framförallt:

• Att leda och fördela uppgifter inom arbetslaget
• Ansvar för öppning och stängning av fabriken
• Planering av det dagliga arbetet
• Samarbete med produktionsledning och teamleaders

Du erbjuds en tjänst där du i stor utsträckning kan påverka och utveckla verksamheten samt din egen arbetssituation. Inledningsvis får du en grundlig introduktion.


Krav på person
Vi söker dig som har erfarenhet av arbetsledning. Om du även är tekniskt lagd är det meriterande. Som person är du ansvarsfull, initiativtagande och stresstålig. Du trivs med att arbeta i högt tempo och har lätt för att kommunicera med andra människor. För att axla rollen behöver du ha gott tålamod, vara ordningsam och vilja lära dig nya saker. Du har även god datorvana och behärskar svenska i tal och skrift.
Vi värderar dina egenskaper högt och ser det som meriterande om du har en bakgrund inom idrotts- eller föreningslivet. Berätta vilken aktivitet du utövat, på vilket sätt det har format dig som person samt hur du tror att detta påverkar dig i en roll som arbetsledare.


Övrigt
Start: Omgående/enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Dag- och kvällstid
Plats: Norsborg, Stockholm

PerformIQ – rekrytering av personal med egenskaper från idrott/föreningsliv, är vår samarbetspartner och vi hänvisar eventuella frågor om tjänsten till vår Rekryteringskonsult Jenny Hellström Lindqvist på 073-353 75 30. Skicka in din ansökan redan idag då intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Välkommen med din ansökan!

Sökord: arbetsledare, teamledare, teamleader, arbetsledning, team leader, arbets ledare, ledare, produktion, fabrik, tvätteri


Företagspresentation
Tvättjänst Stockholm AB är ett familjeföretag med cirka 45 anställda och runt 300 kunder i alla storlekar. Företaget startades 1938 och drivs idag av samma familj i tredje generationen med fortsatt fokus på hög kvalitet- och servicenivå för våra kunder. Vi hyr ut och tvättar arbetskläder, hotell- och restauranglinne samt entrémattor. Vår målsättning är inte att vara störst, men att alltid tillhöra de bästa. Läs mer på www.tvattjanst.se
Publiceraddatum: 2017-04-26
Yrkesbenämning: Arbetsledare, tillverkning textil-träprod.
Antal platser: 2
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid TillsvidareFast lön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-16
Referens: 2555
Webbplats: http://www.performiq.se/job/2555/
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: PerformIQ AB
Sveavägen 159
11346  Stockholm Sverige
Hemsida: http://www.performiq.se/
  
Platsannons

Kemist sökes till Aksab Kemi i Tumba

Lämpliga kandidater har universitets- eller högskoleutbildning inom kemi, kemiteknik eller motsvarande. Du bör ha en god labbvana. Certifiering inom eller erfarenhet av att arbeta enligt ISO 9001 och 14001 är ett plus och erfarenhet från utveckling och/eller produktion av rengöringsmedel är starkt meriterande. Även tidigare erfarenhet av ansökningar till Svanen och Bra Miljöval är meriterande.

Du som söker bör vara noggrann, organiserad och analytisk. Det är viktigt att du har förmåga att arbeta både självständigt och i grupp.

Jobbet innebär varierande sysslor och kräver förmågan att kunna ta egna initiativ och arbeta självständigt. Vi ser gärna att du är lösningsorienterad som person och alltid försöker ha en positiv inställning. Du är utöver detta även noggrann, stresstålig, flexibel och målmedveten.

God datorvana och mycket goda kunskaper i svenska och engelska är viktigt för att lyckas i rollen.

Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, ansök därför så snart som möjligt.Grundkrav
• Högskole- eller universitetsexamen inom kemi, kemiteknik eller motsvarande
• Laborativ vana
• Goda kunskaper i svenska och engelska
• God datorvana

Önskvärda erfarenheter
• Erfarenhet från ISO9001 och ISO14001
• Arbetat med ansökningar till Svanen och Bra Miljöval

Önskvärda egenskaper
• Förmåga att arbeta självständigt
• Kunna arbeta i ett högt tempo med varierande arbetsuppgifter
• Stor samarbetsförmåga
• Hög kommunikativ kompetens

Du som söker bör vara noggrann, organiserad och analytisk. Det är viktigt att du har förmåga både att arbeta självständigt och i grupp.

Aksab Kemi producerar, säljer och distribuerar kemisk-tekniska produkter, som exempelvis disk- och tvättmedel och diverse rengöringsmedel.
Vår inriktning är främst mot storkök, restauranger och livsmedelsindustri. Nyligen har vi även utvecklat produkter för bilvård.

Företaget grundades 1988 och är idag etablerat på flera orter i Sverige, med huvudkontor i Tumba, söder om Stockholm. Sedan 1992 har vi tillverkat våra egna produkter i Tumba, Stockholm. I Tumba har Aksab Kemi sitt huvudkontor där även fabriken, huvudlagret och ett laboratorium för analyser och produktutveckling finns. Aksab Kemi är en helhetspartner inom allt som rör kökshygien.

I en bransch där en stor del av verksamheten kretsar kring kemtekniska produkter baserade på starka kemikalier har Aksab alltid arbetat miljöfokuserat. Företaget är ISO-certifierat enligt 9001 och 14001.

Nu söker vi en kemist.
Publiceraddatum: 2017-04-26
Yrkesbenämning: Kemist
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-31
Referens: "Kemist"
Webbplats:
Epostadress: info@aksabkemi.se
Övrigt: Intervjuer sker löpande.
Arbetsplats: 
Adress: AKSAB Kemi AB
TUMBAVÄGEN 38
14743  TUMBA Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Scenskolan Fejm söker Teaterpedagog

Vi söker en teaterpedagog till vår verksamhet i Botkyrka. I dagsläget har vi kurser för barn 7-9 år, 10-13 år & ungdomar 14-20 år. Arbetsuppgifterna består framför allt av teaterundervisning på våra kurser kvällstid och att tillsammans med övriga pedagoger planera och genomföra föreställningar under terminen samt avslutningar och mindre arrangemang. Det finns även möjlighet till extra jobb under skollov i form av workshops och kollo. Du ska kunna planera och genomföra kurserna själv, möjlighet till utbildning finns vid behov. Vi söker pedagoger till alla våra åldergrupper.Vi söker dig som har goda teaterkunskaper, erfarenhet av pedagogiskt arbete / ledarskap samt erfarenhet av att skriva teater och gärna scenproduktion. Du ska ha erfarenhet av arbete med barn om du söker för teaterundervisning i barngrupper. Du ska bygga en bra relation till eleverna, inspirera och uppmuntra dem att utvecklas och ha kul. Du kan utveckla egna manus, texter men låter även eleverna ha inflytande.

ABF Botkyrka-Salem bedriver omfattande barn- och ungdomsverksamhet i samverkan med Botkyrka kommun. På uppdrag bedriver vi Scenskolan Fejm som under lång tid verkat för och berikat kulturlivet för Botkyrkas unga. ABF Botkyrka Salem drog igång verksamheten 1984 och skolan har idag ca 150 platser att erbjuda fördelat på ca 25 grupper per termin i cirklarna dans, sång, teater, ljus, ljud och scenografi.
Produktionerna är en viktig del av fejms verksamhet. Micro- mini och storfejm gör varsin stor föreställning varje år där alla som vill får vara med. Utöver de stora föreställningarna gör vi också ett antal mindre produktioner under året och även externa uppträdanden.
Vi arbetar efter elevens egna förutsättningar och stöder dem i deras strävan att skapa något själva och på så vis utveckla deras självförtroende, ansvarskänsla, kreativitet samt ett intresse för skapande kultur.
Publiceraddatum: 2017-04-26
Yrkesbenämning: Teaterpedagog
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
Timanställning som cirkelledare en eller flera kvällar i veckan under HT &VT. Vissa helger.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-19
Referens:
Webbplats:
Epostadress: linn.bjernerup@abf.se
Övrigt: Vi behandlar ansökningar löpande.
Arbetsplats: 
Adress: ABF Botkyrka/Salem
Box 68
14501  NORSBORG Sverige
Hemsida: http://botkyrka.abf.se
  
Platsannons

Scenskolan Fejm söker Sångpedagog

Vi söker en sångpedagog till vår verksamhet i Botkyrka. I dagsläget har vi kurser för barn 7-9 år, 10-13 år & ungdomar 14-20 år. Arbetsuppgifterna består framför allt av sångundervisning på våra kurser kvällstid och att tillsammans med övriga pedagoger planera och genomföra föreställningar under terminen samt avslutningar och mindre arrangemang. Det finns även möjlighet till extra jobb under skollov i form av workshops och kollo. Du ska kunna planera och genomföra kurserna själv, möjlighet till utbildning finns vid behov. Sånglektionerna sker i mindre grupper med fokus både på ensemblesång och solosång. Vi söker en pedagog till åldersgrupperna 7-9 år och 10-13 år.


Vi söker dig som har goda sångkunskaper, erfarenhet av pedagogiskt arbete / ledarskap samt erfarenhet av att arrangera musik och gärna scenproduktion. Du ska ha erfarenhet av arbete med barn om du söker för sångundervisning i barngrupper. Du ska kunna bygga en bra relation till eleverna, inspirera och uppmuntra dem att utvecklas och ha kul. Du kan utveckla egna arr/mashups och gärna egna bakgrunder. Du har en bred repertoar, främst inom afro-genren och självklart kan du kompa dina elever på piano.

ABF Botkyrka-Salem bedriver omfattande barn- och ungdomsverksamhet i samverkan med Botkyrka kommun. På uppdrag bedriver vi Scenskolan Fejm som under lång tid verkat för och berikat kulturlivet för Botkyrkas unga. ABF Botkyrka Salem drog igång verksamheten 1984 och skolan har idag ca 150 platser att erbjuda fördelat på ca 25 grupper per termin i cirklarna dans, sång, teater, ljus, ljud och scenografi.
Produktionerna är en viktig del av fejms verksamhet. Micro- mini och storfejm gör varsin stor föreställning varje år där alla som vill får vara med. Utöver de stora föreställningarna gör vi också ett antal mindre produktioner under året och även externa uppträdanden.
Vi arbetar efter elevens egna förutsättningar och stöder dem i deras strävan att skapa något själva och på så vis utveckla deras självförtroende, ansvarskänsla, kreativitet samt ett intresse för skapande kultur.
Publiceraddatum: 2017-04-26
Yrkesbenämning: Sångpedagog
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
Timanställning som cirkelledare en eller flera kvällar i veckan under HT &VT. Vissa helger.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-19
Referens:
Webbplats:
Epostadress: linn.bjernerup@abf.se
Övrigt: Vi hanterar ansökningar löpande.
Arbetsplats: 
Adress: ABF Botkyrka/Salem
Box 68
14501  NORSBORG Sverige
Hemsida: http://botkyrka.abf.se
  
Platsannons

Spanska och Engelskalärare

Vi arbetar för en meningsfull skola i en inspirerande och kreativ miljö för både personal och elever. Hos oss får du möjlighet att arbeta och utvecklas i ett positivt arbetsklimat som präglas av trygghet, omsorg, höga förväntningar, ömsesidig respekt och bra förhållningssätt mellan vuxna och ungdomar. Här förväntar vi oss att alla tar stort ansvar för sin roll (såväl vuxna som ungdomar) och när vi gör det bidrar alla till ett fantastiskt jobb tillsammans där lärande och utveckling står i fokus.

Vi söker en positiv Spanska/Engelskalärare

Vi söker nu dig som kan öppna dörrar till kunskaper i spanska och engelska för våra elever. Du med det utpräglade engagemanget för dina elever, pedagogik och de ämnen du undervisar i.
Du är läraren som inspirerar, utmanar, utvecklar, ställer krav och hjälper eleverna att förstå.
Du är en viktig person för oss och den som tillsammans med kollegorna bygger upp elevernas intresse för språken. Du bidrar till elevernas lust att lära och nyfikenhet att lära mer.

Tjänsten innebär stora möjligheter att påverka arbetssituation och verksamhet, samt frihet för dig som pedagog.

Kvalifikationer
Vi söker en person som är trygg i sig själv, tar egna initiativ, är positiv och engagerad samt har lätt för att samarbeta.

Det är viktigt att kunna kommunicera på ett positivt sätt med barn, övrig personal och föräldrar.
Vi lägger stor vikt vid behörighet, erfarenhet och lämplighet för arbetet hos oss.

Det är viktigt att du behärskar flytande svenska i tal och skrift då du bl a gör skriftliga omdömen, sammanställer material och håller i föräldramöten.

Vi ser gärna manliga sökanden för en jämnare könsfördelning.

UTBILDNINGSKRAV
Dokumenterad lärarutbildning på högskolenivå samt minst 1 års tidigare arbetserfarenhet av arbete i barngrupp eller liknande ska styrkas i ansökan och även ett utdrag ur belastningsregistret från polisen ska kunna uppvisas inför anställning!Botkyrka Friskola är en F-9 skola som ligger i ett naturskönt område i Norsborg. Skolan har ca 400 elever. Vi har två klasser i varje årskurs och ca 20 elever i varje klass. Botkyrka Friskola har funnits sedan 1993 och är väletablerad i kommunen. Arbetssättet på skolan präglas av öppenhet mellan lärare och elever. Vi har ett väldigt gott arbetsklimat på enheten. Eleverna lär sig att ta eget ansvar för sina studier. Vi har en internetbaserad plattform, Schoolsoft, där information och kommunikation sker mellan hem och skola.
Publiceraddatum: 2017-04-26
Yrkesbenämning: Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-31
Referens: "Engelska och Spanskalärare"
Webbplats:
Epostadress: carfri@botfri.se
Övrigt: Vi har gjort vårt mediaval och undanber oss all kontakt från annonsförsäljare samt rekryteringsbolag.
Arbetsplats: 
Adress: Grundskola/Fritidshem
Sankt Botvids Väg 28
14565  Norsborg Sverige
Hemsida: http://www.botfri.se
  

Platsannons

C-korts chaufför

Flyttbils chaufför vid bohags och kontorsflyttningar och vara behjälplig vid lastning och lossning.


Vi söker dig som är morgonpigg, punktlig, ansvarsfull och kan ta i när det behövs.
Eftersom det är mycket kundkontakt så måste du kunna tala och förstå svenska.

Vi är en mellanstor flyttfirma, vi kär bohags och kontorsflyttningar i Stockholm med omnejd.
Publiceraddatum: 2017-04-26
Yrkesbenämning: Bohags- och flyttbilsförare
Antal platser: 2
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreHeltidProv anställning med timlönkollektivavtal eller enl överenskommelse
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-26
Referens:
Webbplats:
Epostadress: info@bekstransport.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Beks Transport AB
Kumlagårds Väg 13
14563  Norsborg Sverige
Hemsida: http://www.bekstransport.se
  

Platsannons

Fritidsledare 4H-gård

Arbetet som 4H-gårdsassistent innebär till största del att du arbetar med barn- och ungdomsverksamhet. Du håller i guidade visningar, tar hand om förskoleklasser på besök, är kursledare inom olika ämnen och även för särskoleelever, arbetar som lägerledare osv.

I ditt arbete förekommer även allmänna göromål på en gård med djur så som fodring, uttag, mockning, stall- och hagskötsel.

4H bedriver en bred verksamhet, inte enbart inom området djur, och det finns stora möjligheter att vara med och påverka innehåll och utveckla nya verksamhetsdelar.

Vi letar efter dig som är minst 20 år, gärna äldre, som brinner för att arbeta med barn och ungdomar. Du behöver ha tidigare praktisk erfarenhet av arbete med barn alternativt utbildning inom pedagogik.

Vi söker inte en djurvårdare men då djuren står i centrum i stora delar av vår verksamhet så är god hästvana ett krav och vi ser gärna att du har erfarenhet av andra djurslag också.

Körkort är önskvärt men inget krav.

4H-gård belägen i folkparken Hågelbyparken. Klubbhus, stall, hagar och uthus. Mycket goda bussförbindelser från såväl T-bana (Fruängen, Alby) som Pendeltåg (Tumba).
Publiceraddatum: 2017-04-26
Yrkesbenämning: Fritidsledare
Antal platser: 2
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreDeltidVisstidsanställning på 75 % med eventuell möjlighet till förlängning och utökning av tjänstgöringsgrad. Tjänsten är förlagd till största del på vardagar, helgarbete kan förekomma, kvällsarbete (till ca 18.30) 2-4 dagar/vecka. 60%-80%Kollektivavtal finns, heltid beräknas på 37,5-timmars vecka, 28-32 semesterdagar (beroende på ålder).
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-26
Referens:
Webbplats:
Epostadress: anna@hagelby4h.se
Övrigt: Ansökan (inkl CV och personligt brev) skickas till anna@hagelby4h.se, eventuella frågor besvaras via mail. Ange gärna referenser samt löneanspråk redan vid ansökan.
Arbetsplats: 
Adress: ALHAGENS 4 H-KLUBB
HÅGELBY GÅRD
14743  TUMBA Sverige
Hemsida:
  

Platsannons

anläggningsarbetare

Arbetsuppgifter kommer att variera från enkla till komplicerade ,b.a rörläggning,marksten,schaktning,murning osv

Hej.
Vi söker dig som är målinriktad samt lojal till företaget.Du ska kunna jobba ensam samt i grupp.Du ska vara trävlig mot dina arbetskamrater och kunderna.
Körkort B är ett krav .

Vi är ett företag med 5 anställda som jobbar inom mark och anläggning.Vi jobbar i hela Stockholm samt angränsande län
Publiceraddatum: 2017-04-26
Yrkesbenämning: Väg-och anläggningsarbetare
Antal platser: 3
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidkörkort B
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-07-20
Referens:
Webbplats:
Epostadress: proingbygg@mail.com
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Proingbygg Stockholm AB
Vetevägen 1
14568  Norsborg Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Anläggningsekonom kommunledningsförvaltningen

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med drygt 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.

Redovisningsenheten hör till kommunledningsförvaltningen och är inne i ett spännande utvecklingsskede. Enhetens uppdrag är att kvalitetssäkra och genomföra många av kommunens ekonomiprocesser, från faktura till bokslut. Enheten ansvarar t.ex. för kommunens ekonomisystem, kund- och leverantörsreskontra, fakturahantering, bokslut samt att samordna olika ekonomiprocesser.

Vårt uppdrag är bland annat att utveckla processer och rutiner samt att vara ett kvalificerat stöd till kommunorganisationen vad gäller redovisnings- och ekonomisystemsfrågor. Vi söker nu en ekonom med ansvar för vår anläggningsredovisning.


ARBETSUPPGIFTER
Du är med och skapar förutsättningar och rutiner för en bra och effektiv ekonomisk hantering. Du kommer initialt att arbeta främst inom anläggningsredovisning, bankadministration och redovisningsfrågor. Du kommer ihop med en kollega att ha ansvar för anläggningsreskontrahanteringen samt arbeta med att information och stöd avseende anläggningstillgångar och investeringar är tydlig. I arbetsuppgifterna ingår många kontakter med kommunens verksamheter.

KVALIFIKATIONER
Ekonomisk examen på högskolenivå med inriktning mot ekonomi/redovisning eller på annat sätt erhållit motsvarande erfarenhet.
• Arbetslivserfarenhet från kommunal ekonomi/redovisningsenhet
• God vana av att arbeta i ekonomisystem.
• Erfarenhet av anläggningsredovisning och gärna också komponentredovisning

Det är meriterande om du har vana av att hålla utbildningar för både ekonomer och icke ekonomer i redovisning och ekonomirelaterade frågor samt om du har arbetslivserfarenhet från kommunal ekonomi/redovisningsenhet. Personliga egenskaper värderas högt.

Personliga egenskaper
Vi söker dig som är analytisk, noggrann, prestigelös och pedagogisk. Du har initiativförmåga och ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Det är viktigt att du är social, utåtriktad och har en utpräglad servicekänsla samt har lätt för att komma in i nya miljöer och verksamheter. Du är van vid att arbeta självständigt i högt tempo och att ta stort ansvar för dina arbetsuppgifter.


ÖVRIGT
Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Publiceraddatum: 2017-04-25
Yrkesbenämning: Redovisningsekonom
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Enligt överenskommelse.Enligt avtal.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-16
Referens: A677476
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=42976464-7204-407f-a6c9-15c656e9245c&TK=543ad052-30c8-4867-b942-8b311b22d1ae
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Botkyrka kommun, 2016 Kommunledningsförvaltningen
Munkhättevägen 45
14785  Tumba Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Enhetschef vägledningen

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med drygt 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.ARBETSUPPGIFTER
Till verksamhetsomårdet Botkyrka Vuxenutbildning söker vi, under förutsättning att organisationen ej förändras, en engagerad och erfaren chef till vår vägledningsenhet. Botkyrka Vuxenutbildning har förutom vägledningsenheten, sfi, grundläggande vuxenutbildning och särskild vuxenutbildning i egen regi samt den gymnasiala vuxenutbildningen upphandlad av 11 externa utbildningsanordnare. Vägledningens lokaler ligger i samma hus som vuxenutbildningen och har ett nära samarbete med vuxenutbildningens olika enheter.

Vi erbjuder dig ett spännande arbete där du förväntas leda och utveckla vår studie- och yrkesvägledning genom att planera, genomföra och följa upp verksamheten. I uppdraget ligger att utveckla strategier och handlingsplaner för vägledningens koppling till utbildning såsom till exempel komvux, yrkeshögskola och universitet men även till näringsliv och arbetsmarknad.

Som chef för vägledningsenheten förväntas du även ha mycket kontakter med externa aktörer, vilket ställer krav på mångsidighet och social förmåga samt erfarenhet från samtliga våra verksamhetsområden.

Tjänsten innebär att du har personal- och budgetansvar för ca 10 medarbetare och tillsammans med övriga i ledningsgruppen förväntas du utveckla verksamheten i enlighet med skollagens krav, läroplanens uppdrag och nämndens mål. Du ingår således i verksamhetens ledningsgrupp och rapporterar direkt till verksamhetschefen.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en högskoleutbildning inom studie- och yrkesvägledning. Du har även erfarenhet från såväl vägledning som vuxenutbildningens olika områden samt av ledarskap med ansvar för verksamhet, personal och ekonomi.

Som ledare är du både tydligt och lyhörd och är mån om att utöva ett demokratiskt ledarskap. Vidare har du en mycket god förmåga att engagera och inspirera dina medarbetare att utveckla verksamheten samt nå goda resultat. Du är drivande och strukturerad.

Det är viktigt att du kan arbeta både självständigt och i team, är flexibel, öppen och ärlig. Meriterande om du pratar flera språk.

För tjänsten krävs ett stort intresse för människor och olika kulturer och vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.ÖVRIGT
Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Publiceraddatum: 2017-04-25
Yrkesbenämning: Antagningschef, utbildning
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid. TillsvidareanställningEnligt avtal.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-05
Referens: A677470
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=b21b5edf-019a-4b19-a071-3dfb8ec36fd5&TK=a08ccb54-e874-4bcc-abeb-d2f7d8bfcbb2
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Botkyrka kommun, Botkyrka Vuxenutbildning
Munkhättevägen 45
14785  TUMBA Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Lärare i SV/SO/ENG år 4-6

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med drygt 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.

Malmsjö skola ligger vid Malmsjön, det är bra med kommunikationer till och från skolan, både in till Stockholm och till Södertälje.

ARBETSUPPGIFTER
Du ska arbeta som lärare i SV/ENG/SO, det kan vara hela kombinationen av dessa ämnen eller vissa av dom. Mentorskap ingår i tjänsten för ett antal av eleverna. Du ska ha lätt för att samarbeta och vara flexibel. Du kommer att arbeta i ett arbetslag.

KVALIFIKATIONER
Legitimerad lärare i dessa ämnen eller i ett par av dessa.

ÖVRIGT
Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Publiceraddatum: 2017-04-25
Yrkesbenämning: Lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid. TillsvidareanställningEnligt avtal.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-09
Referens: A677166
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=25b7d631-7724-4983-822c-9004b33f0026&TK=b175b533-005a-4d82-970a-a460497701af
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Botkyrka kommun, Malmsjöskolan
Munkhättevägen 45
14785  TUMBA Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Vivida söker personliga assistenter i Trosa

Om jobbet

Vi kan erbjuda dig ett mycket viktigt och uppskattat arbete som personlig assistent hos flera av våra kunder.

Du kommer att jobba i ett tillväxtföretag som satsar mycket på att du som assistent ska må bra hos oss. Detta innebär bland annat att du får möjlighet till kompetensutveckling, friskvård och olika personalvårdande insatser.

Du som söker är

Det viktigaste för detta jobb är att vi hittar rätt person, erfarenhet inom vård är meriterande, men det viktigaste är att du har en personlig mognad och ett stort engagemang. 

Det här erbjuder vi dig

Vivida står för kvalitet. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra och känna stolthet i din yrkesroll. Som personlig assistent har du ett givande arbete där du är mycket viktig för en annan människa. Du får stöd av oss som arbetsgivare och möjlighet till personlig utveckling genom dina arbetsuppgifter och utbildning. Att vara anställd på Vivida innebär en trygghet genom kollektivavtal, marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd, schyssta semestervillkor och friskvårdsbidrag. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra – våra medarbetare är det viktigaste vi har!

Arbetstid och tjänstgöringsgrad

Vi söker nu dig som vill jobba deltid eller heltid. Arbetstiderna varierar beroende på arbetsplats. 

Lön

På Vivida får du som assistent en fast grundlön per timme + semesterersättning samt eventuell OB-ersättning. Kollektivavtal finns.

Tillträde

 Enligt överenskommelse.

Ansökan

Du söker detta arbete via länken längre ned i annonsen. De som söker kommer att bokas in på speedintervjuer i Trosa tisdagen den 9 maj. 

Utdrag ur belastningsregistret

På Vivida har vi som policy att begära ett utdrag ur belastningsregistret för alla personer som arbetar hos våra minderåriga kunder och hos vissa vuxna kunder. Därför vill vi gärna att du som blir kallad på intervju tar med ett aktuellt belastningsregisterutdrag som inte är mer än ett år gammalt. Ansökan om registerutdrag får du via denna länk: https://polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag/belastningsregistret-barn-med-funktionsnedsattning/. Registerutdraget du ska använda heter "LSS – utdrag belastningsregistret".

Om Vivida

Vivida Assistans är en komplett assistansanordnare som funnits sedan 2004. Med gedigen erfarenhet och en trygg arbetsledning erbjuder vi personlig assistans i hela landet. Vi arbetar i multikompetenta team med våra kunders behov i centrum. Hos oss finns bland annat jurister och personer med stor erfarenhet av habilitering och handikappkunskap. Vår verksamhet bygger på en stark värdegrund, för vilken vi tilldelats den högsta R-licensen i etiskt företagande. Vi har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna. Läs mer på www.vivida.se.
Publiceraddatum: 2017-04-25
Yrkesbenämning: Personlig assistent
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareDeltid 0-100%. Tillträde: Enligt överenskommelse. tillsvidareanställningFast timlön enligt överenskommelse. Kollektivavtal finns.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-08
Referens: Tumba (Trosa)-april-17
Webbplats: https://vivida.mynetworkglobal.com/what:job/jobID:148344/where:1/
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: VIVIDA ASSISTANS AB
Box 1814
70118  Örebro Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Lärare i NO

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med drygt 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.

Malmsjö skola är en F-9 skola med ungefär 540 elever. Det ligger i Grödinge som är en del av Tumba med bra kommunikationer till och från Stockholm och Södertälje.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en lärare i NO som har erfarenhet i ämnet och kan vara flexibel och samarbetsvillig

KVALIFIKATIONER
Du ska vara legitimerad i ämnet och ha haft erfarenhet av högstadiet. Mentorskap ingår i tjänsten.

ÖVRIGT
Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Publiceraddatum: 2017-04-25
Yrkesbenämning: Lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid. TillsvidareanställningEnligt avtal.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-09
Referens: A677155
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=620f4bde-4611-439c-a1de-6393c1d65f1c&TK=e2386865-2539-45c7-81e6-bbe867a62825
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Botkyrka kommun, Malmsjöskolan
Munkhättevägen 45
14785  TUMBA Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Lärare 4-9, Bild

Trädgårdsstadsskolan är en F-9 skola som ligger i Tullinge i Botkyrka kommun. Skolan är byggd 2002 och har ca. 650 elever från F-9. Vi har fräscha, moderna och ljusa lokaler. Den är uppbyggd i moduler med arbetsrum i nära anslutning till klassrummen och rastutrymmenvilket ger bra förutsättningar att skapa goda relationer till eleverna.

Vår skola är utvald som övningsskola och därmed har vi ett tätt samarbete med Stockholms Universitet och den verksamhetsförlagda utbildningen för lärarstudenter.

Vi har sedan 2011 en elev - en dator vilket innebär att alla elever i åk 7-9 har en egen dator.ARBETSUPPGIFTER
Du kommer tillhöra vårt 7-9 arbetslag och kommer vara mentor i en av våra klasser i 7-9. Du kommer ha undervisning i framförallt åk 7-9. Mentorskapet delas med en annan lärare.

Vi söker dig som är trygg och tydlig i ditt ledarskap. Du ska ha god förmåga att skapa bra relationer med elever och föräldrar. Du ska vilja samarbeta tätt tillsammans med kollegorna i arbetslaget.

Du planerar och genomför undervisning

KVALIFIKATIONER
Du är behörig i bild.
Vi söker dig som är engagerad i skolutveckling och tillsammans med kollegor och skolledning vill driva utvecklingen framåt. Erfarenhet av undervisning

ÖVRIGT
Intervjuer kommer ske fortlöpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erfordliga beslut fattas.
Vi önskar ingen hjälp av rekryteringsfirmor för tillsättningen av denna tjänst.
Publiceraddatum: 2017-04-25
Yrkesbenämning: Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareDeltidDeltid. 100% Dagtid. Ferietjänst Tillsvidareanställning, tillträde: 2017-08-14 .Månadslön Månadslön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-09
Referens: A402985 - Kopia
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=5becc81e-98a3-48ff-bc1b-b020c468eca9&TK=a15581b7-5417-4866-b5f1-34bce6152310
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Botkyrka kommun, Trädgårdsstadsskolan
Munkhättevägen 45
14785  TUMBA Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Vill du vikariera i förskola/skola i Tumba/Botkyrka?

Om oss
BILDA Personalmäklarna är ett auktoriserat bemanningsföretag som har lång erfarenhet av att hyra ut och förmedla vikarier till skolor och förskolor. Företaget startades 1999 och är ett av de företag som varit verksamt längst i branschen. Genom hög kvalitet och stort yrkeskunnande erbjuder vi våra kunder och personal ett genuint engagemang.

Brinner du för att arbeta med barn och utveckla deras olika förmågor? BILDA har ett stort behov av att anställa fler barnskötare!
Vi söker både behöriga och obehöriga vikarier.


Dina arbetsuppgifter
- Skapa en trygg och omsorgsgivande miljö för barngrupper i olika åldrar.
- I samarbete med övrig personalstyrka ansvara för att den dagliga verksamheten fortgår.
- Utveckla och stötta barnen.


Din profil
Har du barnskötarutbildning eller praktiskt erfarenhet av att arbeta på förskola eller liknande? Då är detta jobbet för dig! Du behöver ha god pedagogisk förmåga och ett brinnande engagemang för att arbeta med barn. Du är duktig på att ta egna initiativ, är trygg, flexibel samt har en hög kreativitet och trivs att arbeta i team.

Om du har de rätta egenskaperna och erfarenhet från liknande arbete ber vi dig skicka in din ansökan och CV via ansökningslänken så snart som möjligt. Vi ser fram emot din ansökan!


OBS! Från januari 2001 måste all personal som arbetar i grundskolan ha ett utdrag ur belastningsregistret. Via vår hemsida kan du hitta information och ladda ner blanketten "begäran om utdrag ur belastningsregistret".
Publiceraddatum: 2017-04-25
Yrkesbenämning: Barnskötare
Antal platser: 10
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareDeltidDeltid - Enligt överenskommelse TillsvidareFast lön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-11
Referens: 34
Webbplats: http://www.bildapersonalmaklarna.se/visa-annons/?jaid=34
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Bilda personalmäklarna
Arenavägen 41, plan 8
12177  Johanneshov Sverige
Hemsida: http://www.bildapersonalmaklarna.se
  

Platsannons

QA Director

• Maintain and develop the company’s Quality Management System (QMS)
• Management representative for the QMS
• QA Review and approval of Standard Operating Procedures (SOP) and Work Instructions (WI), Design and Development Documentation, Manufacturing and Control Documentation and Product Labelling.
• Plan, perform and execute Internal QMS audit
• Coordinate Supplier Audits with production.
• Maintain and develop Archiving system for QMS and product related documents.
• Maintain and develop procedures for Complaint handling, Change Control and Corrective/preventive Actions (CAPA)
• Establish Quality objectives and Process Performance parameters for the department and strive to meet these.
• Lead effective implementation of QMS in production
• Maintain and develop Vigilance reporting and criteria, taking into account national regulations
• Plan and coordinate Vigilance investigations, vigilance reporting and Field Safety Corrective Actions


As a person you are humble, responsible, independent and committed to your work. You are thorough and structured in your work and have very good cooperation and communication skills. To succeed in the role you are targeted, with great interest in personal development and a desire to influence to achieve results. You consider change to be an exciting challenge and you contribute to the company's positive culture.

Do you want to be part of an international team dedicated to developing innovative healthcare products for a future more secure patient care? Bactiguard is in a strong expansion phase and we are experiencing an increasing interest in our unique technology for infection prevention, particularly in light of rapidly increasing antibiotic resistance. We are now looking for a Global QA Director. You will become part of a highly skilled team of a company in growth. This position is located at our newly built head offices near Karolinska University Hospital, Huddinge.

As Global QA Director you will have the overall responsibility to develop and maintain Bactiguard’s Quality Management System and you will interact with all parts of the company, in particular the two manufacturing plants in Sweden and Malaysia. You will lead a team of four QA staff and you will report directly to the COO of the company with dotted line reporting to the CEO.
Publiceraddatum: 2017-04-25
Yrkesbenämning: Civilingenjör, kvalitet, kemiteknik
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidBactiguard headquarters in Tullinge. The position is permanent with the initial 6 month probationary period.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-08
Referens:
Webbplats:
Epostadress: application@bactiguard.se
Övrigt: We will review the applications continuously, please send your CV and Cover letter as soon as possible to application@bactiguard.se. Thank you for your application!
Arbetsplats: 
Adress: BACTIGUARD AB
BOX 5070
10242  STOCKHOLM Sverige
Hemsida:
  

Platsannons

Söker du utveckling och riktigt sköna kollegor?

ARBETSUPPGIFTER
Som håltagare hos Ocab kommer du arbeta med allt inom håltagning, avväxlingsjobb med div gjutning, finrivning av vattenskador med undertryck och dammfritt med hjälp av luftrenare, storrivning av kontorslandskap samt rivning med hjälp av tyngre maskiner. Hos oss kommer du att arbeta i team över hela Stockholm och därför behöver du ha B-körkort.

DIN PROFIL
Vi sätter värde på personliga egenskaper. Vi söker en glad och positiv medarbetare som har lätt för att arbeta med olika människor både kunder och medarbetare. Du bör vara resultatinriktad, kommunikativ och självsäker i din roll som håltagare.

Vi tror att du är engagerad och pålitlig. Tidigare erfarenhet av ledande befattning inom bygg/riv, gjut & puts samt maskinkunskap/erfarenhet i form av Brokk & Bobcat vi söker Dig som har viljan att utvecklas.


KRAV/MERITERANDE
• B-Körkort
• Flytande svenska i tal och skrift
• Minst 2-3 års erfarenhet av borrning och sågning (vägg, golv mm),
• Vajersågning (meriterande)
• Erfarenhet av att köra Bobcat och Brokk med flertal olika verktyg (Meriterande)

Vi räddar ekonomiska värden och tid vid skador orsakade av brand och vatten samt erbjuder tjänster vid underhåll och sanering av fastigheter och industri. Vi är ett rikstäckande sanerings- och avfuktningsföretag som finns etablerad över hela landet från Kiruna i norr till Malmö i söder. Våra kunder finns i hela Sverige inom försäkringsbolag, fastighetsbolag, FM-bolag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner.

Ocab-gruppen består av cirka 650 medarbetare i Sverige med kompetens inom följande områden: Sanering, Rengöring, Avfuktning och Byggnads- miljö. Vi erbjuder även jour dygnet runt.
Publiceraddatum: 2017-04-25
Yrkesbenämning: Betonghåltagare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidIndividuell lönesättning från ca 28 000 SEK/månad
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-06-07
Referens:
Webbplats: https://zims.zerolime.se/skins/vipa/?open=0b400fa2-396d-463b-9044-620c982b88c7&tag=ams
Epostadress:
Övrigt: Alla ansökningar går genom Foreign Talent. Vi ser till personliga egenskaper och vår rekryteringsprocess är helt fördomsfri och icke-diskriminerande. Därför matchas du med kravprofilen genom ett kort personlighetstest och en videointervju innan du kallas till intervju.
Arbetsplats: 
Adress: Foreign Talent AB
Hantverkarvägen 1
14563  Norsborg Sverige
Hemsida: https://zims.zerolime.se/skins/vipa/?open=0b400fa2-396d-463b-9044-620c982b88c7&tag=ams
  

Platsannons

Barnvakt i Norsborg

Familjen du ska hjälpa:
Antal barn: 2
Ålder: 1,5 år och 5 år
Dagar och tider: 2-3 tillfällen i veckan (oftast onsdagar och torsdagar) ca 08:30-15:00/16:00
Önskat startdatum för barnpassningen: Omgående
Mer om familjen: Familjen önskar en barnvakt till deras son, i första hand, som är 1,5 år. Det gäller 2 - 3 heldagar per vecka mellan ca 08:30 - 15:00/16:00. Det gäller oftast onsdagar och torsdagar men det kan variera. Det kan också vara så att man kommer till familjen och hämtar båda barnen för att ta den äldre, som är 5 år, till förskolan. Man kan antingen köra bil och då kan man låna bilstolar från familjen, annars går det bra med buss 10 min. Lilla killen älskar att åka buss! De söker en engagerad och snäll barnvakt som gärna är ute och leker med pojken eller hittar på lite roliga saker med honom.
OBS. Ange referens: RN22495

Jobbar du hos oss har du möjlighet att söka fler uppdrag senare, detta kommer bli din första familj. Om du inte kan hjälpa just den här familjen så kan du även söka en generell tjänst via samma anmälningsformulär.

Hos oss får du som barnvakt ett meningsfullt arbete där du tar hand om barn mellan 0 och 6 år. Vanliga uppgifter är att hämta barnen på dagis, leka tillsammans och värma/laga enklare måltider. Familjerna bor nära dig och du arbetar eftermiddagar, vanligtvis minst 3 timmar åt gången. Innan du börjar hjälpa dina första familjer genomgår du en barnvaktscertifiering och under uppdragens gång har du även nära kontakt med våra barnpassningsspecialister. Läs mer om oss på: www.my-nanny.se


Vi söker dig som:
- Är ansvarsfull och lekfull med ett genuint engagemang för barn
- Har tidigare erfarenhet av att ta hand om ett eller flera barn som då var 0 - 6 år
- Går minst i årskurs 9
- Kan arbeta flexibelt både vardagar och helger
- Kan följa familjen under minst 10 månader


MyNanny är ett av Sveriges ledande barnvaktsföretag och vi arbetar med barnpassning i hela Sverige. Städerna där vi hjälper flest familjer är Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Karlstad, Linköping, Norrköping, Helsingborg, Lund, Örebro och Västerås. Mer information om oss och hur vi arbetar med barnpassning finner du på vår hemsida.
Publiceraddatum: 2017-04-25
Yrkesbenämning: Barnflicka/Barnvakt
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
Tjänsten är en tillsvidareanställning.Din timlön varierar mellan 90 och 130 kr beroende av hur nära du bor respektive familj. Du väljer alltid själv hur mycket du vill arbeta och vilka familjeuppdrag du accepterar. Du är alltid försäkrad under din arbetstid.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-13
Referens: RN22495
Webbplats: http://www.my-nanny.se/extrajobb-barnvakt/
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: SmartStudies
Bangatan 1
22221  Lund Sverige
Hemsida: http://www.my-nanny.se
  
Platsannons

Scenskolan Fejm söker Danspedagog

Vi söker en eller flera danspedagoger till vår verksamhet i Botkyrka. I dagsläget har vi kurser för barn 7-9 år, 10-13 år & ungdomar 14-20 år. Arbetsuppgifterna består framför allt av dansundervisning på våra kurser eftermiddagar och kvällar och att tillsammans med övriga pedagoger planera och genomföra föreställningar under terminen samt avslutningar och mindre arrangemang. Det finns även möjlighet till extra jobb under skollov i form av workshops och kollo. Du ska kunna planera och genomföra kurserna själv, möjlighet till utbildning finns vid behov. Vi söker pedagoger till alla våra åldersgrupper.

Vi söker dig som har goda danskunskaper, erfarenhet av pedagogiskt arbete / ledarskap samt erfarenhet av att skapa dans och gärna scenproduktion. Du ska ha erfarenhet av arbete med barn om du söker för dansundervisning i barngrupper. Du ska kunna bygga en bra relation till eleverna, inspirera och uppmuntra dem att utvecklas och ha kul. Du utvecklar egna koreografier men låter även eleverna ha inflytande. Du trivs att samarbeta kreativt med andra pedagoger.

ABF Botkyrka-Salem bedriver omfattande barn- och ungdomsverksamhet i samverkan med Botkyrka kommun. På uppdrag bedriver vi Scenskolan Fejm som under lång tid verkat för och berikat kulturlivet för Botkyrkas unga. ABF Botkyrka Salem drog igång verksamheten 1984 och skolan har idag ca 150 platser att erbjuda fördelat på ca 25 grupper per termin i cirklarna dans, sång, teater, ljus, ljud och scenografi.
Produktionerna är en viktig del av fejms verksamhet. Micro- mini och storfejm gör varsin stor föreställning varje år där alla som vill får vara med. Utöver de stora föreställningarna gör vi också ett antal mindre produktioner under året och även externa uppträdanden.
Vi arbetar efter elevens egna förutsättningar och stöder dem i deras strävan att skapa något själva och på så vis utveckla deras självförtroende, ansvarskänsla, kreativitet samt ett intresse för skapande kultur.
Publiceraddatum: 2017-04-25
Yrkesbenämning: Danspedagog
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
Timanställning som cirkelledare en eller flera kvällar i veckan under HT &VT. Vissa helger.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-18
Referens:
Webbplats:
Epostadress: linn.bjernerup@abf.se
Övrigt: Vi behandlar ansökningarna löpande.
Arbetsplats: 
Adress: ABF Botkyrka/Salem
Box 68
14501  NORSBORG Sverige
Hemsida: http://botkyrka.abf.se
  

Platsannons

Operatör

Tryckeriets Efterbearbetning är en avdelning som ansvarar för att skära, kvalitetssäkra och packa produkter. Inom avdelningen finns flera olika processer och arbetsstationer som bemannas med resurser från ett och samma skiftlag.

I rollen som Operatör på Efterbearbetningen arbetar du 5-skift i team med andra operatörer och maskinförare.

Exempel på arbetsuppgifter:
Arbeta med utrustning/maskiner som inspekterar, skär, räknar och paketerar produkterna
Kontrollera att produktkvalitet uppfyller kunders krav
Genomföra produktionsrapportering
Aktiv bidra till att avdelningen uppnår uppsatta produktions- och kvalitetskrav
Genomföra felsökning samt operatörsunderhåll av maskiner och processer
Föreslå och genomföra förbättringar

Information och ansökan
Vi erbjuder ett intressant och självständigt arbete inom en spännande bransch som är under ständig utveckling. Du arbetar i en dynamisk miljö där din arbetsinsats har stor betydelse för helheten.

Vi är ett säkerhetsklassat företag, vilket innebär att vi utför en bakgrundskontroll vid anställning. Crane är ett rökfritt företag.

Skicka din ansökan snarast då urval görs löpande. Vi har inte möjlighet att ta emot ansökningar via email, du söker tjänsten via vår hemsida, www.cranecurrency.com Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!

Vi söker dig som har;
3-årig gymnasieutbildning med teknisk inriktning
Minst två års arbetslivserfarenhet från en producerande verksamhet
Du hanterar de vanligaste operationerna med datorer utan problem
Du är noggrann med ett gott sinne för detaljer och siffror
Du är flexibel och inte främmande för att växla mellan olika processer och maskiner
Truckkort är meriterande
CNC erfarenhet är meriterande
meriterande med erfarenhet ifrån BPS, inkl OBIS och QUICC
Meriterande med erfarenhet av inspektionssystem

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser det som meriterande om du har erfarenhet av LEAN Production.

En dynamisk kultur, en team-orienterad miljö, exceptionella människor, teknologisk innovation – allt detta har bidragit till Cranes fantastiska framgång och tillväxt. Crane Currency är ett av de äldsta bolagen inom sedelbranchen och ett av de få företag i världen som kan utföra alla steg i produktionskedjan- från design till papperstillverkning, tryckning och säkerhet. Våra medarbetare är vår mest värdefulla tillgång och vi är fast beslutna att anställa och behålla de bästa i branschen. Crane Currency är beläget inom Tumba Bruks historiska bruksområde, ca 30 km söder om Stockholm, ca 20 min från Stockholms Central.
Publiceraddatum: 2017-04-25
Yrkesbenämning: Pappersarbetare
Antal platser: 4
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-25
Referens:
Webbplats: https://careers-cranesweden.icims.com/jobs/1607/operat%C3%B6r/job
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Crane AB
Tumbavägen 5
14782  TUMBA Sverige
Hemsida: http://www.cranecurrency.com
  

Platsannons

Lastbilschaufför

Du som söker denna tjänst kommer att köra ut varor till kunder i hela Stockholm samt lasta/lossa, hantering av fraktsedlar och kundbemötande.

Arbetstiderna är mellan kl 04:30 - 08:30, men du kommer att arbeta mer vissa dagar i veckan vid behov därför gäller det att du är flexibel och kan ställa upp.

Du som söker ska vara flexibel, noggrann, punktlig och känna stort ansvar för dina arbetsuppgifter.
Du ska ha erfarenhet av distributions arbete sen tidigare.

Du som söker detta arbete ska ha:
- C-körkort
- YKB
- Digitalt förarkort
- Erfarenhet av distributionsarbete
- God lokalkännedom i hela Stockholm
- Tillgång till egen bil
- Behärska svenska språket i tal & skrift

Vi är underleverantörer och utför transporter åt olika uppdragsgivare
Publiceraddatum: 2017-04-25
Yrkesbenämning: Distributionsförare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareDeltid40%-60%
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-25
Referens:
Webbplats:
Epostadress: joj.logistik@hotmail.com
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: J & J Logistik AB
Box 216
14701  Tumba Sverige
Hemsida:
  

Platsannons

Key account Manager Tetra Pak HSS

We create better everyday conditions for people. We do this by contributing to a more sustainable future through engineering innovation. We love what we do and we’re good at it. But now we want to be even better! We’re looking for a Key Account Manager to Alfa Laval Food & Water Division, Business Unit HSS. So, what are you going to do today?

Who you are
About the jobYou will be responsible for the entire range of high speed separator products sold to Tetra Pak.This is a good opportunity to work across Alfa Laval's organization and through the complete value chain together with Tetra Pak.You will drive and develop sales for High speed separators to Tetra Pak and main responsibilities will include:

Leading and managing the complete HSS product portfolio for Tetra Pak
Coordinating and driving improvement projects on cost, time and quality together with Operations
Involvement in the pricing process with support to the Alliance owner
Competitor analysis, sales statistics and other relevant parameters
Profit & loss High speed Tetra Pak which is monitored on a regular base.

Who are you?

You have seniority and business orientation, preferably with a commercial background in HSS
You have a University degree as Master of Science or equivalent
Experience from Key Account Management and/or dairy process is a must
You take own initiatives and are service minded
You motivate others and establish excellent internal and external contacts
You are excellent in verbal and written communication as well as fluent in English
You can travel approximately 50 days per year

PracticalitiesThe location of this position is flexible. You will report to our Global Key Account Manager Tetra Pak, Laurent Cartier.
What’s in it for you?We offer a challenging position in an open and friendly environment where we help each other to develop and create value. Your work will have a true impact on Alfa Laval’s future success.
For more information, please contactIn this recruitment, we are working with Experis - a ManpowerGroup Company.Please contact Senior Recruitment Consultant Katarina Thomasson +46 8 736 11 26.
Union informationSusanne Jonsson, Akademikerna, + 46 853065823Bruno Smolic, Unionen, + 46 853065217
Please send your application no later than 14th of May 2017 at ://www.alfalaval.com/career/
Publiceraddatum: 2017-04-24
Yrkesbenämning: Key account manager
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidPermanent Full time*
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-14
Referens:
Webbplats: https://emea3.recruitmentplatform.com/syndicated/private/syd_apply.cfm?ID=PEPFK026203F3VBQB79687VKF&nPostingTargetID=8224
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Alfa Laval
Hans Stahles väg 7
14741  Tumba Sverige
Hemsida: http://www.alfalaval.com
  
Platsannons

Biträdande rektor S:t Botvids gymnasiesärskola

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med drygt 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.

S:t Botvids Gymnasiesärskola är Botkyrkas enda kommunala särskola på gymnasienivå och har 85 elever uppdelat på individuellt och nationellt program.

ARBETSUPPGIFTER
Som biträdande rektor är ditt huvudsakliga arbetsuppgift att leda skolan tillsammans med ledningsgruppen. Du kommer att ha personal- och ekonomiansvar för lärare och elevhälsan. Du planerar och leder den pedagogiska verksamheten tillsammans med dina medarbetare.

KVALIFIKATIONER
Vi vill att du har pedagogisk högskoleexamen och gärna erfarenhet av att jobba på gymnasiesärskola. Vi ser också att du har erfarenhet av att jobba som chef med personalansvar. Du har ett intresse av att driva pedagogiska frågor framåt, och arbetar för alla elevers måluppfyllelse. Du är tydlig i din kommunikation och har en helhetssyn över verksamheten.

ÖVRIGT
Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Publiceraddatum: 2017-04-24
Yrkesbenämning: Biträdande rektor
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde augusti 2017 eller enligt överenskommelse.Enligt avtal.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-24
Referens: A671234 - Kopia (2)
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=3bcd0d97-1d4b-44a4-a1db-134aafb446ab&TK=89866cd0-6fbf-42a3-9ba7-edf10677349d
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Botkyrka kommun, S:t Botvids gymnasium
Munkhättevägen 45
14785  TUMBA Sverige
Hemsida: http://www.stbotvidsgymnasium.se
  
Platsannons

Bästa extrajobbet för dig som studerar!

.

Jag är en 11-årig tjej som bor i Tullinge, Botkyrka kommun. Jag letar efter dig som visar glöd och glädje för yrket personlig assistent. En generös och genuin kollega till mina andra assistenter. Jag vill att du är tjej, precis som jag, och gärna mellan 20-30 år. Jobbet innebär 1 pass i veckan, antingen vardag eller helg då jag har dubbelassistans samt extra inhopp vid sjukdom och semester.

Du kommer assistera mig med min kommunikation, så det är viktigt att du har bra svenskakunskaper i både tal och skrift. För att kommunicera använder jag en kommunikationskarta samt ögonstyrd dator. Jag behöver också assistans med hygien och lek. I huvudsak får jag min föda genom en PEG men behöver även assistans med att äta via munnen. Eftersom jag har epilepsi, är det viktigt att du finns vid min sida dygnets alla timmar.

Jag vill gärna lära känna dig, hoppas du vill lära känna mig. Sök via formuläret nedan, bifoga ditt CV och ett personligt brev där du berättar lite om dig själv. Eftersom jag är minderårig behöver du ha ett utdrag ifrån belastningsregistret, detta beställer du på www.polisen.se.

Mina assistenter är anställda av Balans vilket innebär att du alltid får stöd i ditt uppdrag. Du kommer få en noggrann introduktion, friskvård, utbildning och handledning.

Tillträde omgående. Individuell lönesättning. Avtal KFO-Kommunal.
Publiceraddatum: 2017-04-24
Yrkesbenämning: Personlig assistent
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareDeltidDeltid TillsvidareFast månads- vecko- eller timlön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-24
Referens:
Webbplats: http://www.staffrec.se/viewjob.php?source=AMS&id=89748
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: ASSISTANS I BALANS I SVERIGE AB
Sankt Eriksgatan 117
11343  Stockholm Sverige
Hemsida: assistansibalans.se
  

Platsannons

Stensättare/markarbetare

Arbetsuppgifter
Läggning av gatstenar, kantstenar, trottoar


Utbildning/Erfarenhet
Ett till två års erfarenhet. Språk: svenska eller engelska

Ev kan anställning påbörjas med en till två veckors praktik.
Publiceraddatum: 2017-04-24
Yrkesbenämning: Stensättare
Antal platser: 2
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidArbetstid: 06.30 - 15.30
Ansökan: 
Sista ansökningsdag:
Referens:
Webbplats:
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Ecodooria AB

14553  NORSBORG 
Hemsida: www.ecodooria.se
  

Platsannons

Rörläggare/anläggningsarbetare

Arbetsuppgifter
Rörläggare/anläggningsarbetare


Utbildning/Erfarenhet
Ett till två års erfarenhet. Språk: svenska eller engelska

Ev kan anställningen påbörjas med en praktikperiod på en till två veckor.
Publiceraddatum: 2017-04-24
Yrkesbenämning: Rördragare
Antal platser: 2
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidArbetstid: 06.30 - 15.30
Ansökan: 
Sista ansökningsdag:
Referens:
Webbplats:
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Ecodooria AB

14553  NORSBORG 
Hemsida: www.ecodooria.se
  
Platsannons

Lärare åk 2

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med drygt 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.

Tullingebergsskolan har elever från förskoleklass till skolår 5 och fritidshem, ca 200 elever. Tullingebergsskolan har även
en grundsärskola med inriktning träning och där går det 21 elever uppdelade på 4 klasser. Skolan ligger i Tullingeberg, -
ett lugnt område, vackert beläget. Skolan kan nås med pendeltåg till Tullinge och därifrån promenerar man eller tar
bussen. Det är enkelt att ta sig hit med bil och cykel.


ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att bedriva undervisning i åk 2 och ingå i arbetslag 1-3.

KVALIFIKATIONER
Du ska vara behörig lärare för att undervisa åk 1-3. Meriterande är om du har behörighet i SVA.
Du ska vara väl förtrogen med grundskolans läroplan, du ska ha ett gott pedagogiskt ledarskap med elevernas lärande i fokus. Du ska kunna arbeta självständigt men även ha en god samarbetsförmåga.

ÖVRIGT
Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Publiceraddatum: 2017-04-24
Yrkesbenämning: Lärare i grundskolan, årskurs 1-3
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
3 - 6 månaderHeltidHeltid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: 2017-08-12 Tjänsten kan eventuellt förlängas efter läsåret 17/18., upphör: 2018-06-20 .Enligt avtal.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-12
Referens: A676650
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=574cd245-c9b1-44d1-819a-f8bdfc31f2f0&TK=4edc9de3-503f-4f5e-8f9f-d3e9b19ca7d8
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Botkyrka kommun, Tullingebergsskolan
Munkhättevägen 45
14785  TUMBA Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Lärare MA/NO 4-5

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med drygt 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.

Tullingebergsskolan har elever från förskoleklass till skolår 5 och fritidshem, ca 200 elever. Tullingebergsskolan har även en grundsärskola med inriktning träning och där går det 21 elever uppdelade på 4 klasser. Skolan ligger i Tullingeberg, - ett lugnt område, vackert beläget. Skolan kan nås med pendeltåg till Tullinge och därifrån promenerar man eller tar
bussen. Det är enkelt att ta sig hit med bil och cykel.


ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att undervisa i matematik och NO i åk 4-5. Du ingår i ett väletablerat arbetslag där vi satsar på ämnesundervisning och ett samarbete mellan ämneslärare i arbetslaget.

KVALIFIKATIONER
Du ska vara behörig i MA/NO. Du ska vara väl förtrogen med grundskolans läroplan, du ska ha ett gott pedagogiskt ledarskap med elevernas lärande i fokus. Du ska kunna arbeta självständigt men även ha en god samarbetsförmåga.

ÖVRIGT
Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Publiceraddatum: 2017-04-24
Yrkesbenämning: Lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2017-08-12.Enligt avtal.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-12
Referens: A676638
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=f1a117a9-6ba4-4f1a-8c89-2338ee04e7a2&TK=d38b2cd0-bf4f-4c54-85a6-5850d3f180f2
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Botkyrka kommun, Tullingebergsskolan
Munkhättevägen 45
14785  TUMBA Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Lärare i trä- och syslöjd/eng/sva

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med drygt 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.

Tullingebergsskolan har elever från förskoleklass till skolår 5 och fritidshem, ca 200 elever. Tullingebergsskolan har även
en grundsärskola med inriktning träning och där går det 21 elever uppdelade på 4 klasser. Skolan ligger i Tullingeberg, - ett lugnt område, vackert beläget. Skolan kan nås med pendeltåg till Tullinge och därifrån promenerar man eller tar bussen. Det är enkelt att ta sig hit med bil och cykel.


ARBETSUPPGIFTER
Du undervisar i trä- och syslöjd i åk 3-5 och träningsskolans elever. Vi ser gärna att du också har behörighet i engelska eller SVA vilket innebär undervisning i dessa ämnen.
Du kommer att ingå i arbetslag 4-5.

KVALIFIKATIONER
Utbildad trä- och syslöjdslärare.
Meriterande är om du har kombinationen SVA eller engelska. Du ska vara väl förtrogen med grundskolans läroplan, du ska ha ett gott pedagogiskt ledarskap med elevernas lärande i fokus. Du ska kunna arbeta självständigt men även ha en god samarbetsförmåga.

ÖVRIGT
Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Publiceraddatum: 2017-04-24
Yrkesbenämning: Lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2017-08-12.Enligt avtal.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-12
Referens: A676619
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=86414e69-fcab-40eb-ae05-ea0c88506375&TK=c51885e4-369f-4a51-8d0b-fe77e453d266
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Botkyrka kommun, Tullingebergsskolan
Munkhättevägen 45
14785  TUMBA Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Fritidspedagog/grundlärare inriktning fritidshem

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med drygt 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.

Borgskolan är den lilla skolan i den stora världen. Skolan är belägen i Hallunda/Norsborg med goda kollektiva förbindelser (SL), T-bana och buss.


ARBETSUPPGIFTER
Som fritidspedagog på Borgskolans fritidshem förväntas du vara aktivt delaktig och drivande i utvecklingen av vårt välfungerande fritidshem. Här arbetar fritidspersonalen för ett aktivitetstyrt fritids med barnen i åk f-3, medvetet utifrån läroplanen och med fokus på delaktighet. Under förmiddagarna samverkar fritids och skola. Samverkan sker i olika former och kan innebära undervisning/kompletterande aktivitet i samplanering med ansvarig lärare. Fritids planerar och genomför rastverksamheten på skolan.


KVALIFIKATIONER
Fritidspedagogutbildning eller Grundlärarutbildning mot fritidshem.

För att trivas på Borgskolan ska du ha lätt att samarbeta, ett positivt och lösningsinriktat fokus, vara lyhörd, förstå att det finns flera olika vägar att nå mål och att gilla utmaningar av olika slag.

ÖVRIGT
Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Publiceraddatum: 2017-04-24
Yrkesbenämning: Lärare i fritidshem/Fritidspedagog
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid. TillsvidareanställningEnligt avtal.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-12
Referens: A647319
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=262cf903-a990-45cb-bb02-bf942828bdc4&TK=daad341f-8919-4ef9-93ab-96dd96f9be84
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Botkyrka kommun, Borgskolan
Munkhättevägen 45
14785  TUMBA Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Nannynu! Barnflicka / Barnvakt Botkyrka Tumba 2ggr/v

Om Nannynu! / About Nannynu!
Nannynu! är ett av Sveriges största, första och mest prisbelönta barnvaktsföretag. Vi är stolta över att ha över 900 anställda barnvakter. Vi tror på att leverera barnpassning i världsklass och då vi är ett växande företag söker vi nu Dig som vill ge dig ut på nya äventyr som barnvakt. Vi ser till att du får jobba i en familj som passar in på din profil och att du utbildas i bland annat Barn-HLR och barnolycksfall i samband med att du börjar jobba.
Du kommer att ha tät kontakt med din närmaste chef och ett roligt extrajobb som är en merit för livet!

Om uppdraget / About the assignment
Familjen i Tumba önskar barnpassning 2 gånger i veckan, en vardagseftermiddag ca: 15.30-18.00 samt en heldag under dagtid. Erarenhet av autism krävs. Barnet är 4 år.

Din profil / Your profile
Är du en person som vill underlätta andra människors vardag samtidigt som du har ett roligt extrajobb? Vill du ansvara för det finaste en familj har, nämligen barnen, och samtidigt hjälpa föräldrar att få ihop livspusslet? Vill du skratta, busa och bidra till att barnen får en fantastisk stund tillsammans med en person de kan se upp till? Vill du bli en del av ett företag som levererar barnpassning i världsklass? Då ska du söka jobbet som barnvakt hos en av våra familjer!

Vi erbjuder / What we offer
Börjar du hos oss så kan vi erbjuda dig ett roligt och meningsfullt extraarbete, du får dessutom:
– Nannycertifieringskurs
– Kurs i HLR och barnolycksfall
– Försäkring till, från och under arbetet
– En egen kontaktperson på företaget
– 100-140 kr i lön per timme (inklusive semesterersättning)
– Ob-tillägg samt storhelgstillägg

Vid anställning som barnvakt hos Nannynu! begär vi utdrag ur belastningsregistret.
Vi intervjuar löpande och tipsar dig att vara snabb in med din ansökan.
Skicka gärna in den på www.nanny.nu/ansok/
Publiceraddatum: 2017-04-23
Yrkesbenämning: Barnflicka/Barnvakt
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareDeltidDeltid - Enligt överenskommelse TillsvidareFast lön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-06-04
Referens: 4455
Webbplats: http://www.nanny.nu/jobbannons/?apply=true&jaid=4455
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Nannynu! AB Barnvakter i världsklass
Jungfrugatan 35
11444  Stockholm Sverige
Hemsida: http://www.nanny.nu
  
Platsannons

Barn och ungdomsbibliotekarie

Botkyrka kommun är stockholmsområdets femte största kommun med drygt 85 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.
Grindtorpsskolan är en mångkulturell F-9skola med 515 elever som ligger i Alby i norra Botkyrka. Skolan har mycket fina lokaler i ett vackert läge högst upp på berget. Vi har den lilla skolans omtanke och den stora skolans styrka. Vår pedagogiska miljö ger alla barn förutsättningar att arbeta utifrån sin egen lärstil. På skolan råder ett öppet och välkomnande klimat bland både elever och medarbetare.


ARBETSUPPGIFTER
Ordiniarie biblioteksarbete - boklån, katalogisering, inköp mm.
Stödja elever och personal vid informationssökning via Internet, litteratur, tidningar.
Stimulera till läsning och språkutveckling genom tex bokprat, sagostunder, bokcirklar, författarbesök mm.
Vara ett stöd för lärare och elever vid temaarbete genom tex boklådor

Vårt lärcenter erbjuder bla:
Bibliotek och läshörna/studiehörna.
Kunskaps och informationssökning via litteratur, IT, tidningar.
Miljö för läxläsning.
En miljö som främjar läslust och språkutveckling.KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad bibliotekarie med stort pedagogiskt intresse.
Du är serviceinriktad, initiativrik och vill driva och utveckla verksamheten i skolans lärcenter.
Vi vill att du har god samarbetsförmåga samt förmåga att skapa goda relationer med elever och arbetskamrater.
Du har mycket goda kunskaper i barn och ungdomslitteratur samt har intresse och god kunskap i att använda IT som pedagogiskt verktyg.


ÖVRIGT
Tjänsten kan komma att tas i anspråk vid övertalighet. Tillsättning kan ske under rekryteringstiden
Publiceraddatum: 2017-04-21
Yrkesbenämning: Bibliotekarie
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareDeltidDeltid. 75% Tillsvidareanställning, tillträde: 2017-08-22 Tillträde kan bli tidigare efter överenskommelse.Månadslön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-01
Referens: 170421bib
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=90415cde-fbcf-4b4f-83c5-b54169ec2b37&TK=02e22c15-9aff-43d1-9bbf-3da3d269403d
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Botkyrka kommun, Grindtorpsskolan
Munkhättevägen 45
14785  TUMBA Sverige
Hemsida: http://www.grindtorpsskolan.se
  
Platsannons

Parkhemsskolan söker lärare i textilslöjd

Parkhemsskolan är en f-5-skola i Tullinge med c:a 300 elever. Vi har Botkyrka kommuns första, och hittills enda skolskog i direkt anslutning till skolgården. Entreprenöriellt förhållningssätt i undervisningen och ledorden Kunna, Vilja, Våga genomsyrar verksamheten. Vi har höga förväntningar på oss själva och våra elever.
Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med nära 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.

ARBETSUPPGIFTER
Ansvar för undervisning i årskurs 3-5 på Parkhemsskolan. Tjänsten kan eventuellt kompletteras med viss tjänstgöring i fritidshemmet.

KVALIFIKATIONER
Utbildning krävs.
Publiceraddatum: 2017-04-21
Yrkesbenämning: Lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareDeltidDeltid. 40-80% Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2017-08-14 .Månadslön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-31
Referens: A676399
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=ae7bb4d4-e0fe-4c5d-aed4-f5ecf7f92995&TK=66507927-e4b7-4514-8eb0-f480e0f27ba2
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Botkyrka kommun, Parkhemsskolan
Munkhättevägen 45
14785  TUMBA Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Tullinge gymnasium söker vikarie i psykologi och samhällskunskap

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med drygt 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.

Tullinge gymnasium är en populär skola i närheten av Södertörns högskola, med 670 elever. Här läser eleverna på Naturvetenskapligt program, Samhällsvetenskapligt program, Teknikprogrammet, Ekonomiprogrammet samt Vård- och omsorgsprogrammet. Vi har många sökande och reserver på alla våra program.

Nu behöver vi en vikarie i psykologi och samhällskunskap då flera av våra lärare ska vara föräldralediga. Vikariatet är under hela nästa läsår. Det kan även finnas möjlighet till förlängning/tillsvidareanställning efter nästa läsår.

På Tullinge gymnasium är det inget annat än fullt fokus på studierna som gäller och vi söker en lärare som är skickliga på att leda och motivera eleverna. Du kan vara examinerad lärare eller ha erfarenhet av undervisning från annat håll. Huvudsaken är att du har en god elevkontakt och sätter elevens utveckling i centrum.

Välkommen med din ansökan!

ARBETSUPPGIFTER
Lärare i psykologi och samhällskunskap.

KVALIFIKATIONER
Erfarenhet av undervisning och goda ämneskunskaper.
Publiceraddatum: 2017-04-21
Yrkesbenämning: Lärare i gymnasiet
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreHeltidHeltid. Dagtid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: 2017-08-14 Urval och intervjuer sker löpande. Tjänsten tillsätts så snart som möjligt., upphör: 2018-06-12 .Månadslön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-05
Referens: 2017:10
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=87a9c08c-e94f-4909-a35c-32dc19e170c5&TK=00cc088c-943c-4b50-9bca-57769ce2876a
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Botkyrka kommun, Tullinge gymnasium
Munkhättevägen 45
14785  Tumba Sverige
Hemsida: http://www.tullingegymnasium.se/
  
Platsannons

Enhetschef till vård- och omsorgsboende

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med drygt 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.

Inom vård- och omsorgsförvaltningen finns vård- och omsorgsboenden. Där bor äldre medborgare som behöver omsorg och tillsyn dygnet runt. Här finns personal som arbetar för att skapa trygghet, delaktighet och självbestämmande. På ett vård- och omsorgsboende arbetar enhetschef, biträdande enhetschef, omsorgspersonal, sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut i team med utgångspunkt från den äldres behov och önskemål. Tillsammans med oss kan du skapa en omsorg av högsta kvalitet för våra medborgare och vi erbjuder ett stimulerande arbete med goda utvecklingsmöjligheter.

ARBETSUPPGIFTER
Vi verkar för att skapa högsta kvalitet för Botkyrka kommuns invånare och arbetar med brukarens fokus i allt vi gör från delaktighet, kommunikationssätt och de individuella behoven. Vi söker dig med lusten och engagemanget att tillsammans med oss arbeta för att fortsätta utveckla vår verksamhet!

Som enhetschef hos oss erbjuds du en inspirerande miljö där du tillämpar en helhetssyn med framtidsfokus för att utveckla det egna men även övriga ansvarsområden. Du arbetar i en ledningsgrupp tillsammans med andra drivna enhetschefer. I din roll arbetar du för att skapa goda förutsättningar för två biträdande enhetschefer och övriga medarbetare. I din roll ingår bl.a:

- personal och budgetansvar
- uppföljning av mål och ekonomi med analyser
- att utveckla verksamheten med ett omvärldsbevakande förhållningssätt, tillsammans med brukare, medarbetare, sektionschef.
- att ha arbetsmiljöansvar och ett uppdrag att vidareutveckla både ekonomi, mål och åtaganden.
- att samverka internt och externt med olika aktörer

I uppdraget ingår att flytta delar av befintlig verksamhet till ett nytt vård- och omsorgsboende.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är högskoleutbildad socionom, sjuksköterska, paramedicinare eller motsvarande. Du har ledarerfarenhet med erfarenhet från ekonomi, personalfrågor och verksamhetsuppföljning samt erfarenhet inom äldreomsorg. Du har även grundläggande kunskap i arbetsrätt och arbetsmiljö.

Vi ser gärna att du har goda kunskaper om den lagstiftning som rör enheten bl.a. HSL, SoL, LSS. Du har goda datorkunskaper i exempelvis Officepaketet. Erfarenhet av och förståelse för en politiskt styrd organisation är meriterande.

Som enhetschef leder, motiverar och förser du andra med de befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du leder med ett coachande och inspirerande ledarskap som skapar engagemang och delaktighet. Du kommunicerar på ett tydligt sätt, lyssnar och är mottaglig för motparten samt anpassar kommunikationen efter situation. Vidare kan du planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt samt har god samarbetsförmåga.


ÖVRIGT
Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Publiceraddatum: 2017-04-21
Yrkesbenämning: Föreståndare, äldreboende
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.Enligt avtal.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-14
Referens: C12803
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=389b8178-6784-429d-9f17-573f0a3b2f1e&TK=1a271436-2738-437a-bc9a-b120272302ed
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Botkyrka kommun, Vård- och omsorgsförvaltingen Äldreomsorgen
Munkhättevägen 45
14785  TUMBA Sverige
Hemsida:
  

Platsannons

Pressbyrån i Tumba söker kioskbiträde

Hasse & Pankis AB driver Pressbyrån i Tumba och söker nu en pålitlig och service minded person. Du behöver kunna kommunicera obehärskat på svenska, för att kunna ge kunderna god service och ett bra bemötande. Har du dessutom tidigare erfarenhet av att stå i kassa, är det ett plus, men inget krav.

Sökanden som är berättigade till någon form av stöd kommer prioriteras.

Välkommen att skicka din ansökan till pb4208442@pressbyran.se.
Publiceraddatum: 2017-04-21
Yrkesbenämning: Kioskbiträde
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-31
Referens:
Webbplats:
Epostadress: pb4208442@pressbyran.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Pressbyrån Tumba Centrum

14730  TUMBA 
Hemsida: http://www.pressbyran.se
  
Platsannons

Skolsköterska till nya Skyttbrinks gymnasium, Tumba

Botkyrka kommun är stockholmsområdets femte största kommun med nära 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.

ARBETSUPPGIFTER
Är du intresserad av att arbeta med och för ungdomar i en helt ny kommunal gymnasieskola i splitternya och pedagogiskt väl anpassade lokaler?

Ditt uppdrag på nya Skyttbrinks gymnasium blir att samverka med skolans engagerade skolledning och lärarteam. Du blir en nyckelperson när vi bygger upp och utvecklar skolans elevhälsoarbete. Utöver de sedvanliga skolsköterskeuppgifterna, enligt Socialstyrelsens riktlinjer för elevhälsovård, är du med och tar fram handlingsplaner för skolans förebyggande arbete med hälsa och din kompetens kommer att spela stor roll.

Du blir viktig en mycket viktig person för våra elever och i arbetet ingår en del samtal, av det stödjande och coachande slaget, även om fokus ligger på det medicinska och hälsoförebyggande i ditt uppdrag.

Centralt placerad finns verksamhetschef/medicinskt ledningsansvarig skolsköterska och skolläkare.

KVALIFIKATIONER
Kompetenser:
Legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning till barnsjuksköterska, distriktsköterska eller vidareutbildning inom Skövdes skolsköterskeprogram. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet samt ser gärna tidigare erfarenhet från området.
Skolsköterskans uppgifter:
- Du är drivande i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet.
- Du är en viktig del i skolans elevhälsoarbete med din medicinska kompetens.
- Arbetet innebär nära samarbete med elever, föräldrar, skolpersonal samt organisationer och myndigheter utanför skolan.
Vi söker dig som
- är nyfiken, kreativ och lösningsfokuserad.
- är utåtriktad och har god social förmåga
- har lätt samt förmåga att arbeta självständigt
- gillar att arbeta med ungdomar.

Erfarenhet av digitala verktyg som PMO är meriterande.
Publiceraddatum: 2017-04-21
Yrkesbenämning: Skolsköterska
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareDeltidDeltid. 60 procent Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2017-08-14 Vi är flexibla och är intresserade av dig, även om du inte har möjlighet att arbeta 60 %. Det viktiga är att du kan vara hos oss 1-2 dagar i veckan.Månadslön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-14
Referens: A676287
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=d191493b-29bb-4195-9e61-7b8d6db141fd&TK=ad50c99a-f853-4fe9-822b-555dd6a594df
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Botkyrka kommun, Tumba gymnasium
Munkhättevägen 45
14785  TUMBA Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Optikerassistent/säljare (helgextra + sommar) - Tumba Centrum

Som säljare hos Synoptik erbjuder vi dig en spännande arbetsplats med möjligheten att utvecklas i din yrkesroll. Tillsammans med kollegor ansvarar du för att uppnå goda kundrelationer och butikens försäljningsmål.
 
Vi erbjuder
 
•    Möjligheten till en personlig och yrkesmässig utveckling t ex. via vår glasögonstylistutbildning, säljutbildning och aspirantutbildning för blivande butikschefer.
•    Ett brett produktutbud av hög kvalitet.
•    Ett internationellt framgångsrikt företag där vi bryr oss om kunden och om varandra.
•    Ett företag som bidrar till forskning och biståndsarbete.
•    Friskvårdsbidrag, tjänstepension och många andra fina förmåner.
 
Som anställd hos oss har du även den unika möjligheten att följa med på en av våra biståndsresor med Optiker utan Gränser och bidra på plats.
 
Din kompetens och personliga egenskaper
 
Vi tror att du som söker är en driven säljare som brinner för service och mötet med kunden. Du har erfarenhet från serviceyrket, gärna från butik. Det är meriterande om du även har erfarenhet från optikbranschen, men det är inget krav.
 
Du passar in hos oss om du är positiv, serviceinriktad och kvalitetsmedveten. Vi vill att du har egenskaper som innebär att du är lyhörd, modig och prestigelös. Vi tror att du är engagerad, handlingskraftig och agerar affärsmässigt i alla lägen.
 
Övrigt:
 
Anställningen är tillsvidareanställning 15% av heltid, varannan helg och extra under sommaren med högre tjänstgöring. 
Vid frågor är du välkommen att kontakta vår butikschef Linda Karlsson på tel. 08-509 088 50
Välkommen med din ansökan!
Publiceraddatum: 2017-04-21
Yrkesbenämning: Butikssäljare, fackhandel
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareDeltid- --
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-01
Referens:
Webbplats: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=1269&ProjectId=143952&DepartmentId=19028&MediaId=4621&SkipAdvertisement=true
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Synoptik Sweden AB
Tumba Torg 1
14701  Botkyrka Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Vaktmästare - årets bästa jobb på G

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med drygt 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.

Tumba gymnasium är Södertörns mest söka gymnasieskola med 1300 elever från sammanlagt 29 olika kommuner. Vi är kända för att skapa en bra arbetsmiljö både för eleverna och personalen och behöver verkligen dig som vill ha ett kul och omväxlande och mycket viktigt jobb - hos oss finns alltid mer att förbättra och utveckla och göra än mer perfekt,

ARBETSUPPGIFTER
Tumba gymnasium söker den perfekta vaktmästaren - händig, praktisk, energisk - gilla lagspel - gärna kombinerat med praktiska soloinsatser. Att vara lugn och metodisk är absolut ett stort plus liksom förmåga att prioritera och våga fatta beslut.

KVALIFIKATIONER
Nu finns en tjänst ledig till vårt team av driftiga vaktmästare. Vi behöver en person med relevant utbildning för att underhålla en stor fastighet med många olika verksamheter. Vi söker dig som är ordningssam och välorganiserad, men aldrig tvekar att hugga i själv. Ett plus om du har erfarenhet av systematiskt arbetsmiljöarbete, larm och övervakningssystem. Körkort är ett absolut krav liksom vana att hantera vanliga digitala verktyg. Att vara en skicklig hantverkare "som kan fixa det mesta" är ett stort plus! Du skall vara service minded och stresstålig då du jobbar mot 1300 elever och 130 personal. Att du är van att jobba i ett självgående team med tydliga rutiner är en självklarhet. Nyckelorden är service, helt, fixa, laga, lösa problem, ordning och reda. Vi ser gärna att du har meriterande erfarenheter från liknande anställningar. Självklart ser vi gärna sökande av båda könen - det handlar om vaktmästarkvaliteter!

ÖVRIGT
Tillträdet kan ske tidigare vid överenskommelse.

Vi undanber oss bestämt att bli uppringda av rektryteringsfirmor och annat stöd till denna rekrytering.
Publiceraddatum: 2017-04-21
Yrkesbenämning: Kontorsvaktmästare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid. Schema. Tillsvidareanställning, tillträde: 2017-08-01 .Månadslön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-08
Referens: A676271
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=3ba30aef-c0d6-4da2-a24d-615b914dbc3c&TK=1fbd7a74-b60a-4fda-97db-3020f4bb9a50
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Botkyrka kommun, Tumba gymnasium
Munkhättevägen 45
14785  TUMBA Sverige
Hemsida: http://tumbagymnasium.se/
  
Platsannons

Grindtorpsskolan söker lärare i NO/Tk

Botkyrka kommun är stockholmsområdets femte största kommun med drygt 85 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.
Grindtorpsskolan är en mångkulturell F-9skola med 515 elever som ligger i Alby i norra Botkyrka. Skolan har mycket fina lokaler i ett vackert läge högst upp på berget. Vi har den lilla skolans omtanke och den stora skolans styrka. Vår pedagogiska miljö ger alla barn förutsättningar att arbeta utifrån sin egen lärstil. På skolan råder ett öppet och välkomnande klimat bland både elever och medarbetare.

ARBETSUPPGIFTER
Arbete som lärare i no/tk inom åk4-5 där du arbetar tillsammans med lärarna i arbetslaget. Arbetslaget är organiserat med ämneslärare vilket innebär att alla lärare undervisar alla elever inom laget.


KVALIFIKATIONER
Kvalifikationer
Vi söker dig som:
- vill ha en utmaning och känner engagemang i att göra skillnad för elever i ett mångkulturellt område.
- är behörig lärare år 4-5 i no-ämnena samt gärna med kompetens inom matematik, och svenska/Sva
- är drivande och kan inspirera kollegor
- har lätt för samarbete, då man arbetar mycket nära kollegor
- har datorvana och förmåga att använda datorn som ett pedagogiskt hjälpmedel
- har förmåga att föra kvalificerade samtal
- är lyhörd för elevernas behov
- är tydlig och konsekvent, samtidigt som du kan vara flexibel
- har erfarenhet av undervisning, gärna i mångkulturella skolor.
Publiceraddatum: 2017-04-21
Yrkesbenämning: Lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid. 100% Dagtid. Ferietjänst Tillsvidareanställning, tillträde: 2017-08-14 Eventuellt tidigare efter överenskommelse.Månadslön Efter överenskommelse
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-05
Referens: 170421no
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=3515e987-7c3f-42d3-b305-4afd2c975e86&TK=67dcf50d-711c-4cb2-b782-58c481e4b47f
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Botkyrka kommun, Grindtorpsskolan
Munkhättevägen 45
14785  TUMBA Sverige
Hemsida: http://utbildning.botkyrka.se/grindtorpsskolan/Sidor/default.aspx
  

Platsannons

Program Manager Small Separators/Marine Program

We create better everyday conditions for people. We do this by contributing to a more sustainable future through engineering innovation. We love what we do and we’re good at it. But now we want to be even better! We’re looking for a passionate Program Manager Small Separators/Marine Program to our Research & Development department.So, what are you going to do today?

About the job
About the jobAlfa Laval have a great ability to capture new business opportunities in new markets by identifying customer needs and then developing our separator and systems in order to meet those demands. At the moment Alfa Laval is investing heavily in development new generations of separator systems. To speed up this development we have decided to substantially increased R&D budget with a large amount of new recruitments. This is the greatest investment in high speed separators in a century! We also need to work in a different way to deliver faster. The two main components in this are how we organize ourselves and how we focus on the tasks. We therefore create three strong programs with a great deal of autonomy, reporting to a high-level steering committee, together with dedicated resources from different line organizations. You might say it is a start-up company where you are “the CEO of your program”.The Program Manager is the leader for the overall program. She/he sets, together with our product manager, the goals and objectives of the program and is involved in how it will affect the business. Your role is to:

Map out and define projects that need to be completed to reach the overall goal
Set the overall time plan within the total program
Set forecast and budget for the total program
Follow up and drive progress together with the other project managers, in the total program
Prioritize resources usage within the program to achieve set milestones, deliverables and toll gates
Be manager over one or more highly skilled project manager
Run project(s) within the program themselves

You will report directly to the Head of Research & Development, and be a vital part of the R&D management team.
Qualifications

At least 5-10 years’ experience of project management mainly from managing New Product Development project
Deep business understanding and Experience with technically complex projects creating customer values
Delivery-oriented mindset and an overall understanding of all project elements, such as timeliness, quality, budget and risk management
Industry experience/knowledge
Drive technology competence
Very good communication skills
Ability to create highly motivated and performing project teams
Coordination and networking skills
Experience from set-based and sprint development method is a plus

For more information, please contactTommy Myrvang, BU HSS Head of R&D, +46 708 995 155Lina Johannesson, HR Partner, +46 730 641 126
Union informationSusanne Jonsson, Akademikerna, + 46 853065823Bruno Smolic, Unionen, + 46 853065217
Please send your application no later than 12th of May 2017 at ://www.alfalaval.com/career/
Publiceraddatum: 2017-04-21
Yrkesbenämning: Produktionschef, tillverkning
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidTillsvidare Heltid*
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-12
Referens:
Webbplats: https://emea3.recruitmentplatform.com/syndicated/private/syd_apply.cfm?ID=PEPFK026203F3VBQB79687VKF&nPostingTargetID=8203
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Alfa Laval
Hans Stahles väg 7
14741  Tumba Sverige
Hemsida: http://www.alfalaval.com
  
Platsannons

Framtida toppsäljare sökes till Telia on Tour

Är du ung, hungrig och driven med ambition att bli en duktig säljare – hos hubbr people blir dina drömmar verklighet. Telia är av tradition vår största uppdragsgivare och under många år har ett stort antal toppsäljare vuxit fram ur våra Telia-team.

Om jobbet Som säljare på fält reser du land och rike runt och träffar kunder i deras hemmiljö – både i lägenheter och villor. Vårt uppdrag är att sälja Telias digitaltjänster som exempelvis IP-telefoni, bredband och digital-tv. Då vi befinner oss både när och fjärran ges du chansen att se hela landet till fots, vilket ger dig möjlighet att upptäcka Sverige på ett annorlunda sätt – både naturmässigt och kulturellt.

Vi erbjuder Fast timlön enligt kollektivavtal samt provision, semesterersättning och traktamente
Vi står för resorna till och från arbetsort samt tillhandahåller boende
Längre arbetsperioder och i gengäld längre ledigheter. Du arbetar ungefär 23 dagar per månad.
Arbetstiderna är förlagda eftermiddag och kväll för att passa vår målgrupp vilket ger en rejäl sovmorgon alternativt tid till träning, friskvård eller nöjen
Trygghet i form av kollektivavtal
Löpande visstidsanställning så länge som vi trivs bra med varandra
De kläder och den utrustning du behöver för att klara arbetsdagen
En nära kontakt med din arbetsledare som hjälper dig att lyckas

Samt det viktigaste av allt

En del i ett målmedvetet och drivet team som ger dig vänner för livet. Då ni reser, bor, tränar och arbetar tillsammans under längre perioder är det nästan oundvikligt att starka band knyts.

Den vi söker Rätt person för oss är du som har ett starkt inre driv, är målmedveten och blir motiverad av att skapa resultat, tjäna pengar och leva en annorlunda livsstil. Våra team äter, lever och andas försäljning vilket är en unik chans för dig att lära dig att sälja från grunden med hjälp av våra erfarna säljledare. Många framgångsrika säljare har sin grund i fältförsäljning. Du som söker behöver inte ha någon tidigare erfarenhet då vi lär upp alla dig från grunden. Det viktigaste för oss är energi, engagemang, positivt tänkande, målmedvetenhet, en inre glöd och viljan att lyckas samt en stor näve charm. Du ska vilja ge det lilla extra för att lyckas. Med rätt inställning kommer du snabbt att lära dig jobbet.

Här kan du läsa mer om Joel som arbetar i ett av våra Telia-team: http://career.hubbr.se/blog/posts/2215-att-jobba-s... (http://career.hubbr.se/blog/posts/2215-att-jobba-som-faltsaljare)

Sök tjänsten För att söka en tjänst följer du angiven länk. Det går även bra att maila ditt cv och personliga brev till eelena.blomkvist@hubbr.se (mailto:eelena.blomkvist@hubbr.se). Om du har fler frågor är du välkommen att kontakta Eelena Blomkvist på 072-2487141. Intervjuer kommer att hållas via Skype.

Platserna kommer tillsättas löpande så skicka ditt cv redan idag.Ps: Vi på hubbr söker även fältsäljare till andra uppdrag, säljare till våra callcenter i Lissabon, Stockholm och Karlstad samt IT-medarbetare och storkundssäljare. Eventuellt kan du komma att bli kontaktad gällande någon av dessa tjänster om din profil matchar dessa kravprofiler Ds.
Publiceraddatum: 2017-04-21
Yrkesbenämning: Utesäljare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareDeltid Deltid Anställningstid enligt överenskommelse Lön enligt överenskommelse
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-04-30
Referens:
Webbplats: http://career.hubbr.se/jobs/32872-framtida-toppsaljare-sokes-till-telia-on-tour?promotion=8735-arbetsformedlingen
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: hubbr
Gustavslundsvägen 143
16751  Stockholm Sverige
Hemsida: http://www.hubbr.se/
  
Platsannons

Personlig assistent sökes till trevlig äldre man i Alby, timanställning

Assistans för dig är landets största familjeföretag för människor som behöver personlig assistans. Vår ambition är att erbjuda våra kunder den absolut bästa personliga assistansen! Det bygger på ett stort engagemang hos våra medarbetare, att vi är lyhörda för våra kunders behov och alltid ger ett personligt bemötande. Det bygger också på en bred kunskap inom relevant lagstiftning, ekonomi och sociala frågor. Det är så vi vill bygga ett tryggt och hållbart företag - och hjälpa våra kunder med precis den assistans de behöver. Vill du också göra skillnad?

Mannen drabbades av en stroke för en tid sedan och är sedan dess i behov av stöd under dygnets vakna timmar. Han bor tillsammans med sin fru. Nu söker vi personliga assistenter som kan jobba dagtid under sommaren och framöver när ordinarie personal är sjuk eller har semester.

Arbetet som personlig assistent innebär att du ska hjälpa mannen i hans dagliga livsföring. Det innebär bland annat hjälp med personlig hygien, på- och avklädning, hushållsarbete och att följa med på eventuella aktiviteter. Mannen är rullstolsburen och behöver hjälp vid förflyttningar. I sovrummet finns en taklyft som hjälpmedel. Mannen är insulinbehandlad diabetiker samt genomgår dialysbehandling tre gånger i veckan.

Du som assistent behöver vara lyhörd och ordningsam. Du får gärna ha erfarenhet från omvårdnadsarbete. Du är social som person och är inte rädd för att ta i fysiskt när det kommer till lyft och morgonhygien. Kunden ser gärna att du har några års arbetslivserfarenhet och att du bor i närområdet. Det läggs stor vikt vid personkemin då samspelet mellan assistent, kunden och frun är viktig.

Paret är ursprungligen från Turkiet och har bott i Alby sedan 80-talet. Det pratas mest turkiska i hemmet men både kunden och hans maka förstår svenska. Beroende på dagsformen kan mannen hänga med i samtal och uttrycka sin vilja. Eftersom paret gärna pratar turkiska är det ett plus om du som assistent har kunskaper i språket.

Låter detta som något för dig? Tveka inte att skicka in en ansökan! Rekryteringen sker löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Publiceraddatum: 2017-04-21
Yrkesbenämning: Personlig assistent
Antal platser: 2
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreDeltidDeltid 40-75% Timvikarie, Minst 6 månaderMånatlig löneutbetalning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-28
Referens:
Webbplats: https://intranet.assistansfordig.se/recruitment/apply/167/?source=2
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Assistans för dig i Sverige AB
Box 240 69
10450  Stockholm Sverige
Hemsida: afd.se
  
Platsannons

Truckförare (Motviktstruck) Tumba/Extra

Är du studerande? Vill du tjäna lite extra pengar? Då har du hittat rätt! Räddningspatrullen hos aleja söker nu nya rekryter. Vår patrulls funktion är att hoppa in när vi behöver akut hjälp ute hos kund, det vid tex sjukdomar hos vår egen eller kundens personal, Oförutsedda arbetstoppar eller andra akuta uppdrag. Viktigt är dock att du kan avsätta minst två hela vardagar i veckan, alltså ej helger eller håltimmar, allt för att vi ska ha möjlighet att erbjuda dig arbetstillfällen. Vi ser gärna att du som studerar och söker denna tjänst är inskriven på längre studier och att du minst har ett år kvar av dina studier. aleja ab är ett bemanningsföretag verksamt främst i Stockholm. Vi erbjuder dygnet runt jour till våra kunder, vilket innebär att vi har uppdrag under alla timmar på dygnet. Vi bemannar inom en mängd olika branscher-bland annat inom transport och lager, bygg och rivning, sanering och renhållning samt andra tunga arbeten utan krav på större förkunskaper eller utbildning. Att arbeta hos oss innebär att du som person erbjuds möjligheter att dels kunna arbeta fast hos en och samma kund över en längre period, alternativt att på en kort tid få en kompakt och gedigen arbetslivserfarenhet genom många olika korta, intensiva uppdrag

Vi söker nu till ett företag beläget i Tumba ett antal truckförare.
I dina arbetsuppgifter ingår, förutom en stor del truckkörning, även att plocka ordrar och en del returhantering.
Du kommer att arbeta i en glad och positiv grupp.

Vi söker dig som är morgonpigg, flexibel och inte rädd för att prova nya saker eller möta nya människor. Hos oss finns det möjlighet att även prova på olika typer av arbeten, bla inom lager, sanering, montering, grovarbete samt rivning. För att du skall kunna bli anställd som extra personal hos oss måste du vara studerande, och kunna visa upp ett giltigt studieintyg, alt försörja dig på annan huvudsaklig sysselsättning, tex ett annat deltidsarbete.

aleja ab är ett bemanningsföretag verksamt främst i Stockholm.
Vi erbjuder dygnet runt jour till våra kunder, vilket innebär att vi har uppdrag under alla timmar på dygnet.
Vi bemannar inom en mängd olika branscher-bland annat inom transport och lager, bygg och rivning, sanering och renhållning samt andra tunga arbeten utan krav på större förkunskaper eller utbildning. Att arbeta hos oss innebär att du som person erbjuds möjligheter att dels kunna arbeta fast hos en och samma kund över en längre period, alternativt att på en kort tid få en kompakt och gedigen arbetslivserfarenhet genom många olika korta, intensiva uppdrag.
Publiceraddatum: 2017-04-21
Yrkesbenämning: Truckförare
Antal platser: 8
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
2 dagar i veckan. (16 timmar i veckan eller mer.)
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-06-30
Referens:
Webbplats:
Epostadress: rp@aleja.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: aleja ab
Mediavägen 9a
13548  Tyresö Sverige
Hemsida: http://www.aleja.se
  

Platsannons

Kontorist sökes!

NMT söker en administratör.

Kan du ge våra kunder en bra upplevelse när de ringer och beställer våra tjänster eller har frågor?
Är du ambitiös och vill du vara med och göra skillnad på vårt kontor?
- Då är du vår nya administratör som kommer att få massor av möjligheter i en tjänst med goda utvecklings möjligheter.

Om du börja jobba hos oss så blir du en del av ett familjeföretag som växer. Om du har ambitioner att utveckla företaget tillsammans med oss så får du en möjlighet att börja en bra karriär där både vår verksamhet och du själv kommer att utvecklas.


Skicka din ansökan med CV och BILD till personal@nmt.se så snart som möjligt. Vi intervjuar löpande lämpliga kandidater och tar bort annonsen så snart vi har hittat den rätta.

Har du frågor om tjänsten?
Du är välkommen att ringa Bella Nilsson på 070 - 968 66 05, om du har frågor om tjänsten.


Vi ser fram emot att få höra av dig.


Vi söker dig som:

• Är van vid datorarbete och kan snabbt sätta dig in i vårt faktureringssystem.
• Är perfektionist och detaljinriktad.
• Kan både sköta uppgifterna ensam på kontoret, men trivs också med att samarbeta dina kollegor, vilket du gör den största delen av tiden.
• Har erfarenhet av kontor och administration.

NMT hämtar, sorterar och återvinner avfall i hela Stockholm. Detta är bra både för våra kunders ekonomi och för miljön – det kallar vi Think Pink. Det avfall som vi återvinner blir till värme i Stockholmshem.
Publiceraddatum: 2017-04-21
Yrkesbenämning: Kontorist
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-21
Referens:
Webbplats:
Epostadress: personal@nmt.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: NM TRADING & TRANSPORT AB
SADELMAKARVÄGEN BOX 595
14633  TULLINGE Sverige
Hemsida: http://www.nmt.se
  

Platsannons

Barnvakt i Tullinge

Familjen du ska hjälpa:
Antal barn: 2
Ålder: 4 år och 8 år
Dagar och tider: ca 1 tillfälle i veckan 16:00-19:00
Önskat startdatum för barnpassningen: Omgående
Mer om familjen: Familjen önskar hjälp med hämtning en dag i veckan ungefär med två barn som är 8 och 4. Man hämtar senast 16:00 och stannar ca 3 timmar fram. Det är två snälla och glada barn och dem söker en omtänksam och barnkär person som verkligen tycker om att vara med dem. Ett krav är att man har engelska som modersmål. De vill gärna skapa en riktigt långsiktig relation.
OBS. Ange referens: RN22397

Jobbar du hos oss har du möjlighet att söka fler uppdrag senare, detta kommer bli din första familj. Om du inte kan hjälpa just den här familjen så kan du även söka en generell tjänst via samma anmälningsformulär.

Hos oss får du som barnvakt ett meningsfullt arbete där du tar hand om barn mellan 0 och 6 år. Vanliga uppgifter är att hämta barnen på dagis, leka tillsammans och värma/laga enklare måltider. Familjerna bor nära dig och du arbetar eftermiddagar, vanligtvis minst 3 timmar åt gången. Innan du börjar hjälpa dina första familjer genomgår du en barnvaktscertifiering och under uppdragens gång har du även nära kontakt med våra barnpassningsspecialister. Läs mer om oss på: www.my-nanny.se


Vi söker dig som:
- Är ansvarsfull och lekfull med ett genuint engagemang för barn
- Har tidigare erfarenhet av att ta hand om ett eller flera barn som då var 0 - 6 år
- Går minst i årskurs 9
- Kan arbeta flexibelt både vardagar och helger
- Kan följa familjen under minst 10 månader


MyNanny är ett av Sveriges ledande barnvaktsföretag och vi arbetar med barnpassning i hela Sverige. Städerna där vi hjälper flest familjer är Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Karlstad, Linköping, Norrköping, Helsingborg, Lund, Örebro och Västerås. Mer information om oss och hur vi arbetar med barnpassning finner du på vår hemsida.
Publiceraddatum: 2017-04-21
Yrkesbenämning: Barnflicka/Barnvakt
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
Tjänsten är en tillsvidareanställning.Din timlön varierar mellan 90 och 130 kr beroende av hur nära du bor respektive familj. Du väljer alltid själv hur mycket du vill arbeta och vilka familjeuppdrag du accepterar. Du är alltid försäkrad under din arbetstid.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-09
Referens: RN22397
Webbplats: http://www.my-nanny.se/extrajobb-barnvakt/
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: SmartStudies
Bangatan 1
22221  Lund Sverige
Hemsida: http://www.my-nanny.se
  
Platsannons

Lärare 4-9, Svenska som andraspråk

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med drygt 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.

Storvretskolan är möjligheternas skola med nyfikna och kunskapstörstande elever. Här finns också ett härligt gäng pedagoger som är engagerade och kompetenta.
Skolan är nyrenoverad med ljusa moderna lokaler. Idag går här ca 250 elever i årskurs 4-9.


ARBETSUPPGIFTER
Storvretskolans verksamhetsidé är att ge varje elev en stark och flexibel läridentitet. Därför jobbar vi med demokrati, engagemang, kompetens och ett tydligt fokus på varje individs inneboende resurser. Detta omsätts konkret i den pedagogiska verksamheten, varje elev skall över längre tid få växa och utveckla sin person och det egna lärandet genom att vi erbjuder organiserade lärsammanhang som följer och utmanar lärandet i en ständig progression där elevens resurser tas tillvara.
Vi söker nu en duktig och erfaren lärare med behörighet i svenska som andraspråk, och det är meriterande om du har ytterligare ämnen du är behörig att undervisa i.
Tjänsten är på 100%, och i tjänsten ingår mentorskap. Intervjuer sker löpande, så vänta ej med din ansökan.


KVALIFIKATIONER
Du som söker skall
- Vara behörig lärare i svenska som andraspråk för åk 4-9
- Vara trygg och tydlig i ditt ledarskap
- Ha god förmåga att skapa bra relationer med elever och föräldrar

Är du strukturerad, tar egna initiativ och har god samarbetsförmåga passar det här arbetet dig. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.


ÖVRIGT
Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Publiceraddatum: 2017-04-20
Yrkesbenämning: Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2017-08-14.Enligt avtal.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-15
Referens: A675915
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=40e48a59-5248-4737-b33c-9626f9fb3271&TK=ea2ba16a-49b4-48fc-9986-bf73b28359ea
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Botkyrka kommun, Storvretskolan
Munkhättevägen 45
14785  TUMBA Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Lärare 4-9, Trä- och metallslöjd

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med drygt 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.

Storvretskolan är möjligheternas skola med nyfikna och kunskapstörstande elever. Här finns också ett härligt gäng pedagoger som är engagerade och kompetenta.
Skolan är nyrenoverad med ljusa moderna lokaler. Idag går här ca 250 elever i årskurs 4-9.


ARBETSUPPGIFTER
Storvretskolans verksamhetsidé är att ge varje elev en stark och flexibel läridentitet. Därför jobbar vi med demokrati, engagemang, kompetens och ett tydligt fokus på varje individs inneboende resurser. Detta omsätts konkret i den pedagogiska verksamheten, varje elev skall över längre tid få växa och utveckla sin person och det egna lärandet genom att vi erbjuder organiserade lärsammanhang som följer och utmanar lärandet i en ständig progression där elevens resurser tas tillvara.
Vi söker nu en duktig och erfaren lärare med behörighet i trä- och metallslöjd, och det är meriterande om du har ytterligare ämnen du är behörig att undervisa i.
Tjänsten är på 100%. Intervjuer sker löpande, så vänta ej med din ansökan.


KVALIFIKATIONER
Du som söker skall
- Vara behörig lärare i trä- och metallslöjd för
åk 4-9
- Vara trygg och tydlig i ditt ledarskap
- Ha god förmåga att skapa bra relationer med elever och föräldrar

Är du strukturerad, tar egna initiativ och har god samarbetsförmåga passar det här arbetet dig. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.


ÖVRIGT
Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Publiceraddatum: 2017-04-20
Yrkesbenämning: Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2017-08-14.Enligt avtal.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-15
Referens: A675912
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=cacfc191-25ba-4b37-b1d6-1f9430cccfe9&TK=a9730ccc-d642-4432-812d-6658aa1364a5
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Botkyrka kommun, Storvretskolan
Munkhättevägen 45
14785  TUMBA Sverige
Hemsida:
  

Platsannons

Hemsjukvårdsjobb i sommar för undersköterska, Botkyrka

Vill du arbeta extra eller på schema under sommaren? När arbetet är som allra bäst, under årets varma månader.

Sola på dagen - jobba på kvällen - och testa ett flexibelt, rörligt jobb i hemsjukvården.

Du kommer utgå från våra arbetsplats som ligger vid tunnelbanan i Vårby gård. Du kommer ha möjlighet att påverka ditt arbete samt i vilken utsträckning du vill arbeta. Vill du bli vår nästa medarbetare? Sök idag!

Arbetsbeskrivning
Som undersköterska hos oss kommer du arbeta självständigt inom hemsjukvården. Under ditt arbetspass kommer du göra ett antal patientbesök där du bland annat kommer ge medicin från apodos, dosett, insulin, inhalationer, ögondroppar samt lättare sårvård. Du blir tilldelad ett geografiskt område som du tar dig till med hjälp av företagets miljöklassade bilar. Arbetet innebär även dokumentation i patientjournalsystem. 

Arbetstiderna är varierande och kommer att schemaplaneras efter tjänstgöringsgrad. Möjlighet finns att arbeta på schema kvällar, dagtid och kvällar på helger. Du har själv möjlighet att påverka i hur stor utsträckning du vill arbeta. 

Din bakgrund
Vi ser att du som söker är färdigutbildad undersköterska och har arbetat inom vården i minst två år samt innehar B-körkort. Du ska ha praktisk erfarenhet av medicingivning från apodos, dosett och flytande läkemedel samt inhalationer. Vidare ser vi också att du har erfarenhet av administrering av insulin/Fragmin samt goda kunskap om diabetes. Det är mycket meriterande om du har erfarenhet av hemsjukvård eller akut sjukvård och har arbetat med sårvård, katetersättning och spolning, sondnäring via PEG samt subkutana injektioner.

För att trivas i rollen som undersköterska hos oss bör du trivas med att arbeta självständigt, men även ha lätt för att samarbeta. Som person är du flexibel och ser inte förändringar som ett hinder utan som en möjlighet. Du bör också ha mycket goda kunskaper i svenska både i tal och skrift då dokumentation sker vid varje arbetspass.

Vikariatet gäller sommarperioden juni till augusti. Efter sommarperioden finns det goda möjligheter till fortsatt arbete hos PR Vård som timanställd.

Intervjuer sker löpande.

Välkommen med din ansökan!

För oss är det självklart att ta ansvar för vår verksamhet. Vi har tydliga rutiner, riktlinjer och policys för allt arbete. Vi är även certifierade inom miljö och kvalitet.

 

Vad erbjuder PR Vård?

• Karriär och utveckling

• Individuell introduktion

• Kompetensutveckling

• Marknadsmässig lön

• Tjänstepension

• Försäkringar

• Friskvårdsbidrag

• Personalaktiviteter

• KollektivatalPR Vård strävar efter mångfald. Vi värdesätter de kvalitéer som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi har kollektivavtal med Vårdförbundet och Kommunal.

Om oss

PR Vård är ett familjeägt företag inom vårdsektorn med över 900 medarbetare. Vi erbjuder anställningar inom hemsjukvård, elevhälsa och på vår egen barnmottagning. Vår hemsjukvård bistår landsting, kommuner och privata aktörer med vårdtjänster utförda av ambulerande sjuksköterskor och undersköterskor. Varje månad genomför vi 45 000 vårdbesök i Stockholms län – från Österåker i norr till Nykvarn i söder. Som anställd hos kan du i stor utsträckning välja när, var och hur du vill arbeta. Vi erbjuder fasta anställningar på hel- eller deltid, liksom uppdrag på viss tid.
Publiceraddatum: 2017-04-20
Yrkesbenämning: Hemsjukvårdare
Antal platser: 6
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
11 dagar - 3 månaderDeltid 10-100%. Tillträde: Efter överenskommelse Visstidsanställning tillTimlön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-04-30
Referens: 2017/18
Webbplats: https://prvard.mynetworkglobal.com/what:job/jobID:133744/where:1/
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: PR Vård, Hemsjukvård och Omsorg
ALSTRÖMERGATAN 20
11247  Stockholm Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Lärare 6-9, Spanska

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med drygt 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.

Storvretskolan är möjligheternas skola med nyfikna och kunskapstörstande elever. Här finns också ett härligt gäng pedagoger som är engagerade och kompetenta.
Skolan är nyrenoverad med ljusa moderna lokaler. Idag går här ca 250 elever i årskurs 4-9.


ARBETSUPPGIFTER
Storvretskolans verksamhetsidé är att ge varje elev en stark och flexibel läridentitet. Därför jobbar vi med demokrati, engagemang, kompetens och ett tydligt fokus på varje individs inneboende resurser. Detta omsätts konkret i den pedagogiska verksamheten, varje elev skall över längre tid få växa och utveckla sin person och det egna lärandet genom att vi erbjuder organiserade lärsammanhang som följer och utmanar lärandet i en ständig progression där elevens resurser tas tillvara.
Vi söker nu en duktig och erfaren lärare med behörighet i spanska åk 6-9, och det är meriterande om du har ytterligare ämnen du är behörig att undervisa i.
Intervjuer sker löpande, så vänta ej med din ansökan.


KVALIFIKATIONER
Du som söker skall
- Vara behörig lärare i spanska för åk 6-9
- Vara trygg och tydlig i ditt ledarskap
- Ha god förmåga att skapa bra relationer med elever och föräldrar

Är du strukturerad, tar egna initiativ och har god samarbetsförmåga passar det här arbetet dig. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.


ÖVRIGT
Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Publiceraddatum: 2017-04-20
Yrkesbenämning: Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareDeltidHeltid / deltid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2017-08-14.Enligt avtal.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-15
Referens: A675877
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=9290cd50-f96a-4432-8ae0-364eece11d80&TK=6c13f04e-0ab1-404a-8e5d-08845459abff
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Botkyrka kommun, Storvretskolan
Munkhättevägen 45
14785  TUMBA Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Lärare 6-9, Franska

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med drygt 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.

Storvretskolan är möjligheternas skola med nyfikna och kunskapstörstande elever. Här finns också ett härligt gäng pedagoger som är engagerade och kompetenta.
Skolan är nyrenoverad med ljusa moderna lokaler. Idag går här ca 250 elever i årskurs 4-9.


ARBETSUPPGIFTER
Storvretskolans verksamhetsidé är att ge varje elev en stark och flexibel läridentitet. Därför jobbar vi med demokrati, engagemang, kompetens och ett tydligt fokus på varje individs inneboende resurser. Detta omsätts konkret i den pedagogiska verksamheten, varje elev skall över längre tid få växa och utveckla sin person och det egna lärandet genom att vi erbjuder organiserade lärsammanhang som följer och utmanar lärandet i en ständig progression där elevens resurser tas tillvara.
Vi söker nu en duktig och erfaren lärare med behörighet i franska åk 6-9, och det är meriterande om du har ytterligare ämnen du är behörig att undervisa i.
Intervjuer sker löpande, så vänta ej med din ansökan.


KVALIFIKATIONER
Du som söker skall
- Vara behörig lärare i franska för åk 6-9
- Vara trygg och tydlig i ditt ledarskap
- Ha god förmåga att skapa bra relationer med elever och föräldrar

Är du strukturerad, tar egna initiativ och har god samarbetsförmåga passar det här arbetet dig. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.


ÖVRIGT
Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Publiceraddatum: 2017-04-20
Yrkesbenämning: Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareDeltidHeltid / deltid. TillsvidareanställningEnligt avtal.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-15
Referens: A675871
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=873cee2a-e1b4-4793-9b66-9afcca5e3d2a&TK=c2a1775b-4c56-4826-a079-2a80af063332
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Botkyrka kommun, Storvretskolan
Munkhättevägen 45
14785  TUMBA Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Lärare 4-9, Bild

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med drygt 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.

Storvretskolan är möjligheternas skola med nyfikna och kunskapstörstande elever. Här finns också ett härligt gäng pedagoger som är engagerade och kompetenta.
Skolan är nyrenoverad med ljusa moderna lokaler. Idag går här ca 250 elever i årskurs 4-9.


ARBETSUPPGIFTER
Storvretskolans verksamhetsidé är att ge varje elev en stark och flexibel läridentitet. Därför jobbar vi med demokrati, engagemang, kompetens och ett tydligt fokus på varje individs inneboende resurser. Detta omsätts konkret i den pedagogiska verksamheten, varje elev skall över längre tid få växa och utveckla sin person och det egna lärandet genom att vi erbjuder organiserade lärsammanhang som följer och utmanar lärandet i en ständig progression där elevens resurser tas tillvara.
Vi söker nu en duktig och erfaren lärare med behörighet i bild, och det är meriterande om du har ytterligare ämnen du är behörig att undervisa i.
Intervjuer sker löpande, så vänta ej med din ansökan.


KVALIFIKATIONER
Du som söker skall
- Vara behörig lärare i bild för åk 4-9
- Vara trygg och tydlig i ditt ledarskap
- Ha god förmåga att skapa bra relationer med elever och föräldrar

Är du strukturerad, tar egna initiativ och har god samarbetsförmåga passar det här arbetet dig. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.


ÖVRIGT
Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Publiceraddatum: 2017-04-20
Yrkesbenämning: Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareDeltidHeltid / deltid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2017-08-14.Enligt avtal.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-15
Referens: A675865
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=b4af3536-20c1-4947-a66d-cb46d28b2936&TK=a38248e0-5ba5-4232-b7d0-40a58be2acb6
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Botkyrka kommun, Storvretskolan
Munkhättevägen 45
14785  TUMBA Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Farmaceutisk rådgivare

Vi gör det enklare att må bra!

Apoteket är Sveriges ledande apotekskedja. Vi har ett stort förtroende bland kunderna som också utsett oss till Sveriges mest hållbara varumärke. Nu satsar vi för att fortsätta utvecklas på den växande hälsomarknaden genom att investera i vårt apoteksnät, utveckla vårt stöd för människors läkemedelsbehandling och bredda vårt sortiment. Vi letar därför fler medarbetare som vill vara med på den spännande resan. Välkommen till Apoteket!


Vi söker en legitimerad apotekare eller receptarie till apoteket Flamingon i Skärholmen som med farmaceutisk kompetens och affärsmässighet möter våra kunder och bidrar till att stärka vår ställning på den lokala marknaden. Tjänsten som farmaceutisk rådgivare är omväxlande och innefattar bland annat receptservice, egenvårdsförsäljning och professionell rådgivning.

Vi finns vid torget i Skärholmens centrum i nyrenoverade lokaler med en stor egenvård och många receptkunder. Apoteket har 8 medarbetare och öppettiderna är måndag – fredag 8:00–20:00, lördag 9:00-18:00 och söndag 10:00–18:00.

Befattningen omfattar heltid och gäller tillsvidare. Tillträde sker enligt överenskommelse.

Vad vi söker hos dig Du har djupa farmaceutiska kunskaper och ett genuint intresse av att hjälpa kunden genom rådgivning och försäljning av våra kvalitetssäkrade produkter och tjänster. I kundmötet är du omtänksam och lyhörd för att kunna erbjuda rätt produkter och överträffa kundens förväntningar.

Som person är du engagerad och hjälpsam både i mötet med kunden och i samarbetet med dina kollegor. Du kan även arbeta självständigt, tar gärna egna initiativ och bidrar till att utveckla apotekets erbjudande, arbetssätt och dina kollegors kompetens. Utmaningar och förändringar ser du som möjligheter till förbättringar och utveckling. Du sporras av att arbeta på en marknad med konkurrens och vill tillsammans med dina kollegor vinna kundernas förtroende och nå apotekets mål. Självklart har du ett stort intresse för hälsa, både din egen och andras.

Vad vi erbjuder dig Apoteket har en unikt bred verksamhet där du som farmaceut har goda möjligheter att utvecklas och göra karriär. För att vi ska kunna bedriva en hållbar verksamhet och göra det enklare för kunden att må bra känns det viktigt för oss att satsa på din kompetensutveckling och din hälsa. Varje medarbetare har en egen kompetensutvecklingsplan, och utvecklingssamtal genomförs årligen. Vi tror nämligen att när du mår bra och är engagerad i ditt jobb har du också riktigt bra kundmöten.

Kontaktperson Ytterligare information lämnas av apotekschef Joseph Ghasan Albeny, tel. 070-292 44 16.

Ansökan Urval och intervjuer sker löpande. Sista ansökningsdag är den 14 maj. Tillträde sker enligt överenskommelse.

Välkommen med din ansökan!
Publiceraddatum: 2017-04-20
Yrkesbenämning: Farmaceut/Apotekare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid/Tillsvidare TillsvidareIndividuell lönesättning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-14
Referens:
Webbplats: https://apoteket.easycruit.com/vacancy/application/1833955/54106?channel=amv&iso=se
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Apoteket AB
BOX 3001
16903  Solna Sverige
Hemsida: http://www.apoteket.se
  
Platsannons

Lärare 4-9, Musik

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med drygt 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.

Storvretskolan är möjligheternas skola med nyfikna och kunskapstörstande elever. Här finns också ett härligt gäng pedagoger som är engagerade och kompetenta.
Skolan är nyrenoverad med ljusa moderna lokaler. Idag går här ca 250 elever i årskurs 4-9.


ARBETSUPPGIFTER
Storvretskolans verksamhetsidé är att ge varje elev en stark och flexibel läridentitet. Därför jobbar vi med demokrati, engagemang, kompetens och ett tydligt fokus på varje individs inneboende resurser. Detta omsätts konkret i den pedagogiska verksamheten, varje elev skall över längre tid få växa och utveckla sin person och det egna lärandet genom att vi erbjuder organiserade lärsammanhang som följer och utmanar lärandet i en ständig progression där elevens resurser tas tillvara.
Vi söker nu en duktig och erfaren lärare med behörighet i musik, och det är meriterande om du har ytterligare ämnen du är behörig att undervisa i.
Tjänsten är på deltid/heltid. Intervjuer sker löpande, så vänta ej med din ansökan.


KVALIFIKATIONER
Du som söker skall
- Vara behörig lärare i musik för åk 4-9
- Vara trygg och tydlig i ditt ledarskap
- Ha god förmåga att skapa bra relationer med elever och föräldrar

Är du strukturerad, tar egna initiativ och har god samarbetsförmåga passar det här arbetet dig. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.


ÖVRIGT
Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Publiceraddatum: 2017-04-20
Yrkesbenämning: Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareDeltidHeltid / deltid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2017-08-14.Enligt avtal.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-15
Referens: A675819
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=948d0954-8692-4379-866e-37b2cbb4499e&TK=9292bbee-6175-43f2-96a3-704314e8df3a
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Botkyrka kommun, Storvretskolan
Munkhättevägen 45
14785  TUMBA Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Lärare 4-9, Textilslöjd

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med drygt 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.

Storvretskolan är möjligheternas skola med nyfikna och kunskapstörstande elever. Här finns också ett härligt gäng pedagoger som är engagerade och kompetenta.
Skolan är nyrenoverad med ljusa moderna lokaler. Idag går här ca 250 elever i årskurs 4-9.

ARBETSUPPGIFTER
Storvretskolans verksamhetsidé är att ge varje elev en stark och flexibel läridentitet. Därför jobbar vi med demokrati, engagemang, kompetens och ett tydligt fokus på varje individs inneboende resurser. Detta omsätts konkret i den pedagogiska verksamheten, varje elev skall över längre tid få växa och utveckla sin person och det egna lärandet genom att vi erbjuder organiserade lärsammanhang som följer och utmanar lärandet i en ständig progression där elevens resurser tas tillvara.
Vi söker nu en duktig och erfaren lärare med behörighet i textilslöjd, och det är meriterande om du har ytterligare ämnen du är behörig att undervisa i.
Tjänsten är på 100%. Intervjuer sker löpande, så vänta ej med din ansökan.

KVALIFIKATIONER
Du som söker skall
- Vara behörig lärare i textilslöjd för åk 4-9
- Vara trygg och tydlig i ditt ledarskap
- Ha god förmåga att skapa bra relationer med elever och föräldrar

Är du strukturerad, tar egna initiativ och har god samarbetsförmåga passar det här arbetet dig. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

ÖVRIGT
Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Publiceraddatum: 2017-04-20
Yrkesbenämning: Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2017-08-14.Enligt avtal.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-15
Referens: A675796
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=c03b7e08-8f90-4d9b-ac7a-7ec27c2a6cea&TK=fe8eabfe-434d-4e4f-a72b-594a96aa8986
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Botkyrka kommun, Storvretskolan
Munkhättevägen 45
14785  TUMBA Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Lärare åk 4-6 Kassmyraskolan

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med drygt 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.

Vår vision är att vi ska finnas till för eleven och skapa en utbildning anpassad för att varje enskild elev ska kunna möta framtiden med tro till sin egen förmåga. Vår lärmiljö är inkluderande, föränderlig och lustfylld.

Nu finns chansen att arbeta som lärare på Kassmyraskolan!

Vi är en treparallellig F-6 skola med ca 550 elever inkl. grundsärskola. Kassmyraskolan ligger i ett naturskönt, lugnt villaområde nära goda kommunikationer. Skolan har mycket hög andel välutbildad och behörig personal. På skolan finns trygghet, livsglädje, närhet mellan personal och barn/elever samt en miljö som ger lust till kreativt skapande och lärande.

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att undervisa i ett av våra arbetslag på mellanstadiet. Vi ser gärna att du har en bred behörighet.

KVALIFIKATIONER
Du ska ha behörighet och legitimation för att undervisa i åk 4-6. Du ska vara engagerad samt ha förmågan att bygga relationer med elever, föräldrar och kolleger på ett professionellt sätt.

Vi kan erbjuda dig ett roligt och utvecklande arbete tillsammans med engagerade kollegor.


ÖVRIGT
Vi värnar om våra medarbetares hälsa och erbjuder bl a friskvårdsbidrag, rabatterade träningskort och cykelförmån.
Publiceraddatum: 2017-04-20
Yrkesbenämning: Lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid. Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2017-08-12 .Månadslön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-07
Referens: A675745
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=9cfc132e-edd2-4c2d-b5c4-aa39b94e14ba&TK=ad0d675b-98d4-4e4b-b3ed-e2d90c10e638
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Botkyrka kommun, Kassmyraskolan
Munkhättevägen 45
14785  TUMBA Sverige
Hemsida: http://www.kassmyraskolan.se
  
Platsannons

Lärare i idrott och hälsa samt so-ämnen

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med drygt 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.

Borgskolan är en tvåparallellig F-6 skola med fritidshem, förberedelseklasser åk 1-3 respektive åk 4-6, samt träningsskola 1-9 och kommunövergripande grupper. Borgskolan ligger i Hallunda/Norsborg med gångavstånd till såväl centrum och tunnelbana som Mälaren och naturen.

Vi söker dig som är behörig lärare i idrott och hälsa årskurs f-6 samt so-ämnen åk 4-6. Du brinner för språkutvecklande arbetssätt och är nyfiken på varje elevs kompetenser. I vårt lärarteam kommer du finna en hög kompetens och en möjlighet till att forma framtiden gemensamt.


ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att undervisa i idrott och hälsa i årskurs f-1, elever i träningsskolan samt elever i särskilda undervisningsgrupper. Du kommer att undervisa i so-ämnen i årskurs 4-6. Tillsammans med dina kollegor kommer du att driva, planera, genomföra, utvärdera och utveckla verksamheten, där alla känner sig trygga och sedda. Du förväntas att organisera och anpassa undervisningen till varje elevs förutsättningar och behov.

Våra klasser är förhållandevis små, vilket ger oss tid att se och hjälpa varje elev. Vi har tillgång till nya, aktuella läromedel och använder oss gärna av IKT i undervisningen.


Vi fäster stor vikt vid din erfarenhet och personliga lämplighet samt förmåga att föra eleven mot uppsatta mål.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig positiva, engagerade behöriga lärare, med fokus på eleven och dess inlärningsprocess både som individ och i grupp. Du tar ansvar för, och har god förmåga att skapa bra relationer till både elever och kollegor samt vårdnadshavare. Du har en positiv elev/människosyn och god kompetens i gällande styrdokument.

Vi fäster stor vikt vid att du är tydlig i din ledarroll med en lösningsfokuserad inställning och förmåga att vilja samspela med kollegor, barn och föräldrar.

Du ska ha goda IKT-kunskaper samt kunskap om kompensatoriska läromedel. Du är självgående och kan tänka utanför ramarna och vill hela tiden utveckla dig själv och lärmiljön.

Tillsammans med dina kollegor skapar du en kreativ lärmiljö.

Som person är du lyhörd, flexibel, en genuin och tydlig vuxen som kan sätta gränser. Flexibilitet är ett nyckelbegrepp.ÖVRIGT
Varmt välkommen med din ansökan!

Rekryteringsprocess:
Vi intervjuar fortlöpande under annonseringsperioden varvid tjänsten kan komma att tillsättas innan annonseringsperiodens slut.

Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi kommer inte att köpa tjänster eller annonsplats för en pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss.
Publiceraddatum: 2017-04-20
Yrkesbenämning: Lärare i grundskolan, årskurs 1-3
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
3 - 6 månaderDeltidDeltid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: 2017-08-14 -- 2017-12-22 80 % visstidsanställning, upphör: 2017-12-22 .Enligt avtal.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-04
Referens: A675640
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=5246bf11-9884-4023-a152-ea40e1459fc7&TK=c894c7aa-9a63-4380-945c-81ec8c19bcb8
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Botkyrka kommun, Borgskolan
Munkhättevägen 45
14785  TUMBA Sverige
Hemsida: http://www.botkyrka.se
  
Platsannons

Lärare i MA, NO-ämnen och teknik i åk 4-6

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med drygt 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.

Borgskolan är en tvåparallellig F-6 skola med fritidshem, förberedelseklasser åk 1-3 respektive åk 4-6, samt träningsskola 1-9 och kommunövergripande grupper. Borgskolan ligger i Hallunda/Norsborg med gångavstånd till såväl centrum och tunnelbana som Mälaren och naturen.

Vi söker dig som är behörig lärare i matematik, no-ämnen samt teknik i årskurs 4-6, som brinner för språkutvecklande arbetssätt och är nyfiken på varje elevs kompetenser. I vårt lärarteam kommer du finna en hög kompetens och en möjlighet till att forma framtiden gemensamt.

I vårt lärarteam kommer du finna en hög kompetens och en möjlighet till att forma framtiden gemensamt.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker Dig behörig lärare i matematik, no-ämnen och tekning för årskurs 4-6. Som lärare hos oss kommer du att ingå i arbetslag 4-6 och dela mentorsansvar.

Tillsammans arbetar vi för att utveckla vår undervisning så att vi skapar bästa möjliga förutsättningar för våra elever att nå sina högt uppsatta mål. Vi på Borgskolan arbetar med ett språkutvecklande arbetssätt.

Våra klasser är förhållandevis små, vilket ger oss tid att se och hjälpa varje elev. Vi har tillgång till nya, aktuella läromedel och använder oss gärna av IKT i undervisningen.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig positiva, engagerade behöriga lärare, med fokus på eleven och dess inlärningsprocess både som individ och i grupp. Du tar ansvar för, och har god förmåga att skapa bra relationer till både elev och kollegor samt vårdnadshavare. Du har en positiv elev/människosyn och god kompetens i gällande styrdokument.

Vi fäster stor vikt vid att du är tydlig i din ledarroll med en lösningsfokuserad inställning och förmåga att vilja samspela med kollegor, barn och föräldrar.

Du ska ha goda IKT-kunskaper samt kunskap om kompensatoriska läromedel. Du är självgående och kan tänka utanför ramarna och vill hela tiden utveckla dig själv och lärmiljön.

Tillsammans med dina kollegor skapar du en kreativ lärmiljö.

Som person är du lyhörd, flexibel, en genuin och tydlig vuxen som kan sätta gränser. Flexibilitet är ett nyckelbegrepp.


ÖVRIGT
Varmt välkommen med din ansökan!

Rekryteringsprocess:
Vi intervjuar fortlöpande under annonseringsperioden varvid tjänsten kan komma att tillsättas innan annonseringsperiodens slut.

Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi kommer inte att köpa tjänster eller annonsplats för en pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss.
Publiceraddatum: 2017-04-20
Yrkesbenämning: Lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2017-08-14 6 månaders provanställning tillämpas.Enligt avtal.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-04
Referens: A675610
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=e4df1918-c679-40cb-a849-a35f31470d61&TK=8f3ed79c-6d14-4310-b541-b540cfffaf3a
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Botkyrka kommun, Borgskolan
Munkhättevägen 45
14785  TUMBA Sverige
Hemsida: http://www.botkyrka.se
  
Platsannons

Lärare i bild åk 4-6

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med drygt 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.

Borgskolan är en tvåparallellig F-6 skola med fritidshem, förberedelseklasser åk 1-3 respektive åk 4-6, samt träningsskola 1-9 och kommunövergripande grupper. Borgskolan ligger i Hallunda/Norsborg med gångavstånd till såväl centrum och tunnelbana som Mälaren och naturen.

Vi söker dig som är behörig lärare i bild årskurs 4-6, som brinner för språkutvecklande arbetssätt och är nyfiken på varje elevs kompetenser. I vårt lärarteam kommer du finna en hög kompetens och en möjlighet till att forma framtiden gemensamt.

Nu går vår lärare på föräldraledighet och är borta i 2 månader.


ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att undervisa eleverna i årskurs 4-6 i ämnet bild. Tillsammans med dina kollegor kommer du att driva, planera, genomföra, utvärdera och utveckla verksamheten, där alla känner sig trygga och sedda. Du förväntas att organisera och anpassa undervisningen till varje elevs förutsättningar och behov.

Vi fäster stor vikt vid din erfarenhet och personliga lämplighet samt förmåga att föra eleven mot uppsatta mål.KVALIFIKATIONER
Vi söker dig positiva, engagerade behöriga lärare, med fokus på eleven och dess inlärningsprocess både som individ och i grupp. Du tar ansvar för, och har god förmåga att skapa bra relationer till både elev och kollegor samt vårdnadshavare. Du har en positiv elev/människosyn och god kompetens i gällande styrdokument.

Vi fäster stor vikt vid att du är tydlig i din ledarroll med en lösningsfokuserad inställning och förmåga att vilja samspela med kollegor, barn och föräldrar.

Du ska ha goda IKT-kunskaper samt kunskap om kompensatoriska läromedel. Du är självgående och kan tänka utanför ramarna och vill hela tiden utveckla dig själv och lärmiljön.

Tillsammans med dina kollegor skapar du en kreativ lärmiljö.

Som person är du lyhörd, flexibel, en genuin och tydlig vuxen som kan sätta gränser. Flexibilitet är ett nyckelbegrepp.

ÖVRIGT
Varmt välkommen med din ansökan!

Rekryteringsprocess:
Vi intervjuar fortlöpande under annonseringsperioden varvid tjänsten kan komma att tillsättas innan annonseringsperiodens slut.

Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi kommer inte att köpa tjänster eller annonsplats för en pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss.
Publiceraddatum: 2017-04-20
Yrkesbenämning: Lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
3 - 6 månaderDeltidDeltid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Tidsbegränsad anställning på 20%. Tillträde: 2017-08-14 Avslut: 2017-10-13, upphör: 2017-10-13 .Enligt avtal.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-14
Referens: A675597
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=f5b5ab33-6e58-4854-8899-fc658be1307c&TK=94cb24d5-fd0e-4db4-a0ab-a3df67e2c304
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Botkyrka kommun, Borgskolan
Munkhättevägen 45
14785  TUMBA Sverige
Hemsida: http://www.botkyrka.se
  
Platsannons

Sommarvik. Brevbärare, Södra Stockholm / Södertälje / Huddinge / Botkyrka

Bli en del av vårt team


Dina arbetsuppgifter kommer att beståav brev-, tidnings- och direktreklamdistribution med bil, moped eller cykel. Duarbetar även med att vårda varumärket genom att svara på kunders servicefrågorsamt hantera kundsynpunkter och reklamationer. 
Arbetet utförs till stor del utomhus,men innefattar även en del innearbete, t ex sortering. Arbetstiderna är iförsta hand förlagda till dagtid under vardagar, men visst arbete på kvällstidkan förekomma. Behovet varierar och är ibland några timmar per dag och iblandhela dagar. Vikariatet är under hela eller delar av perioden juni - augusti2017 och är på heltid eller deltid. 
 
Du har vad som krävs


Det är ettkrav att du har körkort, kan cykla och att du har utbildning på gymnasienivå. 
Du är kvalitetsmedveten ochbehärskar det svenska språket i tal och skrift. Vi söker dig som trivs med etttempofyllt, ansvarsfullt och utmanande jobb. 
 
Vi levererar

PostNordär den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, frånoch inom Norden. Vi säkerställer också postservicen till privatpersoner och företag iSverige och Danmark. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnätutvecklar vi förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel,distribution och logistik i Norden. 2016 hade koncernen 33 000anställda och en omsättning på ca. 38,5 miljarder SEK. Moderbolaget är ettsvenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna.
Människor med olika bakgrund arbetar hos oss och du kommeratt vara en del av en arbetsplats med stor mångfald, vilket bidrar till bättreresultat för verksamheten.
 
Ansök


Vill du veta mer om jobbet, välkommen att kontakta produktionschefen: 

Liljeholmen: Ghita Bärlund, 010-436 0177 
Huddinge: Fredrik Eriksson, 010-436 0256 
Norsborg: Frida Conradsson, 010-436 0378 
Tumba/Tullinge/Rönninge: Erik Finér, 010-436 0416 
Hägersten: Linus Kinnari, 010-436 0224 
Bandhagen/Älvsjö: Carry Flank, 010-436 0195 
Södertälje: Conny Eriksson, 010-436 3694 
Södertälje: Johan Björklund, 010-436 4786  
Årsta: Peter Johansson, 070-980 2156  
 
Besök oss gärna på postnord.com/karriär, där du kanläsa mer om PostNord som arbetsplats.
 
För fackliga kontaktpersoner se www.postnord.com/fackliga
 
Anställning sker löpande. 
 
Vi serfram emot att höra från dig!
Publiceraddatum: 2017-04-20
Yrkesbenämning: Brevbärare
Antal platser: 30
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
11 dagar - 3 månaderHeltidHeltid/Deltid 1-3 månaderFast lön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-25
Referens:
Webbplats: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=5003&ProjectId=70114&DepartmentId=8345&MediaId=2127&SkipAdvertisement=true
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: PostNord Sverige AB
Terminalvägen 24
17173  Solna Sverige
Hemsida: www.postnord.com/sv/karriar/Lediga-tjanster/
  

Platsannons

Mekaniker

Nu söker vi på Crane en mekaniker till vår underhållsavdelning. I rollen som mekaniker kommer du att arbeta förebyggande och avhjälpande med mekaniskt underhåll på företagets produktionslinje för sedelpapperstillverkning och dess kringutrustning.

Du kommer även att;
Ta emot beställningar på reparationsarbeten.
Ha en supportfunktion gentemot pappersbrukets medarbetare och hjälpa till med teknisk support och service.
Delta aktivt i avdelningens förbättringsarbete.

Rollen är en heltidstjänst på skiftgång med beredskap.

Vi söker dig som har;
minst 3 års erfarenhet av mekaniskt underhåll
teknisk utbildning på gymnasienivå
goda IT-kunskaper
goda kunskaper i såväl svenska som engelska
körkort och tillgång till egen bil.

Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i underhållssystem, hydraulik och svetsning.

Som person tror vi att du är självgående, noggrann och ansvarsfull med ett genuint intresse för ditt arbete. Vidare har du lätt att samarbeta med andra och ett högt kvalitetstänk.


Respekt, återkoppling, tydlighet och ägarskap är viktiga värdeord för oss, varför det är viktigt att du agerar efter dessa värderingar i vardagen.

En dynamisk kultur, en team-orienterad miljö, exceptionella människor, teknologisk innovation – allt detta har bidragit till Cranes fantastiska framgång och tillväxt. Crane Currency är ett av de äldsta bolagen inom sedelbranchen och ett av de få företag i världen som kan utföra alla steg i produktionskedjan- från design till papperstillverkning, tryckning och säkerhet. Crane Currency är beläget inom Tumba Bruks historiska bruksområde, ca 30 km söder om Stockholm, ca 20 min från Stockholms Central.

Vi är ett säkerhetsklassat företag, vilket innebär att vi utför en bakgrundskontroll vid anställning. Crane är ett rökfritt företag, där det inte är tillåtet att röka på arbetstid eller inom området.

Skicka din ansökan snarast då urval görs löpande. Vi har inte möjlighet att ta emot ansökningar via email, du söker tjänsten via vår hemsida, www.cranecurrency.com Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!
Publiceraddatum: 2017-04-20
Yrkesbenämning: Maskinmekaniker, industri/varvsindustri
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-20
Referens:
Webbplats: https://careers-cranesweden.icims.com/jobs/1595/mekaniker/job
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Crane AB
Tumbavägen 5
14782  TUMBA Sverige
Hemsida: http://www.cranecurrency.com
  
Platsannons

Personlig assistent sökes omgående

Vi söker nu en personlig assistent till en man med utvecklingsstörning. Mannen är rullstolsburen och är beviljad personlig assistans från tidigmorgon till sen kväll. Dina arbetsuppgifter är att hjälpa till med personlig omvårdnad, förflyttningar, vardagliga aktiviteter och hjälpa personen i allt annat som rör vardagen.
Tidigare erfarenhet av utveklingsstörning är en merit och att kunna hoppa in med kort varsel är ett krav. Kunden önskar du är kvinna och i 30-50 års ålder.

Arbetstiden är förlagd under dagtid och kväll. helgarbete förekommer.

Tjänsten är en heltidstjänst med tillträde omgående. Så skicka in din ansökan redan idag då tjänsten kommer att tillsättas snarast möjligt.


Vi söker dig som är tålmodig och noggrann i ditt arbete men även pålitlig och flexibel. Du är lyhörd och ger det där lilla extra. Du har förmåga att organisera och strukturera ditt arbete och tar ditt arbete som personlig assistent på största allvar. Du har ett stort engagemang och fokus då ditt arbete är viktigt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och personkemi!


Omsorgshuset i Stockholm AB kännetecknas av snabb service med hög kontinuitet, flexibilitet och tillgänglighet. Vår utgångspunkt är trygghet, självbestämmande, integritet och gott bemötande. Läs mer om oss på www.omsorgshuset.se

På grund av stort intresse för våra utannonserade tjänster har vi tyvärr inte möjlighet att svara på dina frågor via telefon. Ansökningar läses av kund och dess anhöriga.

Vi tar emot ansökningar via e-post, ange referens G i ämnesraden.

Välkommen med din ansökan redan idag!
Publiceraddatum: 2017-04-20
Yrkesbenämning: Personlig assistent
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidAnställningsform: För viss tid så länge uppdraget vararTimlön exklusive semesterersättning och OB ersättning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-20
Referens:
Webbplats:
Epostadress: isabella.hernsjo@omsorgshuset.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: OMSORGSHUSET I STOCKHOLM AB
Box 28
12521  ÄLVSJÖ Sverige
Hemsida: http://www.omsorgshuset.se
  
Platsannons

Välkommen till Rikstens skola! Vi söker pedagoger till fritids!

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med drygt 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.

Rikstens skola är en nybyggd, luftig och fräsch skola i Rikstens Friluftsstad, Tullinge. Vi öppnade ht 2013 och har i år verksamhet från förskoleklass upp till år 7. Ht 2018 kommer vi vara fullt utbyggda, en F-9-skola med c:a 650 elever. Vår organisation och skola är därför fortfarande under uppbyggnad. Rikstens skola ligger granne med Lida Friluftsområde och vi är ofta ute med vår verksamhet.
Vi söker nu ett antal medarbetare som ska vara med och fortsätta bygga upp Rikstens skola.
Rikstens skola lägger mycket vikt på god arbetsro, tydliga strukturer och ett gemensamt förhållningssätt gentemot våra elever. Våra elever är ambitiösa och likaväl som vi har höga förväntningar på dem, har de höga förväntningar på oss.
Vi satsar på tidig läsning, ett språkutvecklande arbetssätt och våra elever träffar på engelska redan i förskoleklass. Rikstens skola har en väl fungerande elevhälsa där skolledning, skolhälsovård och specialpedagoger samarbetar tätt med skolans övriga pedagoger.

Rubriken i vår vision är:
"Rikstens skola- nyfikenhet, trygghet, glädje
Var den du är-bli den du vill!"

Vi söker nu dig som vill vara med och fortsätta bygga upp vår fina skola.ARBETSUPPGIFTER
Som fritidspedagog på Rikstens skola är du den som ser helheten i elevernas skoldag. Du planerar, genomför och följer upp fritidsverksamheten tillsammans med dina kollegor utifrån styrdokumenten. Under skoltid arbetar du i samverkan med klasslärare, genom att komplettera och stötta undervisningen i klassen. ?Du samarbetar i en nära dialog med skolans pedagoger, elevhälsa, skolledning och andra medarbetare på skolan. Du deltar aktivt i skolans utvecklingsarbete. ??

KVALIFIKATIONER
Vi lägger vikt vid personlig lämplighet och att du är examinerad fritidspedagog eller har annan motsvarande pedagogisk högskoleutbildning. ?Du har ett pedagogiskt driv att vidareutveckla verksamheten och du ser på utveckling och nya idéer som positiva utmaningar. ?Du bidrar till våra elevers utveckling genom samspel och i dialog med andra. Du är engagerad, rak och öppen och har en organisatorisk förmåga. Du kan göra individuella anpassningar för eleverna utifrån de behov du möter. ?Du har god förmåga att skapa bra relationer med elever och vårdnadshavare.

ÖVRIGT
Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Publiceraddatum: 2017-04-19
Yrkesbenämning: Lärare i fritidshem/Fritidspedagog
Antal platser: 2
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: 170801.Enligt avtal.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-03
Referens: A675551
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=8ae0a25a-764f-45c1-8ac9-bd6551a85d08&TK=21d3046c-c768-4876-a61d-c4ef0d8c97b3
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Botkyrka kommun, Rikstens skola
Flygarvägen 28
14600  Tullinge Sverige
Hemsida: http://utbildning.botkyrka.se/rikstensskola/Sidor/default.aspx
  
Platsannons

Bästa ungdomsbibliotekarien till Fittja bibliotek!

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med drygt 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.

Kultur- och fritidsförvaltningen, med ca 190 anställda, svarar för att det finns ett rikt kulturliv och ett mångsidigt fritidsutbud i Botkyrka kommun, i form av bad, bibliotek, konsthall, kulturskola, fritidsgårdar och sportanläggningar.

Bibliotek Botkyrka består av sex bibliotek, alla formade i nära samspel med sina närområden och med invånaren som medaktör. Med stöd i kommunens ledord öppen, orädd och energisk intar vi alltid medborgarens fokus. Biblioteksverksamheten i Botkyrka ska vara en motor i arbetet med lokal demokratiutveckling, mänskliga rättigheter och interkulturalitet, och verka för ett långsiktigt hållbart samhälle genom att bidra till att minska ojämlikheten mellan resursstarka och resurssvaga, bidra till interkulturella möten, demokratiutveckling och höjd utbildningsnivå. All verksamhet inom Bibliotek Botkyrka utgår från mänskliga rättigheter, demokrati och interkulturella förhållningssätt. Biblioteksverksamheten ska vara tillgänglig för alla. Genom omvärldsorientering, experiment och nyskapande arbetar vi utifrån Botkyrka kommuns devis ”Långt ifrån lagom”. Vi utgår från att det är en styrka att äga flera språk.

Fittja bibliotek är både ett av kommunens minsta och ett av det våra mest välbesökta bibliotek. En övervägande del av besökarna är barn och unga i olika åldrar. En utmaning här är att hitta en bra balans för att också nå vuxna i området, med attraktiva program och medier. I samband med utbyggnad och omfattande förändring av Fittja centrum de närmaste åren planeras nya lokaler tillsammans med Botkyrka konsthall, där vi nu formar ett bibliotek som täcker behoven för de boende i Fittja både idag och i framtiden.


ARBETSUPPGIFTER
Nu söker vi en ungdomsbibliotekarie till dynamiska Fittja bibliotek! Ditt uppdrag blir att jobba läs- och språkstimulerande i de dagliga mötena men också i aktiviteter och program, i första hand hos unga mellan 10 och 25 år. Som ungdomsbibliotekarie på Fittja bibliotek tar du emot årskurs 4 på bokprat inom Botkyrka kulturella allemansrätt, och högstadiegrupper utifrån efterfrågan. I övrigt är fokus på barnens och de ungas fria tid, och du planerar program och lovaktiviteter tillsammans med kollegorna. Självklart sköter du medieurval och -inköp för målgruppen.

Du kommer dagligen att finnas i biblioteksrummet och bistå besökare i alla åldrar i olika biblioteksärenden, handleda i datahantering mm. Det innebär ofrånkomligen också konflikthantering med framförallt unga besökare.

Du planerar och genomför aktiviteter och bidrar till utvecklingen av hela Bibliotek Botkyrkas verksamhet mot den unga målgruppen. Du är del av en expertgrupp där ungdomsbibliotekarier från alla kommunens bibliotek ingår.

I tjänsten ingår också att vara lokalt IT-stöd. Det innebär att du på Fittja bibliotek ansvarar för tekniska resurser, såsom datorer och telefoner. Du gör inköp och samarbetar med IT-stöd på Kultur- och fritidsförvaltningen.

Du ingår i Hallunda, Alby, Fittja biblioteksenhet med totalt 19 medarbetare. Fittja bibliotek är din dagliga arbetsplats. Du tjänstgör en kväll i veckan enligt schema.

KVALIFIKATIONER
Vi vill att du har akademisk utbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap eller annat område som vi bedömer som likvärdigt. Det kan till exempel vara sociologi, pedagogik eller medie- och kommunikationsvetenskap. Du har stort intresse för och kunskap om ungas läslust och egna skapande, och arbetar för ungas delaktighet och med att ta tillvara ungas perspektiv. Du delar vår bibliotekssyn och idén om ett vidgat textbegrepp. Du har ett stort intresse och engagemang för biblioteksarbete i en interkulturell miljö och gärna erfarenhet av aktivt nätverksarbete. Du är lugn, stresstålig och kan hantera konflikter. Du är öppen, orädd och energisk och beredd att söka och prova nya arbetsformer. Du har medborgarens fokus och låter det vara vägledande i ditt arbete. Du tar ansvar och kan arbeta både självständigt och i samspel med andra, och bidrar till att skapa en god arbetsmiljö. Du är van att formulera dig i tal och skrift. Du är inte rädd för att prova dig fram när något inte fungerar, du har stor datorvana och kunskaper i Office-paketet.

Språkkunskaper utöver svenska och engelska är önskvärt.

Vi vill att du i ditt personliga brev bland annat beskriver varför du vill arbeta i Botkyrka och hur du ser att du kan bidra till den fortsatta utvecklingen av vår verksamhet i den ovan beskrivna riktningen. Ansökan mottages endast genom nedanstående länk.

ÖVRIGT
Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Publiceraddatum: 2017-04-19
Yrkesbenämning: Bibliotekarie
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.Enligt avtal.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-07
Referens: KOF/2017:75
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=34d3be35-dae1-46bd-a153-67d6277a7023&TK=eb837188-4aac-4b22-aa6a-a05786b5ac52
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Botkyrka kommun, Kultur och Fritid, Alby/Fittja/Hallunda
Munkhättevägen 45
14785  TUMBA Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Socialsekreterare till Socialpsykiatriska enheten

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med drygt 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.

Vi vill att medborgarna ska ha förtroende för Socialtjänsten i Botkyrka och vända sig till oss när de behöver det så att små bekymmer inte ska bli stora problem.Vårt arbete präglas av alla människors lika värde. Vi utgår från människors egen förmåga och eget ansvar på ett jämlikt, rättvist och tryggt sätt.

För att nå bästa möjliga resultat för brukarna satsar vi på att ständigt förbättra vår kvalité och utveckla våra metoder. Viktiga resurser i det arbetet är FoU Södertörn med kunskap om aktuell forskning och ett nära och engagerat samarbete med externa och interna samarbetspartners.

Vi är ca 400 personer som arbetar inom något av områdena: barn och unga, socialpsykiatri, försörjningsstöd, beroende och missbruk, eller boendefrågor.

Socialpsykiatriska enheten är uppdelad i fyra sektioner, där varje sektion leds av en sektionschef. Enhetens ansvarsområden är utredning, sysselsättning, boende och vård- och stödsamordning/boendestöd. Tillsammans består enheten av drygt 100 medarbetare.

ARBETSUPPGIFTER
I arbetsuppgifterna som socialsekreterare ingår bland annat:
• Att ingå i sektionens mottagningsfunktion där förhandbedömningar, informationsmöten samt kontakt med samverkanspartners är en viktig del
• Att utreda behov av stöd utifrån psykisk funktionsnedsättning, fatta beslut om insatser samt följa upp dessa
• Stärka den enskildes möjligheter till självständighet
• Samverkan
• Motivera till förändring

Vi skall under det närmaste året påbörja ett utvecklingsarbete där vi kommer att använda nya arbetssätt och kommer under våren att påbörja implementeringen av Socialstyrelsens IBIC, en standardiserad utredningsmetod.

Sektionen består av en kompetent och engagerad arbetsgrupp på sju socialsekreterare, en senior socialsekreterare samt sektionschef.

Vad kan vi erbjuda dig?
Vi är en av landets mest spännande arbetsgivare. Vi är nära 6000 kollegor som tillsammans arbetar utifrån våra ledord: medborgarens fokus, öppen, orädd och energisk. Det innebär att vi är öppna för förändringar, vågar prova nya idéer, metoder och arbetssätt. Hos oss får du testa nya idéer och möjlighet att göra skillnad PÅ RIKTIGT.

Vi erbjuder även: semesterväxling, årsarbetstid, individuell lön, utvecklingsmöjligheter, handledning och ett startpaket med flera intressanta utbildningar.

Varmt välkommen med din ansökan!


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har socionomexamen och gärna erfarenhet från socialtjänst/ myndighetsutövning.

Har du erfarenhet av att tidigare ha arbetat med personer med psykisk funktionsnedsättning är det också meriterande.

Som person trivs du bra i möten med människor och har lätt för att samarbeta. Du ser möjligheter och är positiv i ditt arbete. Tjänsten kräver att du har ett gott omdöme, är strukturerad och har lätt för att fatta beslut. Eftersom ingen dag är den andra lik har du lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheterna i förändringar. Du har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift och är mottaglig för den individen du har framför dig. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Vi erbjuder dig ett spännande arbete i en dynamisk miljö.


ÖVRIGT
Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Publiceraddatum: 2017-04-19
Yrkesbenämning: Socionom
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. .Enligt avtal.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-15
Referens: 2017:49
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=0e0acd92-e42a-4f3e-ad00-16f03cb2306a&TK=d1b14c3f-4238-48a2-8102-cdacad7d013f
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Botkyrka kommun, Socialförvaltningen, Socialpsykiatriska enheten
Munkhättevägen 45
14785  TUMBA Sverige
Hemsida: http://www.botkyrka.se/stodochomsorg
  

Platsannons

Java utvecklare

Java (8), JDBC, JMS, Spring Framework, Apache Camel
• WSDL, SOAP, XML, XSLT
• Spring Boot, Tomcat
• Linux (Red Hat), Windows, Solaris knowledge
• Oracle database knowledge
• JMS Providers such as Oracle AQ, Active MQ, Sonic MQ, Tibco JMS or similar
• Maven, Git and Subversion
• Knowledge of SoapUI, PL/SQL is desirable
• Working knowledge of Jira and Enterprise Architect are a bonus
• Good knowledge of Domain Driven Design and Development
• Experience of TDD and test automation (we use JMeter, Cucumber)
• Experience of test data management, mocking of web services and continuous delivery
• Experience with front-end development and UX is a bonus
• Provisioning, service activation and telecom experience is desirable

Vi söker två javautvecklare för långa uppdrag hos vår kund inom telekom.

Java (8), JDBC, JMS, Spring Framework, Apache Camel
• WSDL, SOAP, XML, XSLT
• Spring Boot, Tomcat
• Linux (Red Hat), Windows, Solaris knowledge
• Oracle database knowledge
• JMS Providers such as Oracle AQ, Active MQ, Sonic MQ, Tibco JMS or similar
• Maven, Git and Subversion
• Knowledge of SoapUI, PL/SQL is desirable
• Working knowledge of Jira and Enterprise Architect are a bonus
• Good knowledge of Domain Driven Design and Development
• Experience of TDD and test automation (we use JMeter, Cucumber)
• Experience of test data management, mocking of web services and continuous delivery
• Experience with front-end development and UX is a bonus
• Provisioning, service activation and telecom experience is desirable

Soltia startades i Australien 2004 och har funnits i Sverige sen slutet av 2012. Det är ett IT-konsultföretag som fokuserar på individen. De är i dagsläget 3 anställda och har under dessa år byggt upp ett bra kapital för att nu kunna expandera. Personerna på Soltia är otroligt kompetenta och självständiga men har otroligt mycket projekt som står på kö.bevarar ändå denna familjära och personliga känslan. Det är ett litet företag som har otroligt mycket projekt som står på kö.
Publiceraddatum: 2017-04-19
Yrkesbenämning: Systemutvecklare/Programmerare
Antal platser: 2
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreHeltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-03
Referens:
Webbplats:
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Soltia AB
Barkvägen 12
14752  Tumba Sverige
Hemsida: http://www.soltia.se
  
Platsannons

Inspirerande distrubitionsansvarig Stockholm

Arbetssysslor omfattar:
Personalansvar, ansvar för vår bilpark, säkrhetställa servicen gentemot våra kunder, merförsäljning genom rätt exponering hos kunder mm. Du rapportera till vår försäljningschef.


Den vi söker skall ha förmåga och erfarenhet att leda människor, att administrera och planera och arbeta under högt tryck när många saker ska lösas samtidigt. Det är viktigt att du har en positiv attityd som skapar en härlig atmosfär hos dina medarbetare, kunder och leverantörer. Du är noggrann, har beslutskraft, är handlingskraftig, förändringsbenägen och uthållig. Du skall heller inte vara rädd för fysisk jobb då det kan förekomma att du får hoppa in i distributionen.

En stor merit om du har erfarenhet av att leverera till dagligvaruhandeln samt caféer.

Loviseberg Råsaft är ett litet presseri som ligger i Tumba.
I Tumba pressar vi färska juicer från grunden som vi sedan levererar direkt till våra kunder. Vår stora ambition är att förändra juicemarknaden, få konsumenterna förstå och smaka skillnaden på obehandlad juice och annan juice.
Just nu söker vi en ny distrubitionsansvarig för Stockholmsregionen.

Läs mer om oss på www.råsaft.se
Publiceraddatum: 2017-04-19
Yrkesbenämning: Budbilsförare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidEnligt fackligt avtalFastlön plus bonus.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-19
Referens:
Webbplats:
Epostadress: ansokan@loviseberg.se
Övrigt: Märk mailet med ""Distrubitionsansvarig Stockholm"
Arbetsplats: 
Adress: LOVISEBERG PRESSERI AB
TUNA GÅRDSVÄG 11
14743  TUMBA Sverige
Hemsida:
  

Platsannons

Kökskonsult sökes till vårt Sthlmskontor

Stenskivor.se är en av Sveriges största leverantörer av natursten och komposit.


Intresset för natursten i kök och badrum är mycket stort och växer. Vi också.


Vi söker en driven, social och hungrig säljare - som har tröttnat på uppsökande försäljning - till vårt kontor i Stockholm.


Våra primära försäljningskanaler är via våra webbplatser och det är här vi behöver din hjälp. Du kommer att arbeta med att bearbeta inkommande offertförfrågningar där du också kommer att agera bollplank vid köksdesign, badrumsdesign och andra områden där våra produkter efterfrågas.


Din titel blir kökskonsulent och i dina uppgifter kommer det finnas inslag av att hjälpa dina kunder välja rätt natursten till sitt kök. Du bör alltså vara lösningsfokuserad, lyhörd och hjälpsam. Erfarenhet av natursten är inte nödvändigt (vi kommer att utbilda dig) men det är alltid bra om du har ett intresse för heminredning och design.


Erfarenhet av uppsökande försäljning är mycket meriterande - vi följer upp samtliga förfrågningar och du ska inte vara rädd för att lyfta på telefonen.

Vårt koncernspråk är engelska och vi utgår ifrån att du som söker behärskar det i tal såväl som skrift. Kundkontakten sköts på svenska och förutsätter mycket goda kunskaper.

Vi arbetar med konsumentförsäljning (vilket betyder att vi måste vara tillgängliga när våra kunder är lediga) och tillämpar flextid. Du som söker bör kunna arbeta en eller två sena eftermiddagar per vecka.

Framför allt sätter vi fokus på din personlighet: Att du vill göra bra affärer och göra våra kunder glada och nöjda!

Här på stenskivor.se har vi över 10 års erfarenhet av att arbeta med natursten. Vi är ett svenskt företag med svenska avtal, ansvarsförsäkringar och trygga kundavtal med nöjd kund garanti.

Vi har vuxit från 6 projekt i månaden sedan 2013 till nästan 200. Vi växer fortfarande.
Publiceraddatum: 2017-04-19
Yrkesbenämning: Innesäljare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidVi erbjuder fast lön och vid goda resultat även bonus
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-10
Referens: stensthlm
Webbplats:
Epostadress: mark@stenskivor.se
Övrigt: Sök redan idag då vi löpande går igenom ansökningar
Arbetsplats: 
Adress: Stenskivor Sverige AB
stenyxegatan 29
21376  Malmö Sverige
Hemsida: http://www.stenskivor.se
  

Platsannons

Kökshjälp

Botkyrka Golf Restaurang söker pizza och kökshjälp.
Att hjälpa kockarna med förberedande arbete, tillaga pizza. städ och disk hjälp.

Skötsam, punktlig och lyhörd.
Svenska i tal är en fördel. Viktigt att kunna samarbeta i grupp.
Service inriktad.


Botkyrka Golf Restaurang på Botkyrka Golf Klubb i Grödinge.
Publiceraddatum: 2017-04-19
Yrkesbenämning: Pizzabagare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidSchemalagd. öppettider måndag- söndag kl.08.00-20.00.Lön enligt avtal.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-19
Referens: Kökshjälp
Webbplats:
Epostadress: restaurang@botkyrkagk.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: JK PARTY SERVICE HANDELSBOLAG
MALMBRO GÅRD
14791  GRÖDINGE Sverige
Hemsida:
  

Platsannons

Serveringspersonal

Servering , kassatjänst, Förberedande arbeta för lunch, smörgås tillverkning , städning, diskhjälp.

Du ska var punktlig, skötsam, utåtriktad, service minded, glad, ärlig, renlig, Svenska i tal är ett krav.

Botkyrka Golf Restaurang på Botkyrka Golf Klubb i Grödinge.
Publiceraddatum: 2017-04-19
Yrkesbenämning: Servitör/Servitris
Antal platser: 2
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidSchemalagd. våra öppettider måndag-söndag kl.08.00-20.00Lön enligt avtal eller överenskommelse.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-19
Referens:
Webbplats:
Epostadress: restaurang@botkyrkagk.se
Övrigt: Endast mail svar.
Arbetsplats: 
Adress: JK PARTY SERVICE HANDELSBOLAG
MALMBRO GÅRD
14791  GRÖDINGE Sverige
Hemsida:
  

Platsannons

Sommarpersonal

Hjälpa köket i olika förberedelse ex. av smörgåsar, bakverk, servera korv, läsk, kassa tjänstgöring
städning.

Du ska vara punktlig, skötsam, service inriktad. Erfarenhet är inget krav.
Du ska kunna ta i och hjälpa till där det behövs för dagen.

Botkyrka Golf Restaurang på Botkyrka Golf Klubb i Grödinge
Publiceraddatum: 2017-04-19
Yrkesbenämning: Restaurangbiträde
Antal platser: 2
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
11 dagar - 3 månaderDeltidSommar arbete från den 10 juni i perioder till den 20 augusti. Arbetstider ca 4-8 timmar per dag. Schema lagd. 60%-80%Lön efter avtal.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-19
Referens:
Webbplats:
Epostadress: restaurang@botkyrkagk.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: JK PARTY SERVICE HANDELSBOLAG
MALMBRO GÅRD
14791  GRÖDINGE Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Välkommen till Rikstens skola! Vi söker pedagoger till våra förskoleklasser

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med drygt 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.

Rikstens skola är en nybyggd, luftig och fräsch skola i Rikstens Friluftsstad, Tullinge. Vi öppnade ht 2013 och har i år verksamhet från förskoleklass upp till år 7. Ht 2018 kommer vi vara fullt utbyggda, en F-9-skola med c:a 650 elever. Vår organisation och skola är därför fortfarande under uppbyggnad. Rikstens skola ligger granne med Lida Friluftsområde och vi är ofta ute med vår verksamhet.
Vi söker nu ett antal medarbetare som ska vara med och fortsätta bygga upp Rikstens skola.
Rikstens skola lägger mycket vikt på god arbetsro, tydliga strukturer och ett gemensamt förhållningssätt gentemot våra elever. Våra elever är ambitiösa och likaväl som vi har höga förväntningar på dem, har de höga förväntningar på oss.
Vi satsar på tidig läsning, ett språkutvecklande arbetssätt och våra elever träffar på engelska redan i förskoleklass. Rikstens skola har en väl fungerande elevhälsa där skolledning, skolhälsovård och specialpedagoger samarbetar tätt med skolans övriga pedagoger.

Rubriken i vår vision är:
"Rikstens skola- nyfikenhet, trygghet, glädje
Var den du är-bli den du vill!"

Vi söker nu dig som vill vara med och fortsätta bygga upp vår fina skola.


ARBETSUPPGIFTER
Rikstens skola söker nu pedagoger till våra blivande förskoleklasser som till hösten- 17 kommer vara antalet tre. Du kommer att ingå i ett arbetslag där du, tillsammans med en pedagog, ansvarar för en av förskoleklasserna. Hela arbetslaget tar ett gemensamt ansvar för elevernas kunskapsutveckling under hela dagen, med ett formativt lärande som grund.


KVALIFIKATIONER
Du är behörig lärare för att arbeta i förskoleklass.
Du är en driven, nyfiken pedagog som gärna tar dig an utmaningar och provar nya idéer. Tjänsten kräver att du är en tydlig ledare som skapar en trygg lärandemiljö för dina elever, där ömsesidig respekt och samarbete genomsyrar din undervisning.
Eftersom vi har skog och ängar "inpå knuten" är vi ofta utomhus med vår undervisning. Vi har ett gott samarbete med Naturskolan som både arbetar med våra elever och inspirerar oss som pedagoger och fyller på våra kunskaper när det gäller ute-undervisning .

På Rikstens skola kommer du få chansen att vara med och forma verksamheten i en nybyggd skola. Då skolan fortfarande är i uppbyggnadsfas testar, utvärderar och utvecklar vi ständigt vår verksamhet. Det är därför viktigt att du är en flexibel pedagog med egna idéer som lockas av utmaningar. Kort sagt- vi söker någon utöver det vanliga som stämmer i Botkyrkas devis "Långt ifrån lagom".
Vi tycker att det är meriterande om du arbetat några år inom yrket, men det är dock inget krav.


ÖVRIGT
Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Publiceraddatum: 2017-04-18
Yrkesbenämning: Lärare i förskoleklass
Antal platser: 3
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: 170807.Enligt avtal.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-02
Referens: A674825
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=13d7fd65-7931-4f90-ac6e-33a6e9f45cbb&TK=ef4316f6-a8fe-4625-8c9c-2eadf8d667f9
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Botkyrka kommun, Rikstens skola
Flygarvägen 28
14600  Tullinge Sverige
Hemsida: http://utbildning.botkyrka.se/rikstensskola/Sidor/default.aspx
  

Platsannons

McDonalds Hallunda söker nya glada medarbetare som vill jobba i sommar!

McDonald's är världens största restaurangkedja med fler än 30 000 restauranger i 119 länder. I Sverige finns idag cirka 220 restauranger över hela landet som besöks dagligen av över 400 000 gäster. Vårt mål är att göra våra gäster nöjda genom att servera god mat tillagad av råvaror av hög kvalitet, med snabb och vänlig service, i rena och trevliga lokaler.

McDonald’s Hallunda söker nu 10 nya glada medarbetare med anställning på deltid. För dig som vill arbeta extra i sommar kommer det att finnas möjlighet till det.

Vi söker dig som är glad och utåtriktad och som trivs med högt arbetstempo. Du har lätt för att samarbeta med andra och är engagerad i ditt arbete. Du är bra på att ta egna initiativ och är inte rädd att hugga i när det behövs. Du är noggrann, ansvarstagande, punktlig och har en stark vilja att utvecklas.

Som medarbetare kan du få lära dig arbetsuppgifter i kök, kassa och lobby. Du har också möjlighet att lära dig ännu mer och komma vidare i din utveckling. Genom att ta del av vårt utbildningsprogram kan du t ex utbilda dig till arbetsledare. Ditt intresse och dina ambitioner avgör hur långt du vill utvecklas inom McDonald's.

Observera att tjänsten är på deltid!

Varmt välkommen med din ansökan med bifogat foto senast 31 maj. Endast ansökningar via www.mcdonalds.se. Gå in på hemsidan och klicka dig vidare till jobbsidorna. Klicka på ”anmäl dig här” längst ner på annonsen och följ instruktionerna. Till denna tjänst anställer vi enbart genom hemsidan och vi ber dig därför att inte skicka ansökningar via mail.

Urval och intervjuer sker löpande. Tillträde snarast.

Vi tillämpar provanställning under de första sex månaderna av anställningen. Lön enligt HRF:s kollektivavtal.

Har du frågor kontakta gärna Niklas Mc Cabe på niklas.mccabe@se.mcd.com
Publiceraddatum: 2017-04-18
Yrkesbenämning: Restaurangbiträde
Antal platser: 10
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareDeltid Deltid/ Ej specificeratTimlön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-31
Referens:
Webbplats: http://www.mcdonalds.se/se/jobbet/sok_jobb.html?rmpage=job&rmjob=4042%26pp%3D3
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: McDonald’s Sverige
Sankt Botvids väg 3 14565 Norsborg
14565  Norsborg Sverige
Hemsida: http://www.mcdonalds.se
  

Platsannons

Måleri, servicearbetare

Vi söker en person runt 30-45 år som har erfarenhet från byggbranschen. Tjänsten är universal arbetare, dvs snickeri, måleri. Lite allt i allo tjänst. Du som söker ska behärska antingen svenska, engelska eller ryska i tal och skrift.
Publiceraddatum: 2017-04-18
Yrkesbenämning: Måleri, servicearbetare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidTillsvidare anställning med prov i sex månaderEnligt överenskommelse
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-02
Referens:
Webbplats:
Epostadress: info@rvkbygg.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: RVK Bygg AB

14550  NORSBORG 
Hemsida:
  
Platsannons

Timavlönade fritidsledare till Musikhuset Norsborg

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med drygt 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.

Kultur- och fritidsförvaltningen, med ca 190 anställda, svarar för att det finns ett rikt kulturliv och ett mångsidigt fritidsutbud i Botkyrka kommun, i form av bad, bibliotek, konsthall, kulturskola, fritidsgårdar och sportanläggningar.

Tjänsten som fritidsledare är placerad inom enheten Ung fritid som ligger under verksamhetsområdet Ungdom och förening. Musikhuset Norsborg är en del av den öppna fritidsverksamheten för barn och unga i Botkyrka. Fritidsledartjänsten har Musikhuset Norsborg som utgångspunkt för arbetet.

Musikhuset Norsborg är en kommunal verksamhet som bedriver fritidsklubb på eftermiddagar för 10–12-åringar, en verksamhet som lyder under skollagen. På kvällar och helger bedrivs även fritidsgårdsverksamhet där 12-16 åringar är en prioriterad målgrupp. Här finns även musikstudio och replokaler som hyrs ut och/eller kan användas som en del i verksamheten.

ARBETSUPPGIFTER
Tillsammans med övriga kollegor arbetar du för att verksamheten ”bidrar till barn och ungas goda hälsa, positiva uppväxtvillkor och framtidstro. Verksamheterna bidrar till detta genom att välkomna alla, ta tillvara besökarnas egna erfarenheter och intressen och genom att främja och stimulera deras engagemang och personliga utveckling.” På mötesplatserna ställs krav på besökarnas delaktighet och att man som besökare är medskapare och producent till verksamheten och de aktiviteter som fyller den.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har ett brinnande intresse för ungdomsfrågor och som ser möjligheter i att tillsammans med barn och unga skapa bra verksamheter. Du är en utåtriktad person. Du ska ha stark integritet eftersom jobbet som fritidsledare ställer mycket höga krav på att du är trygg i dina värderingar och etiska ställningstaganden – och kan förmedla det till ungdomarna. Vidare ska du ha förmåga att planera och utföra arbetet på ett konstruktivt sätt samt initiera nya och kreativa idéer.

Vi ser gärna att du är utbildad eller studerar till att bli fritidsledare/fritidspedagog eller motsvarande samt har erfarenhet av arbete med ungdomar som ledare inom ideellt arbete och/eller annan sektor. Vi önskar medarbetare med spetskompetens och erfarenhet av t ex. musikstudios, dans, HBTQ, idrott, demokrati och diskrimineringsfrågor är meriterande. Tjänsten ställer även krav på goda kunskaper i svenska i tal och skrift.

För att trivas i rollen som fritidsledare på Musikhuset är det en förutsättning att du tycker om att arbeta i team där uppsatta gemensamma regler upprätthålls i det vardagliga arbetet med ungdomar. Du ser barn och unga som en resurs och har ett coachande förhållningssätt för att inspirera och bidra till att de kan förvekliga sina idéer. Du ska vilja vara med och bidra till att utveckla en jämställd och inkluderande verksamhet.


Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.


ÖVRIGT
Timlön, Varierande omfattning. Längre perioder under sommaren.

Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden.

Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Publiceraddatum: 2017-04-18
Yrkesbenämning: Fritidsledare
Antal platser: 3
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
3 - 6 månaderDeltidTimavlönad. Tidsbegränsad anställningEnligt avtal.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-07
Referens: KOF/2017:74
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=0f3f6b69-0b8c-4921-b988-8aeb8baf2456&TK=436f20f4-ed7d-43b9-8feb-50c665e91bf8
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Botkyrka kommun, Kultur och Fritid, Enhet Ung fritid
Munkhättevägen 45
14785  TUMBA Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Rullstolsburen kvinna i Norsborg söker assistenter

Kvinna i Norsborg söker assistenter för arbete både dag, kväll och natt. Hon är väldigt intresserad av resor, musik och gillar att gå på konserter, hon studerar på distans på universitetet och hon är mycket kommunikativ och gillar att prata om allt mellan himmel och jord. Taklift finns i hemmet.

Du som assistent skall vara utåtriktad, ambitiös och positiv person som gillar att jobba med människor. Kunden använder sig av lift så kunskap om lift är meriterande.

OBS! Endast kvinnliga sökanden


Särnmark Assistans är en servicepartner inom personlig assistans. Verksamheten startades 1992 av Mikael Särnmark och Cecilia Ekholm. Vi tror på individuella lösningar och på människans förmåga att göra egna prioriteringar. Vår ambition är att göra det möjligt för människor att bestämma över sina liv.
Publiceraddatum: 2017-04-18
Yrkesbenämning: Personlig assistent
Antal platser: 2
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreDeltid Deltid/ Ej specificeratEnligt kollektivavtal KFS-PASS
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-18
Referens:
Webbplats: http://web106.reachmee.com/ext/I020/792/main?site=2&validator=5ef73f8faf9c3ef96328bdf02eba5fea&lang=SE&rmpage=job&rmjob=1435%26pp%3D3
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Särnmark Assistans AB
Box 1393
17127  Solna Sverige
Hemsida: http://www.sarnmark.se
  
Platsannons

Lärare Sv/So/Eng år 4

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med drygt 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.

Malmsjö skola är en F-9 skola som ligger i Grödinge Botkyrka. Det är bra med kommunikationer in till Stockholm och till Södertälje.

ARBETSUPPGIFTER
Dina arbetsuppgifter är att vara lärare för år 4 i mellanstadiet. Du förväntas kunna ha en bra kommunikation med elever och föräldrar samt vara flexibel och samarbetsvillig.

KVALIFIKATIONER
Du ska vara legitimerad och ha erfarenhet av mellanstadiet.

ÖVRIGT
Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Publiceraddatum: 2017-04-18
Yrkesbenämning: Lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid. TillsvidareanställningEnligt avtal.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-02
Referens: A674703
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=baeeb0bd-7393-45b1-8c77-c2a049701117&TK=a67516fd-fc42-4d62-a71b-96a9870b095d
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Botkyrka kommun, Malmsjöskolan
Munkhättevägen 45
14785  TUMBA Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Vill du arbeta i Sveriges bästa säljteam?

Vill du arbeta med marknadens attraktivaste produkt? Vi har den bästa produkten på marknaden med de största rättigheterna inom sport och film. Allt från de hetaste sporträttigheterna till de senaste filmpremiärerna!

DRIVEN OCH EN STJÄRNA PÅ FÖRSÄLJNING!
Vi söker dig som vill arbeta med direktförsäljning av våra tjänster, däribland Viasat Film, Viasat Sport och Viaplay.  All försäljning sker till privatpersoner genom personliga möten med fokus på hemförsäljning, eventförsäljning samt ute på marknader och mässor runt om i Sverige. Tjänsten är på heltid, vardagar mellan 13.30 – 21.30. I vissa fall kan även helger förekomma. 

VIASAT ERBJUDER DIG!


• Europas mest underhållande produkt med marknadens högsta provisioner
• Bästa starten för en fortsatt karriär inom hela Viasat och MTG
• Interna säljutbildningar samt regelbunden uppföljning för bästa utveckling
• Möjlighet att vara på plats vid Formel 1, Champions League eller galapremiärer!

Hos oss blir du en del i ett företag med vinnarglöd där vi höjer varandras prestationer. Varje år har vi ett flertal säljtävlingar och utbildningsresor till fina resedestinationer med koppling till film och sport.

HAR DU VAD VI SÖKER?


• Du vill vara en viktig del av ett framgångsrikt team
• Du brinner för att jobba med människor
• Du drivs av en hög rörlig lön
• Du är tävlingsinriktad och älskar utmaningar
• Säljerfarenheter är meriterande, dock kommer du långt med rätt inställning!

Är du som oss en vinnarskalle med ambitionen att lyckas samt strävan om att bli framgångsrik? Då är detta garanterat ett jobb för dig!

 

DIN KARRIÄR BÖRJAR HÄR! ANSÖK UTAN CV OCH PERSONLIGT BREV!

Klicka bara på länken http://hpr.to/j1180 och svara på några enkla frågor.

 

Intervjuer kommer att ske löpande så ansök så snart som möjligt. Frågor besvaras av Adam Ahlbom, rekryterare, på 073-699 17 10.

 

På Viasat Field Sales tillämpar vi utdrag ur belastningsregistret under rekryteringsprocessen.
Publiceraddatum: 2017-04-18
Yrkesbenämning: Hemförsäljare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreHeltid Heltid/ Ej specificeratRörlig Lön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-04-30
Referens:
Webbplats: http://web103.reachmee.com/ext/I006/508/main?site=26&validator=def475e625ae7c3f47c9b54a049d779f&lang=UK&rmpage=job&rmjob=1984%26pp%3D9
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Viasat
Ringvägen 52
10462  Stockholm Sverige
Hemsida: http://www.mtg.se
  

Platsannons

Taxiförare/Taxichaufför

Köra taxibil
Publiceraddatum: 2017-04-18
Yrkesbenämning: Taxiförare/Taxichaufför
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag:
Referens:
Webbplats:
Epostadress:
Övrigt: Ansök genom att ringa till arbetsgivaren på Kais Ayoub 073-9296925
Arbetsplats: 
Adress: K.H.M.T. Taxi
Timjanvägen 1
14573  NORSBORG 
Hemsida:
  

Platsannons

SÄLJARE PÅ HEMGLASS

HEMGLASS SÖKER ENGAGERADE SÄLJARE TILL VÅRA KUNDER I SÖDRA STOCKHOLM

Vi söker dig som gillar personlig försäljning med ett starkt driv att vilja prestera på topp. Med Hemglassbilen som butik kommer du succesivt bygga upp dina säljturer via nära kundrelationer, engagemang och personlig service. Du erbjuds ett omväxlande och ansvarsfullt arbete där kunden hela tiden är i fokus.

Arbetstiderna innebär dag/kväll. (deltid/heltid, ej söndagar) Vi erbjuder avtalsenlig lön samt bra provisionsmöjligheter.
Vår säsong är strax igång och rekrytering/utbildning sker löpande.

Hemglass är ett av Sveriges mest välkända varumärken. Vi har sålt glass och mat
direkt till Sveriges hushåll sedan 1968. Vi finns i hela Sverige via 29 säljkontor och 280 säljbilar. För oss är det viktigt med hög kvalitet, personlig service och stort engagemang.

Vi ser gärna äldre sökanden, med både yrkes- och livserfarenhet i bagaget. Kunskaper i försäljning och entreprenörskap är meriterande.


Vi söker nu dig med följande signalement:

• Du har naturligt och starkt säljfokus
• Du vill utveckla din försäljning till nästa nivå
• Du är ansvarsfull mot din omgivning
• Du bjuder på ett varmt och äkta kundbemötande

Du ser det som självklart att se till kundernas/kollegernas bästa och du är villig att investera i en arbetsgivare som lovar att återinvestera i dig.
Självklart gillar du också glass och god mat.

Vi ser gärna äldre sökanden, med både yrkes- och livserfarenhet i bagaget. Kunskaper i försäljning och entreprenörskap är meriterande.

23 Hemglassbilar utgår från Norsborg varje dag (ej söndagar) till sina distrikt runt om i södra StorStockholm.
Publiceraddatum: 2017-04-18
Yrkesbenämning: Utesäljare
Antal platser: 5
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreDeltidVi har flera anställningsalternativ, deltid varannan vecka eller varje vecka enligt schema. 80% eller merHemglass följer Detaljhandelsavtalet, dvs erbjuder fast timlön, ob och utöver det tillkommer provision.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-02
Referens: säljare20173
Webbplats:
Epostadress: sasha.petrovic@hemglass.se
Övrigt: Välkommen med din ansökan! Vi hör av oss löpande till dem som går vidare för intervju.
Arbetsplats: 
Adress: SABINAK AB
SJÖBODAVÄGEN 2
14553  NORSBORG Sverige
Hemsida:
  

Platsannons

VILL DU JOBBA VARANNAN VECKA? KOMBINERA MED DITT EGNA FÖRETAG?

HEMGLASS SÖKER ENGAGERADE SÄLJARE TILL SÄSONGEN 2017

Ett antal av våra lediga tjänster är deltidstjänster. Dvs du arbetar varannan vecka. Dessa kan passa personer som vill kombinera arbetet hos oss med något annat. Exempelvis har vi flera egna företagare som kompletterar med arbete hos oss.
Vi söker dig som gillar personlig försäljning med ett starkt driv att vilja prestera på topp. Med Hemglassbilen som butik kommer du succesivt bygga upp dina säljturer via nära kundrelationer, engagemang och personlig service. Du erbjuds ett omväxlande och ansvarsfullt arbete där kunden hela tiden är i fokus.

Arbetstiderna innebär dag/kväll. (deltid/heltid, ej söndagar) Vi erbjuder avtalsenlig lön samt bra provisionsmöjligheter.
Vår säsong är igång och vi rekryterar/utbildar personal löpande.

Hemglass är ett av Sveriges mest välkända varumärken. Vi har sålt glass och mat
direkt till Sveriges hushåll sedan 1968. Vi finns i hela Sverige via 29 säljkontor och 280 säljbilar. För oss är det viktigt med hög kvalitet, personlig service och stort engagemang.
Har du ett eget företag, men vill kombinera med arbete på Hemglass?
Är du flexibel med tider så kan vi även vara det? Vill du jobba varannan vecka för att kunna ägna dig åt annat den andra veckan. Vi jobbar kvällstid så utrymme för annat finns på förmiddagar till sen eftermiddag.
Är du företagsam och vill utvecklas även inom Hemglass? Hos oss börjar du med din Hemglassbil - din butik. Möjligheter för utveckling finns hos oss.
Du bjuder på ett varmt och äkta kundbemötande.
Du ser det som självklart att se till kundernas/kollegernas bästa och du är villig att investera i en arbetsgivare som lovar att återinvestera i dig.
Självklart gillar du också glass och god mat.

Vi ser gärna äldre sökanden, med både yrkes- och livserfarenhet i bagaget. Kunskaper i försäljning och entreprenörskap är meriterande.

23 Hemglassbilar utgår från Norsborg varje dag (ej söndagar) till sina distrikt runt om i södra StorStockholm.
Vi söker nu säljare som vill jobba varannan vecka, mån-lör.
Publiceraddatum: 2017-04-18
Yrkesbenämning: Utesäljare
Antal platser: 5
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreDeltid40%-60%
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-02
Referens: Säljare varannan vecka
Webbplats:
Epostadress: sasha.petrovic@hemglass.se
Övrigt: Välkommen med din ansökan! Vi hör av oss löpande till dem som går vidare för intervju.
Arbetsplats: 
Adress: SABINAK AB
SJÖBODAVÄGEN 2
14553  NORSBORG Sverige
Hemsida:
  

Platsannons

Kock/Kokerska/Catering sökes till mindre förskola på landet

Olberga föräldrakooperativ växer, våra ambitioner är höga och nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens verksamhet, någon som lagar god, näringsriktig och ekologisk mat till våra förskolebarn i åldern 1 - 5 år. I dina arbetsuppgifter ingår att laga ekologisk lunch från grunden till alla barn och pedagoger och även att laga specialkost. Du ansvarar för livsmedelshygien och att genomföra egenkontroll. Som kock/kokerska/catering har du även i uppgift att föra ut information om maten till pedagogerna. I tjänsten ingår att planera matsedlar, beställa/inhandla varor en gång per vecka, ansvara för livsmedelshygien och egenkontroller. Vidare ansvarar du för tillagning av maten samt att diska och hålla ordning i köket. Du ska följa givna budgetramar. Kreativitet är ett ledord i verksamheten och här erbjuds stora möjligheter till detta, både för barnen och i köket.

Vi söker dig som känner dig trygg i hantering och tillagning av livsmedel, livsmedelshygien, specialkost och planering av måltider. Som har ett stort engagemang för mat och i synnerhet mat i förskolan med alla de möjligheter det ger. Du tycker att delaktighet är viktigt. Du ska samarbeta med pedagogerna på förskolan och vara intresserad av miljö och hälsofrågor. Som person är du strukturerad och självgående, har en god förmåga att prioritera och planera ditt arbete.

Olberga föräldrakooperativ ligger nära kollektivtrafik mitt i Grödinges vackra odlingslandskap. Vi har fem mycket engagerade pedagoger, och ca 22 barn. Barnomsorgen bedrivs i en byskola anno 1866 med fantastisk utsikt över Kaggfjärden, på skolgården växer 12 äppelsorter och vi har getter samt frigående höns i verksamheten. Vi arbetar med fokus på hållbar utveckling där natur- och miljöfostran genom friluftsliv och lek är ett naturligt inslag.
Publiceraddatum: 2017-04-18
Yrkesbenämning: Kock, storhushåll
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
3 - 6 månaderDeltidOmfattning: ca 16 timmar/vecka Tillträde: snarast, gärna från början av maj 2017  Vi kommer att titta på ansökningarna löpande Varaktighet: Tidsbestämt till att börja med, ingen verksamhet under juli Lön: Fast månadslön eller faktura 40%-60%En positiv miljö bland glada barn och medarbetare. Du får arbetskläder, friskvårdsbidrag och kompetensutveckling.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-04-28
Referens:
Webbplats:
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Olberga Föräldrakooperativ Ek Fören
Hästhagen 1
14792  Grödinge Sverige
Hemsida:
  

Platsannons

Försäljare med utökat ansvar till Tumba

Gillar du mat & dryck? Vill du ha ett arbete där du verkligen gör skillnad?

Till butiken i Tumba söker vi nu en engagerad försäljare som vill ta kundmötet till högsta nivå. Du kommer att medverka i butikens ledningsgrupp och ha ett kontrakt på 34 timmar i veckan.

Om oss Systembolaget finns till för att alkoholproblemen i Sverige ska vara så små som möjligt. Om starköl, vin och sprit såldes i vanliga affärer skulle alkoholkonsumtionen vara nästan 30 procent högre, beräknar forskarna. Men Systembolaget kommer bara finnas kvar så länge folk vill. Så vår utmaning är att göra allt vi kan för att kunderna ska bli nöjdare och nöjdare – utan att öka försäljningen. Det är ingen lätt utmaning, men både rolig och meningsfull. Och i vilken annan verksamhet kan man rädda liv och samtidigt bli expert på mat och dryck? Rollen Rollen som försäljare innebär att man är Systembolagets ansikte utåt. Det viktigaste i rollen är att erbjuda alla kunder bästa tänkbara service. Med passion, högt driv, engagemang och ett personligt ansvar lyfter du tillsammans med dina kollegor kundmötet till högsta nivå. Det dagliga arbetet som försäljare i butik innebär att du växlar mellan att möta kunder, arbeta i kassa och i lager, samt upplockning av varor.

Din roll i ledningsgruppen innebär att du tillsammans med butikschefen verkar för att effektivt nå butikens uppsatta mål med hög kvalitet och noggrannhet. Du ansvarar för sortiment, logistik, urval och exponering. I rollen ingår också att fortlöpande ge information till övriga medarbetare på butiken.

I arbetsuppgifterna ingår också att kontinuerligt vikariera för butikschefen, vilket innebär personalplanering och arbetsledning. Erfarenhet av arbetsledning eller medverkan i ledningsgrupp är meriterande.

Om dig Du är en serviceinriktad, noggrann, flexibel och lyhörd person som kan se varje kunds unika behov. Du har lätt för att samarbeta med dina kollegor i butiken och har en vilja att utvecklas tillsammans med oss efter våra kunders behov. Du ser dig själv som en naturlig ledare, brinner för butiksdrift och förstår nyttan av att ta till vara på kollegornas samlade kompetens, men vågar också fatta och stå för obekväma beslut. Du tycker om att skapa goda relationer och har ett öppet förhållningssätt till alla du möter. Du vet att du, i kundmötet, är hela Systembolagets ansikte utåt.

Du har fyllt 20 år och arbetet ställer också krav på en god fysik eftersom tunga lyft förekommer.

Om din utveckling hos oss Systembolaget är i ständig utveckling, och det kommer du också att vara om du arbetar hos oss. Till att börja med får alla nyanställda ett gediget introduktionsprogram. Sedan erbjuder vi flera olika möjligheter för att du ska lära dig mer och mer. Varje medarbetare har en egen kompetensutvecklingsplan, och utvecklingssamtal genomförs årligen. Kontakt Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Karin Lind, butikschef, på telefonnummer 08-53068398.

Ansökan Du söker tjänsten via länken nedan. Senast 7 maj vill vi att du registrerar din ansökan. Vi tar inte emot ansökningar via mail eller brev.
Publiceraddatum: 2017-04-17
Yrkesbenämning: Butikssäljare, fackhandel
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareDeltidDeltid Provanställning Individuell lönesättning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-07
Referens:
Webbplats: https://system.easycruit.com/vacancy/application/1830257/35048?channel=amv&iso=se
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Systembolaget AB 0225, Tumba
Tumba Torg 8
14701  Tumba Sverige
Hemsida: http://www.systembolaget.se
  
Platsannons

Eriksberg söker personal till servicehallen natt heltid.

Servicehallen i Eriksberg  söker medarbetare natt heltid.

Arbetsuppgifter: Arbetet består i huvudsak av att utföra daglig service såsom tankning, städning, påfyllnad av vätskor, samt funktionskontroller på Keolis fordon. Vidare består arbetet av rekonditionering, klottersanering och enklare reparationer på våra bussar. Du kommer i samarbete med övriga servicehallsarbetare ansvara för ordning och reda i servicehallen och andra gemensamma utrymmen.

Kvalifikationer:


• B-kk
• Du ska vara noggrann och kan arbeta i högt tempo
• Har tekniskt intresse och handlag
• Har god fysik då arbetet är mycket rörligt och ibland tungt
• Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift

Du bör vara serviceinriktad, flexibel, strukturerad och kunna arbeta tillsammans med andra människor. Du är kommunikativ, driftig och självgående. Du har ett stort intresse för fordon, teknik och människor. Arbetstiderna är främst skift och nattarbete samtliga dagar i veckan. Du som söker ska kunna arbeta på varierande tider. Du ska kunna jobba både vardagar och helger. Keolis Sverige vill tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Urvalet kommer att ske löpande. Vi tillämpar 6 mån provanställning. Sista ansökningsdagen är 15/5 2017. Välkommen att söka.

Har du frågor är du välkommen att kontakta rekryterare Birgitta Mårtensson 0851902287 eller Britt-Marie Sjöblom Hammel 0851902286 .

 

 


Keolis Sverige är ett helägt dotterbolag till den internationella kollektivtrafikkoncernen Keolis Group. Vår affärside är att genom lokalt anpassad och hållbar stadstrafik skapa värde för resenärerna, samhället och ägarna. I Sverige är vi 6 000 medarbetare och vi finns i Stockholm, Göteborg, Jönköping, Dalarna, Värmland, Östergötland och Närke. Keolis är ett av Europas ledande kollektivtrafikföretag med verksamhet i 15 länder på fyra kontinenter. Keolis erbjuder ett komplett utbud av lokalt anpassade och hållbara lösningar för kollektivtrafik.
Publiceraddatum: 2017-04-13
Yrkesbenämning: Bilrekonditionerare
Antal platser: 2
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid Heltid/ Ej specificeratIndividuell
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-15
Referens:
Webbplats: http://www.keolis.se/jobba-hos-oss/lediga-tjanster.html?rmpage=job&rmjob=1099%26pp%3D8
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Keolis Sverige AB
Gjörwellsgatan 30
10422  Stockholm Sverige
Hemsida: http://keolis.se
  
Platsannons

HR -operativ chef till Utbildningsförvaltningen

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med drygt 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.

Inom utbildningsförvaltningen finns ett stort engagemang för att barn och elever ska få undervisning av hög kvalitet och stöd i att utveckla sin kompetens och fulla potential. I Botkyrka ser vi att skolframgång är nyckeln till ett gott liv och den starkaste skyddsfaktorn för framtiden.

Utbildningsförvaltningen ansvarar i dag för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium och särskola. Vi har drygt 3200 medarbetare som är fördelade på 33 förskolor, 23 grundskolor och fyra gymnasieskolor.

Nu söker vi dig som vill arbeta som HR- operativ chef i vårt HR-team bestående av 3 HR- Specialister och en HR Strateg.ARBETSUPPGIFTER
Utbildningsförvaltningen är en kreativ och spännande arbetsplats och som HR- operativ chef förväntas du leda och fördela arbetet i förvaltningens HR-team. Den HR- operativa chefen rapporterar till chefen för Specialistenheten och ingår endast vid behov i förvaltningens ledningsgrupp.
I rollen som HR- operativ chef har du ett ansvar för att stödja HR-teamet så att de på ett effektivt och kvalitativt sätt kan stödja verksamhetens chefer i alla förekommande HR-frågor. I rollen ingår även ett övergripande ansvar för ett antal HR-processer.
Vi arbetar både självständigt och i gemensamma projekt, bland annat tillsammans med kommunens centrala HR team som består av en HR-avdelning och en löneenhet.

Som HR- operativ chef kommer du att arbeta både strategiskt och operativt med förekommande HR-frågor och du skall kunna stödja HR-teamet i arbetsmiljö- och arbetsrättsrättsliga frågor på en övergripande nivå. Du har det övergripande ansvaret för förekommande arbetsrättsliga förhandlingar på förvaltningen. I arbetsuppgifterna ingår även att vid behov uppdatera, förändra och utveckla rutiner i förvaltningens HR-processer.KVALIFIKATIONER
Vi vill att du har en adekvat akademisk utbildning, företrädesvis med inriktning mot PA/HR samt lång erfarenhet av kvalificerade HR-frågor.
Du skall ha minst 2 års erfarenhet av arbete i en ledningsfunktion samt en djupt och bred kunskap inom HR området. Din förmåga att planera, strukturera och prioritera är viktig. Vi tror att erfarenheter från en större organisation är värdefulla för att lyckas i rollen.

Eftersom arbetet som HR- operativ chef bygger mycket på dialog och samverkan, är det viktigt att du har förmåga att bygga och upprätthålla goda professionella relationer. Du har ett stort driv, är uthållig och känner dig bekväm med att leda en grupp. Rollen kräver en in lyssnande och kommunikativ förmåga och du måste kunna leda HR- teamet även i komplicerade sammanhang.

Självklart gillar du att samarbeta och har viljan och förmågan att låta andra människor utvecklas tillsammans med dig. Du är diplomatisk och följsam utan att ge avkall på förmågan att ifrågasätta och ställa krav. Du har en positiv syn och lätt till skratt.


ÖVRIGT
Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Publiceraddatum: 2017-04-13
Yrkesbenämning: Personalchef/HR-chef
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Urval och intervjuer genomförs löpande under ansökningstiden.Enligt avtal.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-04-30
Referens: A674421
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=3c3311e7-ac5a-437c-bc67-a46181d64514&TK=b329abf6-b644-4a9d-9bc6-74a9d28ff366
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Botkyrka kommun, Specialistenheten
Munkhättevägen 45
14785  TUMBA Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

HR-Specialist till Utbildningsförvaltningen

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med drygt 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.

Inom utbildningsförvaltningen finns ett stort engagemang för att barn och elever ska få undervisning av hög kvalitet samt stöd i att utveckla sin kompetens och fulla potential. I Botkyrka ser vi att skolframgång är nyckeln till ett gott liv och den starkaste skyddsfaktorn för framtiden.

Utbildningsförvaltningen ansvarar i dag för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium och särskola. Vi har drygt 3200 medarbetare som är fördelade på 33 förskolor, 23 grundskolor och fyra gymnasieskolor.ARBETSUPPGIFTER
Som HR-specialist hos oss får du arbeta i en dynamisk och interkulturell kommun där barn och elevers lärande står i fokus. Tjänstens placering är på enheten Specialiststöd där det finns 17 medarbetare. Vårt viktigaste mål är att det går bra för våra barn och elever och vårt huvuduppdrag är att ge professionellt och kompetent stöd så att linjeorganisationen med alla förskolor och skolor lyckas med sina mål och åtaganden.

Som HR Specialist skall du ha en bred erfarenhet av personalarbete och en fördjupad erfarenhet inom något/några av följande områden:

o förhandlingar/samverkan
o avtalstolkning/arbetsrätt
o löneöversyn/lönekartläggningsarbete
o arbetsmiljö/rehabilitering
o personalförsörjning/ rekrytering
o personalstatistik/personalekonomi

I uppdraget som HR-specialist ingår att arbeta både operativt och strategiskt med verksamhets- och chefsstöd i HR-processerna. Arbetsuppgifterna är omväxlande och har stor spännvidd och utförs alltid med verksamhetens behov i fokus. I arbetet ingår att självständigt kunna utreda och förhandla med de fackliga organisationerna

Du kommer att vara en del i ett team som består av tre HR-specialister, en HR-strateg och en HR operativ chef. Tillsammans arbetar ni för att driva och utveckla HR-processer i utbildningsförvaltningen och kommunen i sin helhet.
För att bli framgångsrik i rollen som HR-specialist skall du ha en mycket god kännedom och förståelse för de olika områdena inom HR och arbetsrättslig kunskap och erfarenhet är en nödvändighet. Arbetet innebär sällan färdiga lösningar varför du måste ha mod att pröva nya tillvägagångssätt. Du skall besitta förmågan att bygga goda relationer och du skall har erfarenhet av att möta chefer och medarbetare i olika personalrelaterade situationer.

Självklart gillar du att samarbeta och är villig att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter. Du är diplomatisk och följsam utan att ge avkall på förmågan att ifrågasätta och ställa krav.
Du är en positiv, driven och utvecklingsinriktad person


KVALIFIKATIONER
Det här är rätt arbete för dig som har personalvetarutbildning och/eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och god samarbetsförmåga.
Erfarenhet krävs.
Du behöver ha flerårig erfarenhet av brett och operativt HR-arbete och erfarenhet av arbetsrättsliga förhandlingar. Kunskaper i Allmänna bestämmelser (AB) och läraravtalet ses som meriterande

Vidare är du

• analytiskt skicklig och har förmåga att dra slutsatser av nyckeltal och statistik på ett strukturerat och strategiskt sätt
• en skicklig användare av Excel
• en person med stark administrativ förmåga som gör att du kan bidra med utveckling av kommunens olika verksamhetssystem
• duktig på att uttrycka dig tydligt i tal och skrift


ÖVRIGT
Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Publiceraddatum: 2017-04-13
Yrkesbenämning: HR-specialist/HR-adviser
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Enligt överenskommelse. Urvalsarbete och intervjuer sker löpande under processens gång. .Enligt avtal.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-06
Referens: A674403
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=dcd688a0-613f-47c1-921c-d0836145e739&TK=3360c031-e05b-4756-bf28-ca27683d6ecf
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Botkyrka kommun, Specialistenheten
Munkhättevägen 45
14785  TUMBA Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Hemstädning till Botkyrka

Tycker du om städning och har ett sinne för detaljer? Då kanske du är rätt person för oss på Hemfrid. Just nu söker vi ansvarsfulla och serviceinriktade medarbetare som kan arbeta i Botkyrka. Du kommer utföra veckostädning hemma hos våra kunder regelbundet och utföra samtliga städmoment som ingår.

 

Vi söker dig som tycker om att städa och göra rent. Du ska även vara noggrann, serviceinriktad och självständig. Viktigt är att du ska kunna arbeta i hem där det kan finnas husdjur som hund och katt samt att du inte har allergier mot något som kan förekomma i ett hem. På sikt kanske du är intresserad av att vidareutvecklas inom serviceyrket och vårt företag. Körkort och bil är en fördel, men inget krav. Tjänsten är på deltid.

Vill du få mer information om företaget så kan du besöka vår hemsida www.hemfrid.se

 

Om Hemfrid

Hemfrid är Sveriges största leverantör av hushållstjänster. Vi erbjuder städning, fönsterputs, barnpassning, trädgårdservice och många andra tjänster som underlättar vardagen för våra kunder. Huvudkontoret ligger i Stockholm med regionkontor i Göteborg, Malmö, Västerås och Uppsala.


• Hemsida
• Facebook

 

Att jobba hos oss

Trots att vi arbetar mycket på egen hand, har vi en stark gemenskap. Vår mötesplats är distriktskontoren, där vi utbyter idéer, tankar och erfarenheter. Vi har regelbundna personalträffar och sociala aktiviteter. Under kontorstid är dörren alltid öppen och kaffebryggaren på. Alla Hemfridare får: Kollektivavtal, ansvarsförsäkringar, internutbildning, arbetskläder och friskvårdsbidrag.
Publiceraddatum: 2017-04-13
Yrkesbenämning: Städare/Lokalvårdare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareDeltidDagtid, Tillsvidare Deltid 50%enligt kollektivavtal
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-04-30
Referens:
Webbplats: https://www.hemfrid.se/lediga-jobb/?rmpage=job&rmjob=1390%26pp%3D11
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Hemfrid i Sverige AB
Rosenlundsgatan 13
11853  Stockholm Sverige
Hemsida: http://www.hemfrid.se
  

Platsannons

Bagare afghanskt/ pakistanskt bröd

Barak bageri behöver en bagare till sitt nyöppna bageri sedvanliga arbetsuppgifter.
Ska ha kunskaper att baka afghanskt eller pakistanskt bröt ( nanwaj eller khabas ) .
Det är inte viktig att kunna engelska eller svenska.
B-körkort är en merit.
Publiceraddatum: 2017-04-13
Yrkesbenämning: Bagare/Konditor
Antal platser: 
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreHeltid/Deltid*
Ansökan: 
Sista ansökningsdag:
Referens:
Webbplats:
Epostadress: ajmal_winner@hotmail.com
Övrigt: Skriftlig ansökan skickas till arbetsgivaren med bifogande CV/personligt brev. ajmal_winner@hotmail.com
Arbetsplats: 
Adress: barak bageri

14739  TUMBA 
Hemsida:
  

Platsannons

Service Development Engineer

We create better everyday conditions for people. We do this by contributing to a more sustainable future through engineering innovation. We love what we do and we’re good at it. But now we want to be even better! We’re looking for a passionate Service Development Engineer to our Engineering & Supply in Business Unit High Speed Separators.So, what are you going to do today?

About the job
Engineering & Supply Business Unit High Speed separators is responsible for engineering and delivery of separator and process modules to biotech, pharmaceutical, edible oil, protein, brewery, biofuels and the beverage industry.
About the jobAs a Service Development Engineer for Engineering and Supply, you will be responsible for the service part of E&S business.
This is a new position and you will be responsible for work out strategy and work processes within your responsibility.
Main work tasks will be supporting on requests for E&S spare parts. You will create a service now in existing system and start support to enhance knowledge about this business. Long term you will define strategy for spare parts within E&S from bid phase to business after take over from customer. This in close cooperation with service and sales.
You will also start supporting upgrade requests (mainly new control systems to existing separator systems). This from start to end – quotation to project execution. Long term you will support on define and productify upgrades. This in close cooperation with service.
You will be the entry point for service into E&S to increase cooperation and fulfil market demands.
What you know

You hold a degree in Engineering at university level
You have a technical background and an interest of digging into details without losing speed and ability to solve problems and right decisions
You are good at managing inter-personal relationship combining good technical skills with good management skills
Your work approach is constructive, structured and systematic
You have strong problem solving skills and the ability to work under pressure to balance competing priorities and meet deadlines.

What’s in it for you?We offer a challenging position in an open and friendly environment where we help each other to develop and create value. Your work will have a true impact on Alfa Laval’s future success.
For more information, please contactKristoffer Hedman, Engineering Manager, +46 703 523 164Lina Johannesson, HR Partner, +46 730 641 126
Union informationSusanne Jonsson, Akademikerna, + 46 853 065 823Bruno Smolic, Unionen, + 46 853 065 217
Please send your application no later than 3rd of May 2017 at ://www.alfalaval.com/career/
Publiceraddatum: 2017-04-13
Yrkesbenämning: Civilingenjör, teknisk fysik
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidTillsvidare Heltid*
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-03
Referens:
Webbplats: https://emea3.recruitmentplatform.com/syndicated/private/syd_apply.cfm?ID=PEPFK026203F3VBQB79687VKF&nPostingTargetID=8138
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Alfa Laval
Hans Stahles väg 7
14741  Tumba Sverige
Hemsida: http://www.alfalaval.com
  

Platsannons

Senior utvecklingsingenjör inom mekanik

Vi skapar bättre levnadsvillkor för människor. Vi gör det genom att bidra till en mer hållbar framtid med våra tekniska innovationer. Vi älskar det vi håller på med och vi är väldigt bra på det vi gör. Men nu vill vi bli ännu bättre! Vi söker nu en ledande mekanikexpert till vår R&D för separatorsystem. Så, vad ska du göra idag?

About the job
Om jobbetVi gör nu en av våra största satsningar genom tiderna inom R&D för att ta fram marknadens bästa separatorsystem. Målet är att ta fram nästa generation av produkter som gör att vi fortsätter att vara marknadsledande. Vi kommer att rekrytera ett stort antal duktiga ingenjörer och bygga ett nytt utvecklingslabb för effektivare provning. Vår R&D är en integrerad del av Business Unit High Speed Separators som ansvarar för global försäljning av våra produkter.Du kommer att tillhöra en grupp som är ansvarig för utvecklingen av drivsystemen till separatorn, där man bl.a jobbar med integrerade motor- och lagringslösningar. Inom de närmaste åren kommer stort R&D fokus att läggas på att ta dessa lösningar till nästa nivå. Som erfaren konstruktör kommer du ha en tongivande roll i gruppen och kommer att få stor inverkan på slutresultatet.
Det är naturligt för dig att ta ansvar för konstruktionen och driva konstruktionsarbetet till resultat. Du brinner för att överträffa kundernas förväntan med avseende på kvalité, produktkostnad, prestanda och att leverera i tid. Du kommer att vara med i hela utvecklingsprocessen, från koncept- och prototypframtagning till produktionsöverlämning. Att aktivt delta vid utvecklingsprovning i labb samt ute hos kund är en självklarhet.
Vem är du?Du har en civil- eller högskoleingenjörs-utbildning med inriktning mekanisk konstruktion. Vi ser att du har breda maskintekniska kunskaper, gillar tekniska utmaningar samt har många års erfarenhet av konstruktions- och utvecklingsarbete.Som senior konstruktör i denna grupp så ser vi gärna att du har erfarenhet av roterande maskiner, våra separatorer går vid överkritiska varvtal. Erfarenhet inom produktionsteknik är meriterande. En av dina styrkor är analytisk förmåga bl a i arbetet med utvärdering av tekniska lösningar och i omsättning av kundernas behov i tekniska lösningar. Detta gör du genom att arbeta tvärfunktionellt i en projektgrupp. Du gillar att omsätta dina idéer i praktiken och du drar dig inte för att ta fram prototyper för att snabbt testa olika koncept och idéer. Som person skall du vara samarbetsinriktad och ansvarstagande med en stark drivkraft mot resultat. Vi förutsätter att du har goda kunskaper i engelska i både tal och skrift.
Vi erbjuder digVi erbjuder dig en utmanande tjänst i ett internationellt, öppet och vänligt klimat där vi hjälper varandra att utvecklas och att skapa värde för våra kunder.
För mer information om tjänstenI den här rekryteringen samarbetar Alfa Laval med Experis. Tjänsten söker du via länken nedan. Intervjuer och urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. För mer information är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult: Rutger Carlheim-Gyllenskiöld, rutgyl@se.experis.com, Tel:08-736 19 19.
Facklig informationSusanne Jonsson, Akademikerna, 0704 537 225Bruno Smolic, Unionen, 08 530 652 17
Välkommen med din ansökan senast den 25 maj 2017 via vårt rekryteringsverktyg på alfalaval.com/career
Publiceraddatum: 2017-04-13
Yrkesbenämning: Produktutvecklare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidTillsvidare Heltid*
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-25
Referens:
Webbplats: https://emea3.recruitmentplatform.com/syndicated/private/syd_apply.cfm?ID=PEPFK026203F3VBQB79687VKF&nPostingTargetID=8134
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Alfa Laval
Hans Stahles väg 7
14741  Tumba Sverige
Hemsida: http://www.alfalaval.com
  
Platsannons

So-lärare åk 7-9 på Brunnaskolan

Botkyrka kommun är stockholmsområdets femte största kommun med nära 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.
Brunnaskolan är en f-9 skola med ca 400 elever.ARBETSUPPGIFTER
Sedvanliga arbetsuppgifter som betygssättande SO-lärare på högstadiet där även ett delat mentorskap ingår för en klass.

KVALIFIKATIONER
Legitimerad lärare i SO-ämne åk 7-9, företrädesvis samhällskunskap och geografi.
Publiceraddatum: 2017-04-12
Yrkesbenämning: Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2017-08-14 .Månadslön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-04-30
Referens: A673976
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=234def83-5dcb-472f-8385-c219daf981f2&TK=b2203383-3e3d-4f14-a56c-c5667f5a0731
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Botkyrka kommun, Brunnaskolan
Munkhättevägen 45
14785  TUMBA Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Lärare år 7-9 en, sv och/eller sva

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med drygt 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.

Botkyrka kommun är stockholmsområdets femte största kommun med ca 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt Sveriges yngsta och mest internationella befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.

Tunaskolan invigdes 2002 och ligger i närheten av Tumba centrum och pendeltåg (5-10 min promenad). Skolan har för närvarande ca 730 elever år F-9 fördelade på 10 arbetslag.

Tunaskolan är en lärande organisation och en skola för alla. Vi är en skola på frammarsch och det är kul att kunna konstatera att många elever söker sig till oss. Vårt arbete utgår från ledorden SPRÅK - SJÄLVKÄNSLA – LÄRANDE, då vi ser att dessa faktorer har stor betydelse för både skolframgång och identitet.


ARBETSUPPGIFTER
Tillsammans med kollegor ansvara för undervisningen i engelska, svenska och/eller svenska som andraspråk i åren 7-9.

Du kommer att ingå i ett arbetslag och tillsammans med lärare, skolledning och annan personal på skolan bidra till ökad måluppfyllelse, stärkt språk och ökad självkänsla för Tunaskolans elever.

Om du redan nu är validerad förstelärare finns möjligheten att erhålla förstelärartjänst på Tunaskolan.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som vill vara med och utveckla Tunaskolans verksamhet, som är väl förtrogen med uppdraget som lärare, som vet vad du vill och som är en "lagspelare". ??Grundskollärarexamen och lärarlegitimation är ett krav, liksom tidigare erfarenhet av arbete med barn och ungdomar. ??Dessutom ser vi som meriterande att du
- bygger ditt utvecklingsarbete på en analys av tidigare resultat
?- har god samarbetsförmåga samt förmåga att arbeta självständigt
?- gillar att arbeta med barn och ungdomar från olika kulturer, språkgrupper, religioner och etniska bakgrunder
?- möter livet med mycket humor. ?
Känner du igen dig i ovanstående beskrivning tror vi att Tunaskolan är rätt ställe för dig!
ÖVRIGT
Urval och intervjuer kommer att ske fortlöpande under ansökningsperioden.

Vi tackar nej till alla former av extern rekryteringshjälp.
Publiceraddatum: 2017-04-12
Yrkesbenämning: Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2017-08-14 .Månadslön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-15
Referens: TUNAHT1704
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=974e43e9-fd3d-43b7-b3fb-88ceff59dead&TK=6f3e2272-89d1-4462-8fad-fba4ec4e7937
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Botkyrka kommun, Tunaskolan
Munkhättevägen 45
14785  TUMBA Sverige
Hemsida: http://www.botkyrka.se
  
Platsannons

Ma/NO-lärare år 4-9

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med drygt 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med ca 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt Sveriges yngsta och mest internationella befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.

Tunaskolan invigdes 2002 och ligger i närheten av Tumba centrum och pendeltåg (5-10 minuters promenad). Skolan har ca 730 elever år F-9 fördelade på 10 arbetslag. Varje arbetslag har ett eget så kallat viste med plats för 75 elever.

Vårt arbete utgår från ledorden SPRÅK - SJÄLVKÄNSLA - LÄRANDE då vi ser att dessa faktorer har stor betydelse för både skolframgång och identitet.


ARBETSUPPGIFTER
Tjänsten omfattar undervisning i matematik och NO-ämnen i åren 4-9. Del av undervisningen kommer att ske i tvålärarsystem.

Tillsammans med lärarkollegor, skolledning och annan personal på skolan bidra till ökad måluppfyllelse, stärkt språk och ökad självkänsla för Tunaskolans elever.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som vill vara med och utveckla Tunaskolans verksamhet, som är väl förtrogen med uppdraget som lärare, som vet vad du vill och som är en "lagspelare".

Grundskollärarexamen och lärarlegitimation är ett krav, liksom tidigare erfarenhet av arbete med barn och ungdomar.

Dessutom ser vi som meriterande att du
- bygger ditt utvecklingsarbete på en analys av tidigare resultat
- har god samarbetsförmåga samt förmåga att arbeta självständigt
- gillar att arbeta med barn och ungdomar från olika kulturer, språkgrupper, religioner och etniska bakgrunder.

Känner du igen dig i ovanstående beskrivning tror vi att Tunaskolan är rätt ställe för dig!

ÖVRIGT
Urval och intervjuer kommer att ske fortlöpande under ansökningsperioden.

Vi ombesörjer denna rekrytering på egen hand och vill därför inte bli kontaktade av rekryteringsföretag.
Publiceraddatum: 2017-04-12
Yrkesbenämning: Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreHeltidHeltid. 100% Tidsbegränsad anställning, tillträde: 2017-08-14 Efter överenskommelse.Månadslön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-15
Referens: TUNAHT1703
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=4be7b86d-88a4-4e50-9981-75992580502e&TK=5ebffac0-0b72-4c8a-a298-30f9fc4448df
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Botkyrka kommun, Tunaskolan
Munkhättevägen 45
14785  TUMBA Sverige
Hemsida: http://www.botkyrka.se
  
Platsannons

Fritidspedagog / lärare i fritidshem

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med drygt 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med ca 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt Sveriges yngsta och mest internationella befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.

Tunaskolan invigdes 2002 och ligger i närheten av Tumba centrum och pendeltåg (5-10 minuters promenad). Skolan har ca 730 elever år F-9 fördelade på 10 arbetslag. Varje arbetslag har ett eget så kallat viste med plats för 75 elever.

Vårt arbete utgår från ledorden SPRÅK - SJÄLVKÄNSLA - LÄRANDE då vi ser att dessa faktorer har stor betydelse för både skolframgång och identitet.


ARBETSUPPGIFTER
Vi håller på och utvecklar Tunaskolans fritids! Vill du vara med?

Tjänsterna omfattar pedagogiskt arbete i fritidshem och i skolsamverkan. Tillsammans med barn och kollegor utvecklar vi verksamheten utifrån styrdokument och uppsatta mål.KVALIFIKATIONER
Följande kvalifikationer krävs:
- fritidspedagogutbildning eller lärarutbildning med inriktning fritidshem
- erfarenhet av arbete med barn
- stort intresse för att vara med och driva samt utveckla en kvalitativt bra fritidshemsverksamhet.

Dessutom ser vi som meriterande:
- en omvittnat god samarbetsförmåga
- ett positivt och lösningsinriktat förhållningssätt.


ÖVRIGT
Intervjuer kommer att genomföras fortlöpande under ansökningstiden.

Vi tackar nej till olika former av rekryteringsstöd från externa aktörer.
Publiceraddatum: 2017-04-12
Yrkesbenämning: Lärare i fritidshem/Fritidspedagog
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreHeltidHeltid. T.o.m. 2017-12-31, eventuell möjlighet till förlängning. Tidsbegränsad anställning, tillträde: 2017-08-01 .Månadslön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-15
Referens: TUNAHT1702
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=181304fb-d27d-405c-b220-d63bbc549a3f&TK=5abc5a5a-6c68-46da-83dc-0406b1b9f75d
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Botkyrka kommun, Tunaskolan
Munkhättevägen 45
14785  TUMBA Sverige
Hemsida: http://www.botkyrka.se
  
Platsannons

Lärare/förskollärare/fritidspedagog till förskoleklass

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med drygt 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med ca 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt Sveriges yngsta och mest internationella befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.

Tunaskolan invigdes 2002 och ligger i närheten av Tumba centrum och pendeltåg (5-10 minuters promenad). Skolan har ca 730 elever år F-9 fördelade på 10 arbetslag. Varje arbetslag har ett eget så kallat viste med plats för 75 elever.

Vårt arbete utgår från ledorden SPRÅK - SJÄLVKÄNSLA - LÄRANDE då vi ser att dessa faktorer har stor betydelse för både skolframgång och identitet.ARBETSUPPGIFTER
Vill du vara med och utveckla arbetet i förskoleklass? Då är du välkommen att bli en del av vårt gäng som består av förskollärare och lärare.

Du kommer att arbeta i förskoleklassarbetslaget som består av 7 pedagoger och 75 barn fördelade på 3 klasser. I tjänsten ingår förskoleklassverksamhet samt fritids med samma elevgrupp.

Du ska vara med och driva samt utveckla förskoleklassens och fritids verksamhet utifrån gällande styrdokument. I vårt arbete är framförallt elevernas språkutveckling i fokus.KVALIFIKATIONER
Följande kvalifikationer krävs:
- lärarexamen med inriktning mot skolans tidigare år / förskollärarexamen / fritidspedagog
- tidigare erfarenhet av arbete med barn
- stort engagemang och ett brinnande intresse för pedagogiskt arbete med barn i denna ålder
- erfarenhet av att arbeta språkutvecklande.

Dessutom ser vi som meriterande:
- en omvittnat god samarbetsförmåga
- ett lösningsinriktat förhållningssätt.


ÖVRIGT
Urval och intervjuer kommer att ske kontinuerligt under ansökningsperioden.

Vi tackar nej till alla former av externt rekryteringsstöd.
Publiceraddatum: 2017-04-12
Yrkesbenämning: Lärare i förskoleklass
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2017-08-01 .Enligt avtal.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-15
Referens: TUNAHT1701
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=6098cc1f-ce1b-4389-8972-306b1870f350&TK=1c620171-b36f-4e95-b372-fbebaa3d9602
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Botkyrka kommun, Tunaskolan
Munkhättevägen 45
14785  TUMBA Sverige
Hemsida: http://www.botkyrka.se
  
Platsannons

Kock i förskola

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med drygt 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.

Förskolan Sörgården ligger i Tullinge och består av 8 st avdelningar och närmare 160barn.
I höst flyttar förskolan Sörgården in i helt nybyggda lokaler vilket vi ser fram emot.

Vi söker nu dig som är kock och vill vara med och skapa goda matvanor tillsammans med barn och pedagoger på förskolan. Bra matvanor har betydelse för lek, lärande och välbefinnande och vår strävan är att laga så mycket som möjligt av maten från grunden utifrån naturliga råvaror. Vi jobbar även med att öka andelen ekologiska livsmedel och minska matsvinnet.

I Botkyrka kommuns kostpolicy finns målen att:
- alla berörda ska se ett värde i maten och måltiderna
- ge förutsättningar för att alla, oavsett ålder, ska kunna bibehålla sin hälsa
- genom måltiderna stärka hälsan och öka det sociala, fysiska och psykiska välbefinnandet.
- lägga grund för bra matvanor hos barn och elever
- de måltider som erbjuds är något matgästerna ska se fram emot varje dagARBETSUPPGIFTER
Som kock har du ansvar för att
• beställa och tillaga cirka 170 luncher till barn och personal enligt matsedel, samt frukost och mellanmål. Dessutom ingår alla övriga i ett förskolekök förekommande arbetsuppgifter.
• tillsammans med förskolechef budgetera och följa upp måltidsverksamheten
• utveckla och kvalitetssäkra matproduktionen
• ansvara för genomförandet av egenkontrollprogram och HACCP
• att kommunens kostpolitiska målsättning följs
• att med stöd av förskolechef och kommunens kostchefer utveckla måltidsverksamheten inom förskolan


KVALIFIKATIONER
Kvalifikationer
• kockutbildning med erfarenhet av måltidsproduktion i storkök/restaurang
• god kännedom om specialkost
• brinnande intresse för mat och att sätta matgästen i centrum
• god samarbetsförmåga, flexibilitet och skaparkraft
• ekonomiskt sinnelag och datavana


ÖVRIGT
Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Publiceraddatum: 2017-04-12
Yrkesbenämning: Kock, storhushåll
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde den 7/8-2017.Enligt avtal.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-04-30
Referens: A673704
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=a426f53f-06cc-47ff-9523-5dbc827c4e01&TK=7468669d-a138-45c3-8cb0-849a042e5213
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Botkyrka kommun, Förskolan Sörgården
Önnemovägen 97
14653  Tullinge Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Arbeta tisdagar och onsdagar med 5-årig pojke

Assistans för dig är landets största familjeföretag för människor som behöver personlig assistans. Vår ambition är att erbjuda våra kunder den absolut bästa personliga assistansen! Det bygger på ett stort engagemang hos våra medarbetare, att vi är lyhörda för våra kunders behov och alltid ger ett personligt bemötande. Det bygger också på en bred kunskap inom relevant lagstiftning, ekonomi och sociala frågor. Det är så vi vill bygga ett tryggt och hållbart företag - och hjälpa våra kunder med precis den assistans de behöver. Vill du också göra skillnad?

Assistans för dig söker en personlig assistent för ett uppdrag i Tumba åt en 5-årig pojke med Downs Syndrom. Pojken är aktiv och har mycket energi. Han har inget verbalt språk och kommunicerar istället med tecken samt handgripligt genom att visa vad han vill. Vi söker en initiativrik person med mycket energi som tycker det är roligt att hitta på saker med pojken på eftermiddagarna.

Assistenten hämtar pojken från förskolan tisdagar och onsdagar kl. 14:30 och arbetar fram till 18:00. Om du och pojken fungerar bra tillsammans kan du eventuellt få fler arbetspass längre fram.

Det är viktigt att du är ansvarsfull och lyhörd för pojkens behov. Du behöver också kunna sätta gränser vid behov. Förhoppningsvis är du intresserad av att få pojken att bli mer självständig och tycker att det är roligt att träna honom i vardagsmoment. Det är meriterande om du har erfarenhet av teckenkommunikation, men det är inte ett krav. Körkort och tillgång till egen bil är också ett plus, men inget krav. Viktigast är din personlighet och hur du fungerar ihop med pojken.

Då pojken är minderårig krävs att du lämnar utdrag ur belastningsregistret innan du blir anställd. Beställ gärna detta redan när du skickar in din ansökan då det kan dröja upp till två veckor innan utdraget är dig tillhanda. För snabbast möjliga handläggning tar du en bild av den ifyllda blanketten och mejlar till: registerutdrag@polisen.se
Blanketten finner du på polisens hemsida: http://www.polisen.se/Service/Blanketter/Blanketter-belastningsregistret/blankett-4429-LSS-belastningsregistret/

Varmt välkommen med din ansökan!
Publiceraddatum: 2017-04-12
Yrkesbenämning: Personlig assistent
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreDeltidDeltid 20-40% Timvikarie, Minst 6 månaderMånatlig löneutbetalning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-11
Referens:
Webbplats: https://intranet.assistansfordig.se/recruitment/apply/224/?source=2
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Assistans för dig i Sverige AB
Box 240 69
10450  Stockholm Sverige
Hemsida: afd.se
  
Platsannons

Socialsekreterare/handläggare Vuxenenhetens utredningssektion

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med drygt 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.

Vi vill att medborgarna ska ha förtroende för Socialtjänsten i Botkyrka och vända sig till oss när de behöver det så att små bekymmer inte ska bli stora problem.Vårt arbete präglas av alla människors lika värde. Vi utgår från människors egen förmåga och eget ansvar på ett jämlikt, rättvist och tryggt sätt.

För att nå bästa möjliga resultat för brukarna satsar vi på att ständigt förbättra vår kvalité och utveckla våra metoder. Viktiga resurser i det arbetet är FoU Södertörn med kunskap om aktuell forskning och ett nära och engagerat samarbete med externa och interna samarbetspartners.

Vi är ca 400 personer som arbetar inom något av områdena: barn och unga, socialpsykiatri, försörjningsstöd, beroende och missbruk, eller boendefrågor.


ARBETSUPPGIFTER
Har du humor, är du öppen för annorlunda och okonventionella idéer och lösningar? Är du kreativ, nyfiken, samarbetsvillig och inriktad på att lösa problem? Har du förmåga att sortera/prioritera vad som behöver göras både kortsiktigt och långsiktigt och då och då göra bedömningar i skyndsamma ärenden?

Ja! Då är det ju dig vi söker!

Vi är ett bra gäng, en tight arbetsgrupp med mycket humor och engagemang. En sak som gör att vi trivs på vår arbetsplats är att våra bedömningar tas i beaktande och det finns en respekt för vår yrkeskunskap. Det finns en flexibilitet i våra insatser och utrymme för individuella bedömningar.

Det är viktigt för oss att vi har en human människosyn och en socialarbetaranda som vi tillsammans med vår egna interna Öppenvård, ser till är levande. Vi jobbar tätt tillsammans med personalen på vår Öppenvård.

Det finns många anledningar till att vi gillar vår arbetsplats och några av dem är att vi har en god stämning, vi hjälper varandra, vi respekterar varandras åsikter och olikheter och vi tar tillvara på olika erfarenheter och kompetenser. Vi ser möjligheter i våra olikheter och tycker om att utvecklas tillsammans. Vårt klientfokus gör att vi är kreativa i vårt arbete och allt vi gör syftar till att gynna våra klienter.

Som socialsekreterare vid Vuxenenhetens utredningssektion kommer du i huvudsak att handlägga enskilda personers behov av insatser utifrån missbruk/beroendeproblematik enligt SoL och LVM. Du kommer att fatta beslut om adekvata insatser utifrån utredningar (ASI) samt följa upp beviljade insatser.

Hos oss får du kompetensutveckling i form av extern handledning och löpande kurser och utbildningar, utifrån behov. Vi får även friskvårdsbidrag. En trevlig chef får du på köpet!
SOM NY HOS OSS FÅR EN INTRODUKTIONSHANDLEDARE UNDER DE 3 FÖRSTA MÅNADERNA.

Vi behöver nu en jobbarkompis.
Så välkommen att höra av dig till oss!


KVALIFIKATIONER
Vi vill att du är utbildad socionom eller har likvärdig utbildning. Meriterande är om du tidigare har arbetet inom myndighetsområdet och med beroendeproblematik och samsjuklighet, har MI utbildning, ASI utbilning och körkort.

Vi tar stor hänsyn till personlig lämplighet, och förmåga att samverka och samarbete med andra externa parter.


ÖVRIGT
Vi kan komma att tillsätta tjänsten under rekryteringens gång.

Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Publiceraddatum: 2017-04-12
Yrkesbenämning: Socionom
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
3 - 6 månaderHeltidHeltid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Anställningsformen är ett vikariat på heltid, tom juni 2018.Enligt avtal.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-03
Referens: 2017:48
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=19acc30e-b327-4f4c-81d8-ca61c5ff1fa2&TK=7a3aeec8-3ee2-4d94-aec7-77a945dee848
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Botkyrka kommun, Socialförvaltningen, Vuxenenheten
Munkhättevägen 45
14785  TUMBA Sverige
Hemsida: http://www.botkyrka.se/stodochomsorg
  
Platsannons

Enhetschef för korttidshem

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med drygt 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.

Inom Vård- och omsorgsförvaltningen finns verksamhetsområdet omsorgen om personer med funktionsnedsättning som ger stöd till barn, ungdomar och vuxna personer med olika former av funktionsnedsättningar. Vi erbjuder olika slags stöd och service, exempelvis korttidshem och avlösarfamiljer för barn med särskilda behov, personlig assistans och mobila team. Vårt mål är att få varje brukare att bli så självständig som möjligt i sitt dagliga liv, och känna trygghet i det stöd hen får. Tillsammans med oss kan du skapa en omsorg med högsta kvalitet för våra medborgare och vi erbjuder ett stimulerande arbete med goda utvecklingsmöjligheter.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker dig som vill vara delaktig i vårt fortsatta utvecklingsarbete och arbetar med brukarens fokus i allt från delaktighet, kommunikationssätt och individuella behov. Som enhetschef inom korttidshem, erbjuder vi en inspirerande miljö där du tillämpar en helhetssyn med framtidsfokus för att utveckla det egna, men även övriga, ansvarsområden. Du får möjligheten att arbeta i ett bra team med andra drivna enhetschefer. Du bidrar till att skapa goda förutsättningar för medarbetarna och leder med ett coachande och inspirerande ledarskap.

Din roll innebär bl.a. att du:
- tillsammans med medarbetare, sektionschef och brukare utvecklar verksamheten med ett omvärldsbevakande förhållningssätt
- har personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar
- följer upp mål och ekonomi med analyser
- samverkar internt och externt med olika aktörer

KVALIFIKATIONER
Du som söker ska vara utbildad socionom, beteendevetare eller ha annan högskoleutbildning vi bedömer som likvärdig. Du behöver även ha någon form av tidigare ledarerfarenhet, gärna där personalansvar, ekonomi och verksamhetsuppföljning ingått. Du måste ha arbetslivserfarenhet från verksamhetsområdet, kunskaper om lagstiftning så som SoL och LSS , grundläggande kunskaper inom ekonomi, arbetsrätt och arbetsmiljö samt goda datorkunskaper. Det är för oss även viktigt att du har förståelse eller intresse för hur en politiskt styrd organisation fungerar.

Som enhetschef leder och motiverar du dina medarbetare på ett sätt som skapar engagemang och delaktighet, alltid med brukarens fokus som grunden i arbetet. Du har ett bra bemötande och kan kommunicera på ett tydligt sätt. Du har en god förmåga att utifrån ett helhetsperspektiv väga samman information, göra bedömningar, prioritera och utifrån det fatta välgrundade beslut. Du är trygg, prestigelös och samarbetar bra med andra.

ÖVRIGT
Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Publiceraddatum: 2017-04-12
Yrkesbenämning: Enhetschef inom social omsorg
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.Enligt avtal.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-04-30
Referens: C12624
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=53fb3114-7399-4b2d-853f-7940c5ee7825&TK=cfc94694-4a65-4d24-95b6-810e10fc4956
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Botkyrka kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen
MUNKHÄTTEVÄGEN 45
14785  TUMBA Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Enhetschef för personlig assistans

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med drygt 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.

Inom Vård- och omsorgsförvaltningen finns verksamhetsområdet omsorgen om personer med funktionsnedsättning som ger stöd till barn, ungdomar och vuxna personer med olika former av funktionsnedsättningar. Vi erbjuder olika slags stöd och service, exempelvis korttidshem och avlösarfamiljer för barn med särskilda behov, personlig assistans och mobila team. Vårt mål är att få varje brukare att bli så självständig som möjligt i sitt dagliga liv, och känna trygghet i det stöd hen får. Tillsammans med oss kan du skapa en omsorg med högsta kvalitet för våra medborgare och vi erbjuder ett stimulerande arbete med goda utvecklingsmöjligheter.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker dig som vill vara delaktig i vårt fortsatta utvecklingsarbete och arbetar med brukarens fokus i allt från delaktighet, kommunikationssätt och individuella behov. Som enhetschef inom personlig assistans, erbjuder vi en inspirerande miljö där du tillämpar en helhetssyn med framtidsfokus för att utveckla det egna, men även övriga, ansvarsområden. Du får möjligheten att arbeta i ett bra team med andra drivna enhetschefer. Du bidrar till att skapa goda förutsättningar för medarbetarna och leder med ett coachande och inspirerande ledarskap.

Din roll innebär bl.a. att du:
- tillsammans med medarbetare, sektionschef och brukare utvecklar verksamheten med ett omvärldsbevakande förhållningssätt
- har personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar
- följer upp mål och ekonomi med analyser
- samverkar internt och externt med olika aktörer

KVALIFIKATIONER
Du som söker ska vara utbildad socionom, beteendevetare eller ha annan högskoleutbildning vi bedömer som likvärdig. Du behöver även ha någon form av tidigare ledarerfarenhet, gärna där personalansvar, ekonomi och verksamhetsuppföljning ingått. Du måste ha arbetslivserfarenhet från verksamhetsområdet, kunskaper om lagstiftning så som SoL och LSS , grundläggande kunskaper inom ekonomi, arbetsrätt och arbetsmiljö samt goda datorkunskaper. Det är för oss även viktigt att du har förståelse eller intresse för hur en politiskt styrd organisation fungerar.

Som enhetschef leder och motiverar du dina medarbetare på ett sätt som skapar engagemang och delaktighet, alltid med brukarens fokus som grunden i arbetet. Du har ett bra bemötande och kan kommunicera på ett tydligt sätt. Du har en god förmåga att utifrån ett helhetsperspektiv väga samman information, göra bedömningar, prioritera och utifrån det fatta välgrundade beslut. Du är trygg, prestigelös och samarbetar bra med andra.

ÖVRIGT
Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Publiceraddatum: 2017-04-12
Yrkesbenämning: Enhetschef inom social omsorg
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.Enligt avtal.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-04-30
Referens: C12622
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=06619897-c7e0-4794-b2b5-9a64179f268f&TK=54810fe7-de48-4880-a747-68ca73056e3e
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Botkyrka kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen
MUNKHÄTTEVÄGEN 45
14785  TUMBA Sverige
Hemsida:
  

Platsannons

Senior Technologist / Project Leader

Do you want to be a key team player with the fastest growing currency supplier in the world? Crane Currency in Tumba, Sweden is looking for a Senior Technologist /Project Leader to join our R&D team. Drawing upon your expertise, you will lead development, scale-up and commercialization efforts of new technologies in the areas of paper making, security features integration, and print for the currency business. You will also be working in areas with respect to improving product quality and developing new processes. This position will require skills to plan and execute projects by leading cross functional teams through project completion ensuring that all deliverables are met in a timely and cost effective manner with an emphasis on quality.

Main responsibilities:
Research and assist in identifying and evaluating new technologies.
Apply analytical skills and experience as a practical user of SIX SIGMA tools as required to identify and mitigate project risks, design experiments and trials.
Provide technical services to marketing, sales, and product management.
Manage cross-functional teams within the approved project period.
Effectively manage projects and project teams by facilitating meaningful and constructive exchange of ideas and knowledge.
Assure adequate and accurate documentation of project activity and recommend improvements.
Engage and communicate effectively with all levels of the organization both verbally and in writing. Ability to translate technical decisions/strategies into business terms and implications; produce clear and understandable documentation geared for all audiences.
Ensure good relations with the unions, government agencies, suppliers and other relevant partners.

Graduate or Post Graduate degree from accredited college/university in technical field of study; preferably a degree in Paper Science, Print Technology, Material Science, Physical Science or Chemical Engineering.
Minimum 10 years experience in R&D, Process Engineering or Manufacturing environment in the paper/pulp, banknote, and/or print industry preferred.
Minimum 3 years in a program or project management in a leadership role with demonstrated team building and influential leadership skills.
Strong analytical and six sigma skills are highly desirable.
Flexible to change and open to constructive feedback.
Good communication skills in Swedish and English is essential, both verbally and in writing.
Ability to work in cross-functional teams and/or as an individual contributor as required.
Willingness and ability to travel to vendor(s), customer(s) and between company locations as required.
PMI certification or equivalent is desirable.

Information and application
Based on the company's security requirements, a background check is implemented before employment is offered.

Please send your application, in English, as soon as possible since selection will be ongoing.

To apply, please visit www.cranecurrency.com. Under the CAREERS page, Recruitment Tumba, you will find "Logga in eller registrera dig", follow the instructions to send in your application.

We look forward to your application!

A dynamic culture, a team environment, exceptional people, best-in-class technology—all have contributed to the amazing success and vibrant growth at Crane. One of the longest-standing companies within the banknote industry, our company is one of few in the world that can perform all steps in the production chain – from design to papermaking, printing and security. Our people are our most valuable asset, and we are committed to hiring and retaining the best in the industry. Crane Currency is located within Tumba Bruks historical area, approximately 30 km south of Stockholm, about 20 minutes from Stockholm Central.
Publiceraddatum: 2017-04-12
Yrkesbenämning: Kemiingenjör
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-12
Referens:
Webbplats: https://careers-cranesweden.icims.com/jobs/1569/senior-technologist---project-leader/job
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Crane AB
Tumbavägen 5
14782  TUMBA Sverige
Hemsida: http://www.cranecurrency.com
  
Platsannons

lärare i år 1-3

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med drygt 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.

Malmsjö skola är en F-9 skola som ligger i Grödinge Botkyrka. Det är bra med kommunikationer till och från skolan både från Stockholm och Södertälje.


ARBETSUPPGIFTER
Lärare i skolåren 1-3.

Vi söker en ny medarbetare i blivande år 1.

Ett nära samarbete finns mellan kollegor för att tillsammans stärka elevernas lärande och mående. Samarbetet har medfört ett högt undervisningens kvalitet.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som vill vara med och utveckla Malmsjöskolans verksamhet, som är väl förtrogen med uppdraget som lärare, som vet vad du vill och som är en "lagspelare".

Lärarlegitimation är ett krav, liksom tidigare erfarenhet av arbete med barn och ungdomar.

Dessutom ser vi som meriterande att du
- bygger ditt utvecklingsarbete på en analys av tidigare resultat
- har god samarbetsförmåga samt förmåga att arbeta självständigt
- tycker att det är självklart att ge feedback och en klapp på axeln är lika viktiga som höga förväntningar.

Känner du igen dig i ovanstående beskrivning tror vi att Malmsjöskolan är rätt ställe för dig!


ÖVRIGT
Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Publiceraddatum: 2017-04-11
Yrkesbenämning: Lärare i grundskolan, årskurs 1-3
Antal platser: 2
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareDeltidHeltid / deltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde: 2017-08-14 .Enligt avtal.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-15
Referens: A672986
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=20e60fa4-d442-42b1-8d8a-f639a1b84e08&TK=76d5a4a6-32d7-420e-a71e-fb7103e4c414
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Botkyrka kommun, Malmsjöskolan
Munkhättevägen 45
14785  TUMBA Sverige
Hemsida:
  

Platsannons

Projektledare

Vi skapar bättre levnadsvillkor för människor. Vi gör det genom att bidra till en mer hållbar framtid med våra tekniska innovationer. Vi älskar det vi håller på med och vi är väldigt bra på det vi gör. Men nu vill vi bli ännu bättre! Vi söker därför en engagerad Projektledare till R&D Separatorsystem. Så, vad ska du göra idag?

About the job
Om jobbetVi söker en tekniskt driven projektledare med erfarenhet från att driva R&D projekt till gruppen Existing Product Development. Vi underhåller, utvecklar, förbättrar samt säkrar produktkvalitén på vårat separatorsortiment med avseende på krav/önskemål från marknad, fabriker, leverantörer och myndigheter. Genom variantutveckling (Minors) och Engineering to Order (EtO) lanserar vi också nya produkter till marknaden. Tjänsten som projektledare innebär att driva Minors portföljen, ett antal projekt där flera av dem drivs parallellt. Vem är du?Vi söker dig som är civil- eller högskoleingenjör med 3-5 års erfarenhet av att driva produktutvecklingsprojekt. Du skall vara bekant med att driva projekt enligt gatemodell och erfarenhet från tillverknings-/process industri är meriterande. Du är resultatinriktad och trivs i rollen med att överträffa kundernas förväntan vad gäller kvalité, funktion och tid. För att lyckas i rollen som projektledare krävs att du är proaktiv och tydlig i kommunikationen med andra. Till din hjälp har du ett team med flera duktiga och passionerade medarbetare.Som person behöver du vara noggrann, strukturerad och gillar tydlighet. Du är en teamplayer och ser en glädje i att leverera resultat. Du agerar proaktivt och tar nödvändiga initiativ och är inte rädd för att ta beslut. Vi förutsätter att du har goda kunskaper i engelska i både tal och skrift.Vi erbjuder digVi erbjuder dig en utmanande tjänst i ett internationellt, öppet och vänligt klimat där vi hjälper varandra att utvecklas och att skapa värde för våra kunder. För mer information om tjänstenRobert Karlsson, Existing Product Development, 0708 765 651Lina Johannesson, HR Partner, 0730 641 126
Facklig informationSusanne Jonsson, Akademikerna, 0704 537 225Bruno Smolic, Unionen, 08 530 652 17
Välkommen med din ansökan senast den 30 april 2017 via vårt rekryteringsverktyg på alfalaval.com/career
Publiceraddatum: 2017-04-11
Yrkesbenämning: Utvecklingschef
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidTillsvidare Heltid*
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-04-30
Referens:
Webbplats: https://emea3.recruitmentplatform.com/syndicated/private/syd_apply.cfm?ID=PEPFK026203F3VBQB79687VKF&nPostingTargetID=8094
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Alfa Laval
Hans Stahles väg 7
14741  Tumba Sverige
Hemsida: http://www.alfalaval.com
  

Platsannons

Konstruktör

Vi skapar bättre levnadsvillkor för människor. Vi gör det genom att bidra till en mer hållbar framtid med våra tekniska innovationer. Vi älskar det vi håller på med och vi är väldigt bra på det vi gör. Men nu vill vi bli ännu bättre! Vi söker därför en engagerad Konstruktör till R&D Separatorsystem. Så, vad ska du göra idag?

About the job
Om jobbetVi söker en driven engagerad mekanikkonstruktör till gruppen Existing Product Development. Vi underhåller, utvecklar, förbättrar samt säkrar produktkvalitén på vårt separator-sortiment med avseende på krav/önskemål från marknad, fabriker, leverantörer och myndigheter. Genom variantutveckling (Minors) och Engineering to Order (EtO) lanserar vi också nya produkter till marknaden. Som konstruktör hos oss jobbar du med att utveckla nya produkter samt underhåll av befintligt sortimentet.Arbetet innebär konstruktions- och ritningsarbete samt dokumentation i vårt PDM-system. Fokus ligger på att säkerställa god produktkvalitet och kostnadseffektiva lösningar samt erbjuda våra kunder nya spännande produkter i en expansiv bransch.
Vem är du?Vi söker dig som är civil- eller högskoleingenjör med maskintekniska kunskaper och erfarenhet från produktutveckling. Självklart gillar du tekniska utmaningar i ett högt tempo med kunden i fokus. Du bör ha god vana av CAD (Creo) och erfarenheter från marin-/processindustri, produktionsteknik är meriterande. Som person skall du vara strukturerad, kommunikativ och ansvarstagande. Du är resultatinriktad och gillar när det är hög puls. Eget driv och viljan att bidra är något vi värder högt. Vi förutsätter att du har goda kunskaper i engelska i både tal och skrift.
Vi erbjuder digVi erbjuder dig en utmanande tjänst i ett internationellt, öppet och vänligt klimat där vi hjälper varandra att utvecklas och att skapa värde för våra kunder. För mer information om tjänstenRobert Karlsson, Existing Product Development, 0708 765 651Lina Johannesson, HR Partner, 0730 641 126
Facklig informationSusanne Jonsson, Akademikerna, 0704 537 225Bruno Smolic, Unionen, 08 530 652 17
Välkommen med din ansökan senast den 30 april 2017 via vårt rekryteringsverktyg på alfalaval.com/career
Publiceraddatum: 2017-04-11
Yrkesbenämning: Civilingenjör, produktion, maskin
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidTillsvidare Heltid*
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-04-30
Referens:
Webbplats: https://emea3.recruitmentplatform.com/syndicated/private/syd_apply.cfm?ID=PEPFK026203F3VBQB79687VKF&nPostingTargetID=8090
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Alfa Laval
Hans Stahles väg 7
14741  Tumba Sverige
Hemsida: http://www.alfalaval.com
  
Platsannons

Förskollärare

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med drygt 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.

Nu söker vi på Kvarnhagsskolan i Alby, Botkyrka kommun en förskollärare till våra framtidspiloter.
Kvarnhagsskolan är en f-9 skola med 550 elever belägen i vackra Alby med närhet till omgivande grönområden.


ARBETSUPPGIFTER
Att arbeta som förskollärare i förskoleklass innebär unika – och betydelsefulla – möjligheter att påverka och bidra till barns utveckling. Som förskollärare medverkar du till att en positiv och utvecklande miljö, med en god balans av omsorg och lärande, dagligen skapas för varje barn och för hela förskoleklassen. Det gör du genom att ansvara för det pedagogiska arbetet enligt skolans verksamhetsmål.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har F-3 grundskollärare utbildning. Det är meriterande om du har erfarenhet från yrket. Datorvana samt goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift krävs. Vi kommer att lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna. Du har kunskap och en idé om hur du tillsammans med dina kollegor ska förverkliga läroplanens mål och värdegrund. Ditt barnfokus är tydligt, och återspeglas i ditt förhållningssätt i vardagen. Du har även kunskap om hur du synliggör och vidareutvecklar barns lärprocesser med hjälp av pedagogisk dokumentation. Du har en stark drivkraft att hålla utvecklingen av den pedagogiska miljön levande. I din yrkesroll är du engagerad, professionell och initiativtagande. Du är också ansvarstagande och strukturerad, med god förmåga att planera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Din samarbetsförmåga är mycket god och du är tillmötesgående i ditt bemötande av barn, vårdnadshavare och kollegor. Du hanterar konflikter på ett lyhört och konstruktivt sätt. Vidare har du god förmåga att kommunicera i såväl tal som skrift. Du tycker om att leda och motivera andra, och delar med dig av dina erfarenheter och kunskaper.

ÖVRIGT
Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Publiceraddatum: 2017-04-11
Yrkesbenämning: Lärare i förskoleklass
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
3 - 6 månaderHeltidHeltid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Tillträde 2017-08-14 , upphör: 2017-12-22 .Enligt avtal.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-25
Referens: A672789
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=6e8b240e-03a0-4be5-adb6-bc1ead2eece1&TK=706316df-1774-41b6-a355-ef7c27aa028b
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Botkyrka kommun, Kvarnhagsskolan
Munkhättevägen 45
14785  TUMBA Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Arbetshandledare med autismkompetens

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med drygt 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.ARBETSUPPGIFTER
Till autismenheten i Botkyrka kommuns dagliga verksamhet kommer de med störst behov av struktur och tydliggörande pedagogik.
Vi söker dig som har erfarenhet och kunskaper inom området.
Du kommer att arbeta i team kring arbetstagarna där ni tillsammans arbetar för arbetstagarnas utveckling och självständighet.
Vi har regelbunden fortbildning och även handledning med fokus på lågaffektivt förhållningssätt, utveckling av meningsfulla aktiviteter och förståelse för bakomliggande faktorer.
Vi turas om att hämta och lämna våra arbetstagare i verksamhetens minibussar.

KVALIFIKATIONER
Lägst gymnasieutbildning inom vård- och omsorg eller barn- och fritidsprogrammet med inriktning funktionsnedsättning och/eller relevant högskoleutbildning. Du bör även ha relevant erfarenhet och teoretisk kunskap om autism, vetskap om hur funktionsnedsättningen kan ta sig uttryck i vardagen, kännedom om lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik samt förmåga att anpassa metoder utifrån individ, miljö och situation. Du bör också ha en medvetenhet om att personer med så kallade utmanande/problemskapande beteenden ingår i målgruppen.
Du innehar giltigt B-körkort och kör bil.

ÖVRIGT
Vid anställning krävs utdrag från polisens belastningsregister.

Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Publiceraddatum: 2017-04-11
Yrkesbenämning: Vårdare/Arbetshandledare/Boendestödjare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.Enligt avtal.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-04-30
Referens: A672719
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=f2689aaf-3128-42df-95b1-7ee92a024f50&TK=174eb7bb-b9c6-4143-a25e-d2f5109d2b68
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Botkyrka kommun, Daglig verksamhet inom LSS
Munkhättevägen 45
14785  TUMBA Sverige
Hemsida:
  

Platsannons

Rullstolstaxiförare heltid sökes

Rullstolstaxiförare heltid för buss.
Taxilegitimation, Sverigetaxilegitimation med behörighet för att köra rullstolstaxi krävs.
Du kommer få köra en ny buss och har möjlighet att köra själv och ansvara för bussen.
Erfarenhet av att köra rullstolstaxi är ett krav.


Ordningsam, god lokalkännedom, vana att köra större fordon (rullstolstaxifordon klass B).
Som förare representerar du Sverigetaxi och du behöver kunna läsa och förstå instruktioner, ge god service till kunderna samt ha bra lokalkännedom.

Vi är ett åkeri som kör rullstolstaxibussar för Sverigetaxi.
Publiceraddatum: 2017-04-11
Yrkesbenämning: Färdtjänstförare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidRullstolstaxiförare heltid för buss. Taxilegitimation, Sverigetaxilegitimation med behörighet för att köra rullstolstaxi krävs. Du kommer få köra en ny buss och har möjlighet att köra själv och ansvara för bussen.Procentlön på inkört + semesterersättning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-10
Referens:
Webbplats:
Epostadress: joobaaz@gmail.com
Övrigt: Välkommen med din ansökan.
Arbetsplats: 
Adress: JOBBAZ AB
BOX 542
14633  Tullinge Sverige
Hemsida:
  

Platsannons

Produktuppläggare / produktadministratör till e-handelsföretag

Har du ett brinnande intresse för teknik, mobiltelefoner & surfplattor?

Nu söker vi en positiv och målinriktad produktuppläggare / produktadministratör som ska lägga upp nya produkter på hemsidan och skriva säljande produkttexter. Du kommer konstruera och publicera artiklar med bilder och produktinformation på hemsidan samt hålla dessa uppdaterade.

Vi söker dig som är teknikintresserad, utåtriktad, brinner för att alltid hålla en hög standard på ditt arbete, en glad/varm personlighet och är stresstålig. Du är kreativ och bra på att uttrycka dig i tal och skrift på svenska. Erfarenhet av liknande uppgifter är meriterande, men ännu viktigare är att du har viljan och förmågan att göra ett bra jobb.

Du är mycket noggrann, tålmodig och har ett gott ordningssinne. Du behöver kunna arbeta självständigt och fungera i ett högt arbetstempo. En fullgjord gymnasieutbildning är ett krav. Till denna tjänst är det viktigt att du kan uttrycka dig väl i både tal och skrift samt har god datorvana.
Tidigare erfarenhet av e-handel samt kunskaper i Photoshop är ett stort plus.


Danira Telecom AB är ett snabbväxande e-handelsbolag som driver e-butiker TheMobileStore.se och Audionation.se. Butikerna inriktar sig på mobiltelefontillbehör, elektronik, datortillbehör samt hörlurar, högtalare m.m. Kontoret ligger i Alby
Publiceraddatum: 2017-04-11
Yrkesbenämning: Webbansvarig/Webbstrateg
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreHeltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-14
Referens:
Webbplats:
Epostadress: info@themobilestore.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: DANIRA TELECOM AB
SEGERSBYVÄGEN 6 1TR
14563  NORSBORG Sverige
Hemsida:
  

Platsannons

Målare

Dina arbetsuppgifter är sedvanliga måleriarbeten. Du kommer att arbeta både i grupp samt enskilt, därav ska du ha lätt för samarbeta men även kunna arbeta självständigt.

Du ska vara utbildad målare med minst 5-års erfarenhet av måleriyrket. Du behärskar svenska i tal och skrift. Du ska vara social och ha lätt att arbeta i grupp.
B-körkort är ett krav.

VI är ett mindre måleriföretag i södra stockholm. Våra största kunder är olika byggföretag. Våra arbeten utgörs av både mindre och större byggen, skolor, villor samt en mindre mängd privatpersoner.
Publiceraddatum: 2017-04-11
Yrkesbenämning: Målare
Antal platser: 2
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-11
Referens: Målare
Webbplats:
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Dennis Asklund Måleri AB
Gösta Frohms Väg 20
14634  Tullinge Sverige
Hemsida: http://www.asklundsmaleri.se
  
Platsannons

Glad och nyfiken tjej på 41 år söker assistent – på landsbygden i Grödinge

Jag är en glad och nyfiken 41-årig tjej med humor. Jag gillar att skoja och ”busa”. Jag flyttade in i mitt nya hus oktober 2015. Mitt hus ligger i utkanten av ett medelstort villaområde. Jag mår bäst när jag får motion och frisk luft. Jag promenerar därför två och ibland tre gånger per dag varvat med 1-2 två korta dagsutflykter per vecka, eller så är jag ute på min tomt.

Jag gillar att vara ute i naturen och då vill jag gärna plocka blommor eller titta på djur. Mina stora intressen är allt som har med bebisar att göra. Jag gillar även att pyssla och mycket mer. Jag tycker om när det händer saker.


Nu söker jag en vikarie som kan påbörja en introduktion redan under april-maj med vikariat under sommaren och stora möjligheter till förlängning med fast schema.

Det är en fördel om du gillar samma saker som jag, jobbet blir roligare då. Jag söker endast kvinnliga assistenter. Rökfri, körkort tillgång till bil är krav. Personlig lämplighet, bemötande och personkemi är viktigare än tidigare erfarenheter som assistent, kunskaper i teckenkommunikation och data är meriterande. Din arbetsplats är där jag befinner mig.

Jag har ibland svårt att förstå och bli förstådd. Jag använder därför en del teckenkommunikation. För mig och min kommunikation är det viktigt att du som söker förstår och pratar svenska språket obehindrat.

Som personlig assistent till en medlem i Brukarkooperativet JAG gör du skillnad varje dag. JAG styrs av oss medlemmar och drivs utan vinstintresse. Vårt mål är att kunna leva livet fullt ut, på egna villkor, med bästa möjliga personliga assistans. Läs mer om oss på www.jag.se
Publiceraddatum: 2017-04-11
Yrkesbenämning: Personlig assistent
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareDeltidNu söker jag en vikarie som kan påbörja en introduktion redan under april-maj med vikariat under sommaren och stora möjligheter till förlängning med fast schema. 40%-60%Arbetstid: 24 (-40) tim/vecka dygnspass 9-9 med sovande nattjour Individuell lönesättning. Avtal KFO-Kommunal
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-11
Referens: 16585096
Webbplats: http://w1.jag.se/16585096
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Brukarkooperativet JAG
BOX 16145
10323  Stockholm Sverige
Hemsida: http://www.jag.se
  

Platsannons

Bid Manager

Do you want to be a key team player with the fastest growing currency supplier in the world? Crane Currency in Tumba, Sweden is looking for a Bid manager to join our Costumer support team.
As Bid Manager you are responsible for processing tenders and qualifications in a manner that is most advantageous for Crane Currency. You will be working with sales, legal, design and operations team to ensure we are always submitting proposals that put Crane Currency in the best possible light as a business partner going forward. This involves leveraging different parts of our business, and also being creative at how we can put our best foot forward.

Main responsibilities:
Work with Sales Directors, Legal, Design, Finance and Operations to ensure that our bids are submitted in a professional and timely manner using the appropriate marketing tools, and proactively requesting new tools where gaps exist.
Work closely with finance to ensure cost evaluations are accurate and reflect the work we can effectively deliver.
Ensuring all tender information is clear and cost information understood
Manage transition of successful bids to Order Managers.
Continuously update electronic systems such as our sales tool to ensure we act collectively and strategically across the sales channels based on previous submissions and agreements.
Provide written or verbal translation of contracts and specifications as required.

Academic degree in Business administration or Economy with business/export, or more than 5 years’ experience in relevant areas.
Experience working as a project manager.
Fluent in English and French. If you also speak Spanish, it is an advantage.
Ability to write and do general layout of sales communication.
Experience from public tender business is an advantage.
Technical background and complex industry products is an advantage.
Previous experience working with Financial Models is an advantage.

We place great emphasis on your personal characteristics. We are looking for you who have good communication skills, who listen to others and has the ability to create good relationships both internally and externally. You put the customer's needs and satisfaction in focus.

Your writing skills are well-structured and you make sure that your writing it is correct. We also see that you have the ability to see new perspectives, create new ideas and see solutions to problems.

The ability to plan in advance is important, and you keep yourself updated on the market and competitors. It is very important that you are able to work under pressure.

Information and application
Based on the company's security requirements, a background check is implemented before employment is offered. Crane Currency is a non-smoking company.

Please send your application, in English, as soon as possible since selection will be ongoing.

To apply, please visit www.cranecurrency.com. Under the CAREERS page, Recruitment Tumba, you will find "Logga in eller registrera dig", follow the instructions to send in your application.

We look forward to your application!

A dynamic culture, a team environment, exceptional people, best-in-class technology—all have contributed to the amazing success and vibrant growth at Crane. One of the longest-standing companies within the banknote industry, our company is one of few in the world that can perform all steps in the production chain – from design to papermaking, printing and security. Our people are our most valuable asset, and we are committed to hiring and retaining the best in the industry. Crane Currency is located within Tumba Bruks historical area, approximately 30 km south of Stockholm, about 20 minutes from Stockholm Central.
Publiceraddatum: 2017-04-11
Yrkesbenämning: Anbudsansvarig/ Bid Manager
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-11
Referens:
Webbplats: https://careers-cranesweden.icims.com/jobs/1600/bid-manager/job
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Crane AB
Tumbavägen 5
14782  TUMBA Sverige
Hemsida: http://www.cranecurrency.com
  

Platsannons

Cafébiträde till Bagels & Co. Liljeholmen

Dina arbetsuppgifter är lite av allt som ingår i ett café.
Som tex hantera kund, kassa samt servering och ge en bra service och klara av ett mycket högt tempo.
Hantera espressomaskin
Fixa sallader, bagels , kaffe osv.
Hålla rent
I övrigt gäller sedvanliga arbetsuppgifter inom café.

Vi söker dig som är serviceinriktad och glad person som håller humöret uppe vid de stressigaste tillfällena. Du ska ha minst ett års erfarenhet från cafébranschen och verkligen vara intresserad av branschen.

Stresstålig, Positiv, Snabb , Engagerad och Social.

I övrigt gäller sedvanliga arbetsuppgifter inom café.

Mysigt och charmigt café i Liljeholmens galleria som är känd för sin vackra och mysiga interiör tillsammans med ett fantastiskt utbud av Bagels och Sallader. Detta tillsammans med ett riktigt välsmakande espressokaffe.
Publiceraddatum: 2017-04-11
Yrkesbenämning: Barista/Kaffebartender
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreDeltid60%-80%Timlön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-11
Referens:
Webbplats:
Epostadress: Sufian_1994@hotmail.com
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Super Bagels Stockholm AB
Granbacken 5
14732  Tumba Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Grundskollärare åk 1-3

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med drygt 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.

Nu söker vi på Kvarnhagsskolan i Alby, Botkyrka kommun en grundskollärare till våra framtidspiloter.
Kvarnhagsskolan är en f-9 skola med 550 elever belägen i vackra Alby med närhet till omgivande grönområden.


ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en engagerad och erfaren lärare till åk 1-3.
Med läroplanen som utgångspunkt har du som klasslärare ansvar för att planera, genomföra och utveckla undervisningen utifrån elevernas behov. Det är viktigt att du som lärare är trygg och säker i din ledarroll och har erfarenhet av att arbeta lösningsfokuserat och med extra anpassningar för elever i behov.
Vi arbetar systematiskt för att höja kvalitén i undervisningen

KVALIFIKATIONER
Vi söker en kreativ och nyfiken person som gillar att utmanas och att utmana andra i ett gemensamt lärande. Du är utbildad lärare med behörighet för arbete i åk 1-3. Du har erhållit din lärarlegitimation.
Vi förväntar oss att du är initiativrik, tycker om nya utmaningar, har ett positivt förhållningssätt samt är nyfiken inom IKT.
Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna och ser att du är en ledare som kan situationsanpassa ditt ledarskap i klassrummet och kan planera och följa upp ditt arbete. Du har lätt för att kommunicera med både vuxna och barn. Vi tror att du vill utvecklas i din roll som pedagog och bidra till skolans fortsatta utveckling. Du är en engagerad medarbetare som har en god samarbetsförmåga och kan skapa förtroenden och lyssna in olika behov.

Vi kommer att kalla till intervjuer fortlöpande. Är du den vi söker?

ÖVRIGT
Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Publiceraddatum: 2017-04-10
Yrkesbenämning: Lärare i grundskolan, årskurs 1-3
Antal platser: 2
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde 2017-08-14.Enligt avtal.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-26
Referens: A672586
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=67394417-7483-4e85-97d3-a953248df378&TK=7007b6cd-e305-4fa5-9e3d-52954b8f2816
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Botkyrka kommun, Kvarnhagsskolan
Munkhättevägen 45
14785  TUMBA Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Verksamhetschef Jobbcenter

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med drygt 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen arbetar för att skapa jobb och sysselsättning för Botkyrkabor och ansvarar för kommunens arbetsmarknadsenhet Jobbcenter, vuxenutbildning (som också omfattar svenska för invandrare), yrkeshögskoleutbildningar på Xenter, annan eftergymnasial utbildning samt Daglig verksamhet.

Jobbcenters uppdrag är att med individen i centrum fokusera verksamhetens arbete på målet att arbetslösa Botkyrkabor ska nå egen försörjning genom antingen arbete, studier eller eget företag. Målet för 2017 är att 330 Botkyrkabor ska gå till arbete eller studier. Verksamhetens främsta samarbetspartners är Arbetsförmedlingen och Socialförvaltningen. Inom ramen för verksamhetens uppdrag drivs också BASUN, ett ESF-finansierat projekt som riktar sig till målgruppen unga. Under Jobbcenters paraply ligger även det lagstyrda kommunala aktivitetsansvaret.

ARBETSUPPGIFTER
Jobbcenters verksamhetschef har ett övergripande ansvar för de olika enheterna samt för den operativa och strategiska ledningen och styrningen. Du säkerställer att arbetet sker i enlighet med uppdrag och uppsatta mål, att verksamheten drivs med hög kvalitet och effektivitet. Du har ett övergripande ansvar för frågor som rör personal, ekonomi och arbetsmiljö samt ett direkt personalansvar för fyra enhetschefer i din ledningsgrupp. Själv rapporterar du till förvaltningschefen och ingår i förvaltningens ledningsgrupp.

I chefsrollen i denna, kommunala verksamhet i framkant kommer du att leda och arbeta tillsammans med ett kompetent och engagerat team som brinner för arbetsmarknadsfrågor och som har lång erfarenhet av frågor inom området.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är en motiverad och trygg ledare med erfarenhet av att leda chefer och som tidigare arbetat brett med verksamhetsområdet arbetsmarknadsåtgärder riktade till arbetslösa. Du har en relevant akademisk utbildning eller motsvarande och har mångårig erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation. Du är också van att arbeta mot och fokuserar på mål och resultat vilket styr prioriteringar, planering och agerande.

Du arbetar tillsammans med verksamheten med ett synligt ledarskap karaktäriserat av respekt och tydlighet. Du ser till helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Budskap når fram och förväntningar kommuniceras på ett sätt som uppfattas på ett tydligt sätt av alla. Detta lyckas du med tillsammans med alla medarbetare på er väg mot uppsatta mål genom samarbete, lyhördhet och engagemang.

Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet. Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss.

Sista ansökningsdagen är den 2017-04-30, men sök genast, vi behandlar intresseanmälningar löpande och kommer efter sista anmälningsdag presentera utvalda kandidater till Botkyrka kommun.

Blir du sugen på uppdraget? Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Publiceraddatum: 2017-04-10
Yrkesbenämning: Sektionschef, offentlig förvaltning
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid. TillsvidareanställningEnligt avtal.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-04-30
Referens: A672556
Webbplats: http://jurek.se/jobb/EA605E02-D499-44AF-8DC0-F9A1A5F320AD/?TK=d8888367-5004-4c91-ae91-ce3683661cde
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Botkyrka kommun, Arbetsmarknad och vuxenutbildning
Munkhättevägen 45
14785  TUMBA Sverige
Hemsida: http://www.botkyrka.se/naringslivocharbete/fordigsomararbetssokande/jobbcenter
  
Platsannons

Team skolnärvaro söker en familjebehandlare

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med drygt 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.

Vi vill att medborgarna ska ha förtroende för Socialtjänsten i Botkyrka och vända sig till oss när de behöver det så att små bekymmer inte ska bli stora problem.Vårt arbete präglas av alla människors lika värde. Vi utgår från människors egen förmåga och eget ansvar på ett jämlikt, rättvist och tryggt sätt.

För att nå bästa möjliga resultat för brukarna satsar vi på att ständigt förbättra vår kvalité och utveckla våra metoder. Viktiga resurser i det arbetet är FoU Södertörn med kunskap om aktuell forskning och ett nära och engagerat samarbete med externa och interna samarbetspartners.

Vi är ca 400 personer som arbetar inom något av områdena: barn och unga, socialpsykiatri, försörjningsstöd, beroende och missbruk, eller boendefrågor.


ARBETSUPPGIFTER
Botkyrka kommun har sedan 2012 två tjänster som utgör ett team som på frivillig väg tillsammans med familj och skola arbetar för att öka skolnärvaro när ett barn har börjat få en problematisk skolfrånvaro. Arbetet sker i samverkan mellan socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen. Tjänsterna är organisatoriskt knutna till socialförvaltningens resursenhet, sektionen för förebyggande arbete. Teamet utgör en resurs för målgruppen i hela kommunen.

Team Skolnärvaro arbetar tillsammans med barn, föräldrar, skola och andra för barnet viktiga kontakter för att tillsammans hitta strategier och anpassningar som gör skolan tillgänglig för barnet. Det sker bl.a. genom kartläggning av barnets förmågor och behov, såväl pedagogiska som psykosociala, samt genom utformande av handlingsplaner där alla görs delaktiga.

Socialförvaltningen söker en socionom/beteendevetare, gärna med erfarenhet av/vidareutbildning inom behandlingsarbete. I din roll ska du kunna stödja hela familjen i arbetet med att öka barnets skolnärvaro, där föräldrastöd är en viktig del. Du behöver ha god kunskap om skolan som organisation och dess utmaningar och möjligheter. Du gillar att hitta individuella lösningar för att stärka barnets utveckling och göra skolan tillgänglig för barnet. Du behöver kunna arbeta självständigt och samtidigt bli inspirerad av att samarbeta med många olika yrkeskategorier.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är socionom eller har annan adekvat högskoleutbildning har erfarenhet av socialt familjearbete och samarbete med skola.

Du ska även:
* vara kreativ och initiativrik
* ha god förmåga till samarbete samt kunna arbeta självständigt
* tycka om att arbeta i en miljö där vi möter människor från många olika kulturer
* ha god förmåga att kartlägga utifrån barnets behov - och utifrån det hitta kanaler och nätverk i samhället.
* kunna bemöta professionella och familjer där de befinner sig

Det är meriterande om du har:
* god kunskap om och erfarenhet av arbete med barn med neuropsykiatriska funktionsskillnader.
* erfarenhet av liknande uppdrag
* kunskaper i motiverande samtal (MI)
*kunskap och erfarenhet av att arbeta med Positivt Beteende Stöd (PBS) eller Tillämpad Beteendeanalys (TBA)

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.


ÖVRIGT
Viss kvällsarbetstid förekommer, vi tillämpar årsarbetstid.

Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Publiceraddatum: 2017-04-10
Yrkesbenämning: Familjebehandlare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
3 - 6 månaderHeltidHeltid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Tidsbegränsad anställning t o m 171231 med eventuell förlängning. , upphör: 2017-12-31 .Enligt avtal.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-04-28
Referens: 2017:46
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=31b3898a-b98e-4e1d-9d5d-2363f28d6f5c&TK=d7e19229-65a9-4b11-b2d6-531cba32b50b
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Botkyrka kommun, Socialförvaltningen, Resursenheten
Munkhättevägen 45
14785  TUMBA Sverige
Hemsida: http://www.botkyrka.se/stodochomsorg
  
Platsannons

Skolkurator

Botkyrka kommun är stockholmsområdets femte största kommun med drygt 85 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.
Grindtorpsskolan är en mångkulturell F-9skola med 515 elever som ligger i Alby i norra Botkyrka. Skolan har mycket fina lokaler i ett vackert läge högst upp på berget. Vi har den lilla skolans omtanke och den stora skolans styrka. Vår pedagogiska miljö ger alla barn förutsättningar att arbeta utifrån sin egen lärstil. På skolan råder ett öppet och välkomnande klimat bland både elever och medarbetare.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker dig som vill vara med och utveckla vårt förebyggande och sociala arbete med elever i åk 4-9 i samarbete med elevhälsan. Skolan går in i ett våldsförebyggande samarbete med socialtjänst, polis och räddningstjänst där uppdraget kan ingå. Arbetet innebär att vara ett nära socialt stöd till eleverna.

KVALIFIKATIONER
Vi söker en utbildad socionom. Vi söker dig som är drivande och utvecklingsbenägen. Du bör ha lätt för att samarbeta, samt ha förmågan att nå resultat. Du ska vara lösningsfokuserad och ha ett positivt förhållningssätt och bemötande till barn, föräldrar, arbetskamrater och andra på skolan. Erfarenhet av socialt arbete med barn och unga.

ÖVRIGT
Endast behörig personal kan komma i fråga för en tillsvidaretjänst. Tjänsten kan komma att tas i bruk av övertalig i kommunen.
Denna tjänst annonseras endast på detta sätt och vi undanber oss kontakter från andra aktörer, vilket vi ber er respektera!
Publiceraddatum: 2017-04-10
Yrkesbenämning: Skolkurator
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
3 - 6 månaderHeltidHeltid. 100 % Dagtid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: 2017-08-14 Tjänsten kan tillsättas av sökande under förutsättning att vi får sökta bidrag.Månadslön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-04-28
Referens: 170410k
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=d2ceabcb-6b44-47f5-8ee1-60593134d977&TK=250d8db3-cf8d-41fb-8cc4-eda7a9b535d0
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Botkyrka kommun, Grindtorpsskolan
Munkhättevägen 45
14785  TUMBA Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

socialpedagog

Botkyrka kommun är stockholmsområdets femte största kommun med drygt 85 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.
Grindtorpsskolan är en mångkulturell F-9skola med 515 elever som ligger i Alby i norra Botkyrka. Skolan har mycket fina lokaler i ett vackert läge högst upp på berget. Vi har den lilla skolans omtanke och den stora skolans styrka. Vår pedagogiska miljö ger alla barn förutsättningar att arbeta utifrån sin egen lärstil. På skolan råder ett öppet och välkomnande klimat bland både elever och medarbetare.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker dig som vill vara med och utveckla vårt sociala arbete med elever i åk 4-9 i samarbete med elevhälsan. Skolan går in i ett våldsförebyggande samarbete med socialtjänst, polis och räddningstjänst där uppdraget kan ingå. Arbetet innebär att vara ett stöd till elever under såväl rastverksamhet som lektionstid och att utveckla aktiviteter för elevernas rastverksamhet och minska elevfrånvaron.

KVALIFIKATIONER
Vi söker en utbildad socialpedagog. Vi söker dig som är drivande och utvecklingsbenägen. Du bör ha lätt för att samarbeta, samt ha förmågan att nå resultat. Du ska vara lösningsfokuserad och ha ett positivt förhållningssätt och bemötande till barn, föräldrar, arbetskamrater och andra på skolan. Erfarenhet av socialt arbete med barn och unga.

ÖVRIGT
Endast behörig personal kan komma i fråga för en tillsvidaretjänst. Tjänsten kan komma att tas i bruk av övertalig i kommunen.
Denna tjänst annonseras endast på detta sätt och vi undanber oss kontakter från andra aktörer, vilket vi ber er respektera!
Publiceraddatum: 2017-04-10
Yrkesbenämning: Behandlingsassistent/Socialpedagog
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
3 - 6 månaderHeltidHeltid. 100 % Dagtid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: 2017-08-14 Tjänsten kan tillsättas av sökande under förutsättning att vi får sökta bidrag.Månadslön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-04-28
Referens: 170410 - sp
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=337761f6-b358-401a-9acb-6ec2d43fd838&TK=cca8404d-e821-4f13-aab7-b6b5837b9964
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Botkyrka kommun, Grindtorpsskolan
Munkhättevägen 45
14785  TUMBA Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Förstärkning till Boenhetens vaktmästeri

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med drygt 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.

Vi vill att medborgarna ska ha förtroende för Socialtjänsten i Botkyrka och vända sig till oss när de behöver det så att små bekymmer inte ska bli stora problem.Vårt arbete präglas av alla människors lika värde. Vi utgår från människors egen förmåga och eget ansvar på ett jämlikt, rättvist och tryggt sätt.

För att nå bästa möjliga resultat för brukarna satsar vi på att ständigt förbättra vår kvalité och utveckla våra metoder. Viktiga resurser i det arbetet är FoU Södertörn med kunskap om aktuell forskning och ett nära och engagerat samarbete med externa och interna samarbetspartners.

Vi är ca 400 personer som arbetar inom något av områdena: barn och unga, socialpsykiatri, försörjningsstöd, beroende och missbruk, eller boendefrågor.ARBETSUPPGIFTER
Socialförvaltningens tillhandahåller olika boenden, i form av lägenheter, som Boenheten ansvarar för. Vi har bland annat tillfälliga boenden istället för hotellboende, träningslägenheter både för ungdomar och vuxna samt kommunkontrakt. Arbetsgruppen består av 1 sektionschef, 10 socialsekreterare och 1 vaktmästare. Arbetet på Boenheten sker i nära samarbete med kollegor och det är därför viktigt att du tycker om att arbeta i team. Arbetsgruppen är stabil och trivsam. Tjänstgöringstiden är i huvudsak dagtid. Kommunen har service med öppet till 18:30 på måndagar.

Vi behöver nu en till vaktmästare

Arbetsuppgifterna är varierande men i huvudsak handlar det om att utrusta och serva lägenheter som kommunen använder som tillfälliga boenden.
Dessa möbleras och ska städas samt göras i ordning mellan in och utflyttar.
Det ingår i jobbet att ha kontakt med låssmeder, bovärdar, socialsekreterare och bostadsföretag.
Vaktmästeriet arbetar på uppdrag från socialsekreterarna.


KVALIFIKATIONER
Tidigare erfarenheter av praktiskt arbete exempelvis vaktmästarjobb. Du ska vara händig och social och tycka att det är kul att arbeta med människor. Du får introduktion.

ÖVRIGT
Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Publiceraddatum: 2017-04-10
Yrkesbenämning: Kontorsvaktmästare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
3 - 6 månaderHeltidHeltid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Vikariat 6 månader (möjlighet till förlängning).Enligt avtal.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-04-28
Referens: 2017:45
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=b97704ab-f297-48af-9bca-dbcbe1aba2e3&TK=8fd31d6a-705a-434c-aa68-16a7dd821b17
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Botkyrka kommun, Socialförvaltningen, Boenheten
Munkhättevägen 45
14785  TUMBA Sverige
Hemsida: http://www.botkyrka.se/stodochomsorg
  
Platsannons

Grindtorpsskolan söker speciallärare för åk 4-9

Botkyrka kommun är stockholmsområdets femte största kommun med drygt 85 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.
Grindtorpsskolan är en mångkulturell F-9skola med 515 elever som ligger i Alby i norra Botkyrka. Skolan har mycket fina lokaler i ett vackert läge högst upp på berget. Vi har den lilla skolans omtanke och den stora skolans styrka. Vår pedagogiska miljö ger alla barn förutsättningar att arbeta utifrån sin egen lärstil. På skolan råder ett öppet och välkomnande klimat bland både elever och medarbetare.

ARBETSUPPGIFTER
Arbete som speciallärare där du arbetar tillsammans med lärarna i arbetslagen och med elevhälsoteamet


KVALIFIKATIONER
Kvalifikationer
Vi söker dig som:
- vill ha en utmaning och känner engagemang i att göra skillnad för elever i ett mångkulturellt område.
- är behörig speciallärare
- är drivande och kan inspirera kollegor
- har lätt för samarbete, då man arbetar mycket nära kollegor
- har datorvana och förmåga att använda datorn som ett pedagogiskt hjälpmedel
- har förmåga att föra kvalificerade samtal
- är lyhörd för elevernas behov
- är tydlig och konsekvent, samtidigt som du kan vara flexibel
- har erfarenhet av undervisning, gärna i mångkulturella skolor
Publiceraddatum: 2017-04-10
Yrkesbenämning: Speciallärare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid. 100% Dagtid. Ferietjänst Tillsvidareanställning, tillträde: 2017-08-14 Tjänsten kan tillsättas med sökande under förutsättning att det inte finns någon övertalig lärare i kommunen som är behörig.Månadslön Efter överenskommelse
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-04-28
Referens: 170410 spec
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=4603be6a-dea7-4ac7-8cb7-5d346c10e6b9&TK=d67bd7d5-71ef-4602-bbfd-1db414b4a226
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Botkyrka kommun, Grindtorpsskolan
Munkhättevägen 45
14785  TUMBA Sverige
Hemsida: http://utbildning.botkyrka.se/grindtorpsskolan/Sidor/default.aspx
  
Platsannons

Grindtorpsskolan söker lärare i träoch metallslöjd

Botkyrka kommun är stockholmsområdets femte största kommun med drygt 85 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.
Grindtorpsskolan är en mångkulturell F-9skola med 515 elever som ligger i Alby i norra Botkyrka. Skolan har mycket fina lokaler i ett vackert läge högst upp på berget. Vi har den lilla skolans omtanke och den stora skolans styrka. Vår pedagogiska miljö ger alla barn förutsättningar att arbeta utifrån sin egen lärstil. På skolan råder ett öppet och välkomnande klimat bland både elever och medarbetare.

ARBETSUPPGIFTER
Arbete som lärare i slöjd där du arbetar tillsammans med lärarna i arbetslaget.


KVALIFIKATIONER
Kvalifikationer
Vi söker dig som:
- vill ha en utmaning och känner engagemang i att göra skillnad för elever i ett mångkulturellt område.
- är behörig lärare år 3-9 samt med kompetens inom trä och metallslöjd.
- är drivande och kan inspirera kollegor
- har lätt för samarbete, då man arbetar mycket nära kollegor
- har datorvana och förmåga att använda datorn som ett pedagogiskt hjälpmedel
- har förmåga att föra kvalificerade samtal
- är lyhörd för elevernas behov
- är tydlig och konsekvent, samtidigt som du kan vara flexibel
- har erfarenhet av undervisning, gärna i mångkulturella skolor
Publiceraddatum: 2017-04-10
Yrkesbenämning: Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid. 100% Dagtid. Ferietjänst Tillsvidareanställning, tillträde: 2017-08-14 Tjänsten kan tillsättas med sökande under förutsättning att det inte finns någon övertalig lärare i kommunen som är behörig.Månadslön Efter överenskommelse
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-04-28
Referens: 170410 sltm
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=f8fdae0c-e95e-4077-8d7d-844b1e6ebdd3&TK=71c12b4f-2382-4ead-9110-57a16fb7b1bf
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Botkyrka kommun, Grindtorpsskolan
Munkhättevägen 45
14785  TUMBA Sverige
Hemsida: http://utbildning.botkyrka.se/grindtorpsskolan/Sidor/default.aspx
  
Platsannons

Grindtorpsskolan söker lärare i musik i åk 3-9

Botkyrka kommun är stockholmsområdets femte största kommun med drygt 85 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.
Grindtorpsskolan är en mångkulturell F-9skola med 515 elever som ligger i Alby i norra Botkyrka. Skolan har mycket fina lokaler i ett vackert läge högst upp på berget. Vi har den lilla skolans omtanke och den stora skolans styrka. Vår pedagogiska miljö ger alla barn förutsättningar att arbeta utifrån sin egen lärstil. På skolan råder ett öppet och välkomnande klimat bland både elever och medarbetare.

ARBETSUPPGIFTER
Arbete som lärare i musik där du arbetar tillsammans med lärarna i arbetslaget.


KVALIFIKATIONER
Kvalifikationer
Vi söker dig som:
- vill ha en utmaning och känner engagemang i att göra skillnad för elever i ett mångkulturellt område.
- är behörig lärare år 3-9 samt med kompetens inom musik samt gärna med behörighet i ytterligare ämnen.
- är drivande och kan inspirera kollegor
- har lätt för samarbete, då man arbetar mycket nära kollegor
- har datorvana och förmåga att använda datorn som ett pedagogiskt hjälpmedel
- har förmåga att föra kvalificerade samtal
- är lyhörd för elevernas behov
- är tydlig och konsekvent, samtidigt som du kan vara flexibel
- har erfarenhet av undervisning, gärna i mångkulturella skolor
Publiceraddatum: 2017-04-10
Yrkesbenämning: Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid. 100% Dagtid. Ferietjänst Tillsvidareanställning, tillträde: 2017-08-14 Tjänsten kan tillsättas med sökande under förutsättning att det inte finns någon övertalig lärare i kommunen som är behörig.Månadslön Efter överenskommelse
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-04-28
Referens: 170410 mu
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=a8441f1a-2ace-4158-b3be-1645698e12b3&TK=8e99011a-1c88-4f00-b9bd-3809f0927b6c
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Botkyrka kommun, Grindtorpsskolan
Munkhättevägen 45
14785  TUMBA Sverige
Hemsida: http://utbildning.botkyrka.se/grindtorpsskolan/Sidor/default.aspx
  
Platsannons

Grindtorpsskolan söker lärare i sv/sva i åk 6-9

Botkyrka kommun är stockholmsområdets femte största kommun med drygt 85 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.
Grindtorpsskolan är en mångkulturell F-9skola med 515 elever som ligger i Alby i norra Botkyrka. Skolan har mycket fina lokaler i ett vackert läge högst upp på berget. Vi har den lilla skolans omtanke och den stora skolans styrka. Vår pedagogiska miljö ger alla barn förutsättningar att arbeta utifrån sin egen lärstil. På skolan råder ett öppet och välkomnande klimat bland både elever och medarbetare.

ARBETSUPPGIFTER
Arbete som lärare i svenska och svenska som andraspråk där du arbetar tillsammans med lärarna i arbetslaget.


KVALIFIKATIONER
Kvalifikationer
Vi söker dig som:
- vill ha en utmaning och känner engagemang i att göra skillnad för elever i ett mångkulturellt område.
- är behörig lärare år 6-9 samt med kompetens inom svenska och svenska som andraspråk.
- är drivande och kan inspirera kollegor
- har lätt för samarbete, då man arbetar mycket nära kollegor
- har datorvana och förmåga att använda datorn som ett pedagogiskt hjälpmedel
- har förmåga att föra kvalificerade samtal
- är lyhörd för elevernas behov
- är tydlig och konsekvent, samtidigt som du kan vara flexibel
- har erfarenhet av undervisning, gärna i mångkulturella skolor
Publiceraddatum: 2017-04-10
Yrkesbenämning: Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid. 100% Dagtid. Ferietjänst Tillsvidareanställning, tillträde: 2017-08-14 Tjänsten kan tillsättas med sökande under förutsättning att det inte finns någon övertalig lärare i kommunen som är behörig.Månadslön Efter överenskommelse
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-04-28
Referens: 170410 sv/sva
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=c02bcb35-38d6-4dcb-943f-70ed13674f95&TK=2ae4827d-ee1b-4e61-b5cc-8eb89b7e9fe5
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Botkyrka kommun, Grindtorpsskolan
Munkhättevägen 45
14785  TUMBA Sverige
Hemsida: http://utbildning.botkyrka.se/grindtorpsskolan/Sidor/default.aspx
  
Platsannons

Grindtorpsskolan söker lärare i idrott årskurs 1-4

Botkyrka kommun är stockholmsområdets femte största kommun med drygt 85 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.
Grindtorpsskolan är en mångkulturell F-9skola med 515 elever som ligger i Alby i norra Botkyrka. Skolan har mycket fina lokaler i ett vackert läge högst upp på berget. Vi har den lilla skolans omtanke och den stora skolans styrka. Vår pedagogiska miljö ger alla barn förutsättningar att arbeta utifrån sin egen lärstil. På skolan råder ett öppet och välkomnande klimat bland både elever och medarbetare.

ARBETSUPPGIFTER
Arbete som lärare i idrott där du arbetar tillsammans med lärarna i arbetslaget.


KVALIFIKATIONER
Kvalifikationer
Vi söker dig som:
- vill ha en utmaning och känner engagemang i att göra skillnad för elever i ett mångkulturellt område.
- är behörig lärare år 1-4 samt med kompetens inom idrott.
- är drivande och kan inspirera kollegor
- har lätt för samarbete, då man arbetar mycket nära kollegor
- har datorvana och förmåga att använda datorn som ett pedagogiskt hjälpmedel
- har förmåga att föra kvalificerade samtal
- är lyhörd för elevernas behov
- är tydlig och konsekvent, samtidigt som du kan vara flexibel
- har erfarenhet av undervisning, gärna i mångkulturella skolor
Publiceraddatum: 2017-04-10
Yrkesbenämning: Lärare i grundskolan, årskurs 1-3
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid. 100% Dagtid. Ferietjänst Tillsvidareanställning, tillträde: 2017-08-14 Tjänsten kan tillsättas med sökande under förutsättning att det inte finns någon övertalig lärare i kommunen som är behörig.Månadslön Efter överenskommelse
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-04-28
Referens: 170410 id 1-4
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=2361f4d7-82e2-4d43-8281-5bd5ad8fbbdc&TK=0f84b521-73b8-4de0-8d3d-c5def77f50fb
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Botkyrka kommun, Grindtorpsskolan
Munkhättevägen 45
14785  TUMBA Sverige
Hemsida: http://utbildning.botkyrka.se/grindtorpsskolan/Sidor/default.aspx
  
Platsannons

Skolkurator

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med drygt 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.

Borgskolan består av grundskola (årkurserna F-6), kommunövergripande grupper, träningsskola och en förskolegrupp, ca 300 elever. Borgskolan ligger i Hallunda/Norsborg med gångavstånd till såväl centrum och tunnelbana som till Mälaren och naturen.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en behörig skolkurator.

Du skall arbeta i skolans elevhälsovårdsteam med främjande, förebyggande och stödjande insatser, individuellt och i grupp, samt vara tillgänglig för konsultation för skolans elever, föräldrar och personal. I arbetet ingår en viss grad av administrativt arbete.

Hos oss ingår du i ett elevhälsovårdsteam som har blandade kompetenser och vars syfte är att ständigt förbättra verksamheten. Du ska därför själv succesivt utvecklas i din roll och vara öppen för nya erfarenheter.

Läsåret 2016/2017 påbörjade vi ”Tåget”, som är ett våldsförebyggande arbete tillsammans med sektionen för förebyggande arbete inom socialtjänsten. Du kommer att vara vår kontaktperson i detta arbete och driva arbetet framåt.

Du deltar aktivt i arbetet med likabehandling och de förebyggande insatser som främjar skolans värdegrundsarbete.

Din roll blir att samverka och vara skolans kontaktperson med andra myndigheter och organisationer när detta behövs för att våra elever ska nå sin fulla potential under rätt förutsättningar.


KVALIFIKATIONER
Du ska vara utbildad socionom eller ha likvärdig utbildning och/eller ha erfarenhet av arbete med barn/ungdomar i grundskola och tror på elevens förmåga att utvecklas.
Viktigt är att du är bra på att bygga relationer med elever. Vi förutsätter att du är lyhörd, flexibel, initiativrik och tycker om att arbeta i team och i samverkan med skolans personal, men också kan arbeta självständigt.
Vi söker dig som har kunskap om samtalsmetodik och konflikthantering. Du har förmågan att utveckla, samordna och strukturera och du uttrycker dig väl i både tal och skrift. Du har förståelse för individer och grupprocesser.

Erfarenhet är meriterande.

Vill du jobba hos oss får du ett roligt och utvecklande arbete tillsammans med engagerade kollegor på en skola där vi arbetar för mångfald och inkludering.
Du är en viktig person i vårt utvecklingsarbete. Vi lägger därför stor vikt vid personliga egenskaper.ÖVRIGT
Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Publiceraddatum: 2017-04-10
Yrkesbenämning: Skolkurator
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareDeltidDeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Anställningen kommer att omfatta minst 50%, utspritt under flera dagar. Tillträde enligt överenskommelse. Vi intervjuar fortlöpande. Provanställning kan komma att tillämpas.Enligt avtal.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-01
Referens: A672310
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=47d57f9c-4055-4ef8-83b3-ae99c65f2721&TK=9da364b0-e32d-4390-8114-93af4d25e1bf
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Botkyrka kommun, Borgskolan
Munkhättevägen 45
14785  TUMBA Sverige
Hemsida: http://www.borgskolan.se
  
Platsannons

Nu söker vi en verksamhetschef till Botkyrka kommuns Jobbcenter

Offentlig sektor

Om Botkyrka kommun och Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med drygt 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen arbetar för att skapa jobb och sysselsättning för Botkyrkabor och ansvarar för kommunens arbetsmarknadsenhet Jobbcenter, vuxenutbildning (som också omfattar svenska för invandrare), yrkeshögskoleutbildningar på Xenter, annan eftergymnasial utbildning samt Daglig verksamhet.

Vi söker nu en verksamhetschef till Jobbcenter. Välkommen med din ansökan!

 

Om Jobbcenter

Jobbcenters uppdrag är att med individen i centrum fokusera verksamhetens arbete på målet att arbetslösa Botkyrkabor ska nå egen försörjning genom antingen arbete, studier eller eget företag. Målet för 2017 är att 330 Botkyrkabor ska gå till arbete eller studier. Verksamhetens främsta samarbetspartners är Arbetsförmedlingen och Socialförvaltningen. Inom ramen för verksamhetens uppdrag drivs också BASUN, ett ESF-finansierat projekt som riktar sig till målgruppen unga. Under Jobbcenters paraply ligger även det lagstyrda kommunala aktivitets-ansvaret.

 

Arbetsbeskrivning

Jobbcenters verksamhetschef har ett övergripande ansvar för de olika enheterna samt för den operativa och strategiska ledningen och styrningen. Du säkerställer att arbetet sker i enlighet med uppdrag och uppsatta mål, att verksamheten drivs med hög kvalitet och effektivitet. Du har ett övergripande ansvar för frågor som rör personal, ekonomi och arbetsmiljö samt ett direkt personalansvar för fyra enhetschefer i din ledningsgrupp. Själv rapporterar du till förvaltningschefen och ingår i förvaltningens ledningsgrupp.

 

Vem är du?

Vi söker dig som är en motiverad och trygg ledare med erfarenhet av att leda chefer och som tidigare arbetat brett med verksamhetsområdet arbetsmarknadsåtgärder riktade till arbetslösa. Du har en relevant akademisk utbildning eller motsvarande och har mångårig erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation. Du är också van att arbeta mot och fokuserar på mål och resultat vilket styr prioriteringar, planering och agerande.

Du arbetar tillsammans med verksamheten med ett synligt ledarskap karaktäriserat av respekt och tydlighet. Du ser till helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Budskap når fram och förväntningar kommuniceras på ett sätt som uppfattas på ett tydligt sätt av alla. Detta lyckas du med tillsammans med alla medarbetare på er väg mot uppsatta mål genom samarbete, lyhördhet och engagemang.

Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet. Välkommen med din ansökan!

 

Du erbjuds

I chefsrollen i denna, kommunala verksamhet i framkant kommer du att leda och arbeta tillsammans med ett kompetent och engagerat team som brinner för arbetsmarknadsfrågor och som har lång erfarenhet av frågor inom området.

 

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdagen är den 2017-04-30, men sök genast, vi behandlar intresseanmälningar löpande och kommer efter sista anmälningsdag presentera utvalda kandidater till Botkyrka kommun.

Har du frågor på tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Maria von Sterneck på tel.nr 073-70 771 70 alternativt via mail: maria.vonsterneck@jurek.se

Fackliga företrädare kan nås via kommunens växel 08-530 610 00.

Blir du sugen på uppdraget? Varmt välkommen med din ansökan!

 

Start:

Enligt överenskommelse

Lön:

Enligt överenskommelse
Publiceraddatum: 2017-04-10
Yrkesbenämning: Affärsområdeschef
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid TillsvidareFast lön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-04-30
Referens:
Webbplats: http://www.jurek.se/ansok/EA605E02-D499-44AF-8DC0-F9A1A5F320AD?src=AMS
Epostadress:
Övrigt: Ansöker gör du genom att använda länken nedan.
Arbetsplats: 
Adress: Jurek Rekrytering & Bemanning AB
Biblioteksgatan 11
11146  Stockholm Sverige
Hemsida: http://www.jurek.se/
  

Platsannons

BETONGARBETARE

Ecodooria AB erbjuder olika typer av jobb inom nybyggnation och snickeri; exempelvis trappor, altaner, garage, trädäck, mellanväggar eller andra typer av träkonstruktioner, monterar kök eller möbler i sovrum etc. Vi utför allt inom form, armering och betong.

Vi söker nu betongarbetare som ska kunna bila, forma armering och gjuta.
Publiceraddatum: 2017-04-10
Yrkesbenämning: Betongarbetare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag:
Referens:
Webbplats:
Epostadress: info@ecodooria.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Ecodooria AB

14553  NORSBORG 
Hemsida: www.ecodooria.se
  

Platsannons

ANLÄGGNINGSARBETARE

Ecodooria AB erbjuder olika typer av jobb inom nybyggnation och snickeri; exempelvis trappor, altaner, garage, trädäck, mellanväggar eller andra typer av träkonstruktioner, monterar kök eller möbler i sovrum etc. Vi utför allt inom form, armering och betong.

Vi söker nu markanläggare.

Krav: läsa ritningar, lägga rör och ledningar såsom el, vatten, avlopp, lägga marksten, gatusten mm.
Publiceraddatum: 2017-04-10
Yrkesbenämning: Väg-och anläggningsarbetare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag:
Referens:
Webbplats:
Epostadress: info@ecodooria.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Ecodooria AB

14553  NORSBORG 
Hemsida: www.ecodooria.se
  

Platsannons

SNICKARE

Ecodooria AB erbjuder olika typer av jobb inom nybyggnation och snickeri; t ex bygger trappor, altaner, garage, trädäck, mellanväggar eller andra typer av träkonstruktioner, monterar kök eller möbler i sovrum etc. Vi utför allt inom form, armering och betong.

Vi söker nu snickare.

Krav: läsa ritningar, konstruktioner (alla typer av svårigheter), bygga och följa ritningar.
Publiceraddatum: 2017-04-10
Yrkesbenämning: Träarbetare/Snickare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag:
Referens:
Webbplats:
Epostadress: info@ecodooria.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Ecodooria AB

14553  NORSBORG 
Hemsida: www.ecodooria.se
  

Platsannons

GRÄVMASKINFÖRARE

Ecodooria AB erbjuder olika typer av jobb inom nybyggnation och snickeri; t ex bygger trappor, altaner, garage, trädäck, mellanväggar eller andra typer av träkonstruktioner, monterar kök eller möbler i sovrum etc. Vi utför allt inom form, armering och betong.

Vi söker nu grävmaskinförare.

Krav: köra hyvelmaskin, grävmaskin, hjullastare mm.
Publiceraddatum: 2017-04-10
Yrkesbenämning: Grävmaskinförare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag:
Referens:
Webbplats:
Epostadress: info@ecodooria.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Ecodooria AB

14553  NORSBORG 
Hemsida: www.ecodooria.se
  

Platsannons

SÄLJARE INOM BYGGBRANSCHEN

Vi är ett byggföretag som söker en driven person som kan jobba med försäljning av våra tjänster och material/produkter.

Vi söker efter någon som:

- talar och skriver flytande svenska
- har erfarenhet av byggbranschen
- har erfarenhet av byggmaterial
- har erfarenhet inom offerta.se, rotavdrag
- har erfarenhet inom kalkyl av byggprojekt

Du som söker ska ha god datavana samt B-körkort. Vi ser gärna att du är rökfri, trevlig, ambitiös och självständig.
Publiceraddatum: 2017-04-10
Yrkesbenämning: Utesäljare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag:
Referens:
Webbplats:
Epostadress: info@ecodooria.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Ecodooria AB

14553  NORSBORG 
Hemsida: www.ecodooria.se
  
Platsannons

Vi söker Servicetekniker

Dina huvudsakliga arbetsuppgift är att på uppdrag av våra kunder utföra tillsyn av kunders larm-, passage-, brand- eller CCTV-anläggningar. Detta för att anläggningen ska uppfylla de krav och funktioner som de avser. I rollen ingår att säkerhetsställa att myndighetskrav inom de olika segmenten uppfylls.

Som servicetekniker är du specialist inom ditt yrkesområde. Det innebär att se till att underhåll, reparationer och mindre installationer genomförs i enlighet med kundens behov.

I dina arbetsuppgifter ingår felavhjälpande underhåll, reparationer och mindre installationer samt skötsel av tekniska installationer. Du kommer även att verka som stöd vid om-, till- och nybyggnadsprojekt. I arbetsuppgifterna ingår också support, stöd och nära kontakt med kunder och brukare.

Vem är du?

Som person är du kreativ och problemlösande. Du är självgående och handlingskraftig i att se vad som behöver göras utifrån vad arbetssituationen kräver. Vi söker dig som är initiativrik och serviceinriktad, med förmåga att skapa goda relationer såväl internt som externt. Du kan arbeta självständigt såväl som i team med andra. Teknikintresset ser vi som en självklarhet!

Vi du är noggrann, punktlig och kan ha ett bra kundbemötande. Med dessa egenskaper tror vi du kan bidra till stor framgång hos våra kunder. Vi söker med andra ord efter någon som är intresserad av att serva kunden och se dess behov.

Som anställd på BIABLARM kommer du att arbeta med säkerhetssystem från ledande leverantörer till exempel Vanderbilt, UTC fire and security, Safetyline och RCO. Arbetet hos oss är varierande och har en stor bredd och här finns flera möjligheter till utveckling inom professionen. Detta ställer krav på självständighet och eget ansvar.

Tidigare erfarenhet som servicetekniker/installatör/montör inom säkerhetsbranschen är önskvärda men inget krav, liksom grundläggande IT-kunskap.

Körkort B är ett krav.

Förutsättning för en anställning är att du som sökande får ett godkännande vid kontroll hos Rikspolisstyrelsen.
Publiceraddatum: 2017-04-10
Yrkesbenämning: Larminstallatör/Larmtekniker
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-10
Referens:
Webbplats:
Epostadress: jobba@biablarm.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Botkyrka Installations AB (BIAB LARM)
Box 592
14633  TULLINGE 
Hemsida: http://www.biablarm.se
  
Platsannons

Vi söker Säkerhetstekniker

Vi söker nu efter en nya lagspelare till vårt teknikteam.

Vi söker dig som är utbildad elektriker i grunden eller säkerhetstekniker. Du bör ha god erfarenhet av arbete inom el, gärna med inriktning på säkerhetsinstallationer eller praktiska kunskaper som BIABLARM bedömer som motsvarande. Vi tror att du är social, lyhörd och självgående, men även att du vill kunna bidra till teamets framgång genom att samarbeta med kolleger.

Arbetsbeskrivning

Dina huvudsakliga arbetsuppgift är att på uppdrag av våra kunder utföra om- och tillbyggnationer av kunders larm-, passage, brand eller CCTV anläggning. Samt nyinstallationer av anläggningen.

I dina arbetsuppgifter ingår även felavhjälpande underhåll, reparationer och mindre installationer samt skötsel av tekniska installationer. I rollen ingår att säkerhetsställa att myndighetskrav inom de olika segmenten uppfylls.

Som anställd på BIABLARM kommer du att arbeta med säkerhetssystem från ledande leverantörer till exempel Vanderbilt, UTC fire and security, Safetyline och RCO. Arbetet hos BIABLARM är varierande och har en stor bredd och här finns flera möjligheter till utveckling inom professionen. Detta ställer krav på självständighet och eget ansvar.

Vem är du?

Som person är du kreativ och problemlösande. Du är självgående och handlingskraftig i att se vad som behöver göras utifrån vad arbetssituationen kräver. Vi söker dig som är initiativrik och serviceinriktad, med förmåga att skapa goda relationer såväl internt som externt. Du kan arbeta självständigt såväl som i team med andra. Teknikintresset ser vi som en självklarhet!

Vi ser dig som en person som är noggrann, punktlig och kan ha ett bra kundbemötande. Vi söker med andra ord efter någon som är intresserad av att serva kunden och se dess behov.
Erfarenhet av teknikrelaterade arbetsuppgifter är klart meriterande. Även erfarenhet från byggbranschen är meriterande då vi även arbetar med bygglarm.

Körkort B är ett krav.

Förutsättning för en anställning är att du som sökande får ett godkännande vid kontroll hos Rikspolisstyrelsen.
Publiceraddatum: 2017-04-10
Yrkesbenämning: Installationselektriker
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-10
Referens:
Webbplats:
Epostadress: jobba@biablarm.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Botkyrka Installations AB (BIAB LARM)
Box 592
14633  TULLINGE 
Hemsida: http://www.biablarm.se
  

Platsannons

Terminalarbetare

Vi behöver terminalarbetare och truckförare inom logistik. Dina arbetsuppgiftern är lastning och lossning, sortering och paketering.

Personerna vi söker ska vara mycket arbetsamma, ansvarsfulla och ha god fysik och hälsa, för att arbetet innehåller en hel del tunga moment så fysisk styrka är ett krav.


Vi erbjuder enkel traditionell bemanning av yrkesproffs i lager- & terminalmiljö. Vi har även utökade ansvar som t.ex. arbetsledning, outsourcing och/eller processansvar där vi själva resursplanerar och arbetar mot uppsatta nyckeltal.
Publiceraddatum: 2017-04-10
Yrkesbenämning: Terminalarbetare
Antal platser: 3
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreHeltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-10
Referens:
Webbplats:
Epostadress: henrik@jourbemanning.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: JOURBEMANNING I Sverige AB
Eklidsvägen 4
14640  Tullinge Sverige
Hemsida:
  

Platsannons

Extrajobba med läxhjälp, economics - higher level (IB-programmet), Tumba

Eleven du ska hjälpa:
Årskurs: Gymnasieår 3 (IB-programmet)
Ämne: Economics - International Baccalaureate - Higher level
Antal tillfällen per vecka: 1
Antal minuter per tillfälle: 90
Önskat startdatum för undervisningen: Omgående
OBS. Ange referens: RN21130
Undervisningen sker hemma hos familjen.

Jobbar du hos oss har du möjlighet att söka fler uppdrag senare, detta kommer bli din första elev. Om du inte kan hjälpa just denna elev så kan du även söka en generell tjänst på vår hemsida. Ansökningsdag: familjen vill ha hjälp omgående så sök redan idag! ANSÖK NU DIREKT - ANSÖKAN TAR MINDRE ÄN 2 MINUTER OCH DU FÅR SVAR INOM 2 ARBETSDAGAR http://smartstudies.se/extrajobb-student/
Läs mer om oss på: www.smartstudies.se

Vi kontaktar dig därefter inom kort och bestämmer en tid som passar dig för din personliga intervju.


Krav för att söka på denna annons är att du har ett slutgiltigt/nuvarande gymnasiebetyg på minst 16.0 (utan meritpoäng) samt ska kunna undervisa i ämnena som efterfrågas.

Vi söker dig som
- Är positiv och engagerande
- Har goda ämneskunskaper
- Kan arbeta minst 4 timmar i veckan
- Går minst i årskurs 3 på gymnasiet
- Kommunicerar effektivt på svenska i tal och skrift


SmartStudies mål är att öka motivationen, stärka studietekniken och att höja betygen – för att skapa glädje, trygghet och valfrihet för våra elever. Vi är ett svenskt företag utan riskkapital, och vi älskar det vi gör.
Publiceraddatum: 2017-04-10
Yrkesbenämning: Studieledare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
Tjänsten är en tillsvidareanställning.Du tjänar mellan 110 och 150 kr i timmen (inklusive semesterersättning) och jobbar minst 120 minuter åt gången. Lönen varierar beroende på avståndet till din elev.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-04-28
Referens: RN21130
Webbplats: http://smartstudies.se/extrajobb-student/
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: SmartStudies
Bangatan 1
22221  Lund Sverige
Hemsida: http://www.smartstudies.se
  

Platsannons

Lastbilschaufför

Chaufför sökes till en lastväxlarbil som till 80% går som schaktbil, men emellanåt så blir det en maskintransport eller utställning/hämtning av containers
Arbetsuppgifter är huvudsakligen i Sthlm och södersidan av stan, händer dock någon gång att vi kommer vilse och har något på norrsidan.

Jag söker en socialt kompetent person som har lätt att ta folk och smälta in i gänget. Dessutom så vill jag att den sökande har god lokalkännedom och även vana ifrån schaktbil samt gärna lastväxlare.
Ett krav är att behärska svenska i tal och skrift.

Vi är ett åkeri som utökar lite och för närvarande har vi bilarna uppställda i Tumba alternativt Tullinge.
Publiceraddatum: 2017-04-10
Yrkesbenämning: Bygg- och anläggningsförare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreHeltidDenna tjänst är tom 30/11-2017 med möjlighet till förlängning.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-10
Referens:
Webbplats:
Epostadress: Bosse@tbsab.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: TBS AB
HUDDINGEVÄGEN 425
14630  TULLINGE Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Global IT Helpdesk Agent

A: <5 years
Utilization: 100%
Location: StockholmGlobal IT Helpdesk Agent

Do you want to be a part of our excellent Helpdesk-team?

The Global IT Helpdesk-team in Sweden is looking for new members to strengthen its current team of 50 agents. The position is based in Stockholm and includes helping all our office-, warehouse- and call center-users worldwide with IT-related questions and support in accordance with our Incident Management process.

We are a global support-team that works 24/7. We divide the work into 2 shifts in Sweden and 1 shift in Hong Kong, meaning that we are handling the support from Sweden during 07:00-01:00 (summer time) and 07:00-00:00 (winter time) weekdays and weekends, all days!

We are looking for an individual who is service minded and has previous experience with similar tasks within an IT/support organization. You need to have good verbal and written communication skills in both Swedish and English. You should be a fast learner and above all have a positive and helpful attitude.Your skills

1 year experience with similar tasks
• Good verbal and written communication skills in both Swedish and English
• Good knowledge of supporting computers running on Windows 7
• Knowledge of administration in Active Directory e.g. users, computers, security groups and distribution lists
• Knowledge of the applications included in the Microsoft Office 2010/13-suites
• Knowledge of ITIL processes, specifically the Incident Management process

Your personality

Throughout your career you have created strong results. As a person, we believe you are ambitious, competitive, humble and communicative. You are constantly looking for possibilities to improve things. You value own responsibility, fast pace, teamwork and straightforward communication. You enjoy working in a global role, with many different contacts.

Vi på Find My Skills väljer att sätta dig som konsult i centrum. Du kommer att mötas av en trevlig företagskultur med ”högt i tak” men framförallt ett modernt konsultföretag som präglas av omtanke och skoj. För att det ska fungera i längden så tror vi på att du, som konsult, ska ha en bra känsla i magen varje dag du går till arbetet. Det är vår övertygelse att äkta engagemang skapas genom valfrihet och möjligheten att påverka sin egen personliga utveckling. Därför har vi ett flexibelt lönesystem att erbjuda och goda utvecklingsmöjligheter.
Publiceraddatum: 2017-04-09
Yrkesbenämning: IT-samordnare
Antal platser: 4
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreHeltidFör frågor Kontaktperson
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-09
Referens: JA - det är ett krav
Webbplats: http://www.findmyskills.se/logga-in-registrerar/
Epostadress: info@findmyskills.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Find My Skills
Flygarvägen 4 Lgh 1303
14637  Tullinge Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Projector/Construction designer (Projektör)

Beskrivning av befattningen
Huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvar
Syfte och mål Projektering
Ta fram kompletta projekteringsunderlag
Säkerställa kvaliteten vid egna utförda arbeten och Säkerställa kvaliteten på de tekniska underlagen vid upphandling av vissa entreprenader
Skapa förutsättningar för att utnyttja anläggningarna på ett säkert och kostnadseffektivt sätt med avseende på egna och externa inplaceringar.

Huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvar:
Projektör
Projektering av anläggningar (mast, hus, kraft, ventilation)
Samordning vid bygge av nya anläggningar (mast, bod)
Projektering för montage och installation av utrustning som skall installeras i mast och hus
Sammanställa driftsättningsinformation från Design och genomföra driftsättning enligt Designs underlag
Sammanställa montage och Installationsunderlag
Ta fram uppdragsbeskrivning
Göra Materialbeställning för montage och anpassning
Resursbokning/Säkrar Inköp entreprenad
Göra Underlag för arbetsmiljögranskning för installation
Uppdatera och upprätta Anläggningsdokumentation i mapp 0 på T:disken
Ta fram underlag för kostnader för montering, Inplaceringar (anpassningar), installationsmateriel


Kontaktytor och samverkan
Projektledning
Design
Service
Infrastruktur
Entreprenörer
Kund
Myndigheter
Sourcing

Kvalifikationskrav
Formell utbildning
Högskoleutbildning eller 3 årigt tekniskt gymnasieutbildning med eftergymnasial påbyggnad eller motsvarande kompetens
Dokumenterad erfarenhet från liknande arbetsuppgifter inom områdena broadcast eller telecom.

Affärskompetens
Van att arbeta med datorstöd
CAD-kunskap, kunna läsa Visio och hitta information i Cramer
Förmåga att uttrycka sig i tal och skrift både på svenska och engelska
Meriterande är kunskaper om Teracoms verksamhet.
Vana att arbeta i direktkontakt med Kund
Meriterande med kunskaper inom IFS
Möjlighet finns att konsulten kan arbeta i Göteborg istället för Stockholm.


Requirements:

Kvalifikationskrav
Högskoleutbildning eller3 årigt tekniskt gymnasieutbildning med eftergymnasial påbyggnad eller motsvarande kompetens
Dokumenterad erfarenhet från liknande arbetsuppgifter som beskriv i "Huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvar" inom områdena Telecom och gärna Broadcast och IT
kunna uppdatera ritningar i CAD
Meriterande att tidigare ha arbetat i Cramer och IFS.

Affärskompetens
Van att arbeta med datorstöd
CAD-kunskap, kunna läsa Visio och hitta information i Cramer
Förmåga att uttrycka sig i tal och skrift både på svenska och engelska
Meriterande är kunskaper om Teracoms verksamhet.
Vana att arbeta i direktkontakt med Kund

Vi på Find My Skills väljer att sätta dig som konsult i centrum. Du kommer att mötas av en trevlig företagskultur med ”högt i tak” men framförallt ett modernt konsultföretag som präglas av omtanke och skoj. För att det ska fungera i längden så tror vi på att du, som konsult, ska ha en bra känsla i magen varje dag du går till arbetet. Det är vår övertygelse att äkta engagemang skapas genom valfrihet och möjligheten att påverka sin egen personliga utveckling. Därför har vi ett flexibelt lönesystem att erbjuda och goda utvecklingsmöjligheter.
Publiceraddatum: 2017-04-09
Yrkesbenämning: Projekteringsingenjör, bygg och anläggning
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreHeltidförfrågar fråga kontaktperson
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-09
Referens: JA - Det är ett krav
Webbplats: http://www.findmyskills.se/logga-in-registrerar/
Epostadress: info@findmyskills.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Find My Skills
Flygarvägen 4 Lgh 1303
14637  Tullinge Sverige
Hemsida:
  

Platsannons

Taxiförare sökes

Hej!

Stockholm Svea Sverige Transport AB är en av största åkerier i Uber och andra taxi bolag, vi har idag flera bilar och garanterar dig en körpass.

- Du ska tycka om att köra bil,
- Du som är glad o positiv både mot kunde o kollegor.
- Skötsam o älskar att känna pengar.

- Du ska tycka om att köra bil,
- Du som är glad o positiv både mot kunde o kollegor.
- Skötsam o älskar att känna pengar.
- Du ska ha stort arbetsmoral och kunna hantera frihet under ansvar

Vi erbjuder: - lön + provision - Bra och fräscha bilar i olika klasser - Mercedes E-Class (Black & X) - Toyota Auris (X) - Toyota Prius+ (X) - OKQ8 kort(Bensin kort) - Tvätt-garage
Publiceraddatum: 2017-04-09
Yrkesbenämning: Taxiförare/Taxichaufför
Antal platser: 4
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidBonus Systemet också
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-09
Referens:
Webbplats:
Epostadress: ssstransportab@gmail.com
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Stockholm Svea Sverige Transport AB
Trädesvägen 12 5Tr, Lgh 1502
14569  Norsborg Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Lärare till grundsärskolan högstadiet, Björkhaga skola

Botkyrka kommun är stockholmsområdets femte största kommun med nära 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.
Björkhaga skola är en f-9 skola med kulturprofil och ett 540-tal elever och ett 100-tal personal, varav ca 60 pedagoger. Skolan ligger naturskönt och på bekvämt gångavstånd från Tumba pendeltågsstation. Skolans elevhälsoteam har egna ljusa och fint anpassade lokaler i gamla vaktmästarbostaden från sekelskiftet, med kakelugnar som står i begrepp att renoveras. På skolan finns ett väl inarbetat förhållningssätt för arbetet med elevhälsa, genom Kolsva-metoden, dvs genom att elevhälsoteamet stödjer lärarna att anpassa undervisningen.ARBETSUPPGIFTER
Grundsärskolan på Björkhaga skola söker en engagerad lärare som vill vara med och bevara samt utveckla vår verksamhet.
Du kommer att arbeta mot en av skolans två grundsärskoleklasser åk 7-9 och ingå i ett arbetslag bestående av pedagoger och resurspersoner. Du har huvudansvar för undervisningen samt ser till att den genomförs i samarbete med arbetslaget. Undervisningen sker utifrån grundsärskolan och utgår från den enskilda elevens behov, intresse och förutsättningar. Skolan arbetar med att ge eleverna användbara erfarenheter och upplevelser med ett livsperspektiv som utgångspunkt.
Du har en nära samverkan med vårdnadshavare, skolans elevhälsoteam och även andra externa professionella. Grundsärskolan är väl integrerad med grundskolan på Björkhaga vilket gör att du även samverkar med den.


KVALIFIKATIONER
För denna tjänst är det viktigt att du som söker har ett intresse och engagemang för målgruppen. Vi söker dig som har en adekvat pedagogisk examen, gärna med specialpedagogisk kompetens. Meriterande är om du tidigare arbetet inom grundsärskolan alternativt med elever inom autismspektrum.
Att vara positiv, engagerad och flexibel samt att ha förmågan till nytänkande är egenskaper som vi sätter stort värde på. Du har en god samarbetsförmåga samt ett positivt och professionellt förhållningssätt mot både elever, föräldrar och kollegor. Du bör vara nyfiken på elevernas olika sätt att tänka, lära och förstå och se deras individuella behov som en utmaning. Arbetet kräver en god samarbetsförmåga då ni tillsammans i det dagliga arbetet med eleverna arbetar mycket med att planera verksamheten samt arbetar tillsammans med eleverna vilket i sin tur ställer stora krav på en tydlig och lyhörd kommunikation med varandra.
Publiceraddatum: 2017-04-07
Yrkesbenämning: Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid. Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2017-08-14 All extern rekryteringshjälp undanbedes vänligt men bestämt!.Månadslön FÖRMÅNER Cykelersättning samt friskvårdsersättning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-07
Referens: A1704076
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=c59aff74-37bb-44db-b91a-c9a8f3743f51&TK=c5941000-449e-4cdb-a4b7-c6f92eba620d
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Botkyrka kommun, Björkhaga Skola
Munkhättevägen 45
14785  TUMBA Sverige
Hemsida: http://utbildning.botkyrka.se/bjorkhagaskola/Sidor/default.aspx
  

Platsannons

Medarbetare Logistikcenter

HORNBACH värnar lika mycket om sina medarbetare som sina kunder. Vi erbjuder dig en inspirerande arbetsplats där du dagligen kommer att möta nya utmaningar. Gemensamma ledord för alla våra medarbetare är ansvarskänsla, respekt och arbetsglädje.

Dina Arbetsuppgifter

Har du erfarenhet av logistikarbete? Är du dessutom noggrann och strukturerad? Tveka då inte att söka tjänsten.

Som medarbetare på vårt logistikcenter kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter att bestå av att bearbeta kundorder och då genom hela processen. Det innebär bland annat att du sammanställer order, kontrollerar varor och packar för leverans. Du ansvarar för att våra kunder får rätt varor, i rätt tid, i rätt skick och till rätt plats. I arbetsuppgifterna ingår också att aktivt arbeta med optimera av processer, i logistikcenter.

Din Profil

Vi söker dig som har en avslutad gymnasieutbildning eller motsvarande samt tidigare erfarenhet av lagerarbete. Du som söker är organiserad och strukturerad och har förmågan att prioritera dina arbetsuppgifter för uppnå ett effektivt arbetssätt.

Som person är du lösningsorienterad, har stor initiativförmåga och tycker om att tillsammans med kolleger nå framgång. Truckkort och truckvana är givetvis ett krav.

Arbetstid/Varaktighet: Heltid/Tillsvidare.

Lön: Lön enligt kollektivavtal.

Tillträde : 1 juni 2017

HORNBACH är ett av Europas största företag inom bygg- och trädgårdsmarknad. Både hemmafixare och proffs förses med byggmaterial vid något av de 154 varuhus som finns i 9 länder. Företaget grundades 1877 i Tyskland och är börsnoterat. HORNBACH garanterar ett alltid lågt pris och har som mål att alltid vara prisledande i branschen. I Sverige har HORNBACH fem varuhus, och finns i Göteborg, Malmö, Stockholm och Helsingborg.
Publiceraddatum: 2017-04-07
Yrkesbenämning: Butikssäljare, fackhandel
Antal platser: 3
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid 1 juni 2017Enligt Kollektivavtal
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-07
Referens:
Webbplats: https://hornbach.easycruit.com/vacancy/application/1828213/27143?channel=amv&iso=se
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Hornbach Byggmarknad AB Stockholm/Botkyrka
Fittjavägen 24
14553  Norsborg Sverige
Hemsida: http://www.hornbach.se
  
Platsannons

Lärare i tyska på deltid till Björkhaga skola

Botkyrka kommun är stockholmsområdets femte största kommun med nära 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.ARBETSUPPGIFTER
Skolan söker en behörig grundskollärare åk 6-9 i ämnet tyska med goda ämneskunskaper samt ett entusiastiskt och nyfiket förhållningssätt. Skolan lägger stor vikt vid att lärarna är duktiga på att bygga goda relationer med elever.


KVALIFIKATIONER
Lärarlegitimation ett krav.
Publiceraddatum: 2017-04-07
Yrkesbenämning: Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareDeltidDeltid. 43 % Tillsvidareanställning, tillträde: 2017-08-14 .Månadslön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-07
Referens: A1704075
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=b063d019-a2a2-468e-981c-6d5218e944d7&TK=5ea78465-2d61-4a51-91f1-cbe08b4ef039
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Botkyrka kommun, Björkhaga Skola
Munkhättevägen 45
14785  TUMBA Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Fritidspedagog i fritidshem till Björkhaga skola

Botkyrka kommun är stockholmsområdets femte största kommun med nära 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.
Björkhaga skolas fritidshem har ca 200 elever i åk f-3.ARBETSUPPGIFTER
Nu söker vi dig som är utbildad fritidspedagog och vill jobba i ett team på lågstadiet.
På skoltid har du ett nära samarbete med lärarna och är en del i att ge våra elever en kvalitativ och lärorik skoltid. Efter lektionstid driver du fritidshemmets verksamhet framåt utifrån kapitel 1,2 och 4 i Lgr11 tillsammans med dina kollegor. Ni skapar en rolig och givande fritidstid för skolans elever.


KVALIFIKATIONER
Examen för fritidspedagog/lärare mot fritidshem är ett krav.
Intresse för- och kompetens kring barns utveckling, fritidshemmets styrdokument och fritidshemmets roll i skolans organisation är ett önskemål.
Gärna mångårig erfarenhet av arbete i mångkulturell arbetsmiljö.
Publiceraddatum: 2017-04-07
Yrkesbenämning: Lärare i fritidshem/Fritidspedagog
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde 2017-08-14 All extern rekryteringshjälp undanbedes vänligt men bestämt.Enligt avtal.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-07
Referens: A1704074
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=e36129af-9d6d-4b01-bda6-82c357c6e87a&TK=1863fe59-43c7-4aed-a136-9e2b62fe46a0
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Botkyrka kommun, Björkhaga Skola
Munkhättevägen 45
14785  TUMBA Sverige
Hemsida: http://utbildning.botkyrka.se/Bjorkhagaskola/Sidor/default.aspx
  
Platsannons

Lärare i grundskolan mellanstadiet, Björkhaga skola

Botkyrka kommun är stockholmsområdets femte största kommun med nära 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.

Björkhaga skola är en f-9 skola med ca 500 elever som ryms i 7 olika hus.
Utöver grundskoledelen f-9 finns på skolan en särskoledel åk 7-9 och en fbk-klass åk 7-9.
Skolan har en musikprofil och en kulturprofil. Kulturprofilen har utökad it- film- och skapande verksamhet.


ARBETSUPPGIFTER
- du undervisar i helklass och i mindre grupper.
- du ger stöd i lärsituationen till elever med behov av särskilt stöd i samarbete med pedagoger och specialpedagog/speciallärare
- du planerar, genomför, följer upp och utvärderar stöd och insatser och skapar en god miljö för lärande
- du bidrar till att utveckla arbetet inom arbetslaget mot uppsatta mål och fattade beslut
- du använder metoder och arbetssätt som leder till bästa möjliga måluppfyllelse
- du håller dig uppdaterad om aktuell forskning inom ditt verksamhetsområde

KVALIFIKATIONER
Tidigare klasslärarerfarenhet på mellanstadiet.
Publiceraddatum: 2017-04-07
Yrkesbenämning: Lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Antal platser: 2
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid. 100 % Tillsvidareanställning, tillträde: 2017-08-14 .Enligt avtal.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-07
Referens: A1504074
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=23cb5f50-c117-42ad-a21e-232f18e558b0&TK=186be9a2-da3f-4123-8907-94cdf6f502d7
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Botkyrka kommun, Björkhaga Skola
Munkhättevägen 45
14785  TUMBA Sverige
Hemsida: http://skolor.botkyrka.se/Bjorkhagaskola/Sidor/default.aspx
  
Platsannons

Lärare i grundskolan lågstadiet, Björkhaga skola

Botkyrka kommun är stockholmsområdets femte största kommun med nära 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.

Björkhaga skola är en f-9 skola med ca 500 elever som ryms i 7 olika hus.
Utöver grundskoledelen f-9 finns på skolan en särskoledel åk 7-9 och en fbk-klass åk 7-9.
Skolan har en musikprofil och en kulturprofil. Kulturprofilen har utökad it- film- och skapande verksamhet.


ARBETSUPPGIFTER
- du undervisar i helklass och i mindre grupper.
- du ger stöd i lärsituationen till elever med behov av särskilt stöd i samarbete med pedagoger och specialpedagog/speciallärare
- du planerar, genomför, följer upp och utvärderar stöd och insatser och skapar en god miljö för lärande
- du bidrar till att utveckla arbetet inom arbetslaget mot uppsatta mål och fattade beslut
- du använder metoder och arbetssätt som leder till bästa möjliga måluppfyllelse
- du håller dig uppdaterad om aktuell forskning inom ditt verksamhetsområde

KVALIFIKATIONER
Tidigare klasslärarerfarenhet på lågstadiet.
Publiceraddatum: 2017-04-07
Yrkesbenämning: Lärare i grundskolan, årskurs 1-3
Antal platser: 2
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid. 100 % Tillsvidareanställning, tillträde: 2017-08-14 .Enligt avtal.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-07
Referens: A1504073
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=e647b8d9-6ca7-4af3-8039-014340ac1694&TK=339b2362-1ee0-4935-9dbe-cf812fe47502
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Botkyrka kommun, Björkhaga Skola
Munkhättevägen 45
14785  TUMBA Sverige
Hemsida: http://skolor.botkyrka.se/Bjorkhagaskola/Sidor/default.aspx
  
Platsannons

Skolläkare med medicinskt ledningsansvar till Botkyrka kommun

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med drygt 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.

Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium och särskola med drygt 3 500 medarbetare i 50 förskolor, 22 grundskolor och tre gymnasieskolor.

ARBETSUPPGIFTER
Utbildningsförvaltningen söker en skolläkare med medicinskt ledningsansvar för våra elever i grund- och gymnasieskolan. Som medicinskt ledningsansvarig har du det övergripande medicinska ansvaret över elevhälsans medicinska insats, som är en del av vår samlade elevhälsa inom kommunen.
Inriktningen på arbetet är i första hand förebyggande och främjande och syftar till att undanröja hinder för lärande och utveckling. Som skolläkare med det medicinska ledningsansvaret är du stöd till för utbildningsförvaltningen, verksamhetschefen, rektor och skolsköterskor i medicinska frågor. Du har regelbundna mottagningar på skolorna tillsammans med skolsköterskan. Du samarbetar och deltar i olika mötesforum och nätverk.

Det medicinska ledningsansvaret innebär:

Bistå verksamhetschefen i medicinska frågor
Medverka i utveckling och implementering av nya metoder utifrån aktuell forskning
Arbeta med kvalitetssäkring och utvärdering av våra insatser
Medverka och förmedla information vid konferenser inom elevhälsans medicinska insatser
Bistå skolläkare och skolsköterskor i övergripande medicinska frågor
Ge medicinsk introduktion till nya skolläkare
Granskning av metodboken för elevhälsans medicinska insats
Samarbete med landstinget och andra vårdgivare och myndigheter
Framta listor för generella ordinationer och basapotek


KVALIFIKATIONER
Vi ser helst att du är specialist inom barn-och ungdomsmedicin, barn-och ungdomspsykiatri eller allmänläkare. Det är meriterande med tidigare erfarenhet av arbete som skolläkare. För att lyckas i rollen krävs det att du har visioner, men också drivkraft att nå uppsatta mål. Du är tydlig, närvarande och har en god kommunikativ förmåga. Du inspirerar dina medarbetare och förstår att deras engagemang och delaktighet är en förutsättning för framgångsrika resultat.
Erfarenhet krävs. Vi ser fram emot att du har god datavana med erfarenhet från det digitala journalsystemet PMO. Det finns fördelar om du har körkort.


ÖVRIGT
Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Publiceraddatum: 2017-04-07
Yrkesbenämning: Läkare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.Enligt avtal.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-14
Referens: A669840
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=6d0d375d-c9fd-41a9-97a8-2906e209d776&TK=431ad482-ca4f-4cd6-a14a-d755a9cd729e
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Botkyrka kommun, Utbildningsförvaltningen
Munhättevägen 45
14785  TUMBA Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Elevassistent, 2-3 st till Storvretskolan

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med drygt 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.

Storvretskolan är möjligheternas skola med nyfikna och kunskapstörstande elever. Här finns också ett härligt gäng pedagoger som är engagerade och kompetenta.
Skolan är nyrenoverad med ljusa moderna lokaler. Idag går här ca 250 elever i årskurs 4-9.

ARBETSUPPGIFTER
Våra elever längtar efter elevassistenter som tycker det är roligt och spännande att följa deras utveckling och lärande. Du kommer att stötta elever/klasser under lektionstid, och du kommer ansvara för att organisera och leda rastaktiviteter. För att passa för uppgiften behöver du ha lätt för att samarbeta med övrig skolpersonal.

KVALIFIKATIONER
Du har barnskötarutbildning, elevassistentutbildning eller en likvärdig utbildning. Det är meriterande om du har erfarenhet av barn, t ex ledarerfarenhet inom föreningslivet. Du behöver vara lugn och stabil i ditt bemötande och vara lyhörd för elevers olika behov och förutsättningar samt kunna anpassa dig därefter. Du behöver vara mycket tydlig och flexibel.

ÖVRIGT
Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Publiceraddatum: 2017-04-07
Yrkesbenämning: Elevassistent
Antal platser: 3
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
3 - 6 månaderDeltidDeltid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Omgående. Ev. möjlighet till förlängning., upphör: 2017-12-31 .Enligt avtal.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-01
Referens: A671846
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=d601fe01-ced8-44ec-bc7e-d8a657e24266&TK=50c30232-f973-4e04-8984-12d4c578be31
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Botkyrka kommun, Storvretskolan
Munkhättevägen 45
14785  TUMBA Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Lärare år 1-3

Botkyrka kommun är stockholmsområdets femte största kommun med ca 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt Sveriges yngsta och mest internationella befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.

Tunaskolan invigdes 2002 och ligger i närheten av Tumba centrum och pendeltåg (5-10 min promenad). Skolan har för närvarande ca 700 elever år F-9 fördelade på 10 arbetslag.

Tunaskolan är en lärande organisation och en skola för alla. vi arbetar utifrån visionen "För varje elevs bästa - varje dag!" samt ledorden SPRÅK - SJÄLVKÄNSLA - LÄRANDE

ARBETSUPPGIFTER
Lärare i skolåren 1-3.

Vi söker en ny medarbetare i blivande år 1.

Ett nära samarbete finns mellan kollegor för att tillsammans stärka elevernas lärande och mående. Samarbetet har medfört att undervisningens kvalitet är hög och att vi därigenom verkar för vår vision "För varje elevs bästa - varje dag!".

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som vill vara med och utveckla Tunaskolans verksamhet, som är väl förtrogen med uppdraget som lärare, som vet vad du vill och som är en "lagspelare".

Lärarlegitimation är ett krav, liksom tidigare erfarenhet av arbete med barn och ungdomar.

Dessutom ser vi som meriterande att du
- bygger ditt utvecklingsarbete på en analys av tidigare resultat
- har god samarbetsförmåga samt förmåga att arbeta självständigt
- tycker att det är självklart att en klapp på axeln eller en kram är lika viktigt som höga förväntningar.
- gillar att arbeta med barn och ungdomar från olika kulturer, språkgrupper, religioner och etniska bakgrunder.

Känner du igen dig i ovanstående beskrivning tror vi att Tunaskolan är rätt ställe för dig!

ÖVRIGT
Urval och intervjuer kommer att ske fortlöpande under ansökningsperioden.

Vi tackar nej till alla former av extern rekryteringshjälp.
Publiceraddatum: 2017-04-07
Yrkesbenämning: Lärare i grundskolan, årskurs 1-3
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2017-08-14 .Månadslön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-15
Referens: TUNAVT1714
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=e433c140-556e-440e-9d78-b980b7fcaed2&TK=c295f3a5-ab53-4013-8d7d-39333af42a17
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Botkyrka kommun, Tunaskolan
Munkhättevägen 45
14785  TUMBA Sverige
Hemsida: http://www.botkyrka.se
  
Platsannons

Socialsekreterare sökes till familjehemssektionen

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med drygt 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.

Familjehemssektionen består idag av en härlig variation av medarbetare och innefattar en sektionschef, en gruppledare, en senior socialsekreterare, en administratör och cirka 10 handläggare.

Familjesektionens uppdrag är att rekrytera, utreda och stödja/handleda familjehem samt att följa upp de placerade barnen/ungdomarna. Vi har ett myndighetsansvar och arbetar även med barnens biologiska familj och umgänge med barnen.


ARBETSUPPGIFTER
Barn växer upp under olika villkor. De flesta barn har föräldrar som finns till hands med tid, kärlek och omsorg, men för en del barn ser verkligheten annorlunda ut.

Det finns barn och ungdomar som inte kan bo kvar i sitt hem. Det kan till exempel bero på föräldrars sjukdom, missbruk eller andra personliga problem. Barnet kan då behöva flytta till en ny familj.

Som socialsekreterare på familjehemssektionen följer du barnets/ungdomens utveckling i familjehemmet, skolan och att se till att barnets bästa ALLTID är i fokus.

Vilka konkreta arbetsuppgifter innebär tjänsten?
•Följa upp de familjehemsplacerade barnen/ungdomarna
•Anordna olika insatser kring dessa barn/ungdomar och deras familjer
•Handläggningen består av utredningar, överväganden och omprövningar enligt SOL och LVU
•Vi har BBIC licens och arbetar enligt BBIC som metod
•Nära samarbete med kollegorna på familjehemssektionen
•Nära samarbete med de andra sektionerna inom barn och unga

Förmåner/utvecklingsmöjligheter
•Ett varierat, fritt och självständigt arbete
•En individuell introduktion så att du känner dig trygg!
•Bra och kompetenta kollegor som ger stöd och har förtroende för dig
•Kompetensutveckling
•Extern handledning
•Årsarbetstid där du har möjligheten att lägga upp och planera din arbetstid
•Trygga arbetsvillkor
•Arbetsglädje, engagemang och möjlighet att påverka på RIKTIGT!
•Vi bryr oss om din hälsa och välmående! Vi har t.ex. cykelbidrag och friskvårdsbidrag
•Semesterväxling


KVALIFIKATIONER
Du bör ha:
•Socionomexamen (ett krav)
•Tidigare erfarenhet av socialtjänstens myndighetsutövning inom området barn och unga
•Kunskap om lagstiftningen inom området
•En god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
•Förmåga att samverka med kollegor samt andra interna och externa samarbetspartners

Personliga egenskaper:
Vi vill att du har ett stort engagemang och är nyfiken på att arbeta inom familjehemsvården. Du har en tydlig barnfokus, analytisk förmåga och har intresse för att bygga långvariga relationer. Du får gärna ha ett engagemang för omvärldsbevakning och gilla att vara med och påverka olika arbetsätt och rutiner. Det är meriterande om du har kunskap gällande barns utveckling och familjedynamik.

Varmt välkommen med din ansökan!


ÖVRIGT
Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Publiceraddatum: 2017-04-07
Yrkesbenämning: Socionom
Antal platser: 2
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Enligt överenskommelse.Enligt avtal.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-07
Referens: 2017:44
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=4fe6e041-65a1-4e1a-9247-b642ed27e2f8&TK=f35a1f65-7fa8-4962-a05f-c6449c4a8c5a
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Botkyrka kommun, Socialförvaltningen, Utredningsenheten
Munkhättevägen 45
14785  TUMBA Sverige
Hemsida: http://www.botkyrka.se/stodochomsorg
  
Platsannons

Speciallärare åk 4-9 med dokumentationsansvar

Botkyrka kommun är stockholmsområdets femte största kommun med nära 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.
Björkhaga skola är en f-9 skola med kulturprofil och ett 540-tal elever och ett 100-tal personal, varav ca 60 pedagoger. Skolan ligger naturskönt och på bekvämt gångavstånd från Tumba pendeltågsstation. Skolans elevhälsoteam har egna ljusa och fint anpassade lokaler i gamla vaktmästarbostaden från sekelskiftet, med kakelugnar som står i begrepp att renoveras. På skolan finns ett väl inarbetat förhållningssätt för arbetet med elevhälsa, genom Kolsva-metoden, dvs genom att elevhälsoteamet stödjer lärarna att anpassa undervisningen.ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en speciallärare som brinner för läs- och skrivinlärning och för det inkluderingsarbete som omfattar elevhälsoteamets stöd till lärare för att anpassningar i klassrummen ska kunna göras, så långt det är möjligt.
Som speciallärare är du en mycket viktig länk till lärare, elever och föräldrar i skolans elevhälsoarbete, tillsammans med specialpedagog, kurator, syv, rektor, socialpedagog och fritidsledare.
I arbetsuppgifterna ingår att motivera och stödja elever med läs- och skrivträning i mindre grupper eller enskilt och att bedöma och vid behov screena elevers läs- och skrivförmåga för att skapa underlag för ev. remisser till logopedutredningar samt dokumentationsansvar.
Tjänsten är riktad mot mellan och högstadiet.
I tjänsten ingår även att agera konsult till lärare i den mån de behöver stöd för att skriva pedagogiska utredningar eller klargöra enskilda elevers behov. Möten med elever, lärare, föräldrar och ett tätt samarbete med elevhälsoteamet och rektor ingår.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är en strukturerad och skicklig speciallärare med ett eget, starkt intresse för tjänsten och arbetsuppgifterna. Du har legitimation och den påbyggnad som krävs, och du trivs med mångfald och stimuleras i arbetet genom dina bidrag till elevernas utveckling och elevhälsoteamet.
Erfarenhet är meriterande.

ÖVRIGT
För rätt person erbjuds här ett mycket självständigt och stimulerande arbete med fint nätverkande, eget ansvar och utvecklingspotential.
Publiceraddatum: 2017-04-07
Yrkesbenämning: Speciallärare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid. Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2017-08-14 All extern rekryteringshjälp undanbedes vänligt men bestämt!.Månadslön FÖRMÅNER Cykelersättning samt friskvårdsersättning
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-07
Referens: A1704071
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=1888d9e1-5899-4d75-b7f7-af62ea255084&TK=f58b7a4d-36fa-4692-bdce-48a9075fe569
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Botkyrka kommun, Björkhaga Skola
Munkhättevägen 45
14785  TUMBA Sverige
Hemsida: http://utbildning.botkyrka.se/bjorkhagaskola/Sidor/default.aspx
  
Platsannons

ABF Botkyrka- Salem söker fritidsledare 2 platser på Alby Fritidsgård/Klubb

Vill du vara med i ett team av fritidsledare så tveka inte att söka tjänsten. Vi förutsätter att du som söker denna tjänst delar arbetarrörelsens värderingar.
Som fritidsledare hos oss kommer du att tillsammans med övrig personal ständigt sträva efter att utveckla och förbättra verksamheten. Genom att stötta och coacha ungdomarna skapar du förutsättningar för dem att förverkliga och driva egna idéer och utveckla dem genom informellt lärande. Vi bedriver verksamhet på dagtid, kvällar och helger. Vår verksamhet kan rikta sig till alla åldrar men vår prioriterade grupp är ungdomar 10 -16 år. I din tjänst ingår det att arbeta minst två kvällar i veckan samt 4-5 dagar på fritidsklubben.
All vår verksamhet genomsyras av arbete med delaktighet/inflytande och jämställdhet . Det är viktigt att du som söker är förändringsbenägen och brinner för att arbeta med barn och ungdomar.
Vi erbjuder dig en rolig och omväxlande tjänst där du tillsammans med de unga får vara med och påverka och göra skillnad. Vi arbetar aktivt för att tillhandahålla mötesplatser över generationsgränserna.


Vi söker dig som har
• Erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar.
• Stresstålighet.
• Har hög social kompetens.
• Adekvat utbildning – Fritidsledare/Fritidspedagog/Socialpedagog/Lärare eller annan för tjänsten passande.
• God förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp
• Vara minst 21 år
• Erfarenhet av att leda ungdomsgrupper och projekt
• Utvecklingsinriktad
• Uttrycka dig väl i tal och skrift
Meriterande:
• Språkkunskaper
• Datakompetens
• Cirkelledarutbildning

• Arbeta efter uppsatta mål/policyn och handlingsplaner


ABF Botkyrka – Salem har totalt ca 47 tillsvidare- och visstidsanställda medarbetare. Expeditionen har sina lokaler i Folkets Hus Hallunda med närhet till Hallunda centrum. Avdelningen har stor vana av att arbeta för och med barn/ungdom då vi i samverkan med Botkyrka kommun bedriver tre fritidsgårdar och fyra EM-verksamheter.

Alby fritidsgård är i dagsläget en av kommunens mest välbesökta fritidsgårdar, med i genomsnitt 40-80 besökare per kväll. Vid temakvällar och särskilda arrangemang har antalet besökare uppgått till ca 150 personer. Gården är öppen för alla ungdomar 12 – 16 år och erbjuder en mängd spännande aktiviteter. Verksamheten har öppet 46 veckor om året och ligger i Albys Hjärta i Alby.
Kopplad till fritidsgårdsverksamheten har vi fritidsklubben öppen för barn mellan 10-12 år på dagtid i anknytning till skolan. Klubben har mellan 50-100 barn och erbjuder även spännande aktiviteter dagligen. Under lov och studiedagar är det extraöppet.
Publiceraddatum: 2017-04-07
Yrkesbenämning: Fritidsledare
Antal platser: 2
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareDeltidProvanställning: tillämpas Antal platser: 1 på 31 timmar/veckan, 1 på 26,5 timmar/vecka 60%-80%Friskvård 500:-/år
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-24
Referens:
Webbplats:
Epostadress: fritidsgardar.botkyrka@abf.se
Övrigt: Löpande intervjuer görs.
Arbetsplats: 
Adress: ABF Botkyrka/Salem
Box 68
14501  Norsborg Sverige
Hemsida: http://botkyrka.abf.se
  
Platsannons

Förråd och Underhållsansvarig

Vi söker omgående någon att ta hand om underhåll/service av våra maskiner och lokaler/förråd. Tjänsten omfattar bl a service och underhåll av företagets samtliga maskiner, inköp och lagerhållning av maskiner/förbrukningsmaterial, grundläggande datakunskaper behövs då beställningar sker via internet, men vi värdesätter praktisk handläggning högst. Erfarenhet av maskinregister/logistik är ett plus. Personliga egenskaper värderas högt. Läs gärna mer på vår hemsida! Låter det här intressant - välkommen med Din ansökan snarast

Vi söker omgående någon att ta hand om underhåll/service av våra maskiner och lokaler/förråd. Tjänsten omfattar bl a service och underhåll av företagets samtliga maskiner, inköp och lagerhållning av maskiner/förbrukningsmaterial, grundläggande datakunskaper behövs då beställningar sker via internet, men vi värdesätter praktisk handläggning högst. Erfarenhet av maskinregister/logistik är ett plus. Personliga egenskaper värderas högt. Läs gärna mer på vår hemsida! Låter det här intressant - välkommen med Din ansökan snarast

Med innovation och helhetstänkande har Smederna under sina 25 år utvecklat det traditionella byggnadssmidet till en av landets främsta tillverkningsindustri inom stålbyggnadsbranschen.
Publiceraddatum: 2017-04-07
Yrkesbenämning: Underhållsarbetare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-07
Referens:
Webbplats:
Epostadress: smederna@smederna.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Smederna Sverige AB
Skyttbrinksvägen 12
14739  TUMBA Sverige
Hemsida: http://www.smederna.se
  

Platsannons

Säljare

Vi utgör entreprenader av alla typer av om-och tillbyggantioner, samt nybyggnation av villor, fasadmålning, takläggning, tillägsisolering av fasad, montering av gipsskivor, spackling, målning, tapetsering, golvläggning, kök-och badrumsrenovering, kakel och klinkersarbeten, markarbeten, stenläggning, snickeriarbeten m.m. inom bygg branshen.

Vi söker en företagssäljare. Du kommer att samarbeta med sin arbetsgivare, proaktiv bearbeta både befintliga och nya företagskunder i hela Sverige, sälja tjänster till privata personer och företag, knyta starka och långsiktiga affärsrelationer, rapportera avvikelse och förbättringsmöjligheter samt påverka företagets utveckling. Vi söker dig som är säljare som har ett stort driv och förmågan att skapa goda kundrelationer. Erfarenhet och utbildning inom sälj är meriterande.
Som person: - du gillar att jobba mot högt sätta mål
- du har stort intresse av försäljning
- du besitter en hög social kompetens
-du är en problemlösare och ser möjligheter
- du har förmågan och intresse av att knyta kontakter.
Publiceraddatum: 2017-04-06
Yrkesbenämning: Innesäljare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareDeltidDeltid: 70%
Ansökan: 
Sista ansökningsdag:
Referens:
Webbplats:
Epostadress:
Övrigt: Arbetsgivaren tar emot ansökningshandlingar via mejl
Arbetsplats: 
Adress: Z&V Entreprenad

14743  TUMBA 
Hemsida:
  
Platsannons

Skolpsykolog till gymnasieskola

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med drygt 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.

Huvudsakligt arbetsställe S:t Botvids gymnasium (50%), övrig tid gentemot övriga gymnasieskolor i kommunen.

S:t Botvids gymnasium är en kommunal gymnasieskola belägen i norra Botkyrka kommun.
På skolan talas minst 58 olika språk. Flertalet av våra elever är minst tvåspråkiga.

ARBETSUPPGIFTER
Som skolpsykolog inom gymnasieskolorna och gymnasiesärskolan i Botkyrka har du en viktig roll på varje skola och bistår dessa med psykologisk kompetens efter behov. Du är en viktig del i skolornas elevhälsoteam. Som skolpsykolog arbetar du främst förebyggande och hälsofrämjande genom att tillföra skolan psykologisk kunskap på individ- , grupp- och organisationsnivå. Du arbetar även med konsultation och viss handledning till skolans pedagogiska personal kring elevernas lärande och kan göra utredningar vid behov.

Du bör ha ett genuint intresse av att arbeta med ungdomar. Vi ser gärna sökande som har erfarenhet eller intresse av att arbeta med ungdomar i gymnasie- samt gymnasiesärskola i en mångkulturell miljö. Stor vikt läggs vid initiativ- och samarbetsförmåga samt förmågan att arbeta både självständigt och tillsammans med andra, både inom och utanför organisationen.

KVALIFIKATIONER
Leg psykolog. Erfarenhet av att ha arbetat i gymnasieskola och med ungdomar, liksom med nyanlända, är meriterande. Önskvärt med erfarenhet av gymnasiesärskola.


ÖVRIGT
Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Publiceraddatum: 2017-04-06
Yrkesbenämning: Skolpsykolog
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde snarast eller enligt önskemål.Enligt avtal.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-06
Referens: A671509
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=07de22e5-8f3a-4a0c-8e23-741e24648281&TK=991617f9-cfa4-4438-ae12-dd53901468da
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Botkyrka kommun, S:t Botvids gymnasium
Munkhättevägen 45
14785  TUMBA Sverige
Hemsida: http://www.botkyrka.se/
  

Platsannons

Taxiförare/Taxichaufför

Taxichaufför.
Gema Taxi AB söker en Taxiförare.
Söker dig som har taxilegitimation och är flexibel gällande arbetstider. Erfarenhet av yrket och lokalkännedom är meriterande men inget krav.
Heltid.
Företaget är kopplat till Uber-Taxi.
Publiceraddatum: 2017-04-06
Yrkesbenämning: Taxiförare/Taxichaufför
Antal platser: 2
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidSka jobba heltid enligt schema och den är blandat dag och natt och helg
Ansökan: 
Sista ansökningsdag:
Referens:
Webbplats:
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Gema Taxi AB
Lagman Lekares Väg 27 Lgh 10
14558  NORSBORG 
Hemsida:
  
Platsannons

Specialist to the Farm Management team

DeLaval is looking for an experienced Specialist to the Farm Management team

There are products and solutions that are developed today that make us all stop and think; I wish I could have been part of that. At DeLaval you have the opportunity to be part of the growth of Farm Management software solutions.
Imagine the satisfaction of being part of a team that is providing our dairy farming customers with world class software for work process management and monitoring of an integrated dairy farm.

We are now looking for an experienced Farm Management Specialist to strengthen the DelPro Product team which will provide an opportunity for a professional person to be part of one of the cornerstones of the DeLaval global assortment. This is a challenging role that provides personal growth and development. If you are looking to expand your horizons and contribute significantly to a key strategic growth area of DeLaval's business, then you should consider this position.

Key Responsibilities:
- Be an active interface between product development and markets, global varieties of best practice and the scientific world
- Implement and maintain the Farm management strategy for the DelPro product range
- Turn market needs into requirement specifications and work closely with development teams
- Acceptance testing of new functionality
- Support the DeLaval organization and customers in the usage of DelPro Farm Management system, from remote and on site
- In close cooperation with Farm Management colleagues and Technical Specialists further develop the concept of material and trainings supporting the customer usage and benefit of the DeLaval DelPro system

The work is performed in close cooperation with R&D, Markets and Support organizations.


The successful candidate characteristics:
- University degree in Animal husbandry or equal
- You have 5 years of international experience from field work in areas of dairy production advice, user support and training of Dairy Farm Management software systems
- Experience from product development and farm management business
- Ability to International travel
-Fluent in English, writing as well as speaking.

We offer you:
A fantastic opportunity to work in a highly motivated, fast paced, product team which strives to be the global market leader in Farm Management software solutions. You will also be a member of a global network committed to the development of Farm Management and actively contribute to bring a system offering in front of our customers. The growth opportunities for Farm Management products and systems are tremendous.

The successful candidate should also have:
- Energetic, enthusiastic and willing to take the lead in communicating the capabilities of DeLaval Farm Management solutions
- Business mind, organizational and planning skills
- Excellent communication and interpersonal skills, ability to interact with people across functions and cultures
- Project management skills

The position will be located in Tumba, Stockholm, and report to Fredrik Karlsson, Product Manager Farm Management.
Publiceraddatum: 2017-04-06
Yrkesbenämning: Jordbruksrådgivare/Jordbrukskonsulent
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-05
Referens:
Webbplats:
Epostadress: sofia.malmgren@delaval.com
Övrigt: Welcome with your application (in English), we will review applications ongoing and the last day to apply is April 9th.
Arbetsplats: 
Adress: DeLaval International AB
Box 39
14721  TUMBA 
Hemsida: http://www.delaval.com
  
Platsannons

Semestervikarie sökes för receptionisttjänst

Vårt uppdrag:
För kunds räkning söker vi nu en semestervikarie för kundtjänst/receptionistuppdrag på 6 veckor.
Uppdraget är hos en växande fastighetsägare i söderförort. Du kommer sitta i fina lokaler tillsammans med kollegor. Uppdraget startar den 4 juli och pågår tom den 14 augusti.
Vår kund erbjuder ett spännande och varierande arbete i en kreativ miljö.


Arbetsuppgifter:
Som kundtjänst/receptionsmedarbetare kommer du att ha kontakt med kunder via telefon, direktkontakt och e-mail. Uppgifterna varierar allt i från att förmedla parkeringsplatser, hantera felanmälan och koordinera ärenden till rätt instans. Det är viktigt att man har förståelse för kundtjänstjobbet. I dina arbetsuppgifter ingår också allmän administration.

Din bakgrund:
Vi ser att du är noggrann, servicemind och van att hantera flera saker samtidigt. Du ska vara trygg i att skapa kontakt med människor och ha en öppen och ödmjuk inställning. Du behöver inte ha tidigare kunskap inom fastighetsbranschen då du får en relevant introduktion på två veckor vid uppstart. Vidare är du en person som är snabb, lättlärd, lyhörd, glad och administrativt lagd. Du behöver vara flytande svenska och engelska i tal och skrift. Meriterande om du har ytterligare språkkunskaper.

Bemanning med personligt engagemang:
Genom vår uthyrnings- och rekryteringsverksamhet erbjuder vi personal inom Ekonomi, Administration, Sälj/Marknad, Logistik/Inköp och HR. Vår inriktning är kunnig och erfaren personal som snabbt kan sätta sig in i arbetsuppgifter och nya företag. Vår framgång bygger på ett personligt engagemang, lång erfarenhet och en konstant målsättning att överträffa dina förväntningar. Besök oss gärna på www.avanzera.se eller www.facebook.com/Avanzera
Publiceraddatum: 2017-04-06
Yrkesbenämning: Receptionist, telefonist
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
11 dagar - 3 månaderHeltidHeltid Tillfälligt arbete, 11 dagar - 3 månaderFast lön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-18
Referens: 904
Webbplats: http://www.avanzera.se/lediga_jobb/jobbannons/?jaid=904
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Avanzera AB
Box 853
10137  Stockholm Sverige
Hemsida: http://www.avanzera.se
  

Platsannons

Butikssäljare VVS/Kakel/Golv

HORNBACH värnar lika mycket om sina medarbetare som sina kunder. Vi erbjuder dig en inspirerande arbetsplats där du dagligen kommer att möta nya utmaningar. Gemensamma ledord för alla våra medarbetare är ansvarskänsla, respekt och arbetsglädje.

Dina Arbetsuppgifter

Nu söker vi en butiksmedarbetare till vår avdelning kakel/golv och VVS. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer främsta att bestå av försäljning och rådgivning av kakel/golv och VVS produkter.

Du ansvarar för inkommande varor och exponering men även för upp- och ombyggnationer på avdelningen. Även pris och produktkommunikation och produktdisplay ingår i dina arbetsuppgifter.

I rollen som säljare är det viktigt att du är lyhörd för kundens önskemål samt kartlägga behov och därigenom säkerställa att hon/han kan genomföra hela sitt projekt. Som säljare hos oss förväntar vi oss att du har ett strukturerat arbetssätt med tydligt affärsfokus.

Din profil

Vi söker dig som har kunskap inom något av ovanstående varuområdet och meriterande om du har erfarenhet av butiksförsäljning.

Du som söker har en utpräglad känsla för service och kundorientering och brinner för försäljning. Som person är du noggrann, lyhörd och lösningsorienterad.

Truckkort och truckvana är meriterande.

Arbetstid/Varaktighet: Tillsvidare. Deltid 5 tim/veckan (10 tim/varannan helg)

Lön: Lön enligt kollektivavtal.

Tillträde: Maj 2017

HORNBACH är ett av Europas största företag inom bygg- och trädgårdsmarknad. Både hemmafixare och proffs förses med byggmaterial vid något av de 154 varuhus som finns i 9 länder. Företaget grundades 1877 i Tyskland och är börsnoterat. HORNBACH garanterar ett alltid lågt pris och har som mål att alltid vara prisledande i branschen. I Sverige har HORNBACH fem varuhus, och finns i Göteborg, Malmö, Stockholm och Helsingborg.
Publiceraddatum: 2017-04-06
Yrkesbenämning: Butikssäljare, fackhandel
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareDeltid5 tim/veckan (10 tim varannan helg) Maj 2017 Enligt Kollektivavtal
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-15
Referens:
Webbplats: https://hornbach.easycruit.com/vacancy/application/1827067/27143?channel=amv&iso=se
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Hornbach Byggmarknad AB Stockholm/Botkyrka
Fittjavägen 24
14553  Norsborg Sverige
Hemsida: http://www.hornbach.se
  

Platsannons

Säsongsarbetare Deltid Drive-In

HORNBACH värnar lika mycket om sina anställda som sina kunder. Grunden för ett framgångsrikt varuhus är ett gott arbetsklimat, vilket resulterar i nöjda kunder. Vi erbjuder dig en dynamisk arbetsplats där du dagligen kommer att möta nya utmaningar. Det gemensamma för alla våra medarbetare är egenskaper som ansvarskänsla, respekt och arbetsglädje.

Dina Arbetsuppgifter

Hornbachs drive-in är ett logistikcenter där kunder hämtar upp det mesta inom tyngre bygg- och träsortiment såsom virke, marksten, betong, gips mm. Tanken är att det ska vara snabbt, enkelt och bekvämt att handla genom att kunden kör in, lastar på, betalar och kör ut.

Nu söker vi butiksmedarbetare till vår Drive-In hall där dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av rådgivning och försäljning av bygg och trä gentemot kund.

Du kommer även hantera den dagliga driften i form av lossning av inkommande gods samt hjälpa till att analysera avdelningens varupresentation och föreslå förbättringar. Som säljare hos oss förväntar vi oss att du har ett strukturerat arbetssätt med tydligt affärsfokus.

Din profil

Vi ser att du som söker har arbetat med försäljning av byggvaror eller praktisk yrkeserfarenhet relaterad till ovanstående varuområde. Vi tror även att du har god vana från större lossning och lastning av lastbilar.

Du som söker skall vara en lagspelare samt en utpräglad känsla för service och kundorientering samt brinner för försäljning.

Vi värdesätter ett gott ordningssinne och förväntar oss att du har ett naturligt utåtriktat arbetssätt. Som person är du noggrann, lyhörd och lösningsorienterad. Truckkort och B-kort är ett krav.

Arbetstid/Varaktighet: Säsongsanställning. Deltid 30 tim/veckan. Arbetstiderna är morgon, kväll samt varannan helg.

Lön: Lön enligt kollektivavtal.

Tillträde: April-Augusti

HORNBACH är ett av Europas största företag inom bygg- och trädgårdsmarknad. Både hemmafixare och proffs förses med byggmaterial vid något av de 154 varuhus som finns i 9 länder. Företaget grundades 1877 i Tyskland och är börsnoterat. HORNBACH garanterar ett alltid lågt pris och har som mål att alltid vara prisledande i branschen. I Sverige har HORNBACH fem varuhus, och finns i Göteborg, Malmö, Stockholm och Helsingborg.
Publiceraddatum: 2017-04-06
Yrkesbenämning: Butikssäljare, fackhandel
Antal platser: 2
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
3 - 6 månaderDeltidDeltid 30tim/veckan. Morgon, kväll och varannan helg April-Augusti Enligt Kollektivavtal
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-04-30
Referens:
Webbplats: https://hornbach.easycruit.com/vacancy/application/1794723/27143?channel=amv&iso=se
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Hornbach Byggmarknad AB Stockholm/Botkyrka
Fittjavägen 24
14553  Norsborg Sverige
Hemsida: http://www.hornbach.se
  
Platsannons

Assissterande systemadministratör

Skapa underlag för nya ändringar och dokumentera testfall, processer och verksamhetskrav.
Test av funktionalitet, buggar och anpassningar i våra test och utvecklingsmiljöer.
Dokumentera kravställningar från verksamheten och följa upp ärenden och incidenter internt.
Hantera incidenter, tester och uppföljning mot våra leverantörer.
Hitta nya lösningar, arbeta fram effektivare flöden och dokumentera nya funktionella områden.
Konfigurera och sätta upp nya inställningar i systemet för interna ärenden.
Jobba med uppföljningsmöten och genomföra månatliga förbättringsmöten med våra användare och SuperUsers.

Vi söker ytterligare medarbetare till vår sysadmin avdelning för att kunna stötta
organisationen och ta nästa steg i förvaltningen av våra system. Du kommer
jobba tillsammans med övriga sysadmin-teamet med intern support, testning och
dokumentation av processer. Vi har ett högt tempo med många ärenden att
jobba med och lösa.

Du har god analytisk förmåga och kan dra slutsatser inom felsökning och testa
dig fram till rätt resultat.
Du är ihärdig och noggrann med tester och dokumentation av vad du gör.
Du är organiserad och jobbar strukturerat

Har du jobbat med scripting, powershell, SCOM eller liknande är det självklart positivt. Även webbutveckling, javascript och liknande är ett plus.
.

SweDeltaco AB grundades 1991 och är en av Nordens ledande
nischleverantör och distributör av IT-produkter. Bolaget har ett mycket
konkurrenskraftigt erbjudande genom effektiva inköp i Asien, ett modernt
logistikcenter i Tullinge och bred distribution till de flesta stora nordiska
återförsäljarna. Företaget har några egenutvecklade varumärken inom
datortillbehör. Bolaget har visat stabilt organisk tillväxt och vinstökning varje
år sedan starten. SweDeltaco har ca 100 medarbetare, huvudkontor i Tullinge
och dotterbolag i Finland, Danmark, Norge och Litauen. SweDeltaco ingår i
DistIT-koncernen. För mer information se www.deltaco.se eller www.distit.se.
Publiceraddatum: 2017-04-06
Yrkesbenämning: Systemadministratör
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidLön enligt överenskommelse.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-05
Referens: Sysadmin
Webbplats:
Epostadress: jobb@deltaco.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: SweDeltaco AB
Alfred Nobels Allé 109
14648  Tullinge Sverige
Hemsida:
  

Platsannons

Murare

Vi är ett litet företag som nu ska expandera så nu söker vi en trevlig och kunnig medarbetare.
Du skall vara noggrann i ditt arbete och kunna mura och putsa mm även ha goda kunskaper inom bygg och även ha en god kundrelation.
Goda kunskaper i svenska, tal och skrift.
B-körkort är krav.


Vi är ett litet företag som nu ska expandera så nu söker vi en trevlig och kunnig medarbetare.
Du skall vara noggrann i ditt arbete och kunna mura och putsa mm även ha goda kunskaper inom bygg och även ha en god kundrelation.
Goda kunskaper i svenska, tal och skrift.
B-körkort är krav.


Byggnads arbetsplatser så väl privatkunder som företag
Publiceraddatum: 2017-04-06
Yrkesbenämning: Murare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreHeltidlön enl avtal
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-26
Referens:
Webbplats:
Epostadress: allbygg1@gmail.com
Övrigt: Ansökningar endast via mail Bifoga foto och cv
Arbetsplats: 
Adress: Allbygg & Puts i Grödinge AB
Storkärrsvägen 28
14771  Grödinge Sverige
Hemsida:
  

Platsannons

Chaufför

Vi expanderar och söker en chaufför till en Kranbil/Lastväxlare. Omväxlande körning inom stor sthlm men huvuddelen av arbetet är på södersidan Sthlm
Krav är förutom C alternativt CE, ykb samt yrkesbevis för kran över 18 tonmeter. Vi ser gärna att du har vana av att köra kran med och utan gripskopa.Social person som har lätt att "ta folk" då vi ofta kan jobba i ett arbetslag någon vecka eller 2. dessutom behärska svenska i tal och skrift då det handlar om säkerhet på arbetsplatser.

Uppställning av lastbil är i Tumba alternativt Tullinge.
Publiceraddatum: 2017-04-06
Yrkesbenämning: Kranbilsförare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidProvanställning tillämpas
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-06
Referens:
Webbplats:
Epostadress: Bosse@tbsab.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: TBS AB
HUDDINGEVÄGEN 425
14630  TULLINGE Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Socialsekreterare för ensamkommande barn/unga 0-20, Utredningsenheten

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med drygt 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.

Vi vill att medborgarna ska ha förtroende för Socialtjänsten i Botkyrka och vända sig till oss när de behöver det så att små bekymmer inte ska bli stora problem.Vårt arbete präglas av alla människors lika värde. Vi utgår från människors egen förmåga och eget ansvar på ett jämlikt, rättvist och tryggt sätt.

För att nå bästa möjliga resultat för brukarna satsar vi på att ständigt förbättra vår kvalité och utveckla våra metoder. Viktiga resurser i det arbetet är FoU Södertörn med kunskap om aktuell forskning och ett nära och engagerat samarbete med externa och interna samarbetspartners.

Vi är ca 400 personer som arbetar inom något av områdena: barn och unga, socialpsykiatri, försörjningsstöd, beroende och missbruk, eller boendefrågor.

Ett spännande utvecklingsarbete pågår inom området mottagandet av ensamkommande barn och unga i Botkyrka kommun. Du kommer vara del i en arbetsgrupp som är engagerade och positiva. Gruppen består idag av 3män och 11 kvinnor och flera olika nationaliteter.

Inför två planerade föräldraledigheter i sommar söker vi nu två socialsekreterare för målgruppen ensamkommande barn och unga.


ARBETSUPPGIFTER
Sektionen för ensamkommande barn och unga tillhör utredningsenheten inom socialförvaltningen.

Arbetsgruppen består av 8 socialsekreterare för barn/unga, 2 familjehemssekreterare, 1 avtalssekreterare 1 gruppledare och 1 sektionschef.

Som socialsekreterare med ansvar för ensamkommande barn arbetar du med att bedöma och utreda barn och ungdomars behov av socialtjänstens stöd- och behandlingsinsatser samt att följa upp och ompröva beviljade insatser. Sektionen ansvarar för alla ensamkommande barn 0-20 år som anvisas av Migrationsverket till Botkyrka kommun och handlägger varje ärende från anvisning, utreder barnens behov och följer upp placeringar av alla barn/unga i jourhem, HVB och stödboenden samt utreder och följer upp nätverkshem (släktingar som tar emot barn).

Arbetet bedrivs enligt gällande lagstiftning och riktlinjer och dokumenteras enligt BBIC i datasystemet ProCapita.

Som ansvarig socialsekreterare arbetar du självständigt men samverkar med många olika aktörer som finns runt barnen.

Arbetet är flexibelt och innebär även en del resor främst inom Stockholms län men utgår från kontoret som ligger i Tullinge.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har socionomexamen och helst även erfarenhet av socialtjänstens myndighetsutövning inom området barn och unga så att du är väl förtrogen med lagstiftningen inom området.

Arbetet kräver att du har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Du har även god förmåga att samverka med kollegor, andra interna och externa samarbetspartners och har lätt att skapa kontakt med människor.

Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med ensamkommande barn/ungdomar och kunskap om asylprocessen. Vi värdesätter mångkulturell kompetens och om du pratar något annat språk än svenska flytande som matchar vår målgrupp.

Vi vill att du har ett stort engagemang och är nyfiken på att arbeta med målgruppen ensamkommande. Du erbjuds ett meningsfullt och självständigt arbete i en orädd, kreativ och energisk arbetsgrupp som är jämnt fördelad både i ålder, kön och etnicitet.

ÖVRIGT
Vi har årsarbetstid, extern handledning och motionssubvention.

Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Publiceraddatum: 2017-04-05
Yrkesbenämning: Socionom
Antal platser: 2
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Rekrytering sker fortlöpande under annonstiden så vänta inte med din ansökan. .Enligt avtal.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-04-28
Referens: 2017:42
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=5b555027-9ca2-40e1-a957-ebe63e242b03&TK=4170dce4-4884-4ce9-b20c-61f218fed14f
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Botkyrka kommun, Socialförvaltningen, Utredningsenheten
Munkhättevägen 45
14785  TUMBA Sverige
Hemsida: http://www.botkyrka.se/stodochomsorg
  
Platsannons

Svarvare för längre uppdrag hos serviceverkstad

Svarvare för längre uppdrag hos serviceverkstad
Är du en skicklig svarvare med serviceanda? Trivs du med att samarbeta mot uppsatta mål, ta egna initiativ och leverera förstklassig service gentemot kunder? Då kan du vara den vi söker!

Randstad söker nu för kunds räkning en svetsare till en serviceverkstad i Södra Stockholm.

Du kommer att arbeta i företagets servicecenter och utföra förstklassig service inom svarvning. Du kommer att ingå i ett team med 12 kollegor som tillsammans ska supporta företagets kunder. 

Uppdraget ingår i vår uthyrningsverksamhet vilket innebär att du kommer att vara anställd av Randstad, men arbeta ute hos en av våra kunder. För rätt person finns möjlighet till anställning direkt hos kundföretaget.

Uppdragsgivare: Randstad

Ort: Tumba

Omfattning: Heltid, måndag-fredag 7.00-16.00. Omgående behov.

Arbetsbeskrivning
I tjänsten som svarvare kommer du att arbeta med;

• reparationer av dekantrar och separatorer genom svarvning. Materialet är främst rostfritt stål. Förekommer även montering, svetsning och fräsning.
Hos vårt kundföretag kommer du att verka i en trivsam verkstadsmiljö hos en attraktiv arbetsgivare. Företaget erbjuder dig utbildning och utveckling för att du och gruppen ska kunna utvecklas mot de uppsatta målen, och upprätthålla ett service center i världsklass!


Kvalifikationer
För tjänsten krävs att du har en teknisk gymnasieutbildning och har arbetat med svarvning innan. Du har god datorvana och har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.

Har du även erfarenhet av maskinbearbetning samt TIG- och pinnsvets är det meriterande men ej ett krav.

Du som söker är serviceinriktad och kan tänka i nya banor. Då du arbetar med service gentemot kunder krävs god samarbetsförmåga såväl inom som utom gruppen. Det är viktigt att du alltid har en serviceanda och flexibilitet gentemot företagets kunder, så att ni alltid kan leverera i tid och med hög kvalitet.

Vi söker dig som är:

• Ansvarsmedveten för produkterna, kunderna och dina arbetskamrater.
• Självgående och flexibel.
• Positiv, serviceinriktad och beredd på att snabbt anpassa dig till nya situationer.
• Benägen att förändra och vill vara delaktig i att ständigt utmana och förbättra företagets processer.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Som konsult är du ambassadör för Randstad och representerar oss på ett professionellt sätt. Som person har du lätt för att samarbeta i team likväl som att arbeta självständigt. Eget ansvarstagande genomsyrar alltid ditt arbete. Gillar du att göra ett bra jobb och pröva på nya saker? Är du flexibel och driven med stor initiativförmåga? Då finns chansen till många spännande uppdrag hos oss.

För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.

Om Randstad
Hösten 2016 bytte Proffice namn till Randstad. Med över 600 000 anställda i omkring 40 länder är Randstad världens näst största företag inom rekrytering och bemanning.

Som konsult hos Randstad är du anställd hos oss och jobbar ute hos någon av våra kunder. Du har samma fördelar som hos en traditionell arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård, försäkringar och rabatt på träningskort.

Utöver det får du även en mängd karriärmöjligheter, möter olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher vilket gör att du utvecklar din kompetens och får ett spännande, välfyllt CV. Söker du en arbetsgivare som erbjuder spännande uppdrag och nya kontaktnät kommer du trivas hos oss.

Sista ansökningsdag: 2017-05-05, Urval och intervjuer kommer att ske löpande, ansök därför så snart som möjligt.

För information: Lisa Ström | lisa.strom@randstad.se [ mailto:lisa.strom@randstad.se ] |
Publiceraddatum: 2017-04-05
Yrkesbenämning: Svetsare, manuell
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreHeltidHeltid VisstidFast lön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-04
Referens: 201044535
Webbplats: https://www.randstad.se/JobPageRedirect.ashx?Reference=201044535&Jobsite=AMS&Brand=RandstadSE
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Randstad AB
Regeringsgatan 65
11156  Stockholm Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Lärare 4-9, MA och NO

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med drygt 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.

Trädgårdsstadsskolan är en F-9 skola som ligger i Tullinge i Botkyrka kommun. Skolan är byggd 2002 och har ca 670 elever F-9. Vi har fräscha, moderna och ljusa lokaler. Skolan är uppbyggd i moduler med arbetsrum i nära anslutning till klassrummen och rastutrymmen vilket ger bra förutsättningar att skapa goda relationer till eleverna.

Vår skola är utvald som övningsskola och därmed har vi ett tätt samarbete med Stockholms Universitet och den verksamhetsförlagda utbildningen för lärarstudenter.

Vi har sedan 2011 en elev - en dator vilket innebär att alla elever i åk 7-9 har en egen dator.

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer tillhöra vårt 7-9 arbetslag och kommer vara mentor i en av våra klasser i 7-9. Du kommer ha undervisning i framförallt åk 7-9. Mentorskapet delas med en annan lärare.

Vi söker dig som är trygg och tydlig i ditt ledarskap. Du ska ha god förmåga att skapa bra relationer med elever och föräldrar. Du ska vilja samarbeta tätt tillsammans med kollegorna i arbetslaget.

Du planerar och genomför undervisning tillsammans med andra Ma och No- lärare.

KVALIFIKATIONER
Du är behörig i matematik och No-ämnena.
Vi söker dig som är engagerad i skolutveckling och tillsammans med kollegor och skolledning vill driva utvecklingen framåt. Erfarenhet av undervisning

ÖVRIGT
Intervjuer kommer ske fortlöpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erfordliga beslut fattas.
Vi önskar ingen hjälp av rekryteringsfirmor för tillsättningen av denna tjänst.
Publiceraddatum: 2017-04-05
Yrkesbenämning: Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid. 100% Dagtid. Ferietjänst Tillsvidareanställning, tillträde: 2017-08-14 .Månadslön Månadslön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-04-30
Referens: A670733
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=b0b95ce7-8388-4a58-bf70-4e6862fd788e&TK=50a9d597-79a2-417b-8eaf-1be31c0e3d7e
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Botkyrka kommun, Trädgårdsstadsskolan
Munkhättevägen 45
14785  TUMBA Sverige
Hemsida:
  

Platsannons

Bilmekaniker sökes!

Vi söker nu till vår Bilverkstad en bilmekaniker som har 5-10 års erfarenhet samt utbildning inom yrket. På grund av kundkontakter och allt arbete inom en bilverkstad så är det viktigt att man kan svenska i tal och skrift.

Är du intresserad av denna tjänst så skicka in din ansökan omgående då vi kommer anställa så fort vi hittar rätt person för tjänsten.
Publiceraddatum: 2017-04-05
Yrkesbenämning: Fordonstekniker/Bilmekaniker/Personbilsmekaniker
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareDeltidHalvtidstjänst 50 %
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-05
Referens:
Webbplats:
Epostadress: smdabdus70@yahoo.com
Övrigt: Ansökan till tjänsten sker via e-post
Arbetsplats: 
Adress: Abdus Bilverkstad AB

14563  NORSBORG 
Hemsida:
  
Platsannons

Grundskollärare i åk 4

Nu behöver man tänka nytt.

Och det är just dig vi söker - som vill och kan tänka nytt.

Du arbetar som en del i arbetslag 4-6 utifrån det ansvarsuppdrag som står uttryckt i läroplanen. Det innebär att du tillsammans med kollegor, arbetslagsledare och skolledning leder och utvecklar skolans vardag för ökad måluppfyllelse.

Du kommer att undervisa i åk 4 med ett nära samarbete med kollegor, elever och elevernas vårdnadshavare.

Botkyrka Friskola söker nu en positiv grundskollärare för att arbeta hos oss i årskurs 4 under en föräldraledighet.
Gärna med SVA-behörighet. .
Tjänsten är en visstidsanställning på 100% under en föräldraledighet.

Med start den 14/8 2017


Erfarenhet från tidigare tjänstgöring som lärare är en merit.

Det är viktigt att kunna kommunicera på ett positivt sätt med barn, övrig personal och föräldrar. Då man bl.a ger skriftliga omdömen, sammanställer material och håller i föräldramöten så är det viktigt att man behärskar svenska i tal & skrift.

Vi lägger stor vikt vid behörighet, erfarenhet och lämplighet för arbetet hos oss. Lärarbehörighet ska styrkas vid ansökan!
Vi kommer även begära ett utdrag från belastningsregistret.


Botkyrka Friskola är en F-9 skola som ligger i ett naturskönt område i Norsborg. Skolan har ca 400 elever. Vi har två klasser i varje årskurs och ca 20 elever i varje klass. Botkyrka Friskola har funnits sedan 1993 och är väletablerad i kommunen. Arbetssättet på skolan präglas av öppenhet mellan lärare och elever. Vi har ett väldigt gott arbetsklimat på enheten. Eleverna lär sig att ta eget ansvar för sina studier. Vi har en internetbaserad plattform, Schoolsoft, där information och kommunikation sker mellan hem och skola.
Publiceraddatum: 2017-04-05
Yrkesbenämning: Lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreHeltidTjänsten är ett föräldravikariatNågra av de förmåner du får hos oss är företagshälsovård, lediga höstlov och bärbar dator
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-06-01
Referens: "Grundskollärare åk4"
Webbplats:
Epostadress: carfri@botfri.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Grundskola/Fritidshem
Sankt Botvids Väg 28
14565  Norsborg Sverige
Hemsida: http://www.botfri.se
  
Platsannons

Behörig fransklärare

Som vår fransklärare är du ansvarig för planering och genomförandet av franskundervisning för våra härliga elever i årskurs 6-9 liksom att dokumentera elevernas framsteg och sätta betyg.

Vi söker nu en positiv fransklärare på 25% till åk 6-9 med start den 14/8

Tjänsten innebär stora möjligheter att påverka arbetssituation och verksamhet, samt frihet för dig som pedagog.

Kvalifikationer
Vi söker en person som är trygg i sig själv, tar egna initiativ, är positiv och engagerad samt har lätt för att samarbeta.

Det är viktigt att kunna kommunicera på ett positivt sätt med barn, övrig personal och föräldrar.
Vi lägger stor vikt vid behörighet, erfarenhet och lämplighet för arbetet hos oss.

Det är viktigt att du behärskar flytande svenska i tal och skrift då du bl a gör skriftliga omdömen, sammanställer material och håller i föräldramöten.

Vi ser gärna manliga sökanden för en jämnare könsfördelning.

UTBILDNINGSKRAV
Dokumenterad lärarutbildning på högskolenivå samt minst 1 års tidigare arbetserfarenhet av arbete i barngrupp eller liknande ska styrkas i ansökan och även ett utdrag ur belastningsregistret från polisen ska kunna uppvisas inför anställning!

Varaktighet, arbetstid
25%

Botkyrka Friskola är en F-9 skola som ligger i ett naturskönt område i Norsborg. Skolan har ca 400 elever. Vi har två klasser i varje årskurs och ca 20 elever i varje klass. Botkyrka Friskola har funnits sedan 1993 och är väletablerad i kommunen. Arbetssättet på skolan präglas av öppenhet mellan lärare och elever. Vi har ett väldigt gott arbetsklimat på enheten. Eleverna lär sig att ta eget ansvar för sina studier. Vi har en internetbaserad plattform, Schoolsoft, där information och kommunikation sker mellan hem och skola.
Publiceraddatum: 2017-04-05
Yrkesbenämning: Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareDeltid20%-40%
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-31
Referens: "Fransklärare"
Webbplats:
Epostadress: carfri@botfri.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Grundskola/Fritidshem
Sankt Botvids Väg 28
14565  Norsborg Sverige
Hemsida: http://www.botfri.se
  

Platsannons

Tandsköterska

Tandsköterska till tandkliniken Folkdental.
Du är utbildad tandsköterska och tycker om att arbeta med delegerad tandvård.
Du behärskar svenska språket i tal och skrift och är en god kommunikatör och lagspelare kan du fler språk är det en merit. Du kommer till en klinik där du får ett bra stöd och handledning av erfarna kollegor. Oavsett om du har erfarenhet eller är nyutbildad så kommer du att få utvecklas i ditt arbete och tillhöra en positiv arbetsplats.


Du har en glad attityd som du vill sprida till både personal och patienter. Du behöver inte kunna allt, men vill fortsätta att lära dig och utvecklas.
Du kan ha arbetat några år eller vara ny i yrket. Du kan svenska språket i tal och skrift. Talar du fler språk är det en merit.


Folkdental är en modern tandläkarmottagning som ligger i mitten av Fittja centrum. Vår klinik är fräsch med mycket trevliga patienter. Vi arbetar idag med vuxna patienter. Vi har många patienter i alla åldrar och en mycket god tillströmning av nya.Vi är mycket måna om en god och trivsam stämning i vår praktik och vi ser fram emot att få Dig, en glad och positiv tandsköterska, som medarbetare.
Publiceraddatum: 2017-04-05
Yrkesbenämning: Tandsköterska
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-04-30
Referens:
Webbplats:
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Folkdental AB
Fittjavägen 3-9 Fittja Cen
14551  Norsborg Sverige
Hemsida: http://www.folkdental.se
  

Platsannons

Mekaniker till Lantmännen Maskin i Grödinge

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 27 000 svenska lantbrukare, är 10 500 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 37 miljarder kronor. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Kungsörnen, GoGreen, Schulstad, Gooh, Finn Crisp och Bonjour. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom att vi har forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan, kan vi tillsammans ta ansvar från jord till bord.
Lantmännen Maskin ingår i division Maskin. Lantmännen Maskin importerar och säljer lantbruksmaskiner, reservdelar samt verkstadstjänster och representerar bland andra varumärkena Valtra, Fendt och Kuhn. Vi är cirka 730 anställda, har ett rikstäckande anläggningsnät med maskinförsäljning, reservdelar/butik och verkstad och omsätter 3,1 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannenmaskin.se


Mekaniker till lantbruksmaskiner och entreprenad

I arbetsuppgifterna ingår allt från enklare service och underhåll till mer avancerade renoveringar och felsökningar på lantbruksmaskiner, redskap samt olika typer av anläggningsmaskiner. Du bör ha fordonsteknisk utbildning och/eller praktisk erfarenhet av arbete med tunga fordon, arbete i fält förekommer. Du bör besitta en god social förmåga och ha lätt att kommunicera med medarbetare och kunder.

Det är viktigt att du har kunskap om el, kan läsa elscheman och har erfarenhet av hydraulik. Du förstår engelska manualer, har datorvana och körkort, lägst klass B.

Vi vill att du gillar utmaningar, är självgående och sätter kunden i fokus. Du bör också ha ett gott ordningssinne och intresse för att vidareutbilda dig. Du kommer att rapportera till vår verkmästare.

Placeringsort är Grödinge .

För mer information , kontakta Janne Filipsson, Verkstadschef, tfn 010-5563167

Välkommen med din ansökan så snart som möjligt, dock senast 30 april. Urval kommer att ske löpande.
Publiceraddatum: 2017-04-04
Yrkesbenämning: Maskinmekaniker/Skogsmaskinmekaniker
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid Tillsvidare Fast+rörlig lön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-04-30
Referens:
Webbplats: https://lantmannen.easycruit.com/vacancy/application/1825541/129309?channel=amv&iso=se
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Lantmännen R26
BOX 174
21124  Malmö Sverige
Hemsida: http://www.lantmannen.com
  

Platsannons

Personlig tränare sökes till Actic Tumba

Actic är en ledande friskvårdskedja med ca 170 anläggningar och över 210 000 medlemmar fördelat på Sverige, Norge, Finland, Tyskland och Österrike.

Sverige är den enskilt största marknaden för Actic med ca 170 000 medlemmar fördelat på över 100 träningsanläggningar från Ystad i söder till Kiruna i norr. Vårt fokus ligger på att skapa ett friskare samhälle genom att inspirera och engagera alla människor till en bättre hälsa och ökat välmående. Vi tillhandahåller bra förutsättningar för träning i välutrustade träningsanläggningar och välutbildade instruktörer som hjälper våra medlemmar att nå sina mål. Läs gärna mer på www.actic.se

Är du en engagerad och driven person? Har du dessutom ett intresse av hälsa och friskvård? Då kan detta vara något för dig.

Dina arbetsuppgifter
Hos oss på ACTIC ansvarar du för att dina PT-kunder får en säker, omväxlande och individuellt anpassad träning. Du ska aktivt och personligt inspirera kunderna till att fortsätta träna hos oss genom att coacha dem i sin nuvarande träning och inspirera till nya träningssätt och metoder. Som anställd på Actic ska du ha hög social kompetens, vara ansvarsfull, målmedveten och ha hög energinivå.

Din bakgrund
- Är licensierad personlig tränare, The Academy, S.A.F.E, PT-School eller motsvarade utbildning med dokumenterad erfarenhet
- Gillar att jobba mot högt satta mål
- Har ett stort intresse av försäljning
- Har erfarenhet av styrketräning samt gruppträning

Ambition
Att jobba minst 30 timmar/vecka Har ambition att vara en drivande kraft i utvecklingen av anläggningarna Vi ser gärna att du efter några år kan växa vidare inom Actic

Du är själv ansvarig för att skaffa dina egna kunder genom ACTICS befintliga medlemmar eller genom att sälja PT till nya medlemmar. Vi står för arbetskläder, visitkort, marknadsföring på hemsidan samt anläggningen och vi utbildar och coachar våra personliga tränare kontinuerligt. Anställningsform anpassas till ditt och vårt behov beroende på anläggning och din lön baserar på hur många PT-kunder du värvar. Löneform beslutas i varje enskilt fall och vi tillämpar provanställning i 6 månader.

Under rekryteringen så genomförs en intervju samt ett praktiskt moment på anläggningen.

För att gå vidare i rekryteringen och en framtid på Actic så vill vi be vi dig att investera några minuter och delta i ett test. Förutom att genomföra testet behöver du även ansöka till tjänsten. Du kommer till testet genom att klicka här!
Vi ser löpande över alla våra ansökningar och kommer att kontakta dig om vi vill träffa dig personligen.

Vi vill att alla ska älska att träna. Tills vi hörs nästa gång så vill vi inte att det ska finnas några ursäkter för att hoppa över träningen ?#?ingaursäkter. Följ oss på Facebook Actic Sverige

Varmt välkommen med din ansökan.
Publiceraddatum: 2017-04-04
Yrkesbenämning: Personlig tränare/PT
Antal platser: 3
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreDeltid Varierande. Tillträde: 201705 VisstidsanställningTimlön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-07
Referens: 2017/98
Webbplats: https://actic.mynetworkglobal.com/what:job/jobID:144889/where:1/
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Actic
Box 1805
17121  Solna Sverige
Hemsida:
  

Platsannons

Gyminstruktör sökes till Actic Tumba

Actic är en ledande friskvårdskedja med ca 170 anläggningar och över 210 000 medlemmar fördelat på Sverige, Norge, Finland, Tyskland och Österrike.

Sverige är den enskilt största marknaden för Actic med ca 170 000 medlemmar fördelat på över 100 träningsanläggningar från Ystad i söder till Kiruna i norr. Vårt fokus ligger på att skapa ett friskare samhälle genom att inspirera och engagera alla människor till en bättre hälsa och ökat välmående. Vi tillhandahåller bra förutsättningar för träning i välutrustade träningsanläggningar och välutbildade instruktörer som hjälper våra medlemmar att nå sina mål.  Läs gärna mer på www.actic.

Har du ett brinnande intresse för träning och hälsa? Då är du den vi söker!

Vi söker nu en instruktör som aktivt och personligt ska inspirera våra medlemmar till att nå sina träningsmål, varje träningstillfälle ska göra skillnad.

Beskrivning av arbetet
Som instruktör på anläggning har man i uppgift att vara en inspirationskälla som verkar för att anläggningen blir en naturlig del i närsamhället och genom agerar utanför anläggningen så att vi skapar relationer som gör att eventuella motstånd för att våga börja träna minimeras.

Arbetet innebär också att möta våra medlemmar med personligt anpassade träningsprogram och uppföljningar. Instruktören jobbar aktivt med att hjälpa besökarna med sin träning genom att vara synlig ute på anläggningen där vi hjälper medlemmarna med deras träning. Att arbeta som instruktör handlar också om försäljning; dels av medlemskap via instruktioner och i vår reception men även av andra tilläggs produkter som till exempel PT.

Instruktören tar också ansvar för att anläggningen och utrustningen är i bästa skick samt att det är rent och fräscht på anläggningen det innebär att utföra viss del av service på träningsmaskinerna samt att också utföra städning i lokalerna.

För att passa in på Actic söker vi dig som är social, ansvarsfull, målmedveten och har energi. Det är också bra om du har tålamod och är pedagogisk.

Arbetstid
Dagtid, kvällstid och helger.

Vi ser löpande över alla våra ansökningar och kommer att kontakta dig om vi vill träffa dig personligen.

Vi vill att alla ska älska att träna. Tills vi hörs nästa gång så vill vi inte att det ska finnas några ursäkter för att hoppa över träningen ?#?ingaursäkter. Följ oss på Facebook Actic Sverige
Publiceraddatum: 2017-04-04
Yrkesbenämning: Instruktör/Tränare inom specialidrott
Antal platser: 2
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreDeltid Varierande. Tillträde: 201705 VisstidsanställningTimlön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-07
Referens: 2017/99
Webbplats: https://actic.mynetworkglobal.com/what:job/jobID:144925/where:1/
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Actic Sverige AB
Box 1805
17121  Solna Sverige
Hemsida:
  

Platsannons

Chaufför/Montör

MonteringsSpecialisten Mälardalen AB är ett familjeföretag som startades 1991 och har sedan dess satsat allt på att erbjuda sina kunder bästa möjliga sevice.
Vi har högt i tak och mycket frihet under ansvar då kunden alltid ligger i fokus.
Vi har olika grenar som arbetet fördelas under.

-Distribution och installation av vitvaror: Bilen lastas på morgonen och sedan distributeras varorna ut under dagen, vi åker alltid 2 personer i resp bil.
-Flytt
-Montage av möbler och arbetsplatser
-Mottagning och installation av vitvaror på olika byggen

Vi söker personal med det lilla extra som vill göra allt för kunden. Då vi arbetar i folks hem måste du vara lyhörd och ha bra tålamod och ha hög servicegrad gentemot slutkund samt vara stresstålig.

Bilen lastas på morgonen med alla produkter till kunderna och distributeras sedan ut under dagen. Vi åker alltid 2 personer i varje bil och hjälps åt med lyft och inst samt kundkontakt.
Arbetstiden är normalt förlagd mellan 7-16.

Tjänsten kan även omfatta:
-Mottagning och installation av vitvaror på byggen
-Flytt
-Montage av möbler och arbetsplatser
Publiceraddatum: 2017-04-04
Yrkesbenämning: Budbilsförare
Antal platser: 3
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidB-körkort behövs
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-04
Referens:
Webbplats:
Epostadress: jobb.msab@gmail.com
Övrigt: Ansökningar mottages endast via mejl.
Arbetsplats: 
Adress: Monteringsspecialisten Mälardalen AB
Passvägen 17 4tr 1401
14753  Tumba Sverige
Hemsida:
  

Platsannons

Herr frisör

Vi söker en duktigt herrfrisör tel 0760697222.


Du ska jobba som. Herrfrisör ring mig på telefonnummer 0760697222.

Du måste kunna klippa bra och gilla att jobba och komma i tid
Publiceraddatum: 2017-04-04
Yrkesbenämning: Herrfrisör
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-04
Referens: 0760697222 sarkis
Webbplats:
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Silva's Salong HB
Storvretsvägen 4
14754  Tumba Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Grundskollärare årskurs 4-6 till Tallidsskolan

Botkyrka kommun är stockholmsområdets femte största kommun med nära 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.ARBETSUPPGIFTER
Tallidsskolan är en F-6 skola i norra Botkyrka. Skolan har en väl fungerande verksamhet där vi lägger stor vikt vid språkutvecklande arbetssätt och specialpedagogiskt förhållningssätt. För att trivas hos oss vill vi att du har ett stort engagemang och aktivt vill utveckla skolan. Arbetet är riktat mot åk. 4-6.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som:
- är grundskollärare med lärarlegitimation med behörighet i En, Bild och Sv/Sva.
- har god samarbetsförmåga
- har höga och positiva förväntningar på eleverna
- har gott ledarskap i klassrummet
Publiceraddatum: 2017-04-03
Yrkesbenämning: Lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Antal platser: 3
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2017-08-11 .Månadslön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-04-30
Referens: A603369 - Kopia (2) - Kopia
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=db5c455d-1282-4097-a632-86f894712e64&TK=ae697047-8c9c-4a64-9458-6cab7d4fa68f
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Botkyrka kommun, Tallidsskolan
Munkhättevägen 45
14785  TUMBA Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Lärare årskurs 1-3 till Tallidsskolan

Botkyrka kommun är stockholmsområdets femte största kommun med nära 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.ARBETSUPPGIFTER
Tallidsskolan är en F-6 skola i norra Botkyrka. Skolan har en väl fungerande verksamhet där vi lägger stor vikt vid språkutvecklande arbetssätt och specialpedagogiskt förhållningssätt. För att trivas hos oss vill vi att du har ett stort engagemang och aktivt vill utveckla skolan. Arbetet är riktat mot åk. 1-3.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som:
- är grundskollärare med lärarlegitimation till de tidiga åldrarna,
- har god samarbetsförmåga
- har höga och positiva förväntningar på eleverna
- har gott ledarskap i klassrummet
Publiceraddatum: 2017-04-03
Yrkesbenämning: Lärare i grundskolan, årskurs 1-3
Antal platser: 2
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2017-08-11 .Månadslön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-04-30
Referens: A603369 - Kopia (4) - Kopia
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=33b68904-4dfd-490e-8627-42ee9ec03b8e&TK=75d46e18-b202-4193-8cd2-ee1c1adad526
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Botkyrka kommun, Tallidsskolan
Munkhättevägen 45
14785  TUMBA Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Verkstadstekniker för längre uppdrag

Verkstadstekniker för längre uppdrag
Randstad söker nu för kunds räkning en verkstadstekniker till en serviceverkstad i Södra Stockholm.

Du kommer att arbeta i företagets service center och utföra förstklassig service inom stålbearbetning och montering. Du kommer att ingå i ett team med 12 kollegor som tillsammans ska supporta företagets kunder. 

Uppdraget ingår i vår uthyrningsverksamhet vilket innebär att du kommer att vara anställd av Randstad, men arbeta ute hos en av våra kunder. För rätt person finns möjlighet till anställning direkt hos kundföretaget.

Uppdragsgivare: Randstad

Ort: Tumba

Omfattning: Heltid, måndag och fredag 07.00-16.00. Omgående behov.

Arbetsbeskrivning
Dina arbetsuppgifter kommer vara att utföra bearbetning och montering i verkstad. I arbetet ingår bl.a. svarvning, fräsning, slipning och skärande bearbetning manuellt. Även montering och demontering förekommer. Tillverkningen sker efter ritning i verkstadsmiljö. Vi ser gärna att du har truckkort.

Kvalifikationer
För den här tjänsten behöver du ha en bakgrund inom verkstads- eller tillverkningsindustrin och erfarenhet av montering, fräsning, svarvning och maskinslipning. Har du dessutom en verkstadsutbildning är det meriterande. Du är duktig på ritningsläsning och arbetat med manuella maskiner.

Du som söker är serviceinriktad och kan tänka i nya banor. Då du arbetar med service gentemot kunder krävs god samarbetsförmåga såväl inom som utom gruppen. Det är viktigt att du alltid har en serviceanda och flexibilitet gentemot företagets kunder, så att ni alltid kan leverera i tid och med hög kvalitet. Du har god datorvana och kan tala och förstå engelska.

Vi söker dig som är:

• Ansvarsmedveten för produkterna, kunderna och dina arbetskamrater
• Självgående och flexibel
• Positiv, serviceinriktad och beredd på att snabbt anpassa dig till nya situationer
• Benägen att förändra och vill vara delaktig i att ständigt utmana och förbättra företagets processer
Hos vårt kundföretag kommer du att verka i en trivsam verkstadsmiljö hos en attraktiv arbetsgivare. Företaget erbjuder dig utbildning och utveckling för att du och gruppen ska kunna utvecklas mot de uppsatta målen, och upprätthålla ett service center i världsklass!

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Som konsult är du ambassadör för Randstad och representerar oss på ett professionellt sätt. Som person har du lätt för att samarbeta i team likväl som att arbeta självständigt. Eget ansvarstagande genomsyrar alltid ditt arbete. Gillar du att göra ett bra jobb och pröva på nya saker? Är du flexibel och driven med stor initiativförmåga? Då finns chansen till många spännande uppdrag hos oss.

För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.

Om Randstad
Med över 600 000 anställda i omkring 40 länder är Randstad världens näst största företag inom rekrytering och bemanning.

Som konsult hos Randstad är du anställd hos oss och jobbar ute hos någon av våra kunder. Du har samma fördelar som hos en traditionell arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård, försäkringar och rabatt på träningskort.

Utöver det får du även en mängd karriärmöjligheter, möter olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher vilket gör att du utvecklar din kompetens och får ett spännande, välfyllt CV. Söker du en arbetsgivare som erbjuder spännande uppdrag och nya kontaktnät kommer du trivas hos oss.

Sista ansökningsdag: 2017-05-03, Urval och intervjuer kommer att ske löpande, ansök därför så snart som möjligt.

För information: Lisa Ström | lisa.strom@randstad.se [ mailto:lisa.strom@randstad.se ] |
Publiceraddatum: 2017-04-03
Yrkesbenämning: Svetsare, manuell
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreHeltidHeltid VisstidFast lön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-03
Referens: 201043699
Webbplats: https://www.randstad.se/JobPageRedirect.ashx?Reference=201043699&Jobsite=AMS&Brand=RandstadSE
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Randstad AB
Regeringsgatan 65
11156  Stockholm Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Utredningsenheten i norra Botkyrka söker senior socialsekreterare

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med drygt 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.

Vi vill att medborgarna ska ha förtroende för Socialtjänsten i Botkyrka och vända sig till oss när de behöver det så att små bekymmer inte ska bli stora problem.
Vårt arbete präglas av alla människors lika värde. Vi utgår från människors egen förmåga och eget ansvar på ett jämlikt, rättvist och tryggt sätt.

För att nå bästa möjliga resultat för brukarna satsar vi på att ständigt förbättra vår kvalité och utveckla våra metoder.

Utredningsenheten inom Socialförvaltningen har både utrednings- och mottagningssektioner samt sektioner för familjerätt, familjehem och ensamkommande.

Då vi har årsarbetstid medför det en större frihet i att planera sin tid och påverka sin arbetssituation, likaså att planera egen fritid. Friskvårdspengen som erbjuds alla anställda på socialkontoret uppmuntrar till hälsofrämjande aktivitet.


ARBETSUPPGIFTER
Vi söker dig som tycker att det bästa med jobbet är klientarbetet. De dagar då du ser att ditt samarbete med brukaren har lett till en förändring, känns extra stimulerande. Du har jobbat minst tre år med utredningar för barn och unga, och känner att det är dags att gå vidare till nya utmaningar, men vill inte lämna grunduppdraget.

Vi förväntar oss att du tar extra ansvar för helheten både inom din sektion och i samarbetet med andra. Brukarens helhet är ditt fokus. Du är självständig i din yrkesutövning och lojal mot beslutade metoder och arbetssätt. Du kommer att ha ansvar för att introducera nya medarbetare och vara medhandläggare i deras ärenden under introduktionen. Du kommer också att vara medhandläggare i de svåraste och mest komplexa ärendena i din arbetsgrupp. Vi vill också att du systematiskt delar med dig av din erfarenhet till dina kolleger och är drivande i arbetsgruppens utvecklingsarbete.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har socionomexamen och har arbetat minst tre år med utredningar/ myndighetsutövning barn och unga. Du ska ha arbetat aktivt med BBIC som stöd i ditt utredningsarbete inom socialtjänsten. Meriterande är utbildning och kunskaper i Signs of Safety, MI och Systemteoretisk utbildning.
Meriterande är vidareutbildning inom socialt arbete barn och unga. Du är intresserad av och inläst på frågor som rör socialt arbete, barn och ungas utveckling och uppväxtvillkor samt aktuella metoder och forskning inom området. Du är en modig och självständig person som har förmågan att se helheter, utmana gängse normer samt kontinuerligt verkar för att verksamheten utvecklas och målen uppfylls. Du är pedagogisk och kan dela med dig av din erfarenhet och dina kunskaper till andra kolleger.

Vi tror att du är trygg, avslappnad och har förmåga att engagera och inspirera samt förstår vikten av att du bidrar till att sprida arbetsglädje.


ÖVRIGT
Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Publiceraddatum: 2017-04-03
Yrkesbenämning: Socionom
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Enligt överenskommelse.Enligt avtal.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-01
Referens: 2017:39
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=a4904214-9ccc-4c0c-ae5b-033d656a8fc2&TK=5ac92b68-796e-4eac-9213-9b5a3286d86c
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Botkyrka kommun, Socialförvaltningen, Utredningsenheten
Munkhättevägen 45
14785  TUMBA Sverige
Hemsida: http://www.botkyrka.se/stodochomsorg
  

Platsannons

C och CE-chaufförer

Vi söker C och CE-chaufförer för olika typer av uppdrag.
Vi utgår ifrån Tumba och kör över hela Mälardalen, du kommer starta dagen med ett färdig lastat ekipage.

Som chaufför ställs det höga krav på att du är flexibel, självgående, ansvarsfull.
Vi ser gärna att du har några års erfarenhet av att köra bil resp. bil & släp.

Kravprofil:
C eller CE-körkort, YKB, digitaltförarkort, truckkort klass A
Att kunna uttrycka sig väl i svenska, både tal och skrift.
Minst ett års dokumenterad erfarenhet.
God lokalkännedom är ett måste för att klara av arbetet.
Utdrag ur belastningsregistret.
Publiceraddatum: 2017-04-03
Yrkesbenämning: Distributionsförare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidSchemalagd arbetstidKollektivavtal
Ansökan: 
Sista ansökningsdag:
Referens:
Webbplats:
Epostadress: linda@cj-transport.se
Övrigt: Är du rätt person? Mejla personligt brev och cv till linda@cj-transport.se
Arbetsplats: 
Adress: GBS Trafik AB

14743  TUMBA 
Hemsida:
  
Platsannons

Sjuksköterska på timmar till Attendo Ekehöjden

Attendo erbjuder dig ett arbete på Skandinaviens ledande vårdföretag med verksamheter i Sverige, Finland, Danmark och Norge. Du får arbeta på ett företag som drivit vården i Sverige framåt i över 30 år. Som sjuksköterska i Attendo har du snabba beslutsvägar och stora möjligheter att påverka och förbättra våra verksamheter.

Attendo Ekehöjden är ett äldreboende med inriktning mot demens, totalt finns 64 lägenheter, 58 permanentplatser och 6 korttidsplatser. Boendet ligger trevligt beläget i ett bostadsområde i Bredäng strax söder om Stockholm. Vi har en egen härlig trädgård där vi spenderar mycket tid.

Vi behöver någon som kan ta över och täcka upp när någon av oss är sjuk, behöver vårda våra barn, ska iväg på utbildning eller ha semester! 

Kan vi lita på att du är den sjuksköterskan som klarar av att täcka upp för oss? I så fall så tycker vi att du ska söka den här tjänsten och göra oss sällskap här på Ekehöjden! 

Med vänliga hälsningar, sjuksköterskorna på Ekehöjden

Vi erbjuder dig att arbeta tillsammans med ambitiösa kollegor som har nära till skratt. För oss är det viktigt att du kommer trivas vid de tillfällen du täcker upp för oss. Tillsammans med dina kollegor planerar och organiserar ni omvårdnaden.

För att du ska komma igång snabbt och få en bra start så erbjuder vi dig individanpassad bredvid gång samt en individuell introduktionsplan.

Mer om dig
Du är en handlingskraftig person med ett genuint intresse för äldre. Du trivs i en roll där du får möjlighet att handleda, utbilda samt engagera dina kollegor. Specialistkompetens t.ex. geriatrik, förskrivningsrätt är meriterande.Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.


Om du vill veta mer

Du får gärna kontakta oss om du har frågor om tjänsten.
Vi går igenom ansökningarna löpande, vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Ser fram emot att höra från dig!
Publiceraddatum: 2017-04-03
Yrkesbenämning: Sjuksköterska, grundutbildad
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareDeltid Deltid/ Ej specificeratIndividuell lönesättning med kollektivavtalsreglerade försäkringar och pensionsvillkor
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-03
Referens:
Webbplats: http://web103.reachmee.com/ext/I017/1094/main?site=6&validator=55cc4ca86c4e0198ba3dc2d28778e3a8&lang=SE&rmpage=job&rmjob=49%26pp%3D9
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Attendo
Vita Liljans väg 53
12734  Skärholmen Sverige
Hemsida: http://www.attendo.se/
  

Platsannons

Personlig Assistans

Jag är en aktiv 69-årig kvinna som bor med min man i Tullinge villastad. Mitt funktionshinder innebär att jag sitter i rullstol samt har nedsatt funktion i armar och händer. Du servar mig med praktiska göromål som ingår i mitt vardagliga liv såsom personlig hygien, hushållssysslor såsom städning, tvätt, matlagning och med mina intressen som är hem- och trädgårdsarbete mm. Det är viktigt att du är smidig och praktisk och kan arbeta självständigt. Det innebär att många av de arbetsuppgifter du har utförs på egen hand där det är viktigt att du följer de arbetsbeskrivningar och krav som finns på arbetsplatsen

Jag söker dig kvinna/tjej på grund av arbetets art, och det är viktigt att du behärskar svenska språket. Jag söker dig som är noggrann och har ordningssinne då jag själv är en sådan person samt behöver ordning och reda för att kunna leva ett fullgott liv. Jag söker dig som är positiv till att ge god service och kan ta eget ansvar och initiativ, samtidigt som att du är lyhörd och empatisk till hur jag vill att du utför arbetet.


Vi har en huskatt.


Du skall vara i fysisk kondition och dessutom vara simkunnig och kunna cykla. Det krävs inte någon vårdutbildning eller liknande, däremot krävs livserfarenhet från tidigare arbeten, gärna serviceyrken.

Independent Living är grundsynen i mitt företag, vilket ger mig rättigheter enligt lag att leva mitt liv som om jag inte hade haft ett funktionshinder.
Publiceraddatum: 2017-04-03
Yrkesbenämning: Personlig assistent
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
6 månader eller längreDeltidAnställningsvillkor och timlön enligt kollektivavtal KFO-Kommunal. 20%-40%Tjänsten är lämplig till dig som studerar under en längre tid eller önskar jobba extra var 4:e helg 12 timmar samt kan vara semestervikarie och jobba extra vid behov och eventuellt kan jobba större helger.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-03
Referens:
Webbplats:
Epostadress: agneta-assistans@hotmail.se
Övrigt: Mer information finns hos mig som söker denna tjänst. Ansökan sker med CV och en presentation av dig själv.
Arbetsplats: 
Adress: AGNETA ASSISTANS AB
NEJLIKEVÄGEN 3 A
14650  TULLINGE Sverige
Hemsida: http://www.agneta-assistans.se
  

Platsannons

Chaufför - Lastväxlare (CE)

Som chaufför hos oss på Lotus Maskin & Transport AB kommer du i huvudsak att transportera avfall med lastväxlare och släp inom Stor-Stockholm. Du kommer att ha mycket kontakt med kunder och beställare, det är därför viktigt att du är serviceinriktad och kan representera vårt företag på ett professionellt sätt. I dina arbetsuppgifter ingår att ta hand om och vårda lastbil såväl utanpå som inuti.


Vi söker dig som har erfarenhet av att köra lastväxlare och har god lokalkännedom inom Stor-Stockholm. Du är noggrann i ditt arbetsutförande, duktig på att hålla utsatta tider och tycker om att göra det lilla extra. Du har körtkortsbehörighet CE och är van att köra lastbil med släp samt har yrkeskompetensbevis för tung lastbil. ADR och övriga utbildningar är meriterande.

Lotus Maskin och Transport utför en rad olika transportuppdrag. Vi är främst specialiserade på containertransporter av återvinningsmaterial, kranbilstransporter, schakt och anläggningstransporter. Samtliga våra bilar är miljögodkända enligt Euro 5 och Euro 6.

Lotus styrka är transportcentralens lättillgänglighet kombinerat med det stora företagets resurser. Vår personal är kompetent och har alltid både kunden och dess underentreprenör i fokus. Lotus har korta handläggningstider då vi har den utrustning och kapacitet som krävs när vi levererar och byter containrar.

Vi har en stor vagnpark med olika typer av lastbilar, containerbilar, kranbilar och rivningsmaskiner. Lotus har en egen verkstad med servicebilar så att fordon och maskiner alltid hålls igång.
Publiceraddatum: 2017-04-03
Yrkesbenämning: Liftdumper- och lastväxlarförare
Antal platser: 3
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-03
Referens:
Webbplats:
Epostadress: personal@lotusab.se
Övrigt: Urval och intervjuer sker löpande.
Arbetsplats: 
Adress: LOTUS MASKIN & TRANSPORT AB
BOX 2011
14402  RÖNNINGE Sverige
Hemsida: http://www.lotusab.se
  

Platsannons

taxi förare

Taxi förare som kan jobba heltid dag/natt/helg
Bilen finns i Alby
Man kan ha bilen själv i viss dagar om vi kommer överens.


privat taxi företag

Arbetsplats stor Stockholm och du kan börja i Alby. Du har möjlighet att få gratis taxi legitimation om vi kommer överens.
Publiceraddatum: 2017-04-01
Yrkesbenämning: Taxiförare/Taxichaufför
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidEnligt schemaenligt överenskommelse
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-06-01
Referens: med taxi legitimation
Webbplats:
Epostadress: idbi74@gmail.com
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Idris B Taxi AB
Alhagsvägen
14559  Norsborg Sverige
Hemsida:
  

Platsannons

Proffssäljare MR. Pro

HORNBACH värnar lika mycket om sina anställda som sina kunder. Grunden för ett framgångsrikt varuhus är ett gott arbetsklimat, vilket resulterar i nöjda kunder. Vi erbjuder dig en dynamisk arbetsplats där du dagligen kommer att möta nya utmaningar. Det gemensamma för alla våra medarbetare är egenskaper som ansvarskänsla, respekt och arbetsglädje.

Dina Arbetsuppgifter

I rollen som Mr. Pro säljare kommer du att arbeta med professionell försäljning och rådgivning till våra proffskunder; hantverkare, serviceföretag, kommuner m.fl.

Du ansvarar för att ta fram offerter, ta emot order samt presentera finansieringslösningar.

Som säljare driver och ansvarar för att skapa nya långsiktiga kundkontakter, vårda de befintliga kunderna och genomföra kundaktiviteter/event.

Din Profil

Vi söker en person som har en stor drivkraft att skapa lönsamma affärer för oss och våra kunder. Du som söker bör ha relevant erfarenhet av försäljning och rådgivning till professionella kunder troligtvis från bygg- eller bygghandelsbranschen.

Vi tror även att du som söker har goda kunskaper inom områdena bygg, trä, konstruktion och järnvaror samt god kännedom om kundernas krav och förväntningar.

Som person är du serviceinriktad och kundfokuserad och brinner för försäljning.

Arbetstid/Varaktighet: Tillsvidare. Heltid 40tim/vecka. Schemalagd arbetstid måndag-fredag.

Lön: Lön enligt kollektivavtal.

Tillträde: Maj/Juni 2017

HORNBACH är ett av Europas största företag inom bygg- och trädgårdsmarknad. Både hemmafixare och proffs förses med byggmaterial vid något av de 154 varuhus som finns i 9 länder. Företaget grundades 1877 i Tyskland och är börsnoterat. HORNBACH garanterar ett alltid lågt pris och har som mål att alltid vara prisledande i branschen. I Sverige har HORNBACH fem varuhus, och finns i Göteborg, Malmö, Stockholm och Helsingborg.
Publiceraddatum: 2017-03-31
Yrkesbenämning: Butikssäljare, fackhandel
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid 40 tim måndag-fredag Maj/Juni Enligt Kollektivavtal
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-04-30
Referens:
Webbplats: https://hornbach.easycruit.com/vacancy/application/1823335/27143?channel=amv&iso=se
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Hornbach Byggmarknad AB Stockholm/Botkyrka
Fittjavägen 24
14553  Norsborg Sverige
Hemsida: http://www.hornbach.se
  
Platsannons

Biträdande enhetschef Botkyrka Kulturskola

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med drygt 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.

Kultur- och fritidsförvaltningen, med ca 190 anställda, svarar för att det finns ett rikt kulturliv och ett mångsidigt fritidsutbud i Botkyrka kommun, i form av bad, bibliotek, konsthall, kulturskola, fritidsgårdar och sportanläggningar.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en biträdande chef som vill vara med att utveckla och driva en kulturskola som förändras med samtiden, i en urban miljö och som präglas av ungt engagemang och flerspråklig miljö. Du är öppen, orädd och energisk och vill tillsammans med oss skapa en samtida kulturskola där vi med kreativa metoder inkluderar fler och där verksamheten är mer behovsstyrd utifrån barns och ungas önskemål och vardag. Tillsammans med kulturskolans pedagoger ska du utveckla och implementera nya metoder och pedagogik som ökar kulturskolans tillgänglighet. Tjänsten innebär ett personal- och budgetansvar för 20-25 medarbetare, en hel del administrativa uppgifter samt en del kommunikationsarbete.

KVALIFIKATIONER
Vi ser att du har tidigare chefs- eller ledarerfarenhet. Det är viktigt att du har erfarenhet av pedagogiskt arbete med kultur för barn och unga, att du drivs av att fler unga ska få möjligheter prova på och utvecklas inom sitt skapande och att hitta verksamhetsformer som tar till vara barn och ungas eget engagemang och kreativitet. Viktiga områden att ha god kännedom om är musik, dans, teater, bild och film.

Vi vill att du har:
- Chefs- eller ledarerfarenhet
- Pedagogisk eller annan relevant utbildning, gärna på högskolenivå
- Erfarenhet av ekonomi och administration

Du får gärna ha erfarenhet eller kunskap ifrån;
- Kulturskola eller liknande verksamhet
- Utvecklingsarbete
- Målstyrning och resultatuppföljning
- En politikerstyrd verksamhet

Som person är du:
- Självgående och tar ansvar för din uppgift
- En ledare som motiverar, skapar engagemang och delaktighet
- En strukturerad person som planerar och organiserar ditt arbete på ett effektivt sätt
- Bra på att samarbeta
- Tydlig i din kommunikation

För att kunna följa upp verksamheten innebär arbetet då och då oregelbunden arbetstid på kväll eller helg.
Språkkunskaper utöver svenska och engelska är meriterande. Vi ser vidare du har erfarenhet av arbete i en interkulturell miljö och gärna från miljonprogramsområden.
Stor vikt kommer att läggas på din personliga egenskaper.


ÖVRIGT
Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Publiceraddatum: 2017-03-31
Yrkesbenämning: Enhetschef, offentlig förvaltning
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde 15 augusti 2017.Enligt avtal.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-04-30
Referens: KOF/2017:65
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=693b5b79-a6ff-4974-86c5-8415014944ee&TK=d1c58900-8ee8-4d15-a529-0848fe5d0e72
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Botkyrka kommun, Kultur och Fritid, Botkyrka kulturskola
Munkhättevägen 45
14785  TUMBA Sverige
Hemsida: http://www.botkyrka.se/kulturskolan
  
Platsannons

Sektionschef Familjerätten till Botkyrka!

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med drygt 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.

Kommunens devis är ”Långt ifrån lagom” och ledorden för vår arbetsplats är ”öppen, orädd och energisk”.

Vi vill att medborgarna ska ha förtroende för Socialtjänsten i Botkyrka och vända sig till oss när de behöver det så att små bekymmer inte ska bli stora problem. Vårt arbete präglas av alla människors lika värde. Vi utgår från människors egen förmåga och eget ansvar på ett jämlikt, rättvist och tryggt sätt.

För att nå bästa möjliga resultat för brukarna satsar vi på att ständigt förbättra vår kvalité och utveckla våra metoder. Viktiga resurser i det arbetet är FoU Södertörn med kunskap om aktuell forskning och ett nära och engagerat samarbete med externa och interna samarbetspartners.

Vi är ca 400 personer som arbetar inom något av områdena: barn och unga, socialpsykiatri, försörjningsstöd, beroende och missbruk, eller boendefrågor.


ARBETSUPPGIFTER
Familjerättssektionen ansvarar för sedvanliga arbetsuppgifter inom familjerätt, såsom samarbetssamtal, vårdnadsutredningar, fader- och föräldraskapsutredningar, adoptionsärenden och umgängesstöd. Sektionen består av åtta familjerättssekreterare, en senior familjerättssekreterare, tre umgängesstödjare, en socialassistent och en sektionschef.

Familjerätten är organisatoriskt en del av Socialförvaltningens Utredningsenhet, som sammanlagt består av 6 sektioner – mottagningssektion, två utredningssektioner, familjehemssektion och sektionen för ensamkommande barn och unga. Sektionscheferna, tillsammans med enhetens verksamhetschef utgör enhetens ledningsgrupp.

Familjerättssektionen är inne i ett spännande och utvecklande skede. Vi arbetar med att öka andelen ärenden som handläggs enligt metoden Konflikt och försoning och vi erbjuder insatsen Koordinator. Vi har barngruppsverksamhet enligt konceptet ”Skilda världar”. Vi är en modern Familjerätt som utvecklas i samklang med samhällsförändringar och som erbjuder en hög nivå av service till våra medborgare. Vi har ett gott samarbete med de rättsliga instanserna och med andra kommuner.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har beteendevetenskaplig utbildning, gärna socionomexamen alternativt juristexamen. Du har kunskap och engagemang för familjerättsligt arbete. Du är väl inläst på gällande lagstiftning och det är meriterande med erfarenhet av att vara ledare inom socialtjänsten.

Du ska:
•vara en person med mod och driv
•leda din sektion i riktning mot en modern Familjerätt och i enlighet med enhetens utvecklingsplaner.
•verka för en arbetssituation som förenar krav och förväntningar med stöd till personlig utveckling och ansvarstagande.
•arbeta för ett tillåtande klimat och stimulera till kreativitet, nytänkande och mångfald.
•ha förmåga att prioritera, fatta tydliga beslut, verka för ett gott samarbetsklimat i alla sammanhang och för konstruktiv samverkan med andra sektioner, enheter, förvaltningar och aktörer.
•ha förmåga att skifta perspektiv och vara delaktig i arbetet som rör hela enhetens utveckling.
•ha ett transparent och ärligt ledarskap som förser medarbetarna med ett tydligt ramverk inom vilket de kan agera.

Du erbjuds ett meningsfullt och självständigt arbete i en engagerad arbetsgrupp. Tveka inte – ta chansen!


ÖVRIGT
I denna rekrytering samarbetar Botkyrka kommun med HRM Affärsutveckling, För mer information vänligen kontakta Ulrika Mandell@hrmab.se, 070-236 36 99, Skicka in din ansökan omgående då intervjuer kommer att ske löpande.. Vi tar inte emot några ansökningar via e-post.

Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss.

Varmt välkommen med din ansökan!
Publiceraddatum: 2017-03-31
Yrkesbenämning: Socionom
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Enligt överenskommelse.Enligt avtal.
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-04-28
Referens: 2017:38
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=2dbcf26a-28fa-4421-b3a9-60454ca24821&TK=6f03b4c3-0fea-408a-8bda-d758332d7010
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Botkyrka kommun, Socialförvaltningen, Utredningsenheten
Munkhättevägen 45
14785  TUMBA Sverige
Hemsida: https://www.hrmab.se/jobb/782-sektionschef-familjeratten/
  
Platsannons

Fältsäljare för flera välkända varumärken

hubbr AB har länge arbetat framgångsrikt med försäljning, bemanning, marknadsundersökningar och finansiella lösningar. Med verksamhet i både Stockholm, Hofors, Karlstad, Helsingborg och Lissabon samt säljare på fält och uthyrda till andra verksamheter når hubbrs medarbetare dagligen ut till både företag och privatpersoner i stora volymer.

Vi på hubbr växlar upp för att nå nya höjder. Vi söker därför fältsäljare till våra olika projekt.

Det roliga med att jobba som fältsäljare på hubbr är att din potential och tidigare erfarenhet alltid kommer till sin fulla rätt. Vi har ett flertal olika uppdragsgivare och kan på så vis sysselsätta både dig som är senior med flerårig erfarenhet, dig som är junior och helt ny inom försäljningsyrket samt de flesta däremellan. För att söka en tjänst ska du tala flytande svenska och ha fyllt 18 år.

Rekrytering sker löpande och tjänsterna tillsätts när vi hittar rätt kandidat, men så snart som möjligt

Om jobbet
Som fältsäljare på hubbr people kommer du att representera välkända varumärken och besöka privatpersoner i deras hemmiljö. Vi befinner oss över hela landet vilket ger en möjlighet att upptäcka Sverige på ett helt nytt sätt. Du kommer att ansvara för din egen budget och arbeta mot givna mål. Erfarenhet av fältsälj är meriterande men inget krav. Med rätt personlighet och inställning kan även du som är oerfaren lära dig uppgiften. Då vi reser med bil under arbetsveckorna är B-körkort önskvärt och på vissa projekt ett krav.

Vad vi säljer
Vi söker nu säljare till alla våra projekt

Säljande projektledare
Förutom försäljning på cirka 60 procent är du även gruppens arbetsledare, har administrativt ansvar samt har kontakt med våra uppdragsgivare. Varje team har en säljande projektledare och eftersom hubbr växer söker vi ytterligare två.

Senior säljare av fiberaccesser
Försäljning av fiberlösningar till villaägare där vi representerar en av Sveriges största fiberleverantörer.
Paraboltv-abonnemang
Försäljning av parabollösningar för ett av Sveriges starkaste varumärken inom området. Ett perfekt projekt för dig som har det extra drivet. Då ersättningen enbart är provisionsbaserad är det en större risk men som betalar sig väl när du lyckas. Vi besöker just nu villaägare i södra Norrland.

Junior säljare av fibertjänster
Ett perfekt projekt för dig som är i startgroparna av din karriär och vill få en bra säljgrund att stå på. Här värderas personlighet framför erfarenhet. Du säljer digitalpaket med bredband, tv och IP-telefoni till privatpersoner för Telias räkning.
Medlemsvärvning
Du som bor i Stockholm eller Uppsala har möjlighet att värva medlemmar till förmån för Sveriges största ideella organisation för husägare.

Det vi erbjuder

Fast timlön enligt kollektivavtal eller garantilön samt provision och traktamente
Vi står för resorna till och från arbetsort samt tillhandahåller boende
Längre arbetsperioder och i gengäld längre ledigheter. Du arbetar antingen 10 dagar och är ledig fyra alternativt fem dagar och är ledig två. Det varierar mellan olika projekt.
Arbetstiderna är förlagda eftermiddag och kväll för att passa vår målgrupp
Trygghet i form av kollektivavtal
Löpande visstidsanställning så länge som vi trivs bra med varandra
De kläder och den utrustning du behöver för att klara arbetsdagen
En nära kontakt med din arbetsledare som hjälper dig att lyckas


Vem vi söker
Du som söker måste vara redo att lämna din bostadsort, vänner och fritidsintressen för att ligga ute i fält under större delen av din tid. I gengäld vinner du nära vänner och medarbetare, erfarenheter som du kommer ha nytta av för livet samt får uppleva Sverige på ett helt nytt sätt. Vi söker därför dig som är hungrig, målmedveten, positiv, tycker om att arbeta mot givna mål och som vill lyckas inom försäljning samt uppskattar en utmaning i vardagen. Har du tidigare erfarenhet av fältsälj är det ett plus men inget krav. Med rätt inställning kommer du snabbt att lära dig jobbet. Då vi arbetar och lever tätt tillsammans blir dina kollegor som en extra liten familj.

Här kan du läsa om Joel som arbetare på fält hos oss på hubbr People: http://career.hubbr.se/blog/posts/2215-att-jobba-s... (http://career.hubbr.se/blog/posts/2215-att-jobba-som-faltsaljare)


Att söka en tjänst
För att söka en tjänst följer du angiven länk. Det går även bra att maila ditt cv och personliga brev till eelena.blomkvist@hubbr.se (mailto:eelena.blomkvist@hubbr.se). Om du har fler frågor är du välkommen att kontakta Eelena Blomkvist på 072-2487141. Intervjuer kommer att hållas via Skype.

Om det är en viss tjänst du är intresserad av skriver du det i din ansökan. Om inte kommer vi att placera dig där vi tror att du har störst chans att lyckas. Platserna kommer tillsättas löpande så skicka ditt cv redan idag!
Publiceraddatum: 2017-03-31
Yrkesbenämning: Utesäljare
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid Heltid Anställningstid enligt överenskommelse Lön enligt överenskommelse
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-04-30
Referens:
Webbplats: http://career.hubbr.se/jobs/31079-faltsaljare-for-flera-valkanda-varumarken?promotion=7778-arbetsformedlingen
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: hubbr
Gustavslundsvägen 143
16751  Stockholm Sverige
Hemsida: http://www.hubbr.se/
  
Platsannons

Behörig bildlärare

Som bildlärare är du ansvarig för planering och genomförandet av bildundervisning för våra härliga elever i årskurs 7-9 liksom att dokumentera elevernas framsteg och sätta betyg.

Vi söker nu en positiv bildlärare på 25% till åk 7-9 med start den 14/8

Tjänsten innebär stora möjligheter att påverka arbetssituation och verksamhet, samt frihet för dig som pedagog.

Kvalifikationer
Vi söker en person som är trygg i sig själv, tar egna initiativ, är positiv och engagerad samt har lätt för att samarbeta.

Det är viktigt att kunna kommunicera på ett positivt sätt med barn, övrig personal och föräldrar.
Vi lägger stor vikt vid behörighet, erfarenhet och lämplighet för arbetet hos oss.

Det är viktigt att du behärskar flytande svenska i tal och skrift då du bl a gör skriftliga omdömen, sammanställer material och håller i föräldramöten.

Vi ser gärna manliga sökanden för en jämnare könsfördelning.

UTBILDNINGSKRAV
Dokumenterad lärarutbildning på högskolenivå samt minst 1 års tidigare arbetserfarenhet av arbete i barngrupp eller liknande ska styrkas i ansökan och även ett utdrag ur belastningsregistret från polisen ska kunna uppvisas inför anställning!

Varaktighet, arbetstid
25%

Botkyrka Friskola är en F-9 skola som ligger i ett naturskönt område i Norsborg. Skolan har ca 400 elever. Vi har två klasser i varje årskurs och ca 20 elever i varje klass. Botkyrka Friskola har funnits sedan 1993 och är väletablerad i kommunen. Arbetssättet på skolan präglas av öppenhet mellan lärare och elever. Vi har ett väldigt gott arbetsklimat på enheten. Eleverna lär sig att ta eget ansvar för sina studier. Vi har en internetbaserad plattform, Schoolsoft, där information och kommunikation sker mellan hem och skola.
Publiceraddatum: 2017-03-31
Yrkesbenämning: Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareDeltid20%-40%
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-30
Referens: "Bildlärare"
Webbplats:
Epostadress: carfri@botfri.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Grundskola/Fritidshem
Sankt Botvids Väg 28
14565  Norsborg Sverige
Hemsida: http://www.botfri.se
  
Platsannons

Behörig slöjdlärare

Nya läroplanens centrala innehåll samt kunskapskrav ger slöjdämnet en helt ny dimension. Nu behöver man tänka nytt.

Och det är just dig vi söker - som vill och kan tänka nytt.

Du arbetar som en del i arbetslag 7-9 utifrån det ansvarsuppdrag som står uttryckt i läroplanen. Det innebär att du tillsammans med kollegor, arbetslagsledare och skolledning leder och utvecklar skolans vardag för ökad måluppfyllelse.

Du kommer att undervisa i slöjd i årskurs 3-9. Arbetet ska bedrivas aktivt och medvetet för att utveckla elevernas kunskaper utifrån Lgr 11. med ett nära samarbete med kollegor, elever och elevernas vårdnadshavare.

Botkyrka Friskola söker en slöjdlärare från höstterminen 2017 start 14/8.
Tjänsten är heltid och tillsvidare.

Vi ser helst att sökandena är behöriga.

Nya läroplanens centrala innehåll samt kunskapskrav ger slöjdämnet en helt ny dimension. Nu behöver man tänka nytt.

Och det är just dig vi söker - som vill och kan tänka nytt.

Vi har en tvåparallellig skola, med ca 20 elever per klass och har lagt in 300 slöjdtimmar i timplanen

Vi vill att du är väl förtrogen med att arbeta utifrån slöjdprocessen, från idé till färdig produkt. Erfarenhet från tidigare tjänstgöring som slöjdlärare är en merit.

Det är viktigt att kunna kommunicera på ett positivt sätt med barn, övrig personal och föräldrar. Då man bl.a ger skriftliga omdömen, sammanställer material och håller i föräldramöten så är det viktigt att man behärskar svenska i tal & skrift.

Vi lägger stor vikt vid behörighet, erfarenhet och lämplighet för arbetet hos oss. Lärarbehörighet ska styrkas vid ansökan!
Vi kommer även begära ett utdrag från belastningsregistret.


Botkyrka Friskola är en F-9 skola som ligger i ett naturskönt område i Norsborg. Skolan har ca 400 elever. Vi har två klasser i varje årskurs och ca 20 elever i varje klass. Botkyrka Friskola har funnits sedan 1993 och är väletablerad i kommunen. Arbetssättet på skolan präglas av öppenhet mellan lärare och elever. Vi har ett väldigt gott arbetsklimat på enheten. Eleverna lär sig att ta eget ansvar för sina studier. Vi har en internetbaserad plattform, Schoolsoft, där information och kommunikation sker mellan hem och skola.
Publiceraddatum: 2017-03-31
Yrkesbenämning: Lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidNågra av de förmåner du får hos oss är företagshälsovård, lediga höstlov och bärbar dator
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-05-30
Referens: "Slöjdlärare"
Webbplats:
Epostadress: carfri@botfri.se
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Grundskola/Fritidshem
Sankt Botvids Väg 28
14565  Norsborg Sverige
Hemsida: http://www.botfri.se
  

Platsannons

Gruppledare Godsmottagning

HORNBACH värnar lika mycket om sina anställda som sina kunder. Grunden för ett framgångsrikt varuhus är ett gott arbetsklimat, vilket resulterar i nöjda kunder. Vi erbjuder dig en dynamisk arbetsplats där du dagligen kommer att möta nya utmaningar. Det gemensamma för alla våra medarbetare är egenskaper som ansvarskänsla, respekt och arbetsglädje.

Dina Arbetsuppgifter

Har du erfarenhet inom godsmottagning eller logistik, samt tidigare bakgrund som arbetsledare? Då kan du vara den vi söker! I rollen som gruppledare har du det övergripande ansvaret att leda och fördela arbetet i den dagliga driften i ditt team.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av lossning av ankommande gods och sköta den interna varuförsörjningen och logistiken. Tillsammans med dina kolleger säkerställer du varuflödet i butiken genom att stämma av leveranser mot följesedlar, reklamera skadat gods, samt registrera följesedlar i systemet. Truckkort och B-körkort är ett krav.

Din profil

Vi tror att du som söker har goda kunskaper inom ledarskap samt erfarenhet av försäljning eller praktisk yrkeserfarenhet relaterat till ovanstående område. Meriterande om du har tidigare erfarenhet från volym- och/eller fackhandel.

Du som söker har en kundorienterad inställning och utpräglad känsla för service. Vi värdesätter en god initiativförmåga och att du drivs av att tillsammans med kollegor nå framgång. Som person är du noggrann, lyhörd och lösningsorienterad.

Då samarbete utgör en mycket viktig del kommer vi att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Arbetstid/Varaktighet: Tillsvidare. Heltid 38,25 tim/vecka. Arbetstiderna är måndag-fredag

Lön: Lön enligt kollektivavtal.

Tillträde: Omgående

HORNBACH är ett av Europas största företag inom bygg- och trädgårdsmarknad. Både hemmafixare och proffs förses med byggmaterial vid något av de 154 varuhus som finns i 9 länder. Företaget grundades 1877 i Tyskland och är börsnoterat. HORNBACH garanterar ett alltid lågt pris och har som mål att alltid vara prisledande i branschen. I Sverige har HORNBACH fem varuhus, och finns i Göteborg, Malmö, Stockholm och Helsingborg.
Publiceraddatum: 2017-03-30
Yrkesbenämning: Butiksansvarig
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid 38,25 tim/veckan. Arbetstiderna är måndag- fredag Omgående Enligt Kollektivavtal
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-04-30
Referens:
Webbplats: https://hornbach.easycruit.com/vacancy/application/1822317/27143?channel=amv&iso=se
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Hornbach Byggmarknad AB Stockholm/Botkyrka
Fittjavägen 24
14553  Norsborg Sverige
Hemsida: http://www.hornbach.se
  
Platsannons

Lärare Svenska/SvA åk 6-9 till Karsby International School

Botkyrka kommun är stockholmsområdets femte största kommun med nära 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.

Karsby International School är en kommunal skola med fantastiska elever och engagerad personal. Värdegrund, relationskapande och tron på att alla elever ska,vill och kan lyckas är extra viktigt för oss.

Vi är en internationell skola i dess rätta bemärkelse. Vi erbjuder tvåspråkig undervisning på svenska och engelska och våra elever har rötter i hela världen (70 modersmål, samtliga världsdelar representerade)

På vår skola jobbar vi för att varje elev har minst en trygg bas bland oss vuxna. Vi bedriver ett nationellt uppmärksammat arbete för att förebygga våld. Det innebär exempelvis kompetensutveckling till personalen och ett ledarskapsprogram för elever i de äldre åldrarna.

Vi följer systematiskt upp elevernas kunskapsutveckling. Vi ser det som viktigt att våra elever får så goda kunskaper att de är fria att göra medvetna val, både som världsmedborgare och på arbetsmarknaden.

Alla elever åk 7-9 har tillgång till egen dator eller Ipad och samtliga klassrum har Activeboards. Botkyrka kommun satsar mycket på att utveckla undervisningen med hjälp av digitala verktyg.

Vi arbetar med två fokusområden: Språkutvecklande arbetssätt med fokus på genrepedagogik samt värdegrund. Vi har också påbörjat ett arbete för ökad studiero och gemensamt arbetssätt. Till vår hjälp har vi ett antal förstelärare som inspirerar och driver arbetet framåt.

Språkutvecklande arbetssätt är viktigt i alla våra ämnen och våra pedagoger behöver vara engagerade i elevernas språk- och kunskapsutveckling parallellt. Nyanländas särskilda förutsättningar på nybörjar- och fortsättningsnivå behöver inkluderas i den pedagogiska planeringen redan från början.

Är du engagerad i elevers framtid och goda livschanser för alla är du välkommen med din ansökan.ARBETSUPPGIFTER
Lärare åk 6-9 Svenska/SvA
Mentorskap

Du ska stödja elevernas utveckling och erbjuda stimulerande, lärorik och språkutvecklande undervisning i svenska och SvA för årskurserna 6-9.

Eftersom alla elever på högstadiet har egen dator har du goda möjligheter att använda digitala verktyg på innovativa sätt i undervisningen.

Du ska som mentor hjälpa eleverna med socialt samspel och stärka deras självkänsla samt vara en god vuxenförebild.

Under läsåret kommer vi att arbeta med språkutveckling och värdegrund som prioriterade områden. Du kommer att delta i utvecklingsarbetet tillsammans med all personal på skolan.KVALIFIKATIONER
Du är legitimerad ämneslärare med inriktning mot Svenska och SvA. Vi ser gärna att du har erfarenhet av pedagogisk verksamhet med nyanlända.

Erfarenhet av språkutvecklande arbete med genrepedagogiken som grund är meriterande.

Du har kunskaper och erfarenhet av att undervisa elever utifrån grundskolans läroplan. I jobbet behöver du vara välstrukturerad och ha en verktygslåda med olika strategier för att vägleda och utmana eleverna i deras kunskapsutveckling.

Som person är du trygg och stabil, med god självinsikt och en positiv inställning. Du har en god samarbetsförmåga och tror på relationspedagogik. Du är kommunikativ och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.

ÖVRIGT
Intervjuer sker kontinuerligt under hela ansökningsperioden.

Erbjudanden från rekryteringsföretag och annonsörer undanbedes
Publiceraddatum: 2017-03-30
Yrkesbenämning: Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltidHeltid. 100% tjänst Tillsvidareanställning, tillträde: 2017-08-14 Enligt överenskommelse .Månadslön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-04-30
Referens: A551337
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=d1b37cb9-3f60-4c57-b3d8-f288b528df1b&TK=6d1325ef-5c94-4664-947d-6115b649de1c
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Botkyrka kommun, Karsby International School
Munkhättevägen 45
14785  TUMBA Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Läs- och skrivlärare / Resurslärare / Speciallärare

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med drygt 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.

Vi söker en lärare engagerad i elever i behov av särskilt stöd, med särskild kompetens och intresse för läs- och skrivinlärning. Tjänsten är huvudsakligen inriktad mot mellanstadiet där vi har flera elever som behöver stöd i sin inlärning. Du ingår i ett starkt EHT med skolledning, tre kuratorer, tre speciallärare/pedagoger, skolsköterska och SYV.

Karsby International School är en kommunal skola med fantastiska elever och engagerad personal. Värdegrund, relationskapande och tron på att alla elever ska, vill och kan lyckas är extra viktigt för oss.

Vi är en internationell skola i dess rätta bemärkelse. Vi erbjuder tvåspråkig undervisning på svenska och engelska och våra elever har rötter i hela världen (70 modersmål, samtliga världsdelar representerade)

På vår skola jobbar vi för att varje elev har minst en trygg bas bland oss vuxna. Vi bedriver ett nationellt uppmärksammat arbete för att förebygga våld. Det innebär exempelvis kompetensutveckling till personalen och ett ledarskapsprogram för elever i de äldre åldrarna.

Vi följer systematiskt upp elevernas kunskapsutveckling. Vi ser det som viktigt att våra elever får så goda kunskaper att de är fria att göra medvetna val, både som världsmedborgare och på arbetsmarknaden.

Vi arbetar med två fokusområden: Språkutvecklande arbetssätt med fokus på genrepedagogik samt värdegrund. Vi har också påbörjat ett arbete för ökad studiero och gemensamt arbetssätt. Till vår hjälp har vi ett antal förstelärare som inspirerar och driver arbetet framåt.

Språkutvecklande arbetssätt är viktigt i alla våra ämnen och våra pedagoger behöver vara engagerade i elevernas språk- och kunskapsutveckling parallellt. Nyanländas särskilda förutsättningar på nybörjar- och fortsättningsnivå behöver inkluderas i den pedagogiska planeringen redan från början.

Är du engagerad i elevers framtid och goda livschanser för alla är du välkommen med din ansökan.

ARBETSUPPGIFTER
- Läs- och skrivlärare/speciallärare som ansvarar för att ge särskilt stöd till elever primärt mellanstadiet som behöver komma igång med sin läsning eller som har behov av stöd i mindre sammanhang.
- Nära samarbete med klasslärare, EHT och skolledning.
- Arbetar medvetet för att utveckla undervisnings- och uppföljningsmetoder till gagn för elevernas språk, läs- och skrivutveckling.
- Använder IKT på ett språkutvecklande sätt.
- Genom ett empatiskt förhållningssätt löser konflikter och ger alternativa handlingssätt.
- Arbetar medvetet enligt läroplanens avnitt ”2.1 Normer och värden”.
- Det är också en fördel om du har kompetens att ge stöd i matematikämnet.

KVALIFIKATIONER
- Är speciallärare eller legitimerad lärare åk 4-6, med kompetens inom svenska, svenska som andraspråk och gärna också matematik.
- Erfarenhet och engagemang för elever i behov av särskilt stöd.
- För elever i behov av socialt stöd har förmågan att lösa konflikter och visa eleverna alternativa handlingssätt.
- I läs- och skrivundervisningen har ett särskilt intresse av att fördjupa sig inom Genrepedagogik, Cirkelmodellen.
- Tycker om att undervisa och har elevernas lärande i fokus.
- Har ett inkluderande förhållningssätt – undervisningen gynnar alla elever
- Undervisningen är förankrad i forskning.
- Har intresse, erfarenhet och kunskap om interkulturell skolverksamhet
- Ser vikten av att bygga goda relationer med elever och föräldrar.
- Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och förmåga att bygga goda relationer till elever och kollegor. Speciallärare eller legitimerad lärare åk 4-6 med särskilt intresse för läs-och skrivutveckling för åk 4-6.

ÖVRIGT
Vi undanber oss all extern rekryterings- och annonseringshjälp i samband med denna annons.
Publiceraddatum: 2017-03-30
Yrkesbenämning: Lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Antal platser: 1
Villkor: 
VaraktighetArbetstidArbetstidvaraktighetLöneform
TillsvidareHeltid Heltid Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: Snarast.Månadslön
Ansökan: 
Sista ansökningsdag: 2017-04-28
Referens: A391779
Webbplats: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=a9c77ed6-6974-4d0a-9a4e-df4de2f596a4&TK=01dffa5e-9755-41df-8d99-08bd24a3015c
Epostadress:
Övrigt:
Arbetsplats: 
Adress: Botkyrka kommun, Karsby International School
Munkhättevägen 45
14785  TUMBA Sverige
Hemsida:
  
Platsannons

Personlig assistenter sökes till uppstartskund i 60-års åldern i Norsborg

Vill du jobba på ett företag där du varje dag bidrar till att ge andra människor ett bra liv? Där du erbjuds ett viktigt och spännande jobb? Välkommen till Humana! Läs mer på www.humana.se

Vi söker dig som är en engagerad person som brinner för att jobba som personlig assistent och som ställer kunden i centrum. Tillsammans med dina kollegor kommer vi att starta upp en ny verksamhet för en kund som nyligen blivit assistansberättigad.

Kunden är en 59-årig man som bor tillsammans med sin fru i Norsborg. Han är en modern och glad person med en stor portion humor och med lite skinn på näsan. Han gillar att hålla igång, ta promenader och har ett stort intresse för bl.a. samhällsfrågor, politik och filmer. Han är även dataintresserad och älskar att titta på sin 3D-TV eller gå på bio.

Förutom att vi gärna ser att du delar något av kundens intressen söker vi dig som har ett flexibelt förhållningssätt, ett stort tålamod och vill jobba rehabiliterande mot att kunden ska bli självständig. Du som tänkbar assistent tycker att det är en inspirerande uppgift att sig an en uppstartstartskund där du vara med och utveckla rutiner och få det att fungera för kunden i hemmiljö efter en lång sjukhusvistelse.

Kunden har drabbats av en hjärnblödning som lämnat bestående men och ett omfattande vårdbehov. Som personlig assistent hos vår kund kommer du att vara ett stöd och behjälplig där funktionshindret sätter gränser, vilket innefattar bl.a. motoriska, kommunikativa och kognitiva funktionsnedsättningar. Kunden behöver hjälp med sin basala omvårdnad, lägesförändringar, förflyttningar och tillsyn, men även hjälp med slemmobilisering, näringstillförsel, hur man använder dig av peg och kateter och andra kvalificerade insatser. Utbildning för de mer komplexa momenten ges vid introduktion och tidigare erfarenheter är meriterande men inget krav.

En hel arbetsgrupp ska tillsättas och det är flera vakanser att fylla, både heltid, deltid och vikarier vid behov. Passen löper från 07.30-15.00, 15.00-21.30, 20.30-08.55 (varav 8h väntetid ingår, 1 på förmiddagen, 1 på eftermiddagen och 6 på natten) och du förväntas kunna jobba alla olika typer av pass. Mellan 07.30-08.55 och 20.30-21.30 jobbar du tillsammans med en kollega, annars ensam. Tiderna kan komma att justeras utifrån kundens behov.För att fungera optimalt i rollen som personlig assistent är dina personliga egenskaper av stor vikt. När du söker arbete hos oss kommer du därför få genomföra personlighetstestet MiNT. Testet gör du via en dator och en länk kommer att skickas till din angivna e-postadress. MiNT består av 120 frågor och tar cirka 20 minuter att besvara. 

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har 16 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge och Finland som utför omsorgstjänster till över 8 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”.Arbetstid/Varaktighet: Varierande dag, kväll, vardag och helg

Lön: Fast timlön enligt överenskommelse. Övriga ersättningar enligt kollektivavtal

Tillträde: Enligt överenskommelse

Ansökan: På Humana arbetar vi alltid utifrån vår värdegrund - engagemang, glädje och ansvar. I rekryteringsprocessen innebär det att vi värdesätter egenskaper som dessa hos dig. Det är även viktigt att du tror på vår vision - Alla har rätt till ett bra liv. Din ansökan läses av personal på Humana, av kunden och dennes anhöriga.

Humana har valt att använda personlighets testet MINT, som en del i urvalsprocessen i syfte att göra en så kvalitetssäkrad och rättvis bedömning som möjligt. Testet gör du via en dator och en länk kommer att skickas till din angivna e-postadress. MiNT består av 120 frågor och tar cirka 20 minuter att besvara. 

För anställning hos Humana Assistans krävs att du har ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten.

 


Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har 16 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge och Finland som utför omsorgstjänster till över 8 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”.